Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering:"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Formannskapssalen, Dato: Tidspunkt: Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV Anne Stein Medlem AP Ingrid Lien Medlem SP Bernt Aanonsen Medlem KRF Ole-Henrik Hjartøy Medlem H Eva Leivseth Medlem H Janne Mari Ellingsen Medlem FRP Knut Hernes Varamedlem FRP Tom Cato Karlsen Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Svein Blix Ingunn Lie Mosti Henrik Brækkan Arne Øvsthus Thor Arne Tobiassen Karin Bjune Sveen Stilling Rådmann Kommunaldirektør helse og sosial Kommunaldirektør teknisk Kommunaldirektør oppvekst og kultur Eiendomssjef Økonomisjef Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent. Omdelt: I forbindelse med behandling av sak PS 10/132: - Ad situasjonen i barnevernet. Sier statistikk alt?, notat fra rådmann Svein Blix. Orientering: Økonomisjef Karin Bjune Sveen: Statsbudsjett 2010 konsekvenser for Bodø kommune. Investeringsplan

2 Spørsmål: Anne Stein (AP): Hva skjer med saken vedr. tomt på Burøya til Hansen og Pedersen? Rådmannen svarer: saken vil bli fremmet senere etter en del avklaringer. Saksliste Saksnr PS 10/129 PS 10/130 Innhold Tertialrapport 2/2010 med budsjettreguleringer Utvidelse av utskrivningsområdet for eiendomsskatt PS 10/131 Kommunebarometer for 2009 PS 10/132 PS 10/133 PS 10/134 PS 10/135 PS 10/136 Økt bruk av tiltak i barnevernet Vestvatn skianlegg - status Amundsen eiendom As håndgivelse av kjøp av tomt Kvalvikodden Kaier på Valen - godkjenning av avtalesett for overdragelse og utvidelse av kaier Skjenkebevilling i Restaurant Smak PS 10/137 Endring av salgsbevilling for Coop Mega City Nord og Coop Mega Mørkved PS 10/138 Møteplan PS 10/139 Referatsaker RS 10/19 Referat - AU-møte 10.september 2010 RS 10/20 Startlån og tilskudd årets midler brukt opp Tilleggsak RS 10/21 Krisesenteret økonomi 2010 Bodø, 14. oktober 2010 Odd-Tore Fygle Ordfører Linda K. Storjord formannskapssekretær PS 10/129 Tertialrapport 2/2010 med budsjettreguleringer Forslag til innstilling 1. Bodø bystyret tar tertialrapport 2/2010 til orientering 2. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Drift:

3 Økte utgifter/reduserte inntekter Lønns- og driftskostn. bhg, økt utg kr ,- Forsikringer,økt utg kr , Strøm, økt utg kr ,- Ref. strøm, red innt kr ,- Bruk av vedlikeholdsfondet, red innt kr ,- Erstatningssak, Ripnes båthavn, økt utg kr ,- Renteinntekter, red innt kr ,- Kapitalinntekter VAR, red innt kr ,- Reguleringspremie BKP, økt utg kr , Reduserte utgifter/økte inntekter Statstilskudd bhg, økt innt bhg kr ,- Foreldrebetaling, økt innt bhg kr ,- Skjønnsmidler, økt innt bhg kr ,- Forsikringer, økt innt kr ,- Husleie, red utg kr ,- Løpende vedlikehold, økt utg kr ,- Renteutgifter, red utg kr ,- Besparelse på streik, red utg kr ,- Tilbakeført overskudd fra Gjensidige, økt innt kr ,- Investeringer: Økte utgifter/reduserte inntekter Tomtesalg 9421, avs til tomteutb fond kr ,- Tomtesalg 9441, red innt kr ,- Tomtesalg 9410, red innt kr ,- Tomtesalg 9402, red innt kr , Barnas Hus barnehage, økt utg kr , Tverlandet kunstgressbane, økt utg kr , Kunstgresspakken 2009, økt utg kr , Tiltakspakke, økt utg kr , ENOVA, økt utg kr , Fortau Hunstadringen ved barneskole, økt utg kr ,- Egenkapitalinnskudd KLP, økt utg kr ,- Ekstraord.innfrielse av lån, økt utg kr ,- Bruk av disp fond, økt innt kr ,- Ekstraordin.avdrag, Nordlandsbadet lån, økt utg kr ,- Reduserte utgifter/økte inntekter Tomtesalg 9421, økt inntekt kr ,- Tomtesalg 9441, red avs til tomteutb fond kr ,- Tomtesalg 9410, red avs til tomteutb fond kr ,- Tomtesalg 9402, red avs til tomteutb fond kr , Jentoftsletta barnehage, red utg kr , Kunstgresspakke 2010, red utg kr , Brannoppgradering, red utg kr , Fortau Ripnesbakken, red utg kr ,-

4 Bruk av disposisjonsfond, økt innt kr ,- Statstilskudd, økt innt kr ,- Bruk av kap fond, red innt kr ,- Spillemidler Nordlandsbadet, økt innt kr ,- 3. Bodø kommune vedtar på nytt PS 09/151 Ansvarlig lån til Bodø Glimt. Tillegg: Presisering av PS 10/100 Gidsken Jacobsens vei 14 leie av lokaler til nye sonebaser for hjemmetjenesten Østbyen, punkt 2: Kostnadene på kr ved leieforhold i 2010 dekkes av følgende driftsfond: ; og Innstillingens pkt. 1, 2 og 3 og tillegg enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling 1. Bodø bystyret tar tertialrapport 2/2010 til orientering. 2. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Drift: Økte utgifter/reduserte inntekter Lønns- og driftskostn. bhg, økt utg kr ,- Forsikringer,økt utg kr , Strøm, økt utg kr ,- Ref. strøm, red innt kr ,- Bruk av vedlikeholdsfondet, red innt kr ,- Erstatningssak, Ripnes båthavn, økt utg kr ,- Renteinntekter, red innt kr ,- Kapitalinntekter VAR, red innt kr ,- Reguleringspremie BKP, økt utg kr , Reduserte utgifter/økte inntekter Statstilskudd bhg, økt innt bhg kr ,- Foreldrebetaling, økt innt bhg kr ,- Skjønnsmidler, økt innt bhg kr ,- Forsikringer, økt innt kr ,- Husleie, red utg kr ,- Løpende vedlikehold, økt utg kr ,- Renteutgifter, red utg kr ,- Besparelse på streik, red utg kr ,- Tilbakeført overskudd fra Gjensidige, økt innt kr ,- Investeringer: Økte utgifter/reduserte inntekter Tomtesalg 9421, avs til tomteutb fond kr ,-

5 Tomtesalg 9441, red innt kr ,- Tomtesalg 9410, red innt kr ,- Tomtesalg 9402, red innt kr , Barnas Hus barnehage, økt utg kr , Tverlandet kunstgressbane, økt utg kr , Kunstgresspakken 2009, økt utg kr , Tiltakspakke, økt utg kr , ENOVA, økt utg kr , Fortau Hunstadringen ved barneskole, økt utg kr ,- Egenkapitalinnskudd KLP, økt utg kr ,- Ekstraord.innfrielse av lån, økt utg kr ,- Bruk av disp fond, økt innt kr ,- Ekstraordin.avdrag, Nordlandsbadet lån, økt utg kr ,- Reduserte utgifter/økte inntekter Tomtesalg 9421, økt inntekt kr ,- Tomtesalg 9441, red avs til tomteutb fond kr ,- Tomtesalg 9410, red avs til tomteutb fond kr ,- Tomtesalg 9402, red avs til tomteutb fond kr , Jentoftsletta barnehage, red utg kr , Kunstgresspakke 2010, red utg kr , Brannoppgradering, red utg kr , Fortau Ripnesbakken, red utg kr ,- Bruk av disposisjonsfond, økt innt kr ,- Statstilskudd, økt innt kr ,- Bruk av kap fond, red innt kr ,- Spillemidler Nordlandsbadet, økt innt kr ,- 3. Bodø kommune vedtar på nytt PS 09/151 Ansvarlig lån til Bodø Glimt. Tillegg: Presisering av PS 10/100 Gidsken Jacobsens vei 14 leie av lokaler til nye sonebaser for hjemmetjenesten Østbyen, punkt 2: Kostnadene på kr ved leieforhold i 2010 dekkes av følgende driftsfond: ; og PS 10/130 Utvidelse av utskrivningsområdet for eiendomsskatt Forslag til innstilling 1. Bystyret tar utredningen om utvidelse av utskrivingsområdet for eiendomsskatt til orientering. 2. Bystyret tar stilling til om eiendomsskatt skal innføres i hele kommunen i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2011.

6 Forslag Fellesforslag fra Janne M. Ellingsen (FRP) og Høyre: Nytt punkt 2: Bystyre utvider ikke utskrivningsområde for eiendomsskatt i kommunen. Innstillingens pkt. 1 enstemmig tiltrådt. Innstillingens pkt. 2 ble tiltrådt ved alternativ votering mot forslag fra FRP/H som fikk 4 stemmer (2FRP, 2H) og falt. Formannskapets innstilling 1. Bystyret tar utredningen om utvidelse av utskrivingsområdet for eiendomsskatt til orientering. 2. Bystyret tar stilling til om eiendomsskatt skal innføres i hele kommunen i forbindelse med budsjettbehandlingen for PS 10/131 Kommunebarometer for 2009 Forslag til innstilling Kommunebarometeret for 2009 for Bodø kommune tas til orientering. Innstillingen enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling Kommunebarometeret for 2009 for Bodø kommune tas til orientering. PS 10/132 Økt bruk av tiltak i barnevernet Saken tas til orientering. Saken tas til orientering.

7 PS 10/133 Vestvatn skianlegg - status 1. Saken tas til orientering 2. Kommunens stillingsstaken til medvirkning vurderes i forbindelse med behandlingen av økonomiplanen for Saken tas til orientering 2. Kommunens stillingsstaken til medvirkning vurderes i forbindelse med behandlingen av økonomiplanen for PS 10/134 Amundsen eiendom As håndgivelse av kjøp av tomt Kvalvikodden I henhold til delegasjonsreglementet pkt tilrår jeg formannskapet å gjøre følgende vedtak: 1. Amundsen eiendom AS tilbys håndgivelse på kjøp av inntil 10 daa tomt på Kvalvikodden. 2. Endelig tomtearrondering og intern plassering i området vil skje når tomtedelingsplan for Kvalvikodden er klar. 3. Tomten må bebygges senest 2 år etter at tomten er byggemodnet. 4. Pris på tomta fastsettes til markedspris ved takst når ny reguleringsplan er vedtatt. 5. Håndgivelsespenger beregnes fra det tidspunket tomten er klargjort for utnyttelse og basert på til 3% av markedspris ved takst. I henhold til delegasjonsreglementet pkt fattes følgende vedtak: 1. Amundsen eiendom AS tilbys håndgivelse på kjøp av inntil 10 daa tomt på Kvalvikodden. 2. Endelig tomtearrondering og intern plassering i området vil skje når tomtedelingsplan for Kvalvikodden er klar. 3. Tomten må bebygges senest 2 år etter at tomten er byggemodnet. 4. Pris på tomta fastsettes til markedspris ved takst når ny reguleringsplan er vedtatt. 5. Håndgivelsespenger beregnes fra det tidspunket tomten er klargjort for utnyttelse og basert på til 3% av markedspris ved takst.

8 PS 10/135 Kaier på Valen - godkjenning av avtalesett for overdragelse og utvidelse av kaier Formannskapet godkjenner fremlagte avtalesett hva angår overdragelse og utvidelse av kaier på Valen. Formannskapet godkjenner fremlagte avtalesett hva angår overdragelse og utvidelse av kaier på Valen. PS 10/136 Skjenkebevilling i Restaurant Smak 1. Ramnestedt AS tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Restaurant Smak i Dronningens gt Eva-Linda Ramnestedt godkjennes som styrer. 3. Espen Ramnestedt godkjennes som stedfortreder. Innstillingens pkt. 1 vedtatt mot 1 stemme (KRF). Innstillingens pkt. 2 og 3 enstemmig vedtatt. 1. Ramnestedt AS tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Restaurant Smak i Dronningens gt Eva-Linda Ramnestedt godkjennes som styrer. 3. Espen Ramnestedt godkjennes som stedfortreder. PS 10/137 Endring av salgsbevilling for Coop Mega City Nord og Coop Mega Mørkved 1. Coop Sambo SA tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Coop Obs Hypermarked Bodø, City Nord.

9 2. Coop Sambo SA tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Coop Extra Mørkved. 3. Bevillingene som i sak 08/81 ble tildelt Coop Sambo SA for salg i Coop Mega City Nord og Coop Mega Mørkved anses med dette bortfalt. 1. Coop Sambo SA tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Coop Obs Hypermarked Bodø, City Nord. 2. Coop Sambo SA tildeles for perioden fram til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Coop Extra Mørkved. 3. Bevillingene som i sak 08/81 ble tildelt Coop Sambo SA for salg i Coop Mega City Nord og Coop Mega Mørkved anses med dette bortfalt. PS 10/138 Møteplan Møteplan for 2011 vedtas som følger: Utvalg jan febr mars april mai juni juli august sept okt nov des Bystyret Formannskapet Komiteer Administrasjons utvalget Møteplan for 2011 vedtas som følger: Utvalg jan febr mars april mai juni juli august sept okt nov des Bystyret Formannskapet Komiteer Administrasjons utvalget

10 PS 10/139 Referatsaker RS 10/19 Referat - AU-møte 10.september 2010 Tatt til orientering. RS 10/20 Startlån og tilskudd årets midler brukt opp Tatt til orientering. RS 10/21 Krisesenteret økonomi 2010 Tatt til orientering.

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested:

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV Tone

Detaljer

Komite for helse og sosial NAV Bodø, møterom Bodin 5. etg.

Komite for helse og sosial NAV Bodø, møterom Bodin 5. etg. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 18.03.2010 Tidspunkt: 10:00-15.35 Komite for helse og sosial NAV Bodø, møterom Bodin 5. etg. Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Leder AP Kjell

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll. Formannskapet. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Saksliste: Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll. Formannskapet. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Saksliste: Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 11.02.2009 Tidspunkt: 15:30 16:30 Formannskapssalen, Rådhuset Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Kirsten Hasvoll Varaordfører SV Marianne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 13.06.2008 Tid: kl 10.00 15.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Stig Setså

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat ved

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2015 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering

Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2011 56085/2011 2011/7146 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/129 Formannskapet 12.10.2011 Bystyret 27.10.2011 Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 8/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Tom Mortensen

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: 18.06. - 19.06.2008 Tidspunkt: 18.06.08 kl 18.00 og 19.06.08 kl 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 24.11.2008 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Inger

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 14:00. Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Tømmerbukt Medlem KVFRP Ole

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 22.03.2010 Tid: 09:00 12: 45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 FRA SAKSNR: 21/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 27/08 TIL KL: 22.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Halvar Wahlgren NESTL NOH Gerd H. Kristiansen MEDL NOKRF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Halvar Wahlgren NESTL NOH Gerd H. Kristiansen MEDL NOKRF Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lidvart A Jakobsen

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2014 Tid: 10:05 13:50

Formannskapet. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2014 Tid: 10:05 13:50 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2014 Tid: 10:05 13:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr Offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/161 Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 2008/2792 PS 08/162 PS 08/163 Nordmøre Krisesenter.

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg, Gjenreisningsmuseet Dato: 24.11.2009 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Frank Hansen Medlem AP Jarle Edvardsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 16.08.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1330 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer