Velkommen til regionårsmøtet 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til regionårsmøtet 2011"

Transkript

1 Årsmelding

2 innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen... 4 Årsmelding Arbeiderne... 5 Regionstyret... 7 Møtevirksomheten... 7 Regionarrangement... 7 Seniorarbeid... 9 Forsamlingene/foreningene... 9 Kvinnearbeid... 9 Andre tilknytningsformer...10 Informasjon/media...10 Skoler...10 Samarbeid...10 Kontor/eiendommer...11 Økonomi...11 Årsmelding Acta...13 Årsmelding Alpha Norge...15 Årsmelding Horve Ungdomssenter...16 Årsmelding Stavtjørn Misjonssenter...17 Årsmelding Stemnestaden...18 Årsmelding Vaulali...19 Solborg Folkehøgskole...20 Karmøy Begravelsesbyrå...21 Regnskap Skattefritak...37 Når testamentet skal skrives...38 Foreninger, lag og kontaktpersoner pr Regionarrangement Kandidater til valg...50 Handlingsprogram

3 Velkommen til regionårsmøtet 2011 på Stemnestaden lørdag 26. mars Tema: Søk først Guds rike Taler festkveld: Hans Thore Løvaas Program Registrering m/kaffe og rundstykke Søk først Guds rike Årsmøte (årsmelding, regnskap) Middag med kaffi 15:15 Årsmøte fortsetter (handlingsplan, fremtid) 18:00 Kveldsmat Festkveld med tale av Hans Thore Løvaas Saksliste til regionårsmøtet: 1. Konstituering 2. Årsmeldinger Regnskap Valg - regionstyre - valgkomite - revisor 5. Normisjon fremover Eget opplegg for barna på dagen. Påmeldingsskjema og mer info sendes til foreninger og direktemedlemmer. Ta kontakt med regionkontoret tlf eller innen torsdag 17. mars og meld deg på årsmøtet! Velkommen til Stemnestaden 3

4 Jubileumsåret 2011 Vi er inne i Normisjons jubileumsår. Siste nyttår var det 10 år siden fusjonen mellom Indremisjonsselskapet og Santalmisjonen og det har allerede vært en del jubileumsmarkeringer både sentralt og regionalt/lokalt. Og mer vil det nok bli etter hvert. Nå kan det stilles spørsmål om 10 år er en alder det er grunn til å markere med så mye feiring. Historisk sett var fusjonen en stor begivenhet og det var mange som var skeptiske og ikke hadde tro for at dette ville lykkes. I så måte gir disse10 årene stor grunn til feiring. Vi har erfart at organisasjonen har gått seg til, og vi opplever at det nå tenkes på Normisjon som én organisasjon og ikke to organisasjoner, som ble slått sammen. Dette gir et godt utgangspunkt for arbeidet videre. Og det er fremtiden som må ha fokus! En organisasjon er kun et redskap for arbeidet med å nå videre ut med evangeliet. Det er alt det arbeid som legges ned i den enkelte gruppe/forening/forsamling/menighet som betyr noe. Og kanskje aller mest hvordan vi som enkeltmennesker er villige til å la oss bruke av Høstens Herre, til å nå de ufrelste med evangeliet. I de fleste sammenhenger oppleves det i dag svært sjelden at ufrelste kommer på samlingene våre, slik det gjorde for en god del år siden. Derfor er det ikke lenger nok å «bare» arrangere møter, innby til disse og tale omvendelse og frelse. I dag må vi møte de ufrelste der de er, som medmennesker. Vi må bli mer bevisste på å etablere vennskap med ufrelste. På den måten kan vi etter hvert få så god og fortrolig kontakt at det vil være naturlig å fortelle om vår tro og hva dette betyr for oss. Deretter kan vi invitere dem med til våre samlinger. Undersøkelser viser at det er mange mennesker som i dag er ensomme og som ønsker at noen tar kontakt med dem. Mange ønsker gjerne bare noen å snakke med, men det viser seg også at mange ønsker kontakt med mennesker som de kan åpne seg for og som kan hjelpe dem med svar på vanskelige spørsmål om tro. Er vi da villige til å gå til slike når vi blir minnet om det? Terje Ueland Regionstyreleder 4

5 Årsmelding 2010 Det er med stolthet og takknemlighet vi her kan presentere årsmeldingen for Det er litt av et arbeid du er en del av! Jeg vil benytte denne anledningen til å takke for den innsatsen du har lagt ned i 2010 tusen hjertelig takk!! Sammen driver vi et arbeid omkring visjonen: «Å nå de unådde og gjøre mennesker til disipler!» Her ligger våre utfordringer, og vi lever i en tid med ett press på oss mennesker som er formidabelt utviklingen innen media og kommunikasjon har gjort at den enkelte av oss mottar mange inntrykk i løpet av en dag. Vår oppgave er å gjøre Jesus synlig. Slik at Han kan få møte den enkelte av oss, der vi er. Dette er vår felles utfordring rundt omkring på våre møteplasser. Jesus er svært tydelig på sin posisjon. Jesus sier: Jeg er veien, sannheten og livet. Jeg er livets brød. Jeg er døren. Vi må bli tydelige på dette i våre liv. Står vi sammen om dette, kan det gjøre oppgaven vår lettere det er den store fordelen ved å være en organisasjon. Vi kan møtes for å oppmuntre hverandre til å slippe Jesus mer inn i våre liv. I slutten av 2010 var det flere som kom med det samme bibelverset: Matt 6,33 «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.» Dette vil bli tema på årsmøtet. Klarer vi å leve dette, tror vi at flere kan bli frelst av Jesus Kristus. Vår generalsekretær var ute i permisjon i løpet av Han kom tilbake med ett nytt vitnesbyrd. Han vitnet om at vi måtte bli mer Åndsstyrte, at det ikke nyttet med all verdens lederskapstenkning om den ikke var Åndsdrevet. Dette opplever jeg har ført til en ny giv blant oss, og vi er svært optimistiske på evangeliets og våre vegne. Velkommen til å være med videre vi gleder oss! Erik Rørtveit, Regionleder Arbeiderne Følgende var ansatt i regionen i 2010: Regionleder Erik Rørtveit, regionleder Acta, barn og unge i Normisjon: Ingar Auklend, Acta-leder (sluttet desember) Kenneth Kolltveit, barne- og ungdomsarbeider Velaug Trodahl, disippel-/lederutvikler Jorun Marie Hauge, barnearbeider Leif Inge Sørskår, leirkoordinator/ledertrener Lina Fisk Eide, barne- og ungdomsarbeider Matthew Rishton, barne- og ungdomsarbeider (fra september) I tillegg kommer sesongansatte i leirarbeidet. Voksenarbeid: Modgunn Brynjelsen, voksenarbeider Aud Vihovde Hoftun, distriktsleder Hans Høie, ledertrener / forsamlingsleder Ålgård Kørner Høie, forkynner/bestyrer på Stemnestaden (vikar) Inge Morten Paulsen, fellesskapsutvikler/ leder Alpha Norge Ketil Stokkeland, fellesskapsutvikler Unni Sæves Vignes, foreningsarbeider Gjermund Lygre, misjonskonsulent Jo Kjetil Løsnesløkken, bønne- og innsamlingsleder John Birger Wold, fellesskapsutvikler Bjørn Storm Johansen, evangelist (fra september) Administrasjon: Einar Larsen, administrasjonsleder Helene Skimmeland, økonomiansvarlig Torunn Fjelde Hansen, kontoransvarlig Marit Bergtun Stava, kontorsekretær Haugesund Leirstedene: Siv Elin Byberg, bestyrer Horve Kirsti Byberg, kjøkkenleder Horve Norvald Horve, leirstedsarbeider Horve Lillian Søvik Håheim, kokk Horve Marit Fisketjøn, leirskoleleder Lars Håkon Løland, lærer leirskolen Bodil Høie, bestyrer Stemnestaden (sykemeldt fra april) Kørner Høie, Stemnestaden (konst. bestyrer fra april) Hildbjørg Mannes, leirstedsarbeider Stemnestaden Olaug Ytreland, leirstedsarbeider Stemnestaden 5

6 Jan Gunnar Skogen, leirstedsarbeider Stemnestaden (fra oktober) Kjersti Hausberg Bjerga (fra oktober) Johne Varland, bestyrer Vaulali Sveinung Notvik, kjøkkenleder Vaulali Einar Tjørn, Stavtjørn På leirstedene er dessuten flere engasjert på timebasis. I tillegg til disse som er ansatt i regionen, har vi også mange andre gode medarbeidere, som er ansatt i våre foreninger/forsamlinger, barnehager, begravelsesbyrå og skoler. Vi opplever at medarbeiderfellesskapet og arbeidsmiljøet i regionen er godt. Laurent, Oddbjørg, Caitlin og Evan Deriaz. Møyfrid Alsvik Moskvil og Kristian Moskvil reiste ut i september 2010 for å være lærere for misjonærbarn. Gjermund Lygre (Førresfjorden) var også i 2010 engasjert i arbeidet på bibelskolen i Bafoulabé. Han arbeider med dette både fra Norge, og han har også vært flere uker i Mali. Ansatte samlet til arbeidermøte på Vaulali. MISJONÆRER Aserbajdsjan Trond Langen (Stavanger) bor i Ganja, er Direktør for Viator mikrokreditt. Nepal Jarle Fjelde (Jørpeland) og kona Sunu kom hjem etter endt tjeneste. Hildegunn og Roar Flackè i Mali. Mali Anita Haugstad Haugsjå (Vigrestad) og Hølje Haugsjå og sønnen Mathias kom hjem etter endt tjeneste. Hildegunn og Roar Flacké reiste ut i august 2009 for å starte i sine oppgaver. Roar er direktør og ansvarlig for Normisjon sitt arbeid i Mali. Hildegunn har ansvaret for gjestehuset i Bamako. Oddbjørg og Laurent Deriaz (Sandnes) og barna Evan og Caitlin reiste ut igjen til tjeneste i Bamako i løpet av Kambodsja, fullt ansvar til Rogaland IMI kirken, Norkirken og Normisjon region Rogaland har sammen overtatt den formelle driften av misjon i Kambodsja. IMI kirken og Norkirken har i flere år hatt en sentral rolle sammen med Normisjon sentralt for ansvaret for misjon i Kambodsja. Landsstyret har overlatt ansvaret i sin helhet til Rogaland. Kambodsjastyret har 5 medlemmer, 2 fra IMI kirken, 2 fra Norkirken, og 1 fra regionen. Solborg Folkehøgskole og IMF/Normisjon forsamlingen på Nærbø er og store aktører som har Kambodsja som sine misjonsprosjekt. Kambodsja er et land med mange muligheter. Det er en ung nasjon både som land og befolkning Vi er ønsket av folket og myndighetene både i kirkebygging og humanitært arbeid, og det drives allerede både humanitært og kirkebyggende arbeid av Normisjon. Våre misjonærer i Kambodsja er Markus og Elke Køker. Kambodsjastyret fra v. Terje Høyland (IMI), Ådne Berge (Norkirken (leder)), Einar Larsen (regionen), Arnt Egil Rørtvedt (Norkirken), Martin Cave (IMI). 6

7 Familien Køker, her fra ImfNorforsamlingen på Nærbø. Global Disippel Gå Ut Senteret har hatt sine studenter i praksis (globale disippler) i Normisjons samarbeidsland eller andre land. Disse kommer fra Rogaland: Kambodsja: Linda Braut, Nærbø Kambodsja: Gøril Stokkeland, Bjerkreim Senegal: Bjørn M. Bergli, Kopervik Senegal: Ragnhild Tegle, Bryne Ecuador: Myrna Torvund, Bryne India: Jarle Stokka, Hommersåk Uganda: Lina Stene, Bryne Brasil: Malin Ersdal Svartveit, Bryne Equador: Hanne Harbo,Stavanger Linda Braut fra Nærbø (tv) sammen med noen Globale disipler hun var sammen med i Kambodsja. Ulønnede medarbeidere Regionen er velsignet med mange ulønnede medarbeidere, som tar på seg forkynneroppdrag, besøker foreningene, hjelper til på kontoret og på leirstedene. For å dyktiggjøre og inspirere dem som står i utadrettet ulønnet tjeneste, har vi to samlinger i året. Leif Berge og Harald Grønstøl organiserer forkynneroppdragene i sør. I lag med Liv Helgeland hjelper de også til på regionkontoret med betydelig innsats. Tusen takk!! Så langt vi har registrert har følgende hatt regelmessige forkynneroppdrag i regionen i 2010: Leif Berge, Torleif Bru, Kåre Bødalen, Svein Dahle, Olav Kjetilstad, Jakob Dyngeland, Jan Olav Dale, Odd Erik Eriksson, Harald Grønstøl, Arne Haug, Helga Hausken, Dagrunn Helland, Bjørg Hetlelid, Gudrun Tora Husveg, Kristoffer Hølland, Egil Karlsen, Magnus Kro, Jørgen Landa, Ingunn Moi, Brit Niemi, Karl Nærland, Magne Oftedal, Trond Pundsnes, Astrid og Lars Reinlund, Tracy Rishton, Kjersti og Joar Sandanger, Sølve Salte, Lars Sigmund Simonsen, Otto Sirnes, Agnar Spanne, Odd Svendsen, Jens Tveit, Per Tjøstheim, Roy Throndsen, Einar Tjørn, Terje Ueland, Geir Toskedal, Astrid Valle, Gunleiv Velde, Martha og Johan Vistnes, Kåre Vågane, Astrid og Kåre Wølstad. I tillegg har flere hatt møter etter spørsmål fra lokale enheter. Regionstyret takker alle ansatte og ulønnede medarbeidere for tjenesten i Regionstyret I 2010 hadde regionstyret følgende sammensetning: Terje Ueland (leder), Odd-Terje Høie (nestleder), Ola Helgeland, Gunn Marit Lygre, Elise Lunde, Otto Fjelde og Aud Jorunn Baustad. Sveinung Lunde, Ole Dagfinn Østhus, Thor Oddvar Østhus var varamedlemmer. På regionårsmøtet gikk Ola Helgeland og Elise Lunde ut av styret. Berit Helgøy Kloster ble nytt styremedlem, mens Sveinung Lunde, Olga Slettebø Gilje og Anna Lauvsnes ble nye varamedlemmer. Velaug Trodahl og Kørner Høie har vært ansattes representant, mens regionlederen har vært sekretær for regionstyret. Camilla Ebert-Johnson og Kristian Eiane har representert Acta-styret. Regionstyret hadde seks møter i 2010 og behandlet 58 saker, blant annet Landsstyret sitt forslag til omorganisering, åndelige utfordringer, økonomi og personalsaker. Styrets medlemmer har også utgjort årsmøte for foreningen Solborg folkehøgskole, foreningen Vaulali leirsted og foreningen Karmøy begravelsesbyrå. Møtevirksomheten Våre forkynnere (lønnede og ulønnede) har sammen med våre lokale kontakter også i 2010 bidratt til en ganske omfattende møtevirksomhet i regionen. Vi har registrert flere forespørsler i 2010 enn i 2009, en gledelig utvikling. Oppslutningen om møtene varierer mye. Der det prøves alternative møteformer, kan vi ofte se en vekst. Flere steder bør gjerne «samle glørne» på tvers av bedehuskretser. Åpne fellesskap i hjemmene er også et godt alternativ. Det viktigste er ikke husene eller hvordan vi samles, men at Kristi ord fortsatt kan bo rikelig iblant oss. 7

8 Regionale arrangement Også i 2010 har mange fått livsviktige møter med Jesus på arrangementene våre. Arrangementene bidrar videre til å skape engasjement for misjon nært og fjernt. Året startet med den tradisjonsrike medarbeiderfesten for sørfylket på Tananger bedehus og på Stemnestaden for Nordfylket. Mye folk, god stemning. I Tananger talte Sigve Ims, på Stemnestaden talte Kurt Hjemdal. Regionsårsmøtet var på Finnøy lørdag 17. april, i flerbrukshallen på Judaberg. 166 stemmeberettige utsendinger var til stede. Utsending fra Hovedstyret var Johannes Redse, rektor på GåUtSenteret. Tema for samlingen var «kraft i en ny tid», og Vind300 ble presentert for første gang. På kvelden var det misjonsfest med hilsen fra ordfører Kjell Nes og flott sang av Finnøy Kyrkjekor. Tale av Johannes Redse. 2. påskedag var det samlet ca 70 personer på Stemnestaden til feiring av Jesu oppstandelse gjennom mye sang, Sommerleir for funksjonshemmede samlet dette året en flokk på ca 20 deltakere. Her fikk vi oppleve mye spontan livsglede gjennom enkle Bibelsamlinger, mye sang, tur i det blå, spill og ulike aktiviteter. På seniorleiren på Vaulali var det fullt hus også dette året. Erik Rørtveit deltok som taler. Å være sammen mange dager og dele av Guds ord er godt og oppbyggende. Fjellvandringsleir for vaksne på Gullingen samlet også dette året fulle hus til Bibelundervisning, dagsturer i fjellet og fellesskapssamlinger med fokus på misjon. Magne Todnem var årets taler. Unni Sæves Vignes var med som sanger og musikker. Normisjonsdager på Stemnestaden med fokus på Bibel, fellesskap og misjon. Årets taler var Knut Svein Dahle frå region Agder. Johan og Marta Visnes deltok med sang. Normi-marken er en årlig storsamling på Strandalandet med godt program, salg av markens grøde og mye mer. I 2010 var den lagt til Jørpeland, september, med Hans Høie som taler. Mye folk samlet til årsmøte på Finnøy. forkynnelse, misjonsinnslag, nattverd og forbønn. Gjermund Lygre var kveldens taler. Kristi Himmelfartsdag var felles samlingsdag for de Lutherske organisasjonene på Haugalandet. Også dette året var denne lagt til Stemnestaden. Da var der først stort familiemøte og ulike aktiviteter for store og små. Deretter var det temamøte i sprengfullt lokale med Espen Ottosen som taler. Ulike sangkrefter frå distriktet deltok på begge samlingene. Julemesser Midt i den mørkeste årstiden går julemessene av stabelen. Dette er viktige arrangement både sosialt, økonomisk og strategisk. Messene er blant annet en god mulighet til å nå nye mennesker. Vi retter en stor takk til alle som er med på julemesser og andre messer og basarer i en eller annen sammenheng. Dere gjør en flott og viktig innsats. Seniorarbeidet I nordfylket har vi en seniorkomite, som består av Bernt Førre, Jan Hordvik, Ingrid Mortensen, Kristine Fosen, Ingvald Eikje, Kristian Nes og Modgunn Brynjelsen. I sørfylket besto seniorkomiteen i 2010 av Johannes Byberg (leder), Leif Berge, Aslaug Espedal, Jostein Jøssang, Turid Fosså og Arne Kolnes. 2. pinsedag hadde vi pinsefest for alle generasjoner med ca 150 mennesker på Stemnestaden. Gjennom lovsang, forkynnelse, misjonsinnslag og bønnevandring fikk vi oppleve Den hellige Ånds nærver. Erik Rørtveit talte til de voksne. Jorunn Marie Hauge og Jo Kjetil Løsnesløkken hadde ansvar for opplegg for barna. Det ble arrangert mannshelg på Vaulali med god deltakelse. Mannshelg er en god tradisjon som svært mange setter pris på. Erik Rørtveit deltok som taler. Allsidig og kjekt på seniorleir på Vaulali. 8

9 Forsamlingene I Rogaland er sju forsamlinger knyttet til Normisjons forsamlingsnettverk. Flere av disse har egne ansatte og driver et allsidig arbeid for ulike aldersgrupper. IMIkirken i Stavanger og Norkirken i Sandnes har status som menigheter. På Vigrestad har vi Norforsamlingen. På Saron Bryne og Nærbø bedehus samarbeider vi med Indremisjonsforbundet. I Strand er Huskirkene tilsluttet Normisjon. På Ålgård samarbeider vi med Misjonsselskapet og Misjonssambandet. Vi er også involvert i «forsamlingsbyggende arbeid» andre steder i regionen, alene eller sammen med en eller flere andre organisasjoner. Liv og røre i den nystartede IMI Tananger. Strategiarbeid Landstyret la i fjor frem forslag om å endre organisasjonsmodellen for Normisjon. Etter høring på alle regionale årsmøter valgte Landstyret å trekke forslaget. Dette ble kunngjort under ledersamlingen på Gå Ut senteret i Hurdal i juni Landstyret har satt ned et strategiutvalg som jobber frem mot Generalforsamlingen i Her er Rogaland delaktig og utvalget har alle sine møter i regionen. Her er disse med fra Rogaland: Gunn Marit Lygre, Halvor Lindal, Geir Mykletun, Berit Helgøy Kloster og Erik Rørtveit. Regionstyret har satt i gang et strategiarbeid for Normisjon sitt arbeid på Nord-Jæren. En vil i første omgang se på dette området først, slik at en ikke starter mange prosesser med for ulike retninger. Ådne Berge ble bedt om å lede arbeidet. En rekke parter som har forbindelse med Normisjon har vært med i arbeidet. Utvalget vil i løpet av 2011 komme med sin innstilling til regionstyret. Foreningene Ulike typer foreninger og grupper er fremfor alt viktige åndelige og sosiale fellesskap lokalt. Samtidig er de fortsatt en hovedbærebjelke i det regionale og internasjonale arbeidet, både økonomisk og med tanke på forbønn. Foreningene er store bidragsytere til messene våre både ved å sørge for gevinster og ved praktisk arbeid. Mange av foreningene har også basarer som samler mye folk og gir store gaver til misjon i Norge og blant folkeslagene. Kvinnearbeidet Rundt i hele Rogaland har kvinner i ulike alder møtt hverandre til foreningsmøter også gjennom dette året. Her har mange fått påfyll for troslivet og oppmuntring til hverdagen. Kvinneforeningene er fortsatt en av de viktigste bærebjelkene i misjonsarbeidet både når det gjelder økonomi og forbønn. Kvinneforeningsdagen på Horve samlet sprengfullt hus. Berit Helgøy Kloster talte om: «Vi venter en venn» og der var inspirerende misjons-informasjon, flott sang og musikk og trusstyrkende intervju frå levd liv. «Inspirasjonssamling for kvinner» er arrangert på følgende steder: Varhaug, Madla, Bru, Finnøy, Egerøy, Sviland, Tau, Sauda, Åkra, Skjold og Sand. Tema på desse har vore: «Guds farshjerte som banker», «Å være den du er der du er» og «Å sjå det store i det små». Frammøtet de ulike stedene har vært svært bra, og mange har gitt uttrykk for at dissse kveldene har gitt hjelp til hverdagslivet og inspirasjon til misjon. Det er også gledeleg at nye generasjoner av kvinner har vært så aktivt med. De to kvinnehelgene, på Horve og på Stemnestaden har også vært viktige kraftstasjonar for ulike generasjoner. På Stemnestaden i april var Tonje Haugeto Stang med som taler, og temaet var: «Med Gud i kvardagen». På Horve i oktober talte Marta Irene Eriksrød ut frå temaet: «Guds bekk er full av vann». To kreative og målrettet kvinnekomiteer har gjennom året utført ein flott innsats. Med i disse er: Jofrid Høie, Mia Sande, Anne Marie R. Hausken og Torunn F.Mæland (Sørfylket) Ingunn Moi, Sissel Dam, Liv Olen Skorpe Sjøen,Anne Grete Haugland (fram til juni), Tove Anita Baustad (etter juni), Kari Anne Rafdal (permisjon frå juni) og Marta B.Woll ( frå juni) (Nordfylket). Unni S.Vignes og Aud Vihovde Hoftun har hatt hovedansvar for 9

10 kvinnearbeidet i hver sin del av fylket, men de har også hatt mye samarbeid om arrangement i løpet av året. Begge to kjenner stor glede ved å stå i denne viktige delen av arbeidet i regionen. Regionens nettsted er den mest aktive informasjonen for regionen. Blant annet legges ut arrangementer i Normisjon-regi som blir rapportert inn. Yngre generasjoner bruker nettet hyppig. Blant annet skjer leirpåmeldingen hovedsakelig på internett (www.acta.as/rogaland). Skoler Solborg Folkehøgskole er organisert som forening med regionstyrets medlemmer som årsmøte. Kontakten mellom skolen og regionen er god og Solborg er en veldrevet skole som når og former mange unge som vi ellers ikke når. Solborg har misjonsprosjekt knyttet til Normisjons arbeid i Kambodsja. For øvrig henviser vi til egen årsmelding for Solborg og nettsiden Komiteen for kvinnehelgen på Stemnestaden. Andre tilknytningsformer Det er mange måter å knytte seg til Normisjon på. Her er noen tall når det gjelder medlemskap, givertjeneste og abonnement i regionen (tall i antall personer) Direktemedl.sk Fast givertj NorNytt abb. (6 nr.) Agenda Informasjon/media NorNytt trykkes sentralt, samordnet med andre regionblad. Det kom ut seks ganger i 2010 og hadde åtte sider regionstoff og fire sider fellesstoff for hele organisasjonen. Tilbakemeldingene på NorNytt er positive, det blir lest, og er en viktig informasjonskilde for svært mange. Det ble besluttet å endre bladet for 2011 til å bli i tabloidformat. I 2011 heter informasjonsavisen. Nytt fra Normisjon. Rogaland og Agder samarbeider om felles utgivelse i Nå kan du handle på Galleri Sola på nett. IMI-kirken driver Acta Bibelskole i Stavanger. Se www. actabibelskole.no. KRISS ungdomsskole på Nord-Jæren står fortsatt på vent. Samarbeid Menighet og misjon Vi samarbeider bredt med menigheter og forsamlinger i rammen av Samarbeidrådet for menighet og misjon i Stavanger bispedømme (SMMS). Vi har dette året ryddet i våre lister og slik fått korrigert listene våre. Vi har nå ca 20 menigheter/forsamlinger som har avtale med Normisjon om å støtte arbeid i samarbeidslandene. Vi har sett at vi i Normisjon ikke har vært dyktige nok til å følge opp menighetene med informasjon, oppfølging og besøk. Vi kan bare beklage dette og vi vil framover prøve å følge opp alle de som har en avtale med oss på en bedre måte. SMMS har sagt at en ønsker å lage bedre avtaler som sikrer nettopp en bedre oppfølging, evaluering og muliheter for å bytte misjonsprosjekt eller fornye prosjektet som en har. Dette er gjort for å sikre at misjonsavtalen blir en vinn-vinn situasjon for menighet/forsamling, arbeidet ute og for Normisjon lokalt. SMMS seks organisasjoner er nå i gang med å lage til «misjonspakker», det vil si opplegg som skal være med å spre kunnskap om misjon, misjonsengasjement og misjonsglede i menighetene og organisasjonslivet i bispedømmet. Disse «pakkene» er å finne på bispedømmets nettsider. Målet er at alle de seks organisasjonene hver skal lage tre «pakker» som er rettet mot barn og unge. Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) Normisjon er medlem i KIA Rogaland. KIA er en ressurs for menigheter, forsamlinger, lag, foreninger, enkeltpersoner og organisasjonene i fylket. KIA er en flott redskap i arbeidet med å ta vel imot våre nye lands- 10

11 menn. Over 60 % av våre nye landsmenn er kristne, våre søsken. Vi har et ansvar for å inkludere de i våre fellesskap. Dette året har KIA blant annet vært med og organisere en flott inkluderingsmarsj på Sandnes med over 150 deltakere, det var stor interesse for KIAs konferanse om trosfrihet og beskyttelse for konvertitter der blant annet Dagfinn Høybråten deltok. KIA har utifra KIA loftet i Stavanger tilbud om leksehjelp, fellesskapskvelder, gospelkor, gudstenester og ulike grupper. Har dere i forsamlingen eller på bedehuset ønske om å få besøk av et kor, hvorfor da ikke be Multicultural gospel choir på besøk? KIA har grupper flere plasser på Jæren og et arbeid i Kopervik og noe er på gang i Haugesund. Har du lyst å bli beriket, be en ny landsmann/kvinne på besøk. Se ellers KIA nettsider og bli inspirert. Bethaniastiftelsen Bethaniastiftelsen er en selvstendig stiftelse med røtter i Lars Oftedals diakonale virksomhet og historisk forbindelse med Ryfylke & Jæren Indremisjon. Bethaniastiftelsen har vi et nært samarbeid med. Vi blir invitert på hvert rådsmøte og flere aktive Normisjonsfolk er medlemmer i styre og råd. I 2010 var det særlig saken om de tidligere barnehjemsbarna på Vaisenhuset som kom i fokus. Svein Granerud og Else Kari Bjerva har vært med på et møte, der det fra Normisjon sin side ble bedt om tilgivelse for de overgrep som ble begått der. Videre sendte Bethaniastiftelsen ut et høringsdokument til alle Normisjon sine foreninger om forslag til nye vedtekter for stiftelsen. Regionstyret sendte ut sin uttalelse til høringen, samt et anbefalingsbrev i forbindelse med denne saken. Kontor/eiendommer Regionkontoret i Sandnes Regionkontoret ligger sentralt i Sandnes, i Flintergata 4, der vi leier lokaler. Lokalene brukes først og fremst til administrasjon, men også til styremøter og ledersamlinger. Haugesundskontoret Distriktskontoret for den nordlige delen av regionen ligger i IMI-gården i Strandgt 192 i Haugesund. Herfra betjenes foreninger, lag og bedehus, og det planlegges ulike arrangement i nordfylket. Den sentrale beliggenheten fører til at kontoret er en del besøkt. Resepsjonen betjener også IMI begravelsesbyrå og andre som har sine kontor her. Økonomi Regnskapet for regionen totalt (konsernregnskapet) viser et overskudd på kr Regnskapet for regionen eksklusiv leirsteder og Alpha, viser et overskudd på kr Det er kr. bedre enn budsjettert. Årets ordinære gaver beløper seg til som er en økning på kr fra Overskuddet er ført mot misjonsfondet. De totale inntektene ble kr og er kr høyere enn i 2009 og kr bedre enn budsjettert. De totale utgiftene beløper seg til kr Det er kr mindre enn budsjettert, men kr mer enn i Det er sendt kr (inkl. testamentarisk gaver kr ) til Normisjons sentralledd. Driftsmessig gikk Horve, Stavtjørn og Stemnestaden med underskudd, mens Alpha har et lite overskudd. Underskudd Horve og Stemnestaden er ført mot misjonsfondet, mens underskudd Stavtjørn er ført mot avsetninger for Stavtjørn. Overskudd Alpha er ført mot avsetninger for Alpha. Når det gjelder avsetninger viser vi til note 5 i tilknytning til balansen. Viser også til note 5 når det gjelder Vaulaliutbyggingen og note 7 angående Kriss. Send sms: skriv misjon, send til 2490, og du gir kr. 200,- til Normisjon. Avdeling Haugesund (Imi) Avdeling Tysvær haugalandbb.no 11

12 Autorisert regnskapskontor Storgt. 35, 4307 Sandnes Telefon Telefax KRISTELIG BOKHANDEL Haraldsgt Postboks 182, 5501 Haugesund Tlf Faks INFI EIENDOM AS Storgt Sandnes 12

13 Årsmelding Acta Rogaland 2010 Actastyret Actastyret i Rogaland hadde første del av året følgende sammensetning: Camilla Ebert-Johnson (styreleder), Margunn Lygre, Kristian Eiane, Eirik Lygre, Gunhild Lygre, 1.vara: Arne Baustad, 2.vara: Linda Dirdal På årsmøtet ble Camilla Ebert-Johnson gjenvalgt som styreleder. Ellers er følgende medlemmer av styret: Kristian Eiane, Johan Vårlid, Margunn Lygre, Arne Baustad, 1. vara: Heidi Sundvoll, 2. vara: Elisabeth Ulvøy. Representant fra regionstyret har vært Odd-Terje Høie. Actaleder Ingar Auklend har møtt på alle møtene frem til oktober, etter dette har regionleder Erik Rørtvedt møtt. I november valgte leder å trekke seg, og Kristian Eiane ble valgt til leder internt i styret. Actastyret har hatt ett godt år der vi har lært en hel del nye ting, og ikke minst fått være med på å forme retning til regionen. Vi har lagt ny handlingsplan, og lært oss å spille bedre på lag med de ansatte om hvordan vi kan bli bedre på lags- og leirarbeid. Vi ser en økende suksess med «Aktiv»-leirene på Vaulali, som er ment til å gi deltagerne litt ekstra aktiviteter. Vi har også opplevd å få en tettere link med de ansatte i Normisjon og regionstyret, noe som er svært positivt. En utfordring vi jobber med er å skaffe nok ledere til leir, både ungdommer og voksne. Dette ønsker vi å bli bedre på fremover, og spesielt vil vi se flere voksne som leirledere. Noe av det mest motiverende for året er alle de barn og unge som sier ja til Jesus. Ansatte Disse har vært ansatt i Acta region Rogaland i løpet av 2010: Kenneth Kolltveit, lederkonsulent og områdearbeider Ryfylke (80%) Velaug Trodahl, disippel-/lederutvikler Jorun Marie Hauge, barnearbeider Ingar Auklend, Actaleder (til 30. nov) Leif Inge K. Sørskår, leirkoordinator (gikk ned til 30 % fra 1. sep.) Matthew Rishton, Actamedarbeider (fra 1. okt) Lina Fisk Eide, områdearbeider Nordfylket (60% fra 1. april) I 2010 har vi hatt en del forandringer og en del utfordringer i Acta staben. Ingar Auklend begynte som ny Actaleder første januar, men valgte i slutten av året å si opp sin stilling. Høsten ble preget av personalmangel, samt langtidssykemeldinger i noen av de mer sentrale stillingene. Matthew Rishton begynte i en prosjektstilling i høst, og har vært svært hjelpsom på den tekniske siden og som leirleder. Vi gleder oss også over Lina Fisk Eide som ny medarbeider i nord. Vi kan være stolte av de ansatte i Acta som gjør en god jobb for å oppfylle en drøm om å se grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus. Disse enormt flotte personene har vært ansatt på timebasis i leirarbeidet i 2010: Gaute Hoftun, Jarle Stokka, Ane Holden Vincent, Daniel Overskott og Anette Aarstad. Klubber og lag Barnelag Det drives mye godt arbeid for barna i regionen vår. Mange lokale lagsledere har stått i dette arbeidet i mange år, og gjør en flott innsats for barna i lokalmiljøet. Også nye ledere kommer til, og det er gledelig å se. I de fleste lokallag oppleves tjenesten givende og betydningsfull, men noen har utfordringer knyttet til rekruttering av nye ledere, mens andre har plass til flere medlemmer. De fleste barnelag får besøk fra Acta to ganger i semesteret. Det innebærer ofte andakt og aktiviteter for barna. I tillegg setter vi av tid til å prate med lederne hvis dette er ønskelig. Men i en travel hverdag er de fleste lederne glade for å gjennomføre de vanlige oppgavene for kvelden, så lederpraten blir oftest mens ryddingen pågår. Vi ønsker å rette en stor takk til alle de lokale barnelagslederne som trofast stiller opp. Mange unge kan vitne om barnearbeidets betydning for deres tro, både som barn og voksne. Ungdomslag Vi har rundt 20 ungdomslag/kor i vår region som på ulike måter er med på å fullføre misjonsbefalingen. Det finnes mange fantastiske lag og kor i regionen vår som gjør en storveis innsats for at ungdom skal møte, følge og ære Jesus. Mange av lagene drives av ungdommene selv. Det er flott å se at de ivrer og brenner etter å nå sin egen generasjon med de beste nyhetene. I ungdomsarbeidene i vår region er det både gleder og utfordringer. Vi sørger over lag som legges ned, og mennesker som av ulike grunner faller bort fra vårt arbeid. Vi sørger over for mye å gjøre, og for få til og faktisk 13

14 gjøre det. Vi sørger for høsten er virkelig stor, men arbeiderne i sannhet få. Men midt i sorgen, sørger vår Herre for gleder. Vi gleder oss over nyheten om at mennesker kommer til frelse. Vi gleder oss over ungdommer som blir disippelgjort, og i stand satt til og gå ut. Vi gleder oss over vitensbyrdene om liv som berøres av Gud. Vi gleder oss over flotte frivillige medarbeidere som vi, nok er år, har vært så rikt velsignet med, og som så trofast har stått sammen med oss i arbeidet. Mest av alt gleder vi oss over Hans uendelig store trofasthet! Litt statistikk Her er litt tall om våre lag pr Tallene i parentes er fra Totalt antall lag 135 ( ) Barnelag 60 (54-65) Barnekor 26 (22-22) Tweenskor 4 (2-3) Tweenslag 12 (12-7) Ungdomslag 20 (17-21) Ungdomskor 6 (5-7) Dans- og dramagrupper 3 (5-6) Familiegruppe/kor 2 (2-4) Leirklubb / Impuls 2 (2-1) Amigos Amigos er en barneklubb som har vært svært viktig for mange barn både i Norge men også i våre samarbeidsland da amigos-klubbene i Norge hvert år samler inn store summer for å hjelpe andre barn. I 2010 fikk Amigos en god nettside med bibelhistorier, videoer og informasjon om Amigos sine prosjekter rundt om i verden. På sommerleirene våre går kollekten til Amigosprosjektet. Kompis Acta sin givertjeneste for ungdom, Kompis, hadde 251 givere i Rogaland ved utgangen av Dette er en økning på 68 siste år. Leirarbeidet I 2010 har Acta barn og unge i Normisjon region Rogaland gjennomført 38 leirer/weekender, som til sammen utgjør 89 leirdøgn. Totalt deltakerantall var 1798 deltakere, i tillegg har vi hatt 122 voksne deltakere på leir (familie-, mini-, og besteleirer). Deltakerantall er litt mindre enn i fjor, og vi har måttet avlyse 4 leirer på grunn av få deltakere. Vi har i 2010 hatt en kapasitet for 260 flere deltakere mot 450 året før (ekslusive avlyste leirer) Antall deltakere på venteliste på leir har hatt en nedgang i Antall deltakere på venteliste var 47 i 2010, mot 147 i 2009, og 260 i Disse tallene tyder på at vi blir stadig flinkere til å fylle kapasiteten vår, men vi opplever også at vi står i større konkurranse til alle ferie- og fritidstilbudene som tilbys. Vi er veldig takknemlige for den innsatsen de frivillige lederne våre gjør på leir, uten dem hadde det vært umulig å arrangere så mange leirer som vi gjør. Totalt hadde vi 639 frivillige lederfunksjoner (ca 250 leirledere) på leir i 2010 som er stabilt med i fjor. På årets to TFIleirer (Takk For Innsatsen) samlet vi totalt 83 av våre frivillige leirledere for å vise dem at vi setter pris på dem. Dette ved å gi dem en helg med inspirasjon, mye sosialt og veldig god mat på Vaulali for ledere i sør og på Stemnestaden for ledere i nord. I 2010 har vi hatt 42 frivillige hovedledere på leir over dobbelt så mange som året før. Vi fokuserer enda mer på å rekruttere og trene hovedledere til leir. I høst fikk vi pga personalmangel ikke fulgt dem opp så godt som vi ønsket, men våre frivillige hovedledere har tatt på seg mye ansvar og har gjort en fantastisk jobb i 2010! I flere år har vi sett en nedgang i antallet som reiser på leir, og det er utfordrende å rekruttere nye leirledere. Men i 2010 hadde vi over 700 helt nye på leir i Acta og det er fantastisk. Og vi ser at barn og unge stadig kommer tilbake på leir, som viser at leir er noe som fungerer, at det er en god plass å være og at det gir deltakerne noe. Lederutvikling Acta har et sterkt ønske om at lags- og leirledere skal oppleve at regionen prioriterer lederutvikling, både med enkeltpersoner, grupper/styrer og i form av lederfellesskap og leirer for ledere. Vi anser ledertrening som en av de viktigste nøklene for å nå visjonen vår, og vi setter stor pris på alle som samarbeider med oss for å drive god ledertrening. Vi ønsker å rette en takk til alle frivillige lags- og leirledere som står på for regionen og for Guds rike! Takk! Vi vil benytte anledningen til å rette en hjertelig takk til dere som har vært en del av dette arbeidet. Kanskje som leder, som forbeder eller som giver. Vi vet at barn og unge i Rogaland trenger mennesker som bryr seg, og som tar ansvar. Bak hvert eneste tall vi har nevnt finnes barn og unge som får møte, følge og ære Jesus Kristus! Acta styret Kristian Eiane Johan Vårlid Margunn Lygre Arne Baustad Heidi Sundvoll Elisabeth Ulvøy 14

15 Årsmelding for Alpha Norge 2010 Det er gledelig å merke en tydelig oppgang i antall Alpha-kurs. Alpha brukes i de aller fleste organisasjoner og kirkesamfunn i landet. I løpet av 2010 har vi fått melding om mange som har fått et avklart forhold til Jesus, og som nå kaller seg kristne. London for opplæring og inspirasjon. Flere kurs er startet, eller starter snart, i kjølvannet av denne turen. Alpha Norge er en avdeling i Normisjon region Rogaland. Etter en nedgang i bruk av Samlivskurset, har dette nå stabilisert seg. Vi tror tilsetting av ny samlivskonsulent har medvirket til det, og ser muligheter til ny oppgang. I tillegg til kurs i kirker og menighetslokaler, har det vært Alpha-kurs og Samlivskurs på f.eks. kafe/restaurant, i fengsel, på ungdomsklubb, folkehøgskole og MC-klubb. De lokale kurs får hjelp og veiledning av styrets medlemmer og de ansatte, men også av Alpha-rådgivere og fra de såkalte ressursmenigheter ulønnede medarbeidere som gjør en stor innsats i de fleste deler av. Det nasjonale Alpha-kontoret i Sandnes har også god hjelp av ulønnede medarbeidere til fakturering og annen dugnad. Vi setter stor pris på det store engasjement disse viser i tjenesten! I juni reiste 49 nordmenn, de fleste medlemmer og ansatte i Normisjon landet over, til Alpha-konferansen i Styret for Alpha Norge oppnevnes av regionstyret, og har i 2010 bestått av: Leif Gordon Kvelland, Oslo (leder) Bjørn Jellestad, Trondheim (nestleder) Rita Ristesund Lunde, Bergen (til august) Per Erik Gåskjenn, Bergen Liv Eva Vestre, Sola Tricia Neill, London Inge Morten Paulsen (Stavanger) Ansatte i Alpha Norge: Inge Morten Paulsen, daglig leder (50 %) Torunn Fjelde Hansen, kontoransvarlig (10 %) Line Marie Løge, samlivskonsulent (15 % fra oktober) Alphastyret: 1. rekke f.v. Rita Lunde, Inge Morten Paulsen, Liv Eva Vestre. 2. rekke, Leif Gordon Kvelland, Per Erik Gåskjenn, Bjørn Jellestad. 15

16 Årsmelding for Horve Ungdomssenter går inn i historien som et jevnt godt år for Horve. Søkningen til leirer og ønsker om arrangementer er god. Horve står sterkt i bevisstheten hos Horvevennene. Horve står nå foran en utfordring med sterkt behov for oppgradering av hovedbygget. Slitasjen på anlegget er stor og det trengs en generell oppgradering og nytt hovedbygg. Spesielt er det kjøkken med tekniske rom og møtesal som er helt nødvendig å gjøre noe med. Det må til et løft for Horve. Horvevenner vær med på fornyingen av Horve. Horve er et populært og kjært leirsted med svært god søkning til leirene. I 2010 var det igjen over 1000 barn og unge på leir på Horve. Acta, barn og unge i Normisjon, gjør en kjempejobb med å legge opp og arrangere leirene. Barn og unge får oppleve gode fellesskap med Jesus i sentrum. De ansatte på Horve gjør en meget god jobb. Som vertskap for leirer og andre arrangementer fungerer de veldig godt. Det er svært gode tilbakemeldinger fra alle brukerne av Horve. Dugnadsarbeidet, spesielt i uteområdet, fortsetter med å rydde og tenke nytt. Det har ikke vært nok dugnadsfolk til å gjennomføre planlagt arbeid med opprustning av området rundt bekken. Håper dette kan komme i gang snart. Meld dere til dugnad, det er nok av oppgaver for alle. Takk til dugnadsgjengene som står på og gjør en stor innsats både inne og ute. Leirskolen på Horve har en god posisjon hos skolene i området som en attraktiv leirskole. Med alle de positive erfaringene elevene tar med seg etter et leirskoleopphold skaper dette gode relasjoner og omdømme. De opplever mange utfordringer i klatrevegg, hinderløype, terrengsykkel i skogen, bueskyting, kanopadling og bading. De husker nok også kveldskos og god mat. Marit Fisketjøn er leder av leirskolen. Horvebasaren ble også i år arrangert i oktober. Fullt på Horve, en fin innsats og inntekt for Horve. Takk til alle som bidrog her. Regnskapet som er vist i denne årsmeldingen viser et lite underskudd, men en fin forbedring kontra Vi takker alle som bidrar økonomisk og praktisk for Horve. Leirarbeid og barne- og ungdomsarbeid har førsteprioritet skal fortsatt være styrende for aktiviteten på Horve. På personalsiden er Lillian Søvik Håheim nyansatt som kokk, samt at Norvald Horve har fått øket stilling som vaktmester. Ansatte ved årsslutt: Siv Elin Byberg (bestyrer), Kirsti Byberg (kjøkkenleder), Lillian Søvik Håheim(kokk), Norvald Horve (vaktmester), Marit Fisketjøn (leder av leirskolen), Lars Håkon Løland (lærer på leirskolen). I tillegg er det ekstrahjelp og innleide til både kjøkken og leirskole. Styret i 2010 har bestått av: Liv Milwertz (leder ) Kjell Gunnar Vold (nestleder) Sigrun Urstad, Magne Goa, Reidar Vigrestad, Terje Ueland (sekretær). Bestyrer og kjøkkenleder møter med tale og forslagsrett. For Horvestyret: Liv Milwertz 16

17 Årsmelding for Stavtjørn Misjonssenter 2010 Stavtjørn er ettertraktet og populært blant mange. Dette er svært gledelig og det er godt å oppleve at utleienivået er på oppadgående. Mange, både foreninger og private grupper, ser at Stavtjørn er godt egnet, folk trives og gir fine tilbakemeldinger. Acta bruker Stavtjørn bl.a. til nyttårsleir. Stavtjørn passer godt for de som vil ha et ubetjent leirsted. Det er rimelig leie og bra standard. Oppussingen av rommene er snart ferdig, det er blitt flott. Nå er rommene nye, kjøkkenet ble skiftet i 2009, det ble satt inn nye brukte møbler i peisestuen i Det er stadig behov for vedlikehold og oppussing. Vi ønsker en gruppe eller enkeltpersoner som vil påta seg oppgaver på dugnadsbasis på Stavtjørn. Det er maling og generelt vedlikehold det er behov for. Regnskapet viser et lite underskudd på godt ,-. Dette skyldes i hovedsak mindre aktivitet i sommerhalvåret enn i Styringen av Stavtjørn ivaretas av regionen. Einar Tjørn har en liten stilling på Stavtjørn og gjør en flott jobb. Gunhild Slettebø som har hatt tilsyn med Stavtjørn i en årrekke sluttet i desember. Vi takker Gunhild for den fantastiske innsatsen hun har gjort. Vi ønsker oss en person i nærområdet til Stavtjørn som kan ha et visst oppsyn med stedet. Sette på varmen før utleie, sjekke opp etter at gjestene har reist, se til at ting fungerer som det skal etc. Stavtjørn Misjonssenter har en viktig rolle i regionens arbeid, og spesielt innen det kristne ungdomsarbeidet. Normisjon har her et leirsted som er annerledes enn de andre, det ligger på fjellet, har hyttepreg, og er rimelig å leie. Dette er også noe som mange kristne organisasjoner i regionen etterspør. Normisjon region Rogaland ser det som en viktig oppgave å holde oppe standarden, og få bygget til å fungere godt, slik at det kan fylle sin plass i et viktig arbeid. Dette arbeidet fortsetter i tiden fremover. Einar Larsen 17

18 Årsmelding for Stemnestaden leirsted 2010 Leirplassen ved fjorden er først og fremst til for at folk skal få møte Jesus. Og her har mange fått roe ned og fått påfyll til nye utfordringer. Vi har hatt gjester her alle helger med unntak av ferier og et par avbestillinger. Fornøyde folk i alle aldre er det inntrykket vi sitter igjen med. Høydepunktet er barn på leir som synger om Jesus. Det gir mening når de mer trivielle ting skal gjøres her. Acta har dette året arrangert til sammen ni leirer. Det har vært 375 deltakere og 154 ledere. Ellers har Normisjon hatt både kvinnehelg, Normisjonsdager og mange dagsarrangement. Ofte har bordene vært pyntet til fest både ved brylluper, konfirmasjoner, åremålsdager og barnedåp. Fortsatt er pågangen stor for å leie plassen, spesielt i helger. Og leietakerne er ikke bare fra nordfylket, men stadig flere fra Hordaland og Sør-Rogaland kommer hit. Den rekordkalde vinteren satte sine spor både med høye strømregninger og med en omfattende vannskade i B-bygget. Dette bygget var ute av drift fra nyttår til midten av mai. Til gjengjeld ble store deler av huset fullstendig renovert. Forsikringen dekket skaden, men vi flyttet varmtvannsberederne ned for å unngå lignende skader i framtida. Ellers har vanlig vedlikehold blitt utført både ute og inne. Noe av ansatte og noe på dugnad. Mye malerarbeid har blitt gjort. Søre vegg på gamle hovedbygg fikk nye vinduer, isolasjon og ny kledning i august. Den store kaffetrakteren i hovedbygget er byttet ut med en nyere og større. Vi har en av de fineste leirplassene i landet, og gjennom året er det mange som gir av sin tid og sine penger her. Og det er en fornøyelse å møte alle de glade folk som hjelper til enten det er store festdager eller vanlige hverdager. Loppemarkedet innbragte ca 110 tusen kroner og minimessa kr ,-. Også her lå det mye arbeid bak, men også humør og glede. Lange sykemeldinger har gjort at vi har hatt mange folk her både på dugnad og som vikarer dette året. De har gjort en glimrende innsats. Ansatte: Bodil V. Høie 100% Olaug Ytreland 50% Hildbjørg Mannes 50% Kørner Høie 80% Jan Gunnar Skogen vikar 100% fra Kjersti Hausberg Bjerga vikar 50% fra Ellers har vi hatt flere inne på timelønn. Styret har bestått av: Arne Johan Kvalevåg, Sigmund Alvestad, Sigmund Susort, Ann Rita Eike ( til juli), Iren Eike, Monica Velde. I tillegg har Bodil V. Høie eller Kørner Høie møtt på styremøtene. For Stemnestadstyret Kørner Høie 18

19 Årsmelding 2010 Foreningen Vaulali Leirsted Vaulali er en forening under Normisjon region Rogaland har vært et godt år for Foreningen Vaulali Leirsted. Det er godt å oppleve at leirstedet nå er mye brukt og at brukerne av stedet er godt fornøyde. Dette skyldes mye den gode standarden og omgivelsene, og ikke minst den flotte innsatsen som gjøres av de ansatte. Johne Varland (bestyrer) og Sveinung Notvik (kjøkkenleder) er våre ansatte i full stilling. De har hatt travle dager i 2010, aktiviteten på Vaulali har vært meget stor. Det har vært bra belagt både i egen regi og utleie til andre. Det fordeler seg på barne- og ungdomsarrangement, utleie til konfirmantweekender, menighetsweekender, bryllup og andre dags/kvelds arrangementer. Det har vært bra belegg med konferanse på Vaulali i 2010, sommerhotellet viser en fin utvikling. Styret ønsker å takke alle som har bidratt med innsats for Vaulali i Med dugnad, med givertjeneste, med forbønn. Uten den enormt flotte frivillige innsatsen så hadde det ikke vært mulig å drive Vaulali på den måten som drives. Førsteprioritet på arbeid og aktiviteter for barn og unge preger og skal prege arbeidet på Vaulali. Takk til Acta som er arrangør for leirene. Vaulalibasaren i april ble i 2010 også en suksess. Mye folk og et flott overskudd til driften av Vaulali. Takk til komiteen som står for denne. Sommerhotelldriften økte i 2010, ca. dobling av inntekten kontra I tillegg til den fantastiske innsatsen fra de frivillige hotellvertene ble det dette året brukt noe ekstrahjelp. Sommerhotelldriften vil fortsette i 2011, vi har tro for at vi fortsatt skal oppleve økning i inntektene. Vaulalidagen ble også dette året arrangert innendørs på grunn av utrygge værforhold. Menighetene fra Strand og Forsand deltar aktivt i dette, det var fulle hus hele dagen. God mat, middag og kaffe, god stemning og trivsel. Prest Geir Øy talte på formiddagsmøtet, regionleder Erik Rørtveit talte på misjonsmøtet etter middag. Sang og musikk ved Trond Kleven med flere. Som nevnt har aktiviteten i 2010 vært god på utleiesiden, både med egne arrangement og utleie i mange sammenhenger. Det er en gledelig utvikling og det gjør at den økonomiske situasjonen er bra. Uteanlegget med plener, beplantning og veier er godt vedlikeholdt takket være en gruppe med frivillige som har tatt på seg ansvaret for dette. Dette året ble hele hovedbygget malt. På bestyrerboligen ble det skiftet tak og noe kledning. Det gjenstår en del nødvendig vedlikehold på bestyrerboligen. Tusen takk til alle som har bidratt med innsats på Vaulali, ute som inne. Styret har hatt følgende sammensetning etter endring i 2010: Anne Brit Jøssang (leder), Svein Dahle (nestleder), Tore Voster, Terje Haugvaldstad, Inger Fossan Dahle, Solveig Bergøy Nag, Jon Olav Kolstø. Fra administrasjonen har Johne Varland, Sveinung Notvik og Einar Larsen/Terje Ueland (sekretærskifte) møtt fast på styremøtene. Det går bra på Vaulali. Takken går spesielt til alle de frivillige som har bidratt på forskjellige måter, både i praktisk arbeid og økonomisk støtte. Vi takker også alle som er med i forbønn for plassen og virksomheten som drives. For Vaulalistyret Anne Brit Jøssang 19

20 Årsmelding for Solborg folkehøgskole 2010 Solborg har god søkning av elever. For inneværende skoleår hadde vi totalt 548 søkere. Til skolestart 1. september møtte 150 elever. Vi har elever fra hele landet, men Hordaland fylke er best representert med 34 elever. Fra Rogaland er det 11 elever. I år har vi også 3 elever fra Vietnam, 1 fra USA og 1 fra Madagaskar. Solborg profilerer seg gjennom allsidighet og har nå 7 linjetilbud: Multisport, Rampelys, Global Village (backpacker, foto og united), Klær, Mote og Design, Bilde og Form, Media og Adventure (idrettslinje). Vi prøver hele tiden å ha et attraktivt undervisningstilbud som avspeiler trender i ungdomsmiljøene. Et folkehøgskoleår vektlegger opplevelser og personlig utvikling. Folkehøgskoleloven sier at folkehøgskolene skal være almenndannende og drive folkeopplysning. Folkehøgskoleorganisasjonene og Kunnskapsdepartementet finansierte i 2010 et forskningsprosjekt på utbytte av et år på folkehøgskole. Forskningsrapporten viser at folkehøgskolen øker evnen til debatt og refleksjon, gir økt mestringsopplevelse til å gjennomføre studier og utfordringer i livet. Skoleslaget har derfor fått mange godord fra bevilgende myndigheter. I november 2010 gjennomførte Solborg et reisekurs til Thailand med 40 deltakere. Sommeren 2010 ble rehabiliteringen av Nordborgbygningen fullført. Vi fikk da 17 nye sengeplasser og en totalt ny undervisningsavdeling med topp moderne undervisningsmidler. Prosjektet ble gjennomført i henhold til kalkyler. Folkehøgskolelærere har følgende oppgaver: Undervisning, sosialpedagogisk arbeid og pedagogisk utviklingsarbeid. Det miljøbyggende arbeidet og samtale/veiledning av elever er viktig. Vi har også jobbet mye med vår kristne profil. Gjennom morgensamlinger, kristne møter og bibelgrupper ønsker vi å utfordre de unge til Kristus-etterfølgere. Solborg har psykisk helse for ungdom som satsningsområde. Lærerne er skolert på temaet, og alle elevene gjennomgår et fem timers temaopplegg i psykisk helse. Fokuset er både på forebyggende arbeid og informasjon. Solborg har solidaritetsprosjekt for Normisjon. Skolen samler inn til Kambodsja. I år ble nettoresultatet ca. kr Folkehøgskolene får sine bevilgninger gjennom statsbudsjettet. Statstilskuddet er ikke nok til å holde driften ved skolen i gang.vi må derfor skaffe oss ekstra inntekter gjennom sommerdrift, utleie av svømmehallen og utleie av lokaler til barnehagen. 50 % av vårt budsjett er statstilskudd, 35 % er elevbetaling, mens de siste 15 % er midler vi selv tjener inn. For å få statstilskudd, krever folkehøgskoleloven at skolen hvert år gjennomfører et selvevalueringsprosjekt som skal være offentlig tilgjengelig. Fokus settes nå med andre ord på skoleutvikling. Det skal være god kvalitet på alle områder av skolens virksomhet. Det er Foreningen Solborg Folkehøgskole som eier og driver skolen. Det er de til en hver tid valgte medlemmer i regionsstyret til Normisjon region Rogaland som utgjør Foreningen Solborg Folkehøgskole. Skolen er en enhet av eiendom og drift. Styret for skolen har hatt 4 møter og behandlet 43 saker. Styret har følgende sammensetning: Ole Harald Myklebust (styreleder), Helge Todnem, Helene Andreassen, Kjell Konstali (rektor), Linda Aannø (personalrepresentant), Hanne Beck (elevrepresentant vår 2010), Åse Heidi Taule (elevrepresentant høst 2010) Vi takker alle som er med og støtter opp om arbeidet som drives på Solborg. Vi ønsker å være en skole som er aktuell for dagens ungdommer, og som både i form og innhold gir de unge det de trenger. For Solborg folkehøgskole Kjell Konstali, rektor 20

Årsmelding og regnskap 2009

Årsmelding og regnskap 2009 Årsmelding innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen...4 Årsmelding 2009...5 Arbeiderne...5 Regionstyret...7 Møtevirksomheten...7 Regionarrangement...7 Alpha...8 Lederarbeid...9

Detaljer

400 på Normisjonfest. Region Rogaland. Regionårsmøte på Finnøy. Regionblad for Normisjon nr. 1 februar/mars 2010 Årgang 7

400 på Normisjonfest. Region Rogaland. Regionårsmøte på Finnøy. Regionblad for Normisjon nr. 1 februar/mars 2010 Årgang 7 Region Rogaland Foto: Stockbyte Regionblad for Normisjon nr. 1 februar/mars 2010 Årgang 7 400 på Normisjonfest Flott sang av Kor 8 i Tananger. Fredag 8. januar var det fest for Normisjonsvenner på Stemnestaden

Detaljer

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder Nytt fra Rogaland/Agder April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Ta deg tid til å lytte til Jesus. Ta deg tid til å være i Hans nærhet. Ta deg tid til å gå inn i skriftene i Bibelen og lytte. Jesus

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

M I S J O N S N Y T T

M I S J O N S N Y T T NMS Region Stavanger Nr. 2 2010 M I S J O N S N Y T T M ed årsmelding for 2009 M I S J O N S N Y T T Kontaktliste Regionkontor Stavanger PB 226, Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadr.: Misjonsmarka 1, 4024

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Rogaland/Agder Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Ånden kan forvandle oss, lede oss og gi oss frelsesglede. Kari T. Johnsen 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt For kollega

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak.

Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak. Nytt fra Agder/Rogaland August/ september 2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak. Roar Flacké

Detaljer

Prioritering og vårt ansvar

Prioritering og vårt ansvar Nytt fra Agder/Rogaland Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Måtte julen 2014 bli en slik tid at du, og de du bryr deg om, får oppleve fred, ro og hvile. Torunn Fjelde Hansen 11 Agder

Detaljer

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 Organ ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE L eder av Gabriel Pollestad, Kretsformann Hilsen

Detaljer

Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6

Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 1 Innholdsfortegnelse: Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3 Sakliste Regionårsmøte 2014, s. 5 Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 Sak 5: Årsmelding 2013 Barne- og ungdomsrådet

Detaljer

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år.

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Hvem får lov til å være Gud i livet ditt? Jesus eller et annet substitutt? Jostein Østvoll 11 Nord 8 nordland 2 Jesusfokus

Detaljer

Her nylig opplevde jeg hvordan Jesus la alt så fint til rette... Han vet om alt - stort eller smått og har uuttømmelige ressurser til disposisjon.

Her nylig opplevde jeg hvordan Jesus la alt så fint til rette... Han vet om alt - stort eller smått og har uuttømmelige ressurser til disposisjon. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Her nylig opplevde jeg hvordan Jesus la alt så fint til rette.... Han vet om alt - stort eller smått og har uuttømmelige

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no Oppland/Øst Randi Korsveien Hva var det som fikk Maria til å være så raus? 11 2 oppland 8 øst Jesusnett når mange nye! Foreningen Jesusnett feiret

Detaljer

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4/2009 FRA INNHOLDET: Deilig med spa på leir! Leder, s. 3 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 10-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Intervjuer

Detaljer

Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli sprengt?

Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli sprengt? Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Desember 2011/ Januar 2012 Nr. 6 11 årgang www.normisjon.no Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Pappaleir med venteliste

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Pappaleir med venteliste Nytt fra Vestfold/Buskerud og Telemark April/ mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Det er ikkje lett å tru noko så heilt urimeleg at det er ein himmel som er gjord i stand til å ta imot meg! Haldor

Detaljer

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur!

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur! Nytt fra Møre August/ september 2013 Nr. 4 13. årgang www.normisjon.no Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. Elisabeth Østergaard 11 møre 2 8 Rikt tilbud til seniorer Det

Detaljer

møre 2 Åleine att i Ecuador

møre 2 Åleine att i Ecuador Nytt fra Møre August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Vi er velsignet for å kunne velsigne andre! Kristine Anne Danielsen Knudsen 11 møre 2 8 Åleine att i Ecuador Normisjon har trappa ned

Detaljer

Misjonsgløtt. Velkommen til kretsårsmøtet. Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar.

Misjonsgløtt. Velkommen til kretsårsmøtet. Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar. Misjonærkonferanse Peru har hatt sin misjonærkonferanse, og Marianne Høgsås hilser til Misjonsgløtts lesere Side 14 Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar.

Detaljer

Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang.

Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang. nytt Nytt fra?????????????????????????????????? Østfold Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang. Sett inn bilde Jeg Sett

Detaljer

Glade vandrere på tur i fjellet. Hyggekvelder med mye glede

Glade vandrere på tur i fjellet. Hyggekvelder med mye glede Region Vestfold / Buskerud VEBU stikka region vestfold/buskerud Foto: Erling Smemo Regionblad for Normisjon nr. 5 oktober/november 2010 årgang 7 Dager til livsglede og rekreasjon fantastiske dager på Hermon

Detaljer

Herrens øyne hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn. vestfold/buskerud 2 telemark 8 Bibelen skapte kaos

Herrens øyne hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn. vestfold/buskerud 2 telemark 8 Bibelen skapte kaos Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark April/mai 2013 Nr. 2 13 årgang www.normisjon.no Herrens øyne hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn Chris Millett 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8

Detaljer

VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG

VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Brobygger i ord og handling VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2010 Regionleders hjørne side 2- Hv ordan lages en sti side 2 Seniorleir side 3 Årsmeldinger side 4-15 Årsmelding

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang. Med Guds Ord til folket

Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang. Med Guds Ord til folket Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket Årsmelding for Indremisjonsforbundet Sør 2012 UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Saksliste for Kretsårsmøtet 13. april 2013 Sak 1: Sak 2: Sak

Detaljer

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus? Nytt fra Oppland/Øst Desember 2012/ januar 2013 Nr. 6 12 årgang www.normisjon.no Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. Svein Ruud 11 oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Detaljer

2-32. Opp med Østfold! Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

2-32. Opp med Østfold! Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år nytt fra Nytt fra nytt April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold????????????????? Se Guds Lam denne påsken! Hør og tro det! Hør det og følg Jesus! Tekst Tekst 2-32 2??????????????

Detaljer