Deformeringen?av mennesket?pågår?uavbrutt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deformeringen?av mennesket?pågår?uavbrutt"

Transkript

1 Deformeringen?av mennesket?pågår?uavbrutt Date : 28/03/2012 Steve Sem-Sandbergs nye roman dreier seg om uhørte tap som ikke noe menneske heller ikke den overlevende kan beskrive tydelig nok. Vagant traff Steve Sem-Sandberg under Kapittel-festivalen i Stavanger i høst, der årets tema hukommelse ga anledning til et arrangement om hans seneste roman, De fattiga i?ód? (2009), som er aktuell i norsk oversettelse. Intervjuet dagen etter på Hotell Victoria gled over i en dagslang vandring på måfå gjennom byen. Da verken Vagants utsendte eller Sem-Sandberg hadde vært i Stavanger før, fikk spaserturen et sirkelpreg: vi endte stadig vekk opp der vi begynte. Samtalen avtegnet et lignende mønster, og det gir derfor mening å ta fatt i emnet som både åpnet og avsluttet den, nemlig visuelle framstillinger av holocaust. De fire bildene som den franske kunsthistorikeren Georges Didi-Huberman gjør en lesning av i den boka som på engelsk heter Images in Spite of All: Four Photographs From Auschwitz (2008) ble med stor risiko tatt av et medlem av Sonderkommandoen i Auschwitz og smuglet ut av leiren til den polske motstandsbevegelsen i en tannkremtube. Bildene er likevel påfallende lite omtalt og gjengitt i ettertid. Når Didi-Huberman forsøker å bøte på dette ved å gi dem en kontekst og en fortolkning, og å forklare den teoretiske holdningen som ligger til grunn for tausheten, blir han sterkt kritisert av bl.a. filmskaperen Claude Lanzmann som i 1985 lagde den ikoniske dokumentaren Shoah, uten å bruke fotografisk arkivmateriale. Debatten gikk i Les Temps Modernes med variasjoner over nøkkelordet det urepresenterbare. Problemstillinger knytta til bilder av holocaust er vel også noe du har forholdt deg til? Absolutt. Beslutningen om å bruke den østerrikske nazisten Walter Geneweins bilder var ikke lett å ta. Jeg bruker jo et av hans fargefotos fra gettoen på omslaget av De fattiga, bildet der ofrene ser tilbake på betrakteren. Mitt ønske er at leseren skal forholde seg til det moralsk ambivalente ved dette bildet. Fotografiet av broen i gettoen fins inni boka, dét er det autentiske: et sort-hvitt bilde som er tatt av Mendel Grossman, en polsk-jødisk fotograf som bodde i?ód?- gettoen og var ansatt i gettoforvaltningens statistikkavdeling. Det er ikke slik at akkurat dette bildet representerer Sannheten, men det viser innsiden og bildet på omslaget viser bare utsiden. Genewein var regnskapsfører i gettoen med ansvar for å beregne verdien på jødenes eiendeler og deretter sende dem til Riket. I tillegg var han amatørfotograf med tilgang til eksklusiv fargefilm og et veldig avansert kamera for den tida. Man kan se av bildene og blikkhøyden til den lille gutten at det må være snakk om et speilreflekskamera. Blikkene til alle de avbildede er rettet mot kameraet som fikserer dem. Årsaken til at jeg valgte dette omslagsbildet, er at dersom man tenker i forlengelsen av fotografiet som stirrer tilbake på oss, så å si vil betrakterens antatt nøytrale posisjon bli umulig. Du kan ikke betrakte dette som et hvilket som helst omslagsbilde, og om du gjør det, så sitter du fast. Hadde jeg derimot brukt ett av Grossmans fotografier på omslaget, ville det som beboerne oppfattet som dokumentarisk 1 / 18

2 bare ha blitt illustrativt og jeg hadde blitt manipulativ. Grossmans fotografering utenfor statistikkavdelingen, hvor han for det meste framstilte bilder til id-kort, ble gjort i hemmelighet? Ja, han hadde laget et hull i frakken der kameraet var gjemt, og tok for eksempel bilder av beboere som ble fratatt bagasjen sin før de ble plassert på deportasjonstogene. De hadde fått tillatelse til å ta med 25 eller 50 kilo bagasje, og etter at de var drept, ble eiendelene deres samlet sammen og kjørt tilbake til gettoen av tyskerne. Alt dette dokumenterte Grossman. Det fins en fotograf til som kanskje er enda mer interessant, Henryk Ross. Han fotograferte overklasselivet i gettoen, og de bildene er også publisert i ettertid. Jeg har hatt stor nytte av dem i beskrivelsen av Marysin administrativt betraktet som en adskilt bydelsenklave i gettoen og det øvrige sjiktet rundt formannen, Mordechai Chaim Rumkowski. Bildene viser store fester og bryllupsmiddager med ekte smør, ekte porselen og så videre. Hele spekteret av gettolivet er altså med på disse fotografiene. I 00-tal 28/2009 publiserte du et essay om W.G. Sebald, «Smärtspår», som vel er skrevet like før De fattiga i?ód? kom ut i Sverige. Der beskriver du besøkene i det gamle gettoområdet i?ód? på en måte som gir et godt utgangspunkt for å snakke om både forfatterens og leserens investering i eller berøring av den traumatiske historien: Jag arbetade i fem år med material från gettot och tillbringade många långa dagar innanför det som nazisterna en gång märkt ut som Judengebiet. Men även om det under mina besök i?ód? skulle ha varit mest praktisk for mig att sova över på något hotell innanför gränsen drog jag mig vid dagens slut alltid tillbaka till en plats utanför; alltid med en känsla av skam eftersom jag varje gång tänkte att det var exakt samma sak som de tyska säkerhetsstyrkorna gjorde. Men ibland hjälpte det inte ens att jag bevisligen fritt kunde komma och gå som jag ville. Under långa dagar inne i det forna gettoområdet blandades paniken med en nästan fysisk känsla av impermanens som om inte bara de rumslige gränserna kring mig höll på att lösas upp utan verkligheten som sådan, och plötsligt fanns det inga avstånd alls mellan den bullriga polska storstad jag vistades i och det pinoläger för uthungrade och förnedrade människor denna plats bara några decennier tidigare varit. De döda var bokstavligen talat runt omkring. Att jag inte såg dem var bara ett tecken på min egen absoluta förblinding som jag levat i genom hela mitt liv utan att veta om den. I ett sådant tillstånd jag skulla vilja kalla det panik men ordet antyder ett känslokaos som inte alls motsvarar den känsla jag hade (tvärtom: det här var ett lugnt nästan vilsamt tillstånd som när man ser genom glasklart alldeles stillaståande vatten) finns det bara en sak man kan göra. Man griper efter de få handfast synliga ting som finns i ens omgivning och börjar sedan tvångsmässigt gå. Det handlar om att bokstavligen stega upp avstånden åt sig. Vil du si noe mer om dette møtet med stedet? Hele mitt forfatterskap har kretset rundt denne følelsen av innestengthet, det er vel alt jeg kan si. Og nettopp fordi den er så nær meg, har jeg også ganske vanskelig for å sette ord på den. 2 / 18

3 Ikke bare innestengthet i fysisk forstand, men også i sosial, psykologisk og politisk betydning. I romanen din om den tsjekkiske skribenten Milena Jesenská, Ravensbrück (2003), får innestengtheten i alle disse betydningene et sterkt uttrykk i en nærmest vitenskapelig undersøkende passasje om isolasjonscellen som nazistene brukte til avstraffelse i leiren. Milena var politisk fange i Ravensbrück, og døde der av sykdom. Hun ble også kjent med Kafka i de siste leveårene hans. Brevvekslingen deres er vel det de fleste assosierer med Milena i dag, og du skriver også om brevene i essaysamlinga Prag (no exit) fra 2002 samt om korrespondansen med Felice, «denna sinnrika övning i undanflyktens og undanhållandets svåra konst», som du kaller den. Overfor Milena gir imidlertid Kafka visse hint om hva som gjør ham skrekkslagen konfrontert med muligheten for giftermål og samliv: I början av sin karriär bodde och skrev Kafka i ett litet genomgångsrum beläget mitt emellan vardagsrummet och föräldrarnas sovrum. ( ) Hur odrägliga dessa skapande förhållanden än var längtade han under hela sitt liv tilbaka till detta rum som oavbrutet genomkorsades av andra; som aldrig blev tomt, eller kanske: som alltid förblev tomt just därför att det ständigt genomkorsades av andra. Gång efter annan återkommer han till bilden av sig själv som fånge i ett trångt genomgångsrum, tydligast i den bild han skisserar för Milena Jesenská av hur ett äktenskap ser ut. Alla möblerna har släpats in i genomgångsrummet, gardinerna är upphängda, alla skåpen är på plats. Det är bara de två aktörerna som saknas. Nu står de flämtande av ansträngning bakom rummets två dörrar i otålig väntan på att få störta in och störa friden för varandra. Ja, innestengtheten går igjen i alt jeg skriver. Følelsen av at noen ikke bare tar fra deg retten til å røre deg, men også ordene. Skriveprosessen blir da for meg en måte å gjenerobre stedet, og ordet, på. Man kan for eksempel sammenligne en roman som De fattiga i?ód? med en roman som kom i 1996, Theres, der jeg skrev om Ulrike Meinhof og venstreterrorismen i Vest- Tyskland på slutten av 60- og begynnelsen av 70-tallet. Theres er mer bokstavlig en roman om en person som forsøker å sprenge seg fri fra romlige og psykologiske betegnelser; betegnelser som handler om at hun er kvinne, og i den forstand perifer, uvedkommende i forhold til det hun forsøker å si, gjøre, og skrive. Dét er viktig: Hun er en kvinne som også skriver. Og det fundamentale med denne boka er at når Ulrike Meinhof føler seg innestengt eller kvalt på det mentale og politiske stedet hun har blitt forvist til, da sprenger hun seg ut hun tar virkelig det steget. Men hvor kommer hun da? Hun kommer inn i en psykologisk tilstand der hun så visst er fri i nominell betydning, men hun kan ikke lenger kommunisere med noen. Altså den fullendte terrorist. I Theres stilles dette spørsmålet om Ulrikes sprang også på et generelt, filosofisk nivå: «Alla människor drömmer om att åtminstone när de faller, så skall de falla fritt. Är det då möjligt att falla fri ur alla begreppsliga strukturer och samtidig tillskriva världen en mening?» Enden på historien om Ulrike Meinhof gir vel ikke et positivt svar på det. Nei. Enten har hun ordene og de er foreskrevet henne av andre eller også sprenger hun seg fri, og hun har ordene, men ingen hører eller kan forstå henne. Denne følelsen av innestengthet, som det ikke går an å gjøre noe med, men som man likevel må skrive fram hvert 3 / 18

4 eneste øyeblikk, den er fundamental for alt jeg gjør. Og den er for å føye til det mye, mye viktigere enn det faktum at jeg har skrevet en roman om en terrorist, eller en roman om holocaust, for det er bare tema jeg trenger for å komme til denne følelsen. Det siste jeg vil si om møtet med stedet, er at da jeg kom til gettoområdet i?ód?, og det var disse omstendighetene som jeg beskriver: trangt, mørkt og kaldt, og jeg visste samtidig om disse menneskenes eksistens rundt meg da innså jeg ganske fort at her lå det en roman som var i overensstemmelse med hva jeg ville skrive. Skrivingen blir jo en måte å nå fram til denne følelsen av at man så å si ikke visste. Når man står på et slikt sted og plutselig blir bevisst at hver eneste tomme med luft Sebald er forresten utrolig dyktig på dette som min kropp opptar i hvert øyeblikk, en gang tidligere har blitt opptatt av andre kropper Det er vel denne innsikten som jeg tror bare litteraturen kan forvalte. Det er også en tidsdimensjon der som er interessant: Følelsen av å være i en tid som verken er forgangen eller nåtid som skapes når avstanden mellom oss som lever og de som er døde midlertidig oppheves. Den særpreger Sebalds bøker, og minner meg også om beskrivelsen din av arbeidsprosessen med De fattiga i?ód?. På bokmessen i Gøteborg på søndag skal jeg holde et foredrag om litteratur og historie og slike store ting. [Ler.] Så jeg har skrevet en tekst som handler om nettopp dette, om den distinksjonen jeg forsøker å gjøre mellom historieforskningen, som er interessert i å finne ut hva som hendte på dette stedet da, og forfatteren, som er opptatt av på nytt å framkalle dette nå, av å gjøre dette nå et påtakelig og følbart. Jeg har reagert på at mange har forsøkt å lese De fattiga i?ód? som: «Ja, hva legger du til det vi allerede vet?» Det synes jeg er feil, for man kan ikke kreve det av en roman. Derfor sier man enten at den er bra fordi den bidrar til at vi får vite mer om gettoen i?ód?, eller at den er dårlig, fordi vi vil vite mer om gettoen enn det romanen tilbyr. Jeg mener, det er jo ikke derfor boka står der. I mottagelsen av litteratur om holocaust har dette allerede i mange år vært et betent felt, med etiske problemstillinger knytta til det å nærme seg, eller tilegne seg, offerets perspektiv. Det har blitt ansett som en slags løsning å bestrebe seg på å opprettholde distanse til stoffet; avstanden blir den etiske redninga, er det en del teoretikere som har framholdt ganske strengt. Hvordan forholder du deg til en sånn tanke? Altså, jeg er ikke enig i det. Jeg synes ikke man skal opprette forbudssoner for litteraturen, og jeg kan ikke skjønne hva det skulle ha for hensikt. Om vi tar det her fra begynnelsen, så har vi jo Elie Wiesel, som sier omtrent: «En roman om Treblinka handler enten ikke om Treblinka, eller så er det ikke en roman.» Det fins liksom en grunnleggende motsetning. Men det i sin tur utgår fra to slags postulater, om at romanen ikke har noen annen funksjon enn å være skjønnskrift, det vil si å fylle i tomrommene der historikerne ikke har sagt tilstrekkelig. I tillegg kommer postulatet om at ettersom historien sannheten om Treblinka, om Auschwitz er så total og omveltende at den omfavner alt, så fins det ingen tomrom som litteraturen kan fylle, ifølge Wiesel. Men dette er et litteratursyn jeg ikke deler, for jeg tror ikke at litteraturen er den typen utfyllingsobjekt. Litteraturen har en helt annen eksistensiell berettigelse, og en helt annen sannhetsverdi enn historieskrivningen. 4 / 18

5 Jeg har en hel del spørsmål om denne ideen om at litteraturen skulle være supplementet, og jeg har notert da jeg forberedte meg til dette intervjuet at «i en slik tenkemåte eksisterer imaginasjonen og den litterære skapelsen nærmest som et mangelfenomen, en nødløsning forfatteren må ty til når kildene kommer til kort». I en essaysamling om science fiction, Stjärnfall, der Lars Jakobson og Ola Larsmo bidrar i tillegg til deg selv, skriver du med henblikk på den serbiske forfatteren Danilo Kiš at den litterære sannheten aldri er statisk. Hvordan forholdt du deg til dette i arbeidet med De fattiga? Til forskjell fra en del andre romaner jeg har skrevet, så har jo De fattiga det man kan kalle en hovedkilde, den såkalte Gettokrøniken et 3500 siders dokument og en day by day account av det som skjer, veldig detaljert, en gullgruve for historikere. Om man vil finne ut hva som egentlig hendte i gettoen, skal man gå til den. Det fins også et annet dokument, en encyklopedi som er et slags supplement til Krøniken og består av om lag ulike oppslagsord som er biografiske, altså informasjon om personer som var virksomme i gettoen, men også leksikalske, om ord som var spesielle for hverdagsspråket der. De ansatte i gettoens arkivavdeling, som forfattet Krøniken, skrev dessuten med en sterk bevissthet om at de også selv kom til å være en del av historien snart. Men nå er det sånn at om man begynner å lese disse dokumentene veldig nøye, så innser man at den historiske sannheten ikke rommes der. Gettokrøniken var sensurert helt fra begynnelsen av; det var jo Rumkowski selv som hadde bestemt at den skulle lages, han kunne påse at det som sto om ham i krøniken var smigrende. Det andre, som har med encyklopedien å gjøre, er at dens forfattere jo ikke visste alt, men bare kjente til et utvalg av hendelsene. For eksempel fins det arkivkort, biografiske notiser om en mengde viktige personer i gettoens jødiske forvaltning men ikke et eneste kort om Rumkowski selv. Det har altså noen vært der og fjernet. Med andre ord: Allerede når historien skrives som historie, fiksjonaliseres den. Det kan man jo også si at er historikerens oppgave: å finne ut hvorfor det ikke fantes et slikt kort om Rumkowksi. Det som derimot er interessant for en romanforfatter, er innsikten om at fortellingen om gettoen skrives allerede mens det hele pågår. Og det fins ikke noe gitt, fast punkt der du kan stå som romanforfatter og si: «Nå vet jeg alt, nå kan jeg begynne å skrive.» Det er altså fullstendig umulig. Når du begynner å trenge inn i dette materialet og lar det arbeide for deg, må du innse fra første øyeblikk at det er en roman du skriver. Enn så nært du legger deg de historiske kildene, kommer det alltid til å være en roman. Og den tolkningen du gir av Rumkowksi: Det kommer aldri til å finnes et siste kort på ham. Det skaper naturligvis en veldig frihet for forfatteren, en frihet forfatteren kan misbruke hvis han er slurvete eller dårlig. Og jeg vil mene at mange historiske romaner er av en sånn art at de vil forsøke å fylle ut det tomme kortet, men det mener jeg at ikke bør være hovedsaken. Det må snarere være årsaken til at kortet ikke fins og da er du plutselig langt bak hendelsene og sysler med annet enn det som skjedde i gettoen, og kunne like gjerne vært et annet sted der samme maktkamp har pågått, samme fryktelige kamp mellom mennesker for overlevelse. Sannheten du da prøver å finne, nås via en annen vei enn den historikeren går. Du nevnte Elie Wiesel: Han har jo hatt en helt unik posisjon i den amerikanske kulturen som formidler og forvalter av holocaustvitnets erfaring. Men det fins også en annen type vitneforfattere som insisterer på nettopp det litterære ved egen produksjon. Jeg tenker for eksempel på Imre Kertész, som ustoppelig påminner om at det han skriver er skjønnlitteratur. 5 / 18

6 Han har dessuten skrevet et svært kritisk essay om Spielbergs Schindlers liste (1993), som jeg kom til å tenke på da jeg leste et intervju med deg. Der hevder du at det finnes en forsonende tendens i en del nyere framstillinger av holocaust: «Så mycket av det som gjorts om Förintelsen på senare tid framför allt i film ger kenslan av att det slutar så vackert, hela Warszawagettot ligger i ruiner och den ensamme pianisten går i väg i skymningen.» Dette er en referanse til Roman Polanskis prisbelønte film Pianisten (2002), som går rett inn i spørsmålet om hvorvidt denne jakten på autentisitet er garantien for at man holder seg på den rette etiske siden. Har du lyst til å kommentere dette? Du kjenner til Kertész synspunkter? Det som er interessant med Kertész er at han har en så sterk tiltro til romanen, men det paradoksale er at han er like streng som Wiesel ved å tro at romanen kan gjøre det som Wiesel ikke vil tilskrive den. Kertész mener jo at den eneste måten å nærme seg dette på er gjennom skjønnlitteraturen, fordi bare den kan holde alle motsigelsene og konfliktene åpne. Det er også slik han beskriver debutromanen Uten skjebne: Det kan ikke være annet enn en roman, det går ikke på noen andre måter. Nå vet jeg ikke om jeg er den eneste som tenker dette, men det jeg synes er det store problemet og det er jo på et vis paradoksalt med framveksten av holocaustlitteraturen, med denne boomen av overlevelsesskildringer I de seneste årene har det blitt laget betydelig flere filmer om holocaust enn det har blitt skrevet romaner, og påfallende mange av disse filmene baserer seg på en eller annen måte på de overlevendes fortellinger. Man kan nesten se et symbiotisk forhold mellom overlevelsesskildringene og filmen; nesten som om det fantes en kvalitet i slike autentiske virkelighetsutsagn som skriker etter å bli nettopp visualisert. I begynnelsen, like etter krigen, ble det skrevet en del skjønnlitterære framstillinger av Auschwitz. Dette budet om litteraturens tilkortkommenhet hadde ennå ikke vokst fram, og det fantes for eksempel satiriske forfattere som polske Tadeusz Borowski, med fortellingene som er samlet under tittelen This Way to the Gas, Ladies and Gentlemen Borowski begikk selvmord som 28-åring ved gassforgiftning i Kertész setter ham høyt, på grunn av den harde og kompromissløse skrivemåten. Ja, nettopp. At litteraturen tar seg de frihetene som faktisk bare litteraturen kan, ikke sant? Senere kommer denne forbudsperioden, i takt med at vi får vite mer og mer om det fullstendig horrible i dette. Vitnesbyrdlitteraturen oppstår altså på et senere stadium, som et resultat av en bearbeidelsesprosess der man oppsøker og samler inn flere og flere beretninger skrevet av de som overlevde holocaust. Her et sted inntreffer imidlertid noe, en slags ulykkelig allianse Problemet med vitnelitteraturen er at den som har overlevd sitter og minnes hvordan det var, og da får man en kronologi, man får vite om det grusomme, om uhørte tap som ikke noe menneske heller ikke den overlevende kan beskrive tydelig nok. Man får også en dramaturgi fortellingen om veien gjennom helvete, men også om veien ut. Dermed iverksettes en peripeti og en forløsning på slutten, for den som forteller, har jo likevel overlevd. Og det er med overleveren leseren identifiserer seg, akkurat som i en klassisk fortelling. «Så gikk det likevel bra til slutt, for han sitter jo her, den gamle mannen, med skjelvende hender, og kan fortelle.» Og da kommer Hollywood inn. Det er bakgrunnen for at jeg hevder at litteraturen på den måten bidrar til å forsterke den ideologien som preger hele vårt samfunn og som går ut på at all smerte må heles, og at den eneste veien til kunnskap går via forsoning. Den forsoningen som her 6 / 18

7 etterstrebes, og som litteraturen ifølge dette synet blir et redskap for, er bare et annet og mye vakrere ord for glemsel. Da får vi filmer som Polanskis eller Spielbergs, jeg forstår at Kertész hater den filmen, altså med denne mannen som mirakuløst overlever til det siste. Og så kan han spille Han kan til og med røre til tårer den tyske soldaten som hører ham spille Bach. Det er jo grunnfalskt! Men i og med at overleveren kan fortelle, oppstår denne optiske feilen, nærmest en synsforstyrrelse, om at det går an å overleve. Deretter kommer dramaturgien som alltid skildrer overleveren, og så får man disse filmene som står i forsoningens tegn: man kan fortelle om dette så alle kan se det. Da har man plutselig bearbeidet det. Og i det øyeblikket man har begynt å bearbeide det på denne måten, har man også begynt å glemme det. For å si det med en Adorno-tittel: Forsoning under tvang. Hos Kertész finner man for øvrig ikke bare en korrigering av fortellinga om at man kunne komme hel ut av denne erfaringen, men også av hva det vil si å ha overlevd. Den overlevende er utgangspunktet for Giorgio Agambens kritikk av humanismens menneskeforståelse i boka som på engelsk heter Remnants of Auschwitz: The Witness and the Archive fra 1998, tredje bind i bokserien hans om romerrettsbegrepet homo sacer og det nakne livet. Det er naturlig at vi som er utenforstående vil klynge oss til fortellinger om heltemot og om dem som fikk et godt liv med familien rundt seg. Det er forståelig, men det er også interessant at vi har dette behovet, som kultur, og det skriver Kertész mye om: følelsen av å bli dratt rundt på minnemarkeringer og jubileer for å bli holdt fram som en slags trøst for kulturen, fordi den overlevende beviser for oss at også dette kan vi bære, med håpet i behold. Overleveren blir jo ifølge Kertész et monster. Det er den fryktelige sannheten som kulturen ikke kan ta til seg, at den overlevende ikke går hel og forsont videre, ytterligere en erfaring rikere. Snarere er den overlevende en deformert. Derfor viser slutten på Uten skjebne et menneske som har blitt ødelagt, som ikke får kontakt lenger. Og som ikke lenger egner seg til å snakke om annet enn dette, fordi det preger ham i så stor grad. «Alt jeg skriver handler om Auschwitz,» skriver Kértesz, og da mener han det ikke i en spesielt positiv betydning. Det er denne deformasjonen man ikke kan ta til seg. Det er ikke slik at man bryter opp og går videre fra en konsentrasjonsleir. Hva med Jean Améry, deler du Kertész begeistring for ham? Stemmer, Kertész fikk jo Améry-prisen. Det er faktisk slik at det tyske forlaget som gir ut Amérys verk, også gir ut min bok på tysk, de ville ha den spesielt av den grunn. Jeg har derfor blitt lovet å få hans samlede verk i gave, det er et kjempeverk. Jeg har bare lest små deler av det, men jeg har satt pris på å lese tekstene om ressentiment om den overlevende som ikke kan tilgi og hevder det som sin siste rett. Nettopp. Og så utvinnes selvmordet av denne loven, da. Det mest interessante med Sebald er kanskje at han bevisst oppsøker disse overleverne som samtidig er forfattere, og som også tar de ytterste konsekvensene av erfaringene de har gjort, og begår selvmord. Det er jo det med 7 / 18

8 Sebald at han har denne bakgrunnen, at faren kommer tilbake etter krigen og forteller ingenting. Så tar moren ham med til München, han ser alle steinhaugene, og tenker at det er slik et bylandskap skal se ut. Det er påfallende i forhold til mengden av ruiner i bøkene hans. Ja, han vokser altså opp med dette tomrommet i sin egen fortid. Og så søker han seg til personer og gestalter som Jean Améry og Primo Levi, for eksempel, som har så fryktelig mye i seg at de ikke vet hvor de skal gå hen med det hele. Svært ensomme mennesker som er fullstendig fylt opp av dette, så slitne og ødelagte av det de har inni seg at den eneste logiske utveien eller måten å bli herre over seg selv på, er som Améry sikkert ville ha uttrykt det å begå selvmord. Det er den siste, endegyldige og sannsynligvis eneste handlingen de foretar i sine liv. Kertész er jo også inne på det det eneste absolutte. Og mannen som ikke har noen fortid, eller som har blitt berøvet den, søker seg altså til slike gestalter. Det er jo det jeg mener med denne læreren hos Sebald: Paul Bereyter, hovedpersonen i en av de fire fortellingene i De Utvandrede og fortellerens jødiske barneskolelærer, avslutter livet ved å legge seg på jernbanesporet i hjembyen. Det blir nesten en tvang for Sebald å følge ham, hele veien ut. Teoretikere som jobber med holocaust forholder seg ofte bare moralistisk til dragning og identifikasjon, de prosessene som iverksettes når man nærmer seg denne typen historie og et traume som ikke er vårt, men samtidig alles. Det er som om vi ikke vil komme borti det, likevel er det jo her hele tida, også i vår individuelle lesning. Men vi forsøker å rydde det bort ved å snakke om det på en sånn høflig og grei måte, der vi alle liksom er klar over grensene mellom deg og meg, mellom den gang og nå. Identifikasjon er i seg selv et begrep som litteraturteorien har forbundet med sentimentale kvinneromaner: Det er de leserne der som driver med identifikasjon, ikke sant? Det er noe skammelig og naivt, ikke noe vi kjenner når vi setter oss ned med verdenskrigen og de store historiske traumene Men det er jo ikke sånn at Sebald tar over offerets historie slik at den forsvinner i oppgjøret med egen familiehistorie? Nei, det er ikke så enkelt. Alle forsøk på å gjøre det så enkelt vil teksten stanse, for teksten er ikke enkel. Om det fins en identifikasjon med gestalter som Améry og Levi, er det en identifikasjon som forutsetter en avstand, den forutsetter jo at det ikke er jeg. Ellers hadde en roman som Austerlitz overhodet ikke kunnet bli skrevet. Så har vi det eventuelle problemet med skjønnskriften: Jeg tror at i tilfellet Sebald må man ta med i betraktning at skrivingen og refleksjonen er handlinger som betinger hverandre. Det er ikke slik at han skriver vakkert for å skrive dekorativt, det er snarere en del av selve arbeidet. Han sier det godt selv et sted, at han skriver et tysk som kan beholde minnet om den tyske litteraturen som fantes før språket ble ødelagt. Det handler altså om å restaurere et språk som er forgiftet og ødelagt, om å bevare og beskytte språket. Det er også en del av denne prosessen. Det ser man kanskje ikke om man er en amerikansk kritiker et sted på vestkysten og synes at alt som låter deutsch tyder på identifisering. Apropos, jeg fikk selv et leserbrev i forbindelse med De fattiga Å? Ja, jeg får mye sånt, gudskjelov har det meste vært positivt. Men fra denne kvinnen Hun hadde lest De fattiga, og syntes den var skammelig. «Man må tenke på at det å beskrive 8 / 18

9 mennesker som selv har vært utsatt for så mye at de i sin tur gjør ting som ikke er rett, det er på et vis det samme som å skjende deres liv en gang til.» Det var sterke ord. Var det en svensk leser? Ja, hun hadde tvunget seg til å lese gjennom hele boka, og samtidig som hun leste den, hadde Ahmadinejad kommet med sine trusler om å utslette Israel Så der møtte jeg et ekstremt moralsk standpunkt, som jeg faktisk satte pris på: det rendyrkede i den typen krav, som i mindre eksplisitt form nesten hele tida brukes mot bøker av dette slaget, at siden de handler om dette må de nettopp ha noe moralsk ved seg. Det er fullstendig fremmed for meg å tenke på den måten. Derimot ville det være mer nærliggende for meg å tenke at den eneste måten å gi de døde i?ód? en slags oppreisning på, er ved å skildre dem virkelige mennesker, som du og jeg, gode og onde, modige og feige samtidig. Jeg vet ikke hvordan man kvitter seg med denne typen moralsk kritikk. Jeg har et enda bedre eksempel har du lest Herta Müllers seneste roman, Pustegynge? Den er fantastisk, men der kom den kritikken igjen: Iris Radisch, som er en kjent litteraturkritiker i Die Zeit, deltok i en for og mot-diskusjon av Müllers forfatterskap som avisen hadde tatt iniativ til jeg husker ikke om hun hadde fått Nobelprisen da og så var det en avis som var veldig positiv til boka, av de samme grunnene som mine og dine, vil jeg tro. Da impliserer Iris Radich at Herta Müller ikke har noen rett til å skildre denne erfaringen i det hele tatt, fordi hun ikke er førstehåndsvitne. Hun har annektert Oskar Pastiors fortelling uten å si det det er den første forbrytelsen. Den andre er at i hver eneste setning gjenkjenner vi Müllers egen barokke, selvsentrerte, innadvendte og manierte prosa. Konklusjonen: Dersom vi sammenligner Herta Müllers roman med andre fortellinger om leirvirkeligheten, som er konkrete og dokumentariske, basert på ordentlige førstehåndserfaringer, kan man ikke oppfatte Herta Müllers prosa som annet enn falsk og løgnaktig. Da jeg leste dette i avisen, tenkte jeg: «Herre Jesus, hva er dette?» Det er jo et register som er så smalt. Og det ufine med dette er at kritikeren i en slik kontekst alltid vil få rett, fordi hun opphøyer seg selv til en bedrestilt moralsk posisjon: Er det ikke slik at erfaringen er umiddelbar og ufiltrert, så er den falsk. Men løgnaktigheten ligger i så fall, hvis man resonerer på denne måten, i selve språket idet det er litteratur, er det løgnaktighet, ifølge dette perspektivet. Det er ikke bare i Tyskland at man finner slike reaksjoner; som vi har sett er heller ikke amerikanerne fremmed for den typen moralisme. Men i Tyskland er det helt vanlig. Fordi vi vanligvis tenker spørsmålet om skyld og uskyld i forhold til aktive og passive posisjoner, lurer jeg på om du vil si noe om gettoformannen Rumkowksi knytta til dette? Det var jo mange som hadde en lignende posisjon i de jødiske rådene, som var mellomledd mellom okkupasjonsmakten og den jødiske befolkninga. Men Rumkowski har likevel en spesiell moralsk status? Vi kan snakke om det på et konkret plan hva gjorde og sa han men vi kan også snakke om det på en måte som ligger nærmere Kertész diskusjon, og det interessante da er at man pleier å resonnere om dette som om det fantes et fritt valg. Om man diskuterer Rumkowski som et 9 / 18

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN?

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Lunds universitet Sociologiska institutionen LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Voksne barn og foreldrenes skilsmisse. Författare: Kristine Knappskog Uppsats Soc 446, 41-80 p vårtermin: 2001 Handledare:

Detaljer

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Hvilken betydning har fokus på en åndelig dimensjon for mennesker som går inn i en prosess med AAs tolvtrinnsprogram, sett i lys av metodistisk helliggjørelseslære? Steinar Hjerpseth Veileder Professor

Detaljer

Det som er jødisk. identiteter, historiebevissthet og erfaringer med antisemittisme. En kvalitativ intervjustudie blant jøder i Norge

Det som er jødisk. identiteter, historiebevissthet og erfaringer med antisemittisme. En kvalitativ intervjustudie blant jøder i Norge Det som er jødisk identiteter, historiebevissthet og erfaringer med antisemittisme En kvalitativ intervjustudie blant jøder i Norge Cora Alexa Døving og Vibeke Moe HL-senteret mai 2014 Utgitt av: HL-senteret

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 2/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Å få en diagnose Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl For å være ærlig, så visste jeg ingenting om hva det var Om erfaringer med å

Detaljer

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

SCIENTOLOGI. Gjør verden til et bedre sted

SCIENTOLOGI. Gjør verden til et bedre sted SCIENTOLOGI Gjør verden til et bedre sted Scientologi er en anvendt religiøs filosofi, grunnlagt og utviklet av L. Ron Hubbard, som tilbyr en eksakt rute der enhver kan gjenvinne sannheten og enkelheten

Detaljer

Forestillingen om heksesabatten

Forestillingen om heksesabatten Carlo Ginzburg, Trygve Riiser Gundersen På historiens nattside Carlo Ginzburg i samtale med Trygve Riiser Gundersen Det høres ut som noe fra en skikkelig suspekt historisk roman: Våren 1321, i påskeuka,

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Godkjent i NLMs hovedstyre 2. desember 2011 1 Innhold Innledning s 3

Detaljer

Hektet på falsk kjærlighet

Hektet på falsk kjærlighet Hektet på falsk kjærlighet Liv Køltzows roman «Hvem har ditt ansikt» belyst gjennom begrepet Det falske selvet Tina Skog Hovedoppgave ved Psykologisk institutt Universitetet i Oslo Våren 2013 Sammendrag

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

DEL 2: HOLOCAUST OG LITTERATUR

DEL 2: HOLOCAUST OG LITTERATUR LITTERATUR Arendt, Hannah: Eichmann i Jerusalem, Bokklubben Dagens Bøker, 2000 (1963) Arendt, Hannah: The Image of Hell, i Essays of understanding, 1930-1954. Arnold -de Simine, Silke: Mediating Memory

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Høyeste Mester Ching Hai en kort biografi... 7 Mysteriet med verden hinsides... 10 Et foredrag holdt av Høyeste Mester Ching Hai den 26. juni 1992,

Detaljer

Danning gjennom filosofisk dialog

Danning gjennom filosofisk dialog Guro Hansen Helskog Danning gjennom filosofisk dialog - en mulighet for det flerkulturelle og flerreligiøse samfunnet? Referanse:I: Hagtvedt, Bernt og Ognjenovic, Gorana (red): Dannelse. Tenkning, modning,

Detaljer

Inger Beate Haga. Herlig sentimental? Om sentimentalitetsbegrepet i Tore Renbergs Charlotte Isabel Hansen og i anmeldelser av romanen

Inger Beate Haga. Herlig sentimental? Om sentimentalitetsbegrepet i Tore Renbergs Charlotte Isabel Hansen og i anmeldelser av romanen Inger Beate Haga Herlig sentimental? Om sentimentalitetsbegrepet i Tore Renbergs Charlotte Isabel Hansen og i anmeldelser av romanen Masteroppgave i kunstkritikk og kulturformidling Våren 2011 Institutt

Detaljer

"Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid

Nytt liv, nye muligheter - incestutsatt og gravid "Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid Maria er 31 år og gravid for annen gang. Hun er gift og har en sønn på 1 1/2 år. Hun ble utsatt for incest fra faren da hun var barn. Moren tror henne

Detaljer

TEMA - Nærhet. Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser. Nr. 1 - Mars 2012-26. årgang TEMA: NÆRHET. Kvinnekraft nr.

TEMA - Nærhet. Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser. Nr. 1 - Mars 2012-26. årgang TEMA: NÆRHET. Kvinnekraft nr. Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser Nr. 1 - Mars 2012-26. årgang TEMA: NÆRHET 1 LEDER TEMA - Nærhet 18 TEMA-ARTIKLER 4 Gi meg nærhet, men kom ikke for nærme 6 Hypnosebehandling

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

Nær døden opplevelser

Nær døden opplevelser Kommentar: Denne artikkelen ble ferdig skrevet i oktober 1995. For det meste er det utdrag fra bøker som omhandler nær døden opplevelser. Historiene til de som har hatt disse opplevelsene har jeg latt

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring

Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring Dette heftet er blitt til med prosjektmidler fra Trosopplæringsreformen.

Detaljer

Livet, kunsten, troen om billedkunstens betydning for de franske forfatterne Marcel Proust (1871 1922) og Paul Claudel (1868 1955).

Livet, kunsten, troen om billedkunstens betydning for de franske forfatterne Marcel Proust (1871 1922) og Paul Claudel (1868 1955). Livet, kunsten, troen om billedkunstens betydning for de franske forfatterne Marcel Proust (1871 1922) og Paul Claudel (1868 1955). Foredrag ved Truls Winther, Nordberg Menighet 26 mars 2011. I. Kjære

Detaljer

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth 1 Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth 2006 Siv Elisabeth 2 Tilegnelse Om noe spesielt skjer med oss én gang, tenker vi kanskje ikke over at det vil ha betydning for oss videre

Detaljer

Individet og naturen. Hans Kolstad: I Natur og menneske: en tilgrunnliggende konsubstansialitet

Individet og naturen. Hans Kolstad: I Natur og menneske: en tilgrunnliggende konsubstansialitet Hans Kolstad: Individet og naturen Vi tar naturen som en så konstant og vesentlig del av vårt miljø at vi knapt stiller oss spørsmålet om dens betydning i et større kulturhistorisk perspektiv. Dette spørsmålet

Detaljer

Essay om Endring /An essay about change

Essay om Endring /An essay about change Essay om Endring /An essay about change Sammendrag Essayet er en tilnærming til fenomenet endring, slik det kan forstås som en naturlig og meningsfull hendelse som oppstår når mennesker møtes. Utgangspunktet

Detaljer

SAMTALER MED LIVET. 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no

SAMTALER MED LIVET. 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no SAMTALER MED LIVET 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no Innhold Innledning... 1 Besøk av Livet... 2 Fornuften... 5 Illusjoner... 8 Nuet... 11 Frykt... 15 Egoet... 19 Speilet...

Detaljer