ApneaLink -systemer. ApneaLink Plus ApneaLink. Klinisk veiledning. Norsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ApneaLink -systemer. ApneaLink Plus ApneaLink. Klinisk veiledning. Norsk"

Transkript

1 ApneaLink -systemer ApneaLink Plus ApneaLink Klinisk veiledning Norsk

2 ApneaLink -systemer ApneaLink Plus ApneaLink Klinisk veiledning Norsk ResMed Germany Inc (produsent) Fraunhoferstr Martinsried Tyskland ResMed Corp (agent for USA) 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego, CA USA ResMed-kontor Australia, Belgia, Brasil, Finland, Frankrike, Hellas, Hongkong, India, Irland, Italia, Japan, Kina, Malaysia, Mexico, Nederland, New Zealand, Norge, Portugal, Singapore, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Tyskland, USA, Østerrike (se for å se kontaktopplysninger). Patentanmeldt. ApneaLink er et varemerke for MAP Medizin-Technologie GmbH og er registrert hos amerikanske patent- og varemerkemyndighetene. Adobe, Adobe-logoen og Acrobat Reader er registrerte varemerker eller varemerker for Adobe System Incorporated i USA eller i andre land. Pentium er et varemerke for Intel Corporation. Windows, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook og Microsoft Outlook Express er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA eller i andre land. Xpod er et registrert varemerke for Nonin Medical, Inc. mikrozid er et varemerke for Schülke & Mayr GmbH. CaviCide er et varemerke for Metrex Research Corporation ResMed Germany Inc /

3 Innhold Tiltenkt bruk Kontraindikasjoner Systemkomponenter og bruk Oversikt over registreringsapparatet Starte og stoppe registrering 10 Demontering 11 Koble registreringsapparatet til datamaskinen 12 Programelementer 12 Starte programmet 13 Quick Start (hurtigstart) 14 Klargjøre ApneaLink-systemet 14 Laste ned data fra registreringsapparatet 17 Analysere registreringer Automatisk analyse 18 Vise registreringer 20 Signalvisning 23 Dataadministrasjon i kartotekboksen Åpne kartotekboksen 34 Søkefunksjoner 35 Vise innholdet i kartotekboksen 36 Slette innholdet i kartotekboksen 36 Overføre databasen 36 Arkivere og laste ned data Arkivere registreringer 37 Åpne arkiverte registreringer 39 Duplisere en registrering 39 Vise eksterne registreringer 40 Importere en registrering 40 Eksportere en registrering som fil av typen EDF eller EDF+ 40 Eksportere en registrering med CSV-format 41 Registreringsinformasjon 42 Sende en rapport eller registrering med e-post 42 Skrive ut Skrive ut en rapport 43 Skrive ut brukerdokumentasjon 44 Rengjøring og vedlikehold Rengjøring 44 Desinfisering 45 Vedlikehold 45 Service 45

4 Feilsøking Registreringsapparat 46 Program 46 Analyse 49 Tekniske data 51 Symboler 53 Avfallsbehandling 54 Sikkerhetsanvisninger 54 Advarsler 55 Informasjon om erstatningsansvar 55 Begrenset garanti 57 Tillegg Liste over kommandoer 59 Leveringsplan 63 Forbruksvarer og tilbehør 64 Forklaring av analyseparametre 65 Definisjoner 71

5 Tiltenkt bruk ApneaLink Plus ApneaLink Plus-apparatet er indisert for bruk av helsepersonell (HCP), hvor det kan være til hjelp ved diagnostisering av søvnrelaterte respirasjonssykdommer (SDB) for voksne pasienter. ApneaLink Plus registrerer følgende data: pasientens pasientens respirasjonsflow, snorking, blodoksygenmetning, puls og respirasjonsanstrengelse under søvn. Apparatet bruker disse registrerte dataene til å generere en rapport for helsepersonellet som kan være til hjelp ved diagnostisering av søvnrelaterte respirasjonssykdommer eller for ytterligere klinisk undersøkelse. ApneaLink ApneaLink registrerer pasientens respirasjon og blodoksygenmetning under søvn. Apparatet er beregnet på bruk som screeningapparat for å fastslå behov for ytterligere klinisk diagnostisering basert på pasientens testresultater. ApneaLink rapporterer apneer, hypopneer, flowbegrensning, snorking, blodoksygenmetning og sannsynlighet for Cheyne-Stokes' respirasjon innenfor registreringen. Kontraindikasjoner Avhengig av hudtilstanden eller den generelle helsetilstanden har pasienter forskjellige grader av følsomhet overfor selvklebende NONIN-sensorer. Hvis pasienten får allergisk reaksjon mot det klebende materialet, skal bruken av systemet avsluttes. Xpod-modulen tilfredsstiller ikke kravene om defibrilleringssikkerhet i henhold til klausul 17.h i IEC : ADVARSEL Les hele håndboken før du bruker disse ApneaLink-systemene. Tiltenkt bruk 1

6 Systemkomponenter og bruk Record Analysis ApneaLink/ApneaLink Plus-registreringsapparat 2 Anstrengelsessensor (kun ApneaLink Plus) 3 Belte (en- eller flergangsbruk) 4 ApneaLink-nesekanyle 5 Pulsoksymeter med fingerpulssensor 6 USB-kabel 7 Datamaskin med ApneaLink/ApneaLink Plus-programvare installert Før du bruker registreringsapparatet på en pasient, bruk ApneaLinkprogramvaren til å opprette et pasientnavn (eller om ønskelig anonymous (anonym)). 2

7 Apparatet registrerer under registreringen pasientens respirasjon med nesekatetret. Blodoksygenmetning og pulsfrekvens måles med fingerpulssensoren og pulsoksymeteret. Respirasjonsanstrengelsen måles med rettighetsbeskyttet respirasjonssensor basert på pneumatisk prinsipp. 1 Pasienten kan i henhold til anvisningene selv starte og stoppe registreringen. Når en studie er registrert på ApneaLink/ApneaLink Plus-apparatet, må registreringsapparatet først kobles til datamaskinen via USB-kabelen for å laste ned data. Helsepersonellet starter nedlastingsprosessen fra ApneaLinkprogramvaren. Registreringen analyseres automatisk, basert på forhåndsinnstilte analyseparametre som enkelt kan tilpasses. Registreringsresultater vises på en énsidig sammendragsrapport. Detaljert grafikk over registrering kan også vises. Programmet tilbyr følgende tilleggsfunksjoner: Index card box (kartotekboks): Pasientdata, rapporter og registreringer administreres med kartotekboksen og kan åpnes for visning i kartotekboksen. Signal view (signalvisning): Registreringene kan vises og deretter redigeres i signalvisning. Det er for eksempel mulig å redigere eksisterende hendelser eller sette inn tilleggshendelser. Analyse av tilleggsparametre er også tilgjengelig fra signalvisningen. Hjelp til arkivering av registreringer og utveksling av data. Muligheten til å opprette individuelle innstillinger. Merknader: Nesetrykket måles direkte i neseborene og er ikke lineært i forhold til pasientens pusteflow. En slik linearitet gjenopprettes ved hjelp av en matematisk formel for linearisering av nesetrykket. Lineariseringen sikrer at selv små endringer i pasientens pusteflow registreres og evalueres på riktig vis. 2 Kun kateter skal brukes for å sikre at registreringsresultatene blir nøyaktige. Kanylen må ikke endres og pasienten må få anvisninger om riktig tilpasning og bruk. 1. Kun ApneaLink Plus 2. Du finner mer informasjon om viktigheten av linearisering i Relevance of Linearising Nasal Prongs for Assessing Hypopnoeas and Flow Limitation during Sleep av Farré R, Rigau J, Montserrat JM, Ballester E, Navajas D. Am J Respir Crit Care Med Feb;163(2): PMID: [PubMed indeksert for MEDLINE]. Systemkomponenter og bruk 3

8 Oversikt over registreringsapparatet ApneaLink Plus-registreringsapparat Beltebrakett Indikatorlys Start/stopp-knapp Datamaskintilkobling Nesekatetertilkobling ApneaLink-registreringsapparat Beltebrakett Indikatorlys Start/stopp-knapp Datamaskintilkobling Pulsoksymetertilkobling Anstrengelsessensortilkobling Pulsoksymetertilkobling Nesekatetertilkobling Beskyttelseshette FORSIKTIG Registreringsapparatets trykksensorer er svært følsomme. Av denne grunn skal du aldri blåse rett inn i tilkoblingene for nesetrykkatetertilkobling eller anstrengelsessensoren. Når registreringsapparatet ikke er i bruk, skal du alltid skru på de medfølgende ventilerte beskyttelseshettene. Det skal ikke brukes andre hetter. Beltet med registreringsapparatet og anstrengelsessensoren må brukes utenpå nattdrakt eller nattskjorte med lange ermer. Et skadet apparat eller apparat med feil må ikke brukes. Registreringer må bare tas med komponenter fra originalemballasjen som ikke viser tegn til skade. Enhver del med skadet emballasje må kastes. 4

9 Medfølgende nesekateter og engangsfingerpulssensor er kun beregnet på engangsbruk og må kastes etter bruk. En flergangspulssensor kan brukes i stedet for en engangssensor. Anstrengelsessensoren er beregnet på flergangsbruk. Pulsoksymeteret er utelukkende beregnet på bruk med pulsoksymetersensorer beskrevet i håndboken. Disse sensorene er konstruert for å sikre at det brukte pulsoksymeteret gir nøyaktige målinger. Blodomløpet må ikke hemmes under registreringsprosessen (f.eks. med blodtrykkmansjett eller liknende) siden det påvirker resultatene for pulsog metningsmåling. Det skal ikke brukes pulsoksymeter i et MR-miljø. Teipen må ikke strekkes ved festing av fingersensoren. Dette kan gi unøyaktige målinger eller blemmer på huden. Pulsoksymetermodulen er konstruert for å fastslå prosenten av arteriell oksygenmetning hos funksjonell hemoglobin. Betydelige nivåer av dysfunksjonelt hemoglobin, som methemoglobin kan påvirke målingsnøyaktighet. Faktorer som kan redusere pulsoksymeterytelsen eller påvirke målingen, inkluderer følgende: for mye omgivelseslys, for mye bevegelse, elektrokirurgisk forstyrrelser, blodomløpshindringer (arterielle katetre, blodtrykksmansjetter, infusjonsslanger osv.), fuktighet i sensoren, sensorer som er feil påført, feil sensortype, dårlig pulskvalitet, venøse pulsasjoner, anemi eller lave hemoglobinkonsentrasjoner, Cardiogreen eller andre intravaskulære fargestoffer, karboksyhemoglobin, methemoglobin, dysfunksjonelt hemoglobin, falske negler eller neglelakk, eller en sensor som ikke er på brystnivå. XPod-modulen har bevegelsestolerant programvare som begrenser sannsynligheten for at bevegelsesartefakter mistolkes som god pulskvalitet. I noen tilfeller kan imidlertid apparatet fremdeles tolke bevegelse som god pulskvalitet. Dette omfatter alle tilgjengelige utdata (dvs. SpO 2, HR, PLETH, PPG). Det er ikke sikkert at oksymetersensoren fungerer på kalde ekstremiteter på grunn av redusert omløp. Varm eller gni fingeren for å øke omløpet, eller flytt på sensoren. Sett inn batterier Batterirommet finner du på baksiden av registreringsapparatet. Sett batteriet inn i batterirommet i henhold til anvisningene trykt inni registreringsapparatet. Merk: Nye fullstendig ladde batterier varer i omtrent 10 timer under registrering. Hvis du foretar en undersøkelse over to netter, anbefales det at du skifter batteriene mellom nettene. Oversikt over registreringsapparatet 5

10 2 Registreringsapparat 1 FORSIKTIG Sett nyladde eller nye batterier inn i apparatet før HVER registrering. Bruk bare spesifiserte typer batteri eller ladbart batteri: To NiMH-ladbare batterier (Mignon/AA/1,2 V/min mat) eller To batterier (LR 6/Mignon/AA/1,5 V). Tilpasning av ApneaLink Plus-registreringsapparatet og sensoren for respirasjonsanstrengelse Sett inn beltet gjennom begge brakettene på registreringsapparatet. Før samme ende av beltet gjennom braketten til respirasjonsanstrengelsessensoren slik at borrelåsene (Velcro) kan festes på utsiden. Flytt registreringsapparatet slik at borrelåsene (Velcro) er mellom de to brakettene ApneaLink Plus-registreringsapparatet må festes på brystet med det medfølgende beltet. Beltet må plasseres så høyt som mulig under armhulen. Før beltet gjennom den ledige braketten til anstrengelsessensoren og stram beltet moderat. Trekkraften er tilstrekkelig hvis registreringsapparatet og sensoren forblir på plass når pasienten står oppreist. 6

11 Fest enden av slangen for respirasjonsanstrengelsessensoren til registreringsapparatet og drei kontakten med klokken for å feste den. 1 2 Merknader: Den enkleste måten å sette på apparatet er mens du står foran speilet. Kvinner skal ha beltet på ovenfor brystene. Beltet skal ikke strammes for mye siden det reduserer signalkvaliteten og pasientens komfort. Avhengig av pasientens pustevaner kan respirasjonsanstrengelsessensoren festes i mageregionen rundt magen med ekstra belte (REF ). ApneaLink Plus-respirasjonsanstrengelsessensoren er rettighetsbeskyttet ResMed-teknologi som bruker enkel pneumatisk teknologi. Slangen inni anstrengelsessensoren forvrenges ved trekking i beltet. Denne volumendringen fører til en trykkendring som registreres av trykksensoren. Tester har gitt tilsvarende nøyaktighet til RIP-teknologi. Tilpasse ApneaLink-registreringsapparatet ApneaLink-registreringsapparatet må festes på brystet med det medfølgende beltet. Kontroller at beltet er plassert slik at borrelåsene (Velcro) kan festes utenpå. 1 2 Oversikt over registreringsapparatet 7

12 Tilpasse nesekatetret Nesekatetret må tilpasses slik at de to små åpne slangene (tindene) peker mot neseborene. Når du gjør dette, kontroller at endene peker mot ansiktet snarere enn oppover. Sløyfen må festes rundt ørene og deretter tilbake rundt halsen uten å trekke over hodet. Skyv til slutt vekslegrepet mot haken, slik at det er komfortabelt og sikkert festet. Hvis det følger med teip eller klebrige puter, skal disse brukes som angitt nedenfor for å bidra til å feste kanylen. Ta av den ventilerte beskyttelseshetten fra nesetrykkanyletilkoblingen. Ta vare på beskyttelseshetten for fremtidig bruk. Før enden av nesekatetret inn i registreringsapparatkoblingen ved å dreie den med klokken. 1 Riktig 2 Feil ApneaLink ApneaLink ApneaLink Plus 8

13 Tilpasse fingerpulssensoren og oksymetret Hvis du bruker en engangspulsoksymetrisensor, fest fingerpulssensoren på venstre hånds ringfinger med selvklebende strimmel Merknader: Bruk av pulsoksymeteret med fingerpulssensor er valgfri. Pulsoksymetrimålingsresultater er ikke inkludert i risikoindikatorberegningen. Disse vises separat på rapporten. Fingersymbolet på den klebrige strimmelen viser posisjonen som teipen skal festes til fingerneglen. Træ fingerpulssensorkabelen og pluggen oppover gjennom pasientens nattskjorteerme. La den komme ut halsåpningen for å kobles til pulsoksymeteret. Koble fingerpulssensorens plugg til pulsoksymeterets plugg. Trykk deretter pulsoksymeteret inn i påkneppingsholderen. Fest påkneppingsholderen på beltet. Skyv enden av pulsoksymeterkabelen inn i registreringsapparatet. Merk: Denne koblingen er en innpressingsforbindelse (inn-ut). Oksymeterkabelen skal ikke vris når den tilkobles til eller frakobles fra registreringsapparatet. Oversikt over registreringsapparatet 9

14 1 2 3 ApneaLink ApneaLink Plus 4 ApneaLink ApneaLink Plus Starte og stoppe registrering ApneaLink Plus Registrering startes ved å holde nede Start/stopp-knappen på registreringsapparatet i omtrent 1,5 sekund til indikatorlyset lyser grønt. Hvis det lyser rødt, kontroller at pulsoksymeteret og fingerpulssensoren er riktig tilkoblet og juster etter behov. Hvis justeringene lykkes, lyser det grønt etter fem til ti sekunder. Registrering stanses ved å holde nede Start/stopp-knappen på registreringsapparatet i omtrent 1,5 sekund til indikatorlyset slukker. 10

15 Indikatorlysstatus Grønt lys: Det grønne lyset på registreringsapparatet lyser når registreringen fungerer som den skal. Rødt lys: Når det røde lyset lyser, er pulssensoren tilkoblet, men påviser ingen puls. Kontroller at sensoren er riktig plassert på fingeren, og at sensoren er riktig tilkoblet pulsoksymeteret. Lys forblir av: Batteriene er fullstendig utladet eller apparatet er defekt. Merk: Indikatorlyset dempes (men forblir tent) i omtrent 10 minutter etter at registreringen er begynt. ApneaLink Registrering startes ved å holde nede Start/stopp-knappen på registreringsapparatet til indikatorlyset lyser grønt. Apparatet registrerer pustingen riktig hvis indikatorlyset slukkes når du puster ut. Hvis indikatorlyset lyser rødt, kontroller at pulsoksymeteret og fingerpulssensoren er riktig tilkoblet og juster etter behov. Hvis justeringene lykkes, lyser det grønt etter fem til ti sekunder. Registrering stanses ved å trykke tre ganger på Start/stopp-knappen til indikatorlyset slukker. Indikatorlysstatus Det grønne lyset slukner når pasienten puster ut: apparatet registrerer og kjenner igjen pasientens pust. Kontinuerlig grønt lys: Apparatet registrerer, men kjenner ikke igjen noen pusting. Kontroller at nesekatetret er riktig plassert. Rødt lys: Når det røde lyset lyser, er pulssensoren tilkoblet, men påviser ingen puls. Kontroller at sensoren er riktig plassert på fingeren, og at sensoren er riktig tilkoblet pulsoksymeteret. Lys forblir av: Batteriene er fullstendig utladet eller apparatet er defekt. Merk: Indikatorlyset dempes 10 minutter etter at registreringen begynner. Demontering Etter registrering må pasienten gjøre følgende: Ta ut nesekanylen og kast den sammen med husholdningsavfallet. Skru varsomt den inkluderte ventilerte beskyttelseshetten med klokken på koblingen for nesekatetret. Oksymetrisensorkomponentene skal ikke kobles fra registreringsapparatet. Legg registreringsapparatet og tilbehør i bærevesken. Levér vesken tilbake til helsepersonellet i henhold til leverandørens anvisninger. Oversikt over registreringsapparatet 11

16 Koble registreringsapparatet til datamaskinen Før nedlasting av data fra registreringsapparatet til ApneaLink-programmet må registreringsapparatet først kobles til datamaskinen. 1. Sett den små pluggen av USB-kabelen inn i USB-kontakten på registreringsapparatet. Registreringsapparat 2. Sett den store pluggen av USB-kabelen inn i USB-kontakten på datamaskinen. Datamaskin Hvis registreringsapparatet er riktig tilkoblet datamaskinen, kan du kontrollere datautvekslingen etter at programmet begynner ved å bruke programfunksjonene Prepare ApneaLink (klargjør ApneaLink) og Download ApneaLink (last ned ApneaLink). Merknader: ApneaLink-registreringsapparatet skal ikke kobles til en USB-hub. Bare ett registreringsapparat om gangen kan være tilkoblet datamaskinen. ApneaLink-programvaren kan brukes for alle ApneaLink- og micromesamapparattyper hvis USB-driveren for det tilknyttede registreringsapparatet er installert. Programelementer Pasientens registreringskort som vist nedenfor, gir et eksempel på programelementene. Merk: Hvis du ikke er fortrolig med standard Windows-programmer, les avsnittet Grunnleggende MS Windows-driftsprinsipper i tillegget. Dette avsnittet omhandler grunnleggende informasjon om arbeid med Windows-grensesnittet. 12

17 Menylinje med hovedmenyer: Forskjellige programfunksjoner er plassert på de egne hovedmenyene. 2 Verktøylinje: Funksjonene tilgjengelig på verktøylinjen avhenger av hvilken visning som er valgt. 3 Visningsvinduer: ApneaLink-programmet viser pasientjournalkort, kartotekbokser og signal- og rapportvisninger. 4 Statuslinje: Viser statusinformasjon for en hendelse som er valgt i signalvisningen. Kartotekboksvisningen viser størrelsen på databasen og tilgjengelig harddiskplass. 5 Dialogboks: En dialogboks inneholder forskjellige skjemafelt eller kontrollelementer som du kan utstede kommandoer til programmet med. 6 Knapper: En knapp er et kontrollelement som du kan bruke til å utstede en kommando direkte til programmet. En liste over funksjoner for ApneaLink-programmet gis i tillegget. Listen inkluderer alle ikonene og beskrivelsene på menyen og verktøylinjen. Starte programmet Etter at du har installert ApneaLink-programvaren for første gang opprettes en snarvei på skrivebordet. Dobbeltklikk på for å kjøre programmet. Hvis programinnholdet ikke vises i det aktuelle lokale språket, kan du endre språkvalget. 1. På menylinjen klikk på Tools (verktøy) (eller tilsvarende på andre språk: Extras/Outils/Strumenti/Herramientas/Ferramentas/Verktyg). 2. På undermenyen klikk på Settings (innstillinger) (eller tilsvarende på andre språk: Einstellungen/Paramètres/Impostazioni/Configuraciones/Definições/ Inställningar). 3. I valglisten klikk på Language Selection (språkvalg) (eller tilsvarende på andre språk: Sprachauswahl/Sélection langue/selezione lingua/seleccionar idioma/selecionar idioma/språkval). Oversikt over registreringsapparatet 13

18 4. Velg ønsket språk i dialogboksen Select Language (velg språk) og klikk på OK. 5. Start programmet på nytt for å sikre at språkinnstillingen er som den skal. Quick Start (hurtigstart) Vinduet Quick Start (hurtigstart) vises når du starter programmet. Følgende hovedfunksjoner er tilgjengelig: Prepare (klargjør) ApneaLink Download (last ned) ApneaLink. Hvis du vil bruke en annen funksjon, kan du velge den direkte fra verktøylinjen eller menylinjen. Du kan vise vinduet Quick Start (hurtigstart) når som helst ved å klikke på startsideikonet på høyre side av verktøylinjen. Klargjøre ApneaLink-systemet Tilpasningsprosessen oppbevarer pasientrelaterte data i registreringsapparatet. Du kan registrere en pasients data på et pasientjournalkort. Pasienten behandles som anonym hvis ingen data er lagt inn. Du mottar informasjon om statusen til det tilkoblede apparatet. Etter at pasientens data er lagt inn, overføres de til registreringsapparatet. Hvis registreringsapparatet er programmert en anonym pasient, må pasientdataene registreres senere under nedlasting. Klargjøringen sikrer at hver registrering er ferdig programmert til en pasient. 1. Koble registreringsapparatet til datamaskinen. 2. Kjør ApneaLink-programmet. Vinduet Quick Start (hurtigstart) vises. 3. I vinduet Quick Start (hurtigstart) klikk på Prepare ApneaLink (klargjør ApneaLink). 14

19 Vinduet Patient Information (pasientinformasjon) vises. 4. Hvis pasientens personlige opplysninger er kjent, fyll ut pasientjournalkortet. Merk: Hvis pasientdataene allerede er registrert, kan du åpne en valgliste med bruk av knappen Select patient (velg pasient) for å vise navnene på tidligere pasienter. Velg pasienten som kreves for å vise pasientens journalkort. 5. Hvis pasientens opplysninger er ukjent eller de ikke skal legges inn fra første stund, klikk på Anonymous Patient (anonym pasient). I så tilfelle må pasientens opplysninger registreres senere når registreringen lastes ned fra registreringsapparatet. 6. Klikk på OK. Programmet bekrefter dataoverføringen. Tidsreferansen på registreringsapparatet angis på datamaskinens klokke. Merknader: En dialogboks vises for å advare deg når du klargjør et apparat som fremdeles inneholder registrert materiale. Du kan bruke dialogboken til å fortsette tilpasningen eller laste ned registreringene fra registreringsapparatet. Registreringer som ikke lastes ned sammen med tilknyttede pasientdata, slettes av tilpasningsprosessen. Skriv ut pasientanvisningene etter tilpasning av apparatet. En dialogboks vises for dette formålet. Pasientanvisningene inneholder viktig informasjon om hvordan ApneaLink-systemet fungerer. Bruk informasjonsarket til å instruere pasienten som skal ta det med hjem. Oversikt over registreringsapparatet 15

20 Hvis du bruker flere registreringsapparater, anbefaler vi at du merker registreringsapparatet med navnet på pasienten etter tilpasning (f.eks. ved å klistre på en klebrig etikett på apparatskiltet for å forhindre forvirring ved tilordning av en registrering). Hvis batteriene tas ut, mistes tidsreferansen for registreringen. Under nedlasting blir du bedt om å legge inn dato og klokkeslett for når registreringen begynte. Pasientjournalkort Feltene som er uthevet gult, må alle fylles ut for å kunne motta pasientjournalkortet uten feil. I feltet Date of birth (fødselsdato) klikker du på dag, måned og år hver for seg og endrer dataene med piltastene ved siden av eller legger dem manuelt inn med talltastene. Merknader: Kroppsmasseindeksen beregnes automatisk ut fra vekt og høyde. Det maksimalt tillatte antallet tegn varierer mellom de forskjellige inndatafeltene. Hvis feltene Referred by doctor (henvist av lege), History (anamnese) og Comments (kommentarer) fylles ut når registreringen klargjøres, blir de bare tilgjengelige på pasientkortet hvis nedlastingen foretas på samme datamaskin. Innholdet av feltet Comments (kommentarer) vises på rapporten. Statusen Apparatfeil Apparatstatusen gir informasjon om registreringsapparatet. Statusen Apparatfeil angis med et kontinuerlig lysende rødt lys, og datamaskinen viser en feilmelding som blinker av og på. I denne situasjonen er det ikke mulig å tilpasse registreringsapparatet.. Feilmelding Device not connected (apparat ikke tilkoblet) Battery voltage too low (for lav batterispenning) No battery (intet batteri) Handling Kontroller USB-koblingen mellom registreringsapparatet og datamaskinen. Kontroller at driverfilene i enhetsbehandling i Windows er riktig installert. Kontakt ResMed eller en autorisert ResMed-forhandler hvis problemene vedvarer. Skift batteriene eller lad opp batteriene på registreringsapparatet. Nødvendig batterispenning: minst 2,4 V (2 x 1,2 V). Kontroller at batteriene / de ladbare batteriene er satt inn i registreringsapparatet. Hvis registreringsapparatet inneholder batterier eller ladbare batterier, kontroller at de vender riktig vei (+/-). 16

21 Klikk på Update (oppdater) så snart feilen er rettet opp. Deretter vises den oppdaterte apparatstatusen. Laste ned data fra registreringsapparatet ApneaLink-programmet laster ned data fra registreringsapparatet. Registreringen lagres i kartotekboksen så snart den er tilordnet en pasient. Programmet analyserer deretter registreringen og viser resultatene som en rapport. 1. Koble registreringsapparatet til datamaskinen. 2. Kjør ApneaLink-programmet. Når programmet starter, vises vinduet Quick Start (hurtigstart). 3. Klikk på Download ApneaLink (last ned ApneaLink). Hvis apparatet ble tilordnet en pasient før registrering, vises nedlastningsprosedyren i statusvinduet. Dataoverføring og analyse er fullført når rapporten vises. Hvis apparatet ikke ble tilordnet en pasient under tilpasning, avbrytes nedlastningsprosedyren og et pasientjournalkort vises. Nedlastning fortsetter bare så snart pasientens opplysninger er lagt inn. Merknader: Hver registrering trenger opptil 15 MB ledig plass på harddisken. Før du laster ned, påse at det er nok plass tilgjengelig. Tilgjengelig rom vises på statuslinjen i ApneaLink-programmet. Nedlastningsprosedyren kan ta opptil fem minutter. Registreringer som er kortere enn ti sekunder, blir ikke lagret. Når det gjelder registreringer med mindre enn 60 minutter gyldige data, anses analysetiden for å være for kort for utførelse av pålitelig screeningresultat. Følgende merknad legges til i rapporten: Attention: Evaluation period too short! (Obs! For kort analyseperiode). Alle data som fanges opp av registreringsapparatet, kan hendelsesregistreres manuelt. Hvis ikke noe tidspunkt ble spesifisert for start av registreringen, for eksempel på grunn av at batteriene ble fjernet etter tilpasning, vises en dialogboks på begynnelsen av nedlastningsprosedyren som ber deg om å legge inn datoen og registreringsstartklokkeslettet. Hvis det er flere registreringer på apparatet, blir alle registreringene lastet ned, analysert og en rapport generert for hver. Rapporten for den lengste registreringen vises automatisk. De andre registreringene og rapportene er også tilgjengelig i kartotekboksen. Alle registreringer som overføres under en nedlastning, har samme pasientdata. Hvis dataene er lastet ned, slettes automatisk både registreringen og pasientdataene i registreringsapparatet. Oversikt over registreringsapparatet 17

22 Hvis nedlastningsprosessen mislykkes, vises en dialogboks med følgende alternativer: Repeat read out (gjenta avlesning) Cancel (avbryt) Delete device (slett apparat). I siste tilfelle vises en advarsel som angir at dataene ikke ble fullstendig lastet ned og blir permanent slettet. Analysere registreringer Automatisk analyse Mens registreringen lastes ned, analyserer ApneaLink-programmet automatisk dataene i bakgrunnen. Dette gjøres på grunnlag av forhåndsinnstilte vitenskaplige analyseparametere som kan endres om nødvendig. Registreringer kontrolleres under analysen med henblikk på følgende hendelsestyper som om nødvendig kan endres: Apnoea (apné) (skiller mellom obstructive (obstruktive), central (sentrale) og mixed (miksede) apneer) 1 Hypopnoea (hypopné) Cheyne-Stokes Breathing (Cheyne-Stokes' respirasjon) Flow limitation (flowbegrensning) Snoring (snorking) Inspiratory flow (inspirasjonsflow) Flow limitation and snoring (flowbegrensning og snorking) Average, minimum, and baseline saturation (gjennomsnittlig, minimum og grunnlinjemetning) Minimum, maximum, and average pulse (minimum, maksimum og gjennomsnittlig puls). Tidspunktene hvor følgende hendelser inntreffer vurderes ikke ved analyseringen av registreringsdataene: Invalid data (ugyldige data) Missing data (manglende data) Start of evaluation (starten av analysen) End of evaluation (slutten av analysen) Signal too small (signal quality cannot be analysed) (for svakt signal (signalkvalitet kan ikke analyseres)) Analysis exclusions (analyseekskluderinger). Hendelsene som påvises, vises i signalvisningen så snart analysen er ferdig. Evalueringen av analysen vises på rapporten. 1. Kun ApneaLink Plus 18

23 Manuell analyse Så snart ApneaLink-programmet har utført den automatiske analysen, kan resultatene redigeres manuelt etter behov. I Signal-visningen kan du redigere eller slette hendelser og sette inn nye. Ny analyse Menyen Tools (verktøy) inneholder funksjonen Re-analyze (analyser på nytt). En ny analyse kreves for eksempel hvis analyseparametrene er endret eller en manuell analyse må rettes. I tilfelle en ny analyse kan du slette eller beholde en manuell analyse i registreringen. Den nye analysen er basert på de angitte analyseparametrene. Analyseparametre Registreringer analyseres basert på analyseparametrene som er angitt. ApneaLink-programmet gir standardparametre som kan endres om nødvendig. Etter at innstillingene er endret påvirkes alle registreringer og analyser utført etter den endringen. Merknader: Endringer av analyseparametrene kan bare foretas av erfarne leger. Feil oppsett av analyseparametre påvirker kvaliteten på analyseresultatene. Legen er ansvarlig for å sikre at innstillingene er riktige. Slik viser du analyseparametrene: På menyen Tools (verktøy), velger du Settings (innstillinger) og klikker deretter på Analysis parameters (analyseparametre). Dialogboksen Analysis parameters (analyseparametre) vises. Analysere registreringer 19

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Hvordan velge lov eller forskrift

Hvordan velge lov eller forskrift Hvordan velge lov eller forskrift Bokmerker Klikk på tekstene i dette vinduet for å gå tilbake til hovedmeny, forord eller innholdsfortegnelse. Valg av lov eller forskrift Du kan velge alle lovene og forskriftene

Detaljer

Hurtigveiledning. Norsk

Hurtigveiledning. Norsk Hurtigveiledning Norsk Astral-apparatet 1. Adapter-port Kan utstyres med en enkeltkretsadapter, enkeltkrets-lekkasjeadapter eller dobbeltkretsadapter (kun Astral 150) 2. Håndtak 3. Inspirasjonsport (til

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

TERA System Quick Start Guide (Norsk)

TERA System Quick Start Guide (Norsk) TERA System Quick Start Guide (Norsk) 1. Pakk ut drivere fra Driver Installation Tool.zip filen slik at du får en mappe \Driver Installation Tool\... 2. Hvis du har en 64bit operativt system kjør installasjon

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Embroidery Software Version 1. BERNINA Art Design Quick Start Guide

Embroidery Software Version 1. BERNINA Art Design Quick Start Guide Embroidery Software Version 1 BERNINA Art Design Quick Start Guide 1 1 Installasjon av Art Design 1. Installering av Art Design krever at du har administrator-tillatelse. 2. Gå ut av alle programmer før

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Forstå alternativene for service og kundestøtte

Forstå alternativene for service og kundestøtte Forstå alternativene for service og kundestøtte QuickRestore Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette systemet når som helst ved hjelp av QuickRestore. QuickRestore har fem forskjellige gjenopprettingsalternativer,

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Divar - Archive Player. Driftshåndbok

Divar - Archive Player. Driftshåndbok Divar - Archive Player NO Driftshåndbok Arkiveringsspilleren Divar Driftshåndbok NO 1 Norsk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Detaljer

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire C31 /C32 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om hodesettet 5 Bruke hodesettet 6 Justere hodebøylen

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Komme raskt i gang Kardiologi

Komme raskt i gang Kardiologi Komme raskt i gang Kardiologi WEB1000 5.1 tilbyr webbasert resultater distribuert over nettverk i sykehus. Webserveren distribuerer undersøkelser til standard nettlesere, som for eksempel Microsoft Internet

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning P R O G R A M VA R E F O R A D M I N I S T R A S J O N AV DIABETESBEHANDLING Installasjonsveiledning 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Med enerett. Paradigm, Paradigm Link og CareLink er registrerte varemerker

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Dokumentversjon 2014-1 Tekniske forutsetninger For WordFinder 11 Pro for Mac kreves følgende: Prosessor: Intel

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Fullstendig ytelsesbehandling

Fullstendig ytelsesbehandling Fullstendig ytelsesbehandling Fungerer også med Windows XP og Windows Vista 2013 Oppgrader og ta ansvar for datamaskinens ytelse med et kraftig og raskt program. Nedlasting og installasjon av Powersuite

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

KAPITTEL 1 Introduksjon

KAPITTEL 1 Introduksjon KAPITTEL 1 Introduksjon ZoomText 9.1 er en kraftig tilgangsløsning laget for synshemmede. ZoomText består av to adaptive teknologier - skjermforstørrelse og skjermlesing - lar deg se og høre alt på dataskjermen,

Detaljer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Markeringslisten er en spesialkategori med en horisontal layout, som inneholder avanserte funksjoner for behandling, tilgang, gjennomgang og oppsummering av merknader

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.5

Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Brukerveiledning for Lingdys 3.5 3.5.120.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Innhold Hva er LingDys?...1 Installasjon...2 Installasjon fra CD...2 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Blackwire C510/C520. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire C510/C520. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire C510/C520 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende 5 Bruke hodesettet 6 Tilpasse hodesett 6 Daglig bruk

Detaljer

ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1 for Windows 8.

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Oversikt over hurtigtaster i Windows XP, Microsoft Office og OpenOffice

Oversikt over hurtigtaster i Windows XP, Microsoft Office og OpenOffice Oversikt over hurtigtaster i Windows XP, Microsoft Office og OpenOffice Generelle hurtigtaster (Norsk og engelsk) Klippe ut Slette CTRL+X DEL Slett det valgte elementet permanent, uten å gå veien om papirkurven

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene Office 2013 Kort oversikt over de viktigste nyhetene For oversikt over alle nyhetene i et program, klikk? på tittellinjen og velg emnet «Hva er nytt» fra Hjelp-vinduet Generelt Office 2013 har fått et

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Brother Image Viewer-veiledning for Android

Brother Image Viewer-veiledning for Android Brother Image Viewer-veiledning for Android Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Slik starter du P-touch Editor

Slik starter du P-touch Editor Slik starter du P-touch Editor Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg rett til å

Detaljer

REGISTRATOR VIEWER BRUKERMANUAL. Versjon 5.8

REGISTRATOR VIEWER BRUKERMANUAL. Versjon 5.8 REGISTRATOR VIEWER BRUKERMANUAL Versjon 5.8 INTRODUKSJON Denne brukermanualen inneholder nyttig informasjon om bruk av Registrator Viewer. Vennligst les nøye gjennom instruksjonene før programvaren tas

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Brukerhåndbok CONTENTS

Brukerhåndbok CONTENTS Brukerhåndbok CONTENTS INNHOLD 1. KOMME I GANG 2. GRUNNLEGGENDE BRUK 3. AVANSERT BRUK 4. PROGRAMVAREOPPDATERINGER Takk for at du velger GolfBuddy. GolfBuddy WT4 er en livsstil-gps-klokke som forener mote

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer

Brother ScanViewer-guide for ios/os X

Brother ScanViewer-guide for ios/os X Brother ScanViewer-guide for ios/os X Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker den følgende merknadsstilen i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics Side 1 av 17 Payex Logistics Brukermanual Ver. 1.0 31.05.2011 Gruppe 16 Høgskolen i Oslo Side 2 av 17 1 Innledning Denne brukerdokumentasjonen forklarer bruken av logistikksystemet som er laget for PayEx.

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

PROGRAMVARE FOR ADMINISTRASJON AV DIABETESBEHANDLING. Installasjonsveiledning

PROGRAMVARE FOR ADMINISTRASJON AV DIABETESBEHANDLING. Installasjonsveiledning PROGRAMVARE FOR ADMINISTRASJON AV DIABETESBEHANDLING Installasjonsveiledning 2007, Medtronic MiniMed. Med enerett. Paradigm og Paradigm Link er registrerte varemerker for Medtronic, Inc. CareLink, Com-Station

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

i3projector INTERAKTIVE FUNKSJONER HÅNDBOK

i3projector INTERAKTIVE FUNKSJONER HÅNDBOK i3projector INTERAKTIVE FUNKSJONER HÅNDBOK Pakkeliste for optisk berøringskontrollsprojektor...i Tilbehør...ii Installere i Windows OS... 1 Installere i Mac OS...20 Installere i Linux OS...28 Feilsøking...30

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Tabellen viser en serie med verdier for den uavhengige variabelen, og viser den tilhørende verdien til den avhengige variabelen.

Tabellen viser en serie med verdier for den uavhengige variabelen, og viser den tilhørende verdien til den avhengige variabelen. Kapittel 13: Tabeller 13 Oversikt over tabeller... 222 Oversikt over fremgangsmåten for å generere en en tabell... 223 Velge tabellparametre... 224 Vise en automatisk tabell... 226 Bygge en manuell tabell

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER TROMSØ TROMSØ KOMMUNE - 2006 LGA SKOLENES IT-SENTER 2 1. Starte programmet Start Photo Story 3 1. Klikk og velg 2.

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Brukerhåndbok for DS150E. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS

Brukerhåndbok for DS150E. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS Brukerhåndbok for DS150E 1 INNHOLD Hovedkomponent....3 Installasjonsinstruksjoner....5 Konfigurere Bluetooth..26 Diagnostikkprogram....39 Skriv til ECU (OBD)...86 Skanning.89 Historie...94 EOBD-kommunikasjon.....97

Detaljer

PROGRAMVAREHÅNDBOK. RJ-serien

PROGRAMVAREHÅNDBOK. RJ-serien PROGRAMVAREHÅNDBOK RJ-serien Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer uten forvarsel i spesifikasjonene og materialene

Detaljer

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual 5.1 MyLocator2 MyLocator2 konfigurasjons verktøyet er en programpakke som tillater brukeren å konfigurere vloc 2. generasjons

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

Manager. Doro Experience. for Doro PhoneEasy 740. Norsk

Manager. Doro Experience. for Doro PhoneEasy 740. Norsk Doro Experience for Doro PhoneEasy 740 Norsk Manager Innledning Bruk Doro Doro Experience Manager til å installere og administrere applikasjoner på en Doro Experience -enhet hvor som helst i verden via

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals 1 Dersom du vil ha en fullstendig oversikt over det som er nytt i versjon 3.0, kan du gå til denne nettsida: http://www.geogebra.org/static/geogebra_release_notes_prerelease.txt

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Brukerveiledning for Lingright 3.8

Brukerveiledning for Lingright 3.8 Brukerveiledning for Lingright 3.8 3.8.869.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingright 3.8 Innhold Hva er Lingright?...1 Installasjon...3 Installasjon fra CD...3 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning BLISSTAVLE for Rolltalk Designer Veiledning Innhold Installasjon av Blisstavla... 3 Blisstavla forside... 3 Teste programmet... 3 Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet... 4 Blisstavla med ordforslag...

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vindu og dør Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6 Vinduene 5, 6, og 7... 7 Relativ posisjonering... 9 Se

Detaljer

Brukerveiledning for Digifob Pro

Brukerveiledning for Digifob Pro Brukerveiledning for Digifob Pro Instek AS Adresse: Mårveien 6 2211 Kongsvinger Telefon: 62816833 Epost: instek@instek.no Overblikk over DigifobPro Denne guiden vil ta for seg generel bruk av digifob.

Detaljer