Desember MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Desember MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s."

Transkript

1 Desember 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1

2 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge Delphi Emerging Investeringsområde Global Europa Norden Norge Emerging Markets Selskapsstørrelse Store Medium aksjer aksjer Små aksjer aksjer aksjer Stil* Blanding Blanding Blanding Blanding Blanding *Stil = Blanding. Her, miks av verdi og vekstselskaper. Delphi Kombinasjon Investeringsområde: Norden Min 30 % Maks 70 % aksjer Min 30 % aksjer eller renter renter Stil: Fleksibel allokering mellom nordiske aksjer og norske renteinstrumenter Ordliste, risikotall Standardavvik fond/referanseindeks: Viser oss hvor mye faktisk avviker fra gjennomsnitten. Antar vi en normalfordelt forventes det at to tredjedeler av en blir i intervallet: snitt pluss minus ett standardavvik. Information ratio: Måles som brøk mellom differanse og aktiv risiko (relativ volatilitet); gir en vurdering av et fonds resultater i forhold til referanseindeksen. Dersom forholdet er positivt og høyt, har fondet hatt en jevn og god aktiv. Er derimot verdien positiv og lav, har fondet enten hatt en liten positiv, eller så har det fått sin mer gjennom en høy aktiv risiko. Er verdien negativ, har fondet lavere enn indeks. Relativ volatilitet: Uttrykk for hvordan en i et fond har samvariert eller avveket fra en til fondets referanseindeks over en periode. Høy relativ volatilitet innebærer at fondets i liten grad kan forklares av referanseindeksens utvikling. Det vil si at forvaltningsselskapet har hatt en vesentlig annerledes porteføljesammensetning i verdipapirfondet enn referanseindeksen. Beta: Mål på variasjon i fond i forhold til referanseindeks. Gir proporsjonal endring av fondet gitt indeksens. Eksempelvis vil Beta på 1,2 gi 20 prosent mer endring i fondet enn tilsvarende forandringer i indeks. Korrelasjon: Beskriver graden av samvariasjon mellom fond og referanseindeks. Dersom korrelasjonen er lik 1 beveger de to variablene seg alltid helt i takt. Dersom det er null korrelasjon, er disse helt uavhengige av hverandre. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Disclaimer: S&P Capital IQ: An S&P Capital IQ fund grading represents an opinion only and should not be relied on when making an investment decision. Past performance is not indicative of future results. Currency exchange rates may affect the value of investments. Copyright 2012 by McGrawHill international (UK) Limited (S&P), a subsidiary of The McGrawHill Companies, Inc. All rights reserved. Ratings and awards mentioned above can change at any time and do not constitute a buy recommendation. Historical performance is no guarantee for future returns. Future returns depend on the market, fund manager skill, fund risk level, costs, among others. Performance may become negative due to losses and it may vary considerably within periods. Unit holder s realized gain or loss will therefore depend on the actual timing of subscription and redemption. 2

3 Tre på rad Børsene kunne vise til god utvikling for tredje måned på rad. Blant begivenhetene forrige måned kan vi nevne rentekutt i eurosonen, gode tall fra USA, samt en videre marsj mot en mer åpen markedsøkonomi i Kina. Den amerikanske S&P 500indeksen steg 3,0 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 steg 1,1 prosent målt i EUR, mens den nordiske VINXindeksen endte opp 4,7 prosent målt i NOK. Delphi Fondene kunne også vise til god utvikling, med mer for samtlige fond. Rentekutt i eurosonen Den europeiske sentralbanken innledet november med å kutte styringsrenten fra 0,5 til 0,25 prosent, etter at inflasjonen hadde falt mer enn ventet i oktober. Samtidig signaliserte sentralbanken at den er beredt til å gjøre mer om det trengs. Det ble blant annet diskutert å senke innskuddsrenten til minus 0,25 prosent, for å redusere bankenes villighet til å parkere penger hos sentralbanken. Senere i måneden ble det understreket at dette kun var tenkt som et verktøy i et mer stresset scenario. I Tyskland kom Angela Merkel og hennes konservative allianse CDU/CSU til enighet med sosialdemokratiske SPD om en regjeringsplattform. Forhandlinger har pågått siden valget i slutten av september, og nå gjenstår det kun at SPDs medlemmer godkjenner koalisjonen i midten av desember. Økonomisk statistikk var blandet under måneden i Europa. Mens tyske indikatorer steg til nye toppnivåer for året, så vi en dårligere utvikling for øvrige Europa. En lignende trend var også synlig i konsumenttilliten. Gode tall fra USA Den midlertidige nedstengningen av mange statlige virksomheter i USA ga knapt avtrykk i økonomien. Innkjøpssjefsindeksen stiger videre, arbeidsmarkedet forbedres og industriproduksjonen øker. Også boligmarkedet utviklet seg godt, med stigende boligpriser og økning i antall byggetillatelser. Detaljhandelen var også sterk under måneden, og nå rettes blikket mot desembersalget. De gode tallene bidro til fortsatte spekulasjoner rundt når sentralbanken vil redusere sine obligasjonskjøp, som for øyeblikket er på 85 milliarder USD pr måned. Forventingene har nå flyttet seg fra mars 2014 til rundt årsskiftet. Kina fortsetter marsjen I løpet av måneden ble Kinas tredje partiplenum avsluttet, noe som bekrefter at landet fortsetter å utvikle seg mot en mer åpen markedsøkonomi. I plenumet fremkom det også at landet blant annet vil legge til rette for å øke konsumet, samt lette på ettbarnsregelen. Det kinesiske bankmarkedet var tidvis urolig gjennom måneden, og de korte rentene mellom bankene steg igjen kraftig. Som følge av uroen valgte sentralbanken å øke likviditeten, med fallende renter som resultat. De to siste månedene har de korte rentene steget mye under korte perioder, noe som er en konsekvens av ønske om å redusere det finansielle skyggemarkedet. Veien videre Vi har lagt bak oss flere sterke måneder i aksjemarkedene. I så måte er det ikke unaturlig at markedene koster på seg noen små pustepauser. Starten på desember kan være et eksempel i så måte. Vi tror likevel at aksjemarkedenes oppadgående trend vil vedvare, mye drevet av USA sin styrke og forventninger om langsiktige forbedringer i Europa. "The invisible hand of the market always moves faster and better than the heavy hand of government " Mitt Romney Ta kontakt Har du spørsmål angående investeringer i Delphis fond? Vennligst ta kontakt med din rådgiver eller vårt kundesenter på telefon Du kan også sende en epost til Med vennlig hilsen Delphi Fondene 3

4 Delphi Global kommentar November endte med en oppgang på 6,3 prosent for Delphi Global. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 4,7 prosent. Det ble en positiv måned på de fleste av verdens børser. Spesielt det amerikanske markedet viste en stabil positiv utvikling, understøttet av mindre frykt for pengepolitiske innstramninger og fortsatt positive makrotall. De nordiske landene utmerket seg også med en stabilt god utvikling i november. I motsatt ende av skalaen finner vi ØstEuropa og LatinAmerika. Bransjemessig var helsesektoren og ITsektoren de sterkeste i november, både i porteføljen og for børsene totalt sett. I førstnevnte sektor var det aksjer som amerikanske Gilead, Jazz, Aetna og Amerisourcebergen, samt tyske Bayer som utmerket seg mest i porteføljen. For sistnevnte sektor var aksjer som amerikanske Microsoft, Adobe Systems og Apple, samt finske Nokia blant de viktigste bidragsytere. Også innen finans var det i porteføljen sterke bidragsytere denne måneden, blant annet amerikanske JPMorgan og Citigroup, samt nederlandske Aegon. Konsumsektoren hjalp også til. Her kan vi blant annet nevne franske Carrefour, tyske Adidas, danske Pandora og franske Valeo. Vi tok inn fire nye porteføljeselskaper i november; den danske vindmølleprodusenten Vestas, de to spanske infrastrukturselskapene Sacyr og Ferrovial, samt det franske liv og skadeforsikringsselskapet AXA. Ut gikk noen mindre poster i National Oilwell Varco, Anadarko, Weatherford, Bank of America, Weir Group, samt Marks & Spencer. Gjennom sist måneds endringer har vi fortsatt vår gradvise økning av Europaregionen ved også å investere noe i sydligere deler av Europa, nærmere bestemt i Spania, hvor risk/reward ser gradvis bedre ut. I tillegg har vi redusert porteføljens eksponering ytterligere innenfor energi og råvarerelaterte bransjer. Asiaregionen og fremvoksende økonomier utgjør fortsatt kun en marginal del av porteføljen, mens Europa nå er største region foran NordAmerika. en har egne midler i fondet. Avkastning Avkastning av (NOK) Fond Indeks K /13 Avkastning 32,70 13,14 24,29 11,45 10,09 38,68 Fond 9,15 5,90 11,84 8,43 2,08 2,35 +/ Indeks Årlig Fond Indeks 24,3 38,7 36,3 35,0 26,3 Nøkkeldata Startdato 23 mai 2006 Stig Tønder ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 4.536,45 NOK NAV/Kurs (30 nov 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks MSCI World NR Forvaltningshonorar 04%** Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 7,64 12,09 13,30 Standardavvik Indeks 5,02 8,74 11,33 Information Ratio 0,36 0,27 0,36 Beta 1,14 1,28 1,10 Tracking Error 6,18 7,08 6, , ,9 32, ,5 NB: Prisingstidspunkt for fond og referanseindeks er forskjellig da fondskursene (NAV) prises kl norsk tid, mens indeksens kurs fastsettes senere samme dag. 13, , ,5 11, ,0 10, ,0 I år 17,5 8,8 0 8,8 17,5 26,3 (30 nov 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 38,68 13,76 18,57 39,02 10,86 14,56 8,08 +/Idx 2,35 2,93 2,61 2,54 1,93 2,38 2,96 **Forvaltningshonoraret består av en fast del 2 %, og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/ 2 %. Variabelt honorar beregnes daglig på bakgrunn av fondets mer eller mindre i forhold til referanseindeks. Samlet forvaltningshonorar vil til enhver tid være i intervallet 04 % av fondets forvaltningskapital. 4

5 Delphi Global Portefølje per 30 nov 2013 Topp 10 beholdninger Sektor % Port. Gilead Sciences Inc 2,42 Jazz Pharmaceuticals PLC 2,36 KBC Group SA/NV 2,31 Valeo SA 2,30 Nike, Inc. Class B 2,24 Valeant Pharmaceuticals... 2,23 Adidas AG 2,22 IngersollRand PLC 2,21 Royal Caribbean Cruises, Ltd. 2,20 Volkswagen AG 2,19 Totalt antall aksjer 51 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 22,69 plasseringer 10 største land % Aksjer % Index USA 39,42 53,21 Frankrike 9,57 3,95 Sveits 9,47 3,92 Storbritannia 7,62 9,33 Danmark 5,96 0,48 Tyskland 4,49 3,74 Nederland 4,29 1,42 Sverige 4,23 1,34 Finland 4,17 0,38 Belgia 2,38 0,49 Sektorfordeling % Aksjer % Index Energi 1,53 9,39 Materialer 3,70 5,68 Industri 13,75 11,40 Forbruksvarer 23,14 12,09 Konsumvarer 4,21 10,09 Helse 17,50 11,37 Finans 24,07 21,13 Informasjonsteknologi 12,10 11,91 Telekom 3,78 Forsyningsselskaper 3,16 For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Stig Tønder Forvaltet fondet siden 23 mai 2006 Investeringsprofil Delphi Global har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper innenfor et globalt investeringsunivers. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 5060 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Fondets referanseindeks er MSCI World NTR. Årlig forvaltningshonorar: Forvaltningshonoraret består av en fast del på 2 prosent og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/ 2 prosentpoeng. Samlet belastet forvaltningshonorar kan ikke overstige 4,0 prosent pr år. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. **Forvaltningshonoraret består av en fast del 2 %, og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/ 2 %. Variabelt honorar beregnes daglig på bakgrunn av fondets mer eller mindre i forhold til referanseindeks. Samlet forvaltningshonorar vil til enhver tid være i intervallet 04 % av fondets forvaltningskapital. 5

6 Delphi Europe kommentar November endte med en oppgang på 4,2 prosent for Delphi Europe. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 4,0 prosent. November ble nok en positiv måned for europeiske aksjer, med den brede Stoxx 600 indeksen opp 1,1 prosent (målt i EUR). Hittil i år er oppgangen på litt over 16 prosent, noe som nok må karakteriseres som meget god utvikling. Forklaringen ligger i den påbegynte gjenopphentingen i eurosonen, etter at eurosamarbeidet var på randen av sammenbrudd for en tid tilbake. Vi ser nå at forventningene til 2014 har bunnet ut, og trolig vil stige fremover. Med en dose optimisme kan Europa komme tilbake til normalvekst i løpet av de neste tre til fire år. Det representerer i så tilfellet betydelig inntjeningspotensial for de fleste europeiske selskaper. Det gir også gode forutsetninger for videre børsoppgang i et lengre perspektiv, selv om vi naturligvis vil se kortere perioder med uro og korreksjoner underveis. I porteføljen har vi økt trykket noe, og kontantandelen var ved utgangen av måneden relativt lav. Dette skyldes delvis at vi har økt i noen av våre eksisterende posisjoner, men også at vi har tatt noen nye. For første gang på lenge har vi gjort en investering i energisektoren, en liten posisjon i BP, et av verdens største oljeselskaper. Vi er trolig inne i et skift for oljeselskapene, der vi ser at den gode inntjeningen fra en høy oljepris i mindre grad enn tidligere vil kanaliseres inn i ny oljeleting. Dette skyldes økte letekostnader, kombinert med en stadig synkende verdsettelse av egne aksjer. BP vil derfor kutte i letebudsjettene fremover, samtidig som de vil søke å selge noen av sine eiendeler i mindre felt. I sum vil dette trolig være en viktig katalysator for å få opp egen verdsettelse, slik at aksjonærene i større grad får glede av den høye oljeprisen. Vi har også tatt en posisjon i BMW, en aksje vi har vært ute av en god stund. BMW opplever fremdeles økte markedsandeler i de vestlige markedene, samtidig som de vokser sterkt i Asia. Et potensielt oppsving i det europeiske bilmarkedet, fallende investeringstakt for BMW, samt attraktiv prising, gjør at vi ser betydelig oppside i aksjen. en har egne midler i fondet. Avkastning K Avkastning av (NOK) Fond Indeks /13 Avkastning 30,39 29,76 23,90 16,91 6,72 40,51 Fond 0,52 17,70 19,38 8,23 4,37 5,89 +/ Indeks Nøkkeldata Startdato 8 mar 1999 Espen K. Furnes ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 1.419,20 NOK NAV/Kurs (30 nov 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks MSCI Europe NR Forvaltningshonorar 2,00% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 8,96 14,29 15,36 Standardavvik Indeks 5,97 11,20 14,20 Information Ratio 1,18 0,62 0,64 Beta 1,16 1,14 1,02 Tracking Error 4,67 5,56 6,88 Årlig Fond Indeks 40, ,0 3, ,1 25,5 22, , ,0 1, ,7 30,4 30, , ,1 23, ,5 16, ,7 11,1 6, ,5 I år 34,6 35,0 26,3 17,5 8,8 0 8,8 17,5 26,3 (30 nov 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 40,51 17,27 24,17 41,96 8,04 15,23 9,74 5,90 +/Idx 5,89 4,40 5,61 5,96 3,44 4,27 3,02 3,00 NB: Prisingstidspunkt for fond og referanseindeks er forskjellig da fondskursene (NAV) prises kl norsk tid, mens indeksens kurs fastsettes senere samme dag. 6

7 Delphi Europe Portefølje per 30 nov 2013 Topp 10 beholdninger Sektor % Port. Pandora AS 4,26 Sacyr SA 3,86 Carrefour 3,64 BT Group PLC 3,49 ITV PLC 3,35 KBC Group SA/NV 3,20 Aegon NV 3,18 Next PLC 3,14 Bayer AG 3,11 Vestas Wind Systems A/S 3,08 Totalt antall aksjer 37 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 34,32 plasseringer 10 største land % Aksjer % Index Storbritannia 27,81 32,67 Tyskland 15,66 13,59 Spania 11,58 5,05 Danmark 10,43 1,74 Frankrike 9,45 14,25 Sveits 7,80 13,60 Hellas 4,07 0,21 Norge 3,51 1,23 Belgia 3,27 1,76 Nederland 3,25 4,77 Sektorfordeling % Aksjer % Index Energi 2,46 9,25 Materialer 7,93 Industri 14,38 11,67 Forbruksvarer 27,33 9,65 Konsumvarer 5,78 13,49 Helse 11,40 12,47 Finans 23,19 22,18 Informasjonsteknologi 9,80 3,40 Telekom 5,65 6,05 Forsyningsselskaper 3,91 For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Espen K. Furnes Forvaltet fondet siden 8 mar 1999 Investeringsprofil Delphi Europe har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper innenfor et europeisk investeringsunivers. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 3040 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Fondets referanseindeks er MSCI Europe NTR. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. 7

8 Delphi Nordic kommentar November endte med en oppgang på 7,1 prosent for Delphi Nordic. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 4,7 prosent. November var en god måned på bred basis i det nordiske aksjemarkedet, hvor kun energisektoren endte i rødt. Teknologi og helsesektoren var denne gang de sterkeste sektorene. Hittil i år er teknologi og finanssektoren de to sterkeste sektorene, opp henholdsvis 68 og 52 prosent, mens energi er svakeste sektor, opp kun fem prosent. Den svake utviklingen i energisektoren gjør at den fremstår som attraktivt priset fundamentalt sett, men fallende investeringsvilje hos oljeselskapene utgjør samtidig et betydelig risikomoment for spesielt oljeserviceselskapene fremover, noe som i sum gjør oss avventende til sektoren. For porteføljens del var aksjeseleksjonen denne måneden god, og det var spesielt innenfor konsum, energi og helse vi traff godt. Pandora er fondets største aksje, og fortsetter å levere strålende. Q3resultatene overgikk igjen analytikernes forventninger, noe som bidro til å løfte aksjen videre. Innenfor helsesektoren var nyheten om at Bayer vurderte å legge inn et bud på Algeta den viktigste nyheten. Algeta løftet seg over 30 prosent på nyheten. Bayer har vært en viktig samarbeidspartner for Algeta siden 2009, og må betraktes som å ha inngående kjennskap til Algeta. Uansett utfall, vurderer vi det som svært positivt for Algetas videre potensial at Bayer vurderer å by på selskapet. I energisektoren var det seismikkaksjene som løftet seg denne måneden, og vi får se om dette betyr slutten på "ett skritt frem, to tilbake", som har vært gjennomgangstonen for disse aksjene i Vi tok inn én ny aksje i fondet i oktober; svenske Orexo, som selger medisiner til opiatavhengige, hvor forhåpningene først og fremst knyttes til produktet Zubsolv. Tidlige indikasjoner fra salget ser bra ut, og forventningene er moderate i markedet, noe som tilsier ytterligere potensial i aksjen. Av andre endringer solgte vi oss helt ut av Prospector Offshore Drilling. en har egne midler i fondet. Avkastning K Avkastning av (NOK) Fond Indeks /13 Avkastning 44,96 49,46 34,18 29,02 18,89 53,28 Fond 5,44 22,63 5,78 13,12 3,51 18,19 +/ Indeks Nøkkeldata Startdato 18 mar 1991 Øyvind Fjell ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 1.018,75 NOK NAV/Kurs (30 nov 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks VINX Benchmark Cap Net Forvaltningshonorar 2,00% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Årlig Fond Indeks 53,3 48,7 49,5 44,1 45,6 33,2 29,6 31,9 34,2 35,1 25,5 26,8 28,4 18,8 18,9 15,4 4,4 1,4 45,0 33,8 22,5 11,3 0 Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 9,53 18,70 19,24 Standardavvik Indeks 8,95 14,53 17,21 Information Ratio 2,85 0,07 0,53 Beta 0,77 1,15 1,00 Tracking Error 6,90 8,60 8, ,5 45, NB: Prisingstidspunkt for fond og referanseindeks er forskjellig da fondskursene (NAV) prises kl norsk tid, mens indeksens kurs fastsettes senere samme dag , , I år 11,3 22,5 33,8 (30 nov 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 53,28 21,36 26,07 57,63 12,00 22,43 13,73 13,07 +/Idx 18,19 9,70 8,52 19,69 0,63 4,57 2,80 8

9 Delphi Nordic Portefølje per 30 nov 2013 Topp 10 beholdninger Sektor % Port. Pandora AS 7,51 Genmab A/S 5,18 Vestas Wind Systems A/S 5,10 Danske Bank AS 5,01 Opera Software ASA 4,78 GN Store Nord A/S 4,71 Algeta ASA 4,53 Nokia Oyj 4,46 Marine Harvest ASA 3,98 Nordea Bank AB 3,95 Totalt antall aksjer 36 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 49,21 plasseringer 10 største land % Aksjer Danmark 39,04 Norge 28,98 Sverige 16,51 Finland 11,81 USA 2,07 Storbritannia 1,59 Sektorfordeling % Aksjer Energi 6,95 Materialer 1,81 Industri 10,57 Forbruksvarer 20,23 Konsumvarer 6,28 Helse 24,45 Finans 16,95 Informasjonsteknologi 10,62 Telekom 2,14 Forsyningsselskaper For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Øyvind Fjell Forvaltet fondet siden 1 des 2007 Investeringsprofil Delphi Nordic har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper innenfor et nordisk investeringsunivers. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 3040 store, mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Fondets referanseindeks er VINX Benchmark Cap Net. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. 9

10 Delphi Norge kommentar November endte med en oppgang på 4,4 prosent for Delphi Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 2,5 prosent. Forrige måned ga oss ny «all time high» på Oslo Børs. Den største porteføljebegivenheten var tyske Bayers indikerte bud på Algeta. Sammen med rapportering om overbevisende salg av selskapets hovedprodukt Xofigo tidligere i måneden, dro dette Algetakursen opp nesten 50 prosent. Budet ble ikke fremsatt direkte av Bayer, men ble bekreftet av Algeta, etter at en tysk avis rapporterte om planene. Delphi Norge har vært aksjonær i Algeta i flere år, og vi kjøpte våre første aksjer rundt 60 kroner i Bayers bud er på 336 kroner pr aksje. Aksjen handles nå rundt 350 kroner, noe som indikerer tro på økt betalingsvilje. Vi har tatt noe gevinst etter nyheten. Ved siden av Algeta var det særlig teknologiaksjene Opera, Nordic Semiconducer, Telio og Idex som hadde en god måned i porteføljen. Som et resultat av vektingen, var det nok en gang Opera som bidro mest. I november fikk også seismikkaksjene en etterlengtet opptur. Selv om markedet fortsatt ser utfordrende ut, så vi nye kontraktsinngåelser gjennom måneden, positive kommentarer fra selskapene, samt innsidekjøp fra ledelsene. Hexagon Composites fortsatte også oppturen, drevet av gode fremtidsutsikter for selskapet innenfor beholdere for komprimert gass til bruk blant annet innenfor transportbransjen. BW LPG er et annet selskap som også profiterer på billig gass i USA. Selskapet kom på børs i november, og er nå en del av porteføljen. BW LPG driver med frakt av LPG (Liquefied Petroleum Gas). Siden det bygges ut for stadig mer eksport av amerikansk gass, er dette et shippingsegment med lyse fremtidsutsikter. Andre nykommere denne måneden var DNO, som driver med oljeutvikling i Irak, i tillegg til Norsk Hydro, som vi tok inn i forbindelse med nedsalget fra brasilianske Vale. På salgssiden reduserte vi blant annet i Seadrill og Statoil, samt solgte oss helt ut av Sevan Drilling. en har egne midler i fondet. Avkastning K Avkastning av (NOK) Fond Indeks /13 Avkastning 53,92 80,27 23,56 20,87 15,83 27,95 Fond 3,50 10,15 1,29 2,12 4,82 4,73 +/ Indeks Årlig Fond Indeks 68, ,1 44,1 38, , ,8 33,0 23, ,7 10, ,9 57, ,3 70, ,6 22, ,9 18, ,8 20, ,9 23,2 I år 75,0 62,5 50,0 37,5 25,0 12,5 0 12,5 25,0 37,5 50,0 Nøkkeldata Startdato 3 jun 1994 Håkon H. Sætre ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 937,47 NOK NAV/Kurs (30 nov 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX Forvaltningshonorar 2,00% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 9,30 17,62 19,72 Standardavvik Indeks 10,49 17,10 19,86 Information Ratio 0,97 0,21 0,06 Beta 0,76 0,99 0,95 Tracking Error 5,46 5,03 6,09 (30 nov 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 27,95 13,84 13,70 29,39 9,37 21,53 15,13 13,56 +/Idx 4,73 4,15 2,96 5,32 1,07 0,34 2,73 4,28 10

11 Delphi Norge Portefølje per 30 nov 2013 Topp 10 beholdninger Sektor % Port. DNB ASA. 8,09 Opera Software ASA 7,57 Marine Harvest ASA 7,54 Bakkafrost P/F 4,72 Algeta ASA 4,52 Yara International ASA 4,28 SalMar ASA 4,19 Storebrand ASA 4,03 Norsk Hydro ASA 3,91 Hexagon Composites ASA 3,29 Totalt antall aksjer 38 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 52,14 plasseringer 10 største land % Aksjer Norge 94,94 USA 3,03 Singapore 2,03 Sektorfordeling % Aksjer Energi 24,98 Materialer 8,47 Industri 4,68 Forbruksvarer 4,23 Konsumvarer 20,75 Helse 6,52 Finans 14,68 Informasjonsteknologi 14,22 Telekom 1,45 Forsyningsselskaper For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Håkon H. Sætre Forvaltet fondet siden 1 des 2007 Investeringsprofil Delphi Norge har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper i det norske aksjemarkedet. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 2535 store, mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. 11

12 Delphi Kombinasjon kommentar November endte med en oppgang på 3,9 prosent for Delphi Kombinasjon. Fondets referanseindeks (50 prosent nordisk aksjeindeks og 50 prosent obligasjonsindeksen ST4X) endte i samme periode opp 2,6 prosent. Fondet investerer i nordiske aksjer og norske rentepapirer. November bød på god for Delphi Kombinasjon. Gjennom måneden opprettholdt vi vårt positive markedssyn, reflektert i en aksjevekt som i snitt lå midt på 50tallet. Vi kommer trolig til å holde vektingen rundt dette nivået ut året og inn i neste år. Et nytt år har tradisjonelt medført noe volatilitet på sektor og enkeltaksjenivå, og vi kommer til å følge nøye med på hvilke trender som ser ut til å ebbe ut i 2013, og hvilke som har potensial til å fortsette. Aksjeplukkingen var også denne måneden god, og det var spesielt Pandora, Algeta og Polarcus som bidro positivt. På den negative siden nevnes Norwegian Air Shuttle og Genmab. For de to sistnevnte må det tillegges at begge har bidratt signifikant i riktig retning for året sett under ett. Også denne måneden gjorde vi flere endringer i aksjeporteføljen, samtidig som obligasjonsporteføljen forble uendret. I aksjedelen solgte vi oss helt ut av Prospector Offshore Drilling og Spectrum Offshore, mens vi vektet oss noe opp i fisk gjennom Marine Harvest og Bakkafrost. Fisk ser fortsatt attraktivt priset ut, samtidig som tilbudssideveksten fremstår som moderat fremover. Sektoren styrkes ytterligere av en svak norsk krone. Vi tok også inn et nytt selskap, BW LPG, som tilbyr skipsfrakt av våtgass, et segment som etter vårt skjønn fremstår tematisk riktig å ha eksponering mot. en har egne midler i fondet. Avkastning K Avkastning av (NOK) Fond Indeks /13 Avkastning 25,05 30,26 11,41 7,16 5,85 22,96 Fond 1,39 14,92 4,80 2,05 3,00 5,97 +/ Indeks Nøkkeldata Startdato 20 okt 1997 Øyvind Fjell og Håkon H. Sætre ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 505,44 NOK NAV/Kurs (30 nov 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks 50% VINX Benchmark Cap TR NOK, 50% OSE Statsobligasjonsind 3.00 Forvaltningshonorar 1,50% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Årlig Fond Indeks 30,3 26,6 28,0 23,1 23,0 19,5 14,5 13,0 17,1 15,9 15,3 16,2 17,0 11,4 8,8 5,7 5,8 2,5 7,2 5,1 25,0 23, I år 25,0 18,8 12,5 6,3 0 6,3 12,5 18,8 25,0 Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 6,83 7,77 9,02 Standardavvik Indeks 5,03 6,93 8,13 Information Ratio 0,99 0,07 0,24 Beta 0,82 0,96 0,96 Tracking Error 5,50 4,08 4,57 (30 nov 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 22,96 13,94 13,25 23,77 7,60 11,21 9,15 7,28 +/Idx 5,97 7,51 4,82 5,43 0,28 1,10 2,00 12

13 Delphi Kombinasjon Portefølje per 30 nov 2013 Topp 10 beholdninger Sektor % Port. Pandora AS 5,13 Opera Software ASA 4,91 Sparebank 1 Sr Bk... 4,13 Fjellinjen As, Oslo... 4,00 Agder Energi As 2.58% ,99 Marine Harvest ASA 3,81 StoltNielsen FRN ,57 Danske Bank AS 3,32 Sparebk Hedmark FRN ,08 Aker Asa FRN ,97 Totalt antall aksjer 32 Totalt antall obligasjoner 13 % av investeringer i fondets 10 største 38,91 plasseringer 10 største land % Aksjer Norge 45,84 Danmark 37,62 Finland 5,34 Singapore 3,38 Storbritannia 2,78 USA 2,54 Sverige 2,51 Sektorfordeling % Aksjer Energi 10,48 Materialer 1,43 Industri 7,77 Forbruksvarer 19,18 Konsumvarer 14,38 Helse 17,26 Finans 12,43 Informasjonsteknologi 14,35 Telekom 2,72 Forsyningsselskaper For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Øyvind Fjell og Håkon H. Sætre Forvaltet fondet siden 1 jan 2013 Investeringsprofil Delphi Kombinasjon er et kombinasjonsfond hvor forvalter aktivt flytter midler mellom nordiske aksjer og norske rentepapirer. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Både aksje og rentedelen skal til enhver tid være mellom 30 og 70 prosent, og det er forvalters oppgave å plassere midlene der hvor han mener utsiktene er best. Fondet har UCITS status. Fondets aksjedel forvaltes av Øyvind Fjell, mens fondets rentedel forvaltes av Håkon H. Sætre. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. 13

14 Delphi Emerging kommentar November endte med en oppgang på 2,2 prosent for Delphi Emerging. Fondets referanseindeks endte også opp 1,3 prosent i samme periode. Emerging Markets kunne vise til positiv utvikling i november. Den sterke kapitalflukten i kjølvannet av den amerikanske sentralbankens varslede "tapering" har nå avtatt. Dette har bidratt til en liten oppvåkning for aksjemarkedene i EM. Likviditeten i mange av disse landene er fremdeles ikke robust nok til å takle inndragning av så mye utenlandsk kapital. Etter hvert som den lokale flyten av kapital inn i aksjer blir større, vil denne avhengigheten dempes noe. Dette ligger imidlertid flere år frem i tid. Skepsisen mange har hatt til EM synes også å avta noe. Vi ser at vekstraten i den kinesiske økonomien har stabilisert seg på et akseptabelt nivå, noe som er et viktig signal. I Brasil faller veksten ennå. I mangel på nye samfunnsreformer er den brasilianske økonomien avhengig av hjelp fra veksten i verdensøkonomien for å stabilisere egen økonomi. Heldigvis ser det ut til at veksten i verden er på vei opp. Dette er den viktigste driveren for Brasil, og for så å si alle de andre EMlandene. Vi har hatt en relativt stor kontantandel i flere måneder. Denne har falt litt i det siste, og vil trolig falle ytterligere. Dette er primært drevet av tilfanget av mange, gode investeringscase, og vi registrerer at vår "short list" øker. Hittil har vi primært økt vår tilstedeværelse i kinesiske aksjer. Fremover vil vi prioritere å få opp vektingen mot LatinAmerika. I resten av Asia føler vi det er tyngre å finne gode investeringskandidater, mens vi allerede har økt vår vekting mot ØstEuropa noe. Etter hvert som opphentingen i eurosonen tar fart, vil det trolig være naturlig å øke eksponeringen i ØstEuropa noe. Erfaringsmessig ser vi at det ofte tar noe tid før veksten i ØstEuropa tar seg opp etter en opptur lenger vest. I porteføljen gjorde vi kun mindre endringer i november. Vi kjøpte blant annet en ny kinesisk aksje, Country Gardens, som primært bygger leiligheter, hus og skoler i Kina. Selv om det snakkes om en boble i deler av eiendomsmarkedet i Kina, finnes det fremdeles mange deler av landet som opplever stor etterspørsel etter husvære. Aksjen fremstår som billig. Vi har også økt vektingen mot SørKorea noe gjennom en posisjon i Samsung Heavy Industries, én av verdens største skipsbyggere. en har egne midler i fondet. Avkastning Avkastning av (NOK) Fond Indeks K /13 Avkastning Fond +/ Indeks Nøkkeldata Startdato 15 apr 2013 Espen K. Furnes ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 186,38 NOK NAV/Kurs (30 nov 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks MSCI EM NR Forvaltningshonorar 2,00% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik Standardavvik Indeks Information Ratio Beta Tracking Error Årlig Fond 30,0 20,0 10,0 0 10,0 20,0 30,0 (30 nov 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 8,50 0,02 0,33 +/Idx 1,32 6,35 10, I år 14

15 Delphi Emerging Portefølje per 30 nov 2013 Topp 10 beholdninger Sektor % Port. Sands China Ltd. 3,67 Great Wall Motor Co., Ltd. H... 3,47 China Gas Holdings Ltd. 3,38 China Oilfield Services... 3,37 Advantech Co., Ltd. 3,25 Naspers Ltd 3,14 BYD Co., Ltd. H Shares 3,14 Aspen Pharmacare Holdings PLC 3,09 Kroton Educacional S.A. 2,95 SK Telecom Co., Ltd. 2,94 Totalt antall aksjer 34 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 32,39 plasseringer 10 største land % Aksjer % Index Kina 21,05 20,97 Brasil 13,99 8,28 SørAfrika 10,14 7,56 Tyrkia 8,86 1,83 Malaysia 8,77 3,93 SørKorea 6,10 16,12 Mexico 5,95 5,51 Polen 5,51 1,81 Thailand 4,28 2,46 Indonesia 4,19 2,28 Sektorfordeling % Aksjer % Index Energi 13,29 11,07 Materialer 2,84 8,73 Industri 16,18 6,76 Forbruksvarer 27,35 8,85 Konsumvarer 5,12 8,86 Helse 8,66 1,72 Finans 12,37 27,37 Informasjonsteknologi 7,00 15,89 Telekom 3,34 7,59 Forsyningsselskaper 3,83 3,15 For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Espen K. Furnes Forvaltet fondet siden 15 apr 2013 Investeringsprofil Delphi Emerging har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper som er notert i, eller har en sterk tilknytting til, land som inngår i indeksen MSCI Emerging Markets NTR. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 3545 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Fondets referanseindeks er MSCI Emerging Markets NTR. NB: Fondet ble lansert 15. april Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. 15

16 Omslagsfoto: Colourbox Delphi Fondene en enhet i Storebrand Asset Management AS Adresse: Professor Kohts vei 9, postboks 484, 1327 Lysaker. Telefon: Epost: Org.nr.: I denne rapporten har vi søkt å sikre at all informasjon er korrekt, men tar forbehold om at det kan forekomme feil og mangler. Uttalelsene reflekterer vårt syn per månedsskiftet for den aktuelle rapport. 16

Januar MÅNEDSRAPPORT

Januar MÅNEDSRAPPORT Januar 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. November 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

AUGUST MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10

AUGUST MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 AUGUST 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 Delphi Vekst Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 12 s. 14 s. 16 1 Delphi Fondene Investeringsområde

Detaljer

JULI MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10

JULI MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 JULI 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 Delphi Vekst Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 12 s. 14 s. 16 Delphi Fondene Investeringsområde Aksjefond

Detaljer

Mai MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s.

Mai MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s. Mai 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global s. 4 Delphi Europe s. 6 Delphi Nordic s. 8 Delphi Norge s. 10 Delphi Vekst s. 12 Delphi Kombinasjon s. 14 Delphi Emerging s. 16 2 DELPHI FONDENE Delphi Fondene Per

Detaljer

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s.

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s. Juni 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global s. 4 Delphi Europe s. 6 Delphi Nordic s. 8 Delphi Norge s. 10 Delphi Vekst s. 12 Delphi Kombinasjon s. 14 Delphi Emerging s. 16 2 DELPHI FONDENE Delphi Fondene Per

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

Januar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Januar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Januar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per desember 2012 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

Årsrapport 2008 - Verdipapirfond

Årsrapport 2008 - Verdipapirfond Årsrapport 2008 - Verdipapirfond Innhold 2008 - Året som gikk 1 Finanskrise og krisepakker 2 Aksjeforvaltningen i Carnegie 5 Carnegie Aksje Norge 6 Carnegie Aksje Norden 7 Carnegie Aksje Europa 8 Carnegie

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Månedsrapport. Februar 2015. Olje på opprørt hav

Månedsrapport. Februar 2015. Olje på opprørt hav Månedsrapport Februar 2015 Olje på opprørt hav Lave renter på global basis fører til økt økonomisk vekst. Dette fører igjen til at aksjemarkedene går videre opp. Verdensindeksen målt i norske kroner steg

Detaljer

Årsrapport 2005 - Verdipapirfond. Innhold. Markedsutviklingen i 2005 2

Årsrapport 2005 - Verdipapirfond. Innhold. Markedsutviklingen i 2005 2 Innhold Markedsutviklingen i 2005 2 Aksjeforvaltningen i Carnegie 5 Carnegie Aksje Norge 6 Carnegie Aksje Norden 7 Carnegie Aksje Europa 8 Carnegie WorldWide 9 Carnegie Østeuropa 10 Carnegie WorldWide

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Månedsrapport. September 2015. Lavere rente

Månedsrapport. September 2015. Lavere rente Månedsrapport September 2015 Lavere rente Norges Bank senket sin innskuddsrente med 0,25 prosent i september. Som følge av dette fortsatte norske kroner å svekke seg mot andre toneangivende valutaer. Den

Detaljer

Avkastning i 2010: Se side 12 for fullstendig avkastningshistorikk. ODIN Finland Etableringsdato 27.12.90. ODIN Europa 1) ODIN Global SMB 2)

Avkastning i 2010: Se side 12 for fullstendig avkastningshistorikk. ODIN Finland Etableringsdato 27.12.90. ODIN Europa 1) ODIN Global SMB 2) Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 21 I Aksjefond Januar 211 Hugin og Munin er selve symbolet på årvåkenhet og overblikk, de er tanken og minnet. I sin søken etter total oversikt,

Detaljer

Årsrapport 2010 - Verdipapirfond

Årsrapport 2010 - Verdipapirfond c Årsrapport 2010 - Verdipapirfond Våre nye internettsider: www.carnegieam.no Informasjon om våre fond www.carnegieam.no/fond VPS Investortjenester www.carnegieam.no/vps-investortjenester Aktuelt (morgen-

Detaljer

Månedsrapport. April 2015. Høyere langsiktige renter

Månedsrapport. April 2015. Høyere langsiktige renter Månedsrapport April 2015 Høyere langsiktige renter Oljeprisen begynte å stige i april, og bidro positivt til den norske børsen. Norske kroner har også reagert på dette, og har steget 6,5 prosent mot amerikanske

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Markedsrapport juli 2015

Markedsrapport juli 2015 Markedsrapport juli 2015 Oslo, 7. august 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juli var økonomiske signaler og impulser varierte og til dels motstridende. Generelt var det nedgang

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar September 2013 Horisont-fondene Aksjedelen i Horisont-fondene, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 1,34 prosent i september Dette holdt likevel

Detaljer

Månedsrapport. September 2014. Svakere global vekst

Månedsrapport. September 2014. Svakere global vekst Månedsrapport September 2014 Svakere global vekst Verdens aksjemarkeder tok seg en pust i bakken i slutten av september måned. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 0,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Februar 2015

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Februar 2015 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Februar 2015 Horisont-fondene I februar opplevde vi at børsene fortsatte med forholdsvis store svingninger. I Danske Invest Horisont Aksje fikk vi

Detaljer

Månedsrapport for april 2015

Månedsrapport for april 2015 Månedsrapport for il 2015 Markedskommentar Noe svakere nøkkeltall enn ventet i USA Gradvis bedring i europeisk økonomi Svakt stigende arbeidsledighet i Norge Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2013

Månedsrapport. Desember 2013 Månedsrapport Desember 2013 2013 et jubelår i aksjemarkedene Starten på en konjunkturoppgang i USA og Europa, samt pengepolitiske stimuli, har gitt jubel i aksjemarkedene i 2013. «All time high» er blitt

Detaljer

INFORMASJON OG ÅRSRAPPORT 2004

INFORMASJON OG ÅRSRAPPORT 2004 ODIN-fond INFORMASJON OG ÅRSRAPPORT 24 AKSJEFOND Markedskommentar Vår favorittregion i 25 er Europa, sier Ragnhild Wiborg i sin markedskommentar Side 2/3 24 -et nytt fantastisk ODIN-år ODIN Forvaltning

Detaljer

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-23

Detaljer