Årsmøte i DIS-Vestfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i DIS-Vestfold"

Transkript

1 DIS-Vestfold Nr årgang. mars. Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 17. mars 2005, kl Stokke Bygdetun

2 Hei igjen alle sammen, Det er nå klart for et nytt årsmøte i DIS-Vestfold. Og denne gangen blir det litt spesielt. Vi er nemlig blitt 10 år. Den 2. mars 1995 ble DIS- Vestfold startet. Og dette må vi selvsagt markere på medlemsmøtet i mars. Jeg regner med at vi da får litt ekstra til kaffen i tillegg til den vanlige kringla! På disse årene har vi i DIS-Vestfold vokst til i skrivende stund 430 medlemmer, og det fortjener selvsagt en markering. At vi har blitt så mange viser at interessen for slektsgransking er stadig økende. Og jeg velger å tro at vårt gode miljø og medlemmene som alltid viser hjelpsomhet vil vise at den positive utviklingen fortsetter. På landsmøtet i 2004 ble følgende visjon utformet: "DIS-Norge, landets ledende slektsfaglige møteplass". Og i DIS har vi en rekke møteplasser, ikke bare de vi først og fremst tenker på som medlemsmøtene, men også vårt lille medlemsblad DIZ, kursene vi holder og gruppe-aktivitene. Men i DIS er vi også opptatt av å utvikle og hjelpe hverandre på mange fronter, også de mange som ikke har mulighet til å komme på møtene. Og her tar vi i bruk D-en i DIS Databehandling. Selve ordet høres kanskje allerede gammelmodig ut, men for 15 år siden da DIS-Norge ble startet betydde det noe framtidsrettet og slagkraftig. I dag ser vi at vi har fått en rekke nye møteplasser takket være felles innsats, ja og så Internett da selvsagt. Jeg tenker da på noen av de mange nye møteplassene vi finner i regi av DIS. Vi finner her verktøy som DlStreff, Slektsforskerbasen, lokale og sentrale web-sider, og ikke minst nykommeren Slektsforum. Dette siste tilskuddet gjør at vi nå har fått et felles, landsomfattende sted å stille spørsmål og diskutere slektsfaglige temaer. Her kan alle medlemmer av DIS enkelt legge ut etterlysninger og annet. Og i god DIS-ånd legger vi selvsagt inn svar på disse spørsmålene og deltar aktivt i diskusjonene ikke sant? Følg med på Slektsforum du også. Kanskje vi kan leve opp til visjonen: "DIS-Norge, landets ledende slektsfaglige møteplass"? Gratulerer med de første 10 årene alle sammen og lykke til videre. John Ludvigsen Leder 2 DIZ nr

3 DIS-Vestfold - Styrets beretning 2004 Styret i perioden Leder: John Ludvigsen Nestleder: Rolf Dahl Kasserer: Henning Halvorsen Sekretær: Angen Hofseth Svinterud Styremedl.: Willy Fredriksen Varamedl.: Ragnhild Prøytz Brita Heggelund Revisor: Tove Bexrud Lederen representerte DIS-Vestfold på årsmøtet i DIS-Norge 24. og 25. april. I tillegg deltok Willy Fredriksen som styrets representant. Styrets arbeid Aktiviteten i laget har økt og gjenspeiler seg bl.a. i økt medlemstall. En undergruppe er etablert i Sandefjord, det er satt fokus på opplæring av medlemmene, og det har vært en økt satsing på medlemsbladet. Fadderordningen for søking i betalingsbaser har blitt utvidet, og DlStreff-aktiviteten har fått et oppsving. Styret har inngått avtale med Vestfold Slektshistorielag om samarbeid ved å tilby åpne møter og kurs for hverandres medlemmer. I forbindelse med 10års-jubileet i år har det blitt utarbeidet en jubileumsberetning. Det har vært avholdt 9 styremøter. Styremedlemmene og andre med et oppdrag gitt av styret, har fra 2004 fått dekket sine reiseutgifter. Medlemmene DIS-Vestfold hadde 417 medlemmer pr 1. januar 2005, 17 flere enn året før. DIZ nr

4 Møtevirksomheten Stokke Bygdetun har vært benyttet som fast møtelokale med fin beliggenhet midt i fylket og nær E18. Plagsomt dårlig akustikk i lokalet har blitt utbedret. Det har vist seg vanskelig å få etablert en kaffekomite til møtene. På høstparten inngikk en derfor avtale med en del frivillige om å stille opp en dag hver. Det er anskaffet bærbar PC og videoprojektor til bruk ved møter og kurs. Ordinære medlemsmøter har vært holdt: -26. febr Årsmøte mars Slektsforskning i USA v/ Willy Fredriksen og John Ludvigsen april Statsarkivet på Kongsberg vi Nils Johan Stoa -27. mai Svenske kilder vi Odd Martinsen og Willy Fredriksen -19. aug DiStreff v/ John Ludvigsen og Liv Ofsdal -16. sept Lokalt billedarkiv v/ Jan Ingar Hansen -21. okt Fra Lorens Berg til tekniske duppeditter v/ Lars Harald Alstadsæter -18. nov Testing av slektsprogram v/ Ole Bjørn Darrud -16. des Julemøte. Kildearkivering. Erfaring og gode tips -20. jan Demonstrasjon av DiSforum og DlSchat vi John Ludvigsen mfl febr Danske kilder v/ Rune Helland Møtene samlet 372 deltagere, som gir et gjennomsnitt på 34 pr. gang. Arbeidsmøter har vært holdt på Bygdetunet 3 ganger i hvert semester med et gjennomsnitt på 8 deltagere hver gang. Sandefjordgruppen ble etablert som en lokal undergruppe i februar med tilholdssted på Ranvik ungdomsskole med fast møtedag hver første mandag i måneden. Det var behov for et møtested i byen for de mange interesserte slektsforskerne til 4 DIZ nr

5 gjensidig glede og nytte. Med liten administrasjon har en likevel maktet å få til en viss opplæring av nybegynnere og har kunnet møte de mer erfarne med råd og tips for videreutvikling, ikke minst ved henvisninger til allerede etablerte tilbud. Det har vært holdt 11 møter, 2 av dem har vært lagt til Sandefjord bibliotek. 233 personer har møtt frem, et gjennomsnitt på 21 pr. kveld. Kontaktperson: Osvald Rydjord. Medspillere: Kjell Hansen, Odd Martinsen og Angen Hofseth Svinterud Andre arrangement - "Slektsforskerdagen" lørdag 30. oktober med stands på bibliotekene i Lardal, Andebu og Holmestrand. Rundt 70 personer besøkte de tre utstillingene. - Tur til Statsarkivet i Kongsberg med innlagt foredrag v/ Nils Johan Stoa. Turen gikk med privatbiler og samlet 25 deltagere inklusive noen få fra VSHL. Kurs Retningslinjer for kursvirksomheten ble av en arbeidsgruppe nedfelt i et dokument "Medlemstilbud i Dis Vestfold" i mars. Følgende kurs er gjennomført i 2004 / startet i 2005: - Okt Hvordan bruke Disgen v/ Morten Kjellesvig. Sted, Stokke ungdomsskole - Nov - des Billedbehandling v/ Jan Willi Talgø, Ranvik ungdomsskole, Sandefjord - Jan - mars Begynnerkurs i slektsforskning v/ Geir Holm, Ranvik ungdomsskole, Sandefjord - Feb - mars Hvordan lage hjemmeside v/ Morten Lohne (internt i Sandefjordgruppen) Antall deltagere: 52 (derav 10 Hvordan bruke Disgen, 15 Billedbehandling, 14 Begynnerkurs i slektsforskning, 13 Hvordan lage hjemmeside). DIZ nr

6 Medlemsbladet DIZ Det har kommet ut 4 nummer i I samsvar med medlemsmassen ligger bladets opplag på 425 ved årets utgang. Sidetallet har økt til 20. Bladet har, som nytt av året, fått redaksjonskomité med 2 medarbeidere i tillegg til redaktøren. Denne styrkingen har ført til at også flere medlemmer har bidratt med stoff til bladet. Hjemmesiden Ansvarlig har vært John Ludvigsen med støtte av Willy Fredriksen og Jan Willi Talgø Stort arbeidspress på de ansvarlige har ført til at siden ikke har fremstått så oppdatert som ønskelig. Ved inngangen til 2005 ble vårt etterlysningsforum erstattet av det sentrale Slektsforum som dekker hele Norge. Det samme gjelder også forumet for spørsmål rundt kilderegistrering. Brukergrupper Fra å være en gruppe for likesinnede til gjensidig hjelp og støtte har brukergruppene etter hvert blitt et sted hvor nybegynnere kan få hjelp fra en mer erfaren person. Gruppene får noe økonomisk støtte til virksomheten. Brother's Keeper (BK), leder Frank Nordberg. Gruppen har hatt fellesmøte på Stokke bibliotek sammen med Stokke historielags slektsgruppe og Vestfold slektshistorielag hver første onsdag i måneden. Det har vært 9 samlinger med fra 5 til 10 personer hver gang. Fra høsten av har en registrert nedgang i besøket, noe som kan tilskrives endringen i bibliotekets åpningstid. Biblioteket stenger nå tidlig på onsdager med den følge at det ikke lenger er mulig å kombinere BK-møtet med et bibliotekbesøk. Disgen, leder Tove Bexrud. Det ble blåst nytt liv i gruppen med en samling hos lederen i 6 DIZ nr

7 august. Gruppen var medvirkende til at det ble arrangert kurs i hvordan bruke Disgen-programmet i oktober. The Master Genealogist (TMG), leder Willy Fredriksen. Det har ikke vært holdt medlemsmøter dette året. Programmet markedsføres godt i diverse medlemssammenheng. Produsenten har gitt DIS-Vestfold gratisversjon av programmet til demonstrasjonsbruk på foreningens bærbare pc. Fadderordninger er innført som en tjeneste til medlemmene. Søking i amerikanske kilder v/ Willy Fredriksen. Foreningen har hatt abonnement på online-søk i folketellinger i USA 1880-, og 1930-utgavene i to år. Abonnementet er gjort tilgjengelig for medlemmene ved at Willy foretar søket. Det har vært ca 10 forespørsler i 2004 som er en nedgang i forhold til året før. Nedgangen skyldes trolig lavere markedsføring dette året. Søking i svenske kilder vi Odd Martinsen. Foreningens abonnement på online-søk i "Arkion" er gjort tilgjengelig ved at Odd foretar søket for medlemmene. Det har vært 18 henvendelser siden ordningen startet i mai. Basen, som stort sett omfatter år 1900, har imidlertid vist seg å være av begrenset nytte. DlStreff v/liv Ofsdal. Innlevering av bidrag har hatt et oppsving siden mai da ordningen kom i fastere former og fikk ny leder (DlStreff-fadder). Det er behandlet 71 bidrag fra 64 medlemmer. Det er reklamert for Distreff på medlemsmøtene og gjennom en egenprodusert brosjyre, og det har vært mulig å få veiledning og praktisk hjelp på de fleste medlemsmøtene. Ved Slektsforskerdagen i Oslo deltok DlStreff-fadderen på DlStreffstand blant 16 andre utstillere. DIZ nr

8 Medlemsaktiviteter Foruten aktiviteter som nevnes spesielt, har medlemmene vært virksomme på forskjellig vis, bl.a. ved gjennomføring av medlemsmøtene på Stokke Bygdetun og på Ranvik ungdomsskole i Sandefjord. Kilderegistrering. Registrering av kirkebøkene i fylket foregår fortløpende. Flere medlemmer legger ned et stort arbeid her. Kilderegistratorer og støttepersoner var samlet til et nytte- og hyggemøte på Stokke Bygdetun 27. januar. Fra Andebu ble "Konfirmerte " gjort ferdig og levert inn siste år. Status for registreringene finnes på foreningens hjemmeside: isnorqe. not. 8 DIZ nr

9 Aktiva Balanse Passiva Kasse Postgiro 0,00 432,44 Gjeld Egenkapital 6 796, ,19 Bank DIS Norge ,75 Sum ,19 Sum ,19 Driftsregnskap Inntekter Utgifter Kontingent ,00 Porto / Gebyr ,95 Møteinntekter 1 211,00 Husleie 6 000,00 Tillskudd slektsforskerdagen 4 200,00 Trykksaker 5 931,04 Salg av hefter 500,00 Teknisk utstyr ,30 Renter 1 748,39 Telefonutgifter 3 200,00 Diverse utgifter 1 338,00 Prosjektarbeide 2 910,96 Slektforskerdagen ,86 Styrehonorar 3 200,00 Møteutgifter 8 829,20 Underskudd ,92 Kjøregodtgjørelse 2 814,00 Sum ,31 Sum ,31 Egenkapital ,11 Underskudd ,92 Egenkapital ,19 Henning Halvorsen (sign) Kasserer Revisors bemerkning Inntekter og utgifter, kasse, postgiro, og bank DIS Norge er kontrollert og funnet i orden. Regnskapene for 2002 og 2003 er feil avsluttet, noe som gjør at egenkapitalen er blitt feil begge disse årene. Fjorårets egenkapital er derfor korrigert. Tønsberg, Tove Bexrud (sign) Revisor DIZ nr

10 Revisors rapport Regnskap for DIS Vestfold pr Regnskapet for 2004 er revidert, men ikke funnet i orden. Inntekter og utgifter er korrekt ført og godkjennes. Egenkapitalen for 2003 er feil og ved nærmere ettersyn stemte ikke regnskapet for dette året, heller ikke regnskapet for Balanseregnskapet er ikke lagt fram på en oversiktlig måte og ved nærmere ettersyn av dette har det vist seg at det ikke har stemt. Dette har medført at egenkapitalen har vært feil både for regnskapetsåret 2002 og For å få satt opp et regnskap for 2004, har jeg derfor gått ut fra inntekter og utgifter i dette året. Differansen er underskudd. I balanseregnskapet har jeg gått ut fra postene til kasse, postgiro og bank Dis Norge på debetsiden som er aktiva. På kreditsiden har vi en gjeldspost. Resten må derfor være egenkapital pr , d.v.s. kr ,19. Deretter har jeg beregnet egenkapitalen for 2003 ved å legge sammen årets underskudd med egenkapitalen pr og får derfor at egenkapitalen pr skulle vært kr ,11, d.v.s. at egenkapitalen for er kr ,13 lavere enn i følge regnskapet. Dette skulle vært oppdaget hvis balanseregnskapet hadde vært korrekt oppstilt. Regnskapene skulle ikke vært godkjent. Regnskapet må føres i et regnskapsprogram, ikke Excel. Hadde dette vært gjort, hadde det ikke vært mulig å gjøre disse feilene.regnskapet må for ettertid settes opp med balanseregnskap og driftsregnskap. Postene i balanseregnskapet er åpningsposter for neste års regnskap. Hva som har skjedd i 2002 og 2003 regner jeg ikke med er min oppgave å finne ut av. Avsetning skal ikke gjøres som det er gjort i tidligere år ved å dele opp bankkontoen. En kan heller gjøre en bemerkning om avsetning ved egenkapitalen. Regnskapet for 2004 er pent ført, men det er vankelig å få full oversikt på dette regnskapssystemet. Årets utgifter er store, selv tatt i betraktning av at det er kjøpt diverse utstyr. Utgiftene for videre år må følges nøye. Tønsberg, 24. februar 2005 Tove Bexrud Revisor 10 DIZ nr

11 Budsjett 005 INNTEKTER KONTONAVN Fra DIS Norge ,00 Møteinntekter 2 000,00 Tilskudd til slektsforskerdagen 1667,00 Salg av hefter Renteinntekter 1500,00 SUM INNTEKTER ,00 UTGIFTER KONTONAVN Leie av lokaler 6 000,00 Møteutgifter ,00 Trykksaker 7 000,00 Teknisk utstyr 3 000,00 Telefonutgifter 2 200,00 Porto / gebyrer ,00 Diverse utgifter 1 500,00 Tilskudd brukergrupper 2 000,00 Prosjektarbeid 3 000,00 Slektsforskerdagen 5 000,00 km-godgjørelse 4 000,00 Styrehonorar 2 000,00 SUM UTGIFTER ,00 SUM INNTEKTER ,00 SUM UTGIFTER ,00 FORELØPIG OVER/UNDERSKUDD ,00 Egenkapital Egenkapital , ,19 DIZ nr

12 B-post John Ludvigsen Østersveien 7 B 3154 TOLVSRØD PORTO UTALT ININLEvWUG91 Returadresse: DIS-Vestfold Rolf Dahl Østbyveien Husøysund Styret i denne perioden. Leder: John Ludvigsen. Østersv.7 b 3154 Tolvsrød Tlf Mob Jobb E-post Nestleder: Rolf Dahl. Østbyv Husøysund Tlf Mob jobb E-post Sekretær: Angen Hofseth Svinterud. Asnestoppen Sandefjord Tlf E-post Kasserer: Henning Halvorsen. Furustien 4a 3150 Tolvsrød Tlf Mob E-post Styremedlem: Willy Fredriksen. Berganveien Skallestad Tlf Mob E-post Varamedlem: Brita Hegglund. Trudvangveien 28b 3117 Tønsberg Tlf E-post Varamedlem: Ragnhild Prøytz. Kjølhalstien 31a 3189 Horten Tlf Mob E-post Revisør: Tove Bexrud. Trymsv Tønsberg Tlf E-post 12 DIZ nr

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2004.10. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 19. februar 2003, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Så er vi endelig kommet i gang med et nytt år

Detaljer

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 01-2013 18. ÅRGANG I DETTE NUMMER: Fotogruppen Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891 Årsmøte 2013 - Budsjett Årsmøte 2013 - Regnskap DIZ Medlemsblad for DIS-Vestfold

Detaljer

Årsrapport for DIS-Vestfold 2012

Årsrapport for DIS-Vestfold 2012 Årsrapport for DIS-Vestfold 2012 Nøtterøy 21 februar 2013 Mangeårige leder av DIS-Vestfold, John Ludvigsen gikk ut av styret. Unn Helgesen Linde ble valg som ny leder. Harald Lind og Hege Karina Frebergsvik

Detaljer

DIS-Vestfold. Nr2-2004. 9. årgang. Antarktis 1928

DIS-Vestfold. Nr2-2004. 9. årgang. Antarktis 1928 DIS-Vestfold Nr2-2004. 9. årgang. Antarktis 1928 1 Diz nr. 2 2004 Hei igjen alle sammen, Som mange har fått med seg har vi nå en periode hatt et ekstra møte i måneden på Stokke bygdetun. Disse møtene har

Detaljer

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold Årsmøtet 2010 Årsberetning for 2009 DIS-Østfold DIS-Østfold 10. februar 2010 Årsberetning for 2009 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape

Detaljer

Nr 03-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. DIS-Tønsberg. Hvem forsker hvor. Kalenderforvirring. Nytt medlemstilbud

Nr 03-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. DIS-Tønsberg. Hvem forsker hvor. Kalenderforvirring. Nytt medlemstilbud DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 03-2013 18. ÅRGANG I DETTE NUMMER: DIS-Tønsberg Hvem forsker hvor Kalenderforvirring Nytt medlemstilbud Vivestad Høstmarked Grunnkurs i slektsforsking DIZ Medlemsblad

Detaljer

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012 1 DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger Program: 1. Årsmøte 2. Pause/bevertning 3. Foredrag v/birger Lindanger Om Rogaland Historielag Forslag til

Detaljer

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 18. FEBRUAR 2009, KL. 18.30 PÅ STATSARKIVET I STAVANGER

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 18. FEBRUAR 2009, KL. 18.30 PÅ STATSARKIVET I STAVANGER DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 18. FEBRUAR 2009, KL. 18.30 PÅ STATSARKIVET I STAVANGER Program: 1) Årsmøte. 2) Pause/bevertning. Det vil bli servert kaffe/te og noe å bite i. 3) Forfatteren

Detaljer

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned.

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. Østfolddis Digitalt medlemsblad nr. 2 - mars 2010 INNHOLD: Windows-Hjørnet side 2 Årsmøtets dagsorden side 4 Årsberetning side 5 Regnskap side 8 Hvor ble det av mor? side 10 Å bruke svenske SVAR side 13

Detaljer

Årsrapport 2014. Program 2015

Årsrapport 2014. Program 2015 Årsrapport 2014 og Program 2015 (Fremlegges for generalforsamlingen 7. februar 2015) v. 1.1 Astronomi og romfart Foreningens lover 1. har til formål å spre og styrke interessen for astronomi og romforskning

Detaljer

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold Årsmøtet 2013 Årsberetning for 2012 DIS-Østfold DIS-Østfold 31. januar 2013 Årsberetning for 2012 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape et

Detaljer

ÅRSBERETNING. for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013.

ÅRSBERETNING. for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013. ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013. STYRET. Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Synnøve Hoseth, Steinkjer Sekretær:

Detaljer

Årsrapport 2013. Program 2014. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart

Årsrapport 2013. Program 2014. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart Årsrapport 2013 og Program 2014 Styrets innstilling til generalforsamlingen 8. februar 2014 Astronomi og romfart Foreningens lover 1. har til formål å spre og styrke interessen for astronomi og romforskning

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem Tore J. Mehl Per

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 ÅRSBERETNING FOR 2012 Styrets sammensetting Etter valget i 2011 har styret hatt følgende sammensetning: Navn Funksjon På valg Bjørn Jakobsen Leder 2013 Arild Kjærås Sekretær - valgt for 2 år i 2012 2014

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsrapport 2012. Program 2013. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart

Årsrapport 2012. Program 2013. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart Årsrapport 2012 og Program 2013 Vedtatt av generalforsamlingen 9. februar 2013 Astronomi og romfart Foreningens lover 1. har til formål å spre og styrke interessen for astronomi og romforskning i Norge.

Detaljer

DISputten. Utgave 2-2014, årgang 21 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647

DISputten. Utgave 2-2014, årgang 21 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 DISputten Utgave 2-2014, årgang 21 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 DNA-testing i jakten på anene Slekt i Maridalen Utflukt til Eidsvoll Leder «Så mye hadde jeg, så mye ga jeg bort»

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

DIS-Norges tillitsmannskonferanse, 5.-6. april 2003

DIS-Norges tillitsmannskonferanse, 5.-6. april 2003 ble holdt på Hurdalssjøen Hotel. Deltakerliste bakerst. Referat fra lørdag 5. april ved Sølvi Arntzen Åpning Leder i DIS-Norge, Jan Eri, ønsket velkommen. Han nevnte bl.a en del av de organisasjonene DIS-Norge

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

DISputten. Utgave 4-2013, årgang 20 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647

DISputten. Utgave 4-2013, årgang 20 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 DISputten Utgave 4-2013, årgang 20 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 Byens første automobil Et tilfeldig funn! En hyggelig søndagstur Engasjert 80-åring! Leder Tillitsverv i frivillige

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

DIS - Hordaland INNHOLD. Det nye styret i DIS-Hordaland

DIS - Hordaland INNHOLD. Det nye styret i DIS-Hordaland DIS - Hordaland Årgang 8 Nr. 1 Mars 2004 Opplag: Nettutgave ISSN:1501-4428 INNHOLD Redaktøren sin spalte 2 Kvinnherad 2 Leder har ordet 3 Avtroppende leder 3 Faddere i DIS-Hordaland 3 Generalforsamling

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Januar 2009 Medlemsblad for Pensjonistuniversitetet I Ålesund Nr 19 1/ 2009

Januar 2009 Medlemsblad for Pensjonistuniversitetet I Ålesund Nr 19 1/ 2009 Newsletter Title Pensjonistuniversitetet i Ålesund Januar 2009 Medlemsblad for Pensjonistuniversitetet I Ålesund Nr 19 1/ 2009 I denne utgaven Årsberetningen for året 2008 Vedtektene som gjelder Nytt medlemsforslag

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

NOVEMBER 2009 I DETTE NUMMER:

NOVEMBER 2009 I DETTE NUMMER: DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD NOVEMBER 2009 NUMMER 07-2009 14. ÅRGANG I DETTE NUMMER: Släktforska i Finland Innvandring til Norge 1500-1900 Skannede skifter i Digitalarkivet Bygdebøker på Nøtterøy Slektsforskerdagen

Detaljer