Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import"

Transkript

1 onsdag, 18. mars 2015 Macro Research Morgenrapport Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import Nytt kraftig fall i kinesiske boligpriser i februar, det største fallet som er registrert Forventningene til tyske investorer har steget mindre enn ventet, uro rundt Ukraina og Hellas Fortsatt svak utvikling i det amerikanske boligmarkedet, svak trend i igangsettingstallene Fokus i dag: rentebeskjed fra FOMC og pressekonferanse med Janet Yellen Markedet venter at FOMC fjerner formuleringen om at de skal være tålmodige med renteoppgangen men dette skal ikke tolkes som at renteoppgang er rundt hjørnet Yellen vil vektlegge at rentehevingen vil være helt avhengig av utviklingen i innkommende data Her hjemme har Finanstilsynet lagt frem forslag til tiltak som skal bremse vekst i boligpriser og gjeld Ønsker å forskriftsfeste krav til bankenes utlånspraksis, vil gi bankene mindre rom for skjønnsutøvelse Samt krav om minst 2,5% årlig avdragsbetaling fra første år, for lån med belåningsgrad over 65% Internasjonalt Eksporten fra Japan, målt i verdi, steg med 2,4 prosent år/år i februar, hvilket var klart bedre enn ventet (0,3 prosent). Samtidig var dette ned fra 17,0 prosent år/år i januar. Dette må imidlertid sees i sammenheng med et kraftig fall i eksporten til Kina, som igjen kan forklares med at kinesisk nyttår ble feiret i februar i år. Det at kinesisk nyttår feires på litt ulike tidspunkter gjennom januar og februar hvert år, påvirker da år/år vekstratene; ikke bare i Kina, men også i de landene som er eksponert mot Kina. Derfor er det en grei regel å se tallene for januar og februar under ett. Disse viser da klart at den japanske eksportveksten har vært sterkere enn ventet gjennom årets to første måneder. Samtidig falt importen til Japan med 3,6 prosent år/år i februar, mens markedet hadde sett for seg en vekst på 3,2 prosent år/år. Dette må sees i sammenheng med et videre fall i importverdien av olje. Dermed krympet det japanske handelsunderskuddet til 424,6 mrd yen i februar, fra 1,179 billioner i januar. Markedet hadde sett for seg at underskuddet hadde krympet til 986,6 mrd. I Kina fortsetter boligprisene å falle. Prisen på nye boliger falt med hele 5,7 prosent år/år i februar, og dette var da sjette måned på rad med fall i boligprisene (regnet år over år). Fallet i februar var verre enn i januar, da prisene falt med 5,1 prosent år/år, og det markerer det største fallet siden 2011; det året denne dataserien for boligpriser ble etablert. Detaljene viser at det var et bredt basert fall, med nedgang i boligprisene i 66 av de 70 store byene som inngår i indeksen. Nå skal vi riktignok også her være litt varsomme med å tolke akkurat februartallet, ettersom også dette kan være påvirket av den kinesiske nyttårsfeiringen. Men likevel, boligprisfallet har altså pågått gjennom flere måneder, så trenden er klart negativ. Dette skaper bekymring i forhold til den finansielle situasjonen for høyt belånte boligutbyggere, i tillegg til at boligprisfallet har negative andrerundeeffekter for lokale myndigheter, som finansierer seg via salg av landområder. Nylig har da også statsminister Li uttalt at myndighetene står klare til å iverksette tiltak dersom bremsen i den kinesiske økonomien blir for kraftig. Trolig var dette grunnen til at kinesiske boligaksjer steg på nyheten om det kraftige fallet i boligprisene i februar. Investorsentimentet i Tyskland, målt ved ZEWindeksen, etterlot et litt blandet inntrykk. Riktignok steg nåsituasjonskomponenten mer enn ventet, til et nivå som indikerer at det er klart flertall som tror på høyere økonomisk aktivitet i det korte bildet, men dette ble motvirket av at forventningskomponenten overrasket tilsvarende på nedsiden. Nå var det riktignok oppgang også i forventningskomponenten i mars, men oppgangen var ikke bare svakere enn ventet, den var også klart mer beskjeden enn hva vi har sett gjennom de foregående månedene; bakteppet er at denne har steget raskt siden bunnpunktet i oktober i fjor, men nå ser momentumet ut til å ha svekket seg. Forventningskomponenten måler investorenes forventninger til den økonomiske aktiviteten de neste For full disclaimer and definitions, please refer to the end of this report.

2 Morgenrapport, 18. March 2015 seks månedene. Med beskjeden oppgang, fra 53,0 i februar til 54,8 i mars, er det riktignok et flertall som fortsatt venter økt aktivitet, men bildet er altså lite endret fra februar. Markedet hadde på sin side sett for seg at denne komponenten hadde steget videre til 59,4 i mars, og sånn sett signalisert at det nå var et mer overbevisende flertall som ventet bedre økonomiske utsikter. Ifølge pressemeldingen er det krisen i Ukraina og de underliggende gjeldsproblemene i Hellas som har bidratt til å dempe stemningsoppgangen for tyske investorer. Dette viser at det fortsatt er mye usikkerhet som ligger og ulmer under eurosonen, selv om det har kommet på plass en midlertidig låneavtale for Hellas, og selv om generelle økonomiske aktiviteten stimuleres av lave renter, en svak euro og en lav oljepris. Gårsdagens amerikanske boligmarkedstall viser at gjeninnhentingen i boligmarkedet fortsatt går tregt. Igangsettingstallene viste et kraftig fall i februar, til 897 tusen enheter (ventet til 1,081 mill), men dette må nok tilskrives den unormalt harde vinteren, og dermed skal vi ikke legge så mye vekt på akkurat dette tallet. Antall nye byggetillatelser, som er mindre påvirket av værmessige forhold, steg imidlertid noe mer enn ventet, til 1,092 mill enheter i februar, opp fra 1,060 mill enheter i januar. Det var på forhånd ventet helt marginal oppgang, til 1,065 mill enheter i februar. Når det er sagt er disse tallene rimelig volatile, og skjærer vi litt gjennom de månedlige svingningene, ser vi at utviklingen har vært flat siden oktober i fjor. Trekker vi linjen litt lenger bakover kan vi kanskje si at trenden fortsatt er svakt oppadstigende, men den ser ikke spesielt overbevisende ut. Særlig ikke med tanke på at boligbyggerindeksen (NAHB), hvor vi fikk ferske og skuffende tall for et par dager siden, over lengre tid har indikert stagnasjon på byggesiden. Dagens høydepunkt vil helt klart være rentebeskjeden fra FOMC. Det er knyttet stor spenning til innholdet i pressemeldingen denne gangen. I sin høring i Kongressen 24. og 25. februar åpnet sentralbanksjef Janet Yellen langt på vei for å fjerne formuleringen om at Fed vil være tålmodige i forhold til første renteheving. Som kjent har Yellen forklart bruken av uttrykket tålmodig med at dette betyr at Fed ikke anser det som sannsynlig at politikken vil strammes inn før det har gått et par møter. I Kongressen sa imidlertid Yellen at dersom økonomien fortsatte å bedre seg slik som Fed ventet, ville det etter hvert bli naturlig å vurdere pengepolitisk innstramming fra møte til møte. Men i forkant av dette ville i så fall Fed endre sin markedskommunikasjon. Og det er altså dette markedet nå venter vil skje i pressemeldingen som offentliggjøres i dag. Fed har imidlertid presisert at en endring i markedskommunikasjonen IKKE nødvendigvis betyr at Fed kommer til å stramme inn pengepolitikken i løpet av et par møter, men at en innstramming vil være helt avhengig av data. Og Fed må føle seg rimelig sikre på at inflasjonen vil begynne å stige mot målet før de foretar seg noe. Siden Yellens høring i Kongressen har vi fått data som viser at arbeidsmarkedet har fortsatt å styrke seg. I februar steg sysselsettingen utenfor landbruket med , og ledighetsraten falt til 5,5 prosent. Til tross for jevnt sterk sysselsettingsvekst i rundt ett år nå, har yrkesdeltakelsen ligget så å si uendret på rundt 62,8 prosent, noe som er det laveste nivået siden 1970-tallet. Selv om noe av den svake yrkesdeltakelsen kan forklares av demografisk utvikling, er også grunn til å tro at deler av denne historisk lave raten også er et uttrykk for fortsatt ledig kapasitet i økonomien. Dette rimer også godt med at både lønns- og prisveksten fortsatt er svak. Februartallene for gjennomsnittlig timelønnsvekst falt tilbake til 2,0 prosent år/år, ned fra 2,2 prosent i januar. Gjennomsnittlig timelønnsvekst kan imidlertid være påvirket av sammensetningseffekter i forhold til ulike stillinger og bransjer som inngår i målingen. For å vurdere kun lønnsveksten er det derfor bedre å se på Employment Cost Index (ECI). ECI en får vi imidlertid kun informasjon om kvartalsvis, men denne har vist til en sammenhengende, men forsiktig, oppgang i lønnsvekst siden 1. kvartal i fjor. Bedringen i lønnsveksten avtok imidlertid noe gjennom 2. halvår i fjor i følge denne indeksen, og i fjerde kvartal indikerte ECI en lønnsvekst på kun 2,3 prosent, dvs ikke vesentlig høyere enn gjennomsnittlig timelønnsvekst har vist de siste månedene. Uansett har ikke lønnsveksten begynt å presse opp prisveksten enda. Snare tvert i mot. Februartallene for Feds foretrukne mål på underliggende inflasjon, BNP-deflatoren for privat konsum (PCE kjerne), falt nemlig tilbake til 1,3 prosent år/år i februar, ned fra 1,4 prosent i januar. Dermed har underliggende inflasjon målt ved PCE kjerne beveget seg langs en fallende trend siden mai i fjor. Vi tror nok at FOMC gjerne skulle sett tydeligere tegn til at lønnsveksten var på vei mot 3-3,5 prosent, noe som i så fall ville vært mer forenlig med å få inflasjonen gradvis tilbake til målet på 2 prosent. Gitt utviklingen i inflasjonen er det for tidlig for Fed nå i mars å konkludere med at inflasjonen ser ut til å ta seg opp, men de vil antakelig understreke at husholdningsundersøkelser tyder på stabile inflasjonsforventninger. 2

3 Men uansett vil nok Fed fjerne tålmodig fra sin markedskommunikasjon, noe som altså betyr at de vil gå over til å vurdere fra møte til møte om de finner det rimelig å sette opp renten. Mange venter at første renteøkning fra Fed kommer ved møtet i juni. Men gitt inflasjonsutviklingen så langt og dollarstyrkingen den siste tiden, samt det faktum at Fed gang på gang har sagt at de vil la data styre beslutningen, kan det kanskje bli vanskelig for Fed å starte en normalisering av pengepolitikken allerede da. I tillegg til pressemeldingen om den pengepolitiske innretningen vil Fed også publisere sitt oppdaterte syn på utviklingen i BNP-vekst, arbeidsledighet og inflasjon fram til og med 2018, samt sitt dot-plot som inneholder alle Fed-guvernørenes anslag på hvor de tror styringsrenten ligger ved utløpet av hvert år til og med I desember anslo Fed at BNP-veksten for i år ville ligge mellom 2,6 prosent og 3,0 prosent, at ledigheten ville være mellom 5,2 prosent og 5,3 prosent og at inflasjonen målt ved PCE kjerne ville ligge mellom 1,5 prosent og 1,8 prosent. Slik det ser ut nå, blir antakelig prognosen for inflasjon justert ned. Ved desembermøtet mente 15 av de 17 tilstedeværende guvernørene at styringsrenten burde settes opp i år, mens to mente man burde vente til neste år. I tillegg mente 9 av 17 at styringsrenten burde være 1,0 prosent eller høyere ved utgangen av I lys av inflasjonsutviklingen kan kanskje disse renteestimatene bli revidert noe ned. Referatet fra sist rentemøte i Bank of England (BoE) vil havne i skyggen av FOMC, men vi noterer oss at markedet venter at det var enstemmig beslutning om å holde nøkkelrenten uendret. Ellers fra Storbritannia får vi arbeidsmarkedstall for tremånedersperioden frem til januar. Konsensus venter at arbeidsledigheten har falt videre, til 5,6 prosent, ned fra 5,7 prosent i tremånedersperioden frem til desember. Vel så viktig vil det være å følge med på utviklingen i lønnsveksten, ettersom denne har vist tegn til å trende oppover de siste månedene. En eventuell videre utvikling i retning av høyere lønnsvekst vil støtte opp under at inflasjonen etter hvert kan ta seg gradvis opp igjen mot målet på 2 prosent. Markedet venter at lønnsveksten, utenom bonuser, nå har steget til 1,8 prosent, opp fra 1,7 prosent i tremånedersperioden frem til desember. Norge Finanstilsynet har i brev til Finansdepartementet fremmet forslag til tiltak som skal bremse veksten i boligpriser og gjeld. Det viktigste tiltaket, slik vi ser det, er at de ønsker å forskriftsfeste kravene til bankenes utlånspraksis. I 2012 innførte Finanstilsynet nye retningslinjer for boliglån, men en eventuell forskriftsfesting vil gjøre at tilsynet kan håndheve regelverket strengere. Til forskjell fra retningslinjer, vil en forskrift gi grunnlag for en strammere tilsynsmessig oppfølging, bl.a. ved å kunne gi bankene pålegg ved brudd på forskriftsbestemmelsene. Det er Finansdepartementet som har lovhjemmel til å fastsette en forskrift som regulerer bankenes utlånspraksis. Finanstilsynet påpeker imidlertid at en forskriftsregulering vil være et inngripende tiltak, som dermed ikke bør være et permanent virkemiddel. Innstramming i forhold til skjønnsutøvelsen er dermed det viktigste forslaget til strammere utlånspraksis, men i tillegg inneholder tilsynets forskriftsforslag noen innstramminger i referanseverdiene. Det mest sentrale i så henseende er strengere betingelser knyttet til husholdningenes maksimale be- For fullstendig ansvarsberetning henvises det til siste side

4 Morgenrapport, 18. March 2015 låningsgrad. Tilsynet gjentar at belåningsgraden skal beholdes på 85 prosent av boligens verdi. Muligheten for høyere belåningsgrad beholdes dersom det kan stilles betryggende tilleggssikkerhet i form av pantesikkerhet i annen eiendom. Maksimal belåningsgrad beregnes dermed som summen av boligens verdi og eventuell tilleggssikkerhet. Her foreslås da en innstramming sammenlignet med retningslinjene. Etter retningslinjene er nemlig kausjon/garanti for deler av lånet sidestilt med sikkerhet i annen eiendom, men i forskriftsutkastet til tilsynet er ikke dette tatt med; kun pant er godt nok. I tillegg vil tilsynet fjerne muligheten for at en særskilt forsvarlighetsvurdering kan begrunne en høyere belåningsgrad. Det spørs om dette blir vedtatt, ettersom regjeringen har forsøkt å myke opp nettopp denne delen av retningslinjene. Tilsynet foreslår også å innføre krav om minst 2,5 prosent årlig avdragsbetaling fra første år for alle nedbetalingslån med belåningsgrad over 65 prosent. Dette skal altså gjelde for nye lån ( fra første år ), og ikke alle utestående lån som per i dag har en form for avdragsfrihet. I gjeldende retningslinjer er det krav om avdragsbetaling fra første termin for alle lån med belåningsgrad over 70 prosent, men avdragene er ikke kvantifisert. Det nye forslaget innbærer dermed en rente- og skatteskjerpelse for de husholdninger som alternativt hadde siktet seg inn mot en periode med avdragsfrihet. Skatteskjerpelsen kommer som følge av at det kun er rentene, og ikke avdragene, som er fradragsberettiget over skatteseddelen. Samlet sett betyr dette en renteøkning for disse husholdningene som da er større enn 2,5 prosent. Hvis gjennomført kan dette kravet også i noen grad ramme husholdninger med annuitetslån fordi avdragsdelen av slike lån alltid er lavest i begynnelsen av nedbetalingsperioden. Med dagens rentesatser blir imidlertid virkningen relativt beskjeden. Det gjenstår å se hvilke av tiltakene som blir gjennomført. Finansdepartementet har foreløpig vært knappe i kommentarene, og vist til at forslagene skal sendes ut på høring. Høringsfristen er satt til 6 uker. Kronekursen (I-44) falt med ytterligere 0,5 prosent i går, mens krysset EUR/NOK endte opp på 8.81 ved stengning i New York. På nivå er krona nå på det svakeste siden slutten av januar. Det var relativt små endringer i oljeprisen i går, så en del av NOKsvekkelsen kan trolig forklares av usikkerhet i forkant av rentebeslutningen til Norges Bank, som blir offentliggjort i morgen formiddag. Ansvarlig for dagens rapport: Marius Gonsholt Hov Analytikere Knut Anton Mork, , Kari Due-Andresen, , Marius Gonsholt Hov, , Nils Kristian Knudsen, , 4

5 Morgenrapport, 18. March 2015 Indikative Nibor-renter Indikative valutakurser 1 UKE 1 MND 3 MND 6 MND EUR/NOK EUR/USD USD/NOK USD/JPY SEK/NOK EUR/JPY Indikative swap-renter DKK/NOK EUR/GBP ÅR 3 ÅR 5 ÅR 7 ÅR 10 ÅR GBP/NOK GBP/USD CHF/NOK EUR/CHF JPY/NOK EUR/SEK Vår prognose < 3MND < 6MND < 12MND AUD/NOK EUR/DKK Foliorente SGD/NOK USD/KRW EUR/NOK CAD/NOK USD/RUB Kilde: Reuters Gårsdagens viktigste nøkkeltall/begivenheter Periode Enhet Forrige Konsensus Faktisk 11:00 Eurosonen KPI Februar, endelig Prosent år/år Flash-0,3-0,3-0,3 Tyskland ZEW, forventninger Mars Indeks 53,0 59,4 54,8 Tyskland ZEW, nåsituasjon Mars Indeks 45,5 52,0 55,1 13:30 USA Igangsetting, boliger Februar Mill.enheter 1,081 1,040 0,897 USA Igangsettingstillatelser, Februar Mill.enheter 1,060 1,065 1,092 boliger Dagens viktigste nøkkeltall/begivenheter Periode Enhet Forrige Konsensus Vår forv. 00:50 Japan Eksport Februar Prosent år/år 17,0 0,3 Faktisk:2,4 Japan Import Februar Prosent år/år -9,0 3,2 Faktisk:-3,6 10:30 Storbritannia Arbeidsledighet (ILO) Januar Prosent 5,7 5,6 -- Storbritannia Rentereferat, Bank of England 11:03 Sverige Auksjon, obligasjoner 11:35 Tyskland Auksjon, obligasjoner 19:00 USA FOMC, rentebeskjed Prosent 0,25 0, :30 USA Janet Yellen holder pressekonferanse 5

6 Research disclaimers Handelsbanken Capital Markets, a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) (collectively referred to herein as SHB ), is responsible for the preparation of research reports. SHB is regulated in Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority, in Norway by the Financial Supervisory Authority of Norway, in Finland by the Financial Supervisory of Finland and in Denmark by the Danish Financial Supervisory Authority. All research reports are prepared from trade and statistical services and other information that SHB considers to be reliable. SHB has not independently verified such information and does not represent that such information is true, accurate or complete. Accordingly, to the extent permitted by law, neither SHB, nor any of its directors, officers or employees, nor any other person, accept any liability whatsoever for any loss, however it arises, from any use of such research reports or its contents or otherwise arising in connection therewith. This report has not been given to the subject company, or any other external party, prior to publication to approval the accuracy of the facts presented. The subject company has not been notified of the recommendation, target price or estimate changes, as stated in this report, prior to publication. In no event will SHB or any of its affiliates, their officers, directors or employees be liable to any person for any direct, indirect, special or consequential damages arising out of any use of the information contained in the research reports, including without limitation any lost profits even if SHB is expressly advised of the possibility or likelihood of such damages. The views contained in SHB research reports are the opinions of employees of SHB and its affiliates and accurately reflect the personal views of the respective analysts at this date and are subject to change. There can be no assurance that future events will be consistent with any such opinions. Each analyst identified in this research report also certifies that the opinions expressed herein and attributed to such analyst accurately reflect his or her individual views about the companies or securities discussed in the research report. Research reports are prepared by SHB for information purposes only. The information in the research reports does not constitute a personal recommendation or personalised investment advice and such reports or opinions should not be the basis for making investment or strategic decisions. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Past performance may not be repeated and should not be seen as an indication of future performance. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may forfeit all principal originally invested. Investors are not guaranteed to make profits on investments and may lose money. Exchange rates may cause the value of overseas investments and the income arising from them to rise or fall. This research product will be updated on a regular basis. No part of SHB research reports may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of SHB. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. Please be advised of the following important research disclosure statements: SHB employees, including analysts, receive compensation that is generated by overall firm profitability. Analyst compensation is not based on specific corporate finance or debt capital markets services. No part of analysts compensation has been, is or will be directly or indirectly related to specific recommendations or views expressed within research reports. From time to time, SHB and/or its affiliates may provide investment banking and other services, including corporate banking services and securities advice, to any of the companies mentioned in our research. We may act as adviser and/or broker to any of the companies mentioned in our research. SHB may also seek corporate finance assignments with such companies. We buy and sell securities mentioned in our research from customers on a principal basis. Accordingly, we may at any time have a long or short position in any such securities. We may also make a market in the securities of all the companies mentioned in this report. [Further information and relevant disclosures are contained within our research reports.] SHB, its affiliates, their clients, officers, directors or employees may own or have positions in securities mentioned in research reports. According to the Bank s Ethical Guidelines for the Handelsbanken Group, the board and all employees of the Bank must observe high standards of ethics in carrying out their responsibilities at the Bank, as well as other assignments. The Bank has also adopted Guidelines concerning Research which are intended to ensure the integrity and independence of research analysts and the research department, as well as to identify actual or potential conflicts of interests relating to analysts or the Bank and to resolve any such conflicts by eliminating or mitigating them and/or making such disclosures as may be appropriate. As part of its control of conflicts of interests, the Bank has introduced restrictions ( Information barriers ) on communications between the Research department and other departments of the Bank. In addition, in the Bank s organisational structure, the Research department is kept separate from the Corporate Finance department and other departments with similar remits. The Guidelines concerning Research also include regulations for how payments, bonuses and salaries may be paid out to analysts, what marketing activities an analyst may participate in, how analysts are to handle their own securities transactions and those of closely related persons, etc. In addition, there are restrictions in communications between analysts and the subject company. For full information on the Bank s ethical guidelines please see the Bank s website the bank/investor relations/corporate social responsibility/ethical guidelines. Handelsbanken has a ZERO tolerance of bribery and corruption. This is established in the Bank s Group Policy on Bribery and Corruption. The prohibition against bribery also includes the soliciting, arranging or accepting bribes intended for the employee s family, friends, associates or acquaintances. For company-specific disclosure texts, please consult the Handelsbanken Capital Markets website: When distributed in the UK Research reports are distributed in the UK by SHB. SHB is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen) and the Prudential Regulation Authority and subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. Details about the extent of our authorisation and regulation by the Prudential Regulation Authority, and regulation by the Financial Conduct Authority are available from us on request. UK customers should note that neither the UK Financial Services Compensation Scheme for investment business nor the rules of the Financial Conduct Authority made under the UK Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) for the protection of private customers apply to this research report and accordingly UK customers will not be protected by that scheme. This document may be distributed in the United Kingdom only to persons who are authorised or exempted persons within the meaning of the Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) (or any order made thereunder) or (i) to persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order ), (ii) to high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order or (iii) to persons who are professional clients under Chapter 3 of the Financial Conduct Authority Conduct of Business Sourcebook (all such persons together being referred to as Relevant Persons ). When distributed in the United States Important Third-Party Research Disclosures: SHB and its employees are not subject to FINRA s research analyst rules which are intended to prevent conflicts of interest by, among other things, prohibiting certain compensation practices, restricting trading by analysts and restricting communications with the companies that are the subject of the research report. SHB research reports are intended for distribution in the United States solely to major U.S. institutional investors, as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of Each major U.S. institutional investor that receives a copy of research report by its acceptance hereof represents and agrees that it shall not distribute or provide research reports to any other person Reports regarding fixed-income products are prepared by SHB and distributed by SHB to major U.S. institutional investors under Rule 15a-6(a)(2). Reports regarding equity products are prepared by SHB and distributed in the United States by Handelsbanken Markets Securities Inc. ( HMSI ) under Rule 15a-6(a)(2). When distributed by HMSI, HMSI takes responsibility for the report. Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any equity product discussed within the research reports should call or write HMSI. HMSI is a FINRA Member, telephone number ( ).

7 Contact information Capital Markets Debt Capital Markets Tony Lindlöf Head of Debt Capital Markets Per Jäderberg Head of Corporate Loans Måns Niklasson Head of Acquisition Finance Ulf Stejmar Head of Corporate Bonds Trading Strategy Claes Måhlén Head, Chief Strategist Johan Sahlström Chief Credit Strategist Ronny Berg Senior Credit Strategist Ola Eriksson Senior Credit Strategist Martin Jansson Senior Commodity Strategist Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Andreas Skogelid Senior Strategist FI Pierre Carlsson Strategist FX Paul Betton Credit Analyst Macro Research Jan Häggström Chief Economist Sweden Petter Lundvik USA, Special Analysis Gunnar Tersman Eastern Europe, Emerging Markets Helena Trygg Japan, United Kingdom Anders Brunstedt Sweden Eva Dorenius Web Editor Finland Tiina Helenius Head, Macro Research Tuulia Asplund Finland Denmark Jes Asmussen Head, Macro Research Rasmus Gudum-Sessingø Denmark Bjarke Roed-Frederiksen China and Latin America Norway Knut Anton Mork Head, Macro Research Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Kari Due-Andresen Norway Marius Gonsholt Hov Norway Regional Sales Copenhagen Kristian Nielsen Gothenburg Per Wall Gävle Petter Holm Helsinki Mika Rämänen Linköping Fredrik Lundgren London Ray Spiers Luleå/Umeå Ove Larsson Luxembourg Snorre Tysland Malmö Ulf Larsson Oslo Petter Fjellheim Stockholm Malin Nilén Toll-free numbers From Sweden to From Norway to From Denmark to From Finland to Within the US Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Copenhagen Blasieholmstorg 11 Havneholmen 29 SE Stockholm DK-1561 Copenhagen V Tel Tel Fax Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI Helsinki Tel Fax Oslo Tjuvholmen Allé 11, Postboks 1249 Vika NO-0110 Oslo Tel Fax London 3 Thomas More Square London GB-E1W 1WY Tel Fax New York Handelsbanken Markets Securities, Inc. 875 Third Avenue, 4 th Floor New York, NY Tel Fax FINRA, SIPC

Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris

Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris tirsdag, 17. mars 2015 Macro Research Morgenrapport Som ventet ingen endring i den pengepolitiske innretningen i Japan Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og

Detaljer

Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang

Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang tirsdag, 16. juni 2015 Macro Research Morgenrapport Svakere industriproduksjon enn ventet i USA i mai Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang Tysk

Detaljer

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga torsdag, 25. juni 2015 Morgenrapport Macro Research Ingen fremdrift i forhandlingene mellom Hellas og kreditorene av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Den greske sentralbanken kutter sin prognose for gresk vekst Amerikansk konsumenttilliten litt tilbake i april, som ventet I USA ventes det at ordre av varige goder

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012

Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012 Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012 Den japanske sentralbanken med nye pengepolitiske tiltak New York stengt for andre dag på rad, pga storm Overraskende sterk vekst i svensk detaljvarehandel i september

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Finansmarkedene setter nok en gang sin lit til sentralbankene Uventet lav BNP-vekst i Japan i andre kvartal Morgendagens tall er ventet å vise fall i BNP i eurosonen

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Irsk folkeavstemming kan forsinke iverksettelsen av den nye budsjettraktaten Tysk høyesterett setter stopper for ekspresshåndtering av EFSF-saker Tyskere stadig

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Oppgang i spanske og italienske statsrenter Spanske myndigheter har sendt formell søknad om hjelp til bankene og Kypros kunngjorde at også de vil be om kriselån Den

Detaljer

Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011

Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011 Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011 Mye står på spill når toppmøtet i EU fortsetter i Brussel i dag Ingen enighet om traktatendring for alle EU-landene Rentekutt og nye låneordninger for bankene, men

Detaljer

Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010

Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010 Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010 Norges Banks regionale nettverk indikerer relativt sterkt tredje kvartal Nytt dollarfall Internasjonalt Det meldtes i går om at Fed skal ha kjørt en simulering

Detaljer

Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010

Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010 Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010 Norske boligpriser stiger videre har det bygget seg opp en ny boble? Amerikansk og europeisk innkjøpssjefsindeks stiger videre Internasjonalt Den amerikanske innkjøpssjefsindeksen

Detaljer

Morgenrapport, Torsdag, 17. desember 2009

Morgenrapport, Torsdag, 17. desember 2009 Morgenrapport, Torsdag, 17. desember 2009 Norges Bank overrasker ved å heve renten med 25bp til 1,75% Vi tror ikke lenger på heving i februar. Øvrig renteprognose uendret. Som ventet uendret Fed-rente.

Detaljer

Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009

Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009 Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009 Norsk tradisjonell eksport tar seg opp Empire State-indeksen stiger godt over null Internasjonalt Industriindeksen fra New York Fed, den såkalte Empire State-indeksen,

Detaljer

Morgenrapport, Fredag, 29. mai 2009

Morgenrapport, Fredag, 29. mai 2009 Morgenrapport, Fredag, 29. mai 2009 Store svingninger i svenske og norske kroner kan henge sammen med Baltikum Norsk ledighet stiger mindre enn ventet GMs vei mot konkurs gjort lettere etter ny avtale

Detaljer

Morgenrapport, Torsdag, 28. januar 2010

Morgenrapport, Torsdag, 28. januar 2010 Morgenrapport, Torsdag, 28. januar 2010 Gjedrem retter en formanende pekefinger til bankene boligfinansiering pekefingeren er berettiget, men neppe hele løsningen Obamas State of the Union-tale satte fokus

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010

Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010 Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010 Markedsnervøsiteten stiger videre, av flere grunner Internasjonalt Til tross gode sentimenttall fra eurosonen (for service, industri, konsument og økonomi generelt)

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010

Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010 Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010 Oljeprisen faller i Asia Goldman saksøkt for bedrageri Hellas søker nærmere konsultasjoner med EU og IMF DnB NOR hever sin boliglånsrente og demper dermed presset

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009

Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009 Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009 Eurosonens PMI viser veksttakter Amerikansk bruktboligomsetning tar seg opp Betydelig dollarfall, særlig mot norske kroner Internasjonalt Lynestimatene for PMI i

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010

Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010 Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010 Finansreguleringer i fokus, både i USA og i G20 Internasjonalt I mai i år ble et finansreguleringsforslag stemt igjennom i det amerikanske Senatet. Dette skulle så

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008

Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008 Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008 Nye tiltak annonseres ute og hjemme etter en redselsuke i markedene Internasjonalt Vi er neppe de eneste som sitter igjen med en følelse av nummenhet etter den siste

Detaljer

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Innledning På den grønne gren 120000 BNP per capita (OECD) 100000 80000 60000 40000 20000 0 Kilde: Verdensbanken 2

Detaljer

Valuta ukerapport. NOK litt opp igjen, mest mot EUR. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15.februar 2010

Valuta ukerapport. NOK litt opp igjen, mest mot EUR. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15.februar 2010 Mandag 15.februar 2010 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen +47 2311 62 63 brw@first.no NOK litt opp igjen, mest mot EUR - Den norske krona steg litt mot et snitt

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011

Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011 Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011 Renteøkning i Europa Norge følger etter i mai Aksjemarkedene fortsatte å stige forrige uke til tross for stigende oljepris, renteoppgang i Europa og at Portugal

Detaljer

Valuta ukerapport. Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15.

Valuta ukerapport. Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15. Mandag 15.juni 2009 Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp - Økende optimisme og stadig sterkere tro på at den globale resesjonen er i ferd med å gi seg sendte aksjemarkedene videre opp forrige

Detaljer

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen 04 februar 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no Emerging markets vil

Detaljer

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23.

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23. Mandag 23.november 2009 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen +47 2311 62 63 brw@first.no Renter 20.11.09 3m rente 12m rente NOK 2,05 2,93 EUR 0,84 1,31 USD 0,42 1,02

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009 Ukerapport Makro & Renter 28 september 29 Sentralbanker starter exit strategien Utviklingen til nå Torsdag i forrige uke annonserte Bank of England, ECB og den sveitsiske sentralbanken i en felles uttalelse

Detaljer

Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8..13 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Overblikk: Våre viktigste makrocalls for 13 ++ Eurosonen vil bestå, med alle dagens 17 medlemmer. BNP

Detaljer

Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.213 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Overblikk Industrilandene Gradvis gjeninnhenting, men

Detaljer

Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.2013 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets

Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.2013 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.13 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Fremvoksende økonomier fortsatt i tet 6 5 4 3 1-1 Globalt BNP Prosentvis volumendring f ra året f ør. Bidrag

Detaljer