Skrifter. Tidvise. Ebøker: rettigheter og marked. [Nr. 48] Dag Asbjørnsen HUMANIORA, KUNST OG ESTETIKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skrifter. Tidvise. Ebøker: rettigheter og marked. [Nr. 48] Dag Asbjørnsen HUMANIORA, KUNST OG ESTETIKK"

Transkript

1 Tidvise Skrifter HUMANIORA, KUNST OG ESTETIKK [Nr. 48] Dag Asbjørnsen Ebøker: rettigheter og marked

2 Tidvise Skrifter nr. 48 HUMANIORA, KUNST OG ESTETIKK Dag Asbjørnsen EBØKER: RETTIGHETER OG MARKED Skriftserien «Tidvise Skrifter» kommer ut i tre fagkategorier: - «Naturvitenskap og teknologi» - «Samfunn og helse» - «Humaniora, kunst og estetikk» og utgis av Høgskolen i Stavanger Redaktør for denne utgaven: Dekan, førsteamanuensis Helge Mauland Avdeling for økonomi-, kultur- og samfunnsfag Utgitt 2002 Høgskolen i Stavanger ISBN ISSN Boken utgis bare i elektroniske format. Denne utgaven er i pdf-format. Utgitt av: Høgskolen i Stavanger, informasjonsavdelingen, Postboks Stavanger Telefon: , Telefaks

3 Dag Asbjørnsen Ebøker: rettigheter og marked HØGSKOLEN I STAVANGER 2002

4 Dag Asbjørnsen Ebøker: rettigheter og marked Rapport 2 fra prosjektet ebøker i Norge Oslo september 2002

5 INNLEDNING... 6 Kapittel 1: Det litterære system... 8 Hva er en ebok?... 8 Eboka som bok... 9 Eboka som tekst Eboka som kulturelt objekt En økonomisk definisjon? Eboken i det litterære system Rammebetingelser: lovverk, avtaleverk og støtteordninger Teknologisk basis: teknologi- og plattformeiere Produksjon: forfatter, forlag og tjenesteleverandør Teksten og boka Tekst: produksjon vs. utvikling Bok: utvikling og formatproduksjon Distribusjon: tjenesteleverandør, ebokhandel og ebibliotek Distribusjon Tjenesteleverandør: lagring og levering Ebokhandel og bibliotek: formidling gjennom salg, utlån eller gratis nedlasting Konsum: kjøperne og leserne Konsumpsjon: tilgang og lesning Oppsummering: utredningens struktur DEL EN: RAMMEBETINGELSER Kapittel 2: Ebøker og rettigheter Teknologiutvikling og opphavsrett Elektronisk overføring av innhold noen generelle problemområder Beskyttelse av teknologi World Copyright Treaty: (WIPO-avtalen) Lovgivning i USA: DMCA Sklyarov-saken EU: InfoSoc-direktivet Lovgivning i Norge Åndsverksloven Straffelovens Straffelovens Lov om elektronisk handel Forlagsavtaler USA Rosetta-saken IPublish Kontrakter for selvpublisering Norge Avtaleverket Rettighetene etter eldre avtaler Nyere avtaler Utløp av rettigheter Oppsummering Kapittel 3: Ebøker og støtteordninger

6 Ebøker vs. p-bøker Innkjøpsordningen Bibliotekene Generelle stipender Øremerkede e-stipender Momsfritaket Oppsummering DEL TO: PRODUKSJON Kapittel 4: Forlagene og ebøker Innledning Tendenser i amerikansk forlagsbransje Amerikanske forlag Større forlag Penguin Putnam Inc. (Pearson) Random House (Bertelsmann) McGraw-Hill AOL Time Warner Book Group HarperCollins (News Corp.) Simon&Schuster (Viacom) Små forlag RosettaBooks ereads Amerikanske forlags ebokstrategier Morselskapenes rolle: makro- og mikroinnflytelse Forlagsnavn og varemerker Ebokøkonomiens system Ebøker et tapsprosjekt? Formater og salgskanaler Valg av tjenesteleverandører Nordiske forlag Selvpublisering Xlibris: selvpublisering som tjenesteyting Oppsummering Kapittel 5: E-forfattere? I begynnelsen var: Stephen King Fra e-publisering til papir: M. J. Rose Backlisten som ebøker: Warren Adler Kollektiv forfatterstyrt e-publisering: OzAuthors En e-kanal mellom forfatter og forlag? Oppsummering DEL TRE: DISTRIBUSJON Kapittel 6: Ebokbibliotek Biblioteker for klassikere der rettighetene er falt i det fri Dugnadsbiblioteker Prosjekt Gutenberg Prosjekt Runeberg Institusjonelle eklassiker-biblioteker Electronic Text Center Arkiv for Dansk Litteratur

7 Norge: Dokumentasjonsprosjektet Ebibliotek for beskyttede tekster Innledning Lisensieringsmodeller Modell for individuell lisensiering: ebrary Skandinavia Sverige: biblioteksamarbeide med elib Danmark: prosjekt Downlaan Danmark: ebogscenter.dk Oppsummering Kapittel 7: Ebokhandlere Den åpne ebokhandelen Åpen nettbokhandel i USA Barnesandnoble.com Åpne ebokhandlere i Norge Den proprietære bokhandelen Forlaget eller forfatteren som ebokhandel Den virtuelle bokhylla og propriaritetsproblemet Andre forretningsmodeller Begrenset lesetid Ebøker som shareware Oppsummering Kapittel 8: Tjenesteleverandører Innledning Produksjon: konvertering USA Texterity: TextCafe Overdrive Andre konverteringsfirmaer Norden: AutoText Om konvertering Lagring og levering USA: Lightning Source USA: Overdrive Danmark: AutoText Sverige: elib Norge: Kolofon Teknologiske plattformer og DRM-servere Lukket, proprietær løsning Lisensiert, proprietær løsning Adobe Content Server Microsoft Digital Asset Server Andre Tjenesteleverandører, teknologi, og sårbarhet Oppsummering DEL FIRE: KONSUMPSJON Kapittel 9: Ebok-lesere? Hvem kan lese ebøker? Windows PC PalmOS

8 PocketPC Symbian Linux Gemstar og dedikerte lesemaskiner Tablet PC Installert base: hvem er størst? Hvem leser bøker? Hvor får man boka fra? Kjønn, bøker og teknologi Utgivelsespolitikk, kjønn og genre Hvem kan tenke seg å lese ebøker? Hva vil leserne ha ut av ebøkene? Hvem kommer til å lese ebøker i fremtiden? Oppsummering OPPSUMMERING AV UTREDNINGEN Kap. 2: Ebøker og rettigheter Kap. 3: Støtteordninger Kap. 4: Forlagene Kap. 5: Forfatterne Kap. 6: Ebokbibliotek Kap. 7: Ebokhandlere Kap. 8: Tjenesteleverandører Kap. 9: Leserne Litteratur, etc Intervjuer

9 INNLEDNING Markedspotensialet for ebøker er enormt. Vi forventer at ebøker i 2005 har 10% av markedet og vil omsette for 2,3 milliarder dollar. -Anderson Consulting, mars 2000 Ebøker er en dustete ide. Jeg er veldig negativ til dette markedet. -David Card, Jupiter Media Matrix, mai 2002 Arbeidet med denne rapporten startet høsten Ett av våre første møter med ebokbransjen var konferansen Electronic Book 2000 som ble avholdt i september, i Washington DC. Her var stemningen høy. Nye selskaper lanserte revolusjonerende lesemaskiner, programvare og e-handelsløsninger. De store selskapene, som IBM, Microsoft, Adobe og Barnes&Nobles, deltok med representanter på høyt nivå. Omkvedet var: ebokrevolusjonen, som ingen trodde på for ett år siden, har nå inntruffet! Bevisene fant man, utover sin egen tro og entusiasme, i rapporten fra Anderson Consulting som er sitert ovenfor, og i Stephen Kings enorme suksess med eboken Riding the Bullet. Også i Norge var det entusiasme omkring ebøker på denne tiden: Aschehoug/Norli solgte sponsede lesemaskiner og ebøker fra sommeren 2000, Cappelen gav ut Ingvar Ambjørnsens Dronningen sover som ebok før papirboken, Gyldendal ville digitalisere hele forlagets backlist og flere andre forlag annonserte satsing på ebøker. Samtidig oppsto det nye selskaper som kolofon.no og ebok.no, som anså elektronisk publisering som sitt hovedmarked. Nå, to år senere, er stemningen en annen. I USA nedjusterer man forventningene til markedet; Anderson-rapporten er glemt. Man innser at ingen ebøker vil oppnå tilsvarende salg som Stephen Kings gratisbok. Ebok-tjenesteleverandører går konkurs og forlagene omstrukturerer og nedlegger ebokavdelingene sine. I Norge har det nesten ikke skjedd noe på ebokfronten siden år Man kan se på dette på flere måter. Man kan se det som et eksempel på en særegenhet ved den såkalte nye økonomien; der et produkt eller en teknologi "hypes" voldsomt en periode, og forventningene skrus opp så høyt som overhodet mulig. Om disse forventningene ikke innfris innen kort tid, er man raske til å rope om fiasko. Fokuset på dot-com-bobler og dot-com-kriser skaper en egen dynamikk i markedet, der oppblåsning av aksjekursen synes viktigere enn lønnsomhet og langsiktig satsning. Etter en stund mister markedet troen på disse selskapene og teknologiene, og investorene trekker seg ut. Og hvis ingen viser vilje til langsiktig satsning, vil markedet falle sammen. Vi kan altså se utviklingen innen ebokmarkedet som en del av en generell tendens i den nye økonomien. Her vil vi for øvrig, som vi skal vise mer i detalj senere, se en klar forskjell mellom det amerikanske og det norske markedet. På tross av enkelte konkurser og omstruktureringer, fortsetter alle de sentrale aktørene i det amerikanske markedet sin satsing på ebøker: bøker konverteres, publiseres, markedsføres og selges, til stor forundring for mange kommentatorer, som var raske med å erklære ebokas død. I Norge er det ingen som satser lenger: eboka synes erklært død av alle. 6

10 Det er imidlertid ikke bare fallet i dot-com-økonomien som er årsaken til at forventningen til ebøker er lavere i dag enn for to år siden. Salget til konsumentmarkedet viste seg å være ekstremt lavt. Lesernes vilje til å lese bøker på skjerm var liten. Sikkerhetssystemene var for dårlige, så forlagene fryktet piratkopiering. Dessuten var sikkerhetssystemene så kompliserte at folk verken klarte å laste ned bøkene eller å åpne filene. Verken teknologi, sikkerhetssystemer eller omsetningsløsninger var altså gode nok for å utvikle markedet. På bakgrunn av dette synes det fornuftig av norske forlag å trekke seg ut av markedet og innta en vente-og-se-holdning; det norske markedet er alt for lite til at man på noen sikt kan drive lønnsom publisering av ebøker. I denne rapporten skal vi diskutere ebøkene som en del av bokmarkedet, med hovedvekt på en beskrivelse av situasjonen på det amerikanske markedet, og hvordan dette endres av ebøkene. det amerikanske markedet er valgt fordi det kan tjene som modell for hvordan andre markeder kan utvikle seg, på tross av åpenbare forskjeller. Å beskrive ebokmarkedet byr på to problemer. For det første er rapporten skrevet for tidlig ; markedet har ennå ikke stabilisert seg og strukturene har ikke festet seg. Vi studerer derfor hva forskere ofte kaller a moving target ; et fenomen som forandrer seg relativt raskt mens man studerer det. Fenomenet er ikke det samme når studien avsluttes, som når det begynner. Det andre problemet er relatert til det første; det norske ebokmarkedet er for tiden ikke-eksisterende og lar seg ikke beskrive på noen meningsfull måte mht struktur, forretningsmodeller, etc. Vi må derfor, i ennå større grad enn opprinnelig antatt, bygge denne rapporten på studier av det amerikanske markedet. Rapporten vil hovedsakelig gjøre to ting. For det første vil den diskutere de allmenne betingelsene for utviklingen av et marked for elektroniske bøker: med hovedvekt på elektroniske rettigheter. Dette er en av de viktigste rammebetingelsene for utviklingen av at marked for ebøker, og elektronisk publisering overhodet. For det andre vil vi gå igjennom ulike publiserings- og omsetningsmodeller for ebøker. Vi vil fokusere på produksjon, distribusjon og konsumpsjon av bøker, og gjøre en analyse av de tradisjonelle aktørenes roller i forhold til dette, og hvordan nye aktører gjennom ebøkene gjør sitt inntog i bokbransjen. Samlet sett håper vi å gi en beskrivelse av ebokmarkedets status i dag, med hovedvekt på utviklingen i USA. Vi vil allikevel, i så høy grad som mulig, forsøke å knytte gjennomgangen til situasjonen i Norge. Rapporten inngår som del av utredningen Ebøker i Norge, som igjen er en del av Norsk Kulturråds utredningsserie Strukturendringer i bokbransjen. Vi håper derfor at rapporten vil kunne være et interessant bidrag i denne forbindelse: selv om oppmerksomheten om ebøker har falt dramatisk siden prosjektet ble initiert, vil allikevel de generelle betraktningene og presentasjonene av ulike forretningsmodeller forhåpentligvis være av interesse; også for lesere utenfor den etter hvert lille kretsen av ebokentusiaster! 7

11 Kapittel 1: Det litterære system I dette kapittelet skal vi først diskutere hva en ebok er, og se på hva som skiller eboka fra den tradisjonelle boka. Med utgangspunkt i dette skal vi forsøke å plassere eboka i det litterære system, slik dette presenteres hos bl.a. Trond Andreassen i Bok-Norge (2000). Hensikten med diskusjonene i dette kapittelet er først og fremst å utvikle en analytisk og disposisjonsmessig ramme for resten av utredningen. Også her må vi innrømme å være inspirert av fremgangsmåten i Andreassens bok. Hva er en ebok? The right to print, publish and sell the work in book form -fra Random House s standard forlagskontrakt fra før 1992, vår uthevning. Hva er en ebok? Hva skiller eboken fra den vanlige boken? Er eboken kun en ordinær bok i en ny form: same shit, new wrapping? Eller representerer eboken noe fundamentalt nytt? Spørsmål som dette var sentrale i rettssaken det store amerikanske forlaget Random House førte mot ebokforlaget RosettaBooks. Ut fra ordlyden i forlagskontrakten måtte retten ta stilling til hva en ebok egentlig var. Var det verket i bokform: the work in book form? Eller var det noe helt annet? Dommeren i New Yorks distriktsdomstol kom til at en ebok var noe annet og noe mer enn en bok. Men samtidlig er en ebok først og fremst en bok som Eirik Rossen hevdet på et foredrag vinteren Den har det samme innholdet, men en del andre funksjoner enn papirboka. Vi skal prøve å foreta noen grensedragninger mellom eboka og boka, med utgangspunkt i de definisjonsforsøk som er gjort. Merriam-Websters Dictionary gir følgende definisjon av ebok: en bok skapt i eller konvertert til et digitalt format for å vises på en skjerm på en datamaskin eller håndholdt innretning. (vår overs.) Dette hjelper oss ikke så mye. Definisjonen bygger på at vi vet hva en bok er, og at en ebok er en bok i en annen form. Man kunne derfor gå ut fra at en bok er en bestemt type innhold, som kan konverteres til forskjellige typer bøker. Men som vi senere skal se, er boka ikke det samme som innholdet. Denne definisjonen legger videre vekt på at eboka finnes i et digitalt format og at den skal vises (og formodentlig leses) på en skjerm. Den skal altså ikke printes ut og leses på papir. Dette er også et poeng i Knut Lekvams definisjon 2 : ei ebok er ei digital tekstfil som inneheld den digitale versjonen av ei bok som kan lesast på ein mobil skjerm. Lekvams definisjon ligner, som vi ser, Merriam-Websters. Men også her er premisset for definisjonen at ei tradisjonell bok har et innhold som kan trekkes ut og konverteres til en 1 Elektroniske bøker teknologi og standarder, foredrag ved Christiania Education, januar For ytterligere drøftinger av begrepet ebok henvises det til Knut Lekvam: Ebokteknologi og Terje Hillesund: Will E-books Change the World? I First Monday Vol.6 No. 10 (October 2001) 8

12 ebok. Altså vil en ebok, på linje med en lydbok, være innholdet i boka, presentert i et annet medium. Begge disse definisjonene inneholder ordet bok, som en del av definisjonens ordlyd. Hva er så en bok? Eboka som bok Vi skal i det følgende skille mellom det fysiske objektet, boka, og det immaterielle objektet, teksten. Teksten er m.a.o. et objekt som kan ekstraheres fra, og skilles fra, boka. Dette skillet har støtte i definisjonen av det norske ordet bok. Bokmålsordboka definerer for eksempel bok slik: I bok -a el. -en, bøker (norr bók, sm o s bøk, eg 'beskrevet bøketretavle') 1 samling trykte ark som er innbundet lese, skrive, kjøpe en b- / Bibelen blir kalt bøkenes b- / det er en lukket b- for meg ukjent; uforståelig / lese som en åpen b- se tvers igjennom 2 særl om eldre skrifter: hver av de delene et større bokverk er delt opp i Det gamle testamente består av 39 bøker 3 heftede el. innbundne blad til å skrive på kladdeb-, møteb-, regnskapsb-, dagb- / føre b- regnskap / handle på b- på kreditt 4 om et bestemt antall papirark: 1 b- = 24 ark skrivepapir, 25 ark trykkpapir..def 5 noe som ligner en bok (1)..UTR lommeb-, seddelb-. Vi ser at en bok ikke er identisk med innholdet, men med det fysiske objektet. En bok er altså først og fremst et fysisk objekt i definisjonsmessig forstand. Den inneholder riktignok skrift, eller kan skrives i, men er en samling trykte ark som er innbundet. Definisjonen henviser ikke til teksten i boka hva slags type tekst boka inneholder. Det skal i utgangspunktet være trykte ark men det sies ikke noe om hva som skal være trykt på arkene. En bok kan altså i utgangspunktet inneholde hva som helst, og fremdeles være en bok. Ut fra dette kunne det være naturlig å identifisere eboka med det fysiske objektet, det vil si leseinnretningen. Eventuelt kunne man identifisere eboka med det digitale objektet: filformatet og leseprogrammet. Det er i følge denne måten å tenke på det fysiske og/ eller det digitale objektet (tekstfila/ leseprogrammet), som er eboka. Eboka er altså den formen innholdet fremtrer i og ikke innholdet per se. Å se eboka som det fysiske eller digitale objektet, slik det fremtrer for leseren, åpner etter vår oppfatning for noen analytisk poenger. Eboka er en remediert bok 3, som på den ene side låner elementer fra det opprinnelige mediet, og på den annen side tilfører elementer som dette mediet ikke har. Ved å gjøre dette signaliserer ebøkene sin verdi, og konstruerer sin kulturelle status. Papirboken er som fysisk objekt bærer av kulturelle tegn: trykk-kvalitet, innbinding, papirkvalitet, illustrasjoner, skrifttyper kan på ulike måter signalisere verdi. Det at noen er villige til å investere penger i det fysiske objektet kan slik signalisere at teksten, det ikkefysiske objektet som boka inneholder, er verdifull. At en utgiver er villig til å bekoste skinninnbinding, gullskrift, smussomslag, vakker typografi og påkostet billedmateriale sier 3 se Jay David Bolter og Richard Grusin: Remediation. Understanding New Media. MIT Press, Cambridge, Mass

13 noe om at man venter å få noe igjen for disse investeringene; den kulturelle verdien kan med andre ord konverteres til økonomisk verdi. Man kjøper ikke bare teksten, man kjøper boka, et verdifullt, påkostet og distingverende fysisk objekt. Selve det faktum at det dreier seg om et fysisk objekt signaliserer verdi; boken er et resultat av materiale som koster penger og arbeid. Dette til forskjell fra en digital tekstfil, som hvem som helst kan lage. Papirbøker er knyttet til en rekke ulike verdisystemer. Noen av disse er knyttet til det fysiske objektet. Boken i seg selv nyter høy prestisje; at noe er utgitt som bok er en verdi i seg selv. Bøker regnes som verdifulle kulturelle objekter, som helst ikke skal kastes, brennes eller gå tapt. Man tar vare på gamle bøker i store biblioteker, selger gamle, verdifulle førsteutgaver i antikvariater osv. I tillegg finnes et verdisystem basert på bokens utstyr: innbundet, paperback, praktverk etc. signaliserer ulik plassering på bøkenes verdimessige rangstige. Kommer en bok ut kun som paperback signaliserer det underholdningslitteratur, som man kan kaste etter lesning. Hvis det er en billigutgave av en innbundet bok, er det høyverdig litteratur for folket, og skal helst tas vare på. Definisjonen av bok er med andre ord nært knyttet til det fysiske objektet, og ikke til innholdet. Men, som vi har prøvd å vise, smitter bokens kvaliteter over på innholdet og sier noe om dets verdi. Hvordan forholder dette seg for ebøkene? Ebøkene har få virkemidler som på denne måten kan signalisere verdi og kvalitet. Noen av de midler man benytter hentes fra pbok-verdenen. Lesemaskinene prøver i varierende grad å se ut som bøker. Dette gjelder kun de dedikerte maskinene, PDA-ene har en helt annen designfilosofi. Gemstars maskiner REB 1100 og REB 1200 blir presentert som henholdsvis paperback- og hardcover-versjonen av vanlige bøker på selskapets nettsider. 4 Franske Cybook, italienske MyFriend og koreanske Hiebook ligner en del på disse. Franklins ebookman ligner på sin side mer på en PDA. REB 1100 REB 1200 Cybook 4 se aksessert

14 MyFriend Hiebook ebookman De fleste av disse maskinene har valgt en nøytral, gråaktig farge på rammen/ kassen som omgir skjermen. Knapper og logo er også lite fremtredende. Det er skjermen og det man ser på den som er det viktigste. Unntaket er Franklin, som har valgt en mer glorete stil på sin ebookman. Her har man også valgt å presentere programvaretilbudet på skjermen, og ikke en tekst. Dette signaliserer at man vil fremheve grensesnittet og funksjonaliteten. De andre velger den strategien Bolter og Grusin kaller transparent immediacy 5 : man vil at leseren skal se igjennom teknologien og rett på teksten. Mediet vil ikke bli lagt merke til som medium. Det er boka, og teksten man skal konsentrere seg om. Leseprogrammene, eller grensesnittet om man vil, henter også en rekke karakteristika fra papirbøkene. Det samme gjelder oppbyggingen av selve bøkene, eller hvordan tekstfilene er konstruert. Et program som Microsoft Reader henter mange elementer fra boken, men integrerer samtidig elementer vi kjenner fra annen programvare. I versjon 2.0 har man også bygget ut navigasjonssystemet for å utnytte det digitale formatet bedre. Dette viser at eboken blir et kompromiss mellom design og funksjonalitet. For å illustrere dette skal vi foreta en kort analyse av Microsoft Reader 2.0. Når man åpner programvaren kommer det først et kort åpningsbilde med logoen Microsoft Reader og tre blader mot burgunderrød bunn. Siden opplyser også om copyright for programvaren og hvem den er aktivisert for. Dette går raskt og automatisk over i Library : biblioteket der de bøkene man har skaffet seg vises. Klikker man på en bok, åpner den seg, først med et omslagsbilde, så et åpningsgrensesnitt. På vår skjerm ser det slik ut: 5 Jay David Bolter og Richard Grusin: Remediation. Understanding New Media. MIT Press, Cambridge, Mass. 1999, s

15 Library Microsoft Reader 2.0 Omslagsbilde Buffy. Pocket Books (Simon&Schuster) 2001 Åpningsgrensesnitt Buffy Kolofonside Buffy Biblioteket og åpningsgrensesnittet henter designelementer fra bøker og websider. Begrepet library (bibliotek) knytter programmet til bokverdenen. Den burgunderrøde fargen som danner en stolpe langs venstre sider gir assosiasjoner til skinnryggen på en bok. Samtidig inneholder de navigasjonsknapper en konvensjon fra websider. Ebøkene i biblioteket er listet over hverandre med miniatyr av omslagbilde og tittel på boka. De forskjellige omslagsbildene viser også hva slags forskjellige typer bøker som ligger der: tre av dem har pene omslag laget av forlag, to er standardomslag fra hhv. Amazon.com og Høgskolen i 12

16 Stavanger og ett er en piratfil hentet på nettet konvertert fra Word. I åpningsgrensesnittet ligger et segl med Microsoft Reader-logoen, det betyr at det er en sealed versjon av boka, som kun er ment for kjøperen; Dag Asbjørnsen, (som gav 1 dollar for den). Seglet er et gammelt symbol fra papirverdenen og assosierer til fortidens brev og dokumenter. Man kan i biblioteket velge om bøkene skal sorteres etter tittel, forfatter, sist lest, enbokstørrelse eller dato anskaffet. De to første organisasjonsprinsippene gir assosiasjoner til bokverdenen, man sorterer alfabetisk. Sist lest gir assosiasjoner både til bokverdenen og dokumenter på desktoppen: man har gjerne den boka man sist leste liggende øverst i bunken og det dokumentet man sist jobbet på ligger først i dokumentlista. Det siste mulighetene gir snarere assosiasjoner til dokumenter: dato opprettet eller forandret og filstørrelse. Navigasjonsknappene blir uthevet når man fører markøren over, og klikke man kommer det en pop-opp meny med nye knapper. Understrekning av bokstaver i menyknappene er konvensjon for hurtigtaster på tastaturet: alt + h = help og så videre. Dette er åpenbart hentet fra desktop/ web-grensesnittet. Samtidig har man gjort boken så gjennomsiktig og lik papirboken som mulig, når man først begynner å lese: det er laget egen kolofonside, tittelside osv. Man har også en forseggjort forsideillustrasjon, som kun vises noen få sekunder når man åpner boka. Her er poenget at eboka skal imitere bokas utseende og grensesnitt. Man kan for øvrig velge om man vil ha navigasjonssystemet nederst på siden åpent eller lukket, ut fra om man vil skjule det eller ikke. På kolofonsiden ovenfor er dette skjult. Oppsummert kan man uttrykke dette på følgende måte: Der hvor boka gir assosiasjoner til bruksverdi, konnoterer referansene til web- og dokumentfunksjonalitet. Når den signaliserer kulturell status, henviser den til tradisjonelle bøker. Det totale budskapet blir at eboken, lest i Microsoft Reader, kombinerer estetisk form og funksjonalitet. Eboka som tekst Eboka inneholder en tekst, eller et verk, som var begrepet i Random House s forlagsavtale. Denne teksten er vanligvis identisk med teksten i papirboka. Det er vanligvis en ordinær, lineær tekst, som er ment å leses fra side én til slutt. Men det kan også være et oppslagsverk. Selv om ebokas tekst presenteres i et program som gjør det mulig å søke, understreke, legge inn notater, koblinger og ordforklaringer, er ikke teksten skapt med disse funksjonene for øye. Dette er tilleggsfunksjoner som ebokteknologien muliggjør. De er såpass viktige at de er en verdi i seg selv. Men grunnlaget for eboka er allikevel den opprinnelige teksten fra papirboka. Selv når boka gis ut først som ebok (som Asbjørnsens Dronningen sover eller Gemstars ebok originals ) er tekstene skrevet med papirboka for øye, og vil inngå i det litterære system som finnes for de tradisjonelle bøkene. Eboka som tekst baserer sin verdi på ordinære teksters kulturelle signaler på kvalitet. Da henter eboka sin verdi fra p-teksten, og dens status, eller fra det kulturelle og institusjonelle rom teksten befinner seg i. Viktige elementer er: Forfatternavnet som merkevare Verkets status som klassiker Verkets resepsjon i form av anmeldelser etc. 13

17 Forlagsnavnets status som merkevare Genren Disse egenskapene ved en tekst lar seg uhindret remediene til ebokformat. Men disse egenskapene etableres i p-bokverdenen og overføres til eboka. Det er vel ingen overdrivelse å si at ebøker i dag er helt avhengig av de tradisjonelle bøkene og tekstenes kulturelle status for å kunne selge. Eboka som kulturelt objekt Vi har brukt uttrykkene kulturell status, kulturell verdi og kulturelt objekt for å beskrive ebokas posisjon i samfunnet. Begrepene er ikke helt presise, men er ment å angi i hvilken grad ebøkene kan sies å være del av bøkenes verdisystem, eller det litterære systemet. Vi har kort beskrevet de forsøkene som gjøres på å gi ebøkene status ved hjelp av design på maskiner, leseprogrammer og bøkene selv. Vi har også påpekt at ebøker henter verdier fra medier som web og desktop dokumentbehandling. Estetisk form og funksjonalitet er stikkord her. Vi har også sett at ebøkene låner eller overfører den status tekstene har i den tradisjonelle bokverdenen. Samlet sett vil dette kunne gi ebøkene en kulturell verdi. Spørsmålet er om dette også lar seg omsette i økonomisk verdi; om ebøker blir et så etterspurt digitalt objekt at folk er villige til å betale for dem og helst mer enn én dollar. Vi skal diskutere ebøkenes økonomi i et senere kapittel, men her kun slå fast at det i alle fall gjøres forsøk på å gjøre ebøkene både pene og funksjonelle, og dermed attraktive for leseren. En økonomisk definisjon? Vi har tidligere gitt en definisjon av eboka som er relativt teknisk: ei digital tekstfil, den digitale versjonen av ei bok, kan lesast på ein mobil skjerm. Her tar definisjonene utgangspunkt i filformater og teknologiske innretninger. Ut fra et økonomisk/kulturelt perpektiv kunne vi ha behove for å innsnevre denne definisjonen, for å skille eboken fra alle tekster som ikke har tilstrekkelig kulturell verdi til å selges. Vi har i denne sammenhengen derfor tenkt å foreslå en formulering som tar vare på ebøkene spesielle teknologiske kjennetegn, samtidig som den tar høyde for deres kulturelle og økonomiske status. Vi har derfor valgt følgende ordlyd: En ebok er innhold fra tradisjonelle bøker i digital form, som er tilrettelagt for omsetning over nett, og lesning på stasjonære eller mobile terminaler. Vi skal ikke argumentere sterkt for at dette burde bli den nye definisjonen av begrepet ebok. Men vi mener at de viktigste elementene ved eboka, ved siden av det tekniske er: En ebok inneholder tekster som har eller kunne ha vært trykt i ordinære bøker. Dette utelukker for eksempel databaser eller programmer En ebok er i et filformat som er tilrettelagt for omsetning ved at de har en kulturell verdi, pris, brukervennlighet etc. som gjør det sannsynlig at noen vil kjøpe dem, samt er utstyrt med teknologiske sperrer som hindrer piratkopiering. Gratis bøker i html, word eller rent tekst (.txt) vil altså utelukkes 14

18 En ebok skal selges over nett; Internett eller mobilnett eller andre nettverk De to siste punktene inngår som vi så ikke i en strengere definisjon av eboka. Men om ebøkene noen gang skal bli av økonomisk betydning, og akseptert som Bøker og ikke bare filer eller dokumenter, er dette svært viktige punkter. For å kunne bli varer på et marked må ebøkene aksepteres som verdifulle objekter. Vi skal nå se på hvilket økonomisk system ebøkene inngår i. Eboken i det litterære system Inspirert av litteratursosiologen Rudolf Escarpit benytter mange betegnelsen det litterære system for å gripe funksjoner, roller og aktører innen tradisjonell bokproduksjon. Dels er dette en fordeling av funksjoner i en produksjonsmodell, og dels en beskrivelse av hva slags personer og institusjoner som har disse funksjonene. Vi vil i det følgende ta utgangspunkt i den fremstilling av det litterære system som finnes hos Trond Andreassen (2000), og se hva slags modifikasjoner som eventuelt er nødvendige for å gripe et elektronisk bokmarked. Andreassens modell ser slik ut: Andreassen beskriver en tredelt modell, der hovedleddene er produksjon, distribusjon og konsumpsjon. En slik modell skiller seg ikke vesentlig fra modeller for handel med andre medieprodukter eller varer. Det korresponderer også med en modell for varehandel generelt; alle produkter må gjennom disse leddene på sin vei til markedet. Sett på denne måten er det ikke noen forskjell på å handle med epler eller lyspærer og å handle med bøker. Forskjellen mellom de ulike typene varer består i hvilke aktører som er involvert, og hva disse foretar seg med varen. En bok-vare må altså produseres (skrives, trykkes, etc.), før den distribueres (via bokhandel, bokklubber etc.) til en konsument (som for eksempel kjøper og evt. leser boka). Andreassen supplerer senere denne modellen med en annen, der det litterære system settes en større samfunnssammenheng. Her innfører han et nivå under det litterære system, som er de rammebetingelsene som må være tilstede for at markedet skal fungere (s 40). 15

19 En mer generell modell finner vi hos Kjersti Løkken, i utredningen Forlag i en digital tidsalder (2000, s. 32). Hun opererer med leddene forfatter-forlag-distribusjon/bibliotek-leser og påpeker at mulighetene for kommunikasjon mellom disse leddene øker med digitaliseringen. I stedet for den tradisjonelle modellen: FORFATTER FORLAG LESER DISTRIBUSJON/ BIBLIOTEK Får vi modellen: FORFATTER FORLAG LESER DISTRIBUSJON/ BIBLIOTEK Denne modellen sier noe om relasjonen mellom aktørene, men blir etter vår oppfatning for generell til å gripe det spesifikke ved overgangen til elektronisk publisering. Det samme gjelder modellen Løkken henter fra Konvergensutredningen (NOU 26:1999) som setter opp modellen: KILDE - REDIGERING - TJENESTELEVERING - TRANSPORT - BRUKERE Selv om dette også er svært generelt, peker Konvergensutvalgets modell allikevel på to viktige poenger: det er et prinsipielt skille mellom å være kilde til et innhold, og det å være redaktør. Begge instanser bidrar på hver sin måte til produksjonen av innholdet. Dette tilsvarer skillet mellom forfatter og forlag innen bokproduksjon, der forfatteren er kilde for teksten, mens forlaget redigerer og videreutvikler teksten slik at den kan trykkes. Det andre poenget modellen får frem er at det dukker opp ulike tjenesteleverandører når innholdet skal formidles på et digitalt marked. En av tjenestene som kan leveres er transport. Vi skal ta med oss disse poengene videre. Trond Andreassens modell var laget ut fra den konkrete prosessen papirbøkene går gjennom. Ettersom vi er interesserte i å lage en modell tilpasset det bestemte mediet ebok, vil vi ta utgangspunkt i Andreassens fremstilling. Vi har imidlertid vært interesserte i å lage en modell som mer spesifikt fanger leddene i ebokproduksjonen og samtidig tar høyde for poengene fra Konvergensutredningens modell. Vi beholder derfor Andreassens tredeling av markedet, og velger å fremstille det slik: 16

20 Rammebetingelser: lovverk, avtaleverk og støtteordninger En av de viktigste rammebetingelsene for produksjonen av ebøker er de lover og avtaler som gjelder for bokbransjen og for handel med elektronisk innhold generelt. Også de offentlige støtteordningene som finnes vil være av store betydning, i det minste i et lite språkområde. Vi har derfor, i tråd med Andreassen (2000, s. 40), innført disse elementene som et fundament for modellen. Særlig utviklingen innen lovverket om beskyttelse av elektroniske rettigheter, vil være av stor betydning for bransjen. Teknologisk basis: teknologi- og plattformeiere Når bokbransjen går over til digital produksjon, må den forholde seg til de formater og digitale plattformer som eksisterer. I motsetning til skriftspråket og typografiske konvensjoner eies disse plattformene av noen vanligvis store amerikanske bedrifter. Dette betyr at forlagsbransjen ved å utgi ebøker eller starte annen form for elktronisk publisering, vil inngå i den såkalte nye økonomien, og måtte forholde seg til for eksempel de store svingningene innen IT-bransjen. Dette vil være en helt ny situasjon, og vil for eksempel kunne føre til kulturkonflikter innen bransjen og innen forlagene, der de moderne vil følge ITøkonomiens logikk, mens de tradisjonelle vil være mer nøkterne og skeptiske til teknologien. Vi skal ikke diskutere dette i noe eget kapittel, men prøve å innreflektere perspektivet i våre diskusjoner underveis. 17

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter EBØKER PÅ BIBLIOTEKET om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter OM PROSJEKTET nasjonalt pilotprosjekt for utlån av ebøker i første omgang: norsk skjønnlitteratur støttet av ABM-utvikling første

Detaljer

ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter

ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter OM PROSJEKTET nasjonalt pilotprosjekt for utlån av ebøker i første omgang: norsk skjønnlitteratur støttet av ABM-utvikling første

Detaljer

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET EBØKER PÅ BIBLIOTEKET Jonas Svartberg Arntzen 03.06.totusenogti AGENDA litt om ebøker litt om lesebrett og andre dingser en hel del om et prosjekt HVA ER EN EBOK Kan være så mangt En tekstfil En digitalisert

Detaljer

E-bøker! Seniornett Larvik 26. mai 2014. Rigmor Haug Larvik bibliotek

E-bøker! Seniornett Larvik 26. mai 2014. Rigmor Haug Larvik bibliotek E-bøker! Seniornett Larvik 26. mai 2014 Rigmor Haug Larvik bibliotek Hva er e-bøker? Definisjon Hvilken duppedings for å lese e-bøker? Nettbrett, lesebrett, smarttelefoner, pc Kjøpe e-bøker Ett eksempel

Detaljer

Fra p til e nye avtaler i bokbransjen

Fra p til e nye avtaler i bokbransjen Fra p til e nye avtaler i bokbransjen Opphavsrettsforeningen 24. april 2014 Forfatteren og leder i Den norske Forfatterforening Sigmund Løvåsen, Advokat i Den norske Forleggerforening Mathias Lilleengen

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Oppgave gruppe 1A Seminar 2 MEVIT 1700

Oppgave gruppe 1A Seminar 2 MEVIT 1700 Oppgave gruppe 1A Seminar 2 MEVIT 1700 Av Line Hoem, Anne Norheim, Jannicke Andersen, Tor-Erik Askildsen Oppgave: Beskriv fenomenet hypertekst ved å sammenlikne med en roman i bokform. Drøft muligheter

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Lyd, film og musikk på Internett. Om deling av filer, kunnskap og lovligheten rundt det hele

Lyd, film og musikk på Internett. Om deling av filer, kunnskap og lovligheten rundt det hele Lyd, film og musikk på Internett Om deling av filer, kunnskap og lovligheten rundt det hele Program for 5.11.2007 Teori og forelesning 17.15 19.00 Praktisk bruk av nedlastingsprogram fra 19.15 20.50 Oppsummering

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

MEVIT1700 Seminargruppe 4 Gruppe C

MEVIT1700 Seminargruppe 4 Gruppe C MEVIT1700 Seminargruppe 4 Gruppe C Multimedialitet og multimodalitet 5. august 2007 Multimedialitet Begrepet om multimedialitet er, ifølge Liestøl og Rasmussen (2007), det faktum at uttrykkselementene

Detaljer

Markedskrefter i endring

Markedskrefter i endring Markedskrefter i endring Søkemotorer, det nye biblioteket? Morten Hatlem, adm dir Sesam Media AS Sesam konsept Har ca. 650.000 unike brukere i uka Alltid mest informasjon, så oppdatert som mulig og så

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Brukerveiledning for SI Norge Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Innhold Hva finner du hvor?...s. 2 Ordliste..s. 3 Innlogging til Umbraco...s. 4 Opprette ny artikkel.s. 5 - Skrive tekst og laste

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft OneNote 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Veksle mellom berøring og mus Hvis

Detaljer

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER www.meet-agency.no 1 INNLEDNING Jeg vil med dette takke for at du laster ned denne boken, og håper den kan være en god innledning i din videre prosess innenfor

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

installasjonsveiledning 2012

installasjonsveiledning 2012 installasjonsveiledning 2012 2 Installasjon av Total Installasjonen av Total for Windows er mye lik rutinen for andre Windows-programmer. Installasjonsprogrammet er enkelt og til stor grad selvforklarende.

Detaljer

Utvikling av læremidler

Utvikling av læremidler Utvikling av læremidler Erfaringer fra AITeL: - Når trengs egne læremidler? - Hvordan få det til? - Rettighetsproblematikk? - Spredning/Deling/Copyrigths Litt historikk Utvikling av læremidler ved AITeL

Detaljer

DVD-Kopiering v. 1.1

DVD-Kopiering v. 1.1 DVD-Kopiering v. 1.1 For sikkerhetskopiering av dine DVDer Mac OS X Denne manualen vil vise deg hvordan du kan kopiere en DVD over på maskinen din, for så å brenne den på en tom DVD±R(W)-plate. Det skal

Detaljer

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO Avtale om informasjonsdeling (heretter Avtalen) er inngått mellom: Forbrukerrådet ved finansportalen.no (heretter kalt Lisensgiver) og (heretter

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

NORSK KULTURRÅD 2005

NORSK KULTURRÅD 2005 NORSK KULTURRÅD 2005 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

DV - CODEC. Introduksjon

DV - CODEC. Introduksjon DV - CODEC EN KORT PRESENTASJON I INF 5080 VED RICHARD MAGNOR STENBRO EMAIL: rms@stenbro.net 21. April 2004 Introduksjon Dv-codecen ble utviklet spesielt for bruk i både profesjonelle og konsumer kamera.

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bakgrunn for oppgraderingen Norsk Fysioterapeutforbund har oppgradert nettstedet www.fysio.no. Det er gått over tre år siden NFF lagde det nåværende

Detaljer

E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene?

E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene? E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene? Vigdis Moe Skarstein NBF Bergen 8.4. Innlegg til debatt Nasjonalbiblioteket

Detaljer

Før i tiden krydde det av små sjapper TA MED UNDERHOLDNINGEN PÅ TUR:

Før i tiden krydde det av små sjapper TA MED UNDERHOLDNINGEN PÅ TUR: TA MED UNDERHOLDNINGEN PÅ TUR: OVERSIKT VANSKELIGHETSGRAD Lett Middels Vanskelig Legg dvd-filmer på FOR PC-ER MED Windows 8 Windows 7 Windows Vista Windows XP FOR BRETT MED Android ios (Apple) DETTE TRENGER

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Project 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Verktøylinje for hurtigtilgang

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram HiVe biblioteket Mappestruktur Mine dokumenter EndNote Bibliotek.enl Bibliotek.Data Styles APA 6th HiVe.ens 2 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser.

Detaljer

Ser vi på websøket i dag er det i praksis en oversikt over vår varebeholdning. Den sier noe: Beholdning Tilgjengelighet Informasjon om varen

Ser vi på websøket i dag er det i praksis en oversikt over vår varebeholdning. Den sier noe: Beholdning Tilgjengelighet Informasjon om varen Foredrag i Design og Websøk Intro (2. slide) 1. Websøk hva er det? 2. Hvordan er ditt websøk? 3. Funksjonalitet versus design (lage til det verst mulig utseende på søk) 4. AIDA 5. Vi startet på nytt 6.

Detaljer

SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien

SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien Scania jobber aktivt med produktutvikling og -forbedring. Scania reserverer seg derfor retten til å utføre endringer tilknyttet design og spesifisering uten

Detaljer

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Fra Color til Named og omvendt

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Fra Color til Named og omvendt Odd-Sverre Kolstad AUTOCAD 2008 Artikkelserie Fra Color til Named og omvendt Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Omslag Marianne Thrap Redaktør: Rune Kjelvik Formgiver: Rune Kjelvik 1. opplag ISBN 978-82-05-37108-8

Detaljer

Hva kan du gjøre med det digitale innholdet du har kjøpt?

Hva kan du gjøre med det digitale innholdet du har kjøpt? Hva kan du gjøre med det digitale innholdet du har kjøpt? Utdypende svar til Forbrukerrådets gjennomgang. Kulturdepartementet... 2 EFN... 5 Olav Torvund, Universitetet i Oslo... 7 Hans Marius Graasvold,

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

NEPSY-II. Installasjonsveiledning og programvaremanual, versjon 1.0. Copyright 2014 NCS Pearson, Inc. Art.nr: All kopiering forbudt!

NEPSY-II. Installasjonsveiledning og programvaremanual, versjon 1.0. Copyright 2014 NCS Pearson, Inc. Art.nr: All kopiering forbudt! NEPSY-II Installasjonsveiledning og programvaremanual, versjon 1.0 Copyright 2014 NCS Pearson, Inc. Art.nr: 224650 All kopiering forbudt! Programvarelisens for NEPSY-II PROGRAMVAREN er beskyttet av opphavsrettsbestemmelser

Detaljer

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo,

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 04.03.2010 Leif.henrik.husom@perceptor.no 1 Kort om undersøkelsen: 1969 registrerte lånere av e-bøker har besvart undersøkelsen Invitasjon til bibliotekenes

Detaljer

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR 1.0 Første utkast 18.01.2017 andpet Revisjon Revisjonen Sist lagret Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av gjelder Dato Tittel Antall sider:

Detaljer

my good friends uke 41 2015-10-05

my good friends uke 41 2015-10-05 uke 41 2015-10-05 nettskyen sikkerhet synkronisering Det er vanskelig for 60+ å forstå at når vi nå tenker på og snakker om data må vi tenke på nettskyen og ikke på PC'en. Er det sikkert å lagre data i

Detaljer

Rapportskriving. En rettledning.

Rapportskriving. En rettledning. Rapportskriving En rettledning http://www.mal.hist.no/hovedprosjekt Rapportens innhold Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse Innledning Hoveddeler Teori Metode Resultater Avslutning Referanser/Litteratur

Detaljer

Min digitale infrastruktur

Min digitale infrastruktur 0.1 Organisering av filer Min digitale infrastruktur Med et godt organisert filsystem, vil sikkerhetskopiering være svært enkelt. På denne måten kan man synkronisere filene, slik at man alltid har de sist

Detaljer

Sangkort - norsk med tegnstøtte

Sangkort - norsk med tegnstøtte Sangkort - norsk med tegnstøtte Sluttrapport Prosjektnummer: 2007/3/0014 Hørselshemmedes landsforbund Signe Torp Prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering Forord..3 Sammendrag..4

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Desember 2012

NORSK KULTURRÅD Desember 2012 NORSK KULTURRÅD Desember 2012 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft PowerPoint 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Finne det du trenger Klikk en

Detaljer

innenfor grafisk design i fremtiden. Dette fordi jeg selv ønsker at jeg en dag vil bli en av dem.

innenfor grafisk design i fremtiden. Dette fordi jeg selv ønsker at jeg en dag vil bli en av dem. RAPPORT - INFOGRAFIKK 1. HVA GIKK OPPGAVEN UT PÅ? Ved bruk av opptaksprøvene til Westerdals, så valgte jeg en oppgave som gikk ut på å benytte infografikk for å vise høyskolens utvikling. Men siden jeg

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift

Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift Sindre Andre Pedersen, ph.d. Førstebibliotekar Bibliotek for Medisin og Helse NTNU September 2017 Hva skal jeg snakke om? Hva er open access? Nasjonal

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings for Apple ios 360 emeetings - en løsning med multitouch og et levende brukergrensesnitt. 360 emeetings hjelper deg og din virksomhet med

Detaljer

Digital konsumpsjon. Det årlige opphavsrettskurset, Sandefjord, 21/3-14. Professor Ole-Andreas Rognstad

Digital konsumpsjon. Det årlige opphavsrettskurset, Sandefjord, 21/3-14. Professor Ole-Andreas Rognstad Digital konsumpsjon Det årlige opphavsrettskurset, Sandefjord, 21/3-14 Professor Ole-Andreas Rognstad Konsumpsjonsprinsippet: Bakgrunn Norsk rett: Ragnar Knophs «selvfølgelighetsforklaring» «det er klart

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 30/06/2017)

Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 30/06/2017) Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 30/06/2017) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA Innhold 1. Forord... 2 2. Definisjoner... 3 3. Innledning... 4 3.1 Bakgrunn og formål... 4 3.2 Målsetting og avgrensninger... 4 4. Detaljert beskrivelse... 8 4.1 Funksjonelle

Detaljer

Lov og rett på Internett for slektsforskere

Lov og rett på Internett for slektsforskere Lov og rett på Internett for slektsforskere Tone Eli Moseid DIS-Nedre Romerike medlemsmøte Skedsmokorset 21. September 2010 1 Lov og rett på internett Hva er opphavsrett? Hva er et åndsverk? Opphavsmannens

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Eleven skal kunne bruke nettvett og følge regler for personvern på Internett og i sosiale medier.

Eleven skal kunne bruke nettvett og følge regler for personvern på Internett og i sosiale medier. Mål KOMPETANSEMÅL Eleven skal kunne bruke nettvett og følge regler for personvern på Internett og i sosiale medier. HOVEDOMRÅDE: REDAKSJONELT ARBEID [...] Bruk av regler for opphavsrett, kildebruk og personvern

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

Business Model Canvas forretningsplanen visualisert på en side

Business Model Canvas forretningsplanen visualisert på en side Business Model Canvas forretningsplanen visualisert på en side Alexander Osterwalders Business Model Canvas er et utviklingsverktøy som hjelper gründer i prosessen fra ide frem til ferdig utviklet og testet

Detaljer

Hvordan installere Adobe Digital Editions?

Hvordan installere Adobe Digital Editions? Hvordan installere Adobe Digital Editions? Denne prosedyren forutsetter at du allerede har Adobe Flash Player installert på din maskin. Dersom du ikke har det, kan programmet lastes ned gratis fra Adobes

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Juni 2006

NORSK KULTURRÅD Juni 2006 NORSK KULTURRÅD Juni 2006 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGERFORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND, NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING OG ABM-UTVIKLING OM REGLER FOR EN SELEKTIV

Detaljer

Håndbok for Office 365

Håndbok for Office 365 ProCloud As P Håndbok for Office 365 Nyttige brukertips for å få mer ut av din løsning Geir Hogstad 2012 w w w. p r o c l o u d 3 6 5. n o Innholdsfortegnelse Forord... 2 Komme i gang med dokumentbiblioteker....

Detaljer

SOSIALE MEDIER ADVANCED

SOSIALE MEDIER ADVANCED SOSIALE MEDIER ADVANCED Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online AGENDA «Facebook Advanced» Planlegging Facebook-annonsering Analyse Case: «Fra 0 til 1.000 likere» YouTube Snapchat

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Masteroppgave» Ofte stilte spørsmål 2011-2015 Alle rettigheter: NTNU Grafisk senter, Trondheim Denne folderen er laget av NTNU Grafisk

Detaljer

GrandView. Et dataprogram for samle, organisere og analysere mengder av ulike typer informasjon. Brukermanual

GrandView. Et dataprogram for samle, organisere og analysere mengder av ulike typer informasjon. Brukermanual GrandView Et dataprogram for samle, organisere og analysere mengder av ulike typer informasjon Brukermanual Forskningsprogrammet Concept, NTNU November 2017 1 «Forløperen til dette programmet var en enkel

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde:

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Øverst i høyre hjørne kan du endre størrelsen på teksten og søke etter lagrede artikler. De enkelte

Detaljer

Landåstorget Seniornett klubb

Landåstorget Seniornett klubb Landåstorget Seniornett klubb Dokumentasjon for klubbens "sommermøte" onsdag 12 juni. Tema: Foto- / billedbehandling Når man i dag kjøper et fotoapparat får man som regel også med: - minst en CD/DVD plate

Detaljer

Aksjonær / Interessent

Aksjonær / Interessent Brukermanual Aksjonær / Interessent Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

Vemma Europes personvernerklæring

Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europe forstår at du er opptatt av hvordan informasjon om deg blir behandlet og fordelt, og vi setter pris på at du stoler på at vi gjør det forsiktig og fornuftig.

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

360 Mine OneNote bøker. Brukerhåndbok

360 Mine OneNote bøker. Brukerhåndbok 360 Mine OneNote bøker Brukerhåndbok Denne håndboken er produsert med ComponentOne Doc-To-Help. 2010 Software Innovation ASA. Med enerett. Firmaer, navn og data som er brukt i eksempler er oppdiktede.

Detaljer

Aktive hyller (Ref #1307884069102)

Aktive hyller (Ref #1307884069102) Aktive hyller (Ref #1307884069102) Søknadssum: 429600 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek / 992410213 Arne Garborgs plass 4 0179

Detaljer

Desktop. Grunnleggende bruk av EndNote. Viktig startinfo 3 punkt s. 1. Skrive inn referanser manuelt s. 3

Desktop. Grunnleggende bruk av EndNote. Viktig startinfo 3 punkt s. 1. Skrive inn referanser manuelt s. 3 Grunnleggende bruk av EndNote Desktop Viktig startinfo 3 punkt s. 1 Skrive inn referanser manuelt s. 3 Overføre referanser fra databaser/søkemotorer s. 4 Dublettkontroll s. 5 Samspill mellom EndNote og

Detaljer

WordPress startguide

WordPress startguide WordPress startguide INNLEDNING... 2 BLOGGINNLEGG... 3 HVORDAN LEGGE TIL ET BLOGGINNLEGG:... 4 UNDERSIDER... 5 HVORDAN LAGE EN NY SIDE... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 7 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 8 UTSEENDE...

Detaljer

5 Det er en sammenheng mellom salgskanaler, antallet utgivelser og bruk av bøker

5 Det er en sammenheng mellom salgskanaler, antallet utgivelser og bruk av bøker Til Kulturdepartementet Kunnskapsdepartementet Høringssvar på utredningene "Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidier" og "Til bokas pris. Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa".

Detaljer

Innlegg fra Bergen byarkiv: Spesialrådgiver Anne Louise Alver og Avdelingsleder Karin Gjelsten

Innlegg fra Bergen byarkiv: Spesialrådgiver Anne Louise Alver og Avdelingsleder Karin Gjelsten Innlegg fra Bergen byarkiv: Spesialrådgiver Anne Louise Alver og Avdelingsleder Karin Gjelsten INGEN OBJEKT UTEN DIGITALISERING Ny tittel: INGEN DIGITALISERING UTEN OBJEKT Presentasjon av oss selv: Anne

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: Grethe Vollum,

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: Grethe Vollum, Oslo kommune Kultur- og idrettsetaten 21. MAR 2007 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Dato: 16.03.2007 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 200700204-3 Grethe Vollum,

Detaljer

Foredrag til Bibliotekmøtet i Stavanger 23. mars 2012. Linked open data brukt på en spesialsamling for bedre å nå ut til brukerne

Foredrag til Bibliotekmøtet i Stavanger 23. mars 2012. Linked open data brukt på en spesialsamling for bedre å nå ut til brukerne 1 Foredrag til Bibliotekmøtet i Stavanger 23. mars 2012. Bruk av åpne data Linked open data brukt på en spesialsamling for bedre å nå ut til brukerne Åpningsbilde eks. på digitalmanuskript Tordenskiold

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 03/111 EJ/aw Dato: HØRINGSSVAR UTKAST TIL ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN

Deres ref: Vår ref: 03/111 EJ/aw Dato: HØRINGSSVAR UTKAST TIL ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Også sendt elektronisk til asap@kkd.dep.no Deres ref: Vår ref: 03/111 EJ/aw Dato: 25.06.2003 HØRINGSSVAR UTKAST TIL ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN

Detaljer

Tasteveiledning for. MovieMaker. Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold.

Tasteveiledning for. MovieMaker. Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold. Tasteveiledning for MovieMaker Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold. 2 Innføring i MovieMaker INNHOLD 1 Innledning... 3 2 Hvor finner jeg

Detaljer

Tom Egeland Nostradamus testamente. Spenningsroman

Tom Egeland Nostradamus testamente. Spenningsroman Tom Egeland Nostradamus testamente Spenningsroman En hilsen fra forfatteren Tom Egeland foran Palazzo Vecchio i Firenze. (Foto: Åse Myhrvold Egeland) Kjære leser, «Hva er fakta og hva er fantasi i bøkene

Detaljer

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11 Designmanual for 1 Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011 Versjon 1.0-15.12.11 2 Innhold Om designmanualen 4 Introduksjon 5 Logo - Print og web 6 Farger

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

Hva er Smartbok? Hva er Smartbok- PLUSS? Hvordan får jeg tilgang til Smartboka? Hvor kan jeg bruke Smartboka? Kan jeg miste min Smartbok?

Hva er Smartbok? Hva er Smartbok- PLUSS? Hvordan får jeg tilgang til Smartboka? Hvor kan jeg bruke Smartboka? Kan jeg miste min Smartbok? En introduksjon til Hva er Smartbok? Smartbok er en digital utgave av Gyldendals kjente læreverk som kan brukes på PC og Mac, på nettbrett og kan lastes ned og brukes offline. Hva er Smartbok- PLUSS? I

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

www.lakselvdal.no Brukerkurs 16.februar 2012

www.lakselvdal.no Brukerkurs 16.februar 2012 Brukerkurs 16.februar 2012 Kort introduksjon til world wide web og struktur der. Forskjellige måter å lage seg en hjemmeside på. Hvordan vi i Lakselvdal gjør det. Og viktigst av alt, utdanne flere til

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

Ånd eies av alle - Nordahl Grieg digitalisert (Ref #1122)

Ånd eies av alle - Nordahl Grieg digitalisert (Ref #1122) Ånd eies av alle - Nordahl Grieg digitalisert (Ref #1122) Søknadssum: 126000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Ny formidling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud

Detaljer