KIPPERMOEN UNGDOMSSKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KIPPERMOEN UNGDOMSSKOLE"

Transkript

1 Tlf INFORMASJON OM KIPPERMOEN UNGDOMSSKOLE Skolekonsert i allrommet Tema Kjærlighet -skolebiblioteket Tovede tøfler laget i KVEKO PEDAGOGISK GRUNNSYN (innholddsfortegnelse) Pedagogisk plattform for KIPPERMOEN UNGDOMSSKOLE ENGASJEMENT MESTRING RESPEKT SKAPERLYST Vårt elevsyn: Hver enkelt elev er enestående og skal møtes med positive forventninger Vårt læringssyn Gjennom målrettet innsats og engasjement opplever våre elever mestring og skaperlyst

2 Innhold : s. 1 Skolens pedagogiske plattform s. 2 Velkommen til skolen v/rektor s. 4 Ledelse og fagpersonell Kontaktlærere skoleåret s.5 Skolerute Skolens satsningsområder s. 6 Skolens handlings- og virksomhetsplan Nytt fag: Valgfag s. 7 Skolebøker Inndeling av skoledagen s. 8 Ordensregler s. 9 Nyttig og viktig informasjon s.11 Skoleskyss Skolehelsetjenesten VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET ! Velkommen til nytt skoleår på Kippermoen ungdomsskole. Vi gleder oss til å møte nye 8.klassinger og kjente elever på 9. og 10.trinn! Som elev på Kippermoen kan du glede deg til å arbeide hardt og lære mye! Du vil møte nye og gamle venner - du får oppleve KVEKO som er skolens aktivitetsuke - gjøre forsøk i naturfag - kanskje delta i elevrådet - gruble, prøve og ikke gi opp før du løser matteoppgavene - besøke utstillinger - delta på konserter i allrommet, - diskutere samfunnsspørsmål.og mye mer! Det er spennende, krevende og utfordrende å være elev på ungdomsskolen, og vi ønsker at hver enkelt elev skal oppleve læring og utvikling hos oss. Vi skal sikre trygge rammer, gi faglige utfordringer og samarbeide med elever og foreldre/foresatte. 2

3 Som elev på Kippermoen skal du kjenne igjen og oppleve våre verdier i praksis: engasjement, respekt, mestring og skaperlyst! Det er artig å jobbe og streve og nå de målene som du har satt deg! Da er det viktig å ha en personlig heiagjeng. Foreldre/foresatte er svært viktige støttespillere som vi ønsker å spille på lag med. Skolen bruker læringsplattformen It slearning, og alle foreldre får her tilgang til informasjon om skolearbeid og kan følge opp sin elev. Mer info om dette på foreldremøter. Vi har positive forventninger og stor tro på våre 430 elever, - og vi tror på samarbeid! Elever og foreldre/foresatte er våre samarbeidspartnere, og med felles innsats kan hver enkelt elev oppnå stor utvikling og lære mye i løpet av ungdomsskolen. Samarbeid og god kommunikasjon gir resultater. La oss gjøre hverandre gode! Skolemiljø Det er viktig at både elever og foreldre leser skolens ordensregler der det gis nyttig informasjon. Disse reglene er utarbeidet i samarbeid med elever og foreldre og legger rammer for et godt skolemiljø! Skolens elevråd og foreldrekontaktene/fau er viktige samarbeidsparter i arbeidet for et godt fysisk og psyko-sosialt miljø. Kippermoen ungdomsskole er med i et prosjekt om samarbeid skole-heim i regi av Utdanningsdirektoratet. I prosjektgruppene er elever, foreldre og lærere/ledelse representert. Til høsten 16.oktober 2013 skal vi sammen på nytt arrangere Kippermokonferansen. Der skal elever, foreldre/foresatte og ansatte ved skolen møtes for å utveksle synspunkt på hvordan vi sammen kan jobbe for at elevene skal få en best mulig læring og utvikling i årene som elev hos oss! I år er det matematikk som er tema: Hvordan kan skole og heim stå sammen for å få til best mulig kompetanse i faget hos elevene? Sko til innebruk Vi ønsker at elevene skal være aktive i læring og aktive i pauser. Skolen har flotte uteområder hvor det kan spilles fotball, volleyball m.m. Elevene bør derfor ha på sko og ytterklær til all slags vær. I garderobeskapene har elevene utesko og yttertøy. Det er derfor helt nødvendig å ha fottøy som du kun bruker inne. Det beste er tøfler, slippers eller sokker. Ikke bruk joggesko, tøysko e.l., da dette er sko som også er til utebruk. Vi er opptatt av at det skal være ryddig, rent og trivelig på Kippermoen! Lykke til med nytt skoleår! Kippermoen juli 2013 Karin Tverå Juvik rektor 3

4 LEDELSE OG FAGPERSONELL Rektor Underv.insp Underv.insp. Karin Tverå Juvik Arne Ørnes Jacobsen Kjell Bjørnar Teigen Rådgiver/sosiallærer Miljøterapeut Helsesøster Anne Kristin S Johnsen May Elin Sarre Johansen Liv Byrkjeflot KONTAKTLÆRERE SKOLEÅRET TRINN 9.TRINN 8a 8b 8c 8d 8e Siv Lindseth Kari Aufles Svein Erik Digermul Kristin Kjemsås Mona Fredlund Lind Ida Larsen Storsve Marit Aufles Lasse Farstad Torunn Botnen Ronny Amundsen 9a 9b 9c 9d 9e 9f Vigdis Johnsen Anne Marit J Tøndel Edel Myrflått Lars Tungesvik Barbro Bjørkmo Mette Haustreis Sissel S Nordås Eli Beate Mørk Hagen Håvard Breivik Ove Christoffersen Emmy Jæger Pål Nergård Anita Haustreis 10.TRINN 10a 10b 10c 10d 10e Inger Drevland Oskar Fagervik Ann Kristin Nervik Anne Oseng Perjord Karen Marie Mentzoni Venke Engen Ann Kristin Amundgård Børge Nikolaisen Hilde Engøy 4

5 SKOLERUTE KIPPERMOEN UNGDOMSSKOLE 2013/2014 Første skoledag: mandag Høstferie f.o.m t.o.m Fridag torsdag Undervisningsfri dag fredag Juleferie f.o.m t.o.m Undervisningsfri dag mandag Vinterferie f.o.m t.o.m Påskeferie f.o.m t.o.m Fridag fredag Fridag fredag Siste skoledag fredag SKOLENS SATSINGSOMRÅDER I Vefsn er det utarbeidet en strategiplan som er felles for barnehager og grunnskoler. Denne planen er styrende for den enkelte driftsenhet sin Handling- og virksomhetsplan (HV-plan). Hovedmål i Strategiplan for oppvekst : Det skal være god kvalitet i lek, læring, utvikling og aktivitet i et inkluderende og mangfoldig lokalsamfunn. Hovedsatsingsområder: I. Grunnleggende ferdigheter. o Barn og unge skal utvikle gode sosiale, faglige og fysiske ferdigheter som gir egen identitet og kompetanse til å mestre de krav og utfordringer samfunnet stiller. II. Medvirkning og medansvar: o Alle enheter skal gjennom dialog og engasjement være lærende og samfunnsaktive organisasjoner. III. Mestring i læring: o Hver dag skal alle barn og unge oppleve mestring gjennom aktiv deltaking og varierte arbeidsformer. 5

6 Vi har satt store og høye mål i Vefsn. Her er vi innom alt fra faglig teori til trivsel, trygghet og gode sosiale relasjoner. Det settes krav og forventninger til skolen, men det stilles også krav og forventninger til elevene i deres skolegang. Handlings- og virksomhetsplan KIPPERMOEN UNGDOMSSKOLE I FOKUS PÅ FAG OG LÆRING a. Spesiell satsing på matematikk for å få til økt kompetanseheving i faget b. Elevmedvirkning og medansvar for egen læring II FOKUS PÅ SKOLEMILJØ a. Integrere aktivitetstilbud i friminuttene b. Ta i bruk Ukens kunstverk som en del av læringsmiljøet III FOKUS PÅ SAMARBEID HEIM- SKOLE a. Styrke foreldrenes engasjement i elevenes læring spesielt i matematikkfaget b. Etablere opplæring for foreldrekontakter NYTT FAG: Valgfag Kippermoen ungdomsskole startet opp med faget Valgfag for 8.trinn høsten Kommende skoleår vil vi ha valgfag for 8. og 9. trinn. 6

7 SKOLEBØKER I løpet av skoleåret får elevene utdelt mange skolebøker. Kippermoen ungdomsskole har kjøpt nye lærebøker etter Kunnskapsløftet for ca 2 millioner kroner! Det viser seg at slitasjen på bøkene varierer, og all supplering av bøker må Kippermoen ungdomsskole selv koste. Det er derfor svært viktig at bøkene behandles slik at de varer i mange år. Ei ny lærebok koster mellom kr. De fleste elevene tar godt vare på bøkene sine. Bøker blir brukt med omhu, og de blir transportert fram og tilbake med forsiktighet. Det er flott!. Likevel er det mange bøker som blir utsatt for unødig slitasje. Derfor har vi ved Kippermoen følgende reglement for behandling av bøker. 1. Hver bok har et eget nummer. Dette skal noteres i ei bokliste for hver klasse. 2. Når boka leveres inn, skal det kvitteres for levert bok. 3. Noen bøker har navnelapp hvor eleven må skrive navnet sitt. 4. På alle lærebøker skal det settes et boktrekk så snart som mulig etter utlevering. 5. Bøkene må behandles med forsiktighet. 6. Elevene er personlig ansvarlig for utleverte bøker. 7. Skadde og bortkomne bøker må erstattes. INNDELING AV SKOLEDAGEN 1. Arbeidsøkt Pause Arbeidsøkt Pause Arbeidsøkt Pause Arbeidsøkt Pause Arbeidsøkt Pause Arbeidsøkt

8 ORDENSREGLER Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring jf. Opplæringsloven 9A-1. Den enkelte skole skal gi utfyllende regler for ønsket oppførsel ved skolen jf. rundskriv UDir Om ordensreglement i grunnskoler og videregående skoler og etter intensjonene i kap. 9a i Opplæringsloven Eleven sitt skolemiljø. Ordensreglementet er en forskrift, jf Opplæringsloven 2-9. Skolens ordensreglement skal ha klare regler om prosedyre og konsekvenser hvis de fastsatte reglene brytes. Ordensreglene skal medvirke til å skape trygghet for den enkelte, fremme samarbeid og trivsel, respekt og medansvar for alle i skolesamfunnet. ORDENSREGLER FOR KIPPERMOEN UNGDOMSSKOLE Ordensreglene gjelder for timer, friminutt, på skolens læringsarena, på vei til og fra skolen og på arrangement i skolens regi. Slik vil vi ha det på Kippermoen ungdomsskole: R respekt for alle i skolesamfunnet. O orden både ute og inne. T trivsel alle skal oppleve å trives og at skolen er et trygt sted å være Vi skal medvirke til ro og orden, vise respekt for hverandre og ta medansvar for at alle har det trygt og trives på skolen. Vi møter presis til timer og aktiviteter og hilser på ny lærer Vi er godt forberedt når det gjelder lekser, har med bøker og utstyr, og viser god orden i skriftlig arbeid. Vi medvirker til et godt og positivt læringsmiljø ved å være engasjerte og aktive i undervisninga og følge lærerens anvisninger. Tobakk, snus og andre rusmidler brukes ikke i skoletiden. Mobiltelefoner er ikke i bruk og ikke synlige i timene. Ved opptak av film, foto og lyd skal de som er involvert gi sitt samtykke. Vi følger IKT-regler for grunnskolen i Vefsn (se lenke på skolens hjemmeside) Vi holder orden rundt oss og kaster papir, matrester og annet søppel i søppelkorgene. Vi tar av oss yttertøy i garderoben og bruker innesko eller sokker. Joggesko brukes bare utendørs. 8

9 Vi tar vare på skolen ute og inne og på skolens utstyr Når det brukes sykkel, rulleskøyter/brett på utflukter og aktiviteter, bruker vi beskyttelsesutstyr minimum hjelm. Melding (i meldeboka) skal leveres snarest og senest en uke etter fravær. Behandling ved brudd på ordensreglene Når en elev har oppført seg slik at det er grunn til å gripe inn, kan følgende tiltak bli aktuelle: Påtale fra lærer, undervisningsinspektør, rektor eller andre tilsatte Skriftlig anmerkning Elever og foreldre/foresatte kan gjøres økonomisk ansvarlig for skader elevene gjør. Mobiltelefoner, kamera og annet utstyr kan beslaglegges ut skoledagen. Bortvisning fra undervisning for resten av timen/undervisningsøkta opp til 2 klokketimer. Læreren har myndighet til å avgjøre dette. Bortvisning fra undervisning i inntil 3 dager. Avgjørelsen tas av rektor i samråd med læreren til eleven. Eleven skal få forklare seg muntlig for den som tar avgjørelsen, og foreldre skal varsles før bortvisning. Fysisk maktbruk er ikke tillatt, men en lærer kan ta i en elev for å stanse han eller vise han til rette, eller gripe inn for å verne eleven sjøl eller andre. Særskilte tiltak: Ved konfliktsituasjoner, vantrivsel eller dårlig samarbeid kan særskilte tiltak bli aktuelle: Å flytte eleven til en annen klasse/ Å flytte eleven til en annen skole/ Å gi alternative undervisningstilbud. Rev Karin Tverå Juvik 9

10 NYTTIG OG VIKTIG INFORMASJON: Permisjon fra skolen En elev kan ha maksimalt til sammen 10 permisjonsdager pr skoleår. Ved fravær utover 10 dager vil eleven bli skrevet ut av skolen. (Se lenke om permisjoner på forsida til skolens hjemmeside.) Elever i 10. klasse innvilges ikke slik permisjon p.g.a. årsprøver, forberedelse til eksamen og eksamen i periodene 15. november 15. desember 15. april etter muntlig eksamen Dette gjelder permisjoner både for dager og timer. Garderober Alle trinnene har sin garderobe. Hver elev har sitt garderobeskap hvor ytterklær og sko settes. Elevene på 8. trinn får utlevert hver sin nøkkel, som leveres inn ved skoleslutt eller når de bytter skap. Erstatning ved elevskader eller tapt materiell Foreldre/foresatte til barn i grunnskolen kreves for erstatning på inntil kr. 5000,- for skade voldt fortsettlig eller uaktsomt av deres barn. Skaden erstattes fullt ut inntil maksimumsbeløpet. Krav blir tilsendt. Erstatning innbetales kommunekassereren i Vefsn. Lærebøker eller garderobelås/nøkkel som blir skadet eller kommer bort, må erstattes. Kalkulatorer blir utlevert i 8. klasse. Elevene får disse til odel og eie, men må selv anskaffe ny dersom kalkulatoren skulle komme bort eller bli ødelagt. Verdisaker i kroppsøving og ellers: Ikke la ting av verdi ligge i klær og bager i gymgarderoben. Verdigjenstander må låses inn. Aller helst - ikke ta med ting av verdi på skolen. Kantine Skolen har egen kantine som drives av Mosjøen Kantinedrift. Kantina selger mat og drikke. I tillegg serverer den gratis frukt og grønt til alle elevene. Skolen oppfordrer elevene til å ha med sunn matpakke. Språklig fordypning fremmedspråk. Dette faget velges på slutten av 7. klasse. Det er ikke et valgfag som velges hvert år, men velges for tre år. Faget er obligatorisk, det gis karakter og teller ved opptak til videregående skole. Adresseforandringer. Det er svært viktig at skolen får melding om adresseforandringer. Dette gjelder både når eleven skifter adresse og når begge eller en av foreldrene får ny adresse. Sykdommer. 10

11 Skolen må få melding om eventuelle sykdommer som krever tilrettelegging eller som må tas hensyn til. SKOLESKYSS Alle elever som har rett til skoleskyss får nå elektroniske skolekort. Disse kortene skal vare over flere år, og ev brukes fra 1.klasse og ut 10.klasse. Hvis du er uheldig og mister kortet, må du melde fra til skolen. Avtale mellom Vefsn kommune og busselskapet. 1. Føreren av bussen er sjefen i bussen. 2. Elevene skal oppføre seg høflig i bussen og rette seg etter de pålegg sjåføren finner nødvendig for trafikksikkerheten. 3. Sjåføren må ikke forstyrres med tilrop / bemerkninger. 4. Dersom en elev viser dårlig oppførsel, ikke retter seg etter sjåførens påbud, skal selskapet melde dette til rektor. Rektor tar opp forholdet med elevens foresatte. 5. Ved misbruk blir busskortet inndratt for en uke. 6. Dersom problemet ikke løses gjennom tiltakene nevnt i punkt 4, kan eleven fratas retten til fri skoleskyss for en periode fra 2 dager til 2 uker. For denne perioden plikter foreldrene å sørge for skyss til sine barn. Rektor har rett til å inndra busskortet innen denne tidsramme. 7. Elever som påfører kjøretøyet skade, er erstatningspliktig. SKOLEHELSETJENESTEN Skolehelsetjenesten skal i samarbeid med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparatet i kommunen arbeide for å identifisere og løse de helsemessige problemer som knytter seg spesielt til skoleelever/ungdommers helse (sanseproblemer, muskel- /skjelettproblemer, vondt i magen, dårlig matlyst, hodepine, mistrivsel, skulking, mobbing osv.). Helsetjenesten i skolen er forebyggende og ikke beregnet på å skulle behandle sykdom. Dersom vi finner sykdom eller andre forhold som bør utredes nærmere, vil skolehelsetjenesten henvise eleven til andre behandlings- eller hjelpeinstanser. Det er også en viktig målsetning at vi gjennom helseopplysning både individuelt og i klassene kan gi råd og veiledning om hvordan ulike sykdommer kan forebygges samt lære elevene å ta ansvar for egen helse. 11

12 Rutinemessige undersøkelser og vaksinasjoner foretas etter følgende skjema: 8. klassetrinn 9. klassetrinn 10. klassetrinn Helsekontroll hos Ta kontakt ved behov. Poliovaksine helsesøster Helsesamtale I tillegg til disse undersøkelsene vil helsesøster/skolelege foreta ytterligere undersøkelser når dette ansees for nødvendig. Dessuten kan elever, foreldre og lærere ta kontakt med oss gjennom hele skoleåret. Skolens helsetjeneste består av helsesøster og lege. Helsesøster Liv Byrkjeflot har kontordag hver mandag, tirsdag og onsdag fra kl 8.15 til Tlf Skolelege er Erlend Jørgensen timebestilling hos helsesøster. 12

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016 KRUSELØKKA UNGDOMSSKOLE Postadresse: Postboks 237, 1702 SARPSBORG Besøksadresse: Hans Nielsen Haugesgt. 33 Tlf. kontor: 69 11 62 50 Hjemmeside: http://sarpsborg.com/kruselokkaungdomsskole/ E-mail: kruseloekka.ungdomsskole@sarpsborg.com

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår.

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Velkommen til et nytt skoleår! Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Informasjonsheftet er laget for brukere av skolen, elever, lærere

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte!

Kjære foreldre/foresatte! Innholdsliste Brev til foresatte Mål for skolen Skolerute Viktige datoer Årshjul Organisering av skolehverdagen Ordensregler Valgfag Skolens system for vurdering Når skolefravær bekymrer oss Midttimeaktivitet

Detaljer

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1 2013/2014 2013/2014 1 Innhold Velkommen s. Visjon Læringsplakaten Skolerute Timeoppsett Læremidler Skoleskyss Fraværsreglene Viktige frister Stipend Valg av matematikk Valg av programfag VG2 Valg av programfag

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15 Informasjonshefte elever Skoleåret 2014/15 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2014/2015... 2 SKOLENS ULIKE BYGNINGER... 3 VÅRE HUSREGLER... 4 «DEN GODE TIMEN»... 5 GOD

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet finner dere oversikt over aktiviteter, klasselister, ansatte og foresatte som sitter i råd og utvalg, skoleruta og mye annet. Håper dette hefte vil

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 Skolen har samlet skolens regler på følgende skjema som elever og foresatte skal skrive under på. Reglene finner du på Goa skole sine hjemmesider,

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16

Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16 Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16 Velkommen til nytt skoleår 2015/16 Alle nye og «gamle» lærere og elever ønskes velkommen til et nytt skoleår ved Skedsmo videregående skole.

Detaljer

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2014/2015 1 VELKOMMEN TIL KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE! Våre kjerneverdier er: trygghet og læring profesjonalitet og engasjement fellesskap og mangfold Du leser nå et informasjonshefte

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere

INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere MÆRE SKOLE 7710 SPARBU tlf : 74 13 50 20 e-mail: mare.skole@steinkjer.kommune.no INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere 1 Innhold: Til foreldre/foresatte

Detaljer

Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte

Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte I dette nummeret finner du blant annet Nytt i personalet 2 Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Hvem gjør hva på GUS 3 Lykke Hva lykke er? Gå på en gressgrodd setervei i tynne, tynne sommerklær,

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 2 Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 3 av 43 KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

Innhold. Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4. Skolens ledelse og administrasjon...5. Skolens støttefunksjoner 6

Innhold. Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4. Skolens ledelse og administrasjon...5. Skolens støttefunksjoner 6 2 3 Innhold Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4 Skolens ledelse og administrasjon...5 Skolens støttefunksjoner 6 Faglige pedagogiske kontakter...7 Kontaktlærere 2015-2016 8 Skolens satsningsområder

Detaljer

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon:

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon: Informasjonshefte Skoleåret 2014/2015 Skolens visjon: Levende kunnskap Din innsats Vår framtid Risør videregående skole Besøksadresse: Sirisvei 8 Postadresse: Postboks 1025 Randvik 4955 Risør Tlf. 37 14

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer