Grunnkurs Agenda. Spørreskjema. Lansering. Analyse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnkurs Agenda. Spørreskjema. Lansering. Analyse"

Transkript

1

2 Grunnkurs Agenda Spørreskjema Opprett prosjekt Spørreskjema Opprett nytt spørsmål Spørsmålstyper Svaralternativer Visuelt design Struktur og fleksibilitet Hopp Betingelser Word skjema Lansering Lanseringsoversikt Metodevalg invitasjon Kontaktgrupper Lansering av prosjekt Visning av besvarelser Utsendelse av påminnelser Eksport av besvarelser Andre funksjoner Analyse Introduksjon til analysedelen Totalrapport Redigere skalaer Gjennomsnitt & Base Åpne besvarelser Delrapporter Filter funksjon Kryssrapport Publisering av rapporter Excel rapporter

3 Grunnkurs Formål Opprett spørreskjema Håndtere opprettelse av simple spørreskjemaer Lanser undersøkelse Standard utsendelse av elektroniske undersøkelser Rapportér dine data Generering av standard rapporter (grafikker og tabeller)

4 Et gjør-det-selv app for alle brukere Alt avhengig av nettopp deres behov kan dere spesialisere dere i ESS påtre nivåer gjennom tre forskjellige typer kurs. 3 Avansert rapportering (Experienced) Grunnkurs (Beginner) Utarbeidelse av simple spørreskjemaer, samt etterfølgende lansering og standard rapportering Utarbeidelse/modifisering av mer avanserte spørreskjemaer samt utvidet analysering 1 2 Utvidet kurs (Intermediate) Utarbeidelse av rapporter som er spesialisert til nettopp din organisasjon

5

6 Hjelpefunksjoner Wiki

7 Hjelpefunksjoner Search

8 Hjelpefunksjoner Forum

9 Hjelpefunksjoner Blogg

10 Hjelpefunksjoner Video

11 Grunnkurs Login Login via Enalyzer.no Finn [login] i menyen. Velg [Enalyzer Survey Solution] Inntast brukernavn og adgangskode

12 Grunnkurs Prosjektoversikt

13

14 Grunnkurs Opprett prosjekt Øvelse 1 Opprett et prosjekt fra start.

15 Grunnkurs Undersøkelsesstruktur 1 invitasjon 2 Indledningstekst 3 Spørreskjema 4 Avslutningstekst

16 Grunnkurs Innledningstekst Hvor invitasjonsmailens primære formål er åvekke svarpersonens interesse for å klikke seg inn på selve undersøkelsen, skal innledningsteksten være med til åsikre A Høy besvarelsesprosent (At så mange som mulig gjennomfører undersøkelsen) Trygghet gjennom opplysning om undersøkelsens formål, anonymitet, bruk av undersøkelsens resultater osv. B Høy kvalitet i besvarelsene Svarpersonene gjøres kjent med eventuelle spesielle begreper, uttrykk, definisjoner, bruk av skalaer osv.

17 Grunnkurs Innledningstekst Øvelse 2 Opprett en velkomsttekst (Som den er skrevet i eksempelet i permen) B A A Tekstelement Opprettes med knappen [Tekst] B Innhold av tekstelementet Skriv en overskrift samt en kort beskrivelse av undersøkelsen denne beskrivelsen er det første som svarpersonen ser og leser

18 Tips Innledningstekst Generelle informasjoner kan tas med som: A B C Formål, generell veiledningi besvarelse av spørreskjema(bruk av skalaer) og anonymitet Mulighet for åholde pausei besvarelsen sin, gåtilbake i besvarelsen og/eller få skrevet ut besvarelsen sin Hvem man kan kontakte, hvis man har noen spørsmåleller er i tvilom noe

19 Grunnkurs Opprett nytt spørsmål Man får svar som man spør derfor er det viktig å: Velge den rette spørsmålstype Optimere bruken av de fasiliteteress tilbyr, såsom sideskift, tvang/ikke tvang på spørsmål osv. Være klar, presis, entydig og ikke minst lettforståelig i formuleringene Et spørreskjema bør ha en lengde på minutter Ellers kan det gåutover besvarelsesprosenten. Beregn derfor aldri lengden påbasis av antall spørgsmål, men påberegnet tid -et komplekst skjema påfåspørsmål kan reelt ta mye lengere tid enn et lengere skjema inneholdende meget enkle spørsmål

20 Grunnkurs Innledningstekst Hvor starter jeg? 1 Trykk på knappen [Spørsmål] 2 2 Angi en spørsmålstekst 3 Velg hvorvidt spørsmålet skal nummereres 4 Velg om det skal skiftes side etter spørsmålet Om spørsmålet skal besvares Tvang/Ikke tvang 6 Velg spørsmålstype 7 Trykk på knappen [Videre] 1 7

21 Grunnkurs Spørsmålstyper Hvilke spørsmålstyper finnes? 1 Single Svarpersonen kan kun velge ét av svaralternativene 2 Multippelt Svarpersonen kan velge flere av svaralternativene 3 Matrise Svarpersonen skal vurdere flere forhold eller utsagn påen skala (f.eks 1-5 eller Meget utilfreds, Utilfreds, Hverken/ eller, Tilfreds, Meget tilfreds) 4 3D Matrise Matrise med flere dimensjoner, typisk viktighet og enighet 5 Numerisk Numeriske spørsmål gir en eksakt tallverdi i analysen 6 Tekstfelt Tekstfelt brukes til åangi bakgrunnsdata som eksempelvis navn og adresse eller e-post adresse. Et tekstfelt kan kun være påén linje 7 Fritekst Fritekst anvendes på tekstspørsmål, hvor svarpersonen selv skal skrive besvarelsen sin

22 Grunnkurs Svaralternativer Øvelse 3 Opprett forskjellige spørsmål fra spørreskjemaet 1 Inntast svaralternativer Svaralternativer (Svar 1, Svar 2 osv. er bare eksempler - klikk i feltet for svaralternativer og de forsvinner) Ønskes et spørsmål som halvåpent Dvs. en rekke predefinerte svaralternativer + et avsluttende åpent svaralternativ markeres i Siste svaralternativ er fritekst 3 Lagre eventuelt i ditt eget bibliotek 3 4 Trykk på[ok] 4

23 Tips Svaralternativer A B C Bruk generelt ikke for mange forskjellige skalaer i det samme skjemaet. Det kan forvirre svarpersonen og gi uriktige svar. Hvis det er tvang pået spørsmål, er det viktig at samtlige svarmuligheterer tatt med. Dvs. at svarpersonen alltid har mulighet for ågi et korrekt svar for åkomme videre f.eks. Vet ikke, Ikke relevant for meg osv. Det måikke være overlapp mellom svaralternativene f.eks. på et aldersspørsmål (20-25 år, år osv.)

24 Grunnkurs Visuelt design av spørsmål Øvelse 4 Endre svartype fra loddrett til vannrett A Oppstilling Mulighet for åendre påoppstillingen av spørsmålet (f.eks. horisontalt/vertikalt, bruk av alternativknapper/ rulle-gardiner ) B Forskjellige muligheter Det er forskjellige designmuligheter alt etter spørsmålstype C Klikk på det ønskede spørsmål D Trykk på knappen [Design]

25 Tips Biblioteket Når man begynner ålagre spørsmål i biblioteket, kan det anbefales allerede fra starten åoppbygge sin egen struktur/sitt eget systemmht Emneoppdeling Inndeling etter spørsmålstype Inndeling etter undersøkelse

26 Grunnkurs Spørreskjemastruktur/fleksibilitet A B A Struktur i spørreskjemaet Spørreskjemaet opprettes i en trestruktur (administrators måte å se det på) B Overblikk Mulighet for åfået overblikk over skjemaet uten åskrive det ut. [ ]

27 Grunnkurs Spørreskjemastruktur/fleksibilitet Øvelse 5 Redigér et spørsmål og slett det etterfølgende A B C D A Kopier Hvis svarkategorier f.eks skal brukes igjen B Flytt C Slett Hvis en annen rekkefølge av spørreskjemaet ville være bedre Et eller flere markerte spørsmål slettes D Slett alle Sletter alt innhold i spørreskjemaet

28 Grunnkurs Hopp Hopp gjør det mulig å lage forgreninger i spørreskjemaet Hopper det samme som en simpel betingelse Svarpersonen får kun relevante spørsmål, avhengig av tidligere avgitte svar logisk spørreskjema Kan brukes til screening av svarpersoner

29 Grunnkurs Hopp Øvelse 6 Innsettelse av hopp 2 0 Marker spørsmålet, som du ønsker åhoppe fra 1 Knappen [Hopp] Trykk på knappen [Hopp] under fanen [Oppsett] 2 Velg svaralternativ Trykk på rullegardinen ved det svaralternativet som du ønsker at det skal hoppes fra 3 3 Angi hvor det skal hoppes til 4 Trykk på knappen [OK] 4 1

30 Grunnkurs Hopp Utarbeid først helespørreskjemaet før hoppene opprettes for å unngå feil og forglemmelser Hoppkan testes både ved å kjøre skjemaet gjennom eller under Vis Er det mange hopp i spørreskjemaet, bør det overveies, hvorvidt statusbaren skal være synlig for svarpersonen

31 Grunnkurs Visuelt design av skjemaet Øvelse 5 Sett inn logo og tilpasse fargevalg A B C D A Design generelt Et overblikk over alle delene av designet B Skrifter Velg mellom forskjellige fonter C Maler Velg evt. et predefinert tema D Vis Se en forhåndsvisning av ditt spørreskjemadesign

32 Grunnkurs Word-skjema Ønskes spørreskjemaet skrevet ut til svarpersoner uten adresse eller til gjennomlesing el. lignende, kan skjemaet genereres i Word-format. B A A Knappen [Word] Velg knappen [Word] under fanen [Oppsett] for å få generert skjemaet i Word-format B Lagre eller åpne skjemaet med det samme Angi hvorvidt du ønsker ålagre word-filen din eller om du vil se den med det samme

33

34 Grunnkurs Visuelt design av skjemaet Her styres alt med hensyn til utsendelse av undersøkelser. E A D B C F A Velg [Lansering] B Redigér -invitasjon C Lansér prosjektet E Påminnelser D Følg gjennomføringsstatistikk F Lukk, åpn eller slett lansering

35 Grunnkurs Metodevalg A B C Metodeangir, hvordan du vil kontakte kontaktgruppen din 1. invitasjon Alle personer mottar en invitasjon, hvor de bliver bedt om ådelta i din undersøkelse 2. Linkundersøkelse Link til spørreskjemaet genereres i systemet. Dette kan legges ut på hjemmeside som link eller pop-up invitasjonen gir den beste styring av undersøkelsen respondentene kan kun svare en gang

36 Grunnkurs Øvelse 8 Opprett og formuler en invitasjon B 2 A 1 Trykk på knappen [ ] 2 Formulér og påminnelse A Hvem skal være avsender? B Hvilken adresse skal benyttes? C C Formulering av emne og innhold D Bruk eventuelt flettefelter til [Fornavn] og [Etternavn] D 1

37 Tips invitasjon A B invitasjonen er det første, som svarpersonen ser. Den skal primært vekke svarpersonens interesse for ågåvidere og delta i undersøkelsen. Den skal ogsåskape trygghet omkring undersøkelsen hos svarpersonen. Punkter av betydning Anonymitet Varighet hvor lang tid tar det å besvare spørreskjemaet Deadline Formål og emne Evt. opplysninger om rapportering og det videre arbeidet med resultatene

38 Grunnkurs Opprett kontaktgruppe C B D A A Velg [Kontakter] B Velg [Gruppe] C Opprett en gruppe Velg navn og skriv dette i Kontaktgruppenavn D Trykk på[ok]

39 Grunnkurs Målgruppefil I større undersøkelser vil det være en stor fordel åimportere kontakter, i stedet for åtaste inn hver enkelt kontakt manuelt. Den fil, du importerer fra, skal ha et semikolondelt format, og som minimum inneholde Fornavn, Etternavn og . Om målgruppefiler 1 Kategoriene Fornavn, Etternavn og skal ståsom overskrifter i filen. (se eksempel) Formatet på filen skal være.txt eller.csv 2 3 Hver kolonnes overskrift angir en bakgrunnsopplysning. I kontaktgruppe filen kan du således ved svarpersonene liste alle de bakgrunnsopplysninger du har bruk for i undersøkelsen din. Bakgrunnsopplysningene vil du senere i arbeidet med analysen kunne bruke til skille ut data for enkelte grupper av svarpersoner.

40 Grunnkurs Import av kontaktgruppe.csv Øvelse 9 Velg invitasjon, delvis anonym undersøkelse og opprett en målgruppe med deg selv som deltager.. A C D B A Kontaktgruppe Marker den Kontaktgruppen, som du vil importere svarpersoner til B Trykk [Import] C Trykk [Se gjennom] D Trykk [OK]

41 Grunnkurs Lansering av prosjekt Øvelse 10 Lansér prosjekt (metode: delvis anonymitet) Trykk på[lanser] 3 Velg anonymitet 5 Velg kontaktgruppe 7 Prosjektet er lansert 2 Navngi lansering 4 Trykk [Videre] 6 Trykk [OK] 8 Trykk [OK]

42 Grunnkurs Visning av besvarelser Øvelse 11 Søk etter gjennomførte besvarelser trykk [Vis svar] Du kan vise svarpåen eller flere av de personer, som har deltatt i undersøkelsen. Dette er spesielt brukt i eksempelvis kundeundersøkelser, hvor avsenderen av undersøkelsen typisk gjerne vil se besvarelser for hver enkelt kunde. Hvordan gå frem? 1 Velg underfanen [Søk /svarpersoner] under fanen [Lansering] Spesifisér søket ditt og trykk på[søk] Markér de personene du ønsker åse besvarelsene til ved åsette en hakeved den/de pågjeldende person(er). Hvis ingen personer krysses av, ser man automatisk besvarelsene på alle personene i søket Klikk på[vis svar]i bunnmenyen. Et nytt vindu åpnes. I øverste bilde/ramme har du en oversikt over spørreskjemaet ditt. I nederste bilde/ramme har du alle besvarelsene listet en rekke per person. Du har nåmulighet til åsletteen respondent, nullstillebesvarelser eller eksportere data for de pågjeldende respondentene.

43 Grunnkurs Utsendelse av påminnelser Øvelse 12 Send en påminnelse Påminnelsermedfører at flere husker åbesvare en undersøkelse gir en høyere gjennomføringsprosent og dermed økt verdi i undersøkelsens resultater. Hvordan gå frem? 1 Velg underfanen [Søk /svarpersoner] under fanen [Lansering] Velg Ikke svart i rullemenyen og trykk på knappen [Søk] Velg fanen [Administrasjon] og klikk på knappen [Påminnelse]. Klikk på[ok].

44 Tips Utsendelse av påminnelser 1 Punkt 1 slettes af Simon Vær varsom med åsende ut for mange påminnelser 2 Send normalt høyst én. Svarpersonen måaldri føle seg forfulgt. 3 4 Husk alltid å sende påminnelser i denne rekkefølgen 1. Ufullstendige og 2. Ikke svart -pådenne måten risikerer man ikke, at svarpersoner får flere påminnelser. Punkter av betydning 7 Deadline 5 Anonymitet Varighet 6 Hvor lang tid tar det åbesvare. 8 9 Formål og emne Om rapporteringen Evt. opplysninger om rapportering og det videre arbeidet med resultatene.

45 Grunnkurs Eksport av besvarelser Øvelse 13 Eksportér datafil til Excel i tekstformat Foreta et søk 2 2 Eksportér svarene Aktivér fanen Marker respondentene med [Søk/Svarpersoner] og klikk hake og klikk på[excel Svar] på[søk]. under [Eksport]. 3 Velg formatet Velg mellom de forskjellige formater som du kan eksportere i. 4 Lagre Lagre eller motta filen via .

46 Grunnkurs Andre funksjoner Øvelse 14 Nullstill undersøkelsen og lansér en ny (metode: Link undersøkelse) A B A Lukk undersøkelsen Med knappen [Lukk] stoppes muligheten for besvarelse av spørreskjemaet. B Knappen [Slett] Sletter alle data, sådu kan foreta rettelser i spørreskejmaet og målgruppen. Anvendes typisk til åteste skjemaet, eller hvis en bestemt person skal starte på nytt.

47

48 Grunnkurs Introduksjon til analysedelen A B A Om Analysedelen Under fanebladet Analyse analyseres og rapporteres alle undersøkelsens data B Tekstelement Omfattende analysemuligheter med automatisk generering af presentasjonsklare rapporter. Resultater vises med tabeller og grafikk

49 Grunnkurs Totalrapport Trykk på Redigér 2 Navngi rapport 3 Trykk [OK] 4 Klikk på[kryss] 5 Velg rapporttype 6 Tilføy over frekvens Velg Standard Frekvens Rapport Totalrapport. 7 Trykk [OK]

50 Grunnkurs Redigér skalaer Variable 2 Spørsmål 3 Trykk på[definér] 1 Endre verdier Aktivér fanen [Variable] og klikk på[redigér]. Velg det spørsmålet du ønsker å redigere. Velg knappen [Definér] under rullemenyen. Utelukk Vet ikke av hensyn til gjennomsnitt.

51 Grunnkurs Statistikk Øvelse 15 Fjern Antall besvarelser fra alle tabeller. Vis gjennomsnitt på skalaspørsmål Mulighet for å tilføye/fjerne elementer i tabeller: Vis antall besvarelser (Base) Basen er det antall personer, som har deltatt i undersøkelsen (= antall intervjuer). Vis antall svar Antall er det antall besvarelser, som finnes i spørsmålet. Prosentvis beregning fordelingen av besvarelser i prosenter. Prosentene vises både i hver celle og som en total. Vis prosent Antall besvarelser på hvert svaralternativ i prosent. Middelverdi (gjennomsnitt), varians og standardavvik Du kan velge å inkludere middelverdi / gjennomsnitt i tabellen din. Dette har kun relevans ved skalaspørsmål. Bruk innstillinger på alle eksisterende objekter Hvis de statistiske opplysningene du nettopp har satt for et enkelt spørsmål, skal gjelde for alle spørsmål.

52

53 ERROR: stackunderflow OFFENDING COMMAND: ~ STACK:

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE 1 1 Introduksjon...............3 2 Før du går i gang............4 2.1 Hvem skal undersøkelsen sendes til og hva vet du om dem på forhånd?...4 2.2 Hvilke spørsmål vil

Detaljer

Kom i gang med SurveyXact 7.2

Kom i gang med SurveyXact 7.2 Kom i gang med SurveyXact 7.2 1 Innhold 1. Huset... 4 2. Opprett spørreskjema i SmartDesigner... 6 3. Test av spørreskjemaet... 10 4. Lag bakgrunnsskjema i SmartDesigner... 11 5. Diverse mindre øvelser

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

Brukermanual Visma TendSign Pro

Brukermanual Visma TendSign Pro Brukermanual Visma TendSign Pro VISMA COMMERCE +47 40 00 68 14 support.tendsign@visma.no www.tendsign.com Innholdsfortegnelse 1. Visma TendSign Anskaffelse... 2 2. Innloggning til Visma TendSign... 3 3.

Detaljer

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren...

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren... Innholdsfortegnelse 1. AGRESSO BROWSER... 1 1.1 START AV BROWSER... 2 1.1.1 Browserens skillekort... 3 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3 1.1.3 Velg kolonner til browseren... 5 1.1.4 Legg til felt... 5

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Brukermanual for Opinio 7

Brukermanual for Opinio 7 Brukermanual for Opinio 7 Brukermanual for Opinio 7 Table of Contents 1. Komme igang... Om Opinio... 1 Hurtigguide for spørreundersøkelser... 2 Brukergrensesnittet... 5 2. Organisere spørreundersøkelser

Detaljer

Brukermanual for LimeSurvey på HiOA

Brukermanual for LimeSurvey på HiOA Brukermanual for LimeSurvey på HiOA Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pålogging... 2 Endre passord... 2 Personlige innstillinger... 2 Opplæringsvideoer... 2 Spørreundersøkelsens hovedelementer... 3 Verktøylinjer...

Detaljer

Hvordan bruke dem lokalt?

Hvordan bruke dem lokalt? Systemer i Dysleksi Norge Hvordan bruke dem lokalt? Anette Beichmann Dysleksi Oslo Ledermøte Dysleksi Norge Innhold Medlemsregisteret... 3 Oppdater fødselsdato... 3 Oppdater mailadresse og telefonnummer...

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Innhold Introduksjon...3 Administrator grensesnittet...3 Registrere medlemskategorier...5 Informasjonsfelter...6 Registrere et Kontingent...6 Kontingent:...7

Detaljer

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 2012 Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 Denne manualen inneholder brukerveiledning med beskrivelse av funksjonalitet. Adra Match 2012 Innhold Brukermanual for Adra Match Accounts...

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice emarketing Brukerkurs Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2012

Detaljer

Julekalender-app. Manual. Julekalender-app - Brukermanual

Julekalender-app. Manual. Julekalender-app - Brukermanual Julekalender-app Manual Julekalender-app - Brukermanual Velkommen Julekalenderen for 2013 Velkommen til Julekalender-appen for 2013. Applikasjonen har i år en rekke nyheter og forbedringer, basert på de

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 Copyright 2008 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 0. Innledning... 5 0.1 Systembeskrivelse... 6 0.1.1 Adgang til applikasjonen...

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Dokumentversion: 20130920A 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kapittel 1. Aktiver MV-Login administratorkonto... 5 Kapittel 2. Bruk MV-Login Administrasjon...

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual 1 Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual Oppdatert 14. februar 2010 Innholdfortegnelse Logg inn side 2 Arkfanen Arkiv side 3 Andre verktøy under arkfanen Arkiv side 4 Tilleggsinformasjon på en tilbakemelding

Detaljer