ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012"

Transkript

1 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 Torød kirke

2 Innhold ÅRSMELDINGER 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY ANSATTE I NØTTERØY PRESTEGJELD ÅRSMELDING 2012 FOR NØTTERØY MENIGHETSRÅD... 4 ÅRSMELDING 2012 FOR TEIE MENIGHETSRÅD... 8 ÅRSMELDING 2012 FOR TORØD MENIGHETSRÅD ÅRSMELDING 2012 FRA KOORDINERENDE SOKNEPREST ÅRSMELDING 2012 FOR DIAKONIUTVALGET ÅRSMELDING 2012 FOR MENIGHETENES LØRDAGSKAFE ÅRSMELDING 2012 FOR FRA MISJONSUTVALGET ÅRSMELDING 2012 FOR NØTTERØY MENIGHETSBLAD OG INFORMASJONSARBEIDET ÅRSMELDING 2012 FRA UNDERVISNINGSLEDEREN ÅRSRAPPORT FOR 2012 FRA TROSOPPLÆRER FOR BARN ÅRSMELDING 2012 FOR SØNDAGSSKOLEN TEIE KIRKE ÅRSMELDING 2012 FOR KIRKENS KORSKOLE NØTTERØY ÅRSMELDING 2012 FOR TROSOPPLÆRINGEN ÅRSMELDING 2012 FOR NØTTERØY KAMMERKOR ÅRSMELDING 2012 FOR TEIE KIRKES BARNEHAGE ÅRSMELDING 2012 FOR NØTTERØY KIRKELIGE FELLESRÅD... 46

3 ANSATTE I NØTTERØY PRESTEGJELD Aasmundrud Anette Øvre Smidsrødvei Nøtterøy Styrer tripptrapp 54 Almquist Ingrid Nestvikvn. 16, 3135 Torød Kirketjener 60 Amundsen Hans Kr. Røsselgata 60, 3140 Nøtterøy Kirkegårdsleder 100 Amundsen Kristine Parkveien 3, 3120 Nøtterøy Undervisningsleder 100 Andreassen Ingunn A Elgveien 12, 3121 Nøtterøy Kantor 50 Axelsen Gudrun Oserødveien 42, 3138 Skallestad Kirketjener/renhold 60 Berntsen Anne Karin Kirkeveien 551, 3143 Kjøpmannskjær Assisent 80 Bjartheim Tor Olav Semsveien 130, 3133 Duken Kirkegårdsarb./vaktm 100 Bjelland Hanne Tolvsrødveien 33, 3152 Tolvsrød Sekretær 50 Bording Rannveig Nordre Allé 14, 3122 Tønsberg Ped.leder 80 Bækken Inger Berganveien 45, 3133 Duken Sokneprest 100 Erlandsen Hilde Bregneveien 21, 3142 Vestskogen Fag.arb barnehage 80 Evensen Aud Labakken 25, 3142 Vestskogen Diakonimedarb 60 Fjeldberg Cathrine Nesbryggveien 8, 3133 Duken Fagarb./pedleder 80 Foynes Bjørn H Lindholmveien 8, 3133 Duken Kirketjener 52 Gjølstad Tonje E Orreveien 16, 3142 Vestskogen Styrer barnehage 100 Haga Ellen Knausveien 29, 3121 Nøtterøy Trosopplæringsleder 80 Hansen Astrid Øgårdsveien 24, 3120 Nøtterøy Kirketjener 80 Henriksen Wenche Helgerødveien 62, 3228 Sandefjord Kantor 100 Jensen Lise Åshaugveien 3, 3170 Sem Assistent barnehage 80 Josephsen Tom Olaf Knarbergvn.34, 3133 Duken Koord. sokneprest 100 Koren Maia Skarphagaveien, 3120 Nøtterøy Sokneprest 100 Laetare Eric Saltverksgaten 13, 3150 Tolvsrød Konsulent 100 Litleskare Dag Fossilveien 11, 3152 Tolvsrød Diakon 70 Nese Kristin V Skarphagavn, 44 C, 3120 Nøtterøy Korleder/dirigent 100 Patrick Tone Skarphagavn. 49, 3120 Nøtterøy Daglig led. hår og fot 45 Pladsen Olaug Tom Wilhelmsensvei, 3120 Nøtterøy Pedagogisk leder 100 Rosenvinge Jan Øvre Fjellvei 21, 3121 Nøtterøy Kantor 100 Sandland Jo Endre Karlsebakken 27 B, 3113 Tønsberg Kirkegårdsarb 100 Skilbreid Karl Olav Randines vei 15, 3145 Tjøme Sokneprest 100 Skoland Edel Tangvein, 3154 Tolvsrød Førskolelærer 26 Solberg Kjell Hyllveien 6 A, 3150 Tolvsrød Kirkeverge 100 Stensrød Inger J Kileveien 197, 3175 Ramnes Sekretær 100 Tolleifsen Elisabeth Måltrostveien 26, 3142 Vestskogen Ass.b-hage 100 Thorsnes Sonja N. Fjærholmvei 7A, 3132 Husøysund Trosopplærer - barn 60

4 ÅRSMELDING 2012 FOR NØTTERØY MENIGHETSRÅD Medlemmer i Nøtterøy menighetsråd Knut Paulin-Poulsen Torill F. Tandberg Helene M. Fahre Ellen Elisabeth Wisløff Egil Mundal Martinsen Irene Grytnes Elisabeth Sørbø Prest i menighetsrådet: Sogneprest Inger Bækken leder Nøtterøy menighetsråd, arbeidsutvalget, leder i kirkelig fellesråd, administrasjonsutvalget, repr. Veierlandutvalget nestleder Nøtterøy Menighetsråd, arbeidsutvalget, varamedlem kirkelig fellesråd, estetikkutvalg, konsertutvalg. trosopplæringsutvalget, misjonsutvalget, medlem i kirkelig fellesrådet, konsertutvalget varamedlem i fellesrådet, kirkemusikalsk utvalg, gudstjenesteutvalg, kontakt Kirkens SOS diakoniutvalg, misjonsutvalget, Bymisjonens representantskap, kontakt Kirkens Bymisjon Vestfold trådte inn som fast medlem i menighetsrådet etter fritak for Elisabeth Sørbø, medlem av informasjonsutvalget, vararepresentant i trosopplæringsutvalget innvilget fritak for valgperioden p.g.a. videreutdanning Sogneprest i Nøtterøy Menighetsråd, arbeidsutvalget, trosopplæringsutvalget, gudstjenesteutvalget Representanter fra Nøtterøy sogn i andre utvalg: Misjonsutvalget Torbjørn Flaaten Estetikkutvalget for Nøtterøy kirke Ragnhild Freberg, leder, koordinerende sokneprest Tom Olaf Josephsen, sokneprest Inger Bækken, kirketjener Gudrun Axelsen, Tollef Thorsnes, kantor Kristin Vold Nese, Torill F. Tandberg Møteaktivitet i Nøtterøy menighetsråd Nøtterøy Menighetsråd 9 Arbeidsutvalget 2 Menighetsmøte 2 Årsmøtet for Nøtterøy menighet ble holdt søndag 22. april 2012 i Nøtterøy kirke etter gudstjenesten. Det møtte 8 personer. På møtet ble årsberetningen for 2011 gjennomgått. Det ble avholdt menighetsmøte 26. august hvor forslag til ny liturgi ble presentert og behandlet.

5 Saker Nøtterøy Menighetsråd har arbeidet spesielt med i 2012 Gudstjenester Nøtterøy Menighetsråd er godt fornøyd med de ulike typer gudstjenester som holdes i Nøtterøy kirke og Veierland kirke i løpet av et kirkeår. Her gjør kirkens stab en meget god jobb. I Nøtterøy kirke er det vanligvis gudstjeneste hver søndag. Det er normalt dåp og nattverd ved gudstjenestene, med mindre det er gudstjenester der dette ikke er mulig å få til. Nøtterøy menighetsråd har vedtatt, etter råd fra menighetsmøte 26. august, å videreføre den liturgien vi har vært benyttet gjennom hele 2012 som vår faste liturgi. Det er bestilt ny musikk til alle liturgiske ledd fra komponisten Odd Johan Overøye. Musikken tas i bruk fra og med gudstjenesten 27. januar Den norske Sjømannskirken i Paris har søkt om og fått tillatelse av Nøtterøy menighetsråd til å bruke den samme musikken i sine gudstjenester. Nøtterøy Menighetsråd vil spesielt nevne og takke korene i Kirkens korskole Nøtterøy for den inspirasjon, varme, engasjement og glede de bidrar med ved flere av gudstjenestene og sine konserter i Nøtterøy kirke. Det er viktig at Nøtterøy kirke oppleves som en åpen og tydelig folkekirke i vår kommune. Ny kirkeordning. Etter skille kirke/stat skal kirkemøtet vedta ny struktur for Den norske kirke. Nøtterøy menighetsråd har deltatt på to seminar om mulige løsninger på strukturspørsmålet. Alle menighetsråd og fellesråd har vært invitert til å svare på et refleksjonsdokument som skal danne grunnlaget for innstilling til vedtak i Kirkemøtet Nøtterøy menighetsråd har avgitt sitt svar innen gitt frist. Konserter med mer Konsert med våre fire kantorer Konsert «Himmelsk lyd». Sang: Wenche Helgesen. Orgel/flygel: Bjørn Vidar Ulvedalen Fra Kingo til Cassidy. Konsert med Ingunn Aas Andreassen Nøtterøy Ungdomskantori med alle sine talenter Sigvart Dagsland og Marinemusikken Åpning av kunstutstilling i Nøtterøy kirke. Se eget avsnitt lenger nede Korskolens vårkonsert i Nøtterøy Kulturhus Konsert med De 4 Kantorer for 6. klassinger på Nøtterøy Konsert med Guy Poupart på orgel Sangsamling for alle 3-klassinger på Nøtterøy med De 4 Kantorer A Corda. Sang og musikk ved Birgitte Stærnes og Martin Haug Kulturaften i Nøtterøy kirke i forbindelse med årets TV-aksjon Engler i virkeligheten. Et kirkespill ved Kirkens korskole Engler i virkeligheten. Et kirkespill ved Kirkens korskole Lysmesse. Medvirkende: konfirmantene og Christiane Kjæraas Evensen, sang Konsert med musikklinjen på Geveskogen v.g.s Konsert med Rein Alexander, Christine Gulbrandsen og Mads Belde Julens sangskatter rundt Nordsjøen med Tone Krohn, Karolina Westling fra Sverige og Catriona McDonell fra Shetland Luciamorgen med Barnekantoriet og Ungdomskantoriet Korskolens julekonsert Skjærgårdskorets julekonsert Ung Jul Musikk fra Messias (G. F. Händel) med Ungdomskantoriet og Viva Voce

6 Kunstutstilling i Nøtterøy kirke påsken 2012 Grafiker Astrid Skaaren-Fystro Utstillingen og kirken var åpen: 31.mars 9.april: kl og 15.april: kl Utstillingen var meget godt besøkt gjennom hele påsken. Samtidig avdekket den et behov for å holde kirke åpen på dagtid. Korsang i gudstjenester i Nøtterøy kirke 2012: Barnekantoriet Kammerkoret sang i Veierland kirke Barnekantoriet Ungdomskantoriet. Kirkemøtet deltok Aspirantkoret Ungdomskantoriet 2 gudstjenester, konfirmasjoner Ungdomskantoriet Guttekoret Viva Voce Gruppe fra Ungdomskantoriet Guttekoret og Ungdomskantoreiet Nøtterøy Menighetsråd ønsker å ha et bredt konserttilbud i Nøtterøy kirke gjennom hele året. Kirken rommer mange, akustikken er god og flygelet er veldig bra. Interiørmessig er det godt tilrettelagt for fleksibilitet ved konserter. Frivillige Frivillige medarbeidere i Nøtterøy menighet gjør en stor og viktig innsats for kirkens arbeid. Det er derfor viktig å ta godt vare på menighetens frivillige og jobbe for å skaffe nye frivillige medarbeidere. Estetikkutvalget for Nøtterøy kirke Estetikkutvalget har også i 2012 fremmet forslag for Nøtterøy menighetsråd om flere gode forbedringstiltak i kirken. Ny lysinstallasjon, supplement til eksisterende lysglobe, ble tatt i bruk oktober Kantorsituasjonen Det er 4 kantorer i kirken på Nøtterøy, totalt 3.6 årsverk. Menighetsrådet ser behov for dette ut fra det kirkemusikalske behovet ved gudstjenester, de kirkelige handlingene og ut fra det behovet Kirkens korskole Nøtterøy har. Vi vil arbeide videre for å øke ressursene til 4.0 årsverk. Kirkens Korskole Nøtterøy Korskolen er et svært viktig barne- og ungdomsarbeid i kirken. Nøtterøy Menighetsråd vil fortsette å jobbe videre for å tilrettelegge for gode arbeidsvilkår for de som jobber i korskolen slik at den positive utviklingen korskolen har hatt de seinere årene kan fortsette. Nøtterøy menighetsråd retter en stor takk til Kirkens korskole for flotte konserter og gode sangopplevelser i 2012.

7 Veierland kirke For Nøtterøy Menighetsråd er det viktig å jobbe videre med å få til konserter og aftensang i sommermånedene i Veierland kirke, i tillegg til gudstjenestene ellers i året. Det er et godt engasjement for kirken på Veierland både blant fastboende og hytteeiere. Nøtterøy menighetsråd støtter månedlig utsending av søndagsskolebladet «Barnas» til skolebarn på Veierland. Misjonsprosjektene I 2010 bestemte de tre menighetsrådene i Nøtterøy å inngå en 4 års avtale med Normisjon og Areopagos for årene Avtalene ble signert januar Nøtterøy menighetsråd har tilrettelagt for drift av prosjektene gjennom ofringer til disse i flere gudstjenester. Styringen av prosjektene blir utført av vårt felles misjonsutvalg. Borgheim Menighetssenter Menighetssenteret brukes til mange aktiviteter, og ulike fornyinger trengs stadig. Andre viktige saker i 2012 Lokal kirkemusikkplan. Forslaget fra arbeidsgruppen er vedtatt av Torød og Nøtterøy menighetsråd. Teie menighetsråd har kommet med et eget forslag. Det arbeides videre med en samkjøring av forslagene fra menighetsrådene i Kultur i Nøtterøy kirke februar var Nøtterøy menighetsråd samlet på Farris Bad i Larvik for å diskutere hvordan vi kan utvikle tilbudet på kulturfronten i Nøtterøy kirke. Etter denne samlingen har et utvalg arbeidet videre med ideene som fremkom i diskusjonene. Nøtterøy menighetsråd ser at vi allerede har mange kulturaktiviteter i vår kirke. Vi vil bygge videre på all denne aktiviteten med en forsiktig utvidelse av programmet. I 2012 ble det etablert et konsert og kulturutvalg som skal ivareta disse aktivitetene. Renovering av Nøtterøy kirke Dette prosjektet vil gå over mange år. I 2012 ble det arbeidet vesentlig med utbedring av råteskader i takkonstruksjoner. Det er skiftet en del tak stein og for å unngå stor fargeforskjell er det benyttet brukt takstein fra Horten kirke. I 2013 er det bl.a. planlagt å flytte det tekniske rommet til krypten under alteret. Før dette kan gjøres må vanninntak og avløp endres. Det søkes om ekstra bevilgninger for å kunne legge ny inntaksledning til kriken fra en hovedledning ute på kirkegården. Økonomi Noen områder Nøtterøy menighetsråd har bevilget støtte til i 2012: - Innkjøp av ny lysinstallasjon som supplement til lysgloben - Dekke andel av underskudd i 2011 for menighetsbladet Driftsregnskapet for 2012 viser et underskudd på kr ,91. Nøtterøy Menighetsråd har kr på disposisjonsfond. Det vises til årsberetningens vedlagte oversikt over fondskonto. Nøtterøy 31. januar 2013 Knut Paulin-Poulsen Leder Nøtterøy menighetsråd

8 ÅRSMELDING 2012 FOR TEIE MENIGHETSRÅD Menighetsrådet Valg på nye menighetsråd ble gjennomført 12. september Det nye menighetsrådet tiltrådte 1. november Teie menighetsråd har gjennom 2012 bestått av følgende faste og varamedlemmer: Medlemmer: Jan Otto Lahn Anne-Kristin Imenes Venja Hammer Iris Bergh Johnny A Aas Tore Bergseng Viggo Emdal Cordula Thoresen Varamedlemmer: Birgith Riktor Tore Gran Oppgaver: Leder MR, leder Arbeidsutvalget, nestleder i Nøtterøy kirkelig fellesråd, varamedl. i Adm.utvalget, deltaker i Ressursgruppe menighetsutvikling Nestleder i MR, repr. i Arbeidsutvalget, leder av Informasjonsutvalget, varamedl. Undervisnings utvalget Repr. i Undervisningsutvalget Repr. i Diakoniutvalget Repr. i Nøtterøy kirkelig fellesråd, repr. i Adm. utvalget, repr. i Julemessekomiteen Ansvarsperson for Grønn menighet, varamedl. i Nøtterøy kirkelig fellesråd Leder Gudstjenesteutvalget, varamedl. i Nøtterøy kirkelig fellesråd, deltaker i Ressursgruppe menighetsutvikling Eiers repr. i SU for Teie kirkes barnehage Leder Ressursgruppe menighetsutvikling Repr. i Misjonsutvalget, deltaker i Ressursgruppe menighetsutvikling Antall møter i 2012 Menighetsrådet 10 Arbeidsutvalget 9 Menighetsmøter (formelle) 2 Antall behandlede saker Menighetsrådet 97 Arbeidsutvalget 51

9 ARBEIDET I MENIGHETSRÅDET I henhold til Kirkelovens 9 har menighetsrådet blant annet ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet. Menighetsrådet skal legge forholdene til rette for et aktivt engasjement og en utvikling av gudstjenestene og menighetslivet i Teie menighet. Målet er at kirkens medlemmer kan komme til tro, næres i troen og kjenne tilhørighet til fellesskapet. Av utvalgte saker som menighetsrådet har drøftet og arbeidet med i 2012 nevnes blant annet gudstjenestereformen, menighetsutvikling og kirkevekst, G17 med en noe endret profil, ofringer i kirken, trosopplæringen, ny lokal plan for kirkemusikk på Nøtterøy, planer for kirkens uteområde, tjenestekorpset i Teie kirke, høringssvar for stat/kirke og skilting av kirken EN LEVENDE MENIGHET Teie kirke er en arbeidskirke med stor aktivitet gjennom hele uken. Menighetsrådet er opptatt av å kunne ivareta hele menighetens behov på alle alderstrinn, med særlig vekt på barne- og ungdomsarbeidet, trosopplæringen og kunnskap om Bibelens sentrale budskap. Vi ønsker at alle som kommer til Teie kirke skal føle seg velkommen. Menighetsrådet ønsker å legge til rette for at både enkeltpersoner og fellesskap kan få vokse og modnes. Håpet er at troen og kjærligheten kan bli enda mer synlig, slik at flere finner sin plass og tjeneste. Her viser Teie menighet seg som en aktiv og engasjert menighet hvor mange bidrar. I det følgende omtales en rekke aktiviteter som skjer i Teie menighet: Naturlig menighetsutvikling Teie menighetsråd har menighetsutvikling som et satsingsområde. Vårt ønske er å gjøre Teie menighet til et stadig mer levende fellesskap med Jesus i sentrum. Vi benytter opplegget Naturlig menighetsutvikling som et hjelpemiddel til å kartlegge menighetens sunnhet. Opplegget skal hjelpe oss til å arbeide målrettet med å styrke alle sider ved menighetens liv. Menighetsundersøkelsen vi gjennomførte i 2011 viste en markant framgang fra 2009 på 7 av de 8 kvalitetstegnene. Høyest skår fikk kvalitetstegnet nådegavebasert tjeneste. Satsingsområdene våre innen menighetsutvikling har i 2012 ligget primært på behovsorientert evangelisering og engasjert trosliv, men også i noen grad på utrustende lederskap. Med adjektivet behovsorientert mener vi at vi skal møte spørsmål og behov som mennesker tilhørende Teie menighet har - jfr. vår visjon - Sammen vil vi gjøre Kristus kjent, trodd, tilbudt og etterfulgt. I forbindelse med ny liturgi, har menighetsrådets ressursgruppe sammenfattet relevante synspunkter fra de to siste spørreundersøkelsene, innspill fra menighetsmøter, kirkekaffeinformasjon og bibel/bønnegrupper og overlevert dette til Gudstjenesteutvalget. Teie menighetsråd er bevisst på at Naturlig menighetsutvikling forutsetter at flest mulig involveres i arbeidet i menigheten. I 2012 har dette blant annet resultert i: at menighetsrådet har fortsatt å begynne flere av sine møter med en stille stund og bønn inne i kirken sammen med menigheten, etterfulgt av samtale ledet av soknepresten. at bønnetjenesten i Teie menighet, som startet i begynnelsen av 1990, er blitt betydelig styrket i har registrert seg i Bønnenettverket. Teie menighetsråd sier at «bønn er plogspissen i menighetsarbeidet vårt.

10 Kirkens hjemmeside på Nøtterøy har opprettet egen side hvor forskjellige bønne-emner står oppført. Bønnerommet i Teie kirke er åpent fra mandag til fredag. Mandag og tirsdag bes det nå spesielt for de bønnebegjær som er lagt i bønnekrukken i våpenhuset. Koordinator for bønnetjenesten har ansvar for makulering av bønnebegjærene etter en måned. Bønnekrukken tas nå med i gudstjenestene våre, og bønnebegjærene bes for under forbønnshandlingen. Behovsorientert evangelisering er konkretisert gjennom arbeidet med å bygge relasjoner til dåpsforeldre i Teie sogn. Prosessen er drøftet i Teie menighetsråd og i ressursgruppen. Viktige innspill er kommet fra bibelgruppene som har engasjert seg i forslag til hvordan visjonen vår kan omsettes i praksis. Ressursgruppen har samarbeidet godt med Trosopplæringsutvalget. I september ble en ansvarsgruppe opprettet og som fortsetter arbeidet med å videreutvikle opplegget for hjemmebesøk til våre dåpsforeldre. Hjemmebesøkene vil bli gjennomført av frivillige representanter i Teie menighet. Det planlegges for oppstart i begynnelsen av Videreføring av G17 med en noe endret profil en annerledes gudstjeneste kl. 17, på seks søndager i Visjonen Sammen vil vi gjøre Kristus kjent, trodd, tilbedt og etterfulgt har vært sentral i forkynnelsen. Det har vært bønnevandring på alle gudstjenestene. Barna har hatt aktivisering i menighetssalen og i kjelleren under hele gudstjenesten. G17 har hatt et vidt spekter av talere: Bente Pladsen, Sunniva Gylver, Ole Hafell, Harald Kaasa Hammer og Bertel Hjortland. Sistnevnte har vært liturg på alle gudstjenestene. Samtalekvelder til sammen syv i Samtalene har hatt innledning med temaer: Profetisk gave, Når Gud taler, Eksempler på lydhørhet, Hvorfor lytte?, GT i lys av NT, Mer om sammenhengen mellom GT/NT og Dra ut kom hjem. Abrahams eksempel. Gudstjenestereformen i Teie kirke Teie menighetsråd har også gjennom 2012 arbeidet med gudstjenestereformen. Reformen handler om en ny måte å arbeide med gudstjenesten på. Tanken er at menigheten i langt større grad enn tidligere skal være med på å prege gudstjenesten både i planlegging og gjennomføring. Viktige stikkord er involvering, fleksibilitet og stedegengjøring. Dette er blitt en spennende prosess for Teie menighet! Teie menighetsråd vedtok et mandat for et gudstjenesteutvalg som skulle lede dette arbeidet frem til 1. søndag i advent Prosjektutvalget har bestått av Viggo Emdal som leder, Randi Gilje som sekretær, Anja Stensholt, kantor Ingunn Aas Andreassen og sokneprest Karl Olav Skilbreid. Gudstjenesteutvalget har i løpet av et drøyt halvår arrangert fem åpne samlinger for menigheten i Teie sokn. Det har blitt gitt viktig informasjon og vært anledning til spørsmål, innspill og innvendinger. Videre har det blitt jobbet i grupper og vært samtaler i plenum. Ny liturgi har også blitt prøvd ut i noen gudstjenester. Det har vært gitt anledning til respons og innspill på andre måter for å forsøke å nå bredest mulig ut. Man har også forsøkt å lytte til det menigheten og menighetsrådet tidligere har uttalt om gudstjenestelivet og til signaler fra menigheten i gjennomførte spørreundersøkelser i 2009 og 2011.

11 Forslaget til ny lokal grunnordning (tre hovedtyper av gudstjenester) i Teie ble lagt frem til høring for staben og for menighetsmøtet og ble endelig vedtatt i Teie menighetsråd 19. september Ny lokal grunnordning er nå endelig godkjent av biskopen for fire år og ble tatt i bruk 1. søndag i advent Menighetsrådet er bare bedt om å tydeliggjøre et par punkt og å gi noen utfyllende opplysninger. I 2013 vil det bli presentert en del alternativer når det gjelder valg av liturgisk musikk. Ny salmebok vil også snart bli tatt i bruk. Trosopplæringen Trosopplæringen for barn og unge i alderen opp til 18 år er satsingsområde for kirken på Nøtterøy. Temaet er en fast post på agendaen for møtene i Teie menighetsråd. Trosopplæringen i kirken gikk i løpet av 2009 over fra å være et prosjekt til en permanent ordning. Menighetsrådene på Nøtterøy har oppnevnt et felles Trosopplæringsutvalg (tidligere Undervisningsutvalg) for dette formålet. Utvalget er et samarbeidsorgan for menighetens trosopplæringsleder, trosopplærer/barn (tidligere barne- og familiearbeider), trosopplærer/ungdom (tidligere ungdomsarbeider), undervisningsleder (tidligere kateket), en representant for prestene og seks frivillige. Nytt av året er at alle medlemmer av utvalget må forplikte seg til å delta i minst ett trosopplæringstiltak - i planlegging, gjennomføring og evaluering. Av aktiviteter i 2012 nevnes: Babysang, Tripp-trapp åpen barnehage, søndagsskole, utdeling av 4-årsbok, månedlige barnegudstjenester, kirkens vårskole for 1. klasse og kirkens høstskole for 2. klasse, Tårnagent-helg for 3. klasse, Lys Våken for 6. klasse, Bo-hjemme-leir for hele barneskolen, KFUK/KFUM speiderklubb for 3.klasse og oppover, Adventura-klubb for klasse, ungdomskafeen, konfirmantundervisning, MILK-kurs (minilederkurs) for fjorårskonfirmanter og fem kor for ulike aldersgrupper (4-19 år). Konfirmanter i Teie kirke Konfirmantundervisningen foregår på torsdager i Katakomben, i kjelleren i Teie kirke. Dette rommet er blitt pusset opp og fungerer godt til disse samlingene. Konfirmantene er fordelt på tre partier. I 2011/2012 var det 76 som fulgte konfirmantopplegget på Teie. Det var da totalt 170 konfirmanter på hele Nøtterøy. I 2012/2013 er det 80 som følger undervisningen på Teie. Det er 164 som velger kirkelig konfirmasjon i vår kommune. Årskullene varierer noe. Vi opplever nå også at de aller fleste av de som bor på Husøy (Tønsberg kommune) velger å følge konfirmantopplegget i Teie, da de har sine venner på Teigar Ungdomsskole. Teie menighet ønsker å prioritere søndager der det er mange konfirmanter og foreldre til stede. Det gjelder spesielt presentasjonsgudstjenesten på høsten, lysmessen i advent, gudstjeneste på våren hvor konfirmantene medvirker og konfirmasjons-gudstjenestene. Som et synlig og inkluderende fellesskap håper vi at konfirmanter og foreldre kan få oppleve at de selv blir verdsatt og at de er del av menigheten. Det vises ellers til mer utfyllende årsmelding fra undervisningsleder. Dåp i Teie kirke I 2012 var det 11 som ble døpt i Teie kirke av totalt 112 i kirkene på Nøtterøy. Det er alltid en del familier som er bosatt i Teie sokn, som velger dåp andre steder. Vi tar gjerne imot flere dåpsbarn i Teie kirke. Nøtterøy KFUK-KFUM-speidere Kirken på Nøtterøy driver speiderklubb med lokaler i Teie kirke. Speideren er delt inn i to grupper, nemlig 3.-5.klasse og fra 6. klasse og oppover. Småspeiderne har hatt 22 samlinger og dratt på tre overnattingsturer. På våren var det 12 barn tilknyttet gruppa og på høsten 9.

12 Voksenledere er Ole Hafell, Marita Solberg (vårterminen) og Hilde Schøyen (høstterminen), samt en far som ofte hjelper til. De eldste hadde 18 møter i 2012, og dro i tillegg på fire turer hvorav to overnattingsturer som de arrangerte selv. På våren var 14 ungdommer tilknyttet, og på høsten 16. I tillegg er tre rovere tilknyttet den eldste gruppa. Ledere er Tomas Collin, Torbjørn Fosse, Harald Stensholt (vårterminen) og Magne Nicolaysen (høstterminen). Det er for tiden fem voksne som faste ledere, med et par foreldre som hjelper til, en ekstern regnskapssjef og en revisor. Et par av lederne ønsker nå å tre av, og de søker derfor etter nye ledere som kan hjelpe dem i det videre arbeidet. Roverne er hjelpeledere. Noen møter har de hatt i speiderrommet i Teie kirke i 2012, men i all hovedsak har de vært ute. Søndagsskolen Det har vært god tilslutning i søndagsskolen gjennom Vi har størst gruppe med barn i alderen 4-10 år. SL-dancers (11-12 år) har vært et veldig positivt innslag for de eldste jentene, og også bidratt til oppslutningen. Anette Foss Aasmundrud overtok som hovedleder, men ønsker ikke å fortsette i Vi er usikre på søndagsskolens videre fremtid i Vi er avhengig av flere ledere. Det har vært vanskelig å rekruttere. Søndagsskolens frivillige savner en tettere oppfølging av kirkens ansatte, og innflytelse i beslutningsprosesser som har med menighetens familiearbeid å gjøre. Babysang Babysang ble startet opp i Teie kirke oktober 2012, som en del av Tripp-Trapp åpen barnehages tilbud. Leder har vært Anette Foss Aasmundrud. Tilbudet har blitt godt tatt i mot, og oppmøtet har variert fra 4 til 20 mødre med barn. Det har vært en fin møteplass for småbarnsforeldre, og flere familier har etterspurt videre unge voksne - og familietilbud i Teie kirke. Det har også vært meldt inn behov for småbarnssang 2-4 år på ettermiddagen. Peiskvelder Peiskveldene startet opp i 1999 med undervisning fra bibelen. I 2012 har det vært åtte bibelkvelder om Galaterbrevet i vårsemesteret og om Barnetroens Israel og Tekstene om Josef i høstsemesteret. Det er en trofast kjerne i menigheten som deltar. Før peiskvelden begynner, er det bønn på bønnerommet for dem som ønsker det. GladJazzMesse og JazzKonserter Nøtterøy Y s Mens Club har også i 2012 arrangert JazzKonsert og GladJazzMesse i Teie kirke. GladJazzMesser og JazzKonserter hører sammen. Begge er de med på å åpne kirkedørene for folk som ellers kan vegre seg litt for terskelen inn til kirken, eller finner vanlige gudstjenester litt for lite engasjerende. Begge har de blitt populære innslag i et mangfold av aktiviteter i Teie kirke. Tilbakemeldingene er mange og positive. De går ut på at kirkerommet er et flott sted å prise Gud på, på en litt annerledes måte. Overskuddet fra JazzKonserten og kollekten fra GladJazzMessen går i sin helhet til kristent ungdomsarbeid lokalt. Gospelmesse Den årlige Gospelmessen ble gjennomført i Teie kirke 18. mars. Gospelensemblet m/band deltok som vanlig, og gospelstilen preget gudstjenesten både i allsang, liturgi og korsang. Det var godt oppmøte og mange gir uttrykk for at de verdsetter denne formen for gudstjeneste. Gospelensemblet har øvingslokaler i Teie kirke. Friluftsgudstjeneste på Verdens Ende Søndag 19. august ble det igjen holdt friluftsgudstjeneste på Verdens Ende sammen med Tjøme menighet. Disse gudstjenestene er godt besøkt og er nå innarbeidet som en fast årlig tradisjon. Det er ikke gudstjeneste i Teie kirke disse søndagene.

13 Menighetstur til Gautefall felles for øya Familieturen til Gautefall er populær og ble arrangert for niende gang i mars. Oppslutningen har økt litt for hvert år. 56 barn, ungdom og voksne deltok. På programmet stod slalåm og skitur kombinert med lek, fellesmåltider og sosialt samvær. Audun Sivertsen organiserte turen. Kirkekaffe Kirkekaffe etter gudstjenestene har blitt et fast innslag i Teie kirke. Tiltaket er populært og gir menigheten en god anledning til et sosialt samvær på søndagsformiddagene. Kirkekaffen gir også nye kirkegjengere mulighet til å bli bedre kjent med menigheten. I sommerhalvåret gjennomføres kirkekaffen ute i kirkehagen når været tillater det. Ved inngangen til 2013 har vi behov for flere frivillige til denne tjenesten for å kunne opprettholde kirkekaffen etter gudstjenesten hver søndag. Informasjonsmøter Menighetsrådet ønsker en god og løpende kontakt med menigheten og ønsker at menigheten skal være informert om viktige saker som rådet arbeider med og at menigheten gis anledning til å komme med innspill. Det ble derfor gjennomført årsmøte 3. april hvor menighetsrådet ga informasjon og aktuelle saker ble drøftet. I tillegg ble det gjennomført tre åpne samlinger for menigheten i vårterminen hvor det ble arbeidet i grupper og i plenum i anledning gudstjenestereformen. I menighetsmøte 26. august ble det gjennomført et menighetsmøte med samtale rundt menighetsrådets forslag til ny gudstjenesteordning for Teie kirke. Informasjonsarbeid Kirken på Nøtterøy opprettet forsommeren 2012 et informasjonsutvalg med et mandat fra fellesrådet. Medlemmene er: Anne-Kristin Imenes (Teie - leder), Hanne Foshagen (Torød), Irene Grytnes (Nøtterøy), og konsulent Eric Laetere fra kirkevergekontoret (sekretær). Informasjonsutvalget har hatt tre møter i tillegg til samarbeid på mail. Utvalget har til nå arbeidet med menighetsbladets profil, med informasjonsutvalgets mandat og med arbeidsform. Utvalget fungerer som redaksjonskomite for menighetsbladet. Vi skal også følge opp hjemmesiden, nyhetsbrevet og generelt informasjonsarbeid. Julemessen Siste lørdag i kirkeåret ble Teie kirkes tradisjonsrike julemesse gjennomført. Den innbrakte ca kr som går til menighetsarbeidet. Frivillige i Teie kirke gjør et fantastisk arbeid og har et godt samarbeid på flere plan med mange av foreningene som bruker kirkens lokaler. Resultatet er med på å gi vekst og inspirasjon i det videre arbeidet for kirken. Andre aktiviteter i Teie kirke Av andre aktiviteter som bidrar til å skape en levende kirke på Teie nevnes blant annet: Korskolen på Nøtterøy Flere av korene har faste øvingslokaler i Teie kirke; Infantimus 4 til 6 år) hver annen tirsdag, Aspirantkoret (7-8 års alderen) hver tirsdag og Barnekantoriet (9 til 12 år) hver tirsdag. Basarhelgen i september er en samling med Aspirantkoret, Guttekoret og Barnekantoriet. Det pleier å komme inn ca kr og kirken er full av foreldre og sangere hele formiddagen. Barnekantoriet prøver kapper denne helgen. De 50 jentene i Barnekantoriet sover i kirken sammen med fem voksne. For korskolen er denne helgen svært viktig, ikke minst sosialt. Voksne og barn ser hverandre og de som er nye i korskolen forstår mer av det de er kommet inn i.

14 Enkelte diakonale aktiviteter (se egen årsmelding fra diakonatet) Teie kirkes hår og fotpleiesalong Som en naturlig del av kirkens diakonale arbeid driver Den norske kirke på Nøtterøy en hår og fotpleiesalong med lokaler i Teie kirke. Virksomheten har blitt et populært tilbud som benyttes av mange brukere. Vi ser at tilbudet også er sosialt; mange får en prat med en ansatt eller andre kunder rundt kaffebordet. Åpen dag Pensjonisttreff hver tirsdag (minus ferier). Om lag pensjonister møtes til sosialt samvær med andakt, allsang, foredrag og bevertning mv. Årlig arrangeres flere turer i nærområdet. Diakonarbeider leder arbeidet. Skyss besørges av frivillige. Snekkergruppe Tilbud for den nevenyttige, annenhver torsdag formiddag. Enkle reparasjoner og vedlikehold av inventar og lignende. Produksjon av dåpslysestaker til kirkene på Nøtterøy. Sorgarbeid Flere av sorggruppene i prostiet møtes her jevnlig til samtale om sorg, savn og veien videre. Kirken vår blir også brukt til andre gode formål som skaper aktivitet i Teie kirke. Den leies ut til blant annet pensjonistforeninger, hørselslag, amatørteater osv. Medarbeiderpleie Menighetsrådet er opptatt av god kontakt med menighetens mange frivillige medarbeidere. Det er viktig at de frivillige medarbeiderne føler seg sett, hørt og verdsatt og at man får anledning til å få tjenesteoppgaver i forhold til egen utrustning (interesser, evner/anlegg, kompetanse og nådegaver). Det er iverksatt en egen medarbeiderplan for menighetene på Nøtterøy som administreres av diakonen og hvor oppfølgingsansvaret av medarbeiderne er fordelt på flere ansatte. De siste årene har det i november vært arrangert begeistringskveld for alle frivillige medarbeidere. Hensikten er å styrke samhold og gi oppmuntring og mot for alle medarbeidere, lønnede og ulønnede. Vannlekkasjer Det har også tidlig i 2012 vært problemer med vannlekkasjer fra taket mange steder i kirken. Det er utarbeidet tilstandsrapport fra ekstern sakkyndig. For å utbedre lekkasjene ble kirken i løpet av høsten kledd med Steni-plater i murstensfarge. Det er et håp at problemene nå er løst. Økonomi Noen områder Teie menighetsråd har bevilget bidrag til i 2012: Offer til eksterne kristelige organisasjoner, dekke underskudd i menighetsbladet og økonomisk støtte til konfirmantfest. Driftsregnskapet viser et overskudd på kr som bl.a. skyldes at budsjetterte kostnader til kjøkken og andre investeringer i kirken (ca kr ) ikke er benyttet i Dette kommer i Teie, februar 2013 Jan Otto Lahn, Leder Teie menighetsråd

15 ÅRSMELDING 2012 FOR TORØD MENIGHETSRÅD Årsberetning for 2012 er bygget over samme lest som tidligere årsberetninger. Den gir først oversikt over personale og valgte representanter i menigheten. Beretningen angir de viktigste arbeidsområdene for menighetsrådet i året som har gått. Virksomhetsrapporten er knyttet opp til de mål og satsningsområder som er vedtatt for Torød menighet. Personal med tilhørighet i Torød menighet i 2012: Ingrid Almquist: Vaktmester/ kirketjener Maia Koren : Sokneprest Jan Rosenvinge: Kantor Anette Aasmundrud: Leder Tripp-Trapp åpen barnehage Prestegjeldsansatte: Kristin Vold Nese: Korskoleleder Ellen Haga: Undervisningsleder/ Trosopplæringsleder fra Eric Laetare: Konsulent ved kirkevergekontoret Sonja Thorsnes: Trosopplærer - Barn Dag Litleskare: Diakon Aud Evensen: Diakoniarbeider Live Mehlum: Trosopplæringsleder til Kristine Amundsen: Undervisningsleder fra Menighetsrådet 2012 Astrid Askeland Marit Hauge Kristiansen Gunn Elisabeth L. Hübner Liv Karin Graue Trond Endresen Janne Hansen Inger Johanne Grelland Leder av menighetsrådet, leder av arbeidsutvalget, medlem av fellesrådet, Nestleder av administrasjonsutvalget, Styremedlem Adventura, medlem utsmykningskomiteen for Torød Kirke, Medlem Samarbeidsrådet for Tripp Trapp åpen barnehage, Klokker og tekstleser, Medlem av gudstjenesteutvalget Nestleder menighetsrådet, medlem av arbeidsutvalget, medlem av konsertutvalget (tidl. KMU) Medlem av fellesrådet Permisjon 1.varamedlem til fellesrådet, menighetens repr. Kirkens SOS, medlem av Diakoniutvalget, Medlem i styringsgruppen for lørdagskaféen Klokker Medlem av konsertutvalget (tidl. KMU) Medlem av Misjonsutvalget (leder fra sept.) Varamedlemmer Arild Notland Odd Frode Christensen Sekretær MR, medlem av gudstjenesteutvalget Medlem av Diakoniutvalget, 2. varamedlem til Fellesrådet

16 Andre frivillige medarbeidere: Gunn Langedrag Fjære Inger Karin Olsen Liv Karin Graue Else Sivertsen Bjørg Hauer Anne Lise Elmer Viggo Elmer Hanne Fosshaugen Harald Vekrum Randi Askim Tekstleser Osvald Eide Kontakt for Kirkens Nødhjelp, Ansvar for kirkekaffen Klokker og tekstleser Medlem utsmykningskomiteen for Torød Kirke Klokker og tekstleser Leder av onsdagstreffet, medlem av Misjonsutvalget Leder av onsdagstreffet, Leder utsmykningskomiteen for Torød Kirke Onsdagstreffet Onsdagstreffet Medlem Informasjonsutvalget Medlem Trosopplæringsutvalget Leder av styringsgruppa for Lørdagskaféen Medlem av Gudstjenesteutvalget, Koordinator for Kirkeskyss ÅRSBERETNING FOR TORØD MENIGETSRÅD Menighetsrådet har i 2012 behandlet 72 saker i 9 møter. I tillegg hadde vi i høst en Refleksjonsdag på Borge hotell. Lørdag 15. januar var det innsettelse av vår nye sokneprest Maia Koren. En gledens dag, som ble avsluttet med kirkekaffe i en fullsatt kirkestue. Komiteen for kunstnerisk utsmykning av Torød Kirke har fortsatt og også avsluttet sitt arbeid i år. De fire glassmaleriene på sideveggene i kirkens kor er flyttet bak alteret (mot vest) og det er satt inn farget glass i vinduene på sideveggene. Dette ble markert på gudstjenesten 23. sept. En stor takk til komiteen for godt og vel utført arbeid og takk til alle som har støttet opp om loppemarked og innsamlingsaksjonen. Arbeidet med Lokal grunnordning for hovedgudstjeneste (den nye liturgien) har vært tidkrevende. Gudstjenesteutvalget har jevnlig hatt møter i tett samarbeid med MR. Menigheten har fått smakebiter i gudstjenesten, vært invitert til kirkekaffe for å komme med synspunkter. I juni var det menighetsmøte etter gudstjenesten. Den nye grunnordningen ble presentert i sin helhet, og den ble vedtatt av MR på møte 19. sept. Planen ble godkjent av biskopen med små justeringer, og den ble tatt i bruk 1. søndag i advent. Det er i løpet av høsten montert høyttalere i våpenhuset og i korpartiet. Arbeidet med vedlikehold og restaurering av Torød kirke fram mot 100 årsjubileet er i gang. NKF har kontaktet Castor Kompetanse som vil komme med en tilstandsregistrering i løpet av MR er blitt kontaktet av Torød Vel som ønsker å bidra til en utvidelse av flombelysningen av Torød Kirke, som et ledd i 100 års markeringen. Dette vil bli fulgt opp til våren. Ny kirkeordning Refleksjonsdokument fra Kirkerådet. Det har vært høringsprosesser med seminarer og møter arrangert av bispedømme, KA og Kirkerådet. Høringsuttalelse er sendt fra Torød MR. MR har i samarbeid med biskopen tatt opp til vurdering en mulig fornying av selve alterbildet i kirken. Det har elles vært et jevnt og godt arbeidsår.

17 Område I: Gudstjeneste Mål: Gudstjenesten er menighetens sentrale samling. Vi setter pris på mangfoldet i gudstjenestene. Dette året har vi flere ganger hatt besøk fra korskolen, og det er med og løfter gudstjenesten. Det har vært positivt med flere gudstjenester tilrettelagt for barn. Vi har også i år hatt flere godt besøkte barnehagegudstjenester, både vår og høst. Konfirmantene har deltatt på gudstjenester og på lysmessen. Det er et friskt innslag som vi setter pris på, og vi håper det er en positiv opplevelse for de unge. 1.søndag i advent ble det innført ny liturgi, og en av intensjonene med den nye liturgien er involvering av menigheten i gudstjenesten. Vi har fått gode tilbakemeldinger og vårt håp er at vi kan involvere flere til et positivt samarbeid om gudstjenestene i Torød kirke. Område II: Diakoni Mål: Diakoni er synliggjort og utviklet for å møte menighetens medlemmer med omsorg og fellesskap. Torød onsdagstreff arrangeres i kirkestua en gang i måneden med jevnt bra besøk. I juni var det som vanlig tur denne gangen reiste vi med Flybåten til Mellom Bolærene. Vi hadde med kjentmann som loste oss over øya og fortalte om de historiske forholdene fra krigens dager. En fantastisk tur i flott vårvær. Torsdagskafeen fortsatte i vår, men fra høsten har de vært en pause. Vi avventer og ser om det er ønskelig å fortsette. Tripp Trapp åpen barnehage gir et godt fellesskap for barn og voksne. Her kommer også noen av våre nye landsmenn. Hver onsdag er det Babysang et populært tilbud. Fra slutten av sept. har Babysang vært i Teie kirke. Lørdagskafeen for utviklingshemmede har både deltagere og ledere fra vår menighet. Område III: Barne- og ungdomsarbeid Mål: Barn og unge får tilbud om aktiviteter i lokalmenigheten Barn fra 1.klasse på Torød og Oserød skoler var i vårsemesteret invitert til kirkens vårskole. Denne ble holdt på Torød. De samme barna (nå 2. klasse) ble tidlig på høsten invitert tilbake til kirkens høstskole. Samlingspunktet er kirkestua og når været tillater det drar de ut i skogen. Opplegget er at barna skal bli kjent med skaperverket som et ledd i trosopplæringen. Bo hjemme-leiren var i år på Torød. Tilbud som inkluderer alle barn på Nøtterøy i 5.klasse er Lys våken en helg i Teie Kirke om høsten og Tårnagenthelg i Nøtterøy kirke på våren. Adventuraklubben drives fortsatt som et samarbeid mellom Torød Menighet og Tønsberg og Omegn Blåkorsforening. Et samarbeid vi setter pris på og som fungerer godt. Det er bare Adventura for 4.-7.klasse som har vært i aktivitet. Oppmøtet har vært bra og barna trives godt. Fra i høst er 4 ungdommer fra Korskolen engasjert i arbeidet sammen med trosopplæringsleder.

18 Tripp Trapp åpen barnehage er et tilbud til barn fra 0-6 år i følge med en voksen 3 dager i uken. Barnehagen er godt besøkt. Barnehagen legger en utvidet praktisering av kristen formålsparagraf til grunn for sin virksomhet. Barnehagen hadde besøk av færre barn i vår og mistet noe av pengestøtten fra det offentlige. Økonomien har derfor vært noe anstrengt, og en av assistentene måtte sies opp. Fra sept ble Baby sang flyttet til Teie kirke i håp om bedre besøkstall. Flere har vært innom der, og det har også kommet flere barn til Torød tirsdager og torsdager. På Torød er det også blitt et trivelig uteareal, hvor både barna og de voksne koser seg. Område IV: Kirkelig undervisning Mål: Kirkelig undervisning innarbeidet i menigheten slik dåpsopplæringsplanen forutsetter. På kirkeskolen blir barna kjent med bibelfortellinger og kristne barnesanger. I Tripp Trapp åpen barnehage synger de bordvers og kristne barnesanger og der fortelles enkle historier fra Bibelen. De deltar i barnehagegudstjenestene. Konfirmantundervisningen følger samme opplegg som i fjor. Det starter med leirhelg på Eidene som avsluttes med presentasjonsgudstjeneste i Torød Kirke. Område V: Kirkemusikk innarbeidet som lokalt forankret virksomhet Det er fint med variert musikk og korvirksomhet i gudstjenesten. Vi har dyktige kantorer, som setter sitt personlige preg på gudstjenesten, til glede for oss alle. Vi gleder oss over korskolens store og gode arbeid, og har fortsatt et ønske om flere konserter på Torød. Det har vært 1 lovsangskveld med Gospelensemblet. I slutten av august hadde vi Allsang på kirkebakken. En fin kveld men litt kjølig vær. Ved kirkekaffen samlet de fleste seg i kirkestua. I vår hadde vi 3 kvelder med Åpen Kirke m/ toner og stillhet. Område VI: Relasjon til lokalsamfunnet Mål: Styrking av relasjonene mellom kirke og lokalsamfunn. Kirken er åpen for stillhet og bønn mandager.kirken er brukt ved bryllup og gravferd. Kirkestua er møteplass for div. lokale foreninger. Den blir også leid ut til diverse arrangementer. Annet menighetsarbeid Kirkeringen har faste møter og høstmesse. Pengene som kommer inn på høstmessen går til støtte for Mamma Maggies prosjekt for gatebarn i Kairo. Det er flere bibelgrupper i menigheten. Økonomi Noen områder Torød menighetsråd har bevilget bidrag til i 2012: Økonomisk støtte til felles konfirmantfest. Offer til eksterne kristelige organisasjoner. Dekke underskudd i menighetsbladet. I høst fikk vi vår del av Ragnhild og Egil Steen Thorbjørnsens testamentariske gave. Det ble kr ,-som nå står på konto Ragnhild Thorbjørnsen og Egil Steen Thorbjørnsens Legat. Det er en stiftelse og p.g.a. strenge regler får en bare bruke årets renteavkastning en del år fremover.renter og provisjon bokført i år : kr ,- Regnskapet for 2012 viser et underskudd på kr ,42. Torød, februar 2013 Astrid Askeland, Leder av Torød Menighetsråd

19 ÅRSMELDING 2012 FRA KOORDINERENDE SOKNEPREST Prestetjeneste, gudstjenester og kirkelige handlinger 1.PRESTEKOLLEGIET Ny sokneprest i Torød sokn, Maia Koren, begynte i stillingen med innsettelse i Torød kirke Prestetjenesten på Nøtterøy har i 2012 hatt noen sykemeldinger. Domprosten er ansvarlig for å skaffe vikar for prestene. Nøtterøy har blitt godt ivaretatt fra domprostens kontor med vikarer i denne perioden. Imidlertid har det ikke blitt gitt full vikardekning, dvs. en vikarprest som tar alle presteoppgavene. Vi har kun fått vikarer til enkelttjenester. Slik vikardekning medfører at det kun er prestenes primæroppgaver som ivaretas. Øvrige oppgaver som prestene vanligvis utfører, gis det da ikke vikar til. 2. ÅRSSTATSTIKKEN FOR SOKNENE 2.1. Dåp, konfirmasjon, vigsler, gravferd. Dåp I 2012 ble det forrettet 115 dåp i de 3 soknene. 2002: 162 dåp, 2003: 165, 2004: 163, 2005: 146, 2006: 158, 2007: 158, 2008: 167, 2009: 140, 2010: 128, 2011: 126 Konfirmasjon I 2012 ble 169 konfirmert i de 3 soknene. 2002: 160, 2003: 198, 2004:183, 2005: 190, 2006: 171, 2007: 177, 2008: 160, 2009: 178, 2010: 148, 2011: 135 Vigsler I 2012 ble 39 par viet i de 3 soknene. 2002: 49, 2003: 44, 2004: 42, 2005: 55, 2006: 39, 2007: 39,2008:39, 2009: 40, 2010: 32, 2011: 37 Gravferd I 2012 ble det forrettet 183 begravelser/bisettelser i de 3 soknene. 2002: 191, 2003: 176, 2004: 152, 2005: 180, 2006: 192, 2007: 167, 2008: 199, 2009: 203, 2010: 184, 2011: Nattverd utenom kirkene Etter biskopens forordning er det nattverdgudstjeneste på Gipø bo-og behandlingssenter 1 gang i måneden. På Doktorgården var det også i 2012 nattverd annenhver måned. I tillegg kommer soknebud.

20 2.3. Antall gudstjenestedeltakere/antall nattverddeltakere Gudstjenestedeltakere på hovedgudstjenester / Nattverddeltakere: Nøtt: 10604/ / / / / / /2852 Teie: 9680/ / / / / / /4145 Torød: 3257/ / / / / / /1040 Normalt er det gudstjeneste hver søndag i Nøtterøy og Teie kirker, annenhver søndag i Torød og 1 gang i måneden i Veierland Gjennomsnittlig fremmøte ved hovedgudstjenester/ gjennomsnittlig nattverddeltakelse: Nøtterøy sokn : 149/51 139/66 130/46 171/61 Teie sokn: 144/85 131/85 135/85 128/80 Torød sokn: 93/35 88/33 79/31 85/45 3. FELLESGUDSTJENESTER : 2.søndag i åpenbaringstiden. Innsettelse av sokneprest Maia Koren. Torød kirke : 2.pinsedag. Tallak, Slottsfjellet : 4.søndag i advent. Teie kirke Tom Olaf Josephsen Koordinerende sokneprest, Nøtterøy

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2011 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Nittedal menighetsråd innkaller medlemmer av Den norske Kirke til Nittedal menighets årsmøte Søndag 18. mars 2012, kl. 12:45 etter gudstjenesten i Nittedal

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 Innholdsfortegnelse Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 A. Lovpålagte utvalg: 1. Samarbeidsutvalget for Barnehagen s. 7 2. Eiendomsutvalget s. 8 B. Utvalg oppnevnt av Menighetsrådet

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 Stokka: 30. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2013 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Innholdsfortegnelse 2 Oversikt over ansatte pr 31.12.2014 4 Regnskap 2014 5 Kirkelig statistik 6 Detaljerte årsmeldinger for de enkelte avdelinger 7 Byggelklossen åpen

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Ullern menighet. Årsmelding 2008

Ullern menighet. Årsmelding 2008 Ullern menighet Årsmelding 2008 GLIMT FRA ÅRET 2008 Ullern menighet er en aktiv menighet. Kirken og kapellet var i gjennomsnitt i bruk annenhver dag. Tilsvarende er det i snitt 1,5 aktiviteter i Menighetshuset

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET Stokka 17.03.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2012 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

menighetsblad NR. ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul!

menighetsblad NR. ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul! menighetsblad NR. 5 2009 63. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul! 5 2009 63. ÅRGANG

Detaljer

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 1 Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 Organisasjonskart for Metodistkirken i Fredrikstad Navn Menighetskonferansen Menighetsrådet Komiteer, ansvar og

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET I 2013 behandlet menighetsrådet (MR) 27 saker. Senait Hagos og Ann Kristin Westermoen er av ulike årsaker innvilget permisjon fra MR slik at Frode Kleveland

Detaljer

menighetsblad NR.2 Det er vår! KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR

menighetsblad NR.2 Det er vår! KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR menighetsblad NR.2-2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no Det er vår! FASTETID ER AKSJONSTID KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR - 2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no DEN NORSKE KIRKE

Detaljer

menighetsblad NR.3 God sommer! BESØK SOM SATTE SPOR EN SJELDEN MULIGHET SOMMERENS MARIA

menighetsblad NR.3 God sommer! BESØK SOM SATTE SPOR EN SJELDEN MULIGHET SOMMERENS MARIA menighetsblad NR.3-2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no God sommer! BESØK SOM SATTE SPOR EN SJELDEN MULIGHET SOMMERENS MARIA - 2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy, Teie og

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2011 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens strategiplan

Detaljer

Frogner menighet Årsmelding 2013

Frogner menighet Årsmelding 2013 Side1 Frogner menighet Årsmelding 2013 Noen hovedinntrykk Antall deltakere på gudstjenester søn- og helligdag er betydelig redusert i forhold til 2011-2012. Menighetens økonomi viser tegn til bedring selv

Detaljer

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2010 5 Menighetsrådet 5 Menighetens ansatte 5 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 7 Menighetens strategiplan

Detaljer

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer.

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer. ÅRSMELDING FOR SØREIDE MENIGHET 2013 INNLEDNING 2013 har vært et travelt og innholdsrikt år for mange i Søreide kirke. Når jeg ser tilbake på året som har gått er det flere ting som jeg ønsker å fremheve.

Detaljer

Årsmelding 2006 Storsalen menighet

Årsmelding 2006 Storsalen menighet Årsmelding 2006 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2006 2006 har vært både et vanskelig år og et år med mange lyspunker. Vi har sett nye mennesker komme til tro. Andre har funnet sine nådegaver og kommet

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

Menighetsbudet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 27. mars fra kl. 17.30.

Menighetsbudet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 27. mars fra kl. 17.30. Menighetsbudet Vinteren 2006 Nr. 1/07 Årgang 90 Slik er fasten som jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri, ja, bryter hvert åk i stykker,

Detaljer