Bever Team 3 Operators Manual. Bever Team 3. Operators Manual. P.O. Box 20. Side 2. Copyright Bever Control AS. All rights reserved

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bever Team 3 Operators Manual. Bever Team 3. Operators Manual. P.O. Box 20. Side 2. Copyright 2009-2010 Bever Control AS. All rights reserved"

Transkript

1 Brukermanual

2 Bever Team 3 Operators Manual Copyright Bever Control AS. All rights reserved This document is being furnished by Bever Control AS for information purposes only to licensed users of the Bever Team product and is furnished on an AS IS basis, that is, without any warranties, whatsoever, expressed or implied. Bever Team is service mark and registered trademark of Bever Control AS. Other brand and product names are trademarks or registered trademarks of the respective holders. Microsoft is a registered trademark and Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, the Windows logo, and the Windows XP/Vista/7 logo are registered trademarks of the Microsoft Corporation. Acrobat Reader and the Acrobat logo are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated. Information in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of Bever Control AS. The software described in this document is furnished under a license agreement. The software may be used only in accordance with the terms of that license agreement. It is against the law to copy or use the software except as specifically allowed in the license. No part of this document may be reproduced or retransmitted in any form or by any means, whether electronically or mechanically, including, but not limited to the way of: photocopying, recording, or information recording and retrieval systems, without the written permission of Bever Control AS. Bever Team 3 Operators Manual Written by Karsten Haukaas Initial publishing in Norwegian May 2009 Updated October 2011 Document No. BT3-1 Revision B Printed in Norway Address: Telephone: Telefax: Web-address: Bever Control AS Gunnersbraatan 2 P.O. Box 20 N-3421 Lierskogen - NORWAY Side 2

3 Innhold INNSTALLASJON OG OPPSTART 7 Bever Team Hva er Bever Team... 8 Noen definisjoner... 8 Installasjon... 8 Installasjon med XP operativsystem og service pack Lisens Oppstart Lage et nytt prosjekt Ny Avansert tilkobling Planlegging av geometri Topp menyen Send til database Åpne Lagre Geometri Innstillinger Hjelp Easter Egg Skjermen Et geometrisk minimum Hvordan lage en enkel tunnel Arkfaner - oversikt Arkfaner - Tunneler Kolonnene Arkfane - Linje Arkfane - Horisontal Arkfane - Vertikal (VVP) Side 3

4 Arkfane - Dosering Arkfane - VIPS Arkfane - Endringer Arkfane - Kontur Kontur redigering Planlegging av produksjon Oversikt Planlegging av produksjon Stuff Laser Punkt Borplan Drillplan Borplan Lage hjelpelinjer Lag hull på linje Lag enkelthull Les hullgruppe - Klipping Velg Hull Sekvens / rotasjon Automatisk generert borplan Operasjoner i tabellene Tennplan Tenngrupper Ladeplan Verdier Som bygget geometri Oversikt Oversikt over tunnellogger Visning av profilerlogger Side 4

5 Verktøy Rapport Rapport eksempel Toppfeltet Venstre side (teoretiske verdier) Høyre side (Målte verdier) Som bygget produksjon Oversikt Oversikt tunnellogger Produksjonsrapporter TunnProduction Hovedskjerm Menyer Verktøylinje Arkfaner Innstillinger Diverse Programfiler og mapper Windows XP Windows 7 / Vista Systemkrav Bever Team MWD Generelt om MWD MWD logging Sonderboring, injeksjonsboring og salveboring Registrering av Boredata Geologisk tolkning av boredata Samordnet visning av data fra injeksjon og data fra boring Utbrettet visning samordnet sikringslogg Eksport til NovaPointTunnel Geologimodul Side 5

6 Fordeler med Bever Controls løsning for MWD registrering Hvordan komme i gang som bruker Åpne prosjekt (forutsatt at prosjekt er etablert) Bytte til alternativt prosjekt Geometri med tunnellinje, konturer Produksjonslogger med MWD data Hente inn borlogger med MWD data i entreprenørformat fra borerigg Lagre borlogger i byggherreformat til MWD tolkning Prosjektstruktur/mappetre Visninger av MWD tolkning Valg av tunnellinje/parsell Valg av borlogger salve, injeksjon, bolter etc Visning av 3D borlogg Visning av flatekart over utbrettet kontur Visning av trend for enkelt hull Rapport av flatekart i Excel Rapport av trend for utvalgte hull i borlogg i Excel Visning av flere vinduer samtidig Tolkningsmetoder MWD Hvilke data registreres på boreriggen Hvilke data beregnes for å karakterisere fjellet MWD Parametre som styrer tolkningsmodell Hvordan komme i gang, installasjon og kalibrering Installasjon av programvare hos entreprenør. MWD lisens fra Bever Control Installasjon av programvare hos byggherre/geolog. MWD lisens fra Bever Control Etablering av prosjekt Innstilling av MWD parametre i Bever Team MWD Alle innstillinger er lagret i en egen systemfil som eventuelt flyttes til nytt prosjekt eller lagres som backup (manuelt med explorer) Side 6

7 Kalibrering/tilpassning av geometri etter fjellegenskaper Innstilling av loggefunksjoner på borerigg (loggestart, loggeintervall, hulltyper, stanglengder etc) Videre Planer funksjoner som ikke er implementert SYSTEMKRAV Side 7

8 BEVER TEAM 3 HVA ER BEVER TEAM Bever Team er et program som brukes til planlegging og dokumentasjon ved tunnelbygging. Programmet kan brukes av entreprenører, konsulenter og byggherrer som trenger tilgang til planlagte prosjektdata og som bygget data. Programmet bruker SQL databaser som referanse. NOEN DEFINISJONER Tunnellinje Senterlinje/referanselinje i tunnelen. Definerer horisontal og vertikalkurvaturen i tunnelen. Pel Et bestemt sted langs tunnellinjen. Linjen er definert med koordinater og pelnummeret er da en index langs den samme linjen. Brukes både i 2D og 3D. Kontur Tunnelens tverrprofil. Beskriver tunnelrommet på et bestemt pelnummer langs tunnellinjen. Vegmodell En digital datamodell som inneholder alle data om vegen. Borplan Et planlagt boremønster som kan eksporteres til en borerigg og brukes etter navigering av riggen til å bore i et forhåndsbestemt mønster. Borlogg En loggfil fra boreriggen. Inneholder geometriske og MWD data. Profilerlogg En loggfil fra Bever Win 3D profiler eller en Atlas Copco Profiler. Inneholder skannede data fra tunnelgeometrien. Faspunker Referansepunkter i tunnelen. Polygonpunkt. XML Filtyper ved deling av data. Av typen LandXML og IredesXML. SQL Databaser. Brukes for å styre relasjonsdata. INSTALLASJON Bever Team installeres ved å sette i en original Bever Team 3 installasjonscd. Denne startes normalt opp automatisk. Om den ikke gjøre det må wimdows utforsker åpnes og filen Setup.EXE kjøres ved å dobbelklikke på den. Etter installasjonen åpnes programmet ved å åpne Bever Control mappen på skrivebordet og dobbelklikke på Bever Tem 3 ikonet: Side 8

9 INSTALLASJON MED XP OPERATIVSYSTEM OG SERVICE PACK 3 En feil i en oppdatering fra Microsoft kan føre til en ufullstendig installasjon. Om dette skjer må Bever Control kontaktes for hjelp. Side 9

10 LISENS Etter oppstart vil programmet spørre etter en gyldig lisensfil. Følgende dialogboks vil da dukke opp: FIG. 1 Fyll ut navn og organisasjon/firmanavn. Trykk deretter på Send knappen. Outlook vil da starte og eposten kan sendes. Om det er en gyldig lisens vil brukeren motta en bekreftelse på epost. Når denne er mottatt kan programmet startes. Side 10

11 OPPSTART FIG. 2 OPPSTARTSBILDET. OPPSTART FØRSTE GANG GIR BARE MULIGHET FOR Å VELGE EN AV DE TO ØVERSTE MENYVALGENE. Språk kan byttes ved å velge Language knappen oppe til venstre. Lisensfil kan også oppgraderes, oppdateres og valideres ved å trykke på Lisens knappen oppe til venstre. Side 11

12 LAGE ET NYTT PROSJEKT Et prosjekt i Bever Team 3 er en samling av plandata og kan inneholde som bygget data i form av loggfiler fra borerigger og skannerdata i fra Bever Profiler, skannerer og totalstasjoner. Det er ingen definisjon på hvor mye eller lite data et prosjekt kan inneholde. Det kan være et stort prosjekt med mange tunneler eller en liten nisje inni en eksisterende tunnel. Det er opp til brukeren å definere størrelse og kompleksistet på hvert enkelt prosjekt. Klikk på Lag et nytt prosjekt deretter på Neste. Dialogboksen under vill da dukke opp: FIG. 3 Klikk på Velg for å opprette og lagre en prosjektfil (Databasefil). Dialogboksen i Fig. 4 vil da dukke opp: Side 12

13 Gi databasen et navn og klikk på Lagre. FIG. 4 DATABASENAVN OG STI TIL LAGRING Side 13

14 FIG. 5 DATABASETILKOBLING I logg på dialogboksen i Fig. 5, klikk Velg knappen for å adressere databasen riktig. FIG. 6 FØRSTE GANG PROGRAMMET TAS I BRUK VIL LISTEN VÆRE TOM. ETTER HVERT VIL ALLE OPPRETTEDE DATABASER BLI LIGGENDE I LISTEN. Side 14

15 Databaser kan slettes i listen ved å merke dem og trykke delete knappen. Normalt skal Ny stdandard tilkobling velges. Da vil en ny dialogboks åpnes og databasefilen som er opprettet skal velges. (Database.MDF). Klikk på åpne og programmet vil returnere som vist i figur 5, databasetilkobling. Her er det nå mulighet for å legge inn firmanavn og prosjektnavn. Ved å trykke på Logo knappen kan det også legges til en firmalogo. Når en bildefil er valgt her vil logoen vises i alle rapporter som blir generert. Logoen bør være i.bmp format og størrelsen ca. 1,5 cm høy og 4,2 cm bred. NY AVANSERT TILKOBLING Om Ny avansert tilkobling velges må alle koblinger til databasen settes opp manuelt. Den første dialogboksen som kommer er som vist i figur. 7. FIG. 7 Her må det velges vilken SQL server som skal brukes. Inkludert i Bever Team 3 installasjonen er MS SQL Express. Det er denne som er brukt videre i instruksjonene. Velg Microsoft SQL Server Database File. Klikk OK. Den neste dialogboksen vil da være som vist i figur 8. Side 15

16 FIG. 8 Finn deretter prosjektfilen (prosjektnavn.mdf) som er opprettet ved å trykke på Browse. Klikk deretter på Advanced. Dialogboksen vist i figur 9. vil da dukke opp. FIG. 9 Side 16

17 Data Source må settes til SQLEXPRESS. Klikk på OK. Deretter vil Connection Properties dialogboksen vist i figur 8. dukke opp igjen. Neste skritt er da å teste tilkoblingen. Dette gjøres med å klikke på Test Connection knappen. Om alt er satt opp riktig vil dialogboksen vist i figur 10. dukke opp. FIG. 10 Klikk OK to ganger og hovedskjermbildet vil komme opp. FIG. 11 HOVEDSKJERM. HELE MENYEN SKAL NÅ VÆRE AKTIV. Side 17

18 For å åpne en eksisterende databasefil (.MDF) må Endre/Åpne ett eksisterende prosjekt i hovedmenyen hukes av. Deretter er det å gjøre skrittene fra figur 5. for å åpne. Når et eksisterende prosjekt er åpnet for første gang må loggfiler leses inn på nytt, dette gjelder både profilerlogger og borelogger. Om prosjektet inneholder en digital vegmodell må denne også leses inn på nytt for å definere stiene til vegmodellen riktig. NB! Om databasen er på en server eller nettverksdisk må det gjøres en endring i registeret. Prosedyren for å gjøre dette er beskrevet i installasjonsveiledningen som er på installasjonscden. Bare autoriserte og trenede IT personell skal gjøre dette. Side 18

19 PLANLEGGING AV GEOMETRI Her defineres en eller flere tunneler i ett prosjekt. Tunnelene defineres med horisontal og vertikalgeometri. I tillegg må det defineres konturer som er knyttet opp mot linjegeometrien. Hovedskjermen i planlegging av geometri er som vist i figur 12. FIG. 12 TOPP MENYEN Menyen er den same i Planlegging av Geometri og Planlegging av Produksjon. Her kan brukeren finne instillinger for eksport til rigg, totalstasjon, definere lag i konturen, import av LandXML osv. Side 19

20 FIG. 13 SEND TIL DATABASE Dette lagrer alle endringer gjort i databasen, må også brukes før eventuell sletting av data. ÅPNE Denne er for å importere Bever Team Office 2 prosjekter og LandXML prosjekter. Bever Team Office 2 prosjektene skal da være på.cli format, det vil si at det er same data som går ut til riggen på Bever Win 2000 format. Begge formater kan inneholde veglinjer og konturer. LAGRE Denne er for å eksportere databasen/prosjektet. Eksporten kan være til tunnelrigger, IREDES XML, LandXML, Trimble survey controller, Leica Road Runner og en funksjon for å zippe prosjektet. Tunnelriggene defineres under innstillinger på samme menylinje. Side 20

21 FIG. 14 GEOMETRI Dette er en snarvei for å bytte mellom planlegging av geometri og planlegging av produksjon. INNSTILLINGER Her kan brukeren definere og variere forskjellige innstillinger. Se Fig. 15. FIG. 15 Side 21

22 INNSTILLINGER FOR RIGGER Her defineres forskjellige eksportformat og stier for tunnelriggene. FIG. 16 Riggens navn: Navn på rigg/konfigurasjon. Sti til media: Velg stein til minnebrikke/katalog. Type rigg: Formatet som skal eksporteres. Pack/Zip: Brukes for å pakke prosjektet til trådløs overføring av data til rigg. Side 22

23 PUNKTTYPER: KONSTRUKSJON Denne funksjonen brukes for å definere de forskjellige punktypene som skal brukes på boreriggen. Disse verdiene brukes i Planlegging av produksjon. Definerer blant annet fastmerker og kummer. FIG. 17 KONTURLAG Her må de forskjellige lagene i konturen defineres. Lagnummer, Navn på lag, om laget skal være synlig, om laget skal ha helning I forhold til tunnellinjen. I tillegg settes farger på de forskjellige lagene. NB! Om det ikke er definer lag her vil ikke profilerlogger/skannerlogger vises i Som bygget Geometri, det vil heller ikke være mulig å få ut mengder. FIG. 18 Side 23

24 AUTOBORPLANER FOR WIN2000 Brukes for å lage/definere automatisk genererte borplaner for eldre Bever Control systemer på tunnelriggene. Det finnes en egen brukermanual som kan kjøpes av Bever Control til dette formålet. FIG. 19 Side 24

25 RAPPORT: UTBRETTET KONTUR Brukes for å generere en rapport fra teoretisk konturoverflate. For å se denne må brukeren ha MS Visio installert på pc/server. En typisk rapport er vist i Fig. 20. FIG. 20 HJELP Dette åpner et PDF document med relevant informasjon i forhold til hvor I programmet brukeren er. EASTER EGG Åpner Visual Earth, og avhengig av datum vil tunnellinjen vises her. Datumet må være WGS- 84/UTM. Side 25

26 SKJERMEN Skjermen er delt inn i fem separate deler. Se Fig. 21 for de forskjellige delene. Horisontalkurvatur Vertikalkurvatur Hellning Kontur Tabell FIG. 21 For å zoome inn og ut på horisontalkurvaturen brukes scrollehjulet på musen eller scrollelinjen på touchpaden. Klikk og hold need den venstre museknappen for å panorere i horisontalkurvaturen. De forskjellige vinduene minimeres og maksimeres ved å trykke på tegnestiften i det øvre høyre hjørne. Se Fig. 22. Side 26

27 FIG. 22 ET GEOMETRISK MINIMUM HVORDAN LAGE EN ENKEL TUNNEL Her forutsettes det at det er opprettet et prosjekt. For å lage et raskt testprosjekt er det nok med en tunnellinje og en kontur. Første skritt er å definere en tunnel i arkfanen tunnel. Type tunnel settes til punkt linje. Etter at dette er gjort velges arkfanen linje. Bildet som vises i Fig. 23 dukker opp og her må brukeren taste inn noen enkle verdier på pel, nord og øst. Eksempelvis som i Fig. 23. Da er en horisontal og en eventuell vertikalkurvatur laget. Side 27

28 FIG. 23 Neste skritt er da å lage en kontur. Klikk på arkfanen kontur. Tast inn et pelnummer, må være på tunnellinjen en plass. Tast inn en beskrivelse av konturen. Klikk deretter på rediger knappen. Da vil kontureditoren komme opp i et eget vindu. Det er flere måter en kontur kan definers på, den enkleste er å velge fra Statens vegvesens håndbok. Dette gjøres ved å trykke på metodeknappen og velg Standard. Side 28

29 FIG. 24 Gå deretter ut av kontureditoren og trykk send til databaseknappen for å lagre. Prosjektet er da etablert. Side 29

30 ARKFANER - OVERSIKT De forskjellige designelementene er tilgjengelige som arkfaner i nedre venstre hjørne. De kan variere i type og antall, alt etter hvilken type tunnellinje som brukes, punkt linje, parametrisk eller VIPS. Om tunnellinjen er av typen Punkt Linje vil den ligge under arkfanen LINJE, Om den består av en parametrisk linje vil denne bli liggende under tre arkfaner, HORISONTAL, VERTIKAL (VVP) og DOSERING. Om tunnellinjen er definert med en vegmodell (VIPS) vil det komme to arkfaner i tillegg til de som tilhører parametrisk linje, ENDRINGER og VIPS. ARKFANER - TUNNELER Et prosjekt kan inneholde en eller flere tunneler. Til hver tunnel knyttes det konturer, punkter, lasere, stuffer og som bygget data i form av borlogger og profilerlogger. For å hente opp menyen i tunneltabellen, høyreklikk i tabellen med musen. Følgende valg vil da bli tilgjengelig: Lagre: Lagrer tunnellinjen til en Atlas tunnellinje(tl8), Bever Win 2000 linje (tli) eller en Bever Org linje (tli). Kontroll: For å kontrollere nord, øst og høyder mellom punktene på tunnellinjen. KOLONNENE Navn Navnet på tunnelen. Type Her velges det hvilken linjetype som skal brukes. Brukeren kan velge mellom Punkt Linje, Parametrisk eller VIPS. Delta Gir avstanden mellom linjepunktene som eksporteres ut til tunnelriggene. Normalverdi er satt til 5 meter, denne bør justeres ned til 1-2 meter i krappere kurver. Side 30

31 ARKFANE - LINJE FIG. 25 En punkt linje er definert som en serie av punkt som inneholder en nordverdi, østverdi, høyde og helning på hvert punkt. Disse verdiene kan tastes direkte inn i tabellene eller bli importert på forskjellige format, som;.tli (Bever Control),.TL8 (Atlas Copco) eller Iredes.XML format. Ved å høyreklikke i tabellen får en opp en meny som vist i Fig. 26. Ved å høyreklikke på selve kolonnetoppen får en opp en mindre meny for å justere verdier i hele kolonnen. Ved å velge Åpne kommer brukeren til importdialogboksen. Det er også mulig å forlenge en linje eller å finne koordinatene på et gitt punkt langs linjen ved å taste inn et nytt pelnummer i bunn av tabellen. Høyreklikk og velg Foreslå koordinater, programmet vil da interpolere om punktet ligger langs linjen eller forlenge linjen om punktet ligger utenfor linjen. For å sortere på pelnummer eller koordinater, klikk på kolonnetoppen. FIG. 26 ARKFANE - HORISONTAL Side 31

32 Ved bruk av parametrisk linje vil Linje arkfanen byttes ut med tre nye. Den første av disse er arkfanen Horisontal. FIG. 27 Denne viser pelnummer, nord, øst radius og klotoideverdier. Ved å høyreklikke i denne tabellen kommer menyen som vist i Fig. 28 opp. Linje, lagrer filen som et tekstdokument. Oppdater, oppdaterer grafikken. Åpne og Lagre, åpner og lagrer.tit filer. FIG. 28 ARKFANE - VERTIKAL (VVP) Viser en tabelloversikt over den vertikale kurvaturen lengs tunnellinjen. Side 32

33 FIG. 29 Ved å høyreklikke i denne tabellen kommer menyen som vist i Fig. 28 opp. Forskjellen er at Åpne og Lagre håndterer.nyl filer. ARKFANE - DOSERING Denne arkfanen viser helningen på tunneltverrsnittet rundt tunnellinjen. Høyreklikk her gir en enkel meny med slett, kopier etc. FIG. 30 ARKFANE - VIPS Vips er en vegmodell som kan importeres direkte inn i Bever Team 3. Denne gir sammen med en digital tunnelmodell et ferdig prosjekt som inneholder alle geometridata. Minimumskravet til vegmodellens filer er *.GEN, *.VPR, *.HOR, *.VRT, *.VEG og *.TER. Tunnelens geometrifil er en XML fil som leses in separat. Om denne ikke er inkludert er det mulig å lage en Dummy structure, noe som er nødvendig ved eksport til stikningsdata, Trimble eller Leica. Side 33

34 FIG. 31 Last inn Vips og tunnelgeometrien ved å trykke Velgknappene. Husk å sette riktige flater å hente helningen fra. Reset vil fjerne stier til modellfilene om en skal lese inn nye. Dummy structure vil lage en dummy structure XML fil. Parameter viser en oversikt over importerte tunnelparametere. For å skru av og på visning av lagene i vegmodellen kan avkrysningsboksen merkes. ARKFANE - ENDRINGER Denne arkfanen viser hvor det er geometriske endringer i vegmodellen og tunnelmodellen. Dette er definert med et pelnummer og en kode fra Novapoint om hva som er den faktiske endringen. FIG. 32 Det er også en enkel høyreklikk meny her, der Info gir et tekstdokument over endringene. Side 34

35 ARKFANE - KONTUR FIG. 33 Her blir de forskjellige tunnelkonturene koblet til tunnellinjen. Det er også her kontureditoren åpnes. Tast inn pelnummer og en beskrivelse av konturen. Etter at dette er gjort kan Redigerknappen trykkes for å åpne konturediroren. NPT: denne skal bare brukes om det er lest inn en tunnelgeometrifil fra Novapoint. Da defineres start tunnel med et pelnummer og slutt tunnel med et pelnummer. Høyreklikk menyen her er vist i Fig. 34. Send Til og Hent fra er å sende/hente ofte brukte konturer til og fra et bibliotek. Ved å bruke send funksjonen genereres en XML fil av konturen som kan hentes opp igjen ved behov. Filen vil få samme navn som beskrivelsen av konturen, så det er viktig å være nøye på dette. Fil, vil åpne en lagre/åpne dialog. Her er det mulig å åpne/lagre.pr2,.xml og.tun filer. Foreslå kontur, denne vil foreslå en interpolert kontur hvis det er definert et nytt profilnummer i listen. Foreslå interpolering, denne funksjonen vil prøve å arrangere punkter slik at det blir en riktig interpolering mellom to tverrsnitt. Det er visse begrensninger i denne funksjonen, blant annet om det er mange knekkpunkter i konturene vil ikke dette bli bra. Kontroller interpolering, åpner nytt vindu der det er mulig å bla seg frem og tilbake i tunnelen for å sjekke om interpoleringen er riktig. Side 35

36 FIG. 34 KONTUR REDIGERING Det er flere måter å opprette en kontur på. I menyen oppe til venstre vil det være: Generell XYR, Tast inn verdier i tabellen eller bruk klipp og lim funksjonen. X og Y er verdier relativt til tunnellinjen. R er radius frem til neste punkt. Generell Vinkel, Samme input som den forrige, inkludert vinkelverdier. Åpne/Lagre File, Eksisterende filer kan åpnes og nye kan lagres. I.TL2, :TUN og XML format. Standard, Her kan et standard tverrsnitt fra HB 021 settes inn. Det er også mulig å redigere på disse før innsetting. Grafisk, Denne funskjonen gør at brukeren kan tegne inn direkte i rutenettet. Eventuelle radier må legges til i ettertid. For å zoome inn og ut på konturen brukes skrollehjulet på musen. For å fjerne og legge til lag i konturen, høyreklikk på lagarkfanen og velg deretter ny side eller slett side. Side 36

37 FIG. 35 Det er viktig å huske på og alltid definere en kontur fra venstre mot høyre. Det vil si at det første punktet skal være ned i venstre hjørne. Det siste punktet vil alltid knytte seg til det første så det trenger ikke å være to like punkt. Polygonet lukkes med en rett linje fra siste til første punkt. For å lage en rapport må konturet ligge til venstre for den tynne grå heltrukne linjen i grafikken. Trykk deretter på rapportknappen og velg mellom excel eller visiorapport. For å angre eventuelle endringer i kontureditoren er det mulig å trykke på Angre knappen. Konturet vil da gå tilbake til opprinnelig design. Side 37

38 Høyreklikk i tabellen gir en meny der brukeren kan kopiere, lime inn, legge til en rad, slette rader og skalere eksisterende konturlag opp og ned. Se fig. 36. FIG. 36 Side 38

39 PLANLEGGING AV PRODUKSJON OVERSIKT PLANLEGGING AV PRODUKSJON Her defineres stuffer, punkter for navigering, lasere og borplaner. Hovedmenyen på toppen er den samme som er i planlegging av geometrimodulen. Forskjellen i modulene sees på arkfanene i nedre venstre hjørne. FIG. 37 Side 39

40 STUFF Første arkfane er Stuff. Her skal om nødvendig forskjellige stuffer legges til. Det er også dette som styrer hva som blir med på en eksport. Ved å merke av i boksen under kolonnen Aktivert vil de merkede stuffene bli med ut på en eksport. Hver stuff knyttes opp mot en tunnel og gis en driveretning. Se fig. 37. LASER FIG. 38 Her kan brukeren definere lasere som kan brukes til å navigere en tunnelrigg med. Gi laseren et navn og tast inn nord, øst og høyde på laseren. Det kreves minimun to punkt for å definere en laser. Høyreklikk i tabellen for å få opp en meny for å definere gyldig pelområde, taste inn et kontrollpunkt og for å se laseren i konturet. FIG. 39 Side 40

41 PUNKT Her kan brukeren definere punkt til navigering av en tunnelrigg og andre typer som kan være nyttige, for eksempel kummer, tverrgrøfter og sos nisjer. Det er også mulig å lese inn.kof og.pxy filer her som kan brukes som en geometrisk kontroll, ved bruk av punktrapporten. FIG. 40 Gi punktene navn, tast inn nord, øst og høyde. Type punkt defineres i toppmenyen under Innstillinger og Punkttyper konstruksjon. Om Alarm settes aktiv kan tunnelriggoperatøren få punktet med tilhørende opplysninger opp på skjermen i riggen. Alarmtyper er; Ingen, da blir punktet med ut på riggen for navigering men vises ikke for operatøren i meldingsboksen. Normal, da vises punktet for operatøren i en gitt avstand fra riggen. Prioritert, da vises punktet for operatøren uansett hvor i prosjektet riggen blir navigert. Deaktivert, da blir ikke punktet eksportert ut ti tunnelriggen. Høyreklikk i tabellen og følgende meny dukker opp: FIG. 41 Side 41

42 Åpne, importerer filer som inneholder punkt. Lagre, lagrer punktlisten til fil. Pel, for å taste inn et punkt ved hjelp av pelnummer, avstand til tunnellinje og høyde. Rapport, gir en detaljert rapport med punktene, kan også brukes som geometrisk kontroll. Egenskaper gir detaljert informasjon om et enkelt punkt. BORPLAN FIG. 42 Her defineres borplaner som kan eksporteres til tunnelrigger. Kolonnen Aktiv viser om borplanen blir med i en eksport til rigg eller ikke. Er den huket av blir den med. Pel definerer på hvilken kontur borplanen er laget eller hvor brukeren vil lage den. Salve lengde definerer lengden på borhullene i borplanen, dette vises som en bakenforliggende kontur i borplaneditoren. Beskrivelse vil bli navnet på borplanen som operatøren på tunnelriggen vil se, det er viktig at denne blir fyllt ut. For å lage en borplan trykkes Rediger knappen. Høyreklikk i tabellen gir følgende meny: FIG. 43 Side 42

43 Send til vil sende borplanen til et bibliotek (favoritter). Hent fra vil hente borplaner fra det samme biblioteket. Side 43

44 DRILLPLAN FIG. 44 Borplaneditoren inneholder opp til fem arkfaner, avhengig om lade/tennplan er aktivert. The Den første arkfanen oppsummerer borplanen med antall hull og hulltyper. Brukeren kan i dette bildet også åpne og lagre borplaner. Ny vil slette borplanen slik at en ny borplan kan defineres. Innstillinger inneholder hullparametre der bruker kan definere navn på hull, diameter og ikoner. Her må brukeren være forsiktig med endringer da det i verste fall kan medføre at hull og hulltyper ikke kommer med ut på tunnelriggen. Salve og tennplan aktiveres og deaktiveres her. Side 44

45 BORPLAN Bormønsteret defineres i denne arkfanen. Her kan brukeren legge til hull, flytte hull og slette hull. Velg knappen brukes til å lage hull, hjelpelinjer, lese inn hullgrupper, sekvensplaner og til å definere automatiske borplaner. LAGE HJELPELINJER FIG. 45 Side 45

46 Hjelpelinjer kan brukes til å lage hull langs. For å lage selve linjen, venstreklikk med musen der hvor den skal starte og dra en linje til der hvor den skal slutte, slipp museknappen. Det er enkelt å redigere linjen i etterkant, bruk tabellen under og rediger tallene direkte. For å slette en hjelpelinje, klikk på Velg knappen og velg hjelpelinjer, merk linjen som skal slettes og trykk på delete (tastaturet) eller Slett knappen på menylinjen. Side 46

47 LAG HULL PÅ LINJE FIG. 46 Marker først linjen som borhullene skal plasseres på. Venstreklikk med musen for å gjøre dette. Det er da to metoder for å plassere hullene på linje. 1. Velg hulltype og sett de forskjellige parameterne som avstand mellom hull, avstand til linje, etc. i tabellen på venstre side. Lkikk på Legg til knappen, om dette blir riktig trykkes deretter Bruk knappen. Om ikke trykkes Slett knappen for å fjerne hullene. Endre på ønskede parametre og gjenta prosedyren. 2. Høyreklikk med musen i bildet, velg Legg Til og velg deretter ønsket hulltype. Side 47

48 LAG ENKELTHULL FIG. 47 Det er to metoder for å legge til enkelthull. 1. Velg hulltype og sett ønskede parametere i tabellen på venstre side. Klikk i grafikkbildet for å plassere hullet. 2. Høyreklikk i grafikkbildet, velg Legg til og velg deretter ønsket hulltype. Side 48

49 LES HULLGRUPPE - KLIPPING FIG. 48 Klikk på Åpne, finn ønsket hullgruppefil (.KUT). Denne blir da plassert i boreplanen. Hullgruppen kan flyttes rund ved å forandre på koordinatene i tabellen på venstre side, klikk deretter på Flytt knappen. Det er også mulig å flytte hullene ved å venstreklikke med musen i grafikkbildet. Klipping: Hullgruppen kan også klippes slik at det bare blir hullene som er på innsiden av et definert område som vises. Huk av bruk klipping i tabellen til venstre og juster på parameterne til ønsket område er definert. Dette brukes mest i forbindelse med automatisk genererte borplaner til boreriggene. Side 49

50 VELG HULL FIG. 49 Velg metode og merk deretter ønskede hull. Merkede hull vil bli farget grønne samt bli listet opp i tabellen. Det er da mulig å redigere disse. Se forøvrig hjelpmenyen på venstre side av grafikkbildet, denne gir en oversikt over hurtigtaster. For å bruke Strekk bunn og Strekk ansett må hullvalgsmetoden være Enkelthull. Side 50

51 SEKVENS / ROTASJON FIG. 50 Velg en bom som sekvensen skal lages for. Merk deretter av hullene som skal med i sekvensen. Når et hull er merket kan man holde nede Shift knappen for å justere rotasjonen i grafikken. Høyreklikk på et hull så kan det valgte hull slettes fra sekvensen eller tilordnes en annen bom. Hvordan bormaskinen står vises i figurene under (guiden er grå og bormaskinen grønn): -90 (270 ) Side 51

52 AUTOMATISK GENERERT BORPLAN FIG. 51 Last inn parametrene ved å trykke Generer. Du må også velge hvilket parametersett (salveplan eller injeksjon) du vil bruke, og på hvilket pelnummer. Parametrene i excelfilen kan endres så det passer den enkeltes behov: - Velg Edit - Excel vil da begynne - Legg inn de ønskede verdiene - Lagre filen og lukk excel - Last inn de nye parametrene Side 52

53 OPERASJONER I TABELLENE Tabell: FIG. 52 Det er flere måter å endre verdier i tabellen på: Skrive inn rett i cellene. Høyreklikk på kolonnetoppen for å endre verdier i hele kolonnen, relativt eller absolutt. FIG. 53 Ved å høyreklikke i tabellen vil det dukke opp en meny der brukeren kan velge å vise flere kolonner, lagre merkede hull som hullgruppe, samt klippe og lime i tabellen. FIG. 54 Side 53

54 TENNPLAN FIG. 55 Velg metode for å markere ønskede hull. Velg deretter tennertype. Marker hull og klikk på ønsket tennernavn. Når nytt område/hull markeres lagres det forrige valget. Vis knappen i øvre venstre hjørne bytter mellom forsinkelsevisning og tennernavnvisning. Rapport lages ved å trykke på Rapport knappen. Side 54

55 TENNGRUPPER FIG. 56 Velg metode for å markere ønskede hull. Velg deretter forsinkertype. Når nytt område/hull markeres lagres det forrige valget. Name: Gi gruppene et valgrfitt navn. Forsinker: Velg forsinker. Koblet til: Hvilken gruppe denne skal kobles til. Vis: Viser gruppenavn eller total forsinkelse på hullet, tenngruppe pluss tenner. Rapport lages ved å trykke på Rapport knappen. Side 55

56 LADEPLAN FIG. 57 Velg metode for å markere ønskede hull. Velg deretter lading. Når nytt område/hull markeres lagres det forrige valget. Type: Velg type sprengstoff. Rapport lages ved å trykke på Rapport knappen. VERDIER Alle standardverdier som blir generert i rapporter og type tennere er levert av Orica. Side 56

57 SOM BYGGET GEOMETRI OVERSIKT Som bygget geometri brukes til å kontrollere tunnelgeometrien og for å generere rapporter av som bygget geometri, mengderapporter, arealer og bolterapporter. Det er to hovedskjermbilder der den første gir en oversikt over forskjellige tunneler og tilhørende loggfiler, både fra Bever Win 3D profiler og andre skannere som totalstasjoner og frittstående laserskannere. Det andre hovedskjermbilde viser teoretisk tunnel og skannede punkter grafisk. Alle innstillinger og rapporter er i dette bildet. OVERSIKT OVER TUNNELLOGGER Oversiktsskjerm: FIG. 58 En liste med de forskjellige tunnelene i et prosjekt er vist i det øverste vinduet. I fugur 58 er det bare en tunnel i prosjektet. Merk den tunnelen som skal jobbes med og alle loggfiler som er knyttet til denne vil komme opp i den nederste delen av bildet. Side 57

58 For å legge til filer må brukeren velge Legg til knappen oppe til venstre. En utforskerdialog vil da dukke opp. Naviger til der filen(e) ligger og klikk Åpne. I den samme dialogboksen velges også de forskjellige filtypene: -.LG4 Bever Win 3D Profiler punkter -.LG5 Atlas Copco Win 3D Profiler punkter -.KOF tekstbasert fil -.PXY tekstbasert fil -.SVY Leica Scanner tekstbasert fil De nye filene vil automatisk bli sortert langs horisontallinjen. Det er også mulig å klikke på toppen av kolonnene for å sortere på antall punkt i filen, dato og filnavn. For å slette en loggfil merkes den eller de filene som slettes, trykk deretter på slett knappen oppe til venstre. Ved å høyreklikke på en loggfil vil følgende meny dukke opp: FIG. 59 Vis Åpner den grafiske profilerloggvisningen og viser alle filer. Vis Enkeltlogg Åpner den grafiske profilerloggvisningen og viser den valgte filen. Legg til Åpner legg til loggfiler dialogen. Side 58

59 Slett Sletter den valgte loggfilen. Send to For å flytte filen til en annen mappe. Endre punktype Brukes til å forandre punktype/kode i loggfilen. Detaljer Åpner den grafiske profilerloggvisningen og viser alle filer. 3D Mesh Åpner en 3D visning av loggfilen. Egenskaper Åpner en dialogboks som viser detaljer om gjeldene loggfil. Se figur 60. FIG. 60 VISNING AV PROFILERLOGGER Hovedvinduet viser grafisk konturet sammen med skannede data. Alternativt kan produksjonshull som for eksempel bolter også vises. De forskjellige punktypene og informasjon om disse vises i oversikten til høyre, her vises også hvilken loggfil de enkelte punkt tilhører. Side 59

60 I toppmenyen kan brukeren bevege seg frem og tilbake langs tunnellinjen for å se på punktene, rapporter kan velges og genereres samt at alle innstillinger for visninger og beregninger finnes her. Feltet i bunn er for kommentarer og markering av disse i grafikken. Det er kun mulig å gjøre dette med modell visning skrudd av. FIG. 61 For å zoome inn og ut brukes scrollehjulet på musen eller pekeflaten. Alternativt kan ALT+ pluss/minus tasten på det nummeriske tastaturet brukes. For å bla seg frem og tilbake langs tunnellinjen brukes Forrige og Neste knappene oppe i venstre hjørne. Her vises også aktivt pelnummer. Det er også mulig å taste inn et pelnummer direkte i boksen samt bruke ALT+ pil opp/ned tastene. For å velge et spesifikt punkt i bildet kan det ønskede punktet merkes direkte med musen. Alternativt kan ALT + pil venstre/høyre tastene brukes. Når dette gjøres vil verdiene i detaljbildet til høyre endres i kapittel 6, Markør. Side 60

61 Kommentarer legges til ved å taste inn ønsket kommentar i feltet. Klikk eventuelt på Farge for å endre denne. Klikk på knappen Posisjon og deretter i grafikken der hvor det ønskes en markering. For å slette en kommentar merkes hele kommentarlinjen og trykk på delete knappen på tastaturet. Kommentarer kommer med på Grafisk rapport. Høyreklikkmeny i det grafiske vinduet: FIG. 62 Slett nåværende: Sletter punktet som markøren står på. Toggle avvik: Slett flere: Gjennopprett: Flatekart: Setter opp avviket der markøren står i grafikken. Åpner viskelæret. Brukes for å slette flere punkt. For å skru denne av igjen, høyreklikk og velg slett flere en gang til. Gjennoppretter alle slettede punkter og sletter alle kommentarer i aktuell arbeidsøkt. Tegner opp et flatekart med valgte produksjonshull på. For eksempel bolter. Se figur 63. Side 61

62 FIG. 63 Ved å høyreklikke i grafikken på flatekartet kan merket logg flyttes. Hele loggen eller bare innenfor et gitt tidsrom eller område. Startverdiene gir den faktiske flyttingen mens sluttverdiene vil gi en retning. FIG. 64 Side 62

63 VERKTØY FIG. 65 Innstillinger: Bergn på nytt: Punkt typer: Farging av hull: Forskjellige innstillinger for beregninger, visninger, grafikk og filter. Må gjøres etter å ha justert på flere innstillinger. Velg mellom hele tunnelen eller bare et bestemt område. Innstillinger for visning av skannerdata, farge, kode etc. Innstillinger for visning av produksjonshull, bolter, salve og langhull. Side 63

64 INNSTILLINGER FIG. 66 For å endre verdier, tastes disse rett inn i tabellen. For å skru funksjoner og innstillinger av og på må det dobbelklikkes i valgfeltet. Vis gir et aktivt valg og skjul viser at valget er inaktivt. Forklaringer på de forskjellige verdiene: Side 64

65 01 Generelt 01 Pel delta (m) Gir steglengden langs tunnellinjen. Som standard er denne satt til 0,5 meter. Dette vil da vise alle punkt på valgt pelnummer og ± 0,25 m. Om verdien settes til 1 meter vil alle punktene ± 0,5 meters bli vist i grafikkbildet. Programmet vil også bruke disse verdiene ved mengdeberegnig så det er viktig å ha så liten Pel delta som mulig for et godt resultat. 02 Konturlag brukt i ber Konturlaget som det beregnes verdier mot. Dette må defineres i konturinnstillingene i planleggingsmodulen. 03 Skriv ut hvert (profil) Om Pel delta er satt til 0,5 meter velges det for eksempel 20 her for å skrive ut for hver tiende meter. 04 Kontur radius tillegg (m) Brukes for å legge til eller trekke ifra en offset til det teoretiske konturet. Beregninger vil da bli mot teoretisk kontur ± tilleggsverdien gitt her. 02 Vis 01 Gjemte punkter Brukes for å skjule eller vise punkter som er utenfor verdiene som er satt i Filter dialogen. 02 Estimater Skru av og på estimater i beregningen. De beregnede verdiene vises i feltet Estimert. Beregningene er gjort i det definerte området. 03 Tegn linje mellom målepunkt Skru av og på opptegning av linjer mellom målepunkter. 04 Minimum avvik som tall Skru av og på en tallverdi i grafikken på det punktet som er trangest. 05 Autoskalering For utskrifter. Konturet vil automatisk tilpasses utskriftsfeltet. (Den grå firkanten i det grafiske bildet). 06 Maksimum avvik som tall Skru av og på en tallverdi i grafikken på det punktet som er lengst fra konturet. 07 Avvik hver (m) Skru av og på en tallverdi i grafikken for hver angitt verdi. 08 Modell Triangulering av/på. Fra triangelmodellen vil det tegnes punkt langs konturet for hver 50 mm. Ingen endringer i punktene kan utføres med triangelmodellen på. 09 Skala Skalaen som skal brukes når grafikken åpnes Skjerm korreksjoner For å korrigere skalaen i den grafiske skjermvisningen Rapport korreksjoner For å korrigere skalaen på utskrifter. Side 65

66 14 Bare knøl kontroll Viser modell med linje trukket gjennom de trangeste punktene. 03 Filter 01 Maksimum avstand mellom.. Om avstanden mellom to målepunkt overstiger denne verdien vil det ikke tegnes en linje mellom dem. 02 Maksimum avstand utenfor.. Alle punkt utenfor denne verdien vil ikke bli brukt i beregninger. De kan også skjules ved å bruke skjul på gjemmte punkt. 03 Maksimum avstand innenfor.. Alle punkt utenfor denne verdien vil ikke bli brukt i beregninger. De kan også skjules ved å bruke skjul på gjemmte punkt. 04 Avstand mellområdatapunkt.. Filter. Programmet bruker denne verdien til å lage et punkt med en gjennomsnittsverdi over valgt område. Brukes ved store skannerfiler, > points. 04 Estimering 01 Lengde over såle, venstre.. Hvor programmet skal begynne med estimerte verdier. Om det ikke er punkter der estimeringen starter vil programmet ta gjennomsnittsverdien på avviket og bruke denne ned til der estimeringen starter. 02 Lengde over såle, høyre Hvor programmet skal avslutte med estimerte verdier. Om det ikke er punkter der estimeringen slutter vil programmet ta gjennomsnittsverdien på avviket og bruke denne ned til der estimeringen slutter. 05 Flatekart 01 Lengde pr. side (m) Tunnellengden som skal skrives ut pr. side i rapporten. 02 Maks verdi fargeskala (m) Punkter utenfor denne verdien vil ikke bli tegnet i rapporten. Vil bli tegnet opp som hvite felt der punktene er utenfor skalaen. 03 Min verdi fargeskala (m) Punkter utenfor denne verdien vil ikke bli tegnet i rapporten. Vil bli tegnet opp som hvite felt der punktene er utenfor skalaen. 04 Ekvidistanse (m) Ekvidistanseavstand fargekart. Vil bli fordelt innenfor maks og minimumsverdiene. 05 Skala Skala som flatekartet tegnes opp i. 06 Maks kant avstand Definerer den lengste linjen i triangelet som brukes for å tegne opp flatekartet. Er det lengre linjer i Side 66

67 triangelmodellen enn det som gis inn her vil det bli tegnet opp som hvite felt i rapporten. BEREGN PÅ NYTT Om det gjøres større endringer i innstillingene, hulltyper er endret eller om loggfiler er slettet må det utføres en nyberegning. Velg mellom hele tunnelen eller bare en definert strekning. PUNKT TYPER FIG. 67 Forskjellige punkttyper kan defineres. Dobbelklikk på fargen for å bytte denne. Synlig bytter mellom å vise/skjule punktene i grafikken. Punkt type er punktkoden i filene. Om det leses inn en fil uten punktkode vil alle punkt i filen automatisk bli tildelt kode 31. Koden kan endres i oversiktsbildet over loggfilene. Standardinnstillingen på punktvisningen er en liten firkant, om brukeren ønsker denne vist annerledes kan dette velges under symbol kolonnen. Side 67

68 ! Om det er mange filer med forskjellige punktyper og det er vanskelig å finne frem kan alle punkter vises, uavhengig av punktkode ved å sette punkttype til 1000 i det øverste feltet i punkt type. I feltet vist med kode 0 i Figur 67. FARGING AV HULL FIG. 68 Vis produksjonshull arkfanene er for å skru visningen av forskjellige typer borehull av og på. Eksterne hull er typisk hull som har blitt målt inn med profiler eller totalstasjon. Geometri logger må være på for å få vist skannede punkter i det grafiske bildet. FIG. 69 Side 68

69 Produksjonshull arkfane gir mulighet for å konfigurere forskjellige farger på borehullene, valgt enten med hullengde eller hulltype. Dobelklikk på farge for å velge denne. FIG. 70 Eksterne hull arkfane gir mulighet for å konfigurere visning av eksterne borehull (innmålte hull). Gi inn punktkoden i filen og velg farge på hulltypen ved å dobbelklikke på denne. Side 69

70 RAPPORT FIG. 71 Her kan forskjellige rapporter genereres. I tillegg kan punkter eksporteres til forskjellige tekstbaserte filer (.KOF and.pxy). Fra pel og til pel må defineres for alle rapporter og eksport av punkt. Grafisk genererer en grafisk rapport av konturet og målepunkter/produksjonshull. Flatekart genererer en rapport med utbrettet flate av tunnelen og målepunkter/produksjonshull. Flatekartet vil da vises som en funksjon av avstanden mellom den skannede overflaten og det teoretisk valgte konturlaget. Side 70

71 Tykkelse genererer en rapport med utbrettet flate av tunnelen og målepunkter/produksjonshull. Flatekartet vil da vises som en funksjon av avstanden mellom to skannede overflater. Det må velges to forskjellige punkttyper for å lage denne rapporten. Numerisk genererer en mengderapport eller en rapport over estimerte boltelengder ut i fra den skannede overflaten. For å lage en rapport må det først velges en mal; extended eller standard for mengder og PE-bolt estimater for bolterapporten. Extended rapporten inneholder mer informasjon enn standard rapporten. Mengder er kalkulert ved Areal ganger med lengde. Eksport til fil vil eksportere skannede data til en teksbasert fil av typen.kof eller.pxy. Alle rapportene er MS Excel basert, så det er mulig å gjøre endringer i malene om dette er nødvendig. Side 71

72 RAPPORT EKSEMPEL Merk at mengderapportene inneholder flere arkfaner med informasjon. Excel mengderapport. Type Standard: FIG. 72 TOPPFELTET Parsell Prosjekt eller tunnel, fra arkfanen; RawData1. Sign Tunnel eller signatur, fra arkfanen; RawData1. Side 72

73 Dato Dato, fra arkfanen; RawData1. Kommentar Kommentar, fra arkfanen; RawData1. Beregningslengde i meter Den beregnede lengden av tunnelen, fra arkfanen; RawData3, pluss det siste konturarealet. VENSTRE SIDE (TEORETISKE VERDIER) Kommentar For øvrige kommentarer. Sign Gi inn signatur. Konturvolum Totalt teoretisk konturvolum av beregnet tunnellengde. Fra Excel arkfane RawData3. Grøftevolum Brukeren må definere et teoretisk grøftevolum, brukes bare om det ikke er definert en grøft i det teoretiske konturet. Settes til null om det ikke er grøft. Volum totalt Konturvolum pluss eventuelt grøftevolum. Lengde kontur Konturlengden fra definert såle på venstre side til definert såle på høyre side. Fra Excel arkfane RawData3. Lengde såle Sålelengden fra venstre til høyre side. Denne må være definert i de teoretiske konturene. Fra Excel arkfane RawData3. Lengde totalt Total lengde rundt konturet. Out Area conditions Verdien her gir hva som blir med i kalkulasjonen av overfjell. Settes denne til null blir allt overfjell med. No of Slices Antall beregnede konturer med overfjelldata. Inneholder en kontur overfjell som er mindre enn det som settes i out area conditions vil den ikke telles med her. InArea Condition - Verdien her gir hva som blir med i kalkulasjonen av underfjell. Settes denne til null blir allt underfjell med. Denne verdien blir også brukt i formelen Totalt målt innenfor på høyre side av regnearket. Side 73

74 HØYRE SIDE (MÅLTE VERDIER) Omit sections without data Seksjoner uten data. Overfjell skannet Alle seksjoner med overfjell er summert her. Fra Excel arkfane RawData3. Meas tunnelmeter Tunnellengde med skannede data. Totalt overfjell Inkluderer også underfjell. Totalt volum tunnel Teoretisk volum og overfjellvolum summert. Overfjell prosent Prosent overfjell i forhold til teoretisk kontur. Alle beregninger over er med skannede data. Beregningene som forklares under er inkludert estimerte verdier. Gjennomsnittsavvik blir brukt der det ikke er skannede data. Overbreak estimated measured Alle seksjoner med estimert overfjell er summert her. Fra Excel arkfane RawData 3. Meas tunnelmeter Tunnellengde med skannede data. Totalt estimert overfjell Inkluderer også underfjell Totalt volum tunnel Teoretisk volum og overfjellvolum summert. Overfjell prosent Prosent overfjell i forhold til teoretisk kontur. Totalt målt innenfor Totalt volum underfjell. Side 74

75 SOM BYGGET PRODUKSJON OVERSIKT Modulen brukes til å vise og analysere loggfiler fra tunnelborerigger som for eksempel AMV, Atlas Copco, Terex og Sandvik. Loggfilene kan vises grafisk og sammen med teoretisk produksjonskontur. Viktige parametere som slagtrykk, vannmengde, borsynk, etc. kan vises for et eller flere borehull samtidig. Ved å dobbelklikke på en loggfil vil programmet, Tunnproduction, åpnes. OVERSIKT TUNNELLOGGER Skjermbildet: FIG. 73 En oversikt over de forskjellige tunnelene i prosjektet er vist i den øverste delen av skjermebildet. Klikk på ønsket tunnel og loggfilene som tilhører denne vil bli vist i den nederste delen av skjembildet. Side 75

76 For å legge til nye filer, velg Legg Til knappen i øvre venstre hjørne. Et utforskervindu vil åpnes. Naviger til der som loggfilene ligger, harddisk, minnebrikke eller server for eksempel. Merk de filene som skal importeres, det er ingen begrensing i antall, klikk deretter på Åpne. I samme dialogboks er det også mulig å velge forskjellige loggfiltyper; -.TL2 Bever Control loggfiler -.TL4 Bever Control loggfiler -.XML Iredes loggfiler -.LOG Atlas Copco loggfiler -.PXY tekstfil -.KOF tekstfil De nye, importerte filene vil automatisk bli sortert langs tunnellinjen i forhold til boreriggens navigerte posisjon. For å sortere filene på andre parametere enn pelnummer kan overskriften i hver kolonne klikkes på for å sortere etter for eksempel dato. For å slette loggfiler merkes de som skal slettes i listen. Klikk deretter på Slett knappen i øvre venstre hjørne. Bare de som er markert vil bli slettet. Ved å høyreklikke på en loggfil vil følgende meny duke opp: FIG. 74 Side 76

77 Vis Denne vil åpne Tunnproduction og vise loggfilene i denne. Samme funksjon som å dobbelklikke på en loggfil. Brukeren vil bli spørt om tunnellinjen fra forrige kjøring skal gjenbrukes. Svar Ja eller Nei. Om det ikke er gjort noen endringer i tunnelgeometrien er det ikke nødvendig å gjøre dette. Svar da Nei. Ved å svare Ja vil programmet gå igjennom hele tunnelen og alle loggfilene. MWD Åpner menyer for MWD analyse. Legg til Denne åpner utforsker for å legge til loggfiler. Slett Vil slette den markerte loggfilen. Send to Brukes for å sende/lagre loggfilen i en annen mappe/tunnel. Egenskaper Ikke i bruk. Side 77

78 PRODUKSJONSRAPPORTER Klikk på Rapport knappen for å generere en produksjonsrapport. En rapportmeny som vist under vil da komme frem. Velg type rapport og klikk Lag Rapport. FIG. 75 Side 78

79 PE-BOLT RAPPORT Rapport for dokumentasjon og montering av bolter for innredning FIG Boltenummer langs konturet, nummerert fra nederste venstre hjørne. 3. Pel nummer 4. Lengden på bolten som skal monteres. 5. Faktisk boret lengde av borehullet. Side 79

80 SALVE RAPPORT Rapport som inneholder forskjellige gjennomsnittsverdier fra boreriggen. FIG. 77 Side 80

81 SAMMENDRAGSRAPPORT Rapport som inneholder flere detaljer fra boringen. Kan brukes til en salvelogg eller flere. For å få mer enn en loggfil må disse merkes i oversikten over tunnellogger. FIG. 78 Side 81

82 TUNNPRODUCTION HOVEDSKJERM FIG. 79 Til venstre vises pel nummeret til alle registrerte salvelogger i prosjektet. Den trekantede markøren viser loggen som blir vist i det grafiske vinduet. Naviger med piltast opp/ned. Det grafiske vinduet i midten viser bormønster, bolter eller forskjellige grafer, alt etter hva som er valgt av arkfane og meny. Til høyre vises en liste med detaljer og beskrivelser som er knyttet til aktuell grafisk visning. Øverst er en menylinje og arkfaner for forskjellig visning. Side 82

83 MENYER Fil Ny Opprette et nytt tunnelprosjekt. Åpne Åpne et TunnProd prosjekt. Lagre Lagre som et TunnProd prosjekt. Lagre som Lagre som et TunnProd prosjekt. Lagre hulltabell Lagre borlogg i en tekstbasert fil med koordinater på start og slutt hull. Åpne eksterne bolter Import av eksterne bolter fra.txt og.kof filer. Grafdata til Excel Eksport av grafer til Excel. Skriv ut Lager en utskrift. Forhåndsvisning Viser hvordan utskriften blir. Skriveroppsett Oppsett av skriver. Avslutt/tilbake Avslutter programmet og returnerer til loggoversikten. Rediger Slett Valgt(e) hull settes til Dummy hull. Gjennopprett Sletter alle endringer som er gjort i loggfilen. kopier Kopierer det grafiske vinduet. Kan deretter limes inn i ønsket applikasjon. Ny tekstboks Oppretter en tekstboks i det grafiske vinduet. Linje tekstboks Oppretter en linje fra tekstboken til et ønsket punkt. Salve Side 83

84 Hulldata Viser en detaljert rapport for ett valgt hull. Diagram Bytte mellom de forskjellige arkfanene i det grafiske vinduet. Sekvens Viser utført sekvens på borede hull. Areal Viser arealet på konturet og borede hull. Antall Viser antall borede hull og hulltyper. Neste salve Gå til neste borlogg i økende pelnummer. Forrige salve Gå til neste borlogg i minkende pelnummer. Flett inn forrige Flett med neste borlogg i økende pelnummer. Flett inn neste Flett med neste borlogg i minkende pelnummer. Valg Enkelt Viser data og grafer for ett hull. Mange Viser data og grafer for mange hull. Oppfrisk Oppdaterer den grafiske visningen. Vis Verktøylinje Skru av/på verktøylinjen. Statuslinje Skru av/på statuslinjen i bunn av skjermen. Sidelinje Skru av/på arkfanene. Rutenett Skru av/på rutenettet i den grafiske visningen. Zoom inn Zoom inn på valgt hull. Zoom ut Zoom ut til standard verdi. Side 84

85 Innstillinger Alternativer Forskjellige parameterinnstillinger. Språk Ikke i bruk. Hjelp Ikke i bruk. VERKTØYLINJE Knappefunksjoner: Opprette et nytt Tunnlog prosjekt Åpne et TunnProd prosjekt Lagre innstillingene for programmet Sett hulltype til dummy Kopier Lim inn Rutenett av/på. Zoom inn på valgt hull Returner til standard zoom Velg enkelthull Velg flere hull Oppfrisk / Fjern merking av hull Lag en ny tekstboks Side 85

86 Lag en linje fra tekstboksen Skriv ut. En side per salve Viser versjonsnummer og copyright informasjon Ikke i bruk ARKFANER BORMØNSTER Viser borhullene fra stuffen og inn i fjellet. Bruk rullefeltene for å flytte boreloggen rundt i grafikkvinduet. Dette vil også gjennspeile seg i utskrifter. Velg borehull i grafikken med å venstreklikke med musen. Hullet blir da markert rødt. Ved å høyreklikke på det markerte hullet vil det komme opp en meny der brukeren kan velge å endre hulltype, legge til en tekst ved hullet eller å få opp en oversikt over aktuelle hulldata. Det er mulig å endre hullets egenskaper i noen av arkfanene i hulldatarapporten. Denne funksjonaliteten kan brukes på ett eller flere hull. FIG. 80 Side 86

87 FIG. 81 Enkelthullrapport Sammendrag Startet: Når borhullet er startet. Avsluttet: Når borhullet er avsluttet. Bom: Hvilken bom som ble benyttet til boringen. Hulltype: Registrert hulltype. Auto/Man.: Viser om hullet er boret i auto eller manuelt modus. Logg modus: Posisjon, normal eller utvidet. Borplan: Hvilken borplan som ble benyttet under boringen Side 87

88 Posisjon Høyre, Høyde og Distanse: Posisjon ansett. Stikning: Borhullets retning i forhold til kontur. Retning: Vinkelen på hullet. Rotasjon: Materrotasjon. Hulldybde Dybde ref: Maks, ansett eller stuff. Antall stenger: Antall stenger som er brukt til å bore hullet. Start dybde: Avstand fra dybdereferanse der loggingen starter. Slutt dybde: Avstand fra dybdereferanse der loggingen avsluttes. Boret i normal: Dybde boret i normal modus. Gjennomsnittsboring: Alle verdier er gjennomsnitt for hullet, inkludert ansett, soting, etc. Tider Detaljert visning av forskjellige typer boring. Sampling Antall sampler og tettheten mellom disse som er logget.. Maskin Spenning: Gjennomsnittlig spenning for hullet. Motor strøm: Gjennomsnittlig elektrisk strøm for hullet. System trykk: Gjennomsnittlig Systemtrykk for hullet. Side 88

89 BOLTER Viser bolter eller andre produksjonshull på en utbrettet tunnelflate. Eksterne bolter som er målt inn med for eksempel en totalstasjon kan leses inn og vises med å velge Fil, åpne eksterne bolter. Da som en.kof eller en.txt fil. Normalt må det velges at programmet skal kjøre en rekalulering før denne vises, dette gjøres ved å svare Nei til gjenbruk av tunnellinje når Tunproduction åpnes. FIG. 82 Side 89

90 ENKELTHULL Grafisk visning av de forskjellige hullparametere som en funksjon av hulldybde. FIG. 83. Side 90

91 FLERE HULL Grafisk visning av ett parametersett på flere hull. Vist som en funksjon av hulldybde. Andre parametere kan velges med å velge Parameter knappen på menylinjen. FIG. 84 Side 91

92 UTVIKLING Grafisk visning av ett parametersett på alle hull per bom. Vist som en funksjon av hulldybde. Andre parametere kan velges med å velge Parameter knappen på menylinjen. FIG. 85 Side 92

93 BORMØNSTER 3D Viser borloggen i 3D. Juster rotasjonene med å bruke rullefeltene. Lengden på den grafiske 3D aksen kan justeres i Innstillinger på menylinjen. Fargeskalaen viser da hullet som en funksjon av valgt parametersett. Andre parametere kan velges med å velge Parameter knappen på menylinjen. FIG. 86 Side 93

94 LINEÆR En grafisk visning av borhullene vist lineært langs tunnellinjen. Avstanden mellom hver lineær visning (pelnummer) justeres i Innstillinger på menylinjen. Det er også mulig å vise skannet profil sammen med borhullene i denne visningen. Dette gjøres ved å skru profilerlogger på under Innstillinger på menylinjen. FIG. 87 Side 94

95 ANSETTFLATE Grafisk ekvidistansevisning av ansettflaten. Høyre felt viser ansettflaten sett fra siden, fra venstre mot høyre. Feltet under viser ansettflaten sett ovenfra. Velg siktepunkt ved å venstreklikke med musen i profilet. Det røde krysset vil indikere siktepunktet. FIG. 88 LINEÆR FLATE Side 95

96 Grafisk visning av borehull vist lineært som en funksjon av forskjellige boreparametere. Velg forskjellige boreparametere med å klikke på Parameter knappen på menylinjen. Høyre felt viser ansettflaten sett fra siden, fra venstre mot høyre. Feltet under viser ansettflaten sett ovenfra. Velg siktepunkt ved å venstreklikke med musen i profilet. Det røde krysset vil indikere siktepunktet. FIG. 89 INNSTILLINGER Side 96

97 Denne verktøyboksen hentes ved å trykke Innstillinger og Alternativer på menylinjen. FIG. 90 Generelt Pel lineært Pelnummer hvor borloggen og interpolert kontur er. Delta lineært Pelavstand i lineær visning. Middel langs stang Avstand på borstrengen det middles over. Tunnel offset Maks avstand arealber. Maks avstand mellom hull det trekkes linje mellom ved arealberegning. Maks høyde arealber. Maks høyde over tunnellinjen som skal tas med ved arealberegning. Normal salvelengde Standard salvelengde Side 97

98 Egenskaper Borhullstørrelse Størrelse på hull i grafisk visning. Rutenett avstand Rutenettstørrelse i grafikken. Plott per side Hvor mange grafer som skal printes på hver side. Størrelse 3D visning Akselengden i 3D visning. Fargede flatekart Skru av/på fargervisning. Skriv ut i farger Skru av/på utskrifter i farger eller sort/hvitt. Hulltyper Marker hulltypene som skal vises i grafikken. Endre farge ved å dobbelklikke på denne. Bolt Farger For å vise forskjellige boltetyper etter lengde. Klikk Legg Til, dobbelklikk deretter på opprettet linje for å endre på denne (sette lengder og farger) Hull informasjon Mater rotasjon Skru av/på visning av materrotasjon på hvert hull. Sekvenslinje Skru av/på sekvenslinjen for hver bom. Stikning Skru av/på visning av hullenes stikning. Ansettpunkt Skru av/på ansett vist som punkt i grafikken. Hulltekst Skru av/på forskjellige tekster for alle hull. Borplan/Kontur Side 98

99 Borhull Vis teoretisk borplan. Linjer Vis linjer fra teoretisk borplan. Farget Vis hullene fra teoretisk borplan i blått. Kontur Vis teoretisk kontur. Graf/Flate Innstillinger for grafevisning, flatekart og parametere. Profiler Maks avstand mellom punkter Maks avstand mellom målepunkter for tegning av linje mellom dem. Maks avstand utenfor Maks avstand utenfor kontur for å tegnes i grafikken. Maks avstand innenfor Maks avstand innenfor for å tegnes i grafikken. Målinger For å vise målinger foran og etter valgt pelnummer. Interpolert profil Triangulerer et interpolert profil ved valgt pelnummer. Farger Innstillinger av farger for forskjellige borparametere. Side 99

100 DIVERSE SEKVENS Velg Salve Sekvens på menylinjen. FIG. 91 FIG. 92 Side 100

101 I arkfanen Bormønster vill det første hullet som er boret i salven bli merket med en figur. En figur for hver bom. Det er da mulig å gå igjennom faktisk boret sekvens ved å trykke på Forrige hull og Neste hull knappene. Innstillinger for bom, her anbefales det å bruke standardverdier. Bomhøyden gir størrelsen på den grafiske figuren. AREAL BEREGNING Velg Salve Areal på menylinjen. FIG. 93 Areal kan beregnes på forskjellige måter: Borhull, fra ansett. Borhull, fra bunn hull. Borhull, fra ansett til neste ansett. Gir et volum fra faktisk boret hull. Linjer borplan, fra borplan. Kontur, areal fra teoretisk kontur. Side 101

102 ANTALL BORHULL Velg Salve Antall på menylinjen. FIG. 94 Side 102

103 PROGRAMFILER OG MAPPER Installasjonen av Bever Team 3 vil opprette forskjellige mapper og filer. Det vil være programmapper og filer og andre mapper som inneholder biblioteker og innstilinger. Programmet blir installert i: WINDOWS XP C:\Programfiler\Bever Control\Bever Team 3\Binaries Her ligger alle programfiler og underkataloger til disse. Bibliotek/Favoritter og Settings (fil som inneholder programinnstillinger) ligger i: C:\Documents and Settings\current user\my documents\bever Team Det anbefales å bruke denne mappen som standardmappe for databaser når programmet brukes lokalt på datamaskinen. Opprett en ny mappe til databasene. Om det opprettes automatisk genererte borplaner vil det automatisk opprettes en mappe for disse på denne plasseringen Favorittmappen inneholder konturer og borplaner som er sendt til favoritter fra programmet. Settingsmappen inneholder en XML fil der forskjellige personlige programinnstillinger ligger lagret, som farger på kontur, konturlag, farge på skannerlogger, fastpunktdefinisjoner osv. Her ligger også det sist brukte prosjektet. Om det sist brukte prosjektet slettes eller flyttes må XML filen enten slettes eller redigeres for at programmet skal kunne starte. Programmet blir installert i: WINDOWS 7 / VISTA Side 103

104 C:\Programfiler\Bever Control\Bever Team 3\Binaries Her ligger alle programfiler og underkataloger til disse. Bibliotek/Favoritter og Settings (fil som inneholder programinnstillinger) ligger i: C:\Brukere\current user\documents\bever Team Det anbefales å bruke denne mappen som standardmappe for databaser når programmet brukes lokalt på datamaskinen. Opprett en ny mappe til databasene. Om det opprettes automatisk genererte borplaner vil det automatisk opprettes en mappe for disse på denne plasseringen Favorittmappen inneholder konturer og borplaner som er sendt til favoritter fra programmet. Settingsmappen inneholder en XML fil der forskjellige personlige programinnstillinger ligger lagret, som farger på kontur, konturlag, farge på skannerlogger, fastpunktdefinisjoner osv. Her ligger også det sist brukte prosjektet. Om det sist brukte prosjektet slettes eller flyttes må XML filen enten slettes eller redigeres for at programmet skal kunne starte. Side 104

105 SYSTEMKRAV Minimum systemskrav: Operativsystem: Windows XP, Vista eller 7. Prosessor: Intel 1.0 GHz prosessor eller tilsvarende. RAM: 512 MB Plass på Harddisk: 500 Mb Anbefalte systemkrav: Operativsystem: Windows XP, Vista eller 7. Prosessor: Intel Core i5 prosessor eller tilsvarende. RAM: 4 GB Plass på Harddisk: 500 Mb Side 105

106 BEVER TEAM MWD GENERELT OM MWD PROGRAM FOR BEARBEIDING, SAMMENSTILLING OG PRESENTASJON AV MWD DATA EN INTEGRERT LØSNING MED BEVER TEAM BEVER INJEKSJONSLOGGING NOVA POINT TUNNEL GEOLOGI KAN HÅNDTERE DATA FRA RIGGER MED MWD DATA I IREDES FORMAT BRUKES PÅ DATA FRA: - SALVEBORING - INJEKSJONSBORING - SONDERBORING - BOLTEBORING MWD LOGGING SONDERBORING, INJEKSJONSBORING OG SALVEBORING Systemet består av logging som registrerer boreparametre ved vanlig slaghammerboring. Hensikten er å benytte disse data som støtte ved vurdering av geologiske forhold i fjellet det bores igjennom, samt vurdere effektiviteten til boreprosessen. REGISTRERING AV BOREDATA Hullposisjoner med start og sluttposisjon på hvert borhull blir registrert. Samt boredata som omfatter borsynk, matetrykk, rotasjonstrykk, slagtrykk, spylevannsmengde og vanntrykk. Data logges som funksjon av bordybde og med en oppløsning som er innstillbar typisk fra 1 10 cm. Den fineste oppløsningen er spesielt interessant for å detektere oppsprekket fjell, mens hardhet kan observeres uten så fin oppløsning. Basert på IREDES.XML format standard så kan Bever Team Office 3 behandle data fra AMV, Atlas Copco og Sandvik borerigger. Data blir presentert på følgende måte: GEOLOGISK TOLKNING AV BOREDATA - Trendkurver for hver parameter som funksjon av dybde - Trendkurver for gjennomsnitt for hvert hull av hver parameter - 3D visning av alle borehull i en borelogg med fargevisning av hver parameter - Posisjon av hvert hull som er boret med start og slutt i grafisk eller numerisk visning MWD tolkingmodulen vil i tillegg inneholde funkjoner for: Side 106

107 - Fjellets hardhet. Normaliserte verdier for borsynk. Normaliseringen korrigerer for forstyrrelser ved stangskjøting, automatiske bormaskinstyringer som justerer matertrykk, slagtrykk etc. pga. varierende rotasjonstrykk etc. - Fjellets oppsprekkingsgrad. Normaliserte verdier for varians av borsynk og rotasjonstrykk. En vektet verdi av denne varians er grunnlag for vurdering av oppsprekkingsgrad i fjellet Visning av disse avledede parametre gjøres på samme måte som med primært loggede data ovenfor. I tillegg blir det utviklet en utbrettet visning som typisk kan vise i et bilde meter tunnel. SAMORDNET VISNING AV DATA FRA INJEKSJON OG DATA FRA BORING Bever Team Office 3 har en egen loggemodul for injeksjonlogging. Her vises de primære data for hvert hull som omfatter V/C forhold, mengder og trykkforløp for hvert borehull. Disse data vises grafisk i et bilde som også viser hullposisjoner i 3D visning. UTBRETTET VISNING SAMORDNET SIKRINGSLOGG Bever Team Office 3 består av en total database som omfatter prosjektplaner og logger som inneholder: - Planlagt geometri for tunnelen - Boreplaner for salveboring, sonderboring og injeksjonsboring - Borelogger fra salveboring - Borelogger fra injeksjonsboring - Borelogger fra sonderboring - Borelogger fra bolteboring - Profilering av utsprengt geometri - Spruttykkelsesvisning hvis profilet er scannet før/etter sprut Det er et valg i brukermeny hvilke funksjoner som skal vises i det utbrettede fargekart. EKSPORT TIL NOVAPOINTTUNNEL GEOLOGIMODUL Vi har et utviklingssamarbeide med ViaNova og har etablert import og eksportmuligheter for data fra/til vår database. Dette sikrer at data kan overføres til Nasjonal Veidatabank (NVDB) i henhold til Statens Vegvesens retningslinjer. I dag er dette operativt på geometri og sikringsbolting, samt alle hullposisjoner i injeksjons og sonderboringslogger. I løpet av vil dette systemet komme i drift på flere prosjekter. FORDELER MED BEVER CONTROLS LØSNING FOR MWD REGISTRERING Som de viktigste fordelene med vårt system vil vi fremheve: Databasen inneholder planlagt geometri og utsprengt geometri Viktigste data fra sikringsarbeider kan vises i et system Side 107

108 Data kan hentes fra ulike boreriggtyper via IREDES.XML standardformatet Injeksjonsdata kan vises samordnet med MWD Sikringsdata kan overføres til NPT-Geologimodul (NVDB) HVORDAN KOMME I GANG SOM BRUKER ÅPNE PROSJEKT (FORUTSATT AT PROSJEKT ER ETABLERT) BYTTE TIL ALTERNATIVT PROSJEKT Side 108

109 GEOMETRI MED TUNNELLINJE, KONTURER Side 109

110 PRODUKSJONSLOGGER MED MWD DATA Side 110

111 HENTE INN BORLOGGER MED MWD DATA I ENTREPRENØRFORMAT FRA BORERIGG - Borlogger *.tl2 hentes inn fra katalog på USB brikke - Entreprenør kan velge ut hvilke hulltyper som skal overføres til byggherre. Det er også mulig å endre hulltyper. Det blir da generert en endringsfil med *.tl3 identifikasjon Side 111

112 LAGRE BORLOGGER I BYGGHERREFORMAT TIL MWD TOLKNING Side 112

113 PROSJEKTSTRUKTUR/MAPPETRE Side 113

114 VISNINGER AV MWD TOLKNING VALG AV TUNNELLINJE/PARSELL Side 114

115 VALG AV BORLOGGER SALVE, INJEKSJON, BOLTER ETC Side 115

116 VISNING AV 3D BORLOGG VISNING AV FLATEKART OVER UTBRETTET KONTUR VISNING AV TREND FOR ENKELT HULL Side 116

117 RAPPORT AV FLATEKART I EXCEL RAPPORT AV TREND FOR UTVALGTE HULL I BORLOGG I EXCEL Side 117

118 Side 118

119 Side 119

120 Side 120

121 VISNING AV FLERE VINDUER SAMTIDIG TOLKNINGSMETODER MWD HVILKE DATA REGISTRERES PÅ BORERIGGEN Bordybde Ansett posisjon Borsynk Matertrykk Rotasjonstrykk Side 121

122 Slagtrykk Vannmengde Vanntrykk HVILKE DATA BEREGNES FOR Å KARAKTERISERE FJELLET Normalisert borsynk sier noe om borbarhet av fjellet (hardt/mykt fjell) Normalisert rotasjonstrykk sier noe om oppsprekkingsgrad/slepper/knusningssoner Varians av borsynk (RMS) fjellets oppsprekkingsfrevens RMS verdier sier noe om oppsprekkinggrad/inhomogenitet i fjellet MWD PARAMETRE SOM STYRER TOLKNINGSMODELL Kalibreringsmetoder NORMALISERT BORSYNK -% variasjon over en middelverdi NORMALISERT ROTASJONSTRYKK -% variasjon over en middelverdi BORSYNK RMS - Variasjon av normalisert borsynk ROTASJONS RMS - Variasjon av normalisert rotasjonstrykk NORMALISERT BORSYNK ER KORRIGERT FOR Endring i slagtrykk/matertrykk Borhullslengde Normaliserings parametre for borerigg Korreksjonsfaktor for omstilling av slagtrykk (effekt av endret slagtrykk på borsynk) Korreksjonsfaktor for borhullslengde (langhullsboring) Borsynk gjennomsnitt ved full boring (0 punkt normalisert) Slagtrykk gjennomsnitt ved full boring Rotasjonstrykk ved full boring Filtersetting for MWD data Slagtrykkgrense for identifisering av stangskifte Side 122

123 Antall registreringer som kanseleres før/etter stangskjøting Antall registeringer som benyttes i glattet verdi Slagtrykkgrense for å begrense data benyttes fra ansettfasen HVORDAN KOMME I GANG, INSTALLASJON OG KALIBRERING INSTALLASJON AV PROGRAMVARE HOS ENTREPRENØR. MWD LISENS FRA BEVER CONTROL - Avinnstaller Beverteam v3 - Kjør installasjon: setup BeverTeam.msi og NovapointIndat.msi - Alternativt: Kontakt Bever Control og kjør installasjonen over Teamviewer. Start Bever Control.com, Custom support - For access til ny og gammel MWD løsning: rename tunnprod.lic til tunnprod.nor.lic - Pc må være koblet til Internet for å få tilgang til lisensfil INSTALLASJON AV PROGRAMVARE HOS BYGGHERRE/GEOLOG. MWD LISENS FRA BEVER CONTROL. ETABLERING AV PROSJEKT INNSTILLING AV MWD PARAMETRE I BEVER TEAM MWD - Primær innstilling utføres av Bever Control ved kalibrering av systemet Side 123

124 ALLE INNSTILLINGER ER LAGRET I EN EGEN SYSTEMFIL SOM EVENTUELT FLYTTES TIL NYTT PROSJEKT ELLER LAGRES SOM BACKUP (MANUELT MED EXPLORER) KALIBRERING/TILPASSNING AV GEOMETRI ETTER FJELLEGENSKAPER Side 124

Novapoint Tunnel Tunnelprosjektering og dataflyt til anlegget

Novapoint Tunnel Tunnelprosjektering og dataflyt til anlegget Novapoint Tunnel Tunnelprosjektering og dataflyt til anlegget Thorvald Wetlesen, Bever Control Jan Erik Hoel, Vianova Systems Agenda Introduksjon og presentasjon Demo prosjekt: Strindheimtunnelen Novapoint

Detaljer

Borplanlegging og datflyt. Magnus Sverdrup Tandberg Bever Control AS

Borplanlegging og datflyt. Magnus Sverdrup Tandberg Bever Control AS Borplanlegging og datflyt Magnus Sverdrup Tandberg Bever Control AS Disposisjon - Litt om meg - Hva er Bever Team 3? - Etablering av prosjekt. Dataflyt før og nå - Den daglige drift - Dokumentasjon av

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Digital samhandling under jord. 24.9.2009 Karsten Haukås

Digital samhandling under jord. 24.9.2009 Karsten Haukås Digital samhandling under jord 24.9.2009 Karsten Haukås Bever Control AS Har kontorer på Tranby, mellom Asker og Drammen. Er i dag 10 heltidsansatte og 3 på deltid. Vi driver med: Styresystemer til tunnelrigger

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

Korridor boreplan. Boreplan til DPS900 fra BC-HCE

Korridor boreplan. Boreplan til DPS900 fra BC-HCE DPS900 leser vcl boreplaner, samt LandXML design og IREDES boreplaner. Her viser vi deg hvordan du kan lage og eksportere en boreplan fra BC- HCE. BC-HCE genererer vektorer for alle borehull, det gir fleksibilitet

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 14.09.2016 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Åpning av filer: Velg mappeikonet på verktøylinjen øverst, du vil da få opp browseren. Velg dokumentet du ønsker og velg knappen åpne. Dokumentet som du har

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Søyle, drager og balkongrekke... 3

Søyle, drager og balkongrekke... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel 5 1 Innhold Side Kapittel 5 Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager... 5 Balkongrekke... 9 Flytt rekkverk/vegg... 11 Gulv i balkong...

Detaljer

Filbehandling. Begreper

Filbehandling. Begreper Filbehandling Her kan du lese om filbehandling, mappestruktur og betydningen av hvor vi lagrer filer (dokumenter). Tilslutt en gjennomgang av filbehandlingsprogrammet Windows Utforsker. Begreper Filer:

Detaljer

Novapoint Tunnel Et år i bruk med store forbedringer

Novapoint Tunnel Et år i bruk med store forbedringer Foredrag D7 Novapoint Tunnel Et år i bruk med store forbedringer Foredragsholder: Jan Erik Hoel, Vianova Systems Novapoint Tunnel Agenda: Generelt om Novapoint Tunnel Demo av Novapoint Tunnel og Site Tools

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

OPPSTART NOVAPOINT...2. Oppstart Site Tool...2. Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4. Tverrprofilviseren...4

OPPSTART NOVAPOINT...2. Oppstart Site Tool...2. Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4. Tverrprofilviseren...4 Innholdsfortegnelse OPPSTART NOVAPOINT...2 Oppstart Site Tool...2 Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4 Tverrprofilviseren...4 3D view Perspektiv viser...5 STIKNINGSDATA...6 Eksport

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 20.10.2009 Kapittel 3... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 -... 3 Vinduer... 3 Gitter posisjonering... 4 Hvordan ser fasaden ut?... 5 Lukkevinduer... 6 Relativ posisjonering... 7 Se på 3D-modell...

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

Denne funksjonen kan brukes for vertikalgeometrien (Inndata V), som får den til å følge gjeldende terrengprofil.

Denne funksjonen kan brukes for vertikalgeometrien (Inndata V), som får den til å følge gjeldende terrengprofil. 2017/01/30 08:10 1/6 Verktøy Verktøy Følg Terreng Bruk denne funksjonen til å få vertikalgeometrien til å følge terrenget. Denne funksjonen kan brukes for vertikalgeometrien (Inndata V), som får den til

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Hurtigreferanse HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP-Serien Hurtigreferanse Innhold Hurtigreferanse... 1 Forminske eller forstørre en kopi... 2 Sortere

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Hurtigreferanse Forminske eller forstørre en kopi 1. Velg Kopi-knappen på startskjermbildet. 2. Velg Forminsk/forstørr-knappen. 3. Velg en av de forhåndsdefinerte prosentandelene,

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vindu og dør Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6 Vinduene 5, 6, og 7... 7 Relativ posisjonering... 9 Se

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 19.07.2012 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Vindu og dør Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6

Detaljer

ØKONOMIAVDELINGEN. Brukerdokumentasjon. Generell funksjonalitet og eksempler Juni 2017

ØKONOMIAVDELINGEN. Brukerdokumentasjon. Generell funksjonalitet og eksempler Juni 2017 Brukerdokumentasjon Generell funksjonalitet og eksempler Juni 2017 Generell funksjonalitet Tableau Server Inngang til Tableau Tableau server: https://prudens.uhad.no Vanlig UiB-brukernavn@uib Vanlig UiB-passord

Detaljer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Markeringslisten er en spesialkategori med en horisontal layout, som inneholder avanserte funksjoner for behandling, tilgang, gjennomgang og oppsummering av merknader

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

Tekstfil om nettverkslisensiering

Tekstfil om nettverkslisensiering Tekstfil om nettverkslisensiering Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA. Telefon: +1-408-481-8000 Grønt nummer (i USA): +1-800-874-6253

Detaljer

Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning

Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning Innhold Introduksjon... 2 Installer Microcat Authorisation Server (MAS)... 3 Konfigurer MAS... 4 Autorisasjonsbrikke... 4 Internett-alternativer...

Detaljer

Brukermanual. Trio Visit Web. Trio Enterprise 5.0

Brukermanual. Trio Visit Web. Trio Enterprise 5.0 Brukermanual Trio Visit Web Trio Enterprise 5.0 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but not

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning side 1/51 BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning BIM2Share Extended Workspace Innholdsfortegnelse 1 Logg inn... 2 2 Aktivere prosjekt... 3 2.1 Angi prosjektets plassering... 4 3 Mapper og filer...

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

Trio Visit Security Manager

Trio Visit Security Manager Brukermanual Trio Visit Security Manager Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including

Detaljer

Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll. Nicholas Johannessen, Vianova Systems

Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll. Nicholas Johannessen, Vianova Systems Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll Nicholas Johannessen, Vianova Systems Novapoint GO Få tilgang til prosjektet ditt på telefonen! Statens

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Versjon av 21.1.2010 Innledning Før man kan få tilgang til MUSITs samlingsdatabaser, må man få tildelt et brukernavn og passord. Dette får man ved å henvende

Detaljer

Publisere på nvfnorden.org

Publisere på nvfnorden.org Kommunikasjonsgruppen i NVF Publisere på nvfnorden.org En guide til de viktigste funksjonene i publiseringsverktøyet LiSA Live, 2. utg. Johanne Solheim 22.02.2013 Innhold Introduksjon... 1 Logg deg på...

Detaljer

Brukerveiledning Kart i RMP

Brukerveiledning Kart i RMP Brukerveiledning Kart i RMP Du kommer inn i kartet fra skjemaet i Altinn eller estil. Her finner du: Veiledning Kartlagsliste Nedtrekksmenyer Verktøylinje Denne veiledningen omfatter: 1) Hvordan registrere

Detaljer

Innhold. 1. Botanikk låneapplikasjonsveiledning Innledning

Innhold. 1. Botanikk låneapplikasjonsveiledning Innledning Innhold Innhold... 1 1. Botanikk låneapplikasjonsveiledning... 1 1.1. Innledning... 1 1.1.1. Pålogging... 3 1.1.2. Hvordan komme i gang... 3 1.2. Utlån... 4 1.2.1. Generelt... 5 1.2.1.1. Nytt utlån...

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3

Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3 19.07.2012 Kapittel 5... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel Innhold... Side Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager...

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 Excel Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 1 Excel: Basisfunksjoner Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav) og vannrette

Detaljer

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at man kan lage en som passer

Detaljer

Effektiv og sømløs dataflyt fra prosjekterende ut til anlegget. Muligheter og begrensninger basert på erfaring fra Norge

Effektiv og sømløs dataflyt fra prosjekterende ut til anlegget. Muligheter og begrensninger basert på erfaring fra Norge Effektiv og sømløs dataflyt fra prosjekterende ut til anlegget Muligheter og begrensninger basert på erfaring fra Norge Jan Erik Hoel Vianova Systems April 2014 Hvilke datatyper snakker vi om? Geometridata:

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

Brukerveiledning for Web-ADI

Brukerveiledning for Web-ADI 1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Ta smarte skjermbilder

Ta smarte skjermbilder Ta smarte skjermbilder Hvis du vil vise en kamerat noe på pc-skjermen, er programmet Jing uten sammenligning det beste verktøyet. Her viser journalist Steffen Slumstrup Nielsen hvordan du bruker det. Journalist

Detaljer

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan Visma Oppvekst Skole Temahefte VO Timeplan INNHOLD: Visma Oppvekst Skole... 1 Temahefte... 1 VO Timeplan... 1 INNHOLD:... 2 Import i VO Timeplan... 3 Å manøvrere i VO Timeplan... 5 Arbeidsvinduer... 6

Detaljer

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual 5.1 MyLocator2 MyLocator2 konfigurasjons verktøyet er en programpakke som tillater brukeren å konfigurere vloc 2. generasjons

Detaljer

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene Office 2013 Kort oversikt over de viktigste nyhetene For oversikt over alle nyhetene i et program, klikk? på tittellinjen og velg emnet «Hva er nytt» fra Hjelp-vinduet Generelt Office 2013 har fått et

Detaljer

Kart i regionalt miljøtilskudd

Kart i regionalt miljøtilskudd Kart i regionalt miljøtilskudd 24.07.2017 Brukerveiledning INTRODUKSJON Når du søker regionalt miljøtilskudd elektronisk tegner du tiltakene dine i et elektronisk kart. Du slipper derfor papirvedlegg.

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Installasjonsveiledning for EMSoft

Installasjonsveiledning for EMSoft Installasjonsveiledning for EMSoft Installasjonen av programmet bør gjøres av en datakyndig. Dersom programfilene installeres på en filserver, må likevel installasjonen fra og med pkt 2 gjøres på den enkelte

Detaljer

Kurseksempelet er basert på Hem tunnelene: E18 Kopstad Gulli Byggherre er Statens vegvesen Region Sør

Kurseksempelet er basert på Hem tunnelene: E18 Kopstad Gulli Byggherre er Statens vegvesen Region Sør Kurseksempelet Kurseksempelet er basert på Hem tunnelene: E18 Kopstad Gulli Byggherre er Statens vegvesen Region Sør NB: Noen av dataene i dette kurseksempelet kan avvike noe fra de prosjekterte dataene

Detaljer

DPS900 Oppstart 1. 1 stk. Trimble Site Tablet PC med DPS900 installert.

DPS900 Oppstart 1. 1 stk. Trimble Site Tablet PC med DPS900 installert. Oppstart av DPS900 på borerigg En kort gjennomgang av oppstartsprosedyrer for DPS900. Utstyr: 1 stk. Trimble Site Tablet PC med DPS900 installert. 2 stk. Trimble Zephyr Rugged antenner Montering skjer

Detaljer

Nr. Forklaring 1 Skriv BASELINE i kolonne A og TILTAK i kolonne B. "Baseline" vil bli fase A på grafen, mens "Tiltak" blir fase B 2 Legg inn verdiene

Nr. Forklaring 1 Skriv BASELINE i kolonne A og TILTAK i kolonne B. Baseline vil bli fase A på grafen, mens Tiltak blir fase B 2 Legg inn verdiene Nr. Forklaring 1 Skriv BASELINE i kolonne A og TILTAK i kolonne B. "Baseline" vil bli fase A på grafen, mens "Tiltak" blir fase B 2 Legg inn verdiene fra basislinjen under BASELINE og legg inn verdiene

Detaljer

Microcat MARKET Ford Europe. Brukerveiledning

Microcat MARKET Ford Europe. Brukerveiledning Microcat MARKET Ford Europe Brukerveiledning Innhold Komme i gang... 2 Oversikt over Microcat MARKET... 3 På- og avlogging... 4 Identifikasjon av et kjøretøy... 5 Søk ved hjelp av VIN eller nummerskilt...

Detaljer

( )*+, -' +*. -/ 5 3*--""+, - +* "*"1"+ /% &

( )*+, -' +*. -/ 5 3*--+, - +* *1+ /% & !"#"$ % & " ' ( )*+, -' +*. -/ 0 *"1"+ /% & 2 3*--"'1"+ "$ -'4,"1"+ +*/!"# 5 3*--""+, - +* '+-"/ 6 0-*--"+-* "*"1"+ /% & Novapoint Tunnel ble påbegynt 1/1-05 Betarelease av versjon 1 til uttesting: 31/1-07

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Programvare som installeres Følgende tre programmer benyttes til oppgraderingen og kan lastes ned fra www.cicerone.no.

Programvare som installeres Følgende tre programmer benyttes til oppgraderingen og kan lastes ned fra www.cicerone.no. INNHOLD INNLEDNING... 2 Bruk sertifisert konsulent på oppgradering av Visma CRM... 2 FØR OPPGRADERING AV SERVER... 2 Programvare som installeres... 2 Logg ut av CAT... 2 Stopp rso_rsv.exe... 2 TA BACKUP...

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Brukerveiledning BASIL Rapportportal

Brukerveiledning BASIL Rapportportal Brukerveiledning BASIL Rapportportal Innhold Om Rapportportalen... 3 Hovedmeny... 3 Faste rapporter... 3 Rapportinformasjon... 4 Beskrivelse av rapportmeny... 5 Visning... 5 Legg til utvalg... 6 Enheter:...

Detaljer

SVV A-Nota (versjon 1.0.4) Brukerdokumentasjon. januar 2006

SVV A-Nota (versjon 1.0.4) Brukerdokumentasjon. januar 2006 SVV A-Nota (versjon 1.0.4) Brukerdokumentasjon januar 2006 SVV A-Nota Programsystemet SVV A-Nota eies av Statens Vegvesen: Statens Vegvesen Vegdirektoratet Besøksadresse: Brynsengfaret 6A, 0667 Oslo Postadresse:

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

2017/02/01 03:43 1/9 Node. Funksjonen benyttes til å flytte en node. Legg trådkorset over valgt node, trykk høyre museknapp og velg Flytt fra menyen.

2017/02/01 03:43 1/9 Node. Funksjonen benyttes til å flytte en node. Legg trådkorset over valgt node, trykk høyre museknapp og velg Flytt fra menyen. 2017/02/01 03:43 1/9 Node Node Horisontalvinduet Øverst i menyen er det angitt informasjon om hvilken node som er valgt. Høyreklikkmeny for node har følgende valg: Node Flytt Funksjonen benyttes

Detaljer

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Introduksjon I dette prosjektet lager vi et tegneprogram slik at du etterpå kan lage din egen kunst. Du kan tegne med forskjellige farger, bruke viskelær, lage stempler

Detaljer

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser?

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? I flere tilfeller er et vindu som ikke er standard ønskelig. I dette tilfellet skal vinduet under lages. Prinsippene er de samme for andre sammensatte

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 1 Adresse http://www.temakart-rogaland.no/spreieareal http://prosjekt.fylkesmannen.no/temakart-rogaland/ Anbefalt nettlesere: Internet Explorer

Detaljer

Brukermanual BeverDrill

Brukermanual BeverDrill BEVER CONTROL AS Brukermanual BeverWIN2010 Versjon 1.0 17.06.2011 Beskrivelse program levert av Bever Control AS. INNHOLDSFORTEGNELSE 1... 4 1.1 Generelt om menyene... 4 1.2 Hovedmeny... 5 1.2.1 Hovedmeny

Detaljer

Layout og publisering

Layout og publisering Layout og publisering Målet for denne kursomgangen er at du skal: - Bli kjent med menyene i ArcMap - Gjøre enkle forandringer i et eksisterende prosjekt - Lage et kart basert på prosjektet, som kan skrives

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Novapoint DCM Tunnel Bedre håndtering av dataflyt ut mot anlegg Jan Erik Hoel, Vianova Systems Emil Festin, Bever Control

Novapoint DCM Tunnel Bedre håndtering av dataflyt ut mot anlegg Jan Erik Hoel, Vianova Systems Emil Festin, Bever Control Novapoint DCM Tunnel Bedre håndtering av dataflyt ut mot anlegg Jan Erik Hoel, Vianova Systems Emil Festin, Bever Control Agenda Presentasjon av foredragsholderne og Bever Control Modellering av Korslundtunnelen

Detaljer