VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR"

Transkript

1

2 VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR Etter en del usikkerhet i forhold til økonomi og skolestruktur på tampen av forrige skoleår, er nå det meste på plass i forhold til plassering av lærere og aktiviteter som skal gjennomføres. Det var lenge usikkert med hensyn til musikal og ressurser til ekskursjon til Oslo for 10. Trinn, men politikerne gikk inn og ga støtte til at dette skulle videreføres. I og med at skolen skal ta inn kr i drift på høsthalvåret og videreføre reduksjonen inn i 2013, vil det bety at vi må redusere en del aktiviteter og gjøre ting annerledes inn det vi har gjort tidligere. Det er viktig at vi har fokus på samarbeid og læringsutbytte. Vi ønsker å forbedre Fronter som et kommunikasjonsverktøy skole/ heim. For skoleåret vil elevens fravær og merknader/karakterer bli å finne på Fronter for heimene. Vi har avsluttet Skolearena til fordel for Fronter for å samle alt på samme sted. Politikerne i Rennebu har skrevet under på Manifest mot mobbing og temaet for dette skoleåret er Voksne skaper vennskap. Dette blir en videreføring av de ideene som kom fram under FAUs temakveld Vennskap og vil danne grunnlaget for vår satsning på Vennskap for å forebygge mobbing. Elevene: I år har vi en liten økning i elevmassen. På barnetrinnet har vi 100 elever og det samme på u-trinnet. På 8.trinn har vi i år hele 42 elever. Det er lenge siden vi hadde så mange elever på et ungdomstrinn. I tllegg har vi en del tilflytting som har gitt oss 7 nye elever. I Rennebu har vi flere beredskapsheimer og fosterheimer slik at skolen også har ansvar for å ta imot elever som bor i kortere eller lengre tid i disse heimene. Endringer i arbeidsstokken: Flere av våre spes.ped.lærere underviser ikke på skolen dette skoleåret. Det gjelder Sylvi Granaune Lund, Karstein Vågen og Brit Blokkum Gustafssen. Randi Fossmo er ansatt som spesialrådgiver og spesiallærer for barnetrinnet. Hun er også skolens sosiallærer for dette trinnet. Odd Skjøtskift var tilsatt i et vikariat i fjor, men fikk stilling på annen skole dette skoleåret. I nytt vikariat er tilsatt Ronny Martinsen som lærer på ungdomstrinnet. Han er lærer i norsk og rle. Stine Skårvold kom inn som vikar i fjor og er nå tilsatt i et vikariat. Hun er kontaktlærer for 6.trinn. Dette året har vi både en lærling og en hospitant. Kari S H Brattset er lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget og er på barnetrinnet fram til nyttår og skal få erfaring på ungdomstrinnet fra 1.januar og ut i august. Bente Håker Stavne er hospitant fra skolestart til jul og jobber på ungdomsskolen. Også i år vil vi åpne opp for praksisplasser for videregående-elever. Satsningsområder: -Hovedsatsningsområdet vårt vil også i år være Vurdering for læring. Vi har avsluttet det Nasjonale prosjektet Vurdering for læring og jobber nå med erfaringsdeling og implementering av det vi fikk lære i dette prosjektet. Våre målsettinger er å bli bedre på tilbakemeldinger og veiledning til elevene og på elevmedvirkning i vurderingsprosessen. Fagsamtalen blir her sentral. - Vårt mål er at Fronter skal utvikles til å bli et pedagogisk verktøy for elevens læring og et kommunikasjonsverktøy heim/skole. I år skal vi utvikle førstesiden slik at elevene får en enklere tilgang til læringsmål, lærestoff og læringsressurser. I tillegg skal Rennebuskolen starte opp med to nye verktøy for elevens utviklingsplan og målmodul. Her har vi noen lærere som vil jobbe som piloter med verktøyene før alle tar de i bruk. IKT-planen for grunnleggende ferdigheter i IKT på alle trinn er evaluert og det vil bli en del endringer i progresjonen. Grunnleggende her er et program som kalles Likt og som gir lærerne nødvendig støtte i dette arbeidet. For at Fronter skal bli et verktøy for kommunikasjon heim/skole, må det gjøres en jobb for å få alle foreldre på Fronter slik at det blir naturlig å følge med på det eleven gjør og få tak i informasjon om klassen og skolen her. -I matematikk har vi også i år et faglig fokus på begrep og begrepsforståelse og det å lære elevene ulike løsningsstrategier. En av lærerne våre har tatt videreutdanning i matematikk og en annen skal fullføre i vår.

3 Bygninger: Etter siste byggetrinn kan vi nå tilby elever og personell gode fysiske rammer. Vi har hatt ettårsbefaring på nybygget, og vi har fått bedre løsninger på solavskjerming. Ellers er vi godt fornøyd med nybygget. På ungdomsfløya har vi utvidet et grupperom til klasserom ved å flytte vegger. Dette for å kunne ta imot den store 8.klassen på en god måte. Ei god ramme kan fremme et godt læringsmiljø, men til syvende og sist er det likevel hver enkelts væremåte som fremmer det beste arbeidsmiljøet. For oss som jobber på skolen skal fokuset alltid være på elevens beste. Dette får vi best til når skole og heim har et tett samarbeid. Redelighet, raushet og respekt er kvaliteter vi som skole bestreber oss på i alle mellommenneskelige forhold. Jeg ønsker alle sammen et godt nytt skoleår! Kari. EMPATI Å sette seg i en annens sted Å lytte med en annens ører Å se med en annens øyne Gir en nøkkel til å forstå Og møte motstand med lunhet

4 ORGANISASJON KONTAKTINFO Berkåk skole/rennebu ungdomsskole Sentralbord: Ledelse/adm. støttefunksjoner Rektor/enhetsleder: Kari Haukdal Telefon: , e-post: Assisterende rektor: Tove Aasheim Bruholt Telefon: , e-post: Rådgiver Dagrun Brattset Telefon: , e-post: Kontorsekretærer Kristin Aasbakk Nygård Telefon: , e-post: Britt Smeplass Telefon: , e-post: Renholdere Gerd Sæther Telefon: Ewa Meslo Telefon: Lillian Opland Telefon: Therese Loktu Telefon: Skolebibliotekar Bente Gunnesmæl Telefon: e-post:

5 ANDRE Vaktmester, helsesøster m.m. Vakmester Bjørn Gunnar Haugen Jøran Sundset Telefon: Telefon: e-post: e-post: Andre telefonnummer: Niscayah: (i forbindelse med alarm) Helsesøster Marta Withbro: / Kontortid på skolen: Tirsdager Legekontor: Akutt dagtid : Rennebu kommune: der du kan treffe: Områdeleder: Lill Hemmingsen Bøe Pedagogisk rådgiver: Nina Rise Oddan Personalkonsulent: Per Ivar Wold Leder PP-tjenesten: Lynn-Mari Spencer Sjef for lønnskontoret: Tove Smørsgård IT-rådgiver: Vegard Antonsen FAU/SU/SMU Leder Herborg Skjolden Nestleder Bård Tore Berntsen Sekretærer Hanne Krogstad og Monica B. Aspeggen Repr. i SU Herborg Skjolden Personlig vara Bård Tore Berntsen Repr. i SU Mona Schjølset Personlig vara Tove Krokhaug Repr. i SMU Hanne Krogstad Personlig vara Gry M. Røe Rep. i SMU Eli Hårstad Personlig vara Monica B. Aspeggen DAGSRYTME 1. økt (1.+2. time) ,30 Friminutt : Friminutt 1.-7.: 2. økt (3.+4. time) : : - Alle elevene skal være ute Matpause : - Matpause : Friminutt med frukt : minutter. Frukt spises ferdig senest : økt (.+6. time) minutter

6 ORGANISASJONSKART FUNKSJONER, SPESIELLE OPPGAVER ETC. ( ) ELEVASS. VOKSENOPPL. SFO RENHOLD Unni Halland Brit Nyborg Heidi Myrmo Christina Sjøveian Hanna Marie Reistad Sissel Lium Astrid Halland Bjørn Ole Raphaug Irene Follan Christina Sjøveian (leder) Heidi Myrmo Brit Nyborg Hanna Marie Reistad Gerd Sæther Eva Meslo Birger Klevbakk(vikar) Morsmållærer(e) Mariell van Well TEAM 1-4 TEAM -7 Ingrid Lånke 1. (TL+ KL) Siri M.. Haugset (TL) Janet Ohma Gunnes 2. (KL) Vigdis Krovoll. (KL) Kari Kveberg 3. (KL) Stine Skårvold 6. (KL) Liv Torunn Hov 4. (KL) Stian Stuen 7.(KL) Unni Østreng Sunniva Johaug Ryen Randi Fossmo Irene Follan Oddveig Rogogjerd Brit Nyborg Heidi Myrmo Hanna M. Reistad Christina Sjøveian BIBLIOTEKAR Bente Gunnesmæl ELEVKANTINE Sissel Lium/Ole Atle Onsøien(VAL) VAKTMESTER Bjørn Gunnar Haugen ARBEIDSPLASS TILLITSV. Bjørn Ole Raphaug (Utd.forb.) TL = Teamleder Kl = kontaktlærer TEAM 8 TEAM 9 TEAM 10 Mona Isene (TL+KL) Astrid Halland (KL) Ole Atle Onsøien (KL) Marita Aas (KL) Anne May Haug Ronny Martinsen Bjørn Ole Raphaug Unni Halland Sissel Lium Dagrun Brattset(TL+KL) Yngvar Solstad(KL) Signy Ramsem Rune Stuen Tove Aasheim Bruholt(TL+Kl) Rune Skjolden(KL) Anne Marit Gunnes ( KL) Greta Hoset Idun Skårsmoen SOSIALLÆRERE MILJØLÆRER IKT-VEILEDER VERNEOMBUD Anne Marit Gunnes Anne Marit Gunnes Ottar Ryen Britt Smeplass ADM. STØTTEFUNKSJONER Sekretær Rådgiver Rådgiver Spes.ped. Kristin Aasbakk Nygård Britt Smeplass Dagrun Brattset Ass. Rektor Tove Aasheim Bruholt Marita Aas Randi Fossmo Rektor Kari Haukdal

7 Navn Telefonnummer E-postadresser Brattset, Dagrun Bruholt, Tove Aasheim Folland, Irene Fossmo, Randi Gunnes, Anne Marit A Gunnes, Janet Ohma Gunnesmæl, Bente Halland, Astrid Grudt Halland, Unni Haug, Anne May Haugset, Siri Mette Haukdal, Kari Hoset, Greta Hov, Liv Torunn Isene, Mona Krovoll, Vigdis Karlsen Kveberg, Kari Lium, Sissel Lånke, Ingrid Martinsen, Ronny Eva Meslo Myrmo, Heidi Nyborg, Brit Sissel Nygård, Kristin Aasbakk Onsøien, Ole Atle Opland, Lillian Ramsem, Signy Raphaug, Bjørn Ole Reistad, Hanna Marie Ryen, Ottar Ryen, Sunniva Johaug Sjøveian, Christina Skjolden, Rune Skårsmoen, Idun Smeplass, Britt Solstad, Yngvar Skårvold, Stine Stuen, Rune Stuen, Stian Sæther, Gerd Marit Østreng, Unni Aas, Marita Telefon arbeidsrom lærere, SFO: Arb.rom 1-4 team: Arb.rom -7 team: Arb.rom 8-10 team: SFO:

8 SAMARBEIDSFORUM/SKOLENS RÅDSORGAN FAU Foreldrerådets arbeidsutvalg Barnetrinn 1. klasse: Lillian Opland, Vemund Angell (vara) 2. klasse: Karin Aasbakk, Inger Merethe Grevstad (vara) 3. klasse: Odd Roger Eggan, Vemund Angell (vara) 4. klasse: Hanne Krogstad, May Jorunn Holthe (vara). klasse: Tove Krohaug, Gry Mari Røe (vara) 6. klasse: Anders Oddgeir Rønning, Mona Schjølseth (vara) 7. klasse: Inger Marie Johansen, Hildegunn Glasøy (vara) FAU Foreldrerådets arbeidsutvalg Ungdomstrinn 8. klasse: Herborg Skjolden (Leder) Eli Hårstad 9. klasse: Monica Bjørkhaug Aspeggen (Sekretær, deler med Hanne Krogstad) Bård Tore Berntsen (Nestleder) 10. klasse: Gry Mari Røe Rannveig H. Einarsdottir SU Samarbeidsutvalget Herborg Skjolden Pers. vara: Bård Tore Berntsen Mona Schjølset Pers. vara: Tove Krokhaug Ingrid Stuen (8. trinn) Anders Vinsnesbakk (9. trinn) Nora Skamfer (10. trinn) Dagrun Brattset Siri Mette Haugset Bjørnar Hansen (pol. repr.) Toril Skjerve (vara) Britt Smeplass Kari Haukdal SMU Skolens miljøutvalg Samme medl. som i SU + Hanne Krogstad Pers. vara: Gry M. Røe Eli Hårstad Pers. vara: Monica B. Aspeggen ELEVGRUPPER/KLASSER KLASSE ANTALL ELEVER SFO TRINN 1. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse 36 9 TOTALT

9 OVERSIKT OVER SKOLESTART, SKOLESLUTT OG SKOLEDAGER KLASSE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG KLASSE HAR FRI HVER ONSDAG..-7. KLASSE HAR FRI 12 ONSDAGER I SKOLEÅRET. SKOLERUTE SKOLEÅRET 2012/2013 Berkåk skole/rennebu ungdomsskole MND. UKE DATO DAGER A U G Kursdager lærere 1.,16., 17. og 20. august. Første skoledag elever Tirsdag 21. august kl S E P T klasse har fri onsdag 19. september O K T. N O V Høstferie klasse har fri onsdag 24. oktober klasse har fri onsdag 14. november Fredag 30. nov. Fridag elever Kursdag lærere 0 4 D E S. J A N. F E klasse har fri onsdag. desember klasse har fri onsdag 19. desember. Siste skoledag før jul fredag 21. des. Slutt kl Første skoledag etter jul onsdag 2. januar klasse har fri onsdag 2. januar klasse har fri onsdag 30. januar 3

10 B R. M A R S Vinterferie klasse har fri onsdag 6. mars Påskeferie 0 A P R I L M A I J U N I klasse har fri onsdag 17. april klasse har fri onsdag 8. mai. Fridag 10. mai klasse har fri onsdag 22. mai klasse har fri onsdag 12. juni Siste skoledag fredag 21. juni. Skolen slutter kl Første skoledag 2013/2014 blir Tirsdag 20. august. Fridager for trinn Dette er fridager som elevene får pga utvida skoletid for hele landets 8.trinn. Berkåk skole-rennebu ungdomsskole kjører lik dagsrytme for hele ungdomsskolen slik at alle elevene har 10 minutter mer undervisning hver dag. Dette utløser tre ekstra fridager for 8.trinn og sju ekstra fridager for 9. og 10.trinn. Dagene er fordelt utover ukedagene slik at ikke enkelte fag skal tape for mange timer. Noen av fridagene forlenger allerede oppsatte ferier/fridag på skoleruta, mens andre er plassert med tanke på fordeling av dager i løpet av skoleåret. 8.trinn Fridag onsdag 2.januar 2013 (etter juleferien) Fridag tirsdag 2.april 2013 (etter påskeferien) Fridag fredag 7.juni (10.trinn har muntlig eksamensdag) 9. og 10.trinn 8.trinn får i tillegg avspasering onsdag 30.januar for leirskoleoppholdet (lærerne har kursdag) Fridag torsdag 29.november (disse to klassene har yrkesmesse onsdag 28.november på kveldstid, og får med dette fri før fredag som også er en fridag) Fridag tirsdag 11.desember Fridag onsdag 2.januar 2013 (etter juleferien) Fridag onsdag 30. januar (kursdag for lærere)

11 Fridag tirsdag 2.april 2013 (etter påskeferien) Fridag mandag 22.april Fridag fredag 7.juni (10.trinn har muntlig eksamensdag, 10.trinn får fridagen sin etter at muntlig eksamen er avviklet) Valgfag Innføres gradvis med 8.trinn og 9.trinn Hele u-trinnet fra kl.t pr. trinn blir 1, t pr uke. Timene fremkommer slik 7 t x 3 = 171t 71 t fra elevrådsarbeid 44 t fra andre fag (unntatt norsk og matematikk og engelsk) ca 2 % reduksjon, men ingen endring i fagplanene 6 t Økning av timetallet på u-trinn (ca. 30 min pr uke pr. trinn ) 171 t til sammen Valgfagene: Design og redesign, Fysisk aktivitet og helse, Produksjon av varer og tjenester, Produksjon av informasjon, Produksjon for sal og scene, Forskning i praksis, Internasjonal kontakt, Teknologi i praksis. Skolen har valgt: Design og redesign, Fysisk aktivitet og produksjon av varer og tjenester.

12 FAG- OG TIMEFORDELINGSPLAN Berkåk skole FAG 1. trinn 2.trinn 3.trinn 4. Trinn Sum. Trinn 6.trinn 7.trinn Sum Årstimer Klokketimer RLE ,33 2,66 6,99 69, Norsk 7,33 7,33 8,66 9,33 32,6,33,33 4,8 1, , Matematikk 4,66 4,66,33 19,6 4 3, , , Naturfag 1,66 1,66 1 1, ,2 6,2 437, Engelsk ,86 4,86 2,66 2,66 4 9,32 38, Samfunnsfag 1,33 2 1,66 1,8 6,79 2,33 1,86 2,66 6,8 18,32 38 Kunst og H ,66 8,66 2,66 3 2,66 8,32 64, Musikk Mat og helse Fysisk aktivitet 1,33 1,33 76 Kroppsøving , ,66 633, Sum timer 23,98 23,99 23,98 27,98 94,93 27,97 27,97 27,98 86,26 688, Rennebu ungdomsskole FAG 8.trinn 9.trinn 10.trinn Sum Årstimer Klokketimer Krl 1, 1 1, Norsk 3, 3,2 3,8 10, Matematikk 3 2,8 2,4 8,2 313, 313 Naturfag 2 2,2 2,2 6, Engelsk 2 1,8 2,8 220,4 220 Fremmedspråk/språklig fordypning 1,6 2 2,2,8 222,3 222 Samfunnsfag 2,3 2,0 2,2 6,6 20,8 20 Kunst og H 1,2 1,2 1, 3,9 148,2 147 Musikk 1,4 0 0,7 2,1 81,7 83 Mat og helse 2,2 2,2 83,6 83 Kroppsøving 2,3 1, 2,0,8 222,3 223 Valgfag 1, 1, 1, 4, Utdanningsfag 0,7 1, 0,7 2,9 110,

13 RENNEBU KOMMUNES NØKKELVERDIER dette arbeides det med på hver skole: Hva innebærer nøkkelverdiene for vår enhet? Legges inn som stikkord i virksomhetsplanen for hvert år med eventuelle endringer. Nøkkelverdiene er kommunens verdigrunnlag og ligger til grunn for all virksomhet. Nøkkelverdiene skal være retningsgivende for organisering av virksomheten, for utviklingen av bedriftskulturen og for all virksomhetsplanlegging. Samhandling Ledere og medarbeidere i et fellesskap preget av åpenhet, tillit og medvirkning er det beste grunnlag for å løse kommunens oppgaver. Nerskogen: vekt på åpenhet, tillit og medvirkning. Arbeider i team. Stiller likt. Ingen stilles utenfor. Har arenaer alle tilsatte kan delta i. Rammer akseptert og avklart av alle. Service Forståelse for andre menneskers behov og respekt for den enkeltes egenverdi og selvfølelse, skal være styrende for den service vi gir. Nerskogen: service mot elever og foreldre og deres behov samt internt i personalet. Utvise holdninger og handlinger som viser forståelse og respekt. Stor tilgjengelighet. Effektivitet Endringsvilje, lojalitet og målbevissthet hos ledere og medarbeidere skal sikre innbyggernes tjenestebehov uten spill av ressurser. Kvalitet Ansvarlighet, ærlighet og integritet hos ledere og medarbeidere skal sikre innbyggernes tjenester med kvalitet de kan ha tillit til. Fleksibilitet Endrede forutsetninger og situasjoner er utfordringer som skal takles med pågangsmot, kreativitet og optimisme.

14 Pedagogisk plattform RENNEBUSKOLEN SKAL HA Et godt fysisk og psykisk miljø God faglig og sosial utvikling for elevene individuelt og sammen med andre Fokus på læringsutbytte og vurdering Fellesskap og samhandling i og på tvers av enhetene Pedagogisk ide ELEVSYN Det er eleven som lærer Alle barn er født med potensiale for læring som kan stimuleres og utvikles. Elevene er forskjellige, de lærer individuelt, har ulike læringsstiler og bruker ulike læringsstrategier Elevene kommer ut med ulikt læringsutbytte Elevene har bevissthet rundt egen læring LÆRINGSSYN Læring er en aktiv prosess Læring skjer ofte i sosialt samspill, mellom lærer elev, elev - elev Læring er individuell (læring skjer i samspillet lærer-elev, elev-elev) Læreren tilrettelegger for en god læringsprosess Læring skjer i godt tilrettelagt. (flette inn motivasjon) DET DIALOGISKE KLASSEROMMET Klasserommet må styres det må skapes klasseromskultur hvor ulike arbeidsmåter og kommunikasjon blir i varetatt: Dialogiske arbeidsmåter - logg - respons (elevrespons, lærerrespons) - ulike vurderingsformer - mappelæring Elevaktive arbeidsmåter Elevaktive oppgavetyper Læring utenfor klasserommet - laborativt arbeid (IKT; praktiske undersøkelser) - stasjonsarbeid - ulike former for tema- og prosjektarbeid, opplevelser, kultur, leik - læringsstiler - VisuellAuditivKinestetiskTaktil (VAKT) - læringsstrategier - elevene trenger størst mulig verktøyskrin fordi vi ikke kjenner framtida - som stiller spørsmål som læreren ikke (nødvendigvis) har svaret på med en gang - som gjør at alle elevene blir aktivisert - som motiverer elever til utforskning - lokalsamfunnet som læringsarena - lokalsamfunnet som læringspartner - lokalsamfunnet som kompetanse

15 SATSINGSOMRÅDER MED TILTAK GRUNNLAGSDOKUMENTER - Opplæringsloven -- Kunnskapsløftet -- Mål for Rennebu kommune Stortingsmelding nr /2004 Kultur for læring - Statlige strategiplaner: - Kompetanse for utvikling - Program for digital kompetanse - Se mulighetene og gjør noe med dem KOMMUNALE FØRINGER Kommuneplan / Bolyst : omdømmebygging - Organisajsonsutvikling - Bærekraftig utvikling - Økonomiplanen Budsjett Plan for kvalitetsutvikling i Rennebuskolen Det skal legges særlig vekt på å utvikle en tilpasset opplæring for alle elever i skolen som sikrer måloppnåelse i samsvar med de sentrale krav gitt i kunnskapsløftet. Def. Tilpasset opplæring: Tipasset opplæring er å fremme læring gjennom å legge til rette for at alle elever tilegner seg kunnskap og ferdigheter i et fellesskap ut fra egne forutsetninger. OVERORDNA MÅL Skolene skal ha et godt fysisk og psykisk læringsmiljø god faglig og sosial utvikling for elevene et inspirerende og utviklende faglig og sosialt miljø for de ansatte innenfor den enkelte skole og på tvers av skolene en gjennomgående felles pedagogisk tenkning som ligger til grunn for praksis ved alle skolene

16 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN SATSINGSOMRÅDE 1: Bruk av IKT i fagene/fronter HOVEDMÅL: Bruken av IKT-verktøy skal bli en naturlig del av opplæringen i skolen. Opplæringsplanen for IKT for Rennebu kommune skal integreres i skolens virksomhet. Kompetanse-utvikling TILTAK RESULTATMÅL ANSVAR TIDSPERSPEKTIV RESSURSER Videre utvikling av Fronter gjennom bruk av verktøyene IUP, målmodul og førsteside. Revidering og implementering av revidert opplæringsplan i IKT for Rennebu kommune Heldagskurs for Rennebuskolen klasse. Erfaringsdeling og arbeid med verktøyene. IKT-gruppa reviderer eksisterende IKT-plan og bistår i gjennomgang på personalmøter, i team og med veiledning av personalet i den daglige driften. Øke kompetansen i personalet og integrere bruk av Fronter-verktøy i undervisningen. Bruke Fronter aktivt i arbeidet med vurdering. Planen nedfeller seg i klassenes årsplaner. Elevene blir evaluert etter måla i planen. Skolerådgiver, enhetsledere, IKTgruppe. IKT-ansvarlig, faglærer og kontaktlærer. 30. januar Egne lærere som har litt erfaring med bruk av verktøyene. (Eventuell ekstern kompetanse). Gjennom hele skoleåret. Teamtid og egentid. SATSINGSOMRÅDE 2: VURDERING FOR LÆRING. HOVEDMÅL: Å skape bedre læringsprosesser i klassen som grunnlag for veiledning og vurdering av læringsutbytte. Kompetanse-utvikling TILTAK RESULTATMÅL ANSVAR TIDSPERSPEKTIV RESSURSER Styrke elevinvolvering i lærings- og vurderingsarbeid for økt læringsutbytte. Utvikler fagsamtalen. Utvikle og lære nye metoder for å få bedre elevinvolvering i læringsog vurderingsarbeid. Teori: Vurdering for læring av Trude Slemmen. Prøve ut tips og ideer fra prosjektet VFL. Elevene tar del i læringsprosessene og vurderingsarbeidet slik at de blir i stand til å vurdere eget og medelevers arbeid (kameratvurdering). Eleven setter ord på egen læringsprosess og oppnådd resultat. Skolerådgiver, enhetsledere, teamledere og lærere. Skoleåret 2012/2013 Fellestid og lærers egentid. Deling av erfaring på egen enhet og i Rennebuskolen. Pedagogisk forum?

17 Fellesdag (barneskoler). 17. april SATSINGSOMRÅDE 3: Læringsmiljøet til elevene. HOVEDMÅL: Skape et godt læringsmiljø for elevene fra første dag av. Kompetanse-utvikling TILTAK RESULTATMÅL ANSVAR TIDSPERSPEKTIV RESSURSER Lære om og ta i bruk metodene i De utrolige årene. Tilegne seg flere metoder og verktøy innenfor klasseledelse, med spesiell vekt på relasjonsbygging elev - voksen og elev - elev, samt grensesetting. 6 dagskurs for lærere Elevene i lærer sosiale ferdigheter gjennom positiv tilbakemelding og klar grensesetting. 2 dagers kurs for lærere og assistenter i Rennebuskolen. Arbeid på enheten med felles grensesetting. God relasjonsbygging mellom voksne og barn. Den voksne som hjelper barn å utvikle relasjon til andre barn. Eleven innretter seg på en god måte innenfor den voksnes grensesetting. Enhetsleder. Lærere og assistenter som deltar i opplæringen. Skolerådgiver, enhetsledere. Lærere og assistenter. Skoleåret august 2012 og 30. november Kurs i regi av kommunen. Teamtid og egentid. Odd Fyhn og Hilde Mortensen, Universitetet i Tromsø, mentorer i DUÅ. 2 dager i den 39. skoleuke. SATSINGSOMRÅDE 4: Utviklingsarbeid innen spesialundervisning. HOVEDMÅL: Styrke systemarbeid for å ivareta alle elevene i Rennebuskolen sine rettigheter. Kompetanse-utvikling TILTAK RESULTATMÅL ANSVAR TIDSPERSPEKTIV RESSURSER Lov- og systemforståelse. Kursdag på Mjuklia, 17. september Kjennskap til ulike Studietur til Østre Toten spesialpedagogiske tilnærminger. Øke lærernes bevissthet og forståelse om lovkrav. Styrke systemarbeid for å ivareta alle elevene i Rennebuskolen sine rettigheter. Skolerådgiver Høsten 2011 Fylkesmannen. Skolerådgiver Høsten 2011 Østre Toten og Oppdal kommune (interkommunalt samarbeid).

18 Lov- og systemforståelse. Felles praksis i Rennebuskolen Temadager med Fylkesmannen Øke rektorenes bevissthet og forståelse for lovkrav. Plan- og Styrke lærernes kompetanse i rapporteringskompetanse spesialpedagogisk arbeid. Skolerådgiver Skoleåret Fylkesmannen PPT. Enhetsledere. Skoleåret PPT ARBEIDSFORMER MØTEVIRKSOMHET TEAMMØTER TEAM DAG TIDSPUNKT ROM MANDAGER i partall TIRSDAGER i oddetall MANDAGER i partall TIRSDAGER i oddetall MANDAGER TIRSDAGER i oddet.uker TIRSDAGER TORSDAGER TIRSDAGER TORDAGER Noe teamtid ( 8-10 ) og fagteam kan legges inn på dager elevene avspaserer pga for mye tid pr uke.

19 LEDERTEAM Tirsdager Felles - partall u-trinn torsdager partall Barnetrinn- tirsdager partall Ett møte hver mnd 1.møte 28.aug. Ett møte hver mnd 1.møte 6. sept Ett møte hver mnd Første møte 4.sept Møterom 2.etg ( siste tirsdag i mnd ) PERSONALMØTER MANDAGER (oddetallsuker) PERSONAL- KANTINA Møteplan: Mand uke 3 Klasseledelse - Mand uke 37 Standarden - Mand uke 39 Fag-samling Mand uke 43 Elevmedvirkning - erfaringsdeling Mand 4 VfL fagsamtaler Hvordan få eleven aktiv? Mand 47 Fronter Mand 49 Halvårsvurderinger Mand Mand 7 Mand uke 9 Mand uke 11 Mand uke 1 Mand uke 17 Mand uke 19 Mand uke 23

20 39.uke + 2 kurs/planleggingsdager 1., 16., 17. og 20. august: Planlegging på egen enhet og felles kursdag Rennebuskolen med tema klasseledelse 30. nov: Fort. kursdag med tema Klasseledelse 24. og 2. juni : Evaluering av skoleåret og planlegging for neste skoleår Rennebuskoledager: 14. november (Elever med spesielle behov, PPT) 30.januar (Fronter)og 17. april ( VfL). ( 14. nov og 17. april med lærere fra 1.-7.trinn. 30. jan. med alle lærerne, ) FAGMØTER Norsk, matematikk, samf.fag, rle, og kroppsøving? 1 fag på hver lærer hvor en av lærerne får ansvar for å admin. Gruppa og sette opp en møteplan som dekker 10 timer. Matte har : 1 t pr møte. Mand uke Mand uke Mand uke Mand uke Mand uke 44 Midtveis orden og oppførsel Mand uke Mand uke Mand uke 2, Orden- og oppførselsmøte Mand uke Mand uke Mand uke Mand uke Mand uke Midtveis orden og oppførsel Mand uke Mand uke Uke Uke 22 Orden- og oppførselsmøte 8-10

21 Disponering av ressurser BARNETRINN TILDELT 211,3 DISPONERING 4min Oppgave Timer/uke Oppgave Timer/uke Vanlig undervisning 1.klasse 18 24,00 2.klasse 12 24,00 3.klasse 14 9,0 4.klasse 10 28,00.klasse 1 27,0 1 t ass 6.klasse 11 27,0 1 t ass 7.klasse 17 28,00 168, ,0 Lærer Spesialundervisning 1.klasse 0,00 fra egen ramme 18, 2.klasse 0, klasse 0,00 4.klasse 0,00 Tilpasset opplæring.klasse 0,00 6.klasse 0, klasse 0,00 Leseverksted 3,00 spesialundervisning 18,0 0 Ass 21,0 0,00 21,0 Differensiering Deling Kunst/Håndv. 7.kl 0,00 Deling Kunst/Håndv. 6.kl 0,00 Deling Kunst/Håndv..kl 0,00 Deling HK 6.klasse 0,00 Elevråd 0,2 Ekskursjoner/innleie 0,00 Svømming 0,00 0,2 Vikarressurs Utlagt i lærerstillinger 0,00 * som vikarressurs 0,00 * som arealtimer 4,00 0,00 4,00 Klassestyrertimer/team Team 3,00 Byrdefull 7,00 IKT 0,00 kontaktlærer 7,00

22 17,00 Samlet rammetimetall 168,0 Disponert 211,2 TILLEGG Uketimer Barnetrinn Ungdomstrinn Tildelt Spesialundervisning etter enkeltvedtak 66, 48 80,00 Morsmål/fremmedspråkopplæring 7 0 7,00 Senior 24,0 Refusjon fra andre kommuner 43 3, 46,0 Refusjon andre skoler Administrasjon Statlige kompetansemidler Språkopplæring voksne TILDELT U-trinn 24 DISPONERING Oppgave Timer/uke Oppgave Timer/uke Vanlig undervisning Norm: 30t/u pr.klasse klasser 120,67 Deling i basisfag 8.klasse -42 0,00 spes.ped t + 4 t matte 0 9.kl ,0 10.klasse ,00 Elevsamtaler 0,00 Spesialundervisning 16,00 Ny Giv 3,0 Innsparing 19,00 spes.ped t + 4,00 Differensiering Deling Kunst/Håndv. 8.kl 2,00 Deling Kunst/Håndv.9.kl 3,00 Deling Kunst/Håndv. 10.kl 2,00 Deling Heimkunnskap 9.kl 3,00 Deling tilvalgsfag 8,00 Deling krø 0,00 Deling musikk 0,00 Vintertur 10. 0,00 Skoletur 10. Klasse 1,0 Svømming 0,00 Leirskole 8.kl 2,00

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR Skolen har nå vært i drift i ett år i ny administrasjonsfløy. Administrasjonen har plass rett inn for hovedinngangen i nybygget og er lett synlig for besøkende. Lærerne har sine

Detaljer

EMPATI Å sette seg i en annens sted Å lytte med en annens ører Å se med en annens øyne Gir en nøkkel til å forstå Og møte motstand med lunhet

EMPATI Å sette seg i en annens sted Å lytte med en annens ører Å se med en annens øyne Gir en nøkkel til å forstå Og møte motstand med lunhet VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR Etter en litt kald og grå sommer er vi nå i gang med et nytt skoleår. Skolen har gode rammebetingelser slik at det ligger godt til rette for å lykkes med en god skole for elevene

Detaljer

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR Forord VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR Jeg har i år gleden av å ønske velkommen til nytt skoleår fra HK-bygget. Hele administrasjonen er nå på plass her sammen med lærerne som også har sine arbeidsplasser i

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 INNHOLD Til foresatte Klassetrinnsteam Administrasjon/adresser/telefon/e-post Skolerute FAU Skoleporten Nytt fra klassetrinnene Skoledagen Nasjonale prøver

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE Reglene gjelder for alle elever ved Lavangen skole. Reglene gjelder på hele skolen, skoleplassen, når elever er på turer og i bussen og til og fra skolen. SKOLEVEIEN Alle

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE Foto: Bjarne Sætrang 1 Endringer i forskrift vedtatt av bystyret 14. juni 2017. Gjeldende fra 01.08.2017 Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2013/14

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2013/14 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2013/14 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpassa opplæring er et overordna krav. Skolen skal tilpasse sin opplæring slik

Detaljer

Ordensregler og fravær

Ordensregler og fravær Ordensregler og fravær Ordensregler På Steinerskolen i Fredrikstad har foreldre, lærere og elever blitt enige om følgende ordensreglement. Sammen har vi et ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø preget

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder Datoer, talentsatsing, valgfag, fravær

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Innledning 1.1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9, har hovedutvalg

Detaljer

Årshjul Vegårshei skule

Årshjul Vegårshei skule Årshjul Vegårshei skule 2017-2018 Må sees i sammenheng med oversikt over ukeplaner og fellestider. 1 4 har fra dette skoleåret ingen onsdager som de skal gå på skolen. 5. kl har fra dette skoleåret full

Detaljer

Virksomhetsplan skoleåret ØRNES SKOLE

Virksomhetsplan skoleåret ØRNES SKOLE Virksomhetsplan skoleåret 2014-15 ØRNES SKOLE Innhold 1.0 Forord... 3 2.0 Pedagogisk arbeid... 4 2.1 Kvalitetssikring av undervisningen... 4 2.2 Individuelle opplæringsplaner (IOP)... 4 2.3 Vurdering av

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring og som er fritt for mobbing og krenkelser INNHOLD: Ordensregler Krenkende

Detaljer

Foreldre i skolen 3. samling HJERTELIG VELKOMMEN TIL 1. SKOLEDAG VED VESTERSKAUN SKOLE

Foreldre i skolen 3. samling HJERTELIG VELKOMMEN TIL 1. SKOLEDAG VED VESTERSKAUN SKOLE Foreldre i skolen 3. samling HJERTELIG VELKOMMEN TIL 1. SKOLEDAG VED VESTERSKAUN SKOLE Agenda Velkommen Agenda 1. skoledag Skoleuka Leksehjelp Ordensreglement Permisjonsregler Psykososialt miljø Forventninger

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11 Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11 Referat fra møte i SAMARBEIDSUTVALGET Dato og tid Tirsdag 5.4.2011 Kl. 19:30 Lurahammaren ungdomsskole Sted: Til stede: Ikke til stede: Sendes til:

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE

ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE 1 ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE 2016-2017 TIDSPUNKT HVA HVEM ANSVARLIG AUGUST Uke 33 Planlegging Adm. og lærere Barnehage- og 16.08.16 Psykologisk førstehjelp 0830-1300 17.08.16 Felles planleggingsdag Ohlin

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2016-2017 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra skolen og andre arrangementer

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

Rettigheter og plikter. Alle elever har rett til. Rett og plikt til grunnskole. Har du spørsmål? Å gå på en skole i nærmiljøet

Rettigheter og plikter. Alle elever har rett til. Rett og plikt til grunnskole. Har du spørsmål? Å gå på en skole i nærmiljøet Rettigheter og plikter Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene og pliktene er hentet fra opplæringsloven. Opplæringsloven

Detaljer

Vi ønsker at Orkanger barneskole skal være et sted der alle kan trives og føle seg trygge, og et sted som er preget av vennskap og samhold.

Vi ønsker at Orkanger barneskole skal være et sted der alle kan trives og føle seg trygge, og et sted som er preget av vennskap og samhold. Orkanger barneskole 7300 Orkanger Ordensreglement ved Orkanger barneskole. I henhold til 3.5 i forskrift til opplæringsloven skal ordensreglene være grunnlag for vurdering i orden og oppførsel. Hovedmål:

Detaljer

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Bakgrunn Damsgård skole holder til i Avlastningsskole nr. 1 skoleåret 2017/18. Skolen har dette året ca. 350 elever. Lynghaugparken

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Vestbygda ungdomsskole ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra

Detaljer

Velkommen til Sandvollan skole

Velkommen til Sandvollan skole Inderøy kommune Sandvollan skole og barnehage Vår dato Saksbehandler Thomas Herstad, 74124161 Vår referanse Deres referanse Velkommen til Sandvollan skole Kunnskap: Vennskap: Glede: Vi vil ha en skole

Detaljer

ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE

ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE 1 ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE 2016-2017 TIDSPUNKT HVA HVEM ANSVARLIG AUGUST Uke 33 Planlegging Adm. og lærere Barnehage- og 16.08.16 Psykologisk førstehjelp 0830-1300 17.08.16 Felles planleggingsdag Ohlin

Detaljer

Breidablikk ungdomsskole FAU MØTE 18. SEPTEMBER

Breidablikk ungdomsskole FAU MØTE 18. SEPTEMBER FAU MØTE 18. SEPTEMBER Saksliste Sak 1 12/13 Sak 2 12/13 Sak 3 12/13 Sak 4 12/13 Sak 5 12/13 Sak 6 12/13 Sak 7 12/13 Sak 8 12/13 Sak 9 12/13 Sak 10 12/13 Sak 11 12/13 Sak 12 12/13 Sak 13 12/13 Sak 14 12/13

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpasset opplæring er et overordnet krav. Skolen skal gi tilpasset opplæring

Detaljer

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Bakgrunn Damsgård skole flytter høsten 2016 inn i Lynghaugparken avlastningsskole 1. Skolen har skoleåret 2016/17 ca.

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Nyhetsbrev skoleåret 2016-17, nr.1 Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Til elever, foresatte og ansatte! Velkommen til nytt skoleår! Vi gleder oss til å starte opp nytt skoleår med 245 elever fra 1.-10.trinn.

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1. Formål Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og til utviklingen av deres sosiale ferdigheter. Ordensreglementet har

Detaljer

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort.

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Friskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Ordensreglementet er vedtatt

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet gjelder fra skoleåret 2011-2012. Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring.

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. INNHOLD: Ordensregler Mobbing Fellestiltak

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rett og plikt til grunnskole Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter

Detaljer

Virksomhetsplan 2016

Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Samspill og læring for alle! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål og utviklingsmål 3 Mer og bedre læring..4 Matematikk.. 5 Klasseledelse/vurdering for læring 6 Andre viktige

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune.

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Fastsatt av Tinn kommunestyre med hjemmel 9A-10 og 9 A-11* i Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

Til personalet ved Ris ungdomsskole: GODT NYTT ÅR 2018! TIL ELEVER OG FORESATTE VED RIS SKOLE

Til personalet ved Ris ungdomsskole: GODT NYTT ÅR 2018! TIL ELEVER OG FORESATTE VED RIS SKOLE Til personalet ved Ris ungdomsskole: GODT NYTT ÅR 2018! TIL ELEVER OG FORESATTE VED RIS SKOLE MÅNED ANTALL SKOLEDAGER FERIE OG FRIDAGER JANUAR 22 Juleferie t.o.m. 01.01.2018. Første skoledag 02.01.2018

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2016/2017 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 18.08.2016. Vedtatt i SU 10.05.16. Til elever, foresatte

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser UTVIKLINGSPLAN HAGEN SKOLE 2017 MÅL 1: elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser Effektmålkommune Ingen elever opplever å bli krenket

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Vedtatt i BUK 15.06.16 Hjemmel Utvalg for barn, unge og kultur har i møte 16.06.16, med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen

Detaljer

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005.

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005. VARDØ SKOLE ORDENSREGLEMENT Behandlet i Samarbeidsutvalget 24. mars 2012. Ordensreglement har vi for at skolen skal være et trygt sted for alle, både barn og voksne. På Vardø skole vil vi at alle skal

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET Tema i dag: Informasjon om ungdomstrinnet Fravær Utdanningsvalg nytt fag Valgfag Karakterer Regler/ konsekvenser Fremmedspråk Grupper/ kontaktlærer INFORMASJON

Detaljer

Ordens- og trivselsreglement for Sørreisa Sentralskole

Ordens- og trivselsreglement for Sørreisa Sentralskole SØRREISA KOMMUNE Sørreisa sentralskole Ordens- og trivselsreglement for Sørreisa Sentralskole 1. Innledning 1.1 Hjemmel Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov av 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Årshjul Vegårshei skule

Årshjul Vegårshei skule Årshjul Vegårshei skule 2016-2017 Må sees i sammenheng med oversikt over ukeplaner og fellestider. 1. 4. klasse har skole følgende onsdager: 28. sept, 26. okt, 30. nov, 19 april og 7. juni 5. klasse har

Detaljer

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel Odda ungdomsskole - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel SKOLEÅRET 2008/ 2009 Reglementet skal fremme samarbeid, trivsel, medansvar og

Detaljer

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR 1 FORORD VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR Jeg har gleden av å ønske velkommen til nytt skoleår ved Nerskogen skole. Lærerne er på plass og ledelsen har tatt fatt på sine gjøremål for å legge forholdene best

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO 2015 2016 1 Innholdsfortegnelse Innledning s.3 Praktiske opplysninger s.4-5 Priser på ulike SFO-satser og matpenge-satser s.6 Grønt flagg s.7 Læringsmål for sosial kompetanse

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2017/18

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2017/18 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2017/18 Skolens pedagogiske plattform danner grunnlag for skolens årsplan. Skolen skal vise eleven kompetanse, trivsel og respekt. Plattformen beskriver hvordan vi viser eleven

Detaljer

"Paradis skole skal være et godt sted å være og et godt sted å lære"

Paradis skole skal være et godt sted å være og et godt sted å lære PARADIS SKOLE Skolens regler for orden og adferd Revidert 26.juni 2011 Dette er et vedlegg til Forskrift om ordensreglement for kommunale grunnskoler i Bergen. De ulike paragrafene i dette dokumentet viser

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årvoll skole. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årvoll skole. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Årvoll skole Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Skolens satsingsområder Elevenes læring Kommunikasjon skole/hjem Videregående skole Annet

Detaljer

GREFSEN SKOLE. Reglement for orden og oppførsel

GREFSEN SKOLE. Reglement for orden og oppførsel Sammen skaper vi et trygt og godt skolemiljø! Forskrift: Skolens reglement bygger på reglement for orden og oppførsel i Osloskolen Hjemmel: Fastsatt av byråden for kunnskap og utdanning 25. september 2012

Detaljer

Lurahammaren ungdomsskole

Lurahammaren ungdomsskole Lura bydelsutvalg 18.01.10 - Melding 5/10 referat møte i SAMARBEIDSUTVALGET Lurahammaren ungdomsskole Dato og tid Tirsdag 15.12.2009 Kl. 18;00 Sted: Personalrommet Lurahammaren ungdomsskole Representanter

Detaljer

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole 2012-2013 1 Dette regelheftet tilhører: Navn: Gruppe:.. Jeg skal jobbe hardt for å holde reglene: Elev:. Foresatte: Vi oppfordrer foresatte til å gå gjennom

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Alle skoler har plikt til å ha et ordensreglement, jf. opplæringsloven 2-9. Ordensreglementet skal være klart og tydelig med hensyn til hva

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR DAL SKOLE, skoleåret:

UTVIKLINGSPLAN FOR DAL SKOLE, skoleåret: Utviklingsplanen bygger på Strategisk plan for kvalitet 2016-2025 I et 10 års perspektiv er våre fokusområder: År 2016 /17 2017/1 8 2018/1 9 2019/2 0 2020/2 1 2021/2 2 2022/2 3 2023/2 4 2024/2 5 Grunnleggende

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nordstrand skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2012/13

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2012/13 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2012/13 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpassa opplæring er et overordna krav. Skolen skal tilpasse sin opplæring slik

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015

Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015 Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015 Britt Eva Fløisbonn, rektor Sveinung Austefjord, trinnleder Rebecca & Thea, YouMe elever Hege Westbye, sosiallærer Østersund ungdomsskole Organisasjonskart

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer):

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): SØKNAD ELEVPLASS Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): Det søkes om opptak i klasse: Fra (dato/år): Av pedagogiske og praktiske årsaker blir det ikke mulig å

Detaljer

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser UTVIKLINGSPLAN HAGEN SKOLE 2017 MÅL 1: elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser Effektmålkommune Ingen elever opplever å bli krenket

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Årshjul Vegårshei skule

Årshjul Vegårshei skule Årshjul Vegårshei skule 2016-2017 Må sees i sammenheng med oversikt over ukeplaner og fellestider. 1. 4. klasse har skole følgende onsdager: 28. sept, 26. okt, 30. nov, 19 april og 7. juni 5. klasse har

Detaljer

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060 Nygård skole Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen Tlf: 55568060 GENERELL DEL 3 OVERORDNEDE FØRINGER OG MÅL 4 NÅR EN EPISODE HAR OPPSTÅTT 5 VED TRUSLER OG/ELLER UTØVING AV VOLD: 7 NYGÅRD SKOLE - GRUNNSKOLEN

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

- Revidert høsten

- Revidert høsten - Revidert høsten 2017 - Forskriften er, etter delegert fullmakt, vedtatt av SU ved Sandved skole med hjemmel i opplæringsloven 2-9 jf. og forvaltningsloven 2-2-c. Et ordensreglement kan bidra til å få

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune Vedtatt av Rådmannen august 2015 1 Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Vadsø kommune Hjemmel: Fastsatt av rådmannen med

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer