Årsmelding for Medlemmer. Styret og tillitsvalgte. Side 1 av 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for 2014. Medlemmer. Styret og tillitsvalgte. Side 1 av 9"

Transkript

1 Side 1 av 9 Medlemmer Årsmelding for 2014 Foreningen har 354 betalende medlemmer og ett æresmedlem ved årsskiftet, en nedgang på 46, etter at det (etter 2 år) nå er utmeldt medlemmer på grunn av manglende kontingent. I tillegg kommer 102 registrerte familiemedlemmer, slik at antallet registrerte medlemmer er betalende medlemmer er innmeldt i løpet av 2014, mot 26 i Det er altså en reell nedgang både i medlemstall og i innmeldinger, og det er viktig å se på tiltak for å bevare, og om mulig øke, medlemsmassen. 224 (49 %) av medlemmene bor nå utenfor kommunen, og 212 (46 %) av medlemmene er mer eller mindre aktive i en av datterforeningene. 296 (65 %) av medlemmene, og 268 (76%) av de betalende medlemmene, har registrert e-postadresse. Styret og tillitsvalgte Styret har i perioden bestått av: Styremedlemmer Geir Hareide Andersen, leder Magne Versland, kasserer Anny Aune, regnskapsfører Kari Sharma Jahn Haldorsen Oddny Hoff Maria Søylen Jahr (permisjon) Varamedlemmer Annik Grue, sekretær Harald Jørstad Eva Nigar Bee Ellingsen Halvor Nerheim Ada Bakke Husstyret Jorunn Grøndalen, utleie m.m Kari Hareide Lønstad Hege Martinsen Jahn Haldorsen (styrets representant) Vaktledere Jorunn Grøndalen Kjersti Jørstad Revisorer Terje Moberg Arild Rambøl Valgkomité Kari Sharma Wenche Halvorsen Frode Delbekk Verv i råd, fylkes- og landsforeninger Geir Hareide Andersen, styremedlem i Akershus Kunstforeningers Fylkeslags styre. Hildegunn Romstad, varamedlem i Akershus Kunstforeningers Fylkeslags styre. Terje Moberg, revisor for Akershus Kunstforeningers Fylkeslag. Liv Hoel Sandstad, varamedlem i Norsk Viseforums Landsstyre. Kjell Hovde sitter i kulturpolitisk utvalg i Norsk Viseforums Landsstyre. Annik Grue fra styret og Astrid Olsen og Liv H.Sandstad fra Rælingen Viseklubb har møtt i Rælingen kulturråd. Styremøter Det er avholdt 10 styremøter med 85 behandlede saker i perioden, samt en del arbeidsmøter i forbindelse med utstillingene og prosjekter. Det er også gjennomført oppstart av en strategiprosess som vil fortsette i 2015.

2 Utstillingskomitéen Komiteen har lagt frem forslag til utstillingsprogram for 2015 for styret, og jobber med program for Side 2 av 9 I likhet med tidligere, har en tatt utgangspunkt i at RKF skal ha utstillinger hvor våre egne medlemmer kan vise sine arbeider. Dette fører til at Malerklubben, Fotoklubben og den juryerte Rælingsutstillingen dekker 3 utstillingsperioder. Utstillingsprogrammet skal i tillegg dekke både anerkjente og profesjonelle kunstnere og mer lokale dyktige kunstnere. Alle komiteens forslag er lagt fram for styret til endelig godkjenning. Utstillingskomiteen har ikke hatt noe ansvar for Sommerutstillingen, men tatt hensyn til den når vi har foreslått utstillere. Vaktkomitéen Det ble gjennomført 73 vakter i Sandbekkstua fordelt på 37 på våren og 36 på høsten. Maleklubben sørget selv for vaktene under sin utstilling i tillegg. En stor takk til Jorunn Grøndalen og Kjersti Jørstad som organiserte vaktene. Vaktene gjør en uvurderlig innsats og vi er dem stor takk skyldig. Utstillinger I 2014 viste kunstforeningen totalt 14 utstillinger i Sandbekkstua i ulike teknikker, uttrykk og tematikk, inkludert sommerutstillingen. Periode Salg (brutto) Besøkende Maleklubben Inger Skybak Eggesvik Petter N. Nøstdal Rolf H. Gulbrandsen Peer Heltberg Winsnes Wanda Hareim Atelier Z Sommerutstillingen Margret Reykdal Christer Karlstad Eva Berntsen Rælingsutstillingen Rino Larsen Fotoklubben Barnekunst Ronny Bank Korrigering Pushwagner Sum brutto omsetning Det har stort sett alltid vært gjennomført minikonserter ved åpningene for å skape blest og hygge. I tillegg til besøkende i åpningstidene, kommer besøk fra skoler og barnehager, samt alle de som deltar i våre andre aktiviteter og ser utstillingene som en del av sitt besøk. Sommerutstilling Kunstforeningen arrangerte også i 2014 sommerutstilling i Sandbekkstua. Kersti L. Hoberg og Eva Søstuen var leid inn som vakter, og sørget for en god gjennomføring sammen med medlemmer i styret. Kommunen garanterte for en andel av et eventuelt underskudd, samtidig som kunstforeningen forpliktet seg til å bruke et eventuelt overskudd til aktiviteter rettet mot barn og unge. Sommerutstillingen er svært viktig for både å tilby kunst og opplevelser, og for å markedsføre Sandbekkstua og en viktig del av kulturlivet i kommunen vår. Det ble solgt kunst for kr ,- som var en vesentlig oppgang fra kr ,- året før. Utstillingen gikk i 2014 med kr ,- i overskudd. Underskuddet i 2013 var på kr 4 067,-. I følge avtale med kommunen, skal overskudd bruktes til aktiviteter for barn/ungdom. I år satte RKF ned en arbeidsgruppe ledet av Bee Ellingsen, som kunne disponere siste to års resultat på kr ,-. Arbeidsgruppen samarbeidet med leder av kulturskolen og kulturavdelingen i kommunen, Rune Thieme.

3 Side 3 av 9 Arbeidsgruppen satte opp et svært vellykket prosjekt under utstillingen med Christer Karlstad. Alle 7.-klassingene i Rælingen besøkte utstillingen og fikk forsøke å tegne med kyndig veiledning av Bee Ellingsen og Christer Karlstad. Økonomi Omsetningen i år har vært kr ,09 mot kr ,85 i fjor. Årsresultatet viser et overskudd på kr ,03. Tilsvarende tall i fjor var et overskudd på kr ,44. Resultatet fremkommer som overskudd i hovedregnskapet på kr ,84 og Åpen stue på kr 1 965,00, og et underskudd i Viseklubben på kr 5 941,81. Resultatene er foreslått disponert til fri egenkapital. Verdien på inventar etter avskriving og vår kunstsamling er i regnskapet kr ,50, en nedgang på kr 1 385,- fra i fjor. Omløpsmidler ved årsskiftet var kr ,54, en økning på kr ,53 fra fjorårets kr ,01. Den totale balansen er dermed på kr ,04, opp kr ,53. Andelen bunden egenkapital i moderklubben er kr ,00. Den frie egenkapital i moderklubben er kr ,12, for Viseklubben er den kr ,73 og for Åpen stue kr 1 259,00. Rælingen Viseklubb (RVK) og RKFs Åpen stue fører egne regnskap, og resultat og balanse er tatt med i RKFs regnskap. Fra og med 2015 vil også regnskapet til RKFs Maleklubb tas med. Vår kunstsamling En stor del av våre bilder henger fortsatt på Løvenstadtunet, på Rådhuset og på Smedstad skole. Våre fem utendørsskulpturer er plassert i området rundt Sandbekkstua. Kunsten er i våre regnskap bokført med en verdi på kr ,50 og forsikret for totalt kr ,-, og omfatter egen og andres kunst på utstilling og lagring før og etter utstilling. Egenandelen er kr 500,- for malerier og kr 5 000,- for skulpturer, dog ikke for Millenniumsskulpturen hvor egenandelen er kr 6 000,-. I tillegg kommer samlingen Ca 25 tegninger på 30 kunstverk gitt i gave av Olav Christopher Jenssen, og som kommunen etter avtale har tatt på seg ansvaret for å forsikre. Samlingen er plassert i foajéen i Rælingen rådhus hvor den er montert på en egen vegg som er spesiallaget for samlingen. Verdien på denne er satt til kr basert på en tidligere verdivurdering gitt av Blomqvist på ca kr ,- pr stk. I 2014 er det kjøpt inn et bilde av Rino Larsen til samlingen. Registrering av vår kunst Styret besluttet høsten 2010 å gå gjennom hele kunstsamlingen på nytt for å kontrollere at samlingen er inntakt. Arbeidet startet i 2011, og en foreløpig rapport er fremlagt for styret. Det er tatt hensyn til de foreløpige verdivurderinger i regnskapet og i forsikringer. Arbeidet ble fortsatt i 2013, og arbeidsgruppen bestående av styrets sekretær og kasserer la frem en rapport på forrige årsmøte. I 2014 ble arbeidet med å finne tilbake til savnede bilder fortsatt. Samarbeid Rælingen kommune Vi har hatt et godt samarbeid med kommunen. Vi har deltatt på møter/konferanser som kommunen har invitert til og vært med på arrangementer i regi av kommunen. Stipendprosjekt RKF deltar i et stipendprosjektet sammen med maleren Tore Hogstvedt og Rælingen kommune. Det var ingen utdeling av stipendet i Kunststipend Foreningen har ikke delt ut eget stipend i Dugnad og Sandbekkstua Komiteen har i 2014 bestått av Jorunn Grøndal, Hege Martinsen, Kari Hareide Lønstad og Jahn Haldorsen. Aktiviteter: Organisert utleie. Private har leid hytta 6 ganger. Kommunens ulike etater benytter selv hytta enkelte ganger. Både kulturskolen og kommunens sjette-klassinger har brukt hytta som kulturverksted Organisert dugnad (renhold og rydding)

4 Komiteen har engasjert seg i arbeidet med brannsikkerhet. Komiteen har fulgt opp i de tilfeller alarmen har hatt avvik Komiteen har bidratt til fremdrift i arbeidet med oppslagstavle (som planlegges fullført til våren). Innkjøp av kjeks, kaffe m.v Musefangere. Fangst per desember: 5 stk Vask Avtalen med Lions Petrine, Rælingen, om regelmessig renhold av stua, fortsetter. Anny Aune organiserer. Maleklubben Side 4 av har vært et år med stor aktivitet i maleklubben. Vi startet året med vår tradisjonelle utstilling i januar. For første gang hadde vi et tema på vår utstilling. I forbindelse med Prøysen jubileet i 2014, stilte flere av medlemmene ut bilder inspirert av Prøysens liv og diktning. Utstillingen ble meget vellykket. Maleklubben deltok i tillegg med Prøysenbilder i forbindelse med Prøysen markeringen på Trivselsenteret i februar. Vi har bevisst benyttet innlegg i pressen (Romeriksposten og Romerikeblad). På bakgrunn av pressedekning, ble vi også invitert til å stille ut våre Prøysenbilder på Rovsrudhjemmet i Lørenskog Maleklubben fikk også mulighet til å stille ut bilder på kunstforeningens ordinære utstilling med kunstneren Inger Skybak Eggesvik. Dette satte vi stor pris på. Vi har hatt følgende utstillings aktiviteter i 2014: Medlemsutstilling i Sandbekkstua i januar med tema Alf Prøysen, 20 medlemmer deltok. Deltagelse på Rælingen kunstforenings ordinære utstilling, 20 medlemmer deltok. Trivselsenterets Prøysen markering Rolvsrudhjemmets Prøysen markering Skedsmo rådhus Sommerutstilling på Metrosenteret Juleutstilling på Triaden Månedens bilde i Rælingen bibliotek i samarbeid med biblioteket. Utstilling på Trivselsenteret, Fjerdingby i samarbeid med Frivillighetssentralen. Vi stiller ut bilder hver gang og bytter utstillere og bilder hver annen måned. Flere medlemmer har deltatt på juryerte utstillinger. En fikk antatt bilde på Romeriksutstillingen, mens 7 stykker fikk antatt bilder på Rælingsutstillingen. Maleklubben bestod av 21 medlemmer ved utgangen av Vi treffes regelmessig i Sandbekkstua for å male og utveksle meninger om maling og kunst i sin alminnelighet mandager kl Det er stort oppmøte på disse kveldene og det kan til tider være trangt om plassen. I tillegg benytter 5-10 av medlemmene muligheten til å male i Sandbekkstua på onsdager kl når det er mulighet for dette. Det å være i Sandbekkstua med kunst med ulikt uttrykk gir oss inspirasjon til egne malerier. Ellers er medlemmene aktive og deltar på malekurs både i inn- og utland. Det ble arrangert dagstur til Blåfargeverket inkl. Hadeland Glassverk og gallerivandring på Tjuvholmen i Oslo. En sosial kveld; juleavslutning. Fotoklubben I styret: Hege Martinsen (styreformann), Jan Helge Johansen (styremedlem) og Peer Winsnes (Styremedlem) Aktivitetene har vært holdt etter samme mønster som tidligere og primært bestått av bildevisningskvelder, klubbkvelder og utflukter.

5 Gjennom året har det vært avholdt: 10 bildevisninger 9 klubbkvelder med foredrag og konkurransen Kveldens Bilde 11 utflukter Fotostafett Fotoutstilling Sort/Hvit Workshop Sort/Hvit sommeravslutning, middag i Lillestrøm og juleavslutning. Fototur til dyreparken i Flå Side 5 av 9 Ene klubbkvelden ble gjort om til en minnekveld da Øivind Kristiansen gikk bort. Vi har fått nye, dyktige medlemmer gjennom året. Vi har hatt et bra fremmøte gjennom hele året. Så det kan tyde på at forrige styret og dette styret har funnet frem til gode temaer og foredragsholdere dette året. Fotoklubben bidro med en flott filmsnutt på 7minutter til Rælingskvelden. Tema var vann. Ferskvann fra romerike og omegn. Vi fikk inn ca. 300 bilder. Lagde en filmsnutt av de beste bildene, la til lyder og musikk. Denne ble vist på Rælingskvelden. Vi donerte også 3 bilder til Rælingskvelden som ble auksjonert bort. Pengene gikk til TV-aksjonen. Workshopen med Sort/Hvit hadde godt frammøte. Det var til god hjelp for mange når vi skulle ta bilder til fotoutstillingen. Årets fotoutstilling, Sort/Hvit var veldig flott, den beste noen sinne. Vi fikk svært mange gode tilbakemeldinger. Ingen bilder ble solgt. Vi sendte inn en søknad i 2014 om kjøp av ny PC for den vi har er meget dårlig. Det har vi fått godkjent. Vi får håpe den er raskt på plass i Projektoren vår er også foreldet, og bildekvaliteten på veggen er ikke bra, kontrastene blir dårlige og bildene kuttes. I tillegg har det vært problemer med at gjester har med laptop med nyere programvare som ikke kommuniserer særlig godt med den gamle prosjektoren. Ettersom det stort sett er bilder kveldene våre dreier seg om, er vi spesielt opptatt av at utstyret gjengir bildene så riktig som mulig. Vi har dermed et ønske om at det kjøpes inn en ny prosjektor for å øke bildekvaliteten. Vi har hatt et aktivt og spennende år. Programmet har vært variert og vi har hatt temaer og utflukter som burde gi alle mulighet til å finne noe de liker i løpet av året samtidig som noen av temaene har utfordret medlemmene til å gå inn på sjangere de ellers ikke ville ha forsøkt seg på. Viseklubben Rælingen viseklubb er en datterforening under Rælingen kunstforening. Klubben har i 2014 hatt et aktivt år med mange arrangementer, flest i egen regi, men også som inviterte aktører. Klubben disponerer Sandbekkstua både til klubbkvelder, øvinger og arrangementer. I tillegg har klubben leid Marikollen kultursal til en konsert. Årsmøtet for 2013 ble arrangert torsdag 23. januar Styret har bestått av Leder: Astrid Margrethe Olsen Sekretær: Jorunn Grøndalen Kasserer: Liv Hoel Sandstad (ny) Styremedlem: Jan Eigil Bakke Varamedlemmer: 1. varamedlem: Per Øby 2. varamedlem: Even Monsrud

6 Revisor: Materialforvalter: Liv Lønnkvist Liv Hoel Sandstad Liv H. Sandstad har vært vararepresentant i landsstyret for Norsk viseforum (NVF). Side 6 av 9 Kjell Hovde sitter i kulturpolitisk utvalg i NVF. Astrid Olsen, Liv H. Sandstad og Kjell Hovde deltok på landsmøtet i Norsk Viseforum. Liv H. Sandstad og Kjell Hovde har, gjennom NVF, sagt ja til å være med i et utvalg som i samarbeid med Musikk i skolen, skal jobbe for å styrke sangen i skolen. Dette arbeidet er et tiltak under Krafttak for sang, Astrid Olsen og Liv H.Sandstad har møtt i Rælingen kulturråd 12.mars (tilskuddskurs), 2.april,(generalforsamling), 21.mai og 18.sept. Tjenestekontoret for helse og omsorg arrang-erte sammen med kultur-og fritidsenheten et møte for frivillige organisasjoner hvor Astrid og Liv HS deltok 6.nov.. Temaet var en fadderordning for å hjelpe enkeltpersoner som ønsker støtte for å komme i gang med fritidssysler. Astrid O. møtte også i Akershus Musikkråd 6.mai. Medlemmer Per har RVK 60 medlemmer hvorav 18 er familiemedlemmer. Dette er en økning på 4 fra foregående år. Et medlem har meldt seg ut. Ca 20 medlemmer er aktive. Styremøter Det vil i beretningsperioden, 23. januar 2014 til 22. januar 2015, ha vært avholdt 7 styremøter og behandlet 50 saker. En del saker har vært behandlet flere ganger, men fått nytt saksnummer. Av saker som er behandlet, er først og fremst planlegging av klubbkvelder og konserter og arrangementer i egen regi og deltakelse på eksterne arrangementer. Av andre saker som er behandlet, er abonnement på bladet Viser, søknad om voksenopplæringsmidler og tildeling av støtte ved representasjon av RVK ved deltagelse på enkelte eksterne arrangementer. Varamedlemmene er bedt om å møte på styremøtene så ofte som mulig. Klubbkvelder og øvelseskvelder Det er avholdt åtte klubbkvelder, inkludert klubbkveld som ble arrangert etter formell avslutning av årsmøtet og i forbindelse med juleavslutningen i desember. Det er arrangert Åpen scene etter tre konserter. Oppgave som visevert på klubbkveldene har gått på omgang mellom medlemmene. Til de fleste klubbkveldene er det oppgitt et tema for valg av viser som skal framføres. I tillegg til solo- eller gruppeframføringer synges også allsanger. To kvelder er benyttet til øvelseskvelder, innøving av sanger som ble fremført av et visekor ved Sommerkonserten i vår, hvor bl.a. Prøysen sine viser sto på programmet. Konserter og visekvelder Klubben har arrangert fire konserter. 28. mars, Sandbekkstua: Tabita and The Joygras Reunion 23. mai. Sommerkonsert, utenfor og inne i Sandbekkstua. Klubbens egne medlemmer opptrådte. 5.. september: Stian Carstensen. I Marikollen Kultursal. Konsert i forbindelse med kommunens kulturuke. 25. oktober: Skogens sus og somrens sang. Sandbekkstua.Tom G. Bengtson med Tore Borgen og Bjørn Johansen fremførte Asbjørns Dørumsgards dikt som Tom har satt musikk til. 30. november: Julekonsert med vokalgruppa Blå Akantus i Sandbekkstua. Samarbeid mellom Blå Akantus og RVK

7 Andre arrangementer Side 7 av 9 Medlemmer av viseklubben har deltatt med opptredener på Sagelvafestivalen 13. juni, ved enkelte åpninger av kunstforeningens utstillinger og på Rælingskvelden 18. oktober i Marikollen kultursal. Klubben arrangerte tur til Evert Taube konsert i Engelsviken 28. juni. Åtte medlemmer deltok. Kjell Hovde og Ingelise Brynlund deltok og opptrådte på Østnorsk viseforums høsttreff i okt.. Flere medlemmer, blant annet gruppa Visevennene, har opptrådt på mange arrangement i institusjoner, lag og foreninger Tre av RVKs stiftere, Liv Hoel Sandstad, Jan Eigil Bakke og Liv Lønnkvist, kåserte, viste bilder og sang på Åpen Stue arrangement onsdag 12. november. Liv HS og Kjell Hovde deltok på Prøysenseminar med inkl.oppstartmøte av Norsk viseakademi 23.nov.i Oslo. Annet Kulturpris.Vi er stolte av at vårt aktive medlem Tom Bengtson, en ildsjel innen mange kulturområder, ble tildelt Rælingen kommunes kulturpris på Rælingskvelden 18. oktober. Bokgave. RVKs eldste medlem, Ragnar Sandbrekke, har gitt klubben en stor bokgave, mer en 40 visebøker som dekker gamle, kjære, kjente viser. Vi fikk også flere LP-plater. Styret arbeider med å finne en løsning på oppbevaringssted og å lage et system for utlån av klubbens bøker. Roll- up fane. RVK har anskaffet en fane som skal benyttes ved konserter ute, eller i egnede lokaler hvor klubbens medlemmer opptrer. Åpen stue Åpen stue, Rælingen kunstforenings yngste datterforening, har vært arrangert hver tredje onsdag, onsdagen etter utstillingsåpning, til sammen 11 ganger. Sandbekkstua har vært åpen fra kl 1100 til ca kl Det blir servert kaffe og vafler. Turgåere og andre som disponerer tiden sin på dagen prater og hygger seg. Aktuelle kåsører har vært invitert og har holdt foredrag ca kl Vanligvis kommer mellom 20 og 30 besøkende til Sandbekkstua disse dagene. Følgende kåserier er holdt 8. januar Kunstneren Helene Scherfbäck. Wenche Halvorsen kåserte 29. januar Fyktning i Norge. Warda fra Somalia og Elisabeth Redse fra Flyktning- og inkluderingshjelpen i Rælingen fortalte og svarte på spørsmål 19. februar Dømt til 5 års fengsel i Egypt. Rælingsgutten Christian Angell fortalte. 12. mars Åpen stue feiret sine 5 første år med kavalkade og morsomme tilbakeblikk 2. april Historien bak Harald Jørstad kåserte. 30. april Alf Prøysen. Bjørg Veisten leste historier og Kjell Hovde sang. 10. september Cuba. Martha Silsand og Turid Hea-Svebakken fortalte og viste bilder. 1. oktober Demokratiets problem og Eidsvoll Halfdan Karlsen kåserte 22. oktober Rælingen kunstforening presenterer seg. RKF er 35 år og Åpen stue presenterte hovedforeningen og datterforeningene på fire åpningsdager. Harald Jørstad og Bjørn Abelset kåserte og viste bilder fra starten fram til i dag. 12. november Rælingen viseklubb presenterer seg. Liv Hoel Sandstad, Jan Eigil Bakke og Liv Lønnkvist fortalte, viste bilder og sang. 3. desember Fotoklubben presenterer seg. Rolf Støa fortalte og viste bilder tatt av fotoklubbens medlemmer. Vi hadde også Julemøte med grøt med mer.

8 Organisasjonsform Side 8 av 9 Oddny Hoff, Hildegunn Romstad, Kjersti og Harald Jørstad og Jorunn Grøndalen har dannet basisgruppa for arrangementet, godt hjulpet av andre frivillige ved eventuelt forfall fra den faste gruppa og når tilstrømmingen av besøkende har vært ekstra stor. Økonomi Kåsørene får en kotekopp med inskripsjon som utføres av Kjell Halvorsen. Eksterne foredragsholdere får honorar. Loddsalget har gjort arrangementene selvfinansierende. Regnskap revideres av RKFs kasserer Magne Versland. Media Romerikes Blad har laget reportasjer og skapt blest om flere av utstillingene våre. I desember 2014 ble fotoklubben presentert i forbindelse med sin utstilling. Kunstorientering Vi var en av deltakerforeningene i Kunstorientering i Akershus hvor deltakerne kunne vinne flotte premier. To av RKFs medlemmer vant de to hovedpremiene i konkurransen etter å ha besøkt alle kunstforeningene som deltok. Barnekunst Foreningen arbeider for å gi barn en opplevelse og forståelse av ekte kunst gjennom Barnas kunstklubb. I 2013 fikk vi en avtale om halv pris på litografiet "Håpløs" av Ronny Bank. Vi selger dette til våre medlemmer uten provisjon med forutsetning om at det blir hengt på et barnerom. Internett Rælingen har hatt oppdaterte web-sider kontinuerlig siden 1996, og var første kunstforening med egne hjemmesider. Utvikling og teknisk drift av sidene gjøres kostnadsfritt av Nettaktiv, som også dekker leie av web-hotell. Datterforeningene oppdaterer selv sine egne sider i løsningen. I 2014 etablerte foreningen en åpen Facebook-side https://www.facebook.com/ralingenkunstforening med hittil 271 som liker den. Ada Bakke er ansvarlig for oppdateringer. I 2014 startet foreningen også utsendingen av formaterte nyhetsbrev både til medlemmer og andre som ønsker informasjon på e-post. Turer og andre aktiviteter Kommunens kulturuke Viseklubben arrangerte konsert med Stian Carstensen, og utstillingen med Christer Karlstad åpnet i Sandbekkstua. Utstillingsbesøk Det ble ikke gjennomført turer med egne utstillingsbesøk i Kunsttur til Nice Det ble oktober 2014 gjennomført en svært vellykket kunsttur til Nice med 45 deltakere i regi av kunstforeningen. Magne Versland var ansvarlig for planlegging og gjennomføring. Turplaner for 2015 Det planlegges i år tur til Barcelona fra 24. til 28. september. Invitasjon vil bli presentert på årsmøtet. Det vil i tillegg bli arrangert utstillingsbesøk i mer eller mindre organiserte former gjennom året.

9 Planer og oppgaver Våren Utstilling: RKFs Malerklubb Utstilling: Torbjørn Morvik Utstilling: Tone Dietrichson Utstilling: Geir Hareide Andersen kl. 19:00 Konsert: Rælingen Viseklubb Utstilling: Åke Berg Utstilling: Turid Evang Utstilling: Ellen Eikenes, malerier kl. 19:00 Konsert: Rælingen Viseklubb, sommerkonsert Utstilling: RKFs Sommerutstilling, grafikk Høsten Utstilling: Toril Rødland Utstilling: Cathrine Knudsen Utstilling: Klaus Klausen Utstilling: Rælingsutstillingen Utstilling: Evelyn Refsahl Utstilling: RKFs Fotoklubb, fotografier Åpen Stue arrangeres onsdager etter utstillingsåpninger kl RKFs maleklubb møtes i Sandbekkstua mandager kl i sesongen. Programmet for RKFs Fotoklubb og Rælingen Viseklubb er tilgjengelig på ralingen.kunstforening.no. For styret i Rælingen kunstforening, Rælingen Side 9 av 9 Geir Hareide Andersen (sign.) Leder

10

11

12

13

14

Årsmelding for 2014. Medlemmer. Styret og tillitsvalgte. Side 1 av 9

Årsmelding for 2014. Medlemmer. Styret og tillitsvalgte. Side 1 av 9 Side 1 av 9 Medlemmer Årsmelding for 2014 Foreningen har 354 betalende medlemmer og ett æresmedlem ved årsskiftet, en nedgang på 46, etter at det (etter 2 år) nå er utmeldt medlemmer på grunn av manglende

Detaljer

Årsmelding 2010. Medlemmer. Styret og tillitsvalgte. Side 1 av 6

Årsmelding 2010. Medlemmer. Styret og tillitsvalgte. Side 1 av 6 l Side 1 av 6 Medlemmer Årsmelding 2010 Foreningen har 337 betalende medlemmer og ett æresmedlem ved årsskiftet, en økning på 29. I tillegg kommer 79 registrerte familiemedlemmer slik at antallet registrerte

Detaljer

Årsmelding for 2013. Medlemmer. Styret og tillitsvalgte. Utstillingskomitéen. Side 1 av 8

Årsmelding for 2013. Medlemmer. Styret og tillitsvalgte. Utstillingskomitéen. Side 1 av 8 Side 1 av 8 Medlemmer Årsmelding for 2013 Foreningen har 400 betalende medlemmer og ett æresmedlem ved årsskiftet, en økning på 7. Men det er heller ikke i 2013 utmeldt noen medlemmer på grunn av manglende

Detaljer

Jorunn Grøndalen Jan Eigil Bakke

Jorunn Grøndalen Jan Eigil Bakke Side 1 av 8 Medlemmer Årsmelding 2012 Foreningen har 393 betalende medlemmer og ett æresmedlem ved årsskiftet, en økning på 44. Men det er i 2012 ikke utmeldt noen medlemmer på grunn av manglende kontingent,

Detaljer

Arild Rambøl. Jan Eigil Bakke

Arild Rambøl. Jan Eigil Bakke Side 1 av 7 Medlemmer Årsmelding 2011 Foreningen har 348 betalende medlemmer og ett æresmedlem ved årsskiftet, en økning på 11. I tillegg kommer 95 registrerte familiemedlemmer slik at antallet registrerte

Detaljer

Årsmelding 2008. Medlemmer. Styret og tillitsvalgte. Utstillinger. Side 1 av 8

Årsmelding 2008. Medlemmer. Styret og tillitsvalgte. Utstillinger. Side 1 av 8 Side 1 av 8 Medlemmer Årsmelding 2008 Foreningen har 356 betalende medlemmer ved årsskiftet, en økning på 11. I tillegg kommer 79 registrerte / aktive familiemedlemmer. 163 (37 %) av medlemmene bor utenfor

Detaljer

Årsmelding 2007. Medlemmer. Styret og tillitsvalgte

Årsmelding 2007. Medlemmer. Styret og tillitsvalgte 1 Medlemmer Årsmelding 2007 Foreningen har 345 betalende medlemmer ved årsskiftet, en økning på 44 eller ca 15 %. I tillegg kommer 74 registrerte / aktive familiemedlemmer. 1/3 av medlemmene bor utenfor

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015

Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015 Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015 Sted: Kirkegata 4, Lillestrøm Tid: Kl. 19:00 Styret i Skedsmo Viseklubb innkaller medlemmene til årsmøte tirsdag 24.2.2015 kl. 19:00. Agenda 1. Åpning

Detaljer

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Introduksjon Sørum Kunstforenings årsberetning for perioden mai 2012 mars 2013 fremlagt på årsmøtet 19. mars 2013 kl. 19, på Frogner Misjonssenter, Frogneralleen

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

ÅRSMELDING. 2014 Hageselskapet Horva hagelag

ÅRSMELDING. 2014 Hageselskapet Horva hagelag ÅRSMELDING «Petter Dass II» Litografi av Kaare Espolin Johnson Horva «De syv søstre» ses i bakgrunnen. 2014 Hageselskapet Horva hagelag For fremme av hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie,

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken.

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken. Årsmelding 2002 Årsmøtet Årsmøtet ble holdt 29. mai 2002 på Munkholmen. 20 medlemmer var til stede. Forut for selve årsmøtet ble det holdt et foredrag av historiker Terje V. Brattberg om Klosteret på Munkholmen

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

Sakliste Årsmøte 2015

Sakliste Årsmøte 2015 Sakliste Årsmøte 2015 Tid: Onsdag den 21. januar 2015 1. Velge a)ordstyrer, b)referent og c)to personer (ikke blant styrets medlemmer) til å underskrive protokollen 2. Behandle årsrapport. 3. Behandle

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013.

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 0. Innkallingen - Os og Fusaposten, brev og e-post 1. Årsmelding. - Gjennomgang av årsmelding 2013 og handlingsplan 2014 2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 3. Framlegg

Detaljer

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE 20/2 2013 Ta heftet med til årsmøtet ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

VEDTEKTER FOR OFFISERSKLUBBEN PERISKOPET

VEDTEKTER FOR OFFISERSKLUBBEN PERISKOPET Offisersklubben Periskopet www.periskopet.no Org.nr 986 894 942 VEDTEKTER FOR OFFISERSKLUBBEN PERISKOPET 1 KLUBBENS NAVN Klubbens navn er Offisersklubben Periskopet. 2 VISJON Skape godt samhold blant ansatte

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen.

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2013 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 28.februar 2013 kl.19.00. 19 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Åpning og navneopprop Åtte stemmeberettigede møtte til årets årsmøte tre styremedlemmer

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Dagsorden: 1. Årsberetning 2. Regnskap 3. Budsjett 4. Valg 1. Formann på valg 1 år Espen Krogh 2. Viseformann på valg 2 år Olav Frang 3.

Detaljer

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014 Selsbakk og Romolslia arbeiderlag 1. INNLEDNING. Denne årsmeldinga omhandler perioden fra 10.mai 2013 til 15.oktober 2014. Det har i perioden vært relativt lite aktivitet

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Onsdag 11. mars kl. 19.00. Lychepaviljongen, Drammens Museum

ÅRSMØTE 2015. Onsdag 11. mars kl. 19.00. Lychepaviljongen, Drammens Museum ÅRSMØTE 2015 Onsdag 11. mars kl. 19.00 Lychepaviljongen, Drammens Museum Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen.

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Bildet viser frivillighetssentralens lokaler Gjelder for perioden 1.1.2002 31.12.2002 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy, daglig leder Erik Hovelsrud,

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 24. mars kl.

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2010 Styrets sammensetning for 2010: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF Oslo Kasserer:

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010 Årsmøte Tau Bedehus 06.01.2010 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Onsdag 06.01.2010 kl 19.30 Andakt ved Arne Helleland Bevertning Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

2013 Årsberetning 2013

2013  Årsberetning 2013 2013 Årsberetning 2013 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 30 medlemmer 7 medlemmer 4 medlemmer Sum

Detaljer

Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning:

Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Kjell Svanor, nestleder Runo Nygård, sekretær Olav Brottveit, kasserer Tom Svendsen,

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo A. Åpning Styrets formann, Arild Kristiansen, ble valgt til møteleder. Svein Erik Bakken og Marit Dietrichson

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2005

Årsberetning for Brevik MC 2005 Årsberetning for Brevik MC 2005 Innhold: 1. Styrer og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 2005 6. Førerutviklingskurs 7. Street Run 8. Hydrotier n 9. Onsdags-

Detaljer

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Styrets sammensetning 2011 Leder: Tore Johansen (representant for kommunestyret). Personlig vara: Gunnar Ulsrød Nestleder: Marte Espelund Styremedlem:

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Tidspunkt: Fredag 25.Januar 2007 kl.19:00 (ferdig 19:40 med selve årsmøtet) Sted: Blåbærmyra Idrettspark Tilstede: 8stk

Tidspunkt: Fredag 25.Januar 2007 kl.19:00 (ferdig 19:40 med selve årsmøtet) Sted: Blåbærmyra Idrettspark Tilstede: 8stk Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Sagbråtenfeltet, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: 95858778 Org.nr.883 852 532, Web: www.vfkm.no, Email: post06@vfkm.no Årsmøte i Valdres Flyklubb (Modellgruppa)

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO)

Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO) Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO) 1. NAVN Klubbens navn er Velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge. (WNO) 2. FORMÅL Velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO)er stiftet på stiftelsesmøte

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst g r e n d a l a g 2 0 1 0 Sted: Saksvik skole, Rom 9 (1. etasje i Hovedbygget) D a t o : 25. mars 2010 Tid: k l 2 0. 0 0-2 2. 0 0 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 24. mars 2015

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 24. mars 2015 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 24. mars 2015 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 1 Norsk Osteoporoseforening Dato 19. mai 2011 Vår ref: 538 /Sak. nr 1.2 PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 Norsk osteoporoseforening gjennomførte ordinært årsmøte i Bergen 29. april 2011 kl.

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening 1 Navn og bakgrunn Orkesterets navn er Sør-Trøndelag Orkesterforening (STOF). STOF er et amatørsymfoniorkester og ble stiftet 26. mars 2003. Orkesteret er en

Detaljer

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Letohallen Scandic Hotel (samme sted som utstillingen) Lørdag 1 mars 2014, kl 17:00 Dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA 1 S ide 2014 1. Styrets sammensetning Leder: Glenn Morthen Lund Johansen Nestleder: Kristoffer Jakobsen Kasserer: Mathias Gjerstad Sekretær: Erik Torp Styremedl kurs/oppl:

Detaljer

Kun registrerte medlemmer av Norsk Terrier Klub og Rasegruppen for Airedale Terrier har stemmerett.

Kun registrerte medlemmer av Norsk Terrier Klub og Rasegruppen for Airedale Terrier har stemmerett. Norsk Terrier Klub, Rasegruppen for Airedale Terrier Innkalling til årsmøte Onsdag 26. november 2014 kl. 19.00 Sted: NKKs møtelokale på Bryn Nils Hansens vei 20, 0667 Oslo For veibeskrivelse, se hjemmesiden

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

ÅRSMØTE HALDEN GOLF SA. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel)

ÅRSMØTE HALDEN GOLF SA. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) ÅRSMØTE HALDEN GOLF SA TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00 STED: BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) Agenda: 1.Registrering 2.Åpning av møte ved leder 3.Valg av dirigent 4.Valg av referent 5.Godkjennelse

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte.

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte. Til medlemmer i Sørlandets R/C Modellflyklubb (SRCM) og Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet som avholdes tirsdag 26.02.2013 kl 19 i kaffebar/lunsjrom på Kjevik bak militærhangar.

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer