KULTUR I TROMS 07/08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KULTUR I TROMS 07/08"

Transkript

1 KULTUR I TROMS 07/08 Den kulturelle skolesekken

2 Velkommen til et nytt skoleår! Den kulturelle skolesekken har vært virksom siden 2003, og vi kan gledelig fastslå at kunst og kulturaktivitetene tilknyttet ordningen er blitt en del av skolehverdagen for elever i Troms og på Svalbard. Den kulturelle skolesekken er med på å gi elevene tilgang til kunst- og kulturmøter, opplevelser, kunnskap og skaperglede. I samarbeid med skolen bidrar Den kulturelle skolesekken til at elevene får møte og ta del i et bredt spekter kultur- og kunstuttrykk gjennom sitt skoleløp. Fylkesrådet i Troms ønsker en sterkere satsing på kultur. I denne sammenheng omtales Den kulturelle skolesekken som et av de viktigste tiltakene for å utvikle Troms som kulturfylke. Fra skoleåret 2007/2008 blir Troms fylke ett av pilotfylkene for Den kulturelle skolesekken i videregående skole. Dette organiseres som et samarbeid mellom kulturetaten, utdanningsetaten i Troms fylkeskommune og de videregående skoler. En del av programtilbudet i katalogen omfatter også videregående skole. Se ellers nettstedet for oppdatert informasjon. Troms fylkeskommune ivaretar oppgaven med å formidle kunst- og kulturproduksjoner til kommunene. Programmet settes sammen av en gruppe bestående av fagprodusenter, samt representant fra skole og fra Fylkesmannen i Troms. Programmet inneholder tilbud som skal virke sammen med aktiviteten som organiseres lokalt. Lærerne, skoleledelsen og kommunene har en sentral rolle for å sikre at tilbudet gjennom Den kulturelle skolesekken lykkes og kommer alle elevene til gode. Programmet for skoleåret 2007/08 er innholdsrikt hva angår sjangerbredde og variasjon, og som tidligere legger vi vekt på å sikre høy kvalitet i alle ledd. Kultur i Troms 2007/08 Kultur i Troms er betegnelsen på det samlede formidlingstilbudet innenfor Den kulturelle skolesekken i Troms, og presenteres både som programkatalog og som nettsted. Programkatalogen gir kun smakebiter av de enkelte produksjoner. Fullstendig informasjon om produksjonene finnes på nettstedet. Vi ønsker at programkatalogen Kultur i Troms gjøres tilgjengelig for de som har ansvar for skoleelever, og alle som ønsker å bidra til aktiviteten i en eller annen form. Vi ønsker også engasjerte foreldre med i opplevelsen. Flere av kunst- og kulturinstitusjonene i landsdelen tilbyr produksjoner direkte til skolene. Tre av disse institusjonene: Nordnorsk Kunstmuseum, Nordnorsk Kunstnersenter og Nordnorsk Vitensenter, er presentert i Kultur i Troms. Disse institusjonene kan kontaktes direkte av den enkelte kommune eller skole. Det samme gjelder for de regionale museene. Folkebibliotekene og de kommunale kinoene og bygdekinoene er sentrale samarbeidsparter for DKS Troms. Pilotprosjekter Det vil i løpet av våren 2008 bli iverksatt flere pilotprosjekter. Ønsket med pilotprosjektene er å bidra til utvikling av tilbud som i dag ikke er representert i DKS-programmet, og prosjekter som kan virke nyskapende og sjangeroverskridende. Pilotprosjektene utvikles i samarbeid med regionale kunst og kulturinstitusjoner, og vil bli tilbudt utvalgte skoler. Målet er at pilotprosjektene skal inngå i det ordinære programmet for senere skoleår. Kunstnermøter Man skal fra 2007/08 tilby kommunene ekstra midler til kunstnermøter i skolen. Kunstnerne skal rekrutteres fra profesjonelle kunstmiljøer. Kommunene og 2

3 Bok- og kulturbussen i Sør-Troms s. 4 Film s. 8 institusjonene skal i denne sammenheng sikre fokus på kulturelt mangfold. Mangfoldsåret 2008 Den kulturelle skolesekken i Troms skal i sitt arbeid sikre mangfold innenfor det som tilbys, både i program og tiltak som gjøres i samarbeid med kommuner og kunst- og kulturinstitusjoner. Man beregner ytterligere utviding av mangfoldsperspektivet i det fremtidige DKS-arbeidet slik at dette permanent skal prege vår aktivitet og programprofil. Kompetanseheving Kompetanseheving innenfor kunst- og kulturfagene skal inngå i den øvrige kompetansehevingsvirksomheten i grunnskolen. Troms fylkeskommune, avdeling for bibliotek og kulturformidling legger opp til årlige fagseminarer som retter seg inn mot lærere og formidlere. Nettstedet kulturitroms.no Nettstedet skal være brukervennlig, slik at alle til enhver tid kan hente ut den informasjonen de måtte ha behov for. Nettstedet inneholder all informasjon om produksjonene: Faktaark, teknisk beskrivelse, lærerveiledninger, turnéplaner, kontaktinformasjon, samt diverse informasjon og aktuelt. Fra og med skoleåret 2007/08 vil det ikke bli sendt utfyllende informasjon om produksjonene på e-post eller post, men i stedet henvises til nettstedet. Vi ser frem til godt samarbeidet! Kulturarv s.12 Kunstarter i samspill s. 16 Litteratur s. 20 Musikk s. 30 Scenekunst s.36 Visuell kunst og design s. 44 Den kulturelle skolesekken i Troms - Den kulturelle skolesekken er et statlig kunst- og kulturprogram for grunnskolen, hovedsakelig finansiert av spillemidler. - Troms fylkeskommune er delegert ansvaret for å gi skolene tilgang til profesjonell kunst og kultur. - Fylkesmannen skal medvirke til at kommunene integrerer DKS i skolens læringsarbeid. - Elevene skal få oppleve profesjonelt formidlet litteratur, film, scenekunst, kulturarv og visuell kunst som en del av Den kulturelle skolesekken og de skal delta og bidra selv. - Opplevelsene kan foregå på skolen, ute i naturen eller på kunst- og kulturinstitusjoner rundt om i fylket. - Kommunene får i tillegg tildelt midler fra Den kulturelle skolesekken, og skal sørge for den lokale aktiviteten. Alle kommuner har i tillegg satt av egne midler. - Hver kommune har en kommunekontakt. Kommunekontakten samordner og planlegger aktiviteten i kommunen i samråd med representanter fra det lokale skole- og kulturfeltet. - Hver skole skal ha en skolekontakt eller en kulturgruppe/ elevverter som er ansvarlig for å planlegge og gjennomføre aktiviteter på den enkelte skolen. Les mer: 3

4 Bok- og kulturbussen Foto: Kristin Risan

5 Bok- og kulturbussen i Sør-Troms Bok- og kulturbussen er en egen formidlingsarena for kommuner i Sør-Troms. Harstad folkebibliotek fungerer som bussens vertsbibliotek, mens driften ivaretas av Troms fylkesbibliotek. Det er knyttet en egen stilling til virksomheten for Bok og kulturbussen. Bussen kjøres i fast turnus; som ordinær bokbuss i to uker, deretter som kulturbuss i de påfølgende to uker. Bussen benyttes til kulturformidling innenfor litteratur, visuell kunst, musikk og kulturarv. På denne måten fungerer Bok- og kulturbussen som formidlingsarena for både norsk og samisk historie, språk, kunst og kultur. Tilbudet til skolene administreres av Bok- og kulturbussen, og den enkelte skole vil motta tilbud fra Bok- og kulturbussen. Der ikke annet er oppgitt, vil formidling og aktivitet foregå i bussen. Småkrypbiologi Produsent...Nordnorsk Vitensenter Målgruppe klasse Varighet...2 skoletimer Antall elever...maks 12 Region...Skoler i Sør-Troms mottar tilbud Kontaktinfo...Bok og kulturbussen Vitensenteret har ei samling med søte og ekle insekter og edderkoppdyr som vi skal se nærmere på gjennom ei lupe. Vi skal tegne, fargelegge og finne ut hvor mange bein, vinger og følehorn dyrene har. Med hjelp av bøker om insekter og kryp skal vi forsøke å finne ut hva dyrene heter. Kanskje får vi også vite mer, som hva de spiser eller hvor de liker å leve. Kontaktperson for Bok- og kulturbussen: Nina Bergum, tlf: / Les mer:

6 Kreativ skriving med forfatter i Bok- og kulturbussen Form...Skrivekurs Produsent...Troms fylkesbibliotek i samarbeid med Bok- og kulturbussen Målgruppe klasse Varighet...2 skoletimer Antall elever...maks 12 Region...Skoler i Sør-Troms mottar tilbud Kontaktinfo...Bok og kulturbussen Eva Jensen møter elevene i bussen i første time. Skriveprosessen fortsetter deretter i klasserommet. Gjør et spikk! Form...Spikkeaktivitet/utstilling Produsent...Troms Fylkeshusflidslag Målgruppe klasse Varighet...2 skoletimer Antall elever...maks 15 Region...Skoler i Sør-Troms mottar tilbud Kontaktinfo...Bok og kulturbussen Med kniv som verktøy og trevirke som materiale: En kampanje som skal formidle kultur og spre spikkeglede til barn. Spikking er en gammel og mye brukt teknikk som er i ferd med å gå i glemmeboka. Nå vil vi trekke spikkingen fram igjen spesielt fordi det er en teknikk som krever kun enkelt verktøy og rimelige materialer. Det er bare fantasien som setter begrensninger! Norges Husflidslag formidler kultur og kreativ skaperglede. Undervisningen i bussen vil bli ledet av husflidskonsulenten i Troms. Elevene får låne kniv og trevirke, og skal spikke enkle bruksgjenstander. Foto: Marianne Eyde Foto: Norges Husflidslag 6

7 Troms - Mangfoldighet i år - gjenstandene Produsent...Trondarnes Distriktsmuseum Målgruppe klasse Varighet...1 skoletime Antall elever...maks 15 Region...Skoler i Sør-Troms mottar tilbud Kontaktinfo...Bok og kulturbussen For om lag år siden kom de første menneskene til det vi i dag kaller Troms fylke. De bosatte seg på det smale, isfrie landet mellom havet og den nedsmeltende innlandsisen. Vi skal følge menneskene som til enhver tid har bodd i dette landskapet ved å se på de gjenstandene arkeologene har funnet etter dem. Hva forteller gjenstandene oss om menneskene som har bodd her, hvem de har møtt, hvem som har flyttet hit og hvordan de har samhandlet med hverandre? Med bilder, lyd og gjenstander reiser vi fra iskanten for år siden fram til i dag! Foto: Håvard Salen Nyheim Les mer: 7

8 Film Kurs i digital videoproduksjon. Foto: Tvibit

9 Kurs i digital videoproduksjon Form...Praktisk kurs Produsent...Filmhuset Tvibit Periode...07/08 Målgruppe klasse Varighet...3 eller 4-dagerskurs Antall elever...maks 25 Arena...Klasserom Region...Alle Egenandel...Kr Kontaktinfo...DKS Troms Filmhuset Tvibit i Tromsø organiserer kurset i samarbeid med skolene. Kurset er beregnet på maksimalt 25 elever og går over 3-4 sammenhengende undervisningsdager. Opplæring og produksjon vil foregå på digital video. Målet er å produsere fiksjonskortfilmer hvor elevene er sentrale aktører i alle ledd. Fra filmhuset Tvibit kommer to filmskapere til hver skole, og disse jobber sammen med elevene. Instruktørene har med seg alt av påkrevd teknisk utstyr. For mer informasjon om Tvibit: se Film i undervisningen Arena...Den enkelte skole Kjøp av film...www.nfi.no/filmbutikken Norsk filminstitutt tilbyr en rekke kvalitetsfilmer for barn og unge for bruk i undervisningen. Her finnes både dokumentar- og fiksjonsfilm, både kort- og spillefilm. Vi kan anbefale følgende: Dokumentarfilm Jeg har to land viser hvordan det er å være ny i et fremmed land, sett med et barns øyne. Det å flytte til en annen kultur både kan være morsomt og spennende. Ungdomsfilmen Tommys inferno - å gjøre det eller ikke gjøre det, det er spørsmålet for vår mann Tommy. Animasjonsfilmen Dunderklumpen, en unik fortelling hvor tegnefigurer møter virkeligheten. Filmarkivet.no har en egen tjeneste for skoler og bibliotek: Skolefilmsenteret; pedagogisk tilrettelegging for bruk av film: Filmprosjekt for videregående skole Opplysning om filmprosjekter for videregående skole kontakt DKS Troms. Les mer:

10 Skolekino: Vinterland Form...Kinobesøk Produsent...Film & Kino Periode...Høst 07 Målgruppe klasse og videregående skole Varighet...52 min Arena...Den lokale kino og bygdekino Språk...Norsk Egenandel...Leie kinolokale/evt. inngangsbillett Kontaktinfo...DKS Troms Vinterland er regissert av Hisham Zaman, og ble filmet på FilmCamp i Målselv kommune i mars Hovedpersonen, Renas, har flyttet til det kalde nord og fått seg både oppholdstillatelse og jobb. Han trives med det, men savner noen å dele livet med. Han henter hjelp der det er mest naturlig: hos foreldrene hjemme i Nord-Irak. Dette er en varm, underfundig og humanistisk film om kjærlighet og ærlighet. Som Hisham Zaman selv sier: Jeg lager filmer om mennesker, ikke om politikk. Filmkurs fra manus til film Form...Praktisk og kreativt kurs Produsent...Stein Bjørn, Per-Ivar Jensen Periode...07/08 Målgruppe klasse Varighet...2-dagerskurs á 6 skoletimer Antall elever...maks 30 Arena...Klasserom Språk...Tilrettelagt for norsk og samisk Region...Alle Egenandel...Kr 1000 Krav til utstyr...se Kontaktinfo...DKS Troms Elevene skal utvikle manuskript og lage film fra grunnen av. Målet med filmkurset er å motivere og utvikle elevens kreativitet og muntlige fremstillingsevne, og gi elevene en metode til manuskript-/filmutvikling som de selv kan jobbe med videre etter kurset. Kurset skal vise at man kan skape historier på andre måter enn kun gjennom å skrive dem. Kurset holder fokus på improvisasjon, lek og muntlighet, fremfor teori. Elevene skal lage to ferdige filmer som resultat av kurset. Det er et mål å nå samiske elever, for å stimulere samisk filmutvikling. Foto/Copyright: 4 1/2 / Ingeborg Solvang 10

11 Å se fra flere vinkler Form...Praktisk-teoretisk kurs om dokumentarfilm Produsent...Manifesto Film Periode...07/08 Målgruppe klasse Varighet...1 skoledag Arena...Klasserom Antall elever...24 Region...Alle Krav til utstyr...se Kontaktinfo...DKS Troms Kurset Å se fra flere vinkler er et praktisk-teoretisk dagskurs hvor elevene får se spennende og utfordrende filmer som er annerledes enn det ungdom vanligvis forbinder med dokumentarfilm. Elevene arbeider praktisk med å klippe dokumentarmateriale for at de skal få erfare hvordan man med enkle grep kan bruke det samme billedmaterialet til å fortelle en historie fra forskjellige vinkler. Kursets målsetning er å gi elevene et mer nyansert blikk på hvordan virkeligheten formidles. Kurset ledes av dokumentarfilmskaper Anniken Hoel. Film fra Nord kortfilmpakke Form...Kortfilmvisning Produsent...Tromsø Internasjonale Filmfestival Periode...07/08 Målgruppe klasse Varighet...90 min Antall elever...maks 30 Arena...Klasserom Region...Alle Krav til utstyr...se Kontaktinfo...DKS Troms Filmformidler presenterer Film Fra Nord kortfilmpakke. Selve filmprogrammet er på ca en skoletime, og består i hovedsak av vinnere fra Film fra Nord programmet i Tromsø Internasjonale Filmfestival. Vi blander kort- og dokumentarfilmer fra Barentsområdet. Hensikten med formidlingene er å fortelle om forskjellen på kunstnerisk kortfilm og dokumentar som genre. Vi vil sette søkelys på regional identitet og belyse filmmediet som en måte å kommunisere på. Foto: Anniken Hoel Kortfilmen Tommy. Foto: Ole Giæver Les mer: 11

12 kulturarv Foto: Ola Solvang/NTRM

13 De kulturhistoriske museene Museene i Troms har en rekke formidlingstilbud for barn og unge. Museene arbeider aktivt med å utvikle tilbud tilpasset undervisningsemner i skoleverket. For nærmere informasjon, se museenes egne nettsteder eller ta kontakt med det enkelte museum. Nord-Troms: Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen: Nord-Troms museum Tlf: Tromsø-området: Polarmuseet i Tromsø Tlf: Perspektivet museum Tlf: Tromsø Museum Universitetsmuseet Tlf: Midt-Troms Balsfjord, Målselv, Bardu, Lenvik, Sørreisa, Dyrøy, Berg, Torsken og Tranøy: Midt-Troms museum Tlf: Sør-Troms Harstad, Bjarkøy, Kvæfjord, Skånland, Ibestad, Gratangen, Lavangen og Salangen: Nordnorsk Fartøyvernsenter og Indre Sør-Troms museum Tlf: Trondarnes Distriktsmuseum Tlf: Trastad Samlinger Tlf: Les mer: 13

14 Spor! Ut og se på kulturminner Form...Feltarbeid, oppdagelse og opplevelse Produsent...Troms fylkeskommune, kulturvernavdelinga Periode...Vår 08 Målgruppe klasse Varighet...1 skoledag Antall elever...ca. 20 Arena...Skolen og i felt Region...Bjarkøy: uke 19 Ibestad: uke 21 Gratangen: uke 22 Samarbeidsparter...Regionmuseene i Sør-Troms Kontaktinfo...DKS Troms Feltarbeid, oppdagelse og opplevelse knyttet til fortidas spor i eget lokalmiljø Kulturminner er spor av menneskers aktivitet og steder det knytter seg tro og tradisjon til. Det kan være spor av flere tusen år gamle boplasser med rester av steinredskaper, kunstverk risset inn i fjell eller spor fra vår egen tid. Spor! Ut og se på kulturminner vil være en dag ved slike historiske minner, med en arkeolog, historiker eller museumspedagog som vert. Prosjektet utvikes som pilot av kulturvernavdelinga i fylkeskommunen i samarbeid med regionmuseene i Sør-Troms. Prosjektet tar sikte på å utvikle tilbud rundt disse kulturminneobjektene: Bjarkøy: Bjarkøy før Tore Hund. Ibestad: Arkeologiske kulturminner. Gratangen: Kystkultur/fangstkultur fra og 1900-tallet. Foto: Indre Sør-Troms museum 14

15 Tangaroa Form...Møte med Tangaroa Expedition Produsent...Torgeir S. Higraff Målgruppe klasse Varighet...2 skoletimer Antall elever...max 120, avhengig av lokalet Arena...Auditorium, gymsal Region...Utvalgte kommuner i Midt-Troms Krav til utstyr...stort lerret, blending av rom Kontaktinfo...DKS Troms Jeg trodde jeg hadde sett havet under oppveksten i Nord-Norge - men jeg tok feil. Men når man sitter i flere timer på en flåte, hver dag og hver natt, og bare stirrer på sjøene - da ser man det som er der. Torgeir S. Higraff Torgeir S. Higraff skal i et to timers møte med elevene fortelle om Stillehavsekspedisjonen Tangaroa. Dette er en rykende fersk og ramsalt historie - med fantastiske bilder og lyder. Det er fortellingen om hvordan en idé om en flåte blir realisert til en reise i Thor Heyerdals farvann. Elevene får lære om flåtebygging, om biologi, økologi og historie. Om havstrømmer og geografi, og om en kystkultur i fjerne strøk som har mange fellestrekk med den norske. Les mer om ekspedisjonen på Foto: Torgeir S Higraff Les mer: 15

16 kunstarter i samspill Avtrykk av et inntrykk. Foto: Anita Jacobsen

17 AVTRYKK av et INNTRYKK Form...Tverrfaglig prosjekt, med billedkunst og musikk Produsent...Anita Jacobsen i samarbeid med Festspillene Turné Periode...Uke 37-42, 07 Målgruppe klasse Varighet...Uke I: 4 skoletimer pr klasse. Uke II:1 dag pr klasse Antall elever...maks 28 Arena...Klasserom Region...Utvalgte skoler Krav til utstyr...enkelt tegneutstyr Kontaktinfo...DKS Troms Dette er et prosjekt der elevene møtes i krysningsfeltet mellom billedkunst og musikk. Billedkunstner Anita Jacobsen og en trio bestående av musikerne Didrik Ingvaldsen, trompet, Eivind Valnes, keyboard og Finn Sletten, slagverk tar elevene med i en prosess der de kan oppleve sammenheng mellom musikk og bilde. Elevene skal ha to prosjektdager fordelt på to uker. Fire klasser fra én eller flere skoler deltar pr uke. Skolene må være i samme region. Uke I: Møte med billedkunstner, 4 skoletimer pr gruppe første dag. I prosjektet skal elevene gjøre seg kjent med musikkens indre oppbygning; rytmer og harmonier. De skal få et inntrykk, og de skal skape sitt eget visuelle avtrykk. Uke II: De samme klassene/skolene arbeider med både billedkunstner og musikere i en hel skoledag. Elevene vil gjennom dette møtet bli kjent med instrumenter, komposisjon og fremføring. Siste ukedag er det felles skolekonsert ved den skolen som ligger best tilgjengelig for alle deltakerklasser. Resultat fra prosjektet blir fremført under konserten sammen med utstilling av elevenes bilder. Elever fra alle deltakerklasser deltar. Les mer: 17

18 Snyforming i skolen Form...Verkstedaktivitet Produsent...Målselv Snyfestival Målgruppe klasse Varighet...1 dag Antall elever...etter avtale Arena...Skolens uterom eller omgivelser Region...Utvalgte kommuner Kontaktinfo...DKS Troms Den kommer hvert år. Noen ganger ofte, noen ganger lenge, og noen ganger så lenge og så ofte at folk synes det blir absolutt nok. Det er snyen vi snakker om. Snyen er et formingsmateriale som gir mange muligheter for aktivitet for både for barn, ungdom og voksne. Snyforming i skolen er et prosjekt som søker å skape samspill mellom kunstformidling og folkehelse, og hvor vi også ønsker å skape en positiv vinterformidling. Her skal skoleelever kunne lage sine kunstverk i sny. Målet er å formidle ideer om hvordan snyforming kan gjøres ved at elever og lærere selv deltar i prosessen. Heidi Nordmo fra Målselv Snyfestival kommer på skolebesøk og har med seg utstyr og verktøy for å ha formingsdag sammen med lærere og elever, og med seg på skoleturneen har hun også musikere. Kanskje dukker det også opp en oransje bjørn! Prosjektet er et samarbeid mellom Målselv Snyfestival, Fylkesmannen i Troms og Troms fylkeskommune. Snyforming Foto: Heidi Nordmo Snyforming Foto: Heidi Nordmo 18

19 Nordnorsk Vitensenter Nordnorsk Vitensenter skal inspirere til undring over, og kunnskaper om, sammenhenger i naturens prosesser og over det enkle og komplekse i teknologien. Vitensenteret skal skape forståelse for at matematikk, naturvitenskap og teknologi er grunnpilarer både i næringsutvikling og kulturliv i landsdelen. Vitensenteret kan tilby undervisningsopplegg innen følgende tema: Himmelen over oss, Matematikkverksted, Geologi, Fysikk, Kjemi. Vitensenteret har også matematikkofferter for utlån til skoler. Noen tema er mest egnet for enkelte klassetrinn, mens andre tema kan tilpasses ulike klasser og grupper. Ta kontakt for informasjon og avtale om besøk: Geologi Hva gjør en geolog, geologiske begreper, forskjell på mineraler og bergarter, identifisering av enkelte mineraler. Fysikk Enten en introduksjon om kraft og energi før bygging av vannmølle eller vindmølle i lego eller et fysikkløp gjennom fem poster som omfatter: laserlabyrint, arbeid og effekt, kroppens tyngdepunkt, ballanse, hvitt lys og prisme. Kjemi I kjemien tester vi hva som skjer når vi blander forskjellige stoffer med hverandre. Produsent:...Nordnorsk Vitensenter Periode:...07/08 Målgruppe: klasse og videregående skole Arena:...Skolen eller Nordnorsk Vitensenter i Tromsø Kontaktinfo:...Nordnorsk Vitensenter Himmelen over oss Opplegget foregår enten i Planetariet eller ved besøk av Stjernehula (oppblåsbart planetarium) på skolen. Gjennomgang av stjernebilder, stjerneutvikling, midnattsol/mørketid, planeter og universet. Matematikkverksted Aktivitetsbasert matematikk med papir og annet utstyr. I tillegg finnes et omreisende tilbud: Sirkus Matematika. Les mer: 19

20 litteratur Bo R. Holmberg og skoleelever. Foto: Aud Toga

21 Litteratur Troms fylkesbibliotek og Norsk forfattersentrum, avd. Nord-Norge, samarbeider om litteraturdelen i Den kulturelle skolesekken. Vi ønsker å gi et godt og variert tilbud av høy kunstnerisk kvalitet. De forskjellige produksjonene retter seg mot elever i hele skoleløpet og vil kunne dekke behovene for litteraturformidling i tråd med de kommunale planene for den litterære lomma i DKS. Troms fylkesbibliotek tilbyr veiledning til planlegging og gjennomføring av litteraturdelen i DKS. Flere forfattere med tilknytning til landsdelen har i mange år gitt forfatterbesøk og skrivekurs og har derfor bred erfaring og høy kompetanse i litteraturformidling. Det kulturelle og språklige mangfold i Troms ivaretas gjennom flere tospråklige produksjoner med samisk og russisk. Troms fylkesbibliotek presenterer i denne katalogen noen produksjoner som formidles gjennom folkebibliotekene til skolene i kommunen. Kontaktperson for veiledning og litteraturproduksjoner ved Troms fylkesbibliotek: Susanne Baumgärtel, Tlf: /82 19 Kontaktperson i Norsk forfattersentrum, avd. Nord-Norge: Aslaug Eidsvik. Tlf.: Vepsens sommerfest Form...Møte med forfatter og illustratør Produsent...Rauni Magga Lukkari og Aino Hivind Periode...Vår 2008 Målgruppe klasse Varighet...1 skoletime Antall elever...1 skoleklasse Arena...Klasserom Egenandel...Kr 500 Språk...Samisk/norsk Kontaktinfo...Troms fylkesbibliotek Rauni Magga Lukkari ble født i 1943 og er forfatter og journalist. Hun debuterte i 1979 med diktsamlingen Isen brister, og hun var samisk kandidat til Nordisk Råds litteraturpris i Rauni Magga Lukkari har gitt ut flere diktsamlinger, som er oversatt til norsk av Laila Stien. Bildeboka Oarvevieksá liedderiemut er gitt ut på Rauni Magga Lukkaris forlag: Gollegiella. Aino Hivand ble født i 1947 og er samisk billedkunstner og arbeider med maleri, tegning, grafikk, illustrasjoner og design. Hun har skrevet teksten og illustrert bildeboka Oarvevieksá liedderiemut (Vepsens sommerfest). Vepsens sommerfest er fortellingen om vepsen som inviterer insektvennene sine på blomsterfest. Vi blir kjent med forskjellige insekter og blomster fra Sápmi. Rauni Magga Lukkari og Aino Hivand leser og forteller bildeboka på samisk og norsk. Les mer: 21

22 Ord og bilde for deg Form...Forfattermøte Produsent...Troms fylkebibliotek Periode...Uke 38/ Målgruppe klasse Varighet...1 skoletime Antall elever...1 skoleklasse Arena...Klasserom Region...Nord-Troms, Midt-Troms Egenandel...Kr 500 per klasse Krav til utstyr...overheadprojektor Kontaktinfo...Troms fylkesbibliotek Eva Jensen er fødd i 1955 og bur i Tromsø. Ho har gitt ut bøker for barn, ungdom og vaksne. I tillegg har ho oversatt ei rekke bøker frå svensk. Ho har undervist studentar i skriving gjennom fleire år, og arbeidd mykje med litteraturformidling. For bildeboktrilogien som tar for seg bokstavane, talla og fargane har ho fått mykje merksemd. Bildebøkene er illustrerte av Inger Lise Belsvik og Gry Moursund. I klassane vil Eva Jensen vise bilde og tekstar på overhead. Ho vil både lese for barna og la elevane lese sjølv. Ho vil òg snakke om illustrasjonane med ungane. Om opplegget seier ho sjølv: Ønsket mitt er å få ungane til å ta i bruk sine eigne skapande evner! Bøkene Alle i Alta kan, Tre høns på plenen og fire egg og Alt kan begynne med kvitt finst både på bokmål og nynorsk. Diktdagar for ungdom Form...Diktverksted med Eva Jensen Produsent...Norsk Forfattersentrum, avd. Nord-Norge Periode...07/08 Målgruppe klasse Varighet...1 skoledag Antall elever...inntil 3 skoleklasser på samme trinn, med én felles samling og individuell oppfølging klassevis Arena...Klasserom og fellesarena Region...Alle Egenandel...Kr 5000 per klasse/dag Kontaktinfo...Norsk forfattersentrum, avd. Nord-Norge Diktdagar for ungdom er et opplegg som egnar seg godt for dei såkalla Fagdagane dei har i norsk i 9. klasse. Introduksjonsforelesing om dikt, skriveoppgåver, tilbod om individuell og/eller felles respons på det elevane skriv. Oppfølging undervegs i skrivinga. Framføring av dikt/tekstar til slutt. Opplegget krev samarbeid med lærarane til ein viss grad. 22

23 Russisk forfatter, norsk forteller Form...Forfatter- og fortellermøte Produsent...Troms fylkesbibliotek og Ordkalotten Periode...Uke 39 Målgruppe...2. og 3. klasse Varighet...3 skoletimer Antall elever...1 skoleklasse Arena...Skolen Språk...Norsk/russisk Region...Karlsøy, Skjervøy og Lyngen Krav til utstyr...god plass til utstilling Kontaktinfo...Troms fylkesbibliotek Jelena Antropova ble født i 1959 i byen Arkhangelsk. Hun har vært lærer og har undervist i russisk, litteratur og historie. Hun har vært redaktør for et litterært tidsskrift som også omtalte barnelitteratur. Hun har også arbeidet som guide og ledet litteratursirkler. Nå arbeider hun som journalist. Hun har skrevet flere fortellinger for barn. Nå arbeider hun med ei historiebok for ban om de russiske nordområdene. Kari Lydersen er utdannet kunsthistoriker og profesjonell forteller med utdanning fra fortellerstudiet ved Høgskolen i Tromsø. Russisk forfatter, norsk forteller Form...Forfatter- og fortellermøte Produsent...Troms fylkesbibliotek og Ordkalotten Periode...Uke 35/36 07 workshop med forteller Uke forfattermøte Målgruppe...7. klasse Varighet...uke 35/36, workshop tre timer uke 39, forfattermøte en time Antall elever...1 skoleklasse Arena...Klasserom Språk...Norsk/russisk/engelsk Region...Karlsøy, Skjervøy og Lyngen Kontaktinfo...Troms fylkesbibliotek: Jelena Gabova ble født i 1952 i Syktyvkar, republikken Komi i Russland. Hun skriver først og fremst for barn og unge og bøkene hennes er blant de mest populære i den finsk-urgiske kulturkretsen, skrevet på russisk. I det første heftet på norsk i prosjektet norsk-russisk litteratursamarbeid, publisert av Troms fylkesbibliotek, er det trykt en av Gabovas fortellinger. Vibeke Trønnes Hansen er utdannet lærer og profesjonell forteller. Hun jobber til daglig som lærer på Fagereng skole i Tromsø. I dette prosjektet presenterer hun tekster av Gabova. Les mer: 23

24 Det blei berre sånn Form...Forfatterbesøk med Kine Hellebust og Anne Bjørkli Produsent...Norsk Forfattersentrum, avd. Nord-Norge Periode...07/08 Målgruppe klasse Varighet...1 skoletime Antall elever...maks 50 Arena...Klasserom Region...Alle Egenandel...Kr 2000 pr gruppe Kontaktinfo...Norsk forfattersentrum, avd. Nord-Norge Anne Bjørkli debuterte i 1991 med barneboka Ei jente for mye. Hun skriver bøker for barn og unge. Hennes siste ungdomsroman, Når begeret er fullt utkom i Kine Hellebust er utdannet skuespiller og skriver også bøker for barn og unge. I 2005 utkom barneboka Ho Kirsti og eg. Forfatterne presenterer utdrag av hverandres tekster, med fokus på situasjoner der bøkenes hovedpersoner/figurer opplever at situasjonen de er i kommer ut av kontroll, eller ting utvikler seg annerledes enn de hadde tenkt. Eksempler: Lasse (Når begeret er fullt) stikker fingeren inn i øyet på sin skolevenninne når han egentlig bare ville sikte på henne med fingerpistol, mens Trine (Ho Kirsti og eg) får genserermene tilgriset med sot da hun bare skulle leke at hun ga fangene i fengselet mat, og øvde seg gjennom sotluka i trappeoppgangen! Forfatterne har i det hele tatt mange slike situasjoner i bøkene, der det berre blir sånn for hovedpersonene. Skrivekurs Form...Kreativ skriving med Anne Bjørkli Produsent...Norsk forfattersentrum avd. Nord-Norge Periode...07/08 Målgruppe...Fra 5. klasse Varighet...Fra 2 skoletimer til en hel skoledag Antall elever...25 Arena...Klasserom Region...Alle Egenandel...Kr 5000 per klasse og dag Kontaktinfo...Norsk forfattersentrum, avd. Nord-Norge Kort presentasjon av eget forfatterskap (ca 1/2-3/4 time), med avsatt tid til spørsmål og dialog, gjerne med fokus på skriveprosessen, for eksempel hvordan får man ideer, og hvordan følger man dem opp? Resten av tida går med til spontane skriveøkter, med påfølgende gjennomgang og tilbakemelding. Resultatene skal ikke bli prikkfrie, det kan de jo vanskelig bli på så kort tid, men det legges vekt på å øve opp kreativitet og spontanitet i skrivinga. 24

Reise, diettgodtgjørelse, overnatting og frakt kommer i tillegg (RDO) og må avtales med kunstner. 2 filmskapere 2010: Februar - mai

Reise, diettgodtgjørelse, overnatting og frakt kommer i tillegg (RDO) og må avtales med kunstner. 2 filmskapere 2010: Februar - mai Bestillingsmeny prisliste 2009-2010 Reise, diettgodtgjørelse, overnatting og frakt kommer i tillegg (RDO) og må avtales med kunstner FILM Honorar opphold og diettgodtgjøring) Fra ide til ferdig produkt

Detaljer

Reise, diettgodtgjørelse, overnatting og frakt kommer i tillegg (RDO) og må avtales med kunstner. 2 filmskapere 2010: Februar - mai

Reise, diettgodtgjørelse, overnatting og frakt kommer i tillegg (RDO) og må avtales med kunstner. 2 filmskapere 2010: Februar - mai Bestillingsmeny prisliste 2009-2010 Reise, diettgodtgjørelse, overnatting og frakt kommer i tillegg (RDO) og må avtales med kunstner FILM Honorar opphold og diettgodtgjøring) Fra ide til ferdig produkt

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Den musikalske regnbuen

Den musikalske regnbuen Den musikalske regnbuen - Arcoiris musical - Musikk kan være som regnbuen,den kan ha mange ulike farger. Men det er ikke sikkert alle ser de samme fargene samtidig. Klassetrinn: 1. - 7. klasse OM PROGRAMMET

Detaljer

Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud

Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud og heve deres kulturelle kompetanse. Den kulturelle

Detaljer

Klassetrinn: 1. - 7. klasse

Klassetrinn: 1. - 7. klasse Foto: Jacob Martin Strid og forlaget Politisk revy Klassetrinn: 1. - 7. klasse Produsent: Scene Finnmark Produksjonsnummer: 112VY12 PROGRAMMET Diktsamlingen "Mustafas kiosk" er er en samling elleville

Detaljer

Kim & Trym. med hjemlengsel og utferdstrang. Konsert for 1. - 7. årstrinn. Kim André Rysstad (sang) / Trym Bjønnes (sang, gitarer, perkusjon, loops)

Kim & Trym. med hjemlengsel og utferdstrang. Konsert for 1. - 7. årstrinn. Kim André Rysstad (sang) / Trym Bjønnes (sang, gitarer, perkusjon, loops) 2010 2011 Kim & Trym med hjemlengsel og utferdstrang Kim André Rysstad (sang) / Trym Bjønnes (sang, gitarer, perkusjon, loops) Konsert for 1. - 7. årstrinn : Kim & Trym programmet To unge musikere vokste

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

Ugress. Konsert for 1. - 7. årstrinn

Ugress. Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Ugress Konsert for 1. - 7. årstrinn : Ugress programmet Ugress er et funky, filmatisk, og spennende pop-eletronika prosjekt, fra den gærne vitenskapsmannen og lyd-etterforskeren Gisle Martens

Detaljer

Frevo. gitarhelter. Artist - instrument. Konsert for 8. - 10. årstrinn. Utdanningsetaten. Oslo kommune

Frevo. gitarhelter. Artist - instrument. Konsert for 8. - 10. årstrinn. Utdanningsetaten. Oslo kommune 2010 2011 Frevo gitarhelter Artist - instrument Konsert for 8. - 10. årstrinn Oslo kommune Utdanningsetaten : Frevo programmet Hva kjennetegner en gitarhelt? Et kjent riff? Må man være en god gitarist

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

Bassoversveis. Jørun Bøgeberg. Konsert for 1. - 7. årstrinn

Bassoversveis. Jørun Bøgeberg. Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Bassoversveis Jørun Bøgeberg Konsert for 1. - 7. årstrinn : Bassoversveis Om programmet Denne musikalske fortellingen handler om gutten Lilleputt, som egentlig er en litt mutt og lat fyr, men

Detaljer

SONGS AND SWEET POTATOES

SONGS AND SWEET POTATOES SONGS AND SWEET POTATOES Jeg tenker at slik som livet er, slik er musikken. Musikken er full av stemninger, rytme og følelser. Den er noen ganger stillestående som en grå hverdagsmandag. Andre ganger fnisete

Detaljer

Konsertinformasjon. Musikk fra en blå dal. Rikskonsertenes Skolekonsertordning. Turneen er et samarbeid mellom. Carl Petter Opsahl og Åsmund Reistad

Konsertinformasjon. Musikk fra en blå dal. Rikskonsertenes Skolekonsertordning. Turneen er et samarbeid mellom. Carl Petter Opsahl og Åsmund Reistad Konsertinformasjon Rikskonsertenes Skolekonsertordning Carl Petter Opsahl og Åsmund Reistad Musikk fra en blå dal Klassetrinn: 1.-7. Om programmet og musikerne Langt langt borte, dit du bare kan komme

Detaljer

KJERKÅ Ein musikalsk arkitek-tur

KJERKÅ Ein musikalsk arkitek-tur KJERKÅ Ein musikalsk arkitek-tur Målgruppe: 8. 10. trinn. Om programmet KJERKÅ - ein musikalsk arkitek-tur Når var du sist i kirka? Var det på konsert? I bryllup? I klubben? Eller kanskje i gravferd? Noen

Detaljer

Kristine (25) har lagd en reinofon

Kristine (25) har lagd en reinofon Meny ONSDAG 2. SEPTEMBER 2015 KULTUR FESTSPILLENE I NORD-NORGE KRISTINE HANSEN NORDGAREN Kristine (25) har lagd en reinofon Av ANJA LILLERUD 05. juli 2015, kl. 05:00 Hun er oppvokst i Halden, men slagverker

Detaljer

Musikkfantasier - for solobratsj elektronikk og elever

Musikkfantasier - for solobratsj elektronikk og elever Musikkfantasier - for solobratsj elektronikk og elever Bergmund Waal Skaslien Konsert for 1. - 7. årstrinn PROGRAMMET Konserten vil være et tett på møte med en elastisk musiker som beveger seg i ulike

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY 2016 2020 Innhold INNLEDNING ORGANISERING FOKUS OG INNHOLD LOKAL MÅLSETTING HANDLINGSPLAN ØKONOMI Budsjett 2016/17 Innledning: Mål for Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Blues for barna. Har du en dårlig dag, spill en blues, så blir det kanskje bedre? Konsert for 1. - 7. årstrinn

Blues for barna. Har du en dårlig dag, spill en blues, så blir det kanskje bedre? Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Blues for barna Har du en dårlig dag, spill en blues, så blir det kanskje bedre? Konsert for 1. - 7. årstrinn : Blues for barna programmet - Dette er en sang om sånne dager da du aldri skulle

Detaljer

Plan for DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

Plan for DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN MÅSØY KOMMUNE: Plan for DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Med tiltak for skoleåret 2006/2007. Den kulturelle skolesekken i Måsøy kommune. PLANGRUPPE. Ved utarbeiding av de 3 siste års planer, har arbeidsgruppen

Detaljer

FORFATTERBESØK. for 6. klassetrinn

FORFATTERBESØK. for 6. klassetrinn FORFATTERBESØK for 6. klassetrinn Tor Erling Naas DKS Finnmark samarbeider med Finnmark fylkesbibliotek om å organisere forfatterbesøk for 6. klassetrinnet i Finnmark. Elevene får en ny vinkling til, og

Detaljer

: Frevo. Produksjonsnummer: 109H112 Oslo

: Frevo. Produksjonsnummer: 109H112 Oslo : Frevo Produksjonsnummer: 109H112 Oslo SPØRSMÅL OM TURNEPLANEN Turnèplanlegger Ole-Henrik Holøs Pettersen Kultur- og idrettsetaten Oslo kommune E-post: ole.henrik.holos.pettersen@kul.oslo.kommune.no Tlf:

Detaljer

Rikskonsertenes Skolekonsertordning. Klangbein. Klassetrinn: 1. - 7. klasse Produsent: Scene Finnmark Produksjonsnummer: 113HY17

Rikskonsertenes Skolekonsertordning. Klangbein. Klassetrinn: 1. - 7. klasse Produsent: Scene Finnmark Produksjonsnummer: 113HY17 Klangbein Klassetrinn: 1. - 7. klasse Produsent: Scene Finnmark Produksjonsnummer: 113HY17 PROGRAMMET Klangbein fortelle historier ved bruk av musikalske og visuelle elementer. Konsertens språk veksler

Detaljer

Musikk på serbisk. Konsert for 1. - 7. årstrinn

Musikk på serbisk. Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Musikk på serbisk Visste du at de samme sangene som du pleier å synge, blir sunget rundt om i hele verden, men at de høres forskjellig ut i forskjellige land? Konsert for 1. - 7. årstrinn : Musikk

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Konsertinformasjon MUSIKKMAT. Rikskonsertenes Skolekonsertordning. Turneen er eit samarbeid mellom. Klassetrinn 1-4 trinn.

Konsertinformasjon MUSIKKMAT. Rikskonsertenes Skolekonsertordning. Turneen er eit samarbeid mellom. Klassetrinn 1-4 trinn. Konsertinformasjon Rikskonsertenes Skolekonsertordning MUSIKKMAT Klassetrinn 1-4 trinn. Turneen er eit samarbeid mellom. Om musikerne og programmet KJELL INGE TORGERSEN Kjell Inge Torgersen er en artist

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

Opplæringstilbud Flekkefjord kulturskole

Opplæringstilbud Flekkefjord kulturskole Opplæringstilbud 2017 18 Flekkefjord kulturskole MUSIKK Gitar Gitar er et av kulturskolens mest populære instrumenter og skolen har mange gitarelever. Disse spiller alle sjangre innen gitarmusikken fra

Detaljer

Lyden av Munch. Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn

Lyden av Munch. Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Lyden av Munch Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn : Lyden av Munch Lyden av Munch Går det an å male et skrik? Det er en mann som har klart å male

Detaljer

TRÅD. BILLEDVEV AV KARI VEVLE UTSTILLING og kunstverksted med kunstneren

TRÅD. BILLEDVEV AV KARI VEVLE UTSTILLING og kunstverksted med kunstneren TRÅD BILLEDVEV AV KARI VEVLE UTSTILLING og kunstverksted med kunstneren RAPPORT fra prosjekt for Den Kulturelle skolesekken Atelier Lofoten, Svolvær 16.06. 03.09.06 Alta Kunstforening 29.09 22.10.06. 451

Detaljer

Vennskap. SISU perkusjonensemble. konsert for 1.-7. årstrinn

Vennskap. SISU perkusjonensemble. konsert for 1.-7. årstrinn Vennskap SISU perkusjonensemble konsert for 1.-7. årstrinn PROGRAMMET Vennskap er en intim og visuell konsert, der musikken forteller om vennskapets muligheter og besværligheter. Det er like viktig å lytte

Detaljer

Gode melodier Ola Fjellvikås - sang Merethe Trøan - sang

Gode melodier Ola Fjellvikås - sang Merethe Trøan - sang Gode melodier Ola Fjellvikås - sang Merethe Trøan - sang Konsert for 1. - 7. årstrinn PROGRAMMET Ola og Merethe er på jakt etter den gode melodien. De har samlet ett knippe gode melodier som de vil spille

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Formålet med Ka skal vi gjømme på?

Formålet med Ka skal vi gjømme på? Formålet med Ka skal vi gjømme på? Prosjektet har som målsetning å skape refleksjon blant elever i videregående skole over hva kulturminner er, bevisstgjøre dem om deres betydning og hvorfor det er viktig

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL Innholdsfortegnelse KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL - Etter 2.årstrinn... 3 MUSIKK... 3 Lytte:... 3 Musisere:... 3 NATURFAG... 3 NORSK... 3 SAMFUNNSFAG... 3 Kompetansemål etter 4. årstrinn... 4 MUSIKK... 4 Lytte...

Detaljer

Foto John Hughes/Rikskonsertene. Ila Auto. En konsert med bluegrassmusikk spilt av bandet Ila Auto. Konsert for 1. - 7. årstrinn

Foto John Hughes/Rikskonsertene. Ila Auto. En konsert med bluegrassmusikk spilt av bandet Ila Auto. Konsert for 1. - 7. årstrinn Foto John Hughes/Rikskonsertene Ila Auto En konsert med bluegrassmusikk spilt av bandet Ila Auto Konsert for 1. - 7. årstrinn : Ila Auto Om programmet Elevene får en livekonsert med fem musikere som gir

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Elsker - Elsker ikke. Ragnhild Furholt - sang Jon Solberg - gitar Anders Erik Røine - munnharpe. Konsert for 1. - 7. årstrinn

Elsker - Elsker ikke. Ragnhild Furholt - sang Jon Solberg - gitar Anders Erik Røine - munnharpe. Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Elsker - Elsker ikke Ragnhild Furholt - sang Jon Solberg - gitar Anders Erik Røine - munnharpe Konsert for 1. - 7. årstrinn : Elsker - Elsker ikke PROGRAMMET Kjærlighet har i lang tid vært et

Detaljer

Muntre Musikanter. Merethe Camilla By- Gaute Schrøder- Martin Våland

Muntre Musikanter. Merethe Camilla By- Gaute Schrøder- Martin Våland 2009 Muntre Musikanter Merethe Camilla By- Gaute Schrøder- Martin Våland - Lars Erik Krokstrand Muntre Musikanter 2009 Torbjørn Egners viser i Bluegrassdrakt Med utgangspunkt i kjente viser av Thorbjørn

Detaljer

JAZZINTRO. Konsert for 8. - 10. årstrinn

JAZZINTRO. Konsert for 8. - 10. årstrinn 2011 2012 JAZZINTRO Konsert for 8. - 10. årstrinn : Jazzintro programmet Hvor kommer musikk fra? Hva inspirerer musikere til å skape nye melodier og klanger? Med denne forestillingen vil de tre musikerne

Detaljer

Lyriaka. - en fantasiforestilling på ungdommenes premisser. Konsert for 8. - 10. årstrinn

Lyriaka. - en fantasiforestilling på ungdommenes premisser. Konsert for 8. - 10. årstrinn 2012 2013 Lyriaka - en fantasiforestilling på ungdommenes premisser. Konsert for 8. - 10. årstrinn : Lyriaka programmet Lyriaka presenterer en fantasiforestilling inspirert av dikt og tekster skrevet av

Detaljer

Billedkunst og kunsthåndverk, flerkulturelt arbeid. Arbeid med identitet hos flyktingebarn

Billedkunst og kunsthåndverk, flerkulturelt arbeid. Arbeid med identitet hos flyktingebarn Arbeid med identitet hos flyktingebarn HVEM ER JEG? KORT OM PROSJEKTET Målsettingen med dette undervisningsopplegget er å gi barnehagelærere og annet personell som arbeider med de yngste flyktningebarna

Detaljer

Livets dans, Edvard Munch. Lyden av Munch. Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn

Livets dans, Edvard Munch. Lyden av Munch. Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Livets dans, Edvard Munch Lyden av Munch Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn : Lyden av Munch Lyden av Munch Det er en mann som har klart å male

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN KOMMUNAL PLAN 2005 2008 Innhold DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN...1 1. Forord...3 2. Forankring...3 3. Mål...3 4. Organisering...3 4.1 Skolens kontaktperson...3 4.2 Samarbeide med

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Mister Etienne in concert Her er lærerveiledningen til konserten Mister Etienne in Concert, skrevet av Etienne Borgers for barn mellom 6

Detaljer

Radio Musical. Frekvenser fra Bolivia og Peru. Utdanningsetaten. Oslo kommune

Radio Musical. Frekvenser fra Bolivia og Peru. Utdanningsetaten. Oslo kommune 2010 2011 Radio Musical Frekvenser fra Bolivia og Peru Edgar Albitres (Peru) - sang, fløyte, strengeinstrumenter, perkusjon, radio Hector Meriles (Bolivia) - sang, gitar, perkusjon Konsert for 1. - 7.

Detaljer

Bevinget Bach. Woodpeckers Blokkfløytekvartett. Konsert for 1. - 7. årstrinn

Bevinget Bach. Woodpeckers Blokkfløytekvartett. Konsert for 1. - 7. årstrinn 2010 2011 Bevinget Bach Woodpeckers Blokkfløytekvartett Konsert for 1. - 7. årstrinn : Bevinget Bach PROGRAMMET I programmet Bevinget Bach presenterer blokkfl øytekvartetten Woodpeckers Recorder Quartet

Detaljer

Transjoik og Sher Miandad Khan. Sápmi møter Pakistan. Konsert for 8. - 10. årstrinn

Transjoik og Sher Miandad Khan. Sápmi møter Pakistan. Konsert for 8. - 10. årstrinn 2012 2013 Transjoik og Sher Miandad Khan Sápmi møter Pakistan Konsert for 8. - 10. årstrinn programmet og utøverne Transjoik lager musikk som er opphissende, vital og kraftfull! Sang, strupejoik, bønnerop,

Detaljer

MUNTRE MUSIKANTER. konserter med elevmedvirkning. Konsert for 1. - 7. årstrinn. Forsvarets musikk

MUNTRE MUSIKANTER. konserter med elevmedvirkning. Konsert for 1. - 7. årstrinn. Forsvarets musikk 2012 2013 MUNTRE MUSIKANTER konserter med elevmedvirkning Konsert for 1. - 7. årstrinn Forsvarets musikk OM programmet Forsvarets musikk og Rikskonsertene har gått sammen om å lage skolekonserter og familiekonserter

Detaljer

Klangbilde. Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv.

Klangbilde. Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv. Klangbilde Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv. Konsert for 1. - 4/5.- 7. årstrinn Om programmet Hva er musikk?

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling VURDERING I NORSK Eksempler på elevmedvirkning Mars 10 Oppgave til 1. trinn Kompetansemål fra Kunnskapsløftet (Norsk): Sammensatte tekster Mål for opplæringen er at

Detaljer

Panamahatten. En rytmisk fortelling. Artist - instrument. Konsert for 8. - 10. årstrinn

Panamahatten. En rytmisk fortelling. Artist - instrument. Konsert for 8. - 10. årstrinn 2010 2011 Panamahatten En rytmisk fortelling Artist - instrument Konsert for 8. - 10. årstrinn : Panamahatten programmet Roald Dahl (1916-1990) ble født i Wales av norske foreldre. Han vokste opp i Storbritannia,

Detaljer

SONGBIRD. En tribute til Eva Cassidy. Med Ingrid Kjosavik, Knut Aabø og Svein Olav Hyttebakk. Målgruppe: Ungdomstrinnet og den videregående skolen.

SONGBIRD. En tribute til Eva Cassidy. Med Ingrid Kjosavik, Knut Aabø og Svein Olav Hyttebakk. Målgruppe: Ungdomstrinnet og den videregående skolen. SONGBIRD En tribute til Eva Cassidy Med Ingrid Kjosavik, Knut Aabø og Svein Olav Hyttebakk. Målgruppe: Ungdomstrinnet og den videregående skolen. Om programmet: I dag blir Eva Cassidy beskrevet som en

Detaljer

Konserttilbud fra Kultur i Troms Høsten 2012

Konserttilbud fra Kultur i Troms Høsten 2012 Konserttilbud fra Kultur i Troms Høsten 2012 Vi har mange gode konserter! Se gjennom tilbudene, kanskje kommer vi til deg for én konsert, eller kanskje tar du i mot flere og legger du opp et fint høstprogram?

Detaljer

Barneaktiviteter på Oslofjordmuseet

Barneaktiviteter på Oslofjordmuseet Oslofjordmuseets Venner presenterer Barneaktiviteter på Oslofjordmuseet Program for JUNI JULI AUGUST alle søndager kl 14 Chr. Jensens vei 8, 1390 Vollen Tlf 474 71 980/66 93 66 30 Kontaktperson for programmet:

Detaljer

Transjoik og Sher Miandad Khan. Transjoik lager musikk som er opphissende, vital og kraftfull! Konsert for 8. - 10. årstrinn

Transjoik og Sher Miandad Khan. Transjoik lager musikk som er opphissende, vital og kraftfull! Konsert for 8. - 10. årstrinn 2011 2012 Transjoik og Sher Miandad Khan Transjoik lager musikk som er opphissende, vital og kraftfull! Konsert for 8. - 10. årstrinn PROGRAMMET OG UTØVERNE Transjoik lager musikk som er opphissende, vital

Detaljer

Digital kompetanse. i barnehagen

Digital kompetanse. i barnehagen Digital kompetanse i barnehagen Både barnehageloven og rammeplanen legger stor vekt på at personalet skal støtte det nysgjerrige, kreative og lærevillige hos barna: «Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet,

Detaljer

Foto: Lars Opstad/Rikskonsertene. Kouame møter barna

Foto: Lars Opstad/Rikskonsertene. Kouame møter barna 2012 2013 Foto: Lars Opstad/Rikskonsertene Kouame møter barna På språket mitt (Gban) i Elfenbenskysten finnes det ikke ett ord for å synge, spille eller danse. Bare Sah, som er alt på en gang samhold,

Detaljer

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no Den kulturelle skolesekken i Østfold Håndbok for kulturkontaktene Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no en liten håndbok for kulturkontaktene i Østfold Den kulturelle skolesekken er en

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16 Beiarn kommune Skole- og barnehageavdelingen 8110 MOLDJORD Saksnr./Arkivkode 12/98 - A30 Sted MOLDJORD Dato 11.01.2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune skoleårene 2012/13 2015/16

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002034 : E: 243 B50 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 DEN KULTURELLE

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Trysil kommune Besøksadresse: Storvegen 5 postadresse: Pb 200, 2421 Trysil telefon: 62457700 faks: epostadresse:

Detaljer

Barnehagetilbud 2011-2012

Barnehagetilbud 2011-2012 Barnehagetilbud 2011-2012 Med stjerner i øynene! Generell informasjon Nordnorsk vitensenter har lagt om sitt undervisningstilbud etter innflyttinga i de nye lokalene i Tromsø og har et spennende og allsidig

Detaljer

Rikskonsertenes Skolekonsertordning KONSERTINFORMASJON. Swannsong. Klassetrinn 8.- 10. klasse RIKSIMMTENE. Buskerudfylkeskommune \X)

Rikskonsertenes Skolekonsertordning KONSERTINFORMASJON. Swannsong. Klassetrinn 8.- 10. klasse RIKSIMMTENE. Buskerudfylkeskommune \X) KONSERTNFORMASJON Rikskonsertenes Skolekonsertordning 2009 2010 Swannsong Klassetrinn 8.- 10. klasse RKSMMTENE \X) Buskerudfylkeskommune KONSERTNFORMASJON: Swannsong OM PROGRAMMET Betegnelsen svanesang

Detaljer

FRA BUENOS AIRES TIL RIO Eventyr, tango og samba

FRA BUENOS AIRES TIL RIO Eventyr, tango og samba 2012 2013 FRA BUENOS AIRES TIL RIO Eventyr, tango og samba Konsert for 1. - 7. årstrinn : Frå Buenos Aires til Rio PROGRAMMET Én brasiliansk og to norske musikere tar publikum med på en rytmisk reise fra

Detaljer

Øye i Øye. En teaterforestilling basert på barns tolkninger av Edvard Munchs malerier.

Øye i Øye. En teaterforestilling basert på barns tolkninger av Edvard Munchs malerier. Øye i Øye En teaterforestilling basert på barns tolkninger av Edvard Munchs malerier. Øye i Øye Øye i Øye er en teaterforestilling for barn basert på barns tolkninger av Edvard Munchs malerier, tegninger

Detaljer

ZWAI MBULA. Du kan gjøre hva som helst med musikk og instrumenter, spørsmålet er hvordan du gjør det. Zwai Mbula. Konsert for 1. - 7.

ZWAI MBULA. Du kan gjøre hva som helst med musikk og instrumenter, spørsmålet er hvordan du gjør det. Zwai Mbula. Konsert for 1. - 7. 2011 2012 ZWAI MBULA Du kan gjøre hva som helst med musikk og instrumenter, spørsmålet er hvordan du gjør det Zwai Mbula Konsert for 1. - 7. årstrinn : ZWAI MBULA PROGRAMMET Zwai Mbula vokste opp i en

Detaljer

Årsplan Musikk 1. kl Byskogen skole 2012/2013

Årsplan Musikk 1. kl Byskogen skole 2012/2013 Årsplan Musikk 1. kl Byskogen skole 2012/2013 Musikk Formål med faget Alle barn, unge og voksne i vårt samfunn har et forhold til musikk. Musikk brukes i mange forskjellige sammenhenger og har dermed ulike

Detaljer

Vi vil på de neste sidene gi deg en kort presentasjon av de ulike kapitlene i lærerveiledningen God fornøyelse!

Vi vil på de neste sidene gi deg en kort presentasjon av de ulike kapitlene i lærerveiledningen God fornøyelse! Velkommen til en liten demonstrasjon av LESEMYSTERIET -et dynamisk musikkspill basert på språkleker for småtrinnet! Vi vil på de neste sidene gi deg en kort presentasjon av de ulike kapitlene i lærerveiledningen

Detaljer

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!!

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2013/14, grunnskole. Frist 1.12. 2012. Veiledning

Detaljer

Forest & Crispian New Wave Baber Shop Rock

Forest & Crispian New Wave Baber Shop Rock 2010 2011 Forest & Crispian New Wave Baber Shop Rock Klassetrinn 8.- 10. klasse Oslo kommune Utdanningsetaten : Forest & Crispian programmet og bandet For en stund siden møttes trommeslageren Adam og gitaristen

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Detaljer

www.ukm.no/pl3730 @UKMTromso UKM Tromsø Program 934 19 278 22-28.Feb

www.ukm.no/pl3730 @UKMTromso UKM Tromsø Program 934 19 278 22-28.Feb Program 22-28.Feb 22.-24. Feb 13:00 konferansierkurs Lær deg å snakke til publikum på scenen! Kurset er ikke bare for de som ønsker å være konferansier under UKM, men for alle som ønsker å lære mer om

Detaljer

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602)

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Søknadssum: 50000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og kulturhus / 982766184 Postboks

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

KARMØY KULTURSKOLE - 2013-2014 UNDERVISNINGTILBUD K U L T U R F O R S K O L E

KARMØY KULTURSKOLE - 2013-2014 UNDERVISNINGTILBUD K U L T U R F O R S K O L E KARMØY KULTURSKOLE - UNDERVISNINGTILBUD 2013-2014 K U L T U R F O R S K O L E Vi vil at barna skal møte mangfoldet i både musikk, drama, tegning, form og farge gjennom egenaktivitet, lek og bevegelse.

Detaljer

Brazalsa samba + salsa = sant

Brazalsa samba + salsa = sant Brazalsa samba + salsa = sant Konsert for 1. - 7. årstrinn : Brazalsa PROGRAMMET Noe av det mest kjente som kommer fra Latin Amerika er musikk og dans. Men hva skjer når en brasiliansk, en kubansk og en

Detaljer

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN 2007 2009 Mål Den kulturelle skolesekken Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Å legge til rette for at elevene

Detaljer

Gode melodier Olav Kallhovd, piano Ola Fjellvikås, sang

Gode melodier Olav Kallhovd, piano Ola Fjellvikås, sang Gode melodier Olav Kallhovd, piano Ola Fjellvikås, sang Konsert for 1. - 7. årstrinn : Gode melodier PROGRAMMET Ola og Olav er på jakt etter den gode melodien. De har samlet ett knippe gode melodier som

Detaljer

Hvem er jeg? Arbeid med identitet hos flyktningebarn

Hvem er jeg? Arbeid med identitet hos flyktningebarn Foto: Lena Knutli/Kunst og kultursenteret Utarbeidet av: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Undervisningsopplegget er videreutviklet og tilrettelagt undervisning rettet mot flyktningebarn

Detaljer

- barnesanger på latinamerikansk vis. Ellen Zahl Jonassen sang/perkusjon Tore Johansen trompet/perkusjon Asbjørn Ruud - gitar

- barnesanger på latinamerikansk vis. Ellen Zahl Jonassen sang/perkusjon Tore Johansen trompet/perkusjon Asbjørn Ruud - gitar Konsertinformasjon Rikskonsertenes skolekonsertordning - barnesanger på latinamerikansk vis Ellen Zahl Jonassen sang/perkusjon Tore Johansen trompet/perkusjon Asbjørn Ruud - gitar Klassetrinn: 1. - 7.

Detaljer

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, videregående skole.

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, videregående skole. Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, videregående skole. Veiledning for utfylling, se vår nettside: http://www.dksnordtrondelag.no/ Frist for innsending 1. november 2014. Dette skjemaet består

Detaljer

konserter med elevmedvirkning

konserter med elevmedvirkning 2012 2013 konserter med elevmedvirkning Konsert for 1. - 7. årstrinn OM programmet Forsvarets musikk og Rikskonsertene har gått sammen om å lage skolekonserter og familiekonserter basert på Thorbjørn Egners

Detaljer

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Kompetanse Tromsbarnehagene 2014 - Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Utfordringer knyttet til kompetanseheving 2013 2014 Økonomi 85

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

Konsert for årstrinn

Konsert for årstrinn 2011 2012 foto: Halina Sjuve Konsert for 1. - 7. årstrinn : Narum programmet og bandet Søskentrioen Narum kombinerer rotnorsk visetradisjon og amerikansk rootsmusikk med tekster på totning. Narum vil fortelle

Detaljer

INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7

INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7 BJØRN SAASTAD: ØYEBLIKKETS IDYLL... 8 MONTAROU: PAR...

Detaljer

Sirkus bananas TITTEL BAKGRUNN

Sirkus bananas TITTEL BAKGRUNN Foto: Sveinung Uddu Ystad, Kunst og kultursenteret Utarbeidet av: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Undervisningsopplegget er videreutviklet og tilrettelagt undervisning på småtrinnet

Detaljer

Forord 2. Forankring Mål Organisering 4.1 Skolens kulturkontakt

Forord 2. Forankring Mål Organisering 4.1 Skolens kulturkontakt Innhold DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN... 1 1. Forord... 3 2. Forankring... 3 3. Mål... 3 4. Organisering... 3 4.1 Skolens kulturkontakt... 3 4.2 Samarbeide med lokale kunst- og kulturaktører... 4 4.3 Elevmedvirkning...

Detaljer

Musisere. Komponere. Lytte

Musisere. Komponere. Lytte Musisere Hovedområdet musisere har musikkopplevelse, forstått både som estetisk opplevelse og eksistensiell erfaring, som faglig fokus. Hovedområdet omfatter praktisk arbeid med sang, spill på ulike instrumenter

Detaljer

LITTERATUR TIL FOLKET

LITTERATUR TIL FOLKET LITTERATUR TIL FOLKET Fylkesbiblioteket har fått støtte fra Fritt Ord til turneene «LITTERATUR TIL FOLKET». Det vi si at vi kan dekke reiseutgifter for forfatterne som reiser på turné i år. I tillegg ønsker

Detaljer

Sagoland. The JETS-en jazzkonsert med smak av Sverige

Sagoland. The JETS-en jazzkonsert med smak av Sverige 2010 2011 Sagoland The JETS-en jazzkonsert med smak av Sverige Jens Comén, Sverige - saksofoner Tomas Nyqvist, Sverige - perkusjon / marimba Svante Söderqvist, Sverige - chello / bass Klassetrinn 1.- 7.

Detaljer

Kunsten å velge bok (Ref #1308049190366)

Kunsten å velge bok (Ref #1308049190366) Kunsten å velge bok (Ref #1308049190366) Søknadssum: 64000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Bergen Offentlige Bibliotek, Oasen filial / 964338531 Folke

Detaljer

Klangbilde. Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv.

Klangbilde. Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv. Klangbilde Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv. Konsert for 1. - 7. årstrinn Om programmet Hva er musikk? Hva

Detaljer

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!!

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2013/14, videregående skole. Frist 1.12. 2012. Veiledning

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Løten kommune Besøksadresse: Kildevegen 1 postadresse: Postboks 113 telefon: 62564000 faks: 62564001 epostadresse:

Detaljer

SKAKKE SANGER. - både rare, skumle og litt ekle. Konsert for 1. - 7. årstrinn

SKAKKE SANGER. - både rare, skumle og litt ekle. Konsert for 1. - 7. årstrinn 2010 2011 SKAKKE SANGER - både rare, skumle og litt ekle Konsert for 1. - 7. årstrinn : Skakke sanger PROGRAMMET Med utgangspunkt i nyskrevene sanger, og med den allsidige sceneartisten Britt-Synnøve Johansen

Detaljer