Deltaco USB 2.0 Videograbber TV-58

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deltaco USB 2.0 Videograbber TV-58"

Transkript

1 1(26) Deltaco USB 2.0 Videograbber TV-58 Deltaco USB 2.0 Videograbber, TV EN User Manual Deltaco USB 2.0 audio/videograbber, TV Introduction...2 Installation...2 The EzGrabber software...5 Support...6 About Deltaco...6 SE - Manual för Deltaco USB 2.0 audio/videograbber, TV Introduktion...7 Installation...7 Applikationen EzGrabber...10 Användarstöd...11 Om Deltaco...11 FI - Käyttöohje Deltaco USB 2.0 ääni- ja videosiepparille, TV Johdanto...12 Asennus...12 Sovellus EzGrabber...15 Käyttäjän tuki...16 Deltaco...16 DK - Manual til Deltaco USB 2.0 audio/videograbber, TV Introduktion...17 Installation...17 Applikationen EzGrabber...20 Anvendelses hjælp...21 Om Deltaco...21 NO - Manual for Deltaco USB 2.0 audio/videograbber, TV Introduksjon...22 Installasjon...22 Applikasjonen EzGrabber...25 Brukerstøtte...26 Om Deltaco...26

2 2(26) EN User Manual Deltaco USB 2.0 audio/videograbber, TV-58 Introduction Welcome to your new Deltaco USB 2.0 audio/videograbber, TV-58, the new generation USB 2.0 audio and video grabber, the ideal portable audio and video source. Features and specifications Synchronized audio- and video signals through the USB 2.0-port Fast USB 2.0 data transfer for real time recordings. Selectable MPEG 1 / MPEG 2 / MPEG 4 video encoding format Up to 25 frames/second with 720x576(PAL) and 30 frames/second with 720x480(NTSC) Support JPEG SnapShots Support Composite and S-Video input, NTSC, PAL and SECAM multi system Plug & Play Powered by 5VDC, 350mA(max) via USB port. System requirements PC with USB 2.0 Pentium IV, 1.6GHz or better Minimum 256MB RAM DirectX 9.0c supported graphics card. Windows XP SP2 or later, Vista. Sound card Minimum 1GB free HDD space. Package content TV-58 USB 2.0 audio/videograbber Deltaco TV-58 Installation CD Multi language user manual. Installation Please note that your computer need a correctly installed and working USB 2.0 port. Update the USB 2.0 drivers if needed. The installation is made in three steps. 1. Install drivers 2. Connect the USB 2.0 audio video grabber hardware 3. Install the EzGrabber application software Driver installation Do NOT connect the Deltaco TV-58 USB 2.0 audio/videograbber to your PC before installing the driver Put the Deltaco TV-58 Installation CD CD-ROM in your D-ROM drive and run Autorun.exe if it does not start automatically

3 3(26) Click Install drivers to install the driver Click "Next" and then Install, and Continue anyway. Select Finish to finish the installation. Hardware installation Now it s time to connect the Deltaco TV-58 USB 2.0 audio/videograbber to the USB2.0 port. The system should detect the new hardware automatically and complete the installation.

4 4(26) You can open the Control Panel -> System -> Hardware -> Device manager, to check that the installation is complete. Under Audio- Video and game devices you should now find: USB 2.0 Video Device, the audio video grabber. TV-58 is now ready for use in various Windows applications. Software installation (EzGrabber) Put the Installation CD CD-ROM i your D-ROM drive and run Autorun.exe if it does not start automatically Select Install AV GRABBER. Select language (English) and click Set to continue the installation. Select destination folder and click Next to install the EzGrabber software. After this Windows Media Format 9 Series Runtime Setup needs to be installed. Click Yes to continue. Accept the license agreement by clicking Yes Finish the Windows Media Format 9 Series Runtime installation by clicking OK Accept the license of Windows Media Tools Setup by clicking Yes Select Complete Installation for Windows Media Tools Setup; and click Next Select folder for saving recorded material; click Finish When the installation of Windows Media Tools is complete, click OK

5 5(26) EzGrabberInstallShield Wizard is now Complete; click "Finish" Finally select Yes,. To restart your computer once again to finish the installation. The EzGrabber software When you start the EzGrabber application you can see the Video Window and the EzGrabber control panel. The user interface of EzGrabber is very intuitive. You can either use the buttons on the control panel, or right click in the video window to control it. No Description No Description No Description 1 Status 2 Setup menu 3 Snapshot 4 Start recording 5 Stop recording 6 Next 7 Previous 8 Pause 9 Play 10 Status window 11 Stop playing 12 Forward 13 Reverse 14 Open folder 15 Window control buttons In the Setup you need to select: Video source (Composite Video or S-video), Video format (normally PAL_BDHIG in the Nordic countries) and Record format (DVD / SVCD / VCD / MPG4 / AVI / WMV / WMA / MP3) Folder for saving recordings.

6 6(26) Recording quality and file space Format Video resolution Video rate Audio rate Disk space PAL DVD 720*576 6 Mbit/s video 224 kbit/s audio 2.6GB/hour PAL SVCD 480* Mbit/s video 224 kbit/s audio 1GB/hour PAL VCD 352* Mbit/s video 224 kbit/s audio 600MB/hour AVI 352* kbit/s audio MPEG-4 352* kbit/s audio WMV 352* Mbit/s video 224 kbit/s audio 650MB/hour MP3 224 bit/s audio WMA 224 bit/s audio Support If you experience any problem installing or using this product, don t hesitate to contact us. We appreciate it, if you have the information regarding your computer environment at hand; PC brand, Operating system version and the article number of your Deltaco product. Contact us by to More product and support information can be found at For replacement of defective or broken products, please contact the Deltaco reseller who sold the product. About Deltaco Deltaco is a leading Scandinavian distributor of multimedia- and computer accessories. The products we think would give the best price performance for the end user, will be taken in as our own Deltaco brand. This means that we have tested them, adopted them to our Scandinavian demands and have written nordic multi language manuals for them. Deltaco branded products should be easy to sell and easy to use. We are proud of them and offer end user support for them.

7 SE - Manual för Deltaco USB 2.0 audio/videograbber, TV-58 Introduktion Välkommen till Deltaco USB 2.0 audio/videograbber, TV-58, den nya generationens USB 2.0 ljud- och videofångare som är idealisk för din bärbara ljud- och videokälla. Egenskaper och specifikationer Synkroniserade ljud och videosignaler via USB 2.0 porten Snabb USB 2.0 dataöverföring ger audio/videoinspelning i realtid Kodning direkt till MPEG 1 / MPEG 2 / MPEG 4 format för videoapplikation Upp till 25 bilder/sekund med 720x576(PAL) och 30 bilder/sek med 720x480(NTSC) Stöd för JPEG SnapShot funktion Stöd för kompositvideo, S-Video, NTSC, PAL och SECAM multisystem Stöd för ljuskontroll, kontrast, färgsdjup, färgmättnad och skärpa Plug & Play Strömmatas med 5VDC, 350mA(max) via USB porten. Systemkrav Dator med USB 2.0 Pentium IV,1,6GHz eller bättre Min. 256MB RAM-minne Windows XP SP2 eller senare, Vista. Grafikkort med stöd för DirectX 9.0c. Ljudkort Minst 1GB ledig plats på HDD Förpackningen innehåller TV-58 USB 2.0 audio/videograbber Deltaco TV-58 Installation CD Svensk användarmanual Installation För att fungera krävs att din dator har en korrekt installerad och fungerande USB2.0 port. Uppdatera vid behov operativsystemets drivrutiner för USB2.0. Installationen görs i tre steg. 1. Installera drivrutiner 2. Koppla in audio/videograbber-hårdvaran 3. Installera EzGrabber mjukvaran Installation av drivrutin Vänta med att ansluta Deltaco TV-58 USB 2.0 audio/videograbber till datorns USB port innan drivrutinen är installerad! Placera Deltaco TV-58 Installation CD CD-ROM i CD-ROM enheten och kör: Autorun.exe.

8 Klicka på Install drivers Klicka "Next", Install och Continue anyway i de fönster som dyker upp efter hand. Slutför genom att klicka Finish. Installation av hårdvaran Nu är det dags att koppla Deltaco TV-58 USB 2.0 audio/videograbber till datorns USB2.0 port; systemet ska upptäcka ny hårdvara och slutföra installationen. Kontrollera att TV-58 drivrutin har installerats rätt i datorn genom att gå till Kontrollpanelen -> System -> Maskinvara-> Enhetshanteraren.

9 Under Ljud-, video och spelenheter skall det nu finnas USB 2.0 Video Device, som är videofångaren. TV-58 är nu redo att användas av olika program i Windows som använder inspelningsenheter för video och ljud. Installation av mjukvaran (EzGrabber) Placera CD-skivan Deltaco TV-58 Installation CD CD-ROM i din CD-ROM enhet; kör Autorun.exe. Om programmet inte skulle starta automatiskt, välj Install AV GRABBER. Klicka på EzGrabber Installation Välj önskat språk (English) och tryck på Set, för att gå vidare med installationen. Välj destination location; klicka Next för att installera grundprogrammet EzGrabber. Därefter behöver Windows Media Format 9 Series Runtime Setup installeras. Klicka Ja Godkänn licensavtalet genom att klicka Yes Slutför installation av Windows Media Format 9 Series Runtime; klicka OK Nu behöver Licensen för Windows Media Tools Setup godkännas, klicka Yes Välj Complete Installation för Windows Media Tools Setup; och klicka Next Skapa mapp där programmet vill lagra sitt material; klicka Finish När installationen är klar klicka OK Installera alternativ Options; klicka Next Installation Directory; klicka Finish Setup Complete; klicka OK InstallShield Wizard Complete; klicka "Finish" Välj slutligen Yes, I want to restart my computer ännu en gång för att slutföra installationen.

10 Applikationen EzGrabber När applikationen kör igång kan du se följande videofönster och manöverpanel Användargränssnittet är enkelt och intuitivt. Du styr applikationen mek knapparna på manöverpanelen eller genom att högerklicka I vidofönstret. Nr Beskrivning Nr Beskrivning Nr Beskrivning 1 Status 2 Konfigurationsmeny 3 Ta stillbild 4 Starta inspelning 5 Stoppa inspelning 6 Nästa 7 Föregående 8 Pause 9 Spela upp 10 Statuspanel 11 Stopp uppspelning 12 Framåt 13 Bakåt 14 Öppna katalog 15 Knappar för fönsterhantering I konfigurationemenyerna behöver du ställa in: Video source Videokälla, (Composite Video or S-video), Video format (normally PAL_BDHIG in the Nordic countries) and Record format Inspelningsformat (DVD / SVCD / VCD / MPG4 / AVI / WMV / WMA / MP3) Katalog för att spara inspelningar Inspelningskvalitet och filstorlekar Format Videoupplösning Video rate Audio rate Diskbehov PAL DVD 720*576 6 Mbit/s video 224 kbit/s audio 2.6GB/timma PAL SVCD 480* Mbit/s video 224 kbit/s audio 1GB/timma PAL VCD 352* Mbit/s video 224 kbit/s audio 600MB/timma AVI 352* kbit/s audio MPEG-4 352* kbit/s audio WMV 352* Mbit/s video 224 kbit/s audio 650MB/timma MP3 WMA 224 bit/s audio 224 bit/s audio

11 Användarstöd Om du har problem med att installera eller använda din produkt skall du inte tveka att ta kontakt med oss! Vi uppskattar om du har så mycket information om din datormiljö som möjligt tillgänglig; Fabrikat på dator, version av operativsystem samt vilken Deltaco-produkt det gäller. I Sverige når du oss på vardagar , eller med epost till Mer information om produkt och användarstöd finns För utbyte av trasiga produkter hänvisar vi till butiken eller inköpsstället. Om Deltaco Deltaco är en ledande skandinavisk distributör av multimedia- och datatillbehör. De produkter vi tycker är mest prisvärda för konsumenterna tar vi in i vårt eget varumärke, Deltaco. Detta innebär att vi noggrant testat dem, anpassat dem till våra skandinaviska behov och gjort flerspråkiga nordiska manualer till dem. Deltaco-produkter skall vara lätta att sälja och lätta att använda. Vi står för deras kvalitet och erbjuder därför även slutkundssupport på Deltaco-produkter.

12 FI - Käyttöohje Deltaco USB 2.0 ääni- ja videosiepparille, TV-58 Johdanto Onnittelumme Deltaco USB 2.0 ääni- ja videosiepparin, TV-58, ostajalle! Uuden sukupolven USB 2.0 ääni- ja videosieppari täydentää erinomaisesti kannettavaa ääni- ja videolähdettäsi. Ominaisuudet ja erittelyt Synkronisoidut ääni- ja videosignaalit USB 2.0 portin kautta Nopea USB 2.0 tiedonsiirto mahdollistaa ääni- ja videotallennuksen reaaliajassa Koodaus suoraan MPEG 1 / MPEG 2 / MPEG 4 videomuotoihin Nopeus jopa 25 kuvaa/sek / 720x576(PAL) ja 30 kuvaa/sek / 720x480(NTSC) Tuki JPEG SnapShot (pysähdyskuva) toiminnolle Tukee: Komposiittivideo, S-Video, NTSC, PAL ja SECAM järjestelmiä Tuki säädöille: valoisuus, kontrasti, värisyvyys, värikylläisyys ja tarkkuus Plug & Play Virransyöttö: 5VDC, 350mA(max) USB portin kautta. Järjestelmävaatimukset Tietokone, jossa on USB 2.0 portti Pentium IV,1,6GHz tai parempi Min. 256MB RAM-muistia Windows XP SP2 tai sitä myöhempi, Vista. Näytönohjainkortti, jossa on DirectX 9.0c tuki. Äänikortti Min. 1GB vapaata tilaa kiintolevyllä. Pakkauksen sisältö TV-58 USB 2.0 ääni-/videosieppari Deltaco TV-58 Asennus-CD Suomalainen käyttöohje Asennus Voidakseen toimia on tietokoneessasi oltava oikein asennettu ja toimiva USB2.0 portti. Päivitä käyttöjärjestelmän ajurit USB 2.0 tarvittaessa. Asennuksessa on kolme vaihetta: 1. Asenna ajurit 2. Kytke ääni- ja videosiepparin laitteisto 3. Asenna EzGrabber ohjelmisto Ajurin asennus Deltaco TV-58 USB 2.0 ääni- ja videosiepparia ei kytketä tietokoneen USB-porttiin ennenkuin ajuri on asennettu! Sijoita CD-levy Deltaco TV-58 Installation CD CD-ROM asemaan ja aja: Autorun.exe.

13 Asenna ajurit valitsemalla Install drivers Valitse "Next", Install ja Jatka kuitenkin seuraavissa ikkunoissa. Tehtävä täytetty, näppäile "Finish" Laitteiston asennus Nyt voi liittää Deltaco TV-58 USB 2.0 ääni ja videosiepparin tietokoneen USB2.0 porttiin; järjestelmän tulisi nyt tunnistaa uusi laitteisto ja täydentää asennus.

14 Tarkista, että TV-58 ajuri on asennettu oikein tietokoneeseen: Ohjauspaneeli -> Järjestelmä -> Laitteisto-> Asemanhallinta Otsikon Ääni-, video- ja peliasemat alta pitäisi nyt löytyä USB 2.0 Video Device, joka on videon tallennusyksikkö. TV-58 on nyt valmis eri ohjelmien käytettäväksi Windows:issa, jossa on tallennusyksiköitä videolle ja äänelle. Ohjelmiston (EzGrabber) asennus Aseta CD-levy Deltaco TV-58 Installation CD CD-ROM-asemaan; aja Autorun.exe. Mikäli ohjelma ei käynnisty automaattisesti, valitse Install AV GRABBER. Valitse sopiva kieli (English) ja näpsäytä Set- painiketta, jolloin asennus jatkuu. Valitse määränpää location; näpsäytä Next perusohjelman EzGrabber asentamiseksi. Sen jälkeen on asennettava Windows Media Format 9 Series Runtime Setup. Valitse Yes. Hyväksy lisenssisopimus, valitse Yes Suorita ohjelman Windows Media Format 9 Series Runtime asennus loppuun; valitse OK Hyväksy lisenssisopimus Windows Media Tools Setup, valitse Yes Valitse täydellinen asennus Complete Installation ohjelmalle Windows Media Tools Setup; ja näpsäytä Next Luo kansio, johon ohjelma haluaa tallentaa materiaalinsa; näpsäytä Finish Kun asennus on valmis näpsäytä OK Asenna vaihtoehto Options; näpsäytä Next Installation Directory; näpsäytä Finish Setup Complete; näpsäytä OK

15 InstallShield Wizard Complete; näpsäytä "Finish" Valitse lopuksi Yes, I want to restart my computer vielä kerran asennuksen loppuunsuorittamiseksi. Tietokone käynnistyy uudelleen. Sovellus EzGrabber Kun sovellus käynnistyy, näet seuraavan videoikkunan sekä ohjauspaneelin: Rajapinta on yksinkertainen ja intuitiivinen. Ohjaat sovellusta ohjauspaneelin painikkeilla tai näppäilemällä videoikkunaan hiiren oikealla painikkeella. N:o Kuvaus N:o Kuvaus N:o Kuvaus 1 Status 2 Konfigurointivalikko 3 Pysähdyskuva 4 Käynnistä tallennus 5 Pysäytä tallennus 6 Seuraava 7 Edellinen 8 Tauko 9 Toista 10 Statusikkuna 11 Pysäytä toisto 12 Eteenpäin 13 Takaisinpäin 14 Avaa kansio 15 Ikkunan ohjauspainikkeet Konfigurointivalikoissa tehdään seuraavat asetukset: Video source Videolähde, (Composite Video or S-video), Video format Videomuoto (normaalisti PAL_BDHIG Pohjoismaissa) Record format Tallennusmuoto (DVD / SVCD / VCD / MPG4 / AVI / WMV / WMA / MP3) Kansio tallennuksille. Tallennuslaatu ja tiedostojen koot Muoto Videon erottelukyky Video rate Audio rate Levytilan tarve PAL DVD 720*576 6 Mbit/s video 224 kbit/s audio 2.6GB/tunti PAL SVCD 480* Mbit/s video 224 kbit/s audio 1GB/tunti PAL VCD 352* Mbit/s video 224 kbit/s audio 600MB/tunti AVI 352* kbit/s audio MPEG-4 352* kbit/s audio WMV 352* Mbit/s video 224 kbit/s audio 650MB/timma MP3 WMA 224 bit/s audio 224 bit/s audio

16 Käyttäjän tuki Jos koet pulmia tuotteesi asennuksessa tai käytössä, älä epäröi, vaan ota meihin yhteys! Annamme arvoa sille, että pidät käsillä mahdollisimman paljon tietokoneympäristösi tietoja; tietokoneen valmiste, käyttöjärjestelmän versio sekä mistä Deltaco-tuotteesta on kysymys. Suomessa saat meihin yhteyden puhelimella arkisin klo 8-17, tai sähköpostitse osoitteella Lisää tietoa tuotteesta ja käyttäjän tuesta löytyy osoitteesta Rikkinäisten tuotteiden vaihtoasioissa viittaamme kauppaan tai ostopaikkaan. Deltaco Deltaco on johtava skandinaavinen multimedia- ja tietokonetarvikkeiden jakelija. Tuotteet, jotka mielestämme ovat kuluttajille eniten hintansa arvoiset otamme mukaan omaan tavaramerkkiimme, Deltaco. Se tarkoittaa myös, että olemme huolellisesti testanneet ne, soveltaneet ne paikallisiin tarpeisiimme ja laatineet niille monikieliset pohjoismaiset käyttöohjeet. Deltaco-tuotteiden on oltava helpot myydä ja helpot käyttää. Vastaamme niiden laadusta ja tarjoamme sen vuoksi Deltaco-tuotteiden kuluttajille käyttäjän tukea.

17 DK - Manual til Deltaco USB 2.0 audio/videograbber, TV-58 Introduktion Tillykke med købet af Deltaco USB 2.0 audio/videograbber, TV-58, den nye generations USB 2.0 lydog videograbber som er ideel til din bærbare lyd- og videokilde. Nu med Real-time MPEG 1/2/4 indspilning du har et kraftig videoudstyr i din hånd. TV-58 laver en bro imellem din computer og et analogt kamera, VCR, camcorder eller anden videokilde. TV-58 er så lille, at den kan være i din hånd og passer perfekt til både stationære computere og bærbare. Egenskaber og specifikationer Synkroniserede lyd og videosignaler via USB 2.0 porten Hurtig USB 2.0 dataoverførelse af audio/video optagelse i realtid Kodning direkte til MPEG 1 / MPEG 2 / MPEG 4 format for videoapplikation Op til 25 billeder/sekund med 720x576(PAL) og 30 billeder/sekund med 720x480(NTSC) Understøtter SnapShot funktion Understøtter kompositvideo, S-Video, NTSC, PAL og SECAM multisystem Understøtter lyskontrol, kontrast, farvedybde, farvemathed og skarphed Plug & Play Strømforsynes med 5VDC, 350mA(max) via USB porten. Systemkrav Computer med USB 2.0 Minimum Pentium IV,1,6GHz 256MB RAM Windows XP SP2 eller højre, Vista. Et grafikkort som understøtter DirectX 9.0c. Lydkort Pakken indeholder TV-58 USB 2.0 audio/videograbber Deltaco TV-58 Installation CD Dansk manual Installation For at TV-58 kan fungere kræves det at din computer har en korrekt installeret og fungerende USB 2.0 port. Opdater ved behov det operativsystemets USB2.0 driver. Installationen fortages i tre trin. 1. Installer driveren 2. Tilslut audio/videograbberen 3. Installer EzGrabber softwaren Installation af driveren Vent med at tilslutte Deltaco TV-58 USB 2.0 audio/videograbber indtil driveren er installeret! Placer Deltaco TV-58 Installation CD CD-ROM i CD-ROM-drevet og kør: Autorun.exe

18 Tryk på Install driver Tryk på "Next", Install og derefter Next i det vindue som dukker op. Afslut Setup Wizard Tryk på "Finish" Installation af audio/videograbberen Nu skal Deltaco TV-58 USB 2.0 audio/videograbber tilsluttes computerens USB2.0 port; systemet skal finden den nye hardware og afslutte installationen. Kontroller om TV-58 driveren er installeret korrekt ved at gå til Kontrolpanel -> System -> Hardware-> Enhedshåndtering

19 Driveren skal nu kunne findes under Enheder til lyd, video og spil USB 2.0 Video Device, hvilket er videograbberen. TV-58 er nu klar til at bruges af forskellige programmer i Windows som anvender indspilningsenheder for video og lyd. Installation af softwaren (EzGrabber) Placer CD en Deltaco TV-58 Installation CD CD-ROM i CD-ROM-drevet; kør Autorun.exe Tryk på EzGrabber Installation Vælg da det ønskede sprog (English) og tryk på Set, for at gå videre med installationen. Vælg destination location; Next för att installera grundprogrammet EzGrabber Derefter er det nødvendigt at installere Windows Media Format 9 Series Runtime Setup. Tryk på Yes for at fortsætte Godkend licensaftalen ved at trykke på Yes Afslut installation af Windows Media Format 9 Series Runtime; tryk på OK Accepter licensen for Windows Media Tools Setup, tryk på Yes Vælg Complete Installation for Windows Media Tools Setup; og tryk på Next Lav en mappe hvor programmet skal gemme sit materiale; tryk på Finish Når installationen er færdig tryk da på OK EzGrabberInstallShield Wizard er nu færdig; tryk på "Finish" Setup Complete; tryk på OK InstallShield Wizard Complete; tryk på "Finish" Vælg til sidst Yes, I want to restart my computer endnu engang for at afslutte installationen.

20 Applikationen EzGrabber Når applikationen EzGrabber startet ses følgende Video-vindue og kontrolpanel Brugerfladen er enkel og intuitiv. Man styre applikationen via knapperne i kontrolpanelet eller ved at højreklikke I Video-vinduet. Nr. Beskrivelse Nr. Beskrivelse Nr. Beskrivelse 1 Status 2 Konfigurationsmenu 3 Tag stillbillede 4 Start indspilning 5 Stop indspilning 6 Næste 7 Foregående 8 Pause 9 Afspil 10 Statuspanel 11 Stop afspilning 12 Fremad 13 Baglæns 14 Åben katalog 15 Knapper til vindueshåndtering I konfigurationsmenuerne er det nødvendigt at fortage følgende indstillinger: Video source, Videokilde (Composite Video or S-video), Video format (normally PAL_BDHIG in the Nordic countries) and Record format, Indspilningsformat (DVD / SVCD / VCD / MPG4 / AVI / WMV / WMA / MP3) Mappe til at gemme indspilninger Indspilningskvalitet og filstørrelser Format Videoopløsning Video rate Audio rate Diskbehov PAL DVD 720*576 6 Mbit/s video 224 kbit/s audio 2.6GB/timer PAL SVCD 480* Mbit/s video 224 kbit/s audio 1GB/ timer PAL VCD 352* Mbit/s video 224 kbit/s audio 600MB/ timer AVI 352* kbit/s audio MPEG-4 352* kbit/s audio WMV 352* Mbit/s video 224 kbit/s audio 650MB/ timer MP3 WMA 224 bit/s audio 224 bit/s audio

21 Anvendelses hjælp Hvis du har problemer med at installere eller anvende dit produkt skal du ikke tøve med at kontakte os! Vi sætter pris på at du har så meget information om din computer som muligt tilgængeligt; Fabrikat på computer, version af operativsystem samt hvilke Deltaco-produkt det drejer sig om. I Danmark kontaktes vi på mail For mere information om produktet og anvendelse hjælp findes på Ved bytte af defekte produkter henviser vi til butikken eller indkøbsstedet. Om Deltaco Deltaco er en ledende skandinavisk distributør af multimedia- og datatilbehør. De produkter vi mener der er de mest pris rigtige for forbrugerne tager vi ind i vores eget varemærke, Deltaco. Dette indebærer at vi nøje tester dem, tilpasser dem efter skandinaviske behov og laver flere sprogs nordiske manualer til dem. Deltaco-produkter skal være lette at sælge og lette at anvende. Vi står for deres kvalitet og tilbyder derfor også slutkundesupport på Deltaco-produkter.

22 NO - Manual for Deltaco USB 2.0 audio/videograbber, TV-58 Introduksjon Velkommen til Deltaco USB 2.0 audio/videograbber, TV-58, den nye generasjonens USB 2.0 lyd- og videofanger som er ideell for din bærbare lyd- og videokilde. Egenskaper og spesifikasjoner Synkroniserte lyd og videosignaler via USB 2.0 porten Rask USB 2.0 dataoverføring gir audio/videoinnspilling i realtid Koding direkt til MPEG 1 / MPEG 2 / MPEG 4 format for videoapplikasjon Opp til 25 bilder/sekund med 720x576(PAL) och 30 bilder/sek med 720x480(NTSC) Støtte for SnapShot funksjon Støtte for kompositvideo, S-Video, NTSC, PAL og SECAM multisystem Støtte for lyskontroll, kontrast, fargedybde, fargemetning og skarphet Plug & Play Strømforsynes med 5VDC, 350mA(max) via USB porten. Systemkrav PC med USB 2.0 Pentium IV,1,6GHz eller bedre 256MB RAM-minne Windows XP SP2 eller senere, Vista. Grafikkort med støtte for DirectX 9.0c. Lydkort Forpakningen inneholder TV-58 USB 2.0 audio/videograbber Deltaco TV-58 Installasjon CD Norsk brukermanual Installasjon For å fungere, kreves det, at din PC har en korrekt installert, og fungerende USB2.0 port. Oppdater ved behov, operativsystemets driverutiner for USB2.0. Installasjonen gjøres i tre steg. Installer driverutiner Koble inn audio/videograbber-hardwaren Installer EzGrabber softwaren Installasjon av driverutine Vent med å tilkoble Deltaco TV-58 USB 2.0 audio/videograbber til PC ens USB port innen driverutinen er installert! Plaser Deltaco TV-58 Installation CD CD-ROM i CD-ROM enheten og kjør: Autorun.exe

23 Klikk på Install driver Klikk "Nästa", Installera og Fortsätt ändå i de viduene som dukker opp efter hvert. Avslutt Setup Wizard Klikk "slutför" Installasjon av hardwaren Nå er det dags å koble Deltaco TV-58 USB 2.0 audio/videograbber til PC ens USB2.0 port; systemet skal oppdage ny hardware, og sluttføre installasjonen.

24 Kontroller att TV-58 driverutine er installert riktig i PC en, ved å gå til Kontrollpanelet -> System -> Maskinvare-> Enhetsbehandling Under Lyd-, video og spillenheter, skal det nå finnes USB 2.0 Video Device, som er videofangeren. TV-58 er nå klar til å anvendes av ulike program i Windows, som anvender innspillingsenheter for video og lyd. Installasjon av softwaren (EzGrabber) Plaser CD-platen Deltaco TV-58 Installation CD CD-ROM i din CD-ROM enhet; kjør Autorun.exe Klikk på EzGrabber Installation Velg ønsket språk (English) og trykk på Set, for å gå videre med installasjonen. Velg destinasjon lokasjon; klikk Next for å installere grundprogrammet EzGrabber. Deretter behøver Windows Media Format 9 Series Runtime Setup installeres. Klikk Ja Godkjenn lisensavtalen, ved å klikke Yes Sluttfør installasjon av Windows Media Format 9 Series Runtime; klikk OK Nå behøver Lisensen for Windows Media Tools Setup godkjennes, klikk Yes Velg Complete Installation for Windows Media Tools Setup; og klikk Next Opprett mappe der programmet vil lagre sitt materiale; klikk Finish Når installasjonen er klar, klikk OK Installer alternative Options; klikk Next Installasjon Directory; klikk Finish Setup Complete; klikk OK InstallShield Wizard Complete; klikk "Finish" Velg til slutt Yes, I want to restart my computer ennå en gang, for å sluttføre installasjonen.

25 Applikasjonen EzGrabber Når applikasjonen kjører i gang, kan du se følgende videovindu og manøvreringspanel Brukergrensesnittet er enkelt og intuitivt. Du styrer applikasjonen med knappene på manøvreringspanelet, eller gjenom å høyreklikke I videovinduet. Nr Beskrivning Nr Beskrivning Nr Beskrivning 1 Status 2 Konfigurasjonsmeny 3 Ta stillbilde 4 Start inspilling 5 Stoppe inspilling 6 Neste 7 Foregående 8 Pause 9 Spille av 10 Statuspanel 11 Stopp avspilling 12 Fremover 13 Bakover 14 Åppne katalog 15 Knapper for vinduhåntering I konfigurasjonmenyene behøver du stille inn: Video source Videokilde, (Composite Video or S-video), Video format (normally PAL_BDHIG in the Nordic countries) og Record format Inspillingsformat (DVD / SVCD / VCD / MPG4 / AVI / WMV / WMA / MP3) Katalog for å spare inspillinger Inspillingskvalitet och filstorlekar Format Videooppløsning Video rate Audio rate Diskbehov PAL DVD 720*576 6 Mbit/s video 224 kbit/s audio 2.6GB/timma PAL SVCD 480* Mbit/s video 224 kbit/s audio 1GB/timma PAL VCD 352* Mbit/s video 224 kbit/s audio 600MB/timma AVI 352* kbit/s audio MPEG-4 352* kbit/s audio WMV 352* Mbit/s video 224 kbit/s audio 650MB/timma MP3 WMA 224 bit/s audio 224 bit/s audio

26 Brukerstøtte Om du har problem med å installere, eller bruke ditt produkt, skal du ikke vente med å ta kontakt med oss! Vi setter pris på, om du har så mye informasjon om din PC som mulig tilgjengelig; Fabrikat på PC, versjon av operativsystem, samt hvilket Deltaco-produkt det gjelder. Du når oss med epost til Mer informasjon om produkt og brukerstøtte finnes For bytte av defekte produkter, henviser vi til butikken eller kjøpsstedet. Om Deltaco Deltaco er en ledende skandinavisk distributør av multimedia- och datatilbehør. De produkter vi mener er mest verdt for konsumentene, tar vi inn i vårt eget varemerke, Deltaco. Detta innebærer, at vi nøye tester dem, tilpasser dem til våre skandinaviske behov, og gjort flerspråkiga nordiska manualer til dem. Deltaco-produkter skal vare lette å selge, og letta å bruke. Vi står for produktets kvalitet, og tilbyr derfor til og med, sluttkundesupport på Deltaco-produkter.

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: 99016 EN NO SV Plexgear ENGLISH ENGLISH Start 1. Install (Google Play) and open application VivaCap. 4. Tap the button to the right of Video Capture if you need

Detaljer

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning ARM-406 Low profile flat panel wall mount EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a low profile wall mount for a flat panel

Detaljer

ARM-4042 Swing flat panel wall mount

ARM-4042 Swing flat panel wall mount ARM-4042 Swing flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

Full motion wall mount

Full motion wall mount ARM-18 Full motion wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Detaljer

ARM-521 ARM-524. Tilt wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-521 ARM-524. Tilt wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-21 ARM-24 Tilt wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

RT-U3HDDA USB 3.0 TO SATA ADAPTER. User s Manual. USB 3.0 to SATA Adapter USB 3.0 till SATA Adapter USB 3.0 til SATA Adapter

RT-U3HDDA USB 3.0 TO SATA ADAPTER. User s Manual. USB 3.0 to SATA Adapter USB 3.0 till SATA Adapter USB 3.0 til SATA Adapter RT-U3HDDA USB 3.0 TO SATA ADAPTER User s Manual USB 3.0 to SATA Adapter USB 3.0 till SATA Adapter USB 3.0 til SATA Adapter Introduction Thank you for purchasing this product. In order to obtain optimum

Detaljer

[Item no. 132-02] Rev. 06.09.07. USB 2.0 for Laptop

[Item no. 132-02] Rev. 06.09.07. USB 2.0 for Laptop [Item no. 132-02] Rev. 06.09.07 ENGLISH USB 2.0 for Laptop DANSK System requirements 1 available PC Card CardBus (32 bit) slot Pentium PC or compliant CD-ROM drive or Internet connection NORSK SVENSKA

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

Installasjons Guide for esam

Installasjons Guide for esam Krav til hardisken for PC (Laptop og Desktop PC) Pentium 4 eller høyere USB 2.0, min. 2 porter tilgjengelige (i nærheten av hverandre) Internet tilkopling må være tilgjengelig Opperasjonssystem: Windows

Detaljer

ARM-405L Projector ceiling mount

ARM-405L Projector ceiling mount ARM-405L Projector ceiling mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a ceiling mount for a projector. For mounting on concrete and wooden

Detaljer

USB 3.0 to Gigabit network adapter

USB 3.0 to Gigabit network adapter USB3-GIGA / USB3-GIGA1 USB 3.0 to Gigabit network adapter EN User Guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN User Guide SE Användarhandledning This external USB

Detaljer

B. INSTALLASJON AV PC-PLANLEGGERENS PROGRAMVARE OG DRIVERE

B. INSTALLASJON AV PC-PLANLEGGERENS PROGRAMVARE OG DRIVERE PC-Planlegger installasjonshåndbok PC-Planleggeren er laget for å gjøre din hjemme-pc om til et verktøy innen navigasjonsplanlegging. Ved å bruke de samme C-Map fra Jeppesen elektroniske kartpatroner som

Detaljer

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet 2009 by Aps Data-know-how Version 2.0.4 Revision 19.02.2009 Introduktion Kvalitets Kontrol Programmet IDEX er baseret på den

Detaljer

ARM-421 Flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

ARM-421 Flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning ARM-421 Flat panel wall mount EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning 1 EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display up to 75kg.

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO Intro Welcome to the usermanual for your SmartPass Mini system. The first time you start the SmartPass you have to request a License. This is to regiser your license

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Deling av mapper, filer og skrivere i arbeidsgruppe Oppgavebeskrivelse Her forklares kort hva øvingen går ut på for de som ønsker å finne løsningen selv. Hvis

Detaljer

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE Tak for dit valg af Gateway D-35 Tak for dit valg af Gateway D-35 og velkommen til et mobilt bredbånd med pålidelig og overlegen geografisk dækning i

Detaljer

USB3-SATA2IDE USB 3.0 to SATA 3Gb/s and IDE adapter

USB3-SATA2IDE USB 3.0 to SATA 3Gb/s and IDE adapter US- US.0 to Gb/s and adapter User guide nvändarhandledning Käyttöohje rugervejledning ruksanvisning EN User guide You have bought an adapter cable to be used together with a. or. hard disk drive and Windows

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

Sandberg 9in1 Card Reader

Sandberg 9in1 Card Reader [133-27] Rev. 19.12.03 Sandberg 9in1 Card Reader System requirements Pentium PC or compatible 1 available USB port Windows 98 and 2000 users: CD-ROM drive or Internet connection SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK

Detaljer

Bluetooth keyboard case

Bluetooth keyboard case IPD2-240, IPD2-24 luetooth keyboard case EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje rugervejledning rukerveiledning EN User Manual SE Användarhandledning This wireless luetooth keyboard

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

HL-W100 Wireless stereo headset. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

HL-W100 Wireless stereo headset. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning HL-W100 Wireless stereo headset EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN - User guide You have bought a wireless headset to be used in Windows XP, Vista

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOBLING

PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOBLING PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB-TILKOBLING NORSK LYT1205-010A COPYRIGHT 2003 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D1 DSC Trykt i Malaysia 1003-FO-ID-PJ I dette dokumentet beskrives grunnleggende informasjon

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

1. Installasjon av SharePoint 2013

1. Installasjon av SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Installasjon av SharePoint 2013 Stein Meisingseth 02.09.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Installasjon

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Få kontakt med SilverLink4 NB! All endring på innstillinger på PC n gjøres på eget ansvar.

Få kontakt med SilverLink4 NB! All endring på innstillinger på PC n gjøres på eget ansvar. Få kontakt med SilverLink4 NB! All endring på innstillinger på PC n gjøres på eget ansvar. Hvis du ikke får kontakt med SilverLink4 i DesignaKnit7, gå systematisk gjennom dette dokumentet. NB! Før du begynner

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

Sandberg USB 2.0 Hub with 7 ports

Sandberg USB 2.0 Hub with 7 ports Sandberg USB 2.0 Hub with 7 ports [Item no. 135-54] Rev. 06.07.07 ENGLISH DANSK System requirements 1 available USB port* Pentium PC or compatible *USB 2.0 port is required for benefiting from the USB

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

Sandberg USB 2.0 +FireWire Boost

Sandberg USB 2.0 +FireWire Boost [130-27] Rev. 19.12.03 Sandberg USB 2.0 +FireWire Boost System requirements Pentium PC or compatible 1 available PCI slot PCI 2.2 compliance CD-ROM drive or Internet connection SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Foldable Bluetooth pocket keyboard

Foldable Bluetooth pocket keyboard TB-331 Foldable Bluetooth pocket keyboard EN SE FI DK NO Användarstöd Asiakastuki Brukerstøtte Function keys Bluetooth pairing button Press the function keys in combination with the FN key Home Search

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Deling av mapper, filer og skrivere i arbeidsgruppe Hensikt/målsetning Øvingen gir erfaring med enkel deling av mapper, filer og skrivere i en Windows arbeidsgruppe.

Detaljer

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring x2 x2 Fast grønn: Strømtilkobling er på. Blinkende oransje: Adapteret er i strømsparingsmodus. Blinkende

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Tilpasning av Windows 2000 server til Skolelinux tynnklienttjener

Tilpasning av Windows 2000 server til Skolelinux tynnklienttjener Tilpasning av Windows 2000 server til Skolelinux tynnklienttjener Bernt Johnsen, Ski videregående skole Ragnar Wisløff, LinuxLabs AS November 2004 Innholdsliste Innledning...2 Ansvarsfraskrivelse...2 Endringer

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer

GUIDE TIL STREAM BOX.

GUIDE TIL STREAM BOX. GUIDE TIL STREAM BOX. HVA KAN JEG GJØRE I IPTV BOXEN 1. Hvordan kan jeg se på TV, filmer, lytte til radiokanaler ved hjelp av YouTube 2. Lag en favorittliste 3. Endre lydspråk når du ser video og TV-kanaler

Detaljer

Trådløst nett UiT. Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving

Trådløst nett UiT. Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving Trådløst nett UiT Feilsøking Wireless network UiT Problem solving April 2016 Problemer med tilkobling til trådløsnettet Eduroam kan enten løses ved å laste ned en installasjonfil fra https://cat.eduroam.org

Detaljer

PowerOffice Server Service

PowerOffice Server Service PowerOffice Server Service 20 14 Po we ro ffice AS - v4.5.1 PowerOffice SQL - PowerOffice Server Service Alle rettigheter reservert. Ingen deler av dette arbeidet kan reproduseres i noen form eller på

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

Trådløst nett UiT Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving

Trådløst nett UiT Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving Trådløst nett UiT Feilsøking Wireless network UiT Problem solving April 2015 Hvorfor får jeg ikke koblet meg opp mot trådløst nettverk med Windows 7? Why can t I connect to the wireless network with Windows

Detaljer

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Nett-TV-meter tilpasset for Windows og OS X (Mac). I dette dokumentet finner du fremgangsmåten for installasjonen av Nett-TV-meter. I e-posten du/dere har

Detaljer

Utskrift fra Mac OS X (10.6.x) til Safecom med PXL/PCL

Utskrift fra Mac OS X (10.6.x) til Safecom med PXL/PCL Utskrift fra Mac OS X (10.6.x) til Safecom med PXL/PCL Denne veiledningen beskriver hvordan man legger til utskriftskøen SafeCom manuelt under Mac OS X, for eksempel på privat laptop. Man må befinne seg

Detaljer

Hvordan installere Java og easyio på Windows

Hvordan installere Java og easyio på Windows Hvordan installere Java og easyio på Windows Denne veiledningen forklarer en enkel måte å installere Java og easyio på din egen Windows-datamaskin. Du kan finne veiledninger for andre operativsystemer

Detaljer

Beskrivelse for hvordan en kan digitalisere og importere musikk inn i Variations på TEST server EINER.UIB.NO (for installasjonen 17.

Beskrivelse for hvordan en kan digitalisere og importere musikk inn i Variations på TEST server EINER.UIB.NO (for installasjonen 17. Beskrivelse for hvordan en kan digitalisere og importere musikk inn i Variations på TEST server EINER.UIB.NO (for installasjonen 17. april 2012) Utgangspunktet er følgende sak: https://prosjekt.uib.no/issues/1976

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0...3 Krav til maskin og operativsystem...3 Forberede installasjonen...4 Installere database...4

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Brukerhåndbok for DS150E. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS

Brukerhåndbok for DS150E. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS Brukerhåndbok for DS150E 1 INNHOLD Hovedkomponent....3 Installasjonsinstruksjoner....5 Konfigurere Bluetooth..26 Diagnostikkprogram....39 Skriv til ECU (OBD)...86 Skanning.89 Historie...94 EOBD-kommunikasjon.....97

Detaljer

Divar - Archive Player. Driftshåndbok

Divar - Archive Player. Driftshåndbok Divar - Archive Player NO Driftshåndbok Arkiveringsspilleren Divar Driftshåndbok NO 1 Norsk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. Microsoft SQL 2005 Express. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. Microsoft SQL 2005 Express. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Installasjon Microsoft SQL 2005 Express Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 26.10.2007 Innholdsfortegnelse Installere Microsoft SQL 2005 Express...2

Detaljer

USB-telefon Bruksanvisning. Når du pakker ut må du kontrollere at pakken inneholder følgende: 1 USB-telefon 1 bruksanvisning 1 USB-kabel 1 CD-driver

USB-telefon Bruksanvisning. Når du pakker ut må du kontrollere at pakken inneholder følgende: 1 USB-telefon 1 bruksanvisning 1 USB-kabel 1 CD-driver USB-telefon Bruksanvisning Når du pakker ut må du kontrollere at pakken inneholder følgende: 1 USB-telefon 1 bruksanvisning 1 USB-kabel 1 CD-driver 1 Introduksjon Dette er en høykvalitets USB-telefon med

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR HP HD-WEBKAMERA

BRUKERHÅNDBOK FOR HP HD-WEBKAMERA BRUKERHÅNDBOK FOR HP HD-WEBKAMERA Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA. AMD og Athlon

Detaljer

Sandberg USB to Network Link

Sandberg USB to Network Link [133-06] Rev. 19.12.02 Sandberg USB to Network Link System requirements Pentium PC or compatible 16 MB RAM 1 available USB port CD-ROM drive or Internet connection SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Kjenn din PC (Windows 7)

Kjenn din PC (Windows 7) Kjenn din PC (Windows 7) Datamskinen jeg bruker er en HP pavilion dv3-2080eo. Espen Rosenberg Hansen 1. Prosessor: Intel P7450. Dette er en prosessor med to kjerner og har en klokkehastighet på 2,13 GHz

Detaljer

Corentium Rapport & Analyse SW v2.2. Installasjonsguide

Corentium Rapport & Analyse SW v2.2. Installasjonsguide . 2014-12-04 Corentium Rapport & Analyse SW v2.2 Installasjonsguide E-post: info@corentium.com Telefon: +47 468 46 155 www.corentium.com 2 Innhold 1 Introduksjon... 3 2 HW og SW betingelser... 3 3 Software

Detaljer

Backup av MyTobii P-10

Backup av MyTobii P-10 Backup av MyTobii P-10 Tobii Support Team Dette dokumentet vil guide deg gjennom alle relevante steg for å gjøre back-up av din MyTobii P-10. Overføre data fra P10 til annen P10 eller PC Backup av data/pagesets

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Software-brukerhandbok M00026006 NO

Software-brukerhandbok M00026006 NO M00026006 NO Advarsler og varemerker Advarsler og varemerker Advarsler Det er ulovlig å kopiere dette dokumentet helt eller delvis eller å overføre det til andre medier ved hjelp av elektroniske eller

Detaljer

Software-brukerhandbok M00068500 NO

Software-brukerhandbok M00068500 NO M00068500 NO Advarsler og varemerker Advarsler og varemerker Advarsler Det er ulovlig å kopiere dette dokumentet helt eller delvis eller å overføre det til andre medier ved hjelp av elektroniske eller

Detaljer

HL-W105 Wireless stereo headset. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

HL-W105 Wireless stereo headset. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning HL-W105 Wireless stereo headset EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN - User guide You have bought a wireless headset to be used in Windows XP, Vista

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Norsk versjon LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 300Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

Blackwire 215/225. Analogt hodesett med ledning. Brukerhåndbok

Blackwire 215/225. Analogt hodesett med ledning. Brukerhåndbok Blackwire 215/225 Analogt hodesett med ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Integrerte kontroller 5 Bruke hodesettet 6 Justere hodebøylen 6 Plassere mikrofonbøylen

Detaljer

Utgave 2.0. wssurvhw0021. wssurvp2

Utgave 2.0. wssurvhw0021. wssurvp2 Brukermanual for oppsett av Wanscam overva kningskamera Utgave 2.0 wssurvhw0021 wssurvp2 Innhold Installasjon... 3 Koble kameraet til nettverk første gang... 3 Koble kameraet til trådløst nettverk... 8

Detaljer

TRUST USB VIDEO EDITOR

TRUST USB VIDEO EDITOR TRUST USB VIDEO EDITOR Brukerveiledning for hurtiginstallering N Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust USB Video Editor. Ved installering er det er nødvendig med

Detaljer

Sandberg USB 2.0 to SATA Link (2.5")

Sandberg USB 2.0 to SATA Link (2.5) [Item no. 133-45] Rev. 13.12.07 ENGLISH Sandberg USB 2.0 to SATA Link (2.5") SUOMI DANSK SVENSKA NORSK ENGLISH 1 Introduction The Sandberg USB 2.0 to SATA Link (referred to as the box ) enables you to

Detaljer

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 2 av 24 Oppsett av VirtualBox for bruk til Etiming. Mange ønsker et portabelt oppsett med etiming som kan brukes på flere

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 SmartAir TS1000 Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konvertering trin for trin... 3 Tilslut enheder til Updateren... 3 Afinstallere BDE filerne... 4 Hent Konverteringsfilerne...

Detaljer

Sandberg USB Data Link

Sandberg USB Data Link [133-02] Rev. 25.02.03 ENGLISH Sandberg USB Data Link DANSK System requirements Pentium PC or compatible 1 available USB port on each PC CD-ROM drive or Internet connection Windows 98/Me/2000/XP NORSK

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Kjenn din PC (Windows7)

Kjenn din PC (Windows7) Kjenn din PC (Windows7) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst og

Detaljer

DDS-CAD 7 INSTALLASJON AV NETTVERKSLÅS. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.

DDS-CAD 7 INSTALLASJON AV NETTVERKSLÅS. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds. 30.11.2011 1 DDS-CAD 7 INSTALLASJON AV NETTVERKSLÅS DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 30.11.2011 Installasjon av nettverkslås

Detaljer

MOBILE BROADBAND USB modem D-50 User s Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND USB modem D-50 User s Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND USB modem D-50 User s Guide DK NO SE dansk Tak for dit valg af USB modem D-50 Tak for dit valg af USB modem D-50 og velkommen til ægte mobilt bredbånd hvor du end er. ice.net 3G net giver

Detaljer