Årsmelding for 2013 og 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for 2013 og 2014"

Transkript

1 Årsmelding for 2013 og 2014 VOFO Troms 1. INNLEDNING 2. ORGANISASJON 3. MØTER OG REPRESENTASJON 4. AKTIVITETER 5. TILSKUDDSORDNINGER 6. ØKONOMI 7. SAMARBEID 8. ANDRE OPPLYSNINGER 9. SLUTTORD

2 1. INNLEDNING I 2013 og 2014 har vi hatt flere aktiviteter. Vi har arrangert seminarer, markert læringsdagene og deltatt på regionale og nasjonale møteplasser. Økonomien vår er imidlertid nokså begrenset og gjør at vi ikke kunne hatt ha et stort aktivitetsnivå. 2. ORGANISASJON 2.1. TILLITSVALGTE 27. november 2014 ba valgte styreleder Mildrid H.T. Pedersen av helsemessige grunner om fritak for styrevervet i resten av perioden, noe som ble innvilget. Det ble dermed rokkeringer i styret, se under. Styret i perioden 5. april nov. 2014: Leder Mildrid H.T. Pedersen, Målselv Studieforbundet Kultur og tradisjon Nestleder Anne Grete Seljebakk, Tromsø Musikkens studieforbund Styremedlem Liv Kvandahl, Tromsø Studieforbundet FUNKIS Styremedlem Rita Roaldsen, Lavangen Senterpartiets studieforbund Styremedlem Aksel Sollie, Straumsbukta Studieforbundet Folkeuniversitetet 1. vara Ann-Jorunn Strømmesen, Tromsø Studieforbundet Folkeuniversitetet 2. vara Berit Ilvær, Tromsø Studieforbundet AOF 3. vara Rigmor Hamnvik, Studieforbundet Næring og samfunn Valgkomité Leder Petra-Mari Linaker, Målselv Studieforbundet Kultur og tradisjon Medlem Knut M. Pedersen, Nordreisa Studieforbundet AOF Revisorer Johanne Kjelsberg, Tromsø Studieforbundet Kultur og tradisjon Tove Haugerudbråten, Kåfjord Musikkens studieforbund Styret i perioden 27. nov april 2015: Leder Anne Grete Seljebakk, Tromsø Musikkens studieforbund Styremedlem Liv Kvandahl, Tromsø Studieforbundet FUNKIS Styremedlem Rita Roaldsen, Lavangen Senterpartiets studieforbund Styremedlem Aksel Sollie, Straumsbukta Studieforbundet Folkeuniversitetet Styremedlem Ann-Jorunn Strømmesen, Tromsø Studieforbundet Folkeuniversitetet 1. vara Berit Ilvær, Tromsø Studieforbundet AOF 2. vara Rigmor Hamnvik, Studieforbundet Næring og samfunn Valgkomité Leder Petra-Mari Linaker, Målselv Studieforbundet Kultur og tradisjon Medlem Knut M. Pedersen, Nordreisa Studieforbundet AOF Revisorer Johanne Kjelsberg, Tromsø Studieforbundet Kultur og tradisjon Tove Haugerudbråten, Kåfjord Musikkens studieforbund Side 2 av 7

3 2.2. ADMINISTRASJON Kontor Kontorsted/-adresse har vært i Målselv med hjemmekontor hos Mildrid H.T. Pedersen fram til september 2014, da nåværende leder Anne Grete Seljebakk måtte vikariere for tidligere styreleder. Fra september 2014 ble Troms musikkråds lokaler i storgata 88, Tromsø benyttet som kontorsted og møtelokale. Ansatte Organisasjonen har ingen ansatte men har en arbeidende styreleder, som mottar et honorar. Videre kjøper vi regnskapstjenester eksternt. I tillegg betales det et lite honorar til webansvarlig samt styremøtehonorarer. Styreleder kr Kasserer/regnskap kr Webansvarlig kr Styrehonorar pr møte kr MEDLEMMER Medlemsorganisasjoner med kretsledd i Troms Alle 14 studieforbundene som er medlemmer i VOFO og som har registrert studieaktivitet i Troms, er automatisk medlem i VOFO Troms. De fleste har fylkes-/regionledd i Troms. Vi har også et studieforbund som ikke er medlem sentralt; Sjøsamisk studieforbund. Studieforbund AKS Akademisk studieforbund AOF Studieforbundet AOF Norge Studieforbundet FUNKIS Idrettens studieforbund K-Stud Kristelig studieforbund Musikkens studieforbund Samisk studieforbund SOL Senterpartiets studieforbund Studieforbundet Solidaritet Studieforbundet Folkeuniversitetet Studieforbundet Kultur og tradisjon Studieforbundet Natur og miljø Studieforbundet Næring og samfunn Venstres opplysnings- og studieforbund Fylkes-/regionledd AKS Nord AOF Nord Troms FUNKIS Troms idrettskrets K-Stud Troms Troms musikkråd Senterpartiets studieforbund Troms Sjøsamisk studieforbund Folkeuniversitetet Nord Studieforbundet Kultur og tradisjon Troms Studieforbundet Natur og Miljø Troms Studieforbundet Næring og samfunn Nordenfjeldske 3. MØTER OG REPRESENTASJON 3.1. STYREMØTER I perioden har det i alt vært avholdt 10 styremøter og behandlet 70 styresaker, så som: Arbeidsplan, innspill til fylkeskommunen ang nytt tilskuddsregelverk for tilskudd til drift/vo, læringsdagene og læringsprisen, avtale om bruk av offentlige undervisningslokaler med Tromsø kommune, studieforbundskuttet m.fl. Side 3 av 7

4 3.2. ANDRE MØTER/REISER Anne Grete Seljebakk har stort sett representert på alle nasjonale og regionale møter etter ønske fra tidligere leder Mildrid Pedersen. Dato Møte Representert ved Møte med fylkeskommunen Mildrid Pedersen Årsmøte og regionsamling VOFO, Oslo Anne Grete Seljebakk Regionsamling VOFO Nord, Bodø Anne Grete Seljebakk Representantskapsmøte/regionsamling VOFO, Oslo Anne Grete Seljebakk Webkurs VOFO, Oslo Anne Grete Seljebakk Representantskapsmøte VOFO, Oslo Liv Kvandahl/Anne Grete Seljebakk 4. AKTIVITETER 4.1. SEMINARER 2014: Voksenpedagogikk 3. april i Tromsø Seminaret ble arrangert i Tromsø med 7 deltakere og ledet av Astrid Thoner fra VOFO. Emner var voksnes læring og læringssituasjoner, motivasjon for læring, voksenpedagogikk i praksis, studieplaner mm. 2014: Styring og styrearbeid i frivillige organisasjoner Seminaret ble arrangert i Tromsø 24. oktober og hadde 19 deltakere. Åsmund Haugseth, som er jurist, ledet seminaret. Seminaret belyste foreninger i juridisk forstand og innsikt i styreansvar i foreninger, samt oversikt over erstatningsrett for styremedlemmer og andre sentrale problemstillinger. Vi fikk meget godt tilbakemeldinger på seminaret og deltakerne fikk innsikt i de juridiske og organisatoriske rammene for foreningsarbeid LÆRINGSDAGENE Ideen om Læringsdagene for voksne ble født i forbindelse med CONFINTEA 5, Unescos 5. verdenskonferanse for voksnes læring i Hamburg i I 1998 ble kampanjen for første gang arrangert i Norge, da under navnet Uka for voksnes læring. Læringsdagene for voksne er en felles kampanje for å synliggjøre det mangfoldige læringstilbudet som finnes for voksne og derigjennom synliggjøre studieforbundene og deres medlemsorganisasjoner-/lag. Mer om læringsdagene her: Læringsdagene ble markert av oss både i 2013 og Side 4 av 7

5 Læringsdagene 2013 Læringsdagene dette året ble markert med stands på kjøpesenteret Nerstranda i sentrum av Tromsø 26. oktober Studieforbundet AOF, Kultur og tradisjon, FUNKIS og Musikkens studieforbund var representert og BUL-Tromsø og Tromsø husflidslag stilte med spennende stands. Utover det var det ikke noen spesiell underholdning. Læringsdagene ble også markert hos Astafjord litteraturfestival med markeringer hele uka på bibliotekene i Gratangen, Salangen, Ibestad og Lavangen. Arrangementet ble støttet med et lite tilskudd fra VOFO Troms. Læringsdagene 2014 VOFO Troms markerte Læringsdagene lørdag 25. oktober 2014 på Jekta kjøpesenter i Tromsø. Studieforbundet Folkeuniversitetet, FUNKIS, Kultur og tradisjon og Musikkens studieforbund (Troms musikkråd) var representert med egen stand og vi var relativt godt besøkt. Tromsø Akademiske Kvinnekor TAKk (medlem i en av Musikkens studieforbunds medlemsorganisasjoner), opptrådte med noen sanger, til stor interesse fra handlende på senteret. Vi håper på en større deltakelse i 2015 og oppfordrer studieforbundene til å stille med interessante stander og aktiviteter som kan skape nysgjerrighet blant publikum gjerne med noe de kan gjøre og prøve ut. Studieforbund bør spille på sine medlemmer og oppfordre dem til deltakelse. Læringsdagene ble også i år markert hos Astafjord litteraturfestival med markeringer hele uka på bibliotekene i Gratangen, Salangen, Ibestad og Lavangen. Arrangementet ble støttet med et lite tilskudd fra VOFO Troms. 5. TILSKUDDSORDNINGER 5.1. DRIFTSTILSKUDD VO TROMS FYLKESKOMMUNE Tabellen under viser at tilskudd til drift og admin. fra Troms fylkeskommune, som baserer seg på statlige voksenopplæringstilskudd, er halvert på tre år. Dette er ikke bare utrykk for den generelle nedgangen vi har sett fra fylket de siste årene. Det er nesten ei halvering sammenlignet med 2012-tall og 35% reduksjon sammenlignet med 2013 mer enn det bebudede studieforbundskuttet til regjeringen i fjor høst. Kuttet rammer også hardt for mennesker med særlige behov, de svakeste i samfunnet, med en halvering av tilskuddet i 2014 i forhold til 2012! Nordland fylkeskommune har som kjent kuttet hele vo-budsjettet på 3,6 millioner i år noe som har fått drastiske konsekvenser. VOFO Nordlands daglige leder har måttet slutte i jobben og studieforbund har fått kutt i bemanningen. Side 5 av 7

6 Det er en meget alvorlig situasjon særlig for Nordland, men også for Troms, og vi må gjøre alt vi kan for å reversere kuttene, og om mulig øke rammene fra fylket. Vi inviterer derfor studieforbundene til samarbeid og felles front for å redde fylkesrammen framover ,5 pr t ,2 pr t 2014 kr 6 pr t AOF Nord Studieforbundet Næring og samfunn Kristelig studieforbund Studieforbundet KOR Studieforbundet FUNKIS Studieforbundet Kultur og tradisjon Idrettens studieforbund Musikkens studieforbund Samisk studieforbund Studieforbundet FU Studieforbundet Natur og miljø VOFO Troms Særlige målgrupper / tilrettelegg.tilsk TOTALT ØKONOMI I 2013 underskudd på kr ,38 og 2014 overskudd på kr ,80. Egenkapitalen var ved utgangen av 2013 kr ,91 og utgangen av 2014 kr ,71. Vi har derfor god nok økonomi til å drifte organisasjonen på et minimumsnivå. Vi hadde rundt mer i tilskudd/inntekter i 2014 enn Men samtidig var omsetningen på rundt kroner, og det gir ikke stort handlingsrom. Vi burde hatt et tilskudd som ga oss rom for ansettelse av en sekretær i en deltidsstilling. Inntektene våre: Medlemskontingent kr ,70 kr ,00 Tilskudd Troms fylkeskommune kr ,00 kr ,00 Tilskudd VOFO kr ,00 kr ,00 Kursavgifter kr 8 000,00 kr 0,00 Totalt kr ,70 kr ,00 7. SAMARBEID Medlemsorganisasjonene Vårt forhold til medlemsorganisasjonene er godt, selv om vi ønsker bedre oppslutning om Læringsdagene mm. Alle bidro sterkt til at det bebudede studieforbundskuttet høsten 2014 ble reversert, - ikke minst takket være den store deltakelsen fra Troms på sosiale medier, på nettoppropet, gjennom avisinnlegg, radiointervju mm. Det viste at når det virkelig «brenner», kommer kampviljen fram, og vi kan utrette noe. Side 6 av 7

7 VOFO Vi har et godt forhold til VOFO sentralt. Vi prøver å delta på alle nasjonale arenaer og driftstilskuddet vi får fra VOFO, gjør det mulig å drive regionleddet. VOFO gjorde en fantastisk jobb med å koordinere aksjonen mot studieforbundskuttet. Regionskontorene får hjelp fra dem hvis det er behov for det. Troms fylkeskommune Forholdet til fylkeskommunen er greit selv om vi ikke har noe formelt samarbeid med dem. Vi er høringsinstans når det er aktuelt og får et lite drift-/administrasjonstilskudd. Vi er dog bekymret over tendensen til kutt i driftstilskuddet til studieforbundene, og vil gjøre det vi kan for å forbedre rammen. 8. ANDRE OPPLYSNINGER Ut i fra den økonomiske situasjonen vil vi si at det er forutsetning for videre drift av organisasjonen. Vi forurenser ikke det ytre miljø. Vi oppfyller dessverre ikke anbefalingene helt når det gjelder likestilling, med våre 4 kvinner og 1 mann i styret. 9. SLUTTORD Vi har hatt en del aktivitet, på tross av små budsjettrammer. Styret har jobbet godt sammen og besitter lang og god organisasjonserfaring. Vi takker medlemsorganisasjonene og andre for samarbeidet i perioden, og vil framover jobbe for å bidra til at fylkestilskuddet styrkes. En særlig stor takk rettes til alle som bidro i aksjonen mot studieforbundskuttet i høst! Uten den massive støtten der Troms var godt representert i media mm ville studieforbundene hatt 20 % mindre voramme i dag. Høstens aksjon viser at vi kan samarbeide godt når det trengs, og det vil vi også trenge framover. Tromsø, 31. desember april 2015 VOFO Troms: ANNE GRETE SELJEBAKK LIV KVANDAHL AKSEL SOLLIE styreleder styremedlem/kasserer styremedlem RITA ROALDSEN (sign.) styremedlem ANN-JORUNN STRØMMESEN styremedlem Side 7 av 7

ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM

ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM Perioden 2009-2011 1. STYRE OG ADMINISTRASJON 1.1. Styret 2009-2011 Styremedlemmene: Ivar Solberg styreleder Tromsø Ultima Thule Inger Strand styremedlem Salangen Marcanto

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 INNLEDNING... 3 1. LÆRINGSMULIGHETER... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 3. SYNLIGHET... 9 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 14 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Thon Hotel Harstad 21. mars 2015

Thon Hotel Harstad 21. mars 2015 Thon Hotel Harstad 21. mars 2015 Innhold: ÅRSMØTESAK 1 3 KONSTITUERING AV ÅRSMØTET 3 ÅRSMØTESAK 2 4 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 4 ÅRSMØTESAK 3 5 ÅRSMELDING 2014 NK TROMS. 5 ÅRSMØTESAK 4 REGNSKAP:

Detaljer

TOÅRS-BERETNING 2006-2007

TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING FOR PERIODEN 2006 OG 2007 Sammendrag Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001. I løpet av årene 2006 og 2007 har organisasjonen befestet seg som en velfungerende

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN NORDNORSK VISEFORUM KALENDERA RET 2013

MELDING OM VIRKSOMHETEN NORDNORSK VISEFORUM KALENDERA RET 2013 MELDING OM VIRKSOMHETEN NORDNORSK VISEFORUM KALENDERA RET 2013 1. januar 31. desember 2013 Meldingen gjelder aktiviteten i kalendera ret 2013. Nordnorsk viseforum har arrangert to seminar for arrangører

Detaljer

Årsmelding 2013. Voksenopplæringsforbundet

Årsmelding 2013. Voksenopplæringsforbundet Årsmelding 2013 Voksenopplæringsforbundet Innhold Konsolideringens år... 3 VOFO som interesseorganisasjon... 4 Fellesoppgaver... 7 VOFOs arbeid med mangfold, utvikling og ny kunnskap... 10 Prosjekter...

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer

STYREARBEID OG ADMINISTRASJON

STYREARBEID OG ADMINISTRASJON ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 STYREARBEID OG ADMINISTRASJON Byåsen Frivilligsentral eies av Byåsen menighet v/menighetsrådet. Byåsen frivilligsentral har kontor på Munkvoll helse og velferdssenter. I 2011

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 IOGT Sør-Norge er en av 5 regioner i den landsomfattende frivillige organisasjonen IOGT i Norge. Virksomheten har sitt region-kontor i Sandefjord,

Detaljer

Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge en analyse for Tron-utvalget

Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge en analyse for Tron-utvalget RAPPORT 27/2007 Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge en analyse for Tron-utvalget Inge Ramberg og Ellen Brandt NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7,

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer)

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer) DAGSORDEN ÅRSMØTE FOR 2014 Sak 1 Åpning 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av representanter 1.3 Godkjenning av saksliste 1.4 Vedta forretningsorden Sak 2 2.1 Valg av ordstyrer 2.2 Valg av referent

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Hordaland musikkråd ÅRSMELDING. Hordaland musikkråd. Hordaland musikkråd

Hordaland musikkråd ÅRSMELDING. Hordaland musikkråd. Hordaland musikkråd Hordaland musikkråd Hordala Hordaland musikkråd Hordaland musikkråd ÅRSMELDING 2013 AKTIVITETSRAPPORT 2013 - INNHOLD Styreleder har ordet 4 Hvem er Hordaland musikkråd 5 Styret 6 Styremøter og representasjon

Detaljer

En ordning, et mangfold av løsninger. Forskningsprosjekt om studieforbund

En ordning, et mangfold av løsninger. Forskningsprosjekt om studieforbund En ordning, et mangfold av løsninger Forskningsprosjekt om studieforbund Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

Evaluering av samiske språksentre

Evaluering av samiske språksentre Rapport 2012:6 Evaluering av samiske språksentre Aajege Vigdis Nygaard Áila Márge Varsi Balto Marit Solstad Karl Jan Solstad Tittel : Forfatter : Evaluering av samiske språksentre Vigdis Nygaard, Áila

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

INNLEDNING... 2 1. LÆRINGSMULIGHETER... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 6 3. SYNLIGHET... 7 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 12

INNLEDNING... 2 1. LÆRINGSMULIGHETER... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 6 3. SYNLIGHET... 7 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 12 Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2011 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 2 1. LÆRINGSMULIGHETER... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 6 3. SYNLIGHET... 7 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 12 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2012. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2012 Innledning Den økonomiske krisen i Europa har også preget nyhetsbildet i 2012. Spania fikk på slutten av året krisehjelp for å redde spanske banker, og ble dermed det fjerde landet i eurosonen

Detaljer

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng Oslo, mars 2014 AL. 2013 Landsstyrets årsmeldïng (j)adhd Norge 3.2 Sekretariat 7 4.2 Ny generalsekretær 8 4.7 Crosswall 9 4.8 BBB-samarbeidet 3.3 Fylkes- og lokallag 8 4.3 Ungdomssatsing 9 4.4 Nytt medlemssystem

Detaljer

Organisasjonskart...s. 4. Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5. Formål og målsetting. s. 5. Landsstyret... s. 6

Organisasjonskart...s. 4. Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5. Formål og målsetting. s. 5. Landsstyret... s. 6 Årsrapport 2005 Innhold: Forord... s. 3 Organisasjonskart...s. 4 Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5 Formål og målsetting. s. 5 Landsstyret... s. 6 Administrasjonen s. 7 Medlemmer og avdelinger..

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

Melding om virksomheten 2011-2012

Melding om virksomheten 2011-2012 Melding om virksomheten 2011-2012 Musikkens studieforbund 2011-2012 Side 1 Musikkens studieforbund Postboks 4651 Sofienberg 0506 Oslo Tlf. 22 00 56 00 E-post: msf@musikk.no Nettsider: www.musikkensstudieforbund.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer