Skrifter. Tidvise. Ebøker: rettigheter og marked. [Nr. 48] Dag Asbjørnsen HUMANIORA, KUNST OG ESTETIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skrifter. Tidvise. Ebøker: rettigheter og marked. [Nr. 48] Dag Asbjørnsen HUMANIORA, KUNST OG ESTETIKK"

Transkript

1 Tidvise Skrifter HUMANIORA, KUNST OG ESTETIKK [Nr. 48] Dag Asbjørnsen Ebøker: rettigheter og marked

2 Tidvise Skrifter nr. 48 HUMANIORA, KUNST OG ESTETIKK Dag Asbjørnsen EBØKER: RETTIGHETER OG MARKED Skriftserien «Tidvise Skrifter» kommer ut i tre fagkategorier: - «Naturvitenskap og teknologi» - «Samfunn og helse» - «Humaniora, kunst og estetikk» og utgis av Høgskolen i Stavanger Redaktør for denne utgaven: Dekan, førsteamanuensis Helge Mauland Avdeling for økonomi-, kultur- og samfunnsfag Utgitt 2002 Høgskolen i Stavanger ISBN ISSN Boken utgis bare i elektroniske format. Denne utgaven er i pdf-format. Utgitt av: Høgskolen i Stavanger, informasjonsavdelingen, Postboks Stavanger Telefon: , Telefaks

3 Dag Asbjørnsen Ebøker: rettigheter og marked HØGSKOLEN I STAVANGER 2002

4 Dag Asbjørnsen Ebøker: rettigheter og marked Rapport 2 fra prosjektet ebøker i Norge Oslo september 2002

5 INNLEDNING... 6 Kapittel 1: Det litterære system... 8 Hva er en ebok?... 8 Eboka som bok... 9 Eboka som tekst Eboka som kulturelt objekt En økonomisk definisjon? Eboken i det litterære system Rammebetingelser: lovverk, avtaleverk og støtteordninger Teknologisk basis: teknologi- og plattformeiere Produksjon: forfatter, forlag og tjenesteleverandør Teksten og boka Tekst: produksjon vs. utvikling Bok: utvikling og formatproduksjon Distribusjon: tjenesteleverandør, ebokhandel og ebibliotek Distribusjon Tjenesteleverandør: lagring og levering Ebokhandel og bibliotek: formidling gjennom salg, utlån eller gratis nedlasting Konsum: kjøperne og leserne Konsumpsjon: tilgang og lesning Oppsummering: utredningens struktur DEL EN: RAMMEBETINGELSER Kapittel 2: Ebøker og rettigheter Teknologiutvikling og opphavsrett Elektronisk overføring av innhold noen generelle problemområder Beskyttelse av teknologi World Copyright Treaty: (WIPO-avtalen) Lovgivning i USA: DMCA Sklyarov-saken EU: InfoSoc-direktivet Lovgivning i Norge Åndsverksloven Straffelovens Straffelovens Lov om elektronisk handel Forlagsavtaler USA Rosetta-saken IPublish Kontrakter for selvpublisering Norge Avtaleverket Rettighetene etter eldre avtaler Nyere avtaler Utløp av rettigheter Oppsummering Kapittel 3: Ebøker og støtteordninger

6 Ebøker vs. p-bøker Innkjøpsordningen Bibliotekene Generelle stipender Øremerkede e-stipender Momsfritaket Oppsummering DEL TO: PRODUKSJON Kapittel 4: Forlagene og ebøker Innledning Tendenser i amerikansk forlagsbransje Amerikanske forlag Større forlag Penguin Putnam Inc. (Pearson) Random House (Bertelsmann) McGraw-Hill AOL Time Warner Book Group HarperCollins (News Corp.) Simon&Schuster (Viacom) Små forlag RosettaBooks ereads Amerikanske forlags ebokstrategier Morselskapenes rolle: makro- og mikroinnflytelse Forlagsnavn og varemerker Ebokøkonomiens system Ebøker et tapsprosjekt? Formater og salgskanaler Valg av tjenesteleverandører Nordiske forlag Selvpublisering Xlibris: selvpublisering som tjenesteyting Oppsummering Kapittel 5: E-forfattere? I begynnelsen var: Stephen King Fra e-publisering til papir: M. J. Rose Backlisten som ebøker: Warren Adler Kollektiv forfatterstyrt e-publisering: OzAuthors En e-kanal mellom forfatter og forlag? Oppsummering DEL TRE: DISTRIBUSJON Kapittel 6: Ebokbibliotek Biblioteker for klassikere der rettighetene er falt i det fri Dugnadsbiblioteker Prosjekt Gutenberg Prosjekt Runeberg Institusjonelle eklassiker-biblioteker Electronic Text Center Arkiv for Dansk Litteratur

7 Norge: Dokumentasjonsprosjektet Ebibliotek for beskyttede tekster Innledning Lisensieringsmodeller Modell for individuell lisensiering: ebrary Skandinavia Sverige: biblioteksamarbeide med elib Danmark: prosjekt Downlaan Danmark: ebogscenter.dk Oppsummering Kapittel 7: Ebokhandlere Den åpne ebokhandelen Åpen nettbokhandel i USA Barnesandnoble.com Åpne ebokhandlere i Norge Den proprietære bokhandelen Forlaget eller forfatteren som ebokhandel Den virtuelle bokhylla og propriaritetsproblemet Andre forretningsmodeller Begrenset lesetid Ebøker som shareware Oppsummering Kapittel 8: Tjenesteleverandører Innledning Produksjon: konvertering USA Texterity: TextCafe Overdrive Andre konverteringsfirmaer Norden: AutoText Om konvertering Lagring og levering USA: Lightning Source USA: Overdrive Danmark: AutoText Sverige: elib Norge: Kolofon Teknologiske plattformer og DRM-servere Lukket, proprietær løsning Lisensiert, proprietær løsning Adobe Content Server Microsoft Digital Asset Server Andre Tjenesteleverandører, teknologi, og sårbarhet Oppsummering DEL FIRE: KONSUMPSJON Kapittel 9: Ebok-lesere? Hvem kan lese ebøker? Windows PC PalmOS

8 PocketPC Symbian Linux Gemstar og dedikerte lesemaskiner Tablet PC Installert base: hvem er størst? Hvem leser bøker? Hvor får man boka fra? Kjønn, bøker og teknologi Utgivelsespolitikk, kjønn og genre Hvem kan tenke seg å lese ebøker? Hva vil leserne ha ut av ebøkene? Hvem kommer til å lese ebøker i fremtiden? Oppsummering OPPSUMMERING AV UTREDNINGEN Kap. 2: Ebøker og rettigheter Kap. 3: Støtteordninger Kap. 4: Forlagene Kap. 5: Forfatterne Kap. 6: Ebokbibliotek Kap. 7: Ebokhandlere Kap. 8: Tjenesteleverandører Kap. 9: Leserne Litteratur, etc Intervjuer

9 INNLEDNING Markedspotensialet for ebøker er enormt. Vi forventer at ebøker i 2005 har 10% av markedet og vil omsette for 2,3 milliarder dollar. -Anderson Consulting, mars 2000 Ebøker er en dustete ide. Jeg er veldig negativ til dette markedet. -David Card, Jupiter Media Matrix, mai 2002 Arbeidet med denne rapporten startet høsten Ett av våre første møter med ebokbransjen var konferansen Electronic Book 2000 som ble avholdt i september, i Washington DC. Her var stemningen høy. Nye selskaper lanserte revolusjonerende lesemaskiner, programvare og e-handelsløsninger. De store selskapene, som IBM, Microsoft, Adobe og Barnes&Nobles, deltok med representanter på høyt nivå. Omkvedet var: ebokrevolusjonen, som ingen trodde på for ett år siden, har nå inntruffet! Bevisene fant man, utover sin egen tro og entusiasme, i rapporten fra Anderson Consulting som er sitert ovenfor, og i Stephen Kings enorme suksess med eboken Riding the Bullet. Også i Norge var det entusiasme omkring ebøker på denne tiden: Aschehoug/Norli solgte sponsede lesemaskiner og ebøker fra sommeren 2000, Cappelen gav ut Ingvar Ambjørnsens Dronningen sover som ebok før papirboken, Gyldendal ville digitalisere hele forlagets backlist og flere andre forlag annonserte satsing på ebøker. Samtidig oppsto det nye selskaper som kolofon.no og ebok.no, som anså elektronisk publisering som sitt hovedmarked. Nå, to år senere, er stemningen en annen. I USA nedjusterer man forventningene til markedet; Anderson-rapporten er glemt. Man innser at ingen ebøker vil oppnå tilsvarende salg som Stephen Kings gratisbok. Ebok-tjenesteleverandører går konkurs og forlagene omstrukturerer og nedlegger ebokavdelingene sine. I Norge har det nesten ikke skjedd noe på ebokfronten siden år Man kan se på dette på flere måter. Man kan se det som et eksempel på en særegenhet ved den såkalte nye økonomien; der et produkt eller en teknologi "hypes" voldsomt en periode, og forventningene skrus opp så høyt som overhodet mulig. Om disse forventningene ikke innfris innen kort tid, er man raske til å rope om fiasko. Fokuset på dot-com-bobler og dot-com-kriser skaper en egen dynamikk i markedet, der oppblåsning av aksjekursen synes viktigere enn lønnsomhet og langsiktig satsning. Etter en stund mister markedet troen på disse selskapene og teknologiene, og investorene trekker seg ut. Og hvis ingen viser vilje til langsiktig satsning, vil markedet falle sammen. Vi kan altså se utviklingen innen ebokmarkedet som en del av en generell tendens i den nye økonomien. Her vil vi for øvrig, som vi skal vise mer i detalj senere, se en klar forskjell mellom det amerikanske og det norske markedet. På tross av enkelte konkurser og omstruktureringer, fortsetter alle de sentrale aktørene i det amerikanske markedet sin satsing på ebøker: bøker konverteres, publiseres, markedsføres og selges, til stor forundring for mange kommentatorer, som var raske med å erklære ebokas død. I Norge er det ingen som satser lenger: eboka synes erklært død av alle. 6

10 Det er imidlertid ikke bare fallet i dot-com-økonomien som er årsaken til at forventningen til ebøker er lavere i dag enn for to år siden. Salget til konsumentmarkedet viste seg å være ekstremt lavt. Lesernes vilje til å lese bøker på skjerm var liten. Sikkerhetssystemene var for dårlige, så forlagene fryktet piratkopiering. Dessuten var sikkerhetssystemene så kompliserte at folk verken klarte å laste ned bøkene eller å åpne filene. Verken teknologi, sikkerhetssystemer eller omsetningsløsninger var altså gode nok for å utvikle markedet. På bakgrunn av dette synes det fornuftig av norske forlag å trekke seg ut av markedet og innta en vente-og-se-holdning; det norske markedet er alt for lite til at man på noen sikt kan drive lønnsom publisering av ebøker. I denne rapporten skal vi diskutere ebøkene som en del av bokmarkedet, med hovedvekt på en beskrivelse av situasjonen på det amerikanske markedet, og hvordan dette endres av ebøkene. det amerikanske markedet er valgt fordi det kan tjene som modell for hvordan andre markeder kan utvikle seg, på tross av åpenbare forskjeller. Å beskrive ebokmarkedet byr på to problemer. For det første er rapporten skrevet for tidlig ; markedet har ennå ikke stabilisert seg og strukturene har ikke festet seg. Vi studerer derfor hva forskere ofte kaller a moving target ; et fenomen som forandrer seg relativt raskt mens man studerer det. Fenomenet er ikke det samme når studien avsluttes, som når det begynner. Det andre problemet er relatert til det første; det norske ebokmarkedet er for tiden ikke-eksisterende og lar seg ikke beskrive på noen meningsfull måte mht struktur, forretningsmodeller, etc. Vi må derfor, i ennå større grad enn opprinnelig antatt, bygge denne rapporten på studier av det amerikanske markedet. Rapporten vil hovedsakelig gjøre to ting. For det første vil den diskutere de allmenne betingelsene for utviklingen av et marked for elektroniske bøker: med hovedvekt på elektroniske rettigheter. Dette er en av de viktigste rammebetingelsene for utviklingen av at marked for ebøker, og elektronisk publisering overhodet. For det andre vil vi gå igjennom ulike publiserings- og omsetningsmodeller for ebøker. Vi vil fokusere på produksjon, distribusjon og konsumpsjon av bøker, og gjøre en analyse av de tradisjonelle aktørenes roller i forhold til dette, og hvordan nye aktører gjennom ebøkene gjør sitt inntog i bokbransjen. Samlet sett håper vi å gi en beskrivelse av ebokmarkedets status i dag, med hovedvekt på utviklingen i USA. Vi vil allikevel, i så høy grad som mulig, forsøke å knytte gjennomgangen til situasjonen i Norge. Rapporten inngår som del av utredningen Ebøker i Norge, som igjen er en del av Norsk Kulturråds utredningsserie Strukturendringer i bokbransjen. Vi håper derfor at rapporten vil kunne være et interessant bidrag i denne forbindelse: selv om oppmerksomheten om ebøker har falt dramatisk siden prosjektet ble initiert, vil allikevel de generelle betraktningene og presentasjonene av ulike forretningsmodeller forhåpentligvis være av interesse; også for lesere utenfor den etter hvert lille kretsen av ebokentusiaster! 7

11 Kapittel 1: Det litterære system I dette kapittelet skal vi først diskutere hva en ebok er, og se på hva som skiller eboka fra den tradisjonelle boka. Med utgangspunkt i dette skal vi forsøke å plassere eboka i det litterære system, slik dette presenteres hos bl.a. Trond Andreassen i Bok-Norge (2000). Hensikten med diskusjonene i dette kapittelet er først og fremst å utvikle en analytisk og disposisjonsmessig ramme for resten av utredningen. Også her må vi innrømme å være inspirert av fremgangsmåten i Andreassens bok. Hva er en ebok? The right to print, publish and sell the work in book form -fra Random House s standard forlagskontrakt fra før 1992, vår uthevning. Hva er en ebok? Hva skiller eboken fra den vanlige boken? Er eboken kun en ordinær bok i en ny form: same shit, new wrapping? Eller representerer eboken noe fundamentalt nytt? Spørsmål som dette var sentrale i rettssaken det store amerikanske forlaget Random House førte mot ebokforlaget RosettaBooks. Ut fra ordlyden i forlagskontrakten måtte retten ta stilling til hva en ebok egentlig var. Var det verket i bokform: the work in book form? Eller var det noe helt annet? Dommeren i New Yorks distriktsdomstol kom til at en ebok var noe annet og noe mer enn en bok. Men samtidlig er en ebok først og fremst en bok som Eirik Rossen hevdet på et foredrag vinteren Den har det samme innholdet, men en del andre funksjoner enn papirboka. Vi skal prøve å foreta noen grensedragninger mellom eboka og boka, med utgangspunkt i de definisjonsforsøk som er gjort. Merriam-Websters Dictionary gir følgende definisjon av ebok: en bok skapt i eller konvertert til et digitalt format for å vises på en skjerm på en datamaskin eller håndholdt innretning. (vår overs.) Dette hjelper oss ikke så mye. Definisjonen bygger på at vi vet hva en bok er, og at en ebok er en bok i en annen form. Man kunne derfor gå ut fra at en bok er en bestemt type innhold, som kan konverteres til forskjellige typer bøker. Men som vi senere skal se, er boka ikke det samme som innholdet. Denne definisjonen legger videre vekt på at eboka finnes i et digitalt format og at den skal vises (og formodentlig leses) på en skjerm. Den skal altså ikke printes ut og leses på papir. Dette er også et poeng i Knut Lekvams definisjon 2 : ei ebok er ei digital tekstfil som inneheld den digitale versjonen av ei bok som kan lesast på ein mobil skjerm. Lekvams definisjon ligner, som vi ser, Merriam-Websters. Men også her er premisset for definisjonen at ei tradisjonell bok har et innhold som kan trekkes ut og konverteres til en 1 Elektroniske bøker teknologi og standarder, foredrag ved Christiania Education, januar For ytterligere drøftinger av begrepet ebok henvises det til Knut Lekvam: Ebokteknologi og Terje Hillesund: Will E-books Change the World? I First Monday Vol.6 No. 10 (October 2001) 8

12 ebok. Altså vil en ebok, på linje med en lydbok, være innholdet i boka, presentert i et annet medium. Begge disse definisjonene inneholder ordet bok, som en del av definisjonens ordlyd. Hva er så en bok? Eboka som bok Vi skal i det følgende skille mellom det fysiske objektet, boka, og det immaterielle objektet, teksten. Teksten er m.a.o. et objekt som kan ekstraheres fra, og skilles fra, boka. Dette skillet har støtte i definisjonen av det norske ordet bok. Bokmålsordboka definerer for eksempel bok slik: I bok -a el. -en, bøker (norr bók, sm o s bøk, eg 'beskrevet bøketretavle') 1 samling trykte ark som er innbundet lese, skrive, kjøpe en b- / Bibelen blir kalt bøkenes b- / det er en lukket b- for meg ukjent; uforståelig / lese som en åpen b- se tvers igjennom 2 særl om eldre skrifter: hver av de delene et større bokverk er delt opp i Det gamle testamente består av 39 bøker 3 heftede el. innbundne blad til å skrive på kladdeb-, møteb-, regnskapsb-, dagb- / føre b- regnskap / handle på b- på kreditt 4 om et bestemt antall papirark: 1 b- = 24 ark skrivepapir, 25 ark trykkpapir..def 5 noe som ligner en bok (1)..UTR lommeb-, seddelb-. Vi ser at en bok ikke er identisk med innholdet, men med det fysiske objektet. En bok er altså først og fremst et fysisk objekt i definisjonsmessig forstand. Den inneholder riktignok skrift, eller kan skrives i, men er en samling trykte ark som er innbundet. Definisjonen henviser ikke til teksten i boka hva slags type tekst boka inneholder. Det skal i utgangspunktet være trykte ark men det sies ikke noe om hva som skal være trykt på arkene. En bok kan altså i utgangspunktet inneholde hva som helst, og fremdeles være en bok. Ut fra dette kunne det være naturlig å identifisere eboka med det fysiske objektet, det vil si leseinnretningen. Eventuelt kunne man identifisere eboka med det digitale objektet: filformatet og leseprogrammet. Det er i følge denne måten å tenke på det fysiske og/ eller det digitale objektet (tekstfila/ leseprogrammet), som er eboka. Eboka er altså den formen innholdet fremtrer i og ikke innholdet per se. Å se eboka som det fysiske eller digitale objektet, slik det fremtrer for leseren, åpner etter vår oppfatning for noen analytisk poenger. Eboka er en remediert bok 3, som på den ene side låner elementer fra det opprinnelige mediet, og på den annen side tilfører elementer som dette mediet ikke har. Ved å gjøre dette signaliserer ebøkene sin verdi, og konstruerer sin kulturelle status. Papirboken er som fysisk objekt bærer av kulturelle tegn: trykk-kvalitet, innbinding, papirkvalitet, illustrasjoner, skrifttyper kan på ulike måter signalisere verdi. Det at noen er villige til å investere penger i det fysiske objektet kan slik signalisere at teksten, det ikkefysiske objektet som boka inneholder, er verdifull. At en utgiver er villig til å bekoste skinninnbinding, gullskrift, smussomslag, vakker typografi og påkostet billedmateriale sier 3 se Jay David Bolter og Richard Grusin: Remediation. Understanding New Media. MIT Press, Cambridge, Mass

13 noe om at man venter å få noe igjen for disse investeringene; den kulturelle verdien kan med andre ord konverteres til økonomisk verdi. Man kjøper ikke bare teksten, man kjøper boka, et verdifullt, påkostet og distingverende fysisk objekt. Selve det faktum at det dreier seg om et fysisk objekt signaliserer verdi; boken er et resultat av materiale som koster penger og arbeid. Dette til forskjell fra en digital tekstfil, som hvem som helst kan lage. Papirbøker er knyttet til en rekke ulike verdisystemer. Noen av disse er knyttet til det fysiske objektet. Boken i seg selv nyter høy prestisje; at noe er utgitt som bok er en verdi i seg selv. Bøker regnes som verdifulle kulturelle objekter, som helst ikke skal kastes, brennes eller gå tapt. Man tar vare på gamle bøker i store biblioteker, selger gamle, verdifulle førsteutgaver i antikvariater osv. I tillegg finnes et verdisystem basert på bokens utstyr: innbundet, paperback, praktverk etc. signaliserer ulik plassering på bøkenes verdimessige rangstige. Kommer en bok ut kun som paperback signaliserer det underholdningslitteratur, som man kan kaste etter lesning. Hvis det er en billigutgave av en innbundet bok, er det høyverdig litteratur for folket, og skal helst tas vare på. Definisjonen av bok er med andre ord nært knyttet til det fysiske objektet, og ikke til innholdet. Men, som vi har prøvd å vise, smitter bokens kvaliteter over på innholdet og sier noe om dets verdi. Hvordan forholder dette seg for ebøkene? Ebøkene har få virkemidler som på denne måten kan signalisere verdi og kvalitet. Noen av de midler man benytter hentes fra pbok-verdenen. Lesemaskinene prøver i varierende grad å se ut som bøker. Dette gjelder kun de dedikerte maskinene, PDA-ene har en helt annen designfilosofi. Gemstars maskiner REB 1100 og REB 1200 blir presentert som henholdsvis paperback- og hardcover-versjonen av vanlige bøker på selskapets nettsider. 4 Franske Cybook, italienske MyFriend og koreanske Hiebook ligner en del på disse. Franklins ebookman ligner på sin side mer på en PDA. REB 1100 REB 1200 Cybook 4 se aksessert

14 MyFriend Hiebook ebookman De fleste av disse maskinene har valgt en nøytral, gråaktig farge på rammen/ kassen som omgir skjermen. Knapper og logo er også lite fremtredende. Det er skjermen og det man ser på den som er det viktigste. Unntaket er Franklin, som har valgt en mer glorete stil på sin ebookman. Her har man også valgt å presentere programvaretilbudet på skjermen, og ikke en tekst. Dette signaliserer at man vil fremheve grensesnittet og funksjonaliteten. De andre velger den strategien Bolter og Grusin kaller transparent immediacy 5 : man vil at leseren skal se igjennom teknologien og rett på teksten. Mediet vil ikke bli lagt merke til som medium. Det er boka, og teksten man skal konsentrere seg om. Leseprogrammene, eller grensesnittet om man vil, henter også en rekke karakteristika fra papirbøkene. Det samme gjelder oppbyggingen av selve bøkene, eller hvordan tekstfilene er konstruert. Et program som Microsoft Reader henter mange elementer fra boken, men integrerer samtidig elementer vi kjenner fra annen programvare. I versjon 2.0 har man også bygget ut navigasjonssystemet for å utnytte det digitale formatet bedre. Dette viser at eboken blir et kompromiss mellom design og funksjonalitet. For å illustrere dette skal vi foreta en kort analyse av Microsoft Reader 2.0. Når man åpner programvaren kommer det først et kort åpningsbilde med logoen Microsoft Reader og tre blader mot burgunderrød bunn. Siden opplyser også om copyright for programvaren og hvem den er aktivisert for. Dette går raskt og automatisk over i Library : biblioteket der de bøkene man har skaffet seg vises. Klikker man på en bok, åpner den seg, først med et omslagsbilde, så et åpningsgrensesnitt. På vår skjerm ser det slik ut: 5 Jay David Bolter og Richard Grusin: Remediation. Understanding New Media. MIT Press, Cambridge, Mass. 1999, s

15 Library Microsoft Reader 2.0 Omslagsbilde Buffy. Pocket Books (Simon&Schuster) 2001 Åpningsgrensesnitt Buffy Kolofonside Buffy Biblioteket og åpningsgrensesnittet henter designelementer fra bøker og websider. Begrepet library (bibliotek) knytter programmet til bokverdenen. Den burgunderrøde fargen som danner en stolpe langs venstre sider gir assosiasjoner til skinnryggen på en bok. Samtidig inneholder de navigasjonsknapper en konvensjon fra websider. Ebøkene i biblioteket er listet over hverandre med miniatyr av omslagbilde og tittel på boka. De forskjellige omslagsbildene viser også hva slags forskjellige typer bøker som ligger der: tre av dem har pene omslag laget av forlag, to er standardomslag fra hhv. Amazon.com og Høgskolen i 12

16 Stavanger og ett er en piratfil hentet på nettet konvertert fra Word. I åpningsgrensesnittet ligger et segl med Microsoft Reader-logoen, det betyr at det er en sealed versjon av boka, som kun er ment for kjøperen; Dag Asbjørnsen, (som gav 1 dollar for den). Seglet er et gammelt symbol fra papirverdenen og assosierer til fortidens brev og dokumenter. Man kan i biblioteket velge om bøkene skal sorteres etter tittel, forfatter, sist lest, enbokstørrelse eller dato anskaffet. De to første organisasjonsprinsippene gir assosiasjoner til bokverdenen, man sorterer alfabetisk. Sist lest gir assosiasjoner både til bokverdenen og dokumenter på desktoppen: man har gjerne den boka man sist leste liggende øverst i bunken og det dokumentet man sist jobbet på ligger først i dokumentlista. Det siste mulighetene gir snarere assosiasjoner til dokumenter: dato opprettet eller forandret og filstørrelse. Navigasjonsknappene blir uthevet når man fører markøren over, og klikke man kommer det en pop-opp meny med nye knapper. Understrekning av bokstaver i menyknappene er konvensjon for hurtigtaster på tastaturet: alt + h = help og så videre. Dette er åpenbart hentet fra desktop/ web-grensesnittet. Samtidig har man gjort boken så gjennomsiktig og lik papirboken som mulig, når man først begynner å lese: det er laget egen kolofonside, tittelside osv. Man har også en forseggjort forsideillustrasjon, som kun vises noen få sekunder når man åpner boka. Her er poenget at eboka skal imitere bokas utseende og grensesnitt. Man kan for øvrig velge om man vil ha navigasjonssystemet nederst på siden åpent eller lukket, ut fra om man vil skjule det eller ikke. På kolofonsiden ovenfor er dette skjult. Oppsummert kan man uttrykke dette på følgende måte: Der hvor boka gir assosiasjoner til bruksverdi, konnoterer referansene til web- og dokumentfunksjonalitet. Når den signaliserer kulturell status, henviser den til tradisjonelle bøker. Det totale budskapet blir at eboken, lest i Microsoft Reader, kombinerer estetisk form og funksjonalitet. Eboka som tekst Eboka inneholder en tekst, eller et verk, som var begrepet i Random House s forlagsavtale. Denne teksten er vanligvis identisk med teksten i papirboka. Det er vanligvis en ordinær, lineær tekst, som er ment å leses fra side én til slutt. Men det kan også være et oppslagsverk. Selv om ebokas tekst presenteres i et program som gjør det mulig å søke, understreke, legge inn notater, koblinger og ordforklaringer, er ikke teksten skapt med disse funksjonene for øye. Dette er tilleggsfunksjoner som ebokteknologien muliggjør. De er såpass viktige at de er en verdi i seg selv. Men grunnlaget for eboka er allikevel den opprinnelige teksten fra papirboka. Selv når boka gis ut først som ebok (som Asbjørnsens Dronningen sover eller Gemstars ebok originals ) er tekstene skrevet med papirboka for øye, og vil inngå i det litterære system som finnes for de tradisjonelle bøkene. Eboka som tekst baserer sin verdi på ordinære teksters kulturelle signaler på kvalitet. Da henter eboka sin verdi fra p-teksten, og dens status, eller fra det kulturelle og institusjonelle rom teksten befinner seg i. Viktige elementer er: Forfatternavnet som merkevare Verkets status som klassiker Verkets resepsjon i form av anmeldelser etc. 13

17 Forlagsnavnets status som merkevare Genren Disse egenskapene ved en tekst lar seg uhindret remediene til ebokformat. Men disse egenskapene etableres i p-bokverdenen og overføres til eboka. Det er vel ingen overdrivelse å si at ebøker i dag er helt avhengig av de tradisjonelle bøkene og tekstenes kulturelle status for å kunne selge. Eboka som kulturelt objekt Vi har brukt uttrykkene kulturell status, kulturell verdi og kulturelt objekt for å beskrive ebokas posisjon i samfunnet. Begrepene er ikke helt presise, men er ment å angi i hvilken grad ebøkene kan sies å være del av bøkenes verdisystem, eller det litterære systemet. Vi har kort beskrevet de forsøkene som gjøres på å gi ebøkene status ved hjelp av design på maskiner, leseprogrammer og bøkene selv. Vi har også påpekt at ebøker henter verdier fra medier som web og desktop dokumentbehandling. Estetisk form og funksjonalitet er stikkord her. Vi har også sett at ebøkene låner eller overfører den status tekstene har i den tradisjonelle bokverdenen. Samlet sett vil dette kunne gi ebøkene en kulturell verdi. Spørsmålet er om dette også lar seg omsette i økonomisk verdi; om ebøker blir et så etterspurt digitalt objekt at folk er villige til å betale for dem og helst mer enn én dollar. Vi skal diskutere ebøkenes økonomi i et senere kapittel, men her kun slå fast at det i alle fall gjøres forsøk på å gjøre ebøkene både pene og funksjonelle, og dermed attraktive for leseren. En økonomisk definisjon? Vi har tidligere gitt en definisjon av eboka som er relativt teknisk: ei digital tekstfil, den digitale versjonen av ei bok, kan lesast på ein mobil skjerm. Her tar definisjonene utgangspunkt i filformater og teknologiske innretninger. Ut fra et økonomisk/kulturelt perpektiv kunne vi ha behove for å innsnevre denne definisjonen, for å skille eboken fra alle tekster som ikke har tilstrekkelig kulturell verdi til å selges. Vi har i denne sammenhengen derfor tenkt å foreslå en formulering som tar vare på ebøkene spesielle teknologiske kjennetegn, samtidig som den tar høyde for deres kulturelle og økonomiske status. Vi har derfor valgt følgende ordlyd: En ebok er innhold fra tradisjonelle bøker i digital form, som er tilrettelagt for omsetning over nett, og lesning på stasjonære eller mobile terminaler. Vi skal ikke argumentere sterkt for at dette burde bli den nye definisjonen av begrepet ebok. Men vi mener at de viktigste elementene ved eboka, ved siden av det tekniske er: En ebok inneholder tekster som har eller kunne ha vært trykt i ordinære bøker. Dette utelukker for eksempel databaser eller programmer En ebok er i et filformat som er tilrettelagt for omsetning ved at de har en kulturell verdi, pris, brukervennlighet etc. som gjør det sannsynlig at noen vil kjøpe dem, samt er utstyrt med teknologiske sperrer som hindrer piratkopiering. Gratis bøker i html, word eller rent tekst (.txt) vil altså utelukkes 14

18 En ebok skal selges over nett; Internett eller mobilnett eller andre nettverk De to siste punktene inngår som vi så ikke i en strengere definisjon av eboka. Men om ebøkene noen gang skal bli av økonomisk betydning, og akseptert som Bøker og ikke bare filer eller dokumenter, er dette svært viktige punkter. For å kunne bli varer på et marked må ebøkene aksepteres som verdifulle objekter. Vi skal nå se på hvilket økonomisk system ebøkene inngår i. Eboken i det litterære system Inspirert av litteratursosiologen Rudolf Escarpit benytter mange betegnelsen det litterære system for å gripe funksjoner, roller og aktører innen tradisjonell bokproduksjon. Dels er dette en fordeling av funksjoner i en produksjonsmodell, og dels en beskrivelse av hva slags personer og institusjoner som har disse funksjonene. Vi vil i det følgende ta utgangspunkt i den fremstilling av det litterære system som finnes hos Trond Andreassen (2000), og se hva slags modifikasjoner som eventuelt er nødvendige for å gripe et elektronisk bokmarked. Andreassens modell ser slik ut: Andreassen beskriver en tredelt modell, der hovedleddene er produksjon, distribusjon og konsumpsjon. En slik modell skiller seg ikke vesentlig fra modeller for handel med andre medieprodukter eller varer. Det korresponderer også med en modell for varehandel generelt; alle produkter må gjennom disse leddene på sin vei til markedet. Sett på denne måten er det ikke noen forskjell på å handle med epler eller lyspærer og å handle med bøker. Forskjellen mellom de ulike typene varer består i hvilke aktører som er involvert, og hva disse foretar seg med varen. En bok-vare må altså produseres (skrives, trykkes, etc.), før den distribueres (via bokhandel, bokklubber etc.) til en konsument (som for eksempel kjøper og evt. leser boka). Andreassen supplerer senere denne modellen med en annen, der det litterære system settes en større samfunnssammenheng. Her innfører han et nivå under det litterære system, som er de rammebetingelsene som må være tilstede for at markedet skal fungere (s 40). 15

19 En mer generell modell finner vi hos Kjersti Løkken, i utredningen Forlag i en digital tidsalder (2000, s. 32). Hun opererer med leddene forfatter-forlag-distribusjon/bibliotek-leser og påpeker at mulighetene for kommunikasjon mellom disse leddene øker med digitaliseringen. I stedet for den tradisjonelle modellen: FORFATTER FORLAG LESER DISTRIBUSJON/ BIBLIOTEK Får vi modellen: FORFATTER FORLAG LESER DISTRIBUSJON/ BIBLIOTEK Denne modellen sier noe om relasjonen mellom aktørene, men blir etter vår oppfatning for generell til å gripe det spesifikke ved overgangen til elektronisk publisering. Det samme gjelder modellen Løkken henter fra Konvergensutredningen (NOU 26:1999) som setter opp modellen: KILDE - REDIGERING - TJENESTELEVERING - TRANSPORT - BRUKERE Selv om dette også er svært generelt, peker Konvergensutvalgets modell allikevel på to viktige poenger: det er et prinsipielt skille mellom å være kilde til et innhold, og det å være redaktør. Begge instanser bidrar på hver sin måte til produksjonen av innholdet. Dette tilsvarer skillet mellom forfatter og forlag innen bokproduksjon, der forfatteren er kilde for teksten, mens forlaget redigerer og videreutvikler teksten slik at den kan trykkes. Det andre poenget modellen får frem er at det dukker opp ulike tjenesteleverandører når innholdet skal formidles på et digitalt marked. En av tjenestene som kan leveres er transport. Vi skal ta med oss disse poengene videre. Trond Andreassens modell var laget ut fra den konkrete prosessen papirbøkene går gjennom. Ettersom vi er interesserte i å lage en modell tilpasset det bestemte mediet ebok, vil vi ta utgangspunkt i Andreassens fremstilling. Vi har imidlertid vært interesserte i å lage en modell som mer spesifikt fanger leddene i ebokproduksjonen og samtidig tar høyde for poengene fra Konvergensutredningens modell. Vi beholder derfor Andreassens tredeling av markedet, og velger å fremstille det slik: 16

20 Rammebetingelser: lovverk, avtaleverk og støtteordninger En av de viktigste rammebetingelsene for produksjonen av ebøker er de lover og avtaler som gjelder for bokbransjen og for handel med elektronisk innhold generelt. Også de offentlige støtteordningene som finnes vil være av store betydning, i det minste i et lite språkområde. Vi har derfor, i tråd med Andreassen (2000, s. 40), innført disse elementene som et fundament for modellen. Særlig utviklingen innen lovverket om beskyttelse av elektroniske rettigheter, vil være av stor betydning for bransjen. Teknologisk basis: teknologi- og plattformeiere Når bokbransjen går over til digital produksjon, må den forholde seg til de formater og digitale plattformer som eksisterer. I motsetning til skriftspråket og typografiske konvensjoner eies disse plattformene av noen vanligvis store amerikanske bedrifter. Dette betyr at forlagsbransjen ved å utgi ebøker eller starte annen form for elktronisk publisering, vil inngå i den såkalte nye økonomien, og måtte forholde seg til for eksempel de store svingningene innen IT-bransjen. Dette vil være en helt ny situasjon, og vil for eksempel kunne føre til kulturkonflikter innen bransjen og innen forlagene, der de moderne vil følge ITøkonomiens logikk, mens de tradisjonelle vil være mer nøkterne og skeptiske til teknologien. Vi skal ikke diskutere dette i noe eget kapittel, men prøve å innreflektere perspektivet i våre diskusjoner underveis. 17

E BOKA OG INNKJØPSORDNINGENE: STATUSRAPPORT OG VURDERINGER

E BOKA OG INNKJØPSORDNINGENE: STATUSRAPPORT OG VURDERINGER 23.oktober 2009 Norsk kulturråd E BOKA OG INNKJØPSORDNINGENE: STATUSRAPPORT OG VURDERINGER Morten Harry Olsen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 5 Mandatet og arbeidet... 6 Kilder... 7 Vedlegg... 7 2.

Detaljer

KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK

KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK Beregnet til Kulturdepartementet Dokument type Rapport Dato Juni 2015 KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK Rambøll

Detaljer

DIGITAL RETTIGHETS- KLARERING

DIGITAL RETTIGHETS- KLARERING DIGITAL RETTIGHETS- KLARERING R APPORT FRA UTVALG NEDSATT AV NFFS STYRE 2005-11-02 Gunnar Liestøl Hans Marius Graasvold Gisle Hannemyr Mads Liland Håkon Wium Lie 12. juni 2006 RAPPORT FRA NFFS DIGITALE

Detaljer

Digitaliseringsrapport 2008 Hvordan sikre at bokhandelen også blir en handelsplass for digitalt innhold?

Digitaliseringsrapport 2008 Hvordan sikre at bokhandelen også blir en handelsplass for digitalt innhold? Digitaliseringsrapport 2008 Hvordan sikre at bokhandelen også blir en handelsplass for digitalt innhold? Digitaliseringsgruppa har bestått av følgende personer: - Arild Bjørn-Larsen, leder, (markedsdirektør

Detaljer

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Sluttrapport for SAK-prosjekt: Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Versjon 1.1 17. januar 2012 Best før 2013 1 Innhold 1 Sammendag 4 2 Innledning 6 2.1 Deltakere

Detaljer

Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02.

Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02. Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02.2014 1 Innledning E-bøker har i løpet av få år blitt et alternativ

Detaljer

Digitalt kulturkonsum

Digitalt kulturkonsum Digitalt kulturkonsum En norsk studie av Anne-Britt Gran, Anitra Figenschou, Terje Gaustad og Audun Molde Forskningsrapport 2/2012 Handelshøyskolen BI Institutt for kommunikasjon, kultur og språk Anne-Britt

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Teknologi og opphavsrett - Digitaliseringens betydning for levende kulturformer

Teknologi og opphavsrett - Digitaliseringens betydning for levende kulturformer Teknologi og opphavsrett - Digitaliseringens betydning for levende kulturformer For Arbeidsgiverforeningen Spekter Mars 2014 1 Forord Den digitale revolusjonen har påvirket hele samfunnet. En få nisjer

Detaljer

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD II

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD II LEAN BUSINESS PLANDUGNAD II Figur 1 Velkommen til samling 2 av denne plandugnaden. I dag blir en utrolig hektisk dag, så la oss bare komme i gang. Figur 2 I dag skal vi utelukkende fokusere på de to strategielementene

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE -- ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN M.M. SOM FØLGE AV EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/29/EF (EUCD)

HØRINGSUTTALELSE -- ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN M.M. SOM FØLGE AV EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/29/EF (EUCD) Elektronisk Forpost Norge Pb. 2631 Solli 0203 Oslo Kultur- og kirkedepartementet Oslo, 24. juni 2003 Medieavdelingen Pb. 8030 Dep 0030 Oslo HØRINGSUTTALELSE -- ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN M.M. SOM FØLGE

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

Forskerforbundet: Opphavsrett

Forskerforbundet: Opphavsrett Forskerforbundet: Opphavsrett Skriftserien nr 1/2010 Opphavsrett Notat utarbeidet for Forskerforbundet av professor dr. juris Olav Torvund Oslo februar 2010 2 Innhold 1 Innledning...6 1.1 Den som skaper

Detaljer

Forord. Kjersti Enger

Forord. Kjersti Enger Forord Etter et bedriftsbesøk hos Optimal as i desember 2000, og etter spørsmål fra Leif Nordahl, gav produksjonssjefen (Olav Engum) uttrykk for at de ønsket å kjøre et prosjekt om e-handel i samarbeid

Detaljer

TRE AVHANDLINGER OM FILDELING, IT-SIKKERHET OG E-POSTKONTROLL

TRE AVHANDLINGER OM FILDELING, IT-SIKKERHET OG E-POSTKONTROLL Complex nr. 2/2007 ZEBLEX H06 TRE AVHANDLINGER OM FILDELING, IT-SIKKERHET OG E-POSTKONTROLL Senter for rettsinformatikk Postboks 6706 St Olavs plass 0130 Oslo Henvendelser om denne bok kan gjøres til:

Detaljer

Adrian Skumsrud. Kandidatavhandling UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING

Adrian Skumsrud. Kandidatavhandling UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING Kandidatavhandling Adrian Skumsrud UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING - Helhetsplanlegging av MikroVerkstedets online markedskommunikasjonsstrategi

Detaljer

Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning

Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning Originalen er publisert i: Norsk Tidsskrift for Bibliotekforskning nr. 10, 1997 s51-74 Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning Om behandling, bruk og tilgjengeliggjøring

Detaljer

Fra. til. vanntette skott. content marketing. NJ, medlemmene og tekstreklame. Jens Barland - Trond Idås - August Ringvold

Fra. til. vanntette skott. content marketing. NJ, medlemmene og tekstreklame. Jens Barland - Trond Idås - August Ringvold Fra vanntette skott til content marketing NJ, medlemmene og tekstreklame Jens Barland - Trond Idås - August Ringvold Innholdsfortegnelse Innledning 2 Del 1: Trond Idås og August Ringvold: Spørreundersøkelse,

Detaljer

IT Funk-prosjektenes skjebne 1998 2004

IT Funk-prosjektenes skjebne 1998 2004 ARBEIDSNOTAT 38/2005 Anders Ekeland, Marianne Broch, Tor B. Hansen og Nils Solum IT Funk-prosjektenes skjebne 1998 2004 NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

Elektronisk handel: Endringer i organisasjon, teknologi og kundeforhold. Rasmus Andersen. Hovedfagsoppgave

Elektronisk handel: Endringer i organisasjon, teknologi og kundeforhold. Rasmus Andersen. Hovedfagsoppgave UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Elektronisk handel: Endringer i organisasjon, teknologi og kundeforhold Rasmus Andersen Hovedfagsoppgave 8. februar 1999 Forord Denne hovedfagsoppgaven er

Detaljer

Det digitale bok-norge

Det digitale bok-norge Det digitale bok-norge 06.06.2012 Den norske Forleggerforening Den norske Bokhandlerforening Bakgrunn Etter avtale med det offentlig nedsatte Digit-utvalget har Den norske Bokhandlerforening og Den norske

Detaljer

Det digitale bok-norge

Det digitale bok-norge Det digitale bok-norge Etter avtale med det offentlig nedsatte Digit-utvalget har Den norske Bokhandlerforening og Den norske Forleggerforening utarbeidet denne rapporten om situasjonen i det digitale

Detaljer

Intranettet som plattform for samhandling og internkommunikasjon

Intranettet som plattform for samhandling og internkommunikasjon Kristoffer Ødegård Eide Masteroppgave Intranettet som plattform for samhandling og internkommunikasjon En kvalitativ studie av behov og bruksmønster internt i TrønderEnergi NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Programvarepolitikk for fremtiden Teknologiske strategier for et åpnere samfunn

Programvarepolitikk for fremtiden Teknologiske strategier for et åpnere samfunn Programvarepolitikk for fremtiden Teknologiske strategier for et åpnere samfunn Rapport 2, november 2004 Programvarepolitikk for fremtiden Teknologiske strategier for et åpnere samfunn ISBN 82-92447-01-6

Detaljer

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen PDF generert ved hjelp av mwlib-verktøyet (åpen kildekode). Se http://code.pediapress.com/ for mer informasjon. PDF generated at: Thu, 22

Detaljer

Journalistikk møter innholdsmarkedsføring

Journalistikk møter innholdsmarkedsføring Journalistikk møter innholdsmarkedsføring Nye penger nye utfordringer Jens Barland Rapport fra studie utført for Norsk Journalistlag Innhold Emneord... 1 Forord... 2 1: Innledning... 3 Definisjon av innholdsmarkedsføring...

Detaljer

forlagene, bokavtalen og samfunnskontrakten

forlagene, bokavtalen og samfunnskontrakten 1 forlagene, bokavtalen og samfunnskontrakten 2 Forord Jeg har som forlegger sett på den faste bokprisen som en bærebjelke for mangfoldet, kvaliteten og spredningen av norsk litteratur, for forfatternes

Detaljer

FAKTISK ANALYSE VERTIKAL INTEGRASJON I MEDIEMARKEDET. Utarbeidet for en ekspertgruppe oppnevnt av Kulturdepartementet

FAKTISK ANALYSE VERTIKAL INTEGRASJON I MEDIEMARKEDET. Utarbeidet for en ekspertgruppe oppnevnt av Kulturdepartementet FAKTISK ANALYSE VERTIKAL INTEGRASJON I MEDIEMARKEDET Utarbeidet for en ekspertgruppe oppnevnt av Kulturdepartementet 1 FAKTISK ANALYSE VERTIKAL INTEGRASJON I MEDIEMARKEDET Dokumentdetaljer Econ-rapport

Detaljer