Innlevering 2. Teorioppgaver. Gruppenavn LEKK Lars-Martin Hejll Eirik Simensen Kjell Storvestre Krister Moen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innlevering 2. Teorioppgaver. Gruppenavn LEKK Lars-Martin Hejll 113495 Eirik Simensen 113452 Kjell Storvestre 113504 Krister Moen 113055"

Transkript

1 Innlevering 2 Teorioppgaver Gruppenavn LEKK Lars-Martin Hejll Eirik Simensen Kjell Storvestre Krister Moen H2011

2 Innholdsfortegnelse 1 Serier i diagrammer Datavalidering =OG() Funksjon Informasjonssikkerhet Arbeidsgivers rett til å lese ansattes e-post... 4 a)... 4 b) Lyd representert digitalt Metadata Anonym atferd på nett Maktstruktur I organisasjoner og markeder «Hackerloven» Eksemplarfremstilling Personopplysningsloven... 8 a)... 8 b)... 8 c) Klient-Tjener... 9 a)... 9 b) OSI modellen a) b)

3 1 Serier i diagrammer Forklar hvorfor forståelse av serier er så viktig for å kunne behandle diagrammer i regneark. Bruk gjerne eksempel fra den praktiske delen. Bruk også gjerne skjermdump/screenshots for å gjøre forklaringen din enklere. Hint: Dialogbokser kan du kopiere til et tekstdokument ved å merke dialogboksen, kopiere den med Alt/PrintScreen og bruke Ctrl/v for å lime inn i tekstdokumentet. I regneark generelt er det svært viktig å kjenne til bruken av serier. En serie er en rekke med dataverdier hvor den neste verdien i serien blir beregnet av regnearket basert på de foregående verdiene. En serie lages ved å sette opp to eller flere verdier som serien skal baseres på for å så markere disse cellene og benytte autofyll funksjonen med musepekeren. For eksempel verdiene Mandag og tirsdag, vil føre til serien Mandag Tirsdag Onsdag osv. Diagrammer kan konstrueres på ulike måter i Excel, linjediagram eller punktdiagram. Linjediagram tar utgangspunkt i serier med data, punktdiagram tar Figur 1 & 2 Serier derimot utgangspunkt i sammenhengen mellom to eller flere variabler. I oppgave 2.2 (diagrammer) har vi valgt å bruke punktdiagram fordi vi presenterer en sammenheng mellom ulike variabler, og ikke en tids serie. Kilde: PC- bruk 1 Kapittel 3 2 Datavalidering Gjør kort greie for hensikten med verktøyet Datavalidering (Excel) eller Gyldighet (OpenOffice) i regneark. Datavalidering gir brukeren mulighet til å spesifisere hva slags data som er gyldig i en celle. Ved hjelp av datavalidering kan man skape standardisering i et regneark. Dette vil igjen være til stor hjelp dersom det er flere brukere i et regneark. Muligheten for å taste inn feil type data blir vanskeligere. Pc bruk 1 s: 202 no/excel- help/oversikt- og- eksempler- pa- datavalidering- HA aspx 2

4 3 =OG() Funksjon Funksjonen =OG(). Beskriv oppbygning og syntaks. Nevn minst ett praktisk eksempel på hva =OG() kan brukes til, gjerne i kombinasjon med andre funksjoner, f.eks. =HVIS()- funksjonen. Det er ok om dette eksemplet er hentet fra oppgaver du har løst tidligere. Også her anbefales å lage skjermdump (alt Printscreen) der du viser virkemåten i funksjonsveiviseren. =OG(Logisk1;Logisk2;osv) Returnerer SANN hvis alle argumenter er lik SANN hvis ikke returnerer den USANN. Funksjonen kan ha maks 255 logiske argumenter som kan testes. Her vises oppsettet på en liten kiosk. Hvis man benytter seg av tilbudet 1 brus og 1 bolle koster det 25 kroner, =OG() funksjonen ser at begge argumentene er SANNE og returnerer SANN. Hvis du ikke benytter tilbudet gjelder vanlig pris, =OG()- funksjonen vil bli USANN no/excel- help/og- funksjon- HP aspx Figur 3- OG funksjon 4 Informasjonssikkerhet Egne ansatte er vanligvis en større trussel fordi det kan begås menneskelige feil. Et feil tastetrykk, slurv eller uvitenhet kan være nok. Det kan være utro tjenere blant de ansatte som selger opplysninger/bedriftshemmeligheter for egen vinning, eller ta hevn for noe de mener er gjort urett mot dem. F.eks oppsigelse, urettferdig behandling ol. Kanskje har noen sluttet og man har glemt å slette brukeridentitet og passord. Man åpner en mail fra noen man ikke kjenner eller evt tar med seg arbeid hjem og jobber på hjemmepc og har virus/trojansk hest 1 der som man tar med seg tilbake. 1 trojansk hest eller trojaner er en type dataprogram som utgir seg for å være nyttig, men som i virkeligheten er skadelig 3

5 I motsetning til svakheter i et teknisk system som kan løses ved bedre programvare. Det kan jo heller ikke ta avgjørelser på egen hånd og kan derfor ikke feile på samme måte som mennesker. Sårbarheten i dagens informasjonsteknologi er stor og kriminelle (egne ansatte) som driver med elektroniske forbrytelser vet at man sjelder eller aldri legger igjen spor. Så sjansen for å bli oppdaget er liten. Det er ledelsens ansvar å påse at opplæring av ansatte blir gjort for å bevistgjøre og øke kompetansen og ansvarsfølelsen hos ansatte. Og å sørge for gode rutiner ved bruk av IT utstyr og ha gode antivirus programmer. Innføring I Informasjonsteknologi, Kapittel 7 s. 173, Bård Kjos Kompendium 6064 Informasjonsbehandlig (Hans Petter Høie) 5 Arbeidsgivers rett til å lese ansattes e-post a) Det har stått mye strid rundt arbeidsgivers rett til å leseansattes e-post. Hva taler for og imot denne retten? Arbeidsgiver har i utgangspunktet ikke rett til innsyn i ansattes private e-post, selv om e- posten ligger på arbeidsgivers datasystem. Argumenter som taler for innsyn i ansattes private epostkonto: Arbeidsgivers rett til å kontrollere hvordan de ansatte bruker betalt arbeidstid Behov for innsyn når den ansatte er syk eller borte fra arbeid Behov for innsyn ved mistanke om straffbart innhold eller at innholdet medvirker til en straffbar handling. Mistanke om forhold som kan gi grunnlag for oppsigelse. (for eksempel informasjonsflyt til konkurrenter av bedriften) Argumenter som taler mot innsyn i ansattes private epostkonto: Arbeidstakers rett til privat korrespondanse innad eller utad bedriften Arbeidstakers rett til å vurdere og kontrollere hvem som skal ha tilgang til den informasjonen arbeidstaker sitter med. (Who needs to know ) Arbeidstakers integritet kan bli krenket. NB! Med ansattes e-post menes all type elektronisk kommunikasjon også mobiltelefon og filer på arbeidsgivers datasystem. b) Hva krever Forskrift til Personopplysningsloven (Kap 9) av arbeidsgiver for å kunne påberope seg retten til innsyn i ansattes e-post? Arbeidsgiver kan påberope seg retten til innsyn I ansattes e-post når et av vilkårene i 9-2 er oppfylt. Vis dette er oppfylt kan arbeidsgiver gjennomsøke, åpne eller lese e- post i arbeidstakerens epostkasse. Innsyn skal kun forekomme i konkrete tilfeller, kontinuerlig overvåking av den ansattes e-post er ikke tillatt. Skal det foretas innsyn i 4

6 den ansattes e-post har den ansatte rett til å bli varslet (om mulig) og uttale seg før innsyn blir gjennomført aspx html#9 Kompendium 6064 Informasjonsbehandlig (Hans Petter Høie) 6 Lyd representert digitalt Utgår. 7 Metadata Forklar hva vi mener med metadata, og forklar hvorfor metadata er nyttige i datasystemer Metadata defineres som data om data, for at data skal kunne vises i tekst og bilder trengs et verktøy som forteller hvordan det skal visualiseres. Fil etternavn kan betraktes som en type metadata, som brukes til å beskrive hvordan data er lagret i filen. Data som lagres på en pc blir kun representert med tall, metadata er helt essensielt for at tegn skal komme ut som tall/symboler eller grafikk, fremfor bit tall. Denne type data gjør overføring av data enklere innenfor ulike datasystemer. Innføring I Informasjonsteknologi, Kapittel 7 s. 173, Bård Kjos 8 Anonym atferd på nett Anonym atferd på elektroniske nettverk er svært vanlig. Samtidig er dette i en del tilfeller kilde til etiske dilemmaer. I sommer (2011) begynte Vg-nett å kreve innlogging fra Facebook for at debattene på nettet skulle foregå under fullt navn. Drøft (inntil en A4-side) fordeler og ulemper ved slik anonym atferd og belys dine synspunkter på dette kravet fra VG-nett. Debatten omkring de konsekvensene nettdebatt kan medføre er noe som har pågått en stund. Debatten fikk et ekstra gir etter tragedien på Utøya, da det ble kjent at terroristen var sterkt engasjert i nettdebatt fra ulike nettforum. Heidi Nordby Lunde, en moderator for nettavisen ABCnyheter.no, skrev et innlegg om hvorfor de har besluttet at debattantene må fremstå med fullt navn. Her hevder hun at det største problemet med anonyme innlegg, er at debattantene ofte ikke skjønner forskjellen på ytringsfrihet og pressefrihet. De skjønner ofte ikke hvorfor innlegg blir fjernet, og mener det er en krenkelse på ytringsfriheten. Debattantene kan ha rett i sin mening, men skal disse innleggene fra debattantene forstås i lys av de etiske regler som pressen må leve etter - vær varsom plakaten- kan man ikke ytre krenkende eller rasistiske innhold. Det er pressens ansvar å følge disse reglene, og dermed er de ansvarlige for det som står på deres nettsider.. Ved å innføre en politikk som tilsier at debattanten må presentere sitt fulle navn, vil mange moderere seg fra gi krenkende uttalelser. 5

7 Generalsekretær i redaktørforeningen Nils E. Øy sier i et intervju med NRK at anonymitet først og fremst er viktig for de som er redde for represalier. Han mener at det er viktig å bevare anonymitet slik at personer med ekstreme meninger ikke forsvinne inn i lukkede nettverk, der de kun møter likesinnede. Det kan få en uheldig konsekvens. Han mener at det er viktig å møte slike personer med konstruktiv kritikk, fremfor framfor hat. Behovet for anonymitet i debatter kan spores tilbake til Bjørnstjerne Bjørnsons tid der man mente at det bidro til en mer objektiv debatt uten fokus på person. VG på sin side har et krav om at man må debattere via "facebook for å fremstå med fult navn. Etter terrorangrepet 22. juli hevder redaksjonssjef René Svendsen at de hadde for mye hets og søppel i VGs kommentar felt. VG melder også at om man kommer med krenkende ytringer vil kommentaren bli fjernet og kun synlig for brukerens påloggede facebook venner. Redaktør i fagblader Journalisten Helge Øgrim mener at det er flere gode grunner til å bevare muligheten anonym ytring. En av grunnene hans er at det kan være vanskelig å kreve at mindreårige skal identifisere seg med tanke på at de kan være sårbare og befinne seg i en vanskelig situasjon. Meningen med kommentarfeltene var ifølge ABC nyheter at journalistene skulle få konstruktiv tilbakemelding fra leserne. Må man være anonym for å kritisere en profesjonell journalist? Vi mener at om man skal delta i en nettdebatt burde man identifisere seg med fullt navn. Vi mener dette bidrar til at debattanter tenker seg bedre om før de skriver krenkende eller provoserende innlegg. Om man må fremstå med fullt navn får man en form for eierskap til det man publiserer. Dette kan bidra til at kommentarene til en artikkel får et bedre faglig innhold, i en mer sivilisert form. for- anonym- debatt og- nettdebatt 9 Maktstruktur I organisasjoner og markeder Kompendiet peker på hvordan maktstrukturene I en organisasjon kan endre seg som en følge av IT. Kompendiet mer enn antyder at dette er en egenskap ved selve teknologien. Forklar hva vi mener med dette. Innenfor IT og maktforhold har vi to hovedkategorier, maktforhold i bedrifter, og maktforhold i det teknologiske marked hvor maktforholdet mellom bruker og maskinvareleverandør stadig er fordelt ulikt. Innenfor bedrifter kan innføring eller endring av informasjonssystemer føre til endring av maktforhold innad I bedriften. Ledelse, ansvar og beslutningsmyndighet kan bli sentralisert eller desentralisert etter behov, rasjonalisering eller effektivitet. For eksempel ved en større bedrift som NSB kan nå reiseutgifter og reisekostnader senkes fordi de nå i større og større grad tar i bruk 6

8 videokonferanse til møtevirksomhet. Dette bidrar til muligheter for høyere frekvens av møter på høyt og lavt nivå i bedriften, som igjen fører til en desentralisering av makten. Dette fører til en bedre fordeling av essensiell informasjon, som vil åpne for at større deler av organisasjonen kan være med på å ta flere avgjørelser. I teknologi markedet får maskinvareleverandørene mindre og mindre makt, åpne standardene er i dag mer aktuelt en noen gang før, unntaket har lenge vært produsenten Apple.. Sommeren 2009 signerte mange av de store maskinvareleverandørene (bla. Apple) innenfor kommunikasjon en avtale, som skal gjøre Micro USB til en standard i hele Europa for lading/ kommunikasjon med mobiltelefoner. Dette vil gjøre at sluttbrukeren slipper å være prisgitt til en leverandør etter kjøpet av en mobiltelefonen. Dette vil også ha en stor miljøvennlig gevinst, det selges 185 millioner mobiltelefoner I Europa hvert år. Når en bruker kjøper en ny mobiltelefon, kaster han den gamle telefonen og tilhørende lader, dette problem vil delvis forsvinne når alle telefoner får standard micro-usb-kontakt og blir kompatibilitet på tvers av ulike leverandører. De fleste maskinvareleverandørene har nå konvertert til Micro-USB-kontakt (Samsung, Nokia, HTC osv.) med unntak av Apple. Det vil bli svært spennende å se den 4 okt. om Tim Cook vil presentere en ny Iphone med eller uten Micro-USB-kontakt Kompendium 6064 Informasjonsbehandlig (Hans Petter Høie) becomes- european- standard- in- 2010/ telecom- eu- mobile- iduktre55s1xz ?pagenumber=1&virtualbrandchannel= _report.html Innføring I Informasjonsteknologi, Kapittel 5, Bård Kjos 10 «Hackerloven» Hvilke 2 paragrafer (i den gamle straffeloven) gir hjemmel for å straffe ulovlig innbrudd på og bruk av datautstyr? Straffeloven med 145 og 393 gir hjemmel for å straffe innbrudd og ulovlig bruk av datautstyr. 145 omfatter innbrudd eller krenkelse av beskyttede data eller programmer. 393 omfatter bruk av andres løsøregjenstander, som kan føre til tap av data eller uleiligheter. Informasjons teknologi av Bjørn Kjos s: Åndsverksloven (www.lovdata.no) 7

9 11 Eksemplarfremstilling Forklar hva vi mener med eksemplarframstilling i Åndsverkloven og forklar hvordan Åndsverkloven regulerer eksemplarframstilling. Eksemplarframstilling er en kopi eller et nytt eksemplar av et åndsverk som for eksempel: fotografi, tekst, innspilling M.M. Åndsverklover forklarer at eksemplarframstilling er enerett til egne verk og arbeid. Eneretten omfatter hel og delvis, midlertidig og varig, direkte og indirekte eksemplarfremstilling, på enhver måte og i enhver form. Altså den som konstruerte, og satt sitt navn på verket har fult eierskap til sitt verk. Åndsverksloven (www.lovdata.no) 12 Personopplysningsloven Personopplysningsloven har ett regime for personregistre som inneholder sensitiv personopplysninger og ett for personregistre som ikke inneholder slik informasjon. a) Gjør rede for hva denne forskjellen består i. Personregistre som inneholder sensitiv personopplysninger har strengere krav og det kreves konsesjon fra datatilsynet for å kunne oppbevare slike opplysninger. Dette er beskrevet i personopplysningsloven 33 Konsesjonsplikt. Relatert paragrafer i personopplysningsloven: 9 Behandling av sensitive personopplysninger 2 Definisjoner punkt. 8. Hva er sensitive personopplysninger Personregistre som ikke inneholder sensitive personopplysninger trengs det ikke å søke konsesjon om fra datatilsynet, men registre må meldes til datatilsynet. Dette er beskrevet i personopplysningsloven 31 Meldeplikt. Relaterte paragrafer i personopplysningsloven: 32 Meldingens innhold 8 Vilkår for å behandle personopplysninger. (ikke sensitive) 2 Definisjoner punkt 1. Hva er personopplysninger. b) Gjør rede for de tiltakene eieren av et register som inneholder sensitive personopplysninger må sette i verk, og hvilke lover og forskrifter som gjelder i slike tilfeller. Eieren av et register som inneholder sensitive personopplysninger må følge grunnkravene til behandling av personopplysninger, 11 personopplysningsloven. Eieren av et slikt register skal sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet, som beskrevet i personopplysningsloven 13 Informasjonssikkerhet, 14 Internkontroll. 8

10 c) Forklar til slutt hva forskriftene til personopplysningsloven mener med at Sikkerhetsrevisjon av bruk av informasjonssystemet skal gjennomføres jevnlig Målet med en slik sikkerhetsrevisjon er å kontrollere, vurdere og teste at det aktuelle informasjonssystem fortsatt holder mål. Dette må som personopplysningsloven beskriver, gjøres jevnlig for at informasjonssikkerheten skal holdes høy. Eksempler på mål med en sikkerhetsrevisjon av bruk av informasjonssystemer: 1. Kontrollere at de fastsatte sikkerhetstiltakene fortsatt er gjennomførte/iverksatt. 2. Kontrollere at sikkerhetstiltakene fungerer slik de skal (testing). 3. Kontrollere at informasjonssystemet er oppdater på, og fortsatt følger lover og regler om informasjonssikkerhet. Alle resultatene fra en sikkerhetsrevisjon skal dokumenteres, dersom det avdekkes, feil eller mangler skal det behandles som avvik Jfr Innføring i informasjonsteknologi, Bård kjos 13 Klient-Tjener Forklar ved hjelp av et bilde du har funnet og oppgitt kilde til: a)hva en mener med klient-tjener-prinsippet i nettverk. Med klient-tjener-prinsippet i nettverk mener vi fordeling av arbeid (Software og Hardware) mellom en lokale arbeidsstasjonen (PC/EDB-maskin) og en sentral vertsmaskin (server). Den lokale maskinen er en klient (i noen tilfeller en tynnklient) som inneholder så lite maskinvare og programvare som mulig. Denne klienten avhenger av den sentrale maskinen (tjeneren) for å få løst sine oppgaver. På figur 4 ser vi 4 klienter som er koblet til en tjener/server. På denne måten vil den samme informasjonen være tilgjengelig på ulike klienter på ulike steder. F.eks. På HIT har alle elevene et M- disk område på en server/tjener (Sigrid), denne serveren kan eleven logge seg på fra ulike steder rundt på skolen og hjemmefra. Dvs. Den lagrede informasjonen på M-disken (nettverksdisken) vil være tilgjengelig fra mange ulike steder og ulike klienter, noe som er svært praktisk! b)hva som er grunnen til at dette prinsippet har fått høy utbredelse. Det er mange grunner som er gjort at dette prinsippet har fått høy utbredelse, for eksempel: Innføringen av World Wide Web (W3) på 90-tallet. Figur 4 Klient- Tjener- prinsippet 9

11 Brukere oppnår et mer effektivt nettverkssystem (tjenere optimaliseres for stabil og effektiv drift ved at behandling av data skjer der data befinner seg ved hjelp av et nettverks operativ system (NOS)) Lagret informasjon blir tilgjengelig fra mange ulike steder Økonomiske fordelere/besparelser ved kjøp av tynneklienter Enklere å opprettholde og vedlikeholde drift av nettverk Innføring I Informasjonsteknologi Bård Kjos, Del 3 Datateknikk. (bilde) 14 OSI modellen Finn et bilde som du oppgir kilden til og som viser oppbyggingen av OSI modellen. Bruk dette bildet til å forklare a) hva vi mener med nettverksprotokoller En nettverksprotokoll er en samling av lover og regler som bestemmer hvordan sending og mottak av data skal foregå over ett nettverk. En nettverksprotokoll kan omfatte signallevering, autentisering, feildeteksjon og korreksjon. ISO er et internasjonalt standardiserings organ og har innenfor IT satt sammen en data sendings/mottak modell (Open Systems Interconnection model), som består av syv lag. Disse lagene forteller maskinen hvordan den skal utveksle data over ett nettverk. I OSI modellen (se figur 5) kommuniserer hvert lag med det det tilstøtende laget. For å sende informasjon vil dataen bli sendt fra det øverste laget til det nederste, før dataen blir sendt ut til mottaker. I hvert lag finnes det et antall protokoller som avgjør hvordan data skal bli sendt/mottas. To eksempler: I lag fire vil en fil forflytning skje ved hjelp av TCP protokollen (Transmission Control Protocol) og i lag en blir filen sendt via et fysisk komponent (nettverks kabel). Lagene er delt inn i to grupper der lag en til fire er den fysiske delen og lag fem til syv er den tenkende delen. TCP/IP er en annen modell som har tilnærmet lik virkemåte som OSI modellen. Den består av fire lag (se figur 6). b) hvorfor vi omtaler OSI-modellen som en referansemodell. Figur 5- OSI Modellen 10

12 I dag er det mange produsenter som produserer komponenter som brukes til nettverk mellom datamaskiner. For at alle disse komponentene skal kunne snakke sammen for å utveksle data seg imellom, må man ha en standardiserings modell. Denne modellen var det ISO som produserte (OSI modellen). Dette er en referanse modell som alle firmaene kan bygge sine produkter opp imot, så vi som brukere kan kjøpe komponenter i et konkurranse dyktig marked data- jwj.wikispaces.com/hjemmenettverk IP+modellen, søkeord: OSI Model Informasjons teknologi av Bjørn Kjos s: Nettverk av John Sperre XP utgave s:29-32 og 142 Figur 6- OSI vs TCP/IP 11

Eksamens Lesing i 6064 H2011 Av Lars- Martin Hejll

Eksamens Lesing i 6064 H2011 Av Lars- Martin Hejll Eksamens Lesing i 6064 H2011 Av LarsMartin Hejll Mange av disse begrepene/temaene kan tolkes ulikt fra mine tanker Det er mulig at jeg ved flere punkter har misforstått begreper En lovsamling er like selvfølgelig

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

Innlevering 1. Teorioppgaver. Gruppenavn LEKK. Lars- Martin Hejll 113495. Eirik Simensen 113452. Kjell Storvestre 113504. Krister Moen 113055

Innlevering 1. Teorioppgaver. Gruppenavn LEKK. Lars- Martin Hejll 113495. Eirik Simensen 113452. Kjell Storvestre 113504. Krister Moen 113055 Innlevering Teorioppgaver Gruppenavn LEKK Lars- Martin Hejll 3495 Eirik Simensen 3452 Kjell Storvestre 3504 Krister Moen 3055 Innhold. Stiler... 2 2. Objekter... 3 a) Objektorientering av brukergrensesnitt...

Detaljer

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Journalister og dataangrep Studiepoeng 45 Morten Åsland 05/2014. Sammendrag Denne oppgavens formål er å undersøke om norske journalister står ovenfor nye utfordringer

Detaljer

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE Samlerapport, juni 2014 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: Pb 8177 Dep, 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no Telefon: 22 39 69 00 Faks: 22

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Daglige driftsaktiviteter. Anbefaling

Daglige driftsaktiviteter. Anbefaling Daglige driftsaktiviteter Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til å iverksette

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

Trusler og trender juni 2003

Trusler og trender juni 2003 Trusler og trender juni 2003 Senter for informasjonssikring (SIS) SINTEF, 7465 Trondheim Tel: (+47) 73 59 29 40 Fax: (+47) 73 59 29 77 E-post: post@norsis.no Web: http://www.norsis.no Forord Senter for

Detaljer

Som søvngjengere inn i et overvåkingssamfunn?

Som søvngjengere inn i et overvåkingssamfunn? 2005 PERSONVERNRAPPORTEN S 06 S 22 S 30 S 32 Trygg med kamera? Er det uønsket informasjon om deg på Internett? Anders Ryssdal: Rettssikkerhet på vikende front Har arbeidsgiver rett til å vite alt? Som

Detaljer

Brukermanual Cerum. Hvordan endre avsenderidentitet på SMS. Cerum SMB AS, Pb. 413, 8601 Mo i Rana, Tel 75 19 80 80

Brukermanual Cerum. Hvordan endre avsenderidentitet på SMS. Cerum SMB AS, Pb. 413, 8601 Mo i Rana, Tel 75 19 80 80 Brukermanual Cerum Hvordan endre avsenderidentitet på SMS Lykke til med forbedringsprosessene i fremtiden! For support og bestilling av kurs, og evt. Hjelp : Ta kontakt med Cerum på tlf: 75 19 80 80

Detaljer

Politianmeldelser via Internett

Politianmeldelser via Internett Politianmeldelser via Internett DRI 3001 bachelor oppgave vår 2007 Avdeling for forvaltningsinformatikk Universitetet i Oslo Anders Egenes - Thien NGO - Simen Pettersen Thomas Rigvår 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015 Sosiale medier: i all offentlighet hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Et studiehefte i to deler med ressurser for basisopplæring. Høst/vinter 2014-2015 www.senterpartiskolen.no Senterpartiets

Detaljer

Informasjonssikkerhet ved bruk av lommedatamaskiner

Informasjonssikkerhet ved bruk av lommedatamaskiner Informasjonssikkerhet ved bruk av lommedatamaskiner Trusselvurderinger, sikkerhetsvurderinger og anbefalinger Versjon 1.0 24. juni 2002 KITH Rapport 11/02 ISBN 82-7846-136-8 KITH-rapport Tittel Informasjonssikkerhet

Detaljer

*UXSSHRSSJDYH ,QQOHGQLQJ. .RUWRPOnQHNDVVHQVKLVWRULH

*UXSSHRSSJDYH ,QQOHGQLQJ. .RUWRPOnQHNDVVHQVKLVWRULH *UXSSHRSSJDYH,QQOHGQLQJ Vi forstår ut ifra oppgaveteksten at vi skal se på rutinen for å søke lån og stipend i Lånekassen. Vi har valgt å definere rutinen som det program vi møter fra vi skriver in http://www.lanekassen.no/templates/page

Detaljer

DATALAGRING I EN SKY

DATALAGRING I EN SKY DATALAGRING I EN SKY Hva er sky-lagning, eller skal vi kalle det for himmellagring? Nettsky er en fellesbetegnelse for leveranse av alt fra datakraft, lagring, programvare eller komplett IT system via

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

Diplomoppgave Noroff 2008. Den Digitale Pasient. Farene på ferden

Diplomoppgave Noroff 2008. Den Digitale Pasient. Farene på ferden Diplomoppgave Noroff 2008 Den Digitale Pasient Farene på ferden Christian Langstrand, 18179 08/2008 Forord Denne rapport er skrevet som avsluttende oppgave for DSE Webstudent 2008. Tema valgt omhandler

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet 2014 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Oppsummering av hovedfunn og anbefalinger 4 3 Risikobildet 5 Trusselvurdering fra Kripos 5

Detaljer

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE FORBUNDET FOR LEDELSE OG TEKNIKK OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE ~ med mulighet til å påvirke eller bare skummelt? ~ Temautredning Dato: 08.12.2004 Saksbehandler: FJ FORORD OG BAKGRUNN Temaet virksomhetsoverdragelse

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

IKT trusselbilde for Norge

IKT trusselbilde for Norge IKT trusselbilde for Norge Senter for informasjonssikring Oktober 2004 Forord Senter for informasjonssikring (SIS) har som en prioritert oppgave å presentere et helhetlig bilde av trusler mot IKT-systemer

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER GAN Forlag AS, Oslo 2003 2. utgave 1. opplag ISBN 82-492-0456-5 Redaktør: Mai Gythfeldt Bilderedaktør: Mai Gythfeldt Grunndesign: Stein Holmboe Erichsen Omslagsdesign:

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet 2012 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Trusselen 4 2.1 Vurdering fra Norman 4 2.2 Vurdering fra Statoil 6 2.3 Vurdering fra NSM 6 3 Hovedfunn

Detaljer

FITS Forebyggende vedlikehold

FITS Forebyggende vedlikehold FITS Forebyggende vedlikehold Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS forebyggende vedlikehold Innhold FV 1 Introduksjon... 1 FV 2 Oversikt... 1 FV 3 Implementeringsveiledning...

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE Standard forside DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE STUDIEPROGRAM: Økonomi og Administrasjon OPPGAVEN ER SKREVET INNEN FØLGENDE SPESIALISERINGSRETNING: Risikostyring

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

Instruks for personvern, IKT og sikkerhet

Instruks for personvern, IKT og sikkerhet Instruks for personvern, IKT og sikkerhet Til Utlendingsdirektoratets (UDIs) ansatte Denne instruksen består av krav og retningslinjer for fysisk sikring av UDIs lokaler, ivaretakelse av personvern og

Detaljer