Alder er bare et tall!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alder er bare et tall!"

Transkript

1 et magasin for seniorsaken Nr. 1 / feb Trude H. Drevland: Alder er bare et tall! En helhetlig seniorpolitikk Seniorsakens virksomhet i 2011 Bilkjøring er en dynamisk prosess! SOS-telefonen:

2 Et viktig seniorpolitisk år! Seniorsaken inviterer nå de politiske partier, organisasjoner og media til en bred diskusjon om fremtiden. Norge trenger en helhetlig og gjennomtenkt seniorpolitikk. Innhold 2 Leder 4 Seniorsakens SOS-telefon hjelper deg og dine 8 Seniorsaken i 2011 Side 2 LEDER 2012 blir et nytt utfordrende år for Seniorsaken. Som alltid vil kampen mot alle former for diskriminering på grunn av alder i arbeid og hverdag stå i sentrum for vår virksomhet. Særlig oppmerksomhet må også rettes mot innføringen av samhandlingsreformen og hvordan den vil påvirke kvalitet og rettidig behandling i helsesektoren, og ikke minst rett til sykehjemsplass når man trenger det. Seniorenes økonomiske vilkår med hensyn til pensjon, trygd og skatt står også høyt på vår prioriteringsliste. Flere av disse sakene må frontes i valgkampen foran Stortingsvalget i Seniorpolitikk er ordninger som samfunnet etablerer for at mennesker skal kunne ha en trygg og god alderdom. Begrepet seniorpolitikk bør erstatte begrepet eldreomsorg, for å understreke at seniorpolitiske tiltak dreier seg om mer enn pleie- og omsorgstjenester. Den må også innbefatte alle tiltak som kan føre til at helse, trivsel og tilfredshet holdes ved like gjennom hele livet, og hvordan dette kan oppnås i et samspill mellom private aktører og offentlig tilrettelegning. Seniorsaken har kunnet dokumentere at dagens lover og ordninger rettet mot seniorene er fragmentariske og lite sammenhengende. Det er store regionale forskjeller på viktige områder, og det er urovekkende stor avstand mellom politiske beslutninger og praksis når det gjelder aldersgrensebestemmelser i arbeidsliv og deltagelse i offentlig virksomhet. Seniorsaken inviterer nå de politiske partier, organisasjoner og media til en bred diskusjon om fremtiden. Norge trenger en helhetlig og gjennomtenkt seniorpolitikk. Vi vil også insistere på at vidtgripende endringer gjennomføres gradvis, slik at det blir en tilstrekkelig periode for tilpasning. Alternativt må det bli gitt unntaksregler for å beskytte særlig utsatte grupper. Med virkning fra 1. januar 2011 ble det gjennomført omfattende endringer i skattleggingen av pensjoner. Intensjonen er at det ikke skal være skattebestemmelsene som gjør det lønnsomt å bli pensjonist. Politiske signaler tyder videre på at det kan forventes en utvikling mot lik skatt på pensjoner og tilsvarende lønnsinntekter. Sett i lys av pensjonsforlikets underreguleringer av fremtidige pensjonsinntekter, er dette illevarslende. Ett argument for underreguleringen er en antatt oppfatning om at de materielle behovene avtar ved alder. Seniorsaken aksepterer ikke dette premisset. Lite tyder på at offentlig bistand til seniorene vil bli styrket i årene fremover. Tvert i mot må vi regne med at egenfinansiert assistanse på forskjellige områder vil bli en stadig mer tyngende utgiftspost for den enkelte senior. Behovsvurdering er et prinsipp som benyttes i ulike sammenhenger og overfor ulike grupper. Det er ingen grunn til at dette ikke skal gjelde landets seniorer. Dersom det aksepteres at behovsvurderinger skal legges til grunn, er det et sterkt argument for å revurdere prinsippet om underregulering av inntektene. Etablering av en nasjonal, forpliktende plan for god seniorpolitikk hvor også evalueringsordninger og sanksjonsmuligheter inngår, står sentralt for Seniorsaken. En slik plan må også vektlegge den enkelte seniors ansvar for egen helse og velferd. Avgjørende for våre muligheter for suksess i politikken, blir imidlertid Seniorsakens evne til å rekruttere flere medlemmer. Uten en jevn tilgang på medlemmer blir vi svekket både når det gjelder økonomi og innflytelse. Følgelig må alle som kan, engasjere seg i vervingsarbeidet. Seniorsaken har lansert Folkeaksjonen 2013 der vi inviterer medlemmene til å fremme kravet om Rett til sykehjemsplass når man trenger det, det vil si lovfestet rett til sykehjemsplass over hele landet uten hensyn til kommuneøkonomien når man på medisinsk grunnlag er avhengig av 24 timer i døgnet omsorg. Målet er å samle inn minst underskrifter som vil bli overrakt den regjeringen som dannes etter Stortingsvalget høsten Svært mange av våre medlemmer har allerede satt i gang med å samle inn underskrifter. Vi oppfordrer alle til å delta i dugnaden. Harry Martin Svabø Styreleder Seniorsaken i 2011 side 8 Bilkjøring er en dynamisk prosess! side 42 Senior magasinet for Seniorsaken Ansvarlig redaktør: Dag Bredal Redaksjonsråd: Liv Clemens, Tore Henning Larsen, Dag Bredal, Rolv Wesenlund, Anne Marie Ottersen, Vidar Lønn-Arnesen, Tore Lindholt og Audhild Freberg Iversen Medlemsservice: tlf: Magasin ansvarlig: Lokomotiv Media AS Annonseansvarlig: Lokomotiv Media v/ Kari Sikveland, , og Kathrine Kristiansen, , Design og produksjon: Lokomotiv Media AS Trykk: Gunnarshaug AS Adresse: Seniorsaken, Bygdøy allé 5, 0257 Oslo Tlf Driftskontonummer: E-post: Nett: Følg Seniorsaken på Facebook Forsidefoto: Tore Henning Larsen. Neste nummer av Senior kommer ut i april Matprat med Inni-Carine side Behov for en helhetlig seniorpolitikk! 15 lev bedre og lenger! 30 For gammel for arbeidslivet etter 67 år! 32 Gårdstreff med overnatting 33 Seniorhjerter og unge hjerter hva er forskjellen? 34 Matprat med Inni-Carine 36 Prostatakreft 38 Seniorøkonomi 40 Fargene styrer oss! 42 Bilkjøring er en dynamisk prosess! 44 Bergensordfører Drevland 47 Musikalsk reisebrev fra Tenerife 48 Rolling Stones-generasjon har reisefeber Faste spalter 17 Nytt fra Seniorsaken 22 Lokallag 28 Leserbrev 50 Kryssord/Ordleken 51 Gjennom en oldefars briller 52 Medlemssider pensjonsøkonomien Side 3

3 SOS-telefonen SOS-telefonen tilbake til det normale Antall henvendelser til Seniorsakens SOS-telefon er nå tilbake til det normale etter en rolig periode knyttet til politikernes ønsker om å unngå skandaler forut for kommunevalget. Her er en kort oppsummering: Side 4 Sos-telefonen Ulovlig hjemsendelse i Nedre Eiker En av de første som meldte seg var Nedre Eiker kommune. Borghild (96) ble nektet sykehjemsplass i kommunen. Hun kan ikke gå, må ha hjelp til alt og er redd for å være alene. Hun ble sendt hjem fra korttidsplass på sykehjem til omsorgsleilighet. De pårørende har bedt Seniorsaken om hjelp. Nedre Eier kommune forsvarer avslaget på sykehjemsplass for Borghild med mangel på ressurser. Seniorsaken aksepterte ikke Nedre Eikers avslag og svarte at dårlig økonomi er ikke akseptabel grunn for å nekte et alvorlig sykt menneske anstendig behandling! Seniorsaken forfølger saken! Avslag og deretter forlengelse av korttidsopphold NN (90) har i tillegg til andre diagnoser har NN KOLS og sterkt nedsatt lungekapasitet, noe som medfører at han er avhengig å bruke oksygen. Etter et sykehusopphold og en akutt lungebetennelse, ble han innvilget et tidsbegrenset opphold i institusjon ved Sømna omsorgssenter i Sømna kommune i Nordland. Han skulle etter kommunens vedtak bli sendt hjem til sin omsorgsleilighet den 9. desember. Etter eget og familiens mening er han for dårlig til å ta vare på seg selv i en ubemannet omsorgsbolig. Familien ba om at vedtaket ble omgjort, slik at NN får bli på sykehjemmet i alle fall inntil han er tilstrekkelig rehabilitert. Kommunen avslo utsettelse, men den 20. november ble den gamle mannen på kommunens initiativ igjen overflyttet til sykehjemmet fordi han var blitt dårligere. Det ble igjen søkt om korttidsplass og etter Seniorsakens inngripen har kommunen svart positivt: NN vil bli ivaretatt på Sømna Omsorgssenter avd. sykehjem så lenge han innfrir vilkårene for korttidsplass. Et tverrfaglig team med ansvarshavende lege vurderer hans helsetilstand og hjelpebehov fortløpende. Seniorsaken ser flere betenkelige forhold ved saken: Tvangsflytting i seng fra sykehjem til omsorgsbolig uten samtykke, uten mulighet til fysisk å motsette seg, og uten at pårørende er orientert, er definitivt sterk kost. Kommunen fant sykehjemsplass likevel Ingrid (88) er dement og alvorlig syk med flere diagnoser, svimmel og redd. Hun bodde alene i et 1600-talls hus i Gransherad med vedovn og dobøtte i stuen. Notodden kommune hadde imidlertid hverken avlastningsplass eller plass i sykehjemmet og kunne ikke si noe om når slik plass kunne innvilges. Familien var fortvilet og ba Seniorsaken om hjelp. Kommunen hadde ikke avslått plass, men er ikke i stand til å si når det blir ledig plass om det tar måneder eller år. Argumentet er at det står mange alvorlige syke mennesker i kø. Helt uakseptabelt, sa Seniorsakens Tore Henning Larsen. Vi har en høyesterettsdom som sier at økonomiske argumenter ikke kan suspendere kommunens plikt til å gi nødvendig helsehjelp. Kommunen var enig, og plass ble innvilget. Seniorsaken gratulerer. Tilbud om rehabiliteringsplass i Drammen Cato (95 år) ble innlagt Drammen sykehus Medisin 1. med akutt magesår mandag Det er søkt om rehabiliteringsplass for ham på Drammen geriatriske kompetansesenter, men det er ikke plass. Virksomhetslederen i Drammen kommune sier hun forstår frustrasjonen og vil gjøre det hun kan for å skaffe en rehabiliteringsplass så snart som mulig. Han ble tilbudt plass kort tid før jul, men Cato var heldigvis kommet seg såpass og var så fornøyd med innsatsen fra kommunens hjemmetjenester at han valgte å avslå. Stygg overgrepssak En eldre dame hadde gjennom lengre tid vært utsatt for stadige seksuelle overgrep fra en medpasient på et sykehjem. Ledelsen ved sykehjemmet har brukt måneder på å treffe tiltak, uten å ha fått til noe som helst. Familien til overgriperen, som er dement, er like fortvilet som den gamle damens pårørende. De har gjentatte ganger søkt om fast plass på forsterket, skjermet avdeling uten resultat. Etter Seniorsakens inngripen ble den nødvendige omplasseringen utført. En meget stygg sak, etter vår mening. 87-årig dame fikk plass i Skedsmo etter lang kamp! Edel (87) fikk avslag på sykehjemsplass i Skedsmo kommune. Hun måtte kjempe for å få plass i ett år. Saken fikk stor presseoppmerksomhet lokalt. Seniorsaken Skedsmo, ved leder Anna-Marie Vereide, er koblet inn i saken og har i flere artikler i lokalpressen protestert overfor inntakssjef Per Giertsen i Skedsmo. Sønnen skrev dette i brev til Helsetilsynet i Oslo og Akershus: For det første unnlater Skedsmo kommune å informere klienten om saksgangen. For det andre reiser jeg spørsmålet om Tjenestekontorets saksbehandlere i kommunen ikke har rett kompetanse. For det tredje synes saksbehandlingen som trenering, på bakgrunn av kommunens manglende sykehjemstilbud. Skedsmos ordfører Ole Jacob Flæten (Ap) toet sine hender og sa at kommunen ikke har penger: Frivillige organisasjoner har både ressurser, ekspertise og idealisme til å fylle ulike behov, som det å ta med eldre ut på tur, sa Flæten. Da Romerikes Blad spurte: Betyr det at Verdighetsgarantien er verdiløs? Svarte Flæten: Det er noen ganger slik at det kommer sentrale føringer som det ikke følger penger med, dermed er det vi lokalpolitikere som blir sittende igjen med Svarte Per. Vi må forholde oss til den organisasjonen vi har og de økonomiske rammene vi har. Vi skulle gjerne hatt økonomi til å tilfredsstille alle innbyggernes behov, sa Flæten. Kan problemene i norsk eldreomsorg uttrykkes tydeligere? spør daglig leder i Seniorsaken Tore Henning Larsen. Historien endte bra. Damen fikk plass. sos-telefonen Side 5

4 Fritt sykehjemsvalg realitet eller f iksjon? Et medlem i Seniorsaken med bosted Oslo ønsker sykehjemsplass i en annen kommune på Østlandet og lurer på om det er fritt sykehjemsvalg i Norge? Svaret er ja, men med forbehold. i noen sykehjem utenfor kommunen. Disse befinner seg i Jevnaker kommune (Søster Ninas sykehjem), Eidsvoll kommune (Valstad sykehjem, Bøn sykehjem), Gran kommune (Fagertun sykehjem) og Lier kommune (Villa Skar sykehjem). Disse inngår i systemet med fritt sykehjemsvalg for Oslo-bosatte. Søknad til disse utenbys sykehjemmene skal sendes på vanlig måte til bostedsbydel i Oslo. Hvis man utenbys fra søker plass i Oslo kommune, skal slike søknader sendes den bydelen som har ansvar for vedkommendes fødselsdato. Angjeldende bydel har da plikt til å innhente relevant informasjon fra søkerens bostedskommune og utfra det vurdere behovet for fast plass. forskudd på arv. Den eldste fikk overta hytta og den yngste planlegger nytt Med på videregående Hvilket sykehjem skal vi velge? Helsedirektoratet opplyser at det er fullt mulig å søke helsetjenester (f.eks. sykehjemsplass) i en annen kommune enn der man bor, og at alle har krav på å få behandlet sin søknad der de ønsker. Det henvises til Flyttevedtaket (Rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet nr. I-43/99). Søknaden behandles på lik linje med kommunens egne innbyggere, og søker må ved tildeling av tjenester (f.eks. sykehjemsplass) stå på eventuell venteliste sammen med disse. Avslag kan påklages til fylkeslegen som vanlig. Det må tas et forbehold: man må være forberedt på at kommunene kanskje tilgodeser sine egne først, slik at det kan bli en litt lang ventetid på plass. Oslo har fritt sykehjemsvalg for sine innbyggere og har, foruten egne sykehjem i Oslo, avtale med kjøp av plasser Silver sponser SOS-telefonen! Seniorsaken og fripolisefirmaet Silver har inngått en samarbeidsavtale som blant annet innebærer at Silver sponser Seniorsakens SOStelefon med et årlig beløp på kr og i barneskolen, trenger de den plassen de kan få. O g j e g m å t t e s l e t t i k k e v i n n e i For når jeg blir 66, da gjør jeg som jeg vil Store ulikheter i eldreomsorgen Hva med en ekstrajobb som kjøkkenvakt i julen? Side 6 pensjonsøkonomien Sos-telefonen Modalen blir i Aftenposten 7. november utropt til Best i landet på eldreomsorg. Oppslaget understreker utrettferdigheten i det norske velferdssystemet og behovet for Seniorsakens krav om sykehjemsplass når du trenger det etter medisinske kriterier, uansett hvor du bor og uavhengig av kommunens økonomi. Modalen kommune har 370 innbyggere, hvorav 14 personer over 80 år. Kommunen kan tilby sykehjemsplass når man trenger det og dekningsgraden for institusjonsplass er 90% mot et gjennomsnitt i underkant av 25% nasjonalt. Noen kommuner har 5% dekning. Modalen er i realiteten et sykehjem med en kommune. Det er mulig fordi Modalen er en kraftkommune, som i tillegg mottar småkommunetilskudd og distriktstilskudd fra staten. Kommunepolitikerne i Modalen skal imidlertid ha ros for at de bruker midlene til beste for de eldre i kommunen. Harstad Tidende rapporterte i desember i fjor at kommuneoverlege Frode Risdal oppfordret pårørende om at ta kjøkkenvakter på kveldstid på sykehjemmene i julen. Flere pårørende reagerte negativt. De manglet kanskje kokkekompetanse? SeniorLån gir helt nye muligheter Er dere over 60 år og har helt eller nesten gjeldfri bolig, trenger dere ikke vente på Lottgevinsten. Med SeniorLån kan dere få utbetalt en del av boligens verdi og dermed gjøre noe dere lenge har hatt lyst til. Enten det er å dele ut forskudd på arv, ta en reise, eller få noen til å pusse opp huset - uten å betale verken renter eller avdrag så lenge dere lever og bor i boligen. Låneeksempel: Nom rente 5,15 %, eff 5,28 %, kr , over 15 år, totalt kr Wenche 66, Røa Ring eller se Du kan også besøke oss i Seniorsaken sine lokaler i Bygdøy allé 5 i Oslo.

5 Seniorsaken i 2011 Side 8 Seniorsaken i 2011 Seniorsaken vinner i innflytelse og politisk slagkraft. Vi har fått stor oppmerksomhet i media, er respektert og regnet som en viktig aktør i samfunnsdebatten. Vår politiske innflytelse er voksende. I 2011 la Seniorsaken spesielt vekt på: 1. Å forebygge aldersdiskriminering. 2. Fremme seniorenes helse og sosiale trygghet. 3. Sikre seniorene økonomisk trygghet.4. Utvikle Seniorsaken som serviceorganisasjon for medlemmene. 5. Øke antallet medlemmer. Aktivitetene inkluderer politisk kontaktarbeid, mediekontakt, folkemøter, presentasjoner, foredrag, standsaktiviteter og utstrakt rådgivning overfor medlemmene. Vi har også i 2011 nedlagt et omfattende arbeid knyttet til SOS-telefonen med mange vanskelige saker. Kommunevalget i september, var bakteppet for flere aksjoner. På slutten av året lanserte vi Folkeaksjonen På den negative siden har vi fortsatt for liten tilgang på nye medlemmer. Dette er for tiden den største utfordringen for organisasjonen. Informasjon og samfunnskontakt Seniorsaken i media: Seniorsaken har etablert seg med naturlig autoritet i alle saker som angår seniorer. Vi gir hver uke et stort antall intervjuer både til riksmedia og lokale medier, i tillegg til bakgrunnsinformasjon og rådgivning til journalister. Seniorsaken har vært representert i flere fjernsynsdebatter. Omsorgssvikt avdekket gjennom SOS-telefonen har vært hovedtema, men vi har uttalt oss om alt fra pensjon, trygd og skatt, yrkesdiskriminering, seniorer som ressurs, verdien av fysisk trening, boligforhold, vold, brann, bilkjøring og mye annet. Vi har skrevet flere innlegg og kommentarer i ulike media. Det er gjerne munter stemning når Seniorsaken holder møter! Foredrag og presentasjoner: Våre tillitsvalgte og medarbeidere har holdt et stort antall foredrag og presentasjoner for ulike målgrupper. En ny powerpoint presentasjon om Seniorsakens mål og strategi er stilt til disposisjon for lokallagene. Egne medier: Medlemsmagasinet Senior er godt mottatt av medlemmene. Til tross for små redaksjonelle ressurser mener vi å kunne presentere et aktuelt og engasjerende magasin. Redaksjonen arbeider kontinuerlig med å forbedre kvaliteten og øke aktualiteten. En strek i regningen er den store portoøkningen som Posten/Bring har pålagt oss. 15% økning vil koste oss nærmere kroner ekstra i (Våre totale portokostnader er nærmere 1 million kroner). Vårt elektroniske nyhetsbrev sendes ut til våre medlemmer som ønsker det i form av e-post hver måned. Innholdet er en løpende oppdatering om vårt arbeid. Tjenesten er gratis og inkludert i medlemskapet. For Seniorsaken er det ønskelig at flest mulig av våre medlemmer har e-post-tilknytning, ettersom dette gir oss en svært rimelig mulighet til å opprettholde god kontakt med våre medlemmer. I tillegg til nyhetsbrevet sender vi også ut meldinger til medlemmene som e-post når det er saker av særlig interesse. Hjemmesiden, holdes jevnlig oppdatert. Vi har i tillegg engasjert oss på Facebook med egen side. Seniorhåndboka 2011: I 2011 oppdaterte vi alle artiklene i Seniorhåndboka og supplerte med mye nytt stoff. Boken ble fullfinansiert gjennom annonser. Boken selges for kroner 100. Inntektene er netto for Seniorsaken og de av lokallagene som har benyttet seg av muligheten. Kommunevalget 2011: Forut for kommunevalget i 2011 gjennomførte Seniorsaken en spørreundersøkelse blant et utvalg av våre medlemmer som ble presentert under slagordet: Hva seniorene vil!. De viktigste kravene til politikerne var rett til sykehjemsplass, oppgradering av demensomsorgen og et helsevesen fritt for aldersdiskriminering. Spørreundersøkelsen avdekket også en del krav til Seniorsaken: Vi ble blant annet bedt om å arbeide for å gjennomføre flere lokale arrangementer og opprettelse av flere lokallag. Seniorsaken drev sin egen valgkamp under parolene: Sykehjemsplass når man trenger det! Velg seniorer til kommunestyret! Meld deg inn i Seniorsaken nå! Sekretariatet fikk laget plakater, løpesedler samt forslag til artikler og brev til politikerne i kommunene. I samarbeid med lokallagene ble det gjennomført to landsomfattende aksjonsdager, henholdsvis 16. mars og 31. august. Vestre Aker holdt sin aksjonsdag 24. april. Og et godt besøkt folkemøte for Oslos ordførerkandidater 24. mai. Helhjertet innsats for lokallagene gjorde dette til en fin markering av Seniorsaken. Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet presenterte sin seniorpolitikk i Senior 3. forut for valget. Politisk innflytelse: Seniorsaken har alene og sammen med Seniorenes fellesorganisasjon (Sf) skrevet flere høringsuttalelser og frontet en rekke saker overfor regjering og Storting i Seniorsaken har holdt en utstrakt kontakt med sentrale politikere både i rikspolitikken og i kommunepolitikken. Folkemøter: Seniorsaken holdt folkemøte om syn i Drammen 9. mai. Dr. Per Bjørn Stordahl holdt foredrag blant annet om AMD-aldersrelatert makuladegenerasjon. Vidar Lønn-Arnesen og Philip Kruse holdt sitt DaCapo-show. Møtet ble en sterk markering, blant annet takket være godt forarbeid blant annet av Elisabeth og Jan Stavnes fra Drammen og Aage Thor og Torbjørg fra sekretariatet. Den 25. mars var det nytt folkemøte i Harstad med foredrag av Harry Martin Svabø og muntert DaCapo-show med Vidar & Philip. Folkemøte i Halden 16. november hadde også syn og makuladegenerasjon som tema i tillegg til showet DaCapo på Grensen fortsatt med Vidar & Philip. Alle disse møtene ble gjennomført med støtte fra legemiddelfirmaet Novartis. Det ble også gjennomført et DaCapo-show i Salangen og Lavangen kommune 10. september, finansiert av Den kulturelle spaserstokken. Tore Henning Larsen var foredragsholder. Eldredagen: Eldredagen i Oslo Rådhus 1. oktober ble gjennomført med Seniorsakens Vidar Lønn-Arnesen som konferansier og Seniorsakens Odd Grann som foredragsholder. Årets Hedersenior 2011 : Seniorsaken kåret som vanlig Årets Hederssenior. Årets Hederssenior 2011 ble Thorleif Holth som takk for strålende innsats, blant annet som leder av Det Sentrale Eldrerådet i Oslo, leder av Eldrerådet i bydel Bjerke, tillitsvalgt i Norges Pensjonistforbund, bydelspolitiker for Arbeiderpartiet og som klubbformann. Han er den 8-ende Hederssenior i rekken. Særlige fokusområder: Seniorsaken har engasjert seg i ulike seniorrelaterte saker som krav om flere seniorer i offentlige ombud og utvalg, planlegging av et samfunn med flere eldre, boliger for eldre, bruk av omsorgsteknologi osv. Helse og omsorg SOS-telefonen: 2011 har vært et år preget av innsparinger på kommunebudsjettene. I mange tilfelle har det gått ut over omsorgen for syke- og hjelpetrengende eldre. Nedleggelse av sykehjems- og rehabiliteringsplasser i mange kommuner har vært et gjennomgående problem. Seniorsaken mottar og besvarer hundrevis av henvendelser hvert år. En del av dem blir regnet som så alvorlige at de blir statistikkført under SOS-telefonen etter at Seniorsaken har fått fullmakt til å føre saken på vegne av angjeldende person og dermed er gjort til part i saken. I 2011 dreier det seg om ca 80 saker. Flere av disse sakene påkalte betydelig publisitet med store oppslag i media. De fleste fant imidlertid sin løsning etter at Seniorsaken kom i dialog med kommunen. Noen saker er innklaget for Helsetilsynet i det aktuelle fylket. Våre aktiviteter strekker seg over hele Norges-kartet. Mange pårørende har sendt Seniorsaken takkebrev for innsatsen. Et positivt trekk er et økt samarbeid med pasientombudene. SOS-telefonen medfører utgifter til personell, juridisk og sosialfaglig ekspertise. Seniorsaken har søkt myndighetene og ulike legater om støtte til å drive telefonen. Så langt har vi ikke fått noe tilsagn om offentlig støtte. En god nyhet i 2011 er imidlertid at fripolisefirmaet Silver har tegnet seg som sponsor av SOS-telefonen med et årlig beløp på kroner , foreløpig for 3 år. Vi har også mottatt kroner fra Anders Jahres Humanitære stiftelse til opplysningsvirksomhet i Vestfold fylke. Viktige saker for Seniorsaken har vært å hindre innføring av aldersgrenser for behandling i helsevesenet. Her har vi fått gjennomslag for at det er pasientens helse og muligheter til et godt liv i ettertid som er hovedkriterier, ikke alder alene. Seniorsaken har levert høringsuttalelse vedrørende Samhandlingsreformen og har erklært seg kritisk på flere områder. Oppfølgning av denne reformen blir en viktig sak i 2012 og årene fremover. Særlige fokusområder: nedleggelsen av sykehjemsplasser må stoppes. Nedleggelsen av eldresentre stoppes. Andre temaer har vært betaling på sykehjem, skattlegging av bolig ved opphold på sykehjem. Sykdommer som rammer seniorer, positive forholdsregler og nytten av fysisk trening og intellektuell stimulans. Behovet for å legge til rette for frivillig innsats i eldreomsorgen. Seniorsaken i 2011 Side 9

6 Julecruise til København 4-6. desember ble svært vellykket. Deltagelse fra Rolv Wesenlund satte en ekstra spiss på turen. Julecruise til København er en tradisjon. Fjordtur for beboerne ved Oslos sykehjem i samarbeid med Oslo Kommune/Sykehjemsetaten 30 og 31. mai ble også i 2011 en stor suksess. Til sammen var det over 1000 deltagere! Våre frivillige gjorde en stor innsats som verter og vertinner. Seniorsaken gjennomførte 18. februar et møte med innvandrermiljøene på Grønland i Oslo. Over 60 seniorer, de fleste med pakistansk bakgrunn, deltok. Seniorsaken ønsker flere medlemmer fra disse miljøene. som vi i all hovedsak kan betjene selv. Call-sentret er bemannet med frivillige. Overgangen til Zubarus-systemet betyr store innsparinger for Seniorsaken. Ressursgruppene: Seniorsaken har fire ressursgrupper innenfor følgende fagområder: 1. Helse & omsorg. 2. Juss & økonomi. 3. Informasjon & samfunnskontakt. 4. Arbeid & yrkesdiskriminering. Hver gruppe har en sekretær fra sekretariatet. I ressursgruppene er det eksperter på det enkelte fagområdet som bistår sekretariatet, styret og medlemmene etter behov. Ressursgruppene har i 2011 gjort et betydelig arbeid med å utarbeide forslag til høringssvar på flere offentlige meldinger og proposisjoner. Side 10 Seniorsaken i 2011 Årets lederkonferanse fant sted på Hamresanden i Kristiansand 6. oktober. Møtet samlet de fleste av Seniorsakens lokallag til en gjennomgripende diskusjon om strategi og fremtidsutsikter. Møtet konkluderte med å lansere en landsomfattende underskriftsaksjon med sikte på minimum underskrifter for parolen: Sykehjemsplass når man trenger det. Arbeid og yrkesdiskriminering Arbeidet mot yrkesdiskriminering har vært en viktig sak i Vi har protestert mot aldersgrenser og gitt råd i flere individuelle saker. Seniorsaken har engasjert seg i diskrimineringssaker blant annet i forhold til SAS-pilotene. De tapte i Høyesterett som kom til det resultat at oppsigelse av seniorer ikke er aldersdiskriminering, så sant det er gjort for å spare penger og seniorene har rett til pensjon. Seniorsaken ser dommen som et alvorlig tilbakeslag. Seniorsaken har gjentatte ganger påpekt alvorlig strid mellom politisk retorikk og de faktiske lov- og tariffbestemmelser som hindrer seniorenes yrkesdeltagelse. En lovendring er nødvendig hvis vi skal komme videre og få bukt med diskrimineringen. Motstanden fra NHO og LO mot å oppheve aldersgrensene er fortsatt sterk. Heldigvis ser det ut som flere politiske partier nå lytter til oss og synes villige til å endre lovverket kan bli et gjennombruddsår. Særlige fokusområder: Aldersgrenser og diskriminering i ulike sektorer må fjernes. Kontakt med yngre aldersgrupper som rammes av negative holdninger og myter om seniorer som arbeidskraft. Samarbeid med Senter for seniorpolitikk. Juss og økonomi Skatt/pensjon/trygd: Pensjon, trygd og skatt har vært hovedinnsatsområder i Finansminister Sigbjørn Johnsen foreslo og fikk vedtatt nye skatteskjerpelser for pensjonistene i En av tre pensjonister fikk til dels betydelig økt skatt fra 1. januar Tidligere har Stortingets flertall i pensjonsforliket vedtatt å underregulere ytelsene fra folketrygden til fremtidens pensjonister. Seniorsaken har alene og sammen med våre partnere i Seniorenes fellesorganisasjon (Sf), engasjert seg i disse sakene i et forsøk på å få til endringer etter stortingsvalget i Innstramningene i seniorer og pensjonisters økonomiske grunnlag har resultert i stor pågang fra Seniorsakens medlemmer i form av brev, e-poster og telefonhenvendelser. Mange har bedt om og fått personlige råd. Kildeskatt: Norge innførte 15% kildeskatt på pensjonsutbetalinger til utlandet. Seniorsaken har protestert og dokumentert overfor Finansministeriet og de politiske partier at tiltaket skjer etter for dårlig forarbeid og at ordningen fører til store problemer og uheldig forskjellesbehandling av mange mennesker. Etter å ha møtt mange stengte dører i politikken, klaget vi saken inn for Sivilombudsmannen. Skuffelsen var stor da også Sivilom- budsmannen besluttet å henlegge saken etter kontakt med Departementet. Håpet om justeringer er satt på vent til Stortingsvalget i Særlige fokusområder: Seniorsaken har hatt et betydelig engasjement og mye personlig rådgivning innenfor familierett, arv, skifte, skatt, pensjon, samt i saker vedr. klanderverdig økonomisk rådgivning av seniorer fra ulike finansinstitusjoner. Andre aktiviteter Reiser og cruise: Seniorsakens Økonomicruise til Kiel ble gjennomført mai med deltagelse også fra våre samarbeidspartnere i Seniorenes fellesorganisasjon. Tema var skatt, trygd og økonomi. Over 120 seniorer deltok. Det ble gjennomført to vikingtokt til solfylte Tyrkia, henholdsvis i april og i oktober. Tilbakemeldingene fra deltagerne er gode. Seniorsakens frivillige: Seniorsaken har med stor suksess basert store deler av driften på frivillig arbeidskraft. Et entusiastisk og spennende miljø har utviklet seg under ledelse av Britt Selig. Aage Thor Hestnes og Aud Kjær er våre eksperter på sosiallovgivning og trygd. Nannas dåpskjoler: Nanna Caspersen har også i 2011 forært Seniorsaken flere nydelige dåpskjoler som er loddet ut med god fortjeneste både av sekretariatet og flere av lokalforeningene. Seniorkalenderen: Seniorsaken hadde i 2011 stor glede av inntektene fra salget av Seniorkalenderen Årets kalender, Seniorkalenderen 2012 Seniorenes mesterverker, ser ut til å gi enda større inntekter. Fra NOFA til Zubarus: Seniorsaken avsluttet i mai 2011 vårt årelange samarbeid med Norsk Familieøkonomi når det gjelder call-senter og medlemsservice. Vi har nå overtatt dette arbeidet selv. Medlemsservice utføres i samarbeid med Zubarus, et system Seniorsaken i 2011 Side 11

7 Behov for en helhetlig seniorpolitikk! Norge trenger en seniorpolitikk. Dagens ordninger er fragmentariske og lite sammenhengende. Det er store regionale forskjeller på viktige områder. Seniorsaken inviterer de politiske partier, organisasjoner og media til en diskusjon om fremtidens seni orpolitikk. Tekst: Dag Bredal og Harry Martin Svabø Det viser seg at kroppens evne til å reparere seg selv går fortere ved å bruke Daniel s Muskler og Ledd gel... Prøv du også! Du betaler kun hvis du blir fornøyd! Side 12 seniorpolitikk Her er Seniorsakens diskusjonsopplegg: Seniorpolitikk er ordninger som samfunnet etablerer for at mennesker skal kunne ha en trygg og god alderdom. Begrepet seniorpolitikk bør erstatte begrepet eldreomsorg, for å understreke at seniorpolitiske tiltak dreier seg om mer enn pleie- og omsorgstjenester. Målet for samfunnets seniorpolitikk må være at seniorene blir sett på og behandlet som fullverdige samfunnsborgere og at de får sikret sine rettigheter, uavhengig av hvem man er og hvor man bor. Seniorpolitikken må innrettes slik at seniorer kan holde seg friske og selvhjulpne så lenge det er mulig. Seniorer som vil og kan skal være en naturlig del av yrkeslivet. Økonomisk trygghet i seniorlivet må sikres gjennom gode pensjons-, trygde- og spareordninger. Samfunnet må også tilby kvalitative pleie- og omsorgstjenester. Etablering av en nasjonal, forpliktende plan for god seniorpolitikk hvor også evalueringsordninger og sanksjonsmuligheter inngår, er sentralt i dette arbeidet. En slik plan må også vektlegge den enkelte seniors ansvar for egen helse og velferd. Seniorsaken har lansert Folkeaksjonen 2013 der vi inviterer medlemmene til å fremme kravet om Rett til sykehjemsplass når man trenger det, det vil si lovfestet rett til sykehjemsplass over hele landet uten hensyn til kommuneøkonomien når man på medisinsk grunnlag er avhengig av 24 timer i døgnet omsorg. Målet er å samle inn minst underskrifter som vil bli overrakt den regjeringen som dannes etter Stortingsvalget høsten Svært mange av våre medlemmer har allerede satt i gang med å samle inn underskrifter. Vi oppfordrer alle til å delta i dugnaden. A. Holdningsskapende arbeid Dette innebærer at: Seniorene må erkjenne sitt ansvar og bidra til samfunnsutviklingen i samsvar med evner og muligheter Positive holdninger til seniorer oppmuntres. Kategoriseringer og stereotyper motarbeides Respekt for og verdsetting av seniorer bør bli en naturlig del av barn og ungdoms læringsmiljø Samfunnet må tilstrebe en kultur preget av samarbeid og generasjonspluralisme Like rettigheter og plikter hele livet! B. Forebygging. Det må skapes mulighet for at seniorene: Kan engasjere seg på alle områder i samfunnslivet også i yrkeslivet så lenge de er motivert og har kunnskaper og kompetanse Har adgang til tilfredsstillende pensjons, trygde- og spareordninger Bli med på Folkeaksjon 2013 Har adgang til trygge og gode bomiljøer Kan videreutvikle seg fysisk og intellektuelt C. Omsorg og støtte Det må legges til rette for: Offentlig omsorg når det er behov for dette, etter entydige, forutsigbare kriterier At avgrensningen mellom det offentliges innsats og den enkeltes eget ansvar, tydeliggjøres At privat omsorg anvendes når dette er beste løsningen Praktisk og fornuftig bruk av teknologi i omsorgen D. Samarbeid Dette kan gjøres ved: Å legge til rette for god kontakt, solidaritet og interaktivitet mellom generasjonene Hensiktsmessig arbeidsdeling mellom offentlige myndigheter og seniorenes organisasjoner Å legge til rette for økt frivillighet støttet av offentlig engasjement At prioriteringer i behandling og omsorg blir gjort i henhold til individets egenskaper og muligheter Skjema for underskrifter er i hvert nummer vedlagt Seniormagasinet! Samle underskrifter og send inn til sekretariatet! Du kan også melde inn underskrivere per e-post til Vi har samlet inn flere tusen underskrifter! Frank og Irene Grude, Kunnskapsformidling i Grimstad. Telefon: Vi har over lengre tid anbefalt våre klienter Daniel s Muskler og Ledd gel i tillegg til behandling, for reumatiske plager, og ømme muskler og ledd. Det viser seg at kroppens evne til å reparere seg selv går fortere ved å bruke Daniel s Muskler & Ledd gel. Alle våre tilbakemeldinger har til nå vært særdeles gode. Flere opplever at Daniel s varmende Muskler & ledd gel virker i opptil tre dager etter at den er påsmurt. Klinikken Kunnskapsformidling behandler bl.a vonde rygger og ben, stive nakker, vonde skuldre og armer m.m, og formidler mye av den kunnskapen vi har til klientene. Noen har sågar ikke trengt behandling, de trengte bare å vite hva de kunne gjøre selv. For mer informasjon og bestilling ring på tlf: Epost: 275,- pr stk. 250 ml 55,- pr stk. 30 ml Ved kjøp av 2 store flasker får du med 2 små på kjøpet! Muskler & Ledd gel Fjerner hevelser Hjelper mot kramper Forkorter skadetiden Forsinker aldringsprosessen Godt for ømme og stive ledd Renser blodårer og ledd Forbedrer blodsirkulasjonen Hjelper mot åreknuter Enkel i bruk Kombinasjonen av varm og mild M & L gel gir raskere og bedre effekt. Garantert virkning eller pengene tilbake!

8 Start treningen nå lev bedre og lenger! Den originale Saltpipen! Stadig flere av Seniorsakens medlemmer trener hos SATS! Seniorsaken har en samarbeidsavtale med SATS som gir rimeligere trening. Prisen for et formiddagsmedlemskap er kr. 368,50 (33% rabatt). Bindingstid er ett år. Rabatten for utvidet medlemskap (for å trene på ulike sentre) er 15%. Denne avtalen gjelder for alle Seniorsakens medlemmer fra fylte 50 år. Benytt deg av dette tilbudet det er fantastisk lønnsomt. Du kan trene så mye du vil så sant du kommer til sentret før klokken 16. I helger og på helligdager, er det fritt frem hele dagen. prøv den originale saltpipen: 349,- LUFTVEISPROBLEMER? Den originale Saltpipen kan gi deg lettere pust! Din bærbare saltgruve kan hjelpe til på: 3 Lett hoste 3 Lette allergier 3 Lett astma 3 Lett slimløsning 3 Snorking 3 Lett høysnue Kan også skape en lettere hverdag for røykere! Kan hjelpe med å rense opp i åndedrettssystemet Les mer på Saltpipen er et CE godkjent medisinsk teknisk produkt! 219,- krukke à 50 ml kun kr ingen abonnementforpliktelse! Universalsalven UTROLIG ble opprinnelig laget for å hjelpe brukere av tannproteser, til behandling av sår og Over 25 år på trykksteder i munnen. markedet Siden utvikling/fremstilling av salven i 1985 har listen over bruksområder blitt betydelig større. UTROLIG universalsalve er fremstilt av naturlige planteoljer og inneholder ingen parabener, fargestoffer eller konserveringsmidler. Over 25 år på markedet Den kan brukes av alle, og kan vare opptil 5 år ved rett daglig bruk i minutter. (Ikke nødvendigvis sammenhengende). Saltpipen inneholder nøye utvalgte og sammensatte saltkrystaller fra mineralsaltgrotter i Europa. Kliniske studier bekrefter den positive virkningen av denne naturlige terapimetoden som har vært kjent i flere hundre år. Produktet har ingen kjente risikoer eller kjente bivirkninger og er tilpasset hjemmesituasjonen. Saltpipen erstatter midlertidig ikke medisinsk Les mer på behandling og bør bare brukes til å oppnå et bedre liv. Klipp ut kupongen og send inn. Porto er betalt! Du kan bestille på: SMS: Send: utrolig - navn eksempel: utrolig - ola nordmann sommerveien oslo eller: Adresse:... Tlf.:... SMS: utrolig - saltpipe - navn - adresse til eller ringe telefon (Mandag-fredag ) Ann Saltpipe-Utrolig Senior indd 1 Ømme muskler og ledd Lett eksem Sårt tannkjøtt Kløe og svie Rynker Vorter Aldersflekker Tørr og sprukken hud Såre og tørre lepper Lette forbrenninger Kalde føtter Send meg pr. post til flg. adresse: q Utroligsalven til kr 219,- Antall... q Saltpipen til kr 349,- Antall... Navn:... Du kan også bestille begge på Her er noen av mange forslag til hva du kan prøve UTROLIG på: Få gratis ukeskort på SATS Du kan få én ukes gratis prøve trening hvis du kontakter sats.no. Du kan også ringe telefon Dette tilbudet gjelder alle SATS-sentrene i hele landet. Opplys at du er medlem av Senior saken. Ja, takk saltpipe - navn - adresse til eksempel: saltpipe - ola nordmann sommerveien oslo Hoan Dao-Vu er født i Saigon, men er ekte tjuagutt. 34 av sine 38 år har han tilbrakt i Bergen og stotrives i SATS. Bra arbeidmiljø og trivelige kunder, forteller den joviale tøffingen. Visste du at du mister åtte prosent eller mer av muskelmassen allerede når du passerer 40 år? Og muskelsvinnet aksellererer betydelig når du blir 70, noe som fører til at folk beveger seg mindre og igjen påvirker helsen negativt. Du kan imidlertid stoppe muskelmassens forfall betydelig med god og jevnlig trening. Så Seniorsaken har vært på SATS i Lars Hillesgate i Bergen. Hoan var på plass og smilte fra øre til øre. Han og de øvrige ansatte i SATS i Bergen er flinke til å verve medlemmer til Seniorsaken. Mange melder seg inn både i Seniorsaken og SATS ikke rart med den gode rabatten Seniorsakens medlemmer får på SATS allerede fra fylte 50 år! Nesco / Unique Natur Svarsending Oslo Postnr./sted:... (Skriv TydeLig og bruk blokkbokstaver) vi sender direkte til din postkasse. ingen abonnementforpliktelse. Senior 50+ Forsendelse kr 49, :28:39 lev bedre og lenger! Side 15 adresse til Trening gjør deg godt Reklamelåven as - Tønsberg kun kr sett i gang nå unngå skrøpeligheten og fortsett å være den vitale personen du alltid har vært!

9 Tenn et lys Seniorsakens prof il hva mener du? Hvordan oppfatter du Seniorsaken? Har du synspunkter på hva Seniorsaken skal være og hva vi skal prioritere, send oss gjerne noen ord i brev eller på e-post! Verv et nytt medlem og få 1. Seniorsaken er den organisasjonen som kjemper for sykehjemsplass når vi trenger det. 2. Seniorsaken er den organisasjonen som kjemper for seniorenes rettigheter innenfor helse og omsorg. 3. Seniorsaken er den organisasjonen som kjemper for seniorers rettigheter og mot diskriminering i arbeidsmarkedet. 4. Seniorsaken er den organisasjonen som kjemper for rettferdige økonomiske kår for seniorene. 5. Seniorsaken er den organisasjonen som kjemper mot diskriminering på grunn av alder og for samarbeid og positive relasjoner mellom generasjonene. 6. Seniorsaken er en organisasjon som kan tilby medlemmene økonomiske fordeler, rimelig fysisk trening, intellektuell stimulans og sosialt samvær. 7. Seniorsaken er den organisasjon som tilbyr gratis rådgivning i saker som angår pensjon, skatt, arv, trygd og sosiale ytelser. 8. Seniorsaken er den organisasjonen som gir meg muligheten til å gjøre en innsats for eldre mennesker som trenger min hjelp. Adressen er: Seniorsaken, Bygdøy allé 5, 0257 Oslo, eller e-post: Oppladbare elektriske stearinlys som blafrer som vanlige stearinlys og ser ekte ut med mindre man ser direkte oppi. litt mindre. litt mer. Dette er Vitaltours populære reiser Lysene passer for alle som liker kosen med stearinlys, men som ofte bekymrer seg for varmeutvikling og brannfare. De er ideelle for barnefamilier, for de som har viltre kjæledyr, og for alle som ikke stoler helt på at de husker å slukke stearinlysene når de forlater et rom. Lysene er dessuten kjempefine for deg som liker å sitte ute om kveldene, men er lei av at de vanlige Leveres av: stearinlysene slukker i vinden. De varer i minimum 10 timer per lading og kommer i en pakke på fire. Seniorsaken trenger flere medlemmer. Støtt opp om vår verveaksjon og få flotte lys til en verdi av 350 kroner pluss porto! Telefon E-post: NYHET Bestill MADEIRA OG ITALIA DIREKTE FRA BERGEN! Vi ønsker å gjøre det enklere for godt voksne å reise til sydligere strøk med trygge rammer. Som Norges ledende arrangør av senior-reiser, sørger vi for at du alltid blir tatt godt vare på. Vi møter deg allerede på flyplassen for å hjelpe deg med bagasjen din! På utvalgte reisemål har vi laget et fullpakket aktivitetsprogram med dans, morgentrim, spaserturer, underholdning, restaurantbesøk og utflukter alt for at du skal trives. Du velger selv hvor mye du vil være med på. Våre voksne, dyktige reiseledere og aktivitører vil møte deg på flyplassen og være på hotellene under hele oppholdet. Reiser du alene, kan du finne mange nye venner. På våre reiser skapes nye nettverk, og gamle vennskap forsterkes. Vi flyr til Kypros og Lanzarote fra flere byer i Norge. vår katalog for høsten 2012/vinteren 2013! Tlf nytt fra seniorsaken Side 17

10 Viktige seniorsaker i 2012 Viktige seniorsaker i 2012 blir oppfølgningen av Samhandlingsreformen, kampen for rett til sykehjemsplass når man trenger det, tapet av rettigheter knyttet til alder, seniorenes økonomiske kår med hensyn til pensjon, trygd og skatt, samt kampen mot yrkesdiskriminering. Flere av sakene må løses i lys av valgkampen foran Stortingsvalget i Forst og fremst vil vi utfordre politikerne på motsigelsene i seniorpolitikken og kreve en ny politikk basert på helhetstenkning. Vi vil også følge opp det europeiske året for aktiv aldring og generasjonssamarbeid. Avgjørende blir Seniorsakens evne til å rekruttere flere medlemmer. Uten en jevn tilgang på medlemmer blir vi svekket både når det gjelder økonomi og innflytelse. Følgelig må alle som kan engasjere seg i vervingsarbeidet. Stedet for regnfrakk er Bergen Seniorsakens 10-års jubileum i Store Studio! Det er snart gått 10 år siden Seniorsaken ble stiftet hjemme på kjøkkenet til Rolv Wesenlund. Det skal vi feire med et festmøte i Store Studio på Marienlyst mandag 21. mai Det blir både alvor og skjemt, artister og festtalere og selvsagt seniorpolitiske utspill. Medlemmer som er interessert i å være tilstede, kan melde sin interesse til Sekretariatet i Bygdøy allé 5. Antallet plasser er begrenset (Store Studio tar ikke flere enn 250 personer), så prinsippet først til mølla gjelder. Kontakt sekretariatet: eller e-post: Vellykket folkemøte i Halden! Allerede ved 12-tiden onsdag 16. november var Seniorsaken på plass ved Haldens største kjøpesenter Tista Senter. Der sto Torbjørg Betten og Aage Thor Hestnes fra Seniorsaken sentralt, sammen med Stein Andresen fra Seniorsaken Sarpsborg og reklamerte hemningsløst for Folkemøtet på Thon Hotel samme dag. Under parolen Sykehjemsplass når du trenger det samlet de inn drøssevis med underskrifter, og fikk Haldenserne til å gå i flokk og følge til kveldens Folkemøte. I tillegg var det satt opp buss fra Sarpsborg, og folk kom helt fra Råde for å høre overlege Lars Håkon Berger forelese om øyesykdommer. Noen hadde også kommet for å spise wienerbrød, og andre for å synge sammen med Vidar Lønn-Arnesen. Alle 150 fremmøtte ble fornøyd, og på en skala fra 0-10 ble det bare gitt tiere for så vel innhold som utførelse. Ikke dårlig på en kveld når Seniorsaken konkurrerte med NRK, som serverte en ekte orgasme for første gang på TV. Et stort skritt for NRK, men et lite skritt for menneskeheten. I Seniorsaken kan vi styre vår begeistring for den slags, vi går heller på Folkemøter! Inger Johanne Grandal sang Trøndernes nasjonalsang Nidelven, sammen med Vidar Lønn-Arnesen. Seniorsakens erketrønder Aage Thor Hestnes fulgte nøye med i bakgrunnen. Side 18 nytt fra seniorsaken Det regner i Bergen, det regner mye, og ofte i Bergen. Hva er derfor mer naturlig enn å reise til Bergen for å kjøpe ny regnhabitt? Seniorsakens utsendte medarbeider Merethe Kvikne var riktignok først og fremst i Bergen for å intervjue byens ordfører, men benyttet anledningen til å fornye sin garderobe. Resultatet ble mildt sagt oppsiktsvekkende! Bilde: Iført vanlig regntøy ser man ut som man skal i begravelse, sier moteløven, som i årevis har vært på jakt etter det ultimate regnantrekket. Et antrekk som gjør at man stråler som en sol, selv om det regner, sier Merethe som er kjempefornøyd med det hun fant hos Aksdal i Bergen. Firmaet som har levert regntøy siden 1883, og som nå drives av 5. generasjon Aksdal. Her er Merethe sammen med Synnøve Aksdal i fullt Bergens festantrekk: støvler, regnfrakk, og sydvest. Vi gratulerer Merethe med nytt regntøy! Gaver til Seniorsaken Hvis du ønsker å gi en gave til Senior saken kan du benytte konto nr Vern for Eldre Er du utsatt for vold eller vet om noen andre som er det? Ring: Seniorsakens landsmøte 22. mai 2012 Seniorsakens landsmøte 2012 avholdes i Oslo 22. mai. Tid og sted vil bli kunngjort senere. Alle medlemmer kan møte, men kun delegater har stemmerett. Saker som ønskes behandlet på landsmøtet bes sendt Sekretariatet senest 8 uker i forveien. Seniorsaken trenger frivillig pensjonsekspert Interessen for pensjoner er stor, og vi trenger eksperter. Har du jobbet med pensjon hos NAV, forsikringsselskap eller har skaffet deg gode kunnskaper om temaet på annen måte? Kunne du tenke deg å jobbe som frivillig noen timer i uken i et svært hyggelig, utviklende og entusiastisk miljø? Ikke nøl med å kontakte daglig leder Tore Henning Larsen i Seniorsaken på telefon Snarest! Hvem er Seniorsaken! Vi har gjort en dataanalyse av medlemsbasen. Den viste at medlemmene består av 41% kvinner og 59% menn. Seniorsaken står sterkest i Akershus, Oslo, Buskerud og Aust-Agder, samt i tettbebygde strøk. Det betyr at vi har mye ugjort i mange fylker. Leder i Seniorsaken Sarpsborg Stein Andresen serverte wienerbrød, radarparet Vidar Lønn-Arnesen og Philip Kruse serverte musikalske perler, Tom Larsen fra Novartis gjorde det hele mulig, og overlege Lars Håkon Berger holdt et glimrende foredrag om aldersrelaterte øyesykdommer. Bedre blir det ikke! Takk til alle som kjøpte Seniorkalenderen 2012! En stor takk til alle som kjøpte Seniorkalenderen 2012 Seniorenes mesterverker. Ved å kjøpe kalenderen gir du din støtte til Seniorsakens viktige arbeid. Husk, Seniorsaken mottar ingen statsstøtte og er derfor avhengig av medlemmenes bidrag. Inntektene fra årets kalender er betydelig og kommer svært godt med. Vi håper ingen følte seg presset til å kjøpe. Husk at det ikke er noen skam å si nei! Har du ennå ikke kjøpt kalenderen kan du bestille den på telefon , eller kjøpe den i Bygdøy allé 5 og få en kaffekopp på kjøpet. Kjøp originalbildene til Seniorkalenderen Kunne du tenke deg å kjøpe et av originalbildene til Seniorkalenderen 2012 Seniorenes mesterverker? Formatet er 49/42 cm. Prisen er kroner 1000,- uinnrammet fritt tilsendt. Henvendelse til kunstneren Randi Smedsgaard på telefon eller e-post: Konsertsalen i Thon hotel, Halden var spekket med muntre seniorer. Arne Berger var rimelig stolt av sin sønn Lars Håkon Berger, som holdt et glitrende foredrag om aldersrelaterte synssykdommer. Etter foredraget deltok far og sønn ivrig i allsangen. nytt pensjonsøkonomien fra seniorsaken Side 19 «Mozarts engel» av den jødisk-russisk-franske maleren Marc Chagall ( )

11 Det femte Julecruiset til København ble en fulltref fer! Nok en gang var båten utsolgt. Det var ikke en eneste ledig lugar da Danskebåten la fra kai med kurs for Danmark. Det sikreste er nok å bestille fra år til år, dersom man vil være med til København. I jubileumsåret 2012 vil julecruiset gå fra søndag 2. til tirsdag 4. desember. Det er bare å melde seg på! Dagrunn Selnes og Kirsten Storli Pedersen bor i Lillestrøm og representerer Seniordsaken Skedsmo. Rolf Sundby er billedkunstner og bor på Jeløen utenfor Moss. Aage Thor Hestnes, Nadja Nordahl, Vidar Lønn-Arnesen, Britt Selig, Arne Willy Enger, Svein Erik Johansen, og Torbjørg Betten solgte lodd, bøker, og vervet nye medlemmer. Ingen kunne motstå de grønne fristelsene. Seniorsaken er velsignet med frivillighet av ypperste klasse. Uten våre frivillige er Seniorsaken lite verdt. Rolv Wesenlund inntok scenen om bord i M/S Crown of Scandinavia sammen med Vidar Lønn-Arnesen og Philip Kruse. Til melodien Et lite wienerbrød fra Størens Bakeri serverte de wienerbrød i lange baner, og sjarmerte publikum i senk. Elisabeth Stavenes er fenomenal. Hun ivrer, og brenner for Seniorsaken, og bruker slegge hver gang urett blir begått mot eldre i Drammen. Men damen har et hjerte av gull, og synes at Seniorsakens spirituelle leder og åndelige far Rolv Wesenlund burde få en forsinket fødselsdagspresang i form av en nisse. Edmond og Marion Alyanikian innehar norgesrekorden i turer med Seniorsaken. De er med hver gang! Karin Melby (til venstre) og Grete Løsset hadde mønstret på Seniorsakens julecruise for første gang. Ifølge jentene blir det ikke det siste. Apotekvarer eller polvarer? Sømna Eldreråd har sendt Seniorsaken kopi av et brev sendt til Statsministerens kontor der rådet klager over at den enkelte kunde på Helgelandskysten må betale frakt på medisiner fra apotek. Til sammenligning sender Vinmonopolet ut polvarer gratis, heter det i brevet. Statsministerens kontor skriver i sitt svarbrev at spørsmålet om frakt fra apotek er lite relevant fordi det nå finnes apotek i de fleste kommuner. Sømna Eldreråd presiserer i et nytt brev at det kun finnes apotek i Brønnøysund, mens de omkringliggende kommunene kun har reseptfrie medisiner som selges i butikk. Man må altså betale frakt på reseptbelagt medisin. Seniorsakens reaksjon er at problemet med å betale frakt på reseptbelagte medisiner neppe er stort, her er vi enige med Jens. Eldre på Helgelandskysten nyter i alle fall fordelen av å få polvarer fritt tilsendt. Det er nemlig ikke tilfelle de fleste steder i landet. På Vinmonopolets hjemmesider heter det: Fraktpris på utkøyring og sendingar: Kr 130,- for 1-6 flasker. Kr 145,- for 7-12 flasker. Kr 200,- for flasker. Kr 350,- for flasker. Reis sammen - opplev mer! FERIE MED OPPLEVELSER - NY KATALOG UTE NÅ! 36 spennende reisemål - Fellesreiser med reiseleder - Gode rabatter ved tidlig bestilling! Side 20 nytt fra seniorsaken Rolv Wesenlund viste seg som en habil servitør, av wienerbrød fra Størens Bakeri. Utloddingen av enda en dåpskjole fra Nanna Caspersen under Seniorsakens Julecruise til København resulterte i tidenes (nest) beste loddsalg. Tett oppunder syv tusen kroner hvorav noen danske ble resultatet. Pengene går rett inn i Seniorsakens SOS-fond, og våre tanker, og vår takk går til konvoibyen Risør hvor Nanna sitter og syr verdens flotteste dåpskjoler. Ragnhild Iversen ble den lykkelige vinneren av dåpskjolen, som ble trukket av Torbjørg Betten og Vidar Lønn- Arnesen. Julemarkedet i Tivoli er en opplevelse. Nisser fra hele verden kommer til København for å boltre seg i julestemning. Midt i bildet skimtes en Seniornisse fra Norge. Julen ble sunget inn. Med tekst og melodi fra Vidar Lønn-Arnesens egen Da Capo julesangbok Italienske delikatesser 2/4 & 8/10-5 dager Fly fra Oslo Lufthavn Gardermoen SVEITS m/glacierexpressen 19/6 & 13/8-12 dager Busstur ISTANBUL m/utflukter 31/5 & 20/9-5 dager Fly fra Oslo Lufthavn Gardermoen Roma, Sorrento & Capri 24/5 & 9/9-7 dager Fly fra Oslo Lufthavn Gardermoen EDINBURGH m/tattoo 9/8-5 dager Fly fra Oslo Lufthavn Gardermoen BARCELONA m/utflukter 8/6 & 14/9-5 dager Fly fra Oslo Lufthavn Gardermoen FINNMARK m/nordkapp 30/7-12 dager Busstur CUBA - rundreise 3/10-12 dager Fly fra Oslo Lufthavn Gardermoen Bestilling / informasjon: peergynt.com nytt fra seniorsaken Side 21

12 Viktig møte i Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum Eldre og legemidler var tema da Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum inviterte til møte 16. november. Farmasøytisk rådgiver Kirsti Hoøen tok for seg følgende punkter ang legemidler: Hvor oppbevarer vi legemidlene (kjøleskap og vinduskarmer!) Holdbarhet på legemidlene (står ikke det på esken?) Har økt alder noe å si for doseringen? (Jeg har jo brukt dette i 20 år) Når på døgnet er det best å ta medisinene? Er det ok å dele, eventuelt knuse, legemidler når man har svelgeproblemer (forkjølet)? Hvordan unngå noen av de vanligste bivirkningene Dagens høydepunkt var utlodning av bl.a. en av Nanna Caspersen vakre broderte dåpskjoler sydd i Hardangersøm. Det ble solgt lodder for kr og den heldige vinner var Thor Bjerke. Thor har tre sønner, åtte barnebarn og fire oldebarn. Familien har ingen egen dåpskjole som er blitt brukt i generasjoner, men nå har de fått en. Derfor ville Thor sporenstreks bestille flere oldebarn. Den yngste ble døpt i vår. Grendehusets «kokke» Lise med god hjelp av Inger Johanne hadde vært oppe tidlig for å smøre smørbrød og steke vafler, som de fremmøtte kunne kjøpe. Seniorsakens lokallag Seniorsaken Arendal: Odd Longum tlf: Seniorsaken Bergen: Ingrid Kløve tlf: / Seniorsaken Eidsvoll og Hurdal: Marit Lian tlf: Seniorsaken Frogner: Per-Odd Olsen, Lindemansgt 4 B, 0267 Oslo. Tlf Seniorsaken Gjøvik, Land og Toten: Reidun Ramstad, tlf: Seniorsaken Bjerke: Edel Knapper: Tf Seniorsaken Harstad: Ruth Haugland tlf: / Side 22 nytt fra LOKALLAGENE Årsmøte i Seniorsaken Harstad Tirsdag 20. mars kl avholder Seniorsaken Harstad årsmøte på Sama aktivitetssenter. Årsmøtesaker. Kulturelt innslag, salg av kaffe og hjemmebakte kaker. Loddsalg. Seniorsakens medlemsfordeler! Seniorsaken forhandler om en ny pakke med økonomiske medlemsfordeler. Dette innebærer at vi i øyeblikket ikke tegner nye avtaler om rimeligere telefon, bredbånd, strøm og bensin/diesel. Alle som har slike avtaler vil imidlertid kunne fortsette å nyte godt av fordelene. En ny og bedre pakke vil ventelig komme på plass innen få uker. Gled dere! Optimisme i Seniorsaken Rogaland Tidligere uklarheter om sykehjemssituasjonen i Stavanger og Sandnes er ryddet av veien. Rådmennenes budsjettforslag er betraktelig forbedret av politikerne. Seniorsaken Rogaland er optimister. I Stavanger har flertallskoalisjonen (H, V, SP, Kr.F og PP) gått inn for å åpne det nye sykehjemmet (Bergåstjern) så snart det er praktisk mulig. 21 mill.kr er tilført budsjettet for å få dette til. Sykehjemmet skal stå ferdig i løpet av første halvdel av Da får vi håpe på åpning tidlig i 2. halvdel av året. Det neste planlagte sykehjemmet (Lervig) er inne i budsjettet igjen, og skal bygges, enten på den opprinnelige tomten, eller på annen tomt. Etablering av flere fysioterapeutstillinger og kompetanseheving for annet personale for å styrke kvaliteten i eldreomsorgen er lagt inn i budsjettet. Opposisjonen med AP og FRP i spissen hadde enda mer progressive planer, men vi finner likevel resultatet bra. Så gjenstår det å se om det blir gjennomført, men vi er optimister! I Sandnes ble budsjettet vedtatt i går, den 20. desember. Også der ble det endelige budsjettet et helt annet enn det rådmannen la fram. Det satses både på nye sykehjemsplasser og på rehabilitering. Begge steder har politikerne tatt på alvor at arkitekttegnede originalbygg for hvert sykehjem og hver skole blir unødig dyrt, og vurderer nå rimeligere måter å reise nødvendige bygg på. Seniorsaken i Rogaland har arbeidet flittig på mange plan i forhold til politikerne og i pressen i forhold til budsjettet for 2012 og økonomiplanen for neste fireårsperiode. Vi våger å tro at vårt og andre pressgruppers arbeid har hatt noe å si for de endelige resultatene. I alle fall tror vi det er viktig at befolkningen reiser seg og sier i fra og Seniorsaken er nettopp en pressgruppe som representerer befolkningen. Nye koster i Stavanger pluss en sterk opposisjon og endret politisk struktur i styringen av Sandnes har ganske sikkert bidradd til en dreining i prioriteringene til fordel for det vi må ha på bekostning av det som er kjekt å ha. Vi er optimistiske og følger nøye med. Kanskje tiden er inne til å drøfte ulike typer sykehjemsplasser eller bo- og behandlingsplasser. Og ikke minst må vi være opptatt av kvaliteten i omsorgen. Hus er ikke nok. Den ånd og den kompetanse som fyller dem er avgjørende. Elsa Kristiansen Seniorsaken Kongsberg: May Britt A. Bottegaard tlf Seniorsaken Kristiansand: Leif Strøm tlf: / Seniorsaken Rogaland: Elsa Kristiansen tlf Seniorsaken Sarpsborg: Stein Y. Andresen tlf: Seniorsaken Skedsmo: Anna Marie Vereide tf Seniorsaken Spania: Randi Heggertveit tlf: / Seniorsaken Ullern: Ernst Hansen-Tangen tlf: Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum: John Gisle Bakke tlf: / Seniorsaken Vestre Aker: Per W Jensen tlf: Kontakt Drammen: Elisabeth Stavenes tlf: / Velkommen til oppfriskningskurset Bilfører 65+ Bilen betyr mye for din mulighet til å bevege deg dit du vil når du vil. Selv med mye erfaring bak rattet vil man ha stor nytte av oppfriskningskurset Bilfører 65+. Kurset er frivillig og det er ingen førerprøve eller fare for å miste førerkortet. Ønsker du mer informasjon om kurset samt nyttige tips om bilkjøring, besøk oss på Nyttige tips for sjåfører finner du i venstremenyen under våre nettsider. vegvesen.no/65pluss nytt fra LOKALLAGENE Side 23

13 Innspill til Nannestad kommunes omsorgsplan Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum har skrevet en omfattende kommentar til Nannestad kommunes omsorgsplan. Her er noen smakebiter: Kommunen hevder at det overordnede mål for planen er å sikre helhetlige og koordinerte tjenester av riktig kvalitet til kommunens innbyggere. Hva man legger i ordet riktig kvalitet og hvordan den skal måles, kan en ikke se kommer frem i planen. Man savner også en plan og en vurdering av de økonomiske konsekvenser av ønsket om en kompetanseheving. Det finnes videre ikke noe tall når det gjelder pleiepersonale og i hvilken grad man har et tilstrekkelig antall personale med helse- og sosialutdanning. Planen legger vekt på bruker medvirkning og dialog som dagens og morgendagens utfordring. Dette ser Seniorsaken på som et meget viktig punkt hvor både den kulturelle og sosiale side av livet får større plass i omsorgs- sektoren. Det er gledelig at omsorgsplanen peker på de store utfordringene som kommunen står overfor når det gjelder økingen av mennesker med demenslidelser og vil sette inn flere og nye tiltak på dette området. Samhandlingsreformen innebærer at innen 24 timer etter innleggelse i sykehus skal det gjøres en vurdering av hvor lenge innleggelsen antas å vare, og om pasienten enten må skrives ut til helse- og omsorgstjenester i hjemmet eller til en kommunal institusjon. Konsekvensene i form av økt behov for kommunale tjenester og sengeplasser i sykehjem vet man lite om i dag. Derfor mener vi at planen bør rulleres ganske tidlig i planperioden og når man har fått en viss erfaring med den nye reformen. Kvalitetsreformer pålegger kommunene å lage prosedyrer som sikrer at brukerne får tilfredsstilt sine grunnleggende behov bl.a. tilbud om eget rom ved langtidsopphold. Nannestad sykehjem har flere dobbeltrom. Det stilles spørsmål ved om kommunen har tatt høyde for å gjøre om disse til enkeltrom samtidig som man øker sykehjems-kapasiteten? Under økonomiske konsekvenser er det foreslått midler til utvidelse av sykehjemmet med 16 plasser i 2020 og i Økingen baserer seg på at Nannestad kommune skal ha en dekning på 19.8 % av befolkningen over 80 år, som i dag. Seniorsaken synes dette er en lite ambisiøs innstilling og mener at andelen burde vært styrket og at utbyggingen burde begynne tidligere. John Bakke og Britt Saga Positivt samarbeid mellom lokallag i Oslo Samarbeidet mellom Seniorsaken Vestre Aker, Seniorsaken Ullern og det nystartede lokallaget i Frogner har utviklet seg svært positivt i Saker som har vært behandlet i det felles arbeidsutvalget som er etablert er: Utbygging og videreutvikling av senior omsorgstilbudet på Diakonhjemmet (Vester Aker prosjekt). Demensteam, bystyret har nå bevilget NOK til et forprosjekt (Ullern Vestre Aker, fellesprosjekt). Hjelp til selvhjelp seniorer hjelper seniorer (Ullern prosjekt, i samarbeid med private aktører). Senior Helse (Vester Aker prosjekt, i samarbeid med VOLVAT Medisinske Senter, Borgen). Seniorsaken Vestre Aker inviterer til informasjonsmøter om helse Styret i Seniorsaken Vestre Aker har på vegne av lokallagsstyrene i Seniorsaken i de vestlige bydeler i Oslo inngått en avtale med Volvat Medisinske Senter om en serie med senior tilpassede medisinske informasjonsforedrag. I løpet av vårsemesteret vil det bli arrangert i alt fire seniorrelaterte informasjonsforedrag på Volvat Medisinske Senter, Borgen i Vestre Aker bydel (Ett har funnet sted når dette leses.). Alle medlemmer av Seniorsaken i Frogner Ullern og Vestre Aker bydeler inviteres med dette til disse møtene. Alle medlemmene i de nevnte bydelene har fått en egen brosjyre med oversikt over de aktuelle tema og påmeldingsprosedyre. Dersom disse seniorrettede foredragene viser seg å fylle et informasjonsbehov vil møteserien fortsette i høstsemestre med fire nye aktuelle tema. Kom i form som senior 1. mars 2012: Gynekologi og urinlekkasje 20. mars 2012: Vannlatingsproblemer hos voksne menn 24. april 2012: Hukommelse til besvær. Helt trådløs kommunikasjon rett til høreapparatet NYHET! ReSound Alera holder kontakten med verden En unik opplevelse av Surround Sound, sterk og klar trådløs kontakt med TV og telefon, og med en prisvinnende design hjelper Alera deg med å enkelt holde kontakten med verden - helt uten unødvendige halsslynger. 2,4Ghz teknologi gir helt trådløs kommunikasjon Side 24 nytt fra LOKALLAGENE Årsmøte i Seniorsaken Ullern Seniorsaken Ullern inviterer til årsmøte tirsdag 27. mars kl. 18, Ullern Seniorsenter, Ullernschausséen 111d. Årsmøte i Seniorsaken Gjøvik Land og Toten Seniorsaken Gjøvik Land Toten avholder årsmøte mandag 22. mars kl.1800 på Frivilligsentralen, Gjøvik. Årsmøte i Seniorsaken Vestre Aker Årsmøte i Seniorsaken Vestre Aker, 29. mars i kantinen på Røa Eldresenter, Vækerøveien 207, 0751 Oslo. Årsmøte i Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum lokallag inviterer medlemmer og venner av Seniorsaken til årsmøte. Dato: Mandag 19. mars 2012 kl Sted: Kafeen, Gjestad bo- og aktivitetssenter, Gardermovegen 38, Jessheim. Enkel servering. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende snarest og innen Etter årsmøtet blir det musikalsk innslag. Dersom du har behov for transport til møtet kan du ringe tlf / Vel møtt! Årsmøte i Seniorsaken Bergen Seniorsaken Bergen avholder årsmøte tirsdag 27. mars 2012 kl Møtet finner sted på Danckert Krohn Seniorsenter, Kong Oscargt. 54. Møtet starter med kulturelt innslag og foredrag. Denne delen av møtet er åpent for alle. Etter kaffepause begynner det formelle årsmøtet. Vanlige årsmøtesaker. Saksdokumentene er tilgjengelig f.o.m. 1. mars. Kontakt styret. Vel møtt! Vårstemning i Seniorsaken Spania Seniorsaken Spania holdt sitt første informasjonsmøte i 2012 den 24. januar i Alfaz del Pi, (den norske byen i Spania) på restauranten Sol y Luna. Foreningen har fått kontakt Astrid Larsgaard som blir nytt styremedlem. Hun har arrangert flere flotte turer for Den Norske Klubben og har ellers lang erfaring innen ledelse og markedsføring. Det planlegges et møte i måneden frem til mai, men vil komme tilbake til temaene for hvert møte etter neste styremøte/ planleggingsmøte. Årsmøte i Seniorsaken Rogaland 28. mars kl Årsmøtet åpnes kl 1800 med åpent møte foredrag og paneldebatt over temaet Samhandlingsreformen Når er jeg utskrivningsklar fra sykehuset. Representanter fra Kommunehelsetjenesten i ulike kommuner og Universitetssykehuset i Stavanger deltar. Spørsmål og innspill fra salen ønsket. Utlodning. Stedet er Mossiges Minde, Solaveien 58, Sandnes. Deretter følger årsmøtet med vanlige årsmøteposter. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 19. mars. Sendes: lyse.net eller vanlig post: Andreesgate 10, 4016 Stavanger. Seniorsaken Frogner med nytt varamedlem og jazz-konsert Wenche Aulie Olsen er nytt varamedlem. Den 7. februar blir det møte på Schafteløkken m/gla jazz (dørene åpner kl Konserten starter kl 1800). New Orleans Trad Band vil spille. ReSound Unite Fjernkontroll ReSound Unite Mini Mikrofon ReSound Unite TV-streamer ReSound Unite Telefonstreamer Kontakt din høresentral / ØNH-klinikk for nærmere info om ReSound Alera, og om apparatet passer ditt hørselstap. GN ReSound Norge AS - Postboks 132 Sentrum Oslo - Tlf: Epost: - Handle alt til høreapparatet enkelt på nytt fra LOKALLAGENE Side 25

14 Dåpskjole ga inntekt til Seniorsaken Kristiansand Dåpskjolen, som Nanna hadde skjenket Seniorsaken, ga en velkommen inntekt til lokallaget i Agder hele kroner. Gjennom sommer og høst hadde Nannas dåpskjole vært loddet ut i TuridsGarn og Manufaktur i Tvedestrand. Dåpskjolen hang til utlodning i forretningen som leverer nål og tråd til Nanna. sen og Bodil Kristiansen hadde rydder plass i den hyggelige forretningen midt i Tvedestrand sentrum. Klokken presis var det trekning, og en god kunde trakk nummeret. Den heldige vinneren Ovidie Støle jublet da hun fikk telefonen. Vi takker Turid og for innsatsen og håper de også hadde glede av å bidra slik at Seniorsaken kan spre sitt budskap til enda flere. PRIVATE OMSORGSTILBUD OSLO CHRIStIAnIA PLEIE OG OMSORG AS Fotpleie, personlig assistanse, sykepleier, samtalepartner og turfølge, praktiske gjøremål. Bo- og avlastningstilbud med oppstart april Maja Kuhar, Tlf: Den første uken i desember, var det klart for trekning. Turid Hegland Ellef- OMSORGSSPESIALIStEn Hjemmehjelp, personlig assistanse, følgetjenester, fysioterapi, fotpleie og frisør. Hjemme hos deg. Faste hyggelige personer til avtalt tid. Tlf Ferietilbud Seniorsaken Vestre Aker samarbeider med Savalen fjellhotell & Spa Seniorsaken Vestre Aker har fått til en avtale om senioropphold med familien Hektoen på deres familiehotell i Gjennom hele året legges det opp til forskjellige skreddersydde opphold for seniorer på Savalen Fjellhotell & Spa. Hotellet har spesialisert seg på senioropphold og har selv utviklet varierte og spennende programmer. Med dagsturer, forskjellige fysisk aktiviteter i turløyper og i svømmebasseng, foredrag, dansekvelder, SPA behandling og god underholdning tilpasset seniorenes ønsker og behov. Maten er kortreist og hjemmelaget. Kjøkkenpersonale bestreber seg på at hvert måltid skal være et kulinarisk høydepunkt, for de som måtte ønske det. Hotellet og hyttene ligger i rolige og naturskjønne omgivelser i Østerdalen, mellom Alvdal og Tynset. Lett tilgjengelig fra Oslo med egen bil eller med turbuss til hotellets annonserte arrangementer fra blant annet bussterminalen i Oslo. Kontakt Savalen for booking og mer detaljert informasjon om de forskjellige arrangementer i 2012 på telefon; eller Vårens møter i Seniorsaken Skedsmo Side 26 nytt fra LOKALLAGENE Første møte fant sted allerede onsdag 11. januar: Foredrag av Georg Murud om Fridtjof Nansen: Idrettsmann og polarforsker. Humanist og fredsprisvinner. 150-års jubileum om Fridtjof Nansen. Onsdag 8. februar: Åpent møte med foredrag av nevrolog Hesla: Søvnsykdommer i voksen alder. Hesla har vært tilknyttet A-hus, og er nå trygdelege på NAV Lørenskog og nevrolog på Colosseum- klinikken, Majorstuen. Årsmøte onsdag 14. mars kl 1300 holdes i Karisveien Grendehus, Karisvei 1, Skjetten. Enkel adkomst med buss for dem som vil/kan bruke kollektiv transport. Onsdag 11. april: Åpent møte der Akershus Messingensemble med leder Jarl Johansen underholder. Repertoaret inneholder bl.a. noe fra Evert Taube og Fra filmens verden. Blir det fint vær, hvem vet, så sitter vi ute! Onsdag 9. mai: NB! Ikke møte! Onsdag 13. juni: Sommeravslutning. Program ikke ferdig på nåværende tidspunkt. Seniorsaken Skedsmo ber alle sine medlemmer som ikke har e-postadresse om å være oppmerksom på oversikten og ta godt vare på denne informasjonen. Det kommer og i dagspressen under Det skjer, men det er samme dag som arrangementet går av stabelen, så det kan komme brått på hvis en ikke vet om det på forhånd. ROGALAND TELEMARK AGDER-FYLKENE HJEMMEOMSORG AS Bedriftsveien 20, 4313 Sandnes Tlf: Mob: og OMSORGStJEnEStEn AS Trygghet, omsorg og økt livskvalitet. Alt av praktisk bistand i hjemmet, med din faste hjemmehjelp til avtalt tid! Tlf: , Kathrine mob med hjerte på rett sted` Hjemmeomsorg AS Auglendsdalen 81,P.b 717,Sentrum 4003 Stavanger, Norway Telefon: Telefax: trygg HJEMME AS Private helse og omsorgtjenester til eldre, demente, fysisk og psykisk syke. Sykepleie, hjemmehjelp, avlastning for pårørende, trening og sosiale aktiviteter. Aust Agder: tlf Vest Agder: tlf * UNGARN * HM Kongens fortjenestemedalje til Seniorsakens Odd Longum ET AVSLAPPENDE, INTERESSANT OG RIMELIG FERIEMÅL T veits erapi- og Helsereiser Vi ønsker Seniormagasinets lesere velkommen med på våre vellykkede pakkereiser til Ungarn. Flyreise direkte Gardermoen-Budapest t/r. (Muligheter for egne reiser/tilslutningsreiser fra andre flyplasser.) Det viktigste noen kan arve, er en mulighet. Leder av Seniorsaken Arendal, Odd Longum, ble 3. desember tildelt HM Kongens fortjenstmedalje. Medaljen ble overrakt av ordfører Einar Halvorsen under en tilstelning i Eydehavn kulturhus. Longum er tildelt medaljen for sin mangeårige innsats i IK Grane, Granehallen as Arendal tennisklubb, Arendal idrettsråd, Aust-Agder idrettskrets, De nordiske vennskapsbyleker og Arendal bystyre. Det var styret i Seniorsaken, Arendal lokallag, som sto for tilstelningen. Gjennom en testamentarisk gave til Redd Barna, kan du bidra til at Pablo og andre barn får mulighet til utdannelse og et bedre liv. Redd Barna tilbyr gratis advokatbistand dersom du vil vite mer om hvordan du kan tilgodese en hjertesak. Kontakt oss på telefon Overnatting ved Kurhotell Imperial*** med halvpensjon. Daglig massasje/behandling. Vanngymnastikk i varmt termalkildevann, ledet av fysioterapeut. Fri benyttelse av alle inne- og utebasseng, m.m. Trygghet og trivsel for våre deltakere er høyt prioritert. Norsk reiseleder er med og tilgjengelig under hele oppholdet. Under oppholdet arrangeres flere frivillige utflukter f.eks. vinsmakingskvelder, hestedressur - oppvisning, dagstur til Budapest eller Balatonsjøen, m.m. Utenom de faste vår- og høstturene, arrangeres i tillegg Seniordans- og vinfestivalturer og skreddersydde turer for egne gruppebestillinger. NYTTÅRSFEIRING v/ Kurhotell Imperial *** 2012/ 13 Inkludert et besøk på julemarkedet i hovedstaden ankomstdagen, avslappende massasjer, nydelig middagsbuffet på Donau og flott nyttårskonsert første nyttårsdag, med overnatting i Budapest. Ta gjerne kontakt i dag for nærmere og uforpliktende informasjon!

15 Side 28 pensjonsøkonomien leserinnlegg Leserinnlegg Fadervår Er Seniorsaken oppmerksom på at alle vi eldre nå ikke kan det nye Fadervår og de gamle salmene som vi måtte pugge og som vi ikke klarer å glemme? Er dere spurt om endringene og hva vil dere skrive om dette? Gruer meg til julaften med barnebarn som mener jeg ikke skjønner noe! H S. Svar: Seniorsaken er ikke blitt rådspurt av Bibel-selskapet om vårt syn på den nye Bibeloversettelsen. Ettersom Seniorsaken neppe kan pretendere noen spesiell kompetanse på området får redaktøren svare for egen regning: Som språkbruker er jeg av den oppfatning at sakrale tekster står seg på å ha en arkaisk form. Alminneliggjør man språket fjerner man også mystikken og mysteriet og dermed til slutt også religionen. Det løser jo også problemet med Julaften? Arbeiderpartiets seniorpolitikk Da jeg leste om ei dame i Harstad på 90 år som ikke fikk sykehjemsplass, skrev jeg til Statsminister Jens Stoltenberg og spurte om dette virkelig var APs eldrepolitikk. Samtidig refererte jeg til min egen hjemkommune Ibestad, hvor sykehjemspasienter blir lagt på korridoren der de må tilbringe dagene. Jeg fikk et meget hyggelig brev fra Jens Stoltenberg hvor han hadde oversendt saken til Helse og omsorgsminister Anne Grethe Strøm Eriksen. Etter kort tid fikk jeg også svar fra Helseminister Anne Grethe Strøm Eriksen om målsettingen til APs politikk og at dette skulle de gripe tak i. Det ble ryddet opp i begge tilfellene etter kort tid! Jeg tror og mener fortsatt at skal man oppnå noe, må man være villig til å gå til absolutt høyeste hold. Det er i alle fall min erfaring så langt. Viktor Johnsen Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere og forkorte alle innlegg. Pensjonistene klager Jeg blir oppgitt over pensjonistene med pensjon fra kr og oppover som klager på skatten hele tiden. Det er mye galt med skatt og avgiftsystemet for eksempel formuesskatten som regnes ut fra antatt salgsverdi blant annet på eiendom og oppsparte midler. ( ) Men alle med høye pensjoner har også i arbeidslivet tjent gode penger. ( ) I Seniormagasinet nr. 4. får vi vite at en med pensjon på kr etter skatteomleggingen får kr mer i skatt. Selv har jeg arbeidet i det offentlige i over 30 år. ( ) Med en pensjon på vel kr har jeg omtrent det samme som jeg tjente de siste årene mens jeg arbeidet, så da er det vel enkelt å sammenligne min livsstandard mot de som får en pensjonsutbetaling idag på kr Så slutt å klage betal dine ekstra kr med glede mens du tenker på alle oss andre som har slitt fra vi var 15 år bare så vidt har fått endene til å møtes hele livet og må snu på kronene også som pensjonister. Anders Haga Svar: Problemet i Norge er at staten i sin tid garanterte lik lønnsutvikling mellom pensjonister og yrkesaktive for siden å gå tilbake på løftet. Det ble oppfattet som et svik, og mange ble forbannet. Mange mente også at det var et svik at økte pensjoner for de med lavest inntekt i sin helhet ble finansiert av de med høyere pensjoner. Her er Seniorsaken enig; forbedringen burde vært utlignet på alle skattytere. Klage på manglende sykehjemsplass Jeg leser ofte på Seniorsakens hjemmesider at Seniorsaken blir koblet inn hvis eldre pleietrengende personer ikke får sykehjemsplass. Jeg har aldri lest at Seniorsaken hjelper pasienten, eller dens pårørende, til å klage til Helsetilsynet i fylket. (Klagen skal ikke til fylkesmannen). Jeg har arbeidet hos fylkeslegen i Oslo og Akershus og vi var alle enig i at det er for få som klager, og derfor er det også vanskelig å få fram det virkelige bildet av situasjonen i kommunehelsetjenesten. Fylkeslegen vurderer på fritt grunnlag om pasientene har behov for sykehjemsplass og i de nevnte eksemplene kan det høres som om disse pasientene ville ha fått medhold. Da er kommunene forpliktet til å omgjøre vedtaket og gi pasientene en sykehjemsplass, økonomi eller ikke. Slik jeg ser det, har Seniorsaken ingen myndighet når de kontakter kommunene, selv om de kan yte en viss påvirkning. Jeg mener dere kan være til stor hjelp for pasienter og pårørende til å gi råd om klagemuligheter. Det er egentlig veldig enkelt: Bare skriv noen få linjer om at de ikke har fått sykehjemsplass, men at de mener de har behov for det og ønsker det. Det er det samme når det gjelder rettighetene i verdighetsgarantien. Pasienter/pårørende bør skrive og klage! Vi trenger mange presedensavgjørelser på klage over ikke oppfyllelse av verdighetsgarantien. Gudny Fløttum Svar: Seniorsaken har som utgangspunkt at vi gir råd om klagemuligheter, men i mange saker er den det gjelder ikke selv i stand til å gjennomføre en klageprosess. Da kan vedkommende gi Seniorsaken fullmakt til å ivareta sine interesser. Som regel løses saken ved at vi tar en samtale med de ansvarlige i kommunen, eventuelt får i stand et møte mellom partene der vi megler frem en ordning som er akseptabel. Seniorsaken hjelper familiene gjennom klageprosessene når vi ser at den kan føre frem. Her konsulterer vi pasientombud, fylkesleger, helsetilsyn og andre. Bare i nødsfall etablerer vi kontakt med media for å legge et ekstra press på kommunen. Pensjonistbeskatningen Pensjonistbeskatningen var jo en het potet i fjor og diskuteres fortsatt heftig i visse miljøer. Jeg vil gjøre oppmerksom på at Høyre følger opp det forslaget vi hadde i 2010 da omleggingen kom. Vi gjentar forslaget om at nedtrappingssatsen i trinn 2 skal være 3% og sammen med våre forslag til reduksjoner av formuesskatten, ville dette ha gitt som resultat at ingen pensjonistgrupper ville få høyere skatt under omleggingen av pensjonistbeskatningen i fjor. Gunnar A Gundersen, Stortingsrepresentant Hedmark Høyre, Finanskomiteen og skattepolitisk talsmann for Høyre Kennedy ikke Churchill! På side 35 i Senior er det henvist til et sitat der opphavsmannen opplagt er feil: Det var nå vel John F. Kennedy som en gang sa: Don t ask what America can do for you, ask what you can do for America. (fritt sitert). Jeg tror det var i en valgkamptale. Så jeg tror vel ikke man skal legge det siterte til Churchill og skulle jeg nå ha rett så bør seniorrådgivere være sikrere når de oppgir kilde og det har litt med troverdighet å gjøre. Øystein Jebsen Havgar, Frankrike Svar: Det er med stor grad av beklagelse jeg må innrømme at du har fullkomment rett. Sitatet er ganske riktig hentet fra John F. Kennedys tale ved innsettelsesseremonien som president i USA 1. april Når sitatet feilaktig er tillagt Winston Churchill, som også er en mester i fantastiske formuleringer, skyldes det ungdommens kunnskapsløshet i kombinasjon til min sviktende evne til å lese korrektur. Hvor er hjemmelen? I Senior side 21 er det referert til Tilsynsutvalg ved sykehjem. Hvor er hjemmelen for denne ordningen? Herleik Vatnebryn Svar: Ordningen med tilsynsutvalg er en frivillig øvelse for kommunene. Den er ikke lov/forskriftsfestet. Meningen er at Tilsynsutvalgene skal påse at brukernes interesser blir ivaretatt. Hver enkelt bruker, eventuelt i samråd med pårørende/hjelpeværge, kan ta kontakt med tilsynsutvalget. Bruker avgjør hvordan kommunikasjonen skal foregå; i form av besøk eller gjennom skriftlig/muntlig kommunikasjon. Tilsynsutvalgene har ikke vedtakskompetanse men rapporter blir lagt frem for ledelsen i de kommunene/bydelene som har ordningen. Demente på WC i jula! Så dere TV-oppslag om de to demente på Kongsvinger som er plassert på bad/wc i jula? Skammelig! Spark politikere som ikke klarer å håndtere dette på en skikkelig måte. Uansett parti! Vi forstår rett og slett ikke tankegangen til de som styrer og steller. ( ) Det er tydelig at det er behov for eldreløft. Kan ikke noen i Seniorsaken starte opp? Vi som medlemmer støtter opp! Synnøve og Knut Einar Tidemandsen Svar: Velkommen til å bli med i Folkeaksjonen 2013! Seniortanker om pensjoner Vi har det godt i Norge. Dette er ofte kommentaren vi hører når vi promoverer Seniorsaken. Jeg er helt enig. Generelt har vi et godt liv i Norge. Vil det vare? Jeg tilhører en vekstbransje, nemlig pensjonistene. Vi nærmer oss raskt alderspensjonister. Frem til 2011 var en alderspensjonist minst 67 år og mottok alderspensjon fra folketrygden. Så ble det gjort en forandring. Enkelt forklart fra 2011 er det mulig å ta ut alderspensjon i folketrygden allerede fra 62 år mot en vesentlig reduksjon i det årlig utbetalte beløp. I tillegg til selve tidspunktet for uttak av alderspensjon, har man innført en levealderjustering. For dagens alderspensjonister betyr ikke dette noe særlig. Riktignok er det innført en liten justering for 1944-årgangen, men konsekvensen av denne forandring betyr at yngre mennesker må jobbe lenger for å oppnå samme pensjonsnivå som oss. Et annet vesenlig punkt er den forventede regulering av fremtidige pensjoner. Jo da vi er en del av det årlige trygdeoppgjøret; det vil si forventet lønnsvekst med fratrekk av 0,75%. Dette vil gjelde oss! En 2% lønnsvekst vil følgelig utgjøre 1,25% for oss. Denne innstramming er innført til tross for et stortingsvedtak i 2003, hvor pensjoner skulle følge den generelle lønnsøkning. Politikerne holder ikke ord! Jeg har jo i hele mitt liv betalt avgift til fremtidig pensjon. Hvorfor pensjonsreform? Jo, folketrygden er ikke et forsikringsselskap/pensjonskasse, hvor de innbetalte premiene forvaltes og skal dekke selskapets finansiering av fremtidige pensjoner. Folketrygden finansierer løpende pensjonsutbetalinger av skatt fra de yrkesaktive. Dette er vel og bra så lenge det er nok yrkesaktive. Ved innføring av folketrygden i 1967 var det 4 yrkesaktive for hver pensjonist. I 2010 var tilsvarende tall 2,6. Uten vesentlig tiltak ville vi være under 2 yrkesaktive pr. pensjonist i Disse beregningene skremte politikerne, og som det her fremgår, ble drastiske tiltak iverksatt for å redusere alderspensjonene. Norge er et rikt land men fremtidige pensjonsytelser vil bli betydelig redusert, og de skadelidende vil være alderspensjonistene. Per-Odd Olsen Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere og forkorte alle innlegg leserinnlegg Side 29

16 For gammel for arbe idslivet etter 67 år! Side 30 yrkesdiskriminering Seniorer er en ressurs som vi må ta vare på. Ingen kan bli oppsagt på grunn av alder før fylte 70 år. En arbeidstaker skal kunne velge å jobbe etter fylte 67 år. Ja, det er hva vi hører, men slik er ikke virkeligheten, dessverre. Her er min historie, og jeg er redd den gjelder mange flere enn meg. I desember 2010 fylte jeg 67 år. Jeg visste at jeg måtte avtale med arbeidsgiver hva jeg ville gjøre, og dette måtte skje senest et halvt år tidligere. Det ble aldri noe skikkelig møte, men et spørsmål fra arbeidsgiver over en kaffekopp, Hva har du forresten tenkt å gjøre fra januar 2011?. Min plan var å ta ut full pensjon og fortsette å jobbe fordi pensjonen var bare ca halvparten av min allerede lave lønn. Jeg ville jobbe 100% ut mars, da det er veldig travelt i et regnskapskontor, og deretter trappe gradvis ned. I slutten av februar ble jeg plutselig kalt inn på kontoret til daglig leder og fikk beskjed om at jeg måtte gå ned i halv stilling fra april Vi hadde mindre å gjøre og kunder forsvant. Jeg var helt uforberedt på dette, men ledelsen hadde tydeligvis pratet sammen og kommet frem til dette resultatet. Jeg ble så paff at jeg godtok dette, muntlig. Vil fly til han er 60 år Min plan var å trappe ned utover høsten, og slutte Det har aldri vært en sosial, hyggelig og inkluderende arbeidsplass, men jeg har konsentrert meg om jobben og kundene. Og når man får en fast jobb i en alder av 55 år sier man takk og godtar det meste. Den gang måtte jeg gå ned 2000 kroner i måneden i lønn, det var mye i I slutten av august kom det neste sjokket. De ville ikke ha meg lenger, påsto at det var vanskelig å få tak i autoriserte regnskapsførere og at det måtte være noen misforståelser i forhold til meg. De trodde jeg skulle slutte etter mars Noe jeg aldri hadde gitt uttrykk for. Så jeg spurte på nytt, Hva er det egentlig dere har tenkt da? At jeg skulle slutte 31. august Snakk om å bli tatt på senga! Jeg nevnte at jeg faktisk har 6 måneders oppsigelse, og at jeg syntes det var dårlig gjort å bli skviset ut av arbeidslivet på denne måten. Men de brydde seg ikke. Jeg sa også at det ikke var lov å si meg opp pga alder. De var ikke enig, påsto at det var praksis. Hæhhh? Da tillot jeg meg å si at det gjaldt Gjensidige fordi en dame der nettopp hadde tapt en tilsvarende sak. Dette blir nok presidens fremover, sa hun. Ingen hadde tidligere blitt 67 år i selskapet. Og jeg var lei meg og skuffet, følte at jeg ikke orket å kjempe. Jeg Han er helikopterpilot og lever og ånder for jobben. Sertifikatbestemmelsene tillater flygning frem til fylte 65 år, men selskapet er ikke enig. Han er 58 år og har fått oppsigelse. Til Seniorsaken skriver han: Tusen takk for hjelp i juni i år. Det ga meg 6 mnd. ekstra jobb og litt ekstra tid p.g.a. varslingsfristen. I mellomtiden har jeg gitt beskjed til arbeidsgiver at jeg kommer til å jobbe til fylte 60 år. Det har jeg nå fått avslag på med den begrunnelse at de ikke har behov for meg. Derimot tilbyr de meg derimot en freelance stilling. Som freelance mister jeg alle rettigheter, følgelig er dette uaktuelt på nåværende tidspunkt. Ikke uventet er det ingen hjelp å få i fagforeningen. Der har de en negativ holdning til de som har passert 58 år. Etter Seniorsakens mening er dette et klart uttrykk for alderdiskriminering. begynte å jobbe i juli 1961, altså for 50 år siden, men folketrygden trådde ikke i kraft før i Et par barnefødsler, litt hjemmetid og deltidsstillinger, og tilsluttet flere vikarbyrå gjør at jeg kommer veldig dårlig ut med hensyn til pensjon. Jeg var altfor lite bevisst på pensjonsordninger fra arbeidsgivere dessverre. Hun kom også med et råd til meg: Hvis noen av kollegene eller andre spør, vil jeg anbefale deg å si at du slutter fordi du er sliten og har jobbet lenge nok. For din egen æres skyld. Min ære? Det var vel heller snakk om hennes og firmaets ære. Og jeg sier det akkurat som det er når noen spør. Fikk jobb av Saudi Arabia Noen er heldige. Ett av våre medlemmer fikk jobb i den Saudi Arabiske ambassade! Et nytt og forhåpentligvis bedre kapittel av mitt liv er i emning. Jeg begynner som rådgiver til Saudi Arabia s ambassadør i Oslo. Det er for meg en virkelig god start på det nye året! Han har nettopp fylt 60 år og etter 17 år som selvstandig næringsdrivende var det ikke lett å få en fast stilling. Han erfarte ganske raskt at jobbsøk er omfattende og tidkrevende; nærmest heltidsjobb. Etter mange søknader og flere intervjuer, var det både skuffende og frustrerende å høre at han var overkvalifisert. Ambassadør Khalid A. Al-Nafisee (ex Saudi Aramco og FN) hadde en annen oppfatning. Han sa ganske enkelt: Det er deg jeg vil ha". Herregud så godt det var å høre at det var akkurat meg, denne gangen! kommenterer vår mann. Jeg for mitt vedkommende har ikke kommet lenger i min søken etter ny jobb, skriver et medlem til Seniorsaken. Vi kjenner ham fra før. Han har i noen år forsøkt å komme tilbake i arbeidsmarkedet. Nå går han for tredje gangen på jobbklubb. Som dere er fullt klar over blir vi eldre Oppsigelsene av seniorpilotene ble i dom i høyesterett av 5. mai 2011 kjent gyldige og de to måtte forlate sine stillinger 31. mai. Oppsigelsene fra arbeidsgiverens side utelukkende var begrunnet med overtallighet på piloter. Temaet i rettssaken var dermed at SAS mente seg berettiget til å si opp de eldste pilotene først. Saken tok ikke stilling til spørsmålet om eventuelt senere gjenansettelser dersom overtalligheten opphørte. Om dette har selskapet egne avtaler med sine ansatte. Ettersom overtalligheten på piloter opphørte i første halvår 2011, oppfordret SAS i juni 2011 på sin internett-portal alle oppsagte piloter fra til å søke sine jobber på nytt og ønsket dem velkommen tilbake til SAS. De to flygerne søkte umiddelbart, og mottok kvittering på at søknadene ble mottatt og registrert. En protokoll fra 2004 gir alle som er oppsagt pga arbeidsbrist (overtallighet) rett til gjenansettelse opp til 5 år etter at ansettelsen opphørte. For de to pilotene opphørte ansettelsen 1. juni Det finnes ingen unntak for spesielle pilotgrupper i denne protokollen. SAS velger imidlertid å se bort fra protokollen og nekter å innsette seniorpilotene i sine stillinger. Etter neglisjert i arbeidslivet, men mange av oss mener at det er ett stort tankekors at så mye og bred ekspertise ikke kommer til anvendelse i samfunnet, skriver han. Flott om dere skriver om det i bladet og setter ord på problemet. Seniorpiloter i SAS klager til Likestillingsombudet To av seniorflygerne i SAS-flygere som ble sagt opp i 2009 i sammenheng med nedbemanningen, har klaget sin sak inn for Diskriminerings- og likestillingsombudet. Seniorsakens mening er dette uttrykk for aldersdiskriminering. Nå ligger saken hos diskriminerings- og likestillingsombudet. Senior med 30 års utenlandserfaring får ikke jobb! Tilbake i Norge etter mange år i utlandet synes det umulig å få jobb. Saken gjelder en høyt kvalifisert dame med yrkeserfaring fra fire internasjonale organisasjoner på relativt høyt nivå. Hennes fagfelt har vært internasjonal økonomi og politikk, EU- og EØS-spørsmål, inklusive det indre marked, prosjektledelse, strategisk kommunikasjon og informasjon. Hun er ikke den første som har erfart at det norske arbeidsmarkedet er stengt når du har passert år. Siden jeg kom tilbake til Oslo for ca. 5 år siden, har jeg fokusert på å identifisere internasjonale fora her, å bygge opp et godt kontaktnettverk og å sette meg dypere og grundigere inn i norske saker både innenfor politikk, For gammel før 67 år økonomi og samfunnsforhold, samt å bygge broer mellom det internasjonale og det nasjonale. I tillegg til å studere en rekke aktuelle saker og å sørge for systematisk og strategisk å holde meg godt oppdatert både nasjonalt og internasjonalt, har jeg fått verdifull innsikt i og forståelse for hvordan sentrale aktører operer og på hvilken måte de samarbeider. Jeg deltar daglig aktivt på møter, seminarer og konferanser innenfor et vidt spekter av saker, noe som er meget inspirerende. Problemet hun står overfor er dette: 1) I Norge er alder viktigere enn erfaring. 2) Det faktum at hun har hele sin utdannelse og hele sin yrkeserfaring fra utlandet, utfordrer Janteloven og likhetsprinsippet. Hun defineres systematisk som overkvalifisert, de mener for gammel. yrkesdiskriminering Side 31

17 Gårdstreff med overnatting er et nytt tilbud for demente Seniorhjerter og unge hjerter hva er forskjellen? Horten kommune har i samarbeid med Freberg gård opprettet et nytt tilbud til demente gårdsbesøk kalt Inn på tunet. Hjertet er et fantastisk organ. Det pumper ca 5 liter blod per minutt, og det slår ca ganger hvert døgn. I løpet av livet slår det 2,5 3 milliarder ganger. Selv i hvile arbeider det hardere enn leggmuskulaturen gjør under løping. Side 32 helse Gårdsbesøk for demente startet som et samarbeidsprosjekt mellom Horten kommune, Fylkesmannen i Vestfold og Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Dette er et tilbud som i hovedsak er tiltenkt yngre hjemmeboende personer med demens i en tidlig fase av sykdommen. Tilbud viser seg etter kort tid å ha en gunstig effekt på sykdomsutviklingen. Avlastningen dette gir for pårørende forebygger stress og de får et lite pusterom i hverdagen. Freberg gård: Bjørn og Rigmor Freberg er 13. generasjon som driver Freberg gård. De dyrker korn, erter og oljevekster på 550dekar inkl. forpaktet areal samt produserer også slaktekylling i året. Rigmor er utdannet omsorgsarbeider og har jobbet med personer med demens i 8 år. Bjørn er utdannet produksjonsmekaniker. Freberg gård er omgitt av flotte turområdet som benyttes flittig. En liten spasertur og man kan sette seg ned å se utover Oslo-fjorden. Inn på tunet: Inn på tunet eller Grønn omsorg som det også kalles er et tilrettelagt tilbud tilpasset ulike målgrupper. Med gårdsdrift, dyr og natur som ramme er målet mestring, trivsel og vekst. Bonden er aktivt involvert og oppdragsgiver er som regel oppvekst/skole-, helse/sosial-, samt NAV. På landsbasis er det ca 800 gårder som har tilbud. I Vestfold ca 30 gårder. FRYSER DU? ER DU KALD? DET ER HJELP Å FÅ! Se våre produkter på Telefon Tekst: Bjørg Lundby, Spesialist i allmennmedisin Hjertet og de store årene (pulsårene) påvirker hverandre gjensidig og må sees på som en enhet. De forandrer seg vesentlig fra fødselen til senere i livet. I det følgende skal noen av disse normale forandringene beskrives. Kunnskap om aldringsprosessene har økt de senere år takket være moderne befolkningsstudier med langtidsoppfølging, og ny teknologi som ekkokardiografi, MR (magnetisk resonans) og nukleærmedisinske metoder (radioaktiv merking). Sinusknuten (hjertets egen pacemaker) sitter i øvre del av høyre forkammer og gir impulser til at hjertemuskulaturen skal trekke seg sammen. Et avansert system sørger for impulsspredning i hjertemuskulaturen slik at pumpearbeidet blir rasjonelt i forhold til behovet. Aldringsprosessen kan påvirke denne impulsspredningen fordi det utvikles bindevev og fettavleiringer i sinusknuten, og det blir også færre celler. Med alderen øker veggtykkelsen (og stivheten) i hjertet, og det tar lengre tid å fylle og tømme hjertekamrene. Signaler fra kroppen og hjernen (nevrotransmittere) om å øke hjertefrekvensen ved fysisk aktivitet er mindre effektive på gamle enn på unge hjerter. Dette fører igjen til at maksimal hjertefrekvens ved 80 års alder er lavere (ca 145/min) enn ved 20 års alder (200/min). Det er variasjon med alder, kjønn og fysisk aktivitet, men generelt kan man si at maksimal fysisk aktivitet reduseres med minst 50% fra 20 til 80 års alder p.g.a. lavere hjertefrekvens og behov for mer tid for å fylle hjertet med blod. Eldre klarer (makter) altså anstrengelser dårligere enn yngre. De store blodårene arteriene blir stivere med alderen, evnen til å utvide seg og trekke seg sammen avtar. Veggene blir tykkere, og diameteren øker. Det gir økt risiko for utvikling av høyt blodtrykk og åreforkalkning. Disse endringene forsterkes av røyking, mangel på fysisk aktivitet, dårlig kosthold og fedme. Høyt blodsukker er også uheldig med tanke på aldersforandringer i hjerte og kar. Gode nyheter Inntil nylig trodde man at hjertet hadde et visst antall muskeceller som ikke kunne erstattes og som vil dø gradvis med alderen. Nå er det vist at det finnes stamceller i hjertet og trolig også i benmargen som kan utvikle seg til hjertemuskelceller, men antallet reduseres med alderen. Man håper nå å finne noe som kan stimulere stamceller til å produsere flere hjertemuskelceller og dermed motvirke effekten av aldring. Aldringsprosessene gir altså økt risiko for hjerte-kar sykdom som høyt blodtrykk, åreforkalkning, hjerterytmeforstyrrelser, hjertesvikt og hjerneslag. Det er viktig å behandle for høyt blodtrykk også hos eldre, slik at man reduserer risiko for hjertekar (coronar) sykdom og hjerneslag. Høyt blodtrykk gir ofte ingen eller få symptomer, derfor bør man få det kontrollert regelmessig, f.eks. en gang i året. Dersom hjerterytmeforstyrrelser oppstår, kan disse behandles med elektrokonvertering, med medisiner eller med innlagt pacemaker i noen tilfeller med kirurgi. Noen hjerterytmeforstyrelser kan gi økt risiko for blodpropp, og slike pasienter blir behandlet med blodfortynnende medisin. De fleste som får innlagt pacemaker er i års alder. Husk på at du med regelmessig fysisk trening kan redusere utviklingen av aldersrelaterte forandringer, sier doktor Bjørg Lundby. Hjerteklaffene er også utsatt for aldersforandringer og dette fører til enda dårligere pumpefunksjon. Det er nå mulig å bytte ut dårlige hjerteklaffer med kunstige klaffer, og det blir også mer og mer vanlig med biologiske nye klaffer. Hjerteoperasjoner gjøres nå i økende antall. I 2009 ble det i Norge utført 1773 hjerteoperasjoner på pasienter i alderen år, og 732 av disse var hjerteklaffoperasjoner. Artikkelen er bygget på et foredrag som Kolbjørn Forfang, pensjonert overlege ved Hjertemedisinsk avdeling, Rikshospitalet, holdt på årsmøtet for Eldre legers forening på Soria Moria den 7. november helse Side 33

18 Matprat med Inni-Carine Helstekt laksestykke Salte laksen lett. Legg i godt varm, ikke glohet, oljepenslet panne. Eller legg i stekeovn på ca. 180 grader (ca minutter). Fordelen med å steke i panne er at det går raskt, og at du har visuell kontroll. For meg er laksen klar når jeg ser at det fortsatt er anelse rått øverst. Da er det unødvendig å snu stykket men jeg følger stekingen nøye. Tekst og musikk: Lillebjørn Nilsen Utviklet av Catrine Telle og Ivar Tindberg URPREMIERE 8. MARS Side 34 pensjonsøkonomien seniorkokk Da er det bare å starte jakten på inspirasjon og noe godt å spise. Trodde jeg, da. Underveis til butikken, gle der jeg meg. Men for en nedtur det ble! Diskene bugner av mistrøstige, slappe grønnsaker innhyllet i altfor meget plast. Hvorfor ser alt så lite lekkert ut? Nitrist ferskmat, glissen fiskedisk. Riktignok er det mandag og tilbudet pleier å ta seg en del bedre ut enn dette. Må vi finne oss i en så elendig presentasjon? Dagens vinner er LAKS! Rosa, glinsende, perfekt. Salma-laksen Lerøys Finest Loin, eller tilsvarende kvalitet, er blant vinnerne. Fulltreffer, ja, absolutt uslåelig som sunn, lettvint, seniorvennlig mat! Smaks- og synshemmeligheten er at oppdrettslaksen er av ypperste kvalitet, og at den vakuumpakkes bare noen timer etter at den slaktes og befris for ben. Jeg velger et delikat stykke på ca. 200 gram. Laks i tynne skiver Kald i skiver, som carpaccio Jeg legger laksestykket på en fjel og skjærer tynne skiver diagonalt med en skarp, tynn kniv. Skjæremåten er slik man skjærer carpaccio (tynne skiver av indrefilet). Skivene legges på en stor tallerken, noen liker å gi dem et lett penselstrøk med olivenolje. Avocado er et smaksriktig tilbehør, kan enten skjæres i tynne skiver og legges innimellom, eller samles i midten. Skivene formelig smelter i munnen! Varm Barnebarnas nye livrett har jeg kalt laks-i-kål. Start med å pensle en stor stekepanne, gjerne dyp, med olje. La et par store smørklatter smelte. Ha i tynne skiver eller strimler av laks og strimler av kål, helst ny kål. Middels varme. Løft laks og kål forsiktig rundt. Du kan også ha i et par spiseskjeer vann hvis det er litt lite fuktighet. Dryss lett med salt. Godhjertet dryss av kvernet pepper. Prosessen skal ta omtrent 3-5 minutter. Trekk gjerne pannen tilside når du ser at laksen nesten er gjennomstekt. Laks i folie Sett på stekeovnen og varm opp til 180 gr. Legg laksestykket, lett penslet med olje, på folie. Strø på ferske urter, for eksempel koriander eller persille. Pakk inn. Bak i langpannen i den varme stekeovnen i ca. 15 minutter, avhengig av tykkelsen. Tilbehør: En annen fordel med disse lakserettene er at de ikke trenger særlig tilbehør, og at både rettene og det eventuelle tilbehøret kan varieres i det uendelige. Vi hører gjerne fra deg om du har et annet forslag til tilbehør? Agurksalat Slik er agurksalaten min: Skrell ca. ½ agurk. Skjær i skiver på langs og legg disse oppå hverandre. Kutt til staver på ca. 6-8 cm. Salte og pepre. Dressing: 4 ss olivenolje, 1 ss rødvinseddik. ½ ts dijon-sennep, salt, pepper. Bland agurkstaver og dressing. Anvendelig saus 1 stor smørklatt 4 hele egg 3 ss fløte (evt. buljong) 1 stor ts sennep, gjerne Dijon eller Coleman Smelt smøret i en gryte. Ha i fløte og/eller buljong. La det nesten nå kokepunktet. Trekk gryten tilside. Pisk eggene godt. Hell eggene over i gryten mens du pisker. Sett gryten tilbake over varmen, ikke mer enn middels. Pisk jevnt og trutt til du aner at sausen begynner å tykne. Da må gryten raskt tas av varmen. Sausen kan varieres med å ha i saften av en liten sitron og/ eller et finhakket, hårdkokt egg og rikelig hakket persille. Rosenkrantzgt /

19 Prostatakref t en sykd om som krever sin mann! Tekst: Dag Bredal. Foto: Tore Henning Larsen Side 36 Helse En av åtte menn vil få prostatakreft før fylte 75 år, mens en av tolv kvinner vil få kreft i bryst i løpet av livet. Norge er blant de landene som har høyest forekomst av prostatakreft. Risikofaktorer er alder, testosteron, overvekt, høyt blodtrykk, hjerte- karsykdom, lite fysisk aktiv og kosthold. Prostata er en kjertel med form og størrelse som en valnøtt som omslutter urinrørets øvre del som en muffe, forteller Kjell-Olav B. Svendsen, spesialist i allmennmedisin ved Frogner helsesenter. Prostata lager en tyktflytende, klar væske som blir blandet med sædceller til sædvæske. Prostatakjertelen vokser normalt gradvis med årene. Systemet er sårbart for forandringer som irritasjoner, infeksjoner, kreft og intervensjoner. De fleste menn opplever en godartet prostataforstørrelse som kan starte ved 40 års alder med vannlatingsplager. Noen får også betennelse i prostata, såkalt prostatitt. Sykdommen rammer i alle aldre, gir smerter, eventuelt feber, vannlatingsplager og forstyrrelser i seksuallivet. FAKTA Doktor Kjell-Olav B. Svendsen (58) har vært med i Seniorsaken siden stiftelsesdagen. Han er spesialist i allmennmedisin og universitetslektor med både ulike kreftsykdommer og seksuell helse som interessefelt. Som student i Tromsø engasjerte han seg i medisinerstudentenes seksualopplysning og har beholdt interessen for hvordan sykdommer og behandlingen av disse kan påvirke folks seksualliv både fysisk og psykisk. Svendsen holder til i de tradisjonsrike lokalene til den tidligere Røde Kors-klinikken på Frogner i Oslo. Den store trusselen er imidlertid prostatakreft, en ondartet sykdom som utgår fra prostatakjertelens celler, forteller Kjell-Olav B. Svendsen. Oftest gir kreft i prostata ingen symptomer. Følgende symptomer kan være tegn på sykdommen: Hyppig vannlating, tynn og svak urinstråle, vanskeligheter med å tømme blæren, blod i urinen, ryggsmerter. Generelle symptomer som vekttap, blodmangel og unormal tretthet kan også styrke mistanken. Arv er også viktig å forhøre seg om. En tabubelagt sykdom Et ekstra problem med sykdommen er at den er tabubelagt. Menn har ofte vanskeligere for å snakke om egen helse enn kvinner, særlig når det nærmer seg intime områder som tarm, urinveier og kjønnsorganer inklusive prostata. Når menn blir litt syke, oppfører de seg som om de er veldig syke, fastslår Kjell-Olav B. Svendsen. Men når de blir alvorlig syke, er det ofte omvendt. Dels håper de at symptomene går over og delvis vil de ikke erkjenne hvor dårlig det står til. Mange finner det beroligende å «stikke hodet i sanden», imidlertid løser en slik unnvikende manøver ikke problemet. Selv var han blant dem som også «stakk hodet i sanden» før han gikk til undersøkelse i 2003 var han veldig syk. Symptomene var så klare at hvis jeg hadde vært min egen pasient, hadde jeg sendt meg til undersøkelse umiddelbart, forteller han. Diagnosen var tarmkreft. Underveis oppsto det mye komplikasjoner. Det gikk heldigvis bra, men det var på hengende håret. Erfaringene lært Svendsen, både som pasient og lege, noe om hvor sårbar man er i slike situasjoner, fra undersøkelse og utredning, til behandling og kontroller etterpå. Vel vitende om menns tendens til å fortie truende realiteter, har han gjort det til en regel å spørre sine mannlige pasienter om mage/tarm-, vannlatingsog seksualfunksjonen. Legen stiller diagnosen ved å undersøke prostatakjertelen etter harde knuter. En blodprøve, kalt PSA, kan avsløre forhøyet eller stigende negative verdier, noe som kan være en indikasjon på at noe er galt. PSA prøven er kontroversiell som rutinesjekk, da den ikke er spesifikk for prostatakreft. PSA kan også være forhøyet ved andre tilstander i prostatakjertelen. Å fraråde PSA-prøve blir feil, mener Kjell-Olav B. Svendsen. Det er funnet mange tilfeller av prostatakreft som følge av PSAprøven. Et annet spørsmål er hva som er nødvendig å behandle, og hvilken behandlingsform som er den beste for den enkelte pasient. Hvis legen er for iherdig med diagnostiseringen kan det føre til overdiagnostisering og unødvendig behandling. Ofte kan det være bedre å leve med en «snill kreftsvulst» enn å operere bort svulsten. Når man opererer bort kreften, så fjerner man hele prostatakjertelen med randsonen som består av friskt vev og lymfeknuter. Det kan oppstå skader på nerver, for eksempel de som styrer vannlating og seksualfunksjonen. Det er viktig å unngå «oppsøkende kirurgi» der vi fjerner for mye av friske organer. Derfor er det viktig med god informasjon og folkeopplysning om kreft. Valg av behandlingsmetode for kreft avhenger av alder, om det er en snill eller sint kreftform, størrelse og spredning, bivirkninger, generell helsetilstand og personlige ønskemål. Psykologisk krevende Heldigvis er det slik at kun de færreste kreftsykdommer utvikler seg så raskt at noen ukers ventetid fra diagnose til Movemberaksjonen fra Kreftforeningen består i at menn som er opptatt av menns helse anlegger bart i november. Her er en bartetrio som (fra høyre) består av Seniorsakens daglige leder Tore Henning Larsen, Seniorsakens regnskapssjef Svein-Erik Johansen og doktor Kjell-Olav B. Svendsen. Sistnevnte bedyrer: Jeg har skiftet fra stor Stalin-bart til en mere velfrisert Clarke Gable-bart noe kvinnene rundt meg er mere fornøyd med det. Ingen kan tvile på det! FAKTA Normale celler deler seg etter fastlagt skjema for å erstatte utslitte celler. Ved svulstdannelser har kroppen mistet kontrollen over celledelingen, med uhemmet vekst som resultat. Svulster kan være godartede eller ondartede. Cellene fra en godartet svulst sprer seg ikke til andre kroppsregioner. En ondartet svulst sprer seg til andre kroppsdeler. Dette kalles kreft. De fleste nordmenn som får kreft er eldre enn 50 år, over halvparten inntreffer etter fylte 70 år. behandling har betydning. Det er likevel viktig å ha forståelse for og også ivareta psykologiske aspekter ved å få en kreftsykdom. Å ha kreft gjør noe med folk. Det er viktig å gi grundig informasjon til den enkelte, gjerne med partner tilstede. Det hjelper lite at legen sier: Slapp av og tenk positivt! Som fastlege har Kjell-Olav B. Svendsen laget systemer og rutiner for å sikre at pasientene får svar på prøver vedrørende kreft så raskt som mulig. I oppfølgningen legger han vekt på at pasienten får bearbeidet psykisk at han har hatt kreft. Det kan handle om ulike funksjonstap, eller tap av seksuelt samvær. Noen må bruke bleier den første tiden, noe som klart er forstyrrende både generelt og for samliv, lyst og evne. Lekkasje og ereksjonsforstyrrelser bedrer seg ofte i løpet av de to første årene etter behandlingen. Små doser av ereksjonsmidler kan forebygge ereksjonssvikt. -Vi lever i en seksualisert verden. Seksuallivet er ikke alltid det viktigste: Menn er opptatt av at de har ereksjon, selv om de ikke har et aktivt seksualliv sammen med andre, forteller Kjell- Olav Svendsen. Det kunne jo hende at evnen kom til nytte. Likevel er det viktig å ha forståelse for at ereksjonssvikt ikke er luksusproblem for de fleste mannfolk! Hvis jeg ikke spør om vannlatingsproblemer og ereksjonssvikt etter en prostatakreftbehandling, har jeg ikke gjort jobben min, sier Kjell-Olav B. Svendsen. helse Side 37

20 Seniorøkonomi Pensjon og lønn samordning Side 38 Seniorøkonomi Et medlem sluttet i Forsvaret (særaldersgrense 60 år) og har senere arbeidet i humanitære organisasjoner. Han har mer enn 30 års opptjening i Statens Pensjonskasse, og han har siden 2001 fått full alderspensjon fra STP. ( ) uten at det har vært noen samordning av pensjon og lønn i noe arbeidsforhold. Han har nå blitt fortalt at lønn og pensjon skal samordnes av Arbeidsgiveravgift for pensjonister som jobber Et medlem skriver at han har overtatt hjemmegården og lønner sin far som er 73 år. Han stusser over at det skal betales arbeidsgiveravgift for lønn til personer som ikke har rettigheter i folketrygden lenger som ansatt (arbeidsledighetstrygd, sykepenger osv.) Videre heter det: Pensjonister har riktignok en litt lavere folketrygdavgift på egen hånd. Jeg ville tro at dette burde være noe Seniorsaken ville vært opptatt av i dagens situasjon der det er et mål å legge til rette for arbeid i den siste del av livet. Svar: Fra 1. januar 2010 er det åpnet adgang til at man kan inneha lønnet arbeid i tillegg til alderspensjon fra folketrygden, uten avkortning av pensjonen. Videre vil en slik pensjonist/lønnstaker nå kunne opparbeide rettigheter i folketrygden. Dette gjelder først og fremst trygdetid og pensjonsgivende inntekt som nå kan opptjenes til og med det året man fyller 75 år. Når det gjelder sykepenger, var det tidligere slik at retten falt bort når man nådde pensjonsalderen. Fra 1. januar 2010 har en yrkesaktiv pensjonist rett til sykepenger fra trygden i inntil 60 sykepengedager t.o.m. det året han fyller 69 år. For øvrig har det helt fra folketrygden ble satt i verk (1967) vært slik at det skal svares arbeidsgiveravgift av all lønn, herunder lønn til yrkesaktive pensjonister og lønn til arbeidsgivers barn og andre nære slektninger som arbeider i hans bedrift. På denne bakgrunn kan man kanskje si at dette forholdet fra 1. januar 2010 kan føles noe mindre urimelig enn det tidligere har vært grunnlag for. sin nåværende arbeidsgiver og frykter at han nå kanskje må tilbakebetale det han måtte ha fått for mye. Svar: Det er ingen samordning mellom pensjon og lønnsinntekt. Etter lov om Statens pensjonskasse er det en forutsetning at alderspensjon skal avløse lønnen og ikke utbetales i tillegg til denne. Inntekt fra arbeid i privat sektor, påvirker ikke alderspensjon fra Statens pensjonskasse. Med privat sektor menes her arbeidsgivere som ikke har offentlig tjenestepensjonsordning. Dersom en har inntekt fra stilling som har offentlig tjenestepensjonsordning skal dette meldes Statens pensjonskasse. Her må en være oppmerksom på at enkelte kommuner har sine offentlige tjenestepensjonsforpliktelser i forsikringsselskaper. For de som har offentlig tjenestepensjon blir denne samordnet med folketrygdens ytelser tidligst ved 67 år. Folketrygdens ytelser ligger i bunn. Vi legger her til grunn at i dette tilfelle består alderspensjon fra folketrygden av grunnpensjon og tilleggspensjon. Statens pensjonskasse reduserer grunnpensjon med et på 75% av folketrygdens grunnbeløp og et samordningsfradrag på hele tilleggspensjon. Mer om kildeskatten Seniorsaken kan ha villedet utenlandspensjonistene. Det var ikke meningen. Et medlem kritiserer følgende utsagn fra Seniorsakens: Adgangen til å kreve ligning etter ordinære skatteregler er forbeholdt skattytere som er bosatt innenfor EØSområdet. Alle som bor utenfor er fritt vilt. Vi har foreløpig ikke vunnet frem, men kommer til å fortsette dette arbeidet ikke minst for å hindre at pensjonister utenfor EØS-området skal behandles dårligere enn pensjonister i Norge/EØS. Innsenderen skriver at han ikke kan se at det er noen reell forskjell i den skattemessige behandling av pensjonister som bor utenfor eller innenfor EØS/EU. Han er klar over 90 prosent regelen som åpner for valg mellom kildeskatt og skatt etter ordinære norske skatteregler, men viser til at det er skatteavtalene som avgjør hvordan beskatningen skal gjennomføres. Han er redd for at Seniorsakens utsagn kan skape forventninger det ikke er grunnlag for blant pensjonister innenfor EØS-området. Han spør om på hvilke reelle punkter pensjonistene i og utenfor EØS-området behandles ulikt, ber om et utførlig og korrekt svar og er spesielt kritisk til at det er et hovedmål for Seniorsaken å få fjernet denne påståtte ulikheten. Svar: Vi er enige med innsenderen at de to utsagnene sett i den sammenheng de er hentet fra kan misoppfattes. Vi er også enig i at utsagnene kan være egnet til å villede pensjonister bosatt innenfor EØS-området, f.eks. til å tro at de kan kreve å bli lignet etter norske skatteregler hvis de er opplever skatten i bostedslandet mer tyngende. Vårt medlem (bosatt innenfor EØS) har rett i at det er skatteavtalene som avgjør hvilken stat som har retten til å beskatte pensjonsinntekten, og i at pensjonisten ikke kan kreve å bli lignet til Norge når beskatningsretten er lagt til bostedslandet. Det er faktisk bare når pensjonsinntekt etter skatteavtale skal beskattes i Norge at retten til å kreve ordinær ligning i stedet for å betale kildeskatt kommer til anvendelse. Men denne retten er det altså bare pensjonister bosatt innenfor EØS-området som har, slik at de som bor utenfor dette området blir diskriminert etter Seniorsakens oppfatning. I et brev til Stortinget av 12. februar 2010 har finansministeren opplyst at det i 2006 var om lag personer som bodde i land utenfor EØS der Norge har retten til å skattlegge pensjon fullt ut ved kilden. I mangel av tilgjengelige inntektsopplysninger og statistikk antyder finansministeren at 20 pst. av disse kan risikere norsk kildeskatt til tross for at de ikke ville ha betalt skatt om de hadde bodd i Norge. Om disse ca. 480 pensjonistene med små inntekter har finansministeren dette å si, i sitt brev til Stortinget: Et nytt kildeskattsystem kan ikke ha som mål at ingen av de utenlandsbosatte skal få høyere skatt enn om de hadde fortsatt å bo i Norge i stedet. En så kjølig attityde kan ikke Seniorsaken innta overfor medlemmer som klager sin nød, og hvorav mange åpenbart har fått sin økonomi betydelig svekket på grunn av kildeskatten. Seniorsaken tok opp dette forholdet allerede før loven var vedtatt, og vi var ikke alene. Også Norsk Pensjonistforbund og Skattebetalerforeningen gikk sterkt imot denne forskjellsbehandlingen. Også Sivilombudsmannen har dels etter initiativ fra Seniorsaken flere ganger engasjert seg i denne saken. I sitt siste forsøk på å få etablert en redningsplanke, spurte han finansministeren om bestemmelsene om nedsettelse eller ettergivelse av skatt kunne komme til anvendelse. Men også det ble blankt avvist. Seniorsaken har vanskelig for å forstå hvordan en regjering og et stortingsflertall som har som et av sine hovedmål å bekjempe fattigdommen, kan bidra til at den faktisk skjerpes for en liten gruppe nordmenn som det burde være en enkel og kurant sak å skjerme. Det er på denne bakgrunn Seniorsaken føler seg forpliktet til å fortsette arbeidet med å søke forskjellsbehandlingen av pensjonister bosatt i utlandet brakt til opphør. Seniorøkonomi Side 39

Din stemme i samfunnet!

Din stemme i samfunnet! Din stemme i samfunnet! Senior Norge (tidl. Senior Norge) ble etablert i 2002. Vi er religions-, livssyns- og partipolitisk uavhengig. Våre verdier er respekt, likeverd, deltagelse og livsglede. 2 Kjære

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

HVORFOR BLI MEDLEM. Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike?

HVORFOR BLI MEDLEM. Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike? HVORFOR BLI MEDLEM Av Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike? FORORD Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike er en livskraftig forening som organiserer seniorer, som med bakgrunn i tjeneste fra

Detaljer

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale.

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale. Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013 Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale Berit Westbye VÅRT PROSJEKT Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet Pasient- og brukerombudet i Buskerud Hva vil jeg bruke tiden deres til? En kort innføring i eldres rettigheter Status eldre Informasjon om ombudsordningen Når vi får et behov for hjelp.. Dette er likt

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? Tor (78) er gift med Elsa. Etter et lårhalsbrudd får han tjenester fra hverdagsrehabiliteringsteamet i kommunen. Han har gode og realistiske mål og trener bra mot disse sammen med

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg. Eldrerådet. Den 12. april 2016 holdt Eldrerådet ekstramøte i Rådhuset, rom 227

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg. Eldrerådet. Den 12. april 2016 holdt Eldrerådet ekstramøte i Rådhuset, rom 227 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Protokoll Eldrerådet Den 12. april 2016 holdt Eldrerådet ekstramøte i Rådhuset, rom 227 Til stede: Inger-Johanne Knudsen Arne Gunnar Trædal Einar Drageland

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00 ÅS KOMMUNE Ås Eldreråd Sak 13/06 MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong 12.09.2006 kl. kl. 14.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Hva er en søknad? IKT - Kurs i saksbehandling september 2015 - søknad

Hva er en søknad? IKT - Kurs i saksbehandling september 2015 - søknad Hva er en søknad? 1 Bekymringsmelding til kommunen Dame 88 år Bor alene, ingen nære pårørende Avviser hjelp fra alle Leiligheten hun bor i ligner en søppelhaug og lukter vondt Hun går ut for å handle hver

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

http://www.mesta.no/nettsted/pensjonistforening Møtereferat.

http://www.mesta.no/nettsted/pensjonistforening Møtereferat. http://www.mesta.no/nettsted/pensjonistforening Møtereferat. Møte 02-2011. Møte avholdt på Lysaker 30.03.2011 kl. 10.00 Tilstede: Olav Lien, Tore Foss, Ola Arne Berg og Ola Gumdal, Per Hagesæter. Referat

Detaljer

SLF Lillestrøm og omegn foreslår at sykkelkonferansen 2018 arrangeres i messe- og sykkelbyen Lillestrøm

SLF Lillestrøm og omegn foreslår at sykkelkonferansen 2018 arrangeres i messe- og sykkelbyen Lillestrøm lillestrom@syklistene.no www.facebook.com/slfloo Til ordføreren og rådmannen i Skedsmo kommune m/ kopi til generalsekretær i Syklistenes landsforening Lillestrøm, 8. desember 2016 SLF Lillestrøm og omegn

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

For alle som er pårørende uansett diagnose eller tilstand til den man er pårørende til. Pårørendealliansen

For alle som er pårørende uansett diagnose eller tilstand til den man er pårørende til. Pårørendealliansen For alle som er pårørende uansett diagnose eller tilstand til den man er pårørende til Litt informasjon Anita Vatland Arbeidet med å bistå pårørende i «systemet» i 3 år Pårørende selv Startet Pårørendeaksjonen

Detaljer

Hjemmesykepleie. Helsehjelp i hjemmet. Generelt. Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet. Fagområde. Alle tjenester A-Å Omsorg.

Hjemmesykepleie. Helsehjelp i hjemmet. Generelt. Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet. Fagområde. Alle tjenester A-Å Omsorg. Hjemmesykepleie Helsehjelp i hjemmet Generelt Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Protokoll fra møte i Statens seniorråd

Protokoll fra møte i Statens seniorråd Protokoll fra møte i Statens seniorråd Dato: 9. juni Klokkeslett: 09.00-16.00 Sted: Helsedirektoratet Til stede: Wenche Frogn Sellæg, Liv Thun, Carl I. Hagen, Turid Wickstrand, Rita Lekang, Hans Olav Tungesvik,

Detaljer

syke barn etter folketrygdloven kapittel 9.pdf

syke barn etter folketrygdloven kapittel 9.pdf Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 2. desember 2015 02:07 Til: Postmottak ASD Emne: Forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn etter folketrygdlova kapittel 9 Vedlegg: Høringssvar

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg under 16 år IS-2131 1 Rett til å få helsehjelp Rett til vurdering innen 10 dager Hvis du ikke er akutt syk, men trenger hjelp fra det psykiske helsevernet, må noen

Detaljer

Eldres Råd Møteprotokoll

Eldres Råd Møteprotokoll Eldres Råd Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 1. etg. v/heisen, rom 1068, Levanger Rådhus Dato: 27.08.2007 Tid: 10:00 11.30 Følgende medlemmer var tilstede: Sven Tangen, leder Inger Sandberg, nestleder

Detaljer

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Avdeling rehabilitering og omsorg

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Avdeling rehabilitering og omsorg Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Avdeling rehabilitering og omsorg Protokoll 4/10 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, 3.etg. Møtetid: mandag 07. juni 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 90686434 Møteleder:

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.411 Referat fra 4. november 2014 Tilstede:

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012

Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012 Lysbilde 1 FELLESORGANISASJONEN Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012 Tone Faugli, medlem av AU og leder av seksjon for vernepleiere Nestleder

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV

Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV Involveringsprosjektet i Nordland Hildegunn Estensen Seniorrådgiver Tema for ungdommenes vurdering Sosiale tjenester til unge mellom 17 og 23 år Er tjenestene

Detaljer

Ung kreft Midt-Norge inviterer til Krakowtur 15.-18. september 2016

Ung kreft Midt-Norge inviterer til Krakowtur 15.-18. september 2016 Ung kreft Midt-Norge inviterer til Krakowtur 15.-18. september 2016 Ung Kreft Midt-Norge vil invitere våre medlemmer mellom 18 og 35 år til Krakow-tur 15.-18. september. Dersom du ikke allerede er medlem

Detaljer

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om:

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva er demens? Glemmer du så mye at hverdagen din er vanskelig? Har du problemer med å huske vanlige ord eller veien til butikken? Dette kan være tegn på demens. I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Protokoll fra møte i Statens seniorråd

Protokoll fra møte i Statens seniorråd Protokoll fra møte i Statens seniorråd Dato: 03. desember Klokkeslett: 09.00-16.00 Sted: Hotel Bristol Til stede: Wenche Frogn Sellæg, Carl I. Hagen, Rita Lekang, Hans Olav Tungesvik, Liv Thun, Ole Mathis

Detaljer

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Fra Åsen Sanitetsforening Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Uttalelse høring: Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner. Helse og omsorg.

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING tilleggsliste Formannskapet Dato: 05.11.2015 kl. 12:00 Sted: Nes kommunehus, ordføres kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Kristiansen Bente Innholdsfortegnelse Bakgrunn for ny forskrift

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg mellom 16 og 18 år IS-2132 1 RETT TIL Å FÅ HELSEHJELP Rett til øyeblikkelig hjelp Dersom tilstanden din er livstruende eller veldig alvorlig, har du rett til å få

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs strategi 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke produksjon: Grafisk Form as Trykk: Gamlebyen Grafiske AS OPPLAG:

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/ DRAMMEN FORVALTNINGSPRAKSIS VED SØKNAD OM LANGTIDSPLASS I SYKEHJEM

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/ DRAMMEN FORVALTNINGSPRAKSIS VED SØKNAD OM LANGTIDSPLASS I SYKEHJEM DRAMMEN KOMMUNE Notat Til : Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/3894-1 DRAMMEN 05.05.2015 FORVALTNINGSPRAKSIS VED SØKNAD OM LANGTIDSPLASS

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

Å bli eldre i LAR. 10. LAR-konferansen oktober Dag Myhre, LAR-Nett Norge

Å bli eldre i LAR. 10. LAR-konferansen oktober Dag Myhre, LAR-Nett Norge Å bli eldre i LAR 10. LAR-konferansen 16.-17. oktober 2014 Dag Myhre, LAR-Nett Norge Mange av oss som er godt voksne i LAR har mye bagasje å dra på. Mange har både psykiske og fysiske lidelser, mange er

Detaljer

Drammen Syd-Vest Rotary

Drammen Syd-Vest Rotary Drammen Syd-Vest Rotary Månedsbrev november 2013 Kronikk Av Arild Endresplass Etter sammenslåingen av Rotary klubbene Syd og Vest i Drammen, er det utarbeidet nye retningslinjer for organisering og drift

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

NYHETSBREV SEPTEMBER 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV SEPTEMBER 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV SEPTEMBER 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 36 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 01. september

Detaljer

PÅRØRENDESKOLEN ETTERSTADGATA 10 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN I OSLO RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG

PÅRØRENDESKOLEN ETTERSTADGATA 10 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN I OSLO RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG PÅRØRENDESKOLEN I OSLO ETTERSTADGATA 10 : 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN Program HØST2009 RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG Kurs- kontakt og rådgivningssenter for pårørende til personer med demens. Tilbud til personer

Detaljer

Møtebok. Innkalling og saksliste med foreslått tilleggssak ble enstemmig godkjent.

Møtebok. Innkalling og saksliste med foreslått tilleggssak ble enstemmig godkjent. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 19.10.2015 Tidspunkt: 11:00 13:15 Møtested: Harstad Rådhus 1B Møterom Kemner/Personal (1. etg.) Fra saksnr: 33 Til saksnr. 37 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Sak nr. 6/2013, Hdir sak 13/3165 Dato 9. august 2013

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Sak nr. 6/2013, Hdir sak 13/3165 Dato 9. august 2013 AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Sak nr. 6/2013, Hdir sak 13/3165 Dato 9. august 2013 Tvisteløsningsnemnda for helse- og omsorgssektoren: Hanne Harlem (leder), Henning

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Sosial- og helseavdelingen. Oppfolging av opplysninger fremkommet i media om ventelister for sykehjemsplass

FYLKESMANNEN I HEDMARK Sosial- og helseavdelingen. Oppfolging av opplysninger fremkommet i media om ventelister for sykehjemsplass FYLKESMANNEN I HEDMARK Sosial- og helseavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Irene Hanssen, 62 55 13 58 Vår dato Vår referanse 08.11.2010 2010/7957 Arkivnr. Deres referanse 721.13 Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

UTTALELSER FRA ELDRERÅDENES STORBYKONFERANSE I DRAMMEN 8-10. JUNI 2015

UTTALELSER FRA ELDRERÅDENES STORBYKONFERANSE I DRAMMEN 8-10. JUNI 2015 UTTALELSER FRA ELDRERÅDENES STORBYKONFERANSE I DRAMMEN 8-10. JUNI 2015 1 Om aldersdiskriminering Mottaker: Stortinget m/ kopi til likestillingsministeren. Eldrerådene i landets 9 største byer har på sin

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 1 MANDAT Det fylkeskommunale eldrerådet skal være et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene

Detaljer

Serviceerklæring. Boveiledning, praktisk bistand og opplæring

Serviceerklæring. Boveiledning, praktisk bistand og opplæring Serviceerklæring Boveiledning, praktisk bistand og opplæring Har du behov for boveiledningstjeneste, praktisk bistand og opplæring? Boveiledningstjeneste kan gis til søkere som har et særlig hjelpebehov

Detaljer

Lier kommune Rådgivingsenheten

Lier kommune Rådgivingsenheten LL Lier kommune Rådgivingsenheten Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Vår ref: ELSO/2012/5802/F00 Deres ref: Lier 16.11.2012 Høring Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Opp omsorgstrappen og inn i sykehjem. Trinn for trinn eller i store sprang?

Opp omsorgstrappen og inn i sykehjem. Trinn for trinn eller i store sprang? Opp omsorgstrappen og inn i sykehjem. Trinn for trinn eller i store sprang? Nære pårørendes fortelling om en nær slektnings vei til fast plass i sykehjem PoPAge kvalitativ Intervjuer av nærmeste pårørende

Detaljer

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden Foto: Veer Incorporated Spørsmål om døden Hvilken plass har døden i samfunnet og kulturen vår? Både kulturell og religiøs tilhørighet påvirker våre holdninger til viktige livsbegivenheter, og i alle kulturer

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Fredrik Donjem Leder Gunn Elin Nyvik Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Fredrik Donjem Leder Gunn Elin Nyvik Medlem Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 2040, Levanger rådhus Dato: 18.02.2009 Tid: 10:00 11.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Fredrik Donjem Leder Gunn

Detaljer

Valg 2011. En trygg og god alderdom

Valg 2011. En trygg og god alderdom Valg 2011 En trygg og god alderdom Kjære bergenser 12. september står vi ovenfor et av de viktigste lokalvalgene på lenge. Hvem som får makten i Bergen de fire neste årene vil bety mye for bergensere flest,

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging Rapport publisert 01.03.2017 Et levende hus - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Forord 3 1.0 Bakgrunn.4 1.1 Møteplass for folkehelse...4 1.2 Frivillighet og sosiale

Detaljer

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket)

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) Vi ønsker å bli stadig bedre som kirke, og vil derfor gjerne ha tilbakemeldinger på måten vi arbeider på. Vi håper du vil hjelpe oss med dette

Detaljer