Avdeling for Ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektplan. Systemutvikling (lo138a) Høst Taxisentral. Forfattere:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avdeling for Ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektplan. Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral. Forfattere:"

Transkript

1 Avdeling for Ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektplan Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: Forfattere: Bergan, Bjørn s Baisa, Abdi Biya s Larsen, Mads s Dahl Hegge, Magnus s Dato:

2 INNHOLD INNHOLD Introduksjon Bakgrunn mål Prosjektbeskrivelse Antagelser og begrensninger utviklingsmodell Suksesskriteria Risiko og tiltak rapportoversikt. 4 2 beskrivelse av omfang prosjektorganisasjon og plan prosjektorganisasjon roller og ansvar milepæler og aktiviteter oversikt prosjekt plan arbeidsmåte ( way of working ) prosjekthjelpemidler. 5 4 Kostnader admin rapportering og møter dokumenthåndtering timeregistrering informasjon. 6 6 referanser.. 6

3 VERSJONSLOG Versjon Dato Forfatter(e) Beskrivelse av versjon Larsen, Mads s Hegge, Magnus s Bergan, Bjørn s Baisa, Abdi s Kap 1 ferdig Kap 2 ferdig Kap 3-6 ferdig

4 1 Introduksjon. 1.1 Bakgrunn Problemstillingen, Hvordan planlegge utviklingen av et Taxisentral system ble valgt fordi vi ville ha et realistisk mål for prosjektet. En taxisentral er avhengig av mange forskjellige elementer, som alle er nødvendige for å nå ett enkelt mål: skaffe kunden transport fra A til B. For å nå dette enkle målet, må det være mulig å for kunden å ha et lettforståelig system å forholde seg til, men selv om systemet er enkelt, ser vi for oss mange utfordringer som denne oppgaven vil frembringe, noe som vil gi oss nødvendig erfaring til en forhåpentligvis lang karriere innenfor IT. 1.2 Mål Målet for prosjektet vil være og øke effektiviteten til et taxifirma med 25-30%. Dette skal gjøres ved hjelp av et godt og enkelt kommunikasjonsvertøy mellom kunde, sentral og bil, som har lav responstid. Det skal kunne bestilles taxi ved hjelp av kortest mulig interaksjon mellom kunde og sentral/bil. Kunden skal med dette systemet ha mulighet til å bestille taxi både med sms, telefon og e-post. Kunden skal få bekreftelse på bestilling umiddelbart og respons med en gang en bil har blitt sendt ut. Systemets hendelsesforløp vil være at sentralen mottar bestilling, finner nærmeste ledige taxi av riktig type (taxi med plass til riktig antall passasjerer, bagasje o.l.), sentralen sender bestillingen til taxien og bekreftelse til kunden. Systemet vil selvfølgelig også inneholde funksjoner for å avbestille taxi og registrering av klager. Vi forventer å legge frem løsningen i løpet av Desember Hovedmål Prosjektet skal være ferdig utviklet og klart til presentasjon Kunden skal ha mulighet til å bestille taxi ved hjelp av telefon, internett eller sms. Delmål 1 Behandlingstiden for bestilling av taxi med det nye systemet vil være 12% raskere. Kunden skal få bekreftelse på bestilling via SMS eller e-post i løpet av få sekunder. Delmål 2 Opplæringsperioden for systemet skal maksimum være 5 dager. Lengde på kurs for å gi nye ansatte en rask innføring i systemet anbefales å være 4 timer.

5 Delmål 3 Taxibedrifter vil spare ca 20% i bensinutgifter på grunn av kortere reiseveier siden nærmeste taxi alltid tildeles.

6 1.3 Prosjektbeskrivelse Dette prosjektet handler om å planlegge og vise fremgangsmåten for utviklingen av et system. Vi har valgt å planlegge et taxisentralsystem som skal lokalisere taxier, vise status (opptatt eller ledig), sende bestillinger til taxi og registrere klager. Systemet skal kunne ta i mot bestillinger fra sms, e-post og telefon, og kunden skal alltid få bekreftelse på bestilling, om dette er på sms, e- post eller telefon avhenger av bestillingsmetode. Dagens systemer er svært tradisjonelle og sliter ofte med å ta i mot bestillinger i perioder med stor pågang. Bestillinger taes ofte i mot kun over telefon og samtalen med kunden og bestillingen tar gjerne for lang tid. Med vårt system vil det ideelt sett kun være antall taxier som kan føre til at kunder ikke får lagt inn bestilling. I noen tilfeller vil selvfølgelig antall ansatte på sentralen være relevant, da det er begrenset hvor mange bestillinger en ansatt kan håndtere. Vi ser for oss at et system som brukes av en taxisentral vil ha svært høye krav til brukervennelighet, pålitelighet og effektivitet da man ønsker å bli ferdig med en bestilling så raskt som mulig for å kunne ta i mot neste. Derfor har vi valgt å gi dette en høy prioritet.

7 1.4 Antagelser og begrensninger Hvis vi skal planlegge et fullt fungerende taxisentral system vil det være alt for mange elementer å håndtere for gruppen vår alene. Som nevnt tidligere er det snakk om en fungerende telefonsentral, et døgnåpent hovedkontor og i de fleste tilfeller en fungerende smssentral. Dette vil gjøre oppgaven særdeles tung hvis alt skal bli implimentert. Det vi vil fokusere på er selve kommunikasjonssystemet mellom hovedkontor, kunde og taxier. Det vil da være kommunikasjon direkte mellom kunder og taxi som står i fokus, mens samtalene mellom kunder og sentral ikke vil være vesentlige, da bestillingen uansett vil bli sendt til nærmeste ledige taxi fra sentralen. En annet aspekt vi ikke vil ta tak i er betalingssystemet. I prinsippet er ikke betalingen viktig for denne rapporten, da det er et separat system som er koblet opp mot BBS og ikke sentralen. Dvs, i prinsippet betaler alle kunder kontant. Vi tar utgangspunkt i et taxifirma med en betraktelig mengde sjåfører og biler, som vil kunne dekke en mellomstor by. Dette vil kreve et enkelt kommunikasjonsverktøy mellom biler og sentral, slik at meldinger og oppdatert status kan bli sendt fram og tilbake. Et vanlig taxifirma har gjerne en hjemmeside, vi tar utgangspunkt i at det allerede finnes en fullt fungerende hjemmeside som allerede oppfyller de kravene vi ønsker at den skal ha. Hvis en kunde bestiller fra hjemmesiden vil det i prinsippet være helt likt som om at kunden har ringt inn til hovedkontoret. Derfor er det ikke nødvendig for oss å utvikle denne. Som nevnt tidligere vil uansett bestillingen bli sendt videre til en taxi fra sentralen. 1.5 Utviklingsmodell Vi har valgt å benytte en tilpasset versjon av UP som systemutviklingsmodell. Denne modellen setter et agilt rammeverk som lett kan tilpasses, og begrenses, ved de krav som settes av målet. Modellen er en iterativ og inkrementell utviklingsprosess. Fasene (ide, utdypning, konstruksjon og overgang) gjennomgår en rekke gjentakelser. Hver iterasjon vil gi et intervall som gir en forbedring, eller utvidet versjon, av systemets funksjonalitet satt mot den forrige utgaven. Dette systemet skal ikke implementeres, så bredden av disipliner vil være begrenset. Krav og design, gjennomgå flere gjentagelser etter hvert som modellen utvikles. Prosessen er Use Casedrevet så det er de kommende brukerne av det ferdige resultatet som står i sentrum. Designet av programmet og prosessene i hele systemet skal basere seg på hvordan det vil komme bruker til nytte. De ulike fasene: Idefasen: I denne fasen får vi en oversikt over hva hovedmål, krav og omfanget til prosjektet skal være. Vi blir enige om hvordan vi skal jobbe med prosjektet, og identifiserer eventuelle risiki.

8 Andre elementer inneholder, men er ikke begrenset til, lønnsomhetsanalyse, kostnadsanalyse, med fokus på problemforståelse og prosjektbeskrivelse, som skal samles til 1. iterasjon av oppgaven. Utdypningsfasen: I denne fasen tar vi en grundigere gjennomgang av prosjektet etter å ha fått tilbakemelding etter 1. iterasjon. Her skal kravspesifikasjonene, målene og omfanget korrelere slik at det kan utvikles en basis, men tilstrekkelig god, arkitektur for hvordan systemet skal utformes. Risiki er identifisert og håndtert. Hovedfokus vil være å ha en klar, forståelig, fremgangsmåte for hvordan prosjektet skal løses, representert ved hjelp av use cases, sekvens-, domene- og klassediagram. Fasen vil bestå av flere iterasjoner, og vil granskes nøye før vi beveger oss videre til neste fase. Konstruksjonsfasen: I denne fasen vil det jobbes med analyse og design av systemet i henhold til omfang, krav og GUI m.m. Dette skal representeres ved hjelp av skisser og ferdigstilte diagrammer. I denne fasen skal alle spesifikasjoner være ferdigstilt, og point of no return skal være nådd etter siste iterasjon. I teorien skal programmeringen også være ferdigstilt, men det vil ikke bli utført noe programmering i denne oppgaven. Overgangsfasen: Vi kommer ikke til å ta med implementering og drifting som en del av utviklingsprosessen, derfor er overgangsfasen noe irrelevant for oss. Innleveringsiterasjoner: rasjon. Dette er en oversikt over innleveringer og endringene vi gjorde etter disse. De inneholder ikke de interne iterasjonene av oppgaven som vi selv har hatt før innleveringene ble gjennomført. F.eks forskjellige versjoner av use-cases osv. 1. Iterasjon: Vi startet arbeidet med prosjektplan versjon 0.2 og påbegynte/ferdigstilte del 1-6. Etter innlevering fikk vi beskjed om at vi ikke hadde levert riktig rapport, og at arbeidet måtte gjøres igjen. 2. Iterasjon: Etter at vi fikk beskjed om at innleveringen var feil, jobbet vi igjen med prosjektplanen slik at den inneholdt rett informasjon. Kommentarene til vår innlevering hjalp oss å få en bedre pekepinne om hvor faglærer ville at vi skulle ta prosjektet. Vi skrev om del 1-6 i henhold til kommentarene, leverte inn og planen ble godkjent, men fortsatt med noen mangler som bør forberdres. Bl.a Mål og Beskrivelse var for dårlig og måtte gjøres igjen. 3. Iterasjon: Etter 2. iterasjon fikk vi beskjed om at de funksjonelle og ikke funksjonelle kravene var

9 gjort feil og måtte forbedres. Etter gjennomgang med stud.ass så gjorde vi det på nytt. Use case beskrivelsene var for svake, og måtte gjøres mer detaljert. Hvis vi ikke fikset dette ville ikke innlevering 3 bli godkjent. Etter forbedringene begynte vi arbeidet med 4.iterasjon

10 1.6 Suksesskriteria Samarbeid For å gjennomføre et prosjekt så omfattende og langvarig som dette sammen med andre er godt samarbeid viktig. Samarbeid mellom gruppemedlemmene har fungert godt på tidligere prosjekter og det er derfor lite sannsynlig at problemer oppstår, men usansynelige problemer burde også inkluderes i en risikoplan. Planlegging Planlegging av prosjekter er svært vikig. Uten en god fremdriftsplan vil arbeidet ofte bli gjort i siste liten og det vil gå ut over kvaliteten. God timeplan God planlegging inneholder gjerne en detaljert timeplan som beskriver hva gruppemedlemmene skal jobbe med. God risikoplan Når man jobber med et prosjekt over flere uke og mnd er det viktig å ha en oversikt over mulige problemer som kan oppstå og løsninger for disse. Gruppa burde være forbredt på både svært sannsynlige problemer og høyst usannsynlige problemer. Online tilgjengelighet Svært mye av arbeidet som blir gjort gjøres på internett. Rapport, notater o.l. ligger på nettet og innleveringer skjer på internett. Problemer som kan oppstå i sammenheng med dette burde være en del av risikoplanen.

11 1.7 Risiko og tiltak Risiko Sannsynlighet Konsekvens Tiltak Sykdom hos en eller flere gruppemedlemmer. Høy Akseptabel. Arbeid må utsettes eller gjøres av andre på gruppa. Det blir mer arbeid på resten av gruppa og det kan oppstå tidspress. Syke gruppemedlemmer må være flinke til å ha kontakt med gruppen for å sikre at arbeidet blir gjort av noen andre PC-krasj. Middels Alvorlig. PC problemer fører til tap av data og/eller utsettelse av arbeid. Ta backup, jobbe på google docs for å unngå tap av dokumenter. Gruppa klarer ikke å samarbeide Leveringsproble mer grunnet pc/ internett problemer. Lav Akseptabel. Hvis gruppa ikke klarer å samarbeide vil arbeidsmiljøet bli dårlig. Middels Alvorlig. For sen levering resulterer i dårligere karakter / stryk. Gruppa vår har fungert fint tidligere, det burde ikke bli problem nå. Fortsette å ha god kommunikasjon innad i gruppen for å forhindre eventuelle problemer. Levere i god tid, på den måten kan man levere fra en annen pc eller et annet sted hvis noe går galt.

12 Noen slutter i gruppa. Lav Alvorlig. Mye større arbeidsmengde Arbeidsoppgavene til personen som slutter må fordeles på en rettferdig måte innad i gruppa. Konflikter Middels Akseptabel. Vanskelige arbeidsforhold Hvis det skulle oppstå konflikt innad i gruppa må andre medlemmer megle mellom partene som er uenige.

13 1.8 Rapportoversikt Kap 1: En introduksjon til prosjektet, med våre antagelser, suksesskriteria o.l. Kap 2: Inneholder beskrivelse av prosjektets omfang og en kort beskrivelse av hver leveranses innhold. Kap 3: Beskriver hvordan arbeidet har blitt organisert, oppgavefordeling, hvilke hjelpemiddler som har vært i bruk o.l. Kap 4: Prosjektets kostnadsdetaljer. Kap 5: Administrativ dokumentasjon som møte referater og timeregistrering. Kap 6: Referanser til kilder som har blitt tatt i bruk i løpet av prosjektarbeidet.

14 2 Beskrivelse av omfang Leveranse 1: Prosjektplan v0.2 Inneholder informasjon om prosjektets struktur, våre arbeidsmetoder, hjelpemidler, en detaljert risikoplan og ansvarsfordeling. Leveranse 2: Prosjektplan v1.0 Prosjektrapport v0.3 Inneholder komplett og oppdatert prosjektplan. Prosjekt rapport kap 1(introduksjon) som beskriver prosjektets mål, antagelser, suksesskriteria og omfang. Kap 2 (tilpasning av utviklingsmodell) beskriver utviklingsmodell og tilpasninger. Og påbegynt kravspesifisering og use case modellering. Leveranse 3: Oppdatert prosjektplan Prosjektrapport v0.6 Inneholder kap 1 og 2 av prosjektrapport som beskrevet tidligere (oppdatert etter behov). Kapittel 3 (analyse) inneholder diagrammer og analyse og Kapittel 4 som inneholder sekvensdiagram, klassediagram, logisk arkitektur og foreslått brukergrensesnitt. Leveranse 4: Prosjektrapport v1.0 Komplett prosjektrapport hvor alle systemet er ferdig planlagt og alle kapitler i rapporten er oppdaterte.

15 3 Prosjektorganisasjon og plan 3.1 Prosjektorganisasjon Google docs vil bli brukt og disponibel av alle i gruppen. Slides vil bli brukt som hjelpemidel av alle i gruppen til forskjellige punkter. Forelesningene vil være en individuel ressurs som hver i gruppen vil bruke til individuelt arbeid. Microsoft programvare vil bli brukt av alle i gruppen. Gruppen vil utdype mer på dette punktet i versjon 1.0

16 3.2 Roller og ansvar Rolle Ansvar Navn Kompetanse Tidsperiode Leder Organisering Abdi Baisa Ingen Untill he dies or we find someone better Sekretær Revisjon Bjørn Bergan Allmennutdanning Prosjektets lengde Faktasjekker / webansvarlig Sjekke påstander og kildehenvisn inger, drifte hjemmesida Magnus Dahl Hegge Internettsøk - guru Prosjektets lengde Djevelens advokat Kritisere og skape idemyldring Mads Larsen Nordlending / kritiker Prosjektets lengde 3.3 Milepæler og aktiviteter <Milepæl 1>: o Aktiviteter: Versjon 0.2 av prosjektplanen er ferdig. Hjemmesiden er opprettet. o Leveranse(r): Versjon 0.2 av rapporten med link til hjemmeside.

17 <Milepæl 2>: o Aktiviteter: Prosjektrapport versjon 0.6 er ferdig. o Leveranse(r): Prosjektrapport versjon 0.3 og Prosjektplan versjon 1.0. <Milepæl 3>: o Aktiviteter: Prosjektrapport versjon 0.6 er ferdig. o Leveranse(r): Prosjektrapport versjon 0.6 og Prosjektplan versjon 1.0 (hvis oppdatert siden leveranse 2). <Milepæl 4>: o Aktiviteter: Prosjektrapport versjon 1.0 er ferdig. o Leveranse(r): Prosjektrapport versjon 1.0 og Prosjektplan versjon 1.0 (hvis oppdatert siden leveranse 2).

18 3.4 Oversikt prosjekt plan ål Beskriv prosjektaktivitetene med et Gant-kart (ved hjelp av Microsoft Project eller lignende). 3.5 Arbeidsmåte ( way of working ) Del 1-3 av prosjektrapporten vil bli utført i lag og med oppdeling av punkter og planlegge arbeidet framover. Vil vil jobbe sammen hver dag på skolen på grupperom eller via Online google docs. Det vil generelt være lite individuelt arbeid. Del 4 vil vi jobbe sammen i grupperom og dele opp arbeid, men fortsatt jobbe sammen i gruppe og generelt lite individuelt arbeid. 3.6 Prosjekthjelpemidler Spesifiser hvilken verktøy og lignende som vil bli benyttes (for eksempel Rational Rose eller annet for modellering). Vi vil bruke Microsoft Project eller excel til å lage en framdriftsplanm, eller et Gant diagram. Vi vil bruke Google Docs for å arbeide med alt skriftlig. Vi vil bruke Microsoft Visio 2007 for modellering i prosjektet. Vi vil bruke Internett, pensumbøker og forelesningsnotater for og finne stoff.

19 4 Kostnader Det vil være 4 utviklere. Prosjektets varighet vil være 3 måneder. Arbeidstiden per dag vil være 8 timer. Timesbetalt per utvikler vil være 300 kr timen. Leie av lokaler: Andre kostnader kan forekomme i løpet av prosjektet som fks. programvare og teknisk utstyr: kr. Beregnet total kostnad kr

20 5 Admin 5.1 Rapportering og møter Vi vil ha generel diskusjon hver dag ved starten av dagen om statusen på prosjektet. Vi vil etter behov hvis det trengs ved f.eks tidsmangel, sykdom eller fravær holde møte for å få skuta på rett kjør. 5.2 Dokumenthåndtering Vi vil bruke Google docs online for dokument håndtering og felles arbeid. Google docs gjør det mulig for alle sammen og jobbe med samme dokument i sanntid. Vi vil laste ned prosjektrapporten lokalt i jevne mellomrom for og sikre oss backup av dokumenter. 5.3 Timeregistrering Vi vil bruke en tabell som viser hvor mange timer vi har brukt på hver fase av prosjektet og antall timer hver og sammen vi har arbeidet. Leveranse 1 timetabell. Navn Timer Totalt Individuelt Sammen Mads Larsen ca 85 ca 15 ca 70 Bjørn Bergan ca 85 ca 15 ca 70 Abdi Baisa ca 85 ca 15 ca 70 Magnus Hegge ca 85 ca 15 ca 70

21 5.4 Informasjon Løsninger som allerede brukes vil vi studere og hente ut informasjon om som hjelp til utvikling av våre egne løsninger. Dette kan være f.eks gant diagram, tabeller og modeller. 6 Referanser Slides fra forelesning Forelesning Systemutvikling Applikasjoner og databaser av Thor E. Hasl. Cappelen akademisk forlag. ISBN

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

DOMAINING AS GRUPPENR.24

DOMAINING AS GRUPPENR.24 A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O PROSJEKTPLAN SYSTEMUTVIKLING (LO138A) HØST 2011 DOMAINING AS GRUPPENR.24 Forfattere: s171633, Truc Tran, s171171, My

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A )

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S P R O S J E K T R A P P O RT S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) H Ø S T 2011 GRUPPE 24:

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Sluttdokumentasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Sluttdokumentasjon 1 Sluttdokumentasjon Hovedprosjekt 2013 Hovedprosjekttittel: ""

Detaljer

Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3.

Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3. 1 2 Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3.1 Om LM Dahl Ingeniørfirma AS 1.3.2 ERP system 1.4 Oppgaven 1.5 Mål for

Detaljer

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11 Prosjektplan Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe Side 1 av 11 1 Mål og Rammer 1.1 Bakgrunn Mnemonic AS er i dag nordens største leverandør av IT- og informasjonssikkerhet.

Detaljer

Prosessrapport Gruppe 9

Prosessrapport Gruppe 9 Forord Denne rapporten skal fortelle om prosessen for prosjektarbeidet vårt, hvordan vi har jobbet og gått frem fra begynnelse til slutt i forhold til blant annet hvordan vi har planlagt og arbeidet. Den

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis:

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: Undersøkelse av hotelldatasystem hos Thon Hotels Gruppe 13 VERSJON: 4 Dato: 20/5-2011 FORFATTERE: Espen Mjølund, Robert Bicanic, Jonas Bjørnerud & Marius Kværner

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd.

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Prosjektplan PROSJEKT Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg MEDLEMMER Marius Johanssen, Stefan Dasic, Eivind Nielsen,

Detaljer

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 HB Guide Feilsøkingsverktøy for Homebase AS Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 Gruppe 33: Karl Øgaard, s171641 Aria Nejad, s171674 Fredrik Ung, s171652 Morten Iversen, s171666 1/136 PROSJEKT

Detaljer

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl NORBUD Utarbeidet av Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl Innholdsfortegnelse 1. PROSJEKTPLAN... 1 1.1 MÅL OG RAMMER... 1 1.1.1 Bakgrunn... 1 1.1.2 Prosjektmål... 1 1.1.3 Rammer...

Detaljer

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Arena Kundereskontro Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Av: Roger Ommedal, Andreas Åkesson, Ashkan Vahidishams og Simen Trippestad PROSJEKT NR. 2015-25 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

SluttRapport Komplett dokumentasjon i faget Informatikk 1 Prosjekt AS CD Magasinet

SluttRapport Komplett dokumentasjon i faget Informatikk 1 Prosjekt AS CD Magasinet 2009 SluttRapport Komplett dokumentasjon i faget Informatikk 1 Prosjekt AS CD Magasinet MusicSurfer aka MuSu Utviklere av prosjektet Sebastian Strømnes Eskil Espås Ugelstad Christoffer Framstad Lokrheim

Detaljer

Meglerhuset Bjerke AS

Meglerhuset Bjerke AS 2014 Hovedprosjekt 2014 Gruppe 20 Meglerhuset Bjerke AS [Torbjørn Gjøn Snorre Duun Strømsborg Matias Pettersen] 1 2 FORORD Dette dokumentet beskriver hovedprosjektet «Meglerhuset Bjerke» og omfatter all

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo ! PROSJEKT NR. Gruppe 1 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

JOAKIM RISHAUG SONDRE SPARBY BOGE MARTIN HAGEN LARS- ERIK KASIN

JOAKIM RISHAUG SONDRE SPARBY BOGE MARTIN HAGEN LARS- ERIK KASIN JOAKIM RISHAUG SONDRE SPARBY BOGE MARTIN HAGEN LARS- ERIK KASIN 1 av 192 HOVEDPROSJEKT - GRUPPE 33 FORORD Denne rapporten er en presentasjon av arbeidet med hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus,

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus

Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Et oppfølgings- og dokumentstyringsverktøy for Takst og Prosjektkontroll AS Gruppe 19 Thomas Myklebust Fjørstad Marius Lørstad Solvang Espen Jøstne Hansen

Detaljer

Kjørehjelperen Prosessdokumentasjon

Kjørehjelperen Prosessdokumentasjon 2013 Kjørehjelperen Prosessdokumentasjon Høgskolen i Oslo og Akershus Henrik Hermansen og Lars Smeby Gruppe 8 26.05.2013 Forord Det forutsettes at leseren har lest presentasjonen av dette prosjektet før

Detaljer

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi

Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013 Avdeling for ingeniørutdanning Forprosjektrapport - Gruppe 17 Sted og dato: Høgskolen i Oslo og Akershus, 25.01.2013

Detaljer

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011 PROSJEKT NR. 18 TILGJENGELIGHET åpen Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT I DATA

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag Prosjektnummer: 2014-22 For studieåret: 2013/2014 Emnekode: SFHO3200 Prosjektnavn Inverted Pendulum (Invertert

Detaljer