DocuLive. Release notes Mars 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DocuLive. Release notes Mars 2012"

Transkript

1 DocuLive Release notes Mars 2012

2 Opprettet av Historie Rev. Dato Endret av Kommentar TS Opprettet TS Oppdatert TS Oppdatert TS Oppdatert TS Oppdater ny DocuLive versjon NO-1364 Fornebu, Norway Telefon: Telefax: Support Telefon: E-post: ii Innhold Release Notes DocuLive

3 Innhold 1. Utgivelse mars Informasjon Moduler utgitt DocuLive NOARK Plus Visning av brukerhistorikk Utvidet tilgang Arbeidslister Importer e-post fra MS Outlook Rapporter til Excel Hent el. dokumenter i saken Innsynsbegjæringer DocuLive NOARK Sak Dokumenthistorikk Dokumentlogg Visning av brukerhistorikk Utvidet tilgang Endring av navn på funksjon Markering av arkiverte e-postmeldinger i DocuLive i MS Outlook DocuLive Administrator Derfiner Administratorbrukere Sette opp Excel rapporter Tilleggsprogrammer DocuLive Innsyn DocuLive Stedfortreder Brukerinnstillinger I DocuLive NOARK Plus I DocuLive NOARK Sak WWW/DocuLive NOARK Plus Utgivelse mai Informasjon Utgivelseser DocuLive Innhold iii

4 7.2. Moduler utgitt DocuLive NOARK Plus Nytt program for import av e-post fra MS Outlook Skjermbilder for å definere standard filbeskrivelser Nytt register for standardverdier for import Nye brukerinnstillinger Annet DocuLive NOARK Sak WWW Endring av ledetekst i Endre mottaker for dokument Endring av tekst i historikken Avreservering fra dokumentdetaljene QBESave DLSaveFile Søk etter saksbehandler Øvrige moduler OEP DocuLive Møtesekretær Microsoft Office Utgivelse juni Informasjon Moduler utgitt DocuLive NOARK Plus Masseinnlevering av dokumenter Kalender Gruppe Nytt innhold i Avs/Mot fanen Funksjon for å merke en adressat som personnavn Brukerinnstillingen Tag persons Opsjon for å skrive ut etiketter Brukerinnstilling Label printer Importere flere filer i en operasjon Nye felt i adresseregistret Rediger standard el. dokument beskrivelser DocuLive NOARK Sak WWW Innføre at dokumentproduksjon ikke kan utelates ved opprettelse av dokumentkort... 7 iv Innhold Release Notes DocuLive

5 Enable template selection Viktig melding til bruker ved arkivering av e-post Tilknytte flere filer Brukerinnstillinger til bruk i funksjon for å tilknytte flere filer OEP og merking av personnavn Vise offentlig informasjon Brukerinnstilling Show Public information Innhold i liste over dokumenter som kan avskrives ved Send til arkiv Utgivelseser DocuLive Innhold v

6

7 1. Utgivelse mars Informasjon I de påfølgende kapitlene beskrives endringer som er innført i DocuLive applikasjonene ved utgivelse i mars Dokumentet gjelder for alle DocuLive moduler og inneholder også informasjon for tidligere utgivelser. Til denne utgivelsen er det levert tre informasjonsdokumenter Moduler utgitt Dette dokumentet med beskrivelse av funksjonelle hovedendringer i DocuLive programmene. Build log som inneholder en kort beskrivelse over alle korreksjoner og endringer som er innført knyttet til saksnummer i LiveTime. Teknisk dokument som inneholder oversikt over miljøene som disse versjonene av DocuLive støtter. I denne oppdateringen er versjonsnummer for DocuLive programmene som følger: Programmodul Versjonsnummer DocuLive Engine 2.0 B DocuLive NOARK Plus 7.0 B DocuLive Batchimport 2.0 A (ingen endringer) DocuLive Barcode generator 2.0 A (Ingen endringer) DocuLive Stedfortreder 1.0 DocuLive Innsyn 1.0 DocuLive OEP 1.7 DocuLive Scan 2.0 B DocuLive NOARK Sak WWW 3.0 B DocuLive Møtesekretær WWW 3.0 B Release Notes DocuLive Utgivelse mars

8 2. DocuLive NOARK Plus 2.1. Visning av brukerhistorikk Det er lagt til i loggen at BrukerID i DL vises i tillegg til Windowsbruker i parentes. Dette er gjennomført generelt i all historikk. Dette medfører at bruker vil se om endringen som vises i historikken er gjort av bruker med BrukerID eller stedfortreder. Hvis Windowsnavnet ikke vises, er loggoppføringen foretatt før denne endringen ble implementert Utvidet tilgang Velge utvidet tilgang for en hel organisasjonsenhet i en operasjon Denne endringen gjelder i tilleggsprogram for utvidet tilgang. Det er foretatt en forbedring som medfører en forenkling av arbeidet med å gi utvidet tilgang til en hel organisasjonsenhet, ikke bare en enkelt person. Løsningen er implementert litt annerledes i DocuLive NOARK Plus enn i DocuLive NOARK Sak Her kan man legge inn utvidet tilgang på alle personer innenfor enheten. Når avdeling og kontor er valgt, vil Lagre ny-knappen aktiveres selv om man ikke har valgt noen person. Når bruker klikker på knappen, vil det gis utvidet tilgang til alle personene innenfor kontoret, og de vil vises i tabellen. (Personer som allerede er lagret med utvidet tilgang vil ikke legges inn på nytt.) Merk: Det er en forutsetning at man har tilgang til modulen for utvidet tilgang for at denne funksjonen skal kunne benyttes Arbeidslister Det er implementert en helt ny funksjon som vil gjøre arkivbehandlingen enklere. Bildet Arbeidslister har mange anvendelsesområder. Her kan man finne lister over hvilke journalposter som ligger i arbeidslisten over ubesvarte dokumenter for en avdeling eller enkelt saksbehandler. Man vil finne oversikt over ufordelte journalposter eller saker uten saksbehandler m.v. Fra bildet vil man også kunne hente ut oversikt som viser de siste 100 sakene som pålogget bruker har befattet seg med. Med unntak av denne listen kan alle lister filtreres fra en gitt dato og på avdeling, kontor og bruker. Innhold i bildet endres noe i forhold hvilken liste som hentes inn. Velger man for eksempel å se listen Journalposter sendt til godkjenning, vil knapp for å kansellere godkjenning være tilgjengelig. Likeledes knapp for å journalføre journalposter med status Ferdig fra saksbehandler fra arbeidslisten U-dokumenter til journalføring. I bildet er det er dessuten mulig å legge inn nye kommentarer eller se de som er lagt inn tidligere. Alle saker eller journalposter som merkes i arbeidslisten kan hentes inn i feltene i hovedbildet. Listene kan skrives ut direkte eller listes opp i html format Importer e-post fra MS Outlook I versjon 7.0 A for DocuLive NOARK Plus ble det introdusert et nytt bilde til bruk for håndtering av e-postimport. I denne versjonen er det foretatt forbedringer i dette bildet. Objekter og lister er organisert på en mer intuitiv måte enn i den forrige versjonen. I 2 DocuLive NOARK Plus Release Notes DocuLive Mars 2012

9 denne versjonen er det også mulig å skjule kommandovalg for å åpne den enklere modulen som også kan benyttes for e-postimport. Dersom tilleggsmodul for håndtering av innsynsbegjæringer er benyttet i organisasjonen, vil bruker finne en egen knapp for håndtering av dette Rapporter til Excel Det introduseres nå en mulighet for å lage rapporter som hentes opp i MS Excel. I standard følger det noen faste rapporter med. Fra DocuLive Administrator er det mulig å sette opp flere rapporter ved behov. Rapportene som kjøres blir lagt som fil i et fast katalogområde bruker definer. For noen av rapportene er det nødvendig å sette opp kriterier for hva rapporten skal inneholde. Dersom bruker velger en rapport som har vært kjørt tidligere, vil man kunne hente opp denne direkte fra bildet for eksempel for å sammenlikne resultater. I standard følger disse rapportene med: Aktive brukere fordelt på rolle. Lister ut alle brukere med fullt navn, BrukerID, innloggingsnavn, plassering i organisasjonen og rolle. Avdelingens aktive saker. Lister opp saksnummer og sakstittel samt saksansvarliges BrukerID for valgt avdeling. Komplett leselogg siste døgn. Henter opplysninger om de siste el. dokumentene som er lest av alle brukere i organisasjonen. Viser saks- og journalpostopplysninger samt hvilket el. dokument som er lest og av hvilken bruker. Siste 100 filaksesser. Henter opp opplysninger om de siste 100 leste filer. Benytter samme resultatsett som leseloggen. Vis les av filer i sak. Viser hvilke el. dokumenter som er lest i sak bruker angir som parameter. Vis leselogg for bruker. Viser hvilke el. dokumenter som bruker angir som parameter Hent el. dokumenter i saken Tidligere kunne det være tidkrevende å kopiere alle el. dokumenter i journalpostene i en sak til et eget område enn si å vise en samlet oversikt i en liste eller utskrift. Nå introduseres et eget bilde hvor bruker kan styre dette på en enkel måte. Ved åpning av bildet vises alle el. dokumenter sortert under hver journalpost. Journalpostene må ha status Journalført eller Ferdig fra saksbehandler og er tydelig markert slik at det er enkelt å lese listen. Dersom det finnes journalposter eller el. dokumenter i saken som bruker ikke har tilgang til, blir det gjort oppmerksom på dette. I bildet kan det definere et område for hvor listen presentert i html format skal plasseres. I tillegg finner man en knapp for å vise et merket el. dokument i opprinnelsesprogram. I tillegg setter bruker selv opp det katalogområdet som skal benyttes for el- dokumentene som skal kopieres. Fra bildet er det mulig å endre egenskapene for et el.dokument. Beskrivelsen kan endres ved inntasting eller velge fra forhåndsdefinerte beskrivelser. Bruker vil dessuten finne knapper for å merke alle hoveddokumenter og alle el. dokumenter som har filer i PDF format. De ulike valgmulighetene kan bidra til å gjøre det enklere til for eksempel å identifisere hoveddokumenter som ikke har arkivformat eller bare inkludere hoveddokumenter i saken for kopiering ved å velge knappen Kopier merkede filer til katalog. Fra bildet finnes også knapper for å vise el. dokumenter i sitt hovedprogram eller i PixEdit. Release Notes DocuLive DocuLive NOARK Plus 3

10 2.7. Innsynsbegjæringer Det er nå implementert mulighet for å håndtere innsynsbegjæringer som tilleggsmodul i DocuLive. I DocuLive NOARK Plus er det laget et eget bilde hvor man kan registrere innsynsbegjæring manuelt. I tillegg er det laget en ny fane som gir en enkel oversikt over innsynsbegjæringer som er sendt til organisasjonen. 4 DocuLive NOARK Plus Release Notes DocuLive Mars 2012

11 3. DocuLive NOARK Sak 3.1. Dokumenthistorikk Det har lenge vært et ønske om å legge inn en leselogg som er tilgjengelig for bruker. Dette er nå implementert slik at det kan hentes opp en liste som inneholder de dokumentene som er lest sist. Listen kan benyttes som en hurtigreferanse i stedet for å søke på vanlig måte. Den inneholder saks- og dokumentinformasjon, dato og klokkeslett for tidspunkt bruker leste dokumentet samt beskrivelser for dokument og elektronisk dokument Dokumentlogg Det er nå laget en rapport som kan benyttes for å søke fram elektroniske dokumenter i saker og dokumenter som en bruker selv har lest, skrevet ut (direkte fra DocuLive) eller kopiert (for eksempel for å legge inn i en e-postmelding). Man kan søke fram bestemt informasjon og sortere etter gitte parametere. Merk at det må være konfigurert at bruker skal ha tilgang til dette rapportvalget. Logging skjer i utgangspunktet for journalførte dokumenter. Programmet kan konfigureres slik at hendelser for dokumenter under arbeid, hvor bruker selv ikke er saksbehandler (eier av dokumentet), blir logget. I tillegg kan det konfigureres at felt for å velge dokumentlogg for en gitt bruker kan velges i bestillingsbildet. Eksempelvis kan man søke etter alle som har vært inne på en gitt sak og dokumentnummer generelt eller innenfor et gitt tidsrom. Loggen kan sorteres for eksempel etter dato, hendelse, beskrivelse eller bruker Visning av brukerhistorikk Det er lagt til en endring ved logging som medfører at BrukerID i DocuLive vises i tillegg til Windowsbruker i parentes. Dette er gjennomført generelt i all historikk. For de organisasjonene som benytter tilleggsprogrammet DocuLive Stedfortreder, betyr dette at loggen vil vise om en hendelse er foretatt av bruker med BrukerID eller av stedfortreder. Hvis innloggingsnavnet i MS Windows ikke vises, er loggoppføringen foretatt i tidligere versjoner Utvidet tilgang Velge utvidet tilgang for en hel organisasjonsenhet i en operasjon Denne endringen gjelder i tilleggsprogram for utvidet tilgang. Det er foretatt en forbedring som medfører en forenkling av arbeidet med å gi utvidet tilgang til en hel organisasjonsenhet, ikke bare en enkelt person. Dette bildet er endret slik at dersom man velger en avdeling/kontor, blir alle personene listet opp. Deretter kan de personene fra avdeling/kontor man ønsker å ta med merkes. Når bruker velger Legg til, vil alle de merkede personene overføres til feltet Tilgang. Merk: Det er en forutsetning at man har tilgang til modulen for utvidet tilgang for at denne funksjonen skal kunne benyttes. Release Notes DocuLive DocuLive NOARK Sak 5

12 3.5. Endring av navn på funksjon Til andre via DocuLive har byttet navn til Kopi til andre via DocuLive Markering av arkiverte e-postmeldinger i DocuLive i MS Outlook. Etter at en e-postmelding er arkivert i DocuLive, finnes det nå en mulighet for å vise at meldingen er arkivert. Markeringen i listen i MS Outlook vil bli beholdt dersom e- postmeldingen ikke flyttes til en annen mappe eller markeringen oppheves ved å høyreklikke på linjen og velge kommandoen Fjern arkivert i DL. Funksjonen gjelder bare for MS Office 2007 og MS Office Markøren ligger i en egen kolonne som bruker må inkludere i meldingslisten ved å velge kommandoen i MS Outlook, Vis innstillinger og legge feltet Arkivert inn i listen. 6 DocuLive NOARK Sak Release Notes DocuLive Mars 2012

13 4. DocuLive Administrator 4.1. Derfiner Administratorbrukere Det er nå mulighet for å definere hvilke brukere som skal ha tilgang til DocuLive Administrator. Dette bildet er bare tilgjengelig for Administrator. Forutsetning for å være administratorbruker er at personene har rolle som Arkivar. Brukeres som gis tilgang, logger seg inn med sitt vanlige brukernavn og passord. Der hvor endringsinformasjon blir registrert, vil det vises hvilken bruker som har utført endringen Sette opp Excel rapporter I dette bildet kan man sette opp rapporter som åpnes i MS Excel. For å sette opp slike rapporter er det nødvendig å kunne definere SQL spørringer samt kjenne DocuLive databasen. I standard er det laget noen rapporter. Det kan settes opp flere ved behov. Kontakt eventuelt Software-Innovation for bestilling av tilleggsrapporter. Release Notes DocuLive DocuLive Administrator 7

14 5. Tilleggsprogrammer 5.1. DocuLive Innsyn Dette er en tilleggsmodul til DocuLive NOARK Plus og DocuLive WWW Sak som benyttes for å motta innsynsbegjæringer og behandle dem. I løsningen for DocuLive finnes det to forskjellige måter å registrere innsynsbegjæring på, enten ved manuell registrering eller ved import av e-post fra OEP systemet. (Offentlig Elektronisk Postjournal). I forhold til Offentlig journal på Internett kan det knyttes en bestillingsfunksjon opp mot denne slik at publikum kan begjære innsyn direkte. En slik bestillingsfunksjon gjør dette enklere for publikum samt sikrer en mer effektiv registrering. Bruker sender e-posten, og innsynsbegjæringen registreres i arkivet og behandles videre i DocuLive. Registreringen gjøres ved å søke opp saksnr./doknr. i skjermbildet for registrering av innsynsbegjæringer basert på at dette er oppgitt i e-posten. Ved innsynsbegjæring fra OEP sendes det en e-post til postmottaket med en fast meldingstekst. I tillegg legges det en xml-fil som vedlegg til e-posten. Det er denne xmlfilen som blir tolket av DocuLive innsynsmodul. Ved lagring av innsyn fra Outlook, blir innholdet i xml-filen tolket og overført til eget bilde for å registrere innsynsbegjæringer. I modulen er det lagt til mulighet for leder / sekretær å søke fram rapport for å vise alle aktive innsynsbegjæringer DocuLive Stedfortreder Denne tilleggsmodulen inneholder funksjonalitet for å definere og benytte stedfortredere for brukere i DocuLive NOARK Sak WWW. For å benytte denne modulen forutsettes det at DocuLive er konfigurert slik at brukere logger seg automatisk inn i DocuLive WWW Sak via sin Windows bruker. Når en person som er stedfortreder for en annen logger seg inn, vises en ny liste i øverste linje. Her vil det være mulig å velge om man vil jobbe som seg selv eller som en person man er stedfortreder for. I alle loggoversikter er det nå vist hvilken bruker i Windows som har utført en hendelse slik at man i ettertid kan se om den er utført av bruker eller stedfortreder for bruker. 8 Tilleggsprogrammer Release Notes DocuLive Mars 2012

15 6. Brukerinnstillinger I denne versjonen er det innført følgende brukerinnstillinger. Brukerinnstillinger som er tilgjengelige for tilleggsprogrammene DocuLive Innsyn og DocuLive Stedfortreder er ikke tatt med i denne oversikten I DocuLive NOARK Plus Extended file access logging- DocuLive Case Denne innstillingen brukes for å slå på / av utvidet logging av filtilgang i DocuLive NOARK Plus. Brukes i forbindelse med feilkildesporing og for kontroll av logging av les, skriv og utskrift av filer. Når utvidet logging er slått på, logges hendelsen der DocuLive NOARK Plus aksesserer filen i fillageret, fysisk fil, versjon og variant som er lest, oppdatert eller slettet med egne koder. Standardverdi er 0. Verdi 1 slår på funksjonen Enable Menu Worklist- DocuLive Case Slår på eller av menyvalg for å hente opp funksjon for å vise Arbeidslister under menyen Funksjoner i DocuLive NOARK Plus. Verdi 0 er standard. Verdi 1 viser menyvalget. Dococument responsible not set for new document card - DocuLive Case Benyttes dersom det er ønskelig å kopiere sakens ansvarlige Seksjon og Kontor til ny journalpost, men ikke Person i DocuLive NOARK Plus. Kan være nyttig ved krav til at nye inngående dokumenter alltid skal fordeles. Standardverdi = 0. Verdi 1 innfører egenskapen. Menu Show changes Preferences Slår av eller på menyvalget "Vis endringer" under Sak og Journalpost i DocuLive NOARK Plus. Dersom du har gjort utilsiktede endringer uten å lagre i Sak eller Journalpost og deretter velger Ny journalpost eller Ny sak, vil du på spørsmål om du vil lagre og kan svare Ja, Nei eller Avbryt. Hvis du er usikker og velger Avbryt og deretter Vis endringer, hentes en informasjonsboks som viser hvilken endring du har gjorde. Standardverdi = 0 Verdi 1 viser menyvalget. Mail systems Enable menu Incoming mail Slår av og på menyvalget for å starte det enkle bildet for import av e-post. I versjon 7.0 a ble det egenskaper i forbindelse med import av e-post utvidet og et nytt bilde ble introdusert. Dersom bare det nye systemet for e-postimport skal benyttes, kan du fjerne menyvalget med verdi 0. Standardverdi = 1 viser menyvalg. Verdi 0 fjerner menyvalget Release Notes DocuLive Brukerinnstillinger 9

16 6.2. I DocuLive NOARK Sak WWW/DocuLive NOARK Plus Log documents in progress - DocuLive Case Brukes for utvidet logging (logging av les/skriv/kopier/redigering av et el.dokument). Logging utføres ikke for dokumenter som er under arbeid dersom innstillingen er satt lik 0. Hvis 1, så logges dokumenter under arbeid, bortsett fra de dokumenter hvor man selv er ansvarlig. Standard verdi er 1. Select user in log result - DocuLive Case Brukes for utvidet logging. Når man skal søke i loggen, kan man søke etter forskjellig søkekriterier, som saks- og dokumentnr. Hvis denne innstillingen er lik 1, så kan man søke etter en spesiell bruker (velge brukernavn). Hvis innstillingen er 0, så vises ikke Bruker som en del av søkekriteriene. Standard verdi er 0. Show log result - Preferences Brukes for utvidet logging. Bestemmer hvilke brukere som får lov til å lese denne loggen (Dokumentlogg). Verdien settes lik 1 for hver bruker som skal lese kunne lese denne loggen. 10 Brukerinnstillinger Release Notes DocuLive Mars 2012

17 7. Utgivelse mai Informasjon I de påfølgende kapitlene beskrives endringer som er innført i DocuLive applikasjonene ved utgivelse i mai Dokumentet gjelder for alle DocuLive moduler og inneholder også informasjon for tidligere utgivelser. Til denne utgivelsen er det levert tre informasjonsdokumenter Moduler utgitt Dette dokumentet med beskrivelse av funksjonelle hovedendringer i DocuLive programmene. Build log som inneholder en kort beskrivelse over alle korreksjoner og endringer som er innført knyttet til saksnummer i LiveTime. Teknisk dokument som inneholder oversikt over miljøene som disse versjonene av DocuLive støtter. I listen nedenfor finner du de modulene som er inkludert i denne utgivelsen. Windows applikasjoner DocuLive Engine DocuLive NOARK Plus DocuLive Batchimport DocuLive Barcode generator 2.0 A 7.0 A 2.0 A 2.0 A DocuLive OEP 1.6 DocuLive Scan 2.0 A DocuLive PDF Konvertering Web applikasjoner DocuLive NOARK Sak WWW DocuLive Møtesekretær WWW 3.0 A 3.0 A Release Notes DocuLive Utgivelse mai

18 8. DocuLive NOARK Plus 8.1. Nytt program for import av e-post fra MS Outlook Det er innført en helt ny funksjon for å håndtere arkivering av e-post. Den tidligere modulen for å arkivere e-post er beholdt slik at bruker kan velge hvilken av de to metodene som skal benyttes. Den nye metoden gir mulighet for mange arkivarer å arbeide med arkivering fra samme mappe i MS Outlook på samme tid. Vedleggene kan enkelt sorteres og gis nytt navn. E-postmeldinger forhåndsvises og vedlegg hentes inn ved et tastetrykk. Det gis mulighet for å opprette ny sak og journalpost i en operasjon slik at likelydende forhold som skal saksbehandles i egen sak kan opprettes med utgangspunkt i mottatt e- post. (For eksempel søknader, klagesaker mv.) Man kan definere standardverdier i nyopprettet sak eller journalpost. I registreringsbildet i DocuLive NOARK Plus kan du alltid hente inn siste sak hvor du har arkivert en e-postmelding. Arkiverte e-postmeldinger kan flyttes automatisk til valgt mappe i MS Outlook Skjermbilder for å definere standard filbeskrivelser I forbindelse med arkivering av e-postmeldinger i nytt program for arkivering av e- postmeldinger, er det laget mulighet for å lagre egne standardtekster som grunnlag for ny filbeskrivelse av vedlegg. Fungerer tilsvarende som mulighet for å definere faste dokumentbeskrivelser i funksjon for filimport som ble innført i versjon Nytt register for standardverdier for import Ofte finnes det integrasjoner hvor det er behov for å importere data fra forskjellige fagsystemer. I denne forbindelse er det implementert et eget hjelperegister hvor det er mulig å definere faste verdier til bruk opprettese av sak og/eller journalpost. I standard er dette registret i bruk i forbindelse med den nye funksjonen for arkivering av e- postmeldinger fra MS Outlook Nye brukerinnstillinger No loan on documents when case on loan Denne innstillingen regulerer om det skal være tillatt å låne ut dokumenter i en sak som allerede er utlånt. Brukes for eksempel i tilfeller hvor det kan være aktuelt å låne ut nye dokumenter i saken registrert etter at saken ble utlånt. Verdi = 0 Dokumenter som ikke er utlånt med sak kan lånes ut. Verdi = 1 Dokumenter kan ikke lånes ut når sak er utlånt. Enable Doculive Xml Import Denne innstillingen benyttes for å aktivere menyvalget Doculive Xml Import i menyen Funksjoner. Funksjonen benyttes kun i forbindelse med tilpasninger. 12 DocuLive NOARK Plus Release Notes DocuLive Mars 2012

19 Verdier: 0 = Deaktiver meny, Standardverdi 1 = Aktiver meny Enable imports from recruiting tool Innstilling benyttes kun i forbindelse med integrasjon med et rekruteringsverktøy (WebCruiter) for å aktivere menyvalg Import fra rekruteringsverktøy." Verdier: 0 = Deaktiver meny, Standardverdi 1 = Aktiver meny List interval Innstillingen benyttes i bildet Importer e-post fra MS Outlook og avgjør hvor mange meldinger som skal vises i hvert intervall i navigeringen innenfor mappen ved åpning av bildet. Standardverdi = 16 Postmottak inbox Innstillingen benyttes i bildet Importer e-post fra MS Outlook og avgjør hvilken mappe som skal benyttes for å hente e-postmeldinger som skal arkiveres ved åpning av bildet. Bruker kan overstyre verdien innenfor pålogget sesjon. Start Importer e-post programmet først og bla deg fram til aktuell mappe. Klipp ut verdien og lim den inn i brukerinnstillingen. Postmottak arkiv Innstillingen benyttes i bildet Importer e-post fra MS Outlook og avgjør hvilken mappe som skal benyttes for å arkivere e-postmeldinger som er arkivert. Til dette brukes knappen Flytt til mappe. Bruker kan overstyre verdien innenfor pålogget sesjon. Start Importer e-post programmet først og bla deg fram til aktuell mappe. Klipp ut verdien og lim den inn i brukerinnstillingen. Outlook Date Format Datoformat som MS Outlook er satt opp med. I MS Outlook kan man konfigurere hvordan datoer skal vises. Standardverdi er DD.MM.YYYY Annet Rettet at Mssql brukere kan endre eget passord i pluss. Release Notes DocuLive DocuLive NOARK Plus 13

20 9. DocuLive NOARK Sak WWW 9.1. Endring av ledetekst i Endre mottaker for dokument Hvis man fra dette bildet ønsker å endre mottaker for et notat, vises ledeteksten Saksbehandler. Dette kan være forvirrende, og vi har endret ledeteksten til Ny mottaker Endring av tekst i historikken Fra bildet Endre mottaker for dokument ble teksten Ansvarlig endret.. lagt i historikken, dersom mottaker ble endret. Teksten er endret til Mottaker endret Avreservering fra dokumentdetaljene Det er nå mulig å oppheve en reservasjon (etter at man har åpnet for redigering) fra dokumentdetaljene. Det er ikke lenger nødvendig å gå videre til bildet for versjoner og varianter for å få avreservert QBESave Programkomponenten QBESave benyttes for å lagre/hente elektroniske dokumenter i databasen. I versjon 3.0 ble hele DocuLive Plus lagt over til versjon 11 av programmeringsverktøyet QBE, bortsett fra QBESave. I 3.0A er også QBESave lagt over til QBE DLSaveFile Programkomponenten DLSaveFile benyttes for å lagre/hente elektroniske dokumenter på FTP lager. Det har vist seg at flere brukere har hatt problemer ved åpning/lagring av store filer, og vi leverer nå en ny versjon av DLSaveFile som bygger på nyere teknologi og som er mer stabil for store filer Søk etter saksbehandler Gjelder bare for Oracle. I avansert søk fant man ikke alltid det man søkte etter ved å velge saksbehandler eller avdeling/kontor. Dette kom av at DocuLive gjorde forskjell på små og store bokstaver. Det er nå rettet opp slik at man for eksempel s saksbehandler ABC selv om man skriver abc. 14 DocuLive NOARK Sak WWW Release Notes DocuLive Mars 2012

21 10. Øvrige moduler OEP Eksport til OEP for SQL Server feilet dersom man logget inn som vanlig bruker, via QBE Vision 11. Det fungerte ved innlogging som systemadministrator (bruker SA). Programmet er nå omskrevet for å unngå bruk av databasecursor DocuLive Møtesekretær WWW Innholdsfortegnelse I sakslisten mistet innholdsfortegnelsen en del informasjon i Word Blant annet ble sidenummer ikke høyrestilt. Dette er nå rettet Microsoft Office Aktivere lagreikon fra MS Word I versjon 3.0 var det slik at lagreikonet i Word ble deaktivert (grått) dersom man åpnet i lesemodus. Dette fungerte ikke alltid. Vi har nå endret (for Word 2007 og 2010) slik at sparikonet alltid er svart. Ved forsøk på lagring vil dette håndteres på forskjellige måter, avhengig av verdiene som er satt i ViewFileMessageDL i filen DocuLiveOfficeConfiguration.XML. Se mer i installasjonsbeskrivelsen. Spørsmål om lagring i DocuLive når man lukker dokumentet. Når en bruker har startet redigering av et dokument fra DocuLive Sak og deretter uforvarende lukker dokumentet (for eksempel med X-knappen), så kommer nå et spørsmål om dokumentet skal lagres i DocuLive. Hvis man svarer Ja, så oppdateres dokumentet i DocuLive på nøyaktig samme måte som om man hadde brukt knappen for Lagre i DocuLive. Office oppstartmaler Oppstartmalene for MS Office (Word og Outlook) er nå implementert for Office Release Notes DocuLive Øvrige moduler 15

22

23 11. Utgivelse juni Informasjon I de påfølgende kapitlene beskrives endringer som er innført i DocuLive applikasjonene ved utgivelse i juni Dokumentet gjelder for alle DocuLive moduler. Til denne utgivelsen er det levert tre informasjonsdokumenter Moduler utgitt Dette dokumentet med beskrivelse av funksjonelle hovedendringer i DocuLive programmene. Build log som inneholder en kort beskrivelse over alle korreksjoner og endringer som er innført. Teknisk dokument som inneholder oversikt over miljøene som disse versjonene av DocuLive støtter. I listen nedenfor finner du de modulene som er inkludert i denne utgivelsen. Windows applikasjoner DocuLive Engine 2.0 DocuLive NOARK Plus 7.0 DocuLive Batchimport 2.0 DocuLive Barcode generator 2.0 DocuLive OEP 1.3 DocuLive Scan 2.0 DocuLive Styre Råd og Utvalg 4.0 DocuLive PDF Konvertering Web applikasjoner DocuLive NOARK Sak WWW 3.0 DocuLive Møtesekretær WWW 3.0 DocuLive Kommunal for Internet 3.0 Release Notes DocuLive juni 2011 Utgivelse juni

24 12. DocuLive NOARK Plus Masseinnlevering av dokumenter DocuLive NOARK Plus Det er innført masseregistrering av enkeltdokumenter som har vært på utlån. Forutsetning for å bruke funksjonen er at utlånet av dokumenter ikke er registrert gjennom utlån av saken. Etter at bruker har søkt og merket flere utlånte dokumenter i Resultatlisten, velges verdien SLETT i felt for utlån i skjemat for journalposter Kalender DocuLive NOARK Plus / Windows applikasjoner Datovalg er gjort tydeligere. Valgt dato vises med fet skrift på gul bunn inne i valgrammen Gruppe DocuLive NOARK Plus Det har ofte vært vanskelig for arkivar å ha oversikt over hvilke brukere som er medlem av tilgangsgrupper. For å lette registreringsarbeidet er det innført en mulighet for å sjekke medlemskap direkte i registreringsbildene. Gjelder grupper som er valgt i registreringsfeltene for sak og journalpost hvor navn på gruppe er forskjellig fra ALLE. Et dobbeltklikk i feltet vil hente opp et eget bilde som viser navn på alle medlemmer i gruppen Nytt innhold i Avs/Mot fanen DocuLive NOARK Plus Registrerings- og informasjonsbildet for adressater i journalpost er oppdatert med nytt innhold. Det er nå mulig å registrere organisasjonsnummer for et firma og fødselsnummer i skjemaet. I tillegg er det lagt inn felt for å angi forsendelsesmåte, mulighet for å merke et navn som personnavn (benyttes for OEP, se kap ). Det finnes også en ny knapp i bildet som gir overgang til nytt bilde for å styre etikettutskrifter. 2 DocuLive NOARK Plus Release Notes DocuLive Mars 2012

25 De nye objektene er: Orgnr. Fødselsnummer: E-post: Benyttes for å registrere et offisielt organisasjonsnummer. Når et organisasjonsnummer registreres, kontrolleres det for riktig sammensetning. (Norsk standard) Ved registrering kontrolleres nummeret for korrekt sammensetning. Vises skjult i feltet. Ved behov for å sjekke nummeret, åpnes adresseregistret med knappen til høyre for feltet. Adresseregistret inneholder mulighet for å vise nummeret. Adressatens e-postadresse Forsendelsesmåte: Angir på hvilken måte adressaten skal motta korrespondanse, brevpost eller per e-post. Etiketter: Personnavn: Henter bilde for å skrive ut valgte adressater på egen etikettutskriver. Benyttes for å merke en adressat som personnavn. (OEP) Funksjon for å merke en adressat som personnavn DocuLive NOARK Plus I organisasjoner hvor det er krav om offentlig journalføring til OEP (Offentlig Elektronisk Postjournal) kan personnavn identifiseres ved å merke aktuell adressat i listen og krysse av i sjekkboksen Personnavn. Dette betyr at man ikke trenger å foreta merkingen i selve OEP uttrekket med mindre det er deler av et navn som skal merkes. Visning av sjekkboksen styres av en brukerinnstilling. Tilsvarende mulighet finnes for DocuLive NOARK Sak WWW Brukerinnstillingen Tag persons DocuLive NOARK Plus / DocuLive NOARK Sak Denne innstillingen benyttes for å innføre mulighet for å merke adressat som personnavn i forbindelse med overføring til OEP (Offentlig elektronisk postjournal). Funksjonen benyttes bare i installasjoner som hvor OEP er innført. Bruker kan merke det som er personnavn inne fra DocuLive og behøver ikke å gjøre det i selve OEP-uttrekket. Merk at man ikke kan angi om deler av et navn er personnavn, slik man kan i OEP-uttrekket. Innstillingen benyttes både for DocuLive NOARK Plus og i DocuLive NOARK Sak WWW. Standard = 0 Funksjonen er avslått. Verdi = 1 En ny sjekkboks, Personnavn vises på følgende steder: I Plus i fanekortet Avs./mott. Ved å velge adressat kan bruker krysse av i sjekkboksen for å angi at navnet skal behandles som personnavn i OEP sammenheng. Valget kan slås av og på for hver enkelt adressat. I DocuLive NOARK Sak WWW vises det et ikon som en sjekkboks på fanekortet Mottakere. Det er mulig å klikke på det gjentatte ganger for å slå av og på merkingen. Ikonet vil være tilgjengelig for de samme personene som har tilgang til å oppdatere mottakeren Opsjon for å skrive ut etiketter DocuLive NOARK Plus Dersom en organisasjon har tatt i bruk egen etikettskriver (etiketter på rull) klikker du på knappen Etiketter. Dette vil åpne et eget bilde for å administrere hvilke adressater som skal skrives ut. Hvilken skriver som skal benyttes er regulert av en brukerinnstilling Brukerinnstilling Label printer For DocuLive NOARK Plus Release Notes DocuLive juni 2011 DocuLive NOARK Plus 3

26 Denne innstillingen benyttes for å sette opp navn på spesiell etikettprinter. Funksjonen finnes i Resultatlisten i fanekortet Avs/Mott. Knappen etikettprinter vises for I- og U- dokumenter Importere flere filer i en operasjon DocuLive NOARK Plus Det er nå innført mulighet for å tilknytte flere filer i en operasjon fra programmet. Tidligere kunne det være tidkrevende å importere filer enkeltvis. Funksjonen er tilgjengelig fra menyen El. Dok. med kommandoen Tilknytt filer. Når kommando velges, vil det åpnes et bilde hvor bruker styrer filimporten. Bruker navigerer til en katalog og velger en eller flere filer som skal importeres. Operasjonen kan gjentas slik at det er mulig å importere filer fra flere kataloger. Feltet Katalog viser alltid den katalogen du sist henter filer fra. Listen viser både sti i katalog og filnavn. Flytt eventuelt innbyrdes plassering av filene ved å merke og bruke pilknappene til høyre for listen Siste kolonne i listen viser hvilket dokument som er hoveddokument. Dersom bruker har startet importen fra en journalpost hvor det allerede finnes et hoveddokument, vil det ikke vises hoveddokumenter i listen. Dersom du starter fra journalpost uten el. dokument, vil det første dokumentet i listen markes som hoveddokument. Dersom PDF dokumenter er blant de importerte filene, vil et av disse registreres som hoveddokument. Bruker kan endre tilknytningstype ved å endre verdi i feltet Tilknyttet som nederst i bildet. Nedenfor listen finnes en knapp for å Fjerne fra liste samt visning av Antall filer. Endring av Beskrivelse kan gjøres etter to prinsipper. Enten kan bruker bla fra linje til linje og endre teksten i feltet Beskrivelse eller velge en predefinert tekst. Det siste kan være aktuelt dersom man importerer filer som inneholder eller starter med samme tekst. Ved klikk på knappen Beskrivelse..., hentes et bilde som viser tekster registrert 4 DocuLive NOARK Plus Release Notes DocuLive Mars 2012

27 i registret Rediger el. Dokument standard beskrivelser. Tekster som korresponderer med dokument- og tilknytningstype vises i listen. Dersom det er mange tekster i listen, kan man skrive inn første bokstav- eller del av testen i det øverste feltet. Etter at inn teksten er lagt inn, kan beskrivelsen redigeres etter behov. Nederst i bildet finnes knapper for å fullføre operasjonen, nullstille bildet, avkrysningsboks for å velge å slette kildefilene på katalogen og visningsfelt for hvilket lagringsområde DocuLive benytter. Når importprosessen starter ser bruker en informasjonsboks som viser framdriften Nye felt i adresseregistret DocuLive NOARK Plus I tidligere kapittel beskrives endringer i Avs/Mot. Fanen i journalpost. Nedenfor beskrives hvorledes endringene er foretatt i selve adresseregistret. Release Notes DocuLive juni 2011 DocuLive NOARK Plus 5

28 I feltet Orgnr registreres eventuelt det offisielle organisasjonsnummeret for en virksomhet. Når et organisasjonsnummer registreres, kontrolleres det for riktig sammensetning. Ved lagring gis det beskjed om syntaksen er feil. Dette kan overstyres ved behov. I enkelte organisasjoner kan det være tillatt å registrere adressater med Fødselsnummer. Ved registrering kontrolleres nummeret for korrekt sammensetning. Vises skjult i feltet. Ved behov for å sjekke nummeret, sjekk av i boksen Vis fødselsnr. Ved behov registreres E-post adresse og Forsendelse for å angi hvordan korrespondanse med denne adressaten skal distribueres. (Brevpost eller E-post) Rediger standard el. dokument beskrivelser DocuLive NOARK Plus Dette registret benyttes for å forhåndsdefinere faste tekster til bruk i elektroniske dokumenters beskrivelse. Tekstene benyttes som basis og kan redigeres ved bruk etter behov. Beskrivelsene velges fra bildet som benyttes for import av flere filer i en operasjon. Importbildet åpnes med kommandoen Tilknytt filer fra menyen El. Dokumenter. Beskrivelsene registreres i henhold til sakstype, dokumenttype, og tilknytningstype. Ved bruk sorteres tekstene slik at bare de som korresponderer med valgene, for eksempel Vedlegg i journalposter av dokumenttype U er tilgjengelige. 6 DocuLive NOARK Plus Release Notes DocuLive Mars 2012

Øk verdien av din DocuLive-løsning

Øk verdien av din DocuLive-løsning DocuLive Øk verdien av din DocuLive-løsning I produktet DocuLive har vi de siste årene jobbet med primærfokus å støtte nye versjoner av server operativsystemer, databaser og MS Office, implementere ny

Detaljer

Standard dokumentproduksjon

Standard dokumentproduksjon Brukerhåndbok for Kontor 2000 Standard dokumentproduksjon Begreper:... 1 Registrere ny sak:... 3 Unnta saken fra offentlighet:... 3 Fane 1 Parter:... 3 Fane 2 arkiv:... 3 Registrere ny journalpost:...

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014

ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014 ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014 1 Overføre e-post til fra Outlook til egen sak i ephorte 1. Klikk på vis felt for saker i ephortemenyen i Outlook. 2. Da vises

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

ESA. Brukerveiledning for saksbehandlere Versjon 8.0. Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Dato: Oktober 2012. Side 1

ESA. Brukerveiledning for saksbehandlere Versjon 8.0. Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Dato: Oktober 2012. Side 1 ESA Brukerveiledning for saksbehandlere Versjon 8.0 Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Pålogging... 4 2 ESA forside med oppgaveliste... 5 3 Lese mottatt dokument...

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Innhold Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH... 1 Innhold... 1 Introduksjon... 2 Grensesnitt... 3 Sende

Detaljer

ACOS WebSak Basis 6.6/6.8 og Office 2010

ACOS WebSak Basis 6.6/6.8 og Office 2010 ACOS WebSak Basis 6.6/6.8 og Office 2010 COPYRIGHT ACOS AS 22.03.2012 Innhold: 1 Innledning... 3 2 Tekniske forhold... 3 2.1 Installasjon av registerinnstillinger for Word... 3 3 Tillegg i Word... 4 3.1

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Tema: Nytt skoleår Fronter 92

Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Nytt skoleår... 1 Innledning...

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Åpning av filer: Velg mappeikonet på verktøylinjen øverst, du vil da få opp browseren. Velg dokumentet du ønsker og velg knappen åpne. Dokumentet som du har

Detaljer

I databasen ligger det over 100 tabeller. De henger sammen dels via synlige koder, dels via usynlige interne ID-er. De ser man normalt bare når det

I databasen ligger det over 100 tabeller. De henger sammen dels via synlige koder, dels via usynlige interne ID-er. De ser man normalt bare når det 1 2 3 4 I databasen ligger det over 100 tabeller. De henger sammen dels via synlige koder, dels via usynlige interne ID-er. De ser man normalt bare når det dukker opp tall i oversikter eller man får meldingen

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører Lønn 5.0 Veiledning for ASP leverandører Om denne veiledningen Innhold Om denne veiledningen... 2 Installere første database og programmet... 2 Installere flere databaser på samme server... 2 Sette opp

Detaljer

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon.

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon. Filimport til Akelius Byrå Det er viktig at du følger anvisningene nøye for at overføringen av filer til Akelius Byrå skal bli riktig. Beregn godt med tid da importen kan være tidkrevende. Normal regnes

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

C.9.7 Hoved- og deldokumenter

C.9.7 Hoved- og deldokumenter OpenOffice.org C Tekstbehandling med OpenOffice.org Writer.X C.9.7 Hoved- og deldokumenter Store dokumenter kan bygges opp av deldokumenter som f.eks. kan tilsvare kapitler i det store dokumentet (hoveddokumentet).

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV tn:massetransport SHIPMENTS S3 Manage Område tn:massetransport Funksjon Administratorveiledning for Massetransport Kort beskrivelse Hvordan benytte funksjoner i tn:massetransport

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

PUBLIC 360 BRUKERVEILEDNING

PUBLIC 360 BRUKERVEILEDNING PUBLIC 360 BRUKERVEILEDNING Gro Wisting Haugland, versjon 1 11.12.2013 Innhold INNLEDNING... 3 EKSEMPLER PÅ DOKUMENTTYPER SOM SKAL ARKIVERES I PUBLIC 360... 4 HJELP-FUNKSJONEN I PUBLIC 360... 5 ROLLER...

Detaljer

Brukerveiledning for PMP Kvalitet V2 med video veiledning V 2.3 11.11.2014

Brukerveiledning for PMP Kvalitet V2 med video veiledning V 2.3 11.11.2014 Brukerveiledning for PMP Kvalitet V2 med video veiledning V 2.3 11.11.2014 Innholdsfortegnelse 1 Hva er nytt i PMP Kvalitet Versjon 2.0... 5 1.1 Bruker hensyn... 5 1.2 Utvalgsliste... 5 1.3 Lenke liste...

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Markeringslisten er en spesialkategori med en horisontal layout, som inneholder avanserte funksjoner for behandling, tilgang, gjennomgang og oppsummering av merknader

Detaljer

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no Media Asset Management AS http://www.mam.no Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Hva er BrandMaker Markedsplanlegger?... 3 Hva trenger

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Hvordan registrere seg som bruker av BASS?

Hvordan registrere seg som bruker av BASS? Registrering av ny brukerbedrift / Innlogging som bruker Hvordan registrere seg som bruker av BASS? For å registrere seg som ny bruker av BASS, må man ha tilgang til internett. Gå inn på www.cobuilder.comog

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.16 Bodø, 28. desember 2011 Innhold Viktig informasjon... 3 Generelt... 3 Extensor Kode Oppdatering... 4 Personalia... 4 Pårørende... 4 Serieinfo... 5 Rom... 5 EKG

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Firmapakken 6. Innholdsliste

Firmapakken 6. Innholdsliste Innholdsliste Moduler...3 Tilbud...3 Firmaer...3 Kontakter...3 Nyheter...3 Web-objekt...3 Ordre...4 Prosjekt...4 Timeregistrering...4 Vareuttak...4 Innkjøp...4 Vareregister...4 Varelager...4 Vareutvalg...4

Detaljer

hypernet Kommunikasjon

hypernet Kommunikasjon hypernet Kommunikasjon 1 hypernet Kommunikasjon hypernet Kommunikasjon gir brukeren mulighet til å lage og sende SMS- og epostmeldinger til grupper eller enkeltpersoner (elever/lærere/foresatte etc). Kontaktinformasjon

Detaljer

Sak & Portal 2014 3.4.2014 Tone Fjeller. ESA 8.1 - arkivaren på web

Sak & Portal 2014 3.4.2014 Tone Fjeller. ESA 8.1 - arkivaren på web Sak & Portal 2014 3.4.2014 Tone Fjeller ESA 8.1 - arkivaren på web ESA 8.1 - Nyheter Arkivarfunksjoner o Postmottak o Oppfølging av sendte o Publisering av lister o Hurtigtaster Forbedret veiviser for

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO. (Versjon 23.4.2012)

BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO. (Versjon 23.4.2012) BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO (Versjon 23.4.2012) Innholdsfortegnelse Kort om håndboken... 3 Om Ephorus... 4 1. Logge inn... 4 2. Mine dokumenter... 5 3. Laste opp... 8 4. Rapporter... 9 5. Innstillinger...

Detaljer

Brukerveiledning for ledere / saksfordelere ved

Brukerveiledning for ledere / saksfordelere ved Brukerveiledning for ledere / saksfordelere ved Høgskolen i Telemark (HiT) KORTVERSJON 1.7.011 - JPe Innhold Side 1 Kjekt å vite 1.1 Arkiv- og saksbehandlingssystem 1. Arkiveringsplikt 1.3 Interne notat

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Brukerveiledning for IPLOS Registrering

Brukerveiledning for IPLOS Registrering Side 1 av 20 Brukerveiledning for IPLOS Registrering Versjon 3.0. 2002-2010 Helsedirektoratet. Utviklet av Compositae as og Kbit as. IPLOS Registrering er et datasystem for registrering og innrapportering

Detaljer

Nyheter i DSB-CIM 8.30 Nyheter i tilleggsmoduler. 2010 One Voice AS

Nyheter i DSB-CIM 8.30 Nyheter i tilleggsmoduler. 2010 One Voice AS Nyheter i DSB-CIM 8.30 Nyheter i tilleggsmoduler Logg Det er nå mulig å flytte mottatte loggførte rapporter fra en hendelse til en annen Oppgaver Utførte oppgaver vil nå automatisk flyttes til arkiv Standardinnstillingen

Detaljer

Bruk av Domenia Norges AS Webmail

Bruk av Domenia Norges AS Webmail Bruk av Domenia Norges AS Webmail Domenia Norges webmail finner du på adressen http://webmail.domenia.no Hva trenger jeg? Du trenger en e-postkonto, samt brukernavn og passord til denne kontoen. Dersom

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, september 2012 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000)

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) Orientering i forbindelse med PC-eksamen 27. november 2014 Alle oppmeldte studenter skal ta eksamen 27. november fra

Detaljer

Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon

Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon Brukerveiledning i for saksbehandlere ephorte versjon 2.1.8.09 februar 2009 Innhold: Oppstart og pålogging... 2 Skjermbildet... 2 Venstremenyen... 3 Verktøylinjen...

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Innhold 1. Oppstart og innlogging... 3 1. Registrere og vedlikeholde medlemmer... 3 2. Oppsett av sakskart... 4 3. Oppsett av faste saker... 4 4.

Detaljer

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen Brukerveiledning for student hjemmeeksamen Oppdatert 27. mars 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

Rutinebeskrivelse. 1. Fremgangsmåte for registrering av søknader Som hovedregel registreres søknader om stillinger av post/arkiv

Rutinebeskrivelse. 1. Fremgangsmåte for registrering av søknader Som hovedregel registreres søknader om stillinger av post/arkiv Rutinebeskrivelse Registrere søknader Beskrivelsen inneholder: 1. Fremgangsmåte for registrering av søknader 2. Når en person søker på to eller flere stillinger i ett søknadsbrev 3. Registrering av CV/søkerliste

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Importer epost via Outlook-klienten drag&drop Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Outlook Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 06.10.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data.

Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data. NOBB Kontrakt 7.0 Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data. Søk i avtalelister Alle avtalelister har

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

SENTRALISERT POST- / ARKIVTJENESTE.

SENTRALISERT POST- / ARKIVTJENESTE. KRØDSHERAD KOMMUNE SENTRALISERT POST- / ARKIVTJENESTE. Målsetting for sentralisert postbehandling. o Innføring av godt fungerende og enkle standardiserte rutiner. o Rask og korrekt behandling fra posten

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

Installasjon og oppgradering av Advisor

Installasjon og oppgradering av Advisor Installasjon og oppgradering av Advisor Innhold: Innhold 1 Forutsetninger... 1 1.1 Historikk... 1 1.2 Generelt... 1 1.3 Versjoner av Advisor... 2 2 Nyinstallasjon... 2 2.1 Server installasjon... 2 2.2

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Besvar eller avskriv brev/notat Versjon/dato for revisjon: 01.10.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Besvar eller avskriv brev/notat Versjon/dato for revisjon: 01.10.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Besvar eller avskriv brev/notat Versjon/dato for revisjon: 01.10.2014 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 01.10.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

Endringer fra versjon 5.6.5 til 5.7. Primus 5.7

Endringer fra versjon 5.6.5 til 5.7. Primus 5.7 Endringer fra versjon 5.6.5 til 5.7 Primus 5.7 Endringer fra versjon 5.6.5 til 5.7 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Endringer fra 5.6.5 til 5.7... 3 Integrasjon med KulturNav... 3 Oppsett

Detaljer

Innhold. Hanne Bråthen

Innhold. Hanne Bråthen Innhold Quickguide til prosjektledere... 1 Innlogging... 1 Glemt passord... 1 Hvordan opprette nytt prosjekt... 2 Prosjektopplysninger... 3 Kommunikasjon... 4 Annonse... 5 Sende mail til de som abonnerer

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Askeladden Release-logg 30. august 2012

Askeladden Release-logg 30. august 2012 NR. Tema Kort beskrivelse av oppgaven Status Spesifikasjon - detaljert Kommentar 1. Søk Søkeresultat skal være likt i id-søk og avansert søk 2. Registrering Revet/brent bygning - skal kunne være inneværende

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer