Årsmelding for Medlemmer. Styret og tillitsvalgte. Side 1 av 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for 2014. Medlemmer. Styret og tillitsvalgte. Side 1 av 9"

Transkript

1 Side 1 av 9 Medlemmer Årsmelding for 2014 Foreningen har 354 betalende medlemmer og ett æresmedlem ved årsskiftet, en nedgang på 46, etter at det (etter 2 år) nå er utmeldt medlemmer på grunn av manglende kontingent. I tillegg kommer 102 registrerte familiemedlemmer, slik at antallet registrerte medlemmer er betalende medlemmer er innmeldt i løpet av 2014, mot 26 i Det er altså en reell nedgang både i medlemstall og i innmeldinger, og det er viktig å se på tiltak for å bevare, og om mulig øke, medlemsmassen. 224 (49 %) av medlemmene bor nå utenfor kommunen, og 212 (46 %) av medlemmene er mer eller mindre aktive i en av datterforeningene. 296 (65 %) av medlemmene, og 268 (76%) av de betalende medlemmene, har registrert e-postadresse. Styret og tillitsvalgte Styret har i perioden bestått av: Styremedlemmer Geir Hareide Andersen, leder Magne Versland, kasserer Anny Aune, regnskapsfører Kari Sharma Jahn Haldorsen Oddny Hoff Maria Søylen Jahr (permisjon) Varamedlemmer Annik Grue, sekretær Harald Jørstad Eva Nigar Bee Ellingsen Halvor Nerheim Ada Bakke Husstyret Jorunn Grøndalen, utleie m.m Kari Hareide Lønstad Hege Martinsen Jahn Haldorsen (styrets representant) Vaktledere Jorunn Grøndalen Kjersti Jørstad Revisorer Terje Moberg Arild Rambøl Valgkomité Kari Sharma Wenche Halvorsen Frode Delbekk Verv i råd, fylkes- og landsforeninger Geir Hareide Andersen, styremedlem i Akershus Kunstforeningers Fylkeslags styre. Hildegunn Romstad, varamedlem i Akershus Kunstforeningers Fylkeslags styre. Terje Moberg, revisor for Akershus Kunstforeningers Fylkeslag. Liv Hoel Sandstad, varamedlem i Norsk Viseforums Landsstyre. Kjell Hovde sitter i kulturpolitisk utvalg i Norsk Viseforums Landsstyre. Annik Grue fra styret og Astrid Olsen og Liv H.Sandstad fra Rælingen Viseklubb har møtt i Rælingen kulturråd. Styremøter Det er avholdt 10 styremøter med 85 behandlede saker i perioden, samt en del arbeidsmøter i forbindelse med utstillingene og prosjekter. Det er også gjennomført oppstart av en strategiprosess som vil fortsette i 2015.

2 Utstillingskomitéen Komiteen har lagt frem forslag til utstillingsprogram for 2015 for styret, og jobber med program for Side 2 av 9 I likhet med tidligere, har en tatt utgangspunkt i at RKF skal ha utstillinger hvor våre egne medlemmer kan vise sine arbeider. Dette fører til at Malerklubben, Fotoklubben og den juryerte Rælingsutstillingen dekker 3 utstillingsperioder. Utstillingsprogrammet skal i tillegg dekke både anerkjente og profesjonelle kunstnere og mer lokale dyktige kunstnere. Alle komiteens forslag er lagt fram for styret til endelig godkjenning. Utstillingskomiteen har ikke hatt noe ansvar for Sommerutstillingen, men tatt hensyn til den når vi har foreslått utstillere. Vaktkomitéen Det ble gjennomført 73 vakter i Sandbekkstua fordelt på 37 på våren og 36 på høsten. Maleklubben sørget selv for vaktene under sin utstilling i tillegg. En stor takk til Jorunn Grøndalen og Kjersti Jørstad som organiserte vaktene. Vaktene gjør en uvurderlig innsats og vi er dem stor takk skyldig. Utstillinger I 2014 viste kunstforeningen totalt 14 utstillinger i Sandbekkstua i ulike teknikker, uttrykk og tematikk, inkludert sommerutstillingen. Periode Salg (brutto) Besøkende Maleklubben Inger Skybak Eggesvik Petter N. Nøstdal Rolf H. Gulbrandsen Peer Heltberg Winsnes Wanda Hareim Atelier Z Sommerutstillingen Margret Reykdal Christer Karlstad Eva Berntsen Rælingsutstillingen Rino Larsen Fotoklubben Barnekunst Ronny Bank Korrigering Pushwagner Sum brutto omsetning Det har stort sett alltid vært gjennomført minikonserter ved åpningene for å skape blest og hygge. I tillegg til besøkende i åpningstidene, kommer besøk fra skoler og barnehager, samt alle de som deltar i våre andre aktiviteter og ser utstillingene som en del av sitt besøk. Sommerutstilling Kunstforeningen arrangerte også i 2014 sommerutstilling i Sandbekkstua. Kersti L. Hoberg og Eva Søstuen var leid inn som vakter, og sørget for en god gjennomføring sammen med medlemmer i styret. Kommunen garanterte for en andel av et eventuelt underskudd, samtidig som kunstforeningen forpliktet seg til å bruke et eventuelt overskudd til aktiviteter rettet mot barn og unge. Sommerutstillingen er svært viktig for både å tilby kunst og opplevelser, og for å markedsføre Sandbekkstua og en viktig del av kulturlivet i kommunen vår. Det ble solgt kunst for kr ,- som var en vesentlig oppgang fra kr ,- året før. Utstillingen gikk i 2014 med kr ,- i overskudd. Underskuddet i 2013 var på kr 4 067,-. I følge avtale med kommunen, skal overskudd bruktes til aktiviteter for barn/ungdom. I år satte RKF ned en arbeidsgruppe ledet av Bee Ellingsen, som kunne disponere siste to års resultat på kr ,-. Arbeidsgruppen samarbeidet med leder av kulturskolen og kulturavdelingen i kommunen, Rune Thieme.

3 Side 3 av 9 Arbeidsgruppen satte opp et svært vellykket prosjekt under utstillingen med Christer Karlstad. Alle 7.-klassingene i Rælingen besøkte utstillingen og fikk forsøke å tegne med kyndig veiledning av Bee Ellingsen og Christer Karlstad. Økonomi Omsetningen i år har vært kr ,09 mot kr ,85 i fjor. Årsresultatet viser et overskudd på kr ,03. Tilsvarende tall i fjor var et overskudd på kr ,44. Resultatet fremkommer som overskudd i hovedregnskapet på kr ,84 og Åpen stue på kr 1 965,00, og et underskudd i Viseklubben på kr 5 941,81. Resultatene er foreslått disponert til fri egenkapital. Verdien på inventar etter avskriving og vår kunstsamling er i regnskapet kr ,50, en nedgang på kr 1 385,- fra i fjor. Omløpsmidler ved årsskiftet var kr ,54, en økning på kr ,53 fra fjorårets kr ,01. Den totale balansen er dermed på kr ,04, opp kr ,53. Andelen bunden egenkapital i moderklubben er kr ,00. Den frie egenkapital i moderklubben er kr ,12, for Viseklubben er den kr ,73 og for Åpen stue kr 1 259,00. Rælingen Viseklubb (RVK) og RKFs Åpen stue fører egne regnskap, og resultat og balanse er tatt med i RKFs regnskap. Fra og med 2015 vil også regnskapet til RKFs Maleklubb tas med. Vår kunstsamling En stor del av våre bilder henger fortsatt på Løvenstadtunet, på Rådhuset og på Smedstad skole. Våre fem utendørsskulpturer er plassert i området rundt Sandbekkstua. Kunsten er i våre regnskap bokført med en verdi på kr ,50 og forsikret for totalt kr ,-, og omfatter egen og andres kunst på utstilling og lagring før og etter utstilling. Egenandelen er kr 500,- for malerier og kr 5 000,- for skulpturer, dog ikke for Millenniumsskulpturen hvor egenandelen er kr 6 000,-. I tillegg kommer samlingen Ca 25 tegninger på 30 kunstverk gitt i gave av Olav Christopher Jenssen, og som kommunen etter avtale har tatt på seg ansvaret for å forsikre. Samlingen er plassert i foajéen i Rælingen rådhus hvor den er montert på en egen vegg som er spesiallaget for samlingen. Verdien på denne er satt til kr basert på en tidligere verdivurdering gitt av Blomqvist på ca kr ,- pr stk. I 2014 er det kjøpt inn et bilde av Rino Larsen til samlingen. Registrering av vår kunst Styret besluttet høsten 2010 å gå gjennom hele kunstsamlingen på nytt for å kontrollere at samlingen er inntakt. Arbeidet startet i 2011, og en foreløpig rapport er fremlagt for styret. Det er tatt hensyn til de foreløpige verdivurderinger i regnskapet og i forsikringer. Arbeidet ble fortsatt i 2013, og arbeidsgruppen bestående av styrets sekretær og kasserer la frem en rapport på forrige årsmøte. I 2014 ble arbeidet med å finne tilbake til savnede bilder fortsatt. Samarbeid Rælingen kommune Vi har hatt et godt samarbeid med kommunen. Vi har deltatt på møter/konferanser som kommunen har invitert til og vært med på arrangementer i regi av kommunen. Stipendprosjekt RKF deltar i et stipendprosjektet sammen med maleren Tore Hogstvedt og Rælingen kommune. Det var ingen utdeling av stipendet i Kunststipend Foreningen har ikke delt ut eget stipend i Dugnad og Sandbekkstua Komiteen har i 2014 bestått av Jorunn Grøndal, Hege Martinsen, Kari Hareide Lønstad og Jahn Haldorsen. Aktiviteter: Organisert utleie. Private har leid hytta 6 ganger. Kommunens ulike etater benytter selv hytta enkelte ganger. Både kulturskolen og kommunens sjette-klassinger har brukt hytta som kulturverksted Organisert dugnad (renhold og rydding)

4 Komiteen har engasjert seg i arbeidet med brannsikkerhet. Komiteen har fulgt opp i de tilfeller alarmen har hatt avvik Komiteen har bidratt til fremdrift i arbeidet med oppslagstavle (som planlegges fullført til våren). Innkjøp av kjeks, kaffe m.v Musefangere. Fangst per desember: 5 stk Vask Avtalen med Lions Petrine, Rælingen, om regelmessig renhold av stua, fortsetter. Anny Aune organiserer. Maleklubben Side 4 av har vært et år med stor aktivitet i maleklubben. Vi startet året med vår tradisjonelle utstilling i januar. For første gang hadde vi et tema på vår utstilling. I forbindelse med Prøysen jubileet i 2014, stilte flere av medlemmene ut bilder inspirert av Prøysens liv og diktning. Utstillingen ble meget vellykket. Maleklubben deltok i tillegg med Prøysenbilder i forbindelse med Prøysen markeringen på Trivselsenteret i februar. Vi har bevisst benyttet innlegg i pressen (Romeriksposten og Romerikeblad). På bakgrunn av pressedekning, ble vi også invitert til å stille ut våre Prøysenbilder på Rovsrudhjemmet i Lørenskog Maleklubben fikk også mulighet til å stille ut bilder på kunstforeningens ordinære utstilling med kunstneren Inger Skybak Eggesvik. Dette satte vi stor pris på. Vi har hatt følgende utstillings aktiviteter i 2014: Medlemsutstilling i Sandbekkstua i januar med tema Alf Prøysen, 20 medlemmer deltok. Deltagelse på Rælingen kunstforenings ordinære utstilling, 20 medlemmer deltok. Trivselsenterets Prøysen markering Rolvsrudhjemmets Prøysen markering Skedsmo rådhus Sommerutstilling på Metrosenteret Juleutstilling på Triaden Månedens bilde i Rælingen bibliotek i samarbeid med biblioteket. Utstilling på Trivselsenteret, Fjerdingby i samarbeid med Frivillighetssentralen. Vi stiller ut bilder hver gang og bytter utstillere og bilder hver annen måned. Flere medlemmer har deltatt på juryerte utstillinger. En fikk antatt bilde på Romeriksutstillingen, mens 7 stykker fikk antatt bilder på Rælingsutstillingen. Maleklubben bestod av 21 medlemmer ved utgangen av Vi treffes regelmessig i Sandbekkstua for å male og utveksle meninger om maling og kunst i sin alminnelighet mandager kl Det er stort oppmøte på disse kveldene og det kan til tider være trangt om plassen. I tillegg benytter 5-10 av medlemmene muligheten til å male i Sandbekkstua på onsdager kl når det er mulighet for dette. Det å være i Sandbekkstua med kunst med ulikt uttrykk gir oss inspirasjon til egne malerier. Ellers er medlemmene aktive og deltar på malekurs både i inn- og utland. Det ble arrangert dagstur til Blåfargeverket inkl. Hadeland Glassverk og gallerivandring på Tjuvholmen i Oslo. En sosial kveld; juleavslutning. Fotoklubben I styret: Hege Martinsen (styreformann), Jan Helge Johansen (styremedlem) og Peer Winsnes (Styremedlem) Aktivitetene har vært holdt etter samme mønster som tidligere og primært bestått av bildevisningskvelder, klubbkvelder og utflukter.

5 Gjennom året har det vært avholdt: 10 bildevisninger 9 klubbkvelder med foredrag og konkurransen Kveldens Bilde 11 utflukter Fotostafett Fotoutstilling Sort/Hvit Workshop Sort/Hvit sommeravslutning, middag i Lillestrøm og juleavslutning. Fototur til dyreparken i Flå Side 5 av 9 Ene klubbkvelden ble gjort om til en minnekveld da Øivind Kristiansen gikk bort. Vi har fått nye, dyktige medlemmer gjennom året. Vi har hatt et bra fremmøte gjennom hele året. Så det kan tyde på at forrige styret og dette styret har funnet frem til gode temaer og foredragsholdere dette året. Fotoklubben bidro med en flott filmsnutt på 7minutter til Rælingskvelden. Tema var vann. Ferskvann fra romerike og omegn. Vi fikk inn ca. 300 bilder. Lagde en filmsnutt av de beste bildene, la til lyder og musikk. Denne ble vist på Rælingskvelden. Vi donerte også 3 bilder til Rælingskvelden som ble auksjonert bort. Pengene gikk til TV-aksjonen. Workshopen med Sort/Hvit hadde godt frammøte. Det var til god hjelp for mange når vi skulle ta bilder til fotoutstillingen. Årets fotoutstilling, Sort/Hvit var veldig flott, den beste noen sinne. Vi fikk svært mange gode tilbakemeldinger. Ingen bilder ble solgt. Vi sendte inn en søknad i 2014 om kjøp av ny PC for den vi har er meget dårlig. Det har vi fått godkjent. Vi får håpe den er raskt på plass i Projektoren vår er også foreldet, og bildekvaliteten på veggen er ikke bra, kontrastene blir dårlige og bildene kuttes. I tillegg har det vært problemer med at gjester har med laptop med nyere programvare som ikke kommuniserer særlig godt med den gamle prosjektoren. Ettersom det stort sett er bilder kveldene våre dreier seg om, er vi spesielt opptatt av at utstyret gjengir bildene så riktig som mulig. Vi har dermed et ønske om at det kjøpes inn en ny prosjektor for å øke bildekvaliteten. Vi har hatt et aktivt og spennende år. Programmet har vært variert og vi har hatt temaer og utflukter som burde gi alle mulighet til å finne noe de liker i løpet av året samtidig som noen av temaene har utfordret medlemmene til å gå inn på sjangere de ellers ikke ville ha forsøkt seg på. Viseklubben Rælingen viseklubb er en datterforening under Rælingen kunstforening. Klubben har i 2014 hatt et aktivt år med mange arrangementer, flest i egen regi, men også som inviterte aktører. Klubben disponerer Sandbekkstua både til klubbkvelder, øvinger og arrangementer. I tillegg har klubben leid Marikollen kultursal til en konsert. Årsmøtet for 2013 ble arrangert torsdag 23. januar Styret har bestått av Leder: Astrid Margrethe Olsen Sekretær: Jorunn Grøndalen Kasserer: Liv Hoel Sandstad (ny) Styremedlem: Jan Eigil Bakke Varamedlemmer: 1. varamedlem: Per Øby 2. varamedlem: Even Monsrud

6 Revisor: Materialforvalter: Liv Lønnkvist Liv Hoel Sandstad Liv H. Sandstad har vært vararepresentant i landsstyret for Norsk viseforum (NVF). Side 6 av 9 Kjell Hovde sitter i kulturpolitisk utvalg i NVF. Astrid Olsen, Liv H. Sandstad og Kjell Hovde deltok på landsmøtet i Norsk Viseforum. Liv H. Sandstad og Kjell Hovde har, gjennom NVF, sagt ja til å være med i et utvalg som i samarbeid med Musikk i skolen, skal jobbe for å styrke sangen i skolen. Dette arbeidet er et tiltak under Krafttak for sang, Astrid Olsen og Liv H.Sandstad har møtt i Rælingen kulturråd 12.mars (tilskuddskurs), 2.april,(generalforsamling), 21.mai og 18.sept. Tjenestekontoret for helse og omsorg arrang-erte sammen med kultur-og fritidsenheten et møte for frivillige organisasjoner hvor Astrid og Liv HS deltok 6.nov.. Temaet var en fadderordning for å hjelpe enkeltpersoner som ønsker støtte for å komme i gang med fritidssysler. Astrid O. møtte også i Akershus Musikkråd 6.mai. Medlemmer Per har RVK 60 medlemmer hvorav 18 er familiemedlemmer. Dette er en økning på 4 fra foregående år. Et medlem har meldt seg ut. Ca 20 medlemmer er aktive. Styremøter Det vil i beretningsperioden, 23. januar 2014 til 22. januar 2015, ha vært avholdt 7 styremøter og behandlet 50 saker. En del saker har vært behandlet flere ganger, men fått nytt saksnummer. Av saker som er behandlet, er først og fremst planlegging av klubbkvelder og konserter og arrangementer i egen regi og deltakelse på eksterne arrangementer. Av andre saker som er behandlet, er abonnement på bladet Viser, søknad om voksenopplæringsmidler og tildeling av støtte ved representasjon av RVK ved deltagelse på enkelte eksterne arrangementer. Varamedlemmene er bedt om å møte på styremøtene så ofte som mulig. Klubbkvelder og øvelseskvelder Det er avholdt åtte klubbkvelder, inkludert klubbkveld som ble arrangert etter formell avslutning av årsmøtet og i forbindelse med juleavslutningen i desember. Det er arrangert Åpen scene etter tre konserter. Oppgave som visevert på klubbkveldene har gått på omgang mellom medlemmene. Til de fleste klubbkveldene er det oppgitt et tema for valg av viser som skal framføres. I tillegg til solo- eller gruppeframføringer synges også allsanger. To kvelder er benyttet til øvelseskvelder, innøving av sanger som ble fremført av et visekor ved Sommerkonserten i vår, hvor bl.a. Prøysen sine viser sto på programmet. Konserter og visekvelder Klubben har arrangert fire konserter. 28. mars, Sandbekkstua: Tabita and The Joygras Reunion 23. mai. Sommerkonsert, utenfor og inne i Sandbekkstua. Klubbens egne medlemmer opptrådte. 5.. september: Stian Carstensen. I Marikollen Kultursal. Konsert i forbindelse med kommunens kulturuke. 25. oktober: Skogens sus og somrens sang. Sandbekkstua.Tom G. Bengtson med Tore Borgen og Bjørn Johansen fremførte Asbjørns Dørumsgards dikt som Tom har satt musikk til. 30. november: Julekonsert med vokalgruppa Blå Akantus i Sandbekkstua. Samarbeid mellom Blå Akantus og RVK

7 Andre arrangementer Side 7 av 9 Medlemmer av viseklubben har deltatt med opptredener på Sagelvafestivalen 13. juni, ved enkelte åpninger av kunstforeningens utstillinger og på Rælingskvelden 18. oktober i Marikollen kultursal. Klubben arrangerte tur til Evert Taube konsert i Engelsviken 28. juni. Åtte medlemmer deltok. Kjell Hovde og Ingelise Brynlund deltok og opptrådte på Østnorsk viseforums høsttreff i okt.. Flere medlemmer, blant annet gruppa Visevennene, har opptrådt på mange arrangement i institusjoner, lag og foreninger Tre av RVKs stiftere, Liv Hoel Sandstad, Jan Eigil Bakke og Liv Lønnkvist, kåserte, viste bilder og sang på Åpen Stue arrangement onsdag 12. november. Liv HS og Kjell Hovde deltok på Prøysenseminar med inkl.oppstartmøte av Norsk viseakademi 23.nov.i Oslo. Annet Kulturpris.Vi er stolte av at vårt aktive medlem Tom Bengtson, en ildsjel innen mange kulturområder, ble tildelt Rælingen kommunes kulturpris på Rælingskvelden 18. oktober. Bokgave. RVKs eldste medlem, Ragnar Sandbrekke, har gitt klubben en stor bokgave, mer en 40 visebøker som dekker gamle, kjære, kjente viser. Vi fikk også flere LP-plater. Styret arbeider med å finne en løsning på oppbevaringssted og å lage et system for utlån av klubbens bøker. Roll- up fane. RVK har anskaffet en fane som skal benyttes ved konserter ute, eller i egnede lokaler hvor klubbens medlemmer opptrer. Åpen stue Åpen stue, Rælingen kunstforenings yngste datterforening, har vært arrangert hver tredje onsdag, onsdagen etter utstillingsåpning, til sammen 11 ganger. Sandbekkstua har vært åpen fra kl 1100 til ca kl Det blir servert kaffe og vafler. Turgåere og andre som disponerer tiden sin på dagen prater og hygger seg. Aktuelle kåsører har vært invitert og har holdt foredrag ca kl Vanligvis kommer mellom 20 og 30 besøkende til Sandbekkstua disse dagene. Følgende kåserier er holdt 8. januar Kunstneren Helene Scherfbäck. Wenche Halvorsen kåserte 29. januar Fyktning i Norge. Warda fra Somalia og Elisabeth Redse fra Flyktning- og inkluderingshjelpen i Rælingen fortalte og svarte på spørsmål 19. februar Dømt til 5 års fengsel i Egypt. Rælingsgutten Christian Angell fortalte. 12. mars Åpen stue feiret sine 5 første år med kavalkade og morsomme tilbakeblikk 2. april Historien bak Harald Jørstad kåserte. 30. april Alf Prøysen. Bjørg Veisten leste historier og Kjell Hovde sang. 10. september Cuba. Martha Silsand og Turid Hea-Svebakken fortalte og viste bilder. 1. oktober Demokratiets problem og Eidsvoll Halfdan Karlsen kåserte 22. oktober Rælingen kunstforening presenterer seg. RKF er 35 år og Åpen stue presenterte hovedforeningen og datterforeningene på fire åpningsdager. Harald Jørstad og Bjørn Abelset kåserte og viste bilder fra starten fram til i dag. 12. november Rælingen viseklubb presenterer seg. Liv Hoel Sandstad, Jan Eigil Bakke og Liv Lønnkvist fortalte, viste bilder og sang. 3. desember Fotoklubben presenterer seg. Rolf Støa fortalte og viste bilder tatt av fotoklubbens medlemmer. Vi hadde også Julemøte med grøt med mer.

8 Organisasjonsform Side 8 av 9 Oddny Hoff, Hildegunn Romstad, Kjersti og Harald Jørstad og Jorunn Grøndalen har dannet basisgruppa for arrangementet, godt hjulpet av andre frivillige ved eventuelt forfall fra den faste gruppa og når tilstrømmingen av besøkende har vært ekstra stor. Økonomi Kåsørene får en kotekopp med inskripsjon som utføres av Kjell Halvorsen. Eksterne foredragsholdere får honorar. Loddsalget har gjort arrangementene selvfinansierende. Regnskap revideres av RKFs kasserer Magne Versland. Media Romerikes Blad har laget reportasjer og skapt blest om flere av utstillingene våre. I desember 2014 ble fotoklubben presentert i forbindelse med sin utstilling. Kunstorientering Vi var en av deltakerforeningene i Kunstorientering i Akershus hvor deltakerne kunne vinne flotte premier. To av RKFs medlemmer vant de to hovedpremiene i konkurransen etter å ha besøkt alle kunstforeningene som deltok. Barnekunst Foreningen arbeider for å gi barn en opplevelse og forståelse av ekte kunst gjennom Barnas kunstklubb. I 2013 fikk vi en avtale om halv pris på litografiet "Håpløs" av Ronny Bank. Vi selger dette til våre medlemmer uten provisjon med forutsetning om at det blir hengt på et barnerom. Internett Rælingen har hatt oppdaterte web-sider kontinuerlig siden 1996, og var første kunstforening med egne hjemmesider. Utvikling og teknisk drift av sidene gjøres kostnadsfritt av Nettaktiv, som også dekker leie av web-hotell. Datterforeningene oppdaterer selv sine egne sider i løsningen. I 2014 etablerte foreningen en åpen Facebook-side https://www.facebook.com/ralingenkunstforening med hittil 271 som liker den. Ada Bakke er ansvarlig for oppdateringer. I 2014 startet foreningen også utsendingen av formaterte nyhetsbrev både til medlemmer og andre som ønsker informasjon på e-post. Turer og andre aktiviteter Kommunens kulturuke Viseklubben arrangerte konsert med Stian Carstensen, og utstillingen med Christer Karlstad åpnet i Sandbekkstua. Utstillingsbesøk Det ble ikke gjennomført turer med egne utstillingsbesøk i Kunsttur til Nice Det ble oktober 2014 gjennomført en svært vellykket kunsttur til Nice med 45 deltakere i regi av kunstforeningen. Magne Versland var ansvarlig for planlegging og gjennomføring. Turplaner for 2015 Det planlegges i år tur til Barcelona fra 24. til 28. september. Invitasjon vil bli presentert på årsmøtet. Det vil i tillegg bli arrangert utstillingsbesøk i mer eller mindre organiserte former gjennom året.

9 Planer og oppgaver Våren Utstilling: RKFs Malerklubb Utstilling: Torbjørn Morvik Utstilling: Tone Dietrichson Utstilling: Geir Hareide Andersen kl. 19:00 Konsert: Rælingen Viseklubb Utstilling: Åke Berg Utstilling: Turid Evang Utstilling: Ellen Eikenes, malerier kl. 19:00 Konsert: Rælingen Viseklubb, sommerkonsert Utstilling: RKFs Sommerutstilling, grafikk Høsten Utstilling: Toril Rødland Utstilling: Cathrine Knudsen Utstilling: Klaus Klausen Utstilling: Rælingsutstillingen Utstilling: Evelyn Refsahl Utstilling: RKFs Fotoklubb, fotografier Åpen Stue arrangeres onsdager etter utstillingsåpninger kl RKFs maleklubb møtes i Sandbekkstua mandager kl i sesongen. Programmet for RKFs Fotoklubb og Rælingen Viseklubb er tilgjengelig på ralingen.kunstforening.no. For styret i Rælingen kunstforening, Rælingen Side 9 av 9 Geir Hareide Andersen (sign.) Leder

10

11

12

13

14

Årsmelding 2007. Medlemmer. Styret og tillitsvalgte

Årsmelding 2007. Medlemmer. Styret og tillitsvalgte 1 Medlemmer Årsmelding 2007 Foreningen har 345 betalende medlemmer ved årsskiftet, en økning på 44 eller ca 15 %. I tillegg kommer 74 registrerte / aktive familiemedlemmer. 1/3 av medlemmene bor utenfor

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Golf for alle! Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 29. januar 2004 44. år gang Nyttårstanker fra Senterlederen Å, å, å - som tiden flyr sier de fleste jeg møter

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Det kalles med dette inn til Ordinært Årsmøte i Oslo Kamera Klubb den 10. februar 2014 klokken 18.00.

Det kalles med dette inn til Ordinært Årsmøte i Oslo Kamera Klubb den 10. februar 2014 klokken 18.00. Innkalling til Ordinært Årsmøte Det kalles med dette inn til Ordinært Årsmøte i Oslo Kamera Klubb den 10. februar 2014 klokken 18.00. På Årsmøtet behandles a. Årsberetning b. Innkomne forslag c. Regnskap

Detaljer

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 1 Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 Organisasjonskart for Metodistkirken i Fredrikstad Navn Menighetskonferansen Menighetsrådet Komiteer, ansvar og

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010. Årsberetning SAAVEL 2010 1

ÅRSBERETNING 2010. Årsberetning SAAVEL 2010 1 ÅRSBERETNING 2010 Årsberetning SAAVEL 2010 1 Årsberetning for SAAVEL driftsåret 2010 1. Styrets sammensetning: Styret har denne periode bestått av: Jens Krystad, formann (valgt av styret) Hans Edvardsen,

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Styrets årsmelding 2005

Styrets årsmelding 2005 Styrets årsmelding 2005 1. Årsmøtet 2005 Årsmøtet 2005. onsdag 2. mars kl. 18.00 i Tollbugata 35 Følgende styre ble valgt: John Jørgen Støa, leder Steffen Hole Jan Brix Mons Øksnevad Kjersti Lørendal Erik

Detaljer

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 INNHOLD: 1. ASKER SKOLEKORPS 2013 2 2. STYRET 5 3. MUSIKKUTVALGET 8 4. ARRANGEMENTSUTVALGET 11 5. DUGNADSUTVALGET 12 6. MATERIELLUTVALGET 15 7. REGNSKAP 2013 16 8. BUDSJETT

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5.

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5. Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Drøbaksund Seilforening

Drøbaksund Seilforening Drøbaksund Seilforening Årsmelding 2011 Styret i Drøbaksund Seilforening har i 2011 bestått av følgende personer: John Øivind Saxebøl, leder Guro Steine, nestleder, informasjon Tor Egil Koppang, kasserer

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Visjonen Det moderne samfunn legger an et tempo og et forventningspress som gjør at mange kommer på etterskudd, føler lite harmoni, og får mestringsproblemer. Tidvis er

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET I 2013 behandlet menighetsrådet (MR) 27 saker. Senait Hagos og Ann Kristin Westermoen er av ulike årsaker innvilget permisjon fra MR slik at Frode Kleveland

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

BLIR DET SALG AV DØVES HUS?

BLIR DET SALG AV DØVES HUS? MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING Dato på nyhetsbrev NR. 1 Mars 2004 41. ÅRGANG BLIR DET SALG AV DØVES HUS? Oslo Døveforening har årsmøte Lørdag 27.mars kl 12.00 Årsberetningen - se side 9 SIDE 2 SE HER

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer.

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer. ÅRSMELDING FOR SØREIDE MENIGHET 2013 INNLEDNING 2013 har vært et travelt og innholdsrikt år for mange i Søreide kirke. Når jeg ser tilbake på året som har gått er det flere ting som jeg ønsker å fremheve.

Detaljer

Årsmøte i DIS-Vestfold

Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 2-2005. 10. årgang. mars. Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 17. mars 2005, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Det er nå klart for et nytt årsmøte i DIS-Vestfold. Og denne gangen

Detaljer