XXX XXX XXX ÅRSRAPPORT 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "XXX XXX XXX ÅRSRAPPORT 2013"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013

2 HSR ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD 03 DIREKTØREN HAR ORDET 04 DET NYE HELSEKVARTALET I HAUGESUND 06 HELSEKVARTALET TAR FORM 08 NYE TILBUD, MILEPÆLER OG NØKKELTALL 10 REVMATOLOGISK AVDELING 12 HUDPOLIKLINIKKEN 14 TERAPIENHETEN 16 KOMPETANSE OG FOU 18 ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE 20 STYRETS BERETNING 22 RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 24 NOTER TIL REGNSKAPET 28 KONTANTSTRØMANALYSE 29 REVISORS BERETNING 30 HISTORISK OVERBLIKK 2 HSR ÅRSRAPPORT 2013

3 ÅRSRAPPORT 2013 EN STOLT HISTORIE Haugesund Sanitetsforening er en livsfrisk, modig og handlekraftig forening med 118 medlemmer. Når vårt historisk store og spennende bygge- og utviklingsprosjekt står ferdig i 2016 kan de samtidig markere 110 års jubileum for en forening som har gitt omfattende bidrag på så mange felt innen helse og omsorg i utvikling av velferdsstaten. De har drevet feriekoloni, helsestasjoner, hjem for tuberkulosetruede barn, hjelpepleierskole mellom mange andre tiltak. Etableringen av Revmatismesykehuset på 1950-tallet står likevel i dag som det store og lengstvarende bidraget gjennom de siste nærmere 60 årene. Byggeprosjektet vi nå er midtveis inne i vil forberede sykehuset for de beste helsetjenester for kommende generasjoner. I tillegg er tjenestene utvidet med spesialiserte rehabiliteringstjenester for flere pasientgrupper gjennom vårt datterselskap Rehabilitering Vest AS. Rehabilitering Vest AS startet opp i 2010, og vi planlegger en betydelig utvikling i antall plasser og pasientgrupper. Arbeidsåret som ligger bak oss var preget av byggeaktivitet, men samtidig av entusiasme, innsats og stå-på-humør. Vi har fokus på arbeidsmiljø, HMS og nærværsarbeid på sykehuset og hadde i 2013 et nærvær på nærmere 94 %. Våre ansatte viser en strålende innsats i denne prosessen noe som m.a. viser seg ved at vi klarer å levere alle de helsetjenester vi har avtale med Helse Vest om og vel så det, midt i all byggeaktivitet. Høydepunktet dette året var da vi 17. desember kunne starte flyttingen over i nybygget med flott hjelp av ungdommer fra Haugesund Ungdomskorps og strålende innsats igjen fra våre egne ansatte. Det gir inspirasjon å komme over i nye, flotte lokaler, selv om det er midlertidig mens neste byggetrinn ferdigstilles. Og dermed kreves hjelm og vernesko for de som skal bevege seg inn i de øverste etasjene i det kjente sykehusbygget det kommende år. Jeg vil takke alle, revmatologisk avdeling, hudpoliklinikken og terapienheten for å levere de beste helsetjenester også dette året, og jeg vil takke alle andre viktige støttefunksjoner som bidrar til å gjøre det mulig. Mange takk også til våre eiere og styret som viser oss stor tillit i denne historiske utviklingsprosessen og takk til våre samarbeidsparter, oppdragsgiver og ikke minst til brukerne av våre tjenester som har nødvendig tålmodighet, forståelse og overbærenhet når det trengs gjennom byggefasen. Jan Birger Medhaug Direktør JAN BIRGER MEDHAUG 3

4 HSR ÅRSRAPPORT 2013 DET NYE HELSEKVARTALET I HAUGESUND Et sykehus for revmatologi og revmakirurgi i rivende utvikling, et stort, nytt senter for spesialisert rehabilitering og Haugesunds nyeste sykehjem med korttids- og rehabiliteringsopphold i tråd med samhandlingsreformens intensjoner. Det er dette den pågående utbyggingen handler om. Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus bygges ut med 2 nye fløyer østover mot Karmsundgaten og en ny 7. etasje på eksisterende bygg. Foruten den synlige omskapingen til et helhetlig helsekvartal, moderniseres all infrastruktur og alle fasiliteter for pasienter, deltagere og ansatte. Den eksisterende sykehusblokken får også en helt ny 7. etasje med pasientrestaurant, kantine og opplæringskjøkken for deltakere. Pasienter, deltagere og beboere får dermed byens flotteste utsikt over Haugesund, omland og havet. Fra 2015 får HSR ny pasientrestaurant, treningskjøkken og kantine i 7. etasje med utsikt til byen og Karmsundet. REHABILITERING VEST AS VESTLANDETS NYESTE SENTER FOR SPESIALISERTE REHABILITERINGSTJENESTER Rehabilitering Vest AS datterselskap av HSR startet opp i oktober 2010 og tilbyr i dag 20 døgnplasser til pasienter som har sykdom eller skade i muskel og skjelett. I neste omgang vil det nye rehabiliteringssenteret kunne tilby plasser for spesialiserte rehabiliteringstjenester til flere pasientgrupper. Rehabilitering Vest AS er en aktiv pådriver i arbeidet med å bygge og forsterke tilbud til mennesker med ulike skader. m.a. har sammenheng med vårt styrkede informasjonsarbeid i I slutten av juni sendte vi ut informasjon om rehabiliteringstilbud til alle fastleger innen Helse Vestområdet. I tillegg orienterte vi kommunene Sveio, Haugesund, Karmøy og Tysvær og NAV arbeidslivsenter om rehabiliteringssenteret. Både kommunene og NAV fikk brosjyrer som ligger i tilgjengelige ventesoner. Rehabiliteringsprogrammenes mål er bedre mestring av livet med langvarig smerte, forbedret livskvalitet og sterkere sosial deltakelse både gjennom arbeid og utdanning. Behovet for flere og spesialiserte rehabiliteringsprogrammer er stigende. I årsrapport fra 2013 fra regional vurderingsenhet hadde 173 ønske om opphold hos oss mot 121 i Antall mottatte henvisninger 2013 var 266 mot 225 i Økningen er meget positiv og vi mener det Rehabilitering Vest AS har allerede innledet samarbeid med Helse Fonna om å tilrettelegge for god samhandling mellom sykehus og kommunene. Hensikten er å tilrettelegge for tjenesteavtaler som skal bidra til om et mest mulig sømløst pasientforløp. Hovedmålet for Rehabilitering Vest AS er at vi er på høyde med de beste rehabiliteringsinstitusjonene i landet når det gjelder 4 HSR ÅRSRAPPORT 2013

5 ÅRSRAPPORT 2013 DET NYE HELSEKVARTALET I HAUGESUND bruk av veiledningskompetanse, kognitiv terapi, treningsfysiologi, bruk av kunnskapsbasert praksis med videre. Vårt mål er i tråd med dette å være Vestlandets største og viktigste aktør innen spesialisert rehabilitering. HAUGESUND SANITETSFORENINGS REVMATISMESYKEHUS Revmatismesykehuset (HSR) har holdt til i samme lokaler fra starten i Gjennom utbyggingen får HSR topp moderne og fremtidsrettede lokaler som legger det beste grunnlaget for og ramme om den rivende utvikling vi er inne i. Ved årsskiftet flyttet HSR inn i nye og flotte lokaler i kvartalets østre fløyer. De nye lokalene gir våre pasienter bedre fasiliteter ved deres opphold og behandling her, samtidig som våre ansatte får bedre arbeidsforhold og fasiliteter tilpasset dagens behandlingsformer. Dagens plassering er midlertidig frem til 2016 da vi tar i bruk ny revmatologisk poliklinikk. Den helt nye sengeposten tas i bruk fullt ut i Fra 2016 tar vi også i bruk 2 nye, topp moderne operasjonsstuer for vår revmakirurgiske seksjon. Samlet innebærer dette at vi utvikler og forsterker tjenestetilbudet til våre pasienter. I vårt nyrehabiliterte sykehus får vi stor treningssal med klatrevegg i direkte tilknytning til auditorium med teleskop-benkerader. HAUGESUND NYESTE SYKEHJEM FOR SAMHANDLING, KORTTIDS- OG REHABILITERINGSOPPHOLD Haugesund kommune vil etablere et nytt korttids- og rehabiliteringstilbud i tråd med samhandlingsreformens intensjoner. Kommunen skal disponere lokaler i de 2 øverste etasjer i kvartalet til dette formål. Dette vil danne utgangspunkt for de beste tjenester, samarbeid med en rekke fagområder i moderne lokaler og flott utsikt over byen i et 30 års-perspektiv. Gjennom rehabiliteringen etableres nye flotte treningsarealer i underetasjen med blant annet spinningsal og styrketreningsrom. Treningsarealene åpnes i

6 HELSEKVARTALET TAR FORM Nestleder i Haugesund Sanitetsforening, Alvhild Trædal Thorsen foretar det første spadestikket for utbyggingen 2. august Maskinene tar over og begynner rydding for å forberede utbyggingen 3. Sykehuset reiser seg mot Karmsundgaten, de nye østfløyene i februar Veggene er fylt med kabler, rør, luftekanaler med mer, til beste for våre pasienter men i dag skjult bak veggplatene. 5. Kranselag for det nye sykehuset 30. august 2012: Alle involverte i byggeprosjektet deltok, i tillegg ble ansatte ved HSR invitert 6. Mange avklaringer og avstemminger skal gjøres. Her sees tillitsvalgt Åse Helene Tvedt i samtale med prosjektleder Frode Opheim på befaring i de nye fløyene i juni Mot slutten av 2013 er de nye østfløyene ferdige, og byen har fått nye, flotte fasader 6 HSR ÅRSRAPPORT 2013

7 Sykehuset har topp moderne fasiliteter for alle pasienter og deltagere, her sees ett av våre nye fliselagte bad på pasientrom 9. Fellesarealer bygges i hver etasje, her sees TV-stuen i 4. etasje i den nye østfløyen 10. Styret i Haugesund Sanitetsforening 11. Hovedverneombud Mette W. MacKinnon har løpende deltatt i arbeid med utbyggingen 12. I desember 2013 fikk sykehuset besøk av formannskapet i Haugesund 13. I nybygget er det også bygget nytt treningsrom med fasiliteter tilpasset våre rehabiliteringspasienter 7

8 HSR ÅRSRAPPORT 2013 NYE TILBUD, MILEPÆLER OG NØKKELTALL Antall innleggelser: Ventelistereduksjon Nytt ultralydapparat Også i 2013 investerte HSR i moderne utstyr i form av enda et ultralydapparat. Dette er et kostbart, men meget nyttig hjelpemiddel ved utredning og vurdering av pasienter. Vi har nå totalt 5 moderne ultralydapparater. Eksemskole for foreldre med barn med eksem I desember gikk HSR inn i et samarbeid med barnepoliklinikken og Lærings- og Mestringssenteret ved Haugesund Sykehus, med en videreføring av deres opplegg for eksemskole. Kurset skal gi foreldre som har barn med kronisk eksem informasjon og veiledning for å mestre hverdagen på en bedre måte, og bl.a. gi informasjon om ulike behandlingsformer. Eksemskolen involverer begge foreldre, og interessen for kurset har vært stor. Målet er å få gjennomført disse kursene 1-2 ganger i året. «Drop in» lystilbud I 2013 la Hudpoliklinikken om tilbudet til hudpasientene som skal ha lysbehandling fra forhåndsbestilte timer til «drop in». Dette betyr at pasienter som har fått foreskrevet lysbehandling kan komme direkte til behandling i våre åpningstider uten forhåndsbestilling. Tilbudet er tatt meget godt imot av pasientene, som på denne måten kan tilpasse behandlingstidspunkt til egen hverdag og arbeidstid. Ordningen gjør at flere pasienter kan behandles parallelt. Samtidig har ventetid for pasientene vist å holde seg svært lav, det vil si under 10 minutter. HSR har gjennom dette økt behandlingsgjennomstrømningen og utnytter i dag kapasiteten i vår lysavdeling langt bedre enn ved tidligere ordning. Samtidig har ordningen redusert det administrative arbeidet og frigjort sykepleieres tid til pasientoppfølgning og behandling. Helsekvartalet tar form og fylles Gjennom 2013 har våre nye fløyer i øst fått Gjennom 2013 har HSR arbeidet aktivt for å redusere ventelistene ved Revmatologisk avdeling og Hudpoliklinikken Ved utgangen av 2013 var gjennomsnittlig ventetid ved Revmatologisk avdeling 57 dager for ventende Arbeidet videreføres i 2014 Pasientsikkerhetsvisitter HSR jobber fortløpende med pasientsikkerhet I 2013 etablerte HSR egne pasientsikkerhetsvisitter, en direkte dialog mellom sykehusets førstelinje og ledelsen Hensikten med visitten er at ledelsen i samarbeid med ansatte ved den enkelte enhet sammen skal ha fokus på hva som kan ha betydning for pasientsikkerheten ved den aktuelle enheten Pasientsikkerhetsvisitter er en del av HSR sitt arbeid med den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender 24/7» 8 HSR ÅRSRAPPORT 2013

9 ÅRSRAPPORT 2013 NYE TILBUD, MILEPÆLER OG NØKKELTALL sin endelige utforming, og stillasene ble tatt ned i løpet av høsten. En markert profil mot Karmsundgaten synliggjør det nye helsekvartalet i bybildet. Innvendig har fløyene gradvis blitt fylt opp med nødvendig infrastruktur og utstyr. Gjennom året har østfløyene blitt etablert som de mest modere sykehus- og rehabiliteringsfasiliteter. Bygget ble klargjort for å fylle sin funksjon og for midlertidig bruk av fasilitetene frem til endelig ferdigstillelse av hele kvartalet og permanent innflytting. Innflytting i nytt bygg En viktig milepæl i fornyelsen av sykehuset ble nådd i desember 2013: HSR avsluttet året med å flytte sengeposten og poliklinikken over i nye, fine, men midlertidige lokaler i de nybygde fløyene. Dermed er det meste av vår Revmatologiske enhet på plass i moderne og effektive lokaler. Flyttingen frigjorde lokalene i «gamlebygget» til total rehabilitering som vil pågå gjennom hele Nøkkeltall : Revmat. poliklinikk Revmat. poliklinikk Infusjons- Revmakirurgisk Hudpoliklinikken Hudpoliklinikken Legekonsult. Sykepleierkonsult.* poliklinikk poliklinikk Legekonsult. Sykepleierkonsult.* *Etter fornyelse av registreringssystemet i 2011, rapporteres henholdsvis legekonsultasjoner og sykepleierkonsultasjoner hver for seg på årsbasis fra og med 2012 DRG-oversikt : Bestilling DRG totalt Produsert Revmatologisk Hud Sum produksjon Merproduksjon total 9

10 HSR ÅRSRAPPORT 2013 REVMATOLOGISK AVDELING Ny avdelingsoverlege for Revmatologisk avdeling er Liv Lefsaker Revmatologi er et fag som har utviklet seg i betydelig grad de siste årene. Gode forskningsresultater gir stadig nye behandlingsmuligheter. Utviklingen gjør at det går stadig bedre med pasientene, og at flere kan opprettholde aktive liv over flere år. Bedre undersøkelsesmetoder, hjelpemidler og medisiner gjør at vi i dag kan jobbe mer målrettet enn for få år siden. HSR er kompetansesenter for revmatologi og revmakirurgi for Rogaland og Sunnhordland. I 2013 hadde vi nær liggedøgn fordelt på over innleggelser. Det ble utført mer enn 200 kirurgiske inngrep, 103 ved HSR og 102 ved Haugesund Sykehus, derav blant annet 30 hofteproteser, 33 kneproteser og 5 skulderproteser. Infusjonsavdelingen gjennomførte ca infusjoner med biologiske medisiner. Bredt revmatologisk behandlingstilbud HSR har høy kompetanse på diagnostisering og behandling av revmatiske lidelser. Det er stor erfaring og kunnskap blant medarbeidere i alle ledd. Kvalitet og god pasientbehandling er primære mål. Gjennom tett samarbeid med Terapienheten videreutvikles det tverrfaglige rehabiliteringsarbeidet. Pasienttilbudet har følgende inndeling: Revmatologisk sengepost Sengeposten med 32 senger har et omfattende behandlingstilbud: Utredning av pasienter hvor man mistenker revmatisk lidelse Medikamentell og revmatologisk vurdering av pasienter med kjent revmatisk lidelse Kartutsnittet viser hele Helse Vest. Revmatologisk avdeling dekker området Helse Stavanger ( mennesker) og Helse Fonna ( mennesker). Dyktige spesialister, her representert ved revmatolog Elisabet Langseth Esperø, undersøker og følger opp pasienter. 10 HSR ÅRSRAPPORT 2013

11 REVMATOLOGISK AVDELING Øyeblikkelig hjelpfunksjon ved alvorlig nyoppstått sykdom, og oppblussing av kjent sykdom Kirurgisk behandling (små og store inngrep) Rehabilitering (2-3 uker eller 3 dagers TIVO=Tverrfaglig utrednings- og veiledningsopphold) Læringsopphold (Bektherevskole, Leddgiktskole, Artroseskole) og livsstyrketrening Infusjon Ved infusjon får pasienter med kjent revmatiske diagnose intravenøs behandling. Det gis 3 typer behandling: Biologisk infusjonsbehandling Cytostatikainfusjoner Osteoporosebehandling Revmatologisk poliklinikk Poliklinikken gir behandling til revmatologiske pasienter. Her gis ulike tilbud som: Utredning av pasienter med mistanke om revmatologisk sykdom Kontroll av pasienter som er under behandling for revmatisk sykdom Leddinjeksjoner Revmakirurgisk poliklinikks tilbud Avdelingen er ansvarlig for alle HSR sine revmakirurgiske operasjoner. I hovedsak knytter aktiviteten seg til: Dagkirurgiske inngrep ved tilstander relatert til revmatologisk sykdom Vurdering av pasienter med spørsmål om større kirurgiske inngrep, f.eks. protesekirurgi Gjennom 2013 har Revmatologisk avdeling opprettholdt god pasientbehandling i en krevende bygge- og rehabiliteringsprosess for sykehuset som helhet. Samarbeid og kompetansebygging I 2013 innledet HSR samarbeid med Haukeland Sykehus i forbindelse med opprettelsen av et nasjonalt artrittregister. HSR står også på trappene til å delta i NORCAR, som er et nasjonalt prosjekt for registrering og oppfølging av hjerte-/ karsykdom hos leddgiktpasienter. Gjennom HSRs satsning på lederutvikling har avdelingsleder for sengeposten deltatt på lederutviklingsutdanning i regi av Hovedorganisasjonen Virke. Avdelingen har gjennomført «Fagdag for sykepleiere og hjelpepleiere» med god oppslutning og gode tilbakemeldinger. Legene har også dette året holdt seg faglig oppdatert ved å delta på kurs og kongresser. Kompetanse- og kunnskapsdeling er viktig og skjer løpende ved HSR, her representert ved teammøte for leger ved avdelingen. 11

12 HSR ÅRSRAPPORT 2013 HUDPOLIKLINIKKEN Hudpoliklinikken ved HSR behandler og bistår pasienter med alle typer hudlidelser. HSR gir tilbud til hudpasienter i et område med cirka innbyggere, tilsvarende som Helse Fonna. I 2013 mottok mer enn personer helsehjelp ved Hudpoliklinikken, og tallet er jevnt stigende. Avdelingsoverlege ved Hudpoliklinikken, Holger Benthien HSRs dyktige medarbeidere utfører pasientbehandling basert på sykehusets verdier og beste praksis. Hudpoliklinikken er bygget opp siden 1986, og har i 2013 hatt 3 hudspesialister og én assistentlege i spesialisering. Avdelingen har også fem sykepleiere med hudsykdommer (dermatologi) eller sårbehandling som spesialfelt. Bredt behandlingstilbud HSRs mest omfattende arbeidsområde innen hudlidelser er behandling av hudkreft. HSR diagnostiserer og behandler forskjellige typer hudkreft som føflekkreft (malignt melanom), solutløst hudkreft (basalcellekarsinom og platteepithelkarsinom) og f.eks. lymfomer. HSR behandler også et stort antall forskjellige hudsykdommer, og har større pasientgrupper blant annet innen: Arvelige sykdommer med kronisk «utslett» i huden som psoriasis og atopisk eksem Revmatiske hudsykdommer som lupuserythematodes (diskoid- eller subakut kutan LE) eller sklerodermi Sårbehandling ved egen såravdeling for pasienter med forskjellige typer leggsår Behandling tilpasses den enkelte pasient og lidelse, og HSR har kunnskap og 12 HSR ÅRSRAPPORT 2013

13 HUDPOLIKLINIKKEN kapasitet innen lysbehandling, krem- og tablettbehandlinger, laserbehandling, photodynamisk terapi (PDT), behandling med sprøyter og operasjoner. I tillegg testes og behandles pasienter med allergier, allergisk eksem (kontaktallergier, muligens yrkesrelaterte) og høysnue. Nye pasienttilbud i 2013 I samarbeid med barneavdelingen ved Haugesund Sykehus har HSR startet «eksemskole». Det er et program for foreldre med barn med kroniske eksem som får opplæring i stell og behandling av deres sykdom samt informasjon om årsakene og prognosen. I 2013 begynte HSR med «Drop in»- henvendelser på Lysavdelingen. Pasientene har gitt meget gode tilbakemeldinger på tilbudet. Utvidet kapasitet og forsterket kompetanse Det jobbes med å forsterke og bygge ut avdelingens kompetanse og kapasitet. For å imøtekomme økende behov vil avdelingen utvides med en ny legehjemmel kommende år. Legeteam er stabilt samtidig som sykepleierstaben øker kompetansen gjennom kurs, etterutdanning og deltagelse i aktuelle kongresser. Målet er alltid å implementere nasjonalt og internasjonalt anbefalte diagnostiske og terapeutiske prosedyrer for å gi pasientene den beste behandling. Behandling tilpasses den enkelte pasient og lidelse. Her gir sykepleier Anne Marit Åsbu frysebehandling. HSRs dyktige og kompetente sykepleierstab, her ved hygienesykepleier Sucheta Krishan, gir tilpasset oppfølgning til våre pasienter. Kartutsnittet viser hele Helse Vest. Hudpoliklinikken dekker Helse Fonnas område med en befolkning på

14 HSR ÅRSRAPPORT 2013 TERAPIENHETEN Terapienheten ved sykehuset består av flere faggrupper som bidrar inn til rehabiliteringsarbeidet ved revmatologisk- og revmakirurgisk avdeling. Leder for Terapienheten, Dagfinn Dahle Bassengtrening utgjør en viktig del av treningstilbudet ved HSR Fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionom, hjelpepleiere og aktivitør danner et team som sammen med avdelingspersonale og lege driver spesialisert revmatologisk rehabilitering. Teamet innehar kompetanse innen rehabilitering på flere fagområder, samt lang erfaring i rehabilitering og behandling av revmatologiske pasienter. HSR driver allsidige og aktive treningsog rehabiliteringstilbud gjennom uken. Rehabiliteringstiltak er bassengtrening og trening i sal, individuelle tiltak hos samtlige faggrupper i tillegg til tilpasning av ortoser hos dyktige ergoterapeuter. Systematisk trening avgjørende for behandlingsresultatet Terapi og trening dras inn i all rehabilitering ved sykehuset. Systematisk opplæring og trening både mentalt og fysisk er avgjørende for positiv utvikling av helsetilstanden. Aktiv oppfølging og støtte til pasienter er derfor viktige deler av tilbudet. Vi har ulike tilbud, alt etter hvilken fase av sykdommen pasienten er i: Ved diagnostisering av nye pasienter gir vi tverrfaglige informasjons- og vurderingsopphold (TIVO) For pasienter som lever med diagnose gir vi læringsopphold av 1 ukes varighet. Her får pasienten individuelt tilrettelagt rehabilitering med vekt på informasjon og opplæring av ulike faggrupper på de ulike sider av sykdom, behandling og rehabilitering. I tillegg får pasienten prøvd ut ulike former for trening. For pasienter med langvarig sykdom med alvorlige skader gir vi lengre rehabiliteringsopphold, gjerne 2-3 uker hvor de får individuelt tilpasset rehabilitering. 14 HSR ÅRSRAPPORT 2013

15 ÅRSRAPPORT 2013 TERAPIENHETEN Fokus har i 2013 vært rettet mot kompetanseheving. Det er satset på økt kompetanse i tverrfaglig rehabilitering, og 1 fysioterapeut, 1 ergoterapeut og 1 sosinom har startet tverrfaglig videreutdanning i rehabilitering. Videreutdannelsen fullføres i Samarbeid og videreutvikling Gjennom tett samarbeid med revmatologisk- og revmakirurgisk avdeling videreutvikles det tverrfaglige rehabiliteringsarbeidet. HSR har også et tett samarbeid med Nasjonalt Kompetansesenter for revmatologisk rehabilitering (NKRR). I tillegg har enheten et nært samarbeid med Rehabilitering Vest, i utveksling av kompetanse og samarbeidsmøter ukentlig gjennom året. Sykehuset har avtale med kommunene Haugesund, Karmøy og Sveio om fysikalske tjenester som enheten har ansvar for. HSR har også avtale med privatpraktiserende fysioterapeut om bruk av basseng og treningsfasiliteter til gravide. HSR samarbeider med frivillig sektor, og HSR sine spesialtilpassede basseng og gymnastikksaler leies blant annet ut til Hjertelaget, Smerteforeningen, Revmatikerforeningen og Sanitetsforeningen slik at deres medlemmer får mulighet til ekstra trening. Et kvalifisert team av ergoterapeuter, her representert ved Solveig A. Stensland, sørger for trening individuelt og i grupper. HSR er sentralt plassert i Haugesund, med kort vei til tur- og friluftsarenaer. Dette brukes aktivt i vårt trenings- og terapitilbud. 15

16 HSR ÅRSRAPPORT 2013 KOMPETANSE OG FOU I Spesialisthelsetjenesteloven beskrives det at helseforetakene har ansvar for forskning som er relevant for behandling i spesialisthelsetjenesten, altså primært pasientrettet klinisk forskning. Kvalitetsleder Kari-Lise Dybdahl samarbeider tett med nytilsatt strategiog utviklingsleder Pål Nygård for å koordinere FOU og kvalitetsarbeidet ved HSR. Våre revmakirurger har spisskompetanse på sitt område, og utfører i samarbeid med Haugesund Sykehus årlig mer enn 200 kirurgiske inngrep. HSR samarbeider med Rehabilitering Vest AS om forskning, fagutviklingsarbeid og andre viktige utviklingsprosesser ved sykehuset og rehabiliteringssenteret. Arbeidet er knyttet opp til en tverrfaglig funksjon i stab. I september ble arbeidet styrket ved ansettelse av strategi- og utviklingsleder. Prosjektbasert FOU Gjennom en rekke ulike prosjekter og programmer deltar HSR aktivt i nasjonalt utviklingsarbeid: Bruk av ultralydundersøkelser utvides jevnt, også ved HSR. Derfor deltar vi som ett av 4 sykehus i en nasjonal klinisk studie, ARCTIC-studien, for å sikre best mulig effekt og erfaringsutveksling i bruken av ultralyd innen revmatologien. Gjennom RevNatus er HSR ett av 14 norske sykehus som følger kvinner med revmatologisk diagnose gjennom svangerskapet og året etter fødselen 16 HSR ÅRSRAPPORT 2013

17 ÅRSRAPPORT 2013 KOMPETANSE OG FOU Gjennom flere år har Revmakirurgisk enhet deltatt i en studie om ulike prosedyrer for innsetting av kneproteser. Studien har et 10-årsperspektiv, og vil avdekke langtidsvirkninger av ulike operasjonsteknikker. Pasientene er nå inkludert, og studien er i oppfølgningsfasen. I samarbeid med Nasjonalt Kompetansesenter for revmatologisk rehabilitering undersøker HSR effekt på symptomer og fysisk aktivitetesnivå av gruppetrening i varmt vann. Den praktiske delen av studien ble avsluttet i 2013, og resultatene vil analyseres gjennom HSR har også et samarbeid med Haukeland Sykehus, der vi har hatt en legespesialist i 50 % forskerstilling i Forskningsprosjektet heter «Arteritis temporalis og komplikasjoner i store kar», og er planlagt som et mulig doktorgradsarbeid. HSR driver løpende faglig utviklingsarbeid. Gjennom kurs, etterutdanning og intern undervisning i avdeling eller tverrfaglig får medarbeidere på alle nivåer mulighet til individuell faglig utvikling og oppdatering. Kvalitetsutvalget Kvalitetsutvalget ved HSR er gitt en særlig oppgave i å behandle saker som har betydning for kvaliteten på pasientbehandlingen ved HSR. Utvalget skal også holde seg orientert om utviklingen på sykehuset og kan fremme forslag til forbedring av de pasientrettede tilbudene. Utvalget består av brukerrepresentant og fagfolk som ikke sitter i lederposisjoner ved sykehuset. I 2013 ble det gjennomført 4 møter. Referat fra møtene oversendes direktøren og ledergruppen og gjøres også tilgjengelig for alle ansatte via intranett. Nasjonalt kvalitetsarbeid HSR er aktiv bidragsyter i nasjonalt kvalitetsarbeid innen helse og omsorg: Gjennom vår spesialkompetanse på revmakirurgiske inngrep utført på hofte, kne, skulder, albue, ankel, hånd og fot, har vi over år kartlagt informasjon og kvalitet om arbeidet som er foretatt. Dette er samlet i vårt kvalitetssystem Kvalorto. Sammen med flere andre revmatologiske behandlingssteder benytter HSR Go TreatIT (GTI) - et program for å kartlegge sykdomsaktivitet og medikamentell behandling. Dette gir våre behandlere bedre oversikt og beslutningsstøtte i videre arbeid med pasientene. I 2006 deltok HSR for første gang i den nasjonale undersøkelsen PasOpp gjennom registrering av pasientenes erfaringer med innleggelsen. Resultatet av 2012-undersøkelsen ble fremlagt i 2013, og viste en positiv utvikling med hensyn til pasientenes opplevelse av samhandling sammenlignet med 2011-undersøkelsen. PasOpp 2012 viste også at færre pasienter opplevde ventetiden som for lang. HSR deltar i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender 24/7», med spesielt fokus på «Trygg kirurgi» og «Samstemming av legemiddellister» samt «Ledelse av pasientsikkerhet». I 2012 gjennomførte vi en pasientsikkerhetskulturmåling, og utviklet dette videre med pasientsikkerhetsvisitter i Arbeidet videreføres i HSRs medarbeidere oppdateres gjennom interne skoleringer så vel som deltagelse i eksterne kurs og konferanser. 17

18 HSR ÅRSRAPPORT 2013 ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE Fra slutten av 2013 ble stab- og støttefunksjoner samlet i nytt bygg. Resultatet er et tettere dialog og mer effektivt samarbeid, her ved administrasjonskonsulent Åse Andreassen, rådgiver Helge Ytterøy L orange og økonomisjef Erling Lervåg. Sykehusets og ansattes primære fokus er på de tjenester vi skal utføre og spesielt på pasientene som vi skal tjene i det daglige. HSR hadde i årsverk ved sykehuset fordelt på 155 ansatte. Dette representerer personalressurser med høy kompetanse og lang erfaring - en særdeles viktig kapital for det utviklingsarbeid og den nytenkning som dagens sykehussituasjon og rammevilkår krever. I 2013 ble det gjort et viktig kompetanseløft ved at 4 sentrale ledere gjennomførte Hovedorganisasjonens Virkes lederutviklingsprogram. Kompetanseløftet videreføres i Ytterligere kompetanseheving fikk vi gjennom oppretting av nye stillinger innen strategiutvikling og utredning/rådgivning. HSR AS er medlem i hovedorganisasjonen Virke og har lønns- og arbeidsvilkår som følger landsomfattende tariffavtale for alle ansatte. Organisasjonskart HSR AS og Rehabilitering Vest AS Haugesund Sanitetsforening Styre HSR AS Styre Rehabilitering Vest AS Råd og utvalg Prosjekter Adm. Direktør Stab Teknisk personal Økonomi og IT Stab Utleieavtale med HSR AS Teknisk personal Økonomi og IT Adm. Direktør (Samme direktør som ved HSR) Enhetsleder Råd og utvalg (Noen felles råd og utvalg med HSR) FOU FOU Koordinator Enhetsleder Leder sengeenhet Enhetsleder Enhetsleder Team 1 Team 2 Team 3 Team 4 Sengeenhet Revmatologisk Revmakirurgisk Terapi Hudpoliklinikk 18 HSR ÅRSRAPPORT 2013

19 ÅRSRAPPORT 2013 ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE HMS TEKNISK AVDELING OG HUSØKONOM HMS Overordnet ansvar for HMS ligger i linjeledelsen, med administrerende direktør i spissen. Daglig koordinering av HMS er tillagt personalsjef. Året 2013 har vært preget av stor byggeaktivitet parallelt med en travel sykehushverdag. Takket være stor innsats fra våre medarbeidere har vi tross krevende byggerelaterte forstyrrelser opprettholdt full drift ved alle avdelinger. Dette er imponerende, og er noe vi er stolte av! Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har hatt 5 møter og behandlet 34 saker. Gjennom godt samarbeid og felles vilje til å finne gode løsninger, har vi sammen taklet løpende utfordringer. Bedriftshelsetjenesten, Haugaland HMS, deltar fast i møtene. Det er også meget tilfredsstillende at vi i enda større grad har lykkes med å få ansatte til å benytte sykehusets avvikssystem. Disse registreringene danner grunnlag for vårt kontinuerlige forbedringsarbeid og gir nøkkelinformasjon for ledelsens gjennomgang av internkontroll- og kvalitetssystemet. I 2013 fikk vi hevet vår kompetanse ytterligere innen medisinskteknisk område gjennom tilsyn fra Direktoratet samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Tilsynet fokuserte på utstyr, systemer og opplæring av ansatte. Gjennom året har mange ansatte benyttet seg av tilbud kanalisert gjennom Friskvern, et underutvalg av AMU. Friskvern har organiserte konkurranser med trim på arbeidsplassen, trimkvelder etter arbeidstid, sosiale aktiviteter og foredrag. Tilbudene har engasjert ansatte og bidrar til en sunnere livsstil. Sykehuset har et aktivt nærværsarbeid, og vil i 2014 fornye IA-avtalen. Gjennomsnittlig sykefravær var i ,35%. Dette er omtrent på samme nivå som i Teknisk avdeling og husøkonom, her ved Helene Jacobsen, er avgjørende for sykehusets drift og kvalitet. TEKNISK AVDELING OG HUSØKONOM Avdelingen består av tekniske personale, renholdere og husøkonom, og har som oppgave og betjene både pasienter og ansatte på en best mulig måte. Godt samarbeid og gjensidig støtte fra alle enheter har bidratt til at sykehuset har opprettholdt ordinær drift gjennom året preget av byggearbeider. Avdelingen er samlet under teknisk leder og har 10.5 årsverk fordelt på 11 ansatte. Teknisk leder og medarbeidere har tett kontakt med byggeprosjektet og har koordinert og sørget for logistikk og støtte i forbindelse med flytting fra gammelt bygg over i nybygget i desember Gjennom 2013 har også ordinært vedlikehold av bygg og anlegg blitt utført for områder ikke berørt av utbygging og rehabilitering. Sikkerhet, brann og beredskap Teknisk leder er også brannvernleder og har som oppgave å administrere alt som har med brannvern og brannforebyggende arbeid å gjøre. Beredskapsplanen inneholder prosedyrer og tiltak for beredskapsarbeidet. Øvelse i hjerte- og lungeredning (HLR) og brannøvelse for alle er utført i Husøkonom Husøkonomen har ansvar for alt renhold, innkjøp og bestilling av klær, forbruksvarer og sanitærutstyr. Husøkonomen sørger for gode daglige rutiner og oppfølgning av renholdspersonale. 19

20 HSR ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING FOR 2013 Selskapet driver spesialisthelsetjeneste innenfor områdene revmatologi/revmakirurgi og hudsykdommer i Haugesund. Driften foregår i eget sykehusbygg i Karmsundsgaten 134. Selskapet har et ideelt formål, noe som betyr at eierne ikke kan ta ut utbytte fra driften. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetningen. Selskapet har i 2013 fortsatt med arbeidet for å sikre og systematisere de faktorer som er avgjørende for et fortsatt godt arbeidsmiljø i sykehuset. Styret har hatt stort fokus på arbeidsmiljø og samhandling med ansatte, verneombud og tillitsvalgte. Arbeidet med å redusere sykefraværet, og derigjennom å øke nærværsfaktoren har fortsatt i 2013 gjennom prosjektet Friskvern og fortsetter videre i Styret mener det er svært viktig at dette arbeidet har høy prioritet, også med tanke på den spesielle og krevende byggefasen vi er midt inne i. Som for tidligere år anser styret det generelle arbeidsmiljøet som godt. Det er etablert rutiner og egne elektroniske systemer for rapportering og oppfølging av avvik og uønskede hendelser. Gjeldende planer er fulgt opp gjennom Gjennomsnittlig sykefravær for 2013 ble 6,35 % dvs. 0,17 % over nivået for Sykehuset hadde 143 fast ansatte pr hvorav 18 er menn og 125 kvinner. Styret har i 2013 hatt 6 medlemmer hvorav 1 er mann og 5 er kvinner. Selskapet har godt innarbeidede rutiner for kildesortering og avfallshåndtering. Virksomheten er av en slik karakter at det ytre miljø ikke forurenses. Tiltak for å hindre diskriminering Selskapet arbeider aktivt for å fremme likestilling, sikre like muligheter og hindre diskriminering på grunn av etnisk, nasjonalopprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion og livssyn. Sykehusets drift er basert på langsiktige driftsavtaler med det regionale helseforetaket Helse Vest RHF. Revmatismesykehuset utgjør i kraft av disse avtaleforholdene en Direktør og styre for Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS. Fra venstre: Torhild Stakland, direktør Jan Birger Medhaug, Liv Lefsaker, Astri Furumo, Reidin R. Vikebø, leder Geir Egil Østebøvik og Elsa Kollstrand. 20 HSR ÅRSRAPPORT 2013

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall årsrapport 2008 Innhold 5 7 8 9 10 13 16 18 19 20 22 24 26 28 29 Innledning Organisasjon og personal Milepæler HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse Nøkkeltall Revmatologisk avdeling med revmakirurgisk

Detaljer

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS 2010 Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS Innhold: 03 Innledning 04 05 06 07 08 09 10 12 13 13 14 16 16 18 22 23 24 25 28 29 30 31 32 Årsrapport for

Detaljer

Dette er Sunnaas sykehus HF

Dette er Sunnaas sykehus HF Årsberetning 2011 Dette er Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus HF er landets største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin, med universitetsfunksjon fra 1995. Pasienttilbudet er basert

Detaljer

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet Årsrapport 2007 Sørlandet sykehus HF - trygghet når du trenger det mest Innholdsfortegnelse Årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Vår virksomhet Virksomheten i Helse Midt-Norge skal baseres på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Formålet med virksomheten er å sørge for at befolkningen

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2005 05 Innhold 4: Et krevende, men samtidig veldig meningsfylt år 6: Fokusområder 9: Årsberetning fra styret 14: Regnskapet 24: Divisjonene i Sykehuset Innlandet HF: 24: Divisjon Akuttmedisin

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7 ÅRSRAPPORT 2007 Fra ans til hf Fra januar 2008 gikk Sykehusapotekene ANS over til ny selskapsform på bakgrunn av sammenslåingen av Helse Øst RHF og Helse Sør RHF til Helse Sør-Øst RHF, og heter nå Sykehusapotekene

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2007 07 Innhold 4: Administrerende direktør Torbjørn Almlids oppsummering av året 6: Årsberetning fra styret 12: Resultatregnskapet 22 41: Et blikk på SIs brede aktivitet (basert på artikler

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS Styreleder Ketil Holmgren 16. mars 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Styrets årsberetning og regnskap 2009

Styrets årsberetning og regnskap 2009 Styrets årsberetning og regnskap 2009 ÅRSRAPPORT AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS 2009 Årsberetning for 2009 2 OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 prosent av Helse Sør-Øst RHF og ble

Detaljer

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag.

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag. ÅRSRAPPORT 2013 2 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2013 ADM. DIR. CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN «Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det gjør kunnskap til et suksesskriterium for at vi skal hevde oss

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

S Y K E H U S E T Ø S T F O L D H F

S Y K E H U S E T Ø S T F O L D H F 2002 årsberetning S Y K E H U S E T Ø S T F O L D H F side 3: en kreativitet som lindrer side 4: styrets årsberetning side 8: resultatregnskap side 22: sentrale produksjonstall side 26: side 40: side

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014

Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Økonomi Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/641 Dato: 16.03.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Styrets Årsberetning

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler.

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. w w w. s o i r. n o :: Forord 2 Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsmelding i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsmelding

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009 012 10.03.2009

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009 012 10.03.2009 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer