Styremøte BI Studentsamfunn Referat. Styremøte BIS Stavanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger"

Transkript

1 Referat Styremøte BIS Stavanger 1

2 Innholdsfortegnelse Sak Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak Behandlingssak: Godkjenning av referat Sak Orienteringssak: Redegjørelser Sak Oppføring av eventueltsaker Sak Til orientering: Undergruppeverv Sak Til Orientering: LNU Midler Sak Til Orientering: BI Studentsamfunn Strategi Sak Til Orientering: BIS nøkler Sak Orienteringssak: Eventueltsaker Vedlegg 1 - LNU-tildelingen Vedlegg 2 - Strategi for BI Studentssamfunn. 2

3 Sted: Tid: Til stede: Viste 14:30 Leder, ØA, FA, SA, KA, MA, Leder emg, Leder øaf, VK1, VK2, KVK, HR, Leder NLD, Leder aksje, Idrett Sak Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak: innkalling og dagsorden blir godkjent. Enstemmig vedtatt. Sak Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder som ordstyrer, og kommunikasjon som referent. Enstemmig vedtatt. Sak Behandlingssak: Godkjenning av referat Forslag til vedtak: Referat fra blir godkjent, Referat fra og godkjennes ikke. Enstemmig vedtatt Sak : Orienteringssak: Redegjørelser Vervene orienterer om sin tid siden forrige styremøte Leder ØAF: vbvi har hatt styremøte, hvor vi har satt oss en plan og mål for semesteret som kommer. I dag er vi invitert på bedriftsbesøk hos KMPG. Vi holder også på å planlegge flere arrangementer, blant annet Gullkalkulatoren. FA: Fikk deltatt på store deler av BIS-dagen. Promotert for å få klassekontakter, mangler noen men begynner å nærme seg nå. Begynt å planlegge Temakvelden som mest sannsynlig blir 24.oktober. ØA: Som vanlig betalt flere regninger. Holdet overordnet kontroll på økonomien. Snart skal vi bytte til nytt regnskapsprogram (Visma). Hatt flere samtaler om LNU-midlene. Jeg og charlotte (leder) skal ha møte i morgen om hvordan vi skal gjøre dette. Mye fokus på økonomi ansvar og fokus fremover på det. Møte med Riana neste uke for å gå gjennom regnskapet til BI-kroen. 3

4 VK: Arrangert og deltatt på BIS-dagen. Veldig vellykket, stekte mye lapper. Var også med på Skagenlekene. Leder Aksjeklubb: Har ikke gjort så mye til nå. Har satt litt planer for tiden fremover, EMG: Jobbet mye med praktisk uke, finne samarbeidspartnere og å få alt på plass. Jobber også sammen med emg-styret med kommende arrangement. Vi mangler en økonomi ansvarlig i emg-styret, og håper å få satt dette snart. Idrett: Deltatt i Fadderuken, promotert fotball, snart i gang. Jobbet mye med å finne treningstider og hall til håndballen, mye som skal ordnes. Var med på Skagenlekene. NLD: Satt opp program som er 4 dager (18-21 mars). Skal i møte med konserthuset i morgen. Alle ansvarsstillingene er satt, og vi får plassert logo på en bil. Trenger noen flere folk, men vet ikke hvor mange som har søkt til NLD, så avventer litt det. Vi hadde første møte sist uke. La alt klart, og jobben er i gang. KVK: Har vært i samtaler med nesten alle. Jeg har vært på intervju sammen med VK. Snakket med flere i administrasjonen og vaktmesteren. Drevet med ordning av plakater og rentinglinjer der. Skrevet månedsmail. HR: Har ikke gjort så mye her. Jobbet mye med NSF, arrangert en del ting til KVK. Redaktør: Jobbet med BisVas. Første utgave under planlegging. SA: Var på Skagenlekene på lørdag. Det gikk helt ok på dagen, og veldig bra på kvelden. Bestilte inn drikke til kroen. Første gang alene på kroen, slitsomt men gikk bra. Planlagt diverse til NSF. Holder på med kostymene nå. Vært i flere møter. Var på BIS-dagen,og fikk snakket med nye studenter. Skagen vil spandere pizza å øl så vi kjører et arrangement der. Jobber også med ny avtale med Lervik. Skal ha møte med de snart. Skal også ha møte i morgen med Charlotte om mulig oppussing på kroen i samarbeid med administrasjoen. MA: Stand på SATS. Samme dag som BIS dagen. Vært i møte med Adecco. Vært en del mail med broremann. Skagenlekene hadde ansvaret for Skagen. Å de var greit fornøyd med det de endte med. Møte med undergruppen og de markedsansvalige i de forkjsellige vervene. Leder: Hatt flere samtaler med de i administrasjonen. Hva som skjer fremover med BI-kroa. Oppussing og dugnadsarbeid. Jobbet endel med NSF og forberedt diverse til denne helgen.. Hatt kontakt med andre ledere, snakket om hva BIS driver med. Sak : Oppføring av eventueltsaker Det meldes opp 4 saker til eventuelt. SA v/melissa har 1, MA v/ Erik har 1, Leder ØAF v/sine har 1 og Leder NLD v/fredrik har 1. Sak Orienteringssak: Orientering: HR orienterer om styrets ansvar ovenfor undergruppeverv. Det åpnes også for en liten diskusjon, samt spørrerunde rundt usvarte spørsmål. 4

5 HR redegjør for saken: Står ennå for det jeg sier i forhold til sikkerhet. Ser det kan bli litt for mye med 4 stykker på et møte (2VK, 1KVK og 1 vervrelatert), og er åpen for alternative metoder å gjøre det på. Siden vi ikke har vedtekter som sier hvordan valg ved undergrupper må vi bli enige sammen. HR: VK har total taushetsplikt. MA: Så lenge vi har en VK, en KVK og som blir ansvarlig for vervet (som f.eks sosialt ansavrlig ved sosialgruppen) så holder det. ØA: Det bør være likt for alle som søker. Og vi bør bruke de ressursene vi har. Det å komme på et intervju hos BIS skal jo være en form for det samme som det vil være når de skal ut i jobb i næringslivet. De kommer til på klare det da, og bør også fikse dette nå? ØAF: Dersom vi endrer litt på plasseringen av hvordan vi sitter på møtet kan det bli mindre truende. Hvis det sitter 4 stk på en side, og den som blir intervjuet sitter på motsatt side kan det virke litt skremmende. HR: 2-3 stk som sitter på samme side kanskje. Vi kan starte med denne taktikken for at det skal være mer behagelig for den som blir intervjuet. VK: Vi skjønner at det ikke er kjekt å sitte der å ha 4 personer mot seg, og at at det kan være mye. Men det er også dumt å velge bare en VK, siden vi bruker hverandre til å sparre med i etterkant og for å snakke om kandidatene og gjøre oss opp en objektiv mening. ØAF: Alle som deltar på intervjuet har jo taushetsplikt om hva som diskuteres. Men det kan være som VK sier verdifult å diskutere i etterkant, og å la alle delta. VK: Vi ønsker at vi begge skal brukes på intervjuene, eller at vi ikke brukes Marked: ved valg av undergruppe er det jo vi som sitter i hovedvervet som skal ha det siste ordet på hvem som blir valgt. Da bør ikke input fra begge VK være nødvendig. Saksopplysning HR: Siden undergruppene ikke er et styre, stemmer det at det er de som sal være ansvarlige for undergruppen som tar den siste avgjørelsen. Sosialt: personlig syns jeg det er viktig at vi bruker de ressursene som er tilgjengelige. NLD: Først og fremst er det ganske stort å sende inn en søknad i første omgang, og da vet de heller ikke om de blir valgt inn. Det er de som Erik (MA) sier, at vi (de som er ansvarlige for en egen undergruppe) selv vet hva vi trenger til undergruppen. Det er et verv de frivillig blir med i. ØAF rettet mot HR: Er det krav at det skal være innstilling på valg av undergruppe? HR svar: Nei, det skal være innstilling, men til syvende og sist skal det diskuteres hvem som passer best til stilling. 5

6 VK: Så da skal vi bare holde intervjuet, og så ha ingen videre betydning. Vi blir da utenforstående. Vi vil gjerne være to slik at vi har en som vi kan diskutere med og som kan rettferdigjør hva vi mener er det riktige valget, før de ansvarlige for undergruppen velger. MA: Det er enkelt å diskutere intervjuet i etterkant uten at det trenger å være to VK tilstede. HR: Dette er ikke en behandlingssak, men individuell avgjørelse. Hva syns dere: MA: vil ha med 1 VK og KVK. SA: For min del kan jeg godt bruke KVK og 2 VK. Ikke noe problem med å ha med alle. NLD: 1VK - Må tenke på hva som er best for den som blir intervjuet. EMG: minst mulig. 1 VK. ØAF: enten brukt begge eller ingen. 2 VK. Leder: vi kommer uansett ikke til å fremme en felles løsning som passer for alle. Det er derfor viktig at vi følger det vi sier og at dere samarbeider med begge VK om dette. HR: De som bare vil bruke 1 kan bruke Kathrine. De som vil bruke 2, bruker 2. Skal alltid være like mange personer og de samme personene. (I etterkant er dette merket som feil Både Astrid VK og Kathrine VK kan brukes alene.) MA: Får vi ikke vite hvor mange søkere vi har før søknadsfristen er ute? HR: Nei. Taushetsplikt frem til søknadsfrist er gått ut. Strek settes. Sak Orienteringssak: Bakgrunn: LNU-tildelingen gjennomføres høstsemesteret hvert skoleår. Det overordnede formålet med tildelingen av LNU-midlene er at de skal komme studentene til gode. Det er BI Studentsamfunn Sentralledelsen som behandler de mottatte søknadene fra lokalavdelingene. Leder redegjør for LNU Midler og retningslinjer for søking. Åpner for kommentarer og spørsmål. ØAF: Det er viktig når man skal skrive en søknad at man smører litt godt på. Det er viktig at søknaden er godt skrevet og redegjort for. Jo mer du søker jo mer har du mulighet til å få. Vi fikk mye i forhold til hva vi søkte på, men vi var beskjedne i flere av søknadene. SA: Får vi en sum inn? ØA: Vi får innvilget etter søknad og midlene øremerkes. 6

7 Leder: Alle søknadene skal sendes til Tommy (ØA). Jeg og Tommy går gjennom dem og sender dem videre til sentralledelsen. Vi oppfordrer alle til å søke, og å tenke om det er noe vi trenger midler til. Alle har fått informasjon om dette på mail. Fristen er satt til slutten av september. Gjennomgående er at pengene som blir innvilget skal gå dirkete til aktivitetsmaksimerende prosjekter/arrangementer. ØA Det er viktig å lage et budsjett som klart og detaljert viser hva vil dere bruke pengene på. Bruk gjerne meg om dere trenger informasjon eller hjelp. Leder: Det er også viktig å få med hvorfor du søker om støtte og hvorfor er det nødvendig å få støtte til akkurat dette. Skriv en god søknad. Det er som alltid null toleranse for kjøp av alkohol. Vi anbefaler at alle setter seg ned og tenker på hva som kan søkes om. Leder åpner for flere spørsmål setter strek. Sak : Orienteringssak: Bakgrunn: BI Studentsamfunn vedtok ved landsmøtet 2012 en ny strategi for arbeidet fremover. Leder redegjør for strategien og åpner for diskusjon for LA egne fokusområder. Leder: Dette har jeg tatt med for å informere om hva vi egentlig legger fokus på. Jeg ønsker diskusjon om hva vi skal fokusere på her i Stavanger. Vil fokusere på visjonen vår og kjerneverdien vår. Disse verdiene skal ligge i bakhånd i alt vi gjør. Jeg ønsker at alle setter seg inn i dette da det er normen vi skal følge. Vi lokalt skal ha egne ting som man jobber for. Hva dere mener bør være våre fokusområder. Hvordan vil dere studentene skal se på oss? Leder åpner for diskusjon SA: Det er jo kjekt å få inn nye folk, at vi tilrettelegger at alle kan delta på arrangementer. Fokuserer på flere typer arrangementer, og ikke bare arrangementer som ikke inneholder alkohol. Snakke med studentene om hva de vil ha. Slik at vi appellerer til alle. ØA: Viktig at vi er engasjerte. At vi stiller og er synlige på skolen, og på arrangementer. Studentene kan fort bli påvirket av oss om vi viser stort engasjement og entusiasme for arbeidet. Leder: Jeg ønsker at vi gjør oss noen tanker om hvordan vi ønsker å at studetentene skal se oss. Når jeg begynte i 1.klasse så jeg på BIS som en vennegjeng som ikke gjorde noe fornuftig. Det er viktig at vi jobber for studentene, og at vi er der for dem. Vi må gå til dem og være synlig, de skal ikke stadig behøve å oppsøke oss. Vi må tenke over det når vi planlegger ting og er i dialog med undergrupper og lignende. Ingen flere kommentarer eller spørsmål strek settes. Sak : Orienteringssak: Bakgrunn: Ledige nøkler til BIS kontoret, KVK redegjør for ansvarsområder rundt dette. 7

8 KVK Jeg har vært i dialog med Dag Egil i Administrasjonen om nøkler til BIS-kontoret. Det er veldig viktig at vi har et system på nøklene våre. Det at vi leverer videre nøklene når vi trer fra vervet vårt, men også skriver seg ut (fraskriver seg ansvaret for nøkkelen) i administrajsonen. Hvem skal ha tilgang til nøklene? Leder: Kontoret vårt skal være tilgjengelig for alle. Alle skal få ha nøkler hvis det er nok av dem. KVK: I tillegg til BIS styret er VK og KVK prioriterte verv for nøkler. ØA: Alle de som har fått nøkler nå, må opp til Dag Egil og gi beskjed om dette. VK: Kan vi ikke lage en liste på det så alle slipper å gå opp å gjøre det. ØAF: til informasjon Det er viktig at alle tar hensyn på kontoret og låser døra etter at siste person går ut av kontoret. Det har skjedd flere ganger at jeg og andre har komt til ulåst dør. KVK tar på seg listeskriving av nøkler. Strek settes. Sak : Saker til Eventuelt Eventueltsak: SA v/melissa: Bekledning til NSF Vi har bestemt at vi skal være soldater. SA redegjør for kostymene Leder: Melissa har 100% ansvar for bekledning. Alle henvendelser om dette skal til henne. Eventueltsak: MA v/erik Samarbeid med Adecco MA: Vi var på møte på Adecco. Jobber videre med det Charlotte planla i fjor. Jobber også med å få markedsstøtte. Problemet her er at de har en avtale med UIS, som de ikke betaler for. Dette gjør det vanskelig for oss å selge inn markedsstøtten. Jeg har sagt at de kan komme til oss med et tall, og se hva de svarer. Til nå har vi komt frem til ulike punkt til samarbeidet. Foredragsholdere som de flyt inn gratis. Vi ønsker også å opprette noe som heter Adecco Åpen dør som gir studenter mulighet til å spørre om karriere, cv og jobbsøkingsråd. Da må vi jobbe med å promotere dette for at folk skal komme inn. Er den gevinsten vi får fra det, verdt det hvis vi ikke får en krone for det? Ønsker forslag fra dere om hva vi kan gjøre sammen med Adecco. NLD: Jeg vet de arrangerer en «Adeccouke» hvor de skjer mye ulike ting, dette bruker jo Adecco mye penger på og dette kan vi gjøre også hos oss? Leder: Når jeg var i dialog med de før sommeren, så var det ganske klart at de heller ønsker å bruke penger på arrangementer istedenfor å gi støtte o form av penger. MA: Vi kan bruke dem til flere ting. De ønsker å bidra. 8

9 ØA: Hvor mye koster en temakveld? ØAF: Karlsen kostet balnt annet kroner Mens Ingebritsen kostet kroner Gode foredragsholdere er dyrt. Så det er et enkelt regnestykke hvis de kan fly inn en god foredragsholder får vi gratis av dem. MA: Hva synes dere om Adecco åpen dag? EMG: Det kan være veldig bra for studentene. Leder: Spørsmålet er jo om studentene kommer de til å bruke det? Marked: alternativet er å fakturere for 1 dag i måneden for kostand ved stand, Leder - Men det blir litt feil. De gjør ikke dette for å promotere sine produkter, men gjør det på en måte for studentene, samtidig som de er synlige. Full stand pris kan bli litt mye. ØA: Ett annet forslag kan være f. ek kr 5000 i semesteret. MA: Desto mer de viser seg på vår skole, så blir dette top of mind for studentene for å bli interessert i adecco. Størrelsen på pakken som må vurderes og eventuelt utbytte for partene. Leder Uansett så finnes det mye potensiell med Adecoo. Fortsett arbeidet med dette og hold oss oppdatert. Strek settes. Eventueltsak - Leder ØAF v/sine Samarbeid med Adecco ØAF: Siden det er så mye samkjøring over lokalavdelingene for tiden, og at alt skal være likt for sentralt. Hvordan blir det for undergruppene? Må det f.eks være genser eller kan vi velge andre bekledninger. Leder: Jeg skal undersøke og skal finne ut av retningslinjene for det og så gir beskjed. (i etterkant er det avgjort at alle undergrupper/linjeforeninger selv bestemme design, farge og oppsett, men at BIS-logo på være på alle trykte gjenstander inkl. bekledning.) Eventueltsak: Leder NLD v/fredrik Konfidensiell sak. Møtet heves. Neste styremøtet: Mandag 16 september

10 LNU-tildelingen Vedlegg 1: LNU-tildelingen gjennomføres høstsemesteret hvert skoleår. Det er leder og ØA i Sentralledelsen som har hovedansvar for denne. Alle undergrupper og prosjekter har mulighet til å søke. Vanligvis ligger potten på rundt ,- (i til gode fra i fjor) men dette vil variere fra år til år. Det vil normalt bli tatt hensyn til størrelse på lokalavdelingen, men i bunn og grunn er det kvaliteten på søknadene som avgjør. Retningslinjer for fordeling av LNU-midler i BI Studentsamfunn Følgende retningslinjer er gjeldende for tildelingen av LNU-midler i BI Studentsamfunn. Sentralledelsen i BI Studentsamfunn vil dele ut mottatte midler fra LNU og Frifond Organisasjon utover alle de 5 lokale avdelingene. Med følgende retningslinjer ønsker vi å informere om hvordan støtten fungerer. Ikke minst ønsker vi også å informere om hva vi legger til grunn når vi fordeler midlene. Alle søknader fra lokalavdelingene skal, uten unntak, sendes fra økonomiansvarlig ved lokalavdelingen. Dette for å få ryddighet i prosessen. Alle søknader sendes til økonomiansvarlig i Sentralledelsen. All kommunikasjon i søknadsprosessen og tildelingen vil fra Sentralledelsen sin side komme fra økonomiansvarlig og leder. Alle søknadene fra samme lokalavdeling, skal så fremt det lar seg gjøre sendes i ett samlet dokument. Støtten BI Studentsamfunn mottar skal fordeles på lokalavdelingene i organisasjonen Tildelingen skjer på bakgrunn av søknader mottatt fra de respektive lokalavdelingene Søknadene skal være vel begrunnede og presisere følgende: - Hvem og hva støtten skal komme til gode - Kostnadsoverslag/budsjett over formålet 10

11 - En konkret forklaring av formålet og hvorfor økonomisk støtte fra LNU er nødvendig for gjennomføring av formålet - Om tiltaket har blitt gjennomført tidligere skal regnskap fra tidligere år fremkomme sammen med søknaden BI Studentsamfunn har nulltoleranse for innkjøp av alkohol og søknader som vinkles mot dette vil, uten unntak, bli avslått. Tildelte midler skal på ingen måte benyttes til å direkte styrke lokalavdelingenes egenkapital. BI Studentsamfunn skal være en aktivitetsmaksimerende organisasjon og støtten som mottas skal være rettet mot dette Ved fordeling benytter BI Studentsamfunn tre former for svar: - Full innvilgelse. Ved full innvilgelse vil lokalavdelingen motta hele summen som er søkt om. - Delvis innvilgelse. Ved delvis innvilgelse vil lokalavdelingen motta deler av summen det er søkt om. - Avslag. Ved avslag vil ikke lokalavdelingen motta noe av den summen det er søkt om. Det er BI Studentsamfunn Sentralledelsen som behandler de mottatte søknadene fra lokalavdelingene. Midlene skal utbetales de respektive avdelingene i rimelig tid etter avsluttet søknadsog behandlingsperiode (innenfor frister satt av LNU). Det overordnede formålet med tildelingen av LNU-midlene er at de skal komme studentene til gode. Derfor vil søknader om penger som skal gå til følgende formål komme først i køen ved søknadsrunden: - Tiltak som er av kulturell sort (idrett, revy, temakvelder, studentmagasin, etc.) - Nye tiltak som trenger grunnstøtte ved oppstart - Fremtidsrettede tiltak som skal komme medlemmene til gode også i tiden ut over søknadsåret - Støtte til aktiviteter og innkjøp som kommer en stor del av studentmassen til gode - Støtte til aktiviteter eller lignende som er knyttet til den nye strategiens fokusområder (visjonær: fremtidsrettet og omstillingsdyktig organisasjon som tørr å tenke nyskapende, grensesprengende: arena for utvikling, åpen: inkluderende og tilgjengelig og engasjerende: aktivitetsmaksimerende) - Støtte til mat og lignende som ikke er nødvendig for gjennomføringen av et arrangementet vil ikke bli prioritert 11

12 Vi i Sentralledelsen ønsker å kvalitetssikre både tildelingen og bruken av LNU-midler på lokalavdelingene. Dette medfører blant annet følgende forpliktelser for alle lokalavdelinger: - Ved ubenyttet støtte, dvs. at lokalavdelingen ikke har brukt opp penger tildelt, skal denne tilbakeføres til Sentralledelsen. Disse midlene vil deles ut ved en ny søknadsrunde, på initiativ fra Sentralledelsen. - Det skal fremlegges regnskap med bilag fra lokalavdelingen sin side som beviser at de tildelte midlene har gått til de formål som ble foreskrevet i søknadene. - Det skal foreligge arrangementsrapporter fra de arrangementer som er blitt til på bakgrunn av midler tildelt fra LNU. Det skal foreligge prosjektrapporter fra de prosjekter som er blitt satt i gang på bakgrunn av tildelingen. Tildelingen vil gjennomføres på bakgrunn av en vurdering fra Sentralledelsen. Vi tar LNU sine retningslinjer i betraktning når vi vurderer hva som er mest hensiktsmessig for organisasjonen som helhet når vi tildeler midlene. Vi ber om forståelse for at vår vurdering er tatt på bakgrunn av en forståelse for organisasjonens beste, og hva som vil være mest hensiktsmessig for organisasjonen både på kort og lang sikt. Vi vil som sentralledd sitte med et syn på organisasjonen ovenfra og med en unik mulighet til å ha en innsikt i organisasjonen som en ikke har den samme muligheten til på lokalt nivå. Dette vil ligge til grunn når vi vurderer søknadene. Skulle det foreligge misnøye knyttet til tildelingen, har lokalavdelingene mulighet til å be Sentralledelsen om begrunnelse på søknader som er blitt avslått. Ved ønske om begrunnelse vil denne bli sendt innen én uke etter mottatt ønske om begrunnelse. Skulle begrunnelsen ikke være tilfredsstillende og det fremdeles er misnøye knyttet til fordelingen, er det mulighet til å sende en formell klage på tildelingen. Klagen vil bli behandlet av et klageutvalg sammensatt av alle medlemmer av kontroll- og vedtektskomiteen ved alle lokalavdelingene og sentralledelsen. Dette vil føre til en objektiv klagevurdering hvor alle parters stemme er representert. Klageutvalgets beslutning vil diktere videre saksgang i klageprosessen. Strategi BI Studentsamfunn Vedlegg 2: Visjon: BIS skal tilføre sin studentmasse en merverdi som gjør de til Norges mest ettertraktede studenter. 12

13 Kjerneverdier: Visjonær: BIS skal være visjonære ved å være en fremtidsrettet og omstillingsdyktighet organisasjon som tør å tenke nyskapende. Åpen: BIS skal være åpen ved å være inkluderende og tilgjengelig for studentene, og alltid ha en åpen dør. Grensesprengende: BIS skal være grensesprengende ved å være en arena for utvikling, som med pågangsmot baner vei for studentene. Engasjerende: BIS skal være engasjerende ved å være aktivitetsmaksimerende, og skape entusiasme blant studentene. Fokusområder: Fag BIS skal jobbe for å gi studentene et godt studiemiljø gjennom sikring av høy faglig og pedagogisk kvalitet, samt bidra til et godt fysisk læringsmiljø. BIS skal supplere Bis faglige teori ved å i tillegg tilby en praktisk tilnærming til teorien. BIS skal bidra til intern læring i organisasjonen, samt muligheter for engajserte til å tilegne seg ytterligere kunnskap via eksterne kilder. Velferd BIS skal skape et engasjerende studentmiljø ved å avholde sosiale arrangementer og tilrettelegge for og med studentenes interesser. BIS skal tilrettelegge for studentpolitisk aktivitet med fokus på studentenes tilværelse og velferd. Samfunn BIS skal synliggjøre organisasjon gjennom økt engasjement innenfor næringsliv, politikk og andre forum. 13

14 BIS skal sammen med BI og SBIO bidra til å fronte studentenes interesser og rammevilkår eksternt. BIS skal jobbe aktivt for å profilere, verne om og styrke interessene til BI-studentene i media. Næringsliv BIS skal være brobygger mellom studentene og næringslivet BIS skal arbeide ut mot næringslivet med det formål å øke studentenes og organisasjonens attraktivitet. BIS skal aktivt jobbe for å synliggjøre BI-studentenes unike kvaliteter. 14

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Generalforsamling vår 2013 Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte SAKSPAPIRER Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 04-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 05-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 Start: 13.00 Slutt: 21.45 Antall personer tilstede: 152 ved oppstart. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 23.01.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynte 17:43) Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede i dag: Leder, KA, ØA, KVK, FA, MA, LIM SAK 10 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2013

Generalforsamling. Høst 2013 Generalforsamling Høst 2013 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 1 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komitéer

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Generalforsamling Høst 2011, Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 Generalforsamling Høst 2013 Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 1 Forord Da var det tid for Høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim REFERAT Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer