XXX XXX XXX ÅRSRAPPORT 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "XXX XXX XXX ÅRSRAPPORT 2013"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013

2 HSR ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD 03 DIREKTØREN HAR ORDET 04 DET NYE HELSEKVARTALET I HAUGESUND 06 HELSEKVARTALET TAR FORM 08 NYE TILBUD, MILEPÆLER OG NØKKELTALL 10 REVMATOLOGISK AVDELING 12 HUDPOLIKLINIKKEN 14 TERAPIENHETEN 16 KOMPETANSE OG FOU 18 ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE 20 STYRETS BERETNING 22 RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 24 NOTER TIL REGNSKAPET 28 KONTANTSTRØMANALYSE 29 REVISORS BERETNING 30 HISTORISK OVERBLIKK 2 HSR ÅRSRAPPORT 2013

3 ÅRSRAPPORT 2013 EN STOLT HISTORIE Haugesund Sanitetsforening er en livsfrisk, modig og handlekraftig forening med 118 medlemmer. Når vårt historisk store og spennende bygge- og utviklingsprosjekt står ferdig i 2016 kan de samtidig markere 110 års jubileum for en forening som har gitt omfattende bidrag på så mange felt innen helse og omsorg i utvikling av velferdsstaten. De har drevet feriekoloni, helsestasjoner, hjem for tuberkulosetruede barn, hjelpepleierskole mellom mange andre tiltak. Etableringen av Revmatismesykehuset på 1950-tallet står likevel i dag som det store og lengstvarende bidraget gjennom de siste nærmere 60 årene. Byggeprosjektet vi nå er midtveis inne i vil forberede sykehuset for de beste helsetjenester for kommende generasjoner. I tillegg er tjenestene utvidet med spesialiserte rehabiliteringstjenester for flere pasientgrupper gjennom vårt datterselskap Rehabilitering Vest AS. Rehabilitering Vest AS startet opp i 2010, og vi planlegger en betydelig utvikling i antall plasser og pasientgrupper. Arbeidsåret som ligger bak oss var preget av byggeaktivitet, men samtidig av entusiasme, innsats og stå-på-humør. Vi har fokus på arbeidsmiljø, HMS og nærværsarbeid på sykehuset og hadde i 2013 et nærvær på nærmere 94 %. Våre ansatte viser en strålende innsats i denne prosessen noe som m.a. viser seg ved at vi klarer å levere alle de helsetjenester vi har avtale med Helse Vest om og vel så det, midt i all byggeaktivitet. Høydepunktet dette året var da vi 17. desember kunne starte flyttingen over i nybygget med flott hjelp av ungdommer fra Haugesund Ungdomskorps og strålende innsats igjen fra våre egne ansatte. Det gir inspirasjon å komme over i nye, flotte lokaler, selv om det er midlertidig mens neste byggetrinn ferdigstilles. Og dermed kreves hjelm og vernesko for de som skal bevege seg inn i de øverste etasjene i det kjente sykehusbygget det kommende år. Jeg vil takke alle, revmatologisk avdeling, hudpoliklinikken og terapienheten for å levere de beste helsetjenester også dette året, og jeg vil takke alle andre viktige støttefunksjoner som bidrar til å gjøre det mulig. Mange takk også til våre eiere og styret som viser oss stor tillit i denne historiske utviklingsprosessen og takk til våre samarbeidsparter, oppdragsgiver og ikke minst til brukerne av våre tjenester som har nødvendig tålmodighet, forståelse og overbærenhet når det trengs gjennom byggefasen. Jan Birger Medhaug Direktør JAN BIRGER MEDHAUG 3

4 HSR ÅRSRAPPORT 2013 DET NYE HELSEKVARTALET I HAUGESUND Et sykehus for revmatologi og revmakirurgi i rivende utvikling, et stort, nytt senter for spesialisert rehabilitering og Haugesunds nyeste sykehjem med korttids- og rehabiliteringsopphold i tråd med samhandlingsreformens intensjoner. Det er dette den pågående utbyggingen handler om. Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus bygges ut med 2 nye fløyer østover mot Karmsundgaten og en ny 7. etasje på eksisterende bygg. Foruten den synlige omskapingen til et helhetlig helsekvartal, moderniseres all infrastruktur og alle fasiliteter for pasienter, deltagere og ansatte. Den eksisterende sykehusblokken får også en helt ny 7. etasje med pasientrestaurant, kantine og opplæringskjøkken for deltakere. Pasienter, deltagere og beboere får dermed byens flotteste utsikt over Haugesund, omland og havet. Fra 2015 får HSR ny pasientrestaurant, treningskjøkken og kantine i 7. etasje med utsikt til byen og Karmsundet. REHABILITERING VEST AS VESTLANDETS NYESTE SENTER FOR SPESIALISERTE REHABILITERINGSTJENESTER Rehabilitering Vest AS datterselskap av HSR startet opp i oktober 2010 og tilbyr i dag 20 døgnplasser til pasienter som har sykdom eller skade i muskel og skjelett. I neste omgang vil det nye rehabiliteringssenteret kunne tilby plasser for spesialiserte rehabiliteringstjenester til flere pasientgrupper. Rehabilitering Vest AS er en aktiv pådriver i arbeidet med å bygge og forsterke tilbud til mennesker med ulike skader. m.a. har sammenheng med vårt styrkede informasjonsarbeid i I slutten av juni sendte vi ut informasjon om rehabiliteringstilbud til alle fastleger innen Helse Vestområdet. I tillegg orienterte vi kommunene Sveio, Haugesund, Karmøy og Tysvær og NAV arbeidslivsenter om rehabiliteringssenteret. Både kommunene og NAV fikk brosjyrer som ligger i tilgjengelige ventesoner. Rehabiliteringsprogrammenes mål er bedre mestring av livet med langvarig smerte, forbedret livskvalitet og sterkere sosial deltakelse både gjennom arbeid og utdanning. Behovet for flere og spesialiserte rehabiliteringsprogrammer er stigende. I årsrapport fra 2013 fra regional vurderingsenhet hadde 173 ønske om opphold hos oss mot 121 i Antall mottatte henvisninger 2013 var 266 mot 225 i Økningen er meget positiv og vi mener det Rehabilitering Vest AS har allerede innledet samarbeid med Helse Fonna om å tilrettelegge for god samhandling mellom sykehus og kommunene. Hensikten er å tilrettelegge for tjenesteavtaler som skal bidra til om et mest mulig sømløst pasientforløp. Hovedmålet for Rehabilitering Vest AS er at vi er på høyde med de beste rehabiliteringsinstitusjonene i landet når det gjelder 4 HSR ÅRSRAPPORT 2013

5 ÅRSRAPPORT 2013 DET NYE HELSEKVARTALET I HAUGESUND bruk av veiledningskompetanse, kognitiv terapi, treningsfysiologi, bruk av kunnskapsbasert praksis med videre. Vårt mål er i tråd med dette å være Vestlandets største og viktigste aktør innen spesialisert rehabilitering. HAUGESUND SANITETSFORENINGS REVMATISMESYKEHUS Revmatismesykehuset (HSR) har holdt til i samme lokaler fra starten i Gjennom utbyggingen får HSR topp moderne og fremtidsrettede lokaler som legger det beste grunnlaget for og ramme om den rivende utvikling vi er inne i. Ved årsskiftet flyttet HSR inn i nye og flotte lokaler i kvartalets østre fløyer. De nye lokalene gir våre pasienter bedre fasiliteter ved deres opphold og behandling her, samtidig som våre ansatte får bedre arbeidsforhold og fasiliteter tilpasset dagens behandlingsformer. Dagens plassering er midlertidig frem til 2016 da vi tar i bruk ny revmatologisk poliklinikk. Den helt nye sengeposten tas i bruk fullt ut i Fra 2016 tar vi også i bruk 2 nye, topp moderne operasjonsstuer for vår revmakirurgiske seksjon. Samlet innebærer dette at vi utvikler og forsterker tjenestetilbudet til våre pasienter. I vårt nyrehabiliterte sykehus får vi stor treningssal med klatrevegg i direkte tilknytning til auditorium med teleskop-benkerader. HAUGESUND NYESTE SYKEHJEM FOR SAMHANDLING, KORTTIDS- OG REHABILITERINGSOPPHOLD Haugesund kommune vil etablere et nytt korttids- og rehabiliteringstilbud i tråd med samhandlingsreformens intensjoner. Kommunen skal disponere lokaler i de 2 øverste etasjer i kvartalet til dette formål. Dette vil danne utgangspunkt for de beste tjenester, samarbeid med en rekke fagområder i moderne lokaler og flott utsikt over byen i et 30 års-perspektiv. Gjennom rehabiliteringen etableres nye flotte treningsarealer i underetasjen med blant annet spinningsal og styrketreningsrom. Treningsarealene åpnes i

6 HELSEKVARTALET TAR FORM Nestleder i Haugesund Sanitetsforening, Alvhild Trædal Thorsen foretar det første spadestikket for utbyggingen 2. august Maskinene tar over og begynner rydding for å forberede utbyggingen 3. Sykehuset reiser seg mot Karmsundgaten, de nye østfløyene i februar Veggene er fylt med kabler, rør, luftekanaler med mer, til beste for våre pasienter men i dag skjult bak veggplatene. 5. Kranselag for det nye sykehuset 30. august 2012: Alle involverte i byggeprosjektet deltok, i tillegg ble ansatte ved HSR invitert 6. Mange avklaringer og avstemminger skal gjøres. Her sees tillitsvalgt Åse Helene Tvedt i samtale med prosjektleder Frode Opheim på befaring i de nye fløyene i juni Mot slutten av 2013 er de nye østfløyene ferdige, og byen har fått nye, flotte fasader 6 HSR ÅRSRAPPORT 2013

7 Sykehuset har topp moderne fasiliteter for alle pasienter og deltagere, her sees ett av våre nye fliselagte bad på pasientrom 9. Fellesarealer bygges i hver etasje, her sees TV-stuen i 4. etasje i den nye østfløyen 10. Styret i Haugesund Sanitetsforening 11. Hovedverneombud Mette W. MacKinnon har løpende deltatt i arbeid med utbyggingen 12. I desember 2013 fikk sykehuset besøk av formannskapet i Haugesund 13. I nybygget er det også bygget nytt treningsrom med fasiliteter tilpasset våre rehabiliteringspasienter 7

8 HSR ÅRSRAPPORT 2013 NYE TILBUD, MILEPÆLER OG NØKKELTALL Antall innleggelser: Ventelistereduksjon Nytt ultralydapparat Også i 2013 investerte HSR i moderne utstyr i form av enda et ultralydapparat. Dette er et kostbart, men meget nyttig hjelpemiddel ved utredning og vurdering av pasienter. Vi har nå totalt 5 moderne ultralydapparater. Eksemskole for foreldre med barn med eksem I desember gikk HSR inn i et samarbeid med barnepoliklinikken og Lærings- og Mestringssenteret ved Haugesund Sykehus, med en videreføring av deres opplegg for eksemskole. Kurset skal gi foreldre som har barn med kronisk eksem informasjon og veiledning for å mestre hverdagen på en bedre måte, og bl.a. gi informasjon om ulike behandlingsformer. Eksemskolen involverer begge foreldre, og interessen for kurset har vært stor. Målet er å få gjennomført disse kursene 1-2 ganger i året. «Drop in» lystilbud I 2013 la Hudpoliklinikken om tilbudet til hudpasientene som skal ha lysbehandling fra forhåndsbestilte timer til «drop in». Dette betyr at pasienter som har fått foreskrevet lysbehandling kan komme direkte til behandling i våre åpningstider uten forhåndsbestilling. Tilbudet er tatt meget godt imot av pasientene, som på denne måten kan tilpasse behandlingstidspunkt til egen hverdag og arbeidstid. Ordningen gjør at flere pasienter kan behandles parallelt. Samtidig har ventetid for pasientene vist å holde seg svært lav, det vil si under 10 minutter. HSR har gjennom dette økt behandlingsgjennomstrømningen og utnytter i dag kapasiteten i vår lysavdeling langt bedre enn ved tidligere ordning. Samtidig har ordningen redusert det administrative arbeidet og frigjort sykepleieres tid til pasientoppfølgning og behandling. Helsekvartalet tar form og fylles Gjennom 2013 har våre nye fløyer i øst fått Gjennom 2013 har HSR arbeidet aktivt for å redusere ventelistene ved Revmatologisk avdeling og Hudpoliklinikken Ved utgangen av 2013 var gjennomsnittlig ventetid ved Revmatologisk avdeling 57 dager for ventende Arbeidet videreføres i 2014 Pasientsikkerhetsvisitter HSR jobber fortløpende med pasientsikkerhet I 2013 etablerte HSR egne pasientsikkerhetsvisitter, en direkte dialog mellom sykehusets førstelinje og ledelsen Hensikten med visitten er at ledelsen i samarbeid med ansatte ved den enkelte enhet sammen skal ha fokus på hva som kan ha betydning for pasientsikkerheten ved den aktuelle enheten Pasientsikkerhetsvisitter er en del av HSR sitt arbeid med den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender 24/7» 8 HSR ÅRSRAPPORT 2013

9 ÅRSRAPPORT 2013 NYE TILBUD, MILEPÆLER OG NØKKELTALL sin endelige utforming, og stillasene ble tatt ned i løpet av høsten. En markert profil mot Karmsundgaten synliggjør det nye helsekvartalet i bybildet. Innvendig har fløyene gradvis blitt fylt opp med nødvendig infrastruktur og utstyr. Gjennom året har østfløyene blitt etablert som de mest modere sykehus- og rehabiliteringsfasiliteter. Bygget ble klargjort for å fylle sin funksjon og for midlertidig bruk av fasilitetene frem til endelig ferdigstillelse av hele kvartalet og permanent innflytting. Innflytting i nytt bygg En viktig milepæl i fornyelsen av sykehuset ble nådd i desember 2013: HSR avsluttet året med å flytte sengeposten og poliklinikken over i nye, fine, men midlertidige lokaler i de nybygde fløyene. Dermed er det meste av vår Revmatologiske enhet på plass i moderne og effektive lokaler. Flyttingen frigjorde lokalene i «gamlebygget» til total rehabilitering som vil pågå gjennom hele Nøkkeltall : Revmat. poliklinikk Revmat. poliklinikk Infusjons- Revmakirurgisk Hudpoliklinikken Hudpoliklinikken Legekonsult. Sykepleierkonsult.* poliklinikk poliklinikk Legekonsult. Sykepleierkonsult.* *Etter fornyelse av registreringssystemet i 2011, rapporteres henholdsvis legekonsultasjoner og sykepleierkonsultasjoner hver for seg på årsbasis fra og med 2012 DRG-oversikt : Bestilling DRG totalt Produsert Revmatologisk Hud Sum produksjon Merproduksjon total 9

10 HSR ÅRSRAPPORT 2013 REVMATOLOGISK AVDELING Ny avdelingsoverlege for Revmatologisk avdeling er Liv Lefsaker Revmatologi er et fag som har utviklet seg i betydelig grad de siste årene. Gode forskningsresultater gir stadig nye behandlingsmuligheter. Utviklingen gjør at det går stadig bedre med pasientene, og at flere kan opprettholde aktive liv over flere år. Bedre undersøkelsesmetoder, hjelpemidler og medisiner gjør at vi i dag kan jobbe mer målrettet enn for få år siden. HSR er kompetansesenter for revmatologi og revmakirurgi for Rogaland og Sunnhordland. I 2013 hadde vi nær liggedøgn fordelt på over innleggelser. Det ble utført mer enn 200 kirurgiske inngrep, 103 ved HSR og 102 ved Haugesund Sykehus, derav blant annet 30 hofteproteser, 33 kneproteser og 5 skulderproteser. Infusjonsavdelingen gjennomførte ca infusjoner med biologiske medisiner. Bredt revmatologisk behandlingstilbud HSR har høy kompetanse på diagnostisering og behandling av revmatiske lidelser. Det er stor erfaring og kunnskap blant medarbeidere i alle ledd. Kvalitet og god pasientbehandling er primære mål. Gjennom tett samarbeid med Terapienheten videreutvikles det tverrfaglige rehabiliteringsarbeidet. Pasienttilbudet har følgende inndeling: Revmatologisk sengepost Sengeposten med 32 senger har et omfattende behandlingstilbud: Utredning av pasienter hvor man mistenker revmatisk lidelse Medikamentell og revmatologisk vurdering av pasienter med kjent revmatisk lidelse Kartutsnittet viser hele Helse Vest. Revmatologisk avdeling dekker området Helse Stavanger ( mennesker) og Helse Fonna ( mennesker). Dyktige spesialister, her representert ved revmatolog Elisabet Langseth Esperø, undersøker og følger opp pasienter. 10 HSR ÅRSRAPPORT 2013

11 REVMATOLOGISK AVDELING Øyeblikkelig hjelpfunksjon ved alvorlig nyoppstått sykdom, og oppblussing av kjent sykdom Kirurgisk behandling (små og store inngrep) Rehabilitering (2-3 uker eller 3 dagers TIVO=Tverrfaglig utrednings- og veiledningsopphold) Læringsopphold (Bektherevskole, Leddgiktskole, Artroseskole) og livsstyrketrening Infusjon Ved infusjon får pasienter med kjent revmatiske diagnose intravenøs behandling. Det gis 3 typer behandling: Biologisk infusjonsbehandling Cytostatikainfusjoner Osteoporosebehandling Revmatologisk poliklinikk Poliklinikken gir behandling til revmatologiske pasienter. Her gis ulike tilbud som: Utredning av pasienter med mistanke om revmatologisk sykdom Kontroll av pasienter som er under behandling for revmatisk sykdom Leddinjeksjoner Revmakirurgisk poliklinikks tilbud Avdelingen er ansvarlig for alle HSR sine revmakirurgiske operasjoner. I hovedsak knytter aktiviteten seg til: Dagkirurgiske inngrep ved tilstander relatert til revmatologisk sykdom Vurdering av pasienter med spørsmål om større kirurgiske inngrep, f.eks. protesekirurgi Gjennom 2013 har Revmatologisk avdeling opprettholdt god pasientbehandling i en krevende bygge- og rehabiliteringsprosess for sykehuset som helhet. Samarbeid og kompetansebygging I 2013 innledet HSR samarbeid med Haukeland Sykehus i forbindelse med opprettelsen av et nasjonalt artrittregister. HSR står også på trappene til å delta i NORCAR, som er et nasjonalt prosjekt for registrering og oppfølging av hjerte-/ karsykdom hos leddgiktpasienter. Gjennom HSRs satsning på lederutvikling har avdelingsleder for sengeposten deltatt på lederutviklingsutdanning i regi av Hovedorganisasjonen Virke. Avdelingen har gjennomført «Fagdag for sykepleiere og hjelpepleiere» med god oppslutning og gode tilbakemeldinger. Legene har også dette året holdt seg faglig oppdatert ved å delta på kurs og kongresser. Kompetanse- og kunnskapsdeling er viktig og skjer løpende ved HSR, her representert ved teammøte for leger ved avdelingen. 11

12 HSR ÅRSRAPPORT 2013 HUDPOLIKLINIKKEN Hudpoliklinikken ved HSR behandler og bistår pasienter med alle typer hudlidelser. HSR gir tilbud til hudpasienter i et område med cirka innbyggere, tilsvarende som Helse Fonna. I 2013 mottok mer enn personer helsehjelp ved Hudpoliklinikken, og tallet er jevnt stigende. Avdelingsoverlege ved Hudpoliklinikken, Holger Benthien HSRs dyktige medarbeidere utfører pasientbehandling basert på sykehusets verdier og beste praksis. Hudpoliklinikken er bygget opp siden 1986, og har i 2013 hatt 3 hudspesialister og én assistentlege i spesialisering. Avdelingen har også fem sykepleiere med hudsykdommer (dermatologi) eller sårbehandling som spesialfelt. Bredt behandlingstilbud HSRs mest omfattende arbeidsområde innen hudlidelser er behandling av hudkreft. HSR diagnostiserer og behandler forskjellige typer hudkreft som føflekkreft (malignt melanom), solutløst hudkreft (basalcellekarsinom og platteepithelkarsinom) og f.eks. lymfomer. HSR behandler også et stort antall forskjellige hudsykdommer, og har større pasientgrupper blant annet innen: Arvelige sykdommer med kronisk «utslett» i huden som psoriasis og atopisk eksem Revmatiske hudsykdommer som lupuserythematodes (diskoid- eller subakut kutan LE) eller sklerodermi Sårbehandling ved egen såravdeling for pasienter med forskjellige typer leggsår Behandling tilpasses den enkelte pasient og lidelse, og HSR har kunnskap og 12 HSR ÅRSRAPPORT 2013

13 HUDPOLIKLINIKKEN kapasitet innen lysbehandling, krem- og tablettbehandlinger, laserbehandling, photodynamisk terapi (PDT), behandling med sprøyter og operasjoner. I tillegg testes og behandles pasienter med allergier, allergisk eksem (kontaktallergier, muligens yrkesrelaterte) og høysnue. Nye pasienttilbud i 2013 I samarbeid med barneavdelingen ved Haugesund Sykehus har HSR startet «eksemskole». Det er et program for foreldre med barn med kroniske eksem som får opplæring i stell og behandling av deres sykdom samt informasjon om årsakene og prognosen. I 2013 begynte HSR med «Drop in»- henvendelser på Lysavdelingen. Pasientene har gitt meget gode tilbakemeldinger på tilbudet. Utvidet kapasitet og forsterket kompetanse Det jobbes med å forsterke og bygge ut avdelingens kompetanse og kapasitet. For å imøtekomme økende behov vil avdelingen utvides med en ny legehjemmel kommende år. Legeteam er stabilt samtidig som sykepleierstaben øker kompetansen gjennom kurs, etterutdanning og deltagelse i aktuelle kongresser. Målet er alltid å implementere nasjonalt og internasjonalt anbefalte diagnostiske og terapeutiske prosedyrer for å gi pasientene den beste behandling. Behandling tilpasses den enkelte pasient og lidelse. Her gir sykepleier Anne Marit Åsbu frysebehandling. HSRs dyktige og kompetente sykepleierstab, her ved hygienesykepleier Sucheta Krishan, gir tilpasset oppfølgning til våre pasienter. Kartutsnittet viser hele Helse Vest. Hudpoliklinikken dekker Helse Fonnas område med en befolkning på

14 HSR ÅRSRAPPORT 2013 TERAPIENHETEN Terapienheten ved sykehuset består av flere faggrupper som bidrar inn til rehabiliteringsarbeidet ved revmatologisk- og revmakirurgisk avdeling. Leder for Terapienheten, Dagfinn Dahle Bassengtrening utgjør en viktig del av treningstilbudet ved HSR Fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionom, hjelpepleiere og aktivitør danner et team som sammen med avdelingspersonale og lege driver spesialisert revmatologisk rehabilitering. Teamet innehar kompetanse innen rehabilitering på flere fagområder, samt lang erfaring i rehabilitering og behandling av revmatologiske pasienter. HSR driver allsidige og aktive treningsog rehabiliteringstilbud gjennom uken. Rehabiliteringstiltak er bassengtrening og trening i sal, individuelle tiltak hos samtlige faggrupper i tillegg til tilpasning av ortoser hos dyktige ergoterapeuter. Systematisk trening avgjørende for behandlingsresultatet Terapi og trening dras inn i all rehabilitering ved sykehuset. Systematisk opplæring og trening både mentalt og fysisk er avgjørende for positiv utvikling av helsetilstanden. Aktiv oppfølging og støtte til pasienter er derfor viktige deler av tilbudet. Vi har ulike tilbud, alt etter hvilken fase av sykdommen pasienten er i: Ved diagnostisering av nye pasienter gir vi tverrfaglige informasjons- og vurderingsopphold (TIVO) For pasienter som lever med diagnose gir vi læringsopphold av 1 ukes varighet. Her får pasienten individuelt tilrettelagt rehabilitering med vekt på informasjon og opplæring av ulike faggrupper på de ulike sider av sykdom, behandling og rehabilitering. I tillegg får pasienten prøvd ut ulike former for trening. For pasienter med langvarig sykdom med alvorlige skader gir vi lengre rehabiliteringsopphold, gjerne 2-3 uker hvor de får individuelt tilpasset rehabilitering. 14 HSR ÅRSRAPPORT 2013

15 ÅRSRAPPORT 2013 TERAPIENHETEN Fokus har i 2013 vært rettet mot kompetanseheving. Det er satset på økt kompetanse i tverrfaglig rehabilitering, og 1 fysioterapeut, 1 ergoterapeut og 1 sosinom har startet tverrfaglig videreutdanning i rehabilitering. Videreutdannelsen fullføres i Samarbeid og videreutvikling Gjennom tett samarbeid med revmatologisk- og revmakirurgisk avdeling videreutvikles det tverrfaglige rehabiliteringsarbeidet. HSR har også et tett samarbeid med Nasjonalt Kompetansesenter for revmatologisk rehabilitering (NKRR). I tillegg har enheten et nært samarbeid med Rehabilitering Vest, i utveksling av kompetanse og samarbeidsmøter ukentlig gjennom året. Sykehuset har avtale med kommunene Haugesund, Karmøy og Sveio om fysikalske tjenester som enheten har ansvar for. HSR har også avtale med privatpraktiserende fysioterapeut om bruk av basseng og treningsfasiliteter til gravide. HSR samarbeider med frivillig sektor, og HSR sine spesialtilpassede basseng og gymnastikksaler leies blant annet ut til Hjertelaget, Smerteforeningen, Revmatikerforeningen og Sanitetsforeningen slik at deres medlemmer får mulighet til ekstra trening. Et kvalifisert team av ergoterapeuter, her representert ved Solveig A. Stensland, sørger for trening individuelt og i grupper. HSR er sentralt plassert i Haugesund, med kort vei til tur- og friluftsarenaer. Dette brukes aktivt i vårt trenings- og terapitilbud. 15

16 HSR ÅRSRAPPORT 2013 KOMPETANSE OG FOU I Spesialisthelsetjenesteloven beskrives det at helseforetakene har ansvar for forskning som er relevant for behandling i spesialisthelsetjenesten, altså primært pasientrettet klinisk forskning. Kvalitetsleder Kari-Lise Dybdahl samarbeider tett med nytilsatt strategiog utviklingsleder Pål Nygård for å koordinere FOU og kvalitetsarbeidet ved HSR. Våre revmakirurger har spisskompetanse på sitt område, og utfører i samarbeid med Haugesund Sykehus årlig mer enn 200 kirurgiske inngrep. HSR samarbeider med Rehabilitering Vest AS om forskning, fagutviklingsarbeid og andre viktige utviklingsprosesser ved sykehuset og rehabiliteringssenteret. Arbeidet er knyttet opp til en tverrfaglig funksjon i stab. I september ble arbeidet styrket ved ansettelse av strategi- og utviklingsleder. Prosjektbasert FOU Gjennom en rekke ulike prosjekter og programmer deltar HSR aktivt i nasjonalt utviklingsarbeid: Bruk av ultralydundersøkelser utvides jevnt, også ved HSR. Derfor deltar vi som ett av 4 sykehus i en nasjonal klinisk studie, ARCTIC-studien, for å sikre best mulig effekt og erfaringsutveksling i bruken av ultralyd innen revmatologien. Gjennom RevNatus er HSR ett av 14 norske sykehus som følger kvinner med revmatologisk diagnose gjennom svangerskapet og året etter fødselen 16 HSR ÅRSRAPPORT 2013

17 ÅRSRAPPORT 2013 KOMPETANSE OG FOU Gjennom flere år har Revmakirurgisk enhet deltatt i en studie om ulike prosedyrer for innsetting av kneproteser. Studien har et 10-årsperspektiv, og vil avdekke langtidsvirkninger av ulike operasjonsteknikker. Pasientene er nå inkludert, og studien er i oppfølgningsfasen. I samarbeid med Nasjonalt Kompetansesenter for revmatologisk rehabilitering undersøker HSR effekt på symptomer og fysisk aktivitetesnivå av gruppetrening i varmt vann. Den praktiske delen av studien ble avsluttet i 2013, og resultatene vil analyseres gjennom HSR har også et samarbeid med Haukeland Sykehus, der vi har hatt en legespesialist i 50 % forskerstilling i Forskningsprosjektet heter «Arteritis temporalis og komplikasjoner i store kar», og er planlagt som et mulig doktorgradsarbeid. HSR driver løpende faglig utviklingsarbeid. Gjennom kurs, etterutdanning og intern undervisning i avdeling eller tverrfaglig får medarbeidere på alle nivåer mulighet til individuell faglig utvikling og oppdatering. Kvalitetsutvalget Kvalitetsutvalget ved HSR er gitt en særlig oppgave i å behandle saker som har betydning for kvaliteten på pasientbehandlingen ved HSR. Utvalget skal også holde seg orientert om utviklingen på sykehuset og kan fremme forslag til forbedring av de pasientrettede tilbudene. Utvalget består av brukerrepresentant og fagfolk som ikke sitter i lederposisjoner ved sykehuset. I 2013 ble det gjennomført 4 møter. Referat fra møtene oversendes direktøren og ledergruppen og gjøres også tilgjengelig for alle ansatte via intranett. Nasjonalt kvalitetsarbeid HSR er aktiv bidragsyter i nasjonalt kvalitetsarbeid innen helse og omsorg: Gjennom vår spesialkompetanse på revmakirurgiske inngrep utført på hofte, kne, skulder, albue, ankel, hånd og fot, har vi over år kartlagt informasjon og kvalitet om arbeidet som er foretatt. Dette er samlet i vårt kvalitetssystem Kvalorto. Sammen med flere andre revmatologiske behandlingssteder benytter HSR Go TreatIT (GTI) - et program for å kartlegge sykdomsaktivitet og medikamentell behandling. Dette gir våre behandlere bedre oversikt og beslutningsstøtte i videre arbeid med pasientene. I 2006 deltok HSR for første gang i den nasjonale undersøkelsen PasOpp gjennom registrering av pasientenes erfaringer med innleggelsen. Resultatet av 2012-undersøkelsen ble fremlagt i 2013, og viste en positiv utvikling med hensyn til pasientenes opplevelse av samhandling sammenlignet med 2011-undersøkelsen. PasOpp 2012 viste også at færre pasienter opplevde ventetiden som for lang. HSR deltar i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender 24/7», med spesielt fokus på «Trygg kirurgi» og «Samstemming av legemiddellister» samt «Ledelse av pasientsikkerhet». I 2012 gjennomførte vi en pasientsikkerhetskulturmåling, og utviklet dette videre med pasientsikkerhetsvisitter i Arbeidet videreføres i HSRs medarbeidere oppdateres gjennom interne skoleringer så vel som deltagelse i eksterne kurs og konferanser. 17

18 HSR ÅRSRAPPORT 2013 ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE Fra slutten av 2013 ble stab- og støttefunksjoner samlet i nytt bygg. Resultatet er et tettere dialog og mer effektivt samarbeid, her ved administrasjonskonsulent Åse Andreassen, rådgiver Helge Ytterøy L orange og økonomisjef Erling Lervåg. Sykehusets og ansattes primære fokus er på de tjenester vi skal utføre og spesielt på pasientene som vi skal tjene i det daglige. HSR hadde i årsverk ved sykehuset fordelt på 155 ansatte. Dette representerer personalressurser med høy kompetanse og lang erfaring - en særdeles viktig kapital for det utviklingsarbeid og den nytenkning som dagens sykehussituasjon og rammevilkår krever. I 2013 ble det gjort et viktig kompetanseløft ved at 4 sentrale ledere gjennomførte Hovedorganisasjonens Virkes lederutviklingsprogram. Kompetanseløftet videreføres i Ytterligere kompetanseheving fikk vi gjennom oppretting av nye stillinger innen strategiutvikling og utredning/rådgivning. HSR AS er medlem i hovedorganisasjonen Virke og har lønns- og arbeidsvilkår som følger landsomfattende tariffavtale for alle ansatte. Organisasjonskart HSR AS og Rehabilitering Vest AS Haugesund Sanitetsforening Styre HSR AS Styre Rehabilitering Vest AS Råd og utvalg Prosjekter Adm. Direktør Stab Teknisk personal Økonomi og IT Stab Utleieavtale med HSR AS Teknisk personal Økonomi og IT Adm. Direktør (Samme direktør som ved HSR) Enhetsleder Råd og utvalg (Noen felles råd og utvalg med HSR) FOU FOU Koordinator Enhetsleder Leder sengeenhet Enhetsleder Enhetsleder Team 1 Team 2 Team 3 Team 4 Sengeenhet Revmatologisk Revmakirurgisk Terapi Hudpoliklinikk 18 HSR ÅRSRAPPORT 2013

19 ÅRSRAPPORT 2013 ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE HMS TEKNISK AVDELING OG HUSØKONOM HMS Overordnet ansvar for HMS ligger i linjeledelsen, med administrerende direktør i spissen. Daglig koordinering av HMS er tillagt personalsjef. Året 2013 har vært preget av stor byggeaktivitet parallelt med en travel sykehushverdag. Takket være stor innsats fra våre medarbeidere har vi tross krevende byggerelaterte forstyrrelser opprettholdt full drift ved alle avdelinger. Dette er imponerende, og er noe vi er stolte av! Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har hatt 5 møter og behandlet 34 saker. Gjennom godt samarbeid og felles vilje til å finne gode løsninger, har vi sammen taklet løpende utfordringer. Bedriftshelsetjenesten, Haugaland HMS, deltar fast i møtene. Det er også meget tilfredsstillende at vi i enda større grad har lykkes med å få ansatte til å benytte sykehusets avvikssystem. Disse registreringene danner grunnlag for vårt kontinuerlige forbedringsarbeid og gir nøkkelinformasjon for ledelsens gjennomgang av internkontroll- og kvalitetssystemet. I 2013 fikk vi hevet vår kompetanse ytterligere innen medisinskteknisk område gjennom tilsyn fra Direktoratet samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Tilsynet fokuserte på utstyr, systemer og opplæring av ansatte. Gjennom året har mange ansatte benyttet seg av tilbud kanalisert gjennom Friskvern, et underutvalg av AMU. Friskvern har organiserte konkurranser med trim på arbeidsplassen, trimkvelder etter arbeidstid, sosiale aktiviteter og foredrag. Tilbudene har engasjert ansatte og bidrar til en sunnere livsstil. Sykehuset har et aktivt nærværsarbeid, og vil i 2014 fornye IA-avtalen. Gjennomsnittlig sykefravær var i ,35%. Dette er omtrent på samme nivå som i Teknisk avdeling og husøkonom, her ved Helene Jacobsen, er avgjørende for sykehusets drift og kvalitet. TEKNISK AVDELING OG HUSØKONOM Avdelingen består av tekniske personale, renholdere og husøkonom, og har som oppgave og betjene både pasienter og ansatte på en best mulig måte. Godt samarbeid og gjensidig støtte fra alle enheter har bidratt til at sykehuset har opprettholdt ordinær drift gjennom året preget av byggearbeider. Avdelingen er samlet under teknisk leder og har 10.5 årsverk fordelt på 11 ansatte. Teknisk leder og medarbeidere har tett kontakt med byggeprosjektet og har koordinert og sørget for logistikk og støtte i forbindelse med flytting fra gammelt bygg over i nybygget i desember Gjennom 2013 har også ordinært vedlikehold av bygg og anlegg blitt utført for områder ikke berørt av utbygging og rehabilitering. Sikkerhet, brann og beredskap Teknisk leder er også brannvernleder og har som oppgave å administrere alt som har med brannvern og brannforebyggende arbeid å gjøre. Beredskapsplanen inneholder prosedyrer og tiltak for beredskapsarbeidet. Øvelse i hjerte- og lungeredning (HLR) og brannøvelse for alle er utført i Husøkonom Husøkonomen har ansvar for alt renhold, innkjøp og bestilling av klær, forbruksvarer og sanitærutstyr. Husøkonomen sørger for gode daglige rutiner og oppfølgning av renholdspersonale. 19

20 HSR ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING FOR 2013 Selskapet driver spesialisthelsetjeneste innenfor områdene revmatologi/revmakirurgi og hudsykdommer i Haugesund. Driften foregår i eget sykehusbygg i Karmsundsgaten 134. Selskapet har et ideelt formål, noe som betyr at eierne ikke kan ta ut utbytte fra driften. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetningen. Selskapet har i 2013 fortsatt med arbeidet for å sikre og systematisere de faktorer som er avgjørende for et fortsatt godt arbeidsmiljø i sykehuset. Styret har hatt stort fokus på arbeidsmiljø og samhandling med ansatte, verneombud og tillitsvalgte. Arbeidet med å redusere sykefraværet, og derigjennom å øke nærværsfaktoren har fortsatt i 2013 gjennom prosjektet Friskvern og fortsetter videre i Styret mener det er svært viktig at dette arbeidet har høy prioritet, også med tanke på den spesielle og krevende byggefasen vi er midt inne i. Som for tidligere år anser styret det generelle arbeidsmiljøet som godt. Det er etablert rutiner og egne elektroniske systemer for rapportering og oppfølging av avvik og uønskede hendelser. Gjeldende planer er fulgt opp gjennom Gjennomsnittlig sykefravær for 2013 ble 6,35 % dvs. 0,17 % over nivået for Sykehuset hadde 143 fast ansatte pr hvorav 18 er menn og 125 kvinner. Styret har i 2013 hatt 6 medlemmer hvorav 1 er mann og 5 er kvinner. Selskapet har godt innarbeidede rutiner for kildesortering og avfallshåndtering. Virksomheten er av en slik karakter at det ytre miljø ikke forurenses. Tiltak for å hindre diskriminering Selskapet arbeider aktivt for å fremme likestilling, sikre like muligheter og hindre diskriminering på grunn av etnisk, nasjonalopprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion og livssyn. Sykehusets drift er basert på langsiktige driftsavtaler med det regionale helseforetaket Helse Vest RHF. Revmatismesykehuset utgjør i kraft av disse avtaleforholdene en Direktør og styre for Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS. Fra venstre: Torhild Stakland, direktør Jan Birger Medhaug, Liv Lefsaker, Astri Furumo, Reidin R. Vikebø, leder Geir Egil Østebøvik og Elsa Kollstrand. 20 HSR ÅRSRAPPORT 2013

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING FOR REHABILITERING VEST AS

ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING FOR REHABILITERING VEST AS ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING FOR REHABILITERING VEST AS 1 INNHOLD 03 DIREKTØREN HAR ORDET 04 REHABILITERING VEST 06 KUNNSKAPSBASERTE METODER OG BESTE FAGLIGE PRAKSIS 08 DELTAKERTILFREDSHET 09 FRAMTIDSRETTET

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer