Desember MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Desember MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s."

Transkript

1 Desember 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1

2 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge Delphi Emerging Investeringsområde Global Europa Norden Norge Emerging Markets Selskapsstørrelse Store Medium aksjer aksjer Små aksjer aksjer aksjer Stil* Blanding Blanding Blanding Blanding Blanding *Stil = Blanding. Her, miks av verdi og vekstselskaper. Delphi Kombinasjon Investeringsområde: Norden Min 30 % Maks 70 % aksjer Min 30 % aksjer eller renter renter Stil: Fleksibel allokering mellom nordiske aksjer og norske renteinstrumenter Ordliste, risikotall Standardavvik fond/referanseindeks: Viser oss hvor mye faktisk avviker fra gjennomsnitten. Antar vi en normalfordelt forventes det at to tredjedeler av en blir i intervallet: snitt pluss minus ett standardavvik. Information ratio: Måles som brøk mellom differanse og aktiv risiko (relativ volatilitet); gir en vurdering av et fonds resultater i forhold til referanseindeksen. Dersom forholdet er positivt og høyt, har fondet hatt en jevn og god aktiv. Er derimot verdien positiv og lav, har fondet enten hatt en liten positiv, eller så har det fått sin mer gjennom en høy aktiv risiko. Er verdien negativ, har fondet lavere enn indeks. Relativ volatilitet: Uttrykk for hvordan en i et fond har samvariert eller avveket fra en til fondets referanseindeks over en periode. Høy relativ volatilitet innebærer at fondets i liten grad kan forklares av referanseindeksens utvikling. Det vil si at forvaltningsselskapet har hatt en vesentlig annerledes porteføljesammensetning i verdipapirfondet enn referanseindeksen. Beta: Mål på variasjon i fond i forhold til referanseindeks. Gir proporsjonal endring av fondet gitt indeksens. Eksempelvis vil Beta på 1,2 gi 20 prosent mer endring i fondet enn tilsvarende forandringer i indeks. Korrelasjon: Beskriver graden av samvariasjon mellom fond og referanseindeks. Dersom korrelasjonen er lik 1 beveger de to variablene seg alltid helt i takt. Dersom det er null korrelasjon, er disse helt uavhengige av hverandre. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Disclaimer: S&P Capital IQ: An S&P Capital IQ fund grading represents an opinion only and should not be relied on when making an investment decision. Past performance is not indicative of future results. Currency exchange rates may affect the value of investments. Copyright 2012 by McGrawHill international (UK) Limited (S&P), a subsidiary of The McGrawHill Companies, Inc. All rights reserved. Ratings and awards mentioned above can change at any time and do not constitute a buy recommendation. Historical performance is no guarantee for future returns. Future returns depend on the market, fund manager skill, fund risk level, costs, among others. Performance may become negative due to losses and it may vary considerably within periods. Unit holder s realized gain or loss will therefore depend on the actual timing of subscription and redemption. 2

3 Tre på rad Børsene kunne vise til god utvikling for tredje måned på rad. Blant begivenhetene forrige måned kan vi nevne rentekutt i eurosonen, gode tall fra USA, samt en videre marsj mot en mer åpen markedsøkonomi i Kina. Den amerikanske S&P 500indeksen steg 3,0 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 steg 1,1 prosent målt i EUR, mens den nordiske VINXindeksen endte opp 4,7 prosent målt i NOK. Delphi Fondene kunne også vise til god utvikling, med mer for samtlige fond. Rentekutt i eurosonen Den europeiske sentralbanken innledet november med å kutte styringsrenten fra 0,5 til 0,25 prosent, etter at inflasjonen hadde falt mer enn ventet i oktober. Samtidig signaliserte sentralbanken at den er beredt til å gjøre mer om det trengs. Det ble blant annet diskutert å senke innskuddsrenten til minus 0,25 prosent, for å redusere bankenes villighet til å parkere penger hos sentralbanken. Senere i måneden ble det understreket at dette kun var tenkt som et verktøy i et mer stresset scenario. I Tyskland kom Angela Merkel og hennes konservative allianse CDU/CSU til enighet med sosialdemokratiske SPD om en regjeringsplattform. Forhandlinger har pågått siden valget i slutten av september, og nå gjenstår det kun at SPDs medlemmer godkjenner koalisjonen i midten av desember. Økonomisk statistikk var blandet under måneden i Europa. Mens tyske indikatorer steg til nye toppnivåer for året, så vi en dårligere utvikling for øvrige Europa. En lignende trend var også synlig i konsumenttilliten. Gode tall fra USA Den midlertidige nedstengningen av mange statlige virksomheter i USA ga knapt avtrykk i økonomien. Innkjøpssjefsindeksen stiger videre, arbeidsmarkedet forbedres og industriproduksjonen øker. Også boligmarkedet utviklet seg godt, med stigende boligpriser og økning i antall byggetillatelser. Detaljhandelen var også sterk under måneden, og nå rettes blikket mot desembersalget. De gode tallene bidro til fortsatte spekulasjoner rundt når sentralbanken vil redusere sine obligasjonskjøp, som for øyeblikket er på 85 milliarder USD pr måned. Forventingene har nå flyttet seg fra mars 2014 til rundt årsskiftet. Kina fortsetter marsjen I løpet av måneden ble Kinas tredje partiplenum avsluttet, noe som bekrefter at landet fortsetter å utvikle seg mot en mer åpen markedsøkonomi. I plenumet fremkom det også at landet blant annet vil legge til rette for å øke konsumet, samt lette på ettbarnsregelen. Det kinesiske bankmarkedet var tidvis urolig gjennom måneden, og de korte rentene mellom bankene steg igjen kraftig. Som følge av uroen valgte sentralbanken å øke likviditeten, med fallende renter som resultat. De to siste månedene har de korte rentene steget mye under korte perioder, noe som er en konsekvens av ønske om å redusere det finansielle skyggemarkedet. Veien videre Vi har lagt bak oss flere sterke måneder i aksjemarkedene. I så måte er det ikke unaturlig at markedene koster på seg noen små pustepauser. Starten på desember kan være et eksempel i så måte. Vi tror likevel at aksjemarkedenes oppadgående trend vil vedvare, mye drevet av USA sin styrke og forventninger om langsiktige forbedringer i Europa. "The invisible hand of the market always moves faster and better than the heavy hand of government " Mitt Romney Ta kontakt Har du spørsmål angående investeringer i Delphis fond? Vennligst ta kontakt med din rådgiver eller vårt kundesenter på telefon Du kan også sende en epost til Med vennlig hilsen Delphi Fondene 3

4 Delphi Global kommentar November endte med en oppgang på 6,3 prosent for Delphi Global. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 4,7 prosent. Det ble en positiv måned på de fleste av verdens børser. Spesielt det amerikanske markedet viste en stabil positiv utvikling, understøttet av mindre frykt for pengepolitiske innstramninger og fortsatt positive makrotall. De nordiske landene utmerket seg også med en stabilt god utvikling i november. I motsatt ende av skalaen finner vi ØstEuropa og LatinAmerika. Bransjemessig var helsesektoren og ITsektoren de sterkeste i november, både i porteføljen og for børsene totalt sett. I førstnevnte sektor var det aksjer som amerikanske Gilead, Jazz, Aetna og Amerisourcebergen, samt tyske Bayer som utmerket seg mest i porteføljen. For sistnevnte sektor var aksjer som amerikanske Microsoft, Adobe Systems og Apple, samt finske Nokia blant de viktigste bidragsytere. Også innen finans var det i porteføljen sterke bidragsytere denne måneden, blant annet amerikanske JPMorgan og Citigroup, samt nederlandske Aegon. Konsumsektoren hjalp også til. Her kan vi blant annet nevne franske Carrefour, tyske Adidas, danske Pandora og franske Valeo. Vi tok inn fire nye porteføljeselskaper i november; den danske vindmølleprodusenten Vestas, de to spanske infrastrukturselskapene Sacyr og Ferrovial, samt det franske liv og skadeforsikringsselskapet AXA. Ut gikk noen mindre poster i National Oilwell Varco, Anadarko, Weatherford, Bank of America, Weir Group, samt Marks & Spencer. Gjennom sist måneds endringer har vi fortsatt vår gradvise økning av Europaregionen ved også å investere noe i sydligere deler av Europa, nærmere bestemt i Spania, hvor risk/reward ser gradvis bedre ut. I tillegg har vi redusert porteføljens eksponering ytterligere innenfor energi og råvarerelaterte bransjer. Asiaregionen og fremvoksende økonomier utgjør fortsatt kun en marginal del av porteføljen, mens Europa nå er største region foran NordAmerika. en har egne midler i fondet. Avkastning Avkastning av (NOK) Fond Indeks K /13 Avkastning 32,70 13,14 24,29 11,45 10,09 38,68 Fond 9,15 5,90 11,84 8,43 2,08 2,35 +/ Indeks Årlig Fond Indeks 24,3 38,7 36,3 35,0 26,3 Nøkkeldata Startdato 23 mai 2006 Stig Tønder ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 4.536,45 NOK NAV/Kurs (30 nov 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks MSCI World NR Forvaltningshonorar 04%** Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 7,64 12,09 13,30 Standardavvik Indeks 5,02 8,74 11,33 Information Ratio 0,36 0,27 0,36 Beta 1,14 1,28 1,10 Tracking Error 6,18 7,08 6, , ,9 32, ,5 NB: Prisingstidspunkt for fond og referanseindeks er forskjellig da fondskursene (NAV) prises kl norsk tid, mens indeksens kurs fastsettes senere samme dag. 13, , ,5 11, ,0 10, ,0 I år 17,5 8,8 0 8,8 17,5 26,3 (30 nov 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 38,68 13,76 18,57 39,02 10,86 14,56 8,08 +/Idx 2,35 2,93 2,61 2,54 1,93 2,38 2,96 **Forvaltningshonoraret består av en fast del 2 %, og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/ 2 %. Variabelt honorar beregnes daglig på bakgrunn av fondets mer eller mindre i forhold til referanseindeks. Samlet forvaltningshonorar vil til enhver tid være i intervallet 04 % av fondets forvaltningskapital. 4

5 Delphi Global Portefølje per 30 nov 2013 Topp 10 beholdninger Sektor % Port. Gilead Sciences Inc 2,42 Jazz Pharmaceuticals PLC 2,36 KBC Group SA/NV 2,31 Valeo SA 2,30 Nike, Inc. Class B 2,24 Valeant Pharmaceuticals... 2,23 Adidas AG 2,22 IngersollRand PLC 2,21 Royal Caribbean Cruises, Ltd. 2,20 Volkswagen AG 2,19 Totalt antall aksjer 51 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 22,69 plasseringer 10 største land % Aksjer % Index USA 39,42 53,21 Frankrike 9,57 3,95 Sveits 9,47 3,92 Storbritannia 7,62 9,33 Danmark 5,96 0,48 Tyskland 4,49 3,74 Nederland 4,29 1,42 Sverige 4,23 1,34 Finland 4,17 0,38 Belgia 2,38 0,49 Sektorfordeling % Aksjer % Index Energi 1,53 9,39 Materialer 3,70 5,68 Industri 13,75 11,40 Forbruksvarer 23,14 12,09 Konsumvarer 4,21 10,09 Helse 17,50 11,37 Finans 24,07 21,13 Informasjonsteknologi 12,10 11,91 Telekom 3,78 Forsyningsselskaper 3,16 For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Stig Tønder Forvaltet fondet siden 23 mai 2006 Investeringsprofil Delphi Global har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper innenfor et globalt investeringsunivers. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 5060 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Fondets referanseindeks er MSCI World NTR. Årlig forvaltningshonorar: Forvaltningshonoraret består av en fast del på 2 prosent og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/ 2 prosentpoeng. Samlet belastet forvaltningshonorar kan ikke overstige 4,0 prosent pr år. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. **Forvaltningshonoraret består av en fast del 2 %, og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/ 2 %. Variabelt honorar beregnes daglig på bakgrunn av fondets mer eller mindre i forhold til referanseindeks. Samlet forvaltningshonorar vil til enhver tid være i intervallet 04 % av fondets forvaltningskapital. 5

6 Delphi Europe kommentar November endte med en oppgang på 4,2 prosent for Delphi Europe. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 4,0 prosent. November ble nok en positiv måned for europeiske aksjer, med den brede Stoxx 600 indeksen opp 1,1 prosent (målt i EUR). Hittil i år er oppgangen på litt over 16 prosent, noe som nok må karakteriseres som meget god utvikling. Forklaringen ligger i den påbegynte gjenopphentingen i eurosonen, etter at eurosamarbeidet var på randen av sammenbrudd for en tid tilbake. Vi ser nå at forventningene til 2014 har bunnet ut, og trolig vil stige fremover. Med en dose optimisme kan Europa komme tilbake til normalvekst i løpet av de neste tre til fire år. Det representerer i så tilfellet betydelig inntjeningspotensial for de fleste europeiske selskaper. Det gir også gode forutsetninger for videre børsoppgang i et lengre perspektiv, selv om vi naturligvis vil se kortere perioder med uro og korreksjoner underveis. I porteføljen har vi økt trykket noe, og kontantandelen var ved utgangen av måneden relativt lav. Dette skyldes delvis at vi har økt i noen av våre eksisterende posisjoner, men også at vi har tatt noen nye. For første gang på lenge har vi gjort en investering i energisektoren, en liten posisjon i BP, et av verdens største oljeselskaper. Vi er trolig inne i et skift for oljeselskapene, der vi ser at den gode inntjeningen fra en høy oljepris i mindre grad enn tidligere vil kanaliseres inn i ny oljeleting. Dette skyldes økte letekostnader, kombinert med en stadig synkende verdsettelse av egne aksjer. BP vil derfor kutte i letebudsjettene fremover, samtidig som de vil søke å selge noen av sine eiendeler i mindre felt. I sum vil dette trolig være en viktig katalysator for å få opp egen verdsettelse, slik at aksjonærene i større grad får glede av den høye oljeprisen. Vi har også tatt en posisjon i BMW, en aksje vi har vært ute av en god stund. BMW opplever fremdeles økte markedsandeler i de vestlige markedene, samtidig som de vokser sterkt i Asia. Et potensielt oppsving i det europeiske bilmarkedet, fallende investeringstakt for BMW, samt attraktiv prising, gjør at vi ser betydelig oppside i aksjen. en har egne midler i fondet. Avkastning K Avkastning av (NOK) Fond Indeks /13 Avkastning 30,39 29,76 23,90 16,91 6,72 40,51 Fond 0,52 17,70 19,38 8,23 4,37 5,89 +/ Indeks Nøkkeldata Startdato 8 mar 1999 Espen K. Furnes ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 1.419,20 NOK NAV/Kurs (30 nov 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks MSCI Europe NR Forvaltningshonorar 2,00% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 8,96 14,29 15,36 Standardavvik Indeks 5,97 11,20 14,20 Information Ratio 1,18 0,62 0,64 Beta 1,16 1,14 1,02 Tracking Error 4,67 5,56 6,88 Årlig Fond Indeks 40, ,0 3, ,1 25,5 22, , ,0 1, ,7 30,4 30, , ,1 23, ,5 16, ,7 11,1 6, ,5 I år 34,6 35,0 26,3 17,5 8,8 0 8,8 17,5 26,3 (30 nov 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 40,51 17,27 24,17 41,96 8,04 15,23 9,74 5,90 +/Idx 5,89 4,40 5,61 5,96 3,44 4,27 3,02 3,00 NB: Prisingstidspunkt for fond og referanseindeks er forskjellig da fondskursene (NAV) prises kl norsk tid, mens indeksens kurs fastsettes senere samme dag. 6

7 Delphi Europe Portefølje per 30 nov 2013 Topp 10 beholdninger Sektor % Port. Pandora AS 4,26 Sacyr SA 3,86 Carrefour 3,64 BT Group PLC 3,49 ITV PLC 3,35 KBC Group SA/NV 3,20 Aegon NV 3,18 Next PLC 3,14 Bayer AG 3,11 Vestas Wind Systems A/S 3,08 Totalt antall aksjer 37 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 34,32 plasseringer 10 største land % Aksjer % Index Storbritannia 27,81 32,67 Tyskland 15,66 13,59 Spania 11,58 5,05 Danmark 10,43 1,74 Frankrike 9,45 14,25 Sveits 7,80 13,60 Hellas 4,07 0,21 Norge 3,51 1,23 Belgia 3,27 1,76 Nederland 3,25 4,77 Sektorfordeling % Aksjer % Index Energi 2,46 9,25 Materialer 7,93 Industri 14,38 11,67 Forbruksvarer 27,33 9,65 Konsumvarer 5,78 13,49 Helse 11,40 12,47 Finans 23,19 22,18 Informasjonsteknologi 9,80 3,40 Telekom 5,65 6,05 Forsyningsselskaper 3,91 For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Espen K. Furnes Forvaltet fondet siden 8 mar 1999 Investeringsprofil Delphi Europe har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper innenfor et europeisk investeringsunivers. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 3040 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Fondets referanseindeks er MSCI Europe NTR. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. 7

8 Delphi Nordic kommentar November endte med en oppgang på 7,1 prosent for Delphi Nordic. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 4,7 prosent. November var en god måned på bred basis i det nordiske aksjemarkedet, hvor kun energisektoren endte i rødt. Teknologi og helsesektoren var denne gang de sterkeste sektorene. Hittil i år er teknologi og finanssektoren de to sterkeste sektorene, opp henholdsvis 68 og 52 prosent, mens energi er svakeste sektor, opp kun fem prosent. Den svake utviklingen i energisektoren gjør at den fremstår som attraktivt priset fundamentalt sett, men fallende investeringsvilje hos oljeselskapene utgjør samtidig et betydelig risikomoment for spesielt oljeserviceselskapene fremover, noe som i sum gjør oss avventende til sektoren. For porteføljens del var aksjeseleksjonen denne måneden god, og det var spesielt innenfor konsum, energi og helse vi traff godt. Pandora er fondets største aksje, og fortsetter å levere strålende. Q3resultatene overgikk igjen analytikernes forventninger, noe som bidro til å løfte aksjen videre. Innenfor helsesektoren var nyheten om at Bayer vurderte å legge inn et bud på Algeta den viktigste nyheten. Algeta løftet seg over 30 prosent på nyheten. Bayer har vært en viktig samarbeidspartner for Algeta siden 2009, og må betraktes som å ha inngående kjennskap til Algeta. Uansett utfall, vurderer vi det som svært positivt for Algetas videre potensial at Bayer vurderer å by på selskapet. I energisektoren var det seismikkaksjene som løftet seg denne måneden, og vi får se om dette betyr slutten på "ett skritt frem, to tilbake", som har vært gjennomgangstonen for disse aksjene i Vi tok inn én ny aksje i fondet i oktober; svenske Orexo, som selger medisiner til opiatavhengige, hvor forhåpningene først og fremst knyttes til produktet Zubsolv. Tidlige indikasjoner fra salget ser bra ut, og forventningene er moderate i markedet, noe som tilsier ytterligere potensial i aksjen. Av andre endringer solgte vi oss helt ut av Prospector Offshore Drilling. en har egne midler i fondet. Avkastning K Avkastning av (NOK) Fond Indeks /13 Avkastning 44,96 49,46 34,18 29,02 18,89 53,28 Fond 5,44 22,63 5,78 13,12 3,51 18,19 +/ Indeks Nøkkeldata Startdato 18 mar 1991 Øyvind Fjell ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 1.018,75 NOK NAV/Kurs (30 nov 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks VINX Benchmark Cap Net Forvaltningshonorar 2,00% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Årlig Fond Indeks 53,3 48,7 49,5 44,1 45,6 33,2 29,6 31,9 34,2 35,1 25,5 26,8 28,4 18,8 18,9 15,4 4,4 1,4 45,0 33,8 22,5 11,3 0 Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 9,53 18,70 19,24 Standardavvik Indeks 8,95 14,53 17,21 Information Ratio 2,85 0,07 0,53 Beta 0,77 1,15 1,00 Tracking Error 6,90 8,60 8, ,5 45, NB: Prisingstidspunkt for fond og referanseindeks er forskjellig da fondskursene (NAV) prises kl norsk tid, mens indeksens kurs fastsettes senere samme dag , , I år 11,3 22,5 33,8 (30 nov 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 53,28 21,36 26,07 57,63 12,00 22,43 13,73 13,07 +/Idx 18,19 9,70 8,52 19,69 0,63 4,57 2,80 8

9 Delphi Nordic Portefølje per 30 nov 2013 Topp 10 beholdninger Sektor % Port. Pandora AS 7,51 Genmab A/S 5,18 Vestas Wind Systems A/S 5,10 Danske Bank AS 5,01 Opera Software ASA 4,78 GN Store Nord A/S 4,71 Algeta ASA 4,53 Nokia Oyj 4,46 Marine Harvest ASA 3,98 Nordea Bank AB 3,95 Totalt antall aksjer 36 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 49,21 plasseringer 10 største land % Aksjer Danmark 39,04 Norge 28,98 Sverige 16,51 Finland 11,81 USA 2,07 Storbritannia 1,59 Sektorfordeling % Aksjer Energi 6,95 Materialer 1,81 Industri 10,57 Forbruksvarer 20,23 Konsumvarer 6,28 Helse 24,45 Finans 16,95 Informasjonsteknologi 10,62 Telekom 2,14 Forsyningsselskaper For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Øyvind Fjell Forvaltet fondet siden 1 des 2007 Investeringsprofil Delphi Nordic har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper innenfor et nordisk investeringsunivers. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 3040 store, mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Fondets referanseindeks er VINX Benchmark Cap Net. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. 9

10 Delphi Norge kommentar November endte med en oppgang på 4,4 prosent for Delphi Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 2,5 prosent. Forrige måned ga oss ny «all time high» på Oslo Børs. Den største porteføljebegivenheten var tyske Bayers indikerte bud på Algeta. Sammen med rapportering om overbevisende salg av selskapets hovedprodukt Xofigo tidligere i måneden, dro dette Algetakursen opp nesten 50 prosent. Budet ble ikke fremsatt direkte av Bayer, men ble bekreftet av Algeta, etter at en tysk avis rapporterte om planene. Delphi Norge har vært aksjonær i Algeta i flere år, og vi kjøpte våre første aksjer rundt 60 kroner i Bayers bud er på 336 kroner pr aksje. Aksjen handles nå rundt 350 kroner, noe som indikerer tro på økt betalingsvilje. Vi har tatt noe gevinst etter nyheten. Ved siden av Algeta var det særlig teknologiaksjene Opera, Nordic Semiconducer, Telio og Idex som hadde en god måned i porteføljen. Som et resultat av vektingen, var det nok en gang Opera som bidro mest. I november fikk også seismikkaksjene en etterlengtet opptur. Selv om markedet fortsatt ser utfordrende ut, så vi nye kontraktsinngåelser gjennom måneden, positive kommentarer fra selskapene, samt innsidekjøp fra ledelsene. Hexagon Composites fortsatte også oppturen, drevet av gode fremtidsutsikter for selskapet innenfor beholdere for komprimert gass til bruk blant annet innenfor transportbransjen. BW LPG er et annet selskap som også profiterer på billig gass i USA. Selskapet kom på børs i november, og er nå en del av porteføljen. BW LPG driver med frakt av LPG (Liquefied Petroleum Gas). Siden det bygges ut for stadig mer eksport av amerikansk gass, er dette et shippingsegment med lyse fremtidsutsikter. Andre nykommere denne måneden var DNO, som driver med oljeutvikling i Irak, i tillegg til Norsk Hydro, som vi tok inn i forbindelse med nedsalget fra brasilianske Vale. På salgssiden reduserte vi blant annet i Seadrill og Statoil, samt solgte oss helt ut av Sevan Drilling. en har egne midler i fondet. Avkastning K Avkastning av (NOK) Fond Indeks /13 Avkastning 53,92 80,27 23,56 20,87 15,83 27,95 Fond 3,50 10,15 1,29 2,12 4,82 4,73 +/ Indeks Årlig Fond Indeks 68, ,1 44,1 38, , ,8 33,0 23, ,7 10, ,9 57, ,3 70, ,6 22, ,9 18, ,8 20, ,9 23,2 I år 75,0 62,5 50,0 37,5 25,0 12,5 0 12,5 25,0 37,5 50,0 Nøkkeldata Startdato 3 jun 1994 Håkon H. Sætre ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 937,47 NOK NAV/Kurs (30 nov 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX Forvaltningshonorar 2,00% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 9,30 17,62 19,72 Standardavvik Indeks 10,49 17,10 19,86 Information Ratio 0,97 0,21 0,06 Beta 0,76 0,99 0,95 Tracking Error 5,46 5,03 6,09 (30 nov 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 27,95 13,84 13,70 29,39 9,37 21,53 15,13 13,56 +/Idx 4,73 4,15 2,96 5,32 1,07 0,34 2,73 4,28 10

11 Delphi Norge Portefølje per 30 nov 2013 Topp 10 beholdninger Sektor % Port. DNB ASA. 8,09 Opera Software ASA 7,57 Marine Harvest ASA 7,54 Bakkafrost P/F 4,72 Algeta ASA 4,52 Yara International ASA 4,28 SalMar ASA 4,19 Storebrand ASA 4,03 Norsk Hydro ASA 3,91 Hexagon Composites ASA 3,29 Totalt antall aksjer 38 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 52,14 plasseringer 10 største land % Aksjer Norge 94,94 USA 3,03 Singapore 2,03 Sektorfordeling % Aksjer Energi 24,98 Materialer 8,47 Industri 4,68 Forbruksvarer 4,23 Konsumvarer 20,75 Helse 6,52 Finans 14,68 Informasjonsteknologi 14,22 Telekom 1,45 Forsyningsselskaper For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Håkon H. Sætre Forvaltet fondet siden 1 des 2007 Investeringsprofil Delphi Norge har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper i det norske aksjemarkedet. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 2535 store, mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. 11

12 Delphi Kombinasjon kommentar November endte med en oppgang på 3,9 prosent for Delphi Kombinasjon. Fondets referanseindeks (50 prosent nordisk aksjeindeks og 50 prosent obligasjonsindeksen ST4X) endte i samme periode opp 2,6 prosent. Fondet investerer i nordiske aksjer og norske rentepapirer. November bød på god for Delphi Kombinasjon. Gjennom måneden opprettholdt vi vårt positive markedssyn, reflektert i en aksjevekt som i snitt lå midt på 50tallet. Vi kommer trolig til å holde vektingen rundt dette nivået ut året og inn i neste år. Et nytt år har tradisjonelt medført noe volatilitet på sektor og enkeltaksjenivå, og vi kommer til å følge nøye med på hvilke trender som ser ut til å ebbe ut i 2013, og hvilke som har potensial til å fortsette. Aksjeplukkingen var også denne måneden god, og det var spesielt Pandora, Algeta og Polarcus som bidro positivt. På den negative siden nevnes Norwegian Air Shuttle og Genmab. For de to sistnevnte må det tillegges at begge har bidratt signifikant i riktig retning for året sett under ett. Også denne måneden gjorde vi flere endringer i aksjeporteføljen, samtidig som obligasjonsporteføljen forble uendret. I aksjedelen solgte vi oss helt ut av Prospector Offshore Drilling og Spectrum Offshore, mens vi vektet oss noe opp i fisk gjennom Marine Harvest og Bakkafrost. Fisk ser fortsatt attraktivt priset ut, samtidig som tilbudssideveksten fremstår som moderat fremover. Sektoren styrkes ytterligere av en svak norsk krone. Vi tok også inn et nytt selskap, BW LPG, som tilbyr skipsfrakt av våtgass, et segment som etter vårt skjønn fremstår tematisk riktig å ha eksponering mot. en har egne midler i fondet. Avkastning K Avkastning av (NOK) Fond Indeks /13 Avkastning 25,05 30,26 11,41 7,16 5,85 22,96 Fond 1,39 14,92 4,80 2,05 3,00 5,97 +/ Indeks Nøkkeldata Startdato 20 okt 1997 Øyvind Fjell og Håkon H. Sætre ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 505,44 NOK NAV/Kurs (30 nov 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks 50% VINX Benchmark Cap TR NOK, 50% OSE Statsobligasjonsind 3.00 Forvaltningshonorar 1,50% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Årlig Fond Indeks 30,3 26,6 28,0 23,1 23,0 19,5 14,5 13,0 17,1 15,9 15,3 16,2 17,0 11,4 8,8 5,7 5,8 2,5 7,2 5,1 25,0 23, I år 25,0 18,8 12,5 6,3 0 6,3 12,5 18,8 25,0 Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 6,83 7,77 9,02 Standardavvik Indeks 5,03 6,93 8,13 Information Ratio 0,99 0,07 0,24 Beta 0,82 0,96 0,96 Tracking Error 5,50 4,08 4,57 (30 nov 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 22,96 13,94 13,25 23,77 7,60 11,21 9,15 7,28 +/Idx 5,97 7,51 4,82 5,43 0,28 1,10 2,00 12

13 Delphi Kombinasjon Portefølje per 30 nov 2013 Topp 10 beholdninger Sektor % Port. Pandora AS 5,13 Opera Software ASA 4,91 Sparebank 1 Sr Bk... 4,13 Fjellinjen As, Oslo... 4,00 Agder Energi As 2.58% ,99 Marine Harvest ASA 3,81 StoltNielsen FRN ,57 Danske Bank AS 3,32 Sparebk Hedmark FRN ,08 Aker Asa FRN ,97 Totalt antall aksjer 32 Totalt antall obligasjoner 13 % av investeringer i fondets 10 største 38,91 plasseringer 10 største land % Aksjer Norge 45,84 Danmark 37,62 Finland 5,34 Singapore 3,38 Storbritannia 2,78 USA 2,54 Sverige 2,51 Sektorfordeling % Aksjer Energi 10,48 Materialer 1,43 Industri 7,77 Forbruksvarer 19,18 Konsumvarer 14,38 Helse 17,26 Finans 12,43 Informasjonsteknologi 14,35 Telekom 2,72 Forsyningsselskaper For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Øyvind Fjell og Håkon H. Sætre Forvaltet fondet siden 1 jan 2013 Investeringsprofil Delphi Kombinasjon er et kombinasjonsfond hvor forvalter aktivt flytter midler mellom nordiske aksjer og norske rentepapirer. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Både aksje og rentedelen skal til enhver tid være mellom 30 og 70 prosent, og det er forvalters oppgave å plassere midlene der hvor han mener utsiktene er best. Fondet har UCITS status. Fondets aksjedel forvaltes av Øyvind Fjell, mens fondets rentedel forvaltes av Håkon H. Sætre. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. 13

14 Delphi Emerging kommentar November endte med en oppgang på 2,2 prosent for Delphi Emerging. Fondets referanseindeks endte også opp 1,3 prosent i samme periode. Emerging Markets kunne vise til positiv utvikling i november. Den sterke kapitalflukten i kjølvannet av den amerikanske sentralbankens varslede "tapering" har nå avtatt. Dette har bidratt til en liten oppvåkning for aksjemarkedene i EM. Likviditeten i mange av disse landene er fremdeles ikke robust nok til å takle inndragning av så mye utenlandsk kapital. Etter hvert som den lokale flyten av kapital inn i aksjer blir større, vil denne avhengigheten dempes noe. Dette ligger imidlertid flere år frem i tid. Skepsisen mange har hatt til EM synes også å avta noe. Vi ser at vekstraten i den kinesiske økonomien har stabilisert seg på et akseptabelt nivå, noe som er et viktig signal. I Brasil faller veksten ennå. I mangel på nye samfunnsreformer er den brasilianske økonomien avhengig av hjelp fra veksten i verdensøkonomien for å stabilisere egen økonomi. Heldigvis ser det ut til at veksten i verden er på vei opp. Dette er den viktigste driveren for Brasil, og for så å si alle de andre EMlandene. Vi har hatt en relativt stor kontantandel i flere måneder. Denne har falt litt i det siste, og vil trolig falle ytterligere. Dette er primært drevet av tilfanget av mange, gode investeringscase, og vi registrerer at vår "short list" øker. Hittil har vi primært økt vår tilstedeværelse i kinesiske aksjer. Fremover vil vi prioritere å få opp vektingen mot LatinAmerika. I resten av Asia føler vi det er tyngre å finne gode investeringskandidater, mens vi allerede har økt vår vekting mot ØstEuropa noe. Etter hvert som opphentingen i eurosonen tar fart, vil det trolig være naturlig å øke eksponeringen i ØstEuropa noe. Erfaringsmessig ser vi at det ofte tar noe tid før veksten i ØstEuropa tar seg opp etter en opptur lenger vest. I porteføljen gjorde vi kun mindre endringer i november. Vi kjøpte blant annet en ny kinesisk aksje, Country Gardens, som primært bygger leiligheter, hus og skoler i Kina. Selv om det snakkes om en boble i deler av eiendomsmarkedet i Kina, finnes det fremdeles mange deler av landet som opplever stor etterspørsel etter husvære. Aksjen fremstår som billig. Vi har også økt vektingen mot SørKorea noe gjennom en posisjon i Samsung Heavy Industries, én av verdens største skipsbyggere. en har egne midler i fondet. Avkastning Avkastning av (NOK) Fond Indeks K /13 Avkastning Fond +/ Indeks Nøkkeldata Startdato 15 apr 2013 Espen K. Furnes ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 186,38 NOK NAV/Kurs (30 nov 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks MSCI EM NR Forvaltningshonorar 2,00% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik Standardavvik Indeks Information Ratio Beta Tracking Error Årlig Fond 30,0 20,0 10,0 0 10,0 20,0 30,0 (30 nov 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 8,50 0,02 0,33 +/Idx 1,32 6,35 10, I år 14

15 Delphi Emerging Portefølje per 30 nov 2013 Topp 10 beholdninger Sektor % Port. Sands China Ltd. 3,67 Great Wall Motor Co., Ltd. H... 3,47 China Gas Holdings Ltd. 3,38 China Oilfield Services... 3,37 Advantech Co., Ltd. 3,25 Naspers Ltd 3,14 BYD Co., Ltd. H Shares 3,14 Aspen Pharmacare Holdings PLC 3,09 Kroton Educacional S.A. 2,95 SK Telecom Co., Ltd. 2,94 Totalt antall aksjer 34 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 32,39 plasseringer 10 største land % Aksjer % Index Kina 21,05 20,97 Brasil 13,99 8,28 SørAfrika 10,14 7,56 Tyrkia 8,86 1,83 Malaysia 8,77 3,93 SørKorea 6,10 16,12 Mexico 5,95 5,51 Polen 5,51 1,81 Thailand 4,28 2,46 Indonesia 4,19 2,28 Sektorfordeling % Aksjer % Index Energi 13,29 11,07 Materialer 2,84 8,73 Industri 16,18 6,76 Forbruksvarer 27,35 8,85 Konsumvarer 5,12 8,86 Helse 8,66 1,72 Finans 12,37 27,37 Informasjonsteknologi 7,00 15,89 Telekom 3,34 7,59 Forsyningsselskaper 3,83 3,15 For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Espen K. Furnes Forvaltet fondet siden 15 apr 2013 Investeringsprofil Delphi Emerging har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper som er notert i, eller har en sterk tilknytting til, land som inngår i indeksen MSCI Emerging Markets NTR. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 3545 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Fondets referanseindeks er MSCI Emerging Markets NTR. NB: Fondet ble lansert 15. april Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. 15

16 Omslagsfoto: Colourbox Delphi Fondene en enhet i Storebrand Asset Management AS Adresse: Professor Kohts vei 9, postboks 484, 1327 Lysaker. Telefon: Epost: Org.nr.: I denne rapporten har vi søkt å sikre at all informasjon er korrekt, men tar forbehold om at det kan forekomme feil og mangler. Uttalelsene reflekterer vårt syn per månedsskiftet for den aktuelle rapport. 16

Januar MÅNEDSRAPPORT

Januar MÅNEDSRAPPORT Januar 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. November 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

AUGUST MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10

AUGUST MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 AUGUST 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 Delphi Vekst Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 12 s. 14 s. 16 1 Delphi Fondene Investeringsområde

Detaljer

September MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10

September MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 September 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 Delphi Vekst Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 12 s. 14 s. 16 1 Delphi Fondene Investeringsområde

Detaljer

JULI MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10

JULI MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 JULI 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 Delphi Vekst Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 12 s. 14 s. 16 Delphi Fondene Investeringsområde Aksjefond

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt november 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,69 prosent. Referanseindeksens avkastning var 0,43

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for august De internasjonale aksjemarkedene hadde en marginal oppgang

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

ODIN Aksje. Årskommentar 2015. Videokommentar trykk på bildet

ODIN Aksje. Årskommentar 2015. Videokommentar trykk på bildet ODIN Aksje Årskommentar 2015 Videokommentar trykk på bildet ODIN Aksje C - desember 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,6 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.11.16 Markedskommentar for november De internasjonale aksjemarkedene (MSCI World) steg

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje Nytt fond fra ODIN Forvaltning Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje et nytt fond fra ODIN ODIN Aksje Forenkling og forbedring ODIN Aksje gjør din aksjesparing enklere

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management

DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management DNB Aktiv Månedsrapport januar 2018 Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management Våre beste ideer i én løsning Aktiv forvaltning Løsninger DNB Aktiv 10 Strategi Seleksjon Markedssyn Portefølje DNB Aktiv

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2007 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s.

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s. Juni 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global s. 4 Delphi Europe s. 6 Delphi Nordic s. 8 Delphi Norge s. 10 Delphi Vekst s. 12 Delphi Kombinasjon s. 14 Delphi Emerging s. 16 2 DELPHI FONDENE Delphi Fondene Per

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 4-2012 «Risk-on» ga sterk januar i aksjemarkedene Rentemarkedet preges også av økt risikovillighet Flere spennende nyheter i råvarer Nordisk banksektor går godt Italienere

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 51. 18. desember 2006 Tilbakeblikk på uke 50. Etter at Oslo Børs steg svakt i uke 49, ble det nok en sterk uke i forrige uke. Hovedindeksen endte opp til ny

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per )

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per ) PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per 27.06.16) Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for juni De internasjonale aksjemarkedene falt med

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

ODINs anbefalte løsninger Nils Hast

ODINs anbefalte løsninger Nils Hast ODINs anbefalte løsninger Nils Hast Agenda Anbefalte løsninger Oppdatering på skatt Hva skjer i det norske høyrentemarkedet? Oppsummering Det enkle er ofte det tryggeste ODINs anbefalte løsninger Løsningsforslaget

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012 FORTE Global Oppdatert per 30.04.2012 Vår forvalter Jon Steinar Eide (52) er deleier i Forte Fondsforvaltning AS og forvalter av FORTEfondene Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med

Detaljer

Presentasjon Fosnavåg Shippingklubb 16. Januar 2017

Presentasjon Fosnavåg Shippingklubb 16. Januar 2017 Presentasjon Fosnavåg Shippingklubb 16. Januar 2017 Sparebanken Møre Markets Aktiv Forvaltning Trond Moldskred 2016 Et begivenhetsrikt år side 2 1 2016: Til tross for dette et bra år for aksjer Oslo børs

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. Oktober 2013

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 Et lettelsens sukk i Europa I april hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var omtrent uendret. Det var kursgevinster

Detaljer

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning 6. Februar 2017 MSCI World Total Return falt med 1,1 % i NOK Markedsutvikling januar 2017

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

Dow Jones EURO STOXX Utilities Index. Indeksvaluta: Bloombergkode: Antall verdipapirer i indeksen: 20

Dow Jones EURO STOXX Utilities Index. Indeksvaluta: Bloombergkode: Antall verdipapirer i indeksen: 20 MARKED: ENERGI Dow Jones EURO STOXX Utilities Index EUR SX6E Antall verdipapirer i indeksen: 20 Dow Jones EURO STOXX Utilities Index inkluderer de 20 ledende europeiske selskapene innen nyttetjenester

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 En god måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,22 prosentpoeng i april. Norske lange statsrenter økte i takt med statsrentene globalt, noe som førte

Detaljer

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Hvorfor investere i Norden? Avkastning, inkludert utbytte 1,000 900 800 700 600 500 400 1,000 900 800 700 600 500 400 300 300 200 200 100

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 Blandet utvikling I oktober hadde fondskursen til SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,11 prosent, mens indeksen falt med 0,07 prosent. Kredittpåslaget

Detaljer

Boreanytt Uke 26. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 26. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 26 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score stiger igjen til 1.2, etter at de lange rentene har kommet noe ned. Både

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

ODINs kombinasjonsfond. Fondskommentar november 2017

ODINs kombinasjonsfond. Fondskommentar november 2017 ODINs kombinasjonsfond Fondskommentar november 2017 ODINs kombinasjonsfond November 2017 Utvikling siste måned og hittil i år ODIN Horisont: Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,6 % Hittil i år

Detaljer

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 2 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på -0.5. Nyttårseffekten ble foreløpig kortvarig, og året startet

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer