ÅM 03 Årsmelding og regnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅM 03 Årsmelding og regnskap"

Transkript

1 ÅM 03 Årsmelding og regnskap Årsmelding Årsmelding Akershus Venstre 2014 Akershus Venstres årsmøte ble avholdt lørdag 15.februar på Bekkestua Bibliotek. Foruten årsmøtesaker ble innspill til Venstres menneskerettighets-dokument behandlet. Stortingsrepresentant Abid Q. Raja innledet til politisk debatt i møtet. Tilsammen deltok 94 stemmeberettigede delegater på møtet. Årsmøtet behandlet og vedtok fire politiske uttalelser: Planlegg toget som i Sveits Etisk handel krever bedre forbrukerinformasjon Økt bruk av tre i Norge. Offentlige byggherrer må gå foran. Fremtidig landbrukspolitikk på sikre trygg mat. Organisasjon Fylkesstyret har bestått av 7 medlemmer inkludert leder, nestledere, VO-ansvarlig og Akershus Unge Venstre (AUV). Representant fra fylkestingsgruppen (FTG) tiltrer styret uten stemmerett. (Siste setning slettes. Dette er ikke riktig ref vedtektene,og har heller ikke vært praktisert. Beklager at jeg ikke spotta denne før sist styremøte) Leder: Solveig Schytz, Ås Politisk nestleder: Jonas Vevatne, Asker Organisatorisk nestleder og VO-ansvarlig: Eirik T. Bøe, Bærum Styremedlem: Jan Bakke, Vestby Styremedlem: Karl Henrik Laache, Nannestad Styremedlem: Hulda Tronstad, Bærum Styremedlem fra Unge Venstre: Edvard Værland (til ) og Tiril Eid Barland (fra ) Varamedlemmer: 1. Prisca Massao, Enebakk 2. Jacob Bronebakk, Bærum 3. John Pavels Wilhelmsen 4. Kari Ulla, Oppegård 5. Inge Solli, Nittedal Sekretær for fylkesstyret: Morten Skåningsrud (fra 4.februar 2014) Fylkesstyret har avholdt tilsammen 10 møter i 2014.

2 Hovedstyret Hovedstyret består av lokallagslederne samt tre direktevalgte medlemmer som velges av årsmøtet. I 2014 har følgende vært direktevalgte medlemmer: 1. Siri Engesæth, Bærum 2. Jorunn Nakken, Ås 3. Runar Bålsrud, Hurdal Varamedlemmer: 1. Lars Peder Nordbakken, Gjerdrum 2. Tine Jahren, Fet 3. Roger Axelson, Ullensaker Hovedstyret har hatt to møter i 2014, 21.januar og 28.august. 21.januar Saker som ble behandlet: Oppnevning av programkomite, valg av redaksjonsnemd for årsmøtet, innstille for årsmøtet på nominasjonskomite, behandle politiske uttalelser. 28.august Innledning og drøfting vedr plansamarbeidet, innspill til venstres alternative statsbudsjett. Politiske initiativer, skolering og studievirksomhet Det har vært mye studie- og skoleringsvirksomhet i Akershus Venstre i Våren 2014 ble det arrangert en studiesirkel med tema landbrukspolitikk over fire kvelder med innledere fra aktuelle fagmiljø. Deltakelsen var god. Studiesirkelen la grunnlag for Akershus Venstre innspill til stortingsgruppas arbeid med jordbruksforhandlingene. Høsten 2014 ble det arrangert en studiesirkel med tema forsvars- og sikkerhetspolitikk over fem kvelder med innleder efra inn- og utland. Opslutningen var god, og arbeidet er planlagt avsluttet våren 2015 som en politisk uttalelse i landsstyret for å legge grunnlag for ny og relevant forsvars- og sikkerhetspolitikk for Venstre i stortinget. Akershus Venstre tok initiativ til et heldagsseminar om landbrukspolitikk som ble holdt 27.februar på Norges miljø- og biovtenskapslige universitet på Ås. Innledere var ekspertise fra universitetet og instituttene på Ås, og målgruppa for seminaret var stortingsgruppa og regionale og lokale folkevalgte. Det ble arrangert medlemsmøte med tema landbrukspolitikk 27.februar på Stortinget. Stortingsrepresentant Pål Farstad deltok. Venstreskolen trinn 1 og 2 ble arrangert 2 ganger våren Det ble arrangert to lokalpolitiske nettverk i 2014; mars i Hurdal og september på Stortinget

3 VO-utvalget har i 2014 bestått av: Eirik T. Bøe (leder, VO-ansvarlig i fylkesstyret) Kjersti Almåsvold, Eidsvoll Jakob Bronebakk, Bærum Mats Olsen, Skedsmo Ingvild Tautra Vevatne, Asker Deltakelse og representasjon i VHO og sideorganisasjoner Solveig Schytz har som fylkesleder deltatt i venstres landsstyre. Fra april 2014 er Schytz direktevalgt landsstyremedlem og 4.vara til Venstres sentralstyre. Jonas Vevatne, politisk nestleder representerer Akershus Venstre i Landsstyret etter april I junimøtet i landsstyret hadde Vevatne forfall, Edvard Værland møtte da for fylkesstyret i Akershus.En rekke politikere i Akershus har roller og verv i Venstres hovedorganisasjon og sideorganisasjonene: Tord Hustveit, Eidsvoll, er leder i Norges Unge Venstre Simen Eriksen, Bærum, er president i Norges Liberale Studenter Marit Meyer, Asker er styremedlem i Norges Venstreskvinnelag. Kjersti Almåsvold, Eidsvold er varamedlem til styret i Norges Venstrekvinnelag. Solveig Schytz er styreleder for Venstres studie- og opplysningsforbund. Våren 2014 nedsatte sentralstyret i VHO tre arbeidsutvalg for å styrke lokal politikk innen hhv skole og miljø og landsmøtetemaet for 2015, «grønn vekst». Politikere fra Akershus har vært med i to av utvalgene: Runar Bålsrud fra Hurdal og Mats Olsen fra Skedsmo har deltatt i miljø-utvalget. Jonas T. Vevatne deltar i arbeidsutvalget som arbeider med landsmøtetemaet «grønn vekst». Boye Bjerkholt fra Skedsmo leder arbeidsgruppa som forbereder ALDE-møte i Oslo våren Boye Bjerkholt, Inge Solli og Runar Bålsrud har møtt på Venstres samlinger for ordførere og varaordførere. Solveig Schytz har møtt for fylkestingsgruppa i Venstres storbynettverk. Nominasjon og programarbeid for fylkestingsvalget Nominasjonskomiteen ble valgt på fylkesårsmøtet og har bestått av: Øystein Smidt Runar Bålsrud Svein Kamfjord Odd Roar Kristensen Anniken Holtnæs Jorunn Nakken Gry Bøhmer Aksel Danielsen fra Unge Venstre Varaer har vært Bente Knagenhjelm, Roger Axelson og Arjo van Genderen.

4 Nominasjonstmøtet ble holdt 4.november Følgende liste ble valgt: 1. Solveig Schytz, Ås 2. Eirik T Bøe, Bærum 3. Tord Hustveit, Eidsvoll/Norges Unge Venstre 4. Njål Vikdal, Asker 5. Åse Birgitte Skjærli, Nes 6. Lars Peder Nordbakken, Gjerdrum 7. Camilla Hille, Ski 8. Hulda Tronstad, Bærum 9. Tiril Eid Barland, Bærum/Norges Unge Venstre 10. Erik Lundeby, Frogn 11 Ole Andreas Lilloe-Olsen, Bærum 12 Inger Johannne Bjørnstad, Oppegård 13 Boye Bjerkholt, Skedsmo 14 Ingvild Tautra Vevatne, Asker 15 Stein Vegar Leidal, Ullensaker 16 Edvard Værland, UV/Bærum 17 Turid Dahlmann, Bærum 18 Truls A Enger, Nesodden 19 Karl Oskar Nicolaisen, Ullensaker 20 Jan Bakke, Vestby 21 Jakob Bronebakk, Bærum 22 Torhild Jørgensen, Lørenskog 23 Jonas T Vevatne, Asker 24 Waqar Ahmad, Rælingen 25 Bjørn Ivar Gran, Lørenskog 26 Anne Gamme, Oppegård 27 Øystein Goksøyr, Bærum 28 Ståle Buraas, Hurdal 29 Jorunn Nakken, Ås 30 Katrine Gjærum, Ullensaker 31 Jostein Tellnes, Asker 32 Anniken Holtnæs, Rælingen 33 Irene Svarteng, Skedsmo 34 Karl Henrik Laache, Nannestad 35 Bente Knagenhjelm, Bærum 36 Kjetil Jørgensen-Dahl, Skedsmo 37 Simen Eriksen, UV/Bærum 38 Anette Axelsen, Bærum/UV 39 Bjørn Erik Sørli, Gjerdrum 40 Arjo van Genderen, Vestby 41 Jim Smestad, Sørum 42 Prisca Bruno Massao, Enebakk 43 Andreas Rafdal, Hurdal 44 Mats Olsen, Skedsmo 45 Mette Kaaby Bærum 46 Steinar Aasen, Aurskog-Høland 47 Alf Richard Kraggerud, Fet

5 48 Runar Bålsrud, Hurdal 49 Inge Solli, Nittedal Programkomiteen ble valgt på hovedstyremøte 21. januar og har bestått av Jonas Vevatne (leder) Solveig Schytz Ole Andreas Lilloe-Olsen Åse Birgitte skjærli Tord Hustveit Edvard Værland. Da Jonas Vevatne ble sykemeldt ble Solveig Schytz konstituert som leder av programkomiteen. Førsteutkast til fylkestingsprogram ble avgitt 30.juni, og 2.utkast 30.oktober. Folkevalgte grupper Venstre har tilsammen 53 representanter i kommunestyrene i Akershus etter lokalvalget Akershus Venstre har tre representanter i fylkestinget og en stortingsrepresentant. Landsmøtet 2014 Venstres landsmøte 2014 ble arrangert på Fornebu (Akershus) i tidsrommet april på Quality Hotel Expo. Tema for landsmøtet var menneskerettigheter. Akershus Venstre var representert på landsmøtet med 20 delegater: Solveig Schytz, Ås Jonas Vevatne, Asker Eirik T Bøe, Bærum Siri Engesæth, Bærum Edvard Værland, UV Per Aage Pleym Christensen, Eidsvoll Boye Bjerkholt, Skedsmo Inge Solli, Nittedal (Forfall) Mette Kaaby, Bærum Jostein Tellnes, Asker Mats Olsen, Skedsmo Hulda Tronstad, Bærum Are Egner-Kaupang, Gjerdrum Inger Johanne Bjørnstad, Oppegård (Forfall enkeltdag) Jan Bakke, Vestby Åse Birgitte Skjærli, Nes (Forfall) Ole Andreas Lilloe-Olsen, Bærum Jorunn Nakken, Ås Audun Heskestad, Rælingen Svein Kamfjord, Ski

6 Varaer som møtte Johan Meyer Karl-Oskar Nicolaisen Jens Dahle-Granli Marit Helene Meyer Miljøprisen 2014 Akershus Venstres Miljøpris 2014 gikk til Powerhouse-samarbiedet. Powerhouse er et samarbeid om plusshus. Partnere er eiendomsselskapet Entra, entreprenøren og prosjektutvikleren Skanska, arkitektkontoret Snøhetta, miljøstiftelsen ZERO, aluminiumselskapet Hydro, aluminiumsprofilselskapet Sapa og rådgivningselskapet Asplan Viak. Prisen, et maleri av Fritz Helge Nyegaard, ble overrakt av Solveig Schytz og Eirik T. Bøe. Fylkessekretariatet Akershus Venstre har hatt egen fylkessekretær i Morten Skåningsrud har vært ansatt i 50 % stilling fra 1.februar. Fra 1.oktober ble stillingsbrøken økt til 60%, etter avtale mellom Akeshus Venstre og Akershus Unge Venstre, at Skåningsrud skal gjøre oppgaver for Akershus Unge Venstre tilsvarende 10% stilling, som AV fakturerer AUV for. Arbeidstid og utgifter til lønn blir delt mellom fylkestingsgruppa og fylkeslaget. Regnskapsføring og økonomistyring Fylkessekretær fører regnskapet for fylkeslaget. Fylkesstyret får regnskapsrapporter tre ganger i året. Styrets innstilling: Årsmeldingen for Akershus Venstre 2014 godkjennes

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll fra Buskerud

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Arbeiderpartiet 1 Tonje Brenna 1987 Ullensaker 2 Terje Granerud 1951 Rælingen 3 Ina Rangønes Libak 1989 Bærum 4 Amund Kjernli 1957 Ski 5 Torunn Skottevik 1964 Lørenskog 6 Jens-Petter

Detaljer

Årsberetning 2014. Akershus Arbeiderparti

Årsberetning 2014. Akershus Arbeiderparti Årsberetning 2014 Akershus Arbeiderparti 2 Lederen har ordet... 4 Partikontoret... 5 Årsmøtet 2014... 6 Representantskapet... 17 Styret og arbeidsutvalget... 18 Medlemsutvikling... 20 Organisatorisk arbeid...

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BÆRUM VENSTRE

ÅRSMELDING FOR BÆRUM VENSTRE ÅRSMELDING FOR BÆRUM VENSTRE 2015 1 Page 1. Organisasjon Demokratiske organer Årsmøte Bærum Venstre holdt sitt årsmøte i Kommunegården, M1, torsdag 9. januar 2014 kl. 18.00-21.00. Alle verv i lokallaget

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1. FORMÅL Bergen Venstre har til formål å arbeide aktivt

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010 Trondheim 6.-7. Februar 1 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Konstituering: Valg av møteledere, referenter, fullmaktsnemnd, tellekorps og resolusjonsnemnd

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014 Trondheim 7. 8. februar Rica Nidelven Hotell, Trondheim 1 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør Trøndelag Venstre 2014 # Navn Delegasjon 1 Trond Åm Fylkesstyret

Detaljer

ÅRSMELDING 2006. Kap 1. STYRER OG UTVALG I 2006. Fylkesstyret m/varamedlemmer

ÅRSMELDING 2006. Kap 1. STYRER OG UTVALG I 2006. Fylkesstyret m/varamedlemmer ÅRSMELDING 2006 Kap 1. STYRER OG UTVALG I 2006. Fylkesstyret m/varamedlemmer Fylkesleder: Randi Sollie Denstad, Rissa 1. nestleder. Odd Jarle Svanem, Hemne 2. nestleder: Ester Hasle, Trondheim Studieleder:

Detaljer

Organisasjon... 3 Fylkespartiet... 3. Medlemmer... 3. Medlemsutvikling over tid... 3. Representantskapet... 4. Møter i Representantskapet...

Organisasjon... 3 Fylkespartiet... 3. Medlemmer... 3. Medlemsutvikling over tid... 3. Representantskapet... 4. Møter i Representantskapet... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Organisasjon... 3 Fylkespartiet... 3 Medlemmer... 3 Medlemsutvikling over tid... 3 Representantskapet... 4 Møter i Representantskapet...

Detaljer

Årsmelding 2012. Follorådet. Vedtatt i Follorådet 4. juni 2013

Årsmelding 2012. Follorådet. Vedtatt i Follorådet 4. juni 2013 Årsmelding 2012 Follorådet Vedtatt i Follorådet 4. juni 2013 Innhold Forord... 3 Mål og strategier... 4 Organisasjon... 4 Politiske organer... 4 Administrative organer... 5 Innsatsområder og aktiviteter

Detaljer

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Storefjell Resort Hotel, Gol 5. 7. mai 2015 Innholdsoversikt: SAK 1.1/ 15: GODKJENNING AV INNKALLING... 4 SAK 1.2/ 15: GODKJENNING AV FULLMAKTER....

Detaljer

!"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$

! # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ ! "! #$ !"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. /0 ' & *0 %&' &())(**. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ #5$$$$ 9 )**+,-. -. -$ %% -).%%! --! /01 3 )**+,-. Oslo s fylkesstyre

Detaljer

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2012

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 Innhold Styrets melding om virksomheten... 2 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 5 Invitasjon til alle våre medlemmer Årsmøte 13. juni i Ski Balanse... 6 Noter til regnskapet....

Detaljer

Velkommen til landsmøte 2015

Velkommen til landsmøte 2015 Oslo, 17. april 2015 Velkommen til landsmøte 2015 Det er en stor glede å ønske alle velkommen til landsmøte 1. 3. mai 2015. I år skal vi forberede oss på valgkampen, for første gang som regjeringsparti.

Detaljer

Årsmelding Og Regnskap 2013

Årsmelding Og Regnskap 2013 Årsmelding Og Regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2014 2 Innhold HILSEN FRA LEDER... 4 PRESENTASJON AV TILLITSVALGTE 2014-2015... 5 REPRESENTASJON OG UTVALG 2014 2015... 7 AKERSHUS BONDELAGS ÅRSMØTEPROTOKOLL

Detaljer

Årsrapport 2005 Godkjent i Osloregionens styre 16.05.06

Årsrapport 2005 Godkjent i Osloregionens styre 16.05.06 Årsrapport 2005 Godkjent i Osloregionens styre 16.05.06 1 INNHOLD: Forord 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 2. OSLOREGIONENS ORGANER 2.1 Politiske organer 2.1.1 Samarbeidsrådet 2.1.2 Styret 2.2 Administrative

Detaljer

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon.

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon. LOVER FOR BERGEN HØYRE (sist endret 11. februar 2012) 1 FORMÅL Bergen Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig

Detaljer

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis!

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis! Årsmøtedokumenter: Side 1: Innholdsfortegnelse og praktiske opplysninger Side 2: Saksliste og kjøreplan Side 3: Arbeidsordning Side 3: Styrets innstilling til årsmøtefunksjonærer Side 4: Innkomne forslag

Detaljer

Tekna Oslo Avdeling Generalforsamlingen 2015 Årsrapport 2014. tekna.no

Tekna Oslo Avdeling Generalforsamlingen 2015 Årsrapport 2014. tekna.no Tekna Oslo Avdeling Generalforsamlingen 2015 Årsrapport 2014 tekna.no Mars 2015 Innhold 1. Innkalling til Generalforsamling 2015... 3 Dagsorden... 3 2. Årsberetning for 2014, Tekna Oslo avdeling... 4

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014 1 Hilsen fra leder s.3 Årsmøte i Østfold Bondelag 2014 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2014 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.7 Næringspolitisk arbeid s.11 Organisatorisk arbeid s.16

Detaljer

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2014

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Invitasjon til alle våre medlemmer Årsmøte og foredrag 4. juni på Aur Gjestegård Innhold Styrets melding om virksomheten... 2 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 5 Balanse... 6 Noter

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Tid: Onsdag 5. mars kl 17.00 Sted: Møterom 30 i 1.etasje, Observatoriegata 1 B, Oslo Før årsmøtet startet, innledet BFs nestleder Margunn

Detaljer

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste:

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste: INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. Møtet blir holdt: 18. september fra kl 19.30 Skytterhuset på Stend

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE - TROMS FYLKESAVDELING

SAMFUNNSVITERNE - TROMS FYLKESAVDELING ÅRSMØTE 2013 SAMFUNNSVITERNE TROMS I henhold til e-post av 29. april 2013, ble det varslet om årsmøte i Samfunnsviterne i Troms. Dato: Torsdag 30. mai 2013 Tid: 16:30-18:30 (forfriskninger ved ankomst,

Detaljer

Årsmelding. og regnskap

Årsmelding. og regnskap Årsmelding og regnskap 2011 HILSEN TIL BONDELAGETS MEDLEMMER 2011 har vært et aktivt år for Østfold Bondelag. Jordbruksoppgjøret, Stortingsmeldingen om mat og landbrukspolitikken og en rekke andre saker

Detaljer

Årsberetning. Oslo/Akershus Handel og Kontor

Årsberetning. Oslo/Akershus Handel og Kontor Årsberetning 2012 Oslo/Akershus Handel og Kontor Oslo/Akershus HK i protest mot at Nobelkomiteen valgte å gi fredsprisen til EU midt i en økonomisk krise hvor arbeidere i Europa betaler prisen gjennom

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim KrFs LANDSMØTE 2015 Årsmelding 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim Innhold KrFs årsmelding 2013 2014 1. Sentrale organer i Kristelig Folkeparti... 5 1.1 Landsmøtet 2013... 5 1.1.1 Dagsorden... 5 1.1.2

Detaljer