Bli bedre i norsk. se forskjellene mellom norsk og thai

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bli bedre i norsk. se forskjellene mellom norsk og thai"

Transkript

1 Bli bedre i se forskjellene mellom og

2

3 Bli bedre i se forskjellene mellom og 2009

4 Bli bedre i se forskjellene mellom og Hans Olaf Wiull ISBN Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet 2009 Originalproduksjon: ord & form, Gudbrand Klæstad Sats og trykk: Lobo Media AS, 2009

5 Noen ord til brukeren Den grunnleggende tanken bak dette arbeidet har vært å lage et hjelpemiddel for talende som er (noe) viderekomne i. Vi har tatt utgangspunkt i hvordan man uttrykker seg på, og så vist hvordan man uttrykker det samme på. For å få til dette på en mest mulig oversiktlig måte, har vi laget rammer der står i den venstre delen av rammen. I den høyre delen finner vi det e uttrykket. Det er gjort slik fordi det har vært viktig å gi leseren mulighet til å sammenlikne de to språkene med en gang. Her har vi forsøkt å bruke den kontrastive arbeidsmåten. Den handler om å se på motsetninger mellom to språk for å få noen ideer om hvilke vanskeligheter vi kan komme til å streve med når vi lærer et nytt språk. Vi har også fulgt et pedagogisk prinsipp som går ut på å legge språket ned på bordet slik at leseren kan se. Lydsystemet Vi har forsøkt å beskrive de teknikkene vi tar i bruk når vi uttaler de lydene vi treffer på, både i og. Både på og på skiller vi mellom korte og lange vokaler. I stedet for å beskrive forskjellen mellom dem, har vi tatt utgangspunkt i begrepet stavelse. Det er der vi finner forskjellen mellom kort og lang vokal tydeligst. Denne forskjellen kan også vise forskjellen mellom ord. Substantiver Thai har ikke bøyning av ord slik som på. På kan vi bygge opp uttrykk der substantivene står som sentrum. Vi har satt disse uttrykkene opp mot den e bøyningen av substantivene. Verb og setningsbygning Setningsbygningen har stått i sentrum. Det er ofte denne som skaper de største vanskelighetene når vi i voksen alder går i gang med å lære et nytt språk. Når vi setter ord sammen til setninger, må vi skape sammenheng mellom dem, og setningsbygning går ut på å skape sammenheng mellom ordene eller leddene i en setning. På og gjør vi dette på ulike måter. Vi har gått gjennom en del av disse ulikhetene i dette heftet fordi det nye språket kan ha andre uttrykksmidler enn de vi kjenner fra vårt morsmål. Vi har forsøkt å trekke frem grunnleggende sider ved uten å gå inn på detaljer. Vi håper at dette heftet vil være til hjelp og nytte for er og andre som har bruk for opplysninger om forskjeller mellom og. Til slutt vil jeg takke Aphinya Yosaeng Rogan for nyttige kommentarer til noen problematiske setninger og Rachanee Maria Therese Holt for et interessant og nyttig samarbeid om stoffet i dette heftet. Hans Olaf Wiull januar 2009 Bli bedre i se forskjellene mellom og 3

6 Innhold Om språket Plassering i forhold til andre språk Geografisk utbredelse... 7 Lydsystemet Vokaler Om uttalen av vanskelige vokaler... 7 Vokaler i Om เ-อ oe Om y... 8 Sammensatte vokaler Diftonger... 8 Stavelser พยางค... 9 Konsonanter... 9 Tabell over uttale av konsonanter Personlige pronomen Eiendom Verbet คำกร ยา khamkàrijaa Handling eller tilstand En serie av verb Thai har tre verb som betyr å være เป นpen å være, finnes, bli ค อ khyy å være (som følger, som definert) อย jùu å være på et sted Om verbet å ha Bi-verb Verbet og utfyllinger til verbet Tema Bli bedre i se forskjellene mellom og

7 Talesituajonen Hjelpeord som forteller når handlingen er i gang Når skjer handlingen? Aktuell handling ย ง jang, ย งคง jangkhong fremdeles แล ว láeo å være avsluttet, være gjort allerede ได dâi oppnå, oppnådde, gjorde : om avsluttet handling เพ ง phôeng nettopp, เม อไม นานน mŷamâinaanníi nylig, for kort tid siden, for litt siden : om den nære fortid เคย khoei noen gang จะ cà kommer til å, skal, vil : om fremtid กำล งจะ gamlang cà skal til å, stå på farten til, ใกล จะ glai cà ganske snart, ในไม ช า nai mâi cháa om litt, om kort tid : om den nære fremtid Når vi bruker seg på Det refleksive pronomen seg Forskjellen mellom seg og selv Uttrykk der har seg Om å bruke ikke Verb som uttrykker en tilstand คำกร ยาท แสดงถ งการอย ท ใดท หน ง Sammenlikning Måling av likhet Komparativ Sammenlikning der vi har tre parter Vi sammenlikner to situasjoner: jo desto ย ง-ย ง jîng-jîng jo mer jo mer Oppbygning av setninger Setninger der vi presenterer noe Setninger med intransitivt verb Setninger med transitivt verb Verb som krever en utfylling for stedet vi skal til Utfyllinger som forklarer en situasjon Indirekte objekt Adverber som forteller hva vi tror om en handling Substantivet คำนาม khamnaam Klassifisering Hvordan bruker vi klassifiserere Substantiv i ubestemt og bestemt form Uttrykk vi bygger opp rundt substantivet Bli bedre i se forskjellene mellom og 5

8 42 Flertall Uttrykk for mengder Sammensatte substantiver Sammensatte substantiver som uttrykker en helhet Å bygge opp sammensatte substantiver Setningstyper Fortellende setning Vi forteller hva vi har tenkt å gjøre To verb med felles ledd Passiv Leddsetninger Relativsetninger At-setninger Sammenheng mellom setninger Spørsmål Setningsspørsmål Spørsmål der vi bruker ikke Ordspørsmål Plassering av spørreord Ordspørsmål er en leddsetning Klassifiserere ล กษณะนาม láksanànaam Grammatiske ord Litteratur Bli bedre i se forskjellene mellom og

9 Om språket 1 Plassering i forhold til andre språk Thai hører til en språkfamilie som vi kaller taispråkene. I denne familien finner vi også nabospråket laotisk i Laos. Andre språk i denne familien er sjan, khun som man snakker i Øst-Burma, og khamti i Nord- Burma. Thai har tatt opp lånord fra de indiske språkene pali og sanskrit og fra kinesisk og kambodsjansk. 2 Geografisk utbredelse Thailand ligger mellom Burma, Laos, Malaysia og Kambodsja. Landet er omtrent så stort som Frankrike og det bor om lag mennesker der. I Norge bor det omtrent lendere. Lydsystemet 3 Vokaler I strupehodet sitter det to muskler. Fra naturenes side skal de hindre at fremmede ting kommer ned i luftrøret. Når vi er ute og sykler, kan det hende at en flue farer inn i halsen på oss. Da lukker disse musklene seg, og fluen slipper ikke ned i luftrøret. Disse musklene som også kalles stemmebåndene bruker vi også på en annen måte. Vi kan få dem til å slå hurtig sammen, og luften blir satt i bevegelse eller i svingninger. På denne måten lager vi lyd: aaa. Når vi uttaler vokaler, går luften gjennom åpninger i munnen. Disse åpningene er smale eller vide. Når åpningen er smal, får vi lyse vokaler: i, e. Når åpningen er vid, får vi mørke vokaler: o, å. Hvordan lager vi smale og vide åpninger når vi uttaler vokaler? Tungen er en sterk og smidig muskel. Den kan vi bevege frem og tilbake i munnen, og på denne måten lager vi smale eller vide åpninger foran den. Når vi setter tungespissen mot fortennene i underkjeven og løfter den opp mot baksiden av tennene i overkjeven, lager vi en smal åpning mellom disse tennene og tungen. Når luften strømmer gjennom denne smale åpningen, får vi lyse vokaler. Når vi trekker tungen bakover og løfter den opp mot munntaket, lager vi en vid åpning foran tungen. Når luften strømmer ned i den, får vi mørke vokaler. Samtidig med at tungen flytter seg og lager disse åpningene, setter stemmebåndene luften i svingninger og gir en lyd. Denne lyden blir forandret til lyse eller mørke vokaler når den passerer gjennom åpningene som tungen lager. Thai har ni vokaler. Det er: อ i, เอ e, แอ ae, อ u, โอ o, ออ aw, อ y, เอ oe, อา a. Skrivemåten ออ aw skal vise en åpen å-lyd som har litt fra a i seg. Norsk har ni bokstaver som viser vokaler. Det er i, e, a, o, u, y, æ, ø, å. 4 Om uttalen av vanskelige vokaler Vi skal først se på hvordan vi uttaler u, y, æ og ø. Når vi vil uttale y, setter vi tungespissen mot fortennene i underkjeven og løfter tungen opp mot der i lages. Så lager vi en stor, rund åpning med leppene: syk, ny, kry. Bokstaven u står for to forskjellige uttaler. Den ene og kanskje letteste har vi i bukse eller bukke eller på ป ม pùm klump, ห ง hŭng koke. Bli bedre i se forskjellene mellom og 7

10 Den andre u-en uttaler vi når vi setter tungespissen mot fortennene i underkjeven og løfter tungen opp dit hvor vi lager i. Så former vi leppene til en spiss der det er en liten rund åpning: ut, tute, pute. Vokaler i Hver vokal kan vi skrive på litt forskjellige måter. Den lange oe kan vi bygge opp slik: เ-อ, som i เงย coe, เ-, som i เช ญ choen, og เ-ย, som i เลย loei. Men i tabellen nedenfor tar vi ikke med alle skrivemåtene. Tabellen skal bare vise hvilke vokaler som vi finner på. foran i munnen midt i munnen bak i munnen kort lang kort lang kort lang trang i ต tì ii ต tii y, ต tў yy อ, ม อ myy u, บ bù uu, ด duu mellom e เละ lé ee เ åpen ae แพะ pháe เซ see aae แห hăae เ- ia, เม ย mia oe เ-อะ เยอะ jóe a ะ, จะ cà, ว น wan ใ, ไ ai ใน nai,ไม mâi ำ am, ทำ tham oe เ-อ เธอ thoe aa า, มา maa เ- อ ya เส อ sўa เ-า ao, เขา kháo o โ-ะ, โตะ to aw เ-าะ, เคาะ khaw - ว, ว ua ห ว hŭa oo โ, โต too aw อ, ขอ khaw 5 Om เ-อ oe Denne vokalen uttaler vi omtrent som den siste vokalen i kake [k h akə]. Tegnet ə blir ofte brukt for denne uttalen. I dette heftet bruker vi oe som tegn for denne vokalen. 6 Om y Denne vokalen uttaler vi når vi holder leppene slik som ved i. Samtidig løfter vi tungen opp mot u slik som i bukse. Sammensatte vokaler 7 Diftonger En diftong lager vi når vi uttaler to vokaler i en bevegelse slik at det ikke blir noe mellomrom mellom dem. Når vi sier hei, utfører vi en hurtig bevegelse fra æ til i. Vi kan skrive det slik: æ i. Diftongen au begynner med æ og gå opp mot u. Vi kan skrive det slik æ u. Vi avslutter uttalen med runde lepper. På har vi disse diftongene: เ- ย ia slik som vi har det i เม ย mia hustru, เ- อ ya, slik som i เส อ sўa tiger, - ว ua, slik som i ห ว hŭa hode. 8 Bli bedre i se forskjellene mellom og

11 Stavelser พยางค Når vi lager ord, bygger vi dem opp av stavelser. ประโยค prajòog har to stavelser: ประ pra og โยค jòog. ต tì å kritisere ว น wan dag ทำ tham å gjøre ต tii å slå มา maa å komme ขอ khaw krok På slutter en kort stavelse på to konsonanter. katt แมว maeo kopp ถ วย thûai En stavelse som slutter på én m, er kort. kam หว wĭi tom ว างเปล า wâangplàao Når vi bøyer slike ord, får de to m-er: kammen kammer tomme En stavelse som slutter på en vokal, er lang: ti ส บ sìp En stavelse som slutter på én konsonant, er lang: mat อาหาร aahăan Konsonanter Når vi uttaler konsonanter, bruker vi leppene eller tungen. Vi kan skille to konsonanter fra hverandre ved hjelp av den lyden vi kan lage med stemmebåndene. T og d skiller vi fra hverandre på denne måten. D er stemt fordi stemmebåndene gir lyd til uttalen, mens t er ustemt fordi vi ikke bruker stemmebåndene når vi uttaler den. Flere av konsonantene danner par. I har vi disse parene: p-b, t-d, f-v, k-g og kj-g j. Det som skiller to konsonanter i et slikt par fra hverandre, er om stemmebåndene gir lyd til uttalen eller ikke. K er ustemt, mens g er stemt. Disse konsonantene uttaler vi (omtrent) likt på og : b, d, f, g, h, k, l, m, n og t. På kan vi sette noen konsonanter sammen i grupper på tre: b-p-ph (บ-ป- พ), d-t-th (ด- ต- ท). Forskjellen mellom dem kan vi forklare på denne måten. พ ph og ท th uttaler vi med en utpust: p h og t h. บ b og ป p har ikke utpust. Forskjellen mellom dem er at stemmebåndene gir lyd til บ b, mens ป p er ustemt: den får ikke lyd fra stemmebåndene. ด d og ต t har ikke utpust. ด d er stemt, ต t er ustemt. Thai har to bokstaver for f: ฝ og ฟ. Forskjellen mellom dem henger sammen med markeringen av ordtonen. Bli bedre i se forskjellene mellom og 9

12 Tabell over uttale av konsonanter konsonanter ก k Dette er k uten utpust. Uttalen likner på uttalen av g. Det er den utalen k får i ord som sko. ก ว kìw smal, กล วย klûai banan ข ค ฆ kh Dette er k med utpust: k h. Thai har flere slike fordi de er med på å skrive ordtonen. โข ง khòong å være dum, ค khú ulme, ฆ า khâa å drepe ง ng Denne lyden uttaler vi når vi sender g gjennom nesen. På kan den stå som den første lyden i et ord. งอม ngawm være overmoden, น ง nâng sitte Kj Denne lyden har vi ikke på. beskrivelse av uttalen K På uttaler vi denne lyden på to måter. I ordet kake ขนมเค ก khanŏmkhék har vi k h ake. Med bokstaver:ขาเก khaake. Skrivemåten k h viser at vi uttaler k med en (kraftig) utpust. Denne utpusten har vi bare når k står på første plass i et ord. katt แมว maeo, koke ทำอาหาร tamaahăan Vi uttaler k som k h foran l, n og r. klare สามารถ săamâad, knapp กระด ม kra-dum, krok เบ ด bèd Ng Vi har den også på, men bare som den siste lyden i et ord. sang เพลง pleeng Kj Denne lyden uttaler vi når vi plasserer tungen der hvor vi uttaler gj. Vi kan se på forskjellen mellom gjemme og kjemme. Gj er stemt, kj er ustemt. Foran i og y skriver vi den som k. kjenne ส มผ ส sămphàd, kino โรงหน ง roong nŭng, kysse จ บ cùup จ c Denne lyden uttaler vi omtrent som dj. Den har ikke utpust. จ c Har vi ikke på. จ า càa en leder, จ ต cìd hjerte, sjel ฉ ช ch Denne lyden uttaler vi som tsj. Den har utpust. Vi har den ikke på. ฉาง chăang en låve, ชก chóg å bokse ด d Med denne bokstaven skriver vi uttalen d. ดม dom å snuse, ด าน dâan del (av et rom) D Denne lyden uttaler vi når vi setter tungen der vi uttaler t. Vi gir lyd til uttalen med stemmebåndene. dra ด ง dyng, dykke ดำ dam 10 Bli bedre i se forskjellene mellom og

13 ต t Denne lyden uttaler vi ikke med (kraftig) utpust. ต ม tôm koke, ตำ tàm å være lav ถ ท ธ th Denne lyden uttaler vi med (kraftig) utpust, omtrent som på. ถ อ thàw påle (til fortøyning av båt), ท า thâa å vente, ธาร thaan bekk ป p Denne lyden uttaler vi uten utpust. ป puu en krabbe, ปาด pàad å glatte ut ผ พ ภ ph Denne lyden uttaler vi med utpust. ผา păa en klippe, พง phong en busk, ภพ phób verden R Denne lyden kan vi uttale med flere slag med tungespissen mot gummene. Men r kan ofte gå over til l. รถ ród vogn, รวย ruai være rik ซ ศ ส s Denne lyden uttaler vi omtrent som s i. ซ น sôn hæl (del av foten), ศ ก sỳg krig, สด sòd fersk T Denne lyden uttaler vi på to måter på. Vi finner den i ordet tute บ บแตร bìitrae. Når den står på første plass i et ord, uttaler vi den som t h med (kraftig) utpust, omtrent som i ordet ท ง thûng jorde. tett ท บ thýb, ting ส ง sìng Foran r uttaler vi t som t h. tre ด นไม tôn mái P På uttaler vi denne lyden på to måter. Ordet pipe ปล องไฟ plàwngfai uttaler vi som p h ipe. Skrivemåten p h viser at vi uttaler p med (kraftig) utpust. Denne utpusten har vi bare når p står på første plass i et ord. pepper พร ก phríg, panne หน าผาก nâaphàag Vi uttaler p som p h foran l og r. plante พ ชผ กธ phŷydphan, prate พ ดค ย phûudkhui R Denne lyden lager vi på med en kort rulle med tungespissen mot tannkjøttet over fortennene i overmunnen. rav อำพ น amphan, rygg หล ง lăng S Denne lyden uttaler vi på denne måten: Vi fester tungen mot gummene i overkjeven og former tungen til en dal som luften kan stømme gjennom. Leppene er rette. Vi lager en tynn suselyd. sag เล อย lŷai, kasse ห บ hìib Sj, skj Denne lyden er i familie med s. Den er mørkere enn s. Vi uttaler den med runde lepper. sjef ผ นำ phûunam, sjø ทะเล thalee skjenke ร น rin, skjule ซ อน sâwn Foran i, y og øy skriver vi den som sk: skifte เปล ยน plìan, sky เมฆ mêeg, skøyte เร อประมง ryapramong Bli bedre i se forskjellene mellom og 11

14 Personlige pronomen De personlige pronomenene deler vi inn i tre typer: - den som snakker: ผม phŏm eller jeg - den vi snakker til: ค ณ khun eller De; เธอ thoe eller du - den vi snakker om: เขา kháo eller han, hun. Vi kan også være høflige og vise andre respekt. Da bruker vi den høflige formen og uttrykker oss formelt. Eller vi kan bruke en mer uformell form. Dette kan vi gjøre når vi snakker med folk vi kjenner godt. I Norge er det nå en sterk tendens til at vi bare bruker en uformell måte når vi snakker med hverandre. den som snakker ผม phŏm ด ฉ น dichán Når man er høflige mot hverandre eller snakker med overordnete. jeg meg den vi snakker til ฉ น chán ค ณ khun เธอ thoe Mellom personer som kjenner hverandre godt. Høflig; snakker med overordnete. Når man er godt kjent. Passer sammen med ฉ น chán. De Dem du deg den eller de vi snakker om Bort sett fra หล อน lòn hun, bruker vi de andre i betydningene han, hun, den, det og de แก kae แก kae เขา kháo เธอ thoe ม น man หล อน làwn Bare mellom personer av samme kjønn. Når vi snakker om noen med respekt. I dagligdags tale. Vanlig om dyr. hun bare i skriftspråk. de som snakker เรา rao vi oss han ham den det de dem hun henne flertall For å uttrykke flertall kan vi sette พวก phûag gruppe sammen med et pronomen: เขา kháo han, hun og เรา rao vi. พวกเรา phûagrao พวกเขา phûagkháo vi, oss, vår gruppe de, dem, de andre 8 Eiendom På kan vi bruke ordet ของ khăwng eiendom når vi vil fortelle at vi eier noe. แม ของ เขา mâe khăwng kháo moren hans. แม mâe betyr mor. Forkortelse: I dette heftet setter vi forkortelsen eid under ของ khăwng når en setning har et uttrykk for eiendom. 12 Bli bedre i se forskjellene mellom og

15 Vi kan også vise eiendom når vi setter de to ordene ved siden av hverandre uten å sette ut ของ khăwng: แม เขา mâe kháo moren hans. Denne ordstillingen kan også være til hjelp når vi vil huske at ord som min, din, sin kommer på plassen etter det ordet de står sammen med på : moren min, moren din. Verbet คำกร ยา khamkàrijaa 9 Handling eller tilstand Verbet er et nødvendig ledd i setningen. Med et verb viser vi en handling eller en tilstand. Tilkalle eller på เร ยก rîag er en handling. Hun tilkaller legen: หล อนโทรศ พท เร ยกหมอ. làwn thoorasàb rîag măw Hun telefonerer for å tilkalle legen. เก ง kèng være dyktig er en tilstand. ค ฌพ อผมเก งทางการคร ว khun phâw phŏm kèng-thaang kaankhrua Faren min er flink til å lage mat. 10 En serie av verb Ofte må vi gjøre betydningen av et verb tydeligere. Dette gjør vi når vi setter flere verb sammen i en setning. På har vi verbet lette som kan bety ta av fra bakken og stige opp i luften. Dette kan vi bruke om fly. Når vi uttrykker dette på, trenger vi flere verb for å beskrive den bevegelsen opp i luften som flyet gjør. Vi løser opp den hendelsen som en setning forteller om, i flere verb som forteller hvordan handlingen går for seg. เคร องบ นได แล นข นส อากาศ khrўangbin dâi lâen khŷn sùu aagàad Flyet lettet. I dette eksempelet har vi lâen khŷn sùu bevege seg løfte opp rettet mot. Med slike verb beskriver vi hvordan flyet tar av fra bakken og kommer opp i luften. แล น lâen betyr bevege seg når vi snakker om motorvogner. อากาศ aagàad betyr luft her. เขาอยากเจาะห ค ะ kháo jàag càw hŭu khà hun ønske gjennombore ørene พวกเขาได ย นเส ยงรถข บออกไป phûag kháo dâi jin sĭang ród khàb àwg pai de frt høre lyd bil kjøre forlate gå Hun ønsker å bore hull i ørene. De hørte bilen kjøre av sted. De hørte at bilen kjørte av sted. frt = fortid ค ณสามารถไว วางใจเขาได khun săamaad wáiwaangcai kháo dâi du kan stole på han kan Du kan stole på ham. Bli bedre i se forskjellene mellom og 13

16 ภ เขาล กน ไม เคยม ใครป นมาก อน phuukhăo lûug nîi mâi khoei fjell kl dette ikke noen gang Ingen har klatret opp på dette fjellet før. mii khrai biin maa kàwn hende noen klatre opp tidligere มา maa komme viser at vi nærmer oss noe. Her oversetter vi det med opp. น องสาวจะย ายเข ามาอย กร งเทพฯ nawng-sao cà jáai khâo maa jùu yngre-søster vil flytte entre komme leve Min yngre søster vil flytte til Bangkok. krungthêeb (i) bangkok Thai har tre verb som betyr å være 11 เป น pen å være, finnes, bli พ อผมเป นคร phâw phŏm pen kruu far jeg er lærer เขาล าส ตว เป นอาหาร kháo lâa sàt pen aahăan han jage dyr bli mat ฉ นซ อเป นของขว ญ chán sýy pen khăwng khwăn jeg kjøpe være gave เป นpen kan vi bruke med betydningen vite hvordan vi skal gjøre noe. Vi kan oversette det med kan. Da setter vi det til slutt i setningen. สต ฟทำอาหารไทยย งไม เป น steve tham aahăan jang mâi pen steve lage mat ennå ikke kan Faren min er lærer. Han jager dyr til mat. Jeg kjøpte det som en gave. Steve kan ikke lage -mat ennå. 14 Bli bedre i se forskjellene mellom og

17 12 ค อ khyy å være (som følger, som definert) ท านค อใคร thâan khyy khrai De være hvem ว ด ท สวย ท ส ด ค อ ว ด เบญจมบพ ตร wád thîi sŭaj thîisùd khyy wád bencâmâbopit tempel det vakker mest er tempel bencâmâbopit Hvem er De? Det vakreste tempelet er Bendjamapopit-tempelet. 13 อย jùu å være på et sted แมวอย ในห องนอน maeo jùu nai hâwng nawn maeo er i rom ligge Maeo er i soverommet. Om verbet å ha På bruker vi et verb som uttrykker at vi bestemmer over noe. Det heter å ha. Naboen har ikke bil. På kan vi bruke เป นpen og ม mii for å ha. เป นpen bruker vi vil fortelle hvordan vi har det: om vi har feber eller er i en annen situasjon. ม mii det finnes, å ha brukes når vi snakker om ting vi har. ผมเป นไข phŏm pen khâi jeg det er feber ฉ นม เง น10 โครน chán mii ngoen 10 kron jeg finnes penge 10 kron Jeg har feber. Jeg har ti kroner. Bi-verb Ordet bi-verb bruker vi her for กร ยาอน เคราะห krìjaa-anúkhráo bi-verb, assisterende verb, verb som fører handlingen videre. På kan vi bygge opp en setning ut fra et hovedverb. I denne setningen: แขกเด นกล บไปบ านแล า khàeg doen glàp pai bâan láeo, er เด น doen gå hovedverbet. For å vise hvilken vei Khàeg har tenkt å gå, setter vi inn กล บ glàp gå tilbake. Vi må også bruke ไป pai gå for å markere retningen: til : gå gå tilbake gå hus betyr å gå hjem. Her er กล บ glàp og ไป pai bi-verb, กร ยาช วย krìjaa-chûa, de hjelper til med å beskrive den handlingen som setningen forteller om. På bruker vi adverber eller preposisjoner når vi bruker bi-verb på. Bli bedre i se forskjellene mellom og 15

18 verb กล บ glàp dra tilbake khàeg doen glàp pai bâan láeo hjem. แขกเด นกล บไปบ านแล า Khàeg gikk hjem. Khàeg har allerede gått khàeg gå tilbake gå hus alr ข น khŷn å klatre opp, stige opp, stige เข า khâo å gå inn ด duu se på ได dâi å få, oppnå Når ได dâi betyr å kunne, står det til slutt i setningen. alr = allerede ฉ นจะว งข นไปด ข างบน chán cà wîng khŷn pai duu jeg løpe gå opp gå se khângbon oppe เราต องทดน ำเข านา rao tâwng thód náam khâo vi må løfte vann gå inn naa jordet ทด thód løfte opp på et høyere nivå Vi kan bruke ด duu se på om en vurdering. ถามเขาด ก ได thăm kháo duu gâw dâi spøre ham se på så kan ได dâi å være i stand til, kunne พร งน ช วยมาท บ านได ไหม phrûng-níi chûai maa thîi i morgen v.s.snill komme til bâan dâi mái hus kan mon ช วย chûai hjelpe, kan vi bruke med betydningen vær så snill mon med dette ordet kan vi lage spørsmål på. ได dâi å få lov til, kunne เราจะไปไหนก ได rao ca pai năi kâw dâai vi gå hvor også kan Jeg skal løpe opp og se etter. Vi må vanne marken. Spør ham om det. Kan du komme hjem til meg i morgen? Vi kan gå dit vi vil. 16 Bli bedre i se forskjellene mellom og

19 ถ ง thўng å nå, rekke เป นpen å leve, å være i live เป นpen å vite hvordan vi gjør noe, kunne ไป pai å gå มา maa å komme bort til, frem til, til ผมเด นทางถ งเช ยงใหม phŏm doen thaang thўng chiiangmài jeg gå vei til chiiangmài til (ved indirekte objekt) เขาจะส งของถ งเธอ kháo cà sòng khăwng thўng thoe han vil sende ting til deg เด กพ ดย งไม เป น lég phûud jang mâi pen barn snakke ennå ikke kan ค ฌทานอาหารไทยเป นไหม khun thaan aahăan pen măi De spise mat kan mon เขาไปแล ว kháo pai láeo han gå allerede av sted, til: handling bort fra den som snakker แก วกล บไปบ านแล ว gâeo glàp pai bâan láeo gâeo gå tilbake gå hus allerede handling mot den som snakker นก บ น เข า มา nóg bin khâo maa fugl fly gå inn komme Jeg reiser til Chiiangmài. Han vil sende tingene til deg. Han vil sende deg tingene. Barnet kan ikke snakke ennå. Kan De spise krydret -mat? Han har gått. Gâeo gikk hjem. Fuglen kom flygende inn. På kan vi bruke å komme sammen med verb som forteller om en bevegelse. Hun kom syklende. Vi kom gående langs veien. Jeg kom løpende inn av porten. จะกล บมาเม องไทยอ กเม อไหร cà klàp maa myang fmt dra tilbake komme land ìig mŷa-rài igjen når fmt = fremtid Når kommer du tilbake til Thailand? Bli bedre i se forskjellene mellom og 17

20 ลง long å stige ned แม นำ สาย น น น อยลง mâenáam sai nán náwi long elv kl den bli mindre Elven er blitt mindre. แล ว láeo allerede เล น lên leke, spille เลย loei å være på den andre siden ไว wái beholde, plassere, sette, at noe varer ฉ น ใส น ำตาล ลง chán sài námtaan long jeg putte sukker ned i ใน น ำชา nai námchaa i te เขาชอบเล นก หลาบ kháo châwb lên kulàab han like more seg roser อ นน จะซ อก นเล น an níi cà sýy gin lên dette kjøpe spise more seg ค ฌจะต องเด นเลยไปอ กถนนหน ง khun cà tâwng doen loei pai du må gå videre gå ìigthanŏn nyng kvartal en ผมจะเลยไปบ านเพ อนของผม phŏm cà loei pai bâan phŷan jeg vil så gå hus venn khăwng phŏm eid. jeg eid om eiendom, se 8. จอดรถไว ท ไหน cawt rót wái thîi-năi parkere bil sette hvor ฉ น แขวน ร ป ไว chán khwáen rûub wái jeg henge bilde varig Jeg tar sukker i teen. Han liker å dyrke roser. Jeg kjøper dette som en snack. Du må gå et kvartal videre. Så vil jeg gå hjem til min venn. Så vil jeg gå til huset til min venn. Hvor parkerte du bilen? Jeg henger opp bildet. 18 Bli bedre i se forskjellene mellom og

21 เส ย sĭa gå til grunne, miste, gått tapt ฉ นอยากล มเธอเส ย chán jàag lyym thoe sĭa jeg ønske glemme hun miste เขา ทำ หน งส อ ใหม หาย kháo tham nangsўy mài hăai han gjøre bok ny miste เส ย แล ว sĭa láeo fjerne allerede ให hâi å gi พ อ ยก บ าน ให ฉ น phaw jok bâan hâi chán far overlate hus gi jeg คอยให ท กคมาก อนแล วค อยไป khoi hâi thúk khon maa vent og la alle komme Jeg ønsker å glemme henne. Han har mistet den nye boken. Far overlater huset til meg. Vent til alle har kommet, så går vi. gàwn, láeo khôi pai først, så gradvis gå ไหว wăi å ha krefter til, kunne, klare ให hâi betyr her og la; inntil ผมยกรถค นน นไม ไหว phŏm jók rót khan nán mâi wăi jeg løfte vogn kl denne ikke klare ออก àwk å gå ut นกว งออกจากบ าน nók wîng àwk càak bâan. nók løpe gå ut fra hus หล อนถ กไล ออกจากงาน lòn thúug lâi àwg càag ngaan hun bli jage gå ut gå fra arbeid Jeg klarer ikke å løfte denne vognen. Nók løp ut av huset. Hun ble sagt opp. อย jùu å oppholde seg passiv: se 49. อย jùu om sted: er i, på บ านนกอย เช ยงใหม bâan nók jùu chiang mài hus nók er i chiang mài หน งส ออย ท ฉ น nangsўy jùu thîi chàn bok ha med jeg อย ท jùu thîi ha med Huset til Nók er i Chiang Mài. Jeg har med meg boken. Bli bedre i se forskjellene mellom og 19

22 เอา ao å ta เอา ao heller ไปรถเมล เอาเถอะ เคร องบ น pai rótmee ao thoe khrŷangbin dra buss heller fly ม นแพง man phaeng for dyr แพง phaeng dyr, koster mange penger เอากล วยจ มน ำตาล ao klûai cîm nám taan ta banan dyppe-i sukker La oss heller reise med bussen. Flyet er for dyrt. Ta bananen og dypp den i sukker. Dypp bananen i sukker. Verbet og utfyllinger til verbet Handlingen i verbet står sammen med andre ledd. Når vi på sier noe slikt som Nók skriver et brev, omfatter verbet skrive både Nók som gjør arbeidet og et brev som arbeidet retter seg mot. De leddene som handlingen står sammen med, skal vi kalle utfyllinger til handlingen. Den som gjør arbeidet, kaller vi subjekt. Det leddet brev som handlingen retter seg mot, kaller vi objekt. Slike ledd kan vi kalle utfyllinger til verbet. Når vi snakker, kan vi ofte bruke setninger som bare er satt sammen av et verb og et ledd som er knyttet til det. I uttrykket เข ยน จดหมาย khĭan còdmăai skrive brev har vi verbet เข ยน khĭan skrive og det som handlingen retter seg mot: จดหมาย còdmăai brev. Det er objektet for เข ยน khĭan. เข ยน จดหมาย khĭan còdmăai skrive brev vil være en normal setning på. Vi kan trekke inn et ledd som blir et tillegg til setningen. Det kan være นก Nók: Nók og khĭan còdmăai kan vi knytte sammen til en helhet: Nók khĭan còdmăai Nók skrive brev. På har vi subjekt og verbal som en grunnleggende del av en setning. I den e setningen Nók skriver brev sier vi hva Nók gjør. Han er den som utfører skrivingen. I setningen på forteller vi om Nók: Vi ser på Nók og forteller om ham med uttrykket khĭan còdmăai. 14 Tema På skiller vi mellom leddene subjekt og verbal. På skiller vi også mellom subjekt og verbal. Både på og på kan vi skille ut subjektet som et særlig ledd. Faren min selger fisk, eller på : ค ณพ อผมขายปลาต วน น khun-phâw phŏm khaai plaa tua nán. Vi kan flytte leddet faren min, eller på khun phâw phŏm, utenfor setningen. Da får vi Faren min, han selger fisk, eller på khun-phâw phŏm, kháo khăai plaa tua nán ค ณพ อผม เขา ขายปลาต วน น Når vi setter subjektet utenfor setningen på denne måten, kaller vi det tema i setningen. Vi kan også si det på denne måten: Når vi snakker om faren min, så selger han fisk. Temaet er det vi vil fortelle om: ค ณพ อผม faren min. Kommentaren er det vi forteller om temaet: เขาขายปลาต วน น kháo khǎai plaa tua nán, eller på han selger fisk. Dette kan vi vise ved å sette mellom leddene. 20 Bli bedre i se forskjellene mellom og

23 ค ณพ อผม เขา ขายปลาต วน น khun-phâw phŏm, kháo khăai plaa far jeg, han selge fisk ค ณ ไม ม ส ทธ ท จะมาทำอะไรท น khun mâi mii sìd thîi cà maa tham du ikke finnes rettighet til komme gjøre arai thîi nîi noe her Objektet i en setning kan vi også sette som tema. ภ เขาล กน ไม เคยม ใครป นมาก อน phuukhăo lûug nîi, mâi khoei fjell kl dette, ikke noen gang mii khrai biin maa kàwn hende noen klatre opp tidligere Tema kan også være stedet der en hendelse skjer. โค งน เคยม รถมอร เตอร ไซค ควำบ อย khóng níi khoei mii rótmawtoesai sving denne n. g. hende motorsykkel Faren min, han selger fisk. Du har ikke noe her å gjøre. Dette fjellet har ingen klatret opp på før. I denne svingen velter det ofte motorsykler. Det velter ofte motorsykler i denne svingen. kwâm bàwi velte ofte n. g. = noen gang Talesituajonen Setningen เขาอ านหน งส อพ มพ kháo àan nángsўy phim. Han leser avisen. er et eksempel på talesituasjonen. Det vi forteller om, skjer samtidig med at vi snakker. 15 Hjelpeord som forteller når handlingen er i gang Vi kan se på en handling fra flere synsvinkler. Vi kan ta utgangspunkt i talesituasjonen: at vi forteller om noe. En handling kan være avsluttet allerede, det kan være en handling vi holder på med nå, eller det er en handling vi setter i gang senere. er avsluttet allerede talesituasjonen blir satt i gang senere ได เพ งจะ เขา อ าน หน งส อพ มพ ในไม ช า จะ dâi phôeng cà kháo àan năngsўypim naimâichâa cà แล ว nettopp han lese avis om litt komme til å láeo en handling vi holder på med กำล ง (อย ) ย ง (jang) kamlang (yùu) ennå Bli bedre i se forskjellene mellom og 21

Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK

Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Cecilie Lønn Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2012 ISBN 978-82-519-2898-4

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Det at vi spontant føler glede, sorg, sinne, frykt, sårethet, skyld og skam er i grunnen ikke noe problem. Det

Detaljer

En alvorlig stor melding

En alvorlig stor melding En alvorlig stor melding (2012-2013) Melding til Stortinget* Fra barn som søker asyl i Norge Jeg er en superhelt-storebror som passer på alle barna på mottaket. * Og til alle voksne som møter, snakker

Detaljer

Pappa har fått en hjerneskade

Pappa har fått en hjerneskade Pappa har fått en hjerneskade Oversatt og bearbeidet for norske forhold av Sveinung Tornås, KReSS Kognitiv Rehabiliteringsenhet Sunnaas sykehus Sunnaas 10/00 1. utgave, 4. opplag, 8000 eks. Illustrasjoner:

Detaljer

Lykke 28-06-10 12:07 Side 105. Pang du er død

Lykke 28-06-10 12:07 Side 105. Pang du er død Lykke 28-06-10 12:07 Side 105 Pang du er død Det begynner med at du blir født. Jordmora drar deg ut, holder deg opp ned og gir deg et klask, for det var det man gjorde på den tiden, det var for å få i

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Originaltittel: How to stop worrying and start living, Simon & Schuster, Inc. Copyright 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 by Dale Carnegie. Copyright 1984 by

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 Våg mer! Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 1 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et forslag til bibeltimer for sommerleirene fra NMS U. Tema for bibeltimene er Våg mer! samme som

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Mestring av angst: Et treningsprogram (1)

Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Det mest effektive en kan gjøre for å få mindre angst, er å utsette seg for den på en planlagt og systematisk måte. Ved å være i situasjoner som er angstskapende,

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide 3. kvartal År B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 3. Kvartal REDAKTØR

Detaljer

Den gode samtalen Kunsten å skape dialog

Den gode samtalen Kunsten å skape dialog Helge Svare Den gode samtalen Kunsten å skape dialog Under følger et utdrag av boka Den gode samtalen som ble utgitt på Pax Forlag første gang i 2006, og som pocketbok i 2008. Vil du kjøpe boka, er den

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Noen mennesker vet absolutt alle detaljer om livet sitt. De vet hvor mye de veide da de ble født og hva de målte fra topp til tå og hvilket sykehus

Noen mennesker vet absolutt alle detaljer om livet sitt. De vet hvor mye de veide da de ble født og hva de målte fra topp til tå og hvilket sykehus 1 Noen mennesker vet absolutt alle detaljer om livet sitt. De vet hvor mye de veide da de ble født og hva de målte fra topp til tå og hvilket sykehus mammaen deres var lagt inn på og alle sånne ting. Jeg

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

Av Byron Katie med Stephen Mitchell

Av Byron Katie med Stephen Mitchell Et utdrag fra Elsk det som er Fire spørsmål som kan forandre livet ditt Av Byron Katie med Stephen Mitchell «Ingen andre enn deg selv kan gi deg frihet. Denne lille boken vil vise deg hvordan.» Byron Katie

Detaljer

Gyldendal Norsk Forlag AS Gyldendal Barn & Ungdom 2012

Gyldendal Norsk Forlag AS Gyldendal Barn & Ungdom 2012 Gyldendal Norsk Forlag AS Gyldendal Barn & Ungdom 2012 Sats: HS-Repro A/S Trykk og innbinding: Tlaciarne BB s.r.o., Slovakia 2012 Papir: 90 g Ensolux Cream (1,6) ISBN 978-82-05-42140-0 www.gyldendal.no

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer