ApneaLink -systemer. ApneaLink Plus ApneaLink. Klinisk veiledning. Norsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ApneaLink -systemer. ApneaLink Plus ApneaLink. Klinisk veiledning. Norsk"

Transkript

1 ApneaLink -systemer ApneaLink Plus ApneaLink Klinisk veiledning Norsk

2 ApneaLink -systemer ApneaLink Plus ApneaLink Klinisk veiledning Norsk ResMed Germany Inc (produsent) Fraunhoferstr Martinsried Tyskland ResMed Corp (agent for USA) 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego, CA USA ResMed-kontor Australia, Belgia, Brasil, Finland, Frankrike, Hellas, Hongkong, India, Irland, Italia, Japan, Kina, Malaysia, Mexico, Nederland, New Zealand, Norge, Portugal, Singapore, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Tyskland, USA, Østerrike (se for å se kontaktopplysninger). Patentanmeldt. ApneaLink er et varemerke for MAP Medizin-Technologie GmbH og er registrert hos amerikanske patent- og varemerkemyndighetene. Adobe, Adobe-logoen og Acrobat Reader er registrerte varemerker eller varemerker for Adobe System Incorporated i USA eller i andre land. Pentium er et varemerke for Intel Corporation. Windows, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook og Microsoft Outlook Express er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA eller i andre land. Xpod er et registrert varemerke for Nonin Medical, Inc. mikrozid er et varemerke for Schülke & Mayr GmbH. CaviCide er et varemerke for Metrex Research Corporation ResMed Germany Inc /

3 Innhold Tiltenkt bruk Kontraindikasjoner Systemkomponenter og bruk Oversikt over registreringsapparatet Starte og stoppe registrering 10 Demontering 11 Koble registreringsapparatet til datamaskinen 12 Programelementer 12 Starte programmet 13 Quick Start (hurtigstart) 14 Klargjøre ApneaLink-systemet 14 Laste ned data fra registreringsapparatet 17 Analysere registreringer Automatisk analyse 18 Vise registreringer 20 Signalvisning 23 Dataadministrasjon i kartotekboksen Åpne kartotekboksen 34 Søkefunksjoner 35 Vise innholdet i kartotekboksen 36 Slette innholdet i kartotekboksen 36 Overføre databasen 36 Arkivere og laste ned data Arkivere registreringer 37 Åpne arkiverte registreringer 39 Duplisere en registrering 39 Vise eksterne registreringer 40 Importere en registrering 40 Eksportere en registrering som fil av typen EDF eller EDF+ 40 Eksportere en registrering med CSV-format 41 Registreringsinformasjon 42 Sende en rapport eller registrering med e-post 42 Skrive ut Skrive ut en rapport 43 Skrive ut brukerdokumentasjon 44 Rengjøring og vedlikehold Rengjøring 44 Desinfisering 45 Vedlikehold 45 Service 45

4 Feilsøking Registreringsapparat 46 Program 46 Analyse 49 Tekniske data 51 Symboler 53 Avfallsbehandling 54 Sikkerhetsanvisninger 54 Advarsler 55 Informasjon om erstatningsansvar 55 Begrenset garanti 57 Tillegg Liste over kommandoer 59 Leveringsplan 63 Forbruksvarer og tilbehør 64 Forklaring av analyseparametre 65 Definisjoner 71

5 Tiltenkt bruk ApneaLink Plus ApneaLink Plus-apparatet er indisert for bruk av helsepersonell (HCP), hvor det kan være til hjelp ved diagnostisering av søvnrelaterte respirasjonssykdommer (SDB) for voksne pasienter. ApneaLink Plus registrerer følgende data: pasientens pasientens respirasjonsflow, snorking, blodoksygenmetning, puls og respirasjonsanstrengelse under søvn. Apparatet bruker disse registrerte dataene til å generere en rapport for helsepersonellet som kan være til hjelp ved diagnostisering av søvnrelaterte respirasjonssykdommer eller for ytterligere klinisk undersøkelse. ApneaLink ApneaLink registrerer pasientens respirasjon og blodoksygenmetning under søvn. Apparatet er beregnet på bruk som screeningapparat for å fastslå behov for ytterligere klinisk diagnostisering basert på pasientens testresultater. ApneaLink rapporterer apneer, hypopneer, flowbegrensning, snorking, blodoksygenmetning og sannsynlighet for Cheyne-Stokes' respirasjon innenfor registreringen. Kontraindikasjoner Avhengig av hudtilstanden eller den generelle helsetilstanden har pasienter forskjellige grader av følsomhet overfor selvklebende NONIN-sensorer. Hvis pasienten får allergisk reaksjon mot det klebende materialet, skal bruken av systemet avsluttes. Xpod-modulen tilfredsstiller ikke kravene om defibrilleringssikkerhet i henhold til klausul 17.h i IEC : ADVARSEL Les hele håndboken før du bruker disse ApneaLink-systemene. Tiltenkt bruk 1

6 Systemkomponenter og bruk Record Analysis ApneaLink/ApneaLink Plus-registreringsapparat 2 Anstrengelsessensor (kun ApneaLink Plus) 3 Belte (en- eller flergangsbruk) 4 ApneaLink-nesekanyle 5 Pulsoksymeter med fingerpulssensor 6 USB-kabel 7 Datamaskin med ApneaLink/ApneaLink Plus-programvare installert Før du bruker registreringsapparatet på en pasient, bruk ApneaLinkprogramvaren til å opprette et pasientnavn (eller om ønskelig anonymous (anonym)). 2

7 Apparatet registrerer under registreringen pasientens respirasjon med nesekatetret. Blodoksygenmetning og pulsfrekvens måles med fingerpulssensoren og pulsoksymeteret. Respirasjonsanstrengelsen måles med rettighetsbeskyttet respirasjonssensor basert på pneumatisk prinsipp. 1 Pasienten kan i henhold til anvisningene selv starte og stoppe registreringen. Når en studie er registrert på ApneaLink/ApneaLink Plus-apparatet, må registreringsapparatet først kobles til datamaskinen via USB-kabelen for å laste ned data. Helsepersonellet starter nedlastingsprosessen fra ApneaLinkprogramvaren. Registreringen analyseres automatisk, basert på forhåndsinnstilte analyseparametre som enkelt kan tilpasses. Registreringsresultater vises på en énsidig sammendragsrapport. Detaljert grafikk over registrering kan også vises. Programmet tilbyr følgende tilleggsfunksjoner: Index card box (kartotekboks): Pasientdata, rapporter og registreringer administreres med kartotekboksen og kan åpnes for visning i kartotekboksen. Signal view (signalvisning): Registreringene kan vises og deretter redigeres i signalvisning. Det er for eksempel mulig å redigere eksisterende hendelser eller sette inn tilleggshendelser. Analyse av tilleggsparametre er også tilgjengelig fra signalvisningen. Hjelp til arkivering av registreringer og utveksling av data. Muligheten til å opprette individuelle innstillinger. Merknader: Nesetrykket måles direkte i neseborene og er ikke lineært i forhold til pasientens pusteflow. En slik linearitet gjenopprettes ved hjelp av en matematisk formel for linearisering av nesetrykket. Lineariseringen sikrer at selv små endringer i pasientens pusteflow registreres og evalueres på riktig vis. 2 Kun kateter skal brukes for å sikre at registreringsresultatene blir nøyaktige. Kanylen må ikke endres og pasienten må få anvisninger om riktig tilpasning og bruk. 1. Kun ApneaLink Plus 2. Du finner mer informasjon om viktigheten av linearisering i Relevance of Linearising Nasal Prongs for Assessing Hypopnoeas and Flow Limitation during Sleep av Farré R, Rigau J, Montserrat JM, Ballester E, Navajas D. Am J Respir Crit Care Med Feb;163(2): PMID: [PubMed indeksert for MEDLINE]. Systemkomponenter og bruk 3

8 Oversikt over registreringsapparatet ApneaLink Plus-registreringsapparat Beltebrakett Indikatorlys Start/stopp-knapp Datamaskintilkobling Nesekatetertilkobling ApneaLink-registreringsapparat Beltebrakett Indikatorlys Start/stopp-knapp Datamaskintilkobling Pulsoksymetertilkobling Anstrengelsessensortilkobling Pulsoksymetertilkobling Nesekatetertilkobling Beskyttelseshette FORSIKTIG Registreringsapparatets trykksensorer er svært følsomme. Av denne grunn skal du aldri blåse rett inn i tilkoblingene for nesetrykkatetertilkobling eller anstrengelsessensoren. Når registreringsapparatet ikke er i bruk, skal du alltid skru på de medfølgende ventilerte beskyttelseshettene. Det skal ikke brukes andre hetter. Beltet med registreringsapparatet og anstrengelsessensoren må brukes utenpå nattdrakt eller nattskjorte med lange ermer. Et skadet apparat eller apparat med feil må ikke brukes. Registreringer må bare tas med komponenter fra originalemballasjen som ikke viser tegn til skade. Enhver del med skadet emballasje må kastes. 4

9 Medfølgende nesekateter og engangsfingerpulssensor er kun beregnet på engangsbruk og må kastes etter bruk. En flergangspulssensor kan brukes i stedet for en engangssensor. Anstrengelsessensoren er beregnet på flergangsbruk. Pulsoksymeteret er utelukkende beregnet på bruk med pulsoksymetersensorer beskrevet i håndboken. Disse sensorene er konstruert for å sikre at det brukte pulsoksymeteret gir nøyaktige målinger. Blodomløpet må ikke hemmes under registreringsprosessen (f.eks. med blodtrykkmansjett eller liknende) siden det påvirker resultatene for pulsog metningsmåling. Det skal ikke brukes pulsoksymeter i et MR-miljø. Teipen må ikke strekkes ved festing av fingersensoren. Dette kan gi unøyaktige målinger eller blemmer på huden. Pulsoksymetermodulen er konstruert for å fastslå prosenten av arteriell oksygenmetning hos funksjonell hemoglobin. Betydelige nivåer av dysfunksjonelt hemoglobin, som methemoglobin kan påvirke målingsnøyaktighet. Faktorer som kan redusere pulsoksymeterytelsen eller påvirke målingen, inkluderer følgende: for mye omgivelseslys, for mye bevegelse, elektrokirurgisk forstyrrelser, blodomløpshindringer (arterielle katetre, blodtrykksmansjetter, infusjonsslanger osv.), fuktighet i sensoren, sensorer som er feil påført, feil sensortype, dårlig pulskvalitet, venøse pulsasjoner, anemi eller lave hemoglobinkonsentrasjoner, Cardiogreen eller andre intravaskulære fargestoffer, karboksyhemoglobin, methemoglobin, dysfunksjonelt hemoglobin, falske negler eller neglelakk, eller en sensor som ikke er på brystnivå. XPod-modulen har bevegelsestolerant programvare som begrenser sannsynligheten for at bevegelsesartefakter mistolkes som god pulskvalitet. I noen tilfeller kan imidlertid apparatet fremdeles tolke bevegelse som god pulskvalitet. Dette omfatter alle tilgjengelige utdata (dvs. SpO 2, HR, PLETH, PPG). Det er ikke sikkert at oksymetersensoren fungerer på kalde ekstremiteter på grunn av redusert omløp. Varm eller gni fingeren for å øke omløpet, eller flytt på sensoren. Sett inn batterier Batterirommet finner du på baksiden av registreringsapparatet. Sett batteriet inn i batterirommet i henhold til anvisningene trykt inni registreringsapparatet. Merk: Nye fullstendig ladde batterier varer i omtrent 10 timer under registrering. Hvis du foretar en undersøkelse over to netter, anbefales det at du skifter batteriene mellom nettene. Oversikt over registreringsapparatet 5

10 2 Registreringsapparat 1 FORSIKTIG Sett nyladde eller nye batterier inn i apparatet før HVER registrering. Bruk bare spesifiserte typer batteri eller ladbart batteri: To NiMH-ladbare batterier (Mignon/AA/1,2 V/min mat) eller To batterier (LR 6/Mignon/AA/1,5 V). Tilpasning av ApneaLink Plus-registreringsapparatet og sensoren for respirasjonsanstrengelse Sett inn beltet gjennom begge brakettene på registreringsapparatet. Før samme ende av beltet gjennom braketten til respirasjonsanstrengelsessensoren slik at borrelåsene (Velcro) kan festes på utsiden. Flytt registreringsapparatet slik at borrelåsene (Velcro) er mellom de to brakettene ApneaLink Plus-registreringsapparatet må festes på brystet med det medfølgende beltet. Beltet må plasseres så høyt som mulig under armhulen. Før beltet gjennom den ledige braketten til anstrengelsessensoren og stram beltet moderat. Trekkraften er tilstrekkelig hvis registreringsapparatet og sensoren forblir på plass når pasienten står oppreist. 6

11 Fest enden av slangen for respirasjonsanstrengelsessensoren til registreringsapparatet og drei kontakten med klokken for å feste den. 1 2 Merknader: Den enkleste måten å sette på apparatet er mens du står foran speilet. Kvinner skal ha beltet på ovenfor brystene. Beltet skal ikke strammes for mye siden det reduserer signalkvaliteten og pasientens komfort. Avhengig av pasientens pustevaner kan respirasjonsanstrengelsessensoren festes i mageregionen rundt magen med ekstra belte (REF ). ApneaLink Plus-respirasjonsanstrengelsessensoren er rettighetsbeskyttet ResMed-teknologi som bruker enkel pneumatisk teknologi. Slangen inni anstrengelsessensoren forvrenges ved trekking i beltet. Denne volumendringen fører til en trykkendring som registreres av trykksensoren. Tester har gitt tilsvarende nøyaktighet til RIP-teknologi. Tilpasse ApneaLink-registreringsapparatet ApneaLink-registreringsapparatet må festes på brystet med det medfølgende beltet. Kontroller at beltet er plassert slik at borrelåsene (Velcro) kan festes utenpå. 1 2 Oversikt over registreringsapparatet 7

12 Tilpasse nesekatetret Nesekatetret må tilpasses slik at de to små åpne slangene (tindene) peker mot neseborene. Når du gjør dette, kontroller at endene peker mot ansiktet snarere enn oppover. Sløyfen må festes rundt ørene og deretter tilbake rundt halsen uten å trekke over hodet. Skyv til slutt vekslegrepet mot haken, slik at det er komfortabelt og sikkert festet. Hvis det følger med teip eller klebrige puter, skal disse brukes som angitt nedenfor for å bidra til å feste kanylen. Ta av den ventilerte beskyttelseshetten fra nesetrykkanyletilkoblingen. Ta vare på beskyttelseshetten for fremtidig bruk. Før enden av nesekatetret inn i registreringsapparatkoblingen ved å dreie den med klokken. 1 Riktig 2 Feil ApneaLink ApneaLink ApneaLink Plus 8

13 Tilpasse fingerpulssensoren og oksymetret Hvis du bruker en engangspulsoksymetrisensor, fest fingerpulssensoren på venstre hånds ringfinger med selvklebende strimmel Merknader: Bruk av pulsoksymeteret med fingerpulssensor er valgfri. Pulsoksymetrimålingsresultater er ikke inkludert i risikoindikatorberegningen. Disse vises separat på rapporten. Fingersymbolet på den klebrige strimmelen viser posisjonen som teipen skal festes til fingerneglen. Træ fingerpulssensorkabelen og pluggen oppover gjennom pasientens nattskjorteerme. La den komme ut halsåpningen for å kobles til pulsoksymeteret. Koble fingerpulssensorens plugg til pulsoksymeterets plugg. Trykk deretter pulsoksymeteret inn i påkneppingsholderen. Fest påkneppingsholderen på beltet. Skyv enden av pulsoksymeterkabelen inn i registreringsapparatet. Merk: Denne koblingen er en innpressingsforbindelse (inn-ut). Oksymeterkabelen skal ikke vris når den tilkobles til eller frakobles fra registreringsapparatet. Oversikt over registreringsapparatet 9

14 1 2 3 ApneaLink ApneaLink Plus 4 ApneaLink ApneaLink Plus Starte og stoppe registrering ApneaLink Plus Registrering startes ved å holde nede Start/stopp-knappen på registreringsapparatet i omtrent 1,5 sekund til indikatorlyset lyser grønt. Hvis det lyser rødt, kontroller at pulsoksymeteret og fingerpulssensoren er riktig tilkoblet og juster etter behov. Hvis justeringene lykkes, lyser det grønt etter fem til ti sekunder. Registrering stanses ved å holde nede Start/stopp-knappen på registreringsapparatet i omtrent 1,5 sekund til indikatorlyset slukker. 10

15 Indikatorlysstatus Grønt lys: Det grønne lyset på registreringsapparatet lyser når registreringen fungerer som den skal. Rødt lys: Når det røde lyset lyser, er pulssensoren tilkoblet, men påviser ingen puls. Kontroller at sensoren er riktig plassert på fingeren, og at sensoren er riktig tilkoblet pulsoksymeteret. Lys forblir av: Batteriene er fullstendig utladet eller apparatet er defekt. Merk: Indikatorlyset dempes (men forblir tent) i omtrent 10 minutter etter at registreringen er begynt. ApneaLink Registrering startes ved å holde nede Start/stopp-knappen på registreringsapparatet til indikatorlyset lyser grønt. Apparatet registrerer pustingen riktig hvis indikatorlyset slukkes når du puster ut. Hvis indikatorlyset lyser rødt, kontroller at pulsoksymeteret og fingerpulssensoren er riktig tilkoblet og juster etter behov. Hvis justeringene lykkes, lyser det grønt etter fem til ti sekunder. Registrering stanses ved å trykke tre ganger på Start/stopp-knappen til indikatorlyset slukker. Indikatorlysstatus Det grønne lyset slukner når pasienten puster ut: apparatet registrerer og kjenner igjen pasientens pust. Kontinuerlig grønt lys: Apparatet registrerer, men kjenner ikke igjen noen pusting. Kontroller at nesekatetret er riktig plassert. Rødt lys: Når det røde lyset lyser, er pulssensoren tilkoblet, men påviser ingen puls. Kontroller at sensoren er riktig plassert på fingeren, og at sensoren er riktig tilkoblet pulsoksymeteret. Lys forblir av: Batteriene er fullstendig utladet eller apparatet er defekt. Merk: Indikatorlyset dempes 10 minutter etter at registreringen begynner. Demontering Etter registrering må pasienten gjøre følgende: Ta ut nesekanylen og kast den sammen med husholdningsavfallet. Skru varsomt den inkluderte ventilerte beskyttelseshetten med klokken på koblingen for nesekatetret. Oksymetrisensorkomponentene skal ikke kobles fra registreringsapparatet. Legg registreringsapparatet og tilbehør i bærevesken. Levér vesken tilbake til helsepersonellet i henhold til leverandørens anvisninger. Oversikt over registreringsapparatet 11

16 Koble registreringsapparatet til datamaskinen Før nedlasting av data fra registreringsapparatet til ApneaLink-programmet må registreringsapparatet først kobles til datamaskinen. 1. Sett den små pluggen av USB-kabelen inn i USB-kontakten på registreringsapparatet. Registreringsapparat 2. Sett den store pluggen av USB-kabelen inn i USB-kontakten på datamaskinen. Datamaskin Hvis registreringsapparatet er riktig tilkoblet datamaskinen, kan du kontrollere datautvekslingen etter at programmet begynner ved å bruke programfunksjonene Prepare ApneaLink (klargjør ApneaLink) og Download ApneaLink (last ned ApneaLink). Merknader: ApneaLink-registreringsapparatet skal ikke kobles til en USB-hub. Bare ett registreringsapparat om gangen kan være tilkoblet datamaskinen. ApneaLink-programvaren kan brukes for alle ApneaLink- og micromesamapparattyper hvis USB-driveren for det tilknyttede registreringsapparatet er installert. Programelementer Pasientens registreringskort som vist nedenfor, gir et eksempel på programelementene. Merk: Hvis du ikke er fortrolig med standard Windows-programmer, les avsnittet Grunnleggende MS Windows-driftsprinsipper i tillegget. Dette avsnittet omhandler grunnleggende informasjon om arbeid med Windows-grensesnittet. 12

17 Menylinje med hovedmenyer: Forskjellige programfunksjoner er plassert på de egne hovedmenyene. 2 Verktøylinje: Funksjonene tilgjengelig på verktøylinjen avhenger av hvilken visning som er valgt. 3 Visningsvinduer: ApneaLink-programmet viser pasientjournalkort, kartotekbokser og signal- og rapportvisninger. 4 Statuslinje: Viser statusinformasjon for en hendelse som er valgt i signalvisningen. Kartotekboksvisningen viser størrelsen på databasen og tilgjengelig harddiskplass. 5 Dialogboks: En dialogboks inneholder forskjellige skjemafelt eller kontrollelementer som du kan utstede kommandoer til programmet med. 6 Knapper: En knapp er et kontrollelement som du kan bruke til å utstede en kommando direkte til programmet. En liste over funksjoner for ApneaLink-programmet gis i tillegget. Listen inkluderer alle ikonene og beskrivelsene på menyen og verktøylinjen. Starte programmet Etter at du har installert ApneaLink-programvaren for første gang opprettes en snarvei på skrivebordet. Dobbeltklikk på for å kjøre programmet. Hvis programinnholdet ikke vises i det aktuelle lokale språket, kan du endre språkvalget. 1. På menylinjen klikk på Tools (verktøy) (eller tilsvarende på andre språk: Extras/Outils/Strumenti/Herramientas/Ferramentas/Verktyg). 2. På undermenyen klikk på Settings (innstillinger) (eller tilsvarende på andre språk: Einstellungen/Paramètres/Impostazioni/Configuraciones/Definições/ Inställningar). 3. I valglisten klikk på Language Selection (språkvalg) (eller tilsvarende på andre språk: Sprachauswahl/Sélection langue/selezione lingua/seleccionar idioma/selecionar idioma/språkval). Oversikt over registreringsapparatet 13

18 4. Velg ønsket språk i dialogboksen Select Language (velg språk) og klikk på OK. 5. Start programmet på nytt for å sikre at språkinnstillingen er som den skal. Quick Start (hurtigstart) Vinduet Quick Start (hurtigstart) vises når du starter programmet. Følgende hovedfunksjoner er tilgjengelig: Prepare (klargjør) ApneaLink Download (last ned) ApneaLink. Hvis du vil bruke en annen funksjon, kan du velge den direkte fra verktøylinjen eller menylinjen. Du kan vise vinduet Quick Start (hurtigstart) når som helst ved å klikke på startsideikonet på høyre side av verktøylinjen. Klargjøre ApneaLink-systemet Tilpasningsprosessen oppbevarer pasientrelaterte data i registreringsapparatet. Du kan registrere en pasients data på et pasientjournalkort. Pasienten behandles som anonym hvis ingen data er lagt inn. Du mottar informasjon om statusen til det tilkoblede apparatet. Etter at pasientens data er lagt inn, overføres de til registreringsapparatet. Hvis registreringsapparatet er programmert en anonym pasient, må pasientdataene registreres senere under nedlasting. Klargjøringen sikrer at hver registrering er ferdig programmert til en pasient. 1. Koble registreringsapparatet til datamaskinen. 2. Kjør ApneaLink-programmet. Vinduet Quick Start (hurtigstart) vises. 3. I vinduet Quick Start (hurtigstart) klikk på Prepare ApneaLink (klargjør ApneaLink). 14

19 Vinduet Patient Information (pasientinformasjon) vises. 4. Hvis pasientens personlige opplysninger er kjent, fyll ut pasientjournalkortet. Merk: Hvis pasientdataene allerede er registrert, kan du åpne en valgliste med bruk av knappen Select patient (velg pasient) for å vise navnene på tidligere pasienter. Velg pasienten som kreves for å vise pasientens journalkort. 5. Hvis pasientens opplysninger er ukjent eller de ikke skal legges inn fra første stund, klikk på Anonymous Patient (anonym pasient). I så tilfelle må pasientens opplysninger registreres senere når registreringen lastes ned fra registreringsapparatet. 6. Klikk på OK. Programmet bekrefter dataoverføringen. Tidsreferansen på registreringsapparatet angis på datamaskinens klokke. Merknader: En dialogboks vises for å advare deg når du klargjør et apparat som fremdeles inneholder registrert materiale. Du kan bruke dialogboken til å fortsette tilpasningen eller laste ned registreringene fra registreringsapparatet. Registreringer som ikke lastes ned sammen med tilknyttede pasientdata, slettes av tilpasningsprosessen. Skriv ut pasientanvisningene etter tilpasning av apparatet. En dialogboks vises for dette formålet. Pasientanvisningene inneholder viktig informasjon om hvordan ApneaLink-systemet fungerer. Bruk informasjonsarket til å instruere pasienten som skal ta det med hjem. Oversikt over registreringsapparatet 15

20 Hvis du bruker flere registreringsapparater, anbefaler vi at du merker registreringsapparatet med navnet på pasienten etter tilpasning (f.eks. ved å klistre på en klebrig etikett på apparatskiltet for å forhindre forvirring ved tilordning av en registrering). Hvis batteriene tas ut, mistes tidsreferansen for registreringen. Under nedlasting blir du bedt om å legge inn dato og klokkeslett for når registreringen begynte. Pasientjournalkort Feltene som er uthevet gult, må alle fylles ut for å kunne motta pasientjournalkortet uten feil. I feltet Date of birth (fødselsdato) klikker du på dag, måned og år hver for seg og endrer dataene med piltastene ved siden av eller legger dem manuelt inn med talltastene. Merknader: Kroppsmasseindeksen beregnes automatisk ut fra vekt og høyde. Det maksimalt tillatte antallet tegn varierer mellom de forskjellige inndatafeltene. Hvis feltene Referred by doctor (henvist av lege), History (anamnese) og Comments (kommentarer) fylles ut når registreringen klargjøres, blir de bare tilgjengelige på pasientkortet hvis nedlastingen foretas på samme datamaskin. Innholdet av feltet Comments (kommentarer) vises på rapporten. Statusen Apparatfeil Apparatstatusen gir informasjon om registreringsapparatet. Statusen Apparatfeil angis med et kontinuerlig lysende rødt lys, og datamaskinen viser en feilmelding som blinker av og på. I denne situasjonen er det ikke mulig å tilpasse registreringsapparatet.. Feilmelding Device not connected (apparat ikke tilkoblet) Battery voltage too low (for lav batterispenning) No battery (intet batteri) Handling Kontroller USB-koblingen mellom registreringsapparatet og datamaskinen. Kontroller at driverfilene i enhetsbehandling i Windows er riktig installert. Kontakt ResMed eller en autorisert ResMed-forhandler hvis problemene vedvarer. Skift batteriene eller lad opp batteriene på registreringsapparatet. Nødvendig batterispenning: minst 2,4 V (2 x 1,2 V). Kontroller at batteriene / de ladbare batteriene er satt inn i registreringsapparatet. Hvis registreringsapparatet inneholder batterier eller ladbare batterier, kontroller at de vender riktig vei (+/-). 16

21 Klikk på Update (oppdater) så snart feilen er rettet opp. Deretter vises den oppdaterte apparatstatusen. Laste ned data fra registreringsapparatet ApneaLink-programmet laster ned data fra registreringsapparatet. Registreringen lagres i kartotekboksen så snart den er tilordnet en pasient. Programmet analyserer deretter registreringen og viser resultatene som en rapport. 1. Koble registreringsapparatet til datamaskinen. 2. Kjør ApneaLink-programmet. Når programmet starter, vises vinduet Quick Start (hurtigstart). 3. Klikk på Download ApneaLink (last ned ApneaLink). Hvis apparatet ble tilordnet en pasient før registrering, vises nedlastningsprosedyren i statusvinduet. Dataoverføring og analyse er fullført når rapporten vises. Hvis apparatet ikke ble tilordnet en pasient under tilpasning, avbrytes nedlastningsprosedyren og et pasientjournalkort vises. Nedlastning fortsetter bare så snart pasientens opplysninger er lagt inn. Merknader: Hver registrering trenger opptil 15 MB ledig plass på harddisken. Før du laster ned, påse at det er nok plass tilgjengelig. Tilgjengelig rom vises på statuslinjen i ApneaLink-programmet. Nedlastningsprosedyren kan ta opptil fem minutter. Registreringer som er kortere enn ti sekunder, blir ikke lagret. Når det gjelder registreringer med mindre enn 60 minutter gyldige data, anses analysetiden for å være for kort for utførelse av pålitelig screeningresultat. Følgende merknad legges til i rapporten: Attention: Evaluation period too short! (Obs! For kort analyseperiode). Alle data som fanges opp av registreringsapparatet, kan hendelsesregistreres manuelt. Hvis ikke noe tidspunkt ble spesifisert for start av registreringen, for eksempel på grunn av at batteriene ble fjernet etter tilpasning, vises en dialogboks på begynnelsen av nedlastningsprosedyren som ber deg om å legge inn datoen og registreringsstartklokkeslettet. Hvis det er flere registreringer på apparatet, blir alle registreringene lastet ned, analysert og en rapport generert for hver. Rapporten for den lengste registreringen vises automatisk. De andre registreringene og rapportene er også tilgjengelig i kartotekboksen. Alle registreringer som overføres under en nedlastning, har samme pasientdata. Hvis dataene er lastet ned, slettes automatisk både registreringen og pasientdataene i registreringsapparatet. Oversikt over registreringsapparatet 17

22 Hvis nedlastningsprosessen mislykkes, vises en dialogboks med følgende alternativer: Repeat read out (gjenta avlesning) Cancel (avbryt) Delete device (slett apparat). I siste tilfelle vises en advarsel som angir at dataene ikke ble fullstendig lastet ned og blir permanent slettet. Analysere registreringer Automatisk analyse Mens registreringen lastes ned, analyserer ApneaLink-programmet automatisk dataene i bakgrunnen. Dette gjøres på grunnlag av forhåndsinnstilte vitenskaplige analyseparametere som kan endres om nødvendig. Registreringer kontrolleres under analysen med henblikk på følgende hendelsestyper som om nødvendig kan endres: Apnoea (apné) (skiller mellom obstructive (obstruktive), central (sentrale) og mixed (miksede) apneer) 1 Hypopnoea (hypopné) Cheyne-Stokes Breathing (Cheyne-Stokes' respirasjon) Flow limitation (flowbegrensning) Snoring (snorking) Inspiratory flow (inspirasjonsflow) Flow limitation and snoring (flowbegrensning og snorking) Average, minimum, and baseline saturation (gjennomsnittlig, minimum og grunnlinjemetning) Minimum, maximum, and average pulse (minimum, maksimum og gjennomsnittlig puls). Tidspunktene hvor følgende hendelser inntreffer vurderes ikke ved analyseringen av registreringsdataene: Invalid data (ugyldige data) Missing data (manglende data) Start of evaluation (starten av analysen) End of evaluation (slutten av analysen) Signal too small (signal quality cannot be analysed) (for svakt signal (signalkvalitet kan ikke analyseres)) Analysis exclusions (analyseekskluderinger). Hendelsene som påvises, vises i signalvisningen så snart analysen er ferdig. Evalueringen av analysen vises på rapporten. 1. Kun ApneaLink Plus 18

23 Manuell analyse Så snart ApneaLink-programmet har utført den automatiske analysen, kan resultatene redigeres manuelt etter behov. I Signal-visningen kan du redigere eller slette hendelser og sette inn nye. Ny analyse Menyen Tools (verktøy) inneholder funksjonen Re-analyze (analyser på nytt). En ny analyse kreves for eksempel hvis analyseparametrene er endret eller en manuell analyse må rettes. I tilfelle en ny analyse kan du slette eller beholde en manuell analyse i registreringen. Den nye analysen er basert på de angitte analyseparametrene. Analyseparametre Registreringer analyseres basert på analyseparametrene som er angitt. ApneaLink-programmet gir standardparametre som kan endres om nødvendig. Etter at innstillingene er endret påvirkes alle registreringer og analyser utført etter den endringen. Merknader: Endringer av analyseparametrene kan bare foretas av erfarne leger. Feil oppsett av analyseparametre påvirker kvaliteten på analyseresultatene. Legen er ansvarlig for å sikre at innstillingene er riktige. Slik viser du analyseparametrene: På menyen Tools (verktøy), velger du Settings (innstillinger) og klikker deretter på Analysis parameters (analyseparametre). Dialogboksen Analysis parameters (analyseparametre) vises. Analysere registreringer 19

NORTHEAST MONITORING, INC.

NORTHEAST MONITORING, INC. NORTHEAST MONITORING, INC. PROGRAMVAREN HOLTER LX ANALYSIS Internasjonal brukerhåndbok Norsk versjon NorthEast Monitoring, Inc. 141 Parker Street, Suite 111 Telefon: [+1] 978-461-3992 Maynard, MA 01754

Detaljer

CardioPerfect Workstation Arbeids-EKG-modul - brukerhåndbok

CardioPerfect Workstation Arbeids-EKG-modul - brukerhåndbok Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Detaljer

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Bruke elektronisk Hjelp Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Om de innebygde hjelpefunksjonene Adobe Reader 6.0 inneholder mange innebygde funksjoner

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk My Book World Edition Brukerveiledning Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Følg alle advarsler og instruksjoner som står merket på produktet. 2.

Detaljer

Brukerveiledning. Norsk

Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning... 1 Bruksindikasjoner... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 2 Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Astral-apparatets grensesnitt...

Detaljer

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programmet Adobe Acrobat inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig PDFbasert hjelpesystem. Hjelpesystemet

Detaljer

Eaton RF-System 2.00 - Manual

Eaton RF-System 2.00 - Manual Eaton RF-System 2.00 - Manual Oversikt Eaton RF System Oversikt: Hvordan begynne Oversikt over alt utstyr Symboler og deres betydning Konfigurasjonseksempler Hvordan fungerer routing? Hva betyr felles

Detaljer

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programvaren Adobe Acrobat Reader 5.1 inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig, PDF-basert system.

Detaljer

WD ShareSpace Nettverkslagringssystem Brukerveiledning

WD ShareSpace Nettverkslagringssystem Brukerveiledning WD ShareSpace Nettverkslagringssystem Brukerveiledning Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Følg alle advarsler og instruksjoner som står merket på produktet. 2. Koble produktet fra stikkontakten før rengjøring.

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år og oppover.

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok For din sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne brukerhåndboken.

Detaljer

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak, EasyShare og Ektanar er varemerker for Eastman Kodak

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok P O I N T O F C A R E T E S T I N G CoaguChek XS Plus Brukerhåndbok Revisjonshistorikk Brukerhåndbok, versjon Revisjonsdato Endringer Versjon 1.0 2007-04 Nytt dokument Versjon 2.0 2009-09 Nye funksjoner

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Hva er i esken Hva er i esken TomTom navigation module Bildokk USB-kabel MyTomTom-brosjyre 2 2. Les meg først Les meg først Bildokk Skyv TomTom navigation module-enheten inn

Detaljer

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok HP OmniBook XE Series Installeringshåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N73-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/825458

Din bruksanvisning NOKIA N73-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/825458 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014 BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2.5.2 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BRUKERSTØTTE... 3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 5 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Verdens ledende programvare for utskrift av etiketter, strekkoder, RFID og kort

Verdens ledende programvare for utskrift av etiketter, strekkoder, RFID og kort Verdens ledende programvare for utskrift av etiketter, strekkoder, RFID og kort Komme i gang med BarTender Application Suite Oversikt, installasjon og grunnleggende bruk (Norsk utgave) Rev. 12.09.20.1154

Detaljer

My Passport Bærbar harddisk

My Passport Bærbar harddisk My Passport Bærbar harddisk Brukerveiledning Ekstern bærbar My Passport brukerveiledning WD-service og -kundestøtte Dersom det oppstår problemer gi oss muligheten til å løse det før du returnerer produktet.

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

PROGRAMVAREHÅNDBOK. P-touch P700

PROGRAMVAREHÅNDBOK. P-touch P700 PROGRAMVAREHÅNDBOK P-touch P700 P-touch P700 Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg rett til å foreta endringer uten forvarsel i spesifikasjonene

Detaljer

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6 Eulogica brukermanual Norsk versjon 5.6 Copyright 2009 Intelligent Software AS, S.Mytting Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres på noen måte uten tillatelse fra utgiveren. For all informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok versjon 8.00

Brukerhåndbok versjon 8.00 versjon 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrenset garanti Norman garanterer at den vedlagte CD-ROMen eller DVDen og dokumentasjonen ikke har produksjonsfeil.

Detaljer