TIL KURSLEDER. Infopakke til kursledere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TIL KURSLEDER. Infopakke til kursledere"

Transkript

1 Innhold Ansvarsfordeling på forbundskurs Arrangementsprofil for forbundsarrangement Grunnlag og metode Kristen tro integrert forkynnelse Prinsipper for ledertrening Forbundets beredskapsplan - sikkerhet Sikkerhetsark Retningslinjer for reising for tillitsvalgte Oppgjørsskjema for tillitsvalgte Mal for rapport og evaluering TIL KURSLEDER

2 Ansvarsfordeling på forbundskurs Kjære kursleder. Takk for at du har sagt ja til oppgaven! Her kommer nødvendig informasjon om praktiske oppgaver i forbindelse med kurset. Tydelig ansvarsfordeling er med på å sikre god kvalitet på våre kurs. Kursleders oppgaver Kursleder er ansvarlig for å planlegge og gjennomføre kurset. Før kurset Finne kursstab (min. to i stab, se også arrangementsprofil) Finne egnet sted i samarbeid med forbundskontoret Planleggingsmøte med kursstab Sende informasjonsskriv til deltagerne i samarbeid med forbundskontoret. (reiseinfo, betaling, utstyrsliste, svarslip med informasjon om allergier, sykdommer, kontaktinfo til pårørende, info om evt forberedelser / nettbasert modul.) Lage budsjett og utstyrsliste for kurset Kjenne til forbundets beredskapsplan. Bestille mat Hente /skaffe nøkkel Tilrettelegging for deltagere med spesielle behov sammen med forbudskontor Under kurset Lede kurset og staben Minne om Frifondfrister til deltagere og reiseregningsskjemaer til stab Sørge for at deltagere og stab får evaluere kurset. Dele ut kursbevis Sikre kurset: Informere om brannreglement, rømningsveier og lignende (1.hjelpsskrin, trygge aktiviteter, forsvarlig bruk av ild osv) Hjemmeleder for alle forbundskurs kontaktes når det er helt nødvendig: 1. Generalsekretær Per Ove Løkstad på tlf a / p / mob Dersom dere ikke oppnår kontakt med generalsekretær skal dere ringe: Landssjef Anne Sjømæling p / mob Etter kurset Takke kursstab Oppsummere og samle evalueringer fra deltagere og stab og sende dette til Forbundskontoret sammen med en rapport Sende oppdatert og signert sikkerhetsark tilbake til forbundskontoret Sende reiseregninger til forbundskontoret innen en uke. Forbundskontorets oppgaver Før kurset Ha en kontaktperson for oppfølging av arrangementet Finne kursleder Hjelpe kursleder med å finne navn til stab Holde kontakt med kursleder Bekjentgjøre kurset Administrere påmeldinger og betalinger Tilrettelegge for deltagere med spesielle behov (allergi, sykdom med mer) sammen med kursstab Finne egnet sted i samarbeid med kursleder Formidle kursmanualer og lignende til kursstab Sende deltagerliste, sikkerhetsark, kursbevis, og kurslederskriv til kursleder. Søke studiestøtte Stille tilgjengelig tur- og leirutstyr til disposisjon Etter kurset Takke kursleder Følge opp evaluering og rapport Gjøre opp økonomien Rapportere studiestøtte Arkivere dokumentasjon til stønader Arrangementer på Nordtangen Kursleder Før kurset Nøkler og infoark hentes på kontoret Liste over mat på lager på Nordtangen er på Forbundskontoret Etter avtale med forbundskontoret kan kjøkkenhjelp leies inn (se eget skriv) Matbestilling: Rimi på Gran sender regning til kontoret, og kan kjøre ut mat etter avtale Under kurset Følge opp kjøkkenhjelp (se eget skriv) Sørge for at rydding og vasking skjer etter avtale Holde bommen låst Etter kurset Kvitteringer/kassalapp for mat som er kjøpt på regning hos Rimi, må sendes til Forbundskontoret. Sende beskjed til Forbundskontoret om hvilken mat som er lagt i (kjeller)lageret eller brukt herfra, slik at matlista er oppdatert. Nøkkel til kjellerlageret henger på kontoret på Nordtangen. Forbundskontor Før arrangementet Sende informasjon om kjøkkenhjelp, mat på lager og annet. Vurdere om det skal brukes kjøkkenhjelp og evt gjøre avtale med disse

3 Arrangementsprofil for forbundsarrangement I vår formålsparagraf slår vi fast at vi ønsker å gi våre medlemmer et møte med kristen tro, og bidra til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdi. Vi ønsker å ta på alvor at alle er skapt som hele mennesker, og det skal synes i arbeidet vårt og i verdiene vi formidler. Dette skal gjenspeiles i våre kurs og arrangementer. For å sikre at KFUK-KFUM-speidernes egenart ivaretas på våre arrangementer bør det tas hensyn til: Forbundets kristne- og ideologiske fokus Speider- og KFUK-KFUM bevegelsens verdigrunnlag (herunder medlemskap i WAGGGS, WOSM, KFUK og KFUM) Utstrakt bruk av utendørs aktiviteter og utendørs metodikk Bevisst kjønnsbalanse i staber, også i funksjons- og oppgavefordelig Bevisst bruk av språk og eksempler med tanke på respekt, likeverd og likestilling, også i underholdning. Informasjon og kommunikasjon om arrangementet skal være bevisst med tanke på: Målgruppe og språkbruk Bruk av logo og visuell profil, som er viktige elementer for å fremstå enhetlig og profesjonelt Kvaliteten og motivvalget på bildene som brukes i markedsføringen Informasjons- og markedsføringsavdelingen på forbundskontoret må gjerne rådspørres. Lederomsorg. Det er viktig at våre frivillige opplever at forbundet setter pris på den innsatsen de gjør. Det må legges til rette for at også arrangører/ stabsmedlemmer skal ha et positivt utbytte av innsatsen de legger ned. Vi skal ikke slite ut lederne våre. Når ledere er deltakere på arrangementer kan dette konkret gjøres ved å lære navnene og gi oppmerksomhet som velkomstkort, god mat, kaffe på sengen. Bevisst bruk av speidermetoden Learning by doing Tradisjoner og seremonier, eksempelvis flaggheis, ord for dagen, leirbål, guides and scouts own og lignende. Patruljesystem Ansvar og utfordringer etter evne. Miljøvennlighet Tilrettelegging for speidere med spesielle behov Se også dokumentet grunnlag og metode. Forbundets grunnregler 5 ARBEIDSMÅTER Norges KFUK-KFUM-speidere vil virkeliggjøre sitt mål gjennom et utviklende speiderprogram som gir ansvar og medbestemmelse, individuell trening og samarbeid med andre ved bruk av patruljesystemet, ved læring gjennom aktivitet og opplevelse og ved hjelp av speiderløfte og speiderlov ved virksomhet der det legges vekt på forkynnelse og kristent fellesskap, mellommenneskelig forståelse, friluftsliv, praktisk og fysisk trening gjennom ledere som med sine liv uttrykker kristen tro og kristne verdier

4 Grunnlag og metode for program og ledertrening i Norges KFUK-KFUM-speidere Gjennom grunnlag og metoder ønsker vi å gi våre medlemmer et møte med kristen tro, og bidra til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdi. Vi ønsker å ta på alvor at alle er skapt som hele mennesker, og det skal synes i arbeidet vårt og i verdiene vi formidler. Formidling av kristen tro er gjennomgripende for alt vi gjør. I tillegg til det som er gjennomgripende, har vi delt inn grunnlag og metoder i fire. Fellesskap Speiderne knytter vennskap i små patruljer, og er en del av et større fellesskap lokalt og nasjonalt. Internasjonalt er vi tilknyttet fire av verdens største barne- og ungdomsorganisasjoner: YWCA, YMCA, WAGGGS og WOSM. Som speidere opplever vi at speiderlov, speiderløfte, speiderdrakt og tradisjoner gir identitet og tilhørighet. Friluftsliv Naturen er en arena for lek, læring og samarbeid. Gjennom utendørsaktiviteter og opplevelser lærer vi å bli kjent med og sette pris på naturen. Friluftsliv er viktig for å lære om vårt felles forvalteransvar for skaperverket og for å utvikle evne til å mestre utfordringer. Utfordringene vokser med alderen, fra det enkle friluftslivet i nærområdet til breturer og bestigning av høye topper. Samfunnsengasjement KFUK-KFUM-speiderne ønsker å frivillig gjøre noe for andre, både lokalt og globalt, og å delta aktivt for å påvirke samfunnet vi lever i. Samfunnsengasjement er viktig for å bevisstgjøre ansvaret vi har for andre mennesker, og for å synliggjøre verdigrunnlaget vårt. Personlig utvikling Vi bruker patruljesystemet, veiledning og learning by doing som metoder i speiderarbeidet. Gradvis større utfordringer og tilpasset ansvar gir utvikling for hele mennesket ut fra den enkeltes forutsetninger.

5 Kristen tro integrert forkynnelse KFUK-KFUM-speiderarbeidet skal fremme kristen tro, gi kjennskap til den treenige Gud og gi hjelp til livstolkning og livsmestring. Forkynnelse er formidling av kristen tro til hele mennesket. Som i all annen speiding er det viktig at speiderne får delta aktivt, oppleve gjennom alle sanser og gjøre erfaringer knyttet til eget liv. Forkynnelse i KFUK-KFUM-speiderne er mer enn å holde andakt ved bare å snakke om kristen tro. Gjennom samtaler og speideraktiviteter ledet av kristne forbilder formidler vi holdninger, verdier, troserfaringer og respekt for skaperverket. Gjennom aktiv bruk av bibelfortellinger, sanger og bønner i speiderarbeidet gir vi kjennskap til kristen tro. Speiderne deltar også aktivt i gudstjenester med dåp og nattverd og i de kirkelige høytider. Speiderne blir kjent med kirkerommet og bruk av kristne symboler (for eksempel lystenning). I fellesskapet får de et religiøst språk til hjelp i livets sorger og gleder. Integrert forkynnelse Integrert forkynnelse innebærer at kristen tro trekkes inn i all speideraktivitet. Når ting griper inn i hverandre, blir summen større enn delene hver for seg. Forkynnelse og andakter er derfor ikke noe som kommer i tillegg til programmet vårt, men er med i alle programområdene. Det er i hovedsak to innfallsvinkler til denne måten å jobbe på: Fra aktivitet til tema I den første måten velger en aktiviteten først, og finner et tema fra kristen tro som passer til den valgte aktiviteten. Eks: Tema for møtet er mat i friluftsliv. Temaet gir mulighet for å trekke inn ulike kristne emner. Måltidsfellesskapet hos de første kristne, lage bordbønn, Jesus metter 5000 (Joh. 6,1-15), disiplene kaster garnet på andre siden av båten (Joh. 21,1-14), manna fra himmelen, Sareptas krukke (1.Kong. 17), påskemåltidet. Fra tema til aktivitet Den andre måten er å finne et tema fra kristen tro som en ønsker å formidle, og så lage aktiviteten utifra det. Eks: Tema for møtet er bibelfortellingen om mennene som ble firt ned bymuren med et rep. (Josva 2) For å formidle bibelfortellingen velger man rapellering som en av aktivitetene.

6 Prinsipper for ledertrening TIL KURSLEDER Dette dokumentet definerer hva vi mener med begrepene ledelse og ledertrening i KFUK-KFUM-speiderne. Det benyttes som grunnlag for opplæring i ledelse gjennom ledertreningen. Dokumentet skal være kjent av alle forbundets ledere, og skal ha et spesielt fokus i opplæringen av ledertrenere. Formålsparagrafen Ledelse i KFUK-KFUM-speiderne utøves i samsvar med vår formålsparagraf: Norges KFUK-KFUM-speideres mål er å fremme og drive et speiderarbeid for å hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro og oppdra dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdi. Grunnlag og metoder KFUK-KFUM-speidere utøver ledelse ved å bruke speidermetoden, slik det fremkommer i dokumentet Grunnlag og metoder i Norges KFUK-KFUM-speidere. Dette innebærer blant annet bruk av patruljesystemet, friluftsliv og learning by doing. Definisjoner LEDELSE Ledelse i KFUK-KFUM-speiderne er å stimulere til utvikling og måloppnåelse gjennom motivering, samarbeid og veiledning. Ledelse utøves av de som har lederfunksjoner. LEDERFUNKSJON En lederfunksjon er et definert arbeidsområde med tilhørende oppgaver og ansvar. Eksempler på lederfunksjoner er patruljefører, enhetsleder og landsstyremedlem. LEDERTRENING Begrepet ledertrening benyttes vanligvis om spesifikk opplæring for personer som har lederansvar. Samtidig mener vi at all speideraktivitet er ledertrening, fordi speiding gir alle medlemmer opplæring i ledelse. Kristen ledelse Vi ser på ledelse som en kristen tjeneste. Dette betyr at vi med Guds hjelp og med Jesus som forbilde møter mennesker som likeverdige, viser evne til tilgivelse, utfordrer, og har kjærlighet til våre medmennesker. For at speiderne skal ledes til kristen tro, må lederne formidle kunnskap om kristen tro, og søke å være et forbilde. Alle med lederoppgaver skal legge til rette for at medlemmene skal få utvikle sin kristne tro. Vi er alle mennesker som er skapt i Guds bilde, med unike evner og muligheter. Hver leder skal ha rom til å fylle sin lederfunksjon med hvem hun eller han er. Ledererklæring For å sikre kristent lederskap i organisasjonen, ønsker vi at våre ledere skal skrive under på en ledererklæring. Jeg kjenner Norges KFUK-KFUM-speideres grunnregler og vil som leder arbeide i samsvar med disse. Jeg tror på Jesus Kristus, min Herre og Frelser, og ser på min lederoppgave som en kristen tjeneste. I tro på Guds hjelp vil jeg søke å lede mine speidere til en kristen tro og hjelpe dem til å leve etter sitt løfte. Voksne som ikke ønsker å skrive under på ledererklæringen er velkomne til å ha lederfunksjoner i vårt forbund som ikke krever ledererklæring. Alle medlemmer som fyller 17 år skal få tilbud om ledersamtale. Ledersamtalen tilbys alle uavhengig om de ønsker å skrive under på ledererklæringen eller ikke, og skal blant annet komme inn på ordlyden i ledererklæringen og hva denne betyr for den enkelte. Nye ledere som er over 17 skal også få tilbud om ledersamtale. Ledelse Ledelse består av mange elementer, og i forbundet finnes mange ulike lederfunksjoner. Disse utgjør til sammen en helhet som skal bidra til utvikling av hele mennesket. På den måten er vi med på å oppnå forbundets mål. Demokratisk ledelse KFUK-KFUM-speiderne har en demokratisk ledelsesform som innebærer å støtte og motivere andre i sin utvikling og i sin evne til å ta beslutninger. Vi mener at samarbeid, oppmuntring og gode spørsmål er mer utviklende enn ferdige løsninger og fasitsvar.

7 Situasjonsbestemt ledelse KFUK-KFUM-speiderledere benytter situasjonsbestemt ledelse. Dette innebærer at lederen tilpasser graden av støtte og styring ut fra situasjonen og hvem hun eller han er leder for. Internasjonalt perspektiv KFUK-KFUM-speiderne er medlemmer av fire verdensomspennende organisasjoner og har mange ulike samarbeidspartnere. Vår ledertrening blir til i et samspill med organisasjonene vi samarbeider med, der vi kan bidra med og hente ideer fra hverandre. Denne erfaringsutvekslingen bidrar til å heve kvaliteten på vår ledertrening. Lederes oppgaver Det er mange ulike roller ledere skal og kan fylle. Gjennom ledere som utfyller hverandre ønsker vi at våre lederfellesskap skal ta hånd om følgende lederoppgaver: Ledere tydeliggjør, kommuniserer og følger opp målene i forbundets formålsparagraf. Ledere legger til rette for gode relasjoner mellom medlemmene, og lederen samarbeider med andre. Dette handler om å møte mennesker som likeverdige, skape trivsel, gi rom for forskjeller, inkludere alle og gjøre andre bedre. Ledere motiverer gjennom å skape engasjement og gi ros. Ledere formidler kunnskap. Ledere tar ansvar. Dette betyr å ta initiativ og beslutninger når det trengs. Ledere skaper trygghet og forutsigbarhet. Dette betyr å være en god rollemodell, sette grenser, stille krav, informere alle parter og sørge for sikkerhet. Ledere gir ansvar og oppfølging. Dette betyr å utfordre andre, delegere oppgaver og bistå med planlegging og nødvendige ressurser. Ledere tar vare på og videreutvikler vår identitet som KFUK-KFUM-speidere. Ledere peker på Jesus og viser vei til kristen vekst. Dette betyr å formidle Guds kjærlighet gjennom ord, liv og lederskap slik at medlemmene får hjelp til å vokse i egen tro. Ledere har det gøy! Ledertrening i KFUK-KFUM-speiderne Mål for ledertreningen For KFUK-KFUM-speiderne er målet med ledertreningen at speiderarbeidet som drives skal være godt forankret i forbundets ideologi, grunnlag og metoder, og at formålsparagrafen er det tydelige målet. Ledertreningen skal gi forbundet kvalitetssikring i metodebruk i speiderarbeidet. I det ligger konsekvent bruk av speidermetoden, kristen forankring og trygge fellesskap. Ledertreningen skal gi den enkelte kompetanse og verdier i tråd med formålsparagrafen og en opplevelse av at speiderarbeidet gir mening, utvikling og et godt fellesskap. For den enkelte speider/leder er målet med ledertreningen at den enkelte skal få utvikle seg som et helt menneske. Ledertreningen skal gi den enkelte tilpassede utfordringer og muligheter for refleksjon, moro gjennom samhandling med andre, og kompetanse til de oppgaver man tar på seg. KFUK-KFUM-speiderne mener at dersom disse målene oppfylles vil våre ledere i tillegg ta med seg verdifull kompetanse og engasjement til andre arenaer og dermed være til nytte for samfunnet for øvrig. Arenaer for ledertrening Ledertrening i KFUK-KFUM-speiderne skjer på flere arenaer, både ad-hoc og innenfor formelle rammer: fra 7. klasse og oppover skjer en del av ledertreningen gjennom kurs en-til-en den enkelte patruljefører/leder får spesiell oppfølging gjennom samtale med en annen leder en-til-flere en leder driver spesiell opplæring mot en gruppe innenfor et avgrenset tema, for eksempel i en ledersamling små fellesskap ledertrening skjer gjennom erfaringsutveksling, for eksempel i førerpatruljen, lederfellesskapet i gruppa eller kretsen eller mellom nabogrupper store fellesskap ledertrening skjer gjennom deltakelse i internasjonale arrangementer og kontakter spesielle tiltak mot spesifikke målgrupper som varierer med forbundets satsningsområder og behovene blant medlemmer og ledere

8 Forbundets beredskapsplan - sikkerhet Vedtatt av landsstyret arkiv 111 Revidert plan vedtatt av landsstyret Denne planen skal være godt kjent av alle som arrangerer leirer, turer og møter i Norges KFUK-KFUM-speidere. Ved utenlandsreiser gjelder egne regler, ta kontakt med forbundskontoret. Alle bør i tillegg kjenne til og ha tilgjengelig Ressurshefte for sikkerhet i friluftsliv som kommer i nyrevidert utgave i løpet av Det finnes også en beredskapsplan for seksuelle krenkelser. 1. Uteleder Ta ledelsen det er ditt ansvar. Opptre rolig og bestemt. Organiser arbeidet og fordel oppgavene. Gi direkte, enkle og entydige ordrer. Husk å lade og å sette på mobilen ved start av arrangementet vær tilgjengelig! Dersom patruljefører er turleder, må vedkommende vite hvem som er ansvarlig hjemmeleder over 18 år, og ringe dit for veiledning. Patruljer på tur skal alltid ha en ansvarlig leder over 18 år som skal være tilgjengelig 24 timer i døgnet, dette kan være en egnet forelder. Ved patruljeturer er patruljefører uteleder. Selv om det på en leir eller tur er med en leder over 18 år, bør foreldre og andre i tillegg kunne ringe en hjemmeleder (over 18 år) med kjent skriftlig kontakt-informasjon før leiren/turen starter. Få oversikt over situasjonen. Bedøm raskt behovet for hjelp og sikre skadestedet. Ikke still deg til rådighet for pressen, med mindre politi og kretsleder/generalsekretær gir klarsignal. Vi skal IKKE offentliggjøre navn på forulykkede. Henvis alltid pressen til kretsleder/generalsekretær, og skjerm lederne og deltakerne. Ring speidernes varslingstelefon Varsle alltid hjemmeleder og kretsleder. Ved leteaksjon noen er savnet Hvor ble personene sist sett, gå raskt igjennom dette med alle deltakerne. Forsøk å avgrense området. Er situasjonen uoversiktlig eller kritisk, ring 112 straks! La minst èn leder bli igjen med de yngste speiderne. Disse holder seg i ro eventuelt på hytta eller leirplassen. Resten av lederne og de eldste speiderne fordeler leteområdene mellom seg, men spis godt med mat før dere begynner å lete! NB! Gå alltid 2 og 2 sammen! Avtal en samling minst hvert 15. minutt. Ikke gå lengre fra hverandre når en leter enn at en sikrer kontakt med den nærmeste gruppen på hver side. Etter 30 minutters leting skal politiet ringes på tlf nr 112. Fortsett å lete så lenge dere kan og det er forsvarlig, og så lenge dere får lov av politiet. Overlat ansvaret for leteaksjonen til politiet når de kommer, det er deres ansvar. Bistå politiet og informer dem grundig og systematisk. Ta vare på de andre lederne og deltakerne på turen. Husk at mange speidere i dag har mobiltelefon og ringer raskt til sine foresatte. Lag en plan for varsling av foreldre, dette kan gjerne organiseres av hjemmeleder. Uteleder bør ta færrest mulig telefoner, og ellers være tilgjengelig for samtaler. Forsøk å fullføre programmet, reis ikke hjem straks. Ta vare på eiendeler. Ved brann, snøskred og annen alvorlig ulykke Sikre skadede. Ved brann, snøskred, eksplosjonsfare få de skadede i sikkerhet. Unngå panikk. Sikre de uskadede, og få disse bort fra risikosonen. Få oversikt over situasjonen. Bedøm raskt behovet for hjelp. Sikre skadestedet og bedøm risikoen ved å oppholde deg i området. Opprett skredvakt etter snøskred. Fordel oppgavene. Gi melding, ring: 113 Lege, for øyeblikkelig hjelp. 113 ringer videre til politi og brannvesen om det er nødvendig. Hvem ringer? Husk: navn, adresse, telefonnummer det ringes fra. Hva har hendt? Hvor mange er skadet? Hvor? Angi kartreferanse eller beskrivelse. Få meldingen bekreftet. Sørg for at noen tar seg av de andre deltakerne på turen. Oppsøk redningsmannskapet og informer dem straks de ankommer. Bistå redningsmannskapet så lenge det er behov for det. Ved dødsfall/alvorlig personskade Varsle lege 113 og politi 112. Politi har alltid ansvar for å varsle om dødsfall og alvorlige ulykker til pårørende, det er IKKE din oppgave. Ta hånd om ledere og deltakere på turen. Uteleder ringer speidernes varslingstelefon Henvis alltid presse til kretsleder eller til generalsekretær/ landssjef. Telefon til kretsleder er: 2. Hjemmeleder Ta kontakt med politiet/lokal redningsledelse for å for-

9 visse deg om at politiet har mottatt meldingen fra utelederen. Etter avtale med utelederen, igangsette varsling av foreldrene. Informer kretsleder og avklar hvem som gjør hva videre. I samråd med kretsleder informere pårørende (ikke ved dødsfall, det gjør politi/prest), helsetjeneste, generalsekretær ( ), og eventuelt menighet og skole. Finn et egnet lokale, slik at det kan fungere som et møtested for medlemmene i gruppen og de pårørende. Forsøk å få til enkel bevertning i speiderlokalet. Overlat ansvaret for dette til en annen leder. Sammen med kretsleder: Sørg for et felles møte med informasjon i et egnet lokale før turen avsluttes. Sørg for å avtale nytt møtetidspunkt i egnet lokale for gruppen og de pårørende. Sørg for at helsetjenesten og presten tilbyr alle en samtale eller oppfølging. Lederne på turen og nærmeste pårørende skal alltid ha en slik samtale før de går hjem. Sørg for at helsetjenesten fortsetter oppfølgingen. Sørg for at de pårørende skjermes fra presse. 3. Kretsleder Informer forbundet ved generalsekretæren Kretsleder/visekretsleder skal ha vikarberedskap i ferier eller i situasjoner der de er utilgjengelige av andre grunner. Kretsleder eller en annen kompetent person sørger for at to personer reiser til skadestedet så raskt som mulig. Deres oppgave er å: Hjelpe lederne og deltakerne på turen. Bistå politiet. Informere kretsleder og hjemmeleder. Se til at pårørende på åstedet får oppfølging av politi, helsepersonell og prest. Kanalisere journalister og presse til generalsekretær ( ) Hjelp hjemmeleder med hans oppgaver. Sammen med en person reiser til speiderlokalet for å hjelpe til med arbeidet der. Sørge for at det alltid er 2 personer som reiser/jobber sammen. Uttale seg til pressen etter samråd med generalsekretær. Orientere pressen om hvor og når de kan få informasjon. Innkall evt. til en pressekonferanse og lag pressemelding. Presseberedskap: Be om å få lese gjennom intervjuet, be om å få ringe tilbake for å vinne tid, oppgi aldri navn annet enn ditt eget, si noe om opplæringen av speiderne i sikkerhetsberedskap. Kretsleder er ansvarlig for at kretsen ved kretsarrangementer har en fungerende beredskapsplan lik denne. 4. Generalsekretæren Assistere kretsleder og forsikre seg om at kretsleder er orientert om oppstått hendelse. Ved alvorlige hendelser kan det være naturlig at generalsekretær bistår kretsen enten på skadested eller i lokalmiljøet. Bidra til at tilstrekkelige og riktige opplysninger om forbundet kommer fram til politiet, pårørende og medier. Landssjef og generalsekretær vurderer tilstedeværelse ved alvorlig personskade/dødsfall. Kun generalsekretær og landssjef uttaler seg på vegne av hele forbundet. Generalsekretær holder landsstyret ved Landssjefen løpende orientert.

10 Sikkerhetsark Arket fylles ut før eller ved kursstart. Brann og rømningsplan gjennomgås, møtested ved brann avtales. Denne oppbevares sammen med beredskapsplan under kurset. Hjemmeleder: Generalsekretær Per Ove Løkstad (a /p /m ). Hvis generalsekretær er utilgjengelig: landssjef Anne Sjømæling (p /m ). Deltakers navn Allergier eller annet vi bør vite Nærmeste pårørende (navn og kontaktinfo under kurset) Romplassering: Stab

11 Retningslinjer for reising for tillitsvalgte 1. DEFINISJONER 1.1 REISEGODTGJØRELSE Reiser i forbindelse med oppdrag for landsstyret eller landsting. Reiser ved møter i arbeidsgrupper, komiteer, representasjon o.l. Det gis full dekning for billigste reisemåte. Skjema som skal brukes: Reiseregning for tillitsvalgte 1.2 REISEFORDELING Deltakerens samlede reisekostnader fordeles likt på hver enkelt. Nyttes ved landsting og kan vedtas for enkelte sentrale samlinger og kurs. Skjema som skal brukes: Skjema for reisefordeling. 2 BESTEMMELSER 2.1 REISEMÅTE Reisen skal foretas på billigste reisemåte for forbundet. Andre reisemåter kan nyttes når reisen ellers vil ta lang tid eller virke urimelig belastende. Dette skal avklares med komiteleder eller kontaktperson på forbundskontoret. Forbundet dekker reise t/r fra bosted til møtested, annet må avtales med fagsekretær. Dyre reiser kan ved enkle grep bli billigere reiser Bestille reise i god tid Dette reduserer kostnadene på flyreiser betydelig. NSB har et visst antall grønne seter på de fleste avganger og jo tidligere man bestiller, desto større er muligheten for billig reise (dette er muligens under endring). Flybilletter på nettet Dette reduserer reiseutgiftene. Man kan enten selv bestille og reiseutgifter belastes privat kredittkort, eller man kan be forbundskontoret bestille og den elektroniske billetten sendes pr e-post fra flyselskap til den reisende. NB: Kopi av den elektroniske billetten må sendes forbundskontoret som bilag til reiseregning. Dette gjelder også når billetten er bestilt av forbundet. Ekspressbusser og tog Ved å ha kundekort, får man reiseutgiftene ned. Bussrutenettet er godt utbygd og ofte billigere enn tog. Reise tur/retur Gardermoen Tre aktuelle reisemåter: Regiontog. Disse går to ganger i timen og bruker 26/38 min på turen. Pris kr 86,-. Billettkjøp i NSB-automat v/nedgang, i skranke eller om bord i toget. Flybuss. Går tre ganger i timen. Reisetid ca 50 min, stoppested flere steder i Oslo sentrum. Pris ca kr 130,- Rabatt på kjøp av t/r-billett (kan brukes over tid). Det går også flybusser til ulike bestemmelsessted i Oslo-regionen (studenter 1/2 pris). Flytog. Avgang hver 10 min. Reisetid ca 20 min. Pris kr 160,- (studenter 1/2 pris) Flytoget benyttes kun om man har veldig dårlig tid! Privat bil Bruk av privat bil kan brukes når andre reisemuligheter er lite hensiktsmessige eller når flere kan kjøre sammen og på den måten spare reiseutgifter. Bruk av privatbil skal avklares med komiteleder eller fagsekretær på forbundskontoret. Bruk av egen bil dekkes med 50% av gjeldende statens satser. Dette gjelder også for passasjerer, tilhenger osv. Bomavgift, parkeringsutgifter o.l. dekkes i sin helhet. Bruk av drosje skal avklares med komiteleder eller fagsekretær på forbundskontoret 2.2 MATUTGIFTER Varer reisen over tid og det ikke serveres mat, kan rimelig bespisning dekkes etter regning. 2.3 OVERNATTING Overnatting i forbindelse med reise skal skje på billigst mulig måte. Er man på speider-arrangement, overnatter man sammen med lederne eller kursdeltakere. På reiser kan overnatting gjerne skje hos ledere eller hos kjente. Finnes ingen annen mulighet, velges et rimelig hotell/ pensjonat. 2.4 VALGTE VERV For personer som velges til et verv, f. eks i landsstyret eller i RR-nemnda, dekkes reiser fra og med første ordinære møte etter at tinget er avholdt og ut valgperioden. 2.5 REPRESENTASJON Det er komiteleder, ev. i samarbeid med forbundskontoret, som avgjør om noen skal representere, delta på kurs el. i kraft av å være komitemedlem. Budsjettet for komiteen vil avgjøre om dette betales av forbundet.

12 2.5 ANDRE UTGIFTER Eventuelle andre utlegg som har vært nødvendige i forbindelse med reisen, dekkes etter regning. 3 ADMINISTRATIVE FORHOLD 3.1 BILLETTBESTILLING Billettbestilling kan gjøres direkte av den enkelte, eller av forbundskontoret. Jo tidligere man gir beskjed om en reise, desto rimeligere blir billetten. 3.2 FORSKUDD Hvis det er behov for reiseforskudd, meldes dette til kontaktperson ved forbundskontoret tidligst mulig. Reiseforskudd blir da sendt i god tid før reisen. 3.3 OPPGJØR Snarest etter reisen sendes ferdig utfylt skjema med originale kvitteringer til kontoret. Husk å påføre ditt kontonummer og kvittere nederst på arket. Oppgjør kan ventes innen 2 uker. Utlegg, reiseregninger og lignende for året, skal sendes forbundskontoret senest For arrangement senere enn denne dato skal oppgjørsskjema sendes inn umiddelbart. 3.4 RETURNER BILLETTSTAMMER Får man tilsendt flybilletter som er dekket av forbundet, eller betaler disse selv, skal disse følge med oppgjørsskjemaet. Hvis ikke dette gjøres, skal beløpet egentlig innberettes som lønn og kan dermed bli skattepliktig. Se ellers det som står om elektronisk billett. Til slutt: Er man på reise som speider, og spesielt når reisen er betalt av forbundet, er det naturlig at man reiser i speiderskjorte. GOD REISE! Forbundskontoret

13 Oppgjørsskjema for tillitsvalgte Sendes forbundet: postboks 6810, st Olavs plass, 0130 Oslo NAVN KONTONUMMER ADRESSE ARRANGEMENT DATO REISEGODTGJØRELSE (overført fra kjøregodtgj. skjema) spesifikasjon antall sats Konto/prosjekt beløp Fra/Til/Dato/Tid: 1,75 TILHENGER / PASSASJER, ant pass/henger * km 0,75 BOMPENGER, PARKERINGSBILLETTER, vedlagt SUM kjøring ANDRE UTLEGG (bilag vedlegges) spesifikasjon Konto/prosjekt beløp SUM utlegg UTGIFTER FORBUNDET HAR HATT: (reisebilletter/forskudd) Bilag må vedlegges, f.eks. billettstamme) TIL UTBETALING: (kjøring + utlegg - evt forskudd): dato underskrift attestert anvist

14 Mal for rapport og evaluering Kurs: Dato: Sted: Kursleder: Kursstab: Kontaktperson på forbundskontoret: Deltageravgift: Antall deltagere: Resultat kr.: TIL KURSLEDER Evaluering stab Sted Kursramme Forberedelser Gjennomføring og måloppnåelse Moduler inkl. evt. nettmodul/forarbeid Arbeidsmengde Kontakt med forbundskontor Hva bør gjøres annerledes en annen gang Forbedringer / endringer i programøktene Annet Vedlegg Faktisk program (med tidsbruk, temaer med mer) Infoskriv Signert deltagerliste Oppsummering av deltagernes evalueringer Eventuell skade eller uhell Navn, skade, kort beskrivelse av hendelse og håndtering Husk også å skrive skademeldingsskjema.

PRINSIPPER FOR LEDERTRENING

PRINSIPPER FOR LEDERTRENING PRINSIPPER FOR LEDERTRENING Prinsipper for ledertrening_hefte.indd 1 06.04.2009 10:48:49 PRINSIPPER FOR LEDERTRENING Utgitt av Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22

Detaljer

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplanen skal brukes dersom det oppstår en ikke planlagt hendelse som kan kreve hjelp fra

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

SPEIDERIDEEN GRUNNLAG OG METODE I KFUK-KFUM-SPEIDERNE

SPEIDERIDEEN GRUNNLAG OG METODE I KFUK-KFUM-SPEIDERNE SPEIDERIDEEN GRUNNLAG OG METODE I KFUK-KFUM-SPEIDERNE SPEIDERIDEEN grunnlag og metode i KFUK-KFUM-speiderne Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 post@kmspeider.no

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 18.4.2015

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 18.4.2015 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 18.4.2015 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

Trinn 1: Jeg er beredt

Trinn 1: Jeg er beredt Trinn 1: Jeg er beredt Overordnet mål: Deltakerne skal etter endt kurs ha grunnleggende kompetanse, kunnskap og ferdigheter for å kunne planlegge og gjennomføre gode speidermøter- og turer for speidere.

Detaljer

STIFINNERPROGRAM TIDSTURISME. Stifinner. Tidsreisen. I dette heftet fi nner du merkeprogrammet

STIFINNERPROGRAM TIDSTURISME. Stifinner. Tidsreisen. I dette heftet fi nner du merkeprogrammet STIFINNERPROGRAM TIDSTURISME Velkommen som tidsturist med den fantastiske tidsmaskinen! Tidsmaskinen tar oss med på sjørøvertokt, til cowboyer og indianere i det ville vesten, til romerriket og til vikingtiden.

Detaljer

VANDRERPROGRAM. Program for Vandrere

VANDRERPROGRAM. Program for Vandrere VANDRERPROGRAM I dette heftet fi nner du merkeprogrammet for vandrere, beregnet for de som går på skolens 6.-10. trinn. Det er fi re ulike typer merker. Patruljemerkene tar vandrerne sammen i patruljene.

Detaljer

Trinn 2: Treningsprogrammet

Trinn 2: Treningsprogrammet Trinn 2: Treningsprogrammet Overordnet mål: Kursets mål er å gjøre deltakerne i stand til å bruke treningsprogrammet, herunder speidermetoden, veiledning og andre tilgjengelige verktøy og hjelpemidler

Detaljer

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund 102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund Her finner du lovene i kortversjon, der det viktigste for gruppe, krets og forbund er tatt med. I 102.2 finner du grunnregler og lover for Norges

Detaljer

Sak R05/17 Referat møte mars (Hele KS; 5 min; V) Grunnet for kort tid mellom møtene vil referatet godkjennes på neste møte.

Sak R05/17 Referat møte mars (Hele KS; 5 min; V) Grunnet for kort tid mellom møtene vil referatet godkjennes på neste møte. REFERAT På Skype: Forfall: Dag Erling Austvik (leder), Bjørn Erik Hjellset, Roald Amundsen, Martin Olaisen, Andreas E. Bjørndalen, Cecilie F. Bjørnstad (sekretær/fk) og Ksenia Sazonova (sak 25/17 og 27/17)

Detaljer

Veiledning for gjennomføring av ledersamtalen

Veiledning for gjennomføring av ledersamtalen Veiledning for gjennomføring av ledersamtalen 2 Innledning...3 Vanskelige tema...3 Ledersamtalen... 4 Lederærklæringen... 6 Ledererklæringen- to deler... 6 Åpent medlemskaptroende lederskap... 7 NOE OM

Detaljer

Forklaringer til 2. høringsrunde for revisjon av grunnreglene i Norges speiderforbund

Forklaringer til 2. høringsrunde for revisjon av grunnreglene i Norges speiderforbund Arbeidsgruppe Revisjon grunnregler, desember 2015 Forklaringer til 2. høringsrunde for revisjon av grunnreglene i Norges speiderforbund Vi ønsker å takke alle som så langt har kommet med tilbakemeldinger.

Detaljer

PRAKTISK FRILUFTSLIV SPEIDERMETODEN FØRSTEHJELPSTRENING PROGRAMPLANLEGGING SIKKER SPEIDING VEILEDNING SOM METODE

PRAKTISK FRILUFTSLIV SPEIDERMETODEN FØRSTEHJELPSTRENING PROGRAMPLANLEGGING SIKKER SPEIDING VEILEDNING SOM METODE PRAKTISK FRILUFTSLIV Lage bål, koke suppe, sette opp tarp (pressening), holde varmen og ha det gøy. Det er viktig at lederne er trygge i å ha samlinger ute, også når det regner og blåser. Speidermetoden

Detaljer

Programfornyelse 2013-2016. Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere

Programfornyelse 2013-2016. Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere Programfornyelse 2013-2016 Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere Bakgrunn Nytt program ble lansert høsten 2008. KFUK- og KFUMprogram ble til KFUK- KFUM-speidernes program Det er på tide

Detaljer

PRAKTISK FRILUFTSLIV SIKKER SPEIDING FØRSTEHJELPSTRENING SPEIDERMETODEN VEILEDNING SOM METODE PROGRAMPLANLEGGING

PRAKTISK FRILUFTSLIV SIKKER SPEIDING FØRSTEHJELPSTRENING SPEIDERMETODEN VEILEDNING SOM METODE PROGRAMPLANLEGGING PRAKTISK FRILUFTSLIV SIKKER SPEIDING Lage bål, koke suppe, sette opp tarp (pressening), holde varmen og ha det gøy. Det er viktig at lederne er trygge i å ha samlinger ute, også når det regner og blåser.

Detaljer

Retningslinjer for politiattest Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 1. september 2009

Retningslinjer for politiattest Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 1. september 2009 Retningslinjer for politiattest Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 1. september 2009 Innledning... 1 Påbudets omfang... 1 Ansvar... 2 Prosedyre... 3 Hyppighet...4 Rapportering...4 Sanksjoner...4

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Strategiplan 2010-2019

Strategiplan 2010-2019 Strategiplan 2010-2019 Måldokument Visjonen vår Vi er i 2019 en organisasjon som kjennetegnes av unge, engasjerte og inkluderende ledere for stolte og aktive KFUK-KFUM-speidere Fire satsningsområder VEKST

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Oslo 23. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2 Vedr: Samling 1 den 21-23 sep Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Hei Ung:leder! Gratulerer, du er tatt ut til vårt Ung:leder- program,

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon

Speidernes fellesorganisasjon Speidernes fellesorganisasjon Postboks 6910, St Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: 22 99 22 30 Faks: 22 99 22 50 E-post: nsf@speiding.no Retningslinjer for politiattest Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon

Speidernes fellesorganisasjon Speidernes fellesorganisasjon Postboks 6910, St Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: 22 99 22 30 Faks: 22 99 22 50 E-post: nsf@speiding.no Retningslinjer for politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes

Detaljer

Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012

Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012 Informasjon om Ung:leder 2014/15 og første samling GRATULERER! Du har fått plass på Ung:leder programmet,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2015

HANDLINGSPLAN 2011-2015 HANDLINGSPLAN 2011-2015 KORPSETS HOVEDOPPGAVE ER GJENNOM VÅRT SPEIDERARBEID: - Å bevare og vinne korpsets medlemmer for Gud. - Orientere dem om vårt kirkesamfunn. - Føre dem inn i menighetslivet. FSKs

Detaljer

» VISJON 2024, LANGTIDSMÅL OG ARBEIDSPLAN

» VISJON 2024, LANGTIDSMÅL OG ARBEIDSPLAN » VISJON 2024» LANGTIDSMÅL 2015-2024» ARBEIDSPLAN 2017-2018 » VISJON 2024, LANGTIDSMÅL 2015-2024 OG ARBEIDSPLAN 2015-2016 SPEIDERE VIL UT PATRULJEN TAR ANSVAR SPEIDING NÅR FLERE ARBEIDSPLAN 2015 ARBEIDSPLAN

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Retningslinjer vedrørende politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 2. september 2009, sist revidert 19.

Retningslinjer vedrørende politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 2. september 2009, sist revidert 19. Speidernes fellesorganisasjon Telefon: 22 99 15 50 E-post: post@kmspeider.no Telefon: 22 99 22 30 E-post: nsf@speiding.no Retningslinjer vedrørende politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Til alle ledere på MBUs leirer

Til alle ledere på MBUs leirer Til alle ledere på MBUs leirer Takk for at du har sagt ja til å være leder på leir! MBUs visjon er å skape fellesskap hvor barn og unge blir kjent med Jesus og vokser i tro. I dette arbeidet er leirvirksomheten

Detaljer

Fremtidsundersøkelsen. KFUK-KFUM-speiderne 2019

Fremtidsundersøkelsen. KFUK-KFUM-speiderne 2019 Fremtidsundersøkelsen KFUK-KFUM-speiderne 2019 2008 Innhold: Innledning... 3 Sammendrag og tolkning av resultatene... 4 Generelt om KFUK-KFUM-speiding... 5 Verden rundt oss... 9 Arbeidet i speidergruppene...

Detaljer

Påbudets omfang Oppgavene som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold vil variere fra organisasjonsledd til organisasjonsledd.

Påbudets omfang Oppgavene som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold vil variere fra organisasjonsledd til organisasjonsledd. Speidernes fellesorganisasjon Telefon: 22 99 15 50 E-post: post@kmspeider.no Telefon: 22 99 22 30 E-post: nsf@speiding.no Retningslinjer vedrørende politiattest (narkotikaforbrytelse, dopingforbrytelse,

Detaljer

Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Om økonomireglementet I henhold til vedtektenes

Detaljer

Kretslederposten. - September 2008

Kretslederposten. - September 2008 Kretslederposten - September 2008 Kjære kretsleder Vi kan se tilbake på en flott sommer med vellykkede kretsleirer. Rapportene til forbundskontoret tyder på mye bra KFUK-KFUM-speiding og god stemning.

Detaljer

LEDERVEILEDNING. For leirledere i NLM Midt-Norge 1. JANUAR NLM MIDT-NORGE Ole L. Kolstadsvei 2, 7088 Heimdal

LEDERVEILEDNING. For leirledere i NLM Midt-Norge 1. JANUAR NLM MIDT-NORGE Ole L. Kolstadsvei 2, 7088 Heimdal LEDERVEILEDNING For leirledere i NLM Midt-Norge 1. JANUAR 2016 NLM MIDT-NORGE Ole L. Kolstadsvei 2, 7088 Heimdal KJÆRE LEIRLEDER Som leirleder i NLM Midt-Norge har du påtatt deg en viktig oppgave i barne-

Detaljer

LEDERSAMTALEN VEILEDNING TIL GJENNOMFØRING

LEDERSAMTALEN VEILEDNING TIL GJENNOMFØRING LEDERSAMTALEN VEILEDNING TIL GJENNOMFØRING LEDERSAMTALEN veiledning til gjennomføring Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 post@kmspeider.no kmspeider.no KFUK-KFUM-speiderne

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

BØNES SPEIDERGRUPPE NORGES SPEIDERFORBUND

BØNES SPEIDERGRUPPE NORGES SPEIDERFORBUND BØNES SPEIDERGRUPPE NORGES SPEIDERFORBUND VELKOMMEN 2008/2009 VELKOMMEN SOM SPEIDER I BØNES SPEIDERGRUPPE I denne trykksaken vil dere finne en del opplysninger om vårt arbeid samt diverse praktiske detaljer.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE Forord: Hensikten med planen er tosidig: 1. Å sørge for at barns sikkerhet når de ute på turer utenfor barnehagen er tilstrekkelig ivaretatt. 2.

Detaljer

Velkommen som delegat til Roverforum

Velkommen som delegat til Roverforum Velkommen som delegat til Roverforum Roverforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Roverforum? - Et forum hvor unge rovere skal få en mulighet til å ytre sine

Detaljer

VIKTIGE TELEFONNUMMER :

VIKTIGE TELEFONNUMMER : VIKTIGE TELEFONNUMMER : Legevakta i Nesset kommune 71231200/71232333 Legevakta i Fræna kommune 71262003 Politiet i Nesset 71231470 Politiet i Fræna kommune 71266712 112 Politi Ambulanse/AMK (akutt medisinsk

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

LANGTIDSMÅL ARBEIDSPLAN

LANGTIDSMÅL ARBEIDSPLAN LANGTIDSMÅL 2015-2024 ARBEIDSPLAN 2017-2018 Visjon 2024 - Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere I 2024 er Norges speiderforbund den mest attraktive organisasjonen for barn og unge som

Detaljer

FORSLAG TIL STRATEGIPLAN 2007-2010

FORSLAG TIL STRATEGIPLAN 2007-2010 Vestoppland krets av Norges Speiderforbund FORSLAG TIL STRATEGIPLAN 2007-2010 Forslag til strategiplan for kretsen bygger på strategiplan for Norges Speiderforbund Forslag til strategiplan for kretsen

Detaljer

Foreldremøte 11 sep 2013 Norges speiderforbund Agenda > Hvem er vi? > Hva forventer dere og speiderne deres? > Økonomi > Foreldrelaget > Kirken! > Møte med enhetsledere! 2 Kjølberg speidergruppe 3 Kjølberg

Detaljer

Økonomiske retningslinjer

Økonomiske retningslinjer Økonomiske retningslinjer Om de økonomiske retningslinjene 1.1 Økonomiske retningslinjer regulerer økonomistyringen og rutiner ved aktivitet som har direkte økonomisk betydning for organisasjonen. De økonomiske

Detaljer

Hvorfor Mission Adventures?

Hvorfor Mission Adventures? Hvorfor Mission Adventures? - bli bedre kjent med Gud og hverandre - se Jesus forandre mennesker via deg - handle på Guds Ord; ikke bare høre, men også gjøre (Jakob 1,22-25) - få nye utfordringer og oppleve

Detaljer

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Beredskapsplan Oslo Skikrets Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper... 2 1.1 Krise/hendelsescenarier...

Detaljer

Lederveiledning: Planlegging

Lederveiledning: Planlegging Lederveiledning: Planlegging PLANLEGGING Du som leder kan ikke alltid ha full kontroll. Du må være i stand til å tilpasse deg situasjonen og gjøre det beste ut av den. Likevel er det viktig å ha en plan.

Detaljer

Leder i Frikirkens Speiderkorps

Leder i Frikirkens Speiderkorps Leder i Frikirkens Speiderkorps 2 Leder i Frikirkens Speiderkorps Denne utgaven ble trykket i januar 2015. Heftet er også tilgjengelig på våre nettsider fribu.no 3 Innhold Innledning 3 Dette er speiding..

Detaljer

Vestkantsvømmernes bestemmelser for leirer og stevner

Vestkantsvømmernes bestemmelser for leirer og stevner s bestemmelser for leirer og stevner S i s t e r e v i s j o n : 2 0 14-11 - 10 V e r s j o n 1. 0 Innhold Stevnepåmeldinger... 2 Påmelding til stevne etter utgått frist... 2 Leirer og utenbys stevner

Detaljer

Vestkantsvømmernes bestemmelser for leirer og stevner

Vestkantsvømmernes bestemmelser for leirer og stevner Vestkantsvømmernes bestemmelser for leirer og stevner Siste revisjon: 2010-07-02 Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse STEVNEPÅMELDINGER... 2 PÅMELDING TIL STEVNE ETTER UTGÅTT FRIST... 2 LEIRER OG UTENBYS STEVNER

Detaljer

Eurogym Sør Trøndelag Kretstropp

Eurogym Sør Trøndelag Kretstropp Juni, 2015 Eurogym Sør Trøndelag Kretstropp Påmelding: All påmelding skjer via Sør Trøndelags ansvarlige Line Strømøy. - Første påmeldingsfrist fra lagene til STGTK er 28.September. Dette er mye tidligere

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon Vedtekter oppdatert av Representantskapet 7. juni 2015

Speidernes fellesorganisasjon Vedtekter oppdatert av Representantskapet 7. juni 2015 Speidernes fellesorganisasjon Vedtekter oppdatert av Representantskapet 7. juni 2015 VEDTEKTER Speidernes fellesorganisasjon (Spf) er en sammenslutning av selvstendige, norske speiderforbund som ved sammenslutningen

Detaljer

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Kriseberedskapsplan Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper...2 1.1 Krisescenarier...2 1.2 Prinsipper for krisehåndtering...2

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015

Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015 Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015 Velkommen som kurslærer for kurset «Klubbens styrearbeid i praksis»! På dette kurset skal du som kurslærer gi deltakerne en god innsikt

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

VISJON 2024, LANGTIDSMÅL OG ARBEIDSPLAN Visjon Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere.

VISJON 2024, LANGTIDSMÅL OG ARBEIDSPLAN Visjon Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere. VISJON 2024, LANGTIDSMÅL 2015-2024 OG ARBEIDSPLAN 2015-2016 Visjon 2024 - Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere I 2024 er Norges speiderforbund den mest attraktive organisasjonen for

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Det forutsigbare uforutsette. «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen

Det forutsigbare uforutsette. «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen Det forutsigbare uforutsette «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen 1 Utfordringen: ivareta mål for trosopplæringen og samtidig: - bygge en trygg og tillitsfull relasjon til barna som deltar.

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune

Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune ID Nfk.HMS.2.6.32 Versjon 1.03 Gyldig fra 22.10.2014 Forfatter Fylkesrådet Verifisert Godkjent Stig Olsen Side 1 av6 RETNINGSLINJER FOR ANSATTE,

Detaljer

TRO OG TJENE, HJELPE OG LEVE EN VEILEDNING TIL SPEIDERLØFTET

TRO OG TJENE, HJELPE OG LEVE EN VEILEDNING TIL SPEIDERLØFTET TRO OG TJENE, HJELPE OG LEVE EN VEILEDNING TIL SPEIDERLØFTET INNHOLD 3 Innledning 4 Bakgrunn 5 Tro og tjene hjelpe og leve 6 Speiderløftet og tro 7 Hva er tro 9 De vanskelige spørsmålene 10 Trosopplæring

Detaljer

Ledersamling Grimstad 29.november 2012

Ledersamling Grimstad 29.november 2012 Ledersamling Grimstad 29.november 2012 Agenda Velkommen Andakt Middag Aktiviteter Kaffemat Presentasjoner Kuppelbygging med bambus v/grimstad Utenlandsreise med speidergruppe v/lindesnes Kretsinfo Forbundsinfo

Detaljer

Et annerledes døgn i kirka

Et annerledes døgn i kirka Et annerledes døgn i kirka Illustrasjon: Guro Rohde Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen Lys våken, lys, lys våken Her er det fest, vi blir med med en

Detaljer

Velkommen som delegat til Speiderforum

Velkommen som delegat til Speiderforum Velkommen som delegat til Speiderforum Speiderforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Speiderforum? - Et forum hvor unge speidere skal få en mulighet til å

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD Forside Forord 1. Forberedelsesfasen 1.1. Primærkontakt 1.2. Antall barn og voksne 1.3. Faremomenter 1.4. Varsling 1.5. Beredskapstelefon

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Trinn 2: Speiderprogrammet i egen enhet

Trinn 2: Speiderprogrammet i egen enhet Trinn 2: Speiderprogrammet i egen enhet Overordnet mål: Deltakerne skal etter endt kurs være i stand til å bruke metoder, verktøy og hjelpemidler til langtidsplanlegging av speideraktiviteter for egen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge BEREDSKAPSPLAN Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge Målet med denne beredskapsplanen er å forebygge seksuelle overgrep, vold og trakassering mot

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvordan kan jeg møte Gud?

Opplegg til samling. Tema: Hvordan kan jeg møte Gud? Opplegg til samling Tema: Hvordan kan jeg møte Gud? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er

Detaljer

Reisepolicy for KLP. Med endringer mars 2011

Reisepolicy for KLP. Med endringer mars 2011 Reisepolicy for KLP Med endringer mars 2011 1.0 Mål og prinsipper 1.1 Formål. KLPs reisepolicy skal sikre at tjenestereiser blir gjennomført på en kostnadseffektiv, sikker og ellers fornuftig måte. Reiser

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

1.1 Disse retningslinjene gjelder for alle ledd i Grønn Ungdom, med mindre noe annet er fastsatt.

1.1 Disse retningslinjene gjelder for alle ledd i Grønn Ungdom, med mindre noe annet er fastsatt. 1. Generelt 1.1 Disse retningslinjene gjelder for alle ledd i Grønn Ungdom, med mindre noe annet er fastsatt. 1.2 Grønn Ungdoms verdigrunnlag skal ligge til grunn for alle økonomiske vurderinger. De økonomiske

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon

Speidernes fellesorganisasjon Speidernes fellesorganisasjon Postboks 6910, St Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: 22 99 22 30 Faks: 22 99 22 50 E-post: nsf@speiding.no Spørsmål og svar om politiattest 1. SPEIDERGRUPPAS PLIKTER Hva er speidergruppene

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende:

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: Nyhetsbrev - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Kjempemulighet: Opplev Liberia i to måneder Speiderkalenderen

Detaljer

Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola

Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola SKOGVOKTERINFO NR 2/08 Vårsamling 2008 Nå er det kun kort tid til vårsamlingen. Som

Detaljer

Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan

Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan Retningslinjer for foreldre/foresatt Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem, men er du med følger du våre regler. Engasjer deg, men husk at det

Detaljer

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE GRUNNREGLER FOR SØNDAGSSKOLEN NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 SØNDAGSSKOLEN NORGE SØNDAGSSKOLEN NORGE er en sammenslutning av innmeldte søndagsskoler og barnegrupper.

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

Innhold. Hvem er Gud?

Innhold. Hvem er Gud? Konfirmasjon i kirka? Kanskje har dere allerede snakket om dette hjemme etter at dere fikk Den Norske Kirkes informasjonsbrosjyre; Konfirmant 2016 i posten. Den er ment til informasjon, og som et utgangspunkt

Detaljer

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror!

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! Hva er kurstilskudd? Kurstilskudd er en støtteordning der du kan søke timestøtte til opplæring via "kurs", dette vil si at om teatergruppen din setter opp

Detaljer

Påmelding til kretsleir Ænes 2015

Påmelding til kretsleir Ænes 2015 Påmelding til kretsleir Ænes 2015 Påmeldingsfrist: 1. mai For å fullføre påmeldingen må du ha oversikt over - Alle personer som skal meldes på. - Hvilken type deltaker den enkelte skal være; småspeider,

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 I MØTE MED NAV Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 Innholdsfortegnelse Forord s. 2 Hva er Nav? S. 3 Når kan Nav være til hjelp? S. 3 Før, i og etter møte s. 5 Klage s. 8 Generelle tips s. 9 Kilder

Detaljer

KALENDER- SALG 2012. Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering

KALENDER- SALG 2012. Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering KALENDER- SALG 2012 Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering ved kalendersalget 1 Innhold Hilsen fra generalsekretær 3 Om kalenderheftet 4 Salgstips for speiderkalenderen

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING

8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING 8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING Generelt og historie. Diskusjonen om et større fellesskap mellom speiderforbundene i Norge har, i forskjellige former pågått fra midten av 1970 årene. Dette førte den gang

Detaljer

Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009

Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009 Tilstede: Anne Sjømæling, landssjef Thorbjørn Geirbo, viselandssjef Styremedlemmer: Snefrid S Aateigen, Solvor Nygård,

Detaljer

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU).

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). I trygge hender En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). 1 I trygge hender Kjempeflott at du har sagt ja til å være leder i Frelsesarmeens barn og unge! FAbU er helt

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

Merke: Patruljeliv. Møte: Symboler. TID Der tid ikke er angitt, fordel selv ut ifra møtelengde, evner og interesser.

Merke: Patruljeliv. Møte: Symboler. TID Der tid ikke er angitt, fordel selv ut ifra møtelengde, evner og interesser. Merke: Patruljeliv Møte: Symboler Utstyr og materiell som står i rød kursiv følger ikke med i boksen. Dette møtet dekker to obligatoriske emner: Patruljesærpreg og Speiderkjennskap. DELER Dette er forslag

Detaljer

TRAVEL elektronisk reiseregningsprogram

TRAVEL elektronisk reiseregningsprogram TRAVEL elektronisk reiseregningsprogram Fra og med 01.01.2012 går Scan Tech over til elektroniske reiseregninger. Dette er gjort for å kvalitetssikre våre reiseregninger og i tillegg spare den ansatte

Detaljer