Brukerhåndbok. (det viktigste) SW Version 1.10 / Håndbok utgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok. (det viktigste) SW Version 1.10 / Håndbok utgave 2014-05-20"

Transkript

1 Brukerhåndbok (det viktigste) SW Version 1.10 / Håndbok utgave

2 Innhold Innhold 1 Innledning Starte / lukke Navigator Starte og koble til PostBase automatisk Koble sammen Navigator og PostBase manuelt Bryte PostBase-forbindelsen Melde av PostBase-bruker Bytte PostBase-bruker LukkeNavigator Betjeningsflaten Oversikt over hovedmeny-funksjonene Produktvalg og frankering Forvaltning Transaksjoner (kun NavigatorPlus) Rapporter (kun NavigatorPlus) Innstillinger for PostBase-frankeringssystem Programvareinnstillinger Forbindelse til Francotyp-Postalia Hjelp Innstillinger for Frankering Frankering Administrere transaksjoner (kun NavigatorPlus) Oversikt, lete etter og vise transaksjoner Bearbeide transaksjoner Manuell kontering Eksportere transaksjoner Rapporter (kun NavigatorPlus) Ulike rapporter Opprette rapporter PostBase-innstillinger og spesialfunksjoner Tips angående hjelp ved problemer SW Version

3 Innledning 1 Innledning Angående denne brukerhåndboken Denne brukerhåndboken beskriver de viktigste funksjonene og man går ut i fra at både PostBase og NavigatorBasic / NavigatorPlus er installert allerede og er tatt i bruk. TIPS: For ytterligere informasjoner ber vi deg lese brukerhåndboken til PostBase NavigatorBasic / NavigatorPlus (finnes per i dag på tysk og engelsk). I vedlegget til driftsveiledningen PostBase (hvis den kan fåes i ditt hjemland) finner du informasjoner angående spesielle nasjonale funksjoner og spesielle forhold. Målgruppe Temaer Navigator-brukere må ha grunnleggende kunnskaper angående Windows. Det er ingen spesielle krav angående datakunnskaper. Denne håndboken gir en oversikt over Navigator-programvaren og beskriver utvalgte rutineoppgaver. [Forvaltning] Navnet på feltene står i [ ]. TIPS / Merknader Produktlogo Tips angående enklere betjening og tilleggsinformasjoner er skrevet med kursiv skrift. Denne brukerhåndboken viser de ulike måtene man kan skrive produktnavnet på, f. eks. «NavigatorPlus». Hva er PostBase NavigatorBasic / NavigatorPlus? PostBase NavigatorBasic / NavigatorPlus er en brukervennlig PC-applikasjon for innretning, vedlikehold og bruk av ditt PostBase frankeringssystem. Med NavigatorBasic kan du styre grunnfunksjonene til frankeringssystemet direkte fra PC-en din. I tillegg kompletterer Navigator funksjonaliteten til frankieringssystemet PostBase. NavigatorPlus gir tillegg komfortable forvaltnings- og rapportfunksjoner. TIPS: For nedlasting av programvaren PostBase NavigatorBasic / NavigatorPlus kan du besøke vår Web-portal. SW Version

4 Starte / lukke Navigator 2 Starte / lukke Navigator 2.1 Starte og koble til PostBase automatisk Merk: Når du jobber med Navigator for første gang, må du først foreta enkelte grunnleggende innstillinger. For ytterligere informasjoner ber vi deg lese brukerhåndboken til PostBase NavigatorBasic / NavigatorPlus (finnes per i dag på tysk og engelsk). Forviss deg om at Navigator-programvaren ble installert, at PostBasefrankeringsystemet er knyttet til PC-en din og at frankeringsmenyen vises. Frankeringsmeny Starte Navigator Dobbeltklikk på PostBase-logoen på desktopen din, for å starte Navigator. Ved åpningen oppretter Navigator automatik en forbindelse til PostBase. Etter tilknytningen vises skjermen som er avbildet under. Når frankeringssystemet er knyttet til Navigator-programvaren, ser du en visning i PostBase-displayet som likner på det avbildete eksempelet. SW Version

5 Starte / lukke Navigator 2.2 Koble sammen Navigator og PostBase manuelt Hvis det ikke kunne opprettes noen forbindelse, må du følge anvisningene på skjermen. Kontroller om PostBase viser frankeringsmenyen. Klikk på knappen [Koble til] i arbeidsområdet. 2.3 Bryte PostBase-forbindelsen Trykk på [Koble fra] i statuslinjen, for å avslutte forbindelsen til frankeringssystemet PostBase. Frankeringssystemet viser frankerigsmenyen igjen og du kan bruke PostBase uten Navigator. 2.4 Melde av PostBase-bruker Klikk på [Logg av] i statuslinjen for å melde av den aktuelle brukeren. Bekrefte sikkerhetsforespørselen. Forbindelsen avbrytes. 2.5 Bytte PostBase-bruker Klikk på [Logg av] i statuslinjen og bekreft meldingen. Forbindelsen mellom Navigator og frankeringssystemet brytes. Velg den ønskete forbrukeren i frankeringssystemet og legg inn PIN-koden. Kontroller om PostBase viser frankeringsmenyen. Klikk på knappen [Koble til] i arbeidsområdet. SW Version

6 Starte / lukke Navigator 2.6 LukkeNavigator Hvis du vil lukke Navigator-programvaren, klikker du i hovedmenyen på [Avslutt program] eller på [x]-knappen oppe til høyre. Forbindelsen itl frankeringssystemet avbrytes og PostBase viser frankeringsmenyen. SW Version

7 Betjeningsflaten 3 Betjeningsflaten SW Version

8 Oversikt over hovedmeny-funksjonene 4 Oversikt over hovedmeny-funksjonene 4.1 Produktvalg og frankering Innstillinger for frankeringen Produkt Vekt Logo / tekst Konto Dato Fra din PC kan du foreta innstillingene for frankerigen på en behagelig måte. Blant oppgavene er produktinnstillinger (forsendelsesdata / service og vekt) og valg av tekstmelding og / eller logo. I tillegg kan du fastlegge en konto og innstille frankeringsdatoen. (I henhold til posttekniske bestemmelser er fordatering mulig.) For ytterligere informasjoner ber vi deg lese kapittel Innstillinger for frankering. Differanseveiing Denne funksjonen gjør det enklere å veie og frankere store brevmengder. Frankere Start frankeringsprosessen fra din egen PC. SW Version

9 Oversikt over hovedmeny-funksjonene 4.2 Forvaltning Forvalte tekstmeldinger Du kan taste inn tekster via PC-tastaturet ditt og lagre inntil tolv ulike tekstmeldinger. Fra PostBase har du tilgang til alle lagrete tekster. Forvalte hurtigvalg I Navigator finnes det hurtigvalg, hvor du kan lagre produktinnstillinger som benyttes ofte. Du har muligheten til å fastlegge hurtigvalgene for PostBase. Navigator selv har tilgang til 20 hurtigvalg uavhengig av maskinkonfigurasjonen. Du sortere hurtigvalgene på nytt, slette dem, skrive over dem eller gi dem nye navn. Forvalte kontoer Navigator viser alle tilgjengelige hhv. aktuelle kontoer for den aktuelle brukeren. Du får informasjoner om kontoen selv, portoforbruket og antall frankeringer siden den siste tilbakestilingen. Du kan forvalte kontoene på PC-en din eller tilbakestille. Forvalte reklamer Laste ned reklamemotivene via FP-Portal eller opprett den individuelle logoen ved hjelp av PostBase reklameklisjé-designer. Forvalte brukeren (kun administrator) Som administrator kan du her opprette bruker, differensierte tilgangsrettigheter for brukeren av frankeringssystemet, se på og endre profilen deres og fjerne brukere. SW Version

10 Oversikt over hovedmeny-funksjonene 4.3 Transaksjoner (kun NavigatorPlus) Menyen «Transaksjon» leverer deg et fullstendig bilde av forsendelsesaksjonene. Transaksjonene benyttes for opprettelsen av rapportene. Menyen har tilgang til en omfattende søkefunksjon. (Ytterligere informasjoner in kapittelet Administrere transaksjoner.) 4.4 Rapporter (kun NavigatorPlus) Med NavigatorPlus kan du opprette ulike typer rapporter, f. eks. kontorapporter. (Ytterligere informasjoner in kapittelet Rapporter.) 4.5 Innstillinger for PostBase-frankeringssystem Med «PostBase menyen» kan du foreta innstillinger for PostBase frankeringssystemet fra PC-en din. Eksempel: Se på og tilbakestille stykkteller. Spesialfunksjoner finner du også i denne menyen, f. eks. «Print kun reklameklisjé og tekst», «Skrive ut nummere». (Ytterligere informasjoner i kapittelet PostBase-innstillinger og spesialfunksjoner.) 4.6 Programvareinnstillinger I denne menyen kan du foreta programvareinnstillinger, f. eks. for utskrift av rapporter. SW Version

11 Oversikt over hovedmeny-funksjonene 4.7 Forbindelse til Francotyp-Postalia Navigator oppretter en forbindelse til Francotyp-Postalia Internetportal. Via din MinOneFP-tilgang kan du f. eks. Bestille tilbehør for din PostBase og forvalte reklamemotiver. 4.8 Hjelp Hvis det oppstår spørsmål under arbeidet med Navigator, klikk på [Hjelp]. De tilgjengelige brukerhåndbøkene vises. Klikk på det ønskete språket / versjonen. Navigator åpner den valgte brukerhåndboken i arbeidsområdet. Under [Last ned manualer] står ytterligere språk / versjoner av brukerhåndboken klar til nedlasting. Klikk på det ønskete språket / versjonen. Den respektive brukerhåndboken lastes ned og står da til rådighet under [Manuell]. TIPS: Hvis du trenger mer hjelp for å få løst et problem, ber vi deg besøke FPs hjemmeside eller ta kontakt med Francotyp-Postalia. SW Version

12 Innstillinger for Frankering 5 Innstillinger for Frankering Menyen «Frankere brev» viser de aktuelle innstillingene for frankering. Ved opprettelse av forbindelsen til frankeringssystemet sammenlikner Navigator innstillingene med PostBase. Denne figuren viser, hvordan du kan endre de ulike innstillingene. SW Version

13 Frankering 6 Frankering Navigator viser et skjermbilde som likner på det man ser under. Det finnes følgende muligheter for å starte frankeringsprosessen: Legg forsendelsen i det manuelle anlegget eller i den automatiske materen. Start etikettutskrift fra PC med knappen [Start Etikett / Mater]. Start stabelbearbeiding fra PC med knappen [Start Etikett / Mater]. Start etikettutskrift på PostBase. Start stabelbearbeiding på PostBase. SW Version

14 Frankering Klikk på knappen [Start Etikett / Mater], for å starte frankeringsprosessen fra PC-en din. (Dette eksempelet viser starten på etikettutskriften.) Menyen «Etikett og automatisk mater åpnes i den nedre delen av arbeidsområdet. Under frankeringen vises følgende bilde. SW Version

15 Frankering Straks frankeringsprosessen er avsluttet, vises arbeidsområdet igjen i menyen «Frankere brev». Frankeringen ble tatt opp i listen over transaksjonene (i vinduet under). SW Version

16 Administrere transaksjoner (kun NavigatorPlus) 7 Administrere transaksjoner (kun NavigatorPlus) Hver gang du frankerer en forsendelse, registrerer NavigatorPlus en transaksjon (også: kontering). Menyfunksjonen «Transaksjon» gir deg en omfattende oversikt over alle forsendelsesaktivitetene, f. eks. på hvilket tidspunkt et bestemt brev ble frankert. Alle transaksjonene lagres i NavigatorPlusdatabasen og står til rådighet for opprettelse av rapporter. 7.1 Oversikt, lete etter og vise transaksjoner Menyen «Administrere transaksjoner» åpnes i arbeidsområdet. SW Version

17 Administrere transaksjoner (kun NavigatorPlus) 7.2 Bearbeide transaksjoner I menyen «Administrere transaksjoner» (se kapittel Oversikt, lete etter og vise transaksjoner) velger du den transaksjonen / de transaksjonene som du ønsker å bearbeide og klikker på [Rediger]. Dette bildet for redigering av transaksjonene vises. SW Version

18 Administrere transaksjoner (kun NavigatorPlus) 7.3 Manuell kontering Klikk på [Manuell kontering..] i tilleggsmenyen. NavigatorPlus åpner et vindu for manuell kontering. Oppgi transaksjonsdetaljene her. SW Version

19 Administrere transaksjoner (kun NavigatorPlus) 7.4 Eksportere transaksjoner Klikk på [Eksport] i tilleggsmenyen. NavigatorPlus åpner et vindu for «CSV Export». Fastlegg formateringen og lagringsplassen til eksportfilen. Hvis du ønsker å eksportere data regelmessig, f. eks. for ukentlige eller månedlige rapporter, kan du lagre formater og egenskaper under et profilnavn. Merk: CSV («Comma Separated Values») ier et enkelt format som består av datarekker. Hver datarekke inneholder ulike dataområder, som man trenger for å fastlegge en transaksjon. De enkelte dataene (dato, konto osv.) i en rekke skilles fra hverandre ved et bestemt tegn. I skilletegnområdet fastlegger du dette tegnet. Det beste skilletegnet er som ikke forekommer i filen. Du kan avgjøre om en topptekst skal gis ut (dette kan være nyttig, hvis noen vil se direkte på denne filen senere). Hvis tekstdata eksporteres med mellomrom, må verdiene settes i hermetegn. SW Version

20 Rapporter (kun NavigatorPlus) 8 Rapporter (kun NavigatorPlus) Med NavigatorPlus kan du opprette ulike typer rapporter. Merk: Rapportfunksjonen omfatter kun forsendelser, som du kan frankere med PostBase i PCmodus (Navigator-modus). Det er ikke mulig å importere data til frankering i ettertid. 8.1 Ulike rapporter Konto-rapporter viser deg detaljer angående kontoene, som du har opprettet i NavigatorPlus. Kontolisten inneholder alle kontoene som du har opprettet og eventuelle fastlagte gebyrer. Portobruk-rapporter gir opplysninger angående, for hvilke postprodukter dine postkostnader ble brukt til over et bestemt tidsrom. Disse informasjonene fremstilles både i diagrammer og i tabeller. Bruker-rapporter gir deg en oversikt over alle brukere som er opprettet, viser detaljer angående brukerprofilene og gir informasjoner angående forbruksdataene. Du kan opprette rapporter angående de portokostnadene som er brukt, sortere etter postprodukter, vektklasser eller kontoer. Merk: Manuelle konteringer vises ikke i rapportene. SW Version

21 Rapporter (kun NavigatorPlus) 8.2 Opprette rapporter For de fleste rapportene må du oppgi ekstra kriterier, f. eks. rapporttidsrom. Disse detaljene oppgis i området «Valg» og kan variere fra rapoort til rapport. SW Version

22 PostBase-innstillinger og spesialfunksjoner 9 PostBase-innstillinger og spesialfunksjoner Med Navigator kan du foreta utvalgte innstillinger for frankeringssystemet ditt fra PC-en. Merk: Alle disse funksjonene er tilgjengelige i frankeringssystemet PostBase. For ytterligere informasjoner ber vi deg lese PostBase bruksanvisning (Referansehåndbok). Referansehåndboken er for tiden tilgjengelig på engelsk, tysk og fransk. «PostBase meny» vises i arbeidsområdet. TIPS: Du kan sortere PostBase-menyfunksjonene som du selv ønsker. SW Version

23 Tips angående hjelp ved problemer 10 Tips angående hjelp ved problemer Starte / koble til programvare Navigator kan ikke opprette noen forbindelse med PostBase. Tiltak Kontroller om PostBase er slått på. Kontroller om PostBase viser frankeringsmenyen.(se kapittelet Starte / lukke Navigator). SB-kabelen må være riktig tilkoblet. PostBase befinner seg i standby-modus og er ikke lenger koblet til Navigator. Jeg kan ikke gjenopprette forbindelsen, selvom alle kablene er koblet til på korrekt måte og PostBase viser frankeringsmenyen. Tiltak Koble ut PostBase og lukk Navigator. Slå på frankeringssystemet igjen. Straks PostBase viser frankeringssystemet, starter du Navigator. Forbindelsen opprettes nå automatisk. Laste porto Ingen forbindelse til datasenteret / serveren. Tiltak Kontroller forbindelsesinnstillingene i PostBase meny (Behandle tilkobling). Kontroller i menyen Setup (Innstillinger), om de riktige internettdataene ble oppgitt. Kontroller om nettverkskabelen er koblet til riktig. Feltet [Last ned porto] mangler. Tiltak Den aktuelle brukeren har ikke tillatelse til å laste ned. Ta kontakt med administratoren. SW Version

24 Tips angående hjelp ved problemer Frankere Når man prøver å frankere vises en feilmelding Tiltak Månedlige budsjett overskredet. Ta kontakt med administratoren. Maksimalt antall frankeringer per måned er nådd. Ta kontakt med administratoren. Maksimal portoverdi per forsendelse er nådd. Ta kontakt med administratoren. Reklamemotiv og/eller tekstmelding kan ikke innstilles. Tiltak For det innstilte produktet skrives det ut en spesiell post-karakteristikk ved frankeringen. Ved slike frankeringern er kun en/ingen logo / tekst mulig. Se på PostBase-displayet. PostBase skjuler de områdene for reklame / tekst som ikke står til rådighet. Skrive kun ut reklame Utskrift ikke startet. Tiltak Ingen reklame / tekst er innstilt. Innstill minst en reklame / tekst. Reklame / tekst ikke trykket på forventet sted. Tiltak En trykkforskyvning er innstilt. Slå av trykkforskyvningen eller innstill en passende forskyvning. SW Version

25 Tips angående hjelp ved problemer Kun nummerering Nummeret ikke trykket på forventet sted. Tiltak En trykkforskyvning er innstilt. Slå av trykkforskyvningen eller innstill en passende forskyvning. Kun lukke Konvoluttene transporteres men ikke lukket. Tiltak Kontroller om lukkefunksjonen på den automatiske materen er slått på. Se PostBase bruksanvisningen (referansehåndbok). Kontoer Kontoer mangler. Tiltak Når brukerforvaltningen er aktiv, vises kun de kontoene som er frigitt for de aktuelle brukerne. Ta kontakt med administratoren. Kontoene kan ikke bearbeides. Tiltak Når brukere er innrettet, er funksjonene til kontoforvaltningen kun tilgjengelige for administratoren. Ta kontakt med administratoren. Menyfunksjoner Funksjoner mangler. Tiltak Når brukerforvaltningen er aktiv, er noen funksjoner kun tilgjengelige for administratoren. Ta kontakt med administratoren. Enkelte funksjoner har man kun tilgang til med NavigatorPlus. SW Version

26 Tips angående hjelp ved problemer FP-Portal Programvaren kan ikke opprette noen forbindelse til FP-portalen. Tiltak Kontroller om PC-en din er knyttet til internett. Kontroller forbindelsesinnstillingene i PostBase meny (Behandle tilkobling). Kontroller i menyen Setup (Innstillinger), om de riktige internettdataene ble oppgitt. Språk Jeg har endret språket i menyen Setup (Innstillinger). Programmeringsoverflaten viser ennå det språket som var innstilt tidligere. Tiltak Lukk Navigator og start på nytt. Det innstilte språket overtas. Skrive ut Jeg vil skrive en rapport. Det vises en feilmelding. Tiltak Kontroller om skriveren er slått på. Kontroller om den riktige skriveren er innstilt i menyen Setup (Innstillinger). Forvalte brukeren Ingen bruker er tilgjengelig. Tiltak Ved deaktivering av tilgangskontrollen ble alle brukere slettet for alltid. Legg inn ny bruker. SW Version

Vedlegg til bruksanvisningen NOR

Vedlegg til bruksanvisningen NOR Frankeringssystem Vedlegg til bruksanvisningen 2 PostBase Vedlegg til bruksanvisningen Dette bør du vite Dette vedlegget kompletterer bruksanvisningen til frankeringssystemet PostBase. Dette dokumentet

Detaljer

Vedlegg til bruksanvisningen NOR

Vedlegg til bruksanvisningen NOR Frankeringsmaskin Vedlegg til bruksanvisningen 2 PostBase Mini Vedlegg til bruksanvisningen Dette bør du vite Dette vedlegget er et supplement til bruksanvisningen for PostBase Mini-frankeringsmaskinen.

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie)

DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie) Les dette først! DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie) Ditt nye frankeringssystem er designet og produsert slik at du enkelt skal klare installasjonen uten hjelp fra en tekniker. Det er viktig

Detaljer

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0 56K ESP-2 MODEM Håndbok for rask installering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne håndboken er beregnet på brukere av 56K ESP-2 Modem. Det er ikke nødvendig å ha bestemte kunnskaper for å kunne installere

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Vaki Aquaculture Systems Ltd. Akralind 4 IS-201 Kopavogur Island Tlf. + 354-595 3000 Faks. + 354-595 3001 e-post: vaki@vaki.is Internett:www.vaki.is

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Dokumentversjon 2014-1 Tekniske forutsetninger For WordFinder 11 Pro for Mac kreves følgende: Prosessor: Intel

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

Landåstorget Seniornett klubb

Landåstorget Seniornett klubb Landåstorget Seniornett klubb Dokumentasjon for klubbens "sommermøte" onsdag 12 juni. Tema: Foto- / billedbehandling Når man i dag kjøper et fotoapparat får man som regel også med: - minst en CD/DVD plate

Detaljer

Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010

Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010 Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010 Oppstart fra PC: 1. Start maskinen på vanlig måte og logg inn som før på PCen slik du er vant til med det det gamle brukernavn og passord.

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Hjelp for Elektronisk Kvalitetshåndbok 2.1x - Veiledninger Web Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Med EK Web jobber en rett mot databasen og de originale dokumentene. Det betyr at i det øyeblikk et dokument

Detaljer

Installere og bruke Document Distributor 1

Installere og bruke Document Distributor 1 1 består av server- og klientpakker med programvare. Serverpakken må installeres på en datamaskin som kjører Windows NT, Windows 2000 eller Windows XP. Klientpakken kan installeres på en hvilken som helst

Detaljer

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0 SPACEC@M LITE Veiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust SpaceC@m Lite. Du trenger ingen bestemte forhåndskunnskaper for å kunne installere

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden Dette dokumentet inneholder 1. Generell informasjon om Portable CV standarden 2. Import av portable CV hvis du har en WebCruiter-ID fra før. 3. Hvordan du kan benytte din WebCruiter CV-profil til å lage

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR»

Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR» Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR» Oppstart fra PC: 1. Start maskinen på vanlig måte og logg inn som før på ASKIMNET slik du er vant til med det det gamle brukernavn og passord. 2. Gå i nettleseren (Internet

Detaljer

Brother Image Viewer-veiledning for Android

Brother Image Viewer-veiledning for Android Brother Image Viewer-veiledning for Android Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde 17.08.2010 Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge ADCom Data - Molde Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge Gratulerer med valget av skole pc i regi av Møre og Romsdal Fylkeskommune, i denne

Detaljer

Jobbmeny. Avbryt jobb Konfidensiell jobb Holdte jobber Skriv ut buffer Tb.still skriver. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold.

Jobbmeny. Avbryt jobb Konfidensiell jobb Holdte jobber Skriv ut buffer Tb.still skriver. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. er bare tilgjengelig når skriveren er opptatt med å behandle eller skrive ut en jobb, når det vises en skrivermelding eller når skriveren er i Hexades. verdier-modus. Trykk på Meny for å åpne. Velg et

Detaljer

Lablink 2.x brukerveiledning

Lablink 2.x brukerveiledning Lablink 2.x brukerveiledning Innledning Lablink er et program for å motta bestillinger som dine kunder gjør via Netlifes bestillings tjenester. Når en bestilling er gjort av en kunde, vil ordren være tilgjengelig

Detaljer

Installere og bruke Document Distributor

Installere og bruke Document Distributor Hvis du vil se på eller laste ned denne eller andre Lexmark Document Solutionspublikasjoner, kan du klikke her. Installere og bruke Document Distributor Lexmark Document Distributor består av server- og

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Denne brukermanualen vil vise deg hvordan du navigerer i Smart klient programvaren samt gi deg en oversikt over alle funksjonene. Installere Hvis du ikke allerede har Smart klienten

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Versjon 0 NOR Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne brukermanualen: Merknadene forteller deg hvordan du reagerer på situasjoner som kan oppstå,

Detaljer

Gespage Utskrift fra nettsiden

Gespage Utskrift fra nettsiden Gespage Utskrift fra nettsiden Gespage har en web løsning for utskrift av dokumenter. Denne web løsningen kan brukes av de fleste enheter nå i dag. For å bruke web løsningen så skriver du http://152.93.122.7:7180

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 Pålogging 1. Start nettleseren (Internet Explorer) 2. Skriv kontor i URL feltet (alternativt kontor.smikt.local ) for å starte Citrix påloggingen. 3. Hvis

Detaljer

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon OKTOBER 2012 REV 0.3 Oppsett av SuperService Log på SuperService online: https://login.ifmsystems.com/default.aspx Du må ha en bruker fra SuperService

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft PowerPoint 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Finne det du trenger Klikk en

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone ) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner

Detaljer

For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser

For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser Xerox QR Code-appen Hurtigveiledning 702P03999 For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser Bruk QR (Quick Response) Code-appen med følgende applikasjoner: Applikasjoner med skanning/lesing

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 INNHOLD Innhold Relaterte dokumenter...3 Krav til systemet...4 Krav til systemet: Mac OS X...4 Krav til systemet: Windows...4 Installere: Mac OS...5 Legge til filer

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Word 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Kommandoene her vises

Detaljer

Google Cloud Print veiledning

Google Cloud Print veiledning Google Cloud Print veiledning Informasjon om Google Cloud Print Skrive ut med Google Cloud Print Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Side 1 av 13 1 Innholdsfortegnelse Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Dokumenthistorikk...3

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios)

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned Brother

Detaljer

Skann til RightFax. Versjon 2,0. Administratorhåndbok

Skann til RightFax. Versjon 2,0. Administratorhåndbok Skann til RightFax Versjon 2,0 Administratorhåndbok August 2017 www.lexmark.com Innhold 2 Innhold Endringshistorikk... 3 Oversikt... 4 Sjekkliste for distribusjonsklar tilstand...5 Konfigurere programmet...

Detaljer

Brukerhåndbok CabinWeb Bruker

Brukerhåndbok CabinWeb Bruker Brukerhåndbok CabinWeb Bruker Applikasjon: CabinWeb Laget av: Delfi Data AS (www.delfi.no) Versjon 1.11 Dato 06.11.2006 Historie 1.1 Revisjon utgave 1.11 Lagt til Kartmodul Innledning CabinWeb er et system

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger.

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Innholdsfortegnelse: Side 2 Side 3 Side 5 Side 7 Side 9 Side 14 Side 17 : Programforklaring : Installasjon : Registrering

Detaljer

Brukerveiledning gjovard.com

Brukerveiledning gjovard.com Gjø-Vard orienteringslag Brukerveiledning gjovard.com http://gjovard.com/kartarkiv/ Torbjørn Kravdal 31.05.2016 0 INNHOLD 0 Innhold... 1 1 Samtykke for bruk av bilder/film... 2 2 Brukerveiledning for gjovard.com

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om

Detaljer

Bruksanvisning for Diabetesdagboka

Bruksanvisning for Diabetesdagboka Bruksanvisning for Diabetesdagboka Introduksjon Diabetesdagboka er et selvhjelpsverktøy for deg som har diabetes, utviklet av Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST). Diabetesdagboka gir

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Skann til RightFax. Administratorhåndbok

Skann til RightFax. Administratorhåndbok Skann til RightFax Administratorhåndbok November 2016 www.lexmark.com Innhold 2 Innhold Oversikt... 3 Sjekkliste for distribusjonsklar tilstand...4 Konfigurere programmet... 5 Åpne programmets konfigurasjonsside...5

Detaljer

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Denne veiledningen tar deg gjennom stegene for aktivering av SymWriter. Du må oppgi lisensnummeret ditt eller et prøvelisensnummer før du kan kjøre SymWriter.

Detaljer

Brukermanual For app.minmemoria.no

Brukermanual For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no For videomanual: søk etter MinMemoria App på www.youtube.com Velkommen! Memoria er en digital minnebok og en plattform for sosial kommunikasjon mellom familier, helsepersonell

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Installasjonsbeskrivelse for CAB Service Plattform med CABInstall

Installasjonsbeskrivelse for CAB Service Plattform med CABInstall Installasjonsbeskrivelse for CAB Service Plattform med CABInstall INNLEDNING... 2 INSTALLASJON... 3 AVANSERT INSTALLASJON... 10 YTTERLIGERE INFORMASJON... 11 Proxy... 11 Side 1 av 11 Innledning Denne beskrivelsen

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Installasjon/oppgradering...

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

PolyPrint Brukermanual

PolyPrint Brukermanual PolyPrint Brukermanual POLYPRINT er et merkesystem som gjør det mulig å lage ulike varianter av etiketter. Hovedskjerm Forklaring til menyvalg Mulighetene for POLYPRINT er beskrevet under. Etikett redigering.

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ )DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU 3RVWERNV 6NLHQ ΑΒΒ ,QQOHGQLQJ FastPlan er laget for å kunne brukes på PCer med Windows 95/98/2000 og NT operativsystem. FastPlan er tenkt som et verktøy

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Etiming på nærløp. Dersom du får opp vinduet under er filene fra forrige løp flyttet, og du må oppgi hvor systemfilen ligger.

Etiming på nærløp. Dersom du får opp vinduet under er filene fra forrige løp flyttet, og du må oppgi hvor systemfilen ligger. Etiming på nærløp. Generelt På nærløp gjør vi det så enkelt som mulig, men etter løpet skal tidene ut fra tidttakerboksen (MTR) og de løperene som har byttet løype, brikke eller ikke husket å melde seg

Detaljer

Endringer etter omlegging til ny AD

Endringer etter omlegging til ny AD Endringer etter omlegging til ny AD Endringer etter omlegging til ny AD... 1 To nye hjemmeområder... 2 Steg 1: Flytte applikasjonsdatafiler...3 Steg 2: Flytte filene fra dokumentmappen på Z: til H:...

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no.

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no. Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 7 - revidert 29.01.2014 Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer