REFERAT FRA STYREMØTE NR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12"

Transkript

1 REFERAT FRA STYREMØTE NR Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Onsdag 11. januar 2012 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Marte Hjertum (MH), leder TKN Ina Kjøge (IK), nestleder TKN Tora Kleven (TK), medlem TKS Eilert Hesthagen (EH), leder TDK Maren Lindahl (MLi), leder UK Lotte Friid Fladeby (LFF), NHF s adm. Stephen Smithurst (SS), NHF s adm. Venke de Lange (VDL), 2. Visepresident Anders Fugelli (AF), varamedlem presidentskap Svein Erik Teslo (SET), leder TKS Thomas Vedeler (TV), nestleder TKS Marianne Lund (MLu), nestleder TDK Martin Kavli Lysgaard (MKL), nestleder UK Merknadsfrist: Neste styremøte(r): Onsdag 15. februar, kl idrettens hus, Ullevål Onsdag 14. mars, kl idrettens hus, Ullevål Onsdag 11. april, kl idrettens hus, Ullevål Mandag 14. mai, kl idrettens hus, Ullevål Fredag 1. juni, kl Rica Hotell, Gardermoen 1 GODKJENNING AV REFERAT 06/11-12 Referatet er tidligere blitt godkjent på e-post. Ellers ingen andre kommentarer til referatet. 2 INNKOMMET POST a) Sak 83/11 Fra NIF: Invitasjon dirigentseminar 15/2-12 Sendt styret 14/ Brevet er tatt til etterretning. Det var ingen påmeldte fra NHF. b) Sak 85/11 Fra NIF: Tildeling spillemidler utstyr 2011 NHF mottok full pott ifm. denne tildelingen, totalt kr ,- Klubbene er blitt informert om å levere bilag, for å få utbetalt støtten. Frist medio mars. c) Sak 86/11 Fra Olympiatoppen: Overnattingsdøgn 2012 Sendt styret/nestledere 23/12-11 NHF ble tildelt 60 overnattingsdøgn på OLT i år. Fra OLT sin side er det mest hensiktsmessig om forbundet sender inn felles liste på når de ønsker å benytte seg av døgnene. Det er mulig å bestille senere også, men da kan det være opptatt. TKN og TKS samarbeider her, og gir tilbakemelding til kontoret, og styret mht. antall benyttede døgn. 1

2 d) Sak 87/11 Fra NIF: Godkjenning NHFs lov etter tinget 2011 Sendt styret/nestledere 23/12-11 Oppdatert lov ligger ute på forbundets hjemmesider. Ny basislovnorm for særforbund som ble vedtatt på idrettstinget i 2011, vil snart komme og må da oppdateres i våre lover. e) Sak 02/12 Fra Bergen TK: Hjelp til bruk av løype Sendt styret/nestledere 09/ TKS har tatt på seg oppgaven å svare på dette. Styret avventer TKS sin tilbakemelding. g) Fra NIF - Høring spillemidler til utstyr. Frist for tilbakemelding er 31. januar. Styret ser på saken, og kommer med sin evt. høringsuttalelse innen fristen. 3 ØKONOMI a) Regnskap 2011 pr. november Juleferie og sykdom har gjort at vi ikke har mottatt rapport pr. november. Kontoret er i dialog med IRK om å få en foreløpig rapport, da også inkludert desember. Denne oversendes så snart kontoret mottar den. b) Budsjett NHF 2012 Innsetting av TKenes tall. TKene må sette inn sine tall for Dette sendes da inn til forbundskontoret snarest, og innen onsdag 25. januar Godkjenning gjøres på kommende styremøte. 4 KONFIRMERING AV TIDLIGERE BEHANDLEDE SAKER PÅ E-POST Ingen saker behandlet. 5 ESDRA/IFSS KONGRESS 2012 Det er ønske fra IFSS om å flytte kongressen en uke frem, dvs. til helgen juni. ESDRA kongressen blir fredag 8., mens IFSS kongressen avholdes lørdag 9. og søndag 10. juni. NHF har ikke mottatt henvendelse fra verken IFSS eller ESDRA om dette. Kontoret sjekker med de om dette, og informerer styret deretter. Kostnader for møterom er stort sett bakt inn i helpensjonsprisene på hotellene. Når det gjelder middag som NHF skal stå for, så vil den kunne ligge på ca ,- per person. Middag for 30 pers. min. kr ,-. Kontoret undersøker også omkring dette med steder i Oslo og aktiviteter etc. til en lørdagskveld. Styret tar saken til etterretning. 6 NHF S TING 2012 Kontoret har undersøkt priser på hoteller i Gardermoen området. Billigst er Rica, mens de tre andre ligger relativt jevnt høyere i pris. Vedtak: Styret går inn for å ta tinget 2012 på Rica Hotel, Gardermoen. Innkalling sendes ut senest 1. mars 2012, forslag skal være innsendt senest 1. april, og dokumentene skal ut senest 1. mai. 7 KLUBBPAKKA (NIF S ADVOKATKONTOR) Saken tidligere sendt styret/nestledere 19/12-11 Styret avventer saken. 2

3 8 FORHOLD IDRETTSLAG/SAMARBEIDSPARTNERE Kap. 13 og 14 i NIFs lov skal klubbene forholde seg til ifm. evt. samarbeid med firmaer/sponsorer etc. Disse kapitlene bør det henvises til i NM kontraktene, evt. bør de tas med i sin helhet. Det vil si at bl.a. Femundløpet 2012 må følge NIF/NHFs lov dersom de ønsker å terminfeste løpet sitt. 9 INFORMASJONSMØTE M/NHF S KLUBBER Informasjon fra forbundet og diskusjon med klubbene om forskjellige saker. Styret ønsker å ta hensyn til klubbene og den pågående konkurranse sesongen, og det kom forslag om å ta. møtet ifm. tinget, mens andre mente at det burde vært tatt noe tidligere (for eksempel i midten av april). Det ble også snakket om det kunne avholdes på en hverdag eller helg. Det vil kunne medføre en god del kostnader med å arrangere dette, og styret må se på forskjellige løsninger her. Bl.a. undersøke mulighet for type video-/internett konferanse for de klubbene som er lengst unna. 10 KONTRAKT INT. DELTAKELSE BARMARK? BMU utarbeider forslag til kontrakt, og videresender den til styret for godkjenning. Kontraktene kan være som landslagskontrakten for nordisk stil, men med informasjon om kjøreregler, hvem dekker hva etc. Kontoret tar kontakt med BMU om saken. 11 RIKSANLEGG FOR HUNDEKJØRING Kontoret undersøker med NIF på hva som kreves for å få til et nasjonalt anlegg/riksanlegg, og for å se hva dette vil innebære for forbund, klubb etc. Informasjonen sendes da videre til styret for gjennomgang. 12 REPRESENTASJON PÅ NASJONALE LØP 2012 Nordisk: NM del 1, januar, arr. Asker TK Gunnar Solberg NM del 2, februar, arr. Bærum HK (kongepokal) Gunnar Solberg Sledehund: NM sprint/mellomdist. Del 1, januar, arr. Hamar TK Svein Erik Teslo NM sprint/mellomdist. Del 2, februar, arr. Hamar TK Svein Erik Teslo NM langdistanse (foreløpig ingen arrangør) - Seppala, mars, arr. Nittedal HK Katrine Foss/Marte Hjertum Styret representerer ikke på internasjonale løp, men det skal være lagledere til: SOC slede/nordisk, januar, Åsarna, Sverige Det vil ikke bli sendt landslag i nordisk stil til SOC, iht. avtale mellom de nordiske landene, så der blir det ingen lagledere fra NHF som reiser. EM slede/nordisk, februar, Les Fourgs, Frankrike. Forslag til lagleder fra TKN: Robert Corell Leder av TKN vil avklare dette med ham, og med TKS. 13 DISP.SØKNAD (INNSTILLING FRA TKS) Vedkommende har søkt dispensasjon på antall hunder til start i NM slede mellomdistanse. Han ønsket å starte med 5 hunder i 8-spann klassen. TKS har innstilt til styret om at søknaden godkjennes.. 3

4 Vedkommende må da være klar over dette med antall hunder under løp (refereres til reglementet). Det antall hunder som stiller til start må komme til mål. Det er da ikke anledning til å sette ut hunder, da vedkommende vil bli diskvalifisert. Vedtak: Styret godkjenner TKS sin innstilling. Kontoret gir vedkommende tilbakemelding om styrets vedtak. 14 KORT INFORMASJON FRA TK ENE a) TKN Har avholdt møte siden forrige styremøte. De jobber sammen med TKS for å arrangere en landslagssamling på Toppidrettssenteret. Det jobbes også med EM 2012, som skal avholdes i Frankrike i midten av februar. b) TKS Har avholdt møte siden sist. De har ikke fått sett noe på dette med Handlingsplanen foreløpig. TKS ønsker seg post 2 midler (ungdomsmidler) til SOC/EM. Dette er noe styret må se på. SOC: Det er påmeldt deltakere fra Norge. Veldig bra deltakelse. EM: TKS har informert om deltakelse her, ifm. Hamar Hundekjørerfestival. Det har foreløpig fått 5 tilbakemeldinger om deltakelse i EM. c) TDK Aktivitetene er i full gang, så de har ikke så mye å komme med. Det har kommet ønske om TD-kurs, som de skal se på. I tillegg skal det avholde samling ifm. tinget i sommer. d) UK Skal arrangere samling i mai for ungdommen. Blir på en aktivitetspark utenfor Oslo. Tingdokumentene skal gås igjennom, i tillegg til sosiale aktiviteter. Mulig dato: mai. UK ønsker å gi noe reisestøtte til deltakerne der. e) BMU Ikke vært noe korrespondanse siden VM barmark. f) NHFs kontor Alt går sin gang. Kontorplassen er snart klart, slik at begge ansatte kan være tilstede på kontoret samtidig. g) Presidentskapet Jobber med SFF mot NIFs ledermøte i juni, der det mulig kan bli et ekstraordinært ting. De har ønsker å møte NHFs klubber, slik de gjorde med Hadeland i President og 1. visepresident ser på dette videre. 15 DATO FOR KOMMENDE STYREMØTER Onsdag 15. februar kl Onsdag 14. mars kl Onsdag 11. april kl Mandag 14. mai kl Fredag 1. juni kl Alle møtene blir på idrettens hus, unntatt det siste som tas ifm. tinghelgen. 4

5 16 EVENTUELT a) Canadisk maleriutstilling i Nasjonalgalleriet fom 26. januar midten av mai. Det er kommet henvendelse til NHF der Nasjonalgalleriet ønsker å få noen fra miljøet til å holde et foredrag om hundekjøring ifm. denne utstillingen, og helst før påske. Styret er usikker på hva de egentlig ønsker. President og 1. visepresident tar saken videre. b) Terminfesting av Femundløpet 2012 Femund TK har kommet med noen spørsmål vedr. terminfesting av løpet og samarbeid med NHF. Ved terminfesting av løpet vil de (og Finnmarksløpet) få dekket 50% av TD kostnadene fra NHF. NHF dekker og veterinærer på langdistanseløp med kr ,- pr. dag, som dekker tapt arbeidsfortjeneste. Overnatting etc. dekkes av arrangør. Dette gjelder dersom løpet/løpene er NM. Ved terminfesting av løp (og evt. NM status), så gjelder NHFs reglement, som tidligere år. Kontoret gir klubben tilbakemelding, og henviser til tidligere e-post av 8. desember c) Sak neste møte: Tanker omkring aktiviteter spinne videre på VM-effekten. Tinget 2012 settes på agendaen til hvert styremøte fremover. Oslo, 11. januar 2012 Stephen Smithurst referent Distribusjonsliste etter merknadsfrist: NIF Styrets medlemmer NIFs idrettsstyremedlem (ansvar NHF) Hundekjørerkretser Hundekjørerklubber Kontrollkomité Idrettens Regnskapskontor Revisor 5

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Tirsdag 14. september 2010 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Venke de Lange (VL), 2. visepresident Ingar Spigseth

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 7. oktober 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål, Oslo Tid: Onsdag 4. mars 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfod (SB),

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 24. mars 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident Siri Barfod

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 7. oktober 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident (til

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 Sted: KCO Advokater, Malmskriverveien 4, Sandvika Tid: Tirsdag 11. juni 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 Sted: Toppidrettssenteret, Oslo Tid: Torsdag 22. januar 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfor (SB),

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 12-13

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 12-13 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 12-13 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Mandag 8. april 2013 Til stede: Forfall: Katrine Foss (KF), fung. president Anders Fugelli (AF), fung. 2. Visepresident Stein

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål, Oslo Tid: Onsdag 25. mars 2015 Til stede: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfod (SB), 2. visepresident

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

Styremøte NRF Nr. 4 2015

Styremøte NRF Nr. 4 2015 Styremøte NRF Nr. 4 2015 Sted: Gardermoen Dato: 26/05/15 Tid: 17:00-22:00 Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem),

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Lørdag 25.januar 2014, kl 13:00 15:55 Neste møte: 19.mars. Telefonmøte DELTAKERE: Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 3 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 10. Oktober 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 17.00 Sted: Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Knut Westbye, Anders

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell Tilstede: Dalen, Knut Westbye, Anders Gogstad, Unni Weiseth, Anne Jensrud, Harald

Detaljer

STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud.

STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud. STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud. 1/2014 Årsmøteforberedelser: - Dato for årsmøte i THK blir satt

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Protokoll. NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Protokoll. NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion Protokoll NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13 Tid og sted Til stede Forfall Øvrig delt. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion Hedi Anne Birkeland, president Freddy S.

Detaljer

Styremøte 01/01. Fra administrasjonen stillte Julius Moe og Harald Skjæran. I tillegg møtte Andreas Høistad, driftsleder i NIF IT.

Styremøte 01/01. Fra administrasjonen stillte Julius Moe og Harald Skjæran. I tillegg møtte Andreas Høistad, driftsleder i NIF IT. Styremøte 01/01 19.-21. januar 2001 REFERAT FRA STYREMØTE 19. 21. januar 2001 Til stede: Jan Aasen, Arne Thomassen, Svein Aage Jensen, Gerd Marit Harding, Inger Hjellemarken, Einar Andreassen, Halvor Kalberg,

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU PROTOKOLL STYREMØTE NR 8/2014 ULLEVÅL 16. desember 2014 Til stede: Øivind Eriksen, Ingvild Sorteberg,

Detaljer

Referat nr. 2/2015 KG agility

Referat nr. 2/2015 KG agility Referat nr. 2/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 27.04. kl 20 på Skype Stensrud Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Stensrud Leder Ja Annette Mjøen Ja Gondola Guttormsen Nei Marianne Moe

Detaljer

Med Livet som Innsats. Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp. Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb

Med Livet som Innsats. Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp. Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Med Livet som Innsats Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp Du finner årsrappporter og forslag inne i avisen Torvil Dahlen vant den gjeveste

Detaljer

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet.

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 01 2004/2006 STED: Oslo Ullevål DATO: 11-12 august 2004 TID: Lørdag kl. 10:00-17:00 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Anne-Sofie Skaufel

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2002/2004

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2002/2004 1 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2002/2004 STED: Idrettens Hus/Ullevål stadion, Oslo DATO: Fredag 21. febr. + lørdag 22. febr. 2003 DELTAKERE: Marit A. Scheie President Helge Danielsen Visepresident

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 07 2004/2006 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO: 27. august 2005, kl. 13-17 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU PROTOKOLL STYREMØTE NR 1/2011 Oslo, 12.januar 2011 Tilstede: Fra adm: Øivind Eriksen, Knut Olav

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU PROTOKOLL STYREMØTE NR 2/2012 Oslo 29. februar 2012 Oslo 06.03.2012 Tilstede: Fra adm: Øivind Eriksen,

Detaljer