VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR"

Transkript

1

2 VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR Etter en del usikkerhet i forhold til økonomi og skolestruktur på tampen av forrige skoleår, er nå det meste på plass i forhold til plassering av lærere og aktiviteter som skal gjennomføres. Det var lenge usikkert med hensyn til musikal og ressurser til ekskursjon til Oslo for 10. Trinn, men politikerne gikk inn og ga støtte til at dette skulle videreføres. I og med at skolen skal ta inn kr i drift på høsthalvåret og videreføre reduksjonen inn i 2013, vil det bety at vi må redusere en del aktiviteter og gjøre ting annerledes inn det vi har gjort tidligere. Det er viktig at vi har fokus på samarbeid og læringsutbytte. Vi ønsker å forbedre Fronter som et kommunikasjonsverktøy skole/ heim. For skoleåret vil elevens fravær og merknader/karakterer bli å finne på Fronter for heimene. Vi har avsluttet Skolearena til fordel for Fronter for å samle alt på samme sted. Politikerne i Rennebu har skrevet under på Manifest mot mobbing og temaet for dette skoleåret er Voksne skaper vennskap. Dette blir en videreføring av de ideene som kom fram under FAUs temakveld Vennskap og vil danne grunnlaget for vår satsning på Vennskap for å forebygge mobbing. Elevene: I år har vi en liten økning i elevmassen. På barnetrinnet har vi 100 elever og det samme på u-trinnet. På 8.trinn har vi i år hele 42 elever. Det er lenge siden vi hadde så mange elever på et ungdomstrinn. I tllegg har vi en del tilflytting som har gitt oss 7 nye elever. I Rennebu har vi flere beredskapsheimer og fosterheimer slik at skolen også har ansvar for å ta imot elever som bor i kortere eller lengre tid i disse heimene. Endringer i arbeidsstokken: Flere av våre spes.ped.lærere underviser ikke på skolen dette skoleåret. Det gjelder Sylvi Granaune Lund, Karstein Vågen og Brit Blokkum Gustafssen. Randi Fossmo er ansatt som spesialrådgiver og spesiallærer for barnetrinnet. Hun er også skolens sosiallærer for dette trinnet. Odd Skjøtskift var tilsatt i et vikariat i fjor, men fikk stilling på annen skole dette skoleåret. I nytt vikariat er tilsatt Ronny Martinsen som lærer på ungdomstrinnet. Han er lærer i norsk og rle. Stine Skårvold kom inn som vikar i fjor og er nå tilsatt i et vikariat. Hun er kontaktlærer for 6.trinn. Dette året har vi både en lærling og en hospitant. Kari S H Brattset er lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget og er på barnetrinnet fram til nyttår og skal få erfaring på ungdomstrinnet fra 1.januar og ut i august. Bente Håker Stavne er hospitant fra skolestart til jul og jobber på ungdomsskolen. Også i år vil vi åpne opp for praksisplasser for videregående-elever. Satsningsområder: -Hovedsatsningsområdet vårt vil også i år være Vurdering for læring. Vi har avsluttet det Nasjonale prosjektet Vurdering for læring og jobber nå med erfaringsdeling og implementering av det vi fikk lære i dette prosjektet. Våre målsettinger er å bli bedre på tilbakemeldinger og veiledning til elevene og på elevmedvirkning i vurderingsprosessen. Fagsamtalen blir her sentral. - Vårt mål er at Fronter skal utvikles til å bli et pedagogisk verktøy for elevens læring og et kommunikasjonsverktøy heim/skole. I år skal vi utvikle førstesiden slik at elevene får en enklere tilgang til læringsmål, lærestoff og læringsressurser. I tillegg skal Rennebuskolen starte opp med to nye verktøy for elevens utviklingsplan og målmodul. Her har vi noen lærere som vil jobbe som piloter med verktøyene før alle tar de i bruk. IKT-planen for grunnleggende ferdigheter i IKT på alle trinn er evaluert og det vil bli en del endringer i progresjonen. Grunnleggende her er et program som kalles Likt og som gir lærerne nødvendig støtte i dette arbeidet. For at Fronter skal bli et verktøy for kommunikasjon heim/skole, må det gjøres en jobb for å få alle foreldre på Fronter slik at det blir naturlig å følge med på det eleven gjør og få tak i informasjon om klassen og skolen her. -I matematikk har vi også i år et faglig fokus på begrep og begrepsforståelse og det å lære elevene ulike løsningsstrategier. En av lærerne våre har tatt videreutdanning i matematikk og en annen skal fullføre i vår.

3 Bygninger: Etter siste byggetrinn kan vi nå tilby elever og personell gode fysiske rammer. Vi har hatt ettårsbefaring på nybygget, og vi har fått bedre løsninger på solavskjerming. Ellers er vi godt fornøyd med nybygget. På ungdomsfløya har vi utvidet et grupperom til klasserom ved å flytte vegger. Dette for å kunne ta imot den store 8.klassen på en god måte. Ei god ramme kan fremme et godt læringsmiljø, men til syvende og sist er det likevel hver enkelts væremåte som fremmer det beste arbeidsmiljøet. For oss som jobber på skolen skal fokuset alltid være på elevens beste. Dette får vi best til når skole og heim har et tett samarbeid. Redelighet, raushet og respekt er kvaliteter vi som skole bestreber oss på i alle mellommenneskelige forhold. Jeg ønsker alle sammen et godt nytt skoleår! Kari. EMPATI Å sette seg i en annens sted Å lytte med en annens ører Å se med en annens øyne Gir en nøkkel til å forstå Og møte motstand med lunhet

4 ORGANISASJON KONTAKTINFO Berkåk skole/rennebu ungdomsskole Sentralbord: Ledelse/adm. støttefunksjoner Rektor/enhetsleder: Kari Haukdal Telefon: , e-post: Assisterende rektor: Tove Aasheim Bruholt Telefon: , e-post: Rådgiver Dagrun Brattset Telefon: , e-post: Kontorsekretærer Kristin Aasbakk Nygård Telefon: , e-post: Britt Smeplass Telefon: , e-post: Renholdere Gerd Sæther Telefon: Ewa Meslo Telefon: Lillian Opland Telefon: Therese Loktu Telefon: Skolebibliotekar Bente Gunnesmæl Telefon: e-post:

5 ANDRE Vaktmester, helsesøster m.m. Vakmester Bjørn Gunnar Haugen Jøran Sundset Telefon: Telefon: e-post: e-post: Andre telefonnummer: Niscayah: (i forbindelse med alarm) Helsesøster Marta Withbro: / Kontortid på skolen: Tirsdager Legekontor: Akutt dagtid : Rennebu kommune: der du kan treffe: Områdeleder: Lill Hemmingsen Bøe Pedagogisk rådgiver: Nina Rise Oddan Personalkonsulent: Per Ivar Wold Leder PP-tjenesten: Lynn-Mari Spencer Sjef for lønnskontoret: Tove Smørsgård IT-rådgiver: Vegard Antonsen FAU/SU/SMU Leder Herborg Skjolden Nestleder Bård Tore Berntsen Sekretærer Hanne Krogstad og Monica B. Aspeggen Repr. i SU Herborg Skjolden Personlig vara Bård Tore Berntsen Repr. i SU Mona Schjølset Personlig vara Tove Krokhaug Repr. i SMU Hanne Krogstad Personlig vara Gry M. Røe Rep. i SMU Eli Hårstad Personlig vara Monica B. Aspeggen DAGSRYTME 1. økt (1.+2. time) ,30 Friminutt : Friminutt 1.-7.: 2. økt (3.+4. time) : : - Alle elevene skal være ute Matpause : - Matpause : Friminutt med frukt : minutter. Frukt spises ferdig senest : økt (.+6. time) minutter

6 ORGANISASJONSKART FUNKSJONER, SPESIELLE OPPGAVER ETC. ( ) ELEVASS. VOKSENOPPL. SFO RENHOLD Unni Halland Brit Nyborg Heidi Myrmo Christina Sjøveian Hanna Marie Reistad Sissel Lium Astrid Halland Bjørn Ole Raphaug Irene Follan Christina Sjøveian (leder) Heidi Myrmo Brit Nyborg Hanna Marie Reistad Gerd Sæther Eva Meslo Birger Klevbakk(vikar) Morsmållærer(e) Mariell van Well TEAM 1-4 TEAM -7 Ingrid Lånke 1. (TL+ KL) Siri M.. Haugset (TL) Janet Ohma Gunnes 2. (KL) Vigdis Krovoll. (KL) Kari Kveberg 3. (KL) Stine Skårvold 6. (KL) Liv Torunn Hov 4. (KL) Stian Stuen 7.(KL) Unni Østreng Sunniva Johaug Ryen Randi Fossmo Irene Follan Oddveig Rogogjerd Brit Nyborg Heidi Myrmo Hanna M. Reistad Christina Sjøveian BIBLIOTEKAR Bente Gunnesmæl ELEVKANTINE Sissel Lium/Ole Atle Onsøien(VAL) VAKTMESTER Bjørn Gunnar Haugen ARBEIDSPLASS TILLITSV. Bjørn Ole Raphaug (Utd.forb.) TL = Teamleder Kl = kontaktlærer TEAM 8 TEAM 9 TEAM 10 Mona Isene (TL+KL) Astrid Halland (KL) Ole Atle Onsøien (KL) Marita Aas (KL) Anne May Haug Ronny Martinsen Bjørn Ole Raphaug Unni Halland Sissel Lium Dagrun Brattset(TL+KL) Yngvar Solstad(KL) Signy Ramsem Rune Stuen Tove Aasheim Bruholt(TL+Kl) Rune Skjolden(KL) Anne Marit Gunnes ( KL) Greta Hoset Idun Skårsmoen SOSIALLÆRERE MILJØLÆRER IKT-VEILEDER VERNEOMBUD Anne Marit Gunnes Anne Marit Gunnes Ottar Ryen Britt Smeplass ADM. STØTTEFUNKSJONER Sekretær Rådgiver Rådgiver Spes.ped. Kristin Aasbakk Nygård Britt Smeplass Dagrun Brattset Ass. Rektor Tove Aasheim Bruholt Marita Aas Randi Fossmo Rektor Kari Haukdal

7 Navn Telefonnummer E-postadresser Brattset, Dagrun Bruholt, Tove Aasheim Folland, Irene Fossmo, Randi Gunnes, Anne Marit A Gunnes, Janet Ohma Gunnesmæl, Bente Halland, Astrid Grudt Halland, Unni Haug, Anne May Haugset, Siri Mette Haukdal, Kari Hoset, Greta Hov, Liv Torunn Isene, Mona Krovoll, Vigdis Karlsen Kveberg, Kari Lium, Sissel Lånke, Ingrid Martinsen, Ronny Eva Meslo Myrmo, Heidi Nyborg, Brit Sissel Nygård, Kristin Aasbakk Onsøien, Ole Atle Opland, Lillian Ramsem, Signy Raphaug, Bjørn Ole Reistad, Hanna Marie Ryen, Ottar Ryen, Sunniva Johaug Sjøveian, Christina Skjolden, Rune Skårsmoen, Idun Smeplass, Britt Solstad, Yngvar Skårvold, Stine Stuen, Rune Stuen, Stian Sæther, Gerd Marit Østreng, Unni Aas, Marita Telefon arbeidsrom lærere, SFO: Arb.rom 1-4 team: Arb.rom -7 team: Arb.rom 8-10 team: SFO:

8 SAMARBEIDSFORUM/SKOLENS RÅDSORGAN FAU Foreldrerådets arbeidsutvalg Barnetrinn 1. klasse: Lillian Opland, Vemund Angell (vara) 2. klasse: Karin Aasbakk, Inger Merethe Grevstad (vara) 3. klasse: Odd Roger Eggan, Vemund Angell (vara) 4. klasse: Hanne Krogstad, May Jorunn Holthe (vara). klasse: Tove Krohaug, Gry Mari Røe (vara) 6. klasse: Anders Oddgeir Rønning, Mona Schjølseth (vara) 7. klasse: Inger Marie Johansen, Hildegunn Glasøy (vara) FAU Foreldrerådets arbeidsutvalg Ungdomstrinn 8. klasse: Herborg Skjolden (Leder) Eli Hårstad 9. klasse: Monica Bjørkhaug Aspeggen (Sekretær, deler med Hanne Krogstad) Bård Tore Berntsen (Nestleder) 10. klasse: Gry Mari Røe Rannveig H. Einarsdottir SU Samarbeidsutvalget Herborg Skjolden Pers. vara: Bård Tore Berntsen Mona Schjølset Pers. vara: Tove Krokhaug Ingrid Stuen (8. trinn) Anders Vinsnesbakk (9. trinn) Nora Skamfer (10. trinn) Dagrun Brattset Siri Mette Haugset Bjørnar Hansen (pol. repr.) Toril Skjerve (vara) Britt Smeplass Kari Haukdal SMU Skolens miljøutvalg Samme medl. som i SU + Hanne Krogstad Pers. vara: Gry M. Røe Eli Hårstad Pers. vara: Monica B. Aspeggen ELEVGRUPPER/KLASSER KLASSE ANTALL ELEVER SFO TRINN 1. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse 36 9 TOTALT

9 OVERSIKT OVER SKOLESTART, SKOLESLUTT OG SKOLEDAGER KLASSE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG KLASSE HAR FRI HVER ONSDAG..-7. KLASSE HAR FRI 12 ONSDAGER I SKOLEÅRET. SKOLERUTE SKOLEÅRET 2012/2013 Berkåk skole/rennebu ungdomsskole MND. UKE DATO DAGER A U G Kursdager lærere 1.,16., 17. og 20. august. Første skoledag elever Tirsdag 21. august kl S E P T klasse har fri onsdag 19. september O K T. N O V Høstferie klasse har fri onsdag 24. oktober klasse har fri onsdag 14. november Fredag 30. nov. Fridag elever Kursdag lærere 0 4 D E S. J A N. F E klasse har fri onsdag. desember klasse har fri onsdag 19. desember. Siste skoledag før jul fredag 21. des. Slutt kl Første skoledag etter jul onsdag 2. januar klasse har fri onsdag 2. januar klasse har fri onsdag 30. januar 3

10 B R. M A R S Vinterferie klasse har fri onsdag 6. mars Påskeferie 0 A P R I L M A I J U N I klasse har fri onsdag 17. april klasse har fri onsdag 8. mai. Fridag 10. mai klasse har fri onsdag 22. mai klasse har fri onsdag 12. juni Siste skoledag fredag 21. juni. Skolen slutter kl Første skoledag 2013/2014 blir Tirsdag 20. august. Fridager for trinn Dette er fridager som elevene får pga utvida skoletid for hele landets 8.trinn. Berkåk skole-rennebu ungdomsskole kjører lik dagsrytme for hele ungdomsskolen slik at alle elevene har 10 minutter mer undervisning hver dag. Dette utløser tre ekstra fridager for 8.trinn og sju ekstra fridager for 9. og 10.trinn. Dagene er fordelt utover ukedagene slik at ikke enkelte fag skal tape for mange timer. Noen av fridagene forlenger allerede oppsatte ferier/fridag på skoleruta, mens andre er plassert med tanke på fordeling av dager i løpet av skoleåret. 8.trinn Fridag onsdag 2.januar 2013 (etter juleferien) Fridag tirsdag 2.april 2013 (etter påskeferien) Fridag fredag 7.juni (10.trinn har muntlig eksamensdag) 9. og 10.trinn 8.trinn får i tillegg avspasering onsdag 30.januar for leirskoleoppholdet (lærerne har kursdag) Fridag torsdag 29.november (disse to klassene har yrkesmesse onsdag 28.november på kveldstid, og får med dette fri før fredag som også er en fridag) Fridag tirsdag 11.desember Fridag onsdag 2.januar 2013 (etter juleferien) Fridag onsdag 30. januar (kursdag for lærere)

11 Fridag tirsdag 2.april 2013 (etter påskeferien) Fridag mandag 22.april Fridag fredag 7.juni (10.trinn har muntlig eksamensdag, 10.trinn får fridagen sin etter at muntlig eksamen er avviklet) Valgfag Innføres gradvis med 8.trinn og 9.trinn Hele u-trinnet fra kl.t pr. trinn blir 1, t pr uke. Timene fremkommer slik 7 t x 3 = 171t 71 t fra elevrådsarbeid 44 t fra andre fag (unntatt norsk og matematikk og engelsk) ca 2 % reduksjon, men ingen endring i fagplanene 6 t Økning av timetallet på u-trinn (ca. 30 min pr uke pr. trinn ) 171 t til sammen Valgfagene: Design og redesign, Fysisk aktivitet og helse, Produksjon av varer og tjenester, Produksjon av informasjon, Produksjon for sal og scene, Forskning i praksis, Internasjonal kontakt, Teknologi i praksis. Skolen har valgt: Design og redesign, Fysisk aktivitet og produksjon av varer og tjenester.

12 FAG- OG TIMEFORDELINGSPLAN Berkåk skole FAG 1. trinn 2.trinn 3.trinn 4. Trinn Sum. Trinn 6.trinn 7.trinn Sum Årstimer Klokketimer RLE ,33 2,66 6,99 69, Norsk 7,33 7,33 8,66 9,33 32,6,33,33 4,8 1, , Matematikk 4,66 4,66,33 19,6 4 3, , , Naturfag 1,66 1,66 1 1, ,2 6,2 437, Engelsk ,86 4,86 2,66 2,66 4 9,32 38, Samfunnsfag 1,33 2 1,66 1,8 6,79 2,33 1,86 2,66 6,8 18,32 38 Kunst og H ,66 8,66 2,66 3 2,66 8,32 64, Musikk Mat og helse Fysisk aktivitet 1,33 1,33 76 Kroppsøving , ,66 633, Sum timer 23,98 23,99 23,98 27,98 94,93 27,97 27,97 27,98 86,26 688, Rennebu ungdomsskole FAG 8.trinn 9.trinn 10.trinn Sum Årstimer Klokketimer Krl 1, 1 1, Norsk 3, 3,2 3,8 10, Matematikk 3 2,8 2,4 8,2 313, 313 Naturfag 2 2,2 2,2 6, Engelsk 2 1,8 2,8 220,4 220 Fremmedspråk/språklig fordypning 1,6 2 2,2,8 222,3 222 Samfunnsfag 2,3 2,0 2,2 6,6 20,8 20 Kunst og H 1,2 1,2 1, 3,9 148,2 147 Musikk 1,4 0 0,7 2,1 81,7 83 Mat og helse 2,2 2,2 83,6 83 Kroppsøving 2,3 1, 2,0,8 222,3 223 Valgfag 1, 1, 1, 4, Utdanningsfag 0,7 1, 0,7 2,9 110,

13 RENNEBU KOMMUNES NØKKELVERDIER dette arbeides det med på hver skole: Hva innebærer nøkkelverdiene for vår enhet? Legges inn som stikkord i virksomhetsplanen for hvert år med eventuelle endringer. Nøkkelverdiene er kommunens verdigrunnlag og ligger til grunn for all virksomhet. Nøkkelverdiene skal være retningsgivende for organisering av virksomheten, for utviklingen av bedriftskulturen og for all virksomhetsplanlegging. Samhandling Ledere og medarbeidere i et fellesskap preget av åpenhet, tillit og medvirkning er det beste grunnlag for å løse kommunens oppgaver. Nerskogen: vekt på åpenhet, tillit og medvirkning. Arbeider i team. Stiller likt. Ingen stilles utenfor. Har arenaer alle tilsatte kan delta i. Rammer akseptert og avklart av alle. Service Forståelse for andre menneskers behov og respekt for den enkeltes egenverdi og selvfølelse, skal være styrende for den service vi gir. Nerskogen: service mot elever og foreldre og deres behov samt internt i personalet. Utvise holdninger og handlinger som viser forståelse og respekt. Stor tilgjengelighet. Effektivitet Endringsvilje, lojalitet og målbevissthet hos ledere og medarbeidere skal sikre innbyggernes tjenestebehov uten spill av ressurser. Kvalitet Ansvarlighet, ærlighet og integritet hos ledere og medarbeidere skal sikre innbyggernes tjenester med kvalitet de kan ha tillit til. Fleksibilitet Endrede forutsetninger og situasjoner er utfordringer som skal takles med pågangsmot, kreativitet og optimisme.

14 Pedagogisk plattform RENNEBUSKOLEN SKAL HA Et godt fysisk og psykisk miljø God faglig og sosial utvikling for elevene individuelt og sammen med andre Fokus på læringsutbytte og vurdering Fellesskap og samhandling i og på tvers av enhetene Pedagogisk ide ELEVSYN Det er eleven som lærer Alle barn er født med potensiale for læring som kan stimuleres og utvikles. Elevene er forskjellige, de lærer individuelt, har ulike læringsstiler og bruker ulike læringsstrategier Elevene kommer ut med ulikt læringsutbytte Elevene har bevissthet rundt egen læring LÆRINGSSYN Læring er en aktiv prosess Læring skjer ofte i sosialt samspill, mellom lærer elev, elev - elev Læring er individuell (læring skjer i samspillet lærer-elev, elev-elev) Læreren tilrettelegger for en god læringsprosess Læring skjer i godt tilrettelagt. (flette inn motivasjon) DET DIALOGISKE KLASSEROMMET Klasserommet må styres det må skapes klasseromskultur hvor ulike arbeidsmåter og kommunikasjon blir i varetatt: Dialogiske arbeidsmåter - logg - respons (elevrespons, lærerrespons) - ulike vurderingsformer - mappelæring Elevaktive arbeidsmåter Elevaktive oppgavetyper Læring utenfor klasserommet - laborativt arbeid (IKT; praktiske undersøkelser) - stasjonsarbeid - ulike former for tema- og prosjektarbeid, opplevelser, kultur, leik - læringsstiler - VisuellAuditivKinestetiskTaktil (VAKT) - læringsstrategier - elevene trenger størst mulig verktøyskrin fordi vi ikke kjenner framtida - som stiller spørsmål som læreren ikke (nødvendigvis) har svaret på med en gang - som gjør at alle elevene blir aktivisert - som motiverer elever til utforskning - lokalsamfunnet som læringsarena - lokalsamfunnet som læringspartner - lokalsamfunnet som kompetanse

15 SATSINGSOMRÅDER MED TILTAK GRUNNLAGSDOKUMENTER - Opplæringsloven -- Kunnskapsløftet -- Mål for Rennebu kommune Stortingsmelding nr /2004 Kultur for læring - Statlige strategiplaner: - Kompetanse for utvikling - Program for digital kompetanse - Se mulighetene og gjør noe med dem KOMMUNALE FØRINGER Kommuneplan / Bolyst : omdømmebygging - Organisajsonsutvikling - Bærekraftig utvikling - Økonomiplanen Budsjett Plan for kvalitetsutvikling i Rennebuskolen Det skal legges særlig vekt på å utvikle en tilpasset opplæring for alle elever i skolen som sikrer måloppnåelse i samsvar med de sentrale krav gitt i kunnskapsløftet. Def. Tilpasset opplæring: Tipasset opplæring er å fremme læring gjennom å legge til rette for at alle elever tilegner seg kunnskap og ferdigheter i et fellesskap ut fra egne forutsetninger. OVERORDNA MÅL Skolene skal ha et godt fysisk og psykisk læringsmiljø god faglig og sosial utvikling for elevene et inspirerende og utviklende faglig og sosialt miljø for de ansatte innenfor den enkelte skole og på tvers av skolene en gjennomgående felles pedagogisk tenkning som ligger til grunn for praksis ved alle skolene

16 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN SATSINGSOMRÅDE 1: Bruk av IKT i fagene/fronter HOVEDMÅL: Bruken av IKT-verktøy skal bli en naturlig del av opplæringen i skolen. Opplæringsplanen for IKT for Rennebu kommune skal integreres i skolens virksomhet. Kompetanse-utvikling TILTAK RESULTATMÅL ANSVAR TIDSPERSPEKTIV RESSURSER Videre utvikling av Fronter gjennom bruk av verktøyene IUP, målmodul og førsteside. Revidering og implementering av revidert opplæringsplan i IKT for Rennebu kommune Heldagskurs for Rennebuskolen klasse. Erfaringsdeling og arbeid med verktøyene. IKT-gruppa reviderer eksisterende IKT-plan og bistår i gjennomgang på personalmøter, i team og med veiledning av personalet i den daglige driften. Øke kompetansen i personalet og integrere bruk av Fronter-verktøy i undervisningen. Bruke Fronter aktivt i arbeidet med vurdering. Planen nedfeller seg i klassenes årsplaner. Elevene blir evaluert etter måla i planen. Skolerådgiver, enhetsledere, IKTgruppe. IKT-ansvarlig, faglærer og kontaktlærer. 30. januar Egne lærere som har litt erfaring med bruk av verktøyene. (Eventuell ekstern kompetanse). Gjennom hele skoleåret. Teamtid og egentid. SATSINGSOMRÅDE 2: VURDERING FOR LÆRING. HOVEDMÅL: Å skape bedre læringsprosesser i klassen som grunnlag for veiledning og vurdering av læringsutbytte. Kompetanse-utvikling TILTAK RESULTATMÅL ANSVAR TIDSPERSPEKTIV RESSURSER Styrke elevinvolvering i lærings- og vurderingsarbeid for økt læringsutbytte. Utvikler fagsamtalen. Utvikle og lære nye metoder for å få bedre elevinvolvering i læringsog vurderingsarbeid. Teori: Vurdering for læring av Trude Slemmen. Prøve ut tips og ideer fra prosjektet VFL. Elevene tar del i læringsprosessene og vurderingsarbeidet slik at de blir i stand til å vurdere eget og medelevers arbeid (kameratvurdering). Eleven setter ord på egen læringsprosess og oppnådd resultat. Skolerådgiver, enhetsledere, teamledere og lærere. Skoleåret 2012/2013 Fellestid og lærers egentid. Deling av erfaring på egen enhet og i Rennebuskolen. Pedagogisk forum?

17 Fellesdag (barneskoler). 17. april SATSINGSOMRÅDE 3: Læringsmiljøet til elevene. HOVEDMÅL: Skape et godt læringsmiljø for elevene fra første dag av. Kompetanse-utvikling TILTAK RESULTATMÅL ANSVAR TIDSPERSPEKTIV RESSURSER Lære om og ta i bruk metodene i De utrolige årene. Tilegne seg flere metoder og verktøy innenfor klasseledelse, med spesiell vekt på relasjonsbygging elev - voksen og elev - elev, samt grensesetting. 6 dagskurs for lærere Elevene i lærer sosiale ferdigheter gjennom positiv tilbakemelding og klar grensesetting. 2 dagers kurs for lærere og assistenter i Rennebuskolen. Arbeid på enheten med felles grensesetting. God relasjonsbygging mellom voksne og barn. Den voksne som hjelper barn å utvikle relasjon til andre barn. Eleven innretter seg på en god måte innenfor den voksnes grensesetting. Enhetsleder. Lærere og assistenter som deltar i opplæringen. Skolerådgiver, enhetsledere. Lærere og assistenter. Skoleåret august 2012 og 30. november Kurs i regi av kommunen. Teamtid og egentid. Odd Fyhn og Hilde Mortensen, Universitetet i Tromsø, mentorer i DUÅ. 2 dager i den 39. skoleuke. SATSINGSOMRÅDE 4: Utviklingsarbeid innen spesialundervisning. HOVEDMÅL: Styrke systemarbeid for å ivareta alle elevene i Rennebuskolen sine rettigheter. Kompetanse-utvikling TILTAK RESULTATMÅL ANSVAR TIDSPERSPEKTIV RESSURSER Lov- og systemforståelse. Kursdag på Mjuklia, 17. september Kjennskap til ulike Studietur til Østre Toten spesialpedagogiske tilnærminger. Øke lærernes bevissthet og forståelse om lovkrav. Styrke systemarbeid for å ivareta alle elevene i Rennebuskolen sine rettigheter. Skolerådgiver Høsten 2011 Fylkesmannen. Skolerådgiver Høsten 2011 Østre Toten og Oppdal kommune (interkommunalt samarbeid).

18 Lov- og systemforståelse. Felles praksis i Rennebuskolen Temadager med Fylkesmannen Øke rektorenes bevissthet og forståelse for lovkrav. Plan- og Styrke lærernes kompetanse i rapporteringskompetanse spesialpedagogisk arbeid. Skolerådgiver Skoleåret Fylkesmannen PPT. Enhetsledere. Skoleåret PPT ARBEIDSFORMER MØTEVIRKSOMHET TEAMMØTER TEAM DAG TIDSPUNKT ROM MANDAGER i partall TIRSDAGER i oddetall MANDAGER i partall TIRSDAGER i oddetall MANDAGER TIRSDAGER i oddet.uker TIRSDAGER TORSDAGER TIRSDAGER TORDAGER Noe teamtid ( 8-10 ) og fagteam kan legges inn på dager elevene avspaserer pga for mye tid pr uke.

19 LEDERTEAM Tirsdager Felles - partall u-trinn torsdager partall Barnetrinn- tirsdager partall Ett møte hver mnd 1.møte 28.aug. Ett møte hver mnd 1.møte 6. sept Ett møte hver mnd Første møte 4.sept Møterom 2.etg ( siste tirsdag i mnd ) PERSONALMØTER MANDAGER (oddetallsuker) PERSONAL- KANTINA Møteplan: Mand uke 3 Klasseledelse - Mand uke 37 Standarden - Mand uke 39 Fag-samling Mand uke 43 Elevmedvirkning - erfaringsdeling Mand 4 VfL fagsamtaler Hvordan få eleven aktiv? Mand 47 Fronter Mand 49 Halvårsvurderinger Mand Mand 7 Mand uke 9 Mand uke 11 Mand uke 1 Mand uke 17 Mand uke 19 Mand uke 23

20 39.uke + 2 kurs/planleggingsdager 1., 16., 17. og 20. august: Planlegging på egen enhet og felles kursdag Rennebuskolen med tema klasseledelse 30. nov: Fort. kursdag med tema Klasseledelse 24. og 2. juni : Evaluering av skoleåret og planlegging for neste skoleår Rennebuskoledager: 14. november (Elever med spesielle behov, PPT) 30.januar (Fronter)og 17. april ( VfL). ( 14. nov og 17. april med lærere fra 1.-7.trinn. 30. jan. med alle lærerne, ) FAGMØTER Norsk, matematikk, samf.fag, rle, og kroppsøving? 1 fag på hver lærer hvor en av lærerne får ansvar for å admin. Gruppa og sette opp en møteplan som dekker 10 timer. Matte har : 1 t pr møte. Mand uke Mand uke Mand uke Mand uke Mand uke 44 Midtveis orden og oppførsel Mand uke Mand uke Mand uke 2, Orden- og oppførselsmøte Mand uke Mand uke Mand uke Mand uke Mand uke Midtveis orden og oppførsel Mand uke Mand uke Uke Uke 22 Orden- og oppførselsmøte 8-10

21 Disponering av ressurser BARNETRINN TILDELT 211,3 DISPONERING 4min Oppgave Timer/uke Oppgave Timer/uke Vanlig undervisning 1.klasse 18 24,00 2.klasse 12 24,00 3.klasse 14 9,0 4.klasse 10 28,00.klasse 1 27,0 1 t ass 6.klasse 11 27,0 1 t ass 7.klasse 17 28,00 168, ,0 Lærer Spesialundervisning 1.klasse 0,00 fra egen ramme 18, 2.klasse 0, klasse 0,00 4.klasse 0,00 Tilpasset opplæring.klasse 0,00 6.klasse 0, klasse 0,00 Leseverksted 3,00 spesialundervisning 18,0 0 Ass 21,0 0,00 21,0 Differensiering Deling Kunst/Håndv. 7.kl 0,00 Deling Kunst/Håndv. 6.kl 0,00 Deling Kunst/Håndv..kl 0,00 Deling HK 6.klasse 0,00 Elevråd 0,2 Ekskursjoner/innleie 0,00 Svømming 0,00 0,2 Vikarressurs Utlagt i lærerstillinger 0,00 * som vikarressurs 0,00 * som arealtimer 4,00 0,00 4,00 Klassestyrertimer/team Team 3,00 Byrdefull 7,00 IKT 0,00 kontaktlærer 7,00

22 17,00 Samlet rammetimetall 168,0 Disponert 211,2 TILLEGG Uketimer Barnetrinn Ungdomstrinn Tildelt Spesialundervisning etter enkeltvedtak 66, 48 80,00 Morsmål/fremmedspråkopplæring 7 0 7,00 Senior 24,0 Refusjon fra andre kommuner 43 3, 46,0 Refusjon andre skoler Administrasjon Statlige kompetansemidler Språkopplæring voksne TILDELT U-trinn 24 DISPONERING Oppgave Timer/uke Oppgave Timer/uke Vanlig undervisning Norm: 30t/u pr.klasse klasser 120,67 Deling i basisfag 8.klasse -42 0,00 spes.ped t + 4 t matte 0 9.kl ,0 10.klasse ,00 Elevsamtaler 0,00 Spesialundervisning 16,00 Ny Giv 3,0 Innsparing 19,00 spes.ped t + 4,00 Differensiering Deling Kunst/Håndv. 8.kl 2,00 Deling Kunst/Håndv.9.kl 3,00 Deling Kunst/Håndv. 10.kl 2,00 Deling Heimkunnskap 9.kl 3,00 Deling tilvalgsfag 8,00 Deling krø 0,00 Deling musikk 0,00 Vintertur 10. 0,00 Skoletur 10. Klasse 1,0 Svømming 0,00 Leirskole 8.kl 2,00

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016 KRUSELØKKA UNGDOMSSKOLE Postadresse: Postboks 237, 1702 SARPSBORG Besøksadresse: Hans Nielsen Haugesgt. 33 Tlf. kontor: 69 11 62 50 Hjemmeside: http://sarpsborg.com/kruselokkaungdomsskole/ E-mail: kruseloekka.ungdomsskole@sarpsborg.com

Detaljer

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 2 Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 3 av 43 KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte!

Kjære foreldre/foresatte! Innholdsliste Brev til foresatte Mål for skolen Skolerute Viktige datoer Årshjul Organisering av skolehverdagen Ordensregler Valgfag Skolens system for vurdering Når skolefravær bekymrer oss Midttimeaktivitet

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet finner dere oversikt over aktiviteter, klasselister, ansatte og foresatte som sitter i råd og utvalg, skoleruta og mye annet. Håper dette hefte vil

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

Vettrepermen. Slik gjør vi det på Vettre skole! Planer Visjoner Rutiner Regler

Vettrepermen. Slik gjør vi det på Vettre skole! Planer Visjoner Rutiner Regler Vettrepermen Slik gjør vi det på Vettre skole! Planer Visjoner Rutiner Regler Vettrepermen onsdag 15. februar 2012 Innhold Ved å bruke SØK-funksjonen i dette dokumentet finner du raskt fram til informasjon

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15 Informasjonshefte elever Skoleåret 2014/15 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2014/2015... 2 SKOLENS ULIKE BYGNINGER... 3 VÅRE HUSREGLER... 4 «DEN GODE TIMEN»... 5 GOD

Detaljer

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon:

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon: Informasjonshefte Skoleåret 2014/2015 Skolens visjon: Levende kunnskap Din innsats Vår framtid Risør videregående skole Besøksadresse: Sirisvei 8 Postadresse: Postboks 1025 Randvik 4955 Risør Tlf. 37 14

Detaljer

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1 2013/2014 2013/2014 1 Innhold Velkommen s. Visjon Læringsplakaten Skolerute Timeoppsett Læremidler Skoleskyss Fraværsreglene Viktige frister Stipend Valg av matematikk Valg av programfag VG2 Valg av programfag

Detaljer

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014 Virksomhetsplan for Enga skole Skoleåret 2013-2014 Innhold 1.0 Forord 3 2.0 Pedagogisk arbeid 4 2.1 Pedagogisk plattform 4 2.2 Årsplaner og fagrapport 5 2.3 Elevenes arbeidsplaner 5 2.4 Individuell opplæringsplan

Detaljer

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår.

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Velkommen til et nytt skoleår! Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Informasjonsheftet er laget for brukere av skolen, elever, lærere

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16

Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16 Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16 Velkommen til nytt skoleår 2015/16 Alle nye og «gamle» lærere og elever ønskes velkommen til et nytt skoleår ved Skedsmo videregående skole.

Detaljer

Innhold. Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4. Skolens ledelse og administrasjon...5. Skolens støttefunksjoner 6

Innhold. Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4. Skolens ledelse og administrasjon...5. Skolens støttefunksjoner 6 2 3 Innhold Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4 Skolens ledelse og administrasjon...5 Skolens støttefunksjoner 6 Faglige pedagogiske kontakter...7 Kontaktlærere 2015-2016 8 Skolens satsningsområder

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer