NORTRIM XAKT NYHETER OG FORBEDRINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORTRIM XAKT NYHETER OG FORBEDRINGER"

Transkript

1 NORTRIM XAKT NYHETER OG FORBEDRINGER Versjon

2 Kyrksæterøra, juli 2013 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den omhandler, er beskyttet av lov om opphavsrett og den særskilt inngåtte Avtale om bruksrett og vedlikehold. Alle rettigheter til dette materiell innehas av ASPnor AS. Enhver kopiering eller gjengivelse av materiell i denne boken, inkludert uten begrensninger, tekst, skjermbilde utseende, ikoner eller metoder, er forbudt. Som en del av den kontinuerlige utviklingen av Xakt og tilhørende programmer, vil ASPnor AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner. ASPnor AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil eller mangler i systemet, utover hva som uttrykkelig beskrives i den til enhver tid gjeldende Avtale om bruksrett og vedlikehold. Bruk av systemet på andre maskiner enn den systemet er lisensiert for, er ulovlig og medfører anmeldelse og krav om erstatning. Versjon Revidert Side 2

3 Dette versjonsnotatet beskriver nyheter og endringer siden forrige versjon Nyheter i denne versjonen - Ny frittstående kortlesermodul, Den frittstående kortlesermodulen vil ikke ha behov for at Xakt kjører på samme PC, og det er derfor ikke nødvendig med lisenser for terminalservertilgang på de PC er som bare skal betjene inn- og utsjekk. Ved bruk av aktiv USB forlenger kan kortleser nå stå inntil 30 meter fra PC. Hver enkelt PC kan også ha flere kortlesere tilkoblet, eks. magnetkort, RFID osv. - Ny funksjonalitet for varsling av innsjekk. Innsjekk kan nå varsles med egne meldingsbokser i nedre høyre hjørne av skjermen, uten at modulen Innsjekk Resepsjon er startet i Xakt. Meldingsboksene viser relevant informasjon om kunde og kontrakt, og i tillegg bilde av kunden hvis ønskelig. Meldingsbokser vil være synlig i 10 sekunder som standard, og inntil 10 meldingsbokser kan vises samtidig. - Nytt kontraktfilter, Dette filteret er ment å dekke alt som har med spørring og utvalg basert på kontrakter. Dette filteret skal dekke de fleste behov for utvalg av medlemmer og kontrakter som vi har fått forespørsel om fra våre kunder. Finnes under «Forespørsel -> Kontrakt filter». Det er mulig å lage og kombinere et fritt antall utvalg. - Mye ny funksjonalitet for Kontrakter, Booking og Min Side - En rekke av ønsker om endringer og ny funksjonalitet fra våre kunder er tatt med i denne versjonen Viktig informasjon for denne versjonen - En del av den nye funksjonaliteten som vi har lagt inn i denne versjonen er ikke slått på som standard, og Dere må derfor se igjennom versjonsnotatet for å se hvilke innstillinger som bør endres. Hvis noe synes uklart, vennligst kontakt Hva vi jobber med fremover - Egen mobil App for booking av gruppetimer og enkelttimer. Her ønsker vi tilbakemelding fra våre kunder hvis noen ønsker å være med å teste denne App en. App en vil fungere for alle mobiltelefoner som har tilgang til internett, og har en internett browser. - WEB basert påmelding og betaling av kurs - Windows, WEB og Mobil App basert timeregistrering for ansatte og instruktører m.m., med automatisk innhenting av tid fra utførte gruppetimer. Benyttes som grunnlag for avlønning, og det skal være mulig å eksportere data til lønnssystem. Her ønsker vi tilbakemelding fra våre kunder med hva som er behovet ute på treningssentrene. - Repeterende månedlig betaling med kredittkort. Det vil da ikke være behov for avtalegiroavtaler for de medlemmer/kontrakter som benytter denne betalingsmåten. Versjon Revidert Side 3

4 - Funksjonalitet Booking, Lagt til visning av detaljer for gruppetimereservasjoner. Denne åpnes i egen dialog og kan åpnes fra fanen Booking på kunden (høyreklikk - > detaljer) eller fra kundeoversikten på gruppetime (høyreklikk -> detaljer). - Funksjonalitet Booking, Lagt til ny tabell med oversikt over NoShow kunder på gruppetimer. Utvalg kan gjøres på dato og ved å angi om man kun vil vise Gruppetimer som er «Ferdigbehandlet» - Funksjonalitet, På Min Side er det gjort en del endringer på siden hvor man bekrefter sine reservasjoner av gruppetimer. Det kommer tydeligere melding om resultat av reservasjonen, og det er også tydeligere at dette er et bekreftelsesbilde. Det kan virke som om enkelte har misforstått, og trodd at man hadde reservert før man hadde trykket "Bekreft reservasjon". Det er også lagt til mer forklaring om hva det vil si å stå på venteliste. - Endring Firmainnstillinger, I skjermbildet BookingStasjon i firmainnstillinger er det lagt til tekstforklaringer som forteller hvilke innstillinger som er i ferd med å fases ut. Dette er avhengig av hvilken versjon av BookingStasjonen man benytter. - Funksjonalitet WEB applikasjoner, Det er lagt til funksjonalitet fra 50degrees.mobi for å forbedre deteksjon av mobile enheter, siden standardfunksjonaliteten i.net ikke er oppdatert med de nyeste nettlesere. - Funksjonalitet Online Bestilling, Lagt til egenskap for å sette «Mobil terminal aktiv» i innstillingene for NetAxeptAvtalen. NetAxeptAvtalen kan da være aktiv for vanlig nett-terminal ELLER for mobil nett-terminal ELLER for begge. Brukere skal bli henvist til nettsiden for den aktive terminalen ved sending til betaling. Dersom begge terminal-alternativene er aktiv vil bruker sendes basert på om nettleser kjennes igjen som en mobil nettleser. Om dette vil fungere som forutsatt er avhengig av at den faktiske NetAxeptAvtalen er i samsvar med innstillingene. NetAxept Mobile er et frittstående produkt fra Nets, men kan kombineres med NetAxept Advanced. Vi har denne kombinasjonen i vårt testmiljø. - Funksjonalitet BookingStasjon, Det er lagt til innstillinger for bredde på marger (venstre og høyre) på kvitteringsutskrift. Det skal derfor være støtte for litt mer variasjon av kvitteringsskrivere. - Funksjonalitet, Vi har nå lagt til en varslingskontroll i Xakt. Denne kontrollen vil vises som en blå firkant med informasjon nede i høyre hjørne av skjermen. I første omgang vil kontrollen bli brukt for å vise informasjon om alle innpasseringer som skjer via kortlesere som er tilknyttet datamaskinen. Når et kort blir dratt i kortleseren, uavhengig av om Innsjekk Resepsjon er startet, vil man nå få informasjon i varslingskontrollen med bilde, kortnummer, navn og melding på kortinnehaver. Varslingskontrollen vises i ca. 10 sekunder før den forsvinner. Registrerte innpasseringer vil som før vises i Innsjekk Resepsjon. Det vil i neste versjon være mulig å slå kontrollen av og på, samt sette til for hvor lenge kontrollen skal vises på skjermen. Ved flere samtidige innpasseringer, vil varslingskontrollene bli stablet i høyden, og når skjermen går full, vil nederste varslingskontroll bli overskrevet. - Funksjonalitet Booking, Det er nå mulig å legge til tilleggsinformasjon, også på DropIn, for firmakunder med flere enn 1 plass på gruppetimer. Dette var i utgangspunktet funksjonalitet tiltenkt firmakunder, men har etterhvert blitt brukt i sammenheng med gjestetrening. - Funksjonalitet Booking/Min Side, Det er nå lagt til nye ansattsider for behandling av oppmøte på gruppetimer. Disse sidene skal nå være mye mer mobilvennlige. Sidene er også gjort mer oversiktlig ved at man behandler 1 og 1 reservasjon, og får tydeligere meldinger på hva som blir utført. Målet er at en instruktør, ved hjelp av mobil/nettbrett, skal kunne sammenligne faktisk oppmøte med registrert oppmøte, og allerede ved timens start sette en gruppetime som "ferdigbehandlet". Instruktøren kan sette oppmøtestatus manuelt på disse sidene, for kunder som av ulike årsaker ikke har fått registrert korrekt oppmøte. - Feilretting, Booking fanen i Xakt hadde en feil som gjorde at brukerkontroll blir lagt til hver gang noen trykker på fanen. Versjon Revidert Side 4

5 - Funksjonalitet Ansatte, Det er nå lagt til en egen fane på de ansatte, med mulighet for å registrere notater på samme måte som for kundene. - Funksjonalitet Dokumentarkiv, Modulen dokumentarkiv som er ment å registrere all inngående og utgående korrespondanse pr. post er nå klar. Dokumenter kan skannes og legges inn i dokumentarkivet. Det er også lagt til et eget register for arkivnøkler som kan benyttes sammen med dokumentarkivet. Dokumentarkivet kan også benyttes for andre typer dokumenter, og ikke bare for korrespondanse. - Funksjonalitet BookingStasjon, Lagt til en ny type kvitteringsskriver: "Ingen". Dette innebærer at man kan klikke seg inn på en reservasjon og bekrefte oppmøte uten å skrive ut billett. Funksjonaliteten er ellers akkurat som om man har skrevet ut billett. - Funksjonalitet BookingStasjon, Lagt til en ny innstilling: AutoLoggOutTime. Man kan angi hvor lenge det skal gå før en innlogget bruker blir automatisk logget av. - Funksjonalitet Innsjekk, Lagt til støtte for kortlesere som fungerer som tastaturemulatorer. En del logikk er endret for å kunne finne kortnummer fra lest tekst i fra kortleser. Det er også lagt til en egen enhetstype for denne type lesere ved installasjon av kortleseren i programmet. I programmet behandles kortleseren som en ordinær magnetkortleser, men med mulighet for å sette egne skilletegn. - Funksjonalitet Innsjekk, Det er lagt til en ny liste over måter å behandle hexadesimale tekststrenger som leses av RFID kortlesere. Kombinasjonen RFID-leser/adgangskontrollsystem kan kreve at man gjør noe med den hexadesimale teksten, før man konverterer til desimal teg. Det er lagt til en egen behandlingsmåte, som gjør at RFID kortet behandles som før. Det er også lagt til behandlingsmåte for tilfellet PROMAG-leser PCR300M, og adgangskontrollsystem fra Gantner eller Menerga. - Funksjonalitet BookingStasjon, Lagt til skjermbilde for å endre innstillinger på BookingStasjon. Nye innstillinger går på kobling mellom BookingStasjon og innsjekk resepsjon. Dette gjelder kun nyere versjoner av BookingStasjon som jobber mot ny service. - Funksjonalitet Firmainnstillinger, Det er lagt til to nye firmainnstillinger for å slå av og på Øyeblikksbilder av kontrakter, og Endringslogg. Hvis det ikke er behov for denne funksjonaliteten bør den slås av. - Feilretting, Avslutting av kontrakter etter konvertering fra annet system genererte feil faktura, hvis ikke fakturarutine allerede var kjørt for de konverterte fakturaene. - Funksjonalitet Min Side, Det er nå mulig å velge MasterPage (Layout) for Min Side. Det er også laget en ny innloggingsside for Min Side. Rutinen for å endre passord er omarbeidet. - Funksjonalitet Min Side, Antall klipp som er igjen på klippekort skal vises på Min Side i henhold til ny logikk. - Funksjonalitet Min Side, Egen tabell for klippekorttransaksjoner skal nå oppdateres ved kjøp av klippekortkontrakt på Min Side. - Funksjonalitet Medlemmer, Når vi velger å lage en kreditnota fra en eksisterende faktura, er det nå fullt mulig å registrere kommentarer/tekstlinjer på kreditnotaen. Dette skal fungere som for registrering av en vanlig ordre. - Funksjonalitet Butikkmodul, Når man betaler en faktura i butikkmodulen, så vises nå fakturanummeret i ledeteksten for tekstboksen for beløp. - Endring Kontrakter, Ved synkronisering av kontrakter ble det tidligere laget en kundeliste/kundefilter med alle som hadde de valgte kontraktsmalene som ble synkronisert. Det blir nå bare laget en kundeliste/kundefilter for de kundene som har en kontrakt som blir synkronisert, dette er spesielt aktuelt i forbindelse med synkronisering av priser. - Funksjonalitet Kontrakter, Ved synkronisering av kontrakter er det nå i tillegg til å velge kontraktsmal mulig å velge for hvilke avdelinger synkroniseringen skal gjelde. Versjon Revidert Side 5

6 - Funksjonalitet Kontrakter, Etter å ha valgt kontraktsmaler og avdelinger for synkronisering av kontrakter, og man har fått opp en liste med kontrakter som vil bli synkronisert, er det nå mulig å avbryte synkroniseringen hvis man ser at det er feil i den utvalgte listen. - Funksjonalitet Kontrakter, I skjermbildet for kontrakter vises nå helt nederst en total månedssum for alle kontrakter som vises i skjermbildet. Hvis en kunde har flere aktive kontrakter vil summen av de aktive kontraktene vises nederst, når fanen for aktive kontrakter er valgt. - Funksjonalitet Kontrakter, Det er gjort endringer vedrørende klippekort. I kontraktbildet vises nå en knapp som viser klippekort-saldo. Ved klikke på knappen vises klipp-regnskapet for kontrakten. Dette klipp-regnskapet kan korrigeres med høyreklikk på tabellen og korriger saldo. Det kan da velges et positivt eller negativt antall klipp samt en beskrivelse/forklaring til korrigeringen. - Endring Kunder, Endret tekst på knapp for å sette foresatt på medlemmer under 18 år. - Endring BookingStasjon, Etter at man har registrert ny drop-in time, hopper man nå direkte til bilde for billettutskrift. - Feilretting Dokumentarkiv, Ved forsøk på å skanne dokumenter, uten at skanner med twain driver var installert, så feilet rutinen, og det så ut som om programmet ikke responderte. - Feilretting Kontrakt, Ved utskrift av papirkontrakt så ble i enkelte situasjoner feltet for foresatt vist, selv om medlemmet var over 18 år. - Funksjonalitet Rapporter, Ny rapport Antall kontrakter pr. Kontraktsmal. Rapporten viser antall kontrakter pr. kontraktsmal for en gitt dato. I tillegg så vises sum månedsbeløp for kontraktsmalen, sum teoretisk månedsinntekt basert på antall kontrakter, og månedsbeløp på kontraktsmalen. Det angis også prosentandel for antall kontrakter pr. kontraktsmal. - Endring Kontrakter, Skjermbildet hvor vi valgte kontraktsmaler for synkronisering var for lite, og det var vanskelig å se hvilke kontraktsmaler som var valgt. - Funksjonalitet Firmainnstillinger, I firmainstillinger for booking kan man velge å vise navn på ansatt (instruktør) direkte i booking-timeplan på web. - Funksjonalitet Kunder, Det er nå lagt til en ny fane på kunden som heter Booking. På denne fanen vises alle bookinger som er gjort av den valgte kunden. Man kan velge å høyreklikke på en gruppetime-reservasjon og vise reserverte kunder for akkurat denne timen. Man får da opp samme bildet som om man hadde gått via kalenderen, åpnet en gruppetime og så åpnet "Kunder". - Funksjonalitet Booking, I skjermbildet som viser kunder på en gruppetime, kan man skrive ut billett til gruppetimen. Dette er samme billett som skrives ut fra BookingStasjonen. - Endring kassaoppgjør, Beskrivelse av fra til periode på kassaoppgjøret skal nå vise korrekt periode. - Funksjonalitet Firmainnstillinger, Det er nå lagt til to nye firmainnstillinger hvor man kan velge standard filplassering for OCR og Avtalegiro filer. Når man blar igjennom etter disse filene, vil rutinen starte i disse lokasjonene. - Funksjonalitet Frys, Det kan nå registreres en egen kommentar/beskrivelse når man legger til en frys. - Funksjonalitet Frys, Frys som enda ikke er benyttet i fakturering kan nå slettes. - Endring Kontrakt, Hvis man prøver å registrere en kontrakt på en kunde som ikke er Aktiv (Hake for Aktiv i kunderegisteret), vil man få spørsmål om man ønsker å sette kunden Aktiv. - Feilretting Kontrakt, Hvis man slettet en kontrakt, ble kontrakten fremdeles vist i eget skjermbilde. Når kontrakten slettes blir nå vinduet lukket. - Funksjonalitet Kunde. Avdeling for kunde blir nå automatisk tildelt etter følgende regler. Hvis pålogget bruker har avdeling registrert, blir avdeling på ny kunde satt lik den ansattes avdeling. Hvis en ansatt registrerer kontrakter for flere avdelinger, må det velges avdeling. Hvis pålogget bruker ikke har avdeling registrert, vil avdeling på ny kunde bli satt til firmaets standard avdeling (Hake for Standard i avdelingsregisteret). Versjon Revidert Side 6

7 - Funksjonalitet Butikk, Det er nå mulig å legge til en egen knapp i hovedmenyen for å åpne standard kassepunkt for gjeldende PC. For at denne knappen skal bli synlig må man gjøre følgende: Sett en hake for Standard Butikk Sett en hake for Standard Kasse Gjenoppfrisk alle skjermbilder i menypunkt «Vis -> Gjenopprett alle skjermbilder til standard» - Funksjonalitet Sponsor, I innstillingene for en kunde som er sponsor, kan man nå også velge fakturahyppighet, og deretter synkronisere alle sponsede kontrakter med de valgte innstillingene. Innstillingene finnes under knappen «Sponsor Innstillinger» for de kunder som er registrert som sponsor. - Feilretting Årlig Frys, Når man lagde Neste Faktura direkte fra kontrakten, etter at man hadde registrert Årlig Frys ble det produsert en 0 faktura. Fakturarutinen for kontrakter behandlet Årlig Frys korrekt. Begge rutiner behandler nå Årlig Frys korrekt. - Funksjonalitet Prisjustering, Det er nå mulig å velge om man bare skal prisjustere artikler med høyere eller lavere pris ved synkronisering av kontraktsmaler, og da ikke synkronisere alle artikler som har en avvikende pris. - Funksjonalitet Kontrakt, Det er nå mulig å betale fakturaen direkte etter at Første Faktura er laget for kontrakten. Egen knapp finnes nå i minimeny ved oppretting av kontrakter. Hvis man benytter Butikkmodulen, og det er angitt Standard Kassepunkt for PC en, vil man bli tatt til butikken hvor alle data er ferdig utfylt. Hvis man ikke benytter Butikkmodulen vil man bli tatt til skjermbildet for registrering av betaling av fakturaen. - Funksjonalitet Kunde, Det er nå mulig å velge blant flere felter i kundeskjermbildet, hvilke som skal være påkrevd utfylt og hvilke som det er ønskelig at er utfylt. For å endre på hvilke felter som krever validering, gå til Firmainnstillinger -> Fane Veivisere -> Skjermbilde for kunde. - Funksjonalitet Kortleser, Ny funksjonalitet for varsling av innsjekk. Innsjekk kan nå varsles med egne meldingsbokser i nedre høyre hjørne av skjermen, uten at modulen Innsjekk Resepsjon er startet i Xakt. Meldingsboksene viser relevant informasjon om kunde og kontrakt, og i tillegg bilde av kunden hvis ønskelig. Meldingsbokser vil være synlig i 10 sekunder som standard, og inntil 10 meldingsbokser kan vises samtidig. Innstillinger som kontrollerer de nye meldingsboksene finnes under Firmainnstillinger -> - Funksjonalitet Min Side bli medlem, Lagt til felt for "Foresatt" på registrering av nye kunder via Internett. Tidligere var det krav om at nyregistrert kunde måtte være over 18 år. Nå tillates registrering for person under 18 år, men bare hvis "Foresatt" er angitt. Skjermbilder i Xakt for visning av online registrering er oppdatert til å vise dette feltet, og kode er oppdatert for å lagre dette når kunde opprettes etter en bekreftet betaling. - Funksjonalitet Min Side bli medlem, Kontraktsmaler som vises for online registrering er nå gruppert på avdeling og sortert på avdelingsnavn, deretter kontraktsmalnavn. Et unntak er kontraktsmaler uten avdeling, som vil vises i en egen gruppe i toppen. - Funksjonalitet Min Side bli medlem, Tidligere, for å unngå overlapping, ville tilgjengelige kontraktsmaler for eksisterende kunde ha foreslått startdato avhengig av siste stoppdato på tidligere kontakter og ingen kontraktsmaler ville vises dersom kunden ikke "trenger ny kontrakt" (tidsbegrensning i firmainnstillinger). Nå er kontraktsmaler med fast start og stopp (kurskontrakter) og klippekortkontrakter unntatt fra denne begrensningen. Klippekortkontrakter vil alltid starte på dagens dato. Kurskontrakter vil starte på angitt dato. Overlapping med slike kontrakter er ubegrenset. - Feilretting Årlig Frys, Det ble ikke tatt hensyn til valgt firma for de kunder som har flerfirmaløsning. - Funksjonalitet, Når det dukker opp en feilmelding i Xakt kan man nå velge å sende denne feilmeldingen til ASPnor, og brukeren vil få en bekreftelse på om feilen ble rapportert eller ikke. Versjon Revidert Side 7

8 - Endring i Import av poststeder. Nytt felt importdato er lagt til. Dette for å kunne se hvilke postnummer som nå er med i oppdateringen, og hvilke som ikke lenger er i bruk. - Feilretting Kontrakt, Registrering av kommentar/beskrivelse på Kontrakt Frys førte ikke til at Lagre knappen ble aktiv. - Endring utskrift av papirkontrakt, Beløp for betalt ved inngåelse vises nå på kontrakten. Hvis første faktura er produsert vil fakturaens beløp vises, hvis ikke vil Xakt forsøke å kalkulere beløpet ut i fra kontraktens ordrelinjer. Versjon Revidert Side 8

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt

Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt Innhold Varer (Artikler)... 3 Kontraktsvarer... 3 Endre innlagte varer... 3 Legge inn en ny vare... 4 Kontrakter (kontraktsmaler)... 5 Se på og endre eksisterende

Detaljer

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, desenber 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner.

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner. Oslo, 6 August 2009 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, januar 2015 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80.5

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80.5 Desember 2013 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80.5 Oslo, Desember 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer Visma Scenario Nyheter og forbedringer Oslo, november 2012 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt

Detaljer

Hvordan installere tilleggsutstyr i Xakt Medlem

Hvordan installere tilleggsutstyr i Xakt Medlem Hvordan installere tilleggsutstyr i Innholdsfortegnelse Tilleggsutstyr... 3 Anskaffe skriver:... 3 Installere skrivere... 3 Velge faktura og rapportskriver... 3 Velge kvitteringsskriver... 3 Magnetkortleser

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)...

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, desember 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Versjonsnotat for NorTrim Xakt

Versjonsnotat for NorTrim Xakt Versjonsnotat for 14.05.2012 Ny versjon, 2012.05.14.1, av er nå installert i terminalserverfarm Hovedpunkter i denne versjonen - Nye rapporter og omarbeiding av eksisterende rapporter. - Ny funksjonalitet

Detaljer

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt i Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)... 4 Manuell registrering av betalinger.... 5 For

Detaljer

AD Travel funksjonsbeskrivelse

AD Travel funksjonsbeskrivelse AD PRODUKT AS AD Travel funksjonsbeskrivelse Mobil App Utlegg og Vedlegg 01.08.2014 Dokumentet beskriver funksjonalitet for AD Travels Mobil App for utlegg og elektroniske vedlegg Bakgrunn AD Travel har

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Oslo, desember 2015 1. opplag

Oslo, desember 2015 1. opplag Oslo, desember 2015 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de

Detaljer

Brukerhåndbok Min Side

Brukerhåndbok Min Side Brukerhåndbok Min Side Innholdsfortegnelse Hva er Min Side... 3 Komme i gang med MinSide... 4 Forutsetninger... 4 Firmainnstillinger i Xakt... 4 Innlogging... 6 Medlemsnr/Fødselsdato... 6 Epostadresse/Medlemsnr...

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Forarbeid konvertering

Forarbeid konvertering Forarbeid konvertering NorTrim Xakt Innhold Konvertering fra din gamle NorTrim til nye... 3 Kontraktstyper... 3 Utskrift av kontraktstyper... 3 Kontraktstyper i bruk.... 4 Hente data fra kontraktstypene

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80 September 2013 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80 Oslo, september 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Innhold Kundefilter.... 3 Lage nytt kundefilter:... 3 Fødselsdag i dag:... 3 Seniorer... 4 Kontrakter som utløper... 4 Kunder med lite oppmøte... 5 Slette kundefilter...

Detaljer

Frysing og avslutting av kontrakter i Xakt

Frysing og avslutting av kontrakter i Xakt Frysing og avslutting av kontrakter i Innhold Brukerstyrt frys (Årlig frys)... 3 Klargjøre funksjonen Årlig frys.... 3 Frysing av kontrakter (uten frysegebyr)... 4 Frysing av løpende kontrakt.... 4 Frys

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma CRM

Nyheter og forbedringer Visma CRM Nyheter og forbedringer Visma CRM Oslo, juni 2008 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

Nyheter og forbedringer 1.5

Nyheter og forbedringer 1.5 Nyheter og forbedringer 1.5 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Notice...3 Innledning...4 Kapittel 1: Visma.net Expense 1.5... 5 Ny funksjonalitet... 6 Generelt... 6 Forbedringer... 6 Kapittel

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

Vang Software. PC kassesystem

Vang Software. PC kassesystem Vang Software PC kassesystem Bruker og programmeringsmanual versjon 2.2 Innhold Systemkrav og installasjon Programmering Oversikt Varegrupper Menyer Artikler Selgere Nivåer (priser 1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

1. Extensor Kommunikasjon

1. Extensor Kommunikasjon Oppdatert 10.07.13 av RM 1. Extensor Kommunikasjon Extensor Kommunikasjon er en frittstående modul som ivaretar følgende funksjoner: Koble inngående og utgående e-poster til ønsket pasient eller bedrift,

Detaljer

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 15.06.2003 Sist Endret dato 15.06.2003 Innhold Forutsetninger... 3 Hensikt... 3 FENISTRA AVTALEGIRO... 3 Applikasjonsvindu...

Detaljer

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Page 1 of 17 CS-Mobile Page 2 of 17 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 CS- Mobile 01.11.2011 IRT 1.1 Revidert 28.04.2014 BDR INNHOLDSFORTEGNELSE VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00 November 2015 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00 Oslo, november 2015 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22 12.juni 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 3 Integrasjoner... 5 Journal... 5 NPR... 9 Personalia... 9 Planlegger... 10 Dette versjonsbrevet

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013 Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 1 Innhold Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013... 1 Info...

Detaljer

Avinstallere Java: Windows 7 og eldre versjoner

Avinstallere Java: Windows 7 og eldre versjoner Veildning: Java problemer Avinstallere Java: Windows 7 og eldre versjoner... 1 Hvordan avinstallere Java: Windows 8... 3 Installere Java: Internet Explorer... 5 Installere Java: Mozilla Firefox... 6 Hvordan

Detaljer

Bring FraktGuide & FraktBestilling

Bring FraktGuide & FraktBestilling Bring FraktGuide & FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel,

Detaljer

Versjonsnotat for NorTrim Xakt

Versjonsnotat for NorTrim Xakt Versjonsnotat for 01.06.2010 Ny versjon av er nå installert for brukere - Kredittkontroll ved sjekkinn i kortlesermodul. - Ny modul for Lindorff Adressevask, vi kan nå tilby automatisk adressevask av kunderegisteret.

Detaljer

Brukerhåndbok Booking

Brukerhåndbok Booking Brukerhåndbok Booking (For senteret) Innholdsfortegnelse Booking på nett.... 3 Komme i gang med Booking... 3 Forutsetninger... 3 Firmainnstillinger i Xakt... 3 Ressurser... 4 Ansatte... 4 Rom... 4 Aktiviteter

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Hvordan oppdatere Java.

Hvordan oppdatere Java. Hvordan oppdatere Java. Trykk på din nettleser under for veiledning til å oppdatere Java: Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Safari (Mac) Internet Explorer Skriv inn www.java.com i adressefeltet

Detaljer

Økonomi og Regnskap i NorTrim Xakt

Økonomi og Regnskap i NorTrim Xakt i Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Behov for egen reskontro i... 3 Definisjoner... 3 Journaltyper... 4 Datoer på regnskapstransaksjoner... 4 Hovedbok... 5 Funksjonalitet... 5 Eksport av regnskapsinformasjon

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, juni 2012 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6.

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6. Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2 Oktober 2008 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter og endringer som har skjedd i versjon 4.2 av Visma Avendo Økonomi 40. Før du oppgraderer til

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dokumentasjon Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dåpspåmelding i LabOra WEB Portal er et system for håndtering av registrering av informasjon knyttet til dåp og dåpssamtaler. Systemet

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Kontroll Inside/Msolution V.3. KONTROLL INSIDE Android

Kontroll Inside/Msolution V.3. KONTROLL INSIDE Android Kontroll Inside/Msolution V.3 KONTROLL INSIDE Android Kontroll Inside/Msolution V.3 1. Våre serviceledere og medarbeidere bruker Samsung Nexus men man kan bruke alle typer android telefoner (ikke Iphone

Detaljer

Versjonsbrev. Visma Avendo Fakturering, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 5.

Versjonsbrev. Visma Avendo Fakturering, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 5. Versjonsbrev Visma Avendo Fakturering, versjon 4.2 Oktober 2008 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter og endringer som har skjedd i versjon 4.2 av Visma Avendo Fakturering. Før du oppgraderer

Detaljer

MedAxess WinMed Brukermanual

MedAxess WinMed Brukermanual MedAxess WinMed Brukermanual Side 1 av 14 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 VELKOMMEN... 3 2.1 KRAV... 3 2.1.1 Programvare... 3 2.1.2 Helsenett... 3 3 KOMME I GANG MED MEDAXESS... 3 3.1 HVA BESTÅR MEDAXESS AV?...

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Veiledning til rapportering til NPR

Veiledning til rapportering til NPR Veiledning til rapportering til NPR [Oppdatert 2.5.2012 av Daniel Gjestvang] Rehabiliteringssentrene rapporterer aktivitet til Norsk Pasient Register (NPR). Extensor 05 har funksjonalitet for å gjøre rapporteringen.

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg

Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg Innhold Informasjon om konvertering... 3 NB! Før du tar i bruk nye HRessurs Reise og Utlegg... 4 Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg: (reisende)... 4

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

Når du tidligere eksporterte en e-postmelding som inneholdt tegnet \s, ble ikke meldingen eksportert på riktig måte. Dette er nå løst.

Når du tidligere eksporterte en e-postmelding som inneholdt tegnet \s, ble ikke meldingen eksportert på riktig måte. Dette er nå løst. Nyheter og forbedringer for Visma CRM 7.55 Forbedringer Supportsak Koblet til sak feil når du klikket på knappen Når du tidligere klikket på knappen Koblet til sak, fikk du en feilmelding og du kunne ikke

Detaljer

Webjournal. Arbeide med : I FENISTRA. Dokument kontroll. Versjon 1.0 Release dato 30.01.03 Sist Endret dato 18.05.05 Dokumenteier Knut Balchen Filnavn

Webjournal. Arbeide med : I FENISTRA. Dokument kontroll. Versjon 1.0 Release dato 30.01.03 Sist Endret dato 18.05.05 Dokumenteier Knut Balchen Filnavn Arbeide med : Webjournal I FENISTRA Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 30.01.03 Sist Endret dato 18.05.05 Dokumenteier Knut Balchen Filnavn Webjournal arbeide med 20020129.doc Innhold 1 Hensikt...

Detaljer

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon Side 1 av 9 Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.5 01.02.2013 Innhold A. Hvordan bruke

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0

Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 En del nye funksjoner er lagt inn i denne oppdateringen av GK96 samt rettet kjente feil som er rapportert sesongen 2003-2004. Følgende moduler har fått ny funksjonalitet.

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

HVA ER NYTT I POCKETLINK 14.25. Opphavsrett Holte as 2014 www.holte.no (Revidert 08.12.2014)

HVA ER NYTT I POCKETLINK 14.25. Opphavsrett Holte as 2014 www.holte.no (Revidert 08.12.2014) HVA ER NYTT I POCKETLINK 14.25 Opphavsrett Holte as 2014 www.holte.no (Revidert 08.12.2014) Mitt firma Nyheter i POCKETLINK versjon 14.25 INNHOLD Mitt firma... 3 Returnerte forbruk... 4 Få varsling om

Detaljer

DI-Blankett. Minihefte

DI-Blankett. Minihefte DI-Blankett Minihefte Innhold Skriveroppsett i DI-Business... 2 Utskrift via Windows og DI-Blankettgenerator... 2 Generelt... 2 Felles for standardutskrifter... 3 Blanketter i DI-Business... 4 Valg av

Detaljer

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 9

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 9 Versjonsbrev Visma Avendo Fakturering Oktober 2007 I dette nyhetsbrevet beskriver vi de nyheter, forbedringer og oppdateringer som har skjedd i versjon 4.0 av Visma Avendo Fakturering. Ettersom vi har

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.16 Bodø, 28. desember 2011 Innhold Viktig informasjon... 3 Generelt... 3 Extensor Kode Oppdatering... 4 Personalia... 4 Pårørende... 4 Serieinfo... 5 Rom... 5 EKG

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn Visma Enterprise HRM Timelønn En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Redigert 12.07.12 Visma Enterprise HRM Timelønn Innhold 1 Kort om timelønn... 3 2 Timelønn Grunndata i Windows...

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere April 2016 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 5 Vedlikehold av

Detaljer

Fra datax til Visma eaccounting

Fra datax til Visma eaccounting Fra datax til Visma eaccounting Steg 1 Eksport av data Dersom du har registre på kunder, leverandører og/eller artikler i datax, kan du enkelt få med deg alt dette over til Visma eaccounting. Hvordan eksportere

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 04.11.14 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Denne veiledningen tar deg gjennom stegene for aktivering av SymWriter. Du må oppgi lisensnummeret ditt eller et prøvelisensnummer før du kan kjøre SymWriter.

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer