(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 6/00 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (30) Prioritet , US, P , US, 146 P , US, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR (73) Innehaver QUALCOMM Incorporated, International IP Administration 77 Morehouse Drive, San Diego, California 92121, US-USA (72) Oppfinner PALANKI, Ravi, 77 Morehouse Drive, San Diego, California 92121, US-USA AGASHE, Parag A., 77 Morehouse Drive, San Diego, California 92121, US-USA GUPTA, Vikram, 77 Morehouse Drive, San Diego, California 92121, US-USA GUPTA, Rajarshi, 77 Morehouse Drive, San Diego, California 92121, US-USA BHUSHAN, Naga, 77 Morehouse Drive, San Diego, California 92121, US-USA (74) Fullmektig Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 70 Vika, 0118 OSLO, Norge (4) Benevnelse Fremgangsmåte og apparat for å synkronisere en basestasjon i et trådløst kommunikasjonssystem (6) Anførte publikasjoner EP-A EP-A EP-A

2 1 Beskrivelse TEKNISK OMRÅDE [0001] Den foreliggende beskrivelse vedrører generelt kommunikasjonssystemer. Mer spesielt, angår den foreliggende oppfinnelse synkronisering av en basestasjon i et trådløst kommunikasjonssystem. BAKGRUNN [0002] Trådløse kommunikasjonssystemer har blitt et viktig virkemiddel som muliggjør at mange mennesker over hele verden kan kommunisere. Et trådløst kommunikasjonssystem kan tilveiebringe kommunikasjon for en rekke mobile enheter, der hver av dem kan være betjent av en basestasjon. Eksempler på mobile enheter inkluderer mobilnett-telefoner, personlige digitale assistenter (PDA), håndholdte enheter, trådløse modemer, bærbare datamaskiner, personlig datamaskiner, etc. [0003] Idet trådløs kommunikasjon blir mer populært, er det er nye utfordringer å imøtekomme store samtalevolum og opprettholde samtalekvaliteten på en kosteffektiv måte. En måte å øke effektiviteten på, er å maksimere datahastigheten på sendingene til basestasjonene. Synkroniserte basestasjoner føre til mindre forstyrrelser for nabobasestasjoner enn asynkrone basestasjoner, og gir dermed høyere datahastigheter. Derfor, kan fordeler realiseres ved å forbedrede fremgangsmåter og apparater for synkronisering av en basestasjon i et trådløst kommunikasjonssystem system. [0004] EP-A beskriver en fremgangsmåte for å bestemme posisjonen til en mobilstasjon i et trådløst nettverk ved hjelp av posisjonssignaler som er mottatt fra minst tre basestasjoner. For å unngå forstyrrelser fra én base stasjonen hindres den mobile enheten fra å motta posisjoneringssignaler fra en annen basestasjon, der basestasjoner er synkronisert, og hver basestasjon har en periode der den kan sende og i en periode hvor den ikke kan sende. Mønstrene for sending og ikke-sending for hver av basestasjonene i nettverket er de samme, men syklusene er forskjøvet i forhold til andre basestasjoner, slik at basestasjonene har forskjellige perioder med stillhet. KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE [000] Figur 1 er et blokkdiagram som illustrerer et trådløst kommunikasjonssystem for synkronisering av basestasjonene; Figur 2 er et blokkdiagram som illustrerer en picobasestasjon med en stillemodul; Figur 3 er et blokkdiagram som illustrerer en stratumbasert modul som kan være i en picobasestasjon; Figur 4 er et sekvensdiagram som illustrerer et trådløst kommunikasjonssystem for synkronisering av basestasjoner som bruker sammenhengende stilleintervaller; Figur 4a er et sekvensdiagram som illustrerer et trådløst kommunikasjonssystem for synkronisering av base stasjoner med ikke-sammenhengende stillhet intervaller; Figur er et flytdiagram som illustrerer en fremgangsmåte for å gjøre en synkron basestasjon stille;

3 Figur 6 illustrerer middel-pluss-funksjonsblokker som tilsvarer fremgangsmåten i figur ; Figur 7 er et annet sekvensdiagram som illustrerer et trådløst kommunikasjonssystem for å synkronisere basestasjoner; Figur 8 er et flytdiagram som illustrerer en fremgangsmåte for å stanse en asynkron basestasjon; Figur 9 illustrerer middel-pluss-funksjonsblokker som tilsvarer fremgangsmåten i figur 8; Figur er et flytdiagram som illustrerer en fremgangsmåte 00 for å gjøre forstyrrende basestasjoner stille; Figur 11 illustrerer middel-pluss-funksjonsblokker som tilsvarer fremgangsmåten i figur ; og Figur 12 viser visse komponenter som kan være inkludert i en trådløs enhet. Detaljert beskrivelse [0006] En fremgangsmåte for synkronisering av et trådløst kommunikasjonssystem er beskrevet. En stillevarighet for en basestasjon er fastsatt basert på en tid som er nødvendig for at en nabobasestasjon oppnår eller opprettholder synkroniseringen. Alle sendinger fra basestasjonen er opphørt under stillevarigheten. [0007] Opphøret kan foregå periodevis ved hver sporingsperiode i det trådløse kommunikasjonssystemet. I én konfigurasjon, kan basestasjonen være en synkron basestasjon. Stillevarigheten kan ytterligere baseres på et stratumnivå til den synkrone basestasjon som indikerer et antall basestasjoner mellom den synkrone basestasjon og en global timingskildenode, inkludert den globale timingskildenode. Stillevarigheten kan være av lengde n * T hvor n er stratumnivået til den synkrone basestasjon og T er den tid som kreves for at en nabobasestasjon oppnår eller opprettholder synkroniseringen. Starten til en stille-periode kan også bestemmes som en tid da en sporingsperiode til det trådløse kommunikasjonssystemet (P) deler jevnt inn i et nettverk for hele den globale tid. Et global tid for hele nettverket kan mottas fra naboens basestasjon eller en global timingskildenode. [0008] I en annen konfigurasjon, kan basestasjonen være en asynkron basestasjon. Stillevarigheten kan videre være basert på en maksimal feil mellom en global tid for hele nettverket og en estimert tid for hele nettverket, og et totalt antall stratumnivåer i det trådløse kommunikasjonssystem. Et starttidspunkt for stilleperioden kan fastsettes basert på forventet hele nettverkets-tid, og den maksimale feilen mellom nettverket omfattende global tid og det estimerte nettverk for hele tiden. Den estimerte tiden for hele nettverket kan mottas ved hjelp av en returprotokoll, for eksempel «Network Time Protocol» (NTP). [0009] I en annen konfigurasjon, kan stillevarigheten og en starttidspunkt for stilleperioden kan bli mottatt i en returmelding fra nabobasestasjon. Basestasjonen kan være en picobasestasjon, en femto-basestasjon eller en Home enodeb. Multiple synkroniseringssignaler kan mottas, og et synkroniseringssignal som gir et minste stratumnivå kan anvendes. Hvis flere synkroniseringssignal gir stratum samme nivå, kan synkroniseringssignalet med høyeste Signal til interferens og støyforhold (SINR) kan anvendes. Stillevarigheten kan være sammenhengende eller ikkesammenhengende.

4 [00] En anordning for synkronisering av et trådløst kommunikasjonssystem er også beskrevet. Anordningen inkluderer en prosessor og et minne i elektronisk kommunikasjon med prosessoren. Kjørbare instruksjoner er lagret i minnet. Instruksjonene er kjørbare for å bestemme en stilleperiode for en basestasjon basert på en tid som er nødvendig for at en nabobasestasjon oppnår eller opprettholder synkronisering. Bruksanvisningen er også kjørbar for å innstille alle sendinger fra basestasjonen under stilleperioden. [0011] En anordning for synkronisering av et trådløst kommunikasjonssystem er også beskrevet. Anordningen inkluderer midler for bestemmelse av en stillevarighet til en basestasjon basert på en tid som er nødvendig for at en nabobasestasjon oppnår eller opprettholder synkroniseringen. Anordningen omfatter også midler for å innstille alle overføringer fra basestasjonen under stilleperioden. [0012] Et datamaskinprogramprodukt for å tilveiebringe multi-region instrumentstøtte i en lydspiller som ikke støtter multi-region instrumenter er også beskrevet. Datamaskin-programproduktet omfatter et maskinlesbart medium som har instruksjoner på dette. Instruksjonene inneholder kode for å bestemme en stilleperiode for en basestasjon basert på en tid som er nødvendig for at en nabobasestasjon oppnår eller opprettholder synkroniseringen. Instruksjonene inneholder også kode for å innstille alle sendingene fra basestasjonen under stilleperioden. [0013] Figur 1 er et blokkdiagram som illustrerer et trådløst kommunikasjonssystem 0 for synkronisering av basestasjonene 2, 4. Systemet 0 inkluderer en synkron basestasjon 4 og en «Global Positioning System» (GPS) kilde 6. Den synkrone basestasjonen 4 kan kommunisere med en radionettverkskontroller 118 (også referert til som en basestasjon sin styringsenhet eller pakkekontrollfunksjonen). Radionettverkskontrolleren 118 kan kommunisere med et mobilsvitsjesenter (MSC) 124, en pakkedataservernode (PDSN) 1 eller en internettkommunikasjonsfunksjon (IWF), et offentlig telefonnett (PSTN) 126 (vanligvis et telefonselskap), og et Internett Protokoll (IP) -nettverk 122 (typisk internett). Senteret 124 kan være ansvarlig for styring av kommunikasjon mellom en trådløs kommunikasjonsenhet og det offentlige telefonnettet 126 mens pakkedataservernoden 1 kan være ansvarlig for ruting av pakker mellom en trådløs kommunikasjonsenhet og IP-nettverket 122. [0014] Synkronisering mellom basestasjoner 4 i et trådløst kommunikasjonssystem 0 kan bringe mange fordeler som interferensstyring eller virtuelle Multippel Input Multiple Output (MIMO) evner. Tradisjonelt kan synkronisering av systemet 0 oppnås ved hjelp Global Positioning System (GPS) mottakere 112 samlokalisert med basestasjonene 2, 4, dvs. Den synkrone basestasjonen 4 kan omfatte en GPS-mottaker 112b. Imidlertid kan GPSmottakere 112 og / eller GPS-signaler 8 ikke alltid være tilgjengelig for synkroniseringsformål. For eksempel, er GPS-mottakere 112 kanskje ikke inkludert i en basestasjon 2, 4 på grunn av hensyn til fremstillingskostnader eller begrensninger på strømforbruk. Som det anvendes her, betyr uttrykket "synkron" en basestasjon 2, 4 som er i stand til nøyaktig å spore en timingsreferanse som brukes i systemet 0. Omvendt vil uttrykket "asynkront" beskrive en basestasjon 2, 4 som ikke er i stand til nøyaktig å spore en tidsstyringsreferanse som

5 brukes i systemet 0. I tillegg, kan en basestasjon 2, 4 omfatte en GPSmottaker 112, men mangle synslinjen til GPS kilden 6, for eksempel en GPSsatellitt. I slike scenarier, kan alternative synkroniseringsstrategier benyttes til å synkronisere basestasjoner. Ett eksempel er den heterogene utplassering i «Long Term Evolution Advanced» (LTE-A) eller «Ultra Mobile Broadband Advancedt (UMB-A). I noen konfigurasjoner, kan pico-basestasjoner 2a-b anbringes i tillegg til de normale basestasjonene 4 for å forbedre nettverks gjennomstrømming. som brukt heri, betyr uttrykket "pico" eller "pico-basestasjon" en enhet som er mindre og mindre kraftig enn en basestasjon 4 og i stand til å kommunisere med trådløse enheter og et trådløst kommunikasjonssystem 0. Tilsvarende er de foreliggende systemer og fremgangsmåter også anvendelig til femto-celler, også kjent som femto-noder, eller Home enodeb eller tilgangspunktbasestasjoner, hvor begrepet "femto" eller "femto-basestasjon" refererer til en enhet som er mindre og mindre kraftig enn en basestasjon 4 og stand til å kommunisere med trådløse enheter og et trådløst kommunikasjonssystem 0. Med andre ord, kan begrepene "pico" og "femto" brukes om hverandre heri. Uttrykket "makro" eller "makro-basestasjon" refererer til en tradisjonell basestasjon 4 som er større og mer kraftig enn en picobasestasjonen 2. [00] I eksempler på nettverksmiljøer, kan hver femto basestasjon, også kjent som femto-node, kobles til et regionnett (for eksempel Internett), og en mobiloperatør sitt kjernenett via en DSL-ruter, et kabelmodem, en trådløs link, eller andre tilkoblingsmidler. Hver femto-node kan konfigureres til å serve tilhørende trådløse enheter, slik som, for eksempel tilgangsterminaler eller brukerutstyr, og eventuelt fremmede tilgangsterminaler. Med andre ord, kan tilgang til femto-noder være begrenset, hvor en gitt tilgangsterminal kan bli servet av et sett med utpekte (f.eks. hjemme) femto-noder, men kan ikke serves av noen ikke-utpekte femto-noder (for eksempel en nabo femto-node). Eieren av en femto-node kan abonnere på mobiltjenester, for eksempel, 3G mobil tjeneste, som tilbys gjennom mobiloperatørens kjernenett. I tillegg kan en tilgangsterminal være i stand til å operere både i makromiljøer og i nettverksmiljøer av mindre skala (f.eks. bolig). Med andre ord, avhengig av den nåværende plasseringen av tilgangsterminalen, kan tilgangsterminalen serves av en tilgangsnode i en makrocelles mobilnett eller av hvilken som helst av et sett av femto-noder (f.eks. femto-noder og som holder til innenfor en tilsvarende brukerbolig). For eksempel, når en abonnent er utenfor sitt hjem, blir han servet av en standard makrobasestasjon eller makrotilgangsnode, og når abonnenten er hjemme, han bli servet av en femto-node. Her bør det forstås at en femto-node kan være bakover kompatibel med eksisterende tilgangsterminaler. [0016] En femto-basestasjon eller femto-node kan bli anvendes på en enkelt frekvens eller, alternativt, på flere frekvenser. Avhengig av den spesielle konfigurasjonen kan den enkelte frekvens eller én eller flere av flere frekvenser overlappe med én eller flere frekvenser som brukes av en makrobasestasjon. I noen aspekter kan en terminal være konfigurert for å kobles til en foretrukket femto-node (f.eks. hjemme-femto-noden til terminalen) når en slik tilkobling er mulig. For eksempel, når tilgangsterminalen er i en brukers bolig, kan det være ønskelig at tilgangsterminalen bare kommunisere med hjemme-femto-noden. [0017] En femto-node kan være begrenset i noen aspekter. For eksempel kan en gitt

6 femto-node tilveiebringe visse tjenester til visse tilgangsterminaler. I distribusjoner med såkalt begrenset (eller lukket) assosiasjon, kan en gitt tilgangsterminal bare bli servet av makrocellens mobilnett og et definert sett med femto-noder (f.eks., de femto-nodene som holder til innenfor den tilsvarende bruker sin bolig). I noen implementasjoner, kan en node begrenses til ikke å tilveiebringe, for minst én node, minst ett av: signalering, datatilgang, registrering, personsøking, eller service. [0018] Med henvisning tilbake til figur 1, kan pico-basestasjonene 2 plasseres innendørs. Derfor kan en pico-basestasjon 2a omfatte en GPS-mottaker 112a, men være ute av stand å motta et GPS-signal 8. Alternativt kan en pico basestasjon 2b ikke inneholde en GPS-mottaker 112. Non-GPS picobasestasjoner 2 kan bruke et synkroniseringssignal 1 fra en GPS-basestasjon 4 eller GPS-avledet basestasjon, (dvs. at de er i stand til å spore GPSbasestasjonens synkroniseringssignal 1), for timing. Synkroniseringssignalene 1 kan være trådløse eller kablede, f.eks., kan en pico-basestasjon 2a motta et trådløst synkroniseringssignal 1a mens en annen pico-basestasjon 2b kan motta et kablet synkroniseringssignal 1b. Et multinivå synkroniseringshierarki kan etableres når de non-gps pico-basestasjonene 2 er i stand høre nabo GPSbasestasjonen 4 eller GPS-avledede basestasjoner. [0019] Signalinterferens 114 kan imidlertid være en stor begrensende faktor i en ikke planlagt distribusjon. Skadelig interferens 114 kan hindre evnen til den ikke- GPS pico-basestasjon 2 til å lytte til ønskede synkroniseringssignal 1 over luften. Dette kan være særlig sant i heterogene distribusjoner der pico-basestasjoner 2 ikke har god geometri, og kunne interferere med andre nabo-pico-basestasjoner 2. Med andre ord, kan to asynkrone pico-basestasjoner 2 interferere med hverandre og hindrer hverandre fra å synkroniserer med den synkrone basestasjonen 4, dvs. To nærliggende asynkrone pico-basestasjoner 2 kan gi så mye interferens 114 for hverandre at ingen av dem får et godt signal til interferens forhold (SIR) på synkroniseringssignalet 1 fra den synkrone basestasjonen 4. Tilsvarende kan synkroniseringssignalene 1 ved en pico-basestasjonen 2 forstyrre hverandre, slik at pico-basestasjonen 2 ikke er i stand til å bruke noen av dem. [00] Derfor pico basestasjonene 2 kan omfatte stillhet moduler 116a-b som kan tillate pico basestasjoner 2 for å oppnå synkronisering ved hjelp av en nettverk bred koordinert stillhet. Alternativt, eller i tillegg til, stillheten moduler 116a-b kan være i en femto basestasjon, dvs. en Home enodeb eller et relé. mens silence moduler 116 er illustrert bare på pico basen stasjoner 2, makro basestasjoner 4 kan også bruke teknikkene beskrevet heri for å oppnå synkronisering. Stillheten modul 116 kan operere med hierarkisk opplysninger eller meldinger som sendes fra andre basestasjoner 2, 4. [0021] Den foreliggende systemer og fremgangsmåter kan benyttes av basestasjoner 2, 4 til i første omgang kjøper timing (den asynkron tids metode kan anvendes for dette) som samt å opprettholde at timing (synkron metode kan anvendes for dette). For eksempel, oscillatorer på pico basestasjoner 2 og femto-basestasjoner kan ikke være høy kvalitet. Derfor pico basestasjonene 2 og femto-basestasjoner kan trenge til periodisk spore synkronisering signalene 1. [0022] I en konfigurasjon, en modul 116 kan stille bruke hierarkisk informasjon til

7 periodisk taushet basen stasjonene 2, 4 basert på deres stratum nivå innenfor system 0 og deres synkroniseringsstatus. som brukt heri refererer betegnelsen "stratum nivå" eller "stratum" for en pico Basestasjonen 2 refererer til det minste antall mellom synkrone noder mellom pico basestasjon 2 og 6 GPS kilde, inklusive GPS kildenoden 6. For eksempel stratum nivået av illustrert pico basestasjoner 2 er to mens stratum nivået av den illustrerte synkron basestasjonen 4 er ett. Basert på stratum nivået, pico basestasjoner 2 innenfor systemet kan bli stille en periode lenge nok til å tillate at basestasjonene 2, 4 med den samme eller lavere stratum nivå for å synkronisere. i andre ord, synkron pico basestasjoner 2 med en lav stratum nivå kan være stille, (dvs. avstå fra å overføre data), for et kortere tidsrom enn synkron pico basestasjoner 2 med et høyt nivå stratum. Varigheter for ulike stratum nivåer kan beregnes og lagres for effektivitet. I tillegg lister over stillhet in-frister for hvert stratum nivå kan være definert av et bestemt standard, (f.eks, 3GPP), eller levert av en konfigurasjon enhet. Perioder med stillhet kan være basert på en faktiske globale tid som fungerer som et nettverk for hele global tid, f.eks, Coordinated Universal Time (UTC). mens liggende systemer og fremgangsmåter er beskrevet nedenfor ved hjelp UTC, kan en hvilken som helst egnet globale tidsstandard benyttes. [0023] Men en asynkron pico basestasjon 2 kan ikke ha kjennskap til den aktuelle global tid, f.eks, betyr det ikke har en GPS-mottaker 112 eller kan ikke motta GPSsignalet 8 fordi det er innendørs. derfor stillheten modulen 116 kan bruke en estimert global tid, eller beregnet på hele nettverket tid, for å bestemme en begynnelse stillhet tid og en avslått, f.eks, ved hjelp Network Time Protocol (NTP). Siden stillheten modulen 116 kan stole på estimert global tid da stanse asynkron pico basestasjoner 2, varigheten av stillhet kan være større for asynkron pico basestasjoner 2 enn for synkrone pico basestasjoner 2. [0024] I stedet for periodisk stillhet, stillheten modul 116 kan alternativt bruke en meldingsbasert konfigurasjon til taushet forstyrrende pico basestasjoner 2. I en meldingsbasert konfigurasjon, stillheten modul 116 kan oppdage forstyrre pico basestasjoner 2 og send en melding til de forstyrrende pico basestasjoner 2 ber om dem til å være stille for en forhåndsbestemt periode av tid. I stillhet perioden, ber basen stasjon 2, 4 kan erverve tidsinformasjon, for eksempel, UTC. [002] Figur 2 er et blokkdiagram som illustrerer en pico basestasjon 2 med en stillhet modul 216. pico Basestasjonen 2 kan omfatte en GPS-mottaker 212, selv det kan ikke være i stand til å motta et GPS-signal 8. Hvis pico basestasjon 2 ikke er synkronisert, enten fra en GPS-signal 8 eller fra et annet synkron basen stasjon 4, kan pico basestasjon 2 forårsake forstyrrelser med sine sendinger. Derfor stillheten modul 216 kan bestemme når pico basestasjon 2 skal være stille og kontrollere sendekretsen 228 tilsvarende. Med andre ord, stillhet modul 216 mai sende kontrollmeldinger som opphører alle overføringer fra pico basestasjon 2 basert på en stratum basert algoritme eller en melding basert algoritme. [0026] En stratum basert modul 230 kan avgjøre periodiske stillhet for pico basestasjon 2. Hvis pico basestasjon 2 er synkron, pico basestasjon 2 kan ha en faktisk global tid, f.eks Coordinated Universal Time (UTC). Varigheten av stillhet for en synkron pico basestasjon 2 kan være avhengig av stratum nivået (n) 246. stillhet intervall kan være synkronisert for å starte på starttidspunktet (t)

8 , når en sporingsperiode (P) 242 deler jevnt inn UTC, dvs. UTC mod P = 0. Den sporing periode (P) 242 er lengden av tiden mellom synkroniserings hendelser, for eksempel, to sekunder. Stillevarigheten (D) 248 for en synkron pico basestasjon 2 på en stratum n 246 kan være nt, hvor synkroniseringstiden (T) 238 er tiden som kreves for å oppnå synkronisering, dvs. D = nt. [0027] Siden en asynkron pico basestasjon 2 kanskje ikke har tilgang til UTC, asynkron pico basestasjoner 2 kan avgjøre den periodiske stillhet starttid (t) 244 med Network Time Protocol (NTP). Ved hjelp av NTP, kan pico basestasjon 2 motta en estimert global tid 249 fra en NTP server ved hjelp en serie av NTPmeldinger. Deretter starttiden (t) 244 fra stillhet intervallet kan være avhengig av nøyaktigheten av dens estimert global tid. Hvis ENTP 236 er maksimal feil mellom UTC og estimert global tid 249, deretter asynkron pico basestasjon 2 kan forbli taus for en varighet (D) 248 av 2 * ENTP + Smaks * T, der Smax 234 er den maksimale stratum i trådløs kommunikasjon Systemet 0 og synkroniseringstiden (T) 238 er den tid som kreves for å oppnå synkronisering. Starttiden (t) 244 for en asynkron pico basen stasjon 2 kan oppstå når en skalert sporing periode (KP) deler jevnt inn (t + ENTP), (dvs. (t + ENTP) mod kp = 0), hvor k 240 er en skalar som er større enn eller lik 1. Med andre ord, en asynkron pico basestasjon 2 kan estimere synkron starttid (t ') 21 på som UTC mod P = 0 ved hjelp av NTP estimert global tid 249 i stedet for å bruke UTC. Deretter, på konto for den iboende feil i estimert global tid 249, asynkron pico basestasjon 2 kan bli brakt til taushet ENTP 236 før og etter den beregnede starttiden (t ') 21 pluss Smaks * T. [0028] For pico basestasjoner 2 forsøker å synkronisere fra en annen basestasjon 4 ved stratum n, den stratum basert modul 230 kan redusere antall interfererende basestasjonene 2, 4 til antall base stasjonene 2, 4 med et stratum nivå 246 mindre enn eller lik n samt asynkrone basestasjoner 4. [0029] Ved initialisering, asynkron pico basen stasjon 2 kan ikke overføre for flere stillhet perioder og forsøke synkronisering. Hvis den ikke klarer å oppnå synkronisering, det kan bruke en NTP estimert global tid 249 å utføre stillhet og forsøk på å motta synkroniseringen. ENTP 236 kan være avgrenset til det halve av runden reisetid til en NTP-måling, for eksempel hvis rundtur tid til en NTP server er 0 millisekunder, ENTP 236 kan være mindre enn eller lik 0 millisekunder. [0030] Pico basestasjoner 2 som kan motta flere synkroniseringssignaler 1 kan bruke den som gir dem den minste stratum nivå 246. Dersom flere pico basestasjoner 2 eller makrobasestasjoner 4 gir samme stratum nivå 246, så den med høyest Signal til støy og støyforhold (SINR) kan være valgt. [0031] Som diskutert ovenfor, pico basestasjoner 2 som ikke har tilgang til et GPS-signal 8 kan erverve timingen fra andre makrobasestasjoner 4 eller pico basestasjoner 2 som har en høyere stratum tilgang til timing, dvs. lavere stratum nivå 246. En slik timing oppkjøp og sporing kan bli utsatt for forstyrrelser 114 av omkringliggende celler. Koordinert stillhet, som brukes av stratum basert modulen 230, kan brukes til å redusere slike forstyrrelser under timeregistrering. asynkron picobasestasjoner 2 har kanskje ikke den faktiske globale tid, UTC, og dermed ikke kan vite med nok presisjon når man skal være stille. I noen tilfeller, avhengig av mindre nøyaktige tidsinformasjon for stillhet kan resultere i konservative stanse av asynkrone pico basestasjoner 2. Hvis asynkrone pico

9 basestasjoner 2 fortsette å overføre, de tidligere synkrone basestasjonene 2, 4 rundt dem kan være ute av stand til å spore tid fra deres respektive kildekode, noe som skaper mer asynkrone basestasjoner 2, 4, og så videre. Med andre ord, en enkelt asynkron pico basestasjon 2 kan unsynchronize andre basestasjoner 2, 4. Dette kan føre til en ukontrollert Reaksjonen, der flere og flere basestasjoner 2, 4 bli asynkron forårsaker enda flere basestasjoner 2, 4 for å miste synkroniseringen, noe som resulterer i ineffektivitet. [0032] Derfor, i tillegg til stratum basert modulen 230, kan stillheten modulen 216 alternativt bruke en meldingsbasert modul 232 til taushet forstyrrende basen stasjoner 2, 4. En synkron pico basestasjon 2 kan oppdage interferens fra en forstyrrende asynkron celle 24 i løpet av tidsperioden ved hjelp av en relativ forstyrrelser detektor 22. pico basestasjon 2 kan send deretter en backhaul melding 26 til interfererende cellen 24, ber om å forstyrre celle 24 forbli stillhet for en viss tidsperiode. Stillevarigheten kan være angitt i backhaul-melding 26 eller forutbestemt for alle stillhet intervaller. Starttiden for stillhet intervallet kan være spesifisert i bakhånden melding 26 eller så snart som den interfererende basestasjonen 24 mottar backhaul melding 26. Dette kan gi den anmodende pico basestasjon 2 å tilegne tid sporing. asynkron pico basestasjoner 2 som ikke forårsaker uakseptabel innblanding i andre synkron basen stasjonene 2, 4 kan ikke motta forespørsler om å være stille, og dermed kan fortsette overføringen. Dette kan hindre unødvendig periodisk stanse av alle asynkron basen stasjonene 2, 4 i relativt lange perioder, mens den på samme tid slik at synkrone basestasjoner 2, 4 å holde tiden. [0033] Figur 3 er et blokkdiagram som illustrerer et stratum basert modul 330 som kan være i en pico basestasjon 2. Den illustrerte konfigurasjonen viser en varighet (D) 348 blir beregnet for en asynkron pico basestasjon 2. For det første kan en maks feil (ENTP) 336 multipliseres etter 2. max feil (ENTP) 336 kan være maks feil mellom en NTP estimert global tid 249 og en faktisk global tid, f.eks UTC. En max stratum (Smax) 334 kan multipliseres med en synkroniseringstiden (T) 338. max stratum (Smax) 334 er den maksimale stratum, eller antall hierarkiske lag, i det trådløse kommunikasjons Systemet 0 og synkroniseringstiden (T) 338 er den tid som kreves for å oppnå synkronisering innenfor en pico basestasjon 2. Varigheten (D) 348 kan da beregnes som D = 2 * ENTP + Smaks * T. [0034] Figur 4 er et sekvensdiagram som illustrerer 400 et trådløst kommunikasjonssystem 0 for å synkronisere basestasjoner 2, 4 bruker sammenhengende stillhet intervaller. Nærmere bestemt, sekvensdiagram 400 illustrerer periodisk stanse for synkrone basestasjoner 2, 4. sekvensdiagram 400 illustrerer synkroniserings hendelser som en funksjon av en faktisk global tid, (f.eks, UTC 40), hvor de solide vertikale piler representerer synkronisering signalene 4 fra ett stratum nivå 446 til en annen. Hvert stratum nivå (n) 446 kan omfatte en eller flere pico basestasjoner 2 eller makrobasestasjoner 4. Stratum nivå (n) 446 av en pico basestasjon 2 kan være avledet fra intervallet hvor den mottar en synkroniserings signalet 4. For eksempel, hvis stratum en basestasjoner 4 går stille på underrammen 1 og stratum 2 basen stasjoner 2 gå stille på underrammer 1 og 2, så hvis en ny basestasjon 4 ser et signal på underrammen 2 og deretter det vet det blir som synkronisasjonssignal 4 fra en stratum 1

10 basestasjon 4. Derav ny basestasjon 4 er stratum 2. [003] De stiplede vertikale piler representerer synkron starttider (t) 444a-c hvor synkron pico basestasjoner 2 kan begynne en stille intervall og horisontale stenger representerer varigheten av stillhet intervallet dvs. antall stumme delbilder for basestasjoner 2, 4 på hvert stratum 446. Som illustrert i figur 4, kan de stillhet intervaller være sammenhengende. synkron starttider (t) 444a-c kan oppstå når en sporing periode (P) 442 deler jevnt inn i UTC 40, dvs. UTC mod P = 0. For eksempel, hvis P 442 er to sekunder en synkron starttid kan oppstå hvert annet sekund, basert på UTC 40. Varigheten (D) 248 av stillhet intervallet kan avhenge av stratum nivået (n) 446. For eksempel, pico basestasjoner 2 på stratum nivå ett tie for ett synkronisering tid (T) periode, pico basestasjoner 2 på stratum nivå to tie for to synkronisering tid (T) punktum, pico basestasjoner 2 på stratum nivå tre tie for tre synkroniseringstiden (T) perioder. Likeså, pico basestasjoner 2 ved maksimal stratum nivå, Smax 434, kan tie for Smaks synkronisering tid (T) perioder. Derfor, hver synkron basestasjon 2, 4 kan forbli taus lenge nok for alle basestasjonene 2, 4 med et lavere stratum nivå 446 for å synkronisere. [0036] Figur 4a er et sekvensdiagram som illustrerer 401 et trådløst kommunikasjonssystem 0 for å synkronisere basestasjonene 2, 4 ved hjelp av ikke-sammenhengende stillhet intervaller. Selve global tid, (f.eks UTC 41), synkron starttider 44A-C, synkroniseringssignaler 411, sporing periode (P) 443, stratum nivå 447, og Smax 43 illustrert i figur 4a, kan operere på samme måte som selve global tid, (f.eks UTC 40), synkrone starttider 444a-c, synkroniseringssignaler 4, sporing periode (P) 442, stratum nivå 446, og Smax 434 illustrert i figur 4. [0037] Imidlertid, stillheten intervaller kan være ikke-sammenhengende i figur 4a. For eksempel, hvis synkroniseringen tid (T) varighet på 2 ms, de synkron pico basestasjoner 2 på stratum nivå (n) man kan gå stille mellom 3-4 ms og 7-8 ms, og dermed stanse for 2 ms totalt. den synkrone pico basestasjoner 2 på stratum nivå (n) to kan gå stille mellom 3-4 ms, 7-8 ms, ms, og -16 ms, og dermed stanse for 4 ms totalt. Likeledes pico basestasjoner 2 på det høyeste nivå stratum, Smaks 43, kan forbli taus for tilsvarende Smaks synkronisering tiden (t) perioder, selv om stillhet intervallet kan være ikke-sammenhengende. [0038] Figur er et flytdiagram som illustrerer en fremgangsmåte 00 for å bekjempe en synkron basestasjon 2, 4. Fremgangsmåten 00 kan utføres av en stillhet modulen 116 i en pico basestasjon 2 eller en makro basestasjon 4. stillhet modul 116 kan motta 64 en faktisk global tid, f.eks UTC 40. UTC 40 kan mottas 64 fra en GPS-signal 8 eller et synkroniseringssignal 1 fra en annen basestasjon 2, 4. stillhet modul 116 kan avgjøre 66 en stillhet varighet (D) 248 for en synkron basestasjon 2 basert på et stratum nivå 246 av basen 2 som indikerer et antall av basestasjonene 2, 4 mellom den synkrone basen stasjon 2, 4 og en GPS-kildeknutepunktet 6, for eksempel, D = nt. Stillheten modul 116 kan også bestemme 68 en synkron starter stillhet tid 444 basert på den faktiske global tid 40 og en sporings periode (P) 442 for den trådløst kommunikasjonssystem 0, for eksempel, den synkrone starter stillhet ganger 444 kan oppstå når UTC mod P = 0. Stillheten modulen 116 kan også periodisk opphøre 70 alle overføringer fra synkron basen stasjon 2, 4 for stillevarigheten (D)

11 begynnelsen ved synkron start stillhet tid 444. [0039] Fremgangsmåten 00 i figur som er beskrevet ovenfor kan utføres av diverse maskinvare og / eller programvare komponent (e) og / eller modul (er) som tilsvarer betyr-plus-funksjonsblokker 600 illustrert i Figur 6. Med andre ord, blokkene 64 gjennom 70 illustrert i figur tilsvarer middel-plusfunksjonsblokker 664 gjennom 670 vist i figur 6. [0040] Figur 7 er et sekvensdiagram som illustrerer 700 et trådløst kommunikasjonssystem 0 for å synkronisere basestasjoner 2, 4. Imidlertid sekvens diagram 700 illustrerer periodisk lyddemping for asynkrone basestasjoner 2, 4. Den sekvensdiagram 700 illustrerer synkroniserings hendelser som en funksjon av en faktisk global tid, (f.eks UTC 70) der solide vertikale piler representerer synkroniseringssignaler 7 fra én basestasjon 2, 4 til en annen. som diskutert ovenfor, asynkron pico basestasjoner 2 kan ikke være i stand til å motta UTC 70 for en rekke årsaker. I slike konfigurasjoner, pico basestasjon 2 kan motta en estimert global tid 249 ved hjelp av NTP. Som før, de stiplede vertikale piler representerer synkron starttider (t) 744a-c hvor synkron pico basestasjoner 2 kan begynne en stillhet intervall og de horisontale stenger representerer varigheten av stillhet intervall. [0041] De synkrone starttider (t) 744a-c kan være basert på UTC 70. I motsetning til den asynkrone starttider 78a-b kan være basert på NTP anslått global tid 249. Derfor feilen mellom NTP estimert global tid 249 og UTC-70 kan bli regnskaps for å bruke den maksimale feilen, ENTP 736. Konkret de asynkrone starttider (t) 78a-b mai skje slik at mod (t + ENTP, KP) = 0, der k er en skalar som er større enn eller lik 1. Med andre ord, en asynkron pico basestasjon A1 760A kan beregne en anslått starttidspunkt (t ') 71a ved hjelp av en NTP anslått global tid 249. Men for å gjøre rede for feil i NTP estimert global tid 249, selve asynkron starttid 78a kan bli motvirket av ENTP 736. Tilsvar en asynkron pico basestasjon A2 760B kan beregne en estimert starttidspunkt (t ') 71b ved hjelp av en NTP estimert global tid 249. Men for å redegjøre for feil i NTP estimert global tid 249, den faktiske asynkron starttid 78b kan bli motvirket av ENTP 736. Varigheten av stillhet for en asynkron pico basestasjon 2 kan være 2 * ENTP + Smaks * T. [0042] I en konfigurasjon er ENTP 736 mye større enn Smaks 734, så en asynkron pico basestasjon 2 kan være nødvendig å være stille mye lenger enn en synkron pico basestasjon 2. For eksempel, hvis T er 2 millisekunder, har et system 0 to sjikt, og ENTP 736 er 0 millisekunder, maksimal varighet for en stillhet intervall for en synkron pico basestasjon 2 ville være fire millisekunder, mens varigheten av et stillhet intervall for en asynkron basestasjon 2 ville være 4 millisekunder. [0043] Figur 8 er et flytdiagram som illustrerer en fremgangsmåte 800 for å kneble en asynkron basestasjon 2, 4. Fremgangsmåten 800 kan utføres av en stillhet modulen 116 i en pico basestasjon 2 eller en makro basestasjon 4. Siden en asynkron basestasjon 2, 4 kan ikke har tilgang til selve global tid, UTC 70, den stillhet modul 116 kan motta 872 en estimert global tid 249, f.eks, via NTP. Stillheten modul 116 kan deretter bestemme 874 en stillhet varighet (D) 248 for en asynkron basestasjon 2 basert på en max feil, ENTP 736, mellom en faktisk global tid, UTC 70, og NTP estimert global tid 249. I en konfigurasjon, varigheten (D) 248 for en asynkron timing intervall er 2 * ENTP + Smaks * T hvor max

12 stratum (Smax) 234 er den maksimale stratum eller hierarkiske lag, i trådløst kommunikasjonssystem 0 og synkroniserings tid (T) 238 er den tid som kreves for å oppnå synkronisering innenfor en basestasjon 2, 4. stillhet modul 116 kan også bestemme 876 en asynkron starter stillhet tid 78 basert på maks feil, ENTP 736, mellom en faktisk global tid, UTC 70, og estimert global tid 249. Med andre ord, en asynkron basestasjonen 2, 4 kan beregne den synkrone starttid (t ') 71 på hvilket UTC mod P = 0 ved hjelp NTP estimert global tid 249 i stedet for å bruke UTC 70. Deretter, for å redegjøre for den iboende feil i NTP estimert global tid 249, asynkron basen stasjon 2, 4 kan bli brakt til taushet ENTP 736 før og etter beregnet starttidspunkt (t ') 71 pluss Smaks * T. Stillheten modul 116 kan også periodevis opphøre 878 alle overføringer fra asynkron basestasjon 2 for stillevarigheten (D) 248 begynner på asyn-chronous starter stillhet tid 78. [0044] Fremgangsmåten 800 på figur 8 ovenfor beskrevne kan utføres av diverse maskinvare og / eller programvare komponent (e) og / eller modul (er) som tilsvarer betyr-plus-funksjonsblokker 900 illustrert i figur 9. Med andre ord, blokkene 872 gjennom 878 illustrert i figur 8 tilsvarer middel-plus-funksjonsblokker 972 gjennom 978 som er vist på figur 9. [004] Figur er et flytdiagram som illustrerer en fremgangsmåte 00 for å kneble forstyrrende basestasjoner 2, 4. Fremgangsmåten 00 kan bli utført av en melding basert modul 232 i en stillhet modul 216 i enten en pico basen stasjon 2 eller en makro basestasjon 4. Meldingen basert modul 232 kan avgjøre 92 ett eller flere asynkrone basestasjoner 2, 4 som forårsaker forstyrrelser i løpet av en tid sporing periode. meldingen basert modul 232 kan også overføre 94 en melding til de forstyrrende asynkrone basestasjoner 2 ber om at de forstyrrer asynkrone basestasjoner 2, 4 ikke å sende i en forhåndsbestemt periode tid, f.eks, en stillhet intervall. Varigheten av stillhet intervall kan være den tid som er nødvendig for sending av basen stasjonen 4 for å synkronisere og som kan inngå i en backhaul melding. Utgangs stillhet tid for stillhet intervall kan også sendes i meldingen eller kan oppstå så snart som den interfererende basestasjon 2, 4 mottar backhaul meldingen. Meldingen baserte modulen 216 kan også tilegne 96 timeregistrering under den forhåndsbestemte periode. I tillegg, backhaul meldingen kan omfatte en NTP estimat feil. [0046] Fremgangsmåten 00 fra figur er beskrevet ovenfor kan utføres av diverse maskinvare og / eller programvare komponent (e) og / eller modul (er) som tilsvarer betyr-plus-funksjonsblokker 10 illustrert i Figur 11. Med andre ord, gjennom blokkene illustrert i Figur tilsvarer middel-plusfunksjonsblokker 1192 gjennom 1196 vist i figur 11. [0047] Figur 12 viser visse komponenter som kan inngå i en trådløs enhet 11. Den trådløse Enheten 11 kan være en pico basestasjonen 2 eller en makro basestasjon 4. [0048] Den trådløse enheten 11 inkluderer en prosessor 13. Prosessoren 13 kan være en generell enkelt- eller multi-chip mikroprosessor (f.eks en ARM), en spesielle formål mikroprosessor (for eksempel en digital signal prosessor (DSP)), en mikrokontroller, en programmerbar gate array, etc. Prosessoren 13 kan betegnes som en sentral prosesseringsenhet (CPU). Selv om bare en enkelt prosessor 13 er vist i den trådløse enheten 11 av Figur 12, i en alternativ konfigurasjon, en

13 kombinasjon prosessorer (f.eks, en arm og DSP) benyttes. [0049] Den trådløse enheten 11 inkluderer også minne 1. Minnet 1 kan være en hvilken som helst elektronisk komponent stand til å lagre elektronisk informasjon. minnet 1 kan bli utført som random access memory (RAM), leselager (ROM), magnetisk disk lagring media, optiske lagringsmedier, flashminne-enheter i RAM, innebygd minne som følger med prosessoren, EPROM minne, EEPROM minne, registrerer, og så videre, inkludert kombinasjoner derav. [000] data 17 og instruksjoner 19 kan lagres i minnet 1. Instruksjonene 19 kan være kjørbar av prosessoren 13 for å gjennomføre metodene beskrevet heri. Utfører instruksjonene 19 kan innebære bruk av dataene 17 som er lagret i minnet 1. Når prosessoren 13 utfører instruksjoner 17, ulike partier av instruksjonene 19a bli lastet på prosessoren 13, og diverse biter av data 17a bli lastet på prosessoren 13. [001] Den trådløse enheten 11 kan også inkludere en senderen 1211 og en mottaker 1213 for å tillate transmisjon og mottak av signaler mellom den trådløse enheten 11 og en ekstern plassering. Senderen 1211 og Mottakeren 1213 kan samlet refereres til som en transceiver 12. En antenne 1217 kan være elektrisk koblet til transceiver 12. Den trådløse enheten 11 kan også omfatte (ikke vist) flere sendere, multippel mottakere, flere transceivere og / eller multippel antenne. [002] De ulike delene av den trådløse enheten 11 kan være koplet sammen ved hjelp av en eller flere busser, som kan omfatte en energibuss, en buss-styresignal, en statussignalbuss, en databuss, etc. For oversiktens skyld de forskjellige busser er illustrert i figur 12 som en buss system [003] I beskrivelsen ovenfor, referansenummer har noen ganger blitt anvendt i forbindelse med forskjellige vilkår. Når en betegnelse som benyttes i forbindelse med en referanse nummer, er dette ment å referere til et spesifikt element som er vist i ett eller flere av figurene. Hvor et begrep brukes uten et referansenummer, er dette ment å referere generelt begrepet uten begrensning til noen spesiell Fig. [004] Betegnelsen "bestemme" omfatter et bredt rekke handlinger, og derfor "bestemme" kan omfatte beregnende, databehandling, bearbeiding, utlede, undersøke, ser opp (f.eks, ser opp i en tabell, en database eller en annen datastruktur), konstatere og lignende. Også "bestemme" kan omfatte mottak (for eksempel mottak informasjon), tilgang til (for eksempel tilgang til data i et minne) og lignende. Også "bestemme" kan omfatte løse, velge, velger, etablering og lignende. [00] Uttrykket "basert på" betyr ikke "basert bare på, "med mindre uttrykkelig angitt. I andre ord, uttrykket "basert på" beskriver både "kun basert på "og" basert i det minste på. " [006] Betegnelsen "prosessor" bør tolkes bredt til å omfatte en generell prosessor, en Central Processing Unit (CPU), en mikroprosessor, en digital signalprosessor (DSP), en styreenhet, en mikrokontroller, en tilstandsmaskin, og så videre. Under visse omstendigheter, en "prosessor" kan referere til et program spesifikt integrert krets (ASIC), en programmerbar logisk innretning (PLD), en feltprogrammerbar portgruppe (FPGA), etc. Begrepet "prosessor" kan referere til en kombinasjon av prosess-ing enheter, for eksempel en kombinasjon av DSP og en mikroprosessor, et antall av mikroprosessorer, en eller flere mikroprosessorer i forbindelse med en

14 DSP-kjerne, eller en hvilken som helst annet slik konfigurasjon. [007] Begrepet "hukommelse" bør tolkes bredt til å omfatte alle elektroniske komponenter som kan for lagring av elektronisk informasjon. Begrepet hukommelse kan referere til ulike typer prosessor lesbare medier slike Random Access Memory (RAM), read-only minne (ROM), ikke-flyktig minne (NVRAM), programmerbar read-only minne (PROM), slett programmerbart leselager (EPROM), elektrisk slett PROM (EEPROM), flashminne, magnetisk eller optisk datalagring, registre, etc. Minne sies å være i elektronisk kommunikasjon med en prosessor hvis prosessoren kan lese informasjon fra og / eller skrive informasjon til minnet. Minne som er integrert til en prosessor er i elektronisk kommunikasjon med prosessoren. [008] Begrepene "instruksjoner" og "code" bør være tolkes bredt til å omfatte en hvilken som helst type datamaskin-lesbart uttalelse (r). For eksempel vilkårene "instruksjoner" og "code" kan referere til ett eller flere programmer, rutiner, subrutiner, funksjoner, prosedyrer, etc. "Instruksjoner" og "kode" kan omfatte en enkelt datamaskinlesbar uttalelse eller mange datamaskinlesbare uttalelser. [009] De er beskrevet her funksjoner kan lagres som en eller flere instruksjoner på et datamaskin-lesbart medium. Uttrykket "computer-lesbart medium" refererer seg til alle tilgjengelige medium som kan nås av en datamaskin. Som eksempel, og ikke begrensning, en computerreadable medium kan omfatte RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM eller annen optisk disk lagring, magnetisk disk lagre eller andre magnetlagringsanordninger, eller ethvert annet medium som kan brukes til å bære eller lagre ønskede program kode i form av instruksjoner eller datastrukturer og som kan nås av en datamaskin. Disk og disk, som anvendt heri, omfatter kompaktplater (CD), laser-plate, optisk disk, Digital Versatile Disc (DVD), diskett og Blu-ray platen der disker vanligvis reprodusere data magnetisk, mens plater reprodusere data optisk med lasere. [0060] Programvaren eller instruksjoner kan også overføres over et overføringsmedium. For eksempel, hvis programvaren overføres fra et nettsted, server, eller annen ekstern kilde ved hjelp av en koaksial kabel, fiberoptisk kabel, vridd pair, Digital Subscriber Line (DSL), eller trådløse teknologier slik som infrarød, radio, og mikrobølgeovn, deretter koaksialkabel, fiberoptisk kabel, tvunnet par, DSL, eller trådløst teknologier som infrarød, radio, og mikrobølgeovn er inkludert i definisjonen av overføringsmediet. [0061] Metodene som her er beskrevet omfatte en eller flere trinn eller handlinger for å oppnå den beskrevne metoden. De fremgangsmåtetrinn og / eller handlinger kan byttes med hverandre uten å avvike fra rammen av patentkravene. Med andre ord, hvis en spesifikk rekkefølgen av trinn eller handlinger er nødvendig for forsvarlig drift av metoden som blir beskrevet, rekkefølgen og / eller Bruken av spesifikke trinn og / eller handlinger kan modifiseres uten å avvike fra omfanget av kravene. [0062] Videre skal det forstås at modulene og / eller andre passende midler for å utføre de fremgangsmåter og teknikkene beskrevet heri, slik som de som er illustrert av figurene, 8 og, kan lastes ned og / eller på annen måte oppnådd ved en anordning. For eksempel kan en Anordningen kan være koblet til en server for å lette overføringen av en anordning for å utføre fremgangsmåtene beskrevet heri.

15 14 Alternativt kan det anvendes forskjellige fremgangsmåter som er beskrevet her være tilgjengelig via en lagringsanordning (f.eks random access minne (RAM), leseminne (ROM), en fysisk lagringsmedier som CD (CD) eller diskett disk, etc.), slik at en enhet kan oppnå de forskjellige metoder på kopling eller gi lagringsanordningen til enheten. Videre, kan enhver annen egnet teknikk for tilveiebringe fremgangsmåtene og teknikkene beskrevet heri til en enhet kan benyttes. [0063] Det skal forstås at kravene ikke er begrenset til den nøyaktige konfigurasjon og komponenter som er vist ovenfor. Ulike modifikasjoner, endringer og variasjoner kan gjøres i anordningen, drift og detaljer av systemer, fremgangsmåter og apparatur som er beskrevet heri uten å avvike fra omfanget av fore påstander.

16 Patentkrav 1. Fremgangsmåte for synkronisering av basestasjoner i et trådløst kommunikasjonssystem ved hjelp av trådløs synkronisering signaler, idet fremgangsmåten omfatter: bestemme en stillhet varighet for en synkron Basestasjonen basert på en tid som er nødvendig for en nabobasestasjonen for å oppnå eller opprettholde synkronisering, karakterisert ved at den er avslått basert på et stratum nivå på den synkrone basestasjon, hvor stratum nivå indikerer et antall basestasjoner mellom den synkrone basestasjon og en global timing kilde node inkludert den globale timing kildenode ; og innstiller alle sendinger fra basestasjonen for stillevarigheten for å unngå interferens fra basestasjonen som kan hindre nabo basestasjon fra å motta trådløse synkroniseringssignaler. 2. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved opphør oppstår periodisk hver sporing periode i den trådløse kommunikasjonssystem. 3. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved avslått er av lengde n * T hvor n er stratum nivået av synkron basestasjon og T er den tid som kreves for en nabobasestasjonen for å oppnå eller opprettholde synkroniseringen. 4. Fremgangsmåte ifølge krav 1, videre omfattende å mottaet nettverk for hele global tid fra nabo basen stasjon eller en global timing kilde node Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved at basestasjonen er en pico basestasjon, en femto-basestasjon, eller et hjem enodeb. 6. Fremgangsmåte ifølge krav 1, videre omfattende å motta flere synkroniseringssignaler og ved hjelp av en synkronisering signal som gir en minste stratum nivå. 7. Fremgangsmåte ifølge krav 6, karakterisert ved anvendelse av en synkronisering signal med høyest Signal til Interference og støyforhold (SINR) hvis flere synkronisering signaler gi en samme stratum nivå. 8. Apparat for synkronisering av basestasjoner i et trådløs kommunikasjon system ved hjelp av trådløs synkronisering signaler, hvor apparatet omfatter: midler for bestemmelse av en avslått etter en synkron basestasjon basert på en tid som er nødvendig for en nabobasestasjonen for å oppnå eller opprettholde synkroniseringen, karakterisert ved at stillhet Varigheten er basert på et stratum nivå av den synkrone basestasjon, hvor stratus nivå indikerer et antall basestasjoner mellom synkron basestasjon og en global timing source node inkludert den globale timing kilde node; og betyr for innstiller alle overføringer fra basestasjonen for avslått for å unngå

17 16 basestasjon forårsaker forstyrrelser til naboen basestasjon som kan hindre nabo basestasjon mottar trådløs synkronisering signaler. 9. Apparat ifølge krav 8, karakterisert ved opphør oppstår periodisk hver sporing periode i den trådløse kommunikasjonssystem.. Apparat ifølge krav 8, karakterisert ved at den avslått er av lengde n * T hvor n er stratum nivå den synkrone basestasjon og T er den tid som kreves for en nabobasestasjonen for å oppnå eller opprettholde synkronisering. 11. Apparat ifølge krav 8, karakterisert ved at basestasjonen er en pico basestasjon, en femto-basestasjon eller en Hjem enodeb. 12. Apparat ifølge krav 8, betyr videre omfatter etter mottar flere synkroniseringssignaler og hjelp et synkroniseringssignal som gir en minste stratum nivå. 13. Et datamaskinprogramprodukt for å synkronisere en trådløst kommunikasjonssystem, datamaskin-program produkt som omfatter et datamaskinlesbart medium ha instruksjoner derpå, instruksjonene omfattende: kode for å utføre fremgangsmåten i henhold til hvilket som helst helst av kravene 1 til 8.

18 EP B1 13

19 EP B1 14

20 EP B1

V2530NO00 EP Tittel: Fremgangsmåte og apparat for å synkronisere en basestasjon i et trådløst kommunikasjonssystem

V2530NO00 EP Tittel: Fremgangsmåte og apparat for å synkronisere en basestasjon i et trådløst kommunikasjonssystem V2NO00 EP 2329669 Tittel: Fremgangsmåte og apparat for å synkronisere en basestasjon i et trådløst kommunikasjonssystem 1 Beskrivelse 1 2 3 4 TEKNISK OMRÅDE [0001] Den foreliggende beskrivelse vedrører

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2003466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S /02 (2010.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.07.14 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2271162 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 60/04 (09.01) H04W 48/ (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2383703 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/06 (11.01) G08G 1/017 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2219 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04K 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2300839 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 31/34 (06.01) G01R 31/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.28 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 22127 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H04J 3/02 (06.01) H04L /14 (06.01) H04L 27/26 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404358 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B60L 3/12 (2006.01) H02J 7/00 (2006.01) B60L 11/18 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2559282 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. H04W 24/02 (2009.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2015.11.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2372667 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G08G 1/01 (06.01) G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2393414 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61B /00 (06.01) G06F 19/00 (11.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 16.02.22

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 248467 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G0B 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2171197 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0G 1/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12..01 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2274941 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H04W 28/08 (2009.01) H04L /00 (2006.01) H04W 84/08 (2009.01) H04W 88/06 (2009.01) Norwegian Industrial

Detaljer