DocuLive. Release notes Mars 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DocuLive. Release notes Mars 2012"

Transkript

1 DocuLive Release notes Mars 2012

2 Opprettet av Historie Rev. Dato Endret av Kommentar TS Opprettet TS Oppdatert TS Oppdatert TS Oppdatert TS Oppdater ny DocuLive versjon NO-1364 Fornebu, Norway Telefon: Telefax: Support Telefon: E-post: ii Innhold Release Notes DocuLive

3 Innhold 1. Utgivelse mars Informasjon Moduler utgitt DocuLive NOARK Plus Visning av brukerhistorikk Utvidet tilgang Arbeidslister Importer e-post fra MS Outlook Rapporter til Excel Hent el. dokumenter i saken Innsynsbegjæringer DocuLive NOARK Sak Dokumenthistorikk Dokumentlogg Visning av brukerhistorikk Utvidet tilgang Endring av navn på funksjon Markering av arkiverte e-postmeldinger i DocuLive i MS Outlook DocuLive Administrator Derfiner Administratorbrukere Sette opp Excel rapporter Tilleggsprogrammer DocuLive Innsyn DocuLive Stedfortreder Brukerinnstillinger I DocuLive NOARK Plus I DocuLive NOARK Sak WWW/DocuLive NOARK Plus Utgivelse mai Informasjon Utgivelseser DocuLive Innhold iii

4 7.2. Moduler utgitt DocuLive NOARK Plus Nytt program for import av e-post fra MS Outlook Skjermbilder for å definere standard filbeskrivelser Nytt register for standardverdier for import Nye brukerinnstillinger Annet DocuLive NOARK Sak WWW Endring av ledetekst i Endre mottaker for dokument Endring av tekst i historikken Avreservering fra dokumentdetaljene QBESave DLSaveFile Søk etter saksbehandler Øvrige moduler OEP DocuLive Møtesekretær Microsoft Office Utgivelse juni Informasjon Moduler utgitt DocuLive NOARK Plus Masseinnlevering av dokumenter Kalender Gruppe Nytt innhold i Avs/Mot fanen Funksjon for å merke en adressat som personnavn Brukerinnstillingen Tag persons Opsjon for å skrive ut etiketter Brukerinnstilling Label printer Importere flere filer i en operasjon Nye felt i adresseregistret Rediger standard el. dokument beskrivelser DocuLive NOARK Sak WWW Innføre at dokumentproduksjon ikke kan utelates ved opprettelse av dokumentkort... 7 iv Innhold Release Notes DocuLive

5 Enable template selection Viktig melding til bruker ved arkivering av e-post Tilknytte flere filer Brukerinnstillinger til bruk i funksjon for å tilknytte flere filer OEP og merking av personnavn Vise offentlig informasjon Brukerinnstilling Show Public information Innhold i liste over dokumenter som kan avskrives ved Send til arkiv Utgivelseser DocuLive Innhold v

6

7 1. Utgivelse mars Informasjon I de påfølgende kapitlene beskrives endringer som er innført i DocuLive applikasjonene ved utgivelse i mars Dokumentet gjelder for alle DocuLive moduler og inneholder også informasjon for tidligere utgivelser. Til denne utgivelsen er det levert tre informasjonsdokumenter Moduler utgitt Dette dokumentet med beskrivelse av funksjonelle hovedendringer i DocuLive programmene. Build log som inneholder en kort beskrivelse over alle korreksjoner og endringer som er innført knyttet til saksnummer i LiveTime. Teknisk dokument som inneholder oversikt over miljøene som disse versjonene av DocuLive støtter. I denne oppdateringen er versjonsnummer for DocuLive programmene som følger: Programmodul Versjonsnummer DocuLive Engine 2.0 B DocuLive NOARK Plus 7.0 B DocuLive Batchimport 2.0 A (ingen endringer) DocuLive Barcode generator 2.0 A (Ingen endringer) DocuLive Stedfortreder 1.0 DocuLive Innsyn 1.0 DocuLive OEP 1.7 DocuLive Scan 2.0 B DocuLive NOARK Sak WWW 3.0 B DocuLive Møtesekretær WWW 3.0 B Release Notes DocuLive Utgivelse mars

8 2. DocuLive NOARK Plus 2.1. Visning av brukerhistorikk Det er lagt til i loggen at BrukerID i DL vises i tillegg til Windowsbruker i parentes. Dette er gjennomført generelt i all historikk. Dette medfører at bruker vil se om endringen som vises i historikken er gjort av bruker med BrukerID eller stedfortreder. Hvis Windowsnavnet ikke vises, er loggoppføringen foretatt før denne endringen ble implementert Utvidet tilgang Velge utvidet tilgang for en hel organisasjonsenhet i en operasjon Denne endringen gjelder i tilleggsprogram for utvidet tilgang. Det er foretatt en forbedring som medfører en forenkling av arbeidet med å gi utvidet tilgang til en hel organisasjonsenhet, ikke bare en enkelt person. Løsningen er implementert litt annerledes i DocuLive NOARK Plus enn i DocuLive NOARK Sak Her kan man legge inn utvidet tilgang på alle personer innenfor enheten. Når avdeling og kontor er valgt, vil Lagre ny-knappen aktiveres selv om man ikke har valgt noen person. Når bruker klikker på knappen, vil det gis utvidet tilgang til alle personene innenfor kontoret, og de vil vises i tabellen. (Personer som allerede er lagret med utvidet tilgang vil ikke legges inn på nytt.) Merk: Det er en forutsetning at man har tilgang til modulen for utvidet tilgang for at denne funksjonen skal kunne benyttes Arbeidslister Det er implementert en helt ny funksjon som vil gjøre arkivbehandlingen enklere. Bildet Arbeidslister har mange anvendelsesområder. Her kan man finne lister over hvilke journalposter som ligger i arbeidslisten over ubesvarte dokumenter for en avdeling eller enkelt saksbehandler. Man vil finne oversikt over ufordelte journalposter eller saker uten saksbehandler m.v. Fra bildet vil man også kunne hente ut oversikt som viser de siste 100 sakene som pålogget bruker har befattet seg med. Med unntak av denne listen kan alle lister filtreres fra en gitt dato og på avdeling, kontor og bruker. Innhold i bildet endres noe i forhold hvilken liste som hentes inn. Velger man for eksempel å se listen Journalposter sendt til godkjenning, vil knapp for å kansellere godkjenning være tilgjengelig. Likeledes knapp for å journalføre journalposter med status Ferdig fra saksbehandler fra arbeidslisten U-dokumenter til journalføring. I bildet er det er dessuten mulig å legge inn nye kommentarer eller se de som er lagt inn tidligere. Alle saker eller journalposter som merkes i arbeidslisten kan hentes inn i feltene i hovedbildet. Listene kan skrives ut direkte eller listes opp i html format Importer e-post fra MS Outlook I versjon 7.0 A for DocuLive NOARK Plus ble det introdusert et nytt bilde til bruk for håndtering av e-postimport. I denne versjonen er det foretatt forbedringer i dette bildet. Objekter og lister er organisert på en mer intuitiv måte enn i den forrige versjonen. I 2 DocuLive NOARK Plus Release Notes DocuLive Mars 2012

9 denne versjonen er det også mulig å skjule kommandovalg for å åpne den enklere modulen som også kan benyttes for e-postimport. Dersom tilleggsmodul for håndtering av innsynsbegjæringer er benyttet i organisasjonen, vil bruker finne en egen knapp for håndtering av dette Rapporter til Excel Det introduseres nå en mulighet for å lage rapporter som hentes opp i MS Excel. I standard følger det noen faste rapporter med. Fra DocuLive Administrator er det mulig å sette opp flere rapporter ved behov. Rapportene som kjøres blir lagt som fil i et fast katalogområde bruker definer. For noen av rapportene er det nødvendig å sette opp kriterier for hva rapporten skal inneholde. Dersom bruker velger en rapport som har vært kjørt tidligere, vil man kunne hente opp denne direkte fra bildet for eksempel for å sammenlikne resultater. I standard følger disse rapportene med: Aktive brukere fordelt på rolle. Lister ut alle brukere med fullt navn, BrukerID, innloggingsnavn, plassering i organisasjonen og rolle. Avdelingens aktive saker. Lister opp saksnummer og sakstittel samt saksansvarliges BrukerID for valgt avdeling. Komplett leselogg siste døgn. Henter opplysninger om de siste el. dokumentene som er lest av alle brukere i organisasjonen. Viser saks- og journalpostopplysninger samt hvilket el. dokument som er lest og av hvilken bruker. Siste 100 filaksesser. Henter opp opplysninger om de siste 100 leste filer. Benytter samme resultatsett som leseloggen. Vis les av filer i sak. Viser hvilke el. dokumenter som er lest i sak bruker angir som parameter. Vis leselogg for bruker. Viser hvilke el. dokumenter som bruker angir som parameter Hent el. dokumenter i saken Tidligere kunne det være tidkrevende å kopiere alle el. dokumenter i journalpostene i en sak til et eget område enn si å vise en samlet oversikt i en liste eller utskrift. Nå introduseres et eget bilde hvor bruker kan styre dette på en enkel måte. Ved åpning av bildet vises alle el. dokumenter sortert under hver journalpost. Journalpostene må ha status Journalført eller Ferdig fra saksbehandler og er tydelig markert slik at det er enkelt å lese listen. Dersom det finnes journalposter eller el. dokumenter i saken som bruker ikke har tilgang til, blir det gjort oppmerksom på dette. I bildet kan det definere et område for hvor listen presentert i html format skal plasseres. I tillegg finner man en knapp for å vise et merket el. dokument i opprinnelsesprogram. I tillegg setter bruker selv opp det katalogområdet som skal benyttes for el- dokumentene som skal kopieres. Fra bildet er det mulig å endre egenskapene for et el.dokument. Beskrivelsen kan endres ved inntasting eller velge fra forhåndsdefinerte beskrivelser. Bruker vil dessuten finne knapper for å merke alle hoveddokumenter og alle el. dokumenter som har filer i PDF format. De ulike valgmulighetene kan bidra til å gjøre det enklere til for eksempel å identifisere hoveddokumenter som ikke har arkivformat eller bare inkludere hoveddokumenter i saken for kopiering ved å velge knappen Kopier merkede filer til katalog. Fra bildet finnes også knapper for å vise el. dokumenter i sitt hovedprogram eller i PixEdit. Release Notes DocuLive DocuLive NOARK Plus 3

10 2.7. Innsynsbegjæringer Det er nå implementert mulighet for å håndtere innsynsbegjæringer som tilleggsmodul i DocuLive. I DocuLive NOARK Plus er det laget et eget bilde hvor man kan registrere innsynsbegjæring manuelt. I tillegg er det laget en ny fane som gir en enkel oversikt over innsynsbegjæringer som er sendt til organisasjonen. 4 DocuLive NOARK Plus Release Notes DocuLive Mars 2012

11 3. DocuLive NOARK Sak 3.1. Dokumenthistorikk Det har lenge vært et ønske om å legge inn en leselogg som er tilgjengelig for bruker. Dette er nå implementert slik at det kan hentes opp en liste som inneholder de dokumentene som er lest sist. Listen kan benyttes som en hurtigreferanse i stedet for å søke på vanlig måte. Den inneholder saks- og dokumentinformasjon, dato og klokkeslett for tidspunkt bruker leste dokumentet samt beskrivelser for dokument og elektronisk dokument Dokumentlogg Det er nå laget en rapport som kan benyttes for å søke fram elektroniske dokumenter i saker og dokumenter som en bruker selv har lest, skrevet ut (direkte fra DocuLive) eller kopiert (for eksempel for å legge inn i en e-postmelding). Man kan søke fram bestemt informasjon og sortere etter gitte parametere. Merk at det må være konfigurert at bruker skal ha tilgang til dette rapportvalget. Logging skjer i utgangspunktet for journalførte dokumenter. Programmet kan konfigureres slik at hendelser for dokumenter under arbeid, hvor bruker selv ikke er saksbehandler (eier av dokumentet), blir logget. I tillegg kan det konfigureres at felt for å velge dokumentlogg for en gitt bruker kan velges i bestillingsbildet. Eksempelvis kan man søke etter alle som har vært inne på en gitt sak og dokumentnummer generelt eller innenfor et gitt tidsrom. Loggen kan sorteres for eksempel etter dato, hendelse, beskrivelse eller bruker Visning av brukerhistorikk Det er lagt til en endring ved logging som medfører at BrukerID i DocuLive vises i tillegg til Windowsbruker i parentes. Dette er gjennomført generelt i all historikk. For de organisasjonene som benytter tilleggsprogrammet DocuLive Stedfortreder, betyr dette at loggen vil vise om en hendelse er foretatt av bruker med BrukerID eller av stedfortreder. Hvis innloggingsnavnet i MS Windows ikke vises, er loggoppføringen foretatt i tidligere versjoner Utvidet tilgang Velge utvidet tilgang for en hel organisasjonsenhet i en operasjon Denne endringen gjelder i tilleggsprogram for utvidet tilgang. Det er foretatt en forbedring som medfører en forenkling av arbeidet med å gi utvidet tilgang til en hel organisasjonsenhet, ikke bare en enkelt person. Dette bildet er endret slik at dersom man velger en avdeling/kontor, blir alle personene listet opp. Deretter kan de personene fra avdeling/kontor man ønsker å ta med merkes. Når bruker velger Legg til, vil alle de merkede personene overføres til feltet Tilgang. Merk: Det er en forutsetning at man har tilgang til modulen for utvidet tilgang for at denne funksjonen skal kunne benyttes. Release Notes DocuLive DocuLive NOARK Sak 5

12 3.5. Endring av navn på funksjon Til andre via DocuLive har byttet navn til Kopi til andre via DocuLive Markering av arkiverte e-postmeldinger i DocuLive i MS Outlook. Etter at en e-postmelding er arkivert i DocuLive, finnes det nå en mulighet for å vise at meldingen er arkivert. Markeringen i listen i MS Outlook vil bli beholdt dersom e- postmeldingen ikke flyttes til en annen mappe eller markeringen oppheves ved å høyreklikke på linjen og velge kommandoen Fjern arkivert i DL. Funksjonen gjelder bare for MS Office 2007 og MS Office Markøren ligger i en egen kolonne som bruker må inkludere i meldingslisten ved å velge kommandoen i MS Outlook, Vis innstillinger og legge feltet Arkivert inn i listen. 6 DocuLive NOARK Sak Release Notes DocuLive Mars 2012

13 4. DocuLive Administrator 4.1. Derfiner Administratorbrukere Det er nå mulighet for å definere hvilke brukere som skal ha tilgang til DocuLive Administrator. Dette bildet er bare tilgjengelig for Administrator. Forutsetning for å være administratorbruker er at personene har rolle som Arkivar. Brukeres som gis tilgang, logger seg inn med sitt vanlige brukernavn og passord. Der hvor endringsinformasjon blir registrert, vil det vises hvilken bruker som har utført endringen Sette opp Excel rapporter I dette bildet kan man sette opp rapporter som åpnes i MS Excel. For å sette opp slike rapporter er det nødvendig å kunne definere SQL spørringer samt kjenne DocuLive databasen. I standard er det laget noen rapporter. Det kan settes opp flere ved behov. Kontakt eventuelt Software-Innovation for bestilling av tilleggsrapporter. Release Notes DocuLive DocuLive Administrator 7

14 5. Tilleggsprogrammer 5.1. DocuLive Innsyn Dette er en tilleggsmodul til DocuLive NOARK Plus og DocuLive WWW Sak som benyttes for å motta innsynsbegjæringer og behandle dem. I løsningen for DocuLive finnes det to forskjellige måter å registrere innsynsbegjæring på, enten ved manuell registrering eller ved import av e-post fra OEP systemet. (Offentlig Elektronisk Postjournal). I forhold til Offentlig journal på Internett kan det knyttes en bestillingsfunksjon opp mot denne slik at publikum kan begjære innsyn direkte. En slik bestillingsfunksjon gjør dette enklere for publikum samt sikrer en mer effektiv registrering. Bruker sender e-posten, og innsynsbegjæringen registreres i arkivet og behandles videre i DocuLive. Registreringen gjøres ved å søke opp saksnr./doknr. i skjermbildet for registrering av innsynsbegjæringer basert på at dette er oppgitt i e-posten. Ved innsynsbegjæring fra OEP sendes det en e-post til postmottaket med en fast meldingstekst. I tillegg legges det en xml-fil som vedlegg til e-posten. Det er denne xmlfilen som blir tolket av DocuLive innsynsmodul. Ved lagring av innsyn fra Outlook, blir innholdet i xml-filen tolket og overført til eget bilde for å registrere innsynsbegjæringer. I modulen er det lagt til mulighet for leder / sekretær å søke fram rapport for å vise alle aktive innsynsbegjæringer DocuLive Stedfortreder Denne tilleggsmodulen inneholder funksjonalitet for å definere og benytte stedfortredere for brukere i DocuLive NOARK Sak WWW. For å benytte denne modulen forutsettes det at DocuLive er konfigurert slik at brukere logger seg automatisk inn i DocuLive WWW Sak via sin Windows bruker. Når en person som er stedfortreder for en annen logger seg inn, vises en ny liste i øverste linje. Her vil det være mulig å velge om man vil jobbe som seg selv eller som en person man er stedfortreder for. I alle loggoversikter er det nå vist hvilken bruker i Windows som har utført en hendelse slik at man i ettertid kan se om den er utført av bruker eller stedfortreder for bruker. 8 Tilleggsprogrammer Release Notes DocuLive Mars 2012

15 6. Brukerinnstillinger I denne versjonen er det innført følgende brukerinnstillinger. Brukerinnstillinger som er tilgjengelige for tilleggsprogrammene DocuLive Innsyn og DocuLive Stedfortreder er ikke tatt med i denne oversikten I DocuLive NOARK Plus Extended file access logging- DocuLive Case Denne innstillingen brukes for å slå på / av utvidet logging av filtilgang i DocuLive NOARK Plus. Brukes i forbindelse med feilkildesporing og for kontroll av logging av les, skriv og utskrift av filer. Når utvidet logging er slått på, logges hendelsen der DocuLive NOARK Plus aksesserer filen i fillageret, fysisk fil, versjon og variant som er lest, oppdatert eller slettet med egne koder. Standardverdi er 0. Verdi 1 slår på funksjonen Enable Menu Worklist- DocuLive Case Slår på eller av menyvalg for å hente opp funksjon for å vise Arbeidslister under menyen Funksjoner i DocuLive NOARK Plus. Verdi 0 er standard. Verdi 1 viser menyvalget. Dococument responsible not set for new document card - DocuLive Case Benyttes dersom det er ønskelig å kopiere sakens ansvarlige Seksjon og Kontor til ny journalpost, men ikke Person i DocuLive NOARK Plus. Kan være nyttig ved krav til at nye inngående dokumenter alltid skal fordeles. Standardverdi = 0. Verdi 1 innfører egenskapen. Menu Show changes Preferences Slår av eller på menyvalget "Vis endringer" under Sak og Journalpost i DocuLive NOARK Plus. Dersom du har gjort utilsiktede endringer uten å lagre i Sak eller Journalpost og deretter velger Ny journalpost eller Ny sak, vil du på spørsmål om du vil lagre og kan svare Ja, Nei eller Avbryt. Hvis du er usikker og velger Avbryt og deretter Vis endringer, hentes en informasjonsboks som viser hvilken endring du har gjorde. Standardverdi = 0 Verdi 1 viser menyvalget. Mail systems Enable menu Incoming mail Slår av og på menyvalget for å starte det enkle bildet for import av e-post. I versjon 7.0 a ble det egenskaper i forbindelse med import av e-post utvidet og et nytt bilde ble introdusert. Dersom bare det nye systemet for e-postimport skal benyttes, kan du fjerne menyvalget med verdi 0. Standardverdi = 1 viser menyvalg. Verdi 0 fjerner menyvalget Release Notes DocuLive Brukerinnstillinger 9

16 6.2. I DocuLive NOARK Sak WWW/DocuLive NOARK Plus Log documents in progress - DocuLive Case Brukes for utvidet logging (logging av les/skriv/kopier/redigering av et el.dokument). Logging utføres ikke for dokumenter som er under arbeid dersom innstillingen er satt lik 0. Hvis 1, så logges dokumenter under arbeid, bortsett fra de dokumenter hvor man selv er ansvarlig. Standard verdi er 1. Select user in log result - DocuLive Case Brukes for utvidet logging. Når man skal søke i loggen, kan man søke etter forskjellig søkekriterier, som saks- og dokumentnr. Hvis denne innstillingen er lik 1, så kan man søke etter en spesiell bruker (velge brukernavn). Hvis innstillingen er 0, så vises ikke Bruker som en del av søkekriteriene. Standard verdi er 0. Show log result - Preferences Brukes for utvidet logging. Bestemmer hvilke brukere som får lov til å lese denne loggen (Dokumentlogg). Verdien settes lik 1 for hver bruker som skal lese kunne lese denne loggen. 10 Brukerinnstillinger Release Notes DocuLive Mars 2012

17 7. Utgivelse mai Informasjon I de påfølgende kapitlene beskrives endringer som er innført i DocuLive applikasjonene ved utgivelse i mai Dokumentet gjelder for alle DocuLive moduler og inneholder også informasjon for tidligere utgivelser. Til denne utgivelsen er det levert tre informasjonsdokumenter Moduler utgitt Dette dokumentet med beskrivelse av funksjonelle hovedendringer i DocuLive programmene. Build log som inneholder en kort beskrivelse over alle korreksjoner og endringer som er innført knyttet til saksnummer i LiveTime. Teknisk dokument som inneholder oversikt over miljøene som disse versjonene av DocuLive støtter. I listen nedenfor finner du de modulene som er inkludert i denne utgivelsen. Windows applikasjoner DocuLive Engine DocuLive NOARK Plus DocuLive Batchimport DocuLive Barcode generator 2.0 A 7.0 A 2.0 A 2.0 A DocuLive OEP 1.6 DocuLive Scan 2.0 A DocuLive PDF Konvertering Web applikasjoner DocuLive NOARK Sak WWW DocuLive Møtesekretær WWW 3.0 A 3.0 A Release Notes DocuLive Utgivelse mai

18 8. DocuLive NOARK Plus 8.1. Nytt program for import av e-post fra MS Outlook Det er innført en helt ny funksjon for å håndtere arkivering av e-post. Den tidligere modulen for å arkivere e-post er beholdt slik at bruker kan velge hvilken av de to metodene som skal benyttes. Den nye metoden gir mulighet for mange arkivarer å arbeide med arkivering fra samme mappe i MS Outlook på samme tid. Vedleggene kan enkelt sorteres og gis nytt navn. E-postmeldinger forhåndsvises og vedlegg hentes inn ved et tastetrykk. Det gis mulighet for å opprette ny sak og journalpost i en operasjon slik at likelydende forhold som skal saksbehandles i egen sak kan opprettes med utgangspunkt i mottatt e- post. (For eksempel søknader, klagesaker mv.) Man kan definere standardverdier i nyopprettet sak eller journalpost. I registreringsbildet i DocuLive NOARK Plus kan du alltid hente inn siste sak hvor du har arkivert en e-postmelding. Arkiverte e-postmeldinger kan flyttes automatisk til valgt mappe i MS Outlook Skjermbilder for å definere standard filbeskrivelser I forbindelse med arkivering av e-postmeldinger i nytt program for arkivering av e- postmeldinger, er det laget mulighet for å lagre egne standardtekster som grunnlag for ny filbeskrivelse av vedlegg. Fungerer tilsvarende som mulighet for å definere faste dokumentbeskrivelser i funksjon for filimport som ble innført i versjon Nytt register for standardverdier for import Ofte finnes det integrasjoner hvor det er behov for å importere data fra forskjellige fagsystemer. I denne forbindelse er det implementert et eget hjelperegister hvor det er mulig å definere faste verdier til bruk opprettese av sak og/eller journalpost. I standard er dette registret i bruk i forbindelse med den nye funksjonen for arkivering av e- postmeldinger fra MS Outlook Nye brukerinnstillinger No loan on documents when case on loan Denne innstillingen regulerer om det skal være tillatt å låne ut dokumenter i en sak som allerede er utlånt. Brukes for eksempel i tilfeller hvor det kan være aktuelt å låne ut nye dokumenter i saken registrert etter at saken ble utlånt. Verdi = 0 Dokumenter som ikke er utlånt med sak kan lånes ut. Verdi = 1 Dokumenter kan ikke lånes ut når sak er utlånt. Enable Doculive Xml Import Denne innstillingen benyttes for å aktivere menyvalget Doculive Xml Import i menyen Funksjoner. Funksjonen benyttes kun i forbindelse med tilpasninger. 12 DocuLive NOARK Plus Release Notes DocuLive Mars 2012

19 Verdier: 0 = Deaktiver meny, Standardverdi 1 = Aktiver meny Enable imports from recruiting tool Innstilling benyttes kun i forbindelse med integrasjon med et rekruteringsverktøy (WebCruiter) for å aktivere menyvalg Import fra rekruteringsverktøy." Verdier: 0 = Deaktiver meny, Standardverdi 1 = Aktiver meny List interval Innstillingen benyttes i bildet Importer e-post fra MS Outlook og avgjør hvor mange meldinger som skal vises i hvert intervall i navigeringen innenfor mappen ved åpning av bildet. Standardverdi = 16 Postmottak inbox Innstillingen benyttes i bildet Importer e-post fra MS Outlook og avgjør hvilken mappe som skal benyttes for å hente e-postmeldinger som skal arkiveres ved åpning av bildet. Bruker kan overstyre verdien innenfor pålogget sesjon. Start Importer e-post programmet først og bla deg fram til aktuell mappe. Klipp ut verdien og lim den inn i brukerinnstillingen. Postmottak arkiv Innstillingen benyttes i bildet Importer e-post fra MS Outlook og avgjør hvilken mappe som skal benyttes for å arkivere e-postmeldinger som er arkivert. Til dette brukes knappen Flytt til mappe. Bruker kan overstyre verdien innenfor pålogget sesjon. Start Importer e-post programmet først og bla deg fram til aktuell mappe. Klipp ut verdien og lim den inn i brukerinnstillingen. Outlook Date Format Datoformat som MS Outlook er satt opp med. I MS Outlook kan man konfigurere hvordan datoer skal vises. Standardverdi er DD.MM.YYYY Annet Rettet at Mssql brukere kan endre eget passord i pluss. Release Notes DocuLive DocuLive NOARK Plus 13

20 9. DocuLive NOARK Sak WWW 9.1. Endring av ledetekst i Endre mottaker for dokument Hvis man fra dette bildet ønsker å endre mottaker for et notat, vises ledeteksten Saksbehandler. Dette kan være forvirrende, og vi har endret ledeteksten til Ny mottaker Endring av tekst i historikken Fra bildet Endre mottaker for dokument ble teksten Ansvarlig endret.. lagt i historikken, dersom mottaker ble endret. Teksten er endret til Mottaker endret Avreservering fra dokumentdetaljene Det er nå mulig å oppheve en reservasjon (etter at man har åpnet for redigering) fra dokumentdetaljene. Det er ikke lenger nødvendig å gå videre til bildet for versjoner og varianter for å få avreservert QBESave Programkomponenten QBESave benyttes for å lagre/hente elektroniske dokumenter i databasen. I versjon 3.0 ble hele DocuLive Plus lagt over til versjon 11 av programmeringsverktøyet QBE, bortsett fra QBESave. I 3.0A er også QBESave lagt over til QBE DLSaveFile Programkomponenten DLSaveFile benyttes for å lagre/hente elektroniske dokumenter på FTP lager. Det har vist seg at flere brukere har hatt problemer ved åpning/lagring av store filer, og vi leverer nå en ny versjon av DLSaveFile som bygger på nyere teknologi og som er mer stabil for store filer Søk etter saksbehandler Gjelder bare for Oracle. I avansert søk fant man ikke alltid det man søkte etter ved å velge saksbehandler eller avdeling/kontor. Dette kom av at DocuLive gjorde forskjell på små og store bokstaver. Det er nå rettet opp slik at man for eksempel s saksbehandler ABC selv om man skriver abc. 14 DocuLive NOARK Sak WWW Release Notes DocuLive Mars 2012

21 10. Øvrige moduler OEP Eksport til OEP for SQL Server feilet dersom man logget inn som vanlig bruker, via QBE Vision 11. Det fungerte ved innlogging som systemadministrator (bruker SA). Programmet er nå omskrevet for å unngå bruk av databasecursor DocuLive Møtesekretær WWW Innholdsfortegnelse I sakslisten mistet innholdsfortegnelsen en del informasjon i Word Blant annet ble sidenummer ikke høyrestilt. Dette er nå rettet Microsoft Office Aktivere lagreikon fra MS Word I versjon 3.0 var det slik at lagreikonet i Word ble deaktivert (grått) dersom man åpnet i lesemodus. Dette fungerte ikke alltid. Vi har nå endret (for Word 2007 og 2010) slik at sparikonet alltid er svart. Ved forsøk på lagring vil dette håndteres på forskjellige måter, avhengig av verdiene som er satt i ViewFileMessageDL i filen DocuLiveOfficeConfiguration.XML. Se mer i installasjonsbeskrivelsen. Spørsmål om lagring i DocuLive når man lukker dokumentet. Når en bruker har startet redigering av et dokument fra DocuLive Sak og deretter uforvarende lukker dokumentet (for eksempel med X-knappen), så kommer nå et spørsmål om dokumentet skal lagres i DocuLive. Hvis man svarer Ja, så oppdateres dokumentet i DocuLive på nøyaktig samme måte som om man hadde brukt knappen for Lagre i DocuLive. Office oppstartmaler Oppstartmalene for MS Office (Word og Outlook) er nå implementert for Office Release Notes DocuLive Øvrige moduler 15

22

23 11. Utgivelse juni Informasjon I de påfølgende kapitlene beskrives endringer som er innført i DocuLive applikasjonene ved utgivelse i juni Dokumentet gjelder for alle DocuLive moduler. Til denne utgivelsen er det levert tre informasjonsdokumenter Moduler utgitt Dette dokumentet med beskrivelse av funksjonelle hovedendringer i DocuLive programmene. Build log som inneholder en kort beskrivelse over alle korreksjoner og endringer som er innført. Teknisk dokument som inneholder oversikt over miljøene som disse versjonene av DocuLive støtter. I listen nedenfor finner du de modulene som er inkludert i denne utgivelsen. Windows applikasjoner DocuLive Engine 2.0 DocuLive NOARK Plus 7.0 DocuLive Batchimport 2.0 DocuLive Barcode generator 2.0 DocuLive OEP 1.3 DocuLive Scan 2.0 DocuLive Styre Råd og Utvalg 4.0 DocuLive PDF Konvertering Web applikasjoner DocuLive NOARK Sak WWW 3.0 DocuLive Møtesekretær WWW 3.0 DocuLive Kommunal for Internet 3.0 Release Notes DocuLive juni 2011 Utgivelse juni

24 12. DocuLive NOARK Plus Masseinnlevering av dokumenter DocuLive NOARK Plus Det er innført masseregistrering av enkeltdokumenter som har vært på utlån. Forutsetning for å bruke funksjonen er at utlånet av dokumenter ikke er registrert gjennom utlån av saken. Etter at bruker har søkt og merket flere utlånte dokumenter i Resultatlisten, velges verdien SLETT i felt for utlån i skjemat for journalposter Kalender DocuLive NOARK Plus / Windows applikasjoner Datovalg er gjort tydeligere. Valgt dato vises med fet skrift på gul bunn inne i valgrammen Gruppe DocuLive NOARK Plus Det har ofte vært vanskelig for arkivar å ha oversikt over hvilke brukere som er medlem av tilgangsgrupper. For å lette registreringsarbeidet er det innført en mulighet for å sjekke medlemskap direkte i registreringsbildene. Gjelder grupper som er valgt i registreringsfeltene for sak og journalpost hvor navn på gruppe er forskjellig fra ALLE. Et dobbeltklikk i feltet vil hente opp et eget bilde som viser navn på alle medlemmer i gruppen Nytt innhold i Avs/Mot fanen DocuLive NOARK Plus Registrerings- og informasjonsbildet for adressater i journalpost er oppdatert med nytt innhold. Det er nå mulig å registrere organisasjonsnummer for et firma og fødselsnummer i skjemaet. I tillegg er det lagt inn felt for å angi forsendelsesmåte, mulighet for å merke et navn som personnavn (benyttes for OEP, se kap ). Det finnes også en ny knapp i bildet som gir overgang til nytt bilde for å styre etikettutskrifter. 2 DocuLive NOARK Plus Release Notes DocuLive Mars 2012

25 De nye objektene er: Orgnr. Fødselsnummer: E-post: Benyttes for å registrere et offisielt organisasjonsnummer. Når et organisasjonsnummer registreres, kontrolleres det for riktig sammensetning. (Norsk standard) Ved registrering kontrolleres nummeret for korrekt sammensetning. Vises skjult i feltet. Ved behov for å sjekke nummeret, åpnes adresseregistret med knappen til høyre for feltet. Adresseregistret inneholder mulighet for å vise nummeret. Adressatens e-postadresse Forsendelsesmåte: Angir på hvilken måte adressaten skal motta korrespondanse, brevpost eller per e-post. Etiketter: Personnavn: Henter bilde for å skrive ut valgte adressater på egen etikettutskriver. Benyttes for å merke en adressat som personnavn. (OEP) Funksjon for å merke en adressat som personnavn DocuLive NOARK Plus I organisasjoner hvor det er krav om offentlig journalføring til OEP (Offentlig Elektronisk Postjournal) kan personnavn identifiseres ved å merke aktuell adressat i listen og krysse av i sjekkboksen Personnavn. Dette betyr at man ikke trenger å foreta merkingen i selve OEP uttrekket med mindre det er deler av et navn som skal merkes. Visning av sjekkboksen styres av en brukerinnstilling. Tilsvarende mulighet finnes for DocuLive NOARK Sak WWW Brukerinnstillingen Tag persons DocuLive NOARK Plus / DocuLive NOARK Sak Denne innstillingen benyttes for å innføre mulighet for å merke adressat som personnavn i forbindelse med overføring til OEP (Offentlig elektronisk postjournal). Funksjonen benyttes bare i installasjoner som hvor OEP er innført. Bruker kan merke det som er personnavn inne fra DocuLive og behøver ikke å gjøre det i selve OEP-uttrekket. Merk at man ikke kan angi om deler av et navn er personnavn, slik man kan i OEP-uttrekket. Innstillingen benyttes både for DocuLive NOARK Plus og i DocuLive NOARK Sak WWW. Standard = 0 Funksjonen er avslått. Verdi = 1 En ny sjekkboks, Personnavn vises på følgende steder: I Plus i fanekortet Avs./mott. Ved å velge adressat kan bruker krysse av i sjekkboksen for å angi at navnet skal behandles som personnavn i OEP sammenheng. Valget kan slås av og på for hver enkelt adressat. I DocuLive NOARK Sak WWW vises det et ikon som en sjekkboks på fanekortet Mottakere. Det er mulig å klikke på det gjentatte ganger for å slå av og på merkingen. Ikonet vil være tilgjengelig for de samme personene som har tilgang til å oppdatere mottakeren Opsjon for å skrive ut etiketter DocuLive NOARK Plus Dersom en organisasjon har tatt i bruk egen etikettskriver (etiketter på rull) klikker du på knappen Etiketter. Dette vil åpne et eget bilde for å administrere hvilke adressater som skal skrives ut. Hvilken skriver som skal benyttes er regulert av en brukerinnstilling Brukerinnstilling Label printer For DocuLive NOARK Plus Release Notes DocuLive juni 2011 DocuLive NOARK Plus 3

26 Denne innstillingen benyttes for å sette opp navn på spesiell etikettprinter. Funksjonen finnes i Resultatlisten i fanekortet Avs/Mott. Knappen etikettprinter vises for I- og U- dokumenter Importere flere filer i en operasjon DocuLive NOARK Plus Det er nå innført mulighet for å tilknytte flere filer i en operasjon fra programmet. Tidligere kunne det være tidkrevende å importere filer enkeltvis. Funksjonen er tilgjengelig fra menyen El. Dok. med kommandoen Tilknytt filer. Når kommando velges, vil det åpnes et bilde hvor bruker styrer filimporten. Bruker navigerer til en katalog og velger en eller flere filer som skal importeres. Operasjonen kan gjentas slik at det er mulig å importere filer fra flere kataloger. Feltet Katalog viser alltid den katalogen du sist henter filer fra. Listen viser både sti i katalog og filnavn. Flytt eventuelt innbyrdes plassering av filene ved å merke og bruke pilknappene til høyre for listen Siste kolonne i listen viser hvilket dokument som er hoveddokument. Dersom bruker har startet importen fra en journalpost hvor det allerede finnes et hoveddokument, vil det ikke vises hoveddokumenter i listen. Dersom du starter fra journalpost uten el. dokument, vil det første dokumentet i listen markes som hoveddokument. Dersom PDF dokumenter er blant de importerte filene, vil et av disse registreres som hoveddokument. Bruker kan endre tilknytningstype ved å endre verdi i feltet Tilknyttet som nederst i bildet. Nedenfor listen finnes en knapp for å Fjerne fra liste samt visning av Antall filer. Endring av Beskrivelse kan gjøres etter to prinsipper. Enten kan bruker bla fra linje til linje og endre teksten i feltet Beskrivelse eller velge en predefinert tekst. Det siste kan være aktuelt dersom man importerer filer som inneholder eller starter med samme tekst. Ved klikk på knappen Beskrivelse..., hentes et bilde som viser tekster registrert 4 DocuLive NOARK Plus Release Notes DocuLive Mars 2012

27 i registret Rediger el. Dokument standard beskrivelser. Tekster som korresponderer med dokument- og tilknytningstype vises i listen. Dersom det er mange tekster i listen, kan man skrive inn første bokstav- eller del av testen i det øverste feltet. Etter at inn teksten er lagt inn, kan beskrivelsen redigeres etter behov. Nederst i bildet finnes knapper for å fullføre operasjonen, nullstille bildet, avkrysningsboks for å velge å slette kildefilene på katalogen og visningsfelt for hvilket lagringsområde DocuLive benytter. Når importprosessen starter ser bruker en informasjonsboks som viser framdriften Nye felt i adresseregistret DocuLive NOARK Plus I tidligere kapittel beskrives endringer i Avs/Mot. Fanen i journalpost. Nedenfor beskrives hvorledes endringene er foretatt i selve adresseregistret. Release Notes DocuLive juni 2011 DocuLive NOARK Plus 5

28 I feltet Orgnr registreres eventuelt det offisielle organisasjonsnummeret for en virksomhet. Når et organisasjonsnummer registreres, kontrolleres det for riktig sammensetning. Ved lagring gis det beskjed om syntaksen er feil. Dette kan overstyres ved behov. I enkelte organisasjoner kan det være tillatt å registrere adressater med Fødselsnummer. Ved registrering kontrolleres nummeret for korrekt sammensetning. Vises skjult i feltet. Ved behov for å sjekke nummeret, sjekk av i boksen Vis fødselsnr. Ved behov registreres E-post adresse og Forsendelse for å angi hvordan korrespondanse med denne adressaten skal distribueres. (Brevpost eller E-post) Rediger standard el. dokument beskrivelser DocuLive NOARK Plus Dette registret benyttes for å forhåndsdefinere faste tekster til bruk i elektroniske dokumenters beskrivelse. Tekstene benyttes som basis og kan redigeres ved bruk etter behov. Beskrivelsene velges fra bildet som benyttes for import av flere filer i en operasjon. Importbildet åpnes med kommandoen Tilknytt filer fra menyen El. Dokumenter. Beskrivelsene registreres i henhold til sakstype, dokumenttype, og tilknytningstype. Ved bruk sorteres tekstene slik at bare de som korresponderer med valgene, for eksempel Vedlegg i journalposter av dokumenttype U er tilgjengelige. 6 DocuLive NOARK Plus Release Notes DocuLive Mars 2012

WebSak Fokus. Brukerdokumentasjon for saksbehandlere

WebSak Fokus. Brukerdokumentasjon for saksbehandlere WebSak Fokus Brukerdokumentasjon for saksbehandlere 03. september 2012 Ingen deler av dette dokumentet kan kopieres til andre enn internt i din organisasjon eller reproduseres i noen form uten skriftlig

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3 Funksjonell løsningsbeskrivelse Business 360 4.1 Servicepack 3 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Business 360 - innhold... 4 2. 360 I FORSKJELLIGE GRENSESNITT... 5 3. 360 ELEMENTER... 6

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

ephorte 2.1.15 Brukerveiledning Gecko Informasjonssystemer AS ephorte 2.1.7 Brukerveiledning Innhold i

ephorte 2.1.15 Brukerveiledning Gecko Informasjonssystemer AS ephorte 2.1.7 Brukerveiledning Innhold i ephorte 2.1.15 Brukerveiledning Gecko Informasjonssystemer AS ephorte 2.1.7 Brukerveiledning Innhold i Innhold Innledning... 1 Les dette før du begynner... 1 Brukergrensesnitt... 1 Viktige begrep... 1

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice emarketing Brukerkurs Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2012

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Sales & Marketing Administratorkurs Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs

SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs SuperOffice Sales & Marketing Administratorkurs Sist endret: 17.10.14. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2014

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 Copyright 2008 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 0. Innledning... 5 0.1 Systembeskrivelse... 6 0.1.1 Adgang til applikasjonen...

Detaljer

Gratulerer med kjøp av LabOra Saksbehandler.

Gratulerer med kjøp av LabOra Saksbehandler. LabOra Saksbehandler Gratulerer med kjøp av LabOra Saksbehandler. LabOra Saksbehandler er tilpasset behovet for et administrativt verktøy for all saksbehandling i organisasjoner og menigheter. Alle ansatte

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Duplo Data as Administrasjon av : LabOra Menighet LabOra Gudstjeneste LabOra Saksbehandler Medarbeideren Synkroniseringsprogram LabOra Web-portal

Duplo Data as Administrasjon av : LabOra Menighet LabOra Gudstjeneste LabOra Saksbehandler Medarbeideren Synkroniseringsprogram LabOra Web-portal Duplo Data as Administrasjon av : LabOra Menighet LabOra Gudstjeneste LabOra Saksbehandler Medarbeideren Synkroniseringsprogram LabOra Web-portal Utarbeidet av Kåre Myraunet Versjon 1.2 Oppdatert pr: 15.

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Novell GroupWise 6.5

Novell GroupWise 6.5 Novell GroupWise 6.5 Nye muligheter Brukerveiledning Tilpasset av Cross Platform AS 2003 Side 1 Innholdsliste 1.Innledning...4 2 Å starte GroupWise... 4 2.1 Programvinduet...4 3 Sende og motta meldinger...

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

SuperOffice Customer Service. Administratorkurs

SuperOffice Customer Service. Administratorkurs SuperOffice Customer Service Administratorkurs Sist endret: 17.02.15. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2015 SuperOffice

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer