Årsrapport Olav Thon Gruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010. Olav Thon Gruppen"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Olav Thon Gruppen

2 Høydepunkter 2010 Olav Thon Gruppens resultat før skatt økte med 14 % til millioner kroner det høyeste resultat i Gruppens lange historie. Gruppens eiendomsportefølje økte leienivået med 250 millioner kroner til millioner kroner, og ledigheten ble redusert til 2%. Omsetningen i kjøpesenterportefølje økte med 25 % til 55 milliarder kroner. Den organiske veksten på kjøpesentre i Gruppens eie vurderes til 2 %. Posisjonen som Norges ledende kjøpesenter gruppe ble ytterligere styrket ved kjøpet av Vestkanten i Bergen, utvidelse av flere eksisterende sentre og overtakelse av forvaltningen av 7 kjøpesentre fra Storebrand. Thon Hotels hadde en resultatnedgang som følge av at inntekt per tilgjengelig rom (RevPAR) falt med 4 % til 452 kroner. Thon Hotels åpner nye hotell i Kirkenes, Alta, Tromsø og Flå med til sammen 500 rom. Gruppens gjennomsnittsrente økte med 0,2 % poeng til 4,4 %. Gruppens likviditetsreserve økte med 17 % til millioner kroner.

3 nøkkeltall Olav Thon Gruppen Millioner kroner Omsetning *) (mill. kr) Drift Driftsinntekter Netto finansposter Resultat før skatt Likviditet Likviditetsreserver * Avdrag neste 12 mnd Kontantstrøm drift ** Finansiering Rentebærende gjeld Løpetid lån (år) 6,1 6,6 7,6 Rente lån i NOK pr ,5 % 4,3 % 5,8 % Rentesikring (over 1 år) 60 % 57 % 52 % Soliditet Bokført egenkapital Bokført egenkapitalandel 26 % 25 % 25 % Investeringer Netto investeringer Eiendommer Bokført verdi eiendomsportefølje Implisitt brutto yield 12,3 % 12,1 % 12,1 % Leieinntektsnivå Ledighet 2 % 3 % 2 % Løpetid leiekontrakter (år) Omsetning kjøpesenter *** Øvrig virksomhet Hotell/restaurant Eiendom *) Inkl. internt salg 09 Resultat før skatt (mill. kr) 10 Hotell **** Inntekt pr. rom (RevPAR) Rompris Belegg 54 % 56 % 62 % * ** *** **** Bankinnskudd, aksjer o.l. + ubenyttede kommiterte lånerammer Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter - Endring i driftsrelaterte tidsavgrensingsposter Eide eller forvaltede kjøpesenter Thon Hotels Innhold 4 Dette er OTG 23 Finansielle forhold 6 storo storsenter 26 årsberetning 9 thon eiendom 33 regnskap 16 hotel bristol 38 noter 19 Thon Hotels 50 revisjonsberetning 22 Øvrige virksomheter 3

4 Dette er Olav Thon Gruppen Olav Thon Gruppen er samlebetegnelsen for alle virksomheter og selskaper hvor Olav Thon er majoritetseier. Olav Thon Gruppen er i hovedsak engasjert innen eiendoms- og hotellvirksomhet. Olav Thon Gruppen omsatte i 2010 for 7,3 milliarder kroner og sysselsatte ved årsskiftet nesten årsverk. Gruppen er delt inn i to divisjoner: Thon Eiendom og Thon Hotels. Thon Eiendom Gruppen eier ca. 440 eiendommer i Norge og 25 i utlandet. I tillegg disponeres ca. 40 eiendommer på langsiktige leiekontrakter. Pr var leieinntektsnivået millioner kroner. Målt etter leienivå fordeler eiendomsporteføljen seg på: Handel 62 % Kontor 15 % Hotell 15 % Øvrig 8 % Geografisk er porteføljen fordelt på: Oslo-regionen 60 % Øvrig storby Norge 15 % Øvrig by Norge 18 % Utland 7 % Thon Hotels Thon Hotels er en av Norges ledende hotellkjeder som ved årsskiftet hadde 61 hotell (inkl. 7 eksterne franchisehotell) fordelt på rom over hele Norge i tillegg til rom fordelt på seks hotell i Belgia og ett hotell i hhv. Nederland og Sverige. Thon Hotels er markedsleder i Oslo og Bergen og har hovedfokus innen yrkesreisende. I tillegg til hotellenes serveringstilbud driver Gruppen flere serveringssteder, deriblant Scotsman, Tre Brødre og Tostrup Uteservering i Oslo. Øvrige virksomheter Øvrige virksomheter står for en mindre del av Gruppens inntekter og resultat. De største enhetene er industrivirksomheten Unger Fabrikker og engrosfirmaet Conrad Langaard. I 2010 var den samlede butikkomsetningen i Gruppens 80 kjøpesentre (eie/forvaltning) 55 milliarder kroner, en økning på 25 % fra året før. 4 Olav Thon Gruppen årsrapport 2010

5 Leieinntektsnivå Thon Eiendom (mill. kr) Diverse Kontor Hotell Handel Rompris og inntekt pr. rom Thon Hotels Rompris Inntekt pr. rom (RevPAR) Olav thon gruppen Gruppen Olav Thon Thon Gruppen AS Thon Holding AS Olav Thon Eiendomsselskap ASA 71 % Thon Eiendomsdrift AS Thon Hotels AS Amfi Eiendom ASA Gruppeledelse Olav Thon Styreformann/konsernsjef Olav Thon Gruppen Geografisk omfang i Norge per Dag Tangevald-Jensen Konserndirektør Øystein Trøseid Konserndirektør Kjøpesenter Hotell Eiendom Tron Harald Bjerke Direktør Hotell og restaurant Morten Thorvaldsen Adm. direktør Thon Hotels Stab Arne B. Sperre Finansdirektør Ida Rød Fredriksen Konserncontroller Kjøpesenter og hotell Næringseiendom 5

6 Lite minner om tidligere Foss Jernstøperi etter åpningen av nye Storo Storsenter. Med sine 125 butikker, spisesteder og servicetilbud er det blitt Oslos største handlesenter. Gammelt kjøpesenter i ny drakt Foto: Wilse, Anders Beer/Oslo Museum 6 Olav Thon Gruppen årsrapport 2010

7 Foto: Helge Skappel, Widerøes Flyveselskap. Utlånt av Oslo Byarkiv Storo Storsenter har en lang historie, men er pusset opp slik at det ikke skal være synlig forskjell på gammel og ny del Nye Storo Storsenter åpnet 10. august i fjor. Storo er blant landets kjøpesentre med høyest omsetning pr. kvadratmeter. tore glassfasader ønsker velkommen til nye Storo, shoppingsenteret som ligger midt mellom øst og vest i Oslo. Innenfor hovedinngangen venter fristelser på løpende bånd: Parfymerier, motebutikker, kafeer og utstyrsforretninger. Butikkutvalget er variert og mangfoldig fra velkjente kjedebutikker til enkeltstående butikkonsepter som er eksklusive for Storo. Moderne rullebånd tar deg oppover i etasjene, blant annet til et åpent atrium med kafeer og møteplasser som ligger midt i senteret. Blanke fliser, glitrende lysekroner og elegante interiørdetaljer. Mye er forandret i løpet av den nesten fire år lange ombyggingsperioden. - Det dreier seg om en total rehabilitering av det opprinnelige senteret fra 1984, sier senterdirektør Unni Merethe Aasgaard. - Alle fellesarealer er oppgradert. Vi har åpnet opp slik at det er blitt enklere og mer oversiktlig å finne fram, og det er bygd et påbygg i forlengelsen av det gamle senteret ut mot Vitaminveien. Vi har også tatt i bruk en helt ny fjerde etasje, så det samlede arealet er nå på kvadratmeter. Av disse tilhører kvadratmeter den nye delen, og i tillegg kommer et nytt og moderne underjordisk parkeringsanlegg, sier Aasgaard. I tråd med strategien Ombyggingen er i tråd med strategien til Olav Thon Gruppen, som går ut på å bygge stein for stein og modernisere og utvikle eksisterende kjøpesentre. Olav Thon Gruppen kjøpte Storo Shopping i 1994 og så tidlig potensialet i dette området. Blant annet fordi Storo er et knutepunkt med høy befolkningstetthet, stor trafikkgjennomstrømning og en variert kundemasse. I tillegg ligger Nydalen-området like i nærheten, der Handelshøyskolen BI og flere næringslivsaktører holder til. Olav Thon Gruppen ønsker generelt å utvikle eiendomsmassen og Storo Storsenter har så langt innfridd alle forventninger. I fjor omsatte senteret for 1,4 milliarder kroner. Målet i år er 1,8 milliarder kroner i omsetning, og hittil i år er alle budsjettmål nådd. Senteret er nå blitt bydelens største arbeidsplass med sine omlag ansatte og man forventer et årlig besøkstall på drøye 3,5 millioner. - Dette er helt fantastisk og vi gleder oss til fortsettelsen, sier Unni Merethe Aasgaard. Det er interessant å vite at bygningen har en historie og at deler av bygningen er fra det gamle jernstøperiet. Unni Merethe Aasgaard, senterdirektør 7

8 I forbindelse med ombyggingen av nye Storo Storsenter har det vært viktig å sørge for at det ikke skal være forskjell på gammel og ny del. Senter med historie Gamle Storo Shopping hadde 26 forretninger og ble bygd i de gamle lokalene til Foss Jernstøperi, et av datidens største bru- og jernkonstruksjonsverksteder her i landet. Storparten av butikklokalene ble den gang etablert i den gamle smeltehallen, og den dag i dag også etter den siste totalrehabiliteringen finnes det rester av den gamle støperihallen i bygningsmassen. - Det har vært et mål gjennom hele moderniseringsprosessen at senteret skal framstå som ett, nytt senter. Alle fellesarealer og handlegater i den nye og gamle delen er derfor relativt ensartet utformet, og vi har pusset opp slik at det ikke skal være synlig forskjell på det gamle og nye. Likevel er det interessant å vite at bygningen har en historie og at deler av bygningen er fra det gamle jernstøperiet, sier senterdirektør Unni Merethe Aasgaard Det har vært et mål gjennom hele moderniseringsprosessen at senteret skal framstå som ett, nytt senter. Unni Merethe Aasgaard, senterdirektør 8 Olav Thon Gruppen årsrapport 2010

9 Norges største eiendomsaktør thon eiendom Olav Thon har drevet næringsvirksomhet i over 70 år, og den første eiendomsinvesteringen på Karl Johans gate i Oslo ble foretatt allerede i Kvartalet Karl Johans gate 5 7 omfatter i dag kjøpesenteret Arkaden og et større moderne kontorbygg. Investeringen på Karl Johans gate markerte starten på den industrielle eiendomsvirksomheten til Olav Thon Gruppen. Etter mer enn 60 års virksomhet er Olav Thon Gruppen Norges største private eiendomsaktør, og strategien er oppsummert i begrepene: «Forvaltning, Utvikling, Eie». Eiendomsporteføljen i 2011 Ved inngangen til 2011 var leieinntektsnivået 3,65 milliarder kroner (3,40) og ledigheten 2 % (3). Ved årsskiftet eide Gruppen ca. 440 eiendommer i Norge og 25 i utlandet. I tillegg disponeres rundt 40 eiendommer på langsiktige leiekontrakter. Målt etter leienivå fordeler eiendomsporteføljen seg på: Handel 62 % Kontor 15 % Hotell 15 % Øvrig 8 % Geografisk fordeler porteføljen seg på: Oslo-regionen 60 %. Øvrig storby i Norge 15 % Øvrig by i Norge 18 % Utland 7 % Kjøpesentre og øvrige handelseiendommer Årlige leieinntekter fra handelslokaler utgjør ved årsskiftet samlet ca millioner kroner, dvs. 62 % av Gruppens leieinntektsnivå. Av dette står kjøpesentre for i underkant av millioner kroner og øvrige handelseiendommer genererer litt over 200 millioner kroner. Olav Thon Gruppen har en solid markedposisjon blant Norges største kjøpesentre og eier 6 av landets 9 største kjøpesentre samt forvalter ytterligere 2 av landets 9 største. Ved inngangen til 2011 har Gruppen eierinteresser i 59 kjøpesentre og forvalter 21 for andre eiere. Samlet butikkomsetning var 55 milliarder kroner i 2010, dvs. en vekst på 25 % fra året før. På sammenlignbart areal var veksten ca. 2 %. I tillegg til kjøpesentrene har Gruppen en rekke frittstående butikk- og serveringslokaler, hvorav flesteparten ligger i Oslo sentrum. Kontoreiendommer 560 millioner kroner, dvs. 15 % av Gruppens leieinntekter, kommer fra sentralt beliggende kontoreiendommer, hovedsaklig i Oslo-regionen. 9

10 Leieinntektsnivå (mill. kr) Leieinntektsfordeling % 11 % 41 % % Handel Oslo-regionen og storby Handel øvrig by Diverse Kontor Oslo-regionen og storby Hotell Kontor Handel 14 % 15 % Hotell Olso-regionen og storby Utland Øvrig Hotelleiendommer Olav Thon Gruppen eide ved årsskiftet 62 hotelleiendommer med rom. Geografisk ligger 66 % av hotellrommene i Oslo-regionen og øvrige storbyregioner, med høy tetthet i Oslo og Bergen, mens 14 % ligger utenfor Norges grenser, primært i Brüssel, Belgia. Hotellene er i hovedsak utleid på langsiktige leiekontrakter til Gruppens egen hotelloperasjon, Thon Hotels. Boligeiendommer Olav Thon Gruppen har en betydelig portefølje av boligeiendommer i Oslo. Med totalt ca leiligheter er Gruppen blant de største aktørene i markedet for boligutleie i Oslo. Eiendommer i utlandet Olav Thon Gruppen har siden 1980-tallet valgt å investere i eiendommer også utenfor Norges grenser. Årlig leieinntektsnivå ved inngangen til 2011 var omregnet til norske kroner i overkant av 260 millioner for eiendommer i utlandet, dvs. 7 % av Gruppens samlede leienivå. Den internasjonale satsingen er i dag i det vesentlige konsentrert om hotelleiendommer i Belgia (Brüssel) og kjøpesentereiendommer i Sverige, men Gruppen eier også eiendommer i Nederland (Rotterdam). 10 Olav Thon Gruppen årsrapport 2010

11 Eiendomsoversikt næringseiendom Næringseiendom * Kommune/land Type lokaler Utleieareal Leie thon eiendom Munkedamsveien 45 (Vika Atrium) Oslo Kontor/hotell (Vika Atrium) Dronning Eufemias gate 2/4 Oslo Hotell (Opera)/kontor Stenersgata 2/4 Oslo Kontor/handel Pilestredet 54/56 - Bislettgata 4/6/8 Oslo Kontor/undervisning Gardermoen Park Ullensaker Lager/kontor Kristian IV's gate 7 Oslo Hotell (Bristol) Balder Allè 2 Ullensaker Hotell (Oslo Airport)/kontor Nesgata 1 Skedsmo Hotell (Arena) Torggata 2/4/6 Oslo Kontor/handel Stortingsgata 8 Oslo Kontor/handel/hotell (Cecil) Hausmanns gate 23/25/27 Oslo Kontor Karl Johans gate 25 (Tostrupgården) Oslo Handel/kontor Thon Hotel Brüssels City Centre Brüssel, Belgia Hotell (Brüssels City Centre) Stasjonsveien 1 Skedsmo Kontor/lager Universitetsgata 22/24/26 Oslo Handel/kontor Kongsgaten 32 Stavanger Hotell (Maritim) Stenersgata 8/Storgata 22 Oslo Kontor/handel Sandviksveien 184 Bærum Hotell (Oslofjord) Vitaminveien 11/Sandakerveien 109 Oslo Handel/kontor Pilestredet Park Oslo Kontor/handel Bogstadveien 20 Oslo Hotell (Gyldenløve)/handel Arbeidersamfunnets plass 1 Oslo Kontor/handel Kokstadveien 3 Bergen Hotell (Bergen Airport) Wergelandsveien 5 Oslo Hotell (Slottsparken) Christian Krohgs gate 1-11 Oslo Parkering/kontor/handel Torggata 5 Oslo Kontor/handel Bradbenken 3/5 Bergen Hotell (Bergen Brygge) Industriveien 33 Bærum Kontor Stenersgata 10 Oslo Hotell (Terminus) Torgallmenningen 11 Bergen Hotell (Bristol Bergen) Stortorvet 2 Oslo Handel/kontor St. Olavs gate 31 Oslo Hotell (Europa) Bogstadveien 26/28 - Holmboesgate 1 Oslo Handel/bolig Rosenkrantzgate 1 Oslo Hotell (Stefan) Stanhope Hotel Brüssel, Belgia Hotell (Stanhope) Dronningens gate 19/21 Oslo Hotell (Astoria) Dalsbergstien 19 Oslo Handel Klubbgata 1 Stavanger Kontor/handel Moloveien 14 Bodø Hotell (Nordlys) Torggata 11/Storgata 13 (Strøget) Oslo Handel/kontor Brugata 7 Oslo Hotell (Spectrum) Thon Hotel Bristol Stephanie Brüssel, Belgia Hotell (Bristol Stephanie) Sum * Eiendommer med leie > 10 millioner kroner. Oversiktene omfatter kjøpesenter- og næringseiendom som pr eies, enten ved direkte eierskap eller indirekte via eierandel i selskap. I den grad det foreligger delt eierskap, er det kun medtatt eiendommer hvor Gruppen har majoritetsinteresse eller lik innflytelse med øvrige eiere. For slike eiendommer er areal og omsetning vist på 100 % basis, mens leienivå kun reflekterer Gruppens eierandel slik det konsolideres inn i regnskapet iht. note 1. Leien omfatter eksisterende leiekontrakter tillagt antatt leieverdi av omsetningsbaserte leiekontrakter og ledige arealer i den stand de var pr Leien inkluderer også kontorog andre typer lokaler i samme bygg. Utleieareal oppgis i kvadratmeter. Omsetning og leie er oppgitt i millioner norske kroner med unntak for kjøpesenter i Sverige hvor omsetning og leie er i millioner svenske kroner. Vekslingskursen SEK/NOK var ved inn- og utgangen av året hhv. 0,809 og 0,

12 Eiendomsoversikt kjøpesenter Kjøpesenter Norge Kommune Handelsareal Antall butikker Omsetning 2010 Leie Utvidelser/ ombygging Sandvika Storsenter Bærum % 241 Lagunen Storsenter (42 %) Bergen % 57 Amfi Moa Ålesund % 98 Ski Storsenter Ski % 138 Strømmen Storsenter Skedsmo % Sartor Storsenter (ca. 27 %) Fjell % 30 Jessheim Storsenter (ca. 53 %) Ullensaker % 58 Storo Storsenter Oslo % 119 aug Sørlandssenteret (50%) Kristiansand S % Vestkanten (68 %) Bergen kjøpt jan Bergen Storsenter Bergen % 64 Amfi Madla Stavanger % 49 Amfi Steinkjer (ca. 90%) Steinkjer % 54 mar Lørenskog Storsenter Lørenskog % 58 Amfi Roseby Molde % 60 jun Molde Storsenter Molde % 29 åpnet okt Oasen Storsenter Karmøy % 35 Amfi Alta Alta % 39 nov Amfi Vågen Sandnes % 50 Amfi Borg Sarpsborg % 30 Amfi Pyramiden Tromsø % 20 Amfi Vågsbygd Kristiansand S % 24 sep Amfi Drøbak City Frogn % 21 Sogningen Storsenter (50 %) Sogndal % 10 Amfi Os Os % Namsos Storsenter Namsos % 18 Narvik Storsenter Narvik % 18 Romerikssenteret Ullensaker % 17 Amfi Narvik Narvik % 19 Gunerius Oslo % 40 Amfi Finnsnes Lenvik % 19 Amfi Stord Stord % Mart'n Senteret (50 %) Elverum % 6 Senter Syd Oslo % 18 Amfi Kanebogen Harstad % 16 Amfi Ørsta (40 %) Ørsta % 5 Amfi Svolvær (33 %) Vågan % 5 Amfi Fauske (50 %) Fauske % 7 Amfi Verdal Verdal % 10 Amfi Nærbø (25 %) Hå % 3 Amfi Meyer Rana % 14 BB-senteret (50 %) Nes % 4 MoldeTorget (50 %) Molde % 9 Amfi Larvik (50 %) Larvik % 10 apr Amfi Namsos Namsos % 7 Amfi Voss Voss % 11 Amfi Mandal Mandal % 10 Amfi Åkrehamn Karmøy % 8 Amfi Kirkenes Sør-Varanger % 10 OttaTunet kjøpesenter (25%) Sel % 3 Amfi Florø Flora % 7 Amfi Eurosenteret Nes % 9 Råholtsenteret (50 %) Eidsvoll % 3 Grønland Basar Oslo % 9 Arkaden Oslo % 35 Bjørneparken Kjøpesenter Flå åpnet mai 2010 Sum % Olav Thon Gruppen årsrapport 2010

13 Kjøpesenteromsetning (mill. kr) Bransjefordeling kjøpesenter % 4 % 3 % 32 % Mat og drikke Spesialbutikker thon eiendom Klær,sko, reiseeffekter Forvaltede Hel-og deleide 23 % 21 % Hus og hjem Servering Service og tjenester Eiendomsoversikt kjøpesenter Kjøpesenter Sverige Kommune Handelsareal Antall butikker Omsetning 2010 Leie Utvidelser/ ombygging Nordby Shoppingcenter (55 %) Strömstad % 131 mai Charlottenbergs Shoppingcenter Eda % 37 Töcksfors Shoppingcenter Årjäng % 29 Sum %

14 Ledighet Leiekontraktsforfall Diverse Kontor % % senere Handel Større bygge- og utviklingsprosjketer Areal Prosjekt Status Segment Utvidelse Totalt Storo Storsenter Oslo Ferdigstilt 2010 Kjøpesenter/kontor kvm kvm Amfi Steinkjer Steinkjer Ferdigstilt 2010 Kjøpesenter kvm kvm Amfi Larvik Larvik Ferdigstilt 2010 Kjøpesenter/kontor kvm kvm Bjørneparken Kjøpesenter Flå Ferdigstilt 2010 Kjøpesenter kvm kvm Thon Hotel Bjørneparken Flå Ferdigstilt 2010 Hotell 56 rom 56 rom Thon Hotel Kirkenes Sør-Varanger Ferdigstilt 2010 Hotell 144 rom 144 rom Thon Hotel Tromsø Tromsø Ferdigstilt 2010 Hotell 152 rom 152 rom Thon Hotel Alta Alta Ferdigstilt 2010 Hotell 150 rom 150 rom Pilestredet 56/Bislettgata 4/6/8 Oslo Ferdigstilt 2010 Kontor/undervisning kvm kvm Kanalveien, Lillestrøm Skedsmo Ferdigstilt 2010 Bolig 130 leiligh 130 leiligh Kanalveien, Lillestrøm Skedsmo Ferdigstilt 2010 Handel kvm kvm Amfi Stord Stord Under oppføring 2011 Kjøpesenter kvm kvm Amfi Os Os Under oppføring 2011 Kjøpesenter kvm kvm Strømmen Storsenter Skedsmo Under oppføring 2012 Kjøpesenter kvm kvm Sørlandssenteret Kristiansand Under oppføring 2013 Kjøpesenter kvm kvm Thon Hotel Brønnøysund Brønnøy Under oppføring 2011 Hotell 92 rom 122 rom Thon Hotel Hammerfest Hammerfest Under oppføring 2011 Hotell 63 rom 112 rom Thon Hotel EU Brüssel, Belgia Under oppføring 2012 Hotell 442 rom 442 rom Rosenkrantz gate Oslo Under oppføring 2011 Kontor/handel kvm kvm Prosjekter hvor Gruppens totale investering er minimum 50 millioner kroner. Utvidelse og totalt areal viser utleibart areal (ekskl. parkering og fellesareal). 14 Olav Thon Gruppen årsrapport 2010

15 Netto investeringer (mill. kr) thon eiendom Amfi Os Kjøpesenter kvm (utvidelse) Under oppføring 2011 Rosenkrantzgate Kontor/Handel kvm Under oppføring 2011 Sørlandssenteret Kjøpesenter kvm (utvidelse) Under oppføring 2013 Strømmen Storsenter Kjøpesenter kvm (utvidelse) Under oppføring 2012 Thon Hotel EU Hotell 442 rom Under oppføring

16 Tradisjonene sitter fortsatt i veggene på HOTEL BRISTOL i Oslo. Det 91 år gamle kulturhotellet lever godt i spennet mellom bevaring og fornyelse. Historisk sus på moderne hotell 16 Olav Thon Gruppen årsrapport 2010 Foto: Ukjent fotograf. Postkort. Utlånt av Oslo byarkiv

17 Foto: Råger, Wilhelm/Oslo Museum Dagens Hotel Bristol er et kvartal der flere generasjoners hotellog byhistorie lever videre. n velkledd portier tar i mot og hilser gjestene velkommen på ærverdige Hotel Bristol. Det er ikke lenger dagligdags at hotellansatte overtar bagasjen i døren, men det skjer fortsatt på dette fem-stjerners hotellet, som ligger et steinkast fra Karl Johans gate midt i Oslo sentrum. I Bibliotekbaren i første etasje risikerer man å møte alt fra bestselgende forfattere som blir intervjuet av en kulturjournalist, til turister og vanlige byborgere som tar en pust i bakken. Klavermusikk, dype skinnmøbler og høye smørbrød. Ingen oppholder seg mange sekundene på Hotel Bristol før man forstår at man er på et tradisjonsrikt hotell. Likevel trenger man ikke savne moderne fasiliteter. På rommene finnes både flatskjerm, internett-tilkobling og minibar som automatisk registrerer gjestenes forbruk. Konferanselokalene er utstyrt med nytt teknisk utstyr, så enten man besøker hotellet som møtedeltaker, overnattingsgjest på fritidsreise eller arrangerer et større selskap eller familiebegivenhet, kan man være sikker på at hotellet holder en høy, moderne standard. Kontinuerlig oppgradering Olav Thon overtok Hotel Bristol i Da hadde hotellet allerede lagt bak seg et langt liv siden Waldemar Jensen åpnet dørene i Den uortodokse hotelleieren fylte hotellet med samtidskunst og la vekt på å yte det lille ekstra. Da Bristol ble bygd representerte hotellet en viktig byfornyelse i Oslo sentrum. Med Olav Thons eierskap ble målet ikke bare å drive et lønnsomt sentrumshotell, men å bringe historien videre som kjedens eneste hotell med fem stjerner. Hotel Bristol har vært og er under kontinuerlig oppgradering og modernisering, og det å ta vare på hotellets sjel og egenart er en viktig del av strategien. - Det lar seg gjøre å kombinere fornyelse og bevaring fordi vi har en visjonær eier i Olav Thon, sier administrerende direktør Øivind Larstorp. - Det krever selvsagt mye å vedlikeholde en bygningsmasse som Hotel Bristol. Olav Thon Gruppen og Thon Hotels har investert mye i utviklingen både for å ivareta hotellets egenart og for å holde tritt med nyere produktutvikling. Jeg er glad for at vi har et godt samarbeid som gjør det mulig å oppfylle målet om aldri å klusse med kvaliteten, sier Larstorp. Det lar seg gjøre å kombinere fornyelse og bevaring fordi vi har en visjonær eier. Øivind Larstorp, adm.dir. 17

18 Foto: Råger, Wilhelm/Oslo Museum En mønsterbedrift De siste store moderniseringene av Hotel Bristol skjedde i 2000 og Etter dette ble hotellet oppgradert med blant annet 151 nye rom, ny restaurant, ny garasje, nytt velværesenter og frisørsalong, nytt møtesenter i underetasjen, samt Bristol Hall, et lokale som har plass til inntil 500 gjester. I dag tilbyr Olav Thon Gruppen og Thon Hotels et hotell tilpasset moderne krav der flere generasjoners produktutvikling lever side om side. - Hotel Bristol skal være en mønsterbedrift med ansatte som spiller på lag. Hotel Bristol er ikke et museum, det er en høyst levende 91-åring, sier administrerende direktør Øivind Larstorp. Mer om Hotel Bristol på nettsiden Hver epoke i hotellets liv er bevart, og supplert med det beste fra nye generasjoners stil og arkitektur. Hotel Bristol er ikke et museum, det er en høyst levende 91-åring. Øivind Larstorp, adm.dir. 18 Olav Thon Gruppen årsrapport 2010

19 Ytterligere satsing i Nord-Norge THON HOTELS Thon Hotels befestet posisjonen som en av Norges største hotellkjeder. I april åpnet Thon Hotels sitt andre hotell i Tromsø, Thon Hotel Tromsø, samt et nytt hotell i Alta, Thon Hotel Alta. Begge hoteller tilhører Citykonseptet. I mai åpnet et nytt Conference-hotell i Kirkenes, Thon Hotel Kirkenes. Hotellet ligger ved kaia i byen og har 144 lyse, moderne rom og store kurs- og konferansefasiliteter. Thon Hotels hadde ved utgangen av hoteller i Nord- Norge. I mai åpnet også Thon Hotel Bjørneparken, beliggende ved Bjørneparken kjøpesenter på Flå i Hallingdal, og rett ved familie- og naturparken Bjørneparken. I november ble det inngått en franchiseavtale med Prinsen Hotell i Trondheim. Thon Hotel Prinsen er et fullservicehotell med gode kurs og konferanse-fasiliteter, og inngår i Conferencekonseptet. Thon Hotels hadde ved utgangen av hoteller i Norge og 1 hotell i Sverige. Ifølge Horwath-rapporten Norsk hotellnæring 2010 var Thon Hotels markedsandel av totalt antall gjestedøgn 1. halvår 2010 på 11,2 prosent. Thon Hotels er dominerende aktør i Oslo med en romandel på 26 %. Thon Hotels er en av de største aktørene i Brüssel med over 1000 rom fordelt på 4 hoteller og 2 leilighetshoteller. Det ble i 2009 startet utbygging av et nytt hotell, Thon Hotel EU, som vil åpnes i Med dette hotellet vil Thon Hotels ha over 1450 rom i Europas hovedstad, og blir dermed en av de tre største hotellaktørene i byen. Videreføring av samarbeidet med First Hotels Med mål om å oppnå en samlet sterkere skandinavisk dekning ble det i 2009 innledet et salgsog markedssamarbeid med First Hotels, og dette samarbeidet ble videreført i First Hotels har i alt 46 hoteller i Skandinavia, herav 31 hoteller i Sverige, 9 i Norge og 6 i Danmark. Samarbeidet innebærer at kjedene samlet kan tilby et bredt tilbud av hotellprodukter på et større geografisk område, samtidig som begge kjeder opprettholder fullt eierskap og styringsrett for sine respektive merkevarer. Miljøsertifisering Thon Hotels prioriterer miljøarbeidet og har siden 2007 jobbet systematisk med å miljøsertifisere sine hoteller med Miljøfyrtårn. Når et hotell Miljøfyrtårn-sertifiseres innebærer det mange konkrete miljøtiltak: - Energiøkonomisering - Reduksjon av avfall og miljøvennlig avfallshåndtering - Innkjøpsfokus på miljøvennlige produkter - Fokus på tiltak for bedre arbeidsmiljø - Et økologisk mattilbud. Ved utgangen av april 2011 er 51 av kjedens hoteller sertifisert med Miljøfyrtårn. 19

20 Rompris og inntekt pr.rom Romkapasitet RevPAR Rompris Thon Hotels tilbyr ulike typer hoteller for ulike anledninger: Thon Conference Profesjonelle møteplasser Dette er hoteller som er spesielt tilrettelagt for møter og konferanser, med moderne konferansefasiliteter og topp kvalitet på teknisk utstyr. Her tilrettelegges alt spesielt for det enkelte arrangement, og god personlig rådgivning sikrer at alt ved konferansen går som planlagt. Thon City Komfort i sentrum Her står komfort og beliggenhet i sentrum. Hotellene ligger midt i byen, i umiddelbar nærhet til alt som skjer, og er spesielt tilrettelagt for frekvente reisende med ekstra behov for komfort. Alle rom har en god arbeidsplass, og i lobbyen er det fri tilgang på kaffe og aviser. Thon Budget Smart og enkelt Moderne og funksjonelle hoteller som er spesielt tilpasset reisende som vil bo smart, enkelt og rimelig. Her har gjestene alt de trenger for en god natts søvn, men slipper samtidig å betale for det overflødige. Thon Resort Tett på naturen Her kan du velge mellom late dager i ro og mak eller aktive dager tett på naturen. Golf, ski, tennis, sykling, langrenn og fjellturer er noe av det du kan gjøre på våre Resort-hoteller. Hotellene preges av god atmosfære og god service. Hotellene er godt tilrettelagt for kurs og konferanser. 20 Olav Thon Gruppen årsrapport 2010

21 Hotelloversikt 2011 Thon Hotels Thon Hotels Norge Sted Antall rom Thon Hotel Opera Oslo 434 Thon Hotel Bristol Oslo 251 Thon Hotel Slottsparken Oslo 248 Thon Hotel Astoria Oslo 180 Thon Hotel Munch Oslo 180 Thon Hotel Europa Oslo 168 Thon Hotel Gyldenløve Oslo 164 Thon Hotel Terminus Oslo 162 Thon Hotel Spectrum Oslo 151 Thon Hotel Stefan Oslo 150 Thon Hotel Ullevaal Stadion Oslo 144 Thon Hotel Oslo Panorama Oslo 118 Thon Hotel Cecil Oslo 111 Thon Hotel Linne Oslo 107 Thon Hotel Vika Atrium Oslo 79 Thon Hotel Alta Alta 150 Thon Hotel Vica Alta 24 Thon Hotel Arendal Arendal 120 Thon Hotel Vettre Asker 155 Thon Hotel Bergen Airport Bergen 250 Thon Hotel Bergen Brygge Bergen 223 Thon Hotel Bristol Bergen Bergen 138 Thon Hotel Rosenkrantz Bergen 129 Thon Hotel Nordlys Bodø 147 Thon Hotel Brønnøysund Brønnøysund 80 Thon Hotel Torghatten Brønnøysund 43 Thon Hotel Bjørneparken Flå 56 Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen 435 Thon Hotel Gardermoen Gardermoen 260 Thon Hotel Highland * Geilo 157 Thon Hotel Vestlia Resort * Geilo 134 Thon Hotel Halden * Halden 88 Thon Hotel Hammerfest Hammerfest 53 Thon Hotel Sentrum Hammerfest 30 Thon Hotel Harstad Harstad 140 Thon Hotel Kautokeino Kautokeino 65 Thon Hotel Kirkenes Kirkenes 144 Thon Hotel Wergeland * Kristiansand S 30 Thon Hotel Kristiansund Kristiansund N 100 Thon Hotel Backlund *# Levanger 65 Thon Hotel Arena Lillestrøm 355 Thon Hotel Lillestrøm Lillestrøm 51 Thon Hotel Triaden Lørenskog 147 Thon Hotel Moldefjord Molde 84 Thon Hotel Sandven # Norheimsund 32 Thon Hotel Sandnes * Sandnes 92 Thon Hotel Oslofjord Sandvika 246 Thon Hotel Gausdal Skeikampen 181 Thon Hotel Skeikampen Skeikampen 115 Austlid Fjellstue og Hytter Skeikampen 57 Thon Hotel Ski Ski 109 Thon Hotel Høyers Skien 100 Thon Hotel Maritim Stavanger 223 Thon Hotel Lofoten Svolvær 161 Thon Hotel Tromsø Tromsø 152 Thon Hotel Polar Tromsø 130 Thon Hotel Gildevangen Trondheim 163 Thon Hotel Trondheim Trondheim 115 Thon Hotel Prinsen * Trondheim 81 Thon Hotel Brygga Tønsberg 68 Thon Hotel Hallingdal Ål 60 Thon Hotel Ålesund * Ålesund 105 Thon Hotel Åsgårdstrand Åsgårdstrand 78 Sum Thon Hotels Utland Sted Antall rom Thon Hotel Brüssels City Centre Brüssel 454 Thon Residence Parnasse Brüssel 160 Thon Hotel Bristol Stephanie Brüssel 142 Stanhope Hotel Brüssel 125 Thon Hotel Brüssels Airport Brüssel 100 Thon Residence Florence Brüssel 42 Thon Hotel Charlottenberg Eda 200 Tulip Inn Rotterdam Rotterdam 92 Sum * Franchise Thon Hotels # Åpner i 2011 Olav THON thon HOTELS gruppen 21

2012 Thon Eiendom styrker posisjonen som landets ledende private eiendomsaktør. Årlig Leieinntektsnivå øker til 4 milliarder kroner.

2012 Thon Eiendom styrker posisjonen som landets ledende private eiendomsaktør. Årlig Leieinntektsnivå øker til 4 milliarder kroner. 14 Olav Thon Gruppen Årsrapport 2012 Lorem ipsum 2012 Thon Eiendom styrker posisjonen som landets ledende private eiendomsaktør. Årlig Leieinntektsnivå øker til 4 milliarder kroner. Thon Eiendom 15 Norges

Detaljer

Eiendomsporteføljen. Næringseiendom. Markedsmessig risiko

Eiendomsporteføljen. Næringseiendom. Markedsmessig risiko Eiendomsvirksomheten Eiendomsporteføljen Kjøpesenter Ved årsskiftet var leieinntektsnivået 1.94 millioner kroner (1.74), mens ledigheten ble redusert til 3 % (4). Leienivået har økt kraftig de senere år,

Detaljer

Årsberetning 2012. Gruppens driftsinntekter i 2012 beløp seg til 7.822. millioner kroner (7.499)

Årsberetning 2012. Gruppens driftsinntekter i 2012 beløp seg til 7.822. millioner kroner (7.499) Årsberetning 37 Årsberetning 2 Gruppens driftsinntekter i 2 beløp seg til 7.822 millioner kroner (7.499) I 2 var veksten i Norge relativt høy og de fleste områder av norsk økonomi utviklet seg positivt.

Detaljer

Leienivået i eiendomsporteføljen utgjorde ved årsskiftet 3 785 millioner kroner (3 650) og ledigheten var på 2 % (2)

Leienivået i eiendomsporteføljen utgjorde ved årsskiftet 3 785 millioner kroner (3 650) og ledigheten var på 2 % (2) Finansielle forhold / årsberetning Årsberetning 20 I 20 var veksten i Norge relativt høy og de fleste områder av norsk økonomi utviklet seg positivt. Året sett under ett var markedet for næringseiendom

Detaljer

NARF Ekstra AS THON HOTELS FIXED CORPORATE PRISER 2011-2012

NARF Ekstra AS THON HOTELS FIXED CORPORATE PRISER 2011-2012 THON HOTELS FIXED CORPORATE PRISER 2011-2012 Thon Hotels har en dynamisk prisstruktur, hvilket vil si at pris varierer basert på etterspørsel, ukedag, bestillingsmåte, og tidspunkt for bestilling. Våre

Detaljer

NARF Norges Aut. Regnskapsføreres Forening*

NARF Norges Aut. Regnskapsføreres Forening* THON HOTELS FIXED CORPORATE PRISER 2014 Thon Hotels har en dynamisk prisstruktur, hvilket vil si at pris varierer basert på etterspørsel, ukedag, bestillingsmåte, og tidspunkt for bestilling. Våre ordinære

Detaljer

VISMA Advantage - MA KUNDER*

VISMA Advantage - MA KUNDER* THON HOTELS DYNAMIC CORPORATE PRISER 2013 Thon Hotels har en dynamisk prisstruktur, hvilket vil si at pris varierer basert på etterspørsel, ukedag, bestillingsmåte, og tidspunkt for bestilling. Våre ordinære

Detaljer

THON HOTELS - FASTE AVTALEPRISER

THON HOTELS - FASTE AVTALEPRISER THON HOTELS - FASTE AVTALEPRISER 01.04.15 31.03.17 Prisene i denne avtalen er uforpliktende for kjedens hoteller. Prisen gis på forespørsel og ved ledig kapasitet. Gjelder alle dager. Prisen er ikke provisjonsberettiget.

Detaljer

Resultat og balansesammendrag

Resultat og balansesammendrag Årsberetning 2010 Olav Thon Eiendomsselskap ASA I 2010 var veksten tilbake i norsk økonomi, men privatkonsumet økte noe mindre enn forventet. Etterspørselen etter næringseiendom som investeringsobjekt

Detaljer

Olav Thon Gruppen Årsrapport 2013

Olav Thon Gruppen Årsrapport 2013 Olav Thon Gruppen Årsrapport 2013 Styrket portefølje Thon Eiendom er landets ledende private eiendomsaktør Voksende marked Thon Hotels er Norges tredje største hotellkjede Olav Thon Gruppen i 2013 Finansielle

Detaljer

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2013

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2013 THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 213 Thon Holding Halvårsrapport 213 Ill. Diagonale, Bjørvika - Oslo Lund/Hagem Arkitekter og Atelier Oslo Side 2 Thon Holding Halvårsrapport 213 Thon Holding Første halvår 213

Detaljer

OLAV THON GRUPPEN HALVÅRSRAPPORT 2015

OLAV THON GRUPPEN HALVÅRSRAPPORT 2015 HALVÅRSRAPPORT 215 Høydepunkter 1. halvår 215 OLAV Olav Thon Gruppen hadde en god utvikling i første halvår, men økte kostnader knyttet til vedlikehold og modernisering av hotellporteføljen bidro til et

Detaljer

Totalomsetningen i Norge ble NOK 54.975 mill, + 3,3 %, dvs en økning på NOK 1.757 mill fra 2011.

Totalomsetningen i Norge ble NOK 54.975 mill, + 3,3 %, dvs en økning på NOK 1.757 mill fra 2011. PRESSEMELDING FRA: KJØPESENTERDIVISJONEN I OLAV THON GRUPPEN/AMFI SAK: KJØPESENTRE I OLAV THON GRUPPEN/AMFI NØKKELTALL FOR 2012 Olav Thon Gruppen inklusive datterselskapet Amfi Drift AS eier eller forvalter

Detaljer

PRESSEMELDING KJØPESENTERDIVISJONEN - OLAV THON GRUPPEN V/ DIREKTØR EIENDOMSDIVISJONEN TRON HARALD BJERKE

PRESSEMELDING KJØPESENTERDIVISJONEN - OLAV THON GRUPPEN V/ DIREKTØR EIENDOMSDIVISJONEN TRON HARALD BJERKE PRESSEMELDING FRA: SAK: KJØPESENTERDIVISJONEN - OLAV THON GRUPPEN V/ DIREKTØR EIENDOMSDIVISJONEN TRON HARALD BJERKE KJØPESENTRE I OLAV THON GRUPPEN NØKKELTALL FOR 2009 HOVEDPUNKTER - Totalomsetningen i

Detaljer

NØKKELTALL 3. kvartal 3. kvartal Pr. Pr. Beløp i MNOK 2015 2014 30.09.15 30.09.14 2014

NØKKELTALL 3. kvartal 3. kvartal Pr. Pr. Beløp i MNOK 2015 2014 30.09.15 30.09.14 2014 RAPPORT 3. KVARTAL 2015 NØKKELTALL 3. kvartal 3. kvartal Pr. Pr. Beløp i MNOK 2015 2014 30.09.15 30.09.14 2014 Netto leieinntekter 506 502 1 512 1 406 1 883 Verdiendringer inv.eiendommer og finansielle

Detaljer

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2015

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2015 THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 215 Thon Hotel Terminus, Oslo Thon Holding Halvårsrapport 215 Nøkkeltall Beløp i Mill kr 3.6.15 3.6.14 214 Driftsinntekter 2 924 2 683 5 657 Driftsresultat 544 646 1 18 Resultat

Detaljer

Case: AMFI Moa fra møbelfabrikk til Norges tredje største kjøpesenter

Case: AMFI Moa fra møbelfabrikk til Norges tredje største kjøpesenter Case: AMFI Moa fra møbelfabrikk til Norges tredje største kjøpesenter AMFI Moa fra sko- og møbelfabrikk til Norges tredje største kjøpesenter MOA2013 KONFERANSEN 30. oktober 2013 Kjøpesenteroversikt Amfi

Detaljer

Thon Hotel Kautokeino

Thon Hotel Kautokeino 2 3 Olav Thon Gruppen ikke bare hoteller Forretningsområder og nøkkeltall: Olav Thon Gruppen er en samlebetegnelse for alle virksomheter og selskaper som Olav Thon direkte eller indirekte har mer enn 50

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

2015 å r s r a p p o r t

2015 å r s r a p p o r t 2015 å r s r a p p o r t 1 2 2015 å r s r a p p o r t Innhold 04 Olav Thon Gruppen 2015 07 Nøkkeltall 09 Olav Thon Stiftelsen 10 Dette er Olav Thon Gruppen 12 Thon Eiendom 24 Thon Hotels 28 Finansielle

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Hotellavtale 2007 mellom

Hotellavtale 2007 mellom Hotellavtale 2007 mellom Visma Advantage AS* og Thon Hotels City Concept Avtalepris Freesale Freesale 01.mai-30.sept ARENDAL Thon Hotel Arendal City 1045 1175 1375* ARENDAL Thon Hotel Breidablikk Conference

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Olav Thon Gruppen

ÅRSRAPPORT 2011. Olav Thon Gruppen ÅRSRAPPORT 2011 Olav Thon Gruppen Innhold 4 6 9 16 19 22 25 26 29 37 42 54 Dette er Olav Thon Gruppen Stenersgata 8 Thon Eiendom Thon Hotel EU Thon Hotels Sæteren Gård Øvrige virksomheter Finansielle forhold

Detaljer

NÆRINGSLIVSDAG 27. august 2015

NÆRINGSLIVSDAG 27. august 2015 NÆRINGSLIVSDAG 27. august 2015 Eiendomsmarkedet på Romerike hvordan en ser for seg utviklingen? I hvilken grad er gode investeringer i horisonten? Tron Harald Bjerke Konserndirektør eiendom Olav Thon Gruppen

Detaljer

OLAV THON GRUPPEN I 2014

OLAV THON GRUPPEN I 2014 ÅRSRAPPORT 2014 OLAV THON GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 02 Olav Thon Gruppen i 2014 03 Nøkkeltall 04 Dette er Olav Thon Gruppen 08 Thon Eiendom 22 Thon Hotels 25 Øvrige virksomheter 26 Finansielle forhold

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Egenkapital pr. aksje (kroner) 135 123 131 Egenkapitalandel 37 % 39 % 36 % Langsiktig substansverdi per aksje (kroner) (EPRA NNNAV) 2) 170 153 165

Egenkapital pr. aksje (kroner) 135 123 131 Egenkapitalandel 37 % 39 % 36 % Langsiktig substansverdi per aksje (kroner) (EPRA NNNAV) 2) 170 153 165 KVARTALSRAPPORT 1/2015 NØKKELTALL Pr. Pr. Beløp i MNOK 31.03.15 31.03.14 2014 Netto leieinntekter 503 454 1 883 Verdiendringer inv.eiendommer og finansielle instrumenter 1) 294-9 281 Resultat før skatter

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2012

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2012 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2012 Amfi Moa. Illustrasjon utvidelse nord NØKKELTALL Beløp i MNOK Pr. Pr. 31.12.2012 31.12.2011 Netto leieinntekter Resultat før

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

2. kvartal 2. kvartal Pr. Pr. Beløp i MNOK 2015 2014 30.06.15 30.06.14 2014

2. kvartal 2. kvartal Pr. Pr. Beløp i MNOK 2015 2014 30.06.15 30.06.14 2014 RAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 NØKKELTALL 2. kvartal 2. kvartal Pr. Pr. Beløp i MNOK 2015 2014 30.06.15 30.06.14 2014 Netto leieinntekter 501 450 1 005 904 1 883 Verdiendringer inv.eiendommer og

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. Rapport for 1. kvartal 2013

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. Rapport for 1. kvartal 2013 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 1. kvartal 2013 NØKKELTALL Pr. Pr. Beløp i MNOK 31.03.2013 31.03.2012 2012 Netto leieinntekter 471 450 1 802 Resultat før skatt 687 535 1 686 Egenkapital pr. aksje

Detaljer

ÅRSBERETNING 2001. I netto finansposter inngår netto positiv resultatandel fra tilknyttede selskaper på kr 10,2 mill (kr 13,8 mill).

ÅRSBERETNING 2001. I netto finansposter inngår netto positiv resultatandel fra tilknyttede selskaper på kr 10,2 mill (kr 13,8 mill). ÅRSBERETNING 2001 2001 var et godt år for Olav Thon Eiendomsselskap, kjennetegnet ved positiv inntektsutvikling og høy kapasitetsutnyttelse i eiendomsporteføljen. Konsernets betydelige satsning på kjøpesentre

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Thon Holding. Årsrapport 2010

Thon Holding. Årsrapport 2010 Thon Holding Årsrapport 2010 Året 2010 Innhold Thon Holding konsernets driftsinntekter beløp seg til 4.591 millioner kroner (4.269) Året 2010 2 Nøkkeltall 3 Årsberetning 4 Årsregnskap 10 Noter 13 Revisors

Detaljer

MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13

MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13 MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13 11. NOVEMBER 1989 MORTEN THORVALDSEN Administrerende direktør i Thon Hotels 56 år Gift, en datter LSK-supporter (kona holder med RBK ) Kokk og servitør Lakei på Slottet

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 3. kvartal 2012

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 3. kvartal 2012 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 3. kvartal 2012 NØKKELTALL Pr. Pr. Beløp i MNOK 30.09.2012 30.09.2011 2011 Netto leieinntekter 1 361 1 274 1 700 Resultat før skatt 699 732 1 051 Egenkapital pr. aksje

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2013 Sørlandssenteret NØKKELTALL Pr. Pr. Beløp i MNOK 31.12.2013 31.12.2012 Netto leieinntekter 1 894 1 820 Resultat før skatter

Detaljer

Presentasjon av Amfi Drift AS. April 2013

Presentasjon av Amfi Drift AS. April 2013 Presentasjon av Amfi Drift AS April 2013 Agenda Generelt om kjøpesenterbransjen i Norge Presentasjon av Amfi Drift AS Presentasjon av Amfi Eidsvoll Detaljhandelen i Norge Detaljomsetning totalt: NOK 408

Detaljer

Totalomsetningen i Norge ble NOK 52.618 mill, + 2,6 %, dvs en økning på NOK 1.328 mill fra 2010.

Totalomsetningen i Norge ble NOK 52.618 mill, + 2,6 %, dvs en økning på NOK 1.328 mill fra 2010. PRESSEMELDING FRA: KJØPESENTERDIVISJONEN I OLAV THON GRUPPEN/AMFI SAK: KJØPESENTRE I OLAV THON GRUPPEN/AMFI NØKKELTALL FOR 2011 Olav Thon Gruppen inklusive datterselskapet Amfi Drift AS eier eller forvalter

Detaljer

Thon Holding. Årsrapport 2011

Thon Holding. Årsrapport 2011 Thon Holding Årsrapport 2011 Året 2011 Innhold Året 2011 2 Nøkkeltall 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømanalyse 12 Noter 13 Revisor beretning 24 Key Figures 27 Income Statement

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 3. kvartal 2013 Karl Johans gate 1 NØKKELTALL Pr. Pr. Beløp i MNOK 30.09.2013 30.09.2012 2012 Netto leieinntekter 1 392 1 361 1 802 Resultat før skatt 1 769 699 1

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2014

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2014 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2014 2014 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 514 mill., mot kr 283 mill. i 2013. Verdijustert egenkapital er pr.

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2000. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde kr 248,2 mill (kr 216,9 mill).

ÅRSBERETNING 2000. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde kr 248,2 mill (kr 216,9 mill). ÅRSBERETNING 2000 2000 var et godt år for Olav Thon Eiendomsselskap. Eiendomsmarkedet viste stigende eller stabile leiepriser i de utleiesegmenter selskapet er eksponert, på tross av et stigende rentenivå

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2013 Sandvika Storsenter NØKKELTALL Pr. Pr. Beløp i MNOK 30.06.2013 30.06.2012 2012 Netto leieinntekter 916 867 1 802 Resultat før skatt 1

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014 4/2014 NØKKELTALL 4. kvartal 4. kvartal Pr. Pr. Beløp i MNOK 2014 2013 31.12.14 31.12.13 Netto leieinntekter 491 419 1 897

Detaljer

O L AV T H O N EIENDOMSSELSKAP. Rapport for 3. kvartal 2014

O L AV T H O N EIENDOMSSELSKAP. Rapport for 3. kvartal 2014 O L AV T H O N EIENDOMSSELSKAP Rapport for 3. kvartal 2014 3/2014 NØKKELTALL Beløp i MNOK 30.09.14 30.09.13 2013 Pr. Pr. Netto leieinntekter 1 406 1 340 1 759 Verdiendringer inv.eiendommer og finansielle

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 THON HOLDING. thon holding ÅRSRAPPORT

ÅRSBERETNING 2013 THON HOLDING. thon holding ÅRSRAPPORT ÅRSBERETNING 2013 THON HOLDING thon holding ÅRSRAPPORT 2013 1 THON HOLDING ÅRSBERETNING 2013 virksomhetsområder THON HOLDING AS eiendom hotell øvrige virksomheter handelseiendom norge industrivirksomhet

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

THON HOLDING ÅRSRAPPORT

THON HOLDING ÅRSRAPPORT THON HOLDING ÅRSRAPPORT 2015 THON HOLDING ÅRSBERETNING 2015 virksomhetsområder THON HOLDING KONSERN EIENDOM HANDEL HOTELL OG RESTAURANT KONTOR OG NÆRING BOLIG HOTELL OG RESTAURANT THON HOTELS RESTAURANTER

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2014

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2014 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2014 2/2014 NØKKELTALL Beløp i MNOK Netto leieinntekter Verdiendringer inv.eiendommer og finansielle instrumenter Resultat før skatter Resultat

Detaljer

EIENDOMSSPAR FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

EIENDOMSSPAR FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 EIENDOMSSPAR FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR EIENDOMSSPAR. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 121 PR. AKSJE, EN ØKNING PÅ 8% FRA FJORÅRET. EIENDOMSSPARS

Detaljer

thon holding ÅRSRAPPORT Foto: Nathan Lediard

thon holding ÅRSRAPPORT Foto: Nathan Lediard thon holding ÅRSRAPPORT 2014 Foto: Nathan Lediard THON HOLDING ÅRSBERETNING 2014 Foto: Nathan Lediard virksomhetsområder THON HOLDING KONSERN eiendom hotell og restaurant øvrige virksomheter handel thon

Detaljer

Innhold. Gruppen. 4 Dette er OTG. 6 Årsberetning. 14 Regnskap. 17 Noter. 28 Eiendom. 36 Eiendomsprosjekter. 40 Hotell. 44 Øvrige virksomheter

Innhold. Gruppen. 4 Dette er OTG. 6 Årsberetning. 14 Regnskap. 17 Noter. 28 Eiendom. 36 Eiendomsprosjekter. 40 Hotell. 44 Øvrige virksomheter Årsrapport 2007 Innhold 4 Dette er OTG 6 Årsberetning 14 Regnskap 17 Noter 28 Eiendom 36 Eiendomsprosjekter 40 Hotell 44 Øvrige virksomheter 45 Finansielle forhold 47 English presentation Gruppen Olav

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

1. Illustrasjon fra prosjekt: Allmenning og kino sett fra Grønamyrsveien (Arkitekt Rolv Eide)

1. Illustrasjon fra prosjekt: Allmenning og kino sett fra Grønamyrsveien (Arkitekt Rolv Eide) ÅRSRAPPORT FOR 2011 Sartor Holding - Konsern «Sartor-gruppen» 1. Illustrasjon fra prosjekt: Allmenning og kino sett fra Grønamyrsveien (Arkitekt Rolv Eide) MNOK NØKKELTALL KONSERN 2 010 2 011 Inntekter

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 2013 var et godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 283 mill., mot kr 244 mill. i 2012. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2013

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier Årsrapport 2012 FinansGruppen Eiendom AS Rapport fra daglig leder Regnskap Innhold 3-4 Nøkkeltall Miljø 5 Prosjekter 6 7 8 9-14 8 2 årsrapport 2012 Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier FinansGruppen

Detaljer

Prosjekt sammenbygging Moa-området m/ ishall. Amfi Eiendom ASA nov. 2006

Prosjekt sammenbygging Moa-området m/ ishall. Amfi Eiendom ASA nov. 2006 Prosjekt sammenbygging Moa-området m/ ishall Amfi Eiendom ASA nov. 2006 De største aktørene i kjøpesenterbransjen i Norge Total omsetning Derav forvaltede senter Steen & Strøm ASA: 19 milliarder 7 milliarder

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

MOA Konferansen 2015. Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS

MOA Konferansen 2015. Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS MOA Konferansen 2015 Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS Eksempler på gode og mindre gode bydelsutviklinger Fellesnevnere for suksess

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2012

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2012 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2012 2012 var et tilfredsstillende år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 244 mill., på nivå med 2011 (kr 247 mill.). Verdijustert egenkapital

Detaljer

Årsrapport 2012. Styrets beretning. Regnskap med kontantstrømoppstilling og noter. EnterCard Norge AS

Årsrapport 2012. Styrets beretning. Regnskap med kontantstrømoppstilling og noter. EnterCard Norge AS Årsrapport 2012 * Styrets beretning Regnskap med kontantstrømoppstilling og noter EnterCard Norge AS Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort til det norske

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 2006 var igjen et godt år for Eiendomsspar, preget av fortsatt betydelig verdiøkning. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2006 beregnet til kr 131,- pr. aksje, en økning på

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ÅRSRAPPORT 2009

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ÅRSRAPPORT 2009 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ÅRSRAPPORT 2009 Innhold innhold Side 2 SIDE 3 Kort om Olav Thon Eiendomsselskap 4 Høydepunkter 2009 5 Nøkkeltall 6 årsberetningen 12 Årsregnskap konsern 16 Noter konsern 40 Årsregnskap

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

olav thon eiendomsselskap onsern ter k no

olav thon eiendomsselskap onsern ter k no OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ÅRSRAPPORT 2010 noter konsern Innhold noter konsern SIDE 3 om Olav Thon Eiendomsselskap 4 Høydepunkter 2010 5 Nøkkeltall 6 årsberetningen 14 Årsregnskap konsern 18 Noter konsern

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS Årsrapport 2011 * Styrets beretning Regnskap med noter EnterCard Norge AS Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort gjennom banker og andre samarbeidspartnere,

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA pr Q2 2003 Oslo, 15. august 2003 Hovedtrekk pr Q2 2003 h Resultat Resultat NOK 12,7 mill før skatt, NOK 0,7 pr aksje Kontantstrøm fra drift NOK 1,22 pr aksje, før skatt h h Utvikling Inngått

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Olav Thon Gruppen Årsberetning & regnskap 2013

Olav Thon Gruppen Årsberetning & regnskap 2013 Olav Thon Gruppen Årsberetning & regnskap 2013 02 Årberetning 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse 17 Regnskapsprinsipper 19 Noter, 1 18 33 Revisjonsberetning Årsberetning 2013 Olav Thon

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer