Siste nytt innen grovfor møter i januar, se side 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Siste nytt innen grovfor møter i januar, se side 2"

Transkript

1 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 1 9. januar 2013 Siste nytt innen grovfor møter i januar, se side 2 Årsmøte i NLR Agder holdes 6. mars i Lyngdal Innhold: Siste nytt innen grovfor s 2 Årsmøte s 8 Økologiske sauemøter s 3 Veiledningsprosjekt s 9 Autorisasjonskurs s 4 Tilskudd til grøfting s 10 Bonden som bedriftsleder s 5 Mineralgjødsel s 10 Datakurs s 6 Møtekalender s 12 Miljøplankurs s 7

2 Møteserie - Siste nytt innen grovfôr Det blir arrangert tre møter i januar der vi utveksler de siste erfaringer og resultater fra grovfôrforsøk og utviklingsprosjekter. Tid: Tirsdag den 29. januar kl Sted: Hananger grendehus, Lista Tid: Onsdag den 30. januar kl Sted: Landbrukets hus, Stoa Tid: Torsdag den 31. januar kl Sted: Finsland herredshus (ved kontoret til NLR Agder i Finsland) Tema: Erfaringer fra forsøk og utviklingsprosjekter i NLR Agder Hvordan kan grovfôrkostnadene reduseres? Utgangspunkt i registeringer på åtte bruk på Agder i tre år Spredemetoder og spredetidspunkt for husdyrgjødsel i eng Valg av mineralgjødseltyper til eng ved bruk av storfegjødsel Ulik dosering av ensileringsmidler til rundballer Erfaringer fra ulike fortørkingsopplegg, pressetyper og kjørefart ved ballepressing av grovfôr Erfaringer etter førsteårs utprøving av Einbøck såfrøharv Tilrådinger foran vekstsesong 2013 Nytt om gjødsel, såfrø og plantevern Nytt tilskudd til husdyrgjødselspredning, praktisk og økonomisk vurdering på gården Arrangør: NLR Agder. Foredrag på alle møter ved Jon Marvik, Jan Karstein Henriksen, Josefa Andreassen og Georg Smedsland. Servering av mat. For mer informasjon: tlf Alle er hjertelig velkommen! 2

3 Økologiske sauemøter Vil du lære mer om økologisk kjøttproduksjon på sau? Det blir fem sauemøter i vinter. Her blir det mye aktuelt stoff og foredragsholdere og deltakere vil dele erfaringer og kunnskap. Valle i Setesdal Tid: mandag 21. januar kl Sted: i kommunestyresalen Evje Tid: tirsdag 22. januar kl Sted: på Pernille Kafè i sentrum Program: Økologisk sauehold sauehus, fôr og fôring, kvalitet og økonomi. Erfaringsutveksling og foredrag v/leif Trygve Berge, rådgiver i Hordaland. Jakob Saaghus, rådgiver i Setesdal, blir med i Valle og Inger Birkeland Slågedal blir med på Evje. Servering. Lyngdal I Tid: tirsdag 22. januar kl Sted: på Felleskjøpet i Lyngdal, 2. etasje Program: Omlegging til økologisk drift for villsauprodusenter regler, erfaringer, godkjenning (Økoplan) v/leif Trygve Berge, rådgiver i Hordaland, Ove Myklebust, prosjektleder saueprosjektet, Roar Svindland, Agder Kystbeitelag og Inger Birkeland Slågedal. Servering. Lyngdal II Tid: onsdag 30. januar kl Sted: på Felleskjøpet i Lyngdal, 2.etasje Program: Fylle ut Økoplaner og innmeldingsskjemaer til Debio v/jon Støren, Debio og Inger Birkeland Slågedal. Servering. NB! Alle deltakere må ta med kart over sine beiteområder Lyngdal III Tid: onsdag 6. februar kl Sted: på Felleskjøpet i Lyngdal, 2.etasje Program: Verdien av utmarksbeite, nødfôring, krav om ly v/mattilsynet. Servering. Arrangør: NLR Setesdal, NLR Agder og saueprosjektet i Vest-Agder. Info/påmelding: , Hjertelig velkommen! 3

4 Autorisasjonsbevis - plantevern For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må brukere inneha et autorisasjonsbevis, såkalt sprøytesertifikat. Dette utstedes av Mattilsynet etter gjennomført kurs (7 timer) og bestått eksamen. Beviset har 10 års gyldighet. Kurs for første gang (nye):teoridelen er ikke obligatorisk, men vi anbefaler vi at du tar teorikurset (7 timer) og leser pensum heime. Praksisdagen er obligatorisk (7 timer), deretter må du bestå eksamen, som tas i timen etter praksisdagen. Fornying - du må ha et utskrevet bevis fra før. Du kan fornye sjøl om det har gått ut. Det er obligatorisk med teorikurs på 7 timer og bestått eksamen, som tas i timen etter praksisdagen. Teorikurs - fornying evt. nye: Mandag 11. februar i KVS-Lyngdal kl (7 t. + 1 t. eksamen) Tirsdag 5. mars og onsdag 6. mars Landvik, Grimstad kl (7 t. + 1 t. eksamen) (kveldskurs over 2 kvelder) Tirsdag 12. mars i KVS-Lyngdal kl (7 t. + 1 t. eksamen) Onsdag 17. april Tvedestrand vgs. skole, Holt kl (7 t. + 1 t. eksamen) Praksisdag - for deg som tar det for første gang Fredag 15. mars, Søgne vgs. Denne arrangeres av Søgne vgs. skole og de tar også påmelding tlf eller Pris inkl. servering og eksamen 1000,- Fredag 22. mars, Søgne vgs. Denne arrangeres av Søgne vgs. skole og de tar også påmelding tlf eller Pris inkl. servering og eksamen 1000,- Onsdag. 24. april på Tvedestrand vgs., Holt kl (7 t. + 1 t. eksamen) Påmelding: , senest 7 dager før kursstart. Økologiske grasballer selges til kr. 375,- + mva. Kan leveres om ønskelig. Kjell H Gilje, Grimstad, tlf

5 Bonden som bedriftsleder Dette er et kurs for alle bønder, der vi setter fokus på bonden som bedriftsleder. Sted: Bioforsk Landvik, Grimstad Fredag 8. februar ( ) Hvilken bonde er jeg og hvilke framtidsplaner har jeg for gården v/torleiv Roland, NLR- Agder Lede seg sjøl og andre v/torleiv Roland Bonden som arbeidsgiver og innleie av utenlands arbeidskraft v/arbeidstilsynet Bøndenes arbeidsgiveransvar og ansettelsesvilkår v/nils Thorsrud, juridisk rådgiver NHO Helse, miljø og sikkerhet (HMS) v/gunnar Helliesen, Landbrukets HMS tjeneste Fredag 15. februar ( ) Budsjettstyring og regnskap, likviditets og betalingsevne v/torleiv Roland Nye skatteregler fra inntektsåret 2011 og vurdering av lån/leasing v/arild Viken, regnskapsfører Praktisk økonomistyring og driftstilpassing på garden - Hva tjener du penger på? v/jan Karstein Henriksen, NLR-Agder Forsikring og pensjon v/arnstein Bendiksen, Gjensidige Innovasjon og tilskuddsordninger i Landbruket v/torleiv Roland Pris (inkludert mat): Hele kurset kr. 1500,- En dag kr. 1000,- Hvis 2 eller flere fra en bedrift stille kr. 1000,- for øvrige deltagere. Bindene påmelding innen mandag 28.januar til eller Arrangør: Norsk Landbruksrådgiving Agder 5 Siste nytt Jordbærsorten Sonata gav svært høg salgsavling av store fine holdbare attraktive bær og høg omsetning når den ble dyrket på plast og i plasttunnel i det store økologiske jordbærprosjektet som nettopp er avsluttet.

6 Kurs for bønder med dataskrekk Det er fortsatt plass på datakurset som er spesielt tilpassa bønder. Målet er å forenkle hverdagen med e-post, internett, tekstbehandling, regneark og utfylling av offentlige skjemaer. Det blir stadig flere skjema som skal fylles ut elektronisk. Fra 2013 er det slutt på å sende ut søknadskjema for produksjonstilskuddet på papir. Alt Inn er løsningen, og på kurset vil deltakerne få hjelp til å bruke Alt Inn. Det er fortsatt mulig å sende inn skjemaer på papir, men de kommer ikke lenger i posten. Det er 5 påmeldte til kurset, og plass til 5 til. Så er du av dem som ikke har orket å sette deg inn i datamaskinens muligheter? Eller som bruker ekstra mye energi på å lese, skrive, forholde deg til tall, bruksanvisninger, skjemaer? Da er dette en unik mulighet for deg! Avigo i Lillesand har i mange år arrangert datakurs for ulike yrkesgrupper, og er flinke til det. Kurset begynner i slutten av januar og går på dagtid, 3 timer per uke. Det er gratis, og det kan være 5-10 deltakere. Forutsetningen er at det er nok deltakere og at det blir gitt tilskudd til kurset (avgjøres 15.januar). Arrangør: Avigo Lillesand i samarbeid med Landbruksrådgiving Agder For informasjon, ta kontakt med Siste nytt For utvendige åpne husdyrgjødselsiloer med Ø 8 30 meter er det nå mulig å få tak i «Flytedekke med kantring, forspent duk som gir utpumpingsmuligheter for regnvann» Dette sikrer 75% mindre regnvann i gjødsla, gir mindre transportkostnader og selges av Agromiljø på Finnøy. 6

7 Miljøplankveld for Audnedal og omegn I august hvert år er det en del som blir minna om at de ikke har Miljøplan trinn I og II på plass. Dette kan det bli ei ordning på ved å delta på kveldskurs i mars! Det blir arrangert gratis kveldsmøte for de som vil ha Miljøplanen på plass i god tid før fristen i august. Tid: onsdag 6.mars kl Sted: på Høgtun i Marnardal kommune Miljøplankveldene er i samarbeid med jordbruksjefen i Audnedal og Marnardal som også blir med på møtet, og det er gratis å delta. NB! Alle må ha med KART over gården og leiejorda; enten trinn I-kart eller kart i målestokk ca 1:5000 (Landbrukskontoret, eller klikk Gårdskart og legg inn gårds- og bruksnr.). Påmelding: senest innen 15. februar til

8 Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Agder Det innkalles herved til årsmøte onsdag 6. mars 2013 kl Årsmøtet avholdes på KVS i Lyngdal. Saksliste og sakspapirer sendes ut i februar, sammen med forsøksmeldinga. Styret i 2012 Styret 2012 har bestått av, fra venstre: Jan Frode Studsrød, Judith K Rogstad, Lars Johan Midstue, Jon Marvik, Odd Harald Reve og Kåre Dybesland. Liv Vasland var ikke tilstede da bildet ble tatt. Aktuelle tilbud til deg som medlem Gjødselplanlegging - hjelp til søknader Innovasjon Norge Grøfteplan nydyrkingsplan Kulturlandskapsplan - Miljøplan trinn I og trinn II Uttak av fôrprøve for grovfôranalyse Hjelp i erstatningssaker og taksering Teknikkrådgiving - Økonomirådgiving Bygningsteknisk planlegging 8

9 Økologisk Veiledningsprosjekt Norsk Landbruksrådgiving tilbyr Økologisk Førsteråd også i 2013, og det er fortsatt gratis. I tillegg tilbys rådgivingstimer, grupperådgiving og foredrag med tema økologisk landbruk. Økologisk Førsteråd: Dette er et tilbud om gratis rådgiving for de som vil vite mer om økologisk landbruk. Tilbudet inkluderer et gårdsbesøk med gjennomgang av dagens drift sammenliknet med økologisk drift, og ei skriftlig vurdering av agronomiske og økonomiske fordeler og ulemper. Rådgivingstimer: Dette er et tilbud om 6-20 rådgivingstimer til de som driver økologisk, og som trenger ekstra rådgiving når det gjelder tilpassing til økologiske regler og drift. Det inngås skriftlig avtale. Grupperådgiving: Dette er et tilbud til alle som driver landbruk om enten å være med i faste dyrkingsgrupper etter produksjon (grovfôr/melk, sau, høns, grønnsaker), eller å delta på enkelte fagmøter med tema økologisk landbruk. Foredrag: Dette er et tilbud om foredrag med tema økologisk landbruk på fagmøter arrangert av andre (for eksempel landbruksskoler eller faglag). Gå inn på vår nettside for mer informasjon om Økologisk Veiledningsprosjekt: Kontakt: Siste nytt Tåkesprøyter gir altfor mye luft og for dårlig sprøytekvalitet dersom de kjøres på 540 PTO på kraftuttaket ved sprøyting i bringebær. Optimal sprøytekvalitet oppnås når vindhastigheten i kanten av hekken er 8 15 meter/sekund som oppnås når kraftuttaket har omdreininger/minutt. Hold deg oppdatert Les aktuell info og fagartikler. Sjekk vår møtekalender for interessante møter og kurs. 9

10 Tilskudd til grøfting Statens Landbruksforvaltning har nå tildelt Aust-Agder 0,9 og Vest-Agder 1,3 millioner kroner i grøftetilskudd for Disse midlene skal deles ut på kommunene etter nærmere retningslinjer. Disse retningslinjene og selve forskriftene for tilskuddet er enda ikke ferdig. Det er tidligere sagt at det skal legges dobbel vekt fordelingsmessig på arealer med grønnsaker, poteter og korn i forhold til eng og beite. Skrevet av: Informasjon på e-post Vi sender ut mye info på e-post. Dersom du ikke mottar info fra oss, så er det fordi vi ikke har registrert din e-post adresse. Send din e-postadresse til oss på Mineralgjødsel januar 2013 I forhandlingene mellom Yara og Felleskjøpene rett før Nyttår ble det ingen vesentlige endringer i prisene for 1. kvartal Felleskjøpet Rogaland Agder foretok en terminvis justering 15. desember som gjelder fram til 15. januar. Det blir da en ny terminvis justering, og kanskje andre mindre justeringer. Det er heller ikke vesentlige endringer i sortimentet. I fjor høst tok FKRA inn to gjødseltyper fra Russland (se medlemsblad nr 6/2012). Den ene av disse, NPK (2S), er utsolgt. Det er igjen noe av den andre typen, NPK (2S), på lager i Sirevåg. Det er ikke tatt stilling til om det vil bli tatt inn nye partier importgjødsel i vinter. Se FKRA-priser på Skrevet av: 10

11 11

12 Kontortelefon: , Bankgiro: E-post: Internett hjemmeside: Møtekalender 2013 Januar 17/1 Sortmøte, grønnsaker, Landvik 21/1 Økologisk sauemøte i Valle 22/1 Økologisk sauemøte i Evje 22/1 Økologisk sauemøte i Lyngdal I 29/1 Grovfôrmøte på Lista 30/1 Grovfôrmøte i Arendal 30/1 Økologisk sauemøte i Lyngdal II 31/1 Grovfôrmøte i Finsland Februar 6/2 Økologisk sauemøte i Lyngdal 8/2 Bonden som bedriftsleder kurs i Grimstad, del I 11/2 Autorisasjonskurs i plantevern i Lyngdal 15/2 Bonden som bedriftsleder kurs i Grimstad, del II Retur/kontoradresse: Norsk Landbruksrådgiving Agder Brandsvoll, 4646 Finsland Trykkested: Finsland Ansvarlig redaktør: Nina Ryen 12

Medlemsblad nr 3 26.mars 2014

Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Våronna 2014 Innhold: Lederen har ordet s 2-3 Kalking av eng og beite s 16 Økonomisk mekanisering s 4 Kalkleverandører s 17 Husdyrgjødsel

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Foto: NLR Agder Medlemsblad 4 30. april 2014 Foto: NLR-Agder Morelltrær i blomstring Innhold: Styreleder har ordet s. 2 Fagtur i Agderfylkene s. 5 Drensrør s.

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM INFORMASJON TIL JORD OG SKOGBRUKERE Januar 2011 PRODUKSJONSTILSKUDD - PT Det har nettopp vært søknadsomgang for husdyrproduksjon, grønt og potetproduksjon, samt for avløsertilskudd.

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2009 side 2 Bemanningen på kontoret og hos Landbrukstjenester Buskerud Hovedutvalgets medlemmer side 3 Levering av rundballeplast Avlingsskade

Detaljer

Våre rådgivings- og tjenestetilbud

Våre rådgivings- og tjenestetilbud Våre rådgivings- og tjenestetilbud Grovfôr Korn Potet Grønnsaker Bær Økologisk Miljøplan - SMIL Jordprøver Gjødsling Dreneringsplan Plantevern Gjødselspreder Test Møkkautstyr Byggteknisk Økonomi Maskinførerkurs

Detaljer

Statens Hus, 8002 Bodø side 1 Postboks 43, 8151 Ørnes Telefon 75531505 / 91320731 Telefon: 75755880 / 95845350 E-post: salten@lfr.

Statens Hus, 8002 Bodø side 1 Postboks 43, 8151 Ørnes Telefon 75531505 / 91320731 Telefon: 75755880 / 95845350 E-post: salten@lfr. Medlemsblad for SALTEN Landbruksrådgiving (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) April 2008 Foto: Kurt Peder Hjelvik Styret: Bak fra venstre: Arvid Savjord (nestleder), Yngve Fløttkjær

Detaljer

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet?

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? Innhold: Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014 Småplukk 3 Kort referat fra årsmøte! 5 Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? 6 Kan du tenke deg å ha russisk praktikant på din

Detaljer

DET ER TID FOR PLANLEGGING AV KOMMENDE VEKSTSESONG OG BESTILLING AV GJØDSELPLAN!

DET ER TID FOR PLANLEGGING AV KOMMENDE VEKSTSESONG OG BESTILLING AV GJØDSELPLAN! DET ER TID FOR PLANLEGGING AV KOMMENDE VEKSTSESONG OG BESTILLING AV GJØDSELPLAN! Det er tid for å gjøre opp status, og planlegge kommende sesong. Hvilke skifter ga gode avlinger og hvilke var problematiske?

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår!

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår! Tunrappen Nr 3/2010 November ********************************************** Innhold: Situasjonsrapport Gjødselplan 2011 Gjødselinnkjøp. Når? Konsolidering på Sør-Helgeland - aksjon Bedre rådgivningstilbud

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsmelding 2013 Forsidefoto: Fagturer og markdager er viktige arenaer for kunnskapsdeling i Norsk Landbruksrådgiving. Her er det Romerikesbønder på fagtur til Hedmarken for å få nye impulser og inspirasjon.

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er 54 200 kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr 142 000.

For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er 54 200 kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr 142 000. JORDBRUKSFRADRAG Flere har i disse dager fått brev fra Skatteetaten, der det står at fradragsført jordbruksfradrag ikke er godtatt. Vi har derfor tatt med litt om hovedkravene for jordbruksfradrag. Den

Detaljer

SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk

SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk ALLSKOGs hovedformål er å arbeide for andelseiernes økonomiske interesser tilknyttet eiendommen. Kompetansen til skogbrukslederne

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Medlemsskriv nr nr 2 3/2012 Innføring av medlemsrabatt for tjenester og rådgivning pr. 1.1.2013 Landbruksdagan 2012 Et år som beredskapsavløser Nye tjenester fra 1.1.2013 Dårlig vekstsesong for bringebær

Detaljer

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011 id Ringavisa Årsmelding 2010 10.mars 2011 Innhold Innkalling til årsmøte...3 Styrets årsberetning 2010...4 Årsmelding NLR NT 2010...6 Regnskap 2010 og budsjett 2011...12 Noter til regnskapet...16 Forslag

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 1. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf 625 50 250 hedmark@lr.no http://hedmark.lr.no Vurderer du BIOVARMEANLEGG? Vi hjelper deg med - muligheter og løsninger - anlegg

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 2 Innhold Det er artig å driva gard, men det krev pengar. Pengar til fjøs og til maskiner og litt til oss sjølve..

Detaljer

KLIMASTASJONENE ET NYTTIG VERKTØY

KLIMASTASJONENE ET NYTTIG VERKTØY KLIMASTASJONENE ET NYTTIG VERKTØY Nå er klimastasjonene satt ut i Meldal (Muan), Rindal (Rindalsskogen) og Rennebu (Stamnan). Klimastasjonene måler jordtemperatur, lufttemperatur, luftfuktighet, vindhastighet,

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Medlemsskriv Årsmelding nr 2 2013 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet. 4 Styret aktivitet. 5 Årsmelding

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2012 Årgang 9 29.02.2012 Årsmøte i NLR SørØst Høk Kro, Skjeberg onsdag 14. mars Kl. 18.00 Drenering og håndtering av overflatevann v/ rådgiver Knut Berg, NLR SørØst. Kl. 19.00 Årsmøtet

Detaljer

BygdefolketsStudieforbund Vestfold

BygdefolketsStudieforbund Vestfold BygdefolketsStudieforbund Vestfold SØKNAD OMMIDLER TIL KURS- OG KOMPETANSEUTVIKLING FOR LANDBRUKET I VESTFOLD 2011112 Bygdefolkets Studieforbund Vestfold søker med dette om tilskudd til kurs og kompetanseutvikling

Detaljer

Rådgivingsmelding. Innhald. Vår kunnskap - din styrke. Kalender. Fôrmangel? Kjøpe fôr eller selge dyr? Ynskjer du surfôrprøve?

Rådgivingsmelding. Innhald. Vår kunnskap - din styrke. Kalender. Fôrmangel? Kjøpe fôr eller selge dyr? Ynskjer du surfôrprøve? Fanav. 245, 5244 Fana Tlf: 98 24 58 30 Faks: 55 91 88 89 Bankgiro: 3411 23 62632 Org.nr.: NO 882 348 792 MVA http://hordaland.lr.no hordaland@lr.no Rådgivingsmelding Nummer 11-19. oktober 2011 Innhald

Detaljer

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011 Medlemsskriv Nr 4. 11. oktober - 2011 INNHOLD: INFO FRA DAGLIG LEDER... 4 KURS: BONDEN SOM BEDRIFTSLEDER... 5 AVLINGSSKADEERSTATNING... 8 UTFORDRING ETTER INNHØSTING... 8 SJEKK INNLØP, NEDLØPSKUMMER, AVSKJÆRINGSGRØFTER...

Detaljer

Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010

Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010 Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010 Innkalling Det innkalles herved til Årsmøte i Veksthusringen Dato: 16. mars 2010 Sted: Særheim Se program for hele dagen med klokkeslett på side 3! Saksliste for

Detaljer

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror!

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! Hva er kurstilskudd? Kurstilskudd er en støtteordning der du kan søke timestøtte til opplæring via "kurs", dette vil si at om teatergruppen din setter opp

Detaljer