Grunnkurs Agenda. Spørreskjema. Lansering. Analyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnkurs Agenda. Spørreskjema. Lansering. Analyse"

Transkript

1

2 Grunnkurs Agenda Spørreskjema Opprett prosjekt Spørreskjema Opprett nytt spørsmål Spørsmålstyper Svaralternativer Visuelt design Struktur og fleksibilitet Hopp Betingelser Word skjema Lansering Lanseringsoversikt Metodevalg invitasjon Kontaktgrupper Lansering av prosjekt Visning av besvarelser Utsendelse av påminnelser Eksport av besvarelser Andre funksjoner Analyse Introduksjon til analysedelen Totalrapport Redigere skalaer Gjennomsnitt & Base Åpne besvarelser Delrapporter Filter funksjon Kryssrapport Publisering av rapporter Excel rapporter

3 Grunnkurs Formål Opprett spørreskjema Håndtere opprettelse av simple spørreskjemaer Lanser undersøkelse Standard utsendelse av elektroniske undersøkelser Rapportér dine data Generering av standard rapporter (grafikker og tabeller)

4 Et gjør-det-selv app for alle brukere Alt avhengig av nettopp deres behov kan dere spesialisere dere i ESS påtre nivåer gjennom tre forskjellige typer kurs. 3 Avansert rapportering (Experienced) Grunnkurs (Beginner) Utarbeidelse av simple spørreskjemaer, samt etterfølgende lansering og standard rapportering Utarbeidelse/modifisering av mer avanserte spørreskjemaer samt utvidet analysering 1 2 Utvidet kurs (Intermediate) Utarbeidelse av rapporter som er spesialisert til nettopp din organisasjon

5

6 Hjelpefunksjoner Wiki

7 Hjelpefunksjoner Search

8 Hjelpefunksjoner Forum

9 Hjelpefunksjoner Blogg

10 Hjelpefunksjoner Video

11 Grunnkurs Login Login via Enalyzer.no Finn [login] i menyen. Velg [Enalyzer Survey Solution] Inntast brukernavn og adgangskode

12 Grunnkurs Prosjektoversikt

13

14 Grunnkurs Opprett prosjekt Øvelse 1 Opprett et prosjekt fra start.

15 Grunnkurs Undersøkelsesstruktur 1 invitasjon 2 Indledningstekst 3 Spørreskjema 4 Avslutningstekst

16 Grunnkurs Innledningstekst Hvor invitasjonsmailens primære formål er åvekke svarpersonens interesse for å klikke seg inn på selve undersøkelsen, skal innledningsteksten være med til åsikre A Høy besvarelsesprosent (At så mange som mulig gjennomfører undersøkelsen) Trygghet gjennom opplysning om undersøkelsens formål, anonymitet, bruk av undersøkelsens resultater osv. B Høy kvalitet i besvarelsene Svarpersonene gjøres kjent med eventuelle spesielle begreper, uttrykk, definisjoner, bruk av skalaer osv.

17 Grunnkurs Innledningstekst Øvelse 2 Opprett en velkomsttekst (Som den er skrevet i eksempelet i permen) B A A Tekstelement Opprettes med knappen [Tekst] B Innhold av tekstelementet Skriv en overskrift samt en kort beskrivelse av undersøkelsen denne beskrivelsen er det første som svarpersonen ser og leser

18 Tips Innledningstekst Generelle informasjoner kan tas med som: A B C Formål, generell veiledningi besvarelse av spørreskjema(bruk av skalaer) og anonymitet Mulighet for åholde pausei besvarelsen sin, gåtilbake i besvarelsen og/eller få skrevet ut besvarelsen sin Hvem man kan kontakte, hvis man har noen spørsmåleller er i tvilom noe

19 Grunnkurs Opprett nytt spørsmål Man får svar som man spør derfor er det viktig å: Velge den rette spørsmålstype Optimere bruken av de fasiliteteress tilbyr, såsom sideskift, tvang/ikke tvang på spørsmål osv. Være klar, presis, entydig og ikke minst lettforståelig i formuleringene Et spørreskjema bør ha en lengde på minutter Ellers kan det gåutover besvarelsesprosenten. Beregn derfor aldri lengden påbasis av antall spørgsmål, men påberegnet tid -et komplekst skjema påfåspørsmål kan reelt ta mye lengere tid enn et lengere skjema inneholdende meget enkle spørsmål

20 Grunnkurs Innledningstekst Hvor starter jeg? 1 Trykk på knappen [Spørsmål] 2 2 Angi en spørsmålstekst 3 Velg hvorvidt spørsmålet skal nummereres 4 Velg om det skal skiftes side etter spørsmålet Om spørsmålet skal besvares Tvang/Ikke tvang 6 Velg spørsmålstype 7 Trykk på knappen [Videre] 1 7

21 Grunnkurs Spørsmålstyper Hvilke spørsmålstyper finnes? 1 Single Svarpersonen kan kun velge ét av svaralternativene 2 Multippelt Svarpersonen kan velge flere av svaralternativene 3 Matrise Svarpersonen skal vurdere flere forhold eller utsagn påen skala (f.eks 1-5 eller Meget utilfreds, Utilfreds, Hverken/ eller, Tilfreds, Meget tilfreds) 4 3D Matrise Matrise med flere dimensjoner, typisk viktighet og enighet 5 Numerisk Numeriske spørsmål gir en eksakt tallverdi i analysen 6 Tekstfelt Tekstfelt brukes til åangi bakgrunnsdata som eksempelvis navn og adresse eller e-post adresse. Et tekstfelt kan kun være påén linje 7 Fritekst Fritekst anvendes på tekstspørsmål, hvor svarpersonen selv skal skrive besvarelsen sin

22 Grunnkurs Svaralternativer Øvelse 3 Opprett forskjellige spørsmål fra spørreskjemaet 1 Inntast svaralternativer Svaralternativer (Svar 1, Svar 2 osv. er bare eksempler - klikk i feltet for svaralternativer og de forsvinner) Ønskes et spørsmål som halvåpent Dvs. en rekke predefinerte svaralternativer + et avsluttende åpent svaralternativ markeres i Siste svaralternativ er fritekst 3 Lagre eventuelt i ditt eget bibliotek 3 4 Trykk på[ok] 4

23 Tips Svaralternativer A B C Bruk generelt ikke for mange forskjellige skalaer i det samme skjemaet. Det kan forvirre svarpersonen og gi uriktige svar. Hvis det er tvang pået spørsmål, er det viktig at samtlige svarmuligheterer tatt med. Dvs. at svarpersonen alltid har mulighet for ågi et korrekt svar for åkomme videre f.eks. Vet ikke, Ikke relevant for meg osv. Det måikke være overlapp mellom svaralternativene f.eks. på et aldersspørsmål (20-25 år, år osv.)

24 Grunnkurs Visuelt design av spørsmål Øvelse 4 Endre svartype fra loddrett til vannrett A Oppstilling Mulighet for åendre påoppstillingen av spørsmålet (f.eks. horisontalt/vertikalt, bruk av alternativknapper/ rulle-gardiner ) B Forskjellige muligheter Det er forskjellige designmuligheter alt etter spørsmålstype C Klikk på det ønskede spørsmål D Trykk på knappen [Design]

25 Tips Biblioteket Når man begynner ålagre spørsmål i biblioteket, kan det anbefales allerede fra starten åoppbygge sin egen struktur/sitt eget systemmht Emneoppdeling Inndeling etter spørsmålstype Inndeling etter undersøkelse

26 Grunnkurs Spørreskjemastruktur/fleksibilitet A B A Struktur i spørreskjemaet Spørreskjemaet opprettes i en trestruktur (administrators måte å se det på) B Overblikk Mulighet for åfået overblikk over skjemaet uten åskrive det ut. [ ]

27 Grunnkurs Spørreskjemastruktur/fleksibilitet Øvelse 5 Redigér et spørsmål og slett det etterfølgende A B C D A Kopier Hvis svarkategorier f.eks skal brukes igjen B Flytt C Slett Hvis en annen rekkefølge av spørreskjemaet ville være bedre Et eller flere markerte spørsmål slettes D Slett alle Sletter alt innhold i spørreskjemaet

28 Grunnkurs Hopp Hopp gjør det mulig å lage forgreninger i spørreskjemaet Hopper det samme som en simpel betingelse Svarpersonen får kun relevante spørsmål, avhengig av tidligere avgitte svar logisk spørreskjema Kan brukes til screening av svarpersoner

29 Grunnkurs Hopp Øvelse 6 Innsettelse av hopp 2 0 Marker spørsmålet, som du ønsker åhoppe fra 1 Knappen [Hopp] Trykk på knappen [Hopp] under fanen [Oppsett] 2 Velg svaralternativ Trykk på rullegardinen ved det svaralternativet som du ønsker at det skal hoppes fra 3 3 Angi hvor det skal hoppes til 4 Trykk på knappen [OK] 4 1

30 Grunnkurs Hopp Utarbeid først helespørreskjemaet før hoppene opprettes for å unngå feil og forglemmelser Hoppkan testes både ved å kjøre skjemaet gjennom eller under Vis Er det mange hopp i spørreskjemaet, bør det overveies, hvorvidt statusbaren skal være synlig for svarpersonen

31 Grunnkurs Visuelt design av skjemaet Øvelse 5 Sett inn logo og tilpasse fargevalg A B C D A Design generelt Et overblikk over alle delene av designet B Skrifter Velg mellom forskjellige fonter C Maler Velg evt. et predefinert tema D Vis Se en forhåndsvisning av ditt spørreskjemadesign

32 Grunnkurs Word-skjema Ønskes spørreskjemaet skrevet ut til svarpersoner uten adresse eller til gjennomlesing el. lignende, kan skjemaet genereres i Word-format. B A A Knappen [Word] Velg knappen [Word] under fanen [Oppsett] for å få generert skjemaet i Word-format B Lagre eller åpne skjemaet med det samme Angi hvorvidt du ønsker ålagre word-filen din eller om du vil se den med det samme

33

34 Grunnkurs Visuelt design av skjemaet Her styres alt med hensyn til utsendelse av undersøkelser. E A D B C F A Velg [Lansering] B Redigér -invitasjon C Lansér prosjektet E Påminnelser D Følg gjennomføringsstatistikk F Lukk, åpn eller slett lansering

35 Grunnkurs Metodevalg A B C Metodeangir, hvordan du vil kontakte kontaktgruppen din 1. invitasjon Alle personer mottar en invitasjon, hvor de bliver bedt om ådelta i din undersøkelse 2. Linkundersøkelse Link til spørreskjemaet genereres i systemet. Dette kan legges ut på hjemmeside som link eller pop-up invitasjonen gir den beste styring av undersøkelsen respondentene kan kun svare en gang

36 Grunnkurs Øvelse 8 Opprett og formuler en invitasjon B 2 A 1 Trykk på knappen [ ] 2 Formulér og påminnelse A Hvem skal være avsender? B Hvilken adresse skal benyttes? C C Formulering av emne og innhold D Bruk eventuelt flettefelter til [Fornavn] og [Etternavn] D 1

37 Tips invitasjon A B invitasjonen er det første, som svarpersonen ser. Den skal primært vekke svarpersonens interesse for ågåvidere og delta i undersøkelsen. Den skal ogsåskape trygghet omkring undersøkelsen hos svarpersonen. Punkter av betydning Anonymitet Varighet hvor lang tid tar det å besvare spørreskjemaet Deadline Formål og emne Evt. opplysninger om rapportering og det videre arbeidet med resultatene

38 Grunnkurs Opprett kontaktgruppe C B D A A Velg [Kontakter] B Velg [Gruppe] C Opprett en gruppe Velg navn og skriv dette i Kontaktgruppenavn D Trykk på[ok]

39 Grunnkurs Målgruppefil I større undersøkelser vil det være en stor fordel åimportere kontakter, i stedet for åtaste inn hver enkelt kontakt manuelt. Den fil, du importerer fra, skal ha et semikolondelt format, og som minimum inneholde Fornavn, Etternavn og . Om målgruppefiler 1 Kategoriene Fornavn, Etternavn og skal ståsom overskrifter i filen. (se eksempel) Formatet på filen skal være.txt eller.csv 2 3 Hver kolonnes overskrift angir en bakgrunnsopplysning. I kontaktgruppe filen kan du således ved svarpersonene liste alle de bakgrunnsopplysninger du har bruk for i undersøkelsen din. Bakgrunnsopplysningene vil du senere i arbeidet med analysen kunne bruke til skille ut data for enkelte grupper av svarpersoner.

40 Grunnkurs Import av kontaktgruppe.csv Øvelse 9 Velg invitasjon, delvis anonym undersøkelse og opprett en målgruppe med deg selv som deltager.. A C D B A Kontaktgruppe Marker den Kontaktgruppen, som du vil importere svarpersoner til B Trykk [Import] C Trykk [Se gjennom] D Trykk [OK]

41 Grunnkurs Lansering av prosjekt Øvelse 10 Lansér prosjekt (metode: delvis anonymitet) Trykk på[lanser] 3 Velg anonymitet 5 Velg kontaktgruppe 7 Prosjektet er lansert 2 Navngi lansering 4 Trykk [Videre] 6 Trykk [OK] 8 Trykk [OK]

42 Grunnkurs Visning av besvarelser Øvelse 11 Søk etter gjennomførte besvarelser trykk [Vis svar] Du kan vise svarpåen eller flere av de personer, som har deltatt i undersøkelsen. Dette er spesielt brukt i eksempelvis kundeundersøkelser, hvor avsenderen av undersøkelsen typisk gjerne vil se besvarelser for hver enkelt kunde. Hvordan gå frem? 1 Velg underfanen [Søk /svarpersoner] under fanen [Lansering] Spesifisér søket ditt og trykk på[søk] Markér de personene du ønsker åse besvarelsene til ved åsette en hakeved den/de pågjeldende person(er). Hvis ingen personer krysses av, ser man automatisk besvarelsene på alle personene i søket Klikk på[vis svar]i bunnmenyen. Et nytt vindu åpnes. I øverste bilde/ramme har du en oversikt over spørreskjemaet ditt. I nederste bilde/ramme har du alle besvarelsene listet en rekke per person. Du har nåmulighet til åsletteen respondent, nullstillebesvarelser eller eksportere data for de pågjeldende respondentene.

43 Grunnkurs Utsendelse av påminnelser Øvelse 12 Send en påminnelse Påminnelsermedfører at flere husker åbesvare en undersøkelse gir en høyere gjennomføringsprosent og dermed økt verdi i undersøkelsens resultater. Hvordan gå frem? 1 Velg underfanen [Søk /svarpersoner] under fanen [Lansering] Velg Ikke svart i rullemenyen og trykk på knappen [Søk] Velg fanen [Administrasjon] og klikk på knappen [Påminnelse]. Klikk på[ok].

44 Tips Utsendelse av påminnelser 1 Punkt 1 slettes af Simon Vær varsom med åsende ut for mange påminnelser 2 Send normalt høyst én. Svarpersonen måaldri føle seg forfulgt. 3 4 Husk alltid å sende påminnelser i denne rekkefølgen 1. Ufullstendige og 2. Ikke svart -pådenne måten risikerer man ikke, at svarpersoner får flere påminnelser. Punkter av betydning 7 Deadline 5 Anonymitet Varighet 6 Hvor lang tid tar det åbesvare. 8 9 Formål og emne Om rapporteringen Evt. opplysninger om rapportering og det videre arbeidet med resultatene.

45 Grunnkurs Eksport av besvarelser Øvelse 13 Eksportér datafil til Excel i tekstformat Foreta et søk 2 2 Eksportér svarene Aktivér fanen Marker respondentene med [Søk/Svarpersoner] og klikk hake og klikk på[excel Svar] på[søk]. under [Eksport]. 3 Velg formatet Velg mellom de forskjellige formater som du kan eksportere i. 4 Lagre Lagre eller motta filen via .

46 Grunnkurs Andre funksjoner Øvelse 14 Nullstill undersøkelsen og lansér en ny (metode: Link undersøkelse) A B A Lukk undersøkelsen Med knappen [Lukk] stoppes muligheten for besvarelse av spørreskjemaet. B Knappen [Slett] Sletter alle data, sådu kan foreta rettelser i spørreskejmaet og målgruppen. Anvendes typisk til åteste skjemaet, eller hvis en bestemt person skal starte på nytt.

47

48 Grunnkurs Introduksjon til analysedelen A B A Om Analysedelen Under fanebladet Analyse analyseres og rapporteres alle undersøkelsens data B Tekstelement Omfattende analysemuligheter med automatisk generering af presentasjonsklare rapporter. Resultater vises med tabeller og grafikk

49 Grunnkurs Totalrapport Trykk på Redigér 2 Navngi rapport 3 Trykk [OK] 4 Klikk på[kryss] 5 Velg rapporttype 6 Tilføy over frekvens Velg Standard Frekvens Rapport Totalrapport. 7 Trykk [OK]

50 Grunnkurs Redigér skalaer Variable 2 Spørsmål 3 Trykk på[definér] 1 Endre verdier Aktivér fanen [Variable] og klikk på[redigér]. Velg det spørsmålet du ønsker å redigere. Velg knappen [Definér] under rullemenyen. Utelukk Vet ikke av hensyn til gjennomsnitt.

51 Grunnkurs Statistikk Øvelse 15 Fjern Antall besvarelser fra alle tabeller. Vis gjennomsnitt på skalaspørsmål Mulighet for å tilføye/fjerne elementer i tabeller: Vis antall besvarelser (Base) Basen er det antall personer, som har deltatt i undersøkelsen (= antall intervjuer). Vis antall svar Antall er det antall besvarelser, som finnes i spørsmålet. Prosentvis beregning fordelingen av besvarelser i prosenter. Prosentene vises både i hver celle og som en total. Vis prosent Antall besvarelser på hvert svaralternativ i prosent. Middelverdi (gjennomsnitt), varians og standardavvik Du kan velge å inkludere middelverdi / gjennomsnitt i tabellen din. Dette har kun relevans ved skalaspørsmål. Bruk innstillinger på alle eksisterende objekter Hvis de statistiske opplysningene du nettopp har satt for et enkelt spørsmål, skal gjelde for alle spørsmål.

52

53 ERROR: stackunderflow OFFENDING COMMAND: ~ STACK:

Enalyzer Survey Solution Grunnkurs

Enalyzer Survey Solution Grunnkurs Enalyzer Survey Solution Grunnkurs FORMÅL- Bli i stand til å håndtere følgende faser: Spørreskjema Lage enkle spørreskjemaer Lansering/Gjennomføring Standard utsendelse av elektroniske undersøkelser Rapportering

Detaljer

Enalyzer Norge. Nice to know - ESS

Enalyzer Norge. Nice to know - ESS Enalyzer Norge Nice to know - ESS Oversikt Generelle tanker omkring spørsmålsformulering Typiske utfordringer ved de forskjellige spørsmålstyper Typiske utfordringer i lanseringsdelen Husk at folk gjør

Detaljer

ENALYZER FOR DUMMIES. LOGG INN med brukernavn og passord de fleste har epostadressen som brukernavn og etternavnet med stor forbokstav som passord.

ENALYZER FOR DUMMIES. LOGG INN med brukernavn og passord de fleste har epostadressen som brukernavn og etternavnet med stor forbokstav som passord. ENALYZER FOR DUMMIES LOGG INN med brukernavn og passord de fleste har epostadressen som brukernavn og etternavnet med stor forbokstav som passord. OPPRETTE NYTT PROSJEKT: Hvis du har noen prosjekter liggende

Detaljer

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE 1 1 Introduksjon...............3 2 Før du går i gang............4 2.1 Hvem skal undersøkelsen sendes til og hva vet du om dem på forhånd?...4 2.2 Hvilke spørsmål vil

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Brukermanual for LimeSurvey på HiOA

Brukermanual for LimeSurvey på HiOA Brukermanual for LimeSurvey på HiOA Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pålogging... 2 Endre passord... 2 Personlige innstillinger... 2 Opplæringsvideoer... 2 Spørreundersøkelsens hovedelementer... 3 Verktøylinjer...

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

Brukermanual for Questback

Brukermanual for Questback Brukermanual for Questback http://www.questback.no KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Bruksområder for Questback Det nettbaserte dataverktøyet Questback har flere bruksområder som er interessante

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Dokumentversion: 20130920A 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kapittel 1. Aktiver MV-Login administratorkonto... 5 Kapittel 2. Bruk MV-Login Administrasjon...

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Kom-i-gang-guide. 02.11.2015 www.easyfact.no

Kom-i-gang-guide. 02.11.2015 www.easyfact.no Kom-i-gang-guide 02.11.2015 www.easyfact.no Denne guiden viser deg steg for steg hvordan du kommer i gang med din første spørreundersøkesle i Easyfact. Skriv den ut og ha den ved siden av deg når du lager

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Teknisk brukerveiledning for KF BedreArbeidsplass. En gjennomgang av funksjonene i KF BedreArbeidsplass

Teknisk brukerveiledning for KF BedreArbeidsplass. En gjennomgang av funksjonene i KF BedreArbeidsplass Teknisk brukerveiledning for KF BedreArbeidsplass En gjennomgang av funksjonene i KF BedreArbeidsplass Revidert januar 2013 Innhold Kapittel 1 Bakgrunnsinformasjon... 4 Bruksområde... 4 Ord og uttrykk...

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0 2010 Assessio International AB. All rights reserved 1 1. Logg inn Koble deg opp til Internet Åpne nettleseren din og gå til ServiceFirst på: www.servicef.com.

Detaljer

Teknisk brukerveiledning for rapportverktøy. En gjennomgang av funksjonene i rapportverktøyet i bedrekommune.no

Teknisk brukerveiledning for rapportverktøy. En gjennomgang av funksjonene i rapportverktøyet i bedrekommune.no Teknisk brukerveiledning for rapportverktøy En gjennomgang av funksjonene i rapportverktøyet i bedrekommune.no Juli 2013 Innhold 1. Inngang og tilgang... 3 Inngang... 3 Tilgang... 3 2. Utvalg... 4 Velg

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual 1 Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual Oppdatert 14. februar 2010 Innholdfortegnelse Logg inn side 2 Arkfanen Arkiv side 3 Andre verktøy under arkfanen Arkiv side 4 Tilleggsinformasjon på en tilbakemelding

Detaljer

Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening

Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening Hvert utvalg er ansvarlig for å legge ut sine nyheter Case 1: Legge ut nyheter Case 2: Oppdater kalender LOGIN: www.moldeseilforening.no/admin Brukernavn/passord

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide 1 Få en profesjonell hjemmeside på få minutter GoMinisite nå: Sett deg foran PC en din, åpne nett-browseren din og skriv www.gominisite.no Fyll

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Hurtigveiledning Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Dette dokumentet er laget for å hjelpe deg med å administrere evalueringer på

Detaljer

Klæbu IL Hjemmeside Web-redaktører

Klæbu IL Hjemmeside Web-redaktører Klæbu IL Hjemmeside Web-redaktører Laget av AIDA AS Innhold Få brukernavn og passord.... 3 Endre passord.... 3 Medlemsregistret til Klæbu IL... 4 Redigere ditt medlemsskap... 4 Skjermbilder medlemsregister

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no Media Asset Management AS http://www.mam.no Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Hva er BrandMaker Markedsplanlegger?... 3 Hva trenger

Detaljer

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 3: Meldinger og rapporter

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 3: Meldinger og rapporter Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 3: Meldinger og rapporter Fylkesmannen har tatt utgangspunkt i Bestia Risk Consultings kursopplegg utarbeidet for DSB og videreutviklet/tilpasset dette. Innhold

Detaljer

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Fylkesmannen har tatt utgangspunkt i brukerdokumentasjonen til OneVoice og videreutviklet/tilpasset dette.

Detaljer

Bruk av testverktøyet i

Bruk av testverktøyet i Bruk av testverktøyet i Versjon 27.06.2007 Ansvarlig for dokumentet Multimediesenteret NTNU Forfatter Cecilie Aurvoll Introduksjon Testverktøyet i it s:learning er et hjelpemiddel for å gjennomføre tester

Detaljer

!!!!!!!!!! Kom i gang med. Noklus Diabetes! !!!!!!

!!!!!!!!!! Kom i gang med. Noklus Diabetes! !!!!!! Kom i gang med Noklus Diabetes Velkommen til Noklus Diabetes Noklus Diabetes er et fagsystem basert på standardiserte skjema. Hvert skjema er tilknyttet en bestemt pasientkontakt. Programmet gir også muligheter

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

Bruk av Domenia Norges AS Webmail

Bruk av Domenia Norges AS Webmail Bruk av Domenia Norges AS Webmail Domenia Norges webmail finner du på adressen http://webmail.domenia.no Hva trenger jeg? Du trenger en e-postkonto, samt brukernavn og passord til denne kontoen. Dersom

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

SurveyXact funksjonalitetsoversikt Versjon 6.3

SurveyXact funksjonalitetsoversikt Versjon 6.3 SurveyXact funksjonalitetsoversikt Versjon 6.3 Overordnet om SurveyXact Fleksibel, internettbasert software 100% internettbasert system Ingen lokale installasjoner av software eller utgifter til hardware

Detaljer

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden Dette dokumentet inneholder 1. Generell informasjon om Portable CV standarden 2. Import av portable CV hvis du har en WebCruiter-ID fra før. 3. Hvordan du kan benytte din WebCruiter CV-profil til å lage

Detaljer

Molde Seilforening. Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside. Versjon 1.2 10.08.11 GIR

Molde Seilforening. Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside. Versjon 1.2 10.08.11 GIR Molde Seilforening Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside Versjon 1.2 10.08.11 GIR Innhold 1. Introduksjon...2 2. Finne frem på hjemmesiden...2 3. Brukere frontend...3 3.1. Skrive

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Brukerveiledning 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Brukerveiledning 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Brukerveiledning 1 Oppstart av kurs Etter pålogging i DataPower Learning Online vises en oversikt over de kursene du har tilgang til. Etter hvert som du starter kursene

Detaljer

Brukerveiledning TravelLog. Elektronisk Kjørebok

Brukerveiledning TravelLog. Elektronisk Kjørebok Brukerveiledning TravelLog Elektronisk Kjørebok Innhold Side 3 1. Introduksjon Side 3 2. Log in Side 4 3. Åpningssiden Side 5-6 4. Innstillinger Side 7 5. Kjøreboken Side 7 5.1 Månedsoversikt Side 8 5.2

Detaljer

hypernet Kommunikasjon Brukermanual

hypernet Kommunikasjon Brukermanual hypernet Kommunikasjon Brukermanual Innholdsfortegnelse Brukersignaturer... 3 Meldinger... 6 Meldinger... 6 Maler... 7 Opprette ny melding... 8 Side 1: Grunnleggende informasjon... 8 Side 2: Mottakere...

Detaljer

ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014

ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014 ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014 1 Overføre e-post til fra Outlook til egen sak i ephorte 1. Klikk på vis felt for saker i ephortemenyen i Outlook. 2. Da vises

Detaljer

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data PC-AXIS-2006 Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data 04.01.2007 Innledning Nyheter i PC-Axis 2006 Nyhet i PC-Axis 2006 - En funksjon for innspilling av aktiviteter gjordt i PC-Axis som

Detaljer

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene.

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene. KS Læring Slik kommer du i gang LES DETTE FØRST FOR GENERELL FORSTÅELSE: Innledning: Hvordan fungerer nettkursformatet? I nettkursformatet vil brukerne se en blokk/meny til venstre med kursinnholdet (når

Detaljer

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring Behandling av dokumenter i Microsoft Word En rask innføring Forord Denne guiden er utformet av Orakeltjenesten ved Dragvoll som en enkel innføring i grunnleggende funksjoner i Word for å hjelpe studenter

Detaljer

Lærerveiledning. Lærerveiledning for Speedadmin

Lærerveiledning. Lærerveiledning for Speedadmin Lærerveiledning Lærerveiledning for Speedadmin redigert januar 2015 1 Generelt Lærerveiledning Denne brukerveiledningen er en kort gjennomgang av de mest brukte lærerfunksjonene i Speedadmin. utdypende

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 Excel Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 1 Excel: Basisfunksjoner Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav) og vannrette

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Kom i gang med SurveyXact 7.2

Kom i gang med SurveyXact 7.2 Kom i gang med SurveyXact 7.2 1 Innhold 1. Huset... 4 2. Opprett spørreskjema i SmartDesigner... 6 3. Test av spørreskjemaet... 10 4. Lag bakgrunnsskjema i SmartDesigner... 11 5. Diverse mindre øvelser

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Introduksjon til Telltur

Introduksjon til Telltur Introduksjon til Telltur DEL 1. Hvordan opprette en Telltur bruker DEL 2. Finn turmål DEL 3. Registrering av tur DEL 4. Hvordan opprette og endre brukere for andre DEL 5. Hvordan opprette en Kommune side

Detaljer

Mystery Shopping. på mobilen. Brukermanual til MobiAudit for observatører som skal utføre oppdrag for SeeYou AS.

Mystery Shopping. på mobilen. Brukermanual til MobiAudit for observatører som skal utføre oppdrag for SeeYou AS. Mystery Shopping på mobilen Brukermanual til MobiAudit for observatører som skal utføre oppdrag for SeeYou AS. Bruksanvisning Dette er en veiledning for registrering av mystery shopping resultater via

Detaljer

Hjemmesidemanual. Pa logging. Innholdsfortegnelse

Hjemmesidemanual. Pa logging. Innholdsfortegnelse Hjemmesidemanual Innholdsfortegnelse Pålogging... - 1 - Logg på din hjemmeside og generell support info... - 2 - Kontrollpanel... - 3 - Oppdatering av profil opplysninger... - 3 - Meny... - 4 - Menypunkter...

Detaljer

Kom i gang med E-Site

Kom i gang med E-Site Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i adminsider...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt passord...3

Detaljer

SuperUser Manual. Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010

SuperUser Manual. Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 SuperUser Manual Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 Om dette dokumentet Dette dokumentet beskriver de funksjonene i SecureAware som en superbruker vanligvis

Detaljer

Merk deg tilbudsfristen og andre frister, og gjør deg godt kjent med kunngjøringen og alle de vedlagte dokumentene.

Merk deg tilbudsfristen og andre frister, og gjør deg godt kjent med kunngjøringen og alle de vedlagte dokumentene. 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Brukermanual. gostudyit.com

Brukermanual. gostudyit.com Brukermanual gostudyit.com Innhold DEL 1 03 Opprette konto DEL 2 04 Din egen startside 05 Innstillinger 05 Notat 07 Inviter venner til ditt nettverk 08 Finn din skolegård DEL 3 09 Lag en skolegård 11 Adminstrasjonspanel

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import)

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) ! Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) Her kan du lese en enkel guide >l hvordan du håndterer resultater.! 1 Innhold Innhold 2 1. Resultatoversikt... 12

Detaljer

BRUKERMANUAL GOSTUDYIT.COM

BRUKERMANUAL GOSTUDYIT.COM BRUKERMANUAL GOSTUDYIT.COM Innhold Kapittel 1 Opprette konto... 1 Kapittel 2 Din egen startside... 2 Innstillinger... 3 Notat... 3 Inviter venner til ditt nettverk... 5 Finn din skolegård... 7 Kapittel

Detaljer

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Åpning av filer: Velg mappeikonet på verktøylinjen øverst, du vil da få opp browseren. Velg dokumentet du ønsker og velg knappen åpne. Dokumentet som du har

Detaljer

hypernet Kommunikasjon

hypernet Kommunikasjon hypernet Kommunikasjon 1 hypernet Kommunikasjon hypernet Kommunikasjon gir brukeren mulighet til å lage og sende SMS- og epostmeldinger til grupper eller enkeltpersoner (elever/lærere/foresatte etc). Kontaktinformasjon

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

16 Excel triks det er smart å kunne

16 Excel triks det er smart å kunne 16 Excel triks det er smart å kunne Viste du at: Det er mer en 300 funksjoner i Excel. Den første versjonen av Excel ble laget til Macintosh i 1985 Det er mer en 200 hurtigtaster i Excel ProCloud sammen

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Teknisk brukerveiledning for rapportverktøy. En gjennomgang av funksjonene i rapportverktøyet i bedrekommune.no

Teknisk brukerveiledning for rapportverktøy. En gjennomgang av funksjonene i rapportverktøyet i bedrekommune.no Teknisk brukerveiledning for rapportverktøy En gjennomgang av funksjonene i rapportverktøyet i bedrekommune.no Revidert oktober 2013 Innhold 1. Inngang og tilgang... 3 Inngang... 3 Tilgang... 3 2. Utvalg...

Detaljer

CustomPublish.com. Brukere. Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish

CustomPublish.com. Brukere. Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish CustomPublish.com Brukere Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish Innhold 1. Innledning 2. Ny brukergruppe 3. Ny bruker 4. Forfattere 5. Bruk 1. Innledning Når du klikker på «brukere» i administrasjonen,

Detaljer

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges:

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges: Notat Denne «oppskriften» er basert på erfaringer om hva som går bra når en benytter Word til å lage navigasjonsdiagrammer. Det finnes sikkert andre måter som også gir et brukbart resultat. Det er bare

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

Komme i gang med. Outlook Web Access

Komme i gang med. Outlook Web Access Komme i gang med Outlook Web Access Innhold: Sende e-post... 2 Sette inn et vedlegg i e-postmeldingen... 5 Sette inn en avtale i kalender... 8 Sende en møteinnkalling...10 Kontakter...12 Lage en ny kontakt...13

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Felles verktøy for prosjektstyring

Felles verktøy for prosjektstyring Felles verktøy for prosjektstyring Hvordan komme i gang? It-avdelingen har nå installert og etablert rutiner for prosjekt.uib.no som er et web-basert prosjektstyringsverktøy som kan bidra til bedre informasjonsflyt

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

WordPress.com: Enkel bruksanvisning for blogging

WordPress.com: Enkel bruksanvisning for blogging WordPress.com: Enkel bruksanvisning for blogging TIPS: Søk frem eventuelle bilder og lenker du skal benytte før du begynner å blogge. Eller arbeid med flere vinduer (eller faner) av nettleseren åpen samtidig.

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

hypernet Kommunikasjon

hypernet Kommunikasjon hypernet Kommunikasjon Brukermanual 1 Innhold hypernet Kommunikasjon... 3 Systemkrav... 4 Generelt om meldinger og maler... 5 Meldinger... 5 Ny melding... 5 Redigere melding... 6 Vis melding... 6 Kopier

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Utkast. Publiseringsløsning. Brukerdokumentasjon ez Publish. Logge på Gå inn på: http://www.mrfylke.no/mrfylke_admin

Utkast. Publiseringsløsning. Brukerdokumentasjon ez Publish. Logge på Gå inn på: http://www.mrfylke.no/mrfylke_admin Brukerdokumentasjon ez Publish Publiseringsløsning Utkast Opprett nytt menypunkt (mappe)... 2 Legg til kontaktpersoner... 5 Sett inn bilde... 6 Sett inn notiser... 8 Opprett nyhetsartikkel... 11 Last inn

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKSJON... 4 2. KALENDER... 5 2.1. VALG PÅ VERKTØYLINJEN...

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

Teknisk brukerveiledning 10-FAKTOR KS medarbeiderundersøkelse

Teknisk brukerveiledning 10-FAKTOR KS medarbeiderundersøkelse Teknisk brukerveiledning 10-FAKTOR KS medarbeiderundersøkelse Brukerveiledning for administratorer og rapportbrukere. 2015 For faglige veiledere, besøk www.10faktor.no Innhold 1. Pålogging... 3 1.1 Påloggingsside...

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

16 Excel triks det er smart å kunne

16 Excel triks det er smart å kunne Viste du at: 16 Excel triks det er smart å kunne Det er mer en 300 funksjoner i Excel. Den første versjonen av Excel ble laget til Macintosh i 1985 Det er mer en 200 hurtigtaster i Excel ProCloud sammen

Detaljer