KULTUR I TROMS 07/08

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KULTUR I TROMS 07/08"

Transkript

1 KULTUR I TROMS 07/08 Den kulturelle skolesekken

2 Velkommen til et nytt skoleår! Den kulturelle skolesekken har vært virksom siden 2003, og vi kan gledelig fastslå at kunst og kulturaktivitetene tilknyttet ordningen er blitt en del av skolehverdagen for elever i Troms og på Svalbard. Den kulturelle skolesekken er med på å gi elevene tilgang til kunst- og kulturmøter, opplevelser, kunnskap og skaperglede. I samarbeid med skolen bidrar Den kulturelle skolesekken til at elevene får møte og ta del i et bredt spekter kultur- og kunstuttrykk gjennom sitt skoleløp. Fylkesrådet i Troms ønsker en sterkere satsing på kultur. I denne sammenheng omtales Den kulturelle skolesekken som et av de viktigste tiltakene for å utvikle Troms som kulturfylke. Fra skoleåret 2007/2008 blir Troms fylke ett av pilotfylkene for Den kulturelle skolesekken i videregående skole. Dette organiseres som et samarbeid mellom kulturetaten, utdanningsetaten i Troms fylkeskommune og de videregående skoler. En del av programtilbudet i katalogen omfatter også videregående skole. Se ellers nettstedet for oppdatert informasjon. Troms fylkeskommune ivaretar oppgaven med å formidle kunst- og kulturproduksjoner til kommunene. Programmet settes sammen av en gruppe bestående av fagprodusenter, samt representant fra skole og fra Fylkesmannen i Troms. Programmet inneholder tilbud som skal virke sammen med aktiviteten som organiseres lokalt. Lærerne, skoleledelsen og kommunene har en sentral rolle for å sikre at tilbudet gjennom Den kulturelle skolesekken lykkes og kommer alle elevene til gode. Programmet for skoleåret 2007/08 er innholdsrikt hva angår sjangerbredde og variasjon, og som tidligere legger vi vekt på å sikre høy kvalitet i alle ledd. Kultur i Troms 2007/08 Kultur i Troms er betegnelsen på det samlede formidlingstilbudet innenfor Den kulturelle skolesekken i Troms, og presenteres både som programkatalog og som nettsted. Programkatalogen gir kun smakebiter av de enkelte produksjoner. Fullstendig informasjon om produksjonene finnes på nettstedet. Vi ønsker at programkatalogen Kultur i Troms gjøres tilgjengelig for de som har ansvar for skoleelever, og alle som ønsker å bidra til aktiviteten i en eller annen form. Vi ønsker også engasjerte foreldre med i opplevelsen. Flere av kunst- og kulturinstitusjonene i landsdelen tilbyr produksjoner direkte til skolene. Tre av disse institusjonene: Nordnorsk Kunstmuseum, Nordnorsk Kunstnersenter og Nordnorsk Vitensenter, er presentert i Kultur i Troms. Disse institusjonene kan kontaktes direkte av den enkelte kommune eller skole. Det samme gjelder for de regionale museene. Folkebibliotekene og de kommunale kinoene og bygdekinoene er sentrale samarbeidsparter for DKS Troms. Pilotprosjekter Det vil i løpet av våren 2008 bli iverksatt flere pilotprosjekter. Ønsket med pilotprosjektene er å bidra til utvikling av tilbud som i dag ikke er representert i DKS-programmet, og prosjekter som kan virke nyskapende og sjangeroverskridende. Pilotprosjektene utvikles i samarbeid med regionale kunst og kulturinstitusjoner, og vil bli tilbudt utvalgte skoler. Målet er at pilotprosjektene skal inngå i det ordinære programmet for senere skoleår. Kunstnermøter Man skal fra 2007/08 tilby kommunene ekstra midler til kunstnermøter i skolen. Kunstnerne skal rekrutteres fra profesjonelle kunstmiljøer. Kommunene og 2

3 Bok- og kulturbussen i Sør-Troms s. 4 Film s. 8 institusjonene skal i denne sammenheng sikre fokus på kulturelt mangfold. Mangfoldsåret 2008 Den kulturelle skolesekken i Troms skal i sitt arbeid sikre mangfold innenfor det som tilbys, både i program og tiltak som gjøres i samarbeid med kommuner og kunst- og kulturinstitusjoner. Man beregner ytterligere utviding av mangfoldsperspektivet i det fremtidige DKS-arbeidet slik at dette permanent skal prege vår aktivitet og programprofil. Kompetanseheving Kompetanseheving innenfor kunst- og kulturfagene skal inngå i den øvrige kompetansehevingsvirksomheten i grunnskolen. Troms fylkeskommune, avdeling for bibliotek og kulturformidling legger opp til årlige fagseminarer som retter seg inn mot lærere og formidlere. Nettstedet kulturitroms.no Nettstedet skal være brukervennlig, slik at alle til enhver tid kan hente ut den informasjonen de måtte ha behov for. Nettstedet inneholder all informasjon om produksjonene: Faktaark, teknisk beskrivelse, lærerveiledninger, turnéplaner, kontaktinformasjon, samt diverse informasjon og aktuelt. Fra og med skoleåret 2007/08 vil det ikke bli sendt utfyllende informasjon om produksjonene på e-post eller post, men i stedet henvises til nettstedet. Vi ser frem til godt samarbeidet! Kulturarv s.12 Kunstarter i samspill s. 16 Litteratur s. 20 Musikk s. 30 Scenekunst s.36 Visuell kunst og design s. 44 Den kulturelle skolesekken i Troms - Den kulturelle skolesekken er et statlig kunst- og kulturprogram for grunnskolen, hovedsakelig finansiert av spillemidler. - Troms fylkeskommune er delegert ansvaret for å gi skolene tilgang til profesjonell kunst og kultur. - Fylkesmannen skal medvirke til at kommunene integrerer DKS i skolens læringsarbeid. - Elevene skal få oppleve profesjonelt formidlet litteratur, film, scenekunst, kulturarv og visuell kunst som en del av Den kulturelle skolesekken og de skal delta og bidra selv. - Opplevelsene kan foregå på skolen, ute i naturen eller på kunst- og kulturinstitusjoner rundt om i fylket. - Kommunene får i tillegg tildelt midler fra Den kulturelle skolesekken, og skal sørge for den lokale aktiviteten. Alle kommuner har i tillegg satt av egne midler. - Hver kommune har en kommunekontakt. Kommunekontakten samordner og planlegger aktiviteten i kommunen i samråd med representanter fra det lokale skole- og kulturfeltet. - Hver skole skal ha en skolekontakt eller en kulturgruppe/ elevverter som er ansvarlig for å planlegge og gjennomføre aktiviteter på den enkelte skolen. Les mer: 3

4 Bok- og kulturbussen Foto: Kristin Risan

5 Bok- og kulturbussen i Sør-Troms Bok- og kulturbussen er en egen formidlingsarena for kommuner i Sør-Troms. Harstad folkebibliotek fungerer som bussens vertsbibliotek, mens driften ivaretas av Troms fylkesbibliotek. Det er knyttet en egen stilling til virksomheten for Bok og kulturbussen. Bussen kjøres i fast turnus; som ordinær bokbuss i to uker, deretter som kulturbuss i de påfølgende to uker. Bussen benyttes til kulturformidling innenfor litteratur, visuell kunst, musikk og kulturarv. På denne måten fungerer Bok- og kulturbussen som formidlingsarena for både norsk og samisk historie, språk, kunst og kultur. Tilbudet til skolene administreres av Bok- og kulturbussen, og den enkelte skole vil motta tilbud fra Bok- og kulturbussen. Der ikke annet er oppgitt, vil formidling og aktivitet foregå i bussen. Småkrypbiologi Produsent...Nordnorsk Vitensenter Målgruppe klasse Varighet...2 skoletimer Antall elever...maks 12 Region...Skoler i Sør-Troms mottar tilbud Kontaktinfo...Bok og kulturbussen Vitensenteret har ei samling med søte og ekle insekter og edderkoppdyr som vi skal se nærmere på gjennom ei lupe. Vi skal tegne, fargelegge og finne ut hvor mange bein, vinger og følehorn dyrene har. Med hjelp av bøker om insekter og kryp skal vi forsøke å finne ut hva dyrene heter. Kanskje får vi også vite mer, som hva de spiser eller hvor de liker å leve. Kontaktperson for Bok- og kulturbussen: Nina Bergum, tlf: / Les mer:

6 Kreativ skriving med forfatter i Bok- og kulturbussen Form...Skrivekurs Produsent...Troms fylkesbibliotek i samarbeid med Bok- og kulturbussen Målgruppe klasse Varighet...2 skoletimer Antall elever...maks 12 Region...Skoler i Sør-Troms mottar tilbud Kontaktinfo...Bok og kulturbussen Eva Jensen møter elevene i bussen i første time. Skriveprosessen fortsetter deretter i klasserommet. Gjør et spikk! Form...Spikkeaktivitet/utstilling Produsent...Troms Fylkeshusflidslag Målgruppe klasse Varighet...2 skoletimer Antall elever...maks 15 Region...Skoler i Sør-Troms mottar tilbud Kontaktinfo...Bok og kulturbussen Med kniv som verktøy og trevirke som materiale: En kampanje som skal formidle kultur og spre spikkeglede til barn. Spikking er en gammel og mye brukt teknikk som er i ferd med å gå i glemmeboka. Nå vil vi trekke spikkingen fram igjen spesielt fordi det er en teknikk som krever kun enkelt verktøy og rimelige materialer. Det er bare fantasien som setter begrensninger! Norges Husflidslag formidler kultur og kreativ skaperglede. Undervisningen i bussen vil bli ledet av husflidskonsulenten i Troms. Elevene får låne kniv og trevirke, og skal spikke enkle bruksgjenstander. Foto: Marianne Eyde Foto: Norges Husflidslag 6

7 Troms - Mangfoldighet i år - gjenstandene Produsent...Trondarnes Distriktsmuseum Målgruppe klasse Varighet...1 skoletime Antall elever...maks 15 Region...Skoler i Sør-Troms mottar tilbud Kontaktinfo...Bok og kulturbussen For om lag år siden kom de første menneskene til det vi i dag kaller Troms fylke. De bosatte seg på det smale, isfrie landet mellom havet og den nedsmeltende innlandsisen. Vi skal følge menneskene som til enhver tid har bodd i dette landskapet ved å se på de gjenstandene arkeologene har funnet etter dem. Hva forteller gjenstandene oss om menneskene som har bodd her, hvem de har møtt, hvem som har flyttet hit og hvordan de har samhandlet med hverandre? Med bilder, lyd og gjenstander reiser vi fra iskanten for år siden fram til i dag! Foto: Håvard Salen Nyheim Les mer: 7

8 Film Kurs i digital videoproduksjon. Foto: Tvibit

9 Kurs i digital videoproduksjon Form...Praktisk kurs Produsent...Filmhuset Tvibit Periode...07/08 Målgruppe klasse Varighet...3 eller 4-dagerskurs Antall elever...maks 25 Arena...Klasserom Region...Alle Egenandel...Kr Kontaktinfo...DKS Troms Filmhuset Tvibit i Tromsø organiserer kurset i samarbeid med skolene. Kurset er beregnet på maksimalt 25 elever og går over 3-4 sammenhengende undervisningsdager. Opplæring og produksjon vil foregå på digital video. Målet er å produsere fiksjonskortfilmer hvor elevene er sentrale aktører i alle ledd. Fra filmhuset Tvibit kommer to filmskapere til hver skole, og disse jobber sammen med elevene. Instruktørene har med seg alt av påkrevd teknisk utstyr. For mer informasjon om Tvibit: se Film i undervisningen Arena...Den enkelte skole Kjøp av film...www.nfi.no/filmbutikken Norsk filminstitutt tilbyr en rekke kvalitetsfilmer for barn og unge for bruk i undervisningen. Her finnes både dokumentar- og fiksjonsfilm, både kort- og spillefilm. Vi kan anbefale følgende: Dokumentarfilm Jeg har to land viser hvordan det er å være ny i et fremmed land, sett med et barns øyne. Det å flytte til en annen kultur både kan være morsomt og spennende. Ungdomsfilmen Tommys inferno - å gjøre det eller ikke gjøre det, det er spørsmålet for vår mann Tommy. Animasjonsfilmen Dunderklumpen, en unik fortelling hvor tegnefigurer møter virkeligheten. Filmarkivet.no har en egen tjeneste for skoler og bibliotek: Skolefilmsenteret; pedagogisk tilrettelegging for bruk av film: Filmprosjekt for videregående skole Opplysning om filmprosjekter for videregående skole kontakt DKS Troms. Les mer:

10 Skolekino: Vinterland Form...Kinobesøk Produsent...Film & Kino Periode...Høst 07 Målgruppe klasse og videregående skole Varighet...52 min Arena...Den lokale kino og bygdekino Språk...Norsk Egenandel...Leie kinolokale/evt. inngangsbillett Kontaktinfo...DKS Troms Vinterland er regissert av Hisham Zaman, og ble filmet på FilmCamp i Målselv kommune i mars Hovedpersonen, Renas, har flyttet til det kalde nord og fått seg både oppholdstillatelse og jobb. Han trives med det, men savner noen å dele livet med. Han henter hjelp der det er mest naturlig: hos foreldrene hjemme i Nord-Irak. Dette er en varm, underfundig og humanistisk film om kjærlighet og ærlighet. Som Hisham Zaman selv sier: Jeg lager filmer om mennesker, ikke om politikk. Filmkurs fra manus til film Form...Praktisk og kreativt kurs Produsent...Stein Bjørn, Per-Ivar Jensen Periode...07/08 Målgruppe klasse Varighet...2-dagerskurs á 6 skoletimer Antall elever...maks 30 Arena...Klasserom Språk...Tilrettelagt for norsk og samisk Region...Alle Egenandel...Kr 1000 Krav til utstyr...se Kontaktinfo...DKS Troms Elevene skal utvikle manuskript og lage film fra grunnen av. Målet med filmkurset er å motivere og utvikle elevens kreativitet og muntlige fremstillingsevne, og gi elevene en metode til manuskript-/filmutvikling som de selv kan jobbe med videre etter kurset. Kurset skal vise at man kan skape historier på andre måter enn kun gjennom å skrive dem. Kurset holder fokus på improvisasjon, lek og muntlighet, fremfor teori. Elevene skal lage to ferdige filmer som resultat av kurset. Det er et mål å nå samiske elever, for å stimulere samisk filmutvikling. Foto/Copyright: 4 1/2 / Ingeborg Solvang 10

11 Å se fra flere vinkler Form...Praktisk-teoretisk kurs om dokumentarfilm Produsent...Manifesto Film Periode...07/08 Målgruppe klasse Varighet...1 skoledag Arena...Klasserom Antall elever...24 Region...Alle Krav til utstyr...se Kontaktinfo...DKS Troms Kurset Å se fra flere vinkler er et praktisk-teoretisk dagskurs hvor elevene får se spennende og utfordrende filmer som er annerledes enn det ungdom vanligvis forbinder med dokumentarfilm. Elevene arbeider praktisk med å klippe dokumentarmateriale for at de skal få erfare hvordan man med enkle grep kan bruke det samme billedmaterialet til å fortelle en historie fra forskjellige vinkler. Kursets målsetning er å gi elevene et mer nyansert blikk på hvordan virkeligheten formidles. Kurset ledes av dokumentarfilmskaper Anniken Hoel. Film fra Nord kortfilmpakke Form...Kortfilmvisning Produsent...Tromsø Internasjonale Filmfestival Periode...07/08 Målgruppe klasse Varighet...90 min Antall elever...maks 30 Arena...Klasserom Region...Alle Krav til utstyr...se Kontaktinfo...DKS Troms Filmformidler presenterer Film Fra Nord kortfilmpakke. Selve filmprogrammet er på ca en skoletime, og består i hovedsak av vinnere fra Film fra Nord programmet i Tromsø Internasjonale Filmfestival. Vi blander kort- og dokumentarfilmer fra Barentsområdet. Hensikten med formidlingene er å fortelle om forskjellen på kunstnerisk kortfilm og dokumentar som genre. Vi vil sette søkelys på regional identitet og belyse filmmediet som en måte å kommunisere på. Foto: Anniken Hoel Kortfilmen Tommy. Foto: Ole Giæver Les mer: 11

12 kulturarv Foto: Ola Solvang/NTRM

13 De kulturhistoriske museene Museene i Troms har en rekke formidlingstilbud for barn og unge. Museene arbeider aktivt med å utvikle tilbud tilpasset undervisningsemner i skoleverket. For nærmere informasjon, se museenes egne nettsteder eller ta kontakt med det enkelte museum. Nord-Troms: Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen: Nord-Troms museum Tlf: Tromsø-området: Polarmuseet i Tromsø Tlf: Perspektivet museum Tlf: Tromsø Museum Universitetsmuseet Tlf: Midt-Troms Balsfjord, Målselv, Bardu, Lenvik, Sørreisa, Dyrøy, Berg, Torsken og Tranøy: Midt-Troms museum Tlf: Sør-Troms Harstad, Bjarkøy, Kvæfjord, Skånland, Ibestad, Gratangen, Lavangen og Salangen: Nordnorsk Fartøyvernsenter og Indre Sør-Troms museum Tlf: Trondarnes Distriktsmuseum Tlf: Trastad Samlinger Tlf: Les mer: 13

14 Spor! Ut og se på kulturminner Form...Feltarbeid, oppdagelse og opplevelse Produsent...Troms fylkeskommune, kulturvernavdelinga Periode...Vår 08 Målgruppe klasse Varighet...1 skoledag Antall elever...ca. 20 Arena...Skolen og i felt Region...Bjarkøy: uke 19 Ibestad: uke 21 Gratangen: uke 22 Samarbeidsparter...Regionmuseene i Sør-Troms Kontaktinfo...DKS Troms Feltarbeid, oppdagelse og opplevelse knyttet til fortidas spor i eget lokalmiljø Kulturminner er spor av menneskers aktivitet og steder det knytter seg tro og tradisjon til. Det kan være spor av flere tusen år gamle boplasser med rester av steinredskaper, kunstverk risset inn i fjell eller spor fra vår egen tid. Spor! Ut og se på kulturminner vil være en dag ved slike historiske minner, med en arkeolog, historiker eller museumspedagog som vert. Prosjektet utvikes som pilot av kulturvernavdelinga i fylkeskommunen i samarbeid med regionmuseene i Sør-Troms. Prosjektet tar sikte på å utvikle tilbud rundt disse kulturminneobjektene: Bjarkøy: Bjarkøy før Tore Hund. Ibestad: Arkeologiske kulturminner. Gratangen: Kystkultur/fangstkultur fra og 1900-tallet. Foto: Indre Sør-Troms museum 14

15 Tangaroa Form...Møte med Tangaroa Expedition Produsent...Torgeir S. Higraff Målgruppe klasse Varighet...2 skoletimer Antall elever...max 120, avhengig av lokalet Arena...Auditorium, gymsal Region...Utvalgte kommuner i Midt-Troms Krav til utstyr...stort lerret, blending av rom Kontaktinfo...DKS Troms Jeg trodde jeg hadde sett havet under oppveksten i Nord-Norge - men jeg tok feil. Men når man sitter i flere timer på en flåte, hver dag og hver natt, og bare stirrer på sjøene - da ser man det som er der. Torgeir S. Higraff Torgeir S. Higraff skal i et to timers møte med elevene fortelle om Stillehavsekspedisjonen Tangaroa. Dette er en rykende fersk og ramsalt historie - med fantastiske bilder og lyder. Det er fortellingen om hvordan en idé om en flåte blir realisert til en reise i Thor Heyerdals farvann. Elevene får lære om flåtebygging, om biologi, økologi og historie. Om havstrømmer og geografi, og om en kystkultur i fjerne strøk som har mange fellestrekk med den norske. Les mer om ekspedisjonen på Foto: Torgeir S Higraff Les mer: 15

16 kunstarter i samspill Avtrykk av et inntrykk. Foto: Anita Jacobsen

17 AVTRYKK av et INNTRYKK Form...Tverrfaglig prosjekt, med billedkunst og musikk Produsent...Anita Jacobsen i samarbeid med Festspillene Turné Periode...Uke 37-42, 07 Målgruppe klasse Varighet...Uke I: 4 skoletimer pr klasse. Uke II:1 dag pr klasse Antall elever...maks 28 Arena...Klasserom Region...Utvalgte skoler Krav til utstyr...enkelt tegneutstyr Kontaktinfo...DKS Troms Dette er et prosjekt der elevene møtes i krysningsfeltet mellom billedkunst og musikk. Billedkunstner Anita Jacobsen og en trio bestående av musikerne Didrik Ingvaldsen, trompet, Eivind Valnes, keyboard og Finn Sletten, slagverk tar elevene med i en prosess der de kan oppleve sammenheng mellom musikk og bilde. Elevene skal ha to prosjektdager fordelt på to uker. Fire klasser fra én eller flere skoler deltar pr uke. Skolene må være i samme region. Uke I: Møte med billedkunstner, 4 skoletimer pr gruppe første dag. I prosjektet skal elevene gjøre seg kjent med musikkens indre oppbygning; rytmer og harmonier. De skal få et inntrykk, og de skal skape sitt eget visuelle avtrykk. Uke II: De samme klassene/skolene arbeider med både billedkunstner og musikere i en hel skoledag. Elevene vil gjennom dette møtet bli kjent med instrumenter, komposisjon og fremføring. Siste ukedag er det felles skolekonsert ved den skolen som ligger best tilgjengelig for alle deltakerklasser. Resultat fra prosjektet blir fremført under konserten sammen med utstilling av elevenes bilder. Elever fra alle deltakerklasser deltar. Les mer: 17

18 Snyforming i skolen Form...Verkstedaktivitet Produsent...Målselv Snyfestival Målgruppe klasse Varighet...1 dag Antall elever...etter avtale Arena...Skolens uterom eller omgivelser Region...Utvalgte kommuner Kontaktinfo...DKS Troms Den kommer hvert år. Noen ganger ofte, noen ganger lenge, og noen ganger så lenge og så ofte at folk synes det blir absolutt nok. Det er snyen vi snakker om. Snyen er et formingsmateriale som gir mange muligheter for aktivitet for både for barn, ungdom og voksne. Snyforming i skolen er et prosjekt som søker å skape samspill mellom kunstformidling og folkehelse, og hvor vi også ønsker å skape en positiv vinterformidling. Her skal skoleelever kunne lage sine kunstverk i sny. Målet er å formidle ideer om hvordan snyforming kan gjøres ved at elever og lærere selv deltar i prosessen. Heidi Nordmo fra Målselv Snyfestival kommer på skolebesøk og har med seg utstyr og verktøy for å ha formingsdag sammen med lærere og elever, og med seg på skoleturneen har hun også musikere. Kanskje dukker det også opp en oransje bjørn! Prosjektet er et samarbeid mellom Målselv Snyfestival, Fylkesmannen i Troms og Troms fylkeskommune. Snyforming Foto: Heidi Nordmo Snyforming Foto: Heidi Nordmo 18

19 Nordnorsk Vitensenter Nordnorsk Vitensenter skal inspirere til undring over, og kunnskaper om, sammenhenger i naturens prosesser og over det enkle og komplekse i teknologien. Vitensenteret skal skape forståelse for at matematikk, naturvitenskap og teknologi er grunnpilarer både i næringsutvikling og kulturliv i landsdelen. Vitensenteret kan tilby undervisningsopplegg innen følgende tema: Himmelen over oss, Matematikkverksted, Geologi, Fysikk, Kjemi. Vitensenteret har også matematikkofferter for utlån til skoler. Noen tema er mest egnet for enkelte klassetrinn, mens andre tema kan tilpasses ulike klasser og grupper. Ta kontakt for informasjon og avtale om besøk: Geologi Hva gjør en geolog, geologiske begreper, forskjell på mineraler og bergarter, identifisering av enkelte mineraler. Fysikk Enten en introduksjon om kraft og energi før bygging av vannmølle eller vindmølle i lego eller et fysikkløp gjennom fem poster som omfatter: laserlabyrint, arbeid og effekt, kroppens tyngdepunkt, ballanse, hvitt lys og prisme. Kjemi I kjemien tester vi hva som skjer når vi blander forskjellige stoffer med hverandre. Produsent:...Nordnorsk Vitensenter Periode:...07/08 Målgruppe: klasse og videregående skole Arena:...Skolen eller Nordnorsk Vitensenter i Tromsø Kontaktinfo:...Nordnorsk Vitensenter Himmelen over oss Opplegget foregår enten i Planetariet eller ved besøk av Stjernehula (oppblåsbart planetarium) på skolen. Gjennomgang av stjernebilder, stjerneutvikling, midnattsol/mørketid, planeter og universet. Matematikkverksted Aktivitetsbasert matematikk med papir og annet utstyr. I tillegg finnes et omreisende tilbud: Sirkus Matematika. Les mer: 19

20 litteratur Bo R. Holmberg og skoleelever. Foto: Aud Toga

21 Litteratur Troms fylkesbibliotek og Norsk forfattersentrum, avd. Nord-Norge, samarbeider om litteraturdelen i Den kulturelle skolesekken. Vi ønsker å gi et godt og variert tilbud av høy kunstnerisk kvalitet. De forskjellige produksjonene retter seg mot elever i hele skoleløpet og vil kunne dekke behovene for litteraturformidling i tråd med de kommunale planene for den litterære lomma i DKS. Troms fylkesbibliotek tilbyr veiledning til planlegging og gjennomføring av litteraturdelen i DKS. Flere forfattere med tilknytning til landsdelen har i mange år gitt forfatterbesøk og skrivekurs og har derfor bred erfaring og høy kompetanse i litteraturformidling. Det kulturelle og språklige mangfold i Troms ivaretas gjennom flere tospråklige produksjoner med samisk og russisk. Troms fylkesbibliotek presenterer i denne katalogen noen produksjoner som formidles gjennom folkebibliotekene til skolene i kommunen. Kontaktperson for veiledning og litteraturproduksjoner ved Troms fylkesbibliotek: Susanne Baumgärtel, Tlf: /82 19 Kontaktperson i Norsk forfattersentrum, avd. Nord-Norge: Aslaug Eidsvik. Tlf.: Vepsens sommerfest Form...Møte med forfatter og illustratør Produsent...Rauni Magga Lukkari og Aino Hivind Periode...Vår 2008 Målgruppe klasse Varighet...1 skoletime Antall elever...1 skoleklasse Arena...Klasserom Egenandel...Kr 500 Språk...Samisk/norsk Kontaktinfo...Troms fylkesbibliotek Rauni Magga Lukkari ble født i 1943 og er forfatter og journalist. Hun debuterte i 1979 med diktsamlingen Isen brister, og hun var samisk kandidat til Nordisk Råds litteraturpris i Rauni Magga Lukkari har gitt ut flere diktsamlinger, som er oversatt til norsk av Laila Stien. Bildeboka Oarvevieksá liedderiemut er gitt ut på Rauni Magga Lukkaris forlag: Gollegiella. Aino Hivand ble født i 1947 og er samisk billedkunstner og arbeider med maleri, tegning, grafikk, illustrasjoner og design. Hun har skrevet teksten og illustrert bildeboka Oarvevieksá liedderiemut (Vepsens sommerfest). Vepsens sommerfest er fortellingen om vepsen som inviterer insektvennene sine på blomsterfest. Vi blir kjent med forskjellige insekter og blomster fra Sápmi. Rauni Magga Lukkari og Aino Hivand leser og forteller bildeboka på samisk og norsk. Les mer: 21

22 Ord og bilde for deg Form...Forfattermøte Produsent...Troms fylkebibliotek Periode...Uke 38/ Målgruppe klasse Varighet...1 skoletime Antall elever...1 skoleklasse Arena...Klasserom Region...Nord-Troms, Midt-Troms Egenandel...Kr 500 per klasse Krav til utstyr...overheadprojektor Kontaktinfo...Troms fylkesbibliotek Eva Jensen er fødd i 1955 og bur i Tromsø. Ho har gitt ut bøker for barn, ungdom og vaksne. I tillegg har ho oversatt ei rekke bøker frå svensk. Ho har undervist studentar i skriving gjennom fleire år, og arbeidd mykje med litteraturformidling. For bildeboktrilogien som tar for seg bokstavane, talla og fargane har ho fått mykje merksemd. Bildebøkene er illustrerte av Inger Lise Belsvik og Gry Moursund. I klassane vil Eva Jensen vise bilde og tekstar på overhead. Ho vil både lese for barna og la elevane lese sjølv. Ho vil òg snakke om illustrasjonane med ungane. Om opplegget seier ho sjølv: Ønsket mitt er å få ungane til å ta i bruk sine eigne skapande evner! Bøkene Alle i Alta kan, Tre høns på plenen og fire egg og Alt kan begynne med kvitt finst både på bokmål og nynorsk. Diktdagar for ungdom Form...Diktverksted med Eva Jensen Produsent...Norsk Forfattersentrum, avd. Nord-Norge Periode...07/08 Målgruppe klasse Varighet...1 skoledag Antall elever...inntil 3 skoleklasser på samme trinn, med én felles samling og individuell oppfølging klassevis Arena...Klasserom og fellesarena Region...Alle Egenandel...Kr 5000 per klasse/dag Kontaktinfo...Norsk forfattersentrum, avd. Nord-Norge Diktdagar for ungdom er et opplegg som egnar seg godt for dei såkalla Fagdagane dei har i norsk i 9. klasse. Introduksjonsforelesing om dikt, skriveoppgåver, tilbod om individuell og/eller felles respons på det elevane skriv. Oppfølging undervegs i skrivinga. Framføring av dikt/tekstar til slutt. Opplegget krev samarbeid med lærarane til ein viss grad. 22

23 Russisk forfatter, norsk forteller Form...Forfatter- og fortellermøte Produsent...Troms fylkesbibliotek og Ordkalotten Periode...Uke 39 Målgruppe...2. og 3. klasse Varighet...3 skoletimer Antall elever...1 skoleklasse Arena...Skolen Språk...Norsk/russisk Region...Karlsøy, Skjervøy og Lyngen Krav til utstyr...god plass til utstilling Kontaktinfo...Troms fylkesbibliotek Jelena Antropova ble født i 1959 i byen Arkhangelsk. Hun har vært lærer og har undervist i russisk, litteratur og historie. Hun har vært redaktør for et litterært tidsskrift som også omtalte barnelitteratur. Hun har også arbeidet som guide og ledet litteratursirkler. Nå arbeider hun som journalist. Hun har skrevet flere fortellinger for barn. Nå arbeider hun med ei historiebok for ban om de russiske nordområdene. Kari Lydersen er utdannet kunsthistoriker og profesjonell forteller med utdanning fra fortellerstudiet ved Høgskolen i Tromsø. Russisk forfatter, norsk forteller Form...Forfatter- og fortellermøte Produsent...Troms fylkesbibliotek og Ordkalotten Periode...Uke 35/36 07 workshop med forteller Uke forfattermøte Målgruppe...7. klasse Varighet...uke 35/36, workshop tre timer uke 39, forfattermøte en time Antall elever...1 skoleklasse Arena...Klasserom Språk...Norsk/russisk/engelsk Region...Karlsøy, Skjervøy og Lyngen Kontaktinfo...Troms fylkesbibliotek: Jelena Gabova ble født i 1952 i Syktyvkar, republikken Komi i Russland. Hun skriver først og fremst for barn og unge og bøkene hennes er blant de mest populære i den finsk-urgiske kulturkretsen, skrevet på russisk. I det første heftet på norsk i prosjektet norsk-russisk litteratursamarbeid, publisert av Troms fylkesbibliotek, er det trykt en av Gabovas fortellinger. Vibeke Trønnes Hansen er utdannet lærer og profesjonell forteller. Hun jobber til daglig som lærer på Fagereng skole i Tromsø. I dette prosjektet presenterer hun tekster av Gabova. Les mer: 23

24 Det blei berre sånn Form...Forfatterbesøk med Kine Hellebust og Anne Bjørkli Produsent...Norsk Forfattersentrum, avd. Nord-Norge Periode...07/08 Målgruppe klasse Varighet...1 skoletime Antall elever...maks 50 Arena...Klasserom Region...Alle Egenandel...Kr 2000 pr gruppe Kontaktinfo...Norsk forfattersentrum, avd. Nord-Norge Anne Bjørkli debuterte i 1991 med barneboka Ei jente for mye. Hun skriver bøker for barn og unge. Hennes siste ungdomsroman, Når begeret er fullt utkom i Kine Hellebust er utdannet skuespiller og skriver også bøker for barn og unge. I 2005 utkom barneboka Ho Kirsti og eg. Forfatterne presenterer utdrag av hverandres tekster, med fokus på situasjoner der bøkenes hovedpersoner/figurer opplever at situasjonen de er i kommer ut av kontroll, eller ting utvikler seg annerledes enn de hadde tenkt. Eksempler: Lasse (Når begeret er fullt) stikker fingeren inn i øyet på sin skolevenninne når han egentlig bare ville sikte på henne med fingerpistol, mens Trine (Ho Kirsti og eg) får genserermene tilgriset med sot da hun bare skulle leke at hun ga fangene i fengselet mat, og øvde seg gjennom sotluka i trappeoppgangen! Forfatterne har i det hele tatt mange slike situasjoner i bøkene, der det berre blir sånn for hovedpersonene. Skrivekurs Form...Kreativ skriving med Anne Bjørkli Produsent...Norsk forfattersentrum avd. Nord-Norge Periode...07/08 Målgruppe...Fra 5. klasse Varighet...Fra 2 skoletimer til en hel skoledag Antall elever...25 Arena...Klasserom Region...Alle Egenandel...Kr 5000 per klasse og dag Kontaktinfo...Norsk forfattersentrum, avd. Nord-Norge Kort presentasjon av eget forfatterskap (ca 1/2-3/4 time), med avsatt tid til spørsmål og dialog, gjerne med fokus på skriveprosessen, for eksempel hvordan får man ideer, og hvordan følger man dem opp? Resten av tida går med til spontane skriveøkter, med påfølgende gjennomgang og tilbakemelding. Resultatene skal ikke bli prikkfrie, det kan de jo vanskelig bli på så kort tid, men det legges vekt på å øve opp kreativitet og spontanitet i skrivinga. 24

Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10

Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10 Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE 1 2 Hilsen fra Fylkesmannen i Aust-Agder Skolen skal arbeide med grunnleggende ferdigheter. Skolen

Detaljer

Den Kulturelle Skolesekken i Oslo 2010/2011

Den Kulturelle Skolesekken i Oslo 2010/2011 2010/2011 Den Kulturelle Skolesekken i Oslo 2010/2011 Det er en glede å introdusere neste års program i Den kulturelle skolesekken. Programmet har et rikholdig utvalg av tilbud innen teater, dans, musikk,

Detaljer

Lykketreff. Om de gode møtene i Den kulturelle skolesekken

Lykketreff. Om de gode møtene i Den kulturelle skolesekken Lykketreff Om de gode møtene i Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken et lykketreff! Den kulturelle skolesekken skal bidra til at elever i grunnskolen får møte profesjonell kunst og kultur

Detaljer

Den Kulturelle. i akershus 10/11

Den Kulturelle. i akershus 10/11 Den Kulturelle Skolesekken i akershus 10/11 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN en styrke i realiseringen av skolens læringsmål At kunnskap kan tilegnes på mange måter, er en kjent sak og en viktig forutsetning

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten KI N O Den kulturelle skolesekken 2012/2013 Først og fremst, gratulerer! Den kulturelle skolesekken i Oslo fyller 10 år dette skoleåret. Vårt første elevkull noensinne har

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN GRUNNSKOLEN I BUSKERUD 2015-2016

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN GRUNNSKOLEN I BUSKERUD 2015-2016 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN GRUNNSKOLEN I BUSKERUD 2015-2016 INNHOLD DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN GRUNNSKOLEN I BUSKERUD 2015-2016 Litteratur 6 Musikk 22 Visuell kunst 36 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I BUSKERUD

Detaljer

KUNST UNDERVEIS TURNÉORGANISASJON FOR HEDMARK 20 ÅR

KUNST UNDERVEIS TURNÉORGANISASJON FOR HEDMARK 20 ÅR 20 spørsmål 1. Hvilken dato ble Turnéorganisasjon for Hedmark (ToH) stiftet? a) 1. januar b) 21. juni c) 24. oktober 2. Hvor mange ansatte er det p.t. i Turnéorganisasjonen? a) 5 b) 12 c) 20 3. Hvor mange

Detaljer

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock 1 Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock Hva driver ildsjelene? Intervju med tre ildsjeler innenfor revyfeltet Nytt revystudium til høsten Intervju med tre

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

Skoleåret 2006-2007. Kulturskolen for alle! Bergen kulturskole

Skoleåret 2006-2007. Kulturskolen for alle! Bergen kulturskole Skoleåret 2006-2007 Kulturskolen for alle! Bergen kulturskole w w w. b e r g e n. k u l t u r s k o l e. n o En kulturskole for alle! Det er en kjempeutfordring å tilby undervisning av god kvalitet til

Detaljer

Rapport for 4. prosjektår Den Kulturelle Bæremeisen (høst 2009/ vår 2010)

Rapport for 4. prosjektår Den Kulturelle Bæremeisen (høst 2009/ vår 2010) Rapport for 4. prosjektår Den Kulturelle Bæremeisen (høst 2009/ vår 2010) 1. Videreføring av DKB etter avsluttet 3 årig forsøksprosjekt Den Kulturelle Bæremeisen (DKB) vedtatt i Bystyret sak 307/05 avsluttet

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN FOR GRUNNSKOLENE I VEST-AGDER SKOLEÅRET 2010-2011

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN FOR GRUNNSKOLENE I VEST-AGDER SKOLEÅRET 2010-2011 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN FOR GRUNNSKOLENE I VEST-AGDER SKOLEÅRET 2010-2011 Kulturtilbud for og med barn og unge skoleåret 2010/2011 I dette heftet finner du: Den kulturelle skolesekken

Detaljer

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo ARRANGERT AV DU STORE VERDEN! I SAMARBEID MED COSMOPOLITE Strategier for publikumsarbeid Kjenner vi publikumsgruppene

Detaljer

FORFATTEREN 0305 SKOLEBESØK OVERSETTEREN

FORFATTEREN 0305 SKOLEBESØK OVERSETTEREN F FORFATTEREN 0305 OVERSETTEREN TIDSSKRIFT FOR DEN NORSKE FORFATTERFORENING NORSKE BARNE- OG UNGDOMSBOKFORFATTERE NORSK OVERSETTERFORENING SKOLEBESØK LITTERATURPROFETANE AV INGELIN RØSSLAND KLASSETUR AV

Detaljer

Nr. 1:2008 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd

Nr. 1:2008 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd Nr. 1:2008 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd s:04 NILS ARNE EGGEN TIL KULTURSKOLEDAGENE 2008 s:13 NYSIRKUS BLIR FAG PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE s:20 MUSIKALSTJERNE TAKKER KULTURSKOLEN FOTO: ANDREAS R.

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Organisert Ungdomskultur Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Organisert Ungdomskultur Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner forside Organisert Ungdomskultur Heftet Organisert Ungdomskultur er produsert av LNU i 2009. Design: Frøydis Barstad Trykk: Grøset Opplag: 3000 LNU 2009 Teksten er skrevet av: Frøydis Barstad Bjarne Dæhli

Detaljer

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena Berit Berg Patrick Kermit PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena 2 Grafisk utforming og trykk: NTNU Grafisk senter 2015 Foto: Geir Otto Johansen (side 9, 14 og 32) Øvrige foto: De fem folkebibliotekene

Detaljer

DEN DIGITALE HVERDAGEN

DEN DIGITALE HVERDAGEN DEN DIGITALE HVERDAGEN Temahefte nr. 29 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD 18-19 20-23 4-8 < 3 Leder: Nakketak på teknikken < 4-8 Små kinoer får nye muligheter < 9 Kunnskap og trygghet < 11 Tillit er

Detaljer

Bok i bruk i barnehagen. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter

Bok i bruk i barnehagen. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter Bok i bruk i barnehagen Språkstimulering gjennom leseaktiviteter BOKTRAS Lesesenteret Redaktør og prosjektleder: Trude Hoel Medredaktør: Lise Helgevold Utgitt i 2007 av Nasjonalt senter for leseopplæring

Detaljer

«Hvordan kan barn og unge bringes inn i alle de gledene lesing gir?»

«Hvordan kan barn og unge bringes inn i alle de gledene lesing gir?» favn Kristent Pedagogisk Forum 2/2011 Årgang 31 4 tema: leselyst Hvordan bringe barn og unge inn i lesingens gleder. 12 13 bokvurderinger ny daglig leder i kpf 16 på løvebakken med kristin halvorsen verdier

Detaljer

TATERKULTUR I BARNEHAGE OG SKOLE

TATERKULTUR I BARNEHAGE OG SKOLE TATERKULTUR I BARNEHAGE OG SKOLE Rapport fra arbeidet Trondheim, juni 2013 Førstelektor Anne-Mari Larsen Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning 1 2 Barnehage og skole til tatere... 6

Detaljer

Kurs for vaktmestere. Folkehøgskoleundersøkelsen. Vår eventyrlige verden Side 10-11. Skoleeier til velsignelse eller besvær Side 20-21

Kurs for vaktmestere. Folkehøgskoleundersøkelsen. Vår eventyrlige verden Side 10-11. Skoleeier til velsignelse eller besvær Side 20-21 Nr. 3-2012 76. årgang Kurs for vaktmestere Folkehøgskoleundersøkelsen Side 8 Vår eventyrlige verden Side 10-11 Skoleeier til velsignelse eller besvær Side 20-21 NKF på nett: www.folkehogskole.no/nkf andakt

Detaljer

Innhold [tilt] # Leder. Vil du bruke blogg i opplæringen? Læringsbloggen eleven som fagperson på nett

Innhold [tilt] # Leder. Vil du bruke blogg i opplæringen? Læringsbloggen eleven som fagperson på nett Innhold [tilt] Mediepedagogisk tidsskrift # 2 mai 2011 10. årgang # Leder # ALBERTINE AABERGE: Vil du bruke blogg i opplæringen? # ALBERTINE AABERGE: Læringsbloggen eleven som fagperson på nett # HÅVARD

Detaljer

Gi meg et leseombud. En veileder for deg som vil lese for andre

Gi meg et leseombud. En veileder for deg som vil lese for andre Gi meg et leseombud En veileder for deg som vil lese for andre 2013 Gi meg et leseombud En veileder for deg som vil lese for andre Heftet Gi meg et leseombud kom første gang ut i 2004 i forbindelse med

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

VEDTATT I KOMMUNESTYRET 09.12.13 KULTURSKOLEPLAN FOR GJESDAL

VEDTATT I KOMMUNESTYRET 09.12.13 KULTURSKOLEPLAN FOR GJESDAL VEDTATT I KOMMUNESTYRET 09.12.13 KULTURSKOLEPLAN FOR GJESDAL KULTURSKOLEPLAN FOR GJESDAL GJESDAL KOMMUNE 2014-2020 2 KUNSTNEREN II I høyere grad enn fornuftige mennesker aner, er kunstnerne folkets

Detaljer

Skolelederen. Nr. 2 februar 2013 Fagblad for skoleledelse. s 8: Satsing på grunnleggende ferdigheter i Bergen

Skolelederen. Nr. 2 februar 2013 Fagblad for skoleledelse. s 8: Satsing på grunnleggende ferdigheter i Bergen Skolelederen Nr. 2 februar 2013 Fagblad for skoleledelse s 8: Satsing på grunnleggende ferdigheter i Bergen s 10: Sverige innfører karrieretrinn for lærere s. 8 s. 10 s. 20 s 18: IT som drivkraft til å

Detaljer

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen PDF generert ved hjelp av mwlib-verktøyet (åpen kildekode). Se http://code.pediapress.com/ for mer informasjon. PDF generated at: Thu, 22

Detaljer