AntiMoneyLaundering. Slik vi gjør det i DnBNOR: Quality in compliance fairness to customer. Danske banker København 8. Juni 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AntiMoneyLaundering. Slik vi gjør det i DnBNOR: Quality in compliance fairness to customer. Danske banker København 8. Juni 2006"

Transkript

1 AntiMoneyLaundering Slik vi gjør det i DnBNOR: Quality in compliance fairness to customer

2 DnB NOR Norges ledende finanskonsern. DnB NOR er Norges største finanskonsern med en forvatningskapital på ca NOK 1,500 milliarder. Konsernet inneholder merkenavn som DnB NOR, Vital, Nordlandsbanken, Cresco og Postbanken. Utlån til ca 38 % av personkundemarkedet 2.1 millioner personkunder Utlån til ca 37 % av landet små og mellomstore foretak 170,000 foretakskunder Hovedbank for ca 60 % av Norges 300 største foretak Norges mest omfattende distribusjonsapparat Norges største Liv og Pensjonsselskap med ca 1 mill kunder Norges største verdipapirforetak Norges største kapitalforvaltningsforetak Norges ledende eiendomsmegler ansatte 18 % utenfor Norge 2

3 Slik vi gjør r det i DnBNOR Vi skal identifisere og informere om trusselbildet, levere sikkerhetsfaglige råd og løsninger til konsernet slik at: Kunder og aksjonærer opplever trygghet for sine verdier De ansattes sikkerhetsmessige behov blir ivaretatt Våre interessenter opplever DnB NOR som en god sikkerhetsfaglig støttespiller og en ansvarlig aktør i finansnæringen langsiktig og forebyggende hovedfokus 3

4 Hvitvask bakteppet Økonomisk kriminalitet Skatt/ avgift Tyveri Hvitvask Vinningskriminalitet Fisk/ havbruk Trafficking Korrupsjon Konkurs Verdipapir og konkurranse m.m. Sprit Våpen Narko m.m. $ 3 7 billioner off-shore $ milliarder søker havn on-shore hvert år NOK mlrd (NOK mlrd søker havn?) DK? 4

5 Vår tilnærming Kunde- og transaksjonsperspektivet Skatt/ avgift Tyveri/ Ran Lov og regulering Trusselvurdering Økonomisk Krimnalitet Vinnings kriminalitet Svindel Trafficking DnB NORs ambisjon Korrupsjon Konkurs Verdipapir Konkurranse etc. Utbytte fra straffbar handling Hvitvask Alkohol Våpen Narkotika etc. Account officers Regelverk KYC Transaksjonsovervåking AML opplæring Opplæringsmetodikk Annet Group MLRO Tilsyns-dashbordet Risikoanalyse KYC regelverket Transaksjonsovervåking Rapportanalyse AML elektronisk Screening Informasjonsdeling Medarbeiderressurser Formal-system/AML prosedyrer Proaktive aktiviteter "Bevis"/effektivt kontor Tap av omdømme, tillit og økonomi 5

6 Tilsynsdashbordet AML policies - system and kontroll Senioritet og autoritet i MLRO Krav til identifikasjon, inkl. kontoåpningsdokumentasjon Konsistens og kvalitet i rapportering på mistenkelige transaksjoner (manuelle og elektroniske) Kvalitet i medarbeideropplæring God compliance, er også en god jobb for eiere og kunder 6

7 Risikoanalyse Det er viktig med en pågående prosess mht til å identifisere svakheter å ha på plass en plan for å håndtere dem Fra ord til handling 7

8 Know Your Customer En risikobasert tilnærming: Spesielle kontoåpningsenheter atskilt fra key account officers Forankre ansvar I forretningsenheten for kontoåpning, men med støtte I sentral risiko-overvåking og -testing 8

9 Transaksjonsovervåking Transaksjoner krever regelmessig overvåking Automatiske overvåkingssystemer forutsetter oversikt for å vurdere rapportkvalitet og kostnadstilpasning Konsistens i overvåkingsstandardene 9

10 Rapportanalyse Analyse av rapporter kan illustrere temaer som: Opplæringsbehov Forståelse av konteksten Årvåkenhet i fm produktbruk Årvåkenhet i ft distribusjon Rapporteringstiming 10

11 AML elektronisk screening i DnBNOR Skatt/ avgift Tyveri Lov/forskrift Trusselbildet Økonomisk kriminalitet Vinningskriminalitet Bedragerier Trafficking Korrupsjon Sprit Kundeansvarlige Konkurs Verdipapir og konkurranse m.m. Våpen Narko m.m. Regelverk ca. 3.5 mill. transer ca. 2.1 mill. PM-kunder ca BM kunder ca ansatte Vi er store innen alle arenaer i Norge MLRO Kunde-/Transaksjonsperspektiv DnB NOR-ambisjon Hvitvaskingsansvarlig enhet Utbytte av straffbar handling Hvitvask Tap, omdømme og tillit i markedet 11

12 AML elektronisk screening i DnBNOR Hvitvaskingsmeldinger Scenarier Definere trusselbildet/-vurdering Elektroniskdeteksjon Manuelle Sunn skepsis Kompetanse!? Tilegner oss; informasjon kunnskap identifiserer trusselbildet Implikasjoner for KA / kunde? 12

13 AML elektronisk screening i DnBNOR Konto hvor innskuddet/ uttaket i hovedsak er kontanter. Vanlige betalingsinstrumenter benyttes sjelden. Store kontanttransaksjoner. Rask og ekstraordinær nedbetaling av lån i kontanter Transaksjoner som har en uvanlig karakter basert på konkret skjønn/signaler på mulig hvitvasking. Bruk av bankremisser som stadig blir fornyet Konto med mange mindre overføringer, men som "tømmes" nesten umiddelbart ved overførsler til utlandet uten at dette passer med kundeprofil Bruk av ukurante betalingsmidler i forhold til den underliggende operasjon. Kontanter blir satt inn et sted i landet og tømmes umiddelbart et annet sted. Overføring til/fra utlandet i større grad enn det kan forventes. 13

14 AML elektronisk screening i DnBNOR + Erfaringsgrunnlag/ egen kompetanse Scenarier i AML-løsningen 14

15 AML elektronisk screening i DnBNOR Scenarier i AML-løsningen + Erfaringsgrunnlag/ egen kompetanse Store aggregerte kontanttransaksjoner Mange overføringer ut av konto Mange overføringer inn på konto Overføringer til utland Innskudd forbundet med høy risiko Runde beløp Sanksjonslister Ny kunde 15

16 AML elektronisk screening i DnBNOR AML-løsningen + Erfaringsgrunnlag/ egen kompetanse Scenarier i AML-løsningen Betalingsinstrument? Høyrisikoland? Store aggregerte kontanttransaksjoner Mange overføringer ut av konto Mange overføringer inn på konto Overføringer til utland Innskudd forbundet med høy risiko Runde beløp Sanksjonslister Ny kunde RISIKOFAKTORER Kontant innskudd; -kjøpes remisser, - splittes i kontanter, - remisser fornyes, splittes opp og får nye eiere. - overførsler til Nauru. 16

17 AML elektronisk screening i DnBNOR Sett elektronisk deteksjon inn i en klart definert ramme. Vær tydelig på hva det skal brukes til, og hva det ikke skal brukes til. Sørg for god forankring 1 : 10 -> 1:3 falsepositives Skal se det som ikke kan sees på kontorene PM vs BM Profilering - segmentering Manuelle Elektroniske Vær klar over at uansett, så setter systemet store krav til datakvalitet. Regn med at datakvaliteten er litt dårligere enn du tror, og budsjettér deretter Scenario-analytiker Sett av tilstrekkelig med IT-ressurser internt Sørg for god kontakt og dialog med leverandør 17

18 Informasjonsdeling Forum for hvitvask og terrorfinansiering nasjonalt og internasjonalt AML "chat room" Intranet informasjon og eksempler Bruk av både nasjonale og internasjonale medlemmer i arbeidsgrupper Kopi av Meldinger til hovedsetet 18

19 AML trening av fagressurser Behov for nye treningsteknikker Myndighetene tror på et behov for trening som også omfatter "det samfunnsmessige ansvar" i fm hvitvask 19

20 Analyse av medarbeiderkunnskap Er fag-staben klar over sitt ansvar? Utviser de en trenet holdning vs temaet? Kan de demonstrere emne-ekspertise? Når ble de sist trent? Hva er deres holdning til opplæring? Hvilke tidsskrifter/faglitteratur leser de? Stimulerer vi til egenutvikling? Når deltok de sist på et offentlig seminar? Hvilke oppdateringsmetoder er tatt i bruk? 20

21 Opplærings-/treningsmetode Kompetansegapanalyse Metode som benyttes i ft fagressurser: Kurs, deltakelse på seminarer, kongress, faglitteratur, holde kurs/fagsamlinger etc Metode som benyttes i ft alle ansatte: E-læring ajourhold og regularitet I krav til gjennomføring? Fagdager/infomøter etc Testing Re-testing ved ikke bestått Journalføring av gjennomføring Når kreves oppfrisking 21

22 Om proaktive handlinger Subjektivt/objektivt basert melding Ikke-rapporterte rapporter hvilken dokumentasjon tar du vare på for å vise begrunnelsen for ikke-melding? Hvordan håndterer du fremtidige complianceforslag? Hvordan følger du feil hva slags læring kan du demonstrere Relsjonenmed senior-ledelsen I konsernet 22

23 Legal-krav Arkiv og gjenfinning KYC- informasjon kan du finne det? Kundeanalyse regularitet i oppdateringen av KYC-profiler Forretnings- og IT-systemer oppslagsverk for rammedokumentasjon Rapportanalyse vurderingsmønster lærende holdning og kunnskapsdeling overfor staben? 23

24 "Bevis" på et effektivt kontor Er kontoret klar for besøk Er det et rom tilgjengelig for tilsynet? Er staben forberedt på besøket? Kjenner de til områdene som de skal forvente å bli evaluert på Er relevant dokumentasjon og støtte tilgjengelig? Gir de inntrykk av å være velbrukt? Er linjeledelsen tilstede? Er seniorledelse klar over besøk og status? 24

25 Sanksjoner Finansielle tap Bøter Offentlige uttalelse Straff Alle funn som leder til noen av disse resultatene er ingenting sammenlignet med omdømmeskaden som kan oppstå. 25

26 Den hovedrisikoen for finansinstitusjonen kommer ikke fra det å håndtere utbytte av straffbar handling, men fra trusselen om å feile mht å møte kravene fra reguleringsregimet. "Det skjer ikke oss" troen er ikke lenger et realistisk alternativ 26

27 Takk for oppmerksomheten Tor Ivar Mysen

Kommunalt innblikk. Antikorrupsjon

Kommunalt innblikk. Antikorrupsjon Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 4, 2015 Antikorrupsjon Korrupsjon i Norge Intervju med en korrupsjonsjeger om risikobildet for Norge og norske

Detaljer

Nasjonal risikovurdering

Nasjonal risikovurdering Rapport Nasjonal risikovurdering Hvitvasking og terrorfinansiering i Norge JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Rapport Nasjonal risikovurdering Hvitvasking og terrorfinansiering i Norge Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 DNB-KONSERNET 2014 RISIKO- OG KAPITALSTYRING DNB-konsernet 2014 X. KAPITTELTITTEL A Temaer som omhandles i flere DNB-rapporter

Detaljer

Antikorrupsjons program

Antikorrupsjons program Antikorrupsjons program 2 Innhold 1 Innledning...6 2 Etiske retningslinjer og antikorrupsjon...8 3 Den norske straffelovens bestemmelser om korrupsjon...12 4 USAs Foreign Corrupt Practices Act...20 5 Corporate

Detaljer

BACHELOROPPGAVE (OPPG300)

BACHELOROPPGAVE (OPPG300) Kort eller kontant? - En kort og kontant drøftelse av hvilke virkninger innføringen av et kontantløst samfunn vil kunne ha for politiets arbeid i forebygging av profittmotivert kriminalitet i Norge. En

Detaljer

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER Trondheim 17. september 2012 Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom, og skal ikke kopieres eller videredistribueres

Detaljer

Basel II - Pilar 3. Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2008

Basel II - Pilar 3. Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2008 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2008 ya Bank konsernet: ya Holding ASA (org.nr. 987778490) ya Bank AS (org.nr. 989932667) ya Personforsikring AS (org.nr. 989932721) Metatech

Detaljer

Trusselbildet slik Finanstilsynet ser det

Trusselbildet slik Finanstilsynet ser det Trusselbildet slik Finanstilsynet ser det Finans Norges Betalingsformidlingskonferanse 2014 Olav Johannessen 12.11.2014 Finanstilsynets hovedmål Finansiell stabilitet Velfungerende markeder samt Forbrukervern

Detaljer

Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund Oppgjør i eiendomsmeglingsbransjen

Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund Oppgjør i eiendomsmeglingsbransjen Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund Oppgjør i eiendomsmeglingsbransjen Sluttrapport for Utvalg om sikkerhetsstillelse og oppgjørsfunksjon 2013/2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring?

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring? SIRK Nr 1, vår 2015, 23. årgang Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nr 1 2015 Nye krav til bruk av internrevisjon The Bedrock of Quality s. 24 Integrert rapportering hva innebærer det? s. 37 Lykkes

Detaljer

Cyberkriminalitet i fokus

Cyberkriminalitet i fokus www.pwc.no/crimesurvey Cyberkriminalitet i fokus Global Economic Crime Survey 2011 Resultater for Norge PwC gjennomfører undersøkelsene for å gi styrer og ledere bedre forutsetning for å identifisere risikoer

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet 2012 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Trusselen 4 2.1 Vurdering fra Norman 4 2.2 Vurdering fra Statoil 6 2.3 Vurdering fra NSM 6 3 Hovedfunn

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet 2014 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Oppsummering av hovedfunn og anbefalinger 4 3 Risikobildet 5 Trusselvurdering fra Kripos 5

Detaljer

16. Økonomisk kriminalitet som securityrisiko

16. Økonomisk kriminalitet som securityrisiko 16. Økonomisk kriminalitet som securityrisiko Helge Kvamme PricewaterhouseCoopers AS helge.kvamme@no.pwc.com Innledning Sikkerhetsdagene satte både i 2002 og 2003 økonomisk kriminalitet som operasjonell

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5 LE453H02 12.03.2003 Side 1 av 20 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNNEN FOR DRØFTINGENE...2 1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER....5

Detaljer

Risiko- og Sårbarhetsanalyse

Risiko- og Sårbarhetsanalyse Kredittilsynet Den finansielle infrastruktur og bruk av informasjonsteknologi Version: 2002-03-10/1.0 Author: Kredittilsynet, R-avdelingen, IT tilsyn Innholdsfortegnelse 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO Nr 6 FEBRUAR 2015 RISK MANAGEMENT HØST 2015: REVIDERTE UTGAVER AV ISO 9001 OG ISO 14001 FOTO: ISTOCK Risiko i

Detaljer

Kapittel V. Perioden 2000-2010 Teknologisk videreutvikling og konsolidering

Kapittel V. Perioden 2000-2010 Teknologisk videreutvikling og konsolidering Kapittel V. Perioden 2000-2010 Teknologisk videreutvikling og konsolidering 1. Hovedtrekk Mye av det som har skjedd på betalingssystemområdet fra 2000 og utover har dreid seg om å ta i bruk, effektivisere

Detaljer

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Innholdsfortegnelse

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Innholdsfortegnelse Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering Innholdsfortegnelse Alminnelig del...3 1. Innledning... 3 1.1 De viktigste endringene i hvitvaskingsregelverket og regelverkets

Detaljer

The Havyard Compliance System: Anti-corruption Program

The Havyard Compliance System: Anti-corruption Program The Havyard Compliance System: Anti-corruption Program Vedtatt av styret for Havyard Group ASA 26.februar 2015 1. Innledning og formål Kravene til såkalt "compliance" (regel-etterlevelse), herunder særlig

Detaljer

Øystein Olsen Sentralbanksjef

Øystein Olsen Sentralbanksjef Strategi 2014-2016 Strategi 2014-2016 for Vedtatt av s hovedstyre 4. desember 2013 NORGES BANK MOT 2016 utfører viktige samfunnsoppgaver og forvalter store verdier på vegne av fellesskapet. Gjennom sentralbankvirksomheten

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Gruppen

Årsrapport 2013. Eika Gruppen Årsrapport 2013 Eika Gruppen Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 2 /139 Ved din side. Innhold Eika Alliansen

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Årsrapport 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS

Årsrapport 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Årsrapport 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Årsrapport 2012 3 Innhold Side 04 Hovedtall/nøkkeltall 05 Redegjørelse fra administrerende direktør 06 Forretningsidé, visjon og strategi 09 Organisasjonskart 16

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer