Generelle begreper og definisjoner Komponentene i OneStop Reporting... 5 Report Composer... 5 Report Designer... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generelle begreper og definisjoner... 1. Komponentene i OneStop Reporting... 5 Report Composer... 5 Report Designer... 6"

Transkript

1 Introduksjon til

2 Innhold Generelle begreper og definisjoner... 1 Komponentene i OneStop Reporting... 5 Report Composer... 5 Report Designer... 6 Bruke Report Composer-verktøyet... 7 Lage et nytt utvalg... 7 Angi seleksjoner for å begrense innholdet i et utvalg... 9 Tilpasse og endre et utvalg...11 Lagre et utvalg...15 Åpne et eksisterende utvalg...15 Bruke et utvalg til å generere rapportdefinisjoner og rapporter...16 Bruke Report Designer-verktøyet...20 Opprette en rapportdefinisjon...20 Lage en rapportdefinisjon i Report Designer-verktøyet...22

3 Generelle begreper og definisjoner Kapittel 1 Rapportdefinisjon En rapportdefinisjon er en Microsoft Excel-fil (.xlsx) som lagres på et selvvalgt sted på den lokale disken eller på en server. Rapportdefinisjonen inneholder ulike formler og funksjoner som beskriver hvordan man ønsker at den ferdige rapporten skal se ut. En rapportdefinisjon brukes som grunnlag til å kjøre rapporter som deretter vises i Microsoft Excel. Rapport (ferdig rapport) En rapport er en Microsoft Excel-fil (.xlsx) som fremkommer på grunnlag av rapportdefinisjonen. Side 1

4 Utvalg Et utvalg er en samling av data som er plukket ut fra databasen ved hjelp av Report Composer-verktøyet. Dette utvalget kan brukes som en ferdig, ad-hoc rapport, eller som grunnlag for å generere rapportdefinisjoner eller rapporter. Side 2

5 Seleksjon En seleksjon er en beskrivelse av data innefor én eller flere dimensjoner som du ønsker å ha med i rapporten. Resultatet i den ferdige rapporten vises som summen av de dataene du har valgt fra databasen. Du kan ha forskjellige seleksjoner i en rapport, og de kan brukes på flere nivåer i rapporten. Rapportdefinisjon med bruk av radseleksjon. Ferdig kjørt rapport basert på radseleksjon. Side 3

6 Ekspanderende gruppe En ekspanderende gruppe er en gjentagelse av seleksjoner utover flere rader eller kolonner. For eksempel, i stedet for å definere 10 seleksjoner i 10 rader for å vise en liste over 10 kunder, kan du lage en seleksjon på én rad som så automatisk ekspanderes og blir til 10 rader når rapporten kjøres. Hvis du lager en "vanlig" seleksjon for det samme, vil du bare få opp én rad eller kolonne i den ferdige rapporten som viser summen av de 10 kundene. Rapportdefinisjon med bruk av ekspanderende gruppe. Ferdig kjørt rapport basert på bruk av ekspanderende gruppe. Side 4

7 Komponentene i OneStop Reporting Kapittel 2 OneStop Reporting inneholder tre hovedkomponenter: OSR Report Composer OSR Report Designer OSR Report Player Sammenhengen mellom de tre komponentene kan illustreres som følger: Følgende er en kort beskrivelse av hver av komponentene i OneStop Reporting. Report Composer Report Composer er en intuitiv og brukervennlig designer der du ofte starter når du skal lage en rapport. Med musen peker du på de dimensjoner (konto, avdeling, kunde, produkt, etc.) du ønsker å benytte, og drar disse inn i rapportområdet for så å gruppere dem på den måten du ønsker. På sekunder kan du lage de mest avansert rapportene uten å kjenne til formler eller å berøre tastaturet. Side 5

8 Report Composer kan også være et hendig hjelpemiddel kun for forespørsler inn mot det underliggende systemet. Ved å dobbel-klikke på et tall, f.eks. saldo for en konto i en periode, kommer automatisk samtlige posteringer frem, med bilagsnr, tekst, etc. Report Designer Report Designer-verktøyet skiller seg ut fra de andre modulene på den måten at det bruker grensesnittet i Microsoft Excel når det defineres en rapport. Alle ferdige rapporter vises gjennom Microsoft Excel, noe som betyr at alle muligheter hva gjelder layout, formater og videre anvendelse av rapportene er kun begrenset av hva Microsoft Excel kan tilby. Side 6

9 Bruke Report Composer-verktøyet Kapittel 3 Report Composer er et intuitivt og brukervennlig verktøy for å lage spørringer og rapporter fra ditt ERP system. Her kan du kombinere data fra moduler i ERP systemet i rapporter, analysere og avstemme data. Med musen peker du på de felt (konto, avdeling, kunde, produkt, etc.) du ønsker å benytte, og drar disse inn i rapportområdet for så å gruppere dem på den måten du ønsker. Du kan også lage egne kalkulerende kolonner (f.eks. avvik). På sekunder kan du lage de mest avanserte rapportene uten å kjenne til formler. Følgende avsnittter gir deg en rask innføring i hvordan du kan lage et utvalg, lagre det og eksportere til Excel eller som pdf. Du kan også bruke utvalget til å generere en rapportdefinisjon til bruk i OSR Report Designer, hvor rapporten kan videreutvikles ved bruk av mer avansert funksjonalitet. Lage et nytt utvalg Et utvalg lages enkelt ved å velge ut og dra og slippe felter ned i et tomt utvalg. Side 7

10 Hvordan du drar og slipper felter ned i et tomt utvalg 1. I det venstre viduet i Report Composer, ser du et utvalg av de felter som du har tilgang til. Klikk på det første feltet du ønsker å ha med i utvalget, og hold nede musetasten. 2. Dra det valgte feltet over til Rapportområdet og slipp opp musetasten. Du ser nå det valgte feltet som en kolonneoverskrift i utvalget. 3. Gjenta trinn 2 og 3 for hvert felt du ønsker å ha med i utvalget. 4. Når du har dratt og sluppet alle de elementene du vil ha med i utvalget, kan du oppdatere utvalget med data fra databasen ved å klikke på Refresh Data knappen på menylinjen. Oppdatere utvalget med de ferskeste dataene Bare ved å trykke på én knapp, hentes de ferskeste dataene fra transaksjonssystemet og legges inn i utvalget: I utvalget vil du nå se at de nyeste dataene er lagt inn i de kolonnene de hører til i. Side 8

11 Tips: Når du har hentet data fra transaksjonssystemet og lagt dem inn i utvalget, vil du se at du har fått opp alle de data som eksisterer for hver kolonne. Hvis du ønsker å begrense mengden data som du får opp i utvalget, kan du gjøre dette ved å sette opp en seleksjon. Når du har laget et utvalg som inneholder data, ønsker du kanskje å justere den for å endre eller forbedre måten dataene i utvalget vises på. Det er mange ting du kan gjøre med et utvalg, for eksempel å legge til eller slette kolonner, å gruppere etter bestemte kolonner, å ekspandere dataene for ett felt i kolonner eller å lage kalkulerte kolonner. Angi seleksjoner for å begrense innholdet i et utvalg Hvis du vil begrense mengden data i et utvalg, kan du gjøre dette ved å angi seleksjoner. En seleksjon beskriver hvilke data innenfor ett element du ønsker at systemet skal hente opp fra databasen. Hvordan du angir en seleksjon 1. Fra utvalget av felter i venstre vindu i Report Composer-vinduet, klikk på det feltet du ønsker å basere seleksjonen din på. 2. Hold nede musetasten og dra det valgte feltet over i Seleksjonsområdet til høyre og slipp opp musetasten. Du får da opp et tomt seleksjonsfelt for det valgte elementet. Side 9

12 3. Klikk på utforskerknappen til høyre for det tomme seleksjonsfeltet,. Du får da opp et eget Lookup vindu som viser deg alle data for det aktuelle feltet. I dette vinduet kan du lage seleksjoner ved å velge fra den viste listen. 4. Velg de radene du ønsker å ha med i utvalget: For å velge flere rader som kommer rett etter hverandre, klikk på den første raden du ønsker å ha med, hold nede musetasten og dra musepekeren nedover listen til du kommer til den siste raden du ønsker å ha med. Slipp deretter opp musetasten. Du kan også velge rader som ikke kommer rett etter hverandre i listen. For å gjøre dette, trykk på Ctrl-tasten og hold denne nede. Merk: Listen over data er alfanumerisk. Dette betyr at alle radene er sortert etter det første tegnet til venstre, deretter det andre tegnet og så videre. Resultatet av dette er for eksempel at en kontokode på 1 er listet opp etter kontokoden 100 og at en kontokode på 50 listes opp etter kontokoden 400. Dette betyr igjen at hvis du lager en seleksjon på kontokodene 100 til 400, men du ønsker å unngå at kontokode 50 blir med, må du ta bort krysset i avkryssningsruten Use ranges. Merk også: Hvis du tar bort krysset i avkryssningsruten Use ranges, vil ingen nye rader som legges til i databasen på et senere tidspunkt komme med om du senere oppdaterer innholdet i utvalget. 5. Klikk på OK for å bruke seleksjonen i utvalget. Side 10

13 Tilpasse og endre et utvalg Når du har valgt ut hvilke kolonner du vil ha med i utvalget, og du har hentet data fra databasen og lagt dem inn i utvalget, kan du endre utseendet og den måten dataene presenteres på. Følgende kan tilpasses og endres i et utvalg (se følgende avsnitter for informasjon om hver enkelt): Gruppere data ut fra et bestemt felt Fjerne vertikal gruppering Legge til summeringskolonne Legge til summeringer for grupperte felt Ekspandere data horisontalt ut fra et bestemt felt Fjerne horisontal ekspansjon Legge til kalkulerte kolonner Bestemme kolonnebredde eller plassering Endre sorteringen av data ut fra et bestemt felt Endre bakgrunnsfarge for applikasjonen eller utvalget Vise underliggende transaksjoner Hvordan du grupperer data ut fra et bestemt felt 1. I utvalget, klikk på kolonneoverskriften til det feltet du vil gruppere dataene etter. 2. Hold nede musetasten og dra-og-slipp den valgte kolonneoverskriften opp i området rett over utvalget. Merk: Hvis du ønsker å lage en undergruppering under en gruppe som du allerede har laget, gjenta prosedyren ovenfor. Du kan ha så mange undergrupperinger du vil Hvordan du fjerner gruppering 1. I utvalget, klikk på kolonneoverskriften til det feltet dataene er gruppert etter. 2. Hold nede musetasten og dra-og-slipp den valgte kolonneoverskriften tilbake til dens normale plassering øverst i kolonnen. Merk: Når du drar-og-slipper et felts kolonneoverskrift tilbake til dens normale plassering i kolonnen, sorteres dataene i utvalget i henhold til dette feltet. Side 11

14 Hvordan du legger til en kolonne som gir summen av alle kolonneverdier 1. Klikk på Add Sum Column knappen på verktøylinjen. En ny kolonne med kolonneoverskriften Totals vil legges opp og vise summen pr rad av alle kolonneverdier. 2. For å fjerne summeringene, høyreklikk i Totals kolonnen og velg Delete Totals. Hvordan du legger til summeringer for felter som er gruppert 1. Klikk på Edit på verktøylinjen. Velg Show Row Totals. Summene vises da under hver gruppering, og sluttsummen vises til slutt i hele utvalget. 2. For å fjerne summeringene, klikk Edit på verktøylinjen igjen og ta bort markeringen av Show Row Totals. Hvordan du ekspanderer data horisontalt ut fra et bestemt felt 1. I utvalget, klikk på kolonneoverskriften som du ønsker å ekspandere på. 2. Høyreklikk på den valgte kolonneoverskriften og velg Ekspander <feltnavn> fra nedtrekksmenyen. Den valgte kolonneoverskriften vil da legges opp i nye kolonner for hver databaseoppføring i gruppen. Hvordan du fjerner horisontal ekspansjon Høyreklikk hvor som helst i utvalget og ta bort merkingen av Ekspander <feltnavn>. Kolonneoverskriften for det valgte feltet flyttes da tilbake til dens opprinnelige posisjon med databaseoppføringene satt opp nedover i kolonnen. Hvordan du legger til kalkulerte kolonner 1. Dersom du ønsker å legge til en kolonne som f.eks. beregner avvik av to andre kolonner, finnes det et innebygd verktøy i Composer for dette. Klikk på Add Calculated Column knappen på verktøylinjen og et vindu for Formula Bilder åpnes. 2. Åpne RQLQuery under Operands fliken. Velg her de felter som man ønsker å kalkulere data for ved først å klikke på feltnavnet og dra det inn i vinduet til høyre, deretter klikke på den beregningsfunksjonen man ønsker å bruke (+, -, /, osv) og deretter dra inn andre felt som skal være med i kalkulasjonen. Klikk OK. Side 12

15 3. Lag en kolonneoverskrift til beregningen i vinduet som kommer opp, f.eks Avvik. Side 13

16 Hvordan du bestemmer kolonnebredde eller plassering Plassering: 1. Klikk på kolonneoverskriften til den kolonnen du vil flytte på. 2. Hold nede musetasten og dra kolonneoverskriften til høyre eller venstre dit du vil ha den, og slipp opp musetasten. Bredde: 1. Plasser musepekeren (den hvite pilen) midt imellom to kolonneoverskrifter (eller på slutten av en kolonneoverskrift) som du vil endre bredden på. 2. Når du holder musepekeren på linjen som skiller kolonneoverskriftene, ser du at den blir en sort strek med en pil på hver side, slik som dette: 3. Klikk på linjen som skiller kolonneoverskriftene, og dra den mot høyre eller venstre til kolonnen har den ønskede bredden. Slipp deretter opp musetasten. Hvordan du endrer sorteringen av data ut fra et bestemt felt Når data hentes fra databasen og legges inn i utvalget, blir de sortert alfanumerisk slik de er sortert i databasen. Hvis denne sorteringen ikke er slik du vil ha den, har du muligheten til å sortere ut fra et bestemt felt: For å sortere ut fra et bestemt felt i et utvalg, klikk på feltets kolonneoverskrift. Dataene sorteres da alfanumerisk i stigende eller synkende rekkefølge. For å gå fra stigende til synkende rekkefølge, eller omvendt, klikk på kolonneoverskriften en gang til. Merk: Hvis du skal gruppere eller ekspandere data i et utvalg, og du vil at dataene skal sorteres etter et bestemt felt, må du velge den ønskede sorteringen før du lager grupperingen eller ekspansjonen. Hvordan du endrer farger i et utvalg Klikk på Options knappen på verktøylinjen. Her kan du velge å endre stil på hele applikasjonen eller bare bakgrunnsfarge på selve utvalget. Vise underliggende transaksjoner Ved å dobbeltklikke på et tall i en celle, en hel rad eller en hel kolonne vil man få opp et nytt Report Composer vindu som viser samtlige underliggende transaksjoner for det utvalget du har klikket på. Dette gjør sitt til at Report Side 14

17 Composer også fungerer som et utmerket spørre og søke verktøy i tillegg til å være utgangspunkt for rapportdefineringen. Alle de beskrevne muligheter som gjelder for det opprinnelige utvalget gjelder også for det som vises for de underliggende transaksjonene. Lagre et utvalg Når du har laget et utvalg, kan du lagre det for å jobbe videre på det senere, eller du kan bruke det som grunnlag for andre utvalg. Hvordan du lagrer et utvalg 1. Klikk på Save-knappen på verktøylinjen. Du får opp dialogen Save Report Composer View. 1. Gi utvalget et beskrivende navn og velg Save. Åpne et eksisterende utvalg Du ønsker å hente opp en rapport eller spørring som du tidligere har jobbet med og lagret. I vinduet til venstre i Report Composer finnes alle de rapporter som er lagret. Klikk på fliken og navnet på alle dine rapportet vises. Klikk på den rapporten du ønsker og dra den ut i utvalgsvinduet. Den vil nå bli oppdatert med eksisterende data. Du kan også dobbeltklikke på rapportnavnet for å starte rapporten. Side 15

18 Bruke et utvalg til å generere rapportdefinisjoner og rapporter Et utvalg kan brukes som grunnlag for en rapportdefinisjon som kjøres videre i Report Designer, som grunnlag for eksport til Excel eller som eksport til PDF. Følgende avsnitter beskriver hvordan du enkelt kan gjøre dette: Generere en rapportdefinisjon som vises i Report Designer-verktøyet 1. Med utvalget åpent, klikk på Export to Report Designer-knappen på verktøylinjen. 2. Dersom utvalget inneholder parametere, vil du bli spurt om du ønsker å skape parametere for de felter som er brukt i dette parameterutvalget videre i din rapportdefinisjon i Report Designer. Dersom du ønsker dette, klikk Yes. Hvis ikke, klikk No. Dersom du har valgt Yes, gjør følgende: En ny dialogboks vil komme opp og du får muligheten til å endre navn på parameteren og på ledeteksten til parameteren. Avslutt med å klikke Next. Side 16

19 Neste dialogboks gir mulighet til å velge stil på parameterdialogen som skal vises ved kjøring av rapporten i Report Designer. Klikk på det designet du ønsker og deretter på Next. Siste dialogboks gir mulighet for å sette en standard verdi for parameteren i feltet Default value, som kan være èn verdi eller flere enkle verdier, ett eller flere intervaller, en kombinasjon av enkle verdier og intervaller eller alle verdier. Dersom du har krysset av for Allow empty, vil ingen utfylling av verdier i parameteren når rapporten kjøres i Report Designer bety at du velger alle verdier. Hvis du ikke krysser av denne, vil ikke rapporten kunne kjøres uten at det velges verdier for parameteren. Dersom du har krysset av Allow multi-selection, vil det være mulig å kjøre rapporten for flere verdier. Hvis ikke denne krysses av vil du ikke kunne kjøre rapporten for mer enn en verdi. Avslutt med å klikke Finish. Side 17

20 3. Gjenta pkt 2 for alle parametere i utvalget. 4. Du vil få spørsmål om du ønsker å bruke en tilpasset Microsoft Excel Template (.xltx) for rapportdefinisjonenen, og for å få farger og fonter enkelt på plass i rapporten kan det være lurt å ha en slik mal. Velg den malen du ønsker å benytte eller evt bare bruk en standard Excel Workbook. Klikk OK. Merk: Hvis du i New-dialogen ikke finner den malen du vil bruke, kontroller at malen er installert og ligger i den riktige mappen. Tilpassede arbeidsbokmaler og regnearkmaler lages på vanlig måte med funksjoner i Microsoft Excel. Hvis du vil vite mer om hvordan du lager og bruker spesialtilpassede maler, finner du informasjon om dette i Microsoft Excels online-hjelp. 5. Du vil nå være klar til å ta i bruk rapportdefinisjonen i Report Designer og kjøre den eller jobbe videre med den der. Side 18

21 Generere en ferdig rapport som vises i Microsoft Excel 1. Med utvalget åpent, klikk på Export to Excel-knappen på verktøylinjen. Lagre filen i en mappe i din ordinære filstruktur med et beskrivende navn. 2. Du kan jobbe videre i Excel med dataene, men uten videre kobling til databasen. Excel filen er nå en helt ordinær Excel fil med data. Generere en ferdig rapport som vises som PDF 1. Med utvalget åpent, klikk på Export to PDF-knappen på verktøylinjen. Lagre filen i en mappe i din ordinære filstruktur med et beskrivende navn. Side 19

22 Bruke Report Designer-verktøyet Kapittel 4 Report Designer er en Add-in i Microsoft Excel som betyr at arbeidsområdet for rapportdefinisjonen er et kjent grensesnitt å forholde seg til. Her kan du legge inn en rekke funksjoner, som for eksempel seleksjoner, ekspanderende grupper og summeringer, som tilsammen bestemmer hvilke data som skal hentes fra databasen, og hvordan disse skal vises i rapporten. Samtidig har du tilgang på alle de muligheter som Excel tilbyr, som layout med farger og skrift, gruppering av data osv. Når du kjører rapporten vil den ferdige rapporten vises i Excel som en Excel arbeidsbok.. Opprette en rapportdefinisjon Hvis du foretrekker å bruke Report Designer når du lager en rapportdefinisjon, kan du gjøre det på to måter: 1. Du kan lage rapportdefinisjonen på grunnlag av et utvalg som du lager i Report Composer-verktøyet. Side 20

23 2. Du kan lage en rapportdefinisjon fra begynnelsen av ved å bruke Report Designer-verktøyet. Du starter MS Excel og klikker på fliken. Deretter velger du når du ønsker å bruke den arbeidsboken du har åpen til å definere en ny rapport. Du må ta stilling til hvilken integrasjon du bruker, sannsynligvis har du bare en og da klikker du OK. I den neste dialogen klikker du Next. Neste dialogboks vil be deg om å velge hvor din ERP system database er lokalisert ut i fra hva som er definert av lokasjoner (Connections). Den kan ligge på en server eller lokalt på din PC og du kan ha flere lokasjoner til flere system databaser. Setup av lokasjoner gjøres her første gang og senere dersom du ønsker å ha flere. Klikk Next. Side 21

24 Du må velge hvilket selskap du skal hente data fra i den rapporten du nå skal lage. Klikk Finish. Du er nå klar til å lage selve rapportdefinisjonen enten fra en eksisterende MS Excel fil som inneholder et design du ønsker eller fra en blank arbeidsbok. Lage en rapportdefinisjon i Report Designer-verktøyet Enten har du en eksisterende MS Excel fil, fra Report Composer eller en annen fil med et rapportdesign du ønsker å gjenbruke, eller så starter du med en blank arbeidsbok når du skal lage en rapportdefinisjon i Report Designer-verktøyet. Du bruker standardfunksjonene til MS Excel sammen med spesialfunksjonene til Report Designer. Disse funksjonene gir deg muligheten til å hente data uten at du må skrive kompliserte formler. Metoden er at du drar og slipper de elementer du ønsker at skal inngå i rapporten både fra ERP systemets moduler og fra de definerte funksjonene som bl.a. Side 22

25 perioder, sortering og summeringsformler, og tilpasser designet med farger, skriftstørrelser, gruppering av data osv som MS Excel muliggjør. Du vil nå få beskrevet hvordan du lager en enkel resultatrapport og vise tre eksempler på forskjellige måter å vise dataene på. Hvordan lage en resultatrapport; faktisk og budsjett, periode, htiå og avvik I OneStop Report Designer-vinduet ser du alle de moduler i ERP systemet du kan hente elementer fra. I dette eksempelet skal vi konsentrere oss om data fra hovedbok. 1. Du starter med å hente Hovedbokskonto fra Hovedbokstransaksjoner ved å klikke på elementet, dra det ut i arbeidsboken og slippe det i celle B9. Velg Create a new selection group on the Row fordi du ønsker å vise alle kontoer på rader. Side 23

26 Du ønsker å vise alle kontoer for driftsinntekter og må derfor fortelle for hvilket kontointervall. I Layout Editor-boksen legger du derfor inn kontointervallet i feltet for hovedbokskontoer. Du kan skrive det inn som 3000:3999 eller du kan klikke på Edit filter og velge kontoer fra listen av kontoer. Sørg også for at Expanding er merket av i Layout Editor-boksen for denne raden (er standardverdi), som betyr at alle kontoer i intervallet som har transaksjoner i perioden som rapporten kjøres for, vil ekspanderes på rader. Ønsker man alle kontoer i intervallet uavhengig av om de har transaksjoner i perioden, så må også Display blank records i Layout Editor-boksen merkes av. 2. Dra ut Kontonavn og slipp i celle C9. 3. Du ønsker å vise faktiske tall for perioden og tilsvarende periode i fjor samt budsjettet for perioden. I tillegg ønsker du å vise avvik mot budsjett. Du ønsker også å vise faktisk hittil i år, hittil i fjor og budsjett hittil i år samt avvik mot budsjett. Du må nå definere de kolonnene som du ønsker for å få frem disse tallene. For alle faktiske verdier vil det være elementet Bokført beløp som gjelder og for budsjettet vil det være Budsjettbeløp. Budsjettbeløpet finner du under Budsjettlinjer. Dra ut Bokført beløp og slipp i celle D9 (vil danne faktisk for perioden). Dra ut Bokført beløp og slipp i celle E9 (vil danne faktisk for perioden i fjor). Dra ut Budsjettbeløp og slipp i celle F9 (vil danne budsjettet for perioden). I celle G9 lager du en beregning på avvik mot budsjett ved å legge inn formelen =D9-F9. Dra ut Bokført beløp og slipp i celle H9 (vil danne faktisk hittil i år). Dra ut Bokført beløp og slipp i celle I9 (vil danne faktisk hittil i fjor). Dra ut Budsjettbeløp og slipp i celle J9 (vil danne budsjettet hittil i år). I celle K9 lager du en beregning på avvik mot budsjett ved å legge inn Side 24

27 formelen =H9-J9. Dersom du ønsker å vise inntekter som positive tall, må du multiplisere alle beløpceller med -1. For en celle med faktisk beløp vil det se slik ut: =OSRGet("ActualTransaction";"AcAm")*-1 4. Du må nå fortelle for hvilken periode alle beløpene i hver kolonne skal gjelde. Under Functions finnes mange ferdig definerte periodefunksjoner. Metoden for å fortelle hvilken kolonne som skal bruke hvilket periodebegrep er å ta tak i det aktuelle periodebegrepet og slippe det ett eller annet sted i den aktuelle kolonnen. Dra ut This Period This Year og slipp i celle D7. Du vil se i Layout Editor at Regnskapsperioder legges ut som en parameter for hele kolonne D. Under fliken Functions i Layout Editor vil du finne periodebegrepet This Period This Year. Periodeparameteren vil nå også vises som overskrift på kolonnen i celle Side 25

28 D7. Dra ut This Period Last Year og slipp i celle E7. Her ønsker du bare en tekst som overskrift og tar derfor bort det som ligger i celle E7 og erstatter med teksten Ifjor. Dette fjerner ikke periodebegrepet som ligger på kolonne E. Dra ut This Period This Year og slipp i celle F7. Erstatt celle F7 med teksten Budsjett. Dra ut Year To Date og slipp i celle H7. Erstatt celle H7 med teksten I år. Dra ut Last Year To Date og slipp i celle I7. Erstatt celle H7 med teksten Ifjor. Dra ut Year To Date og slipp i celle J7. Erstatt celle J7 med teksten Budsjett. I tillegg kan du legge på teksten Denne periode i celle D6 og deretter formatere celle D6:G6 med Merge & Center. Legg også på teksten Hittil i celle H6 og formatere celle H6:K6 med Merge & Center. I tillegg kan DRIFTSINNTEKTER legges inn som tekst i celle B8, som en overskrift til de kontoer som kommer på rader under. Det vil da se slik ut: 5. Hvilken budsjettmodell som budsjettkolonnene skal bruke må man si noe om. Budsjetter finnes under Budsjettlinjer i Hovedbok. Marker kolonne F. Dra ut Budsjetter og slipp i Layout Editor-boksen i samme område som Regnskapsperioder ligger. Du vil se at det skapes en parameter for Budsjetter. Gjør det samme for kolonne J. Side 26

29 6. Du ønsker å legge på en rad som summerer alle driftsinntektskontoer. I celle B10 skriver du SUM DRIFTSINNTEKTER. Stå i celle D10 og høyreklikk. Under OneStop Reporting finner du alle de summeringsformler som er tilgjengelig for de rader, kolonner og celler som finnes i rapporten. Fordi antallet rader kan variere vil man ikke vite hvor mange rader som skal summeres og kan derfor ikke bruke en vanlig MS Excel SUM. Velg Create SUM for D9 (bokført beløp). Gjenta dette for alle summeringer. I avvikskolonnene kan en vanlig Excel summering brukes, da de summerer faste kolonner. 7. Du er nå klar til å teste rapporten med rader for driftsinntekter. Klikk på knappen i OneStop Report Designer området. Velg hvilken regnskapsperiode du vil kjøre for, enten ved å skrive inn f.eks eller ved å klikke på listen. Velg budsjettmodell på samme måte. knappen og velge periode fra Klikk deretter på 8. For å fullføre rapporten med alle rader du ønsker i en resultatrapport må prosessen gjentas fra pkt 1 og for alle pkt som omhandler rader. Skrifttype, skriftstørrelse, farger, bilde (feks firmalogo) osv. kan legges på og gjøre rapporten visuelt bedre. 9. Du lagrer rapporten på vanlig måte som en hvilken som helst MS Excel fil. Hvordan lage en resultatrapport; faktisk pr måned Side 27

30 1. Du starter med å hente Hovedbokskonto fra Hovedbokstransaksjoner ved å klikke på elementet, dra det ut i arbeidsboken og slippe det i celle B9. Velg Create a new selection group on the Row fordi du ønsker å vise alle kontoer på rader. Du ønsker å vise alle kontoer for driftsinntekter og må derfor fortelle for hvilket kontointervall. I Layout Editor-boksen legger du derfor inn kontointervallet i feltet for hovedbokskontoer. Du kan skrive det inn som 3000:3999 eller du kan klikke på Edit filter og velge kontoer fra listen av kontoer. Side 28

31 Sørg også for at Expanding er merket av i Layout Editor-boksen for denne raden (er standardverdi), som betyr at alle kontoer i intervallet som har transaksjoner i perioden som rapporten kjøres for, vil ekspanderes på rader. Ønsker man alle kontoer i intervallet uavhengig av om de har transaksjoner i perioden, så må også Display blank records i Layout Editor-boksen merkes av. 2. Dra ut Kontonavn og slipp i celle C9. 3. Du ønsker å vise faktiske tall pr måned i kolonner bortover med en egen sumkolonne som summerer alle måneder pr konto på raden. Dra ut Bokført beløp og slipp i celle D9. Stå i celle E9 og høyreklikk. Under OneStop Reporting velg Create SUM for D9 (Bokført beløp) for å summere alle kolonner på raden. Dersom du ønsker å vise inntekter som positive tall, må du multiplisere alle beløpceller med -1. For en celle med faktisk beløp vil det se slik ut: =OSRGet("ActualTransaction";"AcAm")*-1 4. Periodebegrepet må på plass på kolonnene. Dra ut Regnskapsperioder under Hovedbokstransaksjoner og slipp i celle D7. Velg Create a new selection group on the Column for at periodebegrepet skal gjelde hele kolonnen. Side 29

32 Du vil se at periodeparameteren faller på plass for kolonnen og kolonnen blir markert for å ekspandere ved at Expanding er markert. Det betyr at alle perioder i intervallet som rapporten kjøres for vil ekspandere i kolonner og summeres i sumkolonnen. Du har nå brukt dimensjonen periode og ikke en av de ferdig definerte periodefunksjonene. 5. Du ønsker å legge på en rad som summerer alle driftsinntektskontoer. I celle B10 skriver du SUM DRIFTSINNTEKTER. Stå i celle D10 og høyreklikk. Velg Create SUM for D9 (bokført beløp) under OneStop Reporting. Gjenta dette for summeringen i sumkolonnen og lag en overskrift for kolonnen som legges i celle E6 og E7 som sier Totalt alle perioder. 6. Du er nå klar til å teste rapporten med rader for driftsinntekter. Klikk på knappen i OneStop Report Designer området. Velg hvilke regnskapsperioder du vil kjøre for, enten ved å skrive inn f.eks : eller ved å klikke på knappen og velge perioder fra listen. Klikk deretter på Side 30

33 7. For å fullføre rapporten med alle rader du ønsker i resultatrapporten må prosessen gjentas fra pkt 1 og for alle pkt som omhandler rader. Skrifttype, skriftstørrelse, farger, bilde (feks firmalogo) osv. kan legges på og gjøre rapporten visuelt bedre. 8. Du lagrer rapporten på vanlig måte som en hvilken som helst MS Excel fil. Hvordan lage en rapport med produkt pr kunde, pr selger I dette eksempelet skal vi konsentrere oss om data fra Produkttransaksjoner. Vi skal lage en rapport som vist under. Denne ekspanderer produkter pr kunde i rader, som er en dobbel ekspansjon på rad. Den viser videre hvem som har solgt disse produktene til kunden ved at selger ekspanderes på kolonnen. Det finnes også en sumkolonne som summerer alt på raden (Tot alle selgere) og en sum i bunnen av rapporten som summerer alt i kolonnen (Sum kunder/produkter). Side 31

34 1. Du starter med å hente Kunder fra Produkttransaksjoner ved å klikke på elementet og dra det ut i celle B9. Velg Create a new selection group on the Row fordi du ønsker å vise alle kunder på rader. 2. Dra ut Kundenavn og legg i celle C9. 3. Dra ut Beløp og slipp i celle D9. 4. Dra ut Produkter og slipp i celle B10. Velg Create a new selection group on the Row fordi du ønsker å vise alle produkter på rader. Dersom du ikke ønsker å vise produktnummer i rapporten kan du senere ta bort feltet i celle B Dra ut Beskrivelse og slipp i celle C Dra ut Beløp og slipp i celle D Du vil nå se at hver av de to radseleksjonene ligger under hverandre hvor rad 9 holder kunder og rad 10 holder produkter. Du ønsker imidlertid at kunder kommer først med en sum pr selger for hele kunden og at deretter de produkter som er solgt hos kunden kommer med sum pr produkt pr selger. Ta derfor tak i boksen i Layout Editor og dra den slik at den også dekker rad 10. Du vil se at Kunder legger seg som den ytre ekspansjonen og Produkter som den indre. Side 32

35 Ønsker du du litt luft i rapporten kan du dra den ytre ekspansjonen ytterligere over en rad (t.o.m. rad 11). 8. Du har to beløpsfelter i kolonne D. Du ønsker å se hvilke selger som har solgt og vil derfor ekspandere disse beløpsfeltene på selger. Dra ut Selger/Innkjøper og slipp i celle D6. Velg Create a new selection group on the Column for at selger skal gjelde hele kolonnen og ekspandere på antall selgere. Det ser nå slik ut i Layout Editor: 9. Dersom du ønsker at rapporten skal kunne begrenses til en eller flere perioder så kan Regnskapsperiode tas med som parameter. Dra ut Regnskapsperioder og slipp i celle C4. Velg Do not create a selection group fordi perioden skal gjelde for hele rapporten. Side 33

36 Det ser nå slik ut i selve rapportdesignet: 10. Du ønsker å legge på en kolonne som summerer alle rader pr selger. Legg inn teksten Tot alle selgere i celle F6 (rad E kan du gjøre smal og bruke til å få litt luft i rapporten). Stå i celle F9 og høyreklikk. Velg Create SUM for D9 (Beløp) under OneStop Reporting. Stå i celle F10 og høyreklikk. Velg Create SUM for D10 (Beløp) under OneStop Reporting. 11. Du ønsker å legge på en rad som summerer alle kunder. I celle B12 skriver du Sum alle kunder. Stå i celle D12 og høyreklikk. Velg Create SUM for D9 (Beløp) under OneStop Reporting og More. Stå i celle F12 og høyreklikk. Velg Create SUM for F9 (Beløp) under OneStop Reporting og More. 12. Du er nå klar til å teste rapporten. Klikk på knappen i OneStop Report Designer området. Velg hvilken regnskapsperiode du vil kjøre for, enten ved å skrive inn f.eks eller ved å klikke på knappen og velge periode fra listen. Velg evt hvilke kunder, produker eller selgere du ønsker å kjøre rapporten Side 34

37 for. Blank i feltet betyr alle. Klikk deretter på Side 35

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv.

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget navn, eksempelvis A1, B7, D3 osv. Excel grunnkurs Skjermbilde/oppbygging Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv. I hver celle kan vi skrive Tekst

Detaljer

Onix Personell Prosjektrapport (Excel) Prosjektrapport

Onix Personell Prosjektrapport (Excel) Prosjektrapport Prosjektrapport For at en enklere skal kunne summere arbeidsdager etter eget ønske, kan prosjektinformasjon overføres direkte til et Microsoft Excel regneark. I tillegg kan man sette opp egendefinerte

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

8 - Rapporter i M-STAS

8 - Rapporter i M-STAS 8 - Rapporter i M-STAS Innledning Denne brukerveiledningen tar sikte på å gi deg en generell innføring i hvordan du henter ut rapporter fra M-STAS. Selv om rapportene er forskjellige med hensyn til innhold

Detaljer

Hvordan få oversikt over utbetalt tilskudd fra Funkis.

Hvordan få oversikt over utbetalt tilskudd fra Funkis. Hvordan få oversikt over utbetalt tilskudd fra Funkis. Foreløpig får vi ikke lagt inn forhåndsdefinerte rapporter for avsluttede kurs i KursAdmin. Derfor er det en litt mer omstendelig prosess for deg

Detaljer

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Versjon av 21.1.2010 Innledning Før man kan få tilgang til MUSITs samlingsdatabaser, må man få tildelt et brukernavn og passord. Dette får man ved å henvende

Detaljer

Andre funksjoner. Her kommer en beskrivelse av søkefunksjoner, knapper og annen funksjonalitet.

Andre funksjoner. Her kommer en beskrivelse av søkefunksjoner, knapper og annen funksjonalitet. Andre funksjoner Andre funksjoner Her kommer en beskrivelse av søkefunksjoner, knapper og annen funksjonalitet. 2 Under hoved Appleter får du forskjellige valg innen samme modul. 3 Under Queries ligger

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Tabeller

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Tabeller Odd-Sverre Kolstad AUTOCAD 2008 Artikkelserie Tabeller Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Omslag Marianne Thrap Redaktør: Rune Kjelvik Formgiver: Rune Kjelvik 1. opplag ISBN 978-82-05-37108-8 Alle henvendelser

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 14.09.2016 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

>>21 Datamodellering i MySQL Workbench

>>21 Datamodellering i MySQL Workbench 21 MYSQL WORKBENCH 207 >>21 Datamodellering i MySQL Workbench I dette kapittelet vil du lære hvordan man lager datamodeller i MySQL Workbench hvordan man overfører en modell til MySQL I tillegg til å være

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram HiVe biblioteket Mappestruktur Mine dokumenter EndNote Bibliotek.enl Bibliotek.Data Styles APA 6th HiVe.ens 2 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser.

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene Office 2013 Kort oversikt over de viktigste nyhetene For oversikt over alle nyhetene i et program, klikk? på tittellinjen og velg emnet «Hva er nytt» fra Hjelp-vinduet Generelt Office 2013 har fått et

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Excel 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Legge til kommandoer på verktøylinjen for hurtigtilgang

Detaljer

KursAdmin. Veileder Rapportverktøy. Musikkens Studieforbund

KursAdmin. Veileder Rapportverktøy. Musikkens Studieforbund KursAdmin Veileder Rapportverktøy Musikkens Studieforbund 1 Innhold Innledning... 2 Rapporter... 3 1 Lagrede rapporter - Reports... 3 2 Søkefelt... 4 3 Avanserte funksjoner - Actions... 4 Select columns...

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

Brukerveiledning for Statistikkbanken

Brukerveiledning for Statistikkbanken Statistikkbanken Brukerveiledning 2010 Brukerveiledning for Statistikkbanken 1. Hvordan finne Statistikkbanken?... 2 2. Navigering i Statistikkbanken... 3 3. Søk etter statistikk... 4 4. Velg variabler

Detaljer

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at man kan lage en som passer

Detaljer

Oppgavesett for NVivo 10

Oppgavesett for NVivo 10 Oppgavesett for NVivo 10 Oppgave 1: Nytt prosjekt Det første du ser når du åpner NVivo er en liste over de siste prosjektene du har jobbet med i programmet. I dag lager vi et nytt prosjekt. Klikk på New

Detaljer

Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet 1

Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet 1 Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet (Ideen er den samme, men skjermbildene noe forskjellige i ulike versjoner av Excel) Arket Om regneark Endre cellebredden Plasser markøren midt mellom to kolonner.

Detaljer

10 - Automatisk eksamensplanlegging

10 - Automatisk eksamensplanlegging 10 - Automatisk eksamensplanlegging Planmodulen Planmodulen er laget for å kunne legge eksamensplan på det tidspunkt man vet hvilke studenter som ønsker å ta hvilke eksamener. Målsetting med bruk av automatisk

Detaljer

BRUK AV TEKSTEDITOREN

BRUK AV TEKSTEDITOREN Dynamisk Internett-publisering med DM Web BRUK AV TEKSTEDITOREN BRUKERVEILEDNING 2007 Datamann AS er Brukermanualen er utarbeidet av Datamann AS Postboks 74 9551 ØKSFJORD Telefon 78 45 95 00 Telefaks 78

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 Excel Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 1 Excel: Basisfunksjoner Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav) og vannrette

Detaljer

Lønn. Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner. In business for people. Silje Andersen seniorkonsulent UNIT4

Lønn. Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner. In business for people. Silje Andersen seniorkonsulent UNIT4 Lønn Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner Silje Andersen seniorkonsulent UNIT4 Agenda Spørringer Hvordan du setter opp en spørring Hvordan du lagrer en spørring Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner

Detaljer

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Denne brukermanualen vil vise deg hvordan du navigerer i Smart klient programvaren samt gi deg en oversikt over alle funksjonene. Installere Hvis du ikke allerede har Smart klienten

Detaljer

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Om ny versjon av Naturbase innsyn Utviklet av Direktoratet for naturforvaltning. Erstatter en løsning som har

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner.

trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner. Lag din fotobok i 10 enkle trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner. 1 Velg ut de beste bildene dine. Velg ut bildene du vil bruke i fotoboken og legg dem i en separat mappe på PC en. (Minimum

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 2013 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring Jørn Johannessen Seksjon for plan og økonomi

Detaljer

ØKONOMIAVDELINGEN. Brukerdokumentasjon. Generell funksjonalitet og eksempler Juni 2017

ØKONOMIAVDELINGEN. Brukerdokumentasjon. Generell funksjonalitet og eksempler Juni 2017 Brukerdokumentasjon Generell funksjonalitet og eksempler Juni 2017 Generell funksjonalitet Tableau Server Inngang til Tableau Tableau server: https://prudens.uhad.no Vanlig UiB-brukernavn@uib Vanlig UiB-passord

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide 1 Få en profesjonell hjemmeside på få minutter GoMinisite nå: Sett deg foran PC en din, åpne nett-browseren din og skriv www.gominisite.no Fyll

Detaljer

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at man kan lage en som passer

Detaljer

18.07.2013 Manual til Excel. For mellomtrinnet. Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

18.07.2013 Manual til Excel. For mellomtrinnet. Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS 18.07.2013 Manual til Excel 2010 For mellomtrinnet Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS Innhold Husk... 2 1. Det kan bare være tall i cellene som skal brukes i formelen.... 2 2. En

Detaljer

Håndbok for restaurant og barkasse

Håndbok for restaurant og barkasse Håndbok for restaurant og barkasse Varegrupper Restaurant Tilpasset 7 elle 8" Windows nettbrett Med Windows nettbrett og integrert trådløs betalingsterminal kan både bestilling og betaling foregå ved bordet.

Detaljer

Er du allerede har registrert brukernavn og passord, kan du logge deg på og få tilgang til tidligere opplastede filer (og filterinstillinger).

Er du allerede har registrert brukernavn og passord, kan du logge deg på og få tilgang til tidligere opplastede filer (og filterinstillinger). Hjelpefil for Datadiagram.com Innlogging Dersom du er ny bruker Velger du linken New to datadiagram. Du vil da få opp to tilleggsfelter. En hvor du må bekrefte valgte passord samt din e-mailadresse. Dette

Detaljer

Utvidet brukerveiledning

Utvidet brukerveiledning Utvidet brukerveiledning for Akershus fylkeskommunes statistikkverktøy http://statistikk.akershus-fk.no Utarbeidet av Cathrine Bergjordet, analysestaben, AFK Sist oppdatert 14/3 2014 Viktige begreper og

Detaljer

Gå til Alma-menyen > Acquisitions > Advanced Tools > Rollover Ledgers:

Gå til Alma-menyen > Acquisitions > Advanced Tools > Rollover Ledgers: Nytt budsjettår Dato: 2018-01-02 Denne veiledningen beskriver hvordan du avslutter et regnskapsår, åpner et nytt regnskapsår (Rollover Ledgers) og overfører utestående bestillinger og reserverte transaksjoner

Detaljer

Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst

Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst Tavler for å skrive med tekst I dette mer komplekse eksemplet vil vi lage et miljø med to scener. Miljøet benytter tekst tavler og bilder for å stimulere kreativ

Detaljer

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 23 32 75 00 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no Innhold Innhold...2 1. Om

Detaljer

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og Ei innføring i Calc 1 Innledning Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og noe av hva det kan brukes til. OpenOffice Calc er brukt som mønster her, men

Detaljer

Excel Dan S. Lagergren

Excel Dan S. Lagergren Excel 2007 Dan S. Lagergren 1 Temaer for dagen Automatiske lister Formatering av regneark Sortering og filtrering Formelbruk Grafer Utskrift 2 Har du hentet eksempelfila? Gå til: http://www.ntnu.no/lynkurs/09/excel

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

Noen ArcGIS-operasjoner

Noen ArcGIS-operasjoner Noen ArcGIS-operasjoner Innhold Definere hvilke data i kartlaget du vil jobbe med... 2 Endre symbol... 3 Vise prøvenummer på kartet... 4 Flytte eksisterende punkter... 4 Sette inn nye punkter/flater (lage

Detaljer

16 Excel triks det er smart å kunne

16 Excel triks det er smart å kunne 16 Excel triks det er smart å kunne Viste du at: Det er mer en 300 funksjoner i Excel. Den første versjonen av Excel ble laget til Macintosh i 1985 Det er mer en 200 hurtigtaster i Excel ProCloud sammen

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Bruksanvisning for GSI database. for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet

Bruksanvisning for GSI database. for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Bruksanvisning for GSI database for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet I denne veiledningen vil du få en kort innføring i hvordan du kan analysere GSI tall for alle norske kommuner ved hjelp av få tastetrykk.

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Håndbok for restaurant og barkasse

Håndbok for restaurant og barkasse Håndbok for restaurant og barkasse Varegrupper Restaurant Tilpasset 7 eller 8" Windows nettbrett Med Windows nettbrett og integrert trådløs betalingsterminal kan både bestilling og betaling foregå ved

Detaljer

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data PC-AXIS-2006 Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data 04.01.2007 Innledning Nyheter i PC-Axis 2006 Nyhet i PC-Axis 2006 - En funksjon for innspilling av aktiviteter gjordt i PC-Axis som

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger

Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger Du har allerede sett Rediger cellehandlinger dialogen i bruk. Denne delen gir en oversikt over de handlingene som er tilgjengelige. Innhold R4.1 Grunnleggende

Detaljer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Markeringslisten er en spesialkategori med en horisontal layout, som inneholder avanserte funksjoner for behandling, tilgang, gjennomgang og oppsummering av merknader

Detaljer

Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014)

Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014) Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage samlinger

Detaljer

Hurtigveiledning Exacqvision

Hurtigveiledning Exacqvision Hurtigveiledning Exacqvision Live Søk Eksport Navn Hurtigveiledning ExacqVision Dato Sept. 11 Versjon 1.0 Innhold Generelt om ExacqVision... 3 Live... 4 PTZ kontroll og Digital PTZ i sanntidsbilde... 5

Detaljer

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen.

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen. 1 Tegne i GIMP Det er flere måter å tegne på i Gimp. Man kan bruke frihåndstegning, og man kan bruke utvalgsverktøy. Man kan også hente opp bilder som kan manipuleres med ulike verktøy. Åpne Gimp Start

Detaljer

Dobbelklikk på program-ikonet!

Dobbelklikk på program-ikonet! En hjemmeside kan lages i hvilket som helst enkelt tekstbehandlingsprogram (som f.eks. Notepad i Windows eller EnkelTekst på en Mac). Forutsetningen for å kunne gjøre dette er at man behersker html. Html

Detaljer

Excel. Excel. Legge inn tall eller tekst i en celle. Merke enkeltceller

Excel. Excel. Legge inn tall eller tekst i en celle. Merke enkeltceller Excel Hva er et regneark? Vi bruker regneark til å sortere data, gjøre beregninger og lage diagrammer. I denne manualen finner du veiledning til hvordan du kan bruke regneark. Et regneark består av celler

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Word 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Kommandoene her vises

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING 1 Word 1.1 Gjør ting raskt med Fortell meg det Du vil legge merke til en tekstboks på båndet i Word 2016 med teksten Fortell meg hva du vil gjøre.

Detaljer

Publisere på nvfnorden.org

Publisere på nvfnorden.org Kommunikasjonsgruppen i NVF Publisere på nvfnorden.org En guide til de viktigste funksjonene i publiseringsverktøyet LiSA Live, 2. utg. Johanne Solheim 22.02.2013 Innhold Introduksjon... 1 Logg deg på...

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft PowerPoint 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Finne det du trenger Klikk en

Detaljer

TIPS OG TRIKS AMESTO ANALYZE. Øystein Gjertsen

TIPS OG TRIKS AMESTO ANALYZE. Øystein Gjertsen TIPS OG TRIKS AMESTO ANALYZE Øystein Gjertsen Innhold Tips og triks - Amesto Analyze Amestodagen 2015... 1 Hva er forskjellen på Oppdater prosedyrer/oppdater spørringer og Oppdater linker... 1 Oppdater

Detaljer

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Innhold Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH... 1 Innhold... 1 Introduksjon... 2 Grensesnitt... 3 Sende

Detaljer

16 Excel triks det er smart å kunne

16 Excel triks det er smart å kunne 16 Excel triks det er smart å kunne Viste du at: Det er mer en 300 funksjoner i Excel. Den første versjonen av Excel ble laget til Macintosh i 1985 Det er mer en 200 hurtigtaster i Excel ProCloud sammen

Detaljer

Publisering av statiske og dynamiske websider til klasserom.net fra Dreamweaver og MySQL

Publisering av statiske og dynamiske websider til klasserom.net fra Dreamweaver og MySQL Publisering av statiske og dynamiske websider til klasserom.net fra Dreamweaver og MySQL 1. Om klassersom.net: Klasserom.net er en webhotell-løsning for skoler, hvor formålet er å gi elevene hvert sitt

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

16 Excel triks det er smart å kunne

16 Excel triks det er smart å kunne Viste du at: 16 Excel triks det er smart å kunne Det er mer en 300 funksjoner i Excel. Den første versjonen av Excel ble laget til Macintosh i 1985 Det er mer en 200 hurtigtaster i Excel ProCloud sammen

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning 2015 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 04.03.2015. Jørn Johannessen Seksjon for

Detaljer

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk For å nå en bredere kundebase og gi en bedre tjeneste ønsker du kanskje å tillate kundene å velge et språk de foretrekker når de handler. Pipfrog

Detaljer

Hei og velkommen til installasjon av printer klient og driver, Studentversjon for Handelshøyskolen BI Bergen.

Hei og velkommen til installasjon av printer klient og driver, Studentversjon for Handelshøyskolen BI Bergen. Hei og velkommen til installasjon av printer klient og driver, Studentversjon for Handelshøyskolen BI Bergen. Installasjonsveiledning Windows XP Pro Studentversjon Revisjon 1.4.6 Bi Bergen har et såkalt

Detaljer

Microsoft Project 2000

Microsoft Project 2000 Microsoft Project 2000 Finn Haugen TechTeach 14. august 2003 Sammendrag Dette dokumentet gir en kort introduksjon til Microsoft Project 2000 for bruk ved Høgskolen i Telemark - avdeling for teknologiske

Detaljer

Nr. Forklaring 1 Skriv BASELINE i kolonne A og TILTAK i kolonne B. "Baseline" vil bli fase A på grafen, mens "Tiltak" blir fase B 2 Legg inn verdiene

Nr. Forklaring 1 Skriv BASELINE i kolonne A og TILTAK i kolonne B. Baseline vil bli fase A på grafen, mens Tiltak blir fase B 2 Legg inn verdiene Nr. Forklaring 1 Skriv BASELINE i kolonne A og TILTAK i kolonne B. "Baseline" vil bli fase A på grafen, mens "Tiltak" blir fase B 2 Legg inn verdiene fra basislinjen under BASELINE og legg inn verdiene

Detaljer

Ta smarte skjermbilder

Ta smarte skjermbilder Ta smarte skjermbilder Hvis du vil vise en kamerat noe på pc-skjermen, er programmet Jing uten sammenligning det beste verktøyet. Her viser journalist Steffen Slumstrup Nielsen hvordan du bruker det. Journalist

Detaljer

Analyse av innkjøpsdata i excel veiledning i hvordan du vasker data og benytter pivot for å sette sammen tabeller i excel.

Analyse av innkjøpsdata i excel veiledning i hvordan du vasker data og benytter pivot for å sette sammen tabeller i excel. Analyse av innkjøpsdata i excel veiledning i hvordan du vasker data og benytter pivot for å sette sammen tabeller i excel. Innhold 1. Hvordan få tilgang til data?...2 2. Hvordan vaske dataene?...3 3. Formater

Detaljer

ID Tilpasse skjermbilder, endre kolonner og redigere profiler

ID Tilpasse skjermbilder, endre kolonner og redigere profiler ID 19950 Tilpasse skjermbilder, endre kolonner og redigere profiler Endringskontroll Rev./Dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 22.10.12 Hele Konvertere til ny mal Bakgrunn/referanser I DIPS kan

Detaljer

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren...

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren... Innholdsfortegnelse 1. AGRESSO BROWSER... 1 1.1 START AV BROWSER... 2 1.1.1 Browserens skillekort... 3 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3 1.1.3 Velg kolonner til browseren... 5 1.1.4 Legg til felt... 5

Detaljer

Kontaktinformasjon i Outlook

Kontaktinformasjon i Outlook Kontaktinformasjon i Outlook På e-post benyttes fonten Arial. I Outlook kan man skrive inn kontaktinformasjon en gang for alle og velge at denne skal inkluderes i alle nye e-post meldinger. Det er mulig

Detaljer

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem.

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurere server er en oppgave for administrator. All installasjon og konfigurasjon må utføres ved å kjøre

Detaljer

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune Brukerhåndbok ipad for politikere i Melhus kommune Innhold SUPPORT... 3 GRUNNKURS I BRUK AV IPAD... 4 KOMME I GANG... 4 Slå på ipad... 4 Velg kode... 4 WIFI (internett)... 5 Opprette apple-id... 5 E-post...

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

Presentasjoner til all slags bruk

Presentasjoner til all slags bruk ENKELT OG GRATIS: Presentasjoner til all slags bruk Kontorpakken Kingsoft, som er helt gratis, gir deg en perfekt mulighet til å lage en spennende og profesjonell presentasjon. OVERSIKT VANSKELIGHETSGRAD

Detaljer

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning side 1/51 BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning BIM2Share Extended Workspace Innholdsfortegnelse 1 Logg inn... 2 2 Aktivere prosjekt... 3 2.1 Angi prosjektets plassering... 4 3 Mapper og filer...

Detaljer

Installasjonsveiledning for EMSoft

Installasjonsveiledning for EMSoft Installasjonsveiledning for EMSoft Installasjonen av programmet bør gjøres av en datakyndig. Dersom programfilene installeres på en filserver, må likevel installasjonen fra og med pkt 2 gjøres på den enkelte

Detaljer