Bli bedre i norsk. se forskjellene mellom norsk og thai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bli bedre i norsk. se forskjellene mellom norsk og thai"

Transkript

1 Bli bedre i se forskjellene mellom og

2

3 Bli bedre i se forskjellene mellom og 2009

4 Bli bedre i se forskjellene mellom og Hans Olaf Wiull ISBN Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet 2009 Originalproduksjon: ord & form, Gudbrand Klæstad Sats og trykk: Lobo Media AS, 2009

5 Noen ord til brukeren Den grunnleggende tanken bak dette arbeidet har vært å lage et hjelpemiddel for talende som er (noe) viderekomne i. Vi har tatt utgangspunkt i hvordan man uttrykker seg på, og så vist hvordan man uttrykker det samme på. For å få til dette på en mest mulig oversiktlig måte, har vi laget rammer der står i den venstre delen av rammen. I den høyre delen finner vi det e uttrykket. Det er gjort slik fordi det har vært viktig å gi leseren mulighet til å sammenlikne de to språkene med en gang. Her har vi forsøkt å bruke den kontrastive arbeidsmåten. Den handler om å se på motsetninger mellom to språk for å få noen ideer om hvilke vanskeligheter vi kan komme til å streve med når vi lærer et nytt språk. Vi har også fulgt et pedagogisk prinsipp som går ut på å legge språket ned på bordet slik at leseren kan se. Lydsystemet Vi har forsøkt å beskrive de teknikkene vi tar i bruk når vi uttaler de lydene vi treffer på, både i og. Både på og på skiller vi mellom korte og lange vokaler. I stedet for å beskrive forskjellen mellom dem, har vi tatt utgangspunkt i begrepet stavelse. Det er der vi finner forskjellen mellom kort og lang vokal tydeligst. Denne forskjellen kan også vise forskjellen mellom ord. Substantiver Thai har ikke bøyning av ord slik som på. På kan vi bygge opp uttrykk der substantivene står som sentrum. Vi har satt disse uttrykkene opp mot den e bøyningen av substantivene. Verb og setningsbygning Setningsbygningen har stått i sentrum. Det er ofte denne som skaper de største vanskelighetene når vi i voksen alder går i gang med å lære et nytt språk. Når vi setter ord sammen til setninger, må vi skape sammenheng mellom dem, og setningsbygning går ut på å skape sammenheng mellom ordene eller leddene i en setning. På og gjør vi dette på ulike måter. Vi har gått gjennom en del av disse ulikhetene i dette heftet fordi det nye språket kan ha andre uttrykksmidler enn de vi kjenner fra vårt morsmål. Vi har forsøkt å trekke frem grunnleggende sider ved uten å gå inn på detaljer. Vi håper at dette heftet vil være til hjelp og nytte for er og andre som har bruk for opplysninger om forskjeller mellom og. Til slutt vil jeg takke Aphinya Yosaeng Rogan for nyttige kommentarer til noen problematiske setninger og Rachanee Maria Therese Holt for et interessant og nyttig samarbeid om stoffet i dette heftet. Hans Olaf Wiull januar 2009 Bli bedre i se forskjellene mellom og 3

6 Innhold Om språket Plassering i forhold til andre språk Geografisk utbredelse... 7 Lydsystemet Vokaler Om uttalen av vanskelige vokaler... 7 Vokaler i Om เ-อ oe Om y... 8 Sammensatte vokaler Diftonger... 8 Stavelser พยางค... 9 Konsonanter... 9 Tabell over uttale av konsonanter Personlige pronomen Eiendom Verbet คำกร ยา khamkàrijaa Handling eller tilstand En serie av verb Thai har tre verb som betyr å være เป นpen å være, finnes, bli ค อ khyy å være (som følger, som definert) อย jùu å være på et sted Om verbet å ha Bi-verb Verbet og utfyllinger til verbet Tema Bli bedre i se forskjellene mellom og

7 Talesituajonen Hjelpeord som forteller når handlingen er i gang Når skjer handlingen? Aktuell handling ย ง jang, ย งคง jangkhong fremdeles แล ว láeo å være avsluttet, være gjort allerede ได dâi oppnå, oppnådde, gjorde : om avsluttet handling เพ ง phôeng nettopp, เม อไม นานน mŷamâinaanníi nylig, for kort tid siden, for litt siden : om den nære fortid เคย khoei noen gang จะ cà kommer til å, skal, vil : om fremtid กำล งจะ gamlang cà skal til å, stå på farten til, ใกล จะ glai cà ganske snart, ในไม ช า nai mâi cháa om litt, om kort tid : om den nære fremtid Når vi bruker seg på Det refleksive pronomen seg Forskjellen mellom seg og selv Uttrykk der har seg Om å bruke ikke Verb som uttrykker en tilstand คำกร ยาท แสดงถ งการอย ท ใดท หน ง Sammenlikning Måling av likhet Komparativ Sammenlikning der vi har tre parter Vi sammenlikner to situasjoner: jo desto ย ง-ย ง jîng-jîng jo mer jo mer Oppbygning av setninger Setninger der vi presenterer noe Setninger med intransitivt verb Setninger med transitivt verb Verb som krever en utfylling for stedet vi skal til Utfyllinger som forklarer en situasjon Indirekte objekt Adverber som forteller hva vi tror om en handling Substantivet คำนาม khamnaam Klassifisering Hvordan bruker vi klassifiserere Substantiv i ubestemt og bestemt form Uttrykk vi bygger opp rundt substantivet Bli bedre i se forskjellene mellom og 5

8 42 Flertall Uttrykk for mengder Sammensatte substantiver Sammensatte substantiver som uttrykker en helhet Å bygge opp sammensatte substantiver Setningstyper Fortellende setning Vi forteller hva vi har tenkt å gjøre To verb med felles ledd Passiv Leddsetninger Relativsetninger At-setninger Sammenheng mellom setninger Spørsmål Setningsspørsmål Spørsmål der vi bruker ikke Ordspørsmål Plassering av spørreord Ordspørsmål er en leddsetning Klassifiserere ล กษณะนาม láksanànaam Grammatiske ord Litteratur Bli bedre i se forskjellene mellom og

9 Om språket 1 Plassering i forhold til andre språk Thai hører til en språkfamilie som vi kaller taispråkene. I denne familien finner vi også nabospråket laotisk i Laos. Andre språk i denne familien er sjan, khun som man snakker i Øst-Burma, og khamti i Nord- Burma. Thai har tatt opp lånord fra de indiske språkene pali og sanskrit og fra kinesisk og kambodsjansk. 2 Geografisk utbredelse Thailand ligger mellom Burma, Laos, Malaysia og Kambodsja. Landet er omtrent så stort som Frankrike og det bor om lag mennesker der. I Norge bor det omtrent lendere. Lydsystemet 3 Vokaler I strupehodet sitter det to muskler. Fra naturenes side skal de hindre at fremmede ting kommer ned i luftrøret. Når vi er ute og sykler, kan det hende at en flue farer inn i halsen på oss. Da lukker disse musklene seg, og fluen slipper ikke ned i luftrøret. Disse musklene som også kalles stemmebåndene bruker vi også på en annen måte. Vi kan få dem til å slå hurtig sammen, og luften blir satt i bevegelse eller i svingninger. På denne måten lager vi lyd: aaa. Når vi uttaler vokaler, går luften gjennom åpninger i munnen. Disse åpningene er smale eller vide. Når åpningen er smal, får vi lyse vokaler: i, e. Når åpningen er vid, får vi mørke vokaler: o, å. Hvordan lager vi smale og vide åpninger når vi uttaler vokaler? Tungen er en sterk og smidig muskel. Den kan vi bevege frem og tilbake i munnen, og på denne måten lager vi smale eller vide åpninger foran den. Når vi setter tungespissen mot fortennene i underkjeven og løfter den opp mot baksiden av tennene i overkjeven, lager vi en smal åpning mellom disse tennene og tungen. Når luften strømmer gjennom denne smale åpningen, får vi lyse vokaler. Når vi trekker tungen bakover og løfter den opp mot munntaket, lager vi en vid åpning foran tungen. Når luften strømmer ned i den, får vi mørke vokaler. Samtidig med at tungen flytter seg og lager disse åpningene, setter stemmebåndene luften i svingninger og gir en lyd. Denne lyden blir forandret til lyse eller mørke vokaler når den passerer gjennom åpningene som tungen lager. Thai har ni vokaler. Det er: อ i, เอ e, แอ ae, อ u, โอ o, ออ aw, อ y, เอ oe, อา a. Skrivemåten ออ aw skal vise en åpen å-lyd som har litt fra a i seg. Norsk har ni bokstaver som viser vokaler. Det er i, e, a, o, u, y, æ, ø, å. 4 Om uttalen av vanskelige vokaler Vi skal først se på hvordan vi uttaler u, y, æ og ø. Når vi vil uttale y, setter vi tungespissen mot fortennene i underkjeven og løfter tungen opp mot der i lages. Så lager vi en stor, rund åpning med leppene: syk, ny, kry. Bokstaven u står for to forskjellige uttaler. Den ene og kanskje letteste har vi i bukse eller bukke eller på ป ม pùm klump, ห ง hŭng koke. Bli bedre i se forskjellene mellom og 7

10 Den andre u-en uttaler vi når vi setter tungespissen mot fortennene i underkjeven og løfter tungen opp dit hvor vi lager i. Så former vi leppene til en spiss der det er en liten rund åpning: ut, tute, pute. Vokaler i Hver vokal kan vi skrive på litt forskjellige måter. Den lange oe kan vi bygge opp slik: เ-อ, som i เงย coe, เ-, som i เช ญ choen, og เ-ย, som i เลย loei. Men i tabellen nedenfor tar vi ikke med alle skrivemåtene. Tabellen skal bare vise hvilke vokaler som vi finner på. foran i munnen midt i munnen bak i munnen kort lang kort lang kort lang trang i ต tì ii ต tii y, ต tў yy อ, ม อ myy u, บ bù uu, ด duu mellom e เละ lé ee เ åpen ae แพะ pháe เซ see aae แห hăae เ- ia, เม ย mia oe เ-อะ เยอะ jóe a ะ, จะ cà, ว น wan ใ, ไ ai ใน nai,ไม mâi ำ am, ทำ tham oe เ-อ เธอ thoe aa า, มา maa เ- อ ya เส อ sўa เ-า ao, เขา kháo o โ-ะ, โตะ to aw เ-าะ, เคาะ khaw - ว, ว ua ห ว hŭa oo โ, โต too aw อ, ขอ khaw 5 Om เ-อ oe Denne vokalen uttaler vi omtrent som den siste vokalen i kake [k h akə]. Tegnet ə blir ofte brukt for denne uttalen. I dette heftet bruker vi oe som tegn for denne vokalen. 6 Om y Denne vokalen uttaler vi når vi holder leppene slik som ved i. Samtidig løfter vi tungen opp mot u slik som i bukse. Sammensatte vokaler 7 Diftonger En diftong lager vi når vi uttaler to vokaler i en bevegelse slik at det ikke blir noe mellomrom mellom dem. Når vi sier hei, utfører vi en hurtig bevegelse fra æ til i. Vi kan skrive det slik: æ i. Diftongen au begynner med æ og gå opp mot u. Vi kan skrive det slik æ u. Vi avslutter uttalen med runde lepper. På har vi disse diftongene: เ- ย ia slik som vi har det i เม ย mia hustru, เ- อ ya, slik som i เส อ sўa tiger, - ว ua, slik som i ห ว hŭa hode. 8 Bli bedre i se forskjellene mellom og

11 Stavelser พยางค Når vi lager ord, bygger vi dem opp av stavelser. ประโยค prajòog har to stavelser: ประ pra og โยค jòog. ต tì å kritisere ว น wan dag ทำ tham å gjøre ต tii å slå มา maa å komme ขอ khaw krok På slutter en kort stavelse på to konsonanter. katt แมว maeo kopp ถ วย thûai En stavelse som slutter på én m, er kort. kam หว wĭi tom ว างเปล า wâangplàao Når vi bøyer slike ord, får de to m-er: kammen kammer tomme En stavelse som slutter på en vokal, er lang: ti ส บ sìp En stavelse som slutter på én konsonant, er lang: mat อาหาร aahăan Konsonanter Når vi uttaler konsonanter, bruker vi leppene eller tungen. Vi kan skille to konsonanter fra hverandre ved hjelp av den lyden vi kan lage med stemmebåndene. T og d skiller vi fra hverandre på denne måten. D er stemt fordi stemmebåndene gir lyd til uttalen, mens t er ustemt fordi vi ikke bruker stemmebåndene når vi uttaler den. Flere av konsonantene danner par. I har vi disse parene: p-b, t-d, f-v, k-g og kj-g j. Det som skiller to konsonanter i et slikt par fra hverandre, er om stemmebåndene gir lyd til uttalen eller ikke. K er ustemt, mens g er stemt. Disse konsonantene uttaler vi (omtrent) likt på og : b, d, f, g, h, k, l, m, n og t. På kan vi sette noen konsonanter sammen i grupper på tre: b-p-ph (บ-ป- พ), d-t-th (ด- ต- ท). Forskjellen mellom dem kan vi forklare på denne måten. พ ph og ท th uttaler vi med en utpust: p h og t h. บ b og ป p har ikke utpust. Forskjellen mellom dem er at stemmebåndene gir lyd til บ b, mens ป p er ustemt: den får ikke lyd fra stemmebåndene. ด d og ต t har ikke utpust. ด d er stemt, ต t er ustemt. Thai har to bokstaver for f: ฝ og ฟ. Forskjellen mellom dem henger sammen med markeringen av ordtonen. Bli bedre i se forskjellene mellom og 9

12 Tabell over uttale av konsonanter konsonanter ก k Dette er k uten utpust. Uttalen likner på uttalen av g. Det er den utalen k får i ord som sko. ก ว kìw smal, กล วย klûai banan ข ค ฆ kh Dette er k med utpust: k h. Thai har flere slike fordi de er med på å skrive ordtonen. โข ง khòong å være dum, ค khú ulme, ฆ า khâa å drepe ง ng Denne lyden uttaler vi når vi sender g gjennom nesen. På kan den stå som den første lyden i et ord. งอม ngawm være overmoden, น ง nâng sitte Kj Denne lyden har vi ikke på. beskrivelse av uttalen K På uttaler vi denne lyden på to måter. I ordet kake ขนมเค ก khanŏmkhék har vi k h ake. Med bokstaver:ขาเก khaake. Skrivemåten k h viser at vi uttaler k med en (kraftig) utpust. Denne utpusten har vi bare når k står på første plass i et ord. katt แมว maeo, koke ทำอาหาร tamaahăan Vi uttaler k som k h foran l, n og r. klare สามารถ săamâad, knapp กระด ม kra-dum, krok เบ ด bèd Ng Vi har den også på, men bare som den siste lyden i et ord. sang เพลง pleeng Kj Denne lyden uttaler vi når vi plasserer tungen der hvor vi uttaler gj. Vi kan se på forskjellen mellom gjemme og kjemme. Gj er stemt, kj er ustemt. Foran i og y skriver vi den som k. kjenne ส มผ ส sămphàd, kino โรงหน ง roong nŭng, kysse จ บ cùup จ c Denne lyden uttaler vi omtrent som dj. Den har ikke utpust. จ c Har vi ikke på. จ า càa en leder, จ ต cìd hjerte, sjel ฉ ช ch Denne lyden uttaler vi som tsj. Den har utpust. Vi har den ikke på. ฉาง chăang en låve, ชก chóg å bokse ด d Med denne bokstaven skriver vi uttalen d. ดม dom å snuse, ด าน dâan del (av et rom) D Denne lyden uttaler vi når vi setter tungen der vi uttaler t. Vi gir lyd til uttalen med stemmebåndene. dra ด ง dyng, dykke ดำ dam 10 Bli bedre i se forskjellene mellom og

13 ต t Denne lyden uttaler vi ikke med (kraftig) utpust. ต ม tôm koke, ตำ tàm å være lav ถ ท ธ th Denne lyden uttaler vi med (kraftig) utpust, omtrent som på. ถ อ thàw påle (til fortøyning av båt), ท า thâa å vente, ธาร thaan bekk ป p Denne lyden uttaler vi uten utpust. ป puu en krabbe, ปาด pàad å glatte ut ผ พ ภ ph Denne lyden uttaler vi med utpust. ผา păa en klippe, พง phong en busk, ภพ phób verden R Denne lyden kan vi uttale med flere slag med tungespissen mot gummene. Men r kan ofte gå over til l. รถ ród vogn, รวย ruai være rik ซ ศ ส s Denne lyden uttaler vi omtrent som s i. ซ น sôn hæl (del av foten), ศ ก sỳg krig, สด sòd fersk T Denne lyden uttaler vi på to måter på. Vi finner den i ordet tute บ บแตร bìitrae. Når den står på første plass i et ord, uttaler vi den som t h med (kraftig) utpust, omtrent som i ordet ท ง thûng jorde. tett ท บ thýb, ting ส ง sìng Foran r uttaler vi t som t h. tre ด นไม tôn mái P På uttaler vi denne lyden på to måter. Ordet pipe ปล องไฟ plàwngfai uttaler vi som p h ipe. Skrivemåten p h viser at vi uttaler p med (kraftig) utpust. Denne utpusten har vi bare når p står på første plass i et ord. pepper พร ก phríg, panne หน าผาก nâaphàag Vi uttaler p som p h foran l og r. plante พ ชผ กธ phŷydphan, prate พ ดค ย phûudkhui R Denne lyden lager vi på med en kort rulle med tungespissen mot tannkjøttet over fortennene i overmunnen. rav อำพ น amphan, rygg หล ง lăng S Denne lyden uttaler vi på denne måten: Vi fester tungen mot gummene i overkjeven og former tungen til en dal som luften kan stømme gjennom. Leppene er rette. Vi lager en tynn suselyd. sag เล อย lŷai, kasse ห บ hìib Sj, skj Denne lyden er i familie med s. Den er mørkere enn s. Vi uttaler den med runde lepper. sjef ผ นำ phûunam, sjø ทะเล thalee skjenke ร น rin, skjule ซ อน sâwn Foran i, y og øy skriver vi den som sk: skifte เปล ยน plìan, sky เมฆ mêeg, skøyte เร อประมง ryapramong Bli bedre i se forskjellene mellom og 11

14 Personlige pronomen De personlige pronomenene deler vi inn i tre typer: - den som snakker: ผม phŏm eller jeg - den vi snakker til: ค ณ khun eller De; เธอ thoe eller du - den vi snakker om: เขา kháo eller han, hun. Vi kan også være høflige og vise andre respekt. Da bruker vi den høflige formen og uttrykker oss formelt. Eller vi kan bruke en mer uformell form. Dette kan vi gjøre når vi snakker med folk vi kjenner godt. I Norge er det nå en sterk tendens til at vi bare bruker en uformell måte når vi snakker med hverandre. den som snakker ผม phŏm ด ฉ น dichán Når man er høflige mot hverandre eller snakker med overordnete. jeg meg den vi snakker til ฉ น chán ค ณ khun เธอ thoe Mellom personer som kjenner hverandre godt. Høflig; snakker med overordnete. Når man er godt kjent. Passer sammen med ฉ น chán. De Dem du deg den eller de vi snakker om Bort sett fra หล อน lòn hun, bruker vi de andre i betydningene han, hun, den, det og de แก kae แก kae เขา kháo เธอ thoe ม น man หล อน làwn Bare mellom personer av samme kjønn. Når vi snakker om noen med respekt. I dagligdags tale. Vanlig om dyr. hun bare i skriftspråk. de som snakker เรา rao vi oss han ham den det de dem hun henne flertall For å uttrykke flertall kan vi sette พวก phûag gruppe sammen med et pronomen: เขา kháo han, hun og เรา rao vi. พวกเรา phûagrao พวกเขา phûagkháo vi, oss, vår gruppe de, dem, de andre 8 Eiendom På kan vi bruke ordet ของ khăwng eiendom når vi vil fortelle at vi eier noe. แม ของ เขา mâe khăwng kháo moren hans. แม mâe betyr mor. Forkortelse: I dette heftet setter vi forkortelsen eid under ของ khăwng når en setning har et uttrykk for eiendom. 12 Bli bedre i se forskjellene mellom og

15 Vi kan også vise eiendom når vi setter de to ordene ved siden av hverandre uten å sette ut ของ khăwng: แม เขา mâe kháo moren hans. Denne ordstillingen kan også være til hjelp når vi vil huske at ord som min, din, sin kommer på plassen etter det ordet de står sammen med på : moren min, moren din. Verbet คำกร ยา khamkàrijaa 9 Handling eller tilstand Verbet er et nødvendig ledd i setningen. Med et verb viser vi en handling eller en tilstand. Tilkalle eller på เร ยก rîag er en handling. Hun tilkaller legen: หล อนโทรศ พท เร ยกหมอ. làwn thoorasàb rîag măw Hun telefonerer for å tilkalle legen. เก ง kèng være dyktig er en tilstand. ค ฌพ อผมเก งทางการคร ว khun phâw phŏm kèng-thaang kaankhrua Faren min er flink til å lage mat. 10 En serie av verb Ofte må vi gjøre betydningen av et verb tydeligere. Dette gjør vi når vi setter flere verb sammen i en setning. På har vi verbet lette som kan bety ta av fra bakken og stige opp i luften. Dette kan vi bruke om fly. Når vi uttrykker dette på, trenger vi flere verb for å beskrive den bevegelsen opp i luften som flyet gjør. Vi løser opp den hendelsen som en setning forteller om, i flere verb som forteller hvordan handlingen går for seg. เคร องบ นได แล นข นส อากาศ khrўangbin dâi lâen khŷn sùu aagàad Flyet lettet. I dette eksempelet har vi lâen khŷn sùu bevege seg løfte opp rettet mot. Med slike verb beskriver vi hvordan flyet tar av fra bakken og kommer opp i luften. แล น lâen betyr bevege seg når vi snakker om motorvogner. อากาศ aagàad betyr luft her. เขาอยากเจาะห ค ะ kháo jàag càw hŭu khà hun ønske gjennombore ørene พวกเขาได ย นเส ยงรถข บออกไป phûag kháo dâi jin sĭang ród khàb àwg pai de frt høre lyd bil kjøre forlate gå Hun ønsker å bore hull i ørene. De hørte bilen kjøre av sted. De hørte at bilen kjørte av sted. frt = fortid ค ณสามารถไว วางใจเขาได khun săamaad wáiwaangcai kháo dâi du kan stole på han kan Du kan stole på ham. Bli bedre i se forskjellene mellom og 13

16 ภ เขาล กน ไม เคยม ใครป นมาก อน phuukhăo lûug nîi mâi khoei fjell kl dette ikke noen gang Ingen har klatret opp på dette fjellet før. mii khrai biin maa kàwn hende noen klatre opp tidligere มา maa komme viser at vi nærmer oss noe. Her oversetter vi det med opp. น องสาวจะย ายเข ามาอย กร งเทพฯ nawng-sao cà jáai khâo maa jùu yngre-søster vil flytte entre komme leve Min yngre søster vil flytte til Bangkok. krungthêeb (i) bangkok Thai har tre verb som betyr å være 11 เป น pen å være, finnes, bli พ อผมเป นคร phâw phŏm pen kruu far jeg er lærer เขาล าส ตว เป นอาหาร kháo lâa sàt pen aahăan han jage dyr bli mat ฉ นซ อเป นของขว ญ chán sýy pen khăwng khwăn jeg kjøpe være gave เป นpen kan vi bruke med betydningen vite hvordan vi skal gjøre noe. Vi kan oversette det med kan. Da setter vi det til slutt i setningen. สต ฟทำอาหารไทยย งไม เป น steve tham aahăan jang mâi pen steve lage mat ennå ikke kan Faren min er lærer. Han jager dyr til mat. Jeg kjøpte det som en gave. Steve kan ikke lage -mat ennå. 14 Bli bedre i se forskjellene mellom og

17 12 ค อ khyy å være (som følger, som definert) ท านค อใคร thâan khyy khrai De være hvem ว ด ท สวย ท ส ด ค อ ว ด เบญจมบพ ตร wád thîi sŭaj thîisùd khyy wád bencâmâbopit tempel det vakker mest er tempel bencâmâbopit Hvem er De? Det vakreste tempelet er Bendjamapopit-tempelet. 13 อย jùu å være på et sted แมวอย ในห องนอน maeo jùu nai hâwng nawn maeo er i rom ligge Maeo er i soverommet. Om verbet å ha På bruker vi et verb som uttrykker at vi bestemmer over noe. Det heter å ha. Naboen har ikke bil. På kan vi bruke เป นpen og ม mii for å ha. เป นpen bruker vi vil fortelle hvordan vi har det: om vi har feber eller er i en annen situasjon. ม mii det finnes, å ha brukes når vi snakker om ting vi har. ผมเป นไข phŏm pen khâi jeg det er feber ฉ นม เง น10 โครน chán mii ngoen 10 kron jeg finnes penge 10 kron Jeg har feber. Jeg har ti kroner. Bi-verb Ordet bi-verb bruker vi her for กร ยาอน เคราะห krìjaa-anúkhráo bi-verb, assisterende verb, verb som fører handlingen videre. På kan vi bygge opp en setning ut fra et hovedverb. I denne setningen: แขกเด นกล บไปบ านแล า khàeg doen glàp pai bâan láeo, er เด น doen gå hovedverbet. For å vise hvilken vei Khàeg har tenkt å gå, setter vi inn กล บ glàp gå tilbake. Vi må også bruke ไป pai gå for å markere retningen: til : gå gå tilbake gå hus betyr å gå hjem. Her er กล บ glàp og ไป pai bi-verb, กร ยาช วย krìjaa-chûa, de hjelper til med å beskrive den handlingen som setningen forteller om. På bruker vi adverber eller preposisjoner når vi bruker bi-verb på. Bli bedre i se forskjellene mellom og 15

18 verb กล บ glàp dra tilbake khàeg doen glàp pai bâan láeo hjem. แขกเด นกล บไปบ านแล า Khàeg gikk hjem. Khàeg har allerede gått khàeg gå tilbake gå hus alr ข น khŷn å klatre opp, stige opp, stige เข า khâo å gå inn ด duu se på ได dâi å få, oppnå Når ได dâi betyr å kunne, står det til slutt i setningen. alr = allerede ฉ นจะว งข นไปด ข างบน chán cà wîng khŷn pai duu jeg løpe gå opp gå se khângbon oppe เราต องทดน ำเข านา rao tâwng thód náam khâo vi må løfte vann gå inn naa jordet ทด thód løfte opp på et høyere nivå Vi kan bruke ด duu se på om en vurdering. ถามเขาด ก ได thăm kháo duu gâw dâi spøre ham se på så kan ได dâi å være i stand til, kunne พร งน ช วยมาท บ านได ไหม phrûng-níi chûai maa thîi i morgen v.s.snill komme til bâan dâi mái hus kan mon ช วย chûai hjelpe, kan vi bruke med betydningen vær så snill mon med dette ordet kan vi lage spørsmål på. ได dâi å få lov til, kunne เราจะไปไหนก ได rao ca pai năi kâw dâai vi gå hvor også kan Jeg skal løpe opp og se etter. Vi må vanne marken. Spør ham om det. Kan du komme hjem til meg i morgen? Vi kan gå dit vi vil. 16 Bli bedre i se forskjellene mellom og

19 ถ ง thўng å nå, rekke เป นpen å leve, å være i live เป นpen å vite hvordan vi gjør noe, kunne ไป pai å gå มา maa å komme bort til, frem til, til ผมเด นทางถ งเช ยงใหม phŏm doen thaang thўng chiiangmài jeg gå vei til chiiangmài til (ved indirekte objekt) เขาจะส งของถ งเธอ kháo cà sòng khăwng thўng thoe han vil sende ting til deg เด กพ ดย งไม เป น lég phûud jang mâi pen barn snakke ennå ikke kan ค ฌทานอาหารไทยเป นไหม khun thaan aahăan pen măi De spise mat kan mon เขาไปแล ว kháo pai láeo han gå allerede av sted, til: handling bort fra den som snakker แก วกล บไปบ านแล ว gâeo glàp pai bâan láeo gâeo gå tilbake gå hus allerede handling mot den som snakker นก บ น เข า มา nóg bin khâo maa fugl fly gå inn komme Jeg reiser til Chiiangmài. Han vil sende tingene til deg. Han vil sende deg tingene. Barnet kan ikke snakke ennå. Kan De spise krydret -mat? Han har gått. Gâeo gikk hjem. Fuglen kom flygende inn. På kan vi bruke å komme sammen med verb som forteller om en bevegelse. Hun kom syklende. Vi kom gående langs veien. Jeg kom løpende inn av porten. จะกล บมาเม องไทยอ กเม อไหร cà klàp maa myang fmt dra tilbake komme land ìig mŷa-rài igjen når fmt = fremtid Når kommer du tilbake til Thailand? Bli bedre i se forskjellene mellom og 17

20 ลง long å stige ned แม นำ สาย น น น อยลง mâenáam sai nán náwi long elv kl den bli mindre Elven er blitt mindre. แล ว láeo allerede เล น lên leke, spille เลย loei å være på den andre siden ไว wái beholde, plassere, sette, at noe varer ฉ น ใส น ำตาล ลง chán sài námtaan long jeg putte sukker ned i ใน น ำชา nai námchaa i te เขาชอบเล นก หลาบ kháo châwb lên kulàab han like more seg roser อ นน จะซ อก นเล น an níi cà sýy gin lên dette kjøpe spise more seg ค ฌจะต องเด นเลยไปอ กถนนหน ง khun cà tâwng doen loei pai du må gå videre gå ìigthanŏn nyng kvartal en ผมจะเลยไปบ านเพ อนของผม phŏm cà loei pai bâan phŷan jeg vil så gå hus venn khăwng phŏm eid. jeg eid om eiendom, se 8. จอดรถไว ท ไหน cawt rót wái thîi-năi parkere bil sette hvor ฉ น แขวน ร ป ไว chán khwáen rûub wái jeg henge bilde varig Jeg tar sukker i teen. Han liker å dyrke roser. Jeg kjøper dette som en snack. Du må gå et kvartal videre. Så vil jeg gå hjem til min venn. Så vil jeg gå til huset til min venn. Hvor parkerte du bilen? Jeg henger opp bildet. 18 Bli bedre i se forskjellene mellom og

21 เส ย sĭa gå til grunne, miste, gått tapt ฉ นอยากล มเธอเส ย chán jàag lyym thoe sĭa jeg ønske glemme hun miste เขา ทำ หน งส อ ใหม หาย kháo tham nangsўy mài hăai han gjøre bok ny miste เส ย แล ว sĭa láeo fjerne allerede ให hâi å gi พ อ ยก บ าน ให ฉ น phaw jok bâan hâi chán far overlate hus gi jeg คอยให ท กคมาก อนแล วค อยไป khoi hâi thúk khon maa vent og la alle komme Jeg ønsker å glemme henne. Han har mistet den nye boken. Far overlater huset til meg. Vent til alle har kommet, så går vi. gàwn, láeo khôi pai først, så gradvis gå ไหว wăi å ha krefter til, kunne, klare ให hâi betyr her og la; inntil ผมยกรถค นน นไม ไหว phŏm jók rót khan nán mâi wăi jeg løfte vogn kl denne ikke klare ออก àwk å gå ut นกว งออกจากบ าน nók wîng àwk càak bâan. nók løpe gå ut fra hus หล อนถ กไล ออกจากงาน lòn thúug lâi àwg càag ngaan hun bli jage gå ut gå fra arbeid Jeg klarer ikke å løfte denne vognen. Nók løp ut av huset. Hun ble sagt opp. อย jùu å oppholde seg passiv: se 49. อย jùu om sted: er i, på บ านนกอย เช ยงใหม bâan nók jùu chiang mài hus nók er i chiang mài หน งส ออย ท ฉ น nangsўy jùu thîi chàn bok ha med jeg อย ท jùu thîi ha med Huset til Nók er i Chiang Mài. Jeg har med meg boken. Bli bedre i se forskjellene mellom og 19

22 เอา ao å ta เอา ao heller ไปรถเมล เอาเถอะ เคร องบ น pai rótmee ao thoe khrŷangbin dra buss heller fly ม นแพง man phaeng for dyr แพง phaeng dyr, koster mange penger เอากล วยจ มน ำตาล ao klûai cîm nám taan ta banan dyppe-i sukker La oss heller reise med bussen. Flyet er for dyrt. Ta bananen og dypp den i sukker. Dypp bananen i sukker. Verbet og utfyllinger til verbet Handlingen i verbet står sammen med andre ledd. Når vi på sier noe slikt som Nók skriver et brev, omfatter verbet skrive både Nók som gjør arbeidet og et brev som arbeidet retter seg mot. De leddene som handlingen står sammen med, skal vi kalle utfyllinger til handlingen. Den som gjør arbeidet, kaller vi subjekt. Det leddet brev som handlingen retter seg mot, kaller vi objekt. Slike ledd kan vi kalle utfyllinger til verbet. Når vi snakker, kan vi ofte bruke setninger som bare er satt sammen av et verb og et ledd som er knyttet til det. I uttrykket เข ยน จดหมาย khĭan còdmăai skrive brev har vi verbet เข ยน khĭan skrive og det som handlingen retter seg mot: จดหมาย còdmăai brev. Det er objektet for เข ยน khĭan. เข ยน จดหมาย khĭan còdmăai skrive brev vil være en normal setning på. Vi kan trekke inn et ledd som blir et tillegg til setningen. Det kan være นก Nók: Nók og khĭan còdmăai kan vi knytte sammen til en helhet: Nók khĭan còdmăai Nók skrive brev. På har vi subjekt og verbal som en grunnleggende del av en setning. I den e setningen Nók skriver brev sier vi hva Nók gjør. Han er den som utfører skrivingen. I setningen på forteller vi om Nók: Vi ser på Nók og forteller om ham med uttrykket khĭan còdmăai. 14 Tema På skiller vi mellom leddene subjekt og verbal. På skiller vi også mellom subjekt og verbal. Både på og på kan vi skille ut subjektet som et særlig ledd. Faren min selger fisk, eller på : ค ณพ อผมขายปลาต วน น khun-phâw phŏm khaai plaa tua nán. Vi kan flytte leddet faren min, eller på khun phâw phŏm, utenfor setningen. Da får vi Faren min, han selger fisk, eller på khun-phâw phŏm, kháo khăai plaa tua nán ค ณพ อผม เขา ขายปลาต วน น Når vi setter subjektet utenfor setningen på denne måten, kaller vi det tema i setningen. Vi kan også si det på denne måten: Når vi snakker om faren min, så selger han fisk. Temaet er det vi vil fortelle om: ค ณพ อผม faren min. Kommentaren er det vi forteller om temaet: เขาขายปลาต วน น kháo khǎai plaa tua nán, eller på han selger fisk. Dette kan vi vise ved å sette mellom leddene. 20 Bli bedre i se forskjellene mellom og

23 ค ณพ อผม เขา ขายปลาต วน น khun-phâw phŏm, kháo khăai plaa far jeg, han selge fisk ค ณ ไม ม ส ทธ ท จะมาทำอะไรท น khun mâi mii sìd thîi cà maa tham du ikke finnes rettighet til komme gjøre arai thîi nîi noe her Objektet i en setning kan vi også sette som tema. ภ เขาล กน ไม เคยม ใครป นมาก อน phuukhăo lûug nîi, mâi khoei fjell kl dette, ikke noen gang mii khrai biin maa kàwn hende noen klatre opp tidligere Tema kan også være stedet der en hendelse skjer. โค งน เคยม รถมอร เตอร ไซค ควำบ อย khóng níi khoei mii rótmawtoesai sving denne n. g. hende motorsykkel Faren min, han selger fisk. Du har ikke noe her å gjøre. Dette fjellet har ingen klatret opp på før. I denne svingen velter det ofte motorsykler. Det velter ofte motorsykler i denne svingen. kwâm bàwi velte ofte n. g. = noen gang Talesituajonen Setningen เขาอ านหน งส อพ มพ kháo àan nángsўy phim. Han leser avisen. er et eksempel på talesituasjonen. Det vi forteller om, skjer samtidig med at vi snakker. 15 Hjelpeord som forteller når handlingen er i gang Vi kan se på en handling fra flere synsvinkler. Vi kan ta utgangspunkt i talesituasjonen: at vi forteller om noe. En handling kan være avsluttet allerede, det kan være en handling vi holder på med nå, eller det er en handling vi setter i gang senere. er avsluttet allerede talesituasjonen blir satt i gang senere ได เพ งจะ เขา อ าน หน งส อพ มพ ในไม ช า จะ dâi phôeng cà kháo àan năngsўypim naimâichâa cà แล ว nettopp han lese avis om litt komme til å láeo en handling vi holder på med กำล ง (อย ) ย ง (jang) kamlang (yùu) ennå Bli bedre i se forskjellene mellom og 21

Norsk oversettelse og tilpassing: Jan Eggum. Tekst Copyright Bangkok Book House. Bangkok Book House Trykket i Thailand. Alle rettigheter forbeholdt.

Norsk oversettelse og tilpassing: Jan Eggum. Tekst Copyright Bangkok Book House. Bangkok Book House Trykket i Thailand. Alle rettigheter forbeholdt. Norsk - ThailaNdsk Parlør 1. utgave 2008 ISBN 978-974-04-1625-8 Utgitt av Internett: www.bangkokbooks.com E-post: info@bangkokbooks.com Faks Thailand: (66) - 2-517 1009 Norsk oversettelse og tilpassing:

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Norsk minigrammatikk bokmål

Norsk minigrammatikk bokmål Norsk minigrammatikk bokmål Ordklassene Substantiv Adjektiv Artikler Pronomen Tallord Verb Adverb Konjunksjoner Preposisjoner Interjeksjoner ORDKLASSENE Den norske grammatikken inneholder ti ordklasser:

Detaljer

fin, og de har den i mannens størrelse

fin, og de har den i mannens størrelse PRØVE 2 Del I: Lytteforståelse A: Lars Iversen Lytt til teksten og svar på spørsmålene. Du får høre teksten to ganger. 1 Hvilken by kommer Lars Iversen fra? 2 Hvor bor han? 3 Er Lars gift? 4 Hva heter

Detaljer

Velkommen til kurset Norsk i barnehagerelatert dagligtale! 1. Samling 4.-5. november 2013

Velkommen til kurset Norsk i barnehagerelatert dagligtale! 1. Samling 4.-5. november 2013 Velkommen til kurset Norsk i barnehagerelatert dagligtale! 1. Samling 4.-5. november 2013 Aljåna Tkachenko elena.tkachenko@hioa.no Margareth Sandvik margareth.sandvik@hioa.no Fornavn Etternavn 05.11.2013

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Skriftlig eksamen (Written Exam) (3 timer)

Skriftlig eksamen (Written Exam) (3 timer) NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0110

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Forord... 17. Om å bruke Nå begynner vi!... 19. 1 Hei!... 31. 2 Presentasjon av familien til Johanne... 36. 3 En vanlig dag... 41

Forord... 17. Om å bruke Nå begynner vi!... 19. 1 Hei!... 31. 2 Presentasjon av familien til Johanne... 36. 3 En vanlig dag... 41 Forord... 17 Om å bruke Nå begynner vi!... 19 Om hele lærebokserien Nettressursene: www.norskfordeg.no Læreplanen som grunnlag for Nå begynner vi! Trollmor Grunnboka: Innledningskapitlene Grunnboka: Grammatikken

Detaljer

Fasit til oppgaver i Språk i skolen, kapittel 4. Versjon: 15. mai 2015

Fasit til oppgaver i Språk i skolen, kapittel 4. Versjon: 15. mai 2015 Fasit til oppgaver i Språk i skolen, kapittel 4. Versjon: 15. mai 2015 S V IO DO 1) Hun gav ham (nøklene). Oppgave A og B S V IO DO 2) (Politimannen) gav dem (bøter). S V IO DO 3) (Mamma) sendte meg (nye

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Oppgaver til kapittel 4

Oppgaver til kapittel 4 Oppgaver til kapittel 4 Versjon: 15. mai 2015 Det anbefales at du løser oppgavene med penn på egne ark. > Oppgaver til side 168 Oppgave A. Gi en analyse av disse setningene der du markerer setningsledd

Detaljer

Grammatikk Adverb. Forteller oss noe nytt om ord eller setninger

Grammatikk Adverb. Forteller oss noe nytt om ord eller setninger Side 1 av 10 Tekst og filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 20. november 2003 Forteller oss noe nytt om ord eller setninger er navnet på en rekke småord i språket som forteller oss noe om

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Sett inn riktig ord uten å

a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Sett inn riktig ord uten å Innhold Forord......................................................... 17 Om å bruke Nå begynner vi!.... 19 Om hele lærebokserien Nettressursene: www.norskfordeg.no gruppen Læreplanen som grunnlag for

Detaljer

ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE

ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE LESEKORT 1 A D Å B O V N F G I P L Y Ø U M S T Æ R E H J K a d å b o v n f g i p l y ø u m s t æ r e h j k LESEKORT 2 sa vi ål du syl våt dyr øre klo hest føle prat lys

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta FORORD Da jeg møtte Cecilie for over et år siden på ROM-Agder forstod jeg at hun hadde en viktig

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

BESTEMT ELLER UBESTEMT FORM?

BESTEMT ELLER UBESTEMT FORM? BESTEMT ELLER UBESTEMT FORM? Substantivene kan være i bestemt eller ubestemt form på norsk. Vi har noen absolutte regler for hvilken form vi skal bruke, men tre viktige distinksjoner hjelper oss også når

Detaljer

for minoritetsspråklige elever Oppgaver

for minoritetsspråklige elever Oppgaver Astrid Brennhagen for minoritetsspråklige elever Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085 Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks: 38 03 37 75 E-post: sven@arbeidmedord.no Internett:

Detaljer

Eksamensoppgave i NFUT 0003, utsatt eksamen Norsk for utlendinger, kortkurs

Eksamensoppgave i NFUT 0003, utsatt eksamen Norsk for utlendinger, kortkurs Eksamensoppgave i NFUT 0003, utsatt eksamen Norsk for utlendinger, kortkurs Faglig kontakt under eksamen: Telefon: Eksamensdato: 27. april 2015 Eksamenstid (fra-til): 09:00-12:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 12 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 12 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 12 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 12 Når går bussen? Dette kapittelet handler i stor grad om ulike transportmidler. Åpningsbildet på side 174 gir rik anledning

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

I meitemarkens verden

I meitemarkens verden I meitemarkens verden Kapittel 6 Flerspråklig naturfag Illustrasjon Svetlana Voronkova, Tekst, Jorun Gulbrandsen Kapittel 1. Samir får noe i hodet. Nå skal du få høre noe rart. Det er ei fortelling om

Detaljer

KORT REPETISJON AV ORDSTILLING:

KORT REPETISJON AV ORDSTILLING: KORT REPETISJON AV ORDSTILLING: HOVEDSETNINGER Vanlig ordstilling: Subjekt Verbal Objekt (SVO) Verbal alltid står på plass N2!!!! (V-2) Ikke glem inversjon om det står noe annet enn subjekt på første plass!

Detaljer

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter Håkon Øvreås Brune Illustrert av Øyvind Torseter Den dagen bestefaren døde, måtte Rune være hos tante Ranveig hele dagen mens moren og faren var på sykehuset. Huset til tante Ranveig luktet leverpostei.

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Side Leksjon Kompetansemål Grammatikk Si det! Vet du det? Å si hva du heter Å si hvor du kommer fra

Side Leksjon Kompetansemål Grammatikk Si det! Vet du det? Å si hva du heter Å si hvor du kommer fra 5 Innhold Side Leksjon Kompetansemål Grammatikk 10 12 13 14 15 16 18 19 1 Hei! Hva heter du? Hvor kommer du fra? Hvem? Spørsmål og svar Spørreord på mange språk Alfabetet Å si hva du heter Å si hvor du

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Vibeke Tandberg Tempelhof Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Jeg ligger på ryggen i gresset. Det er sol. Jeg ligger under et tre. Jeg kjenner gresset mot armene og kinnene og jeg kjenner enkelte gresstrå mot

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Hilde Hagerup. Jeg elsker deg

Hilde Hagerup. Jeg elsker deg Hilde Hagerup Jeg elsker deg 2009, 2011 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Book Partner Media, København 2011 ISBN 978-82-03-25372-0 Bibliotekutgave - kun til

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Tekst til lytteøvelser. Kapittel 4. Norsk på 1-2-3 Lærer-cd. Cappelen Damm

Tekst til lytteøvelser. Kapittel 4. Norsk på 1-2-3 Lærer-cd. Cappelen Damm Kapittel 4 Spor 14, lærer-cd 1 Kapittel 4, oppgave 1. Strukturøvelse. Presens perfektum. Svar med samme verb i presens perfektum, slik som i eksempelet. Skal du lese avisen nå? Nei, jeg har lest avisen.

Detaljer

Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur

Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur 1 2 En gang skal det bli min tur (..å leke ordstafetten!) 3 Hei! Jeg heter Mito. Jeg er 8 år. Her er jeg på skolen min i Aii Song. 4 I dag

Detaljer

ISBN 82-7052-063-2 BOK

ISBN 82-7052-063-2 BOK BARNAS TEGN-ORDBOK, bind 1 Ideen til å lage Barnas Tegnordbok fikk jeg for seks-sju år siden. Som nyutdannet audiopedagog/reiselærer i Bodø, skulle jeg begynne å lære nærmiljøet rundt døve småbarn tegnspråk.

Detaljer

UKEPLAN UKE 48 UKE: 48 DATO: GRUPPE: E

UKEPLAN UKE 48 UKE: 48 DATO: GRUPPE: E UKEPLAN UKE 48 UKE: 48 DATO:21.-25.11.16 GRUPPE: E Ukens tema: Norsk: Norsk start 5-7: Reise Ukas ord 3: Ord med sj-lyd som skrives skj (s.36-37) (skjerf, skjørt, skjære, skjorte, skje, skjell) Grammatikk:

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Enkel beskrivelse av somali

Enkel beskrivelse av somali Enkel beskrivelse av somali Både kunnskaper om andrespråksutvikling, om trekk ved elevers morsmål og om norsk språkstruktur er til god nytte i undervisningen. Slike kunnskaper gjør at læreren lettere forstår

Detaljer

Kristin Lind Utid Noveller

Kristin Lind Utid Noveller Kristin Lind Utid Noveller Utid En kvinne fester halsbåndet på hunden sin, tar på seg sandaler og går ut av bygningen der hun bor. Det er en park rett over gaten. Det er dit hun skal. Hun går gjennom en

Detaljer

Spørreord: hva? hvor? hvem? Ordstilling: Verbet har plass nr. 2

Spørreord: hva? hvor? hvem? Ordstilling: Verbet har plass nr. 2 LEKSJON 0 SIDE 00-0..03 5:46 Side 6 Innhold 4 7 A: Hei! B: Hvor er de fra? C: Jeg heter Tor Vokaler: O, Å, A Spørreord: hva? hvor? hvem? Ordstilling: Verbet har plass nr. Hilse Presentere seg Si hvor en

Detaljer

Overblikk over komplementer i kinesisk

Overblikk over komplementer i kinesisk Overblikk over komplementer i kinesisk Halvor Eifring 11. februar 2009 1. Resultative komplementer 1.1. Struktur V1+V2 V1 er et verb, oftest transitivt: V2 er et adjektiv eller annen type verb: 1.2. Betydning

Detaljer

UKEPLAN UKE 41 UKE: 41 DATO: GRUPPE: E

UKEPLAN UKE 41 UKE: 41 DATO: GRUPPE: E UKEPLAN UKE 41 UKE: 41 DATO: 03.-07.10.16 GRUPPE: E Ukens tema: Norsk: Norsk start 5-7: Kroppen Ukas ord 3: Ord med ng (s.22-23) Grammatikk: -> Adjektiv (sang, synge, lang, lenge, mange, gang) -> Antonymer

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Setningsledd. Norsk som fremmedspråk Side 131

Setningsledd. Norsk som fremmedspråk Side 131 Setningsledd Norsk som fremmedspråk Side 131 VERBAL er det viktigste leddet i en setning Det forteller om handlingen, og det sier noe om tiden når den skjer Verbalet kan være et enkelt ord, eller det kan

Detaljer

Kom i gang veiledning

Kom i gang veiledning Brukerveiledning Kom i gang veiledning PCS kommunikasjonstavle Art.nr 461333 Rev A NO 2 Innhold 1. PCS kommunikasjonstavle... 5 2. Beskrivelse av sidene i PCS kommunikasjonstavle... 6 Tavle: beskrivelse

Detaljer

Emilie 7 år og er Hjerteoperert

Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie bor i Oslo, men hun savner sine bedsteforældre og kusine, der bor i Nordnorge. Emilie har et specielt hjerte, hun har pacemaker. Det er godt for hjertet at løbe og

Detaljer

En farlig Klatretur. Tilrettelegging for norsk utgave: Mette Eid Løvås Norsk oversettelse: Ivar Kimo

En farlig Klatretur. Tilrettelegging for norsk utgave: Mette Eid Løvås Norsk oversettelse: Ivar Kimo En farlig Klatretur Døveskolernes Materialelaboratorium, 1994 2. udgave 1. oplag Forfatter: H. P. Rismark Illustrationer: Henrik Taarnby Thomsen Tilrettelægging, layout, dtp, repro og tryk: Deveskolernes

Detaljer

Uke: 17 Navn: Gruppe: G

Uke: 17 Navn: Gruppe: G Uke: 17 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Transport Vi øver på å skrive fritekster Lærebøker: «Norsk start 8-10», «Klar, ferdig, norsk!», «Norsk pluss ungdom» Info: Tirsdag 26.04. skal vi på kino for å se filmen:

Detaljer

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG)

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) Vage silouetter av et syke-team. Projecteres på en skillevegg. Stemmene til personalet samt lyden av en EKG indikerer at det

Detaljer

KoiKoi: Ritkompendiet

KoiKoi: Ritkompendiet KoiKoi: Ritkompendiet Om rit på KoiKoi KoiKoi vil i stor grad dreie seg om ritualer og ritualenes funksjon i Ankoi-samfunnet. Under finner du beskrivelser av alle rit arrangørene har planlagt. Dere står

Detaljer

Tor Åge Bringsværd. Panama

Tor Åge Bringsværd. Panama Tor Åge Bringsværd Panama PA «Oh Tiger,» sagte jeden Tag der kleine Bär, «wie gut es ist, dass wir Panama gefunden haben, nicht wahr?» Janosch: Oh wie schön ist Panama, 1979 Hva er det du har på puten

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

NORSK FOR INTERNASJONALE STUDENTER

NORSK FOR INTERNASJONALE STUDENTER NORSK FOR INTERNASJONALE STUDENTER Nivå 3 SUBSTANTIV Nasjonalitetsord Ord som betegner personer fra et land, skal skrives med liten bokstav. De skal normalt ikke ha artikkelen en foran når de forteller

Detaljer

Årsplan for Zeppelin 4

Årsplan for Zeppelin 4 Årsplan for Kunnskapsmål for til Bokmål lære å variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekster framføre tekster for medelever lese barnelitteratur og fagtekster for barn med sammenheng og forståelse

Detaljer

Av en født forbryters dagbok

Av en født forbryters dagbok Johan Borgen: Av en født forbryters dagbok Bestefar er en stokk. Han bor på loftet og banker i gulvet når jeg har sovet og er våt fordi jeg har tisset på meg, og når jeg skal sove og jeg er tørr fordi

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1470-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det er grytidlig morgen

Detaljer

Verb: å plage, å mobbe, å røre, å kjenne, å løpe, å slippe, å røyke, å bade, å vaske, å danse, å snakke, å huske, å ønske, å krangle, å falle

Verb: å plage, å mobbe, å røre, å kjenne, å løpe, å slippe, å røyke, å bade, å vaske, å danse, å snakke, å huske, å ønske, å krangle, å falle Uke: 14 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Litteratur Integrering Antirøykekampanje Lærebøker: «Norsk start 8-10», «Klar, ferdig, norsk!» Grammatikk: Substantiver, verb 10. klassingene: HUSK KG - TEST PÅ FREDAG!!!

Detaljer

Leksjon 5. Annie skriver kort til Tor

Leksjon 5. Annie skriver kort til Tor Leksjon 5 Annie skriver kort til Tor Kjære Tor! Tusen takk for sist! Hvordan går det? Nå er vi i Bergen men det regner. Jeg skal være her i 14 dager og jeg bor på Fantoft Sommerhotell. Det ligger fire

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 MOR Av Abdulgafur Dogu 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 1 INT. KJØKKEN/STUA. MORGEN Vi er utenfor huset, gjennom stua vinduet går vi inn. Det er en stue med noen bilder på veggen.

Detaljer

Oppgave A-U2. Svar ja eller nei. ja/nei. 1. Mormor og morfar bor i byen. 2. Mormor og morfar bor på en bondegård. 3. Det er kuer på bondegården.

Oppgave A-U2. Svar ja eller nei. ja/nei. 1. Mormor og morfar bor i byen. 2. Mormor og morfar bor på en bondegård. 3. Det er kuer på bondegården. Il il A-TEKST Mart!n kommer frem Kapittel U3 Oppgave A-U2 Svar ja eller nei. ja/nei 1. Mormor og morfar bor i byen. 2. Mormor og morfar bor på en bondegård. 3. Det er kuer på bondegården. 4. Det er griser

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk Tekst-sammenbindere Betydningsrelasjon Tillegg Mot Konjunksjoner; sideordning ved å binde sammen heler Og eller samt Men mens Subjunksjoner; underordning ved bruk av ledd selv om enda Årsak For fordi slik/for

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

samspill Alder 2-3 år Alder 3-4 år Alder 4-5 år Hole kommune språkprosjekt

samspill Alder 2-3 år Alder 3-4 år Alder 4-5 år Hole kommune språkprosjekt samspill Viser barnet interesse for å leke sammen med andre? Ønsker barnet å hjelpe til med ulike gjøremål? Tar barnet initiativ til positiv kontakt med andre? Kan barnet følge regler i lek som blir ledet

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

Januar GOD MORGEN SANG. Hvilken dag er det i dag? Hode skulder kne og tå. Hode skulder mage lår, rumpa går. Bæ bæ lille lam

Januar GOD MORGEN SANG. Hvilken dag er det i dag? Hode skulder kne og tå. Hode skulder mage lår, rumpa går. Bæ bæ lille lam Her er en samling sanger vi bruker under samlingsstund og i løpet av dagen i barnehagen. Godt og ha tekster så man kan lære dem både hjemme og i barnehagen. Januar Jeg heter Januar Og jeg er svært til

Detaljer

Side Leksjon Kompetansemål Grammatikk Uttale 12 14 15 16 18 18 19 20. Å si hva du heter Å si hvor du kommer fra Å si hvilke språk du snakker

Side Leksjon Kompetansemål Grammatikk Uttale 12 14 15 16 18 18 19 20. Å si hva du heter Å si hvor du kommer fra Å si hvilke språk du snakker INNHOLD Side Leksjon Kompetansemål Grammatikk 12 14 15 16 18 18 19 20 21 22 1 HEI! Hva heter du? Hvor kommer du fra? Spørreord på mange språk Språk Land og språk Personlige pronomen: Hvem er det? Alfabetet

Detaljer

Peter Franziskus Strassegger. Slutten på flagget vårt

Peter Franziskus Strassegger. Slutten på flagget vårt Peter Franziskus Strassegger Slutten på flagget vårt Til Jens Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann? Niemand! Und wenn er kommt? Dann laufen wir davon! * (*Tysk barnelek. Hvem er redd for den svarte mannen?

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Overblikk over komplementer i kinesisk

Overblikk over komplementer i kinesisk Overblikk over komplementer i kinesisk Halvor Eifring 2. november 2001 1. Resultative komplementer 1.1. Struktur V1+V2 V1 er et verb, oftest transitivt: V2 er et adjektiv eller annen type verb: 1.2. Betydning

Detaljer

Uke: 5 Navn: Gruppe: G

Uke: 5 Navn: Gruppe: G Uke: 5 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Astrid Lindgren Aktiviteter og interesser Lærebok: «Norsk start 8-10» Grammatikk: Substantiver, verb Fagmål: Jeg kan skrive en presentasjon av ei bok jeg har lest. Jeg

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE OKTOBER 2011 Hei alle sammen! Nå står høsten for dør og mesteparten av bladene har falt av trærne og vi ser merkbare endringer i naturen bare i den siste tiden. Det er tid

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Sted på kroppen > Forstår ikke Hva mener du? Fortell mer om det Takk skal du ha Glem det

Sted på kroppen > Forstår ikke Hva mener du? Fortell mer om det Takk skal du ha Glem det Noe med kroppen > Omgivelser > Vent Spør meg Jeg skal si mer! Fort det haster Sted på kroppen > Forstår ikke Hva mener du? Fortell mer om det Takk skal du ha Glem det Interesser > Ønsker > Sted > Spørsmål

Detaljer

Fortellingen om Petter Kanin

Fortellingen om Petter Kanin Fortellingen om Petter Kanin Det var en gang fire små kaniner, og deres navn var Flopsi, Mopsi, Bomulldott og Petter. De bodde med sin mor på en sandbanke, under røttene til et veldig stort furutre. «Nå

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Fagdag for ansatte i skole og SFO - 12.3.14 Beskrivelse av aktiviteter smakebiter fra våre kurs

Fagdag for ansatte i skole og SFO - 12.3.14 Beskrivelse av aktiviteter smakebiter fra våre kurs Fagdag for ansatte i skole og SFO - 12.3.14 Beskrivelse av aktiviteter smakebiter fra våre kurs AKTIVE PAUSER OG AVSPENNING Atle Rolstadaas Hopp inn, hopp ut Utstyr: ingen Alle stiller seg i en sirkel

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Lynne og Anja. Oddvar Godø Elgvin. Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org

Lynne og Anja. Oddvar Godø Elgvin. Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org Lynne og Anja Av Oddvar Godø Elgvin Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org FADE IN EXT, KIRKEGÅRD, MOREN TIL SIN BEGRAVELSE (21), med blondt hår, lite sminke, rundt ansikt og sliten - er tilskuer

Detaljer

Uke: 9 Navn: Gruppe: G

Uke: 9 Navn: Gruppe: G Uke: 9 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Litteratur Natur Lærebøker: «Klar, ferdig, norsk!», «Norsk start 8-10» Nettressurs: Bildetema Norsk start 8-10 Grammatikk: Substantiver, verb Fagmål: Jeg kan fortelle

Detaljer