Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning 21.08.2012 1"

Transkript

1 Brukerveiledning

2 Innhold Portalsiden 3 Starte Allma Eiendom... 3 Allma Eiendom oversikt oppbygging og funksjoner... 4 Velge karttyper og sette målestokk... 5 Lage bokmerker... 6 Bruke bokmerkene... 7 Lagliste... 8 Verktøykasse/menyvalg Navigasjon Se på innholdet i bestand Måleverktøy: Måle koordinat, lengde og areal Tegning Skrive ut eller lagre bilde Filstruktur for lagrede bilder med mer Utskrift av kart med tegnforklaring Eksportere georeferert bilde til hogstmaskin eller andre enheter Opplasting av filer fra hogstmaskin Lagre prosjekt Hente fram igjen lagret prosjekt Søk Egendefinerte søk i bestandsparametre Søke ut og laste ned bestandslister for import i Excel regneark Utsøk av inntil 500 bestand Søk i behandlingsforslag Utvalg

3 Portalsiden På portalsiden finner du generell informasjon knyttet til Allma Eiendom så vel som spesifikke sider for ditt skogeierlag. Her kan du blant annet finne brukerveiledninger, informasjon om priser og betingelser, gjøre ajourføringer av bestand, få tilgang til demo med mer. Starte Allma Eiendom - Gå inn på linken: som vist over - velg 1) ditt skogeierandelslag og deretter 2) Start Allma Eiendom som vist på bildet under 1) 2) - Innloggingsbildet ser slik ut: - Brukernavn og passord har du mottatt i en e-post fra Tittelen på denne e-posten var: Din bruker er blitt opprettet! - Skriv inn tildelt brukernavn og passord, og du får automatisk opp eiendommen din. 3

4 Allma Eiendom oversikt oppbygging og funksjoner Verktøykasse Velges vha. en nedtrekksliste, og de ulike verktøykassene inneholder ulike verktøylinjer. Verktøylinje - Endrer seg med de ulike verktøykassene. Her finnes verktøy som utfører ulike oppgaver (skrive ut, zoome, søke osv.) Kartlag De ulike lagene aktiviseres ved at man huker av i boksen (slik at det vises i kartet), og deretter får man opp info ved å trykke på sirkelen Karttype Fem forhåndsdefinerte visninger som er lett å veksle mellom. En vising innebærer at ulike kartlag er slått av eller på og disse lagene varierer mellom de ulike visningene. Utvalg Her kommer eventuelle valg og søk at vises når disse er gjorde. Fra et utvalg eller søkresultat er det seden mulig å se detaljert liste over utvalget, zoome til de utvalgte objektene, eksportere til Excel osv. Referansesystem Se og endre målestokk Bla mellom og flytte til bokmerker 4

5 Velge karttyper og sette målestokk Velg forhåndsdefinerte karttyper Slå på /av kartlag Vise og skjule tegnforklaring Sette målestokk - Øverst til høyre kan man velge mellom ulike visninger Skogdata, Hogstklassekart, Bestandskart med ortofoto, MiS-kart og Eiendomskart. (For å få frem alternativene i en nedtrekksliste trykk på liten blå knapp som vises på bildet over). - Hvilke kartlag som er slått av og på vil variere med de ulike forhåndsdefinerte karttypene lengst opp til høyre på skjermen. Du kan også selv bestemme hvilke lag som vises ved å huke av og på i boksene til høyre for lagene (se forrige side). - Tegnforklaringen til de ulike kartlagene kan enkelt vises og skjules gjennom å trykke på den sorte knappen nedenfor lagslista til venstre på kartet. - Målestokken i Allma er satt til faste nivåer (1:2 000, 1:4 000, 1:8 000 osv.). F.eks. er det minste nivået 1:2 000 og det går ikke å zoome inn mer. Hvor stor målestokk du har avgjør hvilke av kartlagene som er aktivert og hvilke detaljer som vises i kartet. Dette innebærer att du f.eks. må zoome deg inn til en målestokk på 1: for å se eiendomsgrenser og ned til 1: for å se bestandsgrenser. Målestokken kan også justeres gjennom å taste inn ønsket målestokk i vinduet nede til venstre i kartet og deretter trykke på den sorte pilen til høyre for dette vindu. Da vil målestokken settes til nærmeste forhåndsdefinerte nivå. 5

6 Lage bokmerker Når du navigerer i kartet blir det ofte behov for å finne tilbake til faste utsnitt. Forskjellige kartutsnitt kan lagres i bokmerker for dermed å oppnå en raskere navigasjon. Har du flere teiger eller stor eiendom er dette særlig aktuelt. Merk: Bokmerkene lagres på din pc, dvs logger du deg inn fra annen pc vil ikke bokmerkene kunne brukes. Naviger deg fram til ønsket sted med ønsket målestokk i kartet. Velg Hjem (1) og deretter Bookmark (Ekstent Bookmark) (2). I dialogboksen Bokmerker som kommer opp navngir du bokmerket i Legg til et bokmerke: (3) (i dette tilfelle Ruud Sør), og klikker på plusstegnet (4). Det nye bokmerket kommer så opp i listen Tidligere definerte bokmerker. Du har nå laget et bokmerke av gjeldende kartutsnitt. I eksempelet under ser vi at det er laget to bokmerker fra før, Trogstad Nord og Ruud og Trogstad

7 Bruke bokmerkene Når du sitter med kartet og navigerer og vil tilbake kan du nå bruke bokmerkene du har laget. Klikk på den lille svarte pilen i Flytt til (1) nederst på skjermen. Velg så ønsket bokmerke (2) og klikk på (3) til høyre for bokmerkene. Kartet flytter seg nå til ønsket sted

8 Lagliste Kartet i Allma består av ulike lag av data som har forskjellig opprinnelse. Lagene med data kan du slå av og på i Lagliste. Øverst i kartlaglista finnes fem kartlag som er henta fra ulike offentlige WMS (Web Map Services) tjenester. Eiendomsgrenser fra Statens Kartverk, Naturtyper og Verneområder fra Naturbasen, Kulturminner fra Askeladden samt Artskart fra Artsdatabanken. Sistnevnte er registrerte forekomster av rødlistearter. Deretter kommer noen kartlag med Fagdata. Med unntak av laget bestandspunkt er dette lag du selv kan registrere og redigere ved hjelp av funksjonen Editor i verktøykassen Hjem. Dette er en måte å planlegge og ajourføre drifter (Se Allma brukerveiledning EDITOR). Under mappen Plandata finnes data og kartlag som hentes fra skogplandatabasen. FKB Vei/Vann hentes fra Kartverkets FKB-data. Arter viser trekkveger for vilt og artsforekomster. Norgeibilder og N5 Raster er bakgrunnsdata som også hentes fra offentlige karttjenester. N5 Raster viser Økonomisk Kart med blant annet høydekoter. NB: De forskjellige offentlige tjenestene som Naturtyper, Verneområder, Kulturminner, Artskart og Arter kan enkelte dager være ute av drift og dermed ikke vises i Allma Eiendom. Dette er opplysninger som må sjekkes i forbindelse med hogst. For å være sikker på at disse er operative og vises i kartet: Finn fram til områder der det er registrert forekomster, lagre dette i bokmerker, og sjekk disse når du bruker Allma for planlegging av drifter. 8

9 For å se hva som finnes i de ulike mappene klikker du på raden med lukket mappe. Dataene fra kartlagene vises med forskjellig symbolikk i kartet. Under laglista finner du Klikk på denne for å vise tegnforklaring. 9

10 Verktøykasse/menyvalg Verktøykassen finner du ovenfor kartet. Her finns forskjellige funksjoner samlede i fem ulike bokser (Navigasjon, Utvalg, Tegning, Prosjekt, Skriv ut, Hjem og Skog). Du blar enkelt imellom disse gjennom å trykke på verktøykassen. Når noen av disse fanene er valgt vil ordet verktøykasse bli borte og verktøylinjen du så i begynnelsen vil du finne under Hjem. Navigasjon Her finner du ulike funksjoner for å navigere i kartet, rask informasjon om forskjellige tema i kartet, mål arealer eller lengder mm: Zoom in og ut Flytt til neste eller forrige utsnitt Panorer Vise rutnett Bruk pilene for å flytte kartet nordlig, sydlig, østlig og vestlig retning Baren kan brukes til og zoome in og ut Zoom til fullt utsnitt Identifiser geoobjekter Zoom til angitte koordinater Måleverktøy. Brukes til å angi koordinater i et punkt, måle en lengde eller et areal. Ved å velge Navigasjon i verktøykassen får man opp ulike symboler som gjør det mulig bl.a. å forflytte seg rundt i kartet, zoome og endre målestokken ved å bruke forstørrelsesglassene ol. 10

11 Se på innholdet i bestand Du kan finne data om de enkelte bestand ved å bruke Bestandsmenyen (1). Den finner du i Hjemmenyen (2), og også i Skog (3) Klikk først på Bestandsmenyen (1) og dra så ut en liten firkant inne i bestandet ved å holde venstre museknapp nede mens du lager firkanten (4). Bestandsopplysningene kommer så opp som vist under. 11

12 Måleverktøy: Måle koordinat, lengde og areal I verktøykassen Navigasjon finner du måleverktøyet et punkt, måle en lengde eller at areal.. Her kan du velge å få opp koordinater for Punkt koordinater Linje lengde Polygon areal Før å bruke måleverktøyet klikker du først på punktet, linjen eller polygonen i målevinduet og deretter på det du hvil måle i kartet. Du må også velge hvilken enhet punktet, streken eller arealet skal vises i. For eksempel, kartenhet for et punkt (1), meter eller kilometer for en lengde og hektar eller kvadratkilometer for et areal (2). 12

13 Tegning Tegnefunksjonene kan du bruke til å tegne inn planlagte drifter, ungskogfelter, linjer mm. Merk: Det du tegner her blir ikke lagret til neste gang du logger deg inn. Tegnefunksjonen kan likevel være smart å bruke for å markere felter, for så å skrive ut kart til entreprenør/skogsarbeider mm. Kartfest tiltak: Velg Tegning i menyvalgene som vist under. Tegn inn aktuelt område ved å trykke på figuren for Tegn polygon (1). Farge velges fra fargeskalaen vist i rute nederst til venstre (2). Når du har valgt tiltaksfarge kan du tegne området ved å bruke venstre musetast. Avslutt tegning med dobbeltklikk

14 Skrive inn tekst i bildet Du kan legge inn tekst i kartet med tegnefunksjonen. Klikk symbolet for tekst (A) som vist under. Klikk så i bestandet (B) der du vil ha teksten plassert. I dialogboksen som kommer opp (C) skriver du så inn ønsket tekst og klikker overfør (D) teksten kommer så opp i kartet. Du kan velge annen tekstfarge, størrelse osv (E). Dette velger du til venstre i bildet før du klikker i kartet for plassering av teksten. A B E C D 14

15 Lag bilde for utskrift/ epost til entreprenør/skogsarbeider: Gå til Hjem (1) på menyen, velg deretter Show Export Map Image Panel (Vis eksporter kartbilde panel) (2). Du får opp en boks som heter Eksporter kartbilde (3). I boksen velger du jpeg (4) som format, og oppløsning Normal (5). Trykk deretter på Last ned bilde (6)

16 Skrive ut eller lagre bilde Se forrige side: etter at du klikket på ned (1) og velg deretter Åpne (2). får du opp bilde som vist under. Klikk så på Last 1 2 Bilde kommer så opp i Windows Fotovisning som vist under. Her kan du enten skrive ut (3), eller lagre kopi (4) som du deretter setter inn som vedlegg i epost (se neste side)

17 Filstruktur for lagrede bilder med mer Før du går videre med å Lagre bilde skal vi se på Filstruktur for lagrede bilder med mer. Ved aktiv bruk av Allma Eiendom vil du få behov for å lagre bilder, kartutsnitt, georefererte bilder til hogstmaskin osv. Det anbefales derfor at man tenker igjennom og lager et system av filmapper i Windows Utforsker lokalt på din PC. I bildet nedenfor ser du et eksempel på mappestruktur (1). 1 I eksempelet er det laget en hovedmappe for Allma i Mine dokumenter. Så er det laget undermapper for årstall, og deretter delmapper for Drifter og Kultur. Under drifter kan det være fornuftig å lage egne mapper for hver enkelt drift igjen, i dette tilfellet er det brukt kontraktsnummer og teignavn. 17

18 Nå har vi laget en mappestruktur og går tilbake til (4) s 16 for å lagre et bilde. Etter å ha klikket på lag en kopi kommer det opp en dialogboks (5) som vist under. Her finner du fram til mappene som gjennomgått forrige side, gir filen (standard navn er MapImage) riktig navn i (6) og klikker lagre (7)

19 Utskrift av kart med tegnforklaring Naviger deg til ønsket kartutsnitt og gå til menyvalget Skriv ut (1). Klikk på «Opprett kart for utskrift fra mal» (2). Dialogboksen Skriv ut mal kommer opp hvor du kan velge om du vil ha kart i A3 eller A4-format (3). Klikk så på (4) En ny dialogboks kommer opp hvor du klikker Last ned (5). Velg deretter Åpne (6) og kartet åpner seg i Windows Fotovisning. Se neste side for hvordan kartet ser ut. Se prosedyre for skrive ut eller lagre side

20 Slik ser kartene ut ved utskrift fra mal. 20

21 Eksportere georeferert bilde til hogstmaskin eller andre enheter Du kan ta ut et georeferert bilde som hogstmaskinen kan kjøre etter (de fleste maskiner har denne type utstyr i dag), eller bruke i en PDA. Navigèr til ønsket område i kartet. I hovedmenyen Verktøykasse eller Hjem klikk så på den venstre knappen for Export. Velg filtype. Jpeg brukes mest. Klikk for å markere for georeferert bilde. Dette gjør hogstmaskina i stand til å laste inn på skjermen i maskina og kjøre etter driftsområdet du har planlagt. Klikk for å laste ned bilde. Klikk igjen for å laste ned bildefil. Velg Lagre for å lagre filene på PC, som du senere sender på e-post til entreprenør. Et georeferert bilde er egentlig tre forskjellige filer som ligger pakket i en ZIP-fil. Alle tre må følge med videre til entreprenør. Tips: Lag deg eget filmappesystem for filer og bilder samt miljørapporter du eksporterer fra Allma Eiendom. Bruk filbehandler -programmet på din pc. Se avsnittet Filstruktur for lagrede bilder med mer (side 17). 21

22 Opplasting av filer fra hogstmaskin Bruke sporlogg/shape fil fra hogstmaskin som grunnlag for inntegning av bestand nytt bestand Lagre prosjekt Du kan bruke sporlogg fra hogstmaskin eventuelle andre Shape filer som støtte ved inntegning av nye bestand. Lagre først på din PC Shape filen det gjelder. NB en Shape fil består av flere filer, som alle må lagres på samme sted for å kunne tas i bruk. Velg Prosjekt i menyvalgene og klikk på Last opp Shape fil. Du får så opp dialogboksen Last opp Shape fil a (1) Lag et navn på drifta, for eksempel kontraktsnummer. (2) Klikk så på Bla gjennom og finn igjen dbf-filen på din PC. (3) Klikk Bla gjennom og finn igjen shp-filen. (4) Klikk Bla gjennom og finn igjen shx-filen. (5) Klikk så Bla gjennom og finn igjen prj-filen. 22

23 Klikk til slutt på Send (a). Du får nå opp sporloggen fra maskina som en grå strek i bestandet. Samtidig dukker dialogboksen Symboliser lag opp. Her kan du endre hvordan sporloggen vises i kartet. Dersom drifta har blitt endret av en eller annen grunn underveis kan du nå justere driftsområdet for oppdatering etter sporloggen fra maskina. Eller du kan tegne nytt bestand ut fra sporloggen uten å gå via driftsplanlegging på forhånd. Hente fram igjen lagret prosjekt Sporloggen er nå lagret som et prosjekt i Allma du kan hente opp igjen senere: Velg Prosjekt igjen i menyvalgene og klikk på Åpne prosjekt. Du får så opp denne dialogboksen: Klikk på Browse Server Prosjekt. Du får så opp en liste, finn igjen og klikk en gang på riktig prosjekt (samme som du lagret da du ga navn til Last opp Shape fil-se foregående side, i dette tilfelle Kontr_ ). Klikk deretter Åpne og kartet flytter automatisk til dette bestandet med maskinloggen synlig på kartet. 23

24 Søk Egendefinerte søk i bestandsparametre I menyvalgene (verktøykassen) velger du Skog og klikker på Søk (1) som vist under. 1 Vinduet Allma søk dukker nå opp på skjermen, hvor du velger BESTAND ALLMA PLAN (2) Her kan du nå bygge opp egendefinerte søk med flere parametre. De ulike parametrene du kan velge mellom vises ved å klikke på den svarte nedtrekkspilen (3) ved det enkelte parametervalg. Hvis du vil legge til flere søkeparametre klikker du på Legg til (4). Eksempelet viser søk hvor man er ute etter å finne eldre granbestand. Her er boniteringstre Gran valgt og alder er valgt å være eldre enn 90 år. Start søket ved å klikke på Kjør (5). Dialogboksen Allma søk forsvinner nå fra skjermen og bestandene som passer til søket blir markert i kartet (se neste bilde). 24

25 Egendefinerte søk forts. 1 2 Her vises bestandene som passet til søket (1) i kartet. Under Utvalg (2) vises søket, i dette tilfelle Bestand (5); hvilket betyr at det er 5 bestand som passer til søket. Klikk på Bestand (5) og du har forskjellige muligheter til å behandle søket videre: Kartet flyttes til utsøkte bestand (NB- kan hende du må zoome litt ut for å vise alle bestand i kartet) Markeringene av bestandene fjernes, søket ligger der fortsatt og du kan ta det fram senere igjen. Tabell med alle bestandene kommer fram på skjermen. Se ALLMA EIENDOM Kodelister ved søk i Bestand under brukerveiledning på Laste ned fil for import i Excel regneark (se neste side). 25

26 Søke ut og laste ned bestandslister for import i Excel regneark Dette kan du kjøre for alle søk og utvalg som til enhver tid vises under Utvalg (1) nederst til venstre i skjermbildet. Se forrige side for å klikke på opp klikk på Last ned (2) og deretter Lagre som (3).. I dialogboksen som kommer Dialogboksen Lagre som kommer så opp. Velg filplassering på din pc (jfr. Filstruktur for lagrede bilder med mer side 17) og klikk Lagre (4). 4 26

27 Start deretter programmet Microsoft Excel. Velg fanen Data (1) og deretter Fra Tekst (2). 2 1 Dialogboksen Importer tekstfil kommer opp. Finn fram til filen der du lagret den som vist i (4) på forrige side. I eksempelet her Bestand_gammel_gran. Klikk på filnavnet (5) og deretter Importer (6). 5 6 Dialogboksen Tekstimportveiviser trinn 1 til 3 kommer opp. Se etter at det er utfylt slik som vist på bildene og klikk Neste, Neste og Fullfør til slutt. 27

28 28

29 Svar tilslutt OK på denne: - og du får opp bestandsdataene i et nytt regneark. Nå kan du summere og drible med tallene som du vil. Lagre regnearket som du gjør når du jobber med Excel til vanlig. 29

30 Utsøk av inntil 500 bestand Du kan søke ut inntil 500 bestand for deretter å eksportere til Excel regneark. Velg «Skog» (1) fra menyvalgene og klikk på Søk etter Bestandspunkt med KommNr, GNR og BNR (2). I dialogboksen som så kommer opp; skriv inn ditt kommune nummer, gardsnummer og bruksnummer (NB Hovednummer for eiendommen, ikke Gnr/Bnr for den enkelte teig). 1 2 Merk: KommuneNr skal ha 4 siffer, i dette eksempelet 0528 som er Østre Toten. Gardsnummer tastes inn med 5 siffer i dette tilfelle er gardsnummeret 17. Bruksnummer skal tastes inn med 4 siffer, i dette tilfelle er bruksnummeret 23. Er du usikker på kommunenummeret gå til Klikk søk. Dersom din eiendom har mindre enn 500 bestand får du nå søkt ut en heldekkende bestandsliste for alle teigene. Alle bestandene (Inntill 500) er nå markert i kartet og du kan under Utvalg (3) gå videre med søket for eksport til CSV og Excel (se side 26). For å behandle denne listen videre i Excel trenger du ALLMA EIENDOM Kodelister ved søk i behandlingsforslag under brukerveiledning på 3 30

31 Søk i behandlingsforslag Her kan du søke deg fram til behandlingsforslag fra planlegger / taksator eller de behandlingsforslagene du selv har lagt inn ved ajourhold. 1 2 Velg Skog fra hovedmenyen (1) og klikk på Søk etter Bestandspunkt med Behandlingsforslag (2). I bildet som nå kommer opp kan du velge type behandling, se under. Klikk og hold med venstre musetast på skrollefeltet (3) for å navigere opp og ned i listen til du finner det du vil søke på. Når du har valgt behandlingsforslag (i eksemplet velges ungskogpleie) klikker du bestand vises nå i kartet- se neste side.. Aktuelle 3 31

32 Søk i behandlingsforslag forts: Her er bestandene med behandlingsforslag ungskogpleie markert med en lyseblå pin i kartet (1). For å se detaljer om bestandene; i Utvalg (2) velg Summary Report (3). Listen med utsøkte bestand kan også eksporteres til Excel ved å klikke på Export to CSV (se avsnittet Last ned fil for import i Excel regneark). I Summary Report og eksport til CSV vises bestandsopplysningene i kodeformat. Se ALLMA EIENDOM Kodelister ved søk i behandlingsforslag under brukerveiledning på 32

33 Utvalg Menyvalget «Utvalg» (1) gir deg mulighet til å plukke ut/ se på og lage rapporter for de forskjellige dataene i kartet, for eksempel summere kubikkmasse i nedslagsfeltet til en velteplass Knappene som kommer tilsyne i utvalg gir deg mulighet til å velge GEO objekter i kartet ved å klikke på punkt, velge med linje, tegne polygon eller ved å tegne rektangel. I dette eksempelet bruker vi «Velg geoobjekter med polygon» (2). Gå så til kartet og tegn området ved å klikke rundt i ytterkantene av området (3). Området du tegner blir symbolisert med en svart strek. Når du har kommet rundt; avslutt med dobbeltklikk. Du får nå opp denne dialogboksen: Se neste side. 33

34 2 1 I dialogboksen Utvalgsinnstillinger velger du hva slags data du vil se på innenfor området du har tegnet. Klikk på den svarte lille nedtrekkspilen til høyre for Mållag (1). Du får så opp listen over de forskjellige datalagene. I dette tilfellet velger vi Bestandspunkt. Klikk på «Kjør» (2). Bestandspunktene innenfor polygonet vi tegnet blir nå markert i kartet (3) og blir lagt til som et søk under utvalg (4). 3 4 Klikk på (Bestandpunkt(6) og du kan behandle søket videre ved å vise rapport, eksportere til Excel osv (se side 26). Prøv deg fram med andre typer data (1). 34

Brukerveiledning Kart i RMP

Brukerveiledning Kart i RMP Brukerveiledning Kart i RMP Du kommer inn i kartet fra skjemaet i Altinn eller estil. Her finner du: Veiledning Kartlagsliste Nedtrekksmenyer Verktøylinje Denne veiledningen omfatter: 1) Hvordan registrere

Detaljer

Brukerveiledning for Feiemodul

Brukerveiledning for Feiemodul Brukerveiledning for Feiemodul Litt om oppbygningen av feiemodulen Brukerveiledning for feiemodulen v.3 1-2 2013 Datamann AS Brukerveiledning for feiemodulen v.3 Litt om oppbygningen av feiemodulen Innhold

Detaljer

NVDB 123. Brukerveiledning. Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014

NVDB 123. Brukerveiledning. Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014 NVDB 123 Brukerveiledning Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014 Versjon 3.12.1 Oppdatert 15/8 2014 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 Hva er NVDB 123?... 5 1.2 Hvorfor denne brukerveilederen?... 5 2

Detaljer

Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden

Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden 15.07.2015 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Åpne data, og hvem kan se hvilken informasjon... 4 Oversikt over fanene i Askeladden... 4 Lokalitet...

Detaljer

Kom i gang med Jordplan

Kom i gang med Jordplan Kom i gang med Jordplan Hovedpunkter Innlogging Åpningsbildet Skifter Vekster Jordprøver Kalkplaner Gjødselplaner Lager Registrering av arbeid Sist oppdatert Mars 2013 Innholdsfortegnelse Jordplan... 3

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. 2012 Datamann AS

BRUKERVEILEDNING. 2012 Datamann AS BRUKERVEILEDNING 2012 Datamann AS Litt om oppbygningen av tilsynsmodulen Brukerveiledning for tilsynsmodul 2-2 2012 Datamann AS Brukerveiledning for tilsynsmodul Litt om oppbygningen av tilsynsmodulen

Detaljer

Nettveiledning for krets- og gruppesider

Nettveiledning for krets- og gruppesider Nettveiledning for krets- og gruppesider Versjon 30.01.2012 Gratulerer med nye nettsider! Sidene likner forbundets nettsider, men har et noe enklere uttrykk. Vi håper dere blir godt fornøyde med nettsiden.

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Sist revidert Oktober 2012 Innholdsfortegnelse Hva er JOINT ProsjektHotell?...3 Pålogging til JOINT ProsjektHotell...4 Hva er eroom plug-in?...5 Hvordan

Detaljer

Overblikk over kapittelet

Overblikk over kapittelet Overblikk over kapittelet 1 Opprette en Arbeidsbok I dette kapittelet skal vi lære hvordan man Oppretter arbeidsbøker. Tilpasser arbeidsbøker. Tilpasser regneark. Tilpasser programvinduet til Excel 2010.

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Nettveiledning for. krets- og gruppesider

Nettveiledning for. krets- og gruppesider Nettveiledning for krets- og gruppesider Versjon 18.02.2013 Innhold Support og spørsmål Denne veiledningen gir svar på mye, men det kan selvfølgelig dukke opp spørsmål likevel. 1. Idiums portalserver 4

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Brukermanual Idium portal 4.xx

Brukermanual Idium portal 4.xx Brukermanual Idium portal 4.xx Versjon 31.08.2012 - Beta_09.21 Gratulerer med nye nettsider! Vi håper og tror at dere vil bli fornøyd. Denne brukermanualen skal forklare det som er standard for portaløsninger

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no www.dfs.no/support. IT-kontakten i Telemark: telemark-it@samlag.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no www.dfs.no/support. IT-kontakten i Telemark: telemark-it@samlag. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer