Dette var sjokkplakaten som møtte befolkningen på Lillo terrasse 7. august. Foto: Helene Orthagen. Ruter protesterte, men ble ikke hørt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette var sjokkplakaten som møtte befolkningen på Lillo terrasse 7. august. Foto: Helene Orthagen. Ruter protesterte, men ble ikke hørt"

Transkript

1 Oss imellom, vi som bor her i Grefsen menighet i oktober 2013 alefoten Gleder seg til hver dag 6 Solveig Slettahjell 9 Dette var sjokkplakaten som møtte befolkningen på Lillo terrasse 7. august. Foto: Helene Orthagen. Ruter protesterte, men ble ikke hørt Et samlet bydelsutvalg vil kjempe for Lillo-bussen, sier Erik Borge Skei (V). Foto: Jon Andreas Hasle. BMX-proff Tutankhamun Maleri og musikk Konfirmantpåmelding Bystyrevedtaket om å stenge Kapellveien ved den nye Grefsen skole, har nå ført til at Lillobussen (rute 55) er nedlagt. Befolkningen er dypt skuffet. Vi protesterte mot full stenging, sier Ruter. Men de ble ikke hørt. De ville ha bommer, med mulighet for at busser kunne passere. Men veistengingen er bare halve Ruters begrunnelse for å legge ned bussruta. Det handler også om spinkelt trafikkgrunnlag, bare 80 passasjerer i døgnet, og at de ikke har funnet en alternativ trasé for bussruta. Det er nok for seint å få gjort om reguleringsplanen som inkluderer stenging av Kapellveien, sier Erik Borge Skei (V). Vi politikere kan heller ikke overprøve Ruters vedtak om å legge ned bussen som har gått gjennom Lillo terrasse. Men vi kan jo prøve å overbevise dem om at vedtaket er feil! Skei er leder for bydelens komité for miljø, plan og samferdsel. Økende bussbehov Da komiteen behandlet saken 26. august, var det en sterk og tverrpolitisk reaksjon på Ruters nedlegging av rute 55. Komiteen mener at bussruta har fylt et stort behov i bydelen, og at dette behovet bare vil øke i framtida. En ny og større Grefsen skole vil gi økt kollektiv-behov. I tillegg har vi fått en ny Morellbakken skole. Det blir flerbrukshaller i bruk hele dagen både på Grefsen og Engebråten skole. Grefsen kirkegård er bydekkende. Det vil bli økende besøk både til kirke gården og til gravkapellet. Og fremdeles vil det bo mange eldre på Lillo terrasse. Hvordan skal de komme seg til Storo, når de har vondt for å gå? Ned til Ringveien er det bratt. Besøkende til Lillohjemmet trenger også denne bussen. Finne alternativ trasé Nordre Aker bydel ber derfor Ruter om å «gjenåpne busslinjen straks og at denne kjører sin nåværende trasé så lenge Kapellveien er åpen for trafikk», og å «starte arbeidet med å velge alternativ trase, slik at denne er klar når Grefsen skole er ferdigstilt og Kapellveien stenges for forbikjøring ved skolen.» Komiteen vil nå invitere Ruter til befaring og dialog, for å finne en ny trasé for bussruta, en trasé som vil dekke flest mulig av de lokale behovene. n Tekst: Jon Andreas Hasle Tips oss! Har du en idé til noe Talefoten kan skrive om? Send en mail til redaktøren:

2 redaktørens Vi skriver denne gang om hvordan det ser ut på Sverre Enevolds plass (Jupiterjordet, som noen kaller det). Der har kommunen brukt mange penger på å lage en fin lekeplass og en bane for sandvolleyball. Nå ligger det meste brakk. Bydelen har ansvaret for vedlikehold, men har ikke penger. Det minner meg om da jeg skrev om torgplanene på Grefsenplatået i fjor. Da hadde jeg tatt et bilde av «torget» foran Sagene kirke, som viste hvor vanskjøttet det er. Kommunen investerer, men setter ikke av nok midler til vedlikehold. På Grefsenplatået skal det nok bli fint om et år eller to. Men hva om fem år, ti år? Hvis slike anlegg ikke holdes ved like, hadde det vært bedre at de ikke ble laget. Og nå skal det gjøres så fint på Myrerjordet, med kunstgressbane, sandvolleyball, treningsapparater m.m. Skal også dét bli stående til forfalls? Nei, der vil nok Kjelsås idrettslag og Øvre Grefsen vel passe på som smeder, kanskje også gjøre en og annen dugnadsinnsats. Men det hadde vært hyggelig om kommunen fulgte opp med B, når de sier så mange fine A er. En litt annen sak: Kommunen vil at folk skal reise kollektivt. For å oppnå det, gjør de det gjerne Tekst: Haakon Larsen vanskeligere for privat biler å komme fram, og begrenser 2 parkeringsmulighetene innenfor 3 Ring 3. Men de bør også tilby kollektive løsninger, f.eks. på Lillo terrasse. Løsningen må vel være bommer ved Grefsen skole, som bare bussen kan passere. Men kanskje en av våre lesere har en annen, kreativ løsning? n Jon Andreas Hasle Redaktør River «nytt» for å bygge nytt Plan- og bygningsetaten ønsker å imøtekomme behovet for flere eldreboliger i bydelen vår. Derfor foreslår de å rive den 35 år gamle eldresenter-bygningen i Kjelsåsveien 114, for å gi plass til et 3-etasjers, større bygg med omsorg+-boliger eller private seniorboliger. Bydelsutvalget er enig, men vil gjøre nybygget mindre. T il utpå 70-tallet lå det et offentlig badehus på for fremdeles dette «badehustomta». Nybygget vil beslaglegge både parkeringsplassen på nordsida og det meste av plenen på sørsida av det nåværende bygget. Parkering er tenkt i kjelleren. Forslaget inkluderer også den gamle politistasjonen i Kjelsåsveien 116. Den skal få beholde hagen foran huset, men huset gjemmes bak en treetasjes blokk på tre sider. BU vil innskrenke 26. august ble planen behandlet i bydelens komité for miljø-, planog samferdsel (MPS). De er positive til en slik videreutvikling av eien dommen, men vil at byggearealet innskrenkes, slik at grøntarealet sør på tomta beholdes. Komiteen mener det er mangel på grøntområder i bydelen. Selv om utnyttelsesgraden slik blir mindre, Julemesse-kjøkkenet ferdig Menighetens julemesse har i flere år vært til inntekt for nytt kjøkken i menighetssenteret. Nå er kjøkkenet ferdig. Stort og fint, med stor kapasitet til kjøl og frys, og ny oppvaskmaskin, godkjent for offentlig servering. Her står to av julemesse-ildsjelene og leser bruksanvisningen til oppvaskmaskinen, Astrid Lockert Lie og Tove Marit Hasle. Tross innsamling måtte menigheten ta opp lån for å lage et nytt kjøkken, som del av den omfattende fornyelsen av menighetssenteret. Julemessa kommer derfor fortsatt Plan- og bygningsetaten har laget flere forslag til nybygg på tomta til eldresentret. Dette er ett av dem. Grefsenveien i forgrunnen. vil ikke komiteen at bygget gjøres høyere. Tidligere har det kommet uttalelser bl.a. fra. Bymiljøetaten, Byantikvaren og administrasjonen i Nordre Aker bydel. Felles for uttalelsene er at de er bekymret for økt trafikk i området, og vil endre adkomsten til det foreslåtte nybygget. De foreslår innkjøring til bygget via Kjelsåsveien, på grunn av trafikken i Grefsenveiens og for å unngå kryssing av trikkesporet. Politistasjonen Byantikvaren peker på at sveitservillaen i Kjelsåsveien 116 har verne verdi. Villaen er fra slutten av 1800-tallet, og muligens flyttet hit fra Sagene i Bygningen har tidligere huset Kjelsås politistasjon. Bydelens MPS-komité ønsker at nybygget utformes slik at det lar den særpregede sveitservillaen komme til sin rett. Byantikvaren mener for øvrig at til å være til inntekt for kjøkkenet. Nytt i år er at julemessa arrangeres over to dager, lørdag 23. og søndag 24. november. Komiteen håper at mange fram til da benytter tida til å lage ting til julemessa. det foreslåtte bygningsanlegget på 4,5 mål i 3 etasjer med 50/70 boliger bryter med områdets arkitektur og dimensjoner, og anbefaler at bygningsvolumene brytes opp ytterligere. Eldresenteret Siden 1980 har Eldresenteret spilt en viktig rolle som en inkluderende møteplass for alle bydelens eldste. Dette skal videreføres i det nye bygget. Men hvor skal Eldresenteret holde til i byggeperioden? Nybygget er tenkt å romme enten 68 omsorg+-boliger eller 51 seniorboliger. I tillegg vil det fortsatt være legekontor, fysioterapeut og liknende. Det vil også bli plass til noen mindre næringslokaler i første etasje mot Grefsenveien. (Planen ble behandlet i bydelsutvalget 12. september, etter at Talefoten hadde gått i produksjon.) n Lurer du på noe angående messa, kan du kontakte Astrid Lockert Lie, e-post eller mobil n Tekst og foto: Jon Andreas Hasle Jovisst har vi overnaturlige opplevelser I juni-nummeret spurte vi om leserne har hatt overnaturlige opplevelser. Og det er det flere som har hatt. En dame i Grefsenkollveien ringte og uttrykte sin takknemlighet over at vi tok opp temaet. Hun hadde flere opplevelser. Og her er fortellinger vi har fått fra to andre lesere: Fugleelsker Det var i Jeg lå på Aker sykehus for en livstruende lidelse, som viste seg å være Ezogen Allergisk Alveolit (Fugleelskersykdommen). Jeg var veldig ulykkelig over diagnose og kategoriske formaninger, for jeg skulle nettopp ta inn og redde skadd villfugl i stort antall. Under sykehusoppholdet var jeg egoistisk nok til ikke å gidde snakke med den fremmede gamle damen i sidesengen, men det bedret seg heldigvis. Ved adskillelsen tilsto hun beskjedent at hun, helt frivillig, hadde bedt for meg. Og frisk ble jeg også, mot legers og medisinske leksikas antakelse. Jeg har siden hatt nærkontakt med hundrevis av fugl. Enten grunnen var damens forbønn eller egen kjærlighet til fuglene, Vår Herre hadde uansett æren. ESF står for eksepsjonelt (tilfrisk nende) sykdomsforløp, og er et allment benyttet medisinsk faguttrykk når det for tiden ikke fins annen rent medisinsk forklaring på fenomenet. (Det er ikke greit for leger å skjønne alt heller, ut fra sitt eget, begrensede fagområde!) Y.T. Jeg blir varslet Det går nesten ikke en uke uten at jeg mottar det jeg kaller «dytt» og «varsler». Dette er alt fra enklere meddelelser, til alvorlige varsler som faktisk har berget liv i en rekke hendelser. Jeg kan nevne to av de to siste historiene: Jeg våkner kl. to om natten av en uvant og fremmed lyd i brystet. Det høres ut som en motor med høyt turtall. Før jeg får tenkt på alvorlighetsgrad, hører jeg en helt tydelig stemme i høyre øret: «Ikke farlig, forkammerflimmer.» Jeg blir rolig liggende til min kone våkner ved 9-tiden. Og ved innleggelse på sykehus konstaterer de ganske riktig forkammerflimmer. Jeg kommer kjørende sørover fra Sortland, er alene i bilen. Har kjørt langt, 100 mil, og er trett. Jeg sovner ved rattet. Vekkes av et kraftig dask eller slag i høyre skulder. Da er begge venstre hjul nede i grøften på venstre side, bilens underside skrubber mot grøftekanten. Klarer på utrolig vis å få bilen opp på veien igjen uten at det kommer motgående kjøretøy. Det er ingen stoppemuligheter eller avkjøringer, så jeg er nødt til å fortsette. Det går ikke bedre enn at det samme skjer igjen, og igjen blir Grefsenveien Tlf jeg vekket av et kraftig slag i høyre skulder. Stopper på første mulighet for å sove noen timer. Etter å ha hatt mange slike tildragelser, har jeg blitt interessert andres opplevelser, og i hva litteraturen kan tilby. Dersom lesere kunne tenke seg å delta i en samtalegruppe, gjerne med utlån av bøker jeg har samlet, så går det an å ta kontakt via redaktøren online.no). Richard n Sjeldne anledninger er vår hverdag Arbeids- og lagerbod/ garasje ønskes leid. Tlf PRIVATmegleren Renommé består av et håndplukket meglerteam som vektlegger presisjon og lokalkunnskap. Dette kombinert med en unik leveransegaranti, gir en optimal salgsprosess for din eiendom.

3 alefoten Talefoten kommer ut 10 ganger i året i et opplag på Bladet deles ut gratis til alle husstander i Grefsen menighet. Andre kan abonnere på bladet for kr. 300 pr. år (eller mer). Abonnement kan bestilles på eller tlf (kl ). 64. årgang Utgiver: Grefsen menighetsråd Redaktør: Jon Andreas Hasle Kurveien 9, 0495 Oslo tlf Redaksjonssekretær: Silje Liahagen Tar imot kunngjøringer, annonser o.l. Redaksjonsmedlemmer: Bjørn Ketilsson, Rita Hoel, RandiJørgensen, Tove Marit Hasle, Tor Marius Langås, Haakon Larsen, Solveig Heier. Grafisk design: Speed Design Trykk: Merkur Trykk a/s Korrekturleser: Kirsti Strengehagen Distribusjonsleder: Arne Morten Holmeide Kastanjeveien 1, 0487 Oslo ANNONSER Redaksjonssekretæren er annonsekontakt. Spørsmål kan også rettes til Tove Marit Hasle, , Faste rubrikkannonser: For 10 nummer koster rubrikkannonser bak i bladet, kr. 55 pr. mm i høyden (pr. spalte). Engangsannonse på tekstside: Koster kr. 7 pr. mm i høyden (pr. spalte) for næringsdrivende, kr. 4 for private og foreninger. Rabatt for hele og halve sider. På side 3 og 5 koster en halvside kr og helside kr GAVER Talefoten deles ut gratis, men er likevel avhengig av gaver fra leserne. Konto NESTE NUMMER kommer ut i slutten av september. Ønsker og tips må sendes redaktøren innen 2. oktober. Frist for stoff og annonser er 9. oktober. Ikke glem TV-aksjonen! Hvorfor er folk i bydel Grefsen og Kjelsås så gavmilde? Eller er vi ikke det? Er det bare fordi vi er så mange, eller fordi vi har bedre råd enn andre, eller er det fordi vi har så mange bøssebærere som oppsøker hver krik og hver krok? I alle fall opplevde vår bydel ved fjorårets aksjon, nok en gang å være nummer tre på lista over hvilke av de 49 innsamlingsområdene i Oslo som samlet inn mest penger. Bare med Vinderen og Røa lå foran oss. Men det skal vi gjøre noe med...! Søndag 20. oktober kan du igjen gå høstens viktigste søndagstur som bøssebærer. Demens er en fellesbenevnelse for flere hjernesykdommer som oftest opptrer i høy alder og fører til en kognitiv svikt. Den vanligste formen er Alzheimers sykdom. Sykdommen utvikler seg gradvis, og kommer gjerne til syne etterhvert som man blir eldre, men kan også ramme mennesker helt ned i 50-årsalderen. Pengene fra årets innsamling vil gå til forskning og utviklingsarbeid, samt til å styrke innsatsen overfor de som er rammet, hjelp til pårørende og frivillige. Søndag 20. oktober fra klokka 16 trenger vi bøssebærere som kan gå en runde i sitt nabolag på Grefsen og Kjelsås. Bli bøssebærer! Ring på forhånd, eller gå inn på for registrering eller nærmere informasjon. Innsamlingskonto: I år er vi tilbake i Menighetssenteret i Gladsvei, og som i fjor blir det gratis kaffe og kaker og annet godt etter endt bøssebæring! Ta med ungene, men husk at barna må gå sammen med en person over 18. n Tekst: Ola Borander 4 5 Kjære leser Lindeallen og Damveien bør overtas av kommunen Vi trenger deg. Vi trenger tips om stoff, og vi trenger ditt bidrag til Talefotens økonomi. Det gjøres mye gratis arbeid med Talefoten, både av dem som skriver og dem som deler ut. Likevel har vi utgifter på nærmere kroner i året. For at det hele skal bære seg, må vi ha ca i støtte fra leserne. Vi har gjort det enkelt for deg å bidra. Du kan sende talefoten med sms til Da støtter du oss med 100 kroner. Takk skal du ha. Redaktør Jon Andreas Hasle Bydelsutvalget i Nordre Aker ber Bymiljøetaten om å vurdere om kommunen bør overta ansvaret for drift og vedlikehold, og eventuelt også eierskap, av Lindealleen på Grefsen og del av Damveien på Disen (mellom Bueveien og Aschehougs vei). Begrunnelsen er at veiene er en del av et lokalt veisystem hvor øvrige veier stort sett er kommunalt eid og drevet, og de nevnte veiene brukes også av allmennheten og ikke bare av beboerne lokalt. Det er mange flere private veier i vårt område, men bydelsutvalget mener bare disse to oppfyller de betingelsene de har satt for kommunal overtakelse. n Tekst: Bjørn Ketilsson

4 130 elever glade de valgte Morellbakken skole Jeg gleder meg til hver dag, sier en entusiastisk rektor Bente Borrebæk på Morellbakken skole. Alle forventning ene hun hadde til å drive en ny skole, er innfridd. Morellbakken har fått fantastiske lærere, fantastiske ungdommer og flotte bygg. U ndervisningsbygg har hatt som motto for byggene i byggeperioden at de skal være: Utforskende, Utviklende og Utfordrende. Dette ønsker skolen å videreføre som en pedagogisk plattform for skolen. Nysgjerrighet og lyst til å lære er et viktig grunnlag. 130 elever, 10 lærere Uka før elevene startet opp hadde lærerne en hektisk planleggingsuke. De skulle planlegge for 130 spente elever som skulle starte på ungdomsskolen. Det tar også tid å bli kjent med byggene. Det er noen tekniske ting som ikke fungerer helt som de skal, men det er heller ikke uventet. Det går seg til og blir rettet opp etter hvert. Rektor har vært ansatt siden januar, og planlagt skolen og ansatt personale. Det er 14 voksne, hvorav 10 er lærere. Rektor skryter av de dyktige lærerne på skolen. De er veldig til stede og tilgjengelige, sier hun, i tillegg til at de ble ansatt fordi de var dyktige i sine fag, måtte de være med å bygge et godt arbeidsmiljø og læringsmiljø. Et fint sted å lære Elevene kommer i hovedsak fra Grefsen og Disen barneskoler. Men noen har også søkt seg hit fra andre skoler. Tre elever fikk i oppdrag å vise Talefoten rundt, og det gjorde de på en imponerende måte. De bekreftet mye av det rektor hadde sagt. Dette er et fint sted å lære, sier Gaia. Lærerne er spesialister i sine fag, og de liker fagene sine. Og så er det så mye utstyr, legger Tora til, og det gjør at det er mye morsommere å lære. Ikke mobbing Ulrik mener at lærerne forstår hvordan det er å være ungdom. De har jobbet i ungdomsskolen før. Alle tre er tydelige på at de ikke har sett noe mobbing, og at det ikke er så vanskelig å få seg venner. Skolen legger da også stor vekt på det holdningsskapende arbeidet. Respekt og vennlighet snakkes det om hele tiden. Det er med på å forebygge mobbing, og dette arbeidet må alle på skolen jobbe med hele året. Ungdommene skryter også av uteområdene der det er mulighet for å være, å prate og å drive med ulike aktiviteter, og de viser villig fram ulike sider av skolen. Valgfagene er også morsomme, og der er det fint å komme sammen med noen fra andre klasser. Er de eldste i tre år Siden det bare er 8. klasse som starter i år, vil de ikke ha noen som er eldre enn seg. Det hadde vært greit å ha noen å se opp til, men på den andre siden så er det ingen som synes vi er små og teite, sier de tre. I kantina er det plass nå, men Tora, Gaia og Ulrik er bekymret for hvordan det skal bli når skolen blir fylt opp med alle klassetrinn. Foreløpig er ikke salgsdisken i bruk fordi det er for få til å bruke den. Men det er automater med ulike drikker og kornblandinger. Det er sunne ting elevene kan abonnere på. Frukt får alle gratis hver dag. Vi er glade for at vi valgte Morellbakken skole, er de tre helt enige om. n Tekst og foto: Randi Jørgensen Det er lagt opp til variert aktivitet i skolegården. Her er Gaia, Tora og Ulrik i aksjon. 6 7 Grefsen menighetspleie inviterer til HØSTFEST mandag 21.oktober, kl på Grefsen menighetssenter, Glads vei 23 Det blir tale for dagen av Gunnar Prestegård. Erlend Fagertun og Geir Hegerstrøm fra Grefsen kirke spiller og synger. I tillegg blir det allsang, utlodning og god servering med snitter, kaffe og kaker. Velkommen! Trenger du transport? Lions hjelper oss med sjåfører.kontakt Grefsen kirke tlf , innen 14.oktober. Torg i løpet av 2014 KjelsåsYOGA Jeg er ganske sikker på at det blir torg på Grefsenplatået i løpet av neste år, sier saksbehandleren for KjelsåsYOGA MEDITASJONSKURS torgsaken, Knut Hammervold i Indre stillhet/mindfulness. Bydel Nordre Aker. Meditasjonskurs: Torsdager kl , 11.oktober - 8.november Men dere har nå fått MEDITASJONSKURS mindfulness/ Påmelding: Indre stillhet/mindfulness. problemer med arealet utenfor Torsdager kl , indre BARSELYOGA 11.oktober stillhet - 8.november Grefsenveien 107. Påmelding: torsdager Onsdager kl Vår første kontakt med BARSELYOGA10/10 Påmelding: 14/11 styrerepresentanten / tlf for sameiet Onsdager kl var positiv. Men det har nå Påmelding: Helgekurs: / tlf snudd. Sameiet er ikke interessert november i at deres område skal brukes Påmelding: til torg. Men, sier Hammervold, eller arbeidet med et torg er ikke avhengig av samtykke fra dette sameiet. Sameiet har parkeringsplass foran blokka, og de er redd for støy fra et torg. Uønsket støy er en politisak, mener Knut Hammervold. Jeg kan ikke tenke meg at de vil ha noe imot litt hyggelig musikk o.l. midt på dagen. Når det gjelder parkering: Kommunens parkeringsbestemmelser vil forby parkering både der og f. eks. foran 7-eleven i framtida. Det er ikke lov med parkering langs vei, hvor man kan rygge ut i veien. Vi legger opp til rikelig med parkering, også for beboerne i Grefsenveien 107, under høyspentledningen på hjørnet av Grefsenveien og Jupiterveien. Vi kan selvsagt ikke lage torgelementer på området til Grefsen veien 107, hvis de ikke vil. Men torg blir det, uansett. Og vi håper jo at boligsameiet da ser seg tjent med at også deres område blir opprustet og pent. n Tekst: Jon Andreas Hasle Funnet Nydelig hjemmeheklet babyteppe, 80x90 cm funnet i Gamle Kjelsåsvei / Saturnveien, 3. juni. Mye fiolett i endene, ellers grønt og hvitt. Richard

5 Trøndersk ambassade på Kjelsås «Du har ikke mer arti enn det du lager sjøl.» Utsagnet kommer fra den selvoppnevnte ambassadøren i Kjelsåsveien 134. Mange har sikkert lagt merke til skiltet over døra som sier TRØNDERSK CHARGÉ D AFFAIRES, og som i 1990 ble supplert med to klokker som viser tiden henholdsvis i Trondheim og New York. H usets familiefar er naturligvis trønder som er utvandret til Oslo. Sigmund Hove Moen er født i Trondheim, oppvokst i Haltdalen nord for Røros, har gått på gymnas i Orkanger, studert og jobbet 14 år i Trondheim. Etter fem år i Kirkenes kom han til Kjelsås i Klokkene er et symbol på at ikke alt dreier seg om Oslo. Det finnes andre viktige byer i verden. Alt dreier seg ikke om Oslo. Derfor klokkene på veggen. Utsendt til Oslo Det fine skiltet fikk han i gave fra en bekjent som var skiltmaker. Fra Trondheim blir folk sendt ut i verden, og Sigmund Hov Moen ble sendt til Oslo. Det er to kriterier som skal til for å bli trøndersk Chargé d affaires, mener han. Det ene er at man er døpt i Nidaros domkirke. Det andre er at man kan vise fram et bilde som viser at mora di vugger deg i en Budal stol. «Ambassaden» kan være et tilfluktssted for folk som ikke finner seg til rette. Ikke bare trøndere, men mange andre har vært innom i årenes løp. Noen har ringt på for å spørre hva skiltet betyr, andre stopper på fortauet og peker. En gang måtte «ambassadøren» undertegne en vielsesattest. Protokoller Enhver ambassade må ha protokoller over hva som er blitt behandlet. Moen har masse bøker i sirlig orden, med årstall og nummerering. Det er gjennom årene blitt sider med håndskrevne dagboksnotater, bilder, avisutklipp og andre notater. Omtale både i Adresseavisen og Aften posten har funnet sin plass i protokollene. Han innrømmer at skrivingen tar mye tid og er blitt en besettelse, men det meste blir skrevet på toget på vei til og fra jobb. Aktuelle hendelser blir fotografert og kommentert. Som ingeniør med data som hovedområde, er det naturlig at «ambassadøren» har et detaljert register over alt som finnes i protokollene. Det ligger på nett, slik at man kan søke på ord og finne ut hvilken bok man kan finne artikkel og omtale. Interesse for klima Fra huset blir det også drevet Nordsjö et Idé gjenåpner Nordsjö & Designs Idé i Frysjaveien farvehandel & Designs farvehandel 40 med bredere nettsted Det viser gjenåpner sortiment gjenåpner i Frysjaveien fra i Frysjaveien Nordsjö 40 med og bredere 40 Jotun. med bredere fakta om klima og miljø, og er knyttet opp til masse målestasjoner sortiment fra sortiment Nordsjö fra og Nordsjö Jotun. og Jotun. over hele verden. Man kan søke på Rett produkt til rett sted Vi fører markedets ledende produkter fra Jotun og Nordsjö. ulike temaer og finne fakta og utvikling over tid. Blant annet kan Vi fører markedets Rett produkt til Dette rett Rett sted produkt for å sikre til rett best sted mulig kvalitet for arbeidet du skal utføre. Vi fører ledende markedets produkter ledende fra Jotun produkter og Nordsjö. fra Jotun og Nordsjö. man finne utviklingen i temperatur Dette for å sikre Dette best mulig for å kvalitet sikre best for mulig arbeidet kvalitet du skal for arbeidet du skal utføre. på disse stedene, og hvor mye innholdet av CO2 har steget i atmo Vi har 16 års erfaring med teknisk rådgivning for malere og Profesjonell utføre. veiledning Profesjonell veiledning Profesjonell veiledning sfæren. Nettstedet vant pris for malermestere. Det betyr at vi kan gi deg de beste rådene. Vi har 16 års erfaring Vi har med 16 års teknisk erfaring rådgivning med teknisk for malere rådgivning og for malere og beste innhold på et nettsted på den malermestere. Det Håndverker malermestere. betyr at vi kan Det gi betyr deg at de vi beste kan gi rådene. deg de beste rådene. store Nasjonale Konferansen om Hvis du ikke ønsker å gjøre jobben selv, har vi mange Håndverker bruk av IKT i Utdanning og håndverkere Håndverker som kunder og setter deg gjerne i kontakt med Hvis du ikke ønsker Hvis du ikke ønsker å gjøre jobben selv, har vi mange Læring (NKUL) i rett firma å gjøre i forhold jobben til selv, den type har vi arbeid mange du ønsker utført. håndverkere som håndverkere kunder og setter som kunder deg gjerne og setter i kontakt deg med gjerne i kontakt med rett firma i forhold rett til firma den type i forhold arbeid til den du ønsker type arbeid utført. du ønsker utført. Bredt interessefelt Din idé vår design! Moen har vært kåsør i P2, er politisk engasjert og kommenterer FRYSJA FARVEHANDEL AS Din idé vår Din design! idé vår design! samfunnsspørsmål, liker å prate FRYSJA FARVEHANDEL FRYSJA FARVEHANDEL AS AS med folk og sitter i bydelsutvalget. Fire barn og fem barnebarn får Frysjaveien 40, tlf.: , Åpningstider: også mye av hans tid. Han liker å Man. arrangere store selskaper og sist, da Frysjaveien 40, Frysjaveien Fre tlf.: , 00, tlf.: Åpningstider: , Lør. 00, Åpningstider: fruen fylte 60, ble Kampen janitsjar Man. Fre Man , Fre Maling, Lør tapet 17.00, & Lør. gulv engasjert til å spille. Maling, tapet & Maling, gulv tapet & gulv Han er opptatt av solidaritet og dugnader, og ønsker at folk skal tenke mer på andre og mindre på seg selv. - Man må ikke ta seg selv så høytidelig! Det er han selv et levende eksempel på.!"#$%&'%()*++,--&".)*.)%$/01&2&#$%&". «Ambassadøren» avslutter med at det viktigste for ambassaden er Jeg tar det meste! å spre trøndersk tankegang. Og Ta kontakt for ideer, tilbud og referanser. det er at man skal være snille med folk! n Tekst og foto: Randi Jørgensen FRYSJA FARVEHANDEL AS FRYSJA FRYSJA FARVEHANDEL FARVEHANDEL AS AS Nordsjö Idé & Designs farvehandel Tlf.: e-post: 8 9 PREP-kurs kommunikasjonskurs for par nye perspektiver på samlivet En-dags kurs: Lørdag 19.oktober, kl PREP for større glede i parforholdet På et PREP-kurs er det både humor og alvor. Det handler om kjærlighet, forventninger, glede og vennskap. Men aller mest om god kommunikasjon! Kurset setter søkelyset på det som kan styrke forholdet, og gir verktøy for å bedre kommunikasjonen. Kurset passer for par i alle faser i livet. Pris: kr. 800,- pr.par Dette inkluderer lunsj og kursmateriell. Betales inn ved påmelding til Nordberg kirkes konto: Merk betalingen med: PREPkurs og navn på deltakerne. Kurssted:Nordberg kirke Kringsjågrenda 1, 0861 Oslo Kursholdere er: Håvard Altern samlivspedagog. Har jobbet ved Samlivssenteret på Modum bad. Toril Stevnebø familieterapeut og spesialpedagog, ansatt ved Modum Bad. Begge har lang erfaring som PREP-kursholdere. Bindende påmelding innen 4.oktober til Tone Warhuus, diakon i Nordberg; eller tlf: For mer informasjon om dette kurset se Vil du vite mer om PREP? Frivillige sjåfører søkes Grefsen/Kjelsås Eldresenter søker sjåfører. Det er en jobb som passer for deg som vil ha en oppgave en dag eller to i uka. Det kan selvsagt deles mellom flere. Vi tilbyr et kjempehyggelig miljø, og litt meningsfylt fritid. Oppgavene er ikke anstrengende eller tunge. Kontakt daglig leder, Roy Ove Lyngstad, på , eller kom innom senteret for en prat. Adressen er Kjelsåsveien 114. Solveig Slettahjell i Sagene kirke Sist hørte vi henne på tv i friluftsgudstjenesten kronprinsesse Mette Marit arrangerte i anledning sin 40-årsdag. Torsdag 17. oktober kommer hun til Sagene kirke, sammen med Tord Gustavsen på flygel. Da er det høstens andre Lysvesper i kirken, kl Dette er en meditativ tidebønn i keltisk tradisjon. Solveig Slettahjell er en av våre fremste jazzsangere. Hun gir ut ny plate i høst med bedehus- og salmetoner, spilt inn i vakre Biri kirke, også det sammen med Tord Gustavsen. Dette er virkelig inntrengende tolkninger, som vi sikkert får høre noen av i Sagene kirke. n Tekst: Jon Andreas Hasle Foto: Andreas Frøland.

6 på primstaven 7. oktober feirer vi Britemesse etter sankt Brita, eller den hellige Birgitta av Vadstena ( ). Hun var en svensk adelsdame som stiftet Birgitta-ordenen, en dobbeltorden med både nonner og munker. Hun ble gift mot sin vilje, bare tretten år gammel, og fikk åtte barn. I 1340 reiste hun og mannen på pile grimsferd til Santiago de Compostela. Etter dette flyttet de begge inn i Alvastra kloster på østsiden av Vättern. Der døde ektemannen i Under et besøk på Vadstena slott, litt nord for Alvastra, fikk Birgitta av Kristus diktert reglene for en ny orden, og 1346 grunnla hun et kloster i Vadstena. På det meste hadde ordenen 70 klostre over hele Europa. I dag er det 12 nonneklostre, men ingen munker i ordenen. Vadstena har helt siden middelalderen vært et av de store pilegrimsmålene i Norden. Britemesse, 7. oktober, er dagen da Birgitta ble helgenkåret. På denne dagen sies det at bjørnen går i hi. Denne dagen skal kålen høstes, så dagen kalles også kåldagen. n Primstaven var en slags evighets kalender som var i bruk fram til det ble vanlig med trykte almanakker. Du driver ikke med BMX for å bli rik. Du gjør det fordi du elsker det, fordi det er gøy, sier Ola Selsjord Wicklund fra Grefsen. Vi treffer ham mens han henger med venner i den nye Jordal BMX-parken. O la er 20 år. Etter videregående har han ikke gjort stort annet enn å sykle BMX, og i januar var proffkontrakten i boks. Han får fast lønn fra sponsorer, og litt ekstra når han vinner slik han gjorde i Ekstremsportveko tidligere i høst. Og så er det jo pengepremier i konkurransene, sier Ola. Men de er ofte ganske små. Av og til er det ikke mer enn at du får råd til å kjøpe deg en ny genser. 12 år og hekta BMX ere er gjerne litt slække typer. Men ikke alle, og ikke alltid. Akkurat nå er Ola litt stressa. Han er midt i flytting, ut fra mamma. Hun er for øvrig en hovedårsak til hans karriere. Da jeg var 12 år, hadde jeg noen venner som starta å sykle. Jeg syns det så sykt kult ut, så Foto: Jon Andreas Hasle mamma kjøpte sykkel til meg, og siden har jeg vært helt hekta. Fra november til mars er en rolig tid for BMXere. Men ellers i året farter han Europa rundt og konkurrerer. Tålmodig prøver han å forklare en gamling de ulike grenene BMXere konkurrere i. I «street» bruker de det som finnes av kuler, trapper, rekkverk o.l. i ei gate. I en «park», som den på Jordal, er det bygget opp ramper og kuler, og noe steder street-elementer som trapper og rekkverk. I «dirt» er banen laget av jord, med hopp i lengderetningen. Og så er det «racing». En slik bane ble anlagt på Gransjordet på Disen for mange år siden en rundbane med hopp, hvor det er om å gjøre å sykle raskest. I de andre konkurranseformene bedømmes deltakerne etter stil, vanskelighetsgrad og antall triks. Ola driver mest med «street» og «park». Ola er Norges eneste BMX-proff Kaller det ikke trening Ola gir meg opp når han prøver å forklare de forskjellige triksene. La meg heller vise deg, sier han og tråkker i vei. Han hopper og spretter med sykkelen, gjør piruetter og saltoer, baklengs og forlengs, med eller uten henda på styret, og gjerne med sykkelen på de underligste steder i forhold til kroppen. Du må trene mye? Vi kaller det ikke trening. Vi bare henger med venner på banen, og gjør triks. Da kan vi holde på i timevis, gjerne seks-åtte timer i slengen. Ambisjoner? Jeg vil gjerne leve godt av BMX en gang. Hva etterpå? Men det kan du ikke gjøre hele livet, noe mer utdanning? Har ingen planer ennå. Men noe må det jo bli etter hvert. Som sagt, BMXere er litt slække. Lever her og nå. Er sosiale og har det gøy. Og er utrolig gode med sykkel. Det norske BMX-miljøet har fått fram flere som gjør det godt internasjonalt. Men foreløpig er det bare Ola som er proff. n Tekst: Jon Andreas Hasle Han fikk BMX-sykkel av mamma da han var tolv år. Nå er Ola Selsjord Wicklund i verdenstoppen Nordre Aker Røde Kors Vi er der for mennesker i vårt nærmiljø. Kan du tenke deg å bli medlem? Kontakt Anne-Britt Nilsen, tlf , e-post: Vi har stadig behov for nye besøksvenner. Du vil glede et medmenneske hvis du har litt tid å bruke på dette. Opplæring blir gitt før du starter. Interessert? Kontaktpersoner: Bente Sand, tlf , e-post: John Haugen, tlf , e-post: Vil du støtte oss med grasrotandelen fra Norsk Tipping, er vårt org.nr Kjelsåsspeiderne ekstra aktive på sommerens landsleir Sofie og Tone Marie endelig oppe på Prekestolen. Kjelsåsspeiderne deltok på sommerens landsleir i Stavanger med 40 speidere og ledere. Totalt deltok mellom 10- og speidere på leiren, noe som var en kraftig økning fra forrige landsleir i Det var også veldig god internasjonal deltakelse. I Kjelsåsspeiderne har vi hatt et langvarig og meget vellykket samarbeid med Aserbajdsjanske speidere, der en av hensiktene er å bidra til utvikling av speiding og demokrati. 24 speidere deltok fra våre to samarbeidsgrupper i Baku. Speidergruppa vår hadde også en del personer i den sentrale leirstaben, med ansvar for flere av de viktigste aktivitetene, herunder scenebygging, åpnings- og avslutningsarrangementet og den store finalen med et kjempemessig speidertivoli. At vi fikk ansvar for et slikt tivoli er naturlig, med den kompetanse og erfaring vi har bygget opp gjennom Kjelsåsspeidernes dag. Landsleirens motto var for øvrig «Ganske imponerende». For de 8000 speiderne som tok turen opp til Prekestolen ga det mottoet absolutt mening. Neste sommer planlegger Kjelsåsspeiderne kanoleir. Og allerede på de første speidermøtene i høst er det trening i kanopadling og andre ferdigheter som er nødvendige for å klare seg en uke i villmarka. Å teste ferdighetene internasjonalt blir også mulig for våre patruljeførere, som skal delta på 5-kamp i Danmark i september. n Tekst: Åsmund Vikenes, gruppeleder Kjelsåsspeiderne Foto: Vetle Amundsen Vikenes Eldresenteret er det eneste senteret i nærmiljøet hvor du som er over 62 år får bl.a.: Pub-og dansekvelder, praktisk hjelp, drive med data, kurs og hobbyvirksomhet, turer og reiser, sang stund med trim, frisør/fotpleie, kafeteria med middag fem dager i uken og mye mer, alt under ett tak. Vi har også søndagsåpent. Du treffer venner og blir kjent med nye. Du kan også bruke evnene dine på frivillige oppgaver. Vi har også flotte lokaler til utleie. Henvend deg i resepsjonen så vi kan gjøre deg kjent med senteret. Adresse: Kjelsåsveien 114, Tlf.: Hjemmeside: Vi sees på eldresenteret, velkommen! E-post:

7 Ti år på tur Hver mandag kl. 11 er det tur i fellesskap, for alle som har lyst. I slutten av august hadde turgruppa 60 pluss vært på veien og stien i 10 år. T alefotens utsendte var med på en tur rundt Steinbruvannet 2. september, i strålende vakkert høstvær sammen med 37 andre. Det er fint å gå, men mat pausen er viktig. Da stiger trivselen enda et par hakk. Jeg er i Herrens hender J eg har lyst til å dele en salme med dere Talefoten-lesere, en av de fineste salmene jeg vet om. Det er en god, gammel salme, skrevet i 1932 av presten Erling Tobiassen. Men selv om den ble skrevet for over 80 år siden, er teksten stadig like aktuell. Salmen heter «Jeg er i Herrens hender». For meg sier sangen noe viktig om hvem Gud er, en god Gud som rekker hendene fram og vil gå sammen med oss og bære oss gjennom livene våre i alt som med oss skjer. Og så sier den noe om Guds store kjærlighet og omsorg for hvert enkelt menneske. Jeg liker at salmen tar livet på alvor. Gjennom livet møter vi alle både smil og gråt, glede og savn. Det er ingen av oss som vet hva dagene vil bringe. Det å bli båret i Guds hender betyr ikke at man er forskånet for alt som er vondt. Men salmen minner oss på at Gud ønsker å være der sammen med oss, gjennom det gode og gjennom det vonde. Det kan være godt å bli minnet på dette innimellom, og jeg tenker at man kan finne både trøst og håp i denne salmen. Nå skal jeg la salmen tale for seg selv Mange deltar Vi er en stabil stamme, ca. 25 stykker, som møter opp enten det er sol eller regn. Men oftest er vi ca , av og til opp mot 50, og vi ønsker flere velkommen til å bli med, sier Roar Tryggan. Han er en av dagens turledere. Da vi besøkte Oset vannverk, og det ble servert bløtkake, var vi hele 71, smiler han. Vi har med oss førstehjelpsutstyr og vi ledere har fått opplæring, så det skulle være trygt nok å legge ut på tur med oss i 60 pluss, forteller Tryggan. Vi er en fire-fem ledere, en går først, og en går bakerst sammen med baktroppen. Vi teller opp før start, og sjekker at vi har med oss samme tallet tilbake. Vi har ikke mistet noen hittil, og det verste som har skjedd er vel et par skrubbsår, smiler en fornøyd turleder. Samarbeidsprosjekt KJELSÅS 60 pluss er et samarbeid mellom Kjelsås idrettslag og Nordre Aker Røde Kors. Turene går i vårt nærmiljø med oppmøte på parkeringsplassen ved innkjøringen til Oset vannverk i Midtoddveien. Av og til går turen til et mål litt lenger unna. Da fyller man opp bilene, og drar i samlet flokk til et annet startsted. I høst står Linderudseter, Sarabråten og Nøklevann, Skar/Øyungen, Bogstadvannet/ Bogstad gård og Sognsvann på programmet. Sosialt med felles spising Turdeltakerne forteller at turene er godt organisert, slik at alle skal oppleve turglede og at turen passer for dem. Av og til går alle den samme lengde, men når det ligger til rette for det, deles gruppa, slik at alle får holde sitt tempo og gå så langt som passer for dem. Men maten spises i fellesskap. Den sosiale siden er viktig, forteller en av de andre lederne, Anne Grethe Bjørbæk. 10-årsjubilum 10-årsjubileet 26. august ble behørig feiret med tur langs elva og opp til Grønnvoldstua. Primus motor og en av initiativtakerne for ti år siden, Anne Britt Nilsen, hadde lagt opp en gruppelek. Etterpå var det kaker og sang, ledsaget av Anne Britt på trekkspillet. Turene gjennomføres uansett vær, står det i programmet. En fin mulighet for folk i alle aldere, for selv om det heter 60 pluss, så kan både unge og gamle delta. Det er ikke påmelding, så det er bare å møte opp. Program kan du finne på Eldresenteret. n Tekst og foto: Tove Marit Hasle Turens eldste deltakere, Ingunn og Eva på 82 og 87, i fint driv. Maleri av Arne Haugen Sørensen. Jeg er i Herrens hender når dagen gryr i øst. Hver morgen han meg sender sitt ord med lys og trøst. Hva dagen meg vil bringe av glede og av savn, jeg kan på bønnens vinge få kraft i Jesu navn. Jeg er i Herrens hender i alt som med meg skjer. I smil og gråt jeg kjenner at Herren er meg nær. Om jeg i dype daler må gå den tunge vei, fra himlens høye saler hans øye følger meg. Jeg er i Herrens hender når dagen dør i vest. Min synd jeg stilt bekjenner for ham, min høye gjest. Han gir meg himlens nåde og setter englevakt, for natten han vil råde med hellig guddomsmakt. Jeg er i Herrens hender når dødens bud meg når. Mens lyset stilt nedbrenner, fra ham jeg hilsen får. Han gir meg stav i hånde, han gir meg trøst i sinn, og glemt er ve og vånde på vei til himlen inn. n Tekst: Diakon Anette Normann hvor er det? Jo da, det er legendariske lærer Mia Fullman og hennes mann David som står utenfor en av de eldste bygningene på Grefsen skole. Skolen er under ombygging nå, men heldigvis er de gamle bygningene bevart. Godt med røtter og historie selv om det «bare» gjelder noen hus! Huset skal opp gjennom tidene, fra 1905 til i dag, ha huset både vaktmester, overlærer, lærer og skolefritidsordning. En av dem som visste det, og som denne gangen ble trukket ut som vinner av Talefotens krus, er Kari Somdalen som fortalte på telefon at hun selv hadde gått på Grefsen skole før 2.verdenskrig, og hun husket spesielt vaktmester Ingvald Andersen. Vi gratulerer! Som jeg antydet sist, er det lite med ferie om høsten for mange av oss. Potetferie het det forresten en gang for lenge siden. Nå heter det høstferie. For hundre år siden og deromkring var det nok lite ferie for dem som bodde i dette huset. Vet du hvor dette huset fortsatt står, om noe påbygget, ikke nøl med å sende ditt svar til eller innen 9. oktober. n Hilsen Åse Gro Joel Kaufmann

8 Diakoniutvalget i Grefsen kirke inviterer til temakvelder Hverdagstro hvordan bruke troen vår i hverdagen? I oktober arrangerer Diakoniutvalget tre temakvelder på rad der vi ønsker å gi rom for refleksjon rundt troen vår. Vi har invitert spennende foredrags holdere til å inspirere og utfordre oss. Det blir tid til samtale etter foredragene. Alle temakveldene er på Grefsen menighetssenter, Glads vei oktober kl. 19: Film: «Bare skyer beveger stjernene» Vi lar filmen være utgangspunkt for samtalen. Kvelden ledes av Gudmund Hummelvoll og Diakoniutvalget. 16. oktober kl. 19: Odd-Cato Kristiansen, fengselsprest på Ila landsfengsel: «Tro i møte med mennesker på livets kant» 23. oktober kl. 20: Henrik Syse, filosof, forfatter og forsker: «Tro og tanke tro og samfunn. Refleksjoner om spennende og viktige møter.» ytring Lyd-forurensning Jeg besøkte Grefsen kirkegård forrige søndag, noe jeg ofte gjør. Da hører jeg høy støyende musikk komme fra Grefsen stadion. Jeg har ikke ønske om å høre denne musikken, og syntes det rett og slett er det man kaller for «lyd-forurensning». Hadde jeg satt på denne musikken i min egen hage, hadde jeg antagelig fått en haug naboer på nakken, med rette. Spilte selv fotball tidligere. Da hadde vi aldri musikk i pausene, med unntak av noen innendørs arrangementer i haller. Musikk har dessverre blitt en type støy som påprakkes oss om vi vil eller ei. La de av oss som ønsker stillhet få det! Skal jeg høre på musikk, blir det mitt valg hva jeg vil høre på. Noen ganger er det godt bare å nyte fuglesang, mens man sitter ettertenksom på en benk på Grefsen kirkegård. n Med vennlig hilsen, M. J. Pent på kirkegården Vi har også fått en telefon angående kirkegården. Grethe Mannsåker ønsker å gi ros til dem som steller så pent på kirkegården. Hun forteller at hun jo har vært på flere andre kirkegårder, men synes det er ekstra velstelt her på Grefsen. n Egyptolog i Glads vei: Kiste utenpå kiste skulle gi evig liv Egypterne ble balsamert i lag på lag med lin. Utenpå der ble de lagt i den ene kista utenpå den andre. Foto: Réunion des Musées Nationaux. Da egyptiske konger og embetsmenn ble begravd, ble de lagt i den ene kista utenpå den andre, omtrent slik som de russiske matrjosjka-dukkene. Og det var ikke bare for å vise deres høye byrd og status. Nei, det var for å sikre den avdøde et evig liv blant guder og forfedre i underverdenen. D et mener egyptologen Anders Bettum i sin doktoravhandling, som han disputerte for 16. august. Det bor neppe mange egyptologer i Grefsen menighet. Men det gjør Bettum i Glads vei. Tutankhamun i åtte kister For kvinner og menn av høy byrd var det vanlig med 3-4 kister, forteller Anders Bettum til Talefoten. Men kongene hadde atskillig fler. Den berømte Tutankhamun var farao fra han var ni til han ble 19 år. Da hans grav endelig ble funnet i 1922, oppdaget man at han lå i hele åtte kister og sarkofager. Den ytterste kista viste den avdøde portrettert som dødsguden Osiris, surret inn med bandasjer som en mumie. Osiris var en av de viktigste gudene i det gamle Egypt, en fruktbarhetsgud, men også dødsrikets hersker, som kunne avgjøre hvem som fikk komme inn i dødriket, eller om deres sjel gikk tapt i all evighet. Det sanne bildet innerst Jo lenger inn mot mumien en kommer, jo større blir portrettlikheten. Den innerste kista viste ofte et fullt levende bilde av den døde, iført en skinnende hvit tunika, smykker, sminke og en Den ferske ph.d., Anders Bettum fra Glads vei. Foto: Jon Arve Moen den sorte parykken egypterne brukte i festlige anledninger. Kistelagene representerer altså en gjenoppstandelsesprosess, der den døde transformeres fra en stiv og kald mumie i Osiris' bilde, til et bilde av seg selv i lys levende tilstand. Bettums avhandling har vakt internasjonal oppsikt. I dag er kiste settene ofte delt opp mellom mange museer, verden over. Anders Bettum håper på mer internasjonalt samarbeid for å samle komponenter tilhørende samme person på samme sted. Først da kan enhver få se det han som vitenskapsmann har satt seg inn i, og fortalt om i sin avhandling. n Tekst: Jon Andreas Hasle de små, tykke menn Den danske bildehuggeren Keld Moseholm har gitt Talefoten lov til å trykke bilder av hans små, tykke menn. Med en kombinasjon av alvor og humor, sier Moseholms skulpturer mye om livet og samfunnet og om deg? Så følg med i bladene som kommer. Hva synes du skulpturene har å si om mennesker og relasjoner? Kanskje du finner noen venner å sammenlikne tolkninger med. Det kan bli gode samtaler av slikt. n Foto: Jon Andreas Hasle Bli med til bunker n på Oslo Handelsgym Oslo Handelsgym byr på mye historie fra krigens dager. Historielagets medlemmer er invitert til å bli bedre kjent med noe som for mange er helt nytt, bl.a. Falkenhorsts og Terbovens bunker som ligger under Oslo Handelsgym! Sted: Oslo Handelsgymnasium, Parkveien 65. Tid: Onsdag 23.oktober kl Påmelding til Snorre Semmingsen: Ring etter kl eller mail til: com Gratis adgang. Deltagergrense 30 personer. Først til mølla! n livets gang DØPTE 11. august Thale Rørvik Nergård Jonas Matheo Smith-Olsen Oliver Eivind Folden Ellie Stava Occhipinti Ella Nikoline Lenander Bakk Filip Solem Braathen 18. august Emmy Bergersen Zierfuss Mia Aalberg Johansen 1. september Lisanne Klinkenberg Aurora Dypdalen Olsen VIEDE 10. august Malene Danielsen og Stian Reiersen 17. august Trine Langfjell og Viktor Kibsgaard 24. august Silje Skaaren-Fystro og Morten Bakke DØDE Arvid Nesjeøy, født 1931 Arild Vidar Harstveit, født 1956 Paul Eli Petersen, født 1923 Aud Håkonsen, født 1927 Edel Tofte, født 1931 Reidar Werner Bakke, født 1921 n Frivillighetsfest 10. oktober kl Alle som bidrar i Grefsen menighet, med stort eller smått er hjertelig velkommen. Festen starter med en eksklusiv konsert i Grefsen kirke, og fortsetter med mat og hygge i vårt nyoppussede menighetssenter. Påmelding senest 4. oktober til eller

9 Kulturkvelder med Musikk og Maleri Fem onsdager på rad inviterer Nordre Aker Kirkeakademi til kulturkvelder under overskriften Musikk og Maleri. De to første kulturkveldene foregår i kirkestuen på Nordberg,de tre neste i Grefsen menighetssenter. Onsdag 16. oktober: Den dramatiske kjærligheten 10. oktober er det 200 år siden Giuseppe Verdi ble født. Han skrev musikk til intense operaer med uttrykksfulle melodier. Mens musikken spiller, konverserer personene og står fram som individuelle og troverdige skikkelser. Malerkunsten denne kvelden henter tema fra tre av hans verk, fra operaene Nabucco (Nebukadnesar), La Traviata og Aida. Tid og sted: Nordberg kirkestue kl Onsdag 23. oktober: Sang og satire i London Onsdag 6. november: Moderne tider i USA På begynnelsen av 1900-tallet blir New York et symbol på USAs finansielle og teknologiske overlegenhet. Og nå starter statenes underholdningsliv. George Gershwin skriver musikk med liv, rytmer og optimisme. Den fremste amerikanske maleren i mellomkrigstiden er Edward Hopper. Men hans bilder handler om noe helt annet, nemlig ensomheten og fremmedgjørelsen i storbyen. Tid og sted: Grefsen menighetssenter kl Onsdag 13. november: Revolusjon og realisme i Paris Georg Friedrich Händel komponerer sine mest kjente verk i London. Men så går han av mote - inntil han i løpet av tre uker skriver sitt mesterverk, Victor Hugo utga romanen Les Misérables (De elendige) i Den oratoriet Messias. William Hogarth er grafiker og maler, kjent for sine handler om en mann, Jean Valjean, som bruker et liv på å gjenopprette de sosialkritiske karikaturer. Med ham starter gullalderen i britisk malerkunst. nederlag han har lidd. I 1980 kom så musikalen som bygger på romanen. Mon tro om Hoharth og Händel noen gang traff hverandre i London? Og i år har filmen Les Miserables gitt Victor Hugos tekst ny aktualitet. I OPPSTART Tid og sted: Nordberg kirkestue kl malerkunsten skal vi se på den retningen som kalles realismen, og som Kick-off-helg blir fredag 10. januar kl og lørdag 11. januar kl.12- Gustave Corbet er den fremste eksponenten for. Han ville ikke male det 17. Presentasjonsgudstjeneste søndag 12. januar kl.11. Opplysninger om foresatte: 16 skjønne, men det sanne. Tid og sted: Grefsen menighetshus kl Fars fulle navn: 17 Fars mobil: Onsdag 30. oktober: Vakkert og galant i Wien og Paris Wolfgang Amadeus Mozart etterlot seg en rikdom av musikk i alle genrer, opera, symfonier, konserter for ulike instrumenter, kirkemusikk og kammermusikk. Men hva er myter og hva er sannheten om Mozart? Er det sant at han døde fattig og glemt i Wien, mens hans komponerte sitt eget requiem? I Frankrike har rokokkostilen utviklet seg og blitt dominerende i billedkunsten over det meste av Europa på 1700-tallet. Maleriene passer den rike adelens dagdrømmer, med galante fester og pikante scener. Tid og sted: Grefsen menighetssenter kl Programansvarlige Ansvar for disse kveldene har Geir Hegerstrøm og Gunnar Grøndahl. Arrangementet er et samarbeid mellom Nordre Aker kirkeakademi, Nordberg og Grefsen menigheter. Praktisk Alle møtene starter kl og varer til kl Det blir enkel servering av te og kaffe, frukt og småkjeks. Inngangspenger: kr 100,- for ikke-medlemmer av Kirkeakademiet og kr. 50,- for medlemmer. n Foto: Tove Marit Hasle KONFIRMANT I GREFSEN 2014 Innskrivning tirsdag 22. oktober kl i Grefsen kirke I Grefsen starter vi med konfirmasjonsforberedelser i januar Konfirmasjonene er 30. og 31. august og 6. og 7. september. Du får den dagen du og familien ønsker. Du får være med på: Fem helgesamlinger med interessegrupper. Sommerleir: Tirsdag 24. lørdag 28. juni, på Strand leirsted. Detaljert helårsplan deles ut ved innskrivningen. Vi har svært mange konfirmanter i Grefsen, i fjor var det 130 som ble konfirmert, og du blir en del av en stor gjeng med ungdommer. Fellesskapet er viktig, og det krever at du går inn sammen med de andre i de oppgavene du får. Alle samlinger og all undervisning er obligatorisk, vi fører fravær når du ikke kommer. Konfirmantåret byr på mange opplevelser, nye kunnskaper om kirken og kristen tro, og kanskje mange nye venner? Du får bruke talentene du har, du får mye å tenke på om livet du skal leve, og du vil komme nær innpå andre på leir. Du får også møte unge medarbeidere (tidligere konfirmanter) som både hjelper deg og viser deg at den ånde lige siden av livet er ganske viktig. Om du vil, kan du bli ung medarbeider etter konfirmasjonen. Dersom du ikke er døpt, kan du likevel være konfirmant. Vi har dåp noen uker før konfirmasjonen. Da kan du bli døpt sammen med andre, i en egen dåpsseremoni i kirken. Hvert år har vi også med noen konfirmanter med utviklingshemming. De er en fin og viktig del av fellesskapet. BETALING Konfirmantåret koster kr inkludert sommerleir. Dere får tilsendt giro for innbetalingen etter innskrivningen. Merk innbetalingen med konfirmantens navn. KONTAKT Grefsen kirke ved kateket Geir Hegerstrøm Mail: Sms: Spørsmål angående konfirmasjonstiden kan stilles til kateketen. Lever skjemaet på innskrivningen 22. oktober kl.17, i Grefsen kirke. Hvis du ikke kan komme denne dagen, kan levering skje til mailen over, eller direkte til kirken. Sammen med skjemaet skal det leveres: kopi av dåpsattest (gjelder ikke de som er døpt i Grefsen kirke). kopi av fødselsattest for udøpte. et nyere passfoto av konfirmanten. Husk navn på baksiden av bildet. evt. kopi av «Endring av navn» hvis du har skiftet navn siden dåpen. INNSKRIVNINGSSKJEMA Disse opplysningene er nødvendige for rett innføring i kirkeboken. De blir behandlet konfidensielt. Vennligst bruk blokkbokstaver. Opplysninger om konfirmanten: Navn: Gateadresse: Postnummer og sted: Personnummer: Mobil: Mail: Fødselskommune: Dåpsdato/år: Kirke/sted for dåp: For udøpte, kryss av her: Valg av konfirmasjonsdag/tid (sett nøyaktig kryss, alt. 1 og 2) Lørdag 30. aug. kl. 11 Lørdag 30.aug. kl. 13 Lørdag 30. aug. kl. 15 Søndag 31. aug. kl. 11 Søndag 31. aug. kl (for dem som bor i Maridalen) Lørdag 6. sept. kl. 11 Lørdag 6. sept. kl. 13 Lørdag 6. sept. kl. 15 Søndag 7. sept. kl. 13 Vi gjør oppmerksom på at vi kan ha maks 25 på hver gudstjeneste, av hensyn til plass, fellesopplevelsen og brannsikkerhet. Sett derfor opp et første og andre valg for tidspunkt. Det pleier å løse seg på en god måte. Andre opplysninger av betydning som konfirmantlæreren din bør kjenne til for at DU skal få det best mulig i konfirmanttiden. (F.eks. allergi, epilepsi, lese-/skrivevansker, spesielle hensyn): Fars mail: Mors fulle navn: Mors mobil: Mors mail: Eventuelle andre foresatte: Vi tillater / tillater ikke (stryk det som ikke passer) at det offentliggjøres bilder av vår konfirmant, tatt under konfirmasjonstiden, på menighetens hjemmeside eller i Talefoten. Vi tillater / tillater ikke (stryk det som ikke passer) at vår konfirmants navn offentliggjøres i Talefoten i mai 2014, for å kunngjøre konfirmasjonsdatoer. n

10 møteplassen Grefsen/Kjelsås Husflidslag har temakveld tirsdag 8. oktober kl på Frysja 33, Kjelsåsvn Denne kvelden skal det handle om brannsikkerhet. Inngang kr. 30.-/35,- Enkel servering Utlodding. Buss 25 og 54 stopper utenfor. Strikketreff «Pinner og prat» onsdag 9. og 23. Oktober kl i Frivillighetssentralen, Glads v. 47. Husflidsmarked på Engebråten skole 9. og 10. november kl Pensjonistforeningen B21 holder møte tirsdag 29. oktober kl påldresenteret. Den kjente trubadur Tore Magnus vil under holde. Velkommen! Henv. f. ø Hugo Pran, tlf , e- mail; Kjelsås Bedehus Torsdag 10. oktober kl Bibeltimekveld på Korsvoll m/ Svein Granerud; «Jesus i det gamle testamente». Fredag 11. oktober kl Formiddagstreff. Besøk av vår diakon Anette Norman og Sjøglimt musikklag fra sjømannskirken. Torsdag 24. oktober kl Fellesskapskveld på Korsvoll m / Eivind Kåre Osnes; «Tro». Tirsdag 29. oktober kl Festkveld m/ Arnfinn Skåheim og Misjonsmusikken fra Jessheim. Alle er velkommen til Kjelsås Bedehus! Se også Stoff til neste nummer sendes innen 9. oktober. Babysang i Grefsen kirke, Glads vei 45 Velkommen til Babysang i Grefsen kirke annenhver torsdag, i ulike uker kl Vi har sangsamling kl Etter sangstunden samles vi til hyggelig lunsj og prat. Babysang er gratis, men lunsjen koster kr. 25,- Det er babysang 26. september, 10. oktober, 24. oktober, 7. november, 21. november og 12. desember. For mer informasjon kontakt diakon Anette Norman, eller , eller se menighetens nettsider. Babysangen har sin egen Facebook-side; Babysang i Grefsen. Søk oss opp og «like». Lørdagskafé og fester for mennesker med utviklingshemming Nordberg og Grefsen menigheter arrangerer lørdagskafeer og fester for mennesker med utviklingshemming, i bydel Nordre Aker. Foreldre, familie, venner og ansatte i boligene er også hjertelig velkommen. På kafeen selger vi bl.a. vafler, pølser, te/kaffe og mineralvann. Programmet varierer med sang, musikk, dans, film, bingo osv. Høstens datoer: 5. oktober kl : Lørdagskafe på Grefsen menighetssenter, Glads vei november kl.12-14: Lørdagsfest og konsert på Grefsen menighetssenter, Glads vei 47. Oslo salongorkester spiller. Arrangementet skjer i samarbeid med Nordre Aker Røde Kors. 7. desember kl : Adventsfest i Nordberg kirkestue, Kringsjågrenda 1 For mer informasjon kontakt, Tone Warhuus, diakon i Nordberg: eller oslo.kirken.no, eller Anette Norman, diakon i Grefsen: eller oslo.kirken.no. Hyggetreff for eldre, på Grefsen menighetssenter Velkommen til hyggetreff for eldre på Grefsen menighetssenter, Glads vei 47, en onsdag i måneden kl Vi har interessante foredrag, god bevertning, utlodning, andakt, sang og musikk. Dette semesteret er det hyggetreff: Det blir ikke noe hyggetreff på menighetssenteret i september pga busstur 18.sept. 30. oktober: «Kjente og ukjente steder i Paris» -et billedkåseri av Lajla Pryser. 27. november: Sang og musikk av Karsten og Arne Rasmussen og Johnny Hermansen. 11. desember: Adventstreff med andakt og menighetsbarnehagens julespill. Har du spørsmål eller trenger transport til hyggetreffet kan diakonen kontaktes. Tlf.nr til kirkekontoret tlf el. oslo.kirken.no. Menighetspleiens høstfest Grefsen menighetspleies tradisjonelle høstfest blir mandag 21. oktober kl på Grefsen menighetssenter. Det blir tale for dagen, underholdning, allsang, utlodning og god servering med snitter, kaffe/ te og kaker. Alle er hjertelig velkomne enten de bor hjemme eller på sykehjem. For nærmere informasjon kan diakonen kontaktes; Hverdagstro temakvelder Diakonutvalget i Grefsen kirke inviterer til temakvelder med hovedoverskriften «Hverdagstro hvordan bruke troen i hverdagen?» Vi ønsker å inspirere til refleksjon over troen vår, og i oktober blir temakvelder tre onsdagskvelder på rad, med fokus på troen og livet. Vi har invitert spennende foredragsholdere til å inspirere og utfordre oss. Det blir tid til samtale om temaene etter foredragene. Onsdag 9. oktober kl. 19: Vi ser filmen «Bare skyer beveger stjernene», og lar den være utgangspunkt for samtalen. Gudmund Hummelvoll og Diakonutvalget leder kvelden. Onsdag 16. oktober kl. 19: Odd- Cato Kristiansen, fengselsprest på Ila, snakker om temaet; «Tro i møte med mennesker på livets kant». Onsdag 23. oktober kl. 20: Henrik Syse, filosof og forfatter snakker om temaet «Tro og tanke tro og samfunn». Refleksjoner om spennende og viktige møter. Alle temakveldene er på Grefsen menighetssenter, Glads vei 47. Kjelsås Sanitetsforening Vi ønsker hjertelig velkommen til vårt møte onsdag 2. oktober kl på Grefsen/Kjelsås Eldresenter. Underholdning. Bevertning. Ta gjerne med bekjente. Vel møtt. Grefsen-Kjelsås Eldresenter Kafeteriaen er åpen fra kl ! Middag kl Fredager middag kl Grefsen-Kjelsås Eldresenter AS er for pensjonister. Eldresenteret har flotte lokaler til utleie. Ring for informasjon. Følg med på oppslagstavlen på senteret når det gjelder generell informasjon om kurs og aktiviteter. Tirsdag 1. oktober kl. 15: Bingo, ingen påmelding. Onsdag 2. oktober kl : Mannekengoppvisning, høstens moter. Torsdag 10. oktober: Synstest v/ optiker Beldring. Påmelding i resepsjonen. Onsdag 16. oktober: Hørselstest, v/ audiograf Andresen. Påmelding i resepsjonen. Torsdag 17. oktober: Temadag ved Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Kl Torsdag 17. oktober: Synstest v/ optiker Beldring. Påmelding i resepsjonen. Torsdag 17. oktober kl. 18: Pubaften. Ingen påmelding. Ta med danseskoene. Tirsdag 5. november kl. 15: Bingo, ingen påmelding. Torsdag 7. november kl. 15: Filmaften. Vi har fått et nytt trimrom på senteret, så frisk opp gamle nyttårsforsetter, og møt opp. Senteret har begynt med Gladdans for eldre, i regi av Seniordans Norge. Det blir dans på fredager, klokken Regnbuen Åpen Barnehage formiddagstreff Vi holder åpen barnehage mantors kl og fredag kl i Folkets Hus på Kjelsås, Myrer vn. 40. Barnehagen er for omsorgspersoner med «hjemmeværende» barn i alderen 0-6 år. Vi har sang samlinger og ulike aktiviteter. For mer info, kom innom eller ring kontaktperson Trude Johansen, tlf Velkommen! Civitan Club Grefsen-Kjelsås Har du litt fritid til overs og lyst til å gjøre noe for dine medmennesker, kontakt Roy Jensen, tlf Civitan har møter den 2. og 4. ons dagen hver måned på Frysja 33. Kaffe og vaffel på Rema 1000 Nordre Aker Røde Kors har stand siste torsdag i hver måned k på Rema 1000, Stillatorget. Velkommen til en prat. Nordre Aker Røde Kors: Besøkstjenesten Vi trenger flere besøksvenner! Det er stadig etterspørsel. Så har du lyst til å gjøre noe for et medmenneske, ta kontakt med oss: Bente Sand, tlf , e-post: John Haugen, , e-post: n Her er det fint å ha fest. Kanskje kommer det noen bilder på veggen bak også? Ypperlig, nytt festlokale Hovedetasjen i menighetssenteret skulle være ferdig ombygd og fornyet til 1. september. Det holdt akkurat. Og godt var det, for søndag 1. september skulle Tone Marie Beisland feire sin konfirmasjon i menighetssalen. Det ble en flott fest, med 50 gjester, forteller mamma Hanna Holm Beisland. Menighetssalen er blitt så pen, kjøkkenet fungerte godt og det er jo unektelig greit med fine, nye toaletter ved inngangshallen, legger hun til. Helt ferdig var ikke menighetssalen. Den har fått tre vinduer mot nord, men døra var ikke satt inn ennå. Når dette leses, er den nok på plass. Og så skal det en del forskjønnelse til. Menighetssalen bør få nye og flere møbler. Salen kan romme mer enn 150 gjester, både ved bord og i stolrekker. Salen har fått nytt gulv, penere tak med pendellamper og er nymalt og fin. Men det mangler likevel utsmykning. Vi får håpe dette kommer på plass utover høsten og vinteren. I tillegg må det gjøres en god del med utområdene, både foran og nord for menighetssenteret. Her er en utfordring for frivillige som liker hagearbeid. Det mangler ikke mye på at også underetasjen er ferdig. Også der blir det gjort et omfattende arbeid. Det som synes best, er en ny nødutgang mot øst. Hele kjelleren er brannsikret. Alt skal være ferdig i begynnelsen av november. Den nye menighetssalen egner seg altså ypperlig til møter, fester og TAKK! Vi i staben i Grefsen kirke gleder oss over at oppussingen av menighetssenteret begynner å nærme seg slutten. Det har vært en nyttig og nødvendig rehabilitering, og resultatet har blitt flott! Vi gleder oss til å ta huset i bruk. Vi vil benytte anledningen til å rette en stor takk til alle som har minnesamvær, til alvor og lek dog uten alkohol. Det er bare å ta kontakt med menighetskontoret for å bestille lokalet til ditt arrangement. n Tekst: Jon Andreas Hasle Foto: Hanna Holm Beisland vært med i dugnadsarbeid i forbindelse med rehabiliteringen. Det har vært en flott gjeng med frivillige som både har bidratt i byggekomiteen, klargjøring av ute- og inneområder før byggearbeidet begynte og opprydding i etterkant. Dere har gjort en stor og uvurderlig innsats! Vi er heldige som har så mange frivillige som står på for menigheten vår! Takk! n FORMIDDAGSTREFF Kjelsås bedehus Fredag 11. oktober kl Adresse: Myrerveien 4. Besøk av vår diakon Anette Norman og Sjøglimt musikklag fra sjømannskirken. Bevertning. Alle er hjertelig velkommen! Kontaktperson: Jorun Ljosland Mob:

11 Muntert på PubQuiz Vet du at du kan møte ivrige «quizere» på Grefsenplatået? Hver tirsdag kveld arrangeres Quiz på Flamingo Bar & Restaurant. J eg møtte en munter gjeng på terrassen utenfor lokalitetene til Flamingo i varmt høstvær. De var spente på kveldens quiz og håpet det kom mange, men det var vel for tidlig på høsten. I fjorårssesongen pleide de å være tre-fire lag. Vanligvis stilles det allmenne spørsmål, og mange har sine favorittema. Det spenner fra religion til fotball. En god blanding av alt, også litteratur, historie og nyheter er populært. Lærerikt. De arrangerte temakveld i forbindelse med at Kjelsås idrettslag hadde 100-årsjubileum. Så det er bare å komme med ideer. Et par timer med ark og blyant Alt er godt forberedt. Halvannen side med spørsmål. Her kan du som leser prøve deg på et knippe: Hvem var første kvinnelige stortingspresident, og fra hvilket parti kom hun? Nevn to av populærnavnene på de tre store 28 cm s kanonene på Oscarsborg festning? Hvor mange master er det på en fullrigger? Hva heter ugla til Harry Potter? Og siden vi er på pub, må vi ta med spørsmålet: Darwins bok «On the Origin of Species» kom ut samme år som Frydenlund bryggeri ble grunnlagt. Hvilket år? Kveldens quizmaster forteller at de gjerne holder på et par timer. En god sosial møteplass. Vinnerlaget lager spørsmålene til neste gang. Serveringssted i 60 år Brødrene Raja driver Flamingo. I kveld er det Jawad som representerer innehaverne. Han er godt fornøyd med at PubQuiz er etablert, og han synes det er moro å kunne Konsentrasjon om spørsmålene og ivrig notering av svar. drive et sted som har eksistert i nærmere 60 år. Han og to brødre har holdt på i ni år nå. Gjennom årene har det skjedd forandringer og oppussinger av lokalene. I et siderom har de en 60 tommers skjerm som viser sport, alt fra Premier League til hoppsport. Dette lokalet, med artige lokalhistoriske bilder på veggen, leies også ut til feiring av åremålsdager. Quizlokalene er lyse og luftige med høye stolrygger, noen i kupéform. Det passer quizlagene godt når de skal konferere innbyrdes. Engasjement. Entusiasme. De trenger ingen Dan Børge. n Tekst og foto: Rita Hoel Kjelsåsposten oktober 2013 Handelsbanken stolt sponsor av Kjelsås IL Handelsbanken og Kjelsås IL er blitt enige om å fortsette det gode samarbeidet. Vi er veldig glad for at en bank med kontor i nærmiljøet vårt tar et slikt ansvar, sier leder Bernt Rotnes i Kjelsås IL. Handelsbanken, som i disse dager flytter inn i nye lokaler i Nydalen, har vært sponsor for Kjelsås IL i flere år, og har nå forlenget denne avtalen til april Vi synes det er moro å jobbe sammen med Kjelsås IL om et så bra arbeid, sier Bente Bjerkvold, banksjef for Handelsbanken i Nydalen. En annerledes bank Handelsbankens kunder skiller seg fra andre ved å være langt mer fornøyd, viser mange undersøkelser. Banksjef Bente Bjerkvold forklarer det med at Handelsbanken tenker annerledes: Vi liker å tenke motsatt! Når de andre legger ned kontorer, åpner vi nye. Vi ønsker med kontoret i Nydalen og andre steder å være tettest på kundene våre. I tillegg er vi opptatt av å gi personlige råd som virkelig er til kundenes langsiktig beste, og ikke bankens kortsiktig beste. Derfor har vi ikke bonuser, salgsmål, budsjetter og annet som kan stå i veien for de beste rådene, sier Bente Bjerkvold i Handelsbanken Nydalen. Viktig for Kjelsås IL Leder Bernt Rotnes i Kjelsås IL sier det er viktig med den økonomiske støtten som kommer via sponsorer, og er svært glad for at det gode samarbeidet med Handelsbanken fortsetter. Handelsbanken har i dag draktreklame på alle aldersbestemte grupper i Kjelsås IL s håndballgruppe, og deltar også på arrangementer i regi av idrettslaget. Handelsbanken er også bank for idrettslaget. Fotballskolen august Gratulerer med NM, Torjus! Iherdig trening og talent ligger bak sykkelseieren til Torjus Bern Hansen fra SK Rye i sommer. Torjus vant NM i sprint i terrengsykling. Han stilte på startstreken som første års junior. Juniorer og seniorer kjører i samme klasse i NM-sprint. Torjus kjempet seg gjennom kvart- og semifinaler, og stilte til start i finalen sammen med seks andre. Dramatikken slo til for fullt da kjedet på sykkelen til en av finalistene røk, en annen gikk over Torjus i ledelsen i Norgescup rittet i Horten i august. sykkelstyret. Torjus, og et par av de andre hadde taktisk lagt seg i front fra start, og unngikk uhellene. Torjus valgte å holde avstand til førstemann, slik at han kunne styre unna hvis noe skulle skje. Og det skjedde. Det ble en tur i bakken for junioren som lå i teten. Da smatt Torjus forbi og holdt avstanden til nestemann inn til mål. I fjor vant Torjus to internasjonale seire i årsklassen år. I to Bundesligaritt i Tyskland tok han førsteplassene. Ellers vant han det meste på hjemmebane. Vi gleder oss til å følge utviklingen. Dette er en rytter vi får høre mer om. n Tekst: Rita Hoel Foto: Tord Bern Hansen Herlig sommervær da fotballskolen startet.rundt 220 spillere var påmeldt i år også. Noen fryktet at å arrangere tre aktiviteter i samme uke (fotballskole, langrennsgruppas multisportsuke og håndballskole) ville føre til redusert antall på fotballskolen som var det opprinnelige etter ferietilbudet for barna. Men nei, interessen for å komme i gang igjen etter ferien var så stor at alle aktivitetene var fulle! På Grefsen stadion fikk jeg en prat med Dag Halvorsen (på trappa), som også i år ledet fotballsko len godt hjulpet av Jon Sørensen og Wenche Westberg som hadde full kontroll på alle brødskivene, påleggssortene og drikken som serveres til sultne fotballspillere midt på dagen! Når så mange skal mettes, kan ikke alle komme på en gang! Ute på stadion traff jeg trenere Hanne Mollekleiv og Herman Oulie Nyhagen som ledet jentelaget Det var i alt 25 trenere rekruttert fra A-laget og juniorfotballen. Kari Solvang Andreassen (tekst & foto) Kontor: Grefsen stadion, Neptunveien 8/12 Postadresse: Pb 13, Kjelsås, 0411 Oslo Telefon: Telefax: Kjelsåsposten redigeres av Kjelsås IL

12 Eirik Brandsdal på hjemmebane under Kjelsås Langrenn s Multisportuke Kjelsås Langrenn arrangerte for 4 året på rad multisportuke siste uka i sommerferien med 180 deltakere fra år. I tillegg til foreldre og trenere fra langrenn- og alpingruppa i bidro også klubbens juniorløperne som trenere og lagledere. Noen hovedpunkter fra uka er allsidighet, nye utfordringer, mestring, naturopplevelser, sosiale aktiviteter, nye venner og mye moro. Allsidighet er viktig i ung alder og det ble gjennomført mange ulike aktiviteter som allsidig barmark,(spenst/hurtighet, ba lanse/koordinasjon og kondisjonstrening), rulleski, gymsalaktiviteter (styrketrening turn m.m), terrengsykkel, kanopadling, stand up padling (SUP), sandvolleyball og orientering. Aktivitetene er tilpasset de ulike aldersgrupper med økt treningsfokus for de eldste grupper og med mer innslag av lek for de yngste. De eldste har i hovedsak vært gjennom de samme aktivitetene som de øvrige men krydret med rulleskiskyting i Holmenkollen, turn og trampo line aktiviteter i Heminghallen. De fikk også glede av egen rulleskiøkt med Eirik Brandsdal hvor han lærte bort noen av sine «sprint-triks.» Et av høydepunktene for multisportuka er den store «multisportstafetten». Stafettlagene består av løpere fra hver årsklasse med den eldste som lagleder. Stafetten starter med at lagene skal pugge et limerick som skal fremføres ved målgang, deretter er det etapper med løp, orientering, svampekasting og sykkel. Eirik Brandsdal skapte stor entusiasme og glede da han ble med på årets multisport-stafett som lagleder på et av lagene. Eirik Brandsdal har selv fortalt om sin deltagelse på nettsiden: Multisportuka ble avsluttet med 4 forskjellige overnattingsturer til Trollvann, Ørfiske, Kjulstjern og Kobberhaughytta som ligger i Lillomarka eller Nordmarka. Vi viser også til omtale av Multisportuka i lokalavisen Nordre Aker budstikke. sport-nordre-aker/pa-stafettlagmed-eirik-brandsdal Kjelsås Alpin yngste er i gang med trening! møtte barn være med i Stadionhallen og prøve ut øvelser. De største barna viste frem øvelsene og de minste kopierte. Masse glade og fornøyde barn og det så ut som det var en del foreldre som også fikk lyst til å slenge seg med i øvelsene på gulvet! Dette er første gang barmarkstreningen for alle starter så tidlig på høsten. Øvelsene er turnrelaterte, og passer bra også for Treningen i Kjelsås Alpin er allerede godt i gang - onsdag 21. august startet barmarkstreningen opp. Denne dagen var det kickoff hvor over 50 "gamle" og nye barn dukket opp og koste seg med hyggelig samling og innføring i høstens trening. Vi startet med en deilig middag for alle med grønnsakssuppe med brød og saft på klubbhuset på Grefsen stadion. Deretter fikk alle fremdem som driver med andre idretter. I tillegg til turn og bevegelighet, er styrke, spenst, balanse og stabilitet det viktigste vi trener på. Treningen gjøres av "proffe" trenere, og er nøye planlagt blant annet ved at rette linjer og skadeforebyggende arbeid også blir ivaretatt. Treningen har blitt godt mottatt og vi har mange påmeldte. Men hvis flere har lyst til å være med, så er det bare å melde seg på! Litt om Kjelsås Alpin: I alpingruppen trener jenter og gutter i samme grupper. Det er ingen aldersbegrensning, men det forutsettes at barnet klarer å ta heisen på egenhånd og kan ploge ned en enkel bakke uten hjelp. Utøvere under 10 år trener hver onsdag i hallen på Grefsen stadion og når snøen kommer på ski tirsdager og torsdager. Treningen på ski starter så fort det blir kaldt nok til å produsere snø nok til en god såle. Skitreningen foregår i Oslo Skisenter. Utøverne fra 10 år (født 03) trener året rundt, barmark, skisamlinger, ski tre-fire dager i uken og renn for de som ønsker det. Treningen vil være i Oslo Skisenter, samt bakkene i nærheten. Alpingruppas visjoner utvikle skiglede og alpine skiferdigheter være for løpere på alle nivåer og årsklasser ha ett treningstilbud for bredde og ett for konkurranse ha høyt kvalifiserte trenere fremme sunne holdninger til idretten og til hverandre være en klubb med en sosial profil og med rom for hele familien For mer informasjon om Kjelsås Alpin se hjemmesiden Sees vi? Linda Johansen Jubileumskamper i basket på Storosenteret Det var et fornøyd styre i Kjelsås basket som ryddet plass foran Storosenteret torsdag 5.september på ettermiddagen og kvelden. Da hadde 8 lag i aldersgruppene 12 til 14 år spilt seg gjennom fire timer med innledende kamper,semifinaler og finaler. Til slutt var det gutta i Kjelsås town Chicken Wings som stakk av med seieren. I fire timer forvandlet vi en ellers kjedelig plass foran Storosenteret med rythm&blues,rap,aktivi tet,glede,entusiasme og ikke minst spenning.stor takk til Storosenteret som lånte oss plassen og basketforbundet for lån av mobile kurver. Jeg syns dette ble en flott markering av Kjelsås IL som en vital 100-åring. Jon Aadne Aadnesen (leder Kjelsås basket) Bilder: Kari Solvang Andreassen

13 Frivillighetssentralen ønsker alle velkommen til nyoppussede lokaler. Vi holder som vanlig åpent mandag-tirsdag fra kl. 10 til 16, og byr på kaffe og hyggelig selskap. Stikk innom en tur! Trenger du hjelp i hverdagen, ring oss på Vi kan hjelpe med ganske mye. VELKOMMEN TIL OSS! Bok i lunsjen Torsdag 3. oktober: Jon Michelet. Torsdag 17. oktober: Tema Sykdom. Torsdag 31. oktober: Knut Hamsun. Torsdag 14. november: Tema Språk. Torsdag 28. november: Orhan Pamuk. Vel møtte på Frivillighetssentralen! Flott brukt tøy Torsdag 17. oktober kl. 18 i menighetssalen, Glads vei 47. Åpningstider man. - tors. kl Besøksadresse Gladsvei 47 Tlf.: mail: hjemmeside: Allehelgensdag i Grefsen kirke søndag 3. november kl : Gudstjeneste v/sogneprest Trygve Magelssen, diakon Anette Norman og Diakoniutvalget. Vi tenner lys og leser opp navnene på de i vår menighet som har blitt stedt til hvile det siste året. Kantor Erlend Fagertun spiller og damekoret «Evas epler» synger. Etter gudstjenesten og fram til kl er kirken åpen,og det blir kafé i kirkerommet. Velkommen innom for en stille stund, en prat og en kaffekopp. Kl ønskes alle velkommen til kirken til kammerkoret Utsiktens konsert; «The Grefsen sessions», med band og blåsere. Under- eller overgang i det blå Utbygger av boligområdet Nydalen Kvarter er for lenge siden pålagt å bygge en fotgjengerundergang under jernbanen. Dette har ikke skjedd, og et utålmodig bydelsutvalg vedtok i juni å purre på saken. Behovet for en undergang er enda større nå som Morellbakken skole har startet. Utbygger mener det er problematisk å lage en undergang på grunn av noen oljeførende rør i grunnen. De vil heller lage en bro over jernbanen og knytte denne til gangbroen over Ringveien, sørøst for Betzy Kjelsbergs vei. Men dette vil ikke Statens vegvesen tillate, både av estetiske grunner og fordi en bro gir lengre gangvei. Bymiljøetaten vil heller ikke påta seg vedlikeholdet av en slik bro. Det vil imidlertid ISS med glede påta seg. Vegvesenet påpeker i tillegg at olje rørene ikke har budt på problemer ved andre prosjekter langs Ringveien. Så der står saken. Kommunen har forlangt at utbygger stiller en bankgaranti på 20 millioner for dette prosjektet. Men når disse blir brukt, og til hva, er altså usikkert. Og folk i Nydalen er mektig irritert over dette. n Tekst: Jon Andreas Hasle To perler i Grefsenåsen Trollvannstua er en markastue med tradisjoner tilbake til Mange har vel startet skiturer fra Trollvannstua, eller brukt slalåmbakken like ved. Men Trollvannstua er mer enn slalåm og vintersport. Den er åpen hele året. Der kan du nyte nistepakka di eller kjøpe hjemmelaget bakst og husmannskost. S tua holder stengt mandag og tirsdag, men er ellers åpen på dagtid. I vintersesongen, når det er drift i slalåmbakken, har stua kveldsåpent hver dag. Nytt i høst er langdag på onsdager til kl. 20 med middagsservering, dagens varmrett eller dagens suppe. Dette tilbys også i helgene og når det Min kjære katt har blitt borte. Sort med hvite labber og bryst. Sort stripe på venstre bakfot. Rødt halsbånd. Henv er kveldsåpent i vintersesongen. Sommerfestivalen på Grefsenkollen, OverOslo, ble svært vellykket i år, med totalt besøkende fordelt på fem dager. Alle konsertene var utsolgt, så vi kjører på med ny festival i 2014, forteller Lars Fosdahl, som er prosjektleder for festivalen. Grefsenkollen-ekspressen, gratis veteranbuss fra Storo onsdag - lørdag, er et nytt tilbud i år. Stadig flere har benyttet seg av bussen utover sommeren etter hvert som tilbudet har blitt kjent, sier en fornøyd Lars Fosdahl. Han forteller videre at kjøkkenet nå har blitt pusset opp og fått bedre kapasitet, slik at de står godt rustet til å ta imot flere gjester. Det er noen år siden det var sandvolleyball-bane på Sverre Enevolds plass, men ennå kan man se restene etter banen. Den ligger der som ei grop der det stikker opp rester av tidligere installasjoner. Og ugress og villniss vokser høyt. Det er skjemmende for et ellers pent opparbeidet parkområde. Også lekeplassen bærer preg av manglende vedlikehold. En karusell ligger havarert på plassen. Den har nok gjort sin siste rundtur. Men hvem tar jobben med å rydde opp og holde slike områder ved like? Talefoten spør spesialkonsulent i Nordre Aker bydel, Knut Hammervold. Inneserveringen har pause mellom lunch og middag. Men i sommer har det vært uteservering hele dagen, og dette fortsetter i helgene utover høsten. En ny, stor pizzaovn er montert ute, og der lager de pizza med norske råvarer. Vi har en klar målsetting om å ha et tilbud på Nå har arbeidet på Myrerjordet startet opp. Der planlegges det, i tillegg til kunstgressbanen, også en sandvolleyball-bane. Planen er at masse som graves opp fra volleyballbanen på Myrer, skal brukes til å fylle hullet på Sverre Enevolds plass. Det er litt usikkert når dette vil skje, enten i høst, eller til neste år. Bruk av masse fra Myrerjordet blir den billigste måten å gjøre dette arbeidet på, da vi slipper å deponere masse og slipper å kjøpe ny masse, forteller Knut Hammervold. Men hva skjer med lekeplassen og karusellen som har havarert? Jonas Særvold og Theres Moren foran den nye pizzaovnen på Grefsenkollen. Grefsenkollen alle dager, hele tiden og for alle, men per i dag holder vi stengt på mandager, forteller Lars Forsdal. n Teks og foto: Tove Marit Hasle Vi vil vise flott, brukt tøy for personer fra 6 til 70 år. Antrekkene er satt sammen til spennende kreasjoner av klær, vesker, sko og tilbehør, alt plukket fra vårt rikholdige Grefsenkollen-ekspressen. lager på sentralen. Dette kan etter visning 24 kjøpes til en rimelig penge. 25 Ikke bli sittende hjemme, karer! Her er mye for enhver smak. Lett servering. Hva skjer med volleyball-gropa på Sverre Enevolds plass? Vi har jevnlige sikkerhetskontroller av lekeplasser, sist nå på forsommeren. På grunn av lave budsjetter må vi ofte fjerne ting, hvis vi ikke har råd til å erstatte det. Så mest sannsynlig vil nok karusellen bli fjernet. Vi håper på økte midler så vedlikeholdet kan bedres, men dette vil bli avklart i budsjettbehandlingen i høst. Men vi har klart å heve standarden på flere lekeplasser ved hjelp av frivillighetsmidler og dugnad, avslutter Knut Hammervold. n Tekst og foto: Tove Marit Hasle

14 diverse mat diverse VELVÆRE & HELSE Grefsen Bakeri og konditori Lettvintveien 39 tlf Alt i bakevarer Vi tar i mot bestillinger Velkommen til en helsebringende behandling! Allergi Hodepine/migrene Muskel-/skjelettplager Slapphet/utbrenthet Stress og uro Søvnløshet Immunforsvar Bekkenløsning Hormonelle plager Mage/tarm Svimmelhet Angst REFLEKSOLOGI KLINIKKEN Refleksolog Ingvill Nilssen Tlf Kjelsåsveien 114 refleksologiklinikken.com Tlf KOM I FORM! Styrke Spinning Zumba Mensendieck Yoga Alt innen fysioterapi og Manuellterapi Trykkbølgebehandling Kjelsåsveien Oslo. Stillatorget Advokat Stein Nortvedt MNA Vitusapotek Kjelsås - Stillatorvet Jubileumstilbud i oktober Avtalegiro, ingen biningstid Advokatvirksomhet Arv, Testament, Dødsbo/Generasjonsskifte, Familie Kjelsås Dyreklinikk Våre åpningstider er: Erstatning, Mangler ved bolig, Avtaler. Inkasso, Selskapsrett, Rettstvist Midtoddveien 9 Man/Tors 9-18, Tirs/Ons/Fre 9-17, lørdag Oslo Meglervirksomhet Kontakt: tlf , fax Standard eiendomsmegling Tlf Behandlingstilbud: Generasjonsskifte/Dødsbo med eiendomstransaksjon. Felleseierskifte med salg av bolig Åpningstider manuellterapi 1/2 times gratis konsultasjon Mandag: Torsdag: generell fysioterapi Tlf: e-post: Tirsdag-onsdag: Fredag: PB 59, Kjelsås, 0411 Oslo GODE PARKERINGSMULIGHETER med.treningsterapi, redcord 27 idrettsskader GYNEKOLOGISK KLINIKK Kjelsås Legesenter trykkbølgebehandling LINDERUD SENTER Regnskapsbistand Vi har åpnet ansatt en en ny ny avdelig medarbeider på Frysja, og har ledig kapasitet for for nye nye kunder. kunder. Adr.: Frysjaveien 33 C Anne Baisgård Christin Bakkeli ET MANGFOLD AV VARER OG TJENESTER DU FINNER OVERSIKTEN I TALEFOTEN Kontakt med Japan? Statsautorisert translatør i Japansk, Autorisert Oslo Guide, konsulent: Tolketjenester, oversettelse, opplesning, kåseri, video-teksting, rapporter, seminar, delegasjoner, besøk osv. Japansk-norsk-engelsk Japan Consult, M: E-post: Alternativt senter SjamAnnes Hus Et sted å møte andre alternativt orienterte. Erkjenn og utvikle dine evner! Trommereiser, meditasjon, healing, lydmassasje, kanalisering, bevegelse, samtaler, temakvelder, Alternativt utstillinger, gjesteforelesere senter mm. SjamAnnes Hus I tillegg drives akupunkturpraksis. Et sted å møte andre alternativt orienterte. Erkjenn og utvikle dine evner! Trommereiser, Påmelding til meditasjon, kurs / timebestilling: healing, lydmassasje, Mobil: kanalisering, bevegelse, samtaler, temakvelder, utstillinger, gjesteforelesere mm. E-post: Adresse: Nordhagaveien 20 I tillegg drives akupunkturpraksis. GRATIS ÅPENT HUS hver onsdag kl. 19: Påmelding til kurs / timebestilling: Mobil: E-post: Adresse: Nordhagaveien 20 Haugen GRATIS Akupunktur ÅPENT HUS hver og onsdag EnergiTerapi kl. 19: Haugen Akupunktur og EnergiTerapi Gavekort til den som har alt Vi tilbyr alt innen hudpleie, fotpleie, aromatierapi og makeup. TLF.: Voksing av legger kun 130,- Grefsenveien 6d, 0482 Oslo Åpningstider: man-tors 10-20, fre 10-18, lørdag Dr. Ivar Omsjø Henie, gynekolog Dr. Kristine Meidell, gynekolog Timeavtale etter henvisning fra lege. Linderud Senter, Helsetorget plan 3, 0527 Oslo tlf fax Kjelsåsveien 114, 0491 Oslo Tlf Åpent , tirsdager 9-15 SPESIALISTER I ALLMENMEDISIN Per Kristian Arnesen Åse Hildre Haug Ingjerd Guldal Arnulf Heimdal Arne Fetveit Linda Elise Grønvold Timebestilling/ ø.hjelp Manuellterapeutene: Christine Saxegaard Fysioterapeutene: Bernt Fiskeseth, Jan Lien, Heidi Bjærtnes. Terapeuter med og uten kommunal driftsavtale Grefsenveien 61 tlf

15 VELVÆRE & HELSE VELVÆRE & HELSE bil GREFSEN RENHOLDSSERVICE AS hus & håndverk Renhold bedrift, privat og borettslag Hovedrengjøring Vinduspuss Oppskuring og boning Teppe- og møbelrens Be om uforpliktende befaring med pristilbud! Adr: Frennings vei 3, 0588 Oslo Tlf: Mail: Fax: Storo Frisør Bertha-Marie Igesund Grefsenveien Oslo Tlf : mob : Tannlegen på Grefsenplatået Grefsenvn. 94 tlf Allmennpraksis Geir Brandsdal Tannlege Torhild Riise Myrerskogveien 12 Tlf Kontortid: kl 9-15 mandag kl Tannlege på Stillatorget Thomas M. Zupfer MNTF Kjelsåsveien 160, Tlf Ønsker nye og gamle pasienter velkommen! DALYS AUTOSERVICE Reparerer alle slags modeller. Rimelige priser. Åpent man - fre kl Brekkeveien 4J, 0883 Oslo Tlf / SALONG VIBECKE Vi har åpnet i nyoppussede lokaler i Hareveien 10, 2. etg. Åpent hver dag fra (ikke lørd). DAME - HERRE- BARN Ring for avtale, tlf Clinique Grefsen - Fotpleie, off.godkj. - Hårfjerning m/voks - Farging av vipper/bryn Glads vei 20 Kari Størk tlf KJELSÅS FRISØR Kjelsåsvn. 126, tlf Mandag stengt Tirdag og onsdag 9-17 Torsdag og fredag Lørdag 9-13 Rabatt for pensjonister tirsdag og onsdag KJELSÅS BILVERKSTED AS Mekanisk - EU kontroll - Service Ditt lokale bilverksted For timeavtale, ring , eller kom gjerne innom oss. Kjelsåsveien NORD FYSIKALSKE INSTITUTT Kommunal avtale Kjelsåsveien 7 (v/ Skeidbanen) Tlf: Birka Nerstad, Fysioterapeut, Feldenkraispedagog og Fysio Pilatesinstruktør Reisevaksiner Kjelsås Legesenter tlf: Myrer s damefrisør Myrerskogveien 12 (over Spar-butikken) Mobil Tlf Fleksibel åpeningstid Hudpleie Fot leie Maniky Voks Per anent makeup Timebestilling: Tlf.: Adr.: Lett int eien 39 (ved Kiwi på Disen) Mensendieck Mensendieck gruppetrening Individuell fysioterapi din helseinvestering for livet Storo og nydalen MenSendIeck-FySIoterapI as Vitaminveien 11 A (spinn/expert i 1. et.) 0485 Oslo i BESØK VÅR NYE BUTIKK I BUTIKKEN! telefon Annonse_menighetsblad_farger.ind :54:22 Direkte salg av glass, speil, hyller, dusjløsninger, fester og beslag m.m. Egen utstilling av vinduer, dører og rekkverk i glass/stål. Innramming til hyggelige priser. Velkommen til vår utstilling og en hyggelig glassprat i Brobekkveien 104b på Alnabru. Åpningstider man fre til Etablert 1968 TLF: Se også: Møbeltapetsermester Jan Larsen Stopping og trekking av alle type møbler Stort utvalg av stoffer Adr: Grefsenveien 58, 0487 Oslo Tlf: Mob: Epost: Tlf: Epost: Adr: Grefsenveien 58, 0487 Oslo Speil Energiglass Dusjvegger etter mål Glass over kjøkkenbenk

16 hus & håndverk hus & håndverk REKKVERK I GLASS/STÅL! Kom innom vår utstilling i Brobekkveien 104. Din lokale leverandør av rørleggertjenester med god kvalitet til fornuftige priser. Gratis befaring med pristilbud! Ring 815 GLASS ALT INNEN VANN, VARME OG SANITÆR Eivind Slorby Tlf.: ( ) Myrerskogveien Oslo Etablert AUT. TAKSTMANN Siv.ing Espen Weid BOLIGTAKSTERING NÆRINGSEIENDOMMER SKADE OG TILSTANDSVURD. Mobil Johansen & Sønn parkettsliperi etablert Tlf Sliping og behandling av alle typer tregulv og parkett. Gratis befaring! Saturnveien 28 A, 0492 Oslo OPPUSSET RIIS BILGLASS AVDELING PÅ ALNABRU Med over 95 avdelinger er Riis Bilglass Norges største bilglasskjede. FAGKUNNSKAP I MER ENN 50 ÅR 30 ÅPNINGSTILBUD Kom og sjekk frontruta og få gratis spylevæske! FAGKUNNSKAP I MER EN 50 ÅR Totalleverandør av håndverkstjenester. Godkjent kontrollør for uavhengig kontroll ved om-/nybygging av våtrom. Miljø - Komfort - Økonomi Leverandør av Panasonic og Mitsubishi Electric. Service og support på eksisterende anlegg. Leverer luft/luft og luft/vann varmepumper. Anlegg i fra offisielle leverandører Ecoconsult og Miba. Ekstra god pris til beboere i området Grefsen/Kjelsås! Ta kontakt for en uforpliktende, kostnadsfri befaring / Tlf: Glads vei 20, 0489 OSLO Tlf.: / Mob.: E-post: Kjelsåsvn. 174, 0884 Oslo Riis Bilglass Alnabru Brobekkveien 104 b Oslo, Tlf LF s B BILGLASS NO 4LF s BILGLASS NO elektriker n i området Granrud Granrud Elektriske Elektriske AS AS Tlf: Tlf: granrudelektriske.no granrudelektriske.no Granrud Granrud Elektriske Elektriske AS AS Tlf: Tlf: granrudelektriske.no granrudelektriske.no Granrud Elektriske Granrud ElektriskeAS AS granrudelektriske.no granrudelektriske.no Tlf: Tlf: granrudelektriske.no Lettvintveien Lettvintveien 39, 39, Oslo Oslo 31

17 kirkekalender oktober Se også forsiden på kirkens nettsider hver uke for gjeldende ukes gudstjeneste. Søndag 29. september 19. søndag i treenighetstiden Prekentekst: Luk. 9, Jeg vil følge deg. Kl : Høymesse ved sokneprest Trygve Magelssen. Dåp og nattverd. Takkoffer til menighetens arbeid. Kirkekaffe. Søndag 6. oktober 20. søndag i åpenbaringstiden Prekentekst: Ef. 6, 1-4 Vekk ikke sinne og trass hos barna deres. Kl : Høymesse ved kapellan Sigmund Akselsen. Nattverd. Takkoffer til menighetens arbeid. Kirkekaffe. Kl : Dåpsgudstjeneste ved kapellan Sigmund Akselsen. Takkoffer til Barne- og ungdomsarbeidet. Søndag 13. oktober 21. søndag i treenighetstiden Prekentekst: Luk. 12, Ta dere i vare for all slags grådighet! Kl : Familiegudstjeneste ved kapellan Inger Johanne Gjøen. Dåp. Høsttakkefest. 4-åringene deltar. LUDO synger. Takkoffer til Barne- og ungdomsarbeidet. Søndag 20. oktober 22. søndag i treenighetstiden Prekentekst: Luk. 10, Hvem er så min neste? Kl : «Syng håp» ved sokneprest Trygve Magelssen. Band: Tone Ophus, Audun Birkeland, Ketil Hillestad og Daniel Waka. Dåp og nattverd. Søndagsskole. Takkoffer til TVaksjonen. Kirkekaffe. Foto: Jon Andreas Hasle Søndag 27. oktober Bots- og bønnedag Prekentekst: Luk. 15, Da kom han til seg selv. Kl : Skriftemålsgudstjeneste ved kapellan Sigmund Akselsen. Nattverd. Takkoffer til menighetens arbeid. Søndagsskole. Kirkekaffe. Søndag 3. november Allehelgensdag Prekentekst: Luk. 6, Salige er dere. Kl : Høymesse ved sokneprest Trygve Magelssen. Nattverd. «Evas epler» synger. Lystenning. Takkoffer til menighetens arbeid. Søndagsskole. Åpen kirke og allehelgenscafé etter gudstjenesten. Kl : Konsert med Erlend Fagertun og «Evas epler». grefsen menighet Sokneprest Trygve Magelssen Tlf Mobil Bolig: Gml. Kjelsåsvei 2, Tlf Menighetskontoret Glads vei 45, 0489 Oslo Man-fre kl , tlf Bankgiro Kantor Erlend Fagertun Mobil kirken.no Når du skal ha dåp eller bryllup, kontakt Kirke torget i Oslo, tlf , alle hverdager kl Frivillighetssentralen Glads vei 47 Leder Kjersti Vasli Tlf Menighetsrådets leder Gunnstein Norheim Tlf , Kirkegårdskontoret Gravferdskontor Vest, Sørkedalsveien 64 (i tidligere Vestre krematorium). Åpningstid: mandag-fredag kl Tlf kommune.no Grefsenhjemmet Ogmunds vei 18 b, tlf Kapellan Inger Johanne Gjøen Tlf Mobil Diakon/Grefsen menighetspleie Anette Norman Tlf kirken.no Kontormedarbeider Anne Margrete Hoff Tlf Menighetspleiens leder Kirsten Bremnes, tlf Menighetspleiens kasserer Anne-Berit Prestegård Tlf Bank: Kapellan Sigmund Akselsen Kontortlf Bolig: Arilds vei 3 e, Tlf Kateket Geir Hegerstrøm Tlf Mobil oslo.kirken.no Menighetsforvaltervikar Tore Hafnor Tlf kirken.no Grefsen menighets barnehage Glads vei 47 Styrer Ingrid Hernes Tlf der finner du bladet på nettet. Kontorfullmektig Elisabeth Hurwitz Botner Tlf elisabeth.hurwiz. Kirketjener Roy Asbjørn Kristiansen Mandag-torsdag Gave til din kirke Vi pusser opp menighetssenteret og trenger din støtte. Send SMS med kodeord dinkirke til Du gir 100 kr. Takk for gaven! Vi trenger også faste givere. Kontakt menighetskontoret på , spør etter Tore.

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Innhold. Hvem er Gud?

Innhold. Hvem er Gud? Konfirmasjon i kirka? Kanskje har dere allerede snakket om dette hjemme etter at dere fikk Den Norske Kirkes informasjonsbrosjyre; Konfirmant 2016 i posten. Den er ment til informasjon, og som et utgangspunkt

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår.

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet Informasjon om konfirmantåret 2012-2013 i Tananger menighet Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. Tananger

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Konfirmant 2014? Skoger og Konnerud menigheter

Konfirmant 2014? Skoger og Konnerud menigheter Konfirmant 2014? Skoger og Konnerud menigheter Skal JEG bli konfirmant? Kanskje du allerede har bestemt deg for å bli konfirmant i kirken, eller kanskje du fortsatt lurer på hva du skal velge? Før du tar

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk! Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 43 Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!:) KOMMENDE UKE Søndag 18. oktober kl. 11.00 KORSVEI - Østfold Søndag 18.10

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto

NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto Skattejakt og Salmeskatt Av Sjømannsprest Knut Inge Bergem 3-2007 Den store hobbyen i Norge de siste ukene, har vært å sjekke hva familie, venner og naboen tjener. En

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant.

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant. Forord Å lese Elsket er som å prate med en morsom og veldig klok bestevenn. En som sier det som det er, som heier på deg, som peker på Gud for deg, og som kan le godt i løpet av praten. Ønsker du å forstå

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg å være konftrrnanc i Loddefjord menighet! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ JUNI 2014 Hei alle sammen! Tenk at nå er året deres på Brynjå over. Tiden har gått så alt for fort. Vi har opplevd veldig mye fint sammen. Turer, prosjektarbeid, førskolegrupper,

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling:

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling: OKTOBER PÅ SIRKELEN Da er høsten her for fullt. Vi snakker om hva som skjer på høsten, hva slags vær og hva slag klær trenger vi da. Hva skjer med trærne og hva finner vi skogen. Mye spennende og undres

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo. Informasjonspakke

Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo. Informasjonspakke Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo Informasjonspakke Invitasjon til Framfylkingens barnekonferanse 7.-10. oktober 2010 i Oslo - meld dere på barnekonferansen før 6. september! Har

Detaljer

Om aviser Kjære Simon!

Om aviser Kjære Simon! t Om aviser Kjære Simon! Aftenposten Morgen - 15.11.2008 - Side: 18 - Seksjon: Simon - Del: 2 Mannen min og jeg sitter hver morgen med avisene og drøfter det som er oppe i tiden. Jeg har i mange år ment

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

KONFIRMANT 2016. Informasjon om konfirmasjonstiden i Tanum kirke. Dette heftet tilhører: www.tanum-menighet.no

KONFIRMANT 2016. Informasjon om konfirmasjonstiden i Tanum kirke. Dette heftet tilhører: www.tanum-menighet.no KONFIRMANT 2016 Informasjon om konfirmasjonstiden i Tanum kirke Dette heftet tilhører: www.tanum-menighet.no 1 INFORMASJON TIL KONFIRMANTER OG FORESATTE Undervisningsgrupper Konfirmantene møter til fire

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2014/2015!

Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2014/2015! Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2014/2015! Grødem menighet ønsker å invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg. Vi tilbyr et år med mange spennende opplevelser og håper at du vil være

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) V I K T I G E D A T O E R 12.F E B - R E K E F E S T 6-8 OG 13-1 5. M A R S K O N F L E I R 24.M A R S I N N S A M - L I N G T I L K I R K E N S N Ø D H J E L

Detaljer

I denne brosjyren finner du spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken.

I denne brosjyren finner du spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken. Velkommen til i Kråkerøy menighet 2013-2014 I denne brosjyren finner du spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken. Kråkerøy menighet, Kråkerøyveien 148, 1675 Kråkerøy tlf: 69 38 28 28,

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang Livet i Brønnøy: Nissen er Torg-væring: Her er Nissen fra Torget. Hvem er det tror du? Jo, det er meg. Jeg begynner å dra litt på årene, så både håret og skjegget har begynt å bli grått. Kanskje jeg kommer

Detaljer

Mariken Halle. Min middag med

Mariken Halle. Min middag med Mariken Halle Min middag med Harald Eia Stemmer 7 Om forfatteren: Mariken Halle (f. 1982) er utdannet filmregissør fra Filmhögskolan i Gøteborg. Eksamensfilmen Kanskje i morgen (2011) fikk strålende mottakelse

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer