Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning 21.08.2012 1"

Transkript

1 Brukerveiledning

2 Innhold Portalsiden 3 Starte Allma Eiendom... 3 Allma Eiendom oversikt oppbygging og funksjoner... 4 Velge karttyper og sette målestokk... 5 Lage bokmerker... 6 Bruke bokmerkene... 7 Lagliste... 8 Verktøykasse/menyvalg Navigasjon Se på innholdet i bestand Måleverktøy: Måle koordinat, lengde og areal Tegning Skrive ut eller lagre bilde Filstruktur for lagrede bilder med mer Utskrift av kart med tegnforklaring Eksportere georeferert bilde til hogstmaskin eller andre enheter Opplasting av filer fra hogstmaskin Lagre prosjekt Hente fram igjen lagret prosjekt Søk Egendefinerte søk i bestandsparametre Søke ut og laste ned bestandslister for import i Excel regneark Utsøk av inntil 500 bestand Søk i behandlingsforslag Utvalg

3 Portalsiden På portalsiden finner du generell informasjon knyttet til Allma Eiendom så vel som spesifikke sider for ditt skogeierlag. Her kan du blant annet finne brukerveiledninger, informasjon om priser og betingelser, gjøre ajourføringer av bestand, få tilgang til demo med mer. Starte Allma Eiendom - Gå inn på linken: som vist over - velg 1) ditt skogeierandelslag og deretter 2) Start Allma Eiendom som vist på bildet under 1) 2) - Innloggingsbildet ser slik ut: - Brukernavn og passord har du mottatt i en e-post fra Tittelen på denne e-posten var: Din bruker er blitt opprettet! - Skriv inn tildelt brukernavn og passord, og du får automatisk opp eiendommen din. 3

4 Allma Eiendom oversikt oppbygging og funksjoner Verktøykasse Velges vha. en nedtrekksliste, og de ulike verktøykassene inneholder ulike verktøylinjer. Verktøylinje - Endrer seg med de ulike verktøykassene. Her finnes verktøy som utfører ulike oppgaver (skrive ut, zoome, søke osv.) Kartlag De ulike lagene aktiviseres ved at man huker av i boksen (slik at det vises i kartet), og deretter får man opp info ved å trykke på sirkelen Karttype Fem forhåndsdefinerte visninger som er lett å veksle mellom. En vising innebærer at ulike kartlag er slått av eller på og disse lagene varierer mellom de ulike visningene. Utvalg Her kommer eventuelle valg og søk at vises når disse er gjorde. Fra et utvalg eller søkresultat er det seden mulig å se detaljert liste over utvalget, zoome til de utvalgte objektene, eksportere til Excel osv. Referansesystem Se og endre målestokk Bla mellom og flytte til bokmerker 4

5 Velge karttyper og sette målestokk Velg forhåndsdefinerte karttyper Slå på /av kartlag Vise og skjule tegnforklaring Sette målestokk - Øverst til høyre kan man velge mellom ulike visninger Skogdata, Hogstklassekart, Bestandskart med ortofoto, MiS-kart og Eiendomskart. (For å få frem alternativene i en nedtrekksliste trykk på liten blå knapp som vises på bildet over). - Hvilke kartlag som er slått av og på vil variere med de ulike forhåndsdefinerte karttypene lengst opp til høyre på skjermen. Du kan også selv bestemme hvilke lag som vises ved å huke av og på i boksene til høyre for lagene (se forrige side). - Tegnforklaringen til de ulike kartlagene kan enkelt vises og skjules gjennom å trykke på den sorte knappen nedenfor lagslista til venstre på kartet. - Målestokken i Allma er satt til faste nivåer (1:2 000, 1:4 000, 1:8 000 osv.). F.eks. er det minste nivået 1:2 000 og det går ikke å zoome inn mer. Hvor stor målestokk du har avgjør hvilke av kartlagene som er aktivert og hvilke detaljer som vises i kartet. Dette innebærer att du f.eks. må zoome deg inn til en målestokk på 1: for å se eiendomsgrenser og ned til 1: for å se bestandsgrenser. Målestokken kan også justeres gjennom å taste inn ønsket målestokk i vinduet nede til venstre i kartet og deretter trykke på den sorte pilen til høyre for dette vindu. Da vil målestokken settes til nærmeste forhåndsdefinerte nivå. 5

6 Lage bokmerker Når du navigerer i kartet blir det ofte behov for å finne tilbake til faste utsnitt. Forskjellige kartutsnitt kan lagres i bokmerker for dermed å oppnå en raskere navigasjon. Har du flere teiger eller stor eiendom er dette særlig aktuelt. Merk: Bokmerkene lagres på din pc, dvs logger du deg inn fra annen pc vil ikke bokmerkene kunne brukes. Naviger deg fram til ønsket sted med ønsket målestokk i kartet. Velg Hjem (1) og deretter Bookmark (Ekstent Bookmark) (2). I dialogboksen Bokmerker som kommer opp navngir du bokmerket i Legg til et bokmerke: (3) (i dette tilfelle Ruud Sør), og klikker på plusstegnet (4). Det nye bokmerket kommer så opp i listen Tidligere definerte bokmerker. Du har nå laget et bokmerke av gjeldende kartutsnitt. I eksempelet under ser vi at det er laget to bokmerker fra før, Trogstad Nord og Ruud og Trogstad

7 Bruke bokmerkene Når du sitter med kartet og navigerer og vil tilbake kan du nå bruke bokmerkene du har laget. Klikk på den lille svarte pilen i Flytt til (1) nederst på skjermen. Velg så ønsket bokmerke (2) og klikk på (3) til høyre for bokmerkene. Kartet flytter seg nå til ønsket sted

8 Lagliste Kartet i Allma består av ulike lag av data som har forskjellig opprinnelse. Lagene med data kan du slå av og på i Lagliste. Øverst i kartlaglista finnes fem kartlag som er henta fra ulike offentlige WMS (Web Map Services) tjenester. Eiendomsgrenser fra Statens Kartverk, Naturtyper og Verneområder fra Naturbasen, Kulturminner fra Askeladden samt Artskart fra Artsdatabanken. Sistnevnte er registrerte forekomster av rødlistearter. Deretter kommer noen kartlag med Fagdata. Med unntak av laget bestandspunkt er dette lag du selv kan registrere og redigere ved hjelp av funksjonen Editor i verktøykassen Hjem. Dette er en måte å planlegge og ajourføre drifter (Se Allma brukerveiledning EDITOR). Under mappen Plandata finnes data og kartlag som hentes fra skogplandatabasen. FKB Vei/Vann hentes fra Kartverkets FKB-data. Arter viser trekkveger for vilt og artsforekomster. Norgeibilder og N5 Raster er bakgrunnsdata som også hentes fra offentlige karttjenester. N5 Raster viser Økonomisk Kart med blant annet høydekoter. NB: De forskjellige offentlige tjenestene som Naturtyper, Verneområder, Kulturminner, Artskart og Arter kan enkelte dager være ute av drift og dermed ikke vises i Allma Eiendom. Dette er opplysninger som må sjekkes i forbindelse med hogst. For å være sikker på at disse er operative og vises i kartet: Finn fram til områder der det er registrert forekomster, lagre dette i bokmerker, og sjekk disse når du bruker Allma for planlegging av drifter. 8

9 For å se hva som finnes i de ulike mappene klikker du på raden med lukket mappe. Dataene fra kartlagene vises med forskjellig symbolikk i kartet. Under laglista finner du Klikk på denne for å vise tegnforklaring. 9

10 Verktøykasse/menyvalg Verktøykassen finner du ovenfor kartet. Her finns forskjellige funksjoner samlede i fem ulike bokser (Navigasjon, Utvalg, Tegning, Prosjekt, Skriv ut, Hjem og Skog). Du blar enkelt imellom disse gjennom å trykke på verktøykassen. Når noen av disse fanene er valgt vil ordet verktøykasse bli borte og verktøylinjen du så i begynnelsen vil du finne under Hjem. Navigasjon Her finner du ulike funksjoner for å navigere i kartet, rask informasjon om forskjellige tema i kartet, mål arealer eller lengder mm: Zoom in og ut Flytt til neste eller forrige utsnitt Panorer Vise rutnett Bruk pilene for å flytte kartet nordlig, sydlig, østlig og vestlig retning Baren kan brukes til og zoome in og ut Zoom til fullt utsnitt Identifiser geoobjekter Zoom til angitte koordinater Måleverktøy. Brukes til å angi koordinater i et punkt, måle en lengde eller et areal. Ved å velge Navigasjon i verktøykassen får man opp ulike symboler som gjør det mulig bl.a. å forflytte seg rundt i kartet, zoome og endre målestokken ved å bruke forstørrelsesglassene ol. 10

11 Se på innholdet i bestand Du kan finne data om de enkelte bestand ved å bruke Bestandsmenyen (1). Den finner du i Hjemmenyen (2), og også i Skog (3) Klikk først på Bestandsmenyen (1) og dra så ut en liten firkant inne i bestandet ved å holde venstre museknapp nede mens du lager firkanten (4). Bestandsopplysningene kommer så opp som vist under. 11

12 Måleverktøy: Måle koordinat, lengde og areal I verktøykassen Navigasjon finner du måleverktøyet et punkt, måle en lengde eller at areal.. Her kan du velge å få opp koordinater for Punkt koordinater Linje lengde Polygon areal Før å bruke måleverktøyet klikker du først på punktet, linjen eller polygonen i målevinduet og deretter på det du hvil måle i kartet. Du må også velge hvilken enhet punktet, streken eller arealet skal vises i. For eksempel, kartenhet for et punkt (1), meter eller kilometer for en lengde og hektar eller kvadratkilometer for et areal (2). 12

13 Tegning Tegnefunksjonene kan du bruke til å tegne inn planlagte drifter, ungskogfelter, linjer mm. Merk: Det du tegner her blir ikke lagret til neste gang du logger deg inn. Tegnefunksjonen kan likevel være smart å bruke for å markere felter, for så å skrive ut kart til entreprenør/skogsarbeider mm. Kartfest tiltak: Velg Tegning i menyvalgene som vist under. Tegn inn aktuelt område ved å trykke på figuren for Tegn polygon (1). Farge velges fra fargeskalaen vist i rute nederst til venstre (2). Når du har valgt tiltaksfarge kan du tegne området ved å bruke venstre musetast. Avslutt tegning med dobbeltklikk

14 Skrive inn tekst i bildet Du kan legge inn tekst i kartet med tegnefunksjonen. Klikk symbolet for tekst (A) som vist under. Klikk så i bestandet (B) der du vil ha teksten plassert. I dialogboksen som kommer opp (C) skriver du så inn ønsket tekst og klikker overfør (D) teksten kommer så opp i kartet. Du kan velge annen tekstfarge, størrelse osv (E). Dette velger du til venstre i bildet før du klikker i kartet for plassering av teksten. A B E C D 14

15 Lag bilde for utskrift/ epost til entreprenør/skogsarbeider: Gå til Hjem (1) på menyen, velg deretter Show Export Map Image Panel (Vis eksporter kartbilde panel) (2). Du får opp en boks som heter Eksporter kartbilde (3). I boksen velger du jpeg (4) som format, og oppløsning Normal (5). Trykk deretter på Last ned bilde (6)

16 Skrive ut eller lagre bilde Se forrige side: etter at du klikket på ned (1) og velg deretter Åpne (2). får du opp bilde som vist under. Klikk så på Last 1 2 Bilde kommer så opp i Windows Fotovisning som vist under. Her kan du enten skrive ut (3), eller lagre kopi (4) som du deretter setter inn som vedlegg i epost (se neste side)

17 Filstruktur for lagrede bilder med mer Før du går videre med å Lagre bilde skal vi se på Filstruktur for lagrede bilder med mer. Ved aktiv bruk av Allma Eiendom vil du få behov for å lagre bilder, kartutsnitt, georefererte bilder til hogstmaskin osv. Det anbefales derfor at man tenker igjennom og lager et system av filmapper i Windows Utforsker lokalt på din PC. I bildet nedenfor ser du et eksempel på mappestruktur (1). 1 I eksempelet er det laget en hovedmappe for Allma i Mine dokumenter. Så er det laget undermapper for årstall, og deretter delmapper for Drifter og Kultur. Under drifter kan det være fornuftig å lage egne mapper for hver enkelt drift igjen, i dette tilfellet er det brukt kontraktsnummer og teignavn. 17

18 Nå har vi laget en mappestruktur og går tilbake til (4) s 16 for å lagre et bilde. Etter å ha klikket på lag en kopi kommer det opp en dialogboks (5) som vist under. Her finner du fram til mappene som gjennomgått forrige side, gir filen (standard navn er MapImage) riktig navn i (6) og klikker lagre (7)

19 Utskrift av kart med tegnforklaring Naviger deg til ønsket kartutsnitt og gå til menyvalget Skriv ut (1). Klikk på «Opprett kart for utskrift fra mal» (2). Dialogboksen Skriv ut mal kommer opp hvor du kan velge om du vil ha kart i A3 eller A4-format (3). Klikk så på (4) En ny dialogboks kommer opp hvor du klikker Last ned (5). Velg deretter Åpne (6) og kartet åpner seg i Windows Fotovisning. Se neste side for hvordan kartet ser ut. Se prosedyre for skrive ut eller lagre side

20 Slik ser kartene ut ved utskrift fra mal. 20

21 Eksportere georeferert bilde til hogstmaskin eller andre enheter Du kan ta ut et georeferert bilde som hogstmaskinen kan kjøre etter (de fleste maskiner har denne type utstyr i dag), eller bruke i en PDA. Navigèr til ønsket område i kartet. I hovedmenyen Verktøykasse eller Hjem klikk så på den venstre knappen for Export. Velg filtype. Jpeg brukes mest. Klikk for å markere for georeferert bilde. Dette gjør hogstmaskina i stand til å laste inn på skjermen i maskina og kjøre etter driftsområdet du har planlagt. Klikk for å laste ned bilde. Klikk igjen for å laste ned bildefil. Velg Lagre for å lagre filene på PC, som du senere sender på e-post til entreprenør. Et georeferert bilde er egentlig tre forskjellige filer som ligger pakket i en ZIP-fil. Alle tre må følge med videre til entreprenør. Tips: Lag deg eget filmappesystem for filer og bilder samt miljørapporter du eksporterer fra Allma Eiendom. Bruk filbehandler -programmet på din pc. Se avsnittet Filstruktur for lagrede bilder med mer (side 17). 21

22 Opplasting av filer fra hogstmaskin Bruke sporlogg/shape fil fra hogstmaskin som grunnlag for inntegning av bestand nytt bestand Lagre prosjekt Du kan bruke sporlogg fra hogstmaskin eventuelle andre Shape filer som støtte ved inntegning av nye bestand. Lagre først på din PC Shape filen det gjelder. NB en Shape fil består av flere filer, som alle må lagres på samme sted for å kunne tas i bruk. Velg Prosjekt i menyvalgene og klikk på Last opp Shape fil. Du får så opp dialogboksen Last opp Shape fil a (1) Lag et navn på drifta, for eksempel kontraktsnummer. (2) Klikk så på Bla gjennom og finn igjen dbf-filen på din PC. (3) Klikk Bla gjennom og finn igjen shp-filen. (4) Klikk Bla gjennom og finn igjen shx-filen. (5) Klikk så Bla gjennom og finn igjen prj-filen. 22

23 Klikk til slutt på Send (a). Du får nå opp sporloggen fra maskina som en grå strek i bestandet. Samtidig dukker dialogboksen Symboliser lag opp. Her kan du endre hvordan sporloggen vises i kartet. Dersom drifta har blitt endret av en eller annen grunn underveis kan du nå justere driftsområdet for oppdatering etter sporloggen fra maskina. Eller du kan tegne nytt bestand ut fra sporloggen uten å gå via driftsplanlegging på forhånd. Hente fram igjen lagret prosjekt Sporloggen er nå lagret som et prosjekt i Allma du kan hente opp igjen senere: Velg Prosjekt igjen i menyvalgene og klikk på Åpne prosjekt. Du får så opp denne dialogboksen: Klikk på Browse Server Prosjekt. Du får så opp en liste, finn igjen og klikk en gang på riktig prosjekt (samme som du lagret da du ga navn til Last opp Shape fil-se foregående side, i dette tilfelle Kontr_ ). Klikk deretter Åpne og kartet flytter automatisk til dette bestandet med maskinloggen synlig på kartet. 23

24 Søk Egendefinerte søk i bestandsparametre I menyvalgene (verktøykassen) velger du Skog og klikker på Søk (1) som vist under. 1 Vinduet Allma søk dukker nå opp på skjermen, hvor du velger BESTAND ALLMA PLAN (2) Her kan du nå bygge opp egendefinerte søk med flere parametre. De ulike parametrene du kan velge mellom vises ved å klikke på den svarte nedtrekkspilen (3) ved det enkelte parametervalg. Hvis du vil legge til flere søkeparametre klikker du på Legg til (4). Eksempelet viser søk hvor man er ute etter å finne eldre granbestand. Her er boniteringstre Gran valgt og alder er valgt å være eldre enn 90 år. Start søket ved å klikke på Kjør (5). Dialogboksen Allma søk forsvinner nå fra skjermen og bestandene som passer til søket blir markert i kartet (se neste bilde). 24

25 Egendefinerte søk forts. 1 2 Her vises bestandene som passet til søket (1) i kartet. Under Utvalg (2) vises søket, i dette tilfelle Bestand (5); hvilket betyr at det er 5 bestand som passer til søket. Klikk på Bestand (5) og du har forskjellige muligheter til å behandle søket videre: Kartet flyttes til utsøkte bestand (NB- kan hende du må zoome litt ut for å vise alle bestand i kartet) Markeringene av bestandene fjernes, søket ligger der fortsatt og du kan ta det fram senere igjen. Tabell med alle bestandene kommer fram på skjermen. Se ALLMA EIENDOM Kodelister ved søk i Bestand under brukerveiledning på Laste ned fil for import i Excel regneark (se neste side). 25

26 Søke ut og laste ned bestandslister for import i Excel regneark Dette kan du kjøre for alle søk og utvalg som til enhver tid vises under Utvalg (1) nederst til venstre i skjermbildet. Se forrige side for å klikke på opp klikk på Last ned (2) og deretter Lagre som (3).. I dialogboksen som kommer Dialogboksen Lagre som kommer så opp. Velg filplassering på din pc (jfr. Filstruktur for lagrede bilder med mer side 17) og klikk Lagre (4). 4 26

27 Start deretter programmet Microsoft Excel. Velg fanen Data (1) og deretter Fra Tekst (2). 2 1 Dialogboksen Importer tekstfil kommer opp. Finn fram til filen der du lagret den som vist i (4) på forrige side. I eksempelet her Bestand_gammel_gran. Klikk på filnavnet (5) og deretter Importer (6). 5 6 Dialogboksen Tekstimportveiviser trinn 1 til 3 kommer opp. Se etter at det er utfylt slik som vist på bildene og klikk Neste, Neste og Fullfør til slutt. 27

28 28

29 Svar tilslutt OK på denne: - og du får opp bestandsdataene i et nytt regneark. Nå kan du summere og drible med tallene som du vil. Lagre regnearket som du gjør når du jobber med Excel til vanlig. 29

30 Utsøk av inntil 500 bestand Du kan søke ut inntil 500 bestand for deretter å eksportere til Excel regneark. Velg «Skog» (1) fra menyvalgene og klikk på Søk etter Bestandspunkt med KommNr, GNR og BNR (2). I dialogboksen som så kommer opp; skriv inn ditt kommune nummer, gardsnummer og bruksnummer (NB Hovednummer for eiendommen, ikke Gnr/Bnr for den enkelte teig). 1 2 Merk: KommuneNr skal ha 4 siffer, i dette eksempelet 0528 som er Østre Toten. Gardsnummer tastes inn med 5 siffer i dette tilfelle er gardsnummeret 17. Bruksnummer skal tastes inn med 4 siffer, i dette tilfelle er bruksnummeret 23. Er du usikker på kommunenummeret gå til Klikk søk. Dersom din eiendom har mindre enn 500 bestand får du nå søkt ut en heldekkende bestandsliste for alle teigene. Alle bestandene (Inntill 500) er nå markert i kartet og du kan under Utvalg (3) gå videre med søket for eksport til CSV og Excel (se side 26). For å behandle denne listen videre i Excel trenger du ALLMA EIENDOM Kodelister ved søk i behandlingsforslag under brukerveiledning på 3 30

31 Søk i behandlingsforslag Her kan du søke deg fram til behandlingsforslag fra planlegger / taksator eller de behandlingsforslagene du selv har lagt inn ved ajourhold. 1 2 Velg Skog fra hovedmenyen (1) og klikk på Søk etter Bestandspunkt med Behandlingsforslag (2). I bildet som nå kommer opp kan du velge type behandling, se under. Klikk og hold med venstre musetast på skrollefeltet (3) for å navigere opp og ned i listen til du finner det du vil søke på. Når du har valgt behandlingsforslag (i eksemplet velges ungskogpleie) klikker du bestand vises nå i kartet- se neste side.. Aktuelle 3 31

32 Søk i behandlingsforslag forts: Her er bestandene med behandlingsforslag ungskogpleie markert med en lyseblå pin i kartet (1). For å se detaljer om bestandene; i Utvalg (2) velg Summary Report (3). Listen med utsøkte bestand kan også eksporteres til Excel ved å klikke på Export to CSV (se avsnittet Last ned fil for import i Excel regneark). I Summary Report og eksport til CSV vises bestandsopplysningene i kodeformat. Se ALLMA EIENDOM Kodelister ved søk i behandlingsforslag under brukerveiledning på 32

33 Utvalg Menyvalget «Utvalg» (1) gir deg mulighet til å plukke ut/ se på og lage rapporter for de forskjellige dataene i kartet, for eksempel summere kubikkmasse i nedslagsfeltet til en velteplass Knappene som kommer tilsyne i utvalg gir deg mulighet til å velge GEO objekter i kartet ved å klikke på punkt, velge med linje, tegne polygon eller ved å tegne rektangel. I dette eksempelet bruker vi «Velg geoobjekter med polygon» (2). Gå så til kartet og tegn området ved å klikke rundt i ytterkantene av området (3). Området du tegner blir symbolisert med en svart strek. Når du har kommet rundt; avslutt med dobbeltklikk. Du får nå opp denne dialogboksen: Se neste side. 33

34 2 1 I dialogboksen Utvalgsinnstillinger velger du hva slags data du vil se på innenfor området du har tegnet. Klikk på den svarte lille nedtrekkspilen til høyre for Mållag (1). Du får så opp listen over de forskjellige datalagene. I dette tilfellet velger vi Bestandspunkt. Klikk på «Kjør» (2). Bestandspunktene innenfor polygonet vi tegnet blir nå markert i kartet (3) og blir lagt til som et søk under utvalg (4). 3 4 Klikk på (Bestandpunkt(6) og du kan behandle søket videre ved å vise rapport, eksportere til Excel osv (se side 26). Prøv deg fram med andre typer data (1). 34

Allma Eiendom Brukerveiledning Allma Eiendom eies av Allskog, Mjøsen Skog og AT Skog. 1 Allma Eiendom - et innsynsverktøy for skogbruksplaner Dette er en enkel tjeneste for skogeiere, og her finner man

Detaljer

Allma Eiendom Brukerveiledning Allma Eiendom - et innsynsverktøy for skogbruksplaner Allma Eiendom er et innsynsverktøyfor skogbruksplaner. Skogeier kan bruke denne tjenesten for å få oversikt over sin

Detaljer

Driftsplanlegging, ajourføring og miljørapporter med Editorfunksjonen i. Brukerveiledning

Driftsplanlegging, ajourføring og miljørapporter med Editorfunksjonen i. Brukerveiledning Driftsplanlegging, ajourføring og miljørapporter med Editorfunksjonen i Brukerveiledning Innhold Generelt... Planlegge drift... 4 Kartfest livsløpstrær... 4 Registrering av flerbrukselementer... 5 Kartfesting

Detaljer

Brukerveiledning Kart i RMP

Brukerveiledning Kart i RMP Brukerveiledning Kart i RMP Du kommer inn i kartet fra skjemaet i Altinn eller estil. Her finner du: Veiledning Kartlagsliste Nedtrekksmenyer Verktøylinje Denne veiledningen omfatter: 1) Hvordan registrere

Detaljer

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Om ny versjon av Naturbase innsyn Utviklet av Direktoratet for naturforvaltning. Erstatter en løsning som har

Detaljer

Brukerveiledning Kilden

Brukerveiledning Kilden Brukerveiledning Kilden Innhold Generelt... 2 Geografisk søk... 2 Søk ved å angi sted, adresse eller eiendom... 3 Søk etter landbrukseiendom... 3 Eksempler på søk... 3 Søk på koordinater... 4 Panelene

Detaljer

Veiledning for Krets- og gruppesider.

Veiledning for Krets- og gruppesider. Veiledning for Krets- og gruppesider. For å hjelpe grupper og kretser som ønsker å komme på nett, men ennå ikke er det, tilbyr nå forbundet grupper og kretser egne nettsider. Nettsiden til gruppe og krets

Detaljer

Brukerveiledning Kilden

Brukerveiledning Kilden Brukerveiledning Kilden Innhold Generelt... 2 Geografisk søk... 2 Søk ved å angi sted, adresse eller eiendom... 2 Panelene til venstre... 3 Verktøy-panelet... 3 Last ned kartdata... 4 Bakgrunnskart...

Detaljer

Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no

Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no 1. Oppbygningen av kartverktøyet...3 2. Karttyper...3 3. Verktøylinjen...4 4. Søk i kartet...5 4.1 Søk på adresse...5

Detaljer

ISY WinMap WebInnsyn. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

ISY WinMap WebInnsyn. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com ISY WinMap WebInnsyn Kursinnhold Generell funksjonalitet Zoom og panorering Karttyper og tegnforklaringslinjer Målinger og koordinatvisning Søk Matrikkelinformasjon Utskrift Annen funksjonalitet videregående

Detaljer

GISLINE Webinnsyn. Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes. Trykk på link - dette bildet kommer frem.

GISLINE Webinnsyn. Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes. Trykk på link - dette bildet kommer frem. GISLINE Webinnsyn Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes Trykk på link - dette bildet kommer frem. Søkefelt, søkeresultat synlig automatisk ved søk URL til identisk

Detaljer

Kart for regionalt miljøtilskudd. Brukerveiledning

Kart for regionalt miljøtilskudd. Brukerveiledning Kart for regionalt miljøtilskudd Brukerveiledning Når du søker regionalt miljøtilskudd elektronisk tegner du tiltakene dine i et elektronisk kart. Du slipper derfor papirvedlegg. Eiendommene du har registrert

Detaljer

Brukerveiledning for karttjenesten til Halden kommune

Brukerveiledning for karttjenesten til Halden kommune Brukerveiledning for karttjenesten til Halden kommune Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BRUKERGRENSESNITT... 3 Kartvindu... 3 Oppgavelinje... 4 Funksjonsfaner... 5 Søk... 5 Adressesøk... 5 Eiendomssøk...

Detaljer

Veileder GINT. Geografi i Nord-Trøndelag. Brukerveiledning. www.gint.no. (http://a3.gint.no/ før lansering)

Veileder GINT. Geografi i Nord-Trøndelag. Brukerveiledning. www.gint.no. (http://a3.gint.no/ før lansering) Geografi i Nord-Trøndelag Brukerveiledning www.gint.no (http://a3.gint.no/ før lansering) 1 Utarbeidet september 2015 Kristin Bjerke Denstadli, GIS-medarbeider Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Gry Aune Tveten,

Detaljer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Åpning av DMK-base og ortofoto... 3 Redigering... 5 Rediger markslagsgrenser...

Detaljer

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning side 1/51 BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning BIM2Share Extended Workspace Innholdsfortegnelse 1 Logg inn... 2 2 Aktivere prosjekt... 3 2.1 Angi prosjektets plassering... 4 3 Mapper og filer...

Detaljer

Brukerveiledning. Yggdrasil. Livet i havet vårt felles ansvar

Brukerveiledning. Yggdrasil. Livet i havet vårt felles ansvar Brukerveiledning Yggdrasil Livet i havet vårt felles ansvar Innhold... 1 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av basisknapper og funksjonalitet... 4 2.1.... 4 2.2. Tabellvisning... 5 2.3.... 6 2.4. Zoom i

Detaljer

Brukerveiledning. Dette er en innføring i funksjonene på nordatlas.no. Oppdatert 17.11.2015

Brukerveiledning. Dette er en innføring i funksjonene på nordatlas.no. Oppdatert 17.11.2015 Brukerveiledning Dette er en innføring i funksjonene på nordatlas.no Oppdatert 17.11.2015 Navigasjon i kart Øverst til venstre: Finn din posisjon Øverst til høyre: Zoom inn Nederst til venstre: Vis hele

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

Brukermanual, kartløsning

Brukermanual, kartløsning Innhold 1. Oversikt over funksjoner i kartløsningen... 3 2. Månedsvelger... 6 3. Vis i kart (Kartlagsvelger 1)... 6 4. Jeg vil se utslag på (ressursvelger)... 7 5. Søk... 8 6. Generelle knapper... 9 7.

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Uttrekk av DMK fra NGIS... 4 Åpning av ortofoto... 7 Redigering...

Detaljer

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2015-02-05. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2015-02-05. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 Manuskart versjon 2015-02-05 Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. KLARGJØRE MANUSKART... 3 2.1. Skrive

Detaljer

Brukerveiledning Ipad og Goodreader

Brukerveiledning Ipad og Goodreader Brukerveiledning Ipad og Goodreader 28.10.13 Innhold: Del 1: - Side 2 5: Koble seg på et nettverk? Del 2: - Side 6 15: Sync(hente sakspapirer) Finne utvalg i serveren som en vil «Sync e». Del 3: - Side

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

PDF Expert for politikere

PDF Expert for politikere PDF Expert for politikere Brukerveiledning Innhold Oversikt:... 2 Hvordan fungerer Synk?... 2 Sette opp Synk... 3 Navigere og søke... 4 Markere og notere... 4 Andre tips.... 5 Notatverktøy... 6 Legge til

Detaljer

AJOURFØRING AV DMK I FYSAK G 1.32

AJOURFØRING AV DMK I FYSAK G 1.32 Veileder fra Skog og landskap -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AJOURFØRING AV DMK I FYSAK G 1.32 Gårdskarthåndboka kokebok,

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Løypelegging ved bruk av

Løypelegging ved bruk av Løypelegging ved bruk av 1 Innholdsfortegnelse 1 Bruk av OCAD 9...3 2 Kart...3 3 Oppstart...3 4 Plasering av detaljer...5 5 Løyper...7 6 Postbeskrivelse...9 7 Innstillinger...11 7.1 For løyper... 11 7.2

Detaljer

Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e

Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e NB! Noen funksjoner gjelder ikke XProtect Basis + Forenklet brukerveiledning SmartKlient30e.doc Side 1 av 8 INNLOGGING Innlogging i XProtect

Detaljer

Klikk på: Ny bruker søker

Klikk på: Ny bruker søker ByggSøk - bygning. I dag er det mulig å levere byggesøknaden elektronisk. ByggSøk er et offentlig system for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. Målet med ByggSøk er effektivisering hos private

Detaljer

BRUKERVEILEDNING POLARSIRKELPORTALEN

BRUKERVEILEDNING POLARSIRKELPORTALEN BRUKERVEILEDNING POLARSIRKELPORTALEN Felles kartløsning for kommunene Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy, Rødøy og Træna Innkomstbildet Link til de respektive kommuners hjemmeside, samt samarbeidsparter. Ulike

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 1 Adresse http://www.temakart-rogaland.no/spreieareal http://prosjekt.fylkesmannen.no/temakart-rogaland/ Anbefalt nettlesere: Internet Explorer

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland.

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland. Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland. Trinn 1: Pålogging 1. Logg deg inn hvis du allerede er registrert som kunde eller registrer deg som kunde på Infoland. Les mer om dette

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

Brukermanual. WebInnsyn

Brukermanual. WebInnsyn Brukermanual WebInnsyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING...3 SNR-KART...3 BRUKERGRENSESNITTET TIL GIS/LINE WEBINNSYN...3 Kartvindu...4 Oppgavelinje...4 Funksjonsfaner...6 Søk...6 Adressesøk...6 Stedsnavnsøk...7

Detaljer

Oversikt over løsningens skjerm-komponenter:

Oversikt over løsningens skjerm-komponenter: Oversikt over løsningens skjerm-komponenter: Tittel og søkefelt: Her ser du applikasjonens navn og versjon, samt søkefeltet som brukes for å søke etter objekter i kartet. Verktøylinja: Her finner du alle

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

Kartdemonstrasjon til estil/rmpkart

Kartdemonstrasjon til estil/rmpkart Kartdemonstrasjon til estil/rmpkart * Da skal vi gå videre i programmet og se nærmere på kartdelen. * Som dere har sett av de to foregående demonstrasjonene er kartet sentralt i den nye saksbehandler-

Detaljer

BRUKERVEILEDNING POLARSIRKELPORTALEN

BRUKERVEILEDNING POLARSIRKELPORTALEN BRUKERVEILEDNING POLARSIRKELPORTALEN Felles kartløsning for kommunene Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy, Rødøy og Træna Innkomstbildet Link til de respektive kommuners hjemmeside, samt samarbeidsparter. Ulike

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2 HVORDAN LEGGE UT INFORMASJON PÅ LAGSSIDENE? 3 2.1 Hvordan legge til link til ett dokument i websiden? 7 3 HVORDAN LEGGE UT EN NYHET SOM SKAL PUBLISERES PÅ

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Kom i gang med matrikkelklienten

Kom i gang med matrikkelklienten Kom i gang med matrikkelklienten Starte matrikkelklienten Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan en starter matrikkelklienten til kartverket Matrikkelklienten til kartverket Føring

Detaljer

Gjennomføre et møte. MeetAt Datamøte

Gjennomføre et møte. MeetAt Datamøte Gjennomføre et møte MeetAt Datamøte MeetAt Datamøte er basert på Cisco Systems datamøteløsning WebEx. Vi bruker derfor benevnelsen WebEx om tjenesten der det er naturlig i denne veiledningen, slik at det

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan Visma Oppvekst Skole Temahefte VO Timeplan INNHOLD: Visma Oppvekst Skole... 1 Temahefte... 1 VO Timeplan... 1 INNHOLD:... 2 Import i VO Timeplan... 3 Å manøvrere i VO Timeplan... 5 Arbeidsvinduer... 6

Detaljer

Komme i gang. Skrift o Pass på størrelsen Den må være lesbar o Ikke alt for mye farger Bilder o De bør ha noe med presentasjonen å gjøre

Komme i gang. Skrift o Pass på størrelsen Den må være lesbar o Ikke alt for mye farger Bilder o De bør ha noe med presentasjonen å gjøre PowerPoint 3 1 2 1. Her vil alle lysbildene våre dukke opp. Hver gang vi legger til et nytt lysbilde, så vil vi få en ny firkant som representerer det lysbildet i denne listen. Dersom vi vil endre rekkefølge

Detaljer

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Sørum kommune i Infoland?

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Sørum kommune i Infoland? Hvordan bestille digitalt kartverk fra Sørum kommune i Infoland? Trinn 1: Pålogging 1. Logg deg inn hvis du allerede er registrert som kunde eller registrer deg som kunde på Infoland. Les mer om dette

Detaljer

Bruk av ez PDF Reader

Bruk av ez PDF Reader Bruk av ez PDF Reader Programmet kan hentes fra Android market på adressen under: https://market.android.com/details?id=udk.android.reader Programmet kan hentes til Iphone og Ipad på denne adressen: http://itunes.apple.com/us/app/ezpdf

Detaljer

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5.

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5. 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Lønn støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Denne brukermanualen vil vise deg hvordan du navigerer i Smart klient programvaren samt gi deg en oversikt over alle funksjonene. Installere Hvis du ikke allerede har Smart klienten

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Follos nye kartportal WEB 3

Follos nye kartportal WEB 3 Follos nye kartportal WEB 3 Innholdsfortegnelse Inngangsportal Side 3 Oversikt over de ulike kart-klientene Side 4 Panorer og zoom med mere vist i Follokart-klienten Side 7 Kartlagsliste vist i krets-klienten

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene Office 2013 Kort oversikt over de viktigste nyhetene For oversikt over alle nyhetene i et program, klikk? på tittellinjen og velg emnet «Hva er nytt» fra Hjelp-vinduet Generelt Office 2013 har fått et

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

Illustrasjoner. Illustrasjoner ILLUSTRASJONER... 1

Illustrasjoner. Illustrasjoner ILLUSTRASJONER... 1 ILLUSTRASJONER... 1 ILLUSTRASJONER... 1 Knapperaden, illustrasjoner... 2 KNAPPERADEN: FARGE, SKRAVUR, LINJE OG SYMBOL... 11 SLETTE ET EGENDEFINERT OBJEKT... 11 FLYTTE EN EGENDEFINERT TEKST... 11 ROTERE

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Automatisk kartsalg Infoland (www.infoland.no) Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland?

Automatisk kartsalg Infoland (www.infoland.no) Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland? Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland? Veilederen er i hovedsak retta mot kunder som bestiller via kommunenes hjemmeside, hvor det er lagt opp for betaling med

Detaljer

Brukerveiledning for standardrapporter

Brukerveiledning for standardrapporter Brukerveiledning for standardrapporter Innhold 1. Endre utvalg ved hjelp av filtre... 1 2. Jobb videre med tallene... 3 3. For brukere med påloggingsrettigheter... 6 Tallene i Statistikkportalen er delt

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 14.09.2016 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015 Brukerveiledning For importapplikasjon til Naturbase Versjon 17. mars 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Leveranseinstrukser... 3 2. Om leveranse av data

Detaljer

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no Media Asset Management AS http://www.mam.no Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Hva er BrandMaker Markedsplanlegger?... 3 Hva trenger

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2014-10-24. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2014-10-24. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 Manuskart versjon 2014-10-24 Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. KLARGJØRE MANUSKART... 3 2.1. Skrive

Detaljer

RoSyDIGWeb. Veiledning til Søkerdelen. Side 1 av 13

RoSyDIGWeb. Veiledning til Søkerdelen. Side 1 av 13 RoSyDIGWeb Veiledning til Søkerdelen Side 1 av 13 Innholdsfortegnelse 1. Velkomstsiden.... 3 2. Søknad om gravetillatelse.... 4 2.1 Velg veimyndighet.... 4 2.2 Velg søknadstype.... 4 2.3 Utfyll kontaktinformasjon...

Detaljer

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen.

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen. 1 Tegne i GIMP Det er flere måter å tegne på i Gimp. Man kan bruke frihåndstegning, og man kan bruke utvalgsverktøy. Man kan også hente opp bilder som kan manipuleres med ulike verktøy. Åpne Gimp Start

Detaljer

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Versjon 1.0 av DICO 2250 25.04.2011 Det å lage en webside uten å ha kjennskap til dette fra før, kan virke vanskelig, men ikke fortvil. Det går alltid

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Manual for registrering av spredeareal i temakartportalen. http://www.temakart-rogaland.no/spredeareal

Manual for registrering av spredeareal i temakartportalen. http://www.temakart-rogaland.no/spredeareal Manual for registrering av spredeareal i temakartportalen http://www.temakart-rogaland.no/spredeareal Januar 2011 Innholdsfortegnelse 1. Temakart Rogaland... 3 1.1 Bruk av nettleser... 3 1.2 Oppløsning

Detaljer

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no NHH tilbyr ansatte og studenter ekstern tilgang til NHH-interne ressurser slik som M-området, felles filområder, bibliotektjenester m.m. Tjenesten

Detaljer

Askeladden Release-logg 30. august 2012

Askeladden Release-logg 30. august 2012 NR. Tema Kort beskrivelse av oppgaven Status Spesifikasjon - detaljert Kommentar 1. Søk Søkeresultat skal være likt i id-søk og avansert søk 2. Registrering Revet/brent bygning - skal kunne være inneværende

Detaljer

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Åpning av filer: Velg mappeikonet på verktøylinjen øverst, du vil da få opp browseren. Velg dokumentet du ønsker og velg knappen åpne. Dokumentet som du har

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer