Deltaco USB 2.0 Videograbber TV-58

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deltaco USB 2.0 Videograbber TV-58"

Transkript

1 1(26) Deltaco USB 2.0 Videograbber TV-58 Deltaco USB 2.0 Videograbber, TV EN User Manual Deltaco USB 2.0 audio/videograbber, TV Introduction...2 Installation...2 The EzGrabber software...5 Support...6 About Deltaco...6 SE - Manual för Deltaco USB 2.0 audio/videograbber, TV Introduktion...7 Installation...7 Applikationen EzGrabber...10 Användarstöd...11 Om Deltaco...11 FI - Käyttöohje Deltaco USB 2.0 ääni- ja videosiepparille, TV Johdanto...12 Asennus...12 Sovellus EzGrabber...15 Käyttäjän tuki...16 Deltaco...16 DK - Manual til Deltaco USB 2.0 audio/videograbber, TV Introduktion...17 Installation...17 Applikationen EzGrabber...20 Anvendelses hjælp...21 Om Deltaco...21 NO - Manual for Deltaco USB 2.0 audio/videograbber, TV Introduksjon...22 Installasjon...22 Applikasjonen EzGrabber...25 Brukerstøtte...26 Om Deltaco...26

2 2(26) EN User Manual Deltaco USB 2.0 audio/videograbber, TV-58 Introduction Welcome to your new Deltaco USB 2.0 audio/videograbber, TV-58, the new generation USB 2.0 audio and video grabber, the ideal portable audio and video source. Features and specifications Synchronized audio- and video signals through the USB 2.0-port Fast USB 2.0 data transfer for real time recordings. Selectable MPEG 1 / MPEG 2 / MPEG 4 video encoding format Up to 25 frames/second with 720x576(PAL) and 30 frames/second with 720x480(NTSC) Support JPEG SnapShots Support Composite and S-Video input, NTSC, PAL and SECAM multi system Plug & Play Powered by 5VDC, 350mA(max) via USB port. System requirements PC with USB 2.0 Pentium IV, 1.6GHz or better Minimum 256MB RAM DirectX 9.0c supported graphics card. Windows XP SP2 or later, Vista. Sound card Minimum 1GB free HDD space. Package content TV-58 USB 2.0 audio/videograbber Deltaco TV-58 Installation CD Multi language user manual. Installation Please note that your computer need a correctly installed and working USB 2.0 port. Update the USB 2.0 drivers if needed. The installation is made in three steps. 1. Install drivers 2. Connect the USB 2.0 audio video grabber hardware 3. Install the EzGrabber application software Driver installation Do NOT connect the Deltaco TV-58 USB 2.0 audio/videograbber to your PC before installing the driver Put the Deltaco TV-58 Installation CD CD-ROM in your D-ROM drive and run Autorun.exe if it does not start automatically

3 3(26) Click Install drivers to install the driver Click "Next" and then Install, and Continue anyway. Select Finish to finish the installation. Hardware installation Now it s time to connect the Deltaco TV-58 USB 2.0 audio/videograbber to the USB2.0 port. The system should detect the new hardware automatically and complete the installation.

4 4(26) You can open the Control Panel -> System -> Hardware -> Device manager, to check that the installation is complete. Under Audio- Video and game devices you should now find: USB 2.0 Video Device, the audio video grabber. TV-58 is now ready for use in various Windows applications. Software installation (EzGrabber) Put the Installation CD CD-ROM i your D-ROM drive and run Autorun.exe if it does not start automatically Select Install AV GRABBER. Select language (English) and click Set to continue the installation. Select destination folder and click Next to install the EzGrabber software. After this Windows Media Format 9 Series Runtime Setup needs to be installed. Click Yes to continue. Accept the license agreement by clicking Yes Finish the Windows Media Format 9 Series Runtime installation by clicking OK Accept the license of Windows Media Tools Setup by clicking Yes Select Complete Installation for Windows Media Tools Setup; and click Next Select folder for saving recorded material; click Finish When the installation of Windows Media Tools is complete, click OK

5 5(26) EzGrabberInstallShield Wizard is now Complete; click "Finish" Finally select Yes,. To restart your computer once again to finish the installation. The EzGrabber software When you start the EzGrabber application you can see the Video Window and the EzGrabber control panel. The user interface of EzGrabber is very intuitive. You can either use the buttons on the control panel, or right click in the video window to control it. No Description No Description No Description 1 Status 2 Setup menu 3 Snapshot 4 Start recording 5 Stop recording 6 Next 7 Previous 8 Pause 9 Play 10 Status window 11 Stop playing 12 Forward 13 Reverse 14 Open folder 15 Window control buttons In the Setup you need to select: Video source (Composite Video or S-video), Video format (normally PAL_BDHIG in the Nordic countries) and Record format (DVD / SVCD / VCD / MPG4 / AVI / WMV / WMA / MP3) Folder for saving recordings.

6 6(26) Recording quality and file space Format Video resolution Video rate Audio rate Disk space PAL DVD 720*576 6 Mbit/s video 224 kbit/s audio 2.6GB/hour PAL SVCD 480* Mbit/s video 224 kbit/s audio 1GB/hour PAL VCD 352* Mbit/s video 224 kbit/s audio 600MB/hour AVI 352* kbit/s audio MPEG-4 352* kbit/s audio WMV 352* Mbit/s video 224 kbit/s audio 650MB/hour MP3 224 bit/s audio WMA 224 bit/s audio Support If you experience any problem installing or using this product, don t hesitate to contact us. We appreciate it, if you have the information regarding your computer environment at hand; PC brand, Operating system version and the article number of your Deltaco product. Contact us by to More product and support information can be found at For replacement of defective or broken products, please contact the Deltaco reseller who sold the product. About Deltaco Deltaco is a leading Scandinavian distributor of multimedia- and computer accessories. The products we think would give the best price performance for the end user, will be taken in as our own Deltaco brand. This means that we have tested them, adopted them to our Scandinavian demands and have written nordic multi language manuals for them. Deltaco branded products should be easy to sell and easy to use. We are proud of them and offer end user support for them.

7 SE - Manual för Deltaco USB 2.0 audio/videograbber, TV-58 Introduktion Välkommen till Deltaco USB 2.0 audio/videograbber, TV-58, den nya generationens USB 2.0 ljud- och videofångare som är idealisk för din bärbara ljud- och videokälla. Egenskaper och specifikationer Synkroniserade ljud och videosignaler via USB 2.0 porten Snabb USB 2.0 dataöverföring ger audio/videoinspelning i realtid Kodning direkt till MPEG 1 / MPEG 2 / MPEG 4 format för videoapplikation Upp till 25 bilder/sekund med 720x576(PAL) och 30 bilder/sek med 720x480(NTSC) Stöd för JPEG SnapShot funktion Stöd för kompositvideo, S-Video, NTSC, PAL och SECAM multisystem Stöd för ljuskontroll, kontrast, färgsdjup, färgmättnad och skärpa Plug & Play Strömmatas med 5VDC, 350mA(max) via USB porten. Systemkrav Dator med USB 2.0 Pentium IV,1,6GHz eller bättre Min. 256MB RAM-minne Windows XP SP2 eller senare, Vista. Grafikkort med stöd för DirectX 9.0c. Ljudkort Minst 1GB ledig plats på HDD Förpackningen innehåller TV-58 USB 2.0 audio/videograbber Deltaco TV-58 Installation CD Svensk användarmanual Installation För att fungera krävs att din dator har en korrekt installerad och fungerande USB2.0 port. Uppdatera vid behov operativsystemets drivrutiner för USB2.0. Installationen görs i tre steg. 1. Installera drivrutiner 2. Koppla in audio/videograbber-hårdvaran 3. Installera EzGrabber mjukvaran Installation av drivrutin Vänta med att ansluta Deltaco TV-58 USB 2.0 audio/videograbber till datorns USB port innan drivrutinen är installerad! Placera Deltaco TV-58 Installation CD CD-ROM i CD-ROM enheten och kör: Autorun.exe.

8 Klicka på Install drivers Klicka "Next", Install och Continue anyway i de fönster som dyker upp efter hand. Slutför genom att klicka Finish. Installation av hårdvaran Nu är det dags att koppla Deltaco TV-58 USB 2.0 audio/videograbber till datorns USB2.0 port; systemet ska upptäcka ny hårdvara och slutföra installationen. Kontrollera att TV-58 drivrutin har installerats rätt i datorn genom att gå till Kontrollpanelen -> System -> Maskinvara-> Enhetshanteraren.

9 Under Ljud-, video och spelenheter skall det nu finnas USB 2.0 Video Device, som är videofångaren. TV-58 är nu redo att användas av olika program i Windows som använder inspelningsenheter för video och ljud. Installation av mjukvaran (EzGrabber) Placera CD-skivan Deltaco TV-58 Installation CD CD-ROM i din CD-ROM enhet; kör Autorun.exe. Om programmet inte skulle starta automatiskt, välj Install AV GRABBER. Klicka på EzGrabber Installation Välj önskat språk (English) och tryck på Set, för att gå vidare med installationen. Välj destination location; klicka Next för att installera grundprogrammet EzGrabber. Därefter behöver Windows Media Format 9 Series Runtime Setup installeras. Klicka Ja Godkänn licensavtalet genom att klicka Yes Slutför installation av Windows Media Format 9 Series Runtime; klicka OK Nu behöver Licensen för Windows Media Tools Setup godkännas, klicka Yes Välj Complete Installation för Windows Media Tools Setup; och klicka Next Skapa mapp där programmet vill lagra sitt material; klicka Finish När installationen är klar klicka OK Installera alternativ Options; klicka Next Installation Directory; klicka Finish Setup Complete; klicka OK InstallShield Wizard Complete; klicka "Finish" Välj slutligen Yes, I want to restart my computer ännu en gång för att slutföra installationen.

10 Applikationen EzGrabber När applikationen kör igång kan du se följande videofönster och manöverpanel Användargränssnittet är enkelt och intuitivt. Du styr applikationen mek knapparna på manöverpanelen eller genom att högerklicka I vidofönstret. Nr Beskrivning Nr Beskrivning Nr Beskrivning 1 Status 2 Konfigurationsmeny 3 Ta stillbild 4 Starta inspelning 5 Stoppa inspelning 6 Nästa 7 Föregående 8 Pause 9 Spela upp 10 Statuspanel 11 Stopp uppspelning 12 Framåt 13 Bakåt 14 Öppna katalog 15 Knappar för fönsterhantering I konfigurationemenyerna behöver du ställa in: Video source Videokälla, (Composite Video or S-video), Video format (normally PAL_BDHIG in the Nordic countries) and Record format Inspelningsformat (DVD / SVCD / VCD / MPG4 / AVI / WMV / WMA / MP3) Katalog för att spara inspelningar Inspelningskvalitet och filstorlekar Format Videoupplösning Video rate Audio rate Diskbehov PAL DVD 720*576 6 Mbit/s video 224 kbit/s audio 2.6GB/timma PAL SVCD 480* Mbit/s video 224 kbit/s audio 1GB/timma PAL VCD 352* Mbit/s video 224 kbit/s audio 600MB/timma AVI 352* kbit/s audio MPEG-4 352* kbit/s audio WMV 352* Mbit/s video 224 kbit/s audio 650MB/timma MP3 WMA 224 bit/s audio 224 bit/s audio

11 Användarstöd Om du har problem med att installera eller använda din produkt skall du inte tveka att ta kontakt med oss! Vi uppskattar om du har så mycket information om din datormiljö som möjligt tillgänglig; Fabrikat på dator, version av operativsystem samt vilken Deltaco-produkt det gäller. I Sverige når du oss på vardagar , eller med epost till Mer information om produkt och användarstöd finns För utbyte av trasiga produkter hänvisar vi till butiken eller inköpsstället. Om Deltaco Deltaco är en ledande skandinavisk distributör av multimedia- och datatillbehör. De produkter vi tycker är mest prisvärda för konsumenterna tar vi in i vårt eget varumärke, Deltaco. Detta innebär att vi noggrant testat dem, anpassat dem till våra skandinaviska behov och gjort flerspråkiga nordiska manualer till dem. Deltaco-produkter skall vara lätta att sälja och lätta att använda. Vi står för deras kvalitet och erbjuder därför även slutkundssupport på Deltaco-produkter.

12 FI - Käyttöohje Deltaco USB 2.0 ääni- ja videosiepparille, TV-58 Johdanto Onnittelumme Deltaco USB 2.0 ääni- ja videosiepparin, TV-58, ostajalle! Uuden sukupolven USB 2.0 ääni- ja videosieppari täydentää erinomaisesti kannettavaa ääni- ja videolähdettäsi. Ominaisuudet ja erittelyt Synkronisoidut ääni- ja videosignaalit USB 2.0 portin kautta Nopea USB 2.0 tiedonsiirto mahdollistaa ääni- ja videotallennuksen reaaliajassa Koodaus suoraan MPEG 1 / MPEG 2 / MPEG 4 videomuotoihin Nopeus jopa 25 kuvaa/sek / 720x576(PAL) ja 30 kuvaa/sek / 720x480(NTSC) Tuki JPEG SnapShot (pysähdyskuva) toiminnolle Tukee: Komposiittivideo, S-Video, NTSC, PAL ja SECAM järjestelmiä Tuki säädöille: valoisuus, kontrasti, värisyvyys, värikylläisyys ja tarkkuus Plug & Play Virransyöttö: 5VDC, 350mA(max) USB portin kautta. Järjestelmävaatimukset Tietokone, jossa on USB 2.0 portti Pentium IV,1,6GHz tai parempi Min. 256MB RAM-muistia Windows XP SP2 tai sitä myöhempi, Vista. Näytönohjainkortti, jossa on DirectX 9.0c tuki. Äänikortti Min. 1GB vapaata tilaa kiintolevyllä. Pakkauksen sisältö TV-58 USB 2.0 ääni-/videosieppari Deltaco TV-58 Asennus-CD Suomalainen käyttöohje Asennus Voidakseen toimia on tietokoneessasi oltava oikein asennettu ja toimiva USB2.0 portti. Päivitä käyttöjärjestelmän ajurit USB 2.0 tarvittaessa. Asennuksessa on kolme vaihetta: 1. Asenna ajurit 2. Kytke ääni- ja videosiepparin laitteisto 3. Asenna EzGrabber ohjelmisto Ajurin asennus Deltaco TV-58 USB 2.0 ääni- ja videosiepparia ei kytketä tietokoneen USB-porttiin ennenkuin ajuri on asennettu! Sijoita CD-levy Deltaco TV-58 Installation CD CD-ROM asemaan ja aja: Autorun.exe.

13 Asenna ajurit valitsemalla Install drivers Valitse "Next", Install ja Jatka kuitenkin seuraavissa ikkunoissa. Tehtävä täytetty, näppäile "Finish" Laitteiston asennus Nyt voi liittää Deltaco TV-58 USB 2.0 ääni ja videosiepparin tietokoneen USB2.0 porttiin; järjestelmän tulisi nyt tunnistaa uusi laitteisto ja täydentää asennus.

14 Tarkista, että TV-58 ajuri on asennettu oikein tietokoneeseen: Ohjauspaneeli -> Järjestelmä -> Laitteisto-> Asemanhallinta Otsikon Ääni-, video- ja peliasemat alta pitäisi nyt löytyä USB 2.0 Video Device, joka on videon tallennusyksikkö. TV-58 on nyt valmis eri ohjelmien käytettäväksi Windows:issa, jossa on tallennusyksiköitä videolle ja äänelle. Ohjelmiston (EzGrabber) asennus Aseta CD-levy Deltaco TV-58 Installation CD CD-ROM-asemaan; aja Autorun.exe. Mikäli ohjelma ei käynnisty automaattisesti, valitse Install AV GRABBER. Valitse sopiva kieli (English) ja näpsäytä Set- painiketta, jolloin asennus jatkuu. Valitse määränpää location; näpsäytä Next perusohjelman EzGrabber asentamiseksi. Sen jälkeen on asennettava Windows Media Format 9 Series Runtime Setup. Valitse Yes. Hyväksy lisenssisopimus, valitse Yes Suorita ohjelman Windows Media Format 9 Series Runtime asennus loppuun; valitse OK Hyväksy lisenssisopimus Windows Media Tools Setup, valitse Yes Valitse täydellinen asennus Complete Installation ohjelmalle Windows Media Tools Setup; ja näpsäytä Next Luo kansio, johon ohjelma haluaa tallentaa materiaalinsa; näpsäytä Finish Kun asennus on valmis näpsäytä OK Asenna vaihtoehto Options; näpsäytä Next Installation Directory; näpsäytä Finish Setup Complete; näpsäytä OK

15 InstallShield Wizard Complete; näpsäytä "Finish" Valitse lopuksi Yes, I want to restart my computer vielä kerran asennuksen loppuunsuorittamiseksi. Tietokone käynnistyy uudelleen. Sovellus EzGrabber Kun sovellus käynnistyy, näet seuraavan videoikkunan sekä ohjauspaneelin: Rajapinta on yksinkertainen ja intuitiivinen. Ohjaat sovellusta ohjauspaneelin painikkeilla tai näppäilemällä videoikkunaan hiiren oikealla painikkeella. N:o Kuvaus N:o Kuvaus N:o Kuvaus 1 Status 2 Konfigurointivalikko 3 Pysähdyskuva 4 Käynnistä tallennus 5 Pysäytä tallennus 6 Seuraava 7 Edellinen 8 Tauko 9 Toista 10 Statusikkuna 11 Pysäytä toisto 12 Eteenpäin 13 Takaisinpäin 14 Avaa kansio 15 Ikkunan ohjauspainikkeet Konfigurointivalikoissa tehdään seuraavat asetukset: Video source Videolähde, (Composite Video or S-video), Video format Videomuoto (normaalisti PAL_BDHIG Pohjoismaissa) Record format Tallennusmuoto (DVD / SVCD / VCD / MPG4 / AVI / WMV / WMA / MP3) Kansio tallennuksille. Tallennuslaatu ja tiedostojen koot Muoto Videon erottelukyky Video rate Audio rate Levytilan tarve PAL DVD 720*576 6 Mbit/s video 224 kbit/s audio 2.6GB/tunti PAL SVCD 480* Mbit/s video 224 kbit/s audio 1GB/tunti PAL VCD 352* Mbit/s video 224 kbit/s audio 600MB/tunti AVI 352* kbit/s audio MPEG-4 352* kbit/s audio WMV 352* Mbit/s video 224 kbit/s audio 650MB/timma MP3 WMA 224 bit/s audio 224 bit/s audio

16 Käyttäjän tuki Jos koet pulmia tuotteesi asennuksessa tai käytössä, älä epäröi, vaan ota meihin yhteys! Annamme arvoa sille, että pidät käsillä mahdollisimman paljon tietokoneympäristösi tietoja; tietokoneen valmiste, käyttöjärjestelmän versio sekä mistä Deltaco-tuotteesta on kysymys. Suomessa saat meihin yhteyden puhelimella arkisin klo 8-17, tai sähköpostitse osoitteella Lisää tietoa tuotteesta ja käyttäjän tuesta löytyy osoitteesta Rikkinäisten tuotteiden vaihtoasioissa viittaamme kauppaan tai ostopaikkaan. Deltaco Deltaco on johtava skandinaavinen multimedia- ja tietokonetarvikkeiden jakelija. Tuotteet, jotka mielestämme ovat kuluttajille eniten hintansa arvoiset otamme mukaan omaan tavaramerkkiimme, Deltaco. Se tarkoittaa myös, että olemme huolellisesti testanneet ne, soveltaneet ne paikallisiin tarpeisiimme ja laatineet niille monikieliset pohjoismaiset käyttöohjeet. Deltaco-tuotteiden on oltava helpot myydä ja helpot käyttää. Vastaamme niiden laadusta ja tarjoamme sen vuoksi Deltaco-tuotteiden kuluttajille käyttäjän tukea.

17 DK - Manual til Deltaco USB 2.0 audio/videograbber, TV-58 Introduktion Tillykke med købet af Deltaco USB 2.0 audio/videograbber, TV-58, den nye generations USB 2.0 lydog videograbber som er ideel til din bærbare lyd- og videokilde. Nu med Real-time MPEG 1/2/4 indspilning du har et kraftig videoudstyr i din hånd. TV-58 laver en bro imellem din computer og et analogt kamera, VCR, camcorder eller anden videokilde. TV-58 er så lille, at den kan være i din hånd og passer perfekt til både stationære computere og bærbare. Egenskaber og specifikationer Synkroniserede lyd og videosignaler via USB 2.0 porten Hurtig USB 2.0 dataoverførelse af audio/video optagelse i realtid Kodning direkte til MPEG 1 / MPEG 2 / MPEG 4 format for videoapplikation Op til 25 billeder/sekund med 720x576(PAL) og 30 billeder/sekund med 720x480(NTSC) Understøtter SnapShot funktion Understøtter kompositvideo, S-Video, NTSC, PAL og SECAM multisystem Understøtter lyskontrol, kontrast, farvedybde, farvemathed og skarphed Plug & Play Strømforsynes med 5VDC, 350mA(max) via USB porten. Systemkrav Computer med USB 2.0 Minimum Pentium IV,1,6GHz 256MB RAM Windows XP SP2 eller højre, Vista. Et grafikkort som understøtter DirectX 9.0c. Lydkort Pakken indeholder TV-58 USB 2.0 audio/videograbber Deltaco TV-58 Installation CD Dansk manual Installation For at TV-58 kan fungere kræves det at din computer har en korrekt installeret og fungerende USB 2.0 port. Opdater ved behov det operativsystemets USB2.0 driver. Installationen fortages i tre trin. 1. Installer driveren 2. Tilslut audio/videograbberen 3. Installer EzGrabber softwaren Installation af driveren Vent med at tilslutte Deltaco TV-58 USB 2.0 audio/videograbber indtil driveren er installeret! Placer Deltaco TV-58 Installation CD CD-ROM i CD-ROM-drevet og kør: Autorun.exe

18 Tryk på Install driver Tryk på "Next", Install og derefter Next i det vindue som dukker op. Afslut Setup Wizard Tryk på "Finish" Installation af audio/videograbberen Nu skal Deltaco TV-58 USB 2.0 audio/videograbber tilsluttes computerens USB2.0 port; systemet skal finden den nye hardware og afslutte installationen. Kontroller om TV-58 driveren er installeret korrekt ved at gå til Kontrolpanel -> System -> Hardware-> Enhedshåndtering

19 Driveren skal nu kunne findes under Enheder til lyd, video og spil USB 2.0 Video Device, hvilket er videograbberen. TV-58 er nu klar til at bruges af forskellige programmer i Windows som anvender indspilningsenheder for video og lyd. Installation af softwaren (EzGrabber) Placer CD en Deltaco TV-58 Installation CD CD-ROM i CD-ROM-drevet; kør Autorun.exe Tryk på EzGrabber Installation Vælg da det ønskede sprog (English) og tryk på Set, for at gå videre med installationen. Vælg destination location; Next för att installera grundprogrammet EzGrabber Derefter er det nødvendigt at installere Windows Media Format 9 Series Runtime Setup. Tryk på Yes for at fortsætte Godkend licensaftalen ved at trykke på Yes Afslut installation af Windows Media Format 9 Series Runtime; tryk på OK Accepter licensen for Windows Media Tools Setup, tryk på Yes Vælg Complete Installation for Windows Media Tools Setup; og tryk på Next Lav en mappe hvor programmet skal gemme sit materiale; tryk på Finish Når installationen er færdig tryk da på OK EzGrabberInstallShield Wizard er nu færdig; tryk på "Finish" Setup Complete; tryk på OK InstallShield Wizard Complete; tryk på "Finish" Vælg til sidst Yes, I want to restart my computer endnu engang for at afslutte installationen.

20 Applikationen EzGrabber Når applikationen EzGrabber startet ses følgende Video-vindue og kontrolpanel Brugerfladen er enkel og intuitiv. Man styre applikationen via knapperne i kontrolpanelet eller ved at højreklikke I Video-vinduet. Nr. Beskrivelse Nr. Beskrivelse Nr. Beskrivelse 1 Status 2 Konfigurationsmenu 3 Tag stillbillede 4 Start indspilning 5 Stop indspilning 6 Næste 7 Foregående 8 Pause 9 Afspil 10 Statuspanel 11 Stop afspilning 12 Fremad 13 Baglæns 14 Åben katalog 15 Knapper til vindueshåndtering I konfigurationsmenuerne er det nødvendigt at fortage følgende indstillinger: Video source, Videokilde (Composite Video or S-video), Video format (normally PAL_BDHIG in the Nordic countries) and Record format, Indspilningsformat (DVD / SVCD / VCD / MPG4 / AVI / WMV / WMA / MP3) Mappe til at gemme indspilninger Indspilningskvalitet og filstørrelser Format Videoopløsning Video rate Audio rate Diskbehov PAL DVD 720*576 6 Mbit/s video 224 kbit/s audio 2.6GB/timer PAL SVCD 480* Mbit/s video 224 kbit/s audio 1GB/ timer PAL VCD 352* Mbit/s video 224 kbit/s audio 600MB/ timer AVI 352* kbit/s audio MPEG-4 352* kbit/s audio WMV 352* Mbit/s video 224 kbit/s audio 650MB/ timer MP3 WMA 224 bit/s audio 224 bit/s audio

21 Anvendelses hjælp Hvis du har problemer med at installere eller anvende dit produkt skal du ikke tøve med at kontakte os! Vi sætter pris på at du har så meget information om din computer som muligt tilgængeligt; Fabrikat på computer, version af operativsystem samt hvilke Deltaco-produkt det drejer sig om. I Danmark kontaktes vi på mail For mere information om produktet og anvendelse hjælp findes på Ved bytte af defekte produkter henviser vi til butikken eller indkøbsstedet. Om Deltaco Deltaco er en ledende skandinavisk distributør af multimedia- og datatilbehør. De produkter vi mener der er de mest pris rigtige for forbrugerne tager vi ind i vores eget varemærke, Deltaco. Dette indebærer at vi nøje tester dem, tilpasser dem efter skandinaviske behov og laver flere sprogs nordiske manualer til dem. Deltaco-produkter skal være lette at sælge og lette at anvende. Vi står for deres kvalitet og tilbyder derfor også slutkundesupport på Deltaco-produkter.

22 NO - Manual for Deltaco USB 2.0 audio/videograbber, TV-58 Introduksjon Velkommen til Deltaco USB 2.0 audio/videograbber, TV-58, den nye generasjonens USB 2.0 lyd- og videofanger som er ideell for din bærbare lyd- og videokilde. Egenskaper og spesifikasjoner Synkroniserte lyd og videosignaler via USB 2.0 porten Rask USB 2.0 dataoverføring gir audio/videoinnspilling i realtid Koding direkt til MPEG 1 / MPEG 2 / MPEG 4 format for videoapplikasjon Opp til 25 bilder/sekund med 720x576(PAL) och 30 bilder/sek med 720x480(NTSC) Støtte for SnapShot funksjon Støtte for kompositvideo, S-Video, NTSC, PAL og SECAM multisystem Støtte for lyskontroll, kontrast, fargedybde, fargemetning og skarphet Plug & Play Strømforsynes med 5VDC, 350mA(max) via USB porten. Systemkrav PC med USB 2.0 Pentium IV,1,6GHz eller bedre 256MB RAM-minne Windows XP SP2 eller senere, Vista. Grafikkort med støtte for DirectX 9.0c. Lydkort Forpakningen inneholder TV-58 USB 2.0 audio/videograbber Deltaco TV-58 Installasjon CD Norsk brukermanual Installasjon For å fungere, kreves det, at din PC har en korrekt installert, og fungerende USB2.0 port. Oppdater ved behov, operativsystemets driverutiner for USB2.0. Installasjonen gjøres i tre steg. Installer driverutiner Koble inn audio/videograbber-hardwaren Installer EzGrabber softwaren Installasjon av driverutine Vent med å tilkoble Deltaco TV-58 USB 2.0 audio/videograbber til PC ens USB port innen driverutinen er installert! Plaser Deltaco TV-58 Installation CD CD-ROM i CD-ROM enheten og kjør: Autorun.exe

23 Klikk på Install driver Klikk "Nästa", Installera og Fortsätt ändå i de viduene som dukker opp efter hvert. Avslutt Setup Wizard Klikk "slutför" Installasjon av hardwaren Nå er det dags å koble Deltaco TV-58 USB 2.0 audio/videograbber til PC ens USB2.0 port; systemet skal oppdage ny hardware, og sluttføre installasjonen.

24 Kontroller att TV-58 driverutine er installert riktig i PC en, ved å gå til Kontrollpanelet -> System -> Maskinvare-> Enhetsbehandling Under Lyd-, video og spillenheter, skal det nå finnes USB 2.0 Video Device, som er videofangeren. TV-58 er nå klar til å anvendes av ulike program i Windows, som anvender innspillingsenheter for video og lyd. Installasjon av softwaren (EzGrabber) Plaser CD-platen Deltaco TV-58 Installation CD CD-ROM i din CD-ROM enhet; kjør Autorun.exe Klikk på EzGrabber Installation Velg ønsket språk (English) og trykk på Set, for å gå videre med installasjonen. Velg destinasjon lokasjon; klikk Next for å installere grundprogrammet EzGrabber. Deretter behøver Windows Media Format 9 Series Runtime Setup installeres. Klikk Ja Godkjenn lisensavtalen, ved å klikke Yes Sluttfør installasjon av Windows Media Format 9 Series Runtime; klikk OK Nå behøver Lisensen for Windows Media Tools Setup godkjennes, klikk Yes Velg Complete Installation for Windows Media Tools Setup; og klikk Next Opprett mappe der programmet vil lagre sitt materiale; klikk Finish Når installasjonen er klar, klikk OK Installer alternative Options; klikk Next Installasjon Directory; klikk Finish Setup Complete; klikk OK InstallShield Wizard Complete; klikk "Finish" Velg til slutt Yes, I want to restart my computer ennå en gang, for å sluttføre installasjonen.

25 Applikasjonen EzGrabber Når applikasjonen kjører i gang, kan du se følgende videovindu og manøvreringspanel Brukergrensesnittet er enkelt og intuitivt. Du styrer applikasjonen med knappene på manøvreringspanelet, eller gjenom å høyreklikke I videovinduet. Nr Beskrivning Nr Beskrivning Nr Beskrivning 1 Status 2 Konfigurasjonsmeny 3 Ta stillbilde 4 Start inspilling 5 Stoppe inspilling 6 Neste 7 Foregående 8 Pause 9 Spille av 10 Statuspanel 11 Stopp avspilling 12 Fremover 13 Bakover 14 Åppne katalog 15 Knapper for vinduhåntering I konfigurasjonmenyene behøver du stille inn: Video source Videokilde, (Composite Video or S-video), Video format (normally PAL_BDHIG in the Nordic countries) og Record format Inspillingsformat (DVD / SVCD / VCD / MPG4 / AVI / WMV / WMA / MP3) Katalog for å spare inspillinger Inspillingskvalitet och filstorlekar Format Videooppløsning Video rate Audio rate Diskbehov PAL DVD 720*576 6 Mbit/s video 224 kbit/s audio 2.6GB/timma PAL SVCD 480* Mbit/s video 224 kbit/s audio 1GB/timma PAL VCD 352* Mbit/s video 224 kbit/s audio 600MB/timma AVI 352* kbit/s audio MPEG-4 352* kbit/s audio WMV 352* Mbit/s video 224 kbit/s audio 650MB/timma MP3 WMA 224 bit/s audio 224 bit/s audio

26 Brukerstøtte Om du har problem med å installere, eller bruke ditt produkt, skal du ikke vente med å ta kontakt med oss! Vi setter pris på, om du har så mye informasjon om din PC som mulig tilgjengelig; Fabrikat på PC, versjon av operativsystem, samt hvilket Deltaco-produkt det gjelder. Du når oss med epost til Mer informasjon om produkt og brukerstøtte finnes For bytte av defekte produkter, henviser vi til butikken eller kjøpsstedet. Om Deltaco Deltaco er en ledende skandinavisk distributør av multimedia- och datatilbehør. De produkter vi mener er mest verdt for konsumentene, tar vi inn i vårt eget varemerke, Deltaco. Detta innebærer, at vi nøye tester dem, tilpasser dem til våre skandinaviske behov, og gjort flerspråkiga nordiska manualer til dem. Deltaco-produkter skal vare lette å selge, og letta å bruke. Vi står for produktets kvalitet, og tilbyr derfor til og med, sluttkundesupport på Deltaco-produkter.

HL-W100 Wireless stereo headset. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

HL-W100 Wireless stereo headset. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning HL-W100 Wireless stereo headset EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN - User guide You have bought a wireless headset to be used in Windows XP, Vista

Detaljer

TB-109Z Bluetooth micro keyboard with remote control. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-109Z Bluetooth micro keyboard with remote control. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-109Z Bluetooth micro keyboard with remote control EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard using Bluetooth

Detaljer

MAP-GD35. Hard drive enclosure. EN User Manual SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning

MAP-GD35. Hard drive enclosure. EN User Manual SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning MAP-GD35 Hard drive enclosure EN User Manual SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN User Manual This docking station is designed to hold two 2.5 or 3.5 hard drives

Detaljer

DK: Brugervejledning på side 4. N: Brukerveiledning på side 8

DK: Brugervejledning på side 4. N: Brukerveiledning på side 8 8428 4128081 1 2 DK: Brugervejledning på side 4 N: Brukerveiledning på side 8 S: Användarhandledning på sidan 12 FIN: Käyttöohje oppaan sivulla 16 UK: Instructions on page 20 P: Manual do utilizador na

Detaljer

Sandberg USB to Network Link

Sandberg USB to Network Link [133-06] Rev. 19.12.02 Sandberg USB to Network Link System requirements Pentium PC or compatible 16 MB RAM 1 available USB port CD-ROM drive or Internet connection SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH

Detaljer

USB 3.0 to Gigabit network adapter

USB 3.0 to Gigabit network adapter USB3-GIGA / USB3-GIGA1 USB 3.0 to Gigabit network adapter EN User Guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN User Guide SE Användarhandledning This external USB

Detaljer

38-1584 ENGLISH. External Modem. Externt modem Externt modem Ulkoinen modeemi SVENSKA NORSK. Ver. 2007-11 SUOMI. Model: LP-430. www.clasohlson.

38-1584 ENGLISH. External Modem. Externt modem Externt modem Ulkoinen modeemi SVENSKA NORSK. Ver. 2007-11 SUOMI. Model: LP-430. www.clasohlson. 38-1584 External Modem Externt modem Externt modem Ulkoinen modeemi ENGLISH SVENSKA NORSK Model: LP-430 Ver. 2007-11 SUOMI www.clasohlson.com 1. Description External Modem, V90 Max Speed 56 Kbps Plug

Detaljer

Sandberg Broadband Router

Sandberg Broadband Router [130-44] Rev. 05.12.03 Sandberg Broadband Router System requirements Internet connection supporting Ethernet, PPPoE or PPTP (with RJ45 connector) One or more computers with Ethernet adapter SUOMEN SVENSKA

Detaljer

install asentaa installation installasjon installation kurulum network verkko nätverk nettverk netværk ağ

install asentaa installation installasjon installation kurulum network verkko nätverk nettverk netværk ağ install asentaa installation installasjon installation kurulum network verkko nätverk nettverk netværk ağ Copyright 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduction, adaptation or

Detaljer

Sandberg USB to Bluetooth Class 1 Link

Sandberg USB to Bluetooth Class 1 Link [133-34] Rev. 26.11.04 Sandberg USB to Bluetooth Class 1 Link System requirements Pentium 200 MHz or higher 64 MB ram 1 available USB port CD-ROM drive or internet connection SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK

Detaljer

Sandberg USB to Wireless Network Link

Sandberg USB to Wireless Network Link Sandberg USB to Wireless Network Link System requirements Pentium PC or compatible 1 available USB port CD-ROM drive or Internet connection [130-92] Rev. 26.11.03 SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH

Detaljer

TB-116. Air mouse keyboard. EN User Guide SE Manual FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Manual

TB-116. Air mouse keyboard. EN User Guide SE Manual FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Manual T-11 ir mouse keyboard EN User Guide SE Manual FI Käyttöohje DK rugervejledning NO Manual EN User Guide This wireless ir mouse TV remote is designed for Windows, Mac OS, or any other system that can read

Detaljer

Wireless Desktop MK300

Wireless Desktop MK300 User s guide Logitech Wireless Desktop MK300 620-001674 EMEA Med Rook.indd 1 18.2.2009 13:00:22 620-001674 EMEA Med Rook.indd 2 18.2.2009 13:00:22 Contents English Setup, 6 Features and troubleshooting,

Detaljer

Tilslutning af printer Bemærk: Rettelse af USB-problemer Styresystem

Tilslutning af printer Bemærk: Rettelse af USB-problemer Styresystem Tillæg til Stylus Color 480SXU-brugere Tillegg for brukere av Stylus Color 480SXU Lisäys Stylus Color 480SXU -tulostimen käyttäjille Tillägg för användare av Stylus Color 480SXU MAEVL006 Tilslutning af

Detaljer

Quick Start Guide. ZTE MF823 4G modem DK 2 FIN 10 NO 18 SE 26 UK 34

Quick Start Guide. ZTE MF823 4G modem DK 2 FIN 10 NO 18 SE 26 UK 34 Quick Start Guide ZTE MF823 4G modem DK 2 FIN 10 NO 18 SE 26 UK 34 DK Kom godt i gang med dit 4G-modem Du skal blot følge instruktionerne i denne vejledning, så kommer du hurtigt i gang med dit mobile

Detaljer

RT-N56U Extreme Performance in Style Dual-band Wireless-N Gigabit Router

RT-N56U Extreme Performance in Style Dual-band Wireless-N Gigabit Router RT-N56U Extreme Performance in Style Dual-band Wireless-N Gigabit Router Quick Start Guide ND7823_RT-N56U_QSG.indb 1 2015/4/7 11:24:34 ND7823 / First Edition / April 2015 English...3 Dansk...15 Suomi...27

Detaljer

Quick Start Guide ZTE MF910

Quick Start Guide ZTE MF910 Quick Start Guide ZTE MF910 DK 2 FI 10 NO 18 SE 26 UK 34 1 Din egen mobile trådløse zone Følg instruktionerne i lynvejledningen, så er du snart oppe at køre med dit mobile bredbånd og din mobile trådløse

Detaljer

PCTV DVB-T Flash Stick

PCTV DVB-T Flash Stick PCTV DVB-T Flash Stick Installationsvejledning Snabbstartsguide Hurtig Installasjons Guide Pikaopas 2007 Pinnacle Systems, Inc. 8420-00064-01 R1 Pakken indeholder / Innehåll / Eskens innhold / Pakkauksen

Detaljer

User s guide. Logitech. Wireless Desktop MK700

User s guide. Logitech. Wireless Desktop MK700 User s guide Logitech Wireless Desktop MK700 Contents English Setup, 5 Features and troubleshooting, 9 Svenska Installation, 5 Funktioner och felsökning, 21 Dansk Installation, 5 Funktioner og problemløsning,

Detaljer

UK - Manual. Wireless Internet Surveillance. HD P2P Camera. Indoor / Outdoor HD 628W HD 620W

UK - Manual. Wireless Internet Surveillance. HD P2P Camera. Indoor / Outdoor HD 628W HD 620W UK - Manual Wireless Internet Surveillance HD P2P Camera Indoor / Outdoor HD 628W HD 620W - UK - HD P2P Camera HD P2P Camera - UK - Table of Contents 1. Intro 3 In the Box 3 Specifications 3 2. Hardware

Detaljer

HP 9250C Digital Sender. Getting Started Guide Introduktionsvejledning Aloitusopas Komme i gang Introduktionshandbok

HP 9250C Digital Sender. Getting Started Guide Introduktionsvejledning Aloitusopas Komme i gang Introduktionshandbok HP 9250C Digital Sender Getting Started Guide Introduktionsvejledning Aloitusopas Komme i gang Introduktionshandbok Copyright and License FCC Regulations Trademark Credits English 2006 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Registration guide Guide til registrering Registreringsveiledning Tallennusopas Registreringsguide

Registration guide Guide til registrering Registreringsveiledning Tallennusopas Registreringsguide Registration guide Guide til registrering Registreringsveiledning Tallennusopas Registreringsguide WARNING Creating an account on ASTEROID Market is an essential step in getting the best from your product.

Detaljer

UK - Manual. Wireless Internet Surveillance. VGA P2P Camera. Indoor / Outdoor VGA 615W VGA 616W

UK - Manual. Wireless Internet Surveillance. VGA P2P Camera. Indoor / Outdoor VGA 615W VGA 616W UK - Manual Wireless Internet Surveillance VGA P2P Camera Indoor / Outdoor VGA 615W VGA 616W - UK - VGA P2P Camera VGA P2P Camera - UK - Table of Content 1. Intro 2 In the Box 3 Specifications 3 2. Hardware

Detaljer

How to install a wireless kit to access Viaplay

How to install a wireless kit to access Viaplay How to install a wireless kit to access Viaplay Wireless connection for Viasat s digital receivers Viaplay_manual_starter_kit.indd 1 2011-02-10 10.01 Viaplay directly in your TV currently works with ViasatHD

Detaljer

How to install a wireless On demand connection. Connect your Viasat-box to the Internet without cables

How to install a wireless On demand connection. Connect your Viasat-box to the Internet without cables How to install a wireless On demand connection Connect your Viasat-box to the Internet without cables Connect your Viasat-box to the Internet without cables On demand directly in your TV currently works

Detaljer

Wireless Autodialer WS110-V2

Wireless Autodialer WS110-V2 UK - Manual Wireless Autodialer WS110-V2 WS110-V2 Table of Content 1. Getting Started... 3 1.1 Introduction to Dialer Plus 3 1.2 Items included with the System 3 2. Installing the Dialer Plus... 3 2.1

Detaljer

Wireless AutoDialer/Control Accessories for SafeHome Alarm Kit

Wireless AutoDialer/Control Accessories for SafeHome Alarm Kit UK - Manual Wireless AutoDialer/Control Accessories for SafeHome Alarm Kit WS210 Product 1. Battery LED 2. Signal/Connection LED 3. Microphone 4. SIM Card Compartment 5. House Code 6. Battery Compartment

Detaljer

Pendrive Manual. Brugerhenvisninger Pendrive

Pendrive Manual. Brugerhenvisninger Pendrive Brugerhenvisninger Pendrive 1 Informationerne i denne manual kan ændres uden forudgående meddelelse. Trods omhyggelig fabrikation kan det ikke udelukkes, at denne manual indeholder fejl eller udeladelser.

Detaljer

Getting started with TellStick Net. Snabbguide för TellStick Net. Komme i gang med TellStick Net. Aloitus TellStick Net

Getting started with TellStick Net. Snabbguide för TellStick Net. Komme i gang med TellStick Net. Aloitus TellStick Net Getting started with TellStick Net Snabbguide för TellStick Net Komme i gang med TellStick Net Aloitus TellStick Net Telldus Technologies AB Getting started 4 with TellStick Net Snabbguide 14 för TellStick

Detaljer

LED TV * OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

LED TV * OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. OWNER S MANUAL LED TV * * LG LED TV applies LCD screen with LED backlights. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. LA62** LA64** LA66** LA69** LA71**

Detaljer