Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell"

Transkript

1 Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell Formålet med denne informasjonen er å gi kunnskap om retningslinjene for pasientreiser i Oslo og Akershus, samt å rettlede helsepersonell i forhold til vanlige spørsmål om temaet. Gjeldende fra

2 Rett bruk av pasientreiser sikrer at de som virkelig trenger det får et bedre tilbud 1. Hvem betaler for pasientreiser? Pasientrettigheter 3 3. Hva dekkes ikke? 3 4. Refusjon av reiseutgifter Rekvirering av pasientreiser Flybestilling 5 7. Rekvisisjonspraksis, hvem skal rekvirere? 6 8. Rekvisisjonsrett Egenandel Unntak fra å betale egenandel Ledsager Transport til/fra behandling Nærmeste sted Alenebil (bil alene) Privat bil Ønske om fast sjåfør Øyeblikkelig transportbehov Transportører som har avtale med Oslo universitetssykehus HF skal benyttes Spesielle behov/merknader Helseekspressen Samkjøring Ventetid Utkjøringstider fra sykehus Fritt sykehusvalg Rehabilitering Bagasje ved langtidsopphold Pasientreisekontoret i Oslo og Akershus Telefon Melding av avvik Informasjonsplikt Feil bruk av pasientreiser Spørsmål rundt retningslinjer Vedlegg: Avviksskjema for pasientreiser 2

3 1. Hvem betaler for pasientreiser? I 2004 ble ansvaret for pasientreiser overført fra folketrygden til de regionale helseforetakene på bakgrunn av vedtak i Stortinget. Helse Sør-Øst RHF har videre delegert ansvaret for pasientreiser i Oslo og Akershus til Oslo universitetssykehus HF (tidligere Ullevål). Det betyr at Oslo universitetssykehus HF betaler for alle pasientreiser til og fra behandling for innbyggere i Oslo og Akershus. Det finnes noen unntak (se punkt 3: Hva dekkes ikke). Pasienter som ordner reisen selv kan sende inn sitt krav om refusjon av utgifter til Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS. For veiledning og skjema, se våre nettsider: 2. Pasientrettigheter Reiseutgifter i forbindelse med behandling dekkes for billigste transportmiddel til/fra sykehus, lege eller annen godkjent behandler. Som hovedregel skal rutegående transport benyttes. Når helsetilstanden ikke gjør det mulig å benytte rutegående transport, har pasienten rett til å få rekvisisjon til annen transport (pasientreise med rekvisisjon). Når det ikke går rutegående transportmiddel, kan pasienten få rekvisisjon (på trafikalt grunnlag) av pasientreisekontoret. Pasienten har da kun krav på dekning av reise til nærmeste rutegående transportmiddel. 3. Hva dekkes ikke? Rekvisisjoner som er rekvirert på feil grunnlag vil ikke bli godtatt, og pasienten må selv betale for transporten. Sjåføren kan også avvise rekvisisjonen. Her er en oversikt over steder det oftest feilrekvireres til: 3.1. Tannlege Som hovedregel dekkes ikke reiseutgifter til tannbehandling. Unntakene er behandling som kommer inn under Folketrygdeloven 5-6, som omfatter undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom, samt behandling hos kjeveortoped. Tannleger har etter ny forskrift per rett til å rekvirere pasientreiser for denne gruppen pasienter når de ikke kan benytte rutegående transport Utprøving av hjelpemidler Pasienter som skal til hjelpemiddelsentral, ortopedisk verksted eller lignende for utprøving eller tilpasning av ulike typer hjelpemidler, må benytte rekvisisjon skrevet av NAV lokalt eller stedet man skal til. Det er NAV som dekker reiseutgifter til utprøving av hjelpemidler (jf. Folketrygdeloven kapittel 10). Disse turene dekkes altså ikke etter reglene om pasientreiser Transport innen helseinstitusjon (HF) Et helseforetak kan ha flere ulike avdelinger lokalisert på forskjellige steder. Under opphold i helseinstitusjon skal utgifter til transport mellom institusjonens avdelinger, inkludert overflytting (interntransport) dekkes av helseforetaket selv. Disse turene dekkes altså ikke etter reglene om pasientreiser. Merk at de tre sykehusene som har blitt slått sammen til Oslo universitetssykehus inntil videre skal anses som tre ulike helseforetak i forbindelse med pasientreiser Inneliggende pasient Transport av inneliggende pasienter dekkes av den avdeling/helseinstitusjon (HF) hvor pasienten er innlagt. Dette foregår altså utenom ordningen for pasientreiser. 3

4 3.5. Permisjonsreise Inneliggende pasienter som får permisjon fra behandling, må betale reisen selv. Permisjonsreiser dekkes heller ikke når institusjonen helt eller delvis holder stengt i helg, høytid eller ferie. Bestemmelsen endres ikke selv om pasienten er utskrevet i permisjonstiden. Pasienter som lider av en livstruende sykdom kan få dekket permisjonsreise. Med livstruende sykdom menes pasienter som er i terminalfasen, eller der hvor sannsynligheten for at pasienten blir inneliggende resten av livet er stor. Det gjelder altså ikke alle sykdommer som kan ha dødelig utfall, f.eks. kreft. Formålet er å gi terminale pasienter muligheten til å komme hjem. Det må foreligge en bekreftelse på sykdommen og pasienten må være innlagt i regionsykehus, spesialsykehus eller landsdekkende sykehus Transport til ikke-godkjente behandlingssteder Pasientreiser dekker kun til offentlig godkjente behandlingssteder. Med dette menes behandlingssteder i spesialisthelsetjenesten som enten eies av eller har avtale med regionalt helseforetak, samt behandlere i primærhelsetjenesten som enten er ansatt i kommunen eller har driftsavtale med kommunen eller HELFO. Eksempler på ikke-godkjente behandlingssteder er: optiker, bandasjist, fotterapeut, apotek, hudpleie, fotpleie, NAV-kontor etc. Alle offentlig godkjente behandlingssteder er lagret i NISSY. Dersom pasienten skal reise til et behandlingssted som ikke er lagret i NISSY, kontakt oss på tlf før rekvirering av reisen. Rekvisisjoner til ikke-godkjente behandlere vil bli stoppet og pasienten må selv dekke reisen. Obs! Varsel om at reisen stoppes vil ikke alltid bli gitt Terapiridning Pasienter som skal til terapiridning må benytte rekvisisjon skrevet av HELFO (tidligere NAV Helsetjenesteforvaltning) eller behandler på stedet man skal til. Det er HELFO som dekker reiseutgifter til terapiridning. Slike transporter skal ikke bestilles gjennom pasientreisekontoret Transport for pårørende som innkalles til sykehus Transport for pårørende når pasienten transporteres i ambulanse dekkes ikke. Hovedregelen er at reiseutgifter ikke dekkes av pasientreiser hvis helseinstitusjonen innkaller pårørende på grunn av forverring av pasientens tilstand eller livstruende tilstand. Reiseutgifter dekkes heller ikke hvis pårørende besøker pasienten eller ønsker å holde pasienten med selskap under sykehusoppholdet. Det finnes visse unntak fra denne regelen. Disse er beskrevet i Syketransportforskriften 11. Dekning av reiseutgifter når pasienten er under 18 år kan du lese mer om i Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon. 4. Refusjon av reiseutgifter For pasienter uten rekvisisjon, kan reiseutgifter minus egenandel refunderes ved innsending av krav til Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS. Reiseregningsskjema og mer informasjon fås på 4

5 For pasienter med rekvisisjon faller retten til refusjon bort dersom han/hun har takket nei til tilbudet om pasientreiser han/hun har fått gjennom pasientreisekontoret, eller benytter transportør som ikke har avtale med helseforetaket. Helsepersonell plikter å gjøre informasjonsmateriell om pasientreiser, inkludert reiseregningsskjema, tilgjengelig for pasientene eller dele ut på forespørsel. 5. Rekvirering av pasientreiser Det skal kun rekvireres reiser til pasienter som har behov for transport på medisinsk grunnlag. Medisinsk grunnlag kan være at en person har bevegelseshemning, er mentalt ustabil, gjennomfører behandling som gjør pasienten dårlig og lignende. Det må utstedes en ny rekvisisjon for hver reise (tur og retur). Ofte kan pasienten benytte rutegående transport en vei. Det rekvireres elektronisk i NISSY av alle behandlere som er tilkoblet Norsk helsenett. De behandlere som ikke er tilknyttet Norsk helsenett ringer for å rekvirere reiser. Man kan rekvirere elektronisk hele døgnet. Pasienten/pårørendes telefonnummer må alltid påføres rekvisisjonen. Pasientreisekontoret og transportør må ha pasientens/pårørendes telefonnummer for å avtale/endre hentetid. Spesielle behov, som krav til sittestilling, lav innstigningshøyde, rullestolbil, ledsager og lignende må krysses av i spesielle behov. Rekvisisjonen må være korrekt utfylt av behandler. Pasientreiser Oslo og Akershus skal påse at det kun rekvireres pasientreiser innenfor regelverket, og vil avvise rekvisisjoner som er i strid med gjeldende regelverk og retningslinjer. Sjåførene har anledning til å avvise en rekvisisjon som ikke er korrekt utfylt. Sjåførene har også anledning til å takke nei til et transportoppdrag dersom de vurderer oppdraget som sikkerhetsmessig uforsvarlig å gjennomføre. Pasienten må da betale for reisen selv. All bestilling av pasientreiser i Oslo og Akershus skal gjøres via pasientreisekontoret. Det er ikke anledning for pasienter å ta direkte kontakt med en drosje eller annen transportør, og dersom dette forekommer vil de bli avvist av bilens sjåfør. Dersom pasienten velger å kontakte drosje direkte eller takker nei til transportmiddelet som tilbys av pasientreisekontoret, mister pasienten retten til utgiftsdekning for reisen. Rekvirering av pasientreiser kan ikke gjøres via e-post. Alle behandlere som ikke er tilknyttet Norsk helsenett må ringe for å rekvirere reiser. Dette gjelder også dersom man skal endre eksisterende reiser. Rekvirering skal, så vidt det er mulig, gjøres innen kl virkedagen før pasienten skal til behandling. Dersom det rekvireres reiser frem i tid, så må reisen bekreftes senest innen samme frist. Det er viktig at dette overholdes da senere bestillinger hindrer samkjøring og påfører helseforetaket store ekstrakostnader. Bekreftelse gjøres enten elektronisk hos behandler eller ved at pasienten ringer Flybestilling Bestilling av fly gjøres på telefon 05515, tastevalg 2. Helsepersonellet som bestiller må opplyse om: Navn på pasient Personnummer (11 siffer) på pasienten Telefonnummer til pasienten Eventuelt navn på nødvendig ledsager (ledsager må være nødvendig for selve reisen) Dato for reisen 5

6 Tidspunkt for når pasienten er klar til å reise (Vi søker til enhver tid billigst mulig avgang) Bestillers e-post adresse og telefonnummer Om pasienten har spesielle behov som må ivaretas under transport (flyselskapene kan tilby assistanse på flyplassen etter behov) Dersom det er flere flyavganger innefor et tidsrom som passer, vil den billigste avgangen bli valgt. Den som bestiller vil i etterkant motta en reisebekreftelse for pasientens reise på e-post. Pasienten trenger booking nummeret og tidspunktet for reisen(e). Reise til og fra flyplassen Vi anbefaler normalt rutegående transport til og fra flypassen. De fleste flyplasser har Flybussekspresser som jevnlig går til og fra flyplassen, og disse kan være gunstige å bruke for mange av pasientene. Om pasienten av helsemessige årsaker ikke kan benytte rutegående transport til/fra flyplassen, kan behandler rekvirere pasientreise. 7. Rekvisisjonspraksis hvem skal rekvirere? Rekvirering av pasientreise til behandling i primærhelsetjenesten: Hovedregel: Behandler i primærhelsetjenesten utsteder rekvisisjon på medisinsk grunnlag for reiser til og fra eget behandlingssted. For behandling hos annen behandler i primærhelsetjenesten: Følg rutine for rekvirering til behandling i spesialisthelsetjenesten. Rekvirering av pasientreise til behandling i spesialisthelsetjenesten: Hovedregel: Behandler i primærhelsetjenesten utsteder rekvisisjon til førstegangsbehandling hos spesialisthelsetjenesten på medisinsk grunnlag. Retur fra førstegangsbehandling og all rekvirering til påfølgende behandlinger gjøres av behandleren pasienten er henvist til. Unntak: Ved reise til røntgen- og laboratorietjenester rekvireres tur/retur samlet av henvisende behandler. Ved behov for rekvisisjon på medisinsk grunnlag som skyldes andre forhold enn det konkrete tilfellet pasient henvises for (eksempel hjerte, lunger, nerve- eller sosiale problemer) må henvisende behandler oppgi dette særskilt i henvisningsbrevet. Spesialisten det er henvist til utsteder rekvisisjon på grunnlag av henvisende behandlers vurdering. Rekvirering av pasientreise ved øyeblikkelig transportbehov (gjelder kun til behandling): Pasient kontakter behandlingssted for å avklare om det foreligger øyeblikkelig transportbehov. Behandler vurderer situasjonen og rekvirerer transport. Her er det viktig å huske å huke av for øyeblikkelig hjelp i feltet for spesielle behov i NISSY. Rekvisisjoner som er merket med øyeblikkelig hjelp vil bli prioritert hos pasientreisekontoret. Vi gjør oppmerksom på at transportørene har 25 minutters responstid. Dersom det ikke er mulig å gjennomføre rutinen beskrevet ovenfor, gjøres følgende: Pasient legger ut for reisen selv. 6

7 Pasient sender inn reiseregning for reise uten rekvisisjon vedlagt oppmøtebekreftelse, dokumentasjon på medisinsk behov for tilrettelagt transport, og transportkostnad til Pasientreiser ANS. Utstedelse av rekvisisjon ved gjentakende behandlinger særskilt om serierekvisisjon Behandlere har mulighet til å utstede serierekvisisjoner på medisinsk grunnlag Det settes krav til klokkeslett og dato for behandling Det er tillatt å utstede rekvisisjoner på medisinsk grunnlag ut inneværende og neste kalendermåned 8. Rekvisisjonsrett Når pasientens helsetilstand ikke gjør det mulig å benytte rutegående transport, er det behandlende lege eller ansvarlig helsepersonell som har rekvisisjonsrett. Som hovedregel skal det være den behandleren som kjenner pasientens helsetilstand best som utsteder rekvisisjon på helsemessig grunnlag. Når rutegående transportmiddel ikke er tilgjengelig, er det Pasientreiser Oslo og Akershus som har rekvisisjonsrett, ikke behandler. Følgende behandlere har rekvisisjonsrett: Lege Psykolog Jordmor Fysioterapeut Kiropraktor Logoped Audiopedagog Oversykepleier (sykehusansatt) Avdelingssykepleier (sykehusansatt) Faglig ansvarlig på røntgenavdeling og laboratorium Ortopedingeniør (i forbindelse med reiser til spesialisthelsetjenesten som ikke kommer inn under Folketrygdloven kapittel 10) Ansatte i sosialtjenesten (bare i forbindelse med reise til rusmiddelinstitusjon for døgnopphold eller poliklinisk behandling) Tannlege (for tannbehandling som dekkes etter folketrygdloven 5-6) Behandlerne må ha avtale med et av de regionale helseforetakene for å utstede rekvisisjoner. En rekvisisjon gjelder bare én vei. Skal pasienten reise tur/retur, må pasienten ha to rekvisisjoner. 9. Egenandel Pasientreiser medfører en egenandel på inntil kr. 133,- hver vei (pr ). Pasienter som ikke har fått utstedt frikort eller pasienter som har glemt frikortet, må betale egenandel. De kan da få refundert egenandelen hos Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS i etterkant. Egenandelen ved fritt sykehusvalg er kr. 400,- hver vei. Dersom pasienter benytter retten til fritt sykehusvalg, må de alltid betale egenandel, selv om de har frikort. 7

8 10. Unntak fra å betale egenandel Det skal ikke betales egenandel: For ledsager For barn under 16 år For personer med frikort Ved reise for undersøkelse eller behandling som er en følge av yrkesskade eller krigsskade Ved reise for undersøkelse, behandling og kontroll av allmennfarlig smittsom sykdom Ved reise for innleggelse i tvunget psykisk helsevern Ved reise for tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon Ved reise for pårørende til psykiatrisk poliklinikk for barn og ungdom som nevnt i Forskrift om dekning av reiseutgifter 11 bokstav b Ved reise for donor ved transplantasjon Ved overføring av pasienter mellom institusjoner innad i et helseforetak Denne listen inkluderer alle grupper som er unntatt fra å betale egenandel. 11. Ledsager Pasienten kan kun ha med ledsager når det er medisinsk nødvendig for selve reisen. Ledsager skal påføres i spesielle behov-feltet i rekvisisjonen. Sjåføren er ingen ledsager, men kan følge pasienten inn/ut av behandlingsstedet. Pasient og ledsager skal møte på samme sted (drosje henter ikke pasient og ledsager på forskjellige steder når det medfører ekstrakostnader). Ledsager for pasient som skal innlegges, får dekket billigste transportmiddel hjem fra behandlingsstedet. 12. Transport til/fra behandling Reise med rekvisisjon gjelder ved reise fra bosted til behandlingssted, eller fra oppholdssted til behandlingssted, og tilbake. Det dekkes ikke kostnader for retur som overstiger kostnadene for turen til behandling. Med oppholdssted menes hvor pasienten befinner/oppholder seg, for eksempel i forbindelse med arbeid, fritidsaktiviteter og ferie. Eksempel: En pasient fra Bergen er på ferie i Oslo. Pasienten blir syk, og blir sendt til Oslo universitetssykehus HF. Legen vil sende pasienten hjem. Oslo universitetssykehus HF dekker da kostnadene ved reisen tilbake til oppholdsstedet, som i dette tilfellet er Oslo. Eventuelle reise hjem til Bergen må pasienten selv eller pasientens forsikringsselskap betale, uavhengig om han/hun benytter buss, tog, fly eller drosje. Dersom pasienten reiser på ferie o.l. mens pasienten venter på innkalling til for eksempel sykehus, kan reiseutgifter ikke dekkes med mer enn hva det koster å reise fra bostedet til behandlingsstedet. Ved reise med rekvisisjon fra behandling blir pasienter kun hentet på behandlingsstedet, ikke i nærliggende butikker e.l. Sjåføren skal umiddelbart komme inn på behandlingsstedet for å møte/hente pasienten(e) dersom de ikke kommer ut til bilen selv. Sjåføren skal umiddelbart henvende seg til ventesone/servicetorg/resepsjon eller lignende når en pasient ikke befinner seg på hentestedet til avtalt tid. 8

9 13. Nærmeste sted Pasienten får som hovedregel dekket transport tur/retur nærmeste offentlig godkjente behandlingssted. Reise til spesialisthelsetjeneste (sykehus, legespesialister o.l.) i egen helseregion (Helse Sør-Øst) anses som reise til nærmeste sted. Hvis det ikke finnes en avtalespesialist innen fagfeltet i regionen, vil man ha krav på å få dekket reise til spesialist i annen region. Reiseutgifter til spesialist med avtale dekkes når det foreligger henvisning fra lege. Reiseutgifter til fastlege dekkes til alle fastleger innefor pasientens bostedskommune. Reiseutgifter dekkes til fysioterapeut innen pasientens bostedskommune så lenge fysioterapeuten har driftstilskudd fra kommunen, eller er fastlønnet av kommunen. Reise til fysioterapeut utenfor bostedskommune kan godtas dersom fysioterapeuten har spesialkompetanse som er nødvendig for pasientens behandling. Pasienten må i forkant søke om transport over kommunegrensen ved å sende søknad med dokumentasjon på behandlers spesialkompetanse til pasientreiseavdelingen ved Oslo universitetssykehus. 14. Alenebil Dersom det av medisinske årsaker er nødvendig med alenebil, skal dette dokumenteres ved at det påføres rekvisisjonen som et spesielt behov. Det er pasientens medisinske tilstand som bestemmer transportbehovet, ikke pasientens egne ønsker. Alenebil er den dyreste formen for pasientreiser, og skal vurderes strengt av rekvirent. Hvis pasienten må sitte i en drosje/turvogn alene, heter det alenebil og ikke egen bil eller privat bil. Privat bil betyr at pasienten benytter sin egen bil til/fra behandling. Vi ber om at disse uttrykkene brukes korrekt. Alenebil er ingen garanti for at pasienten ikke må vente på transport, og skal ikke brukes for å slippe ventetid. 15. Privat bil Privat bil betyr at pasienten benytter sin egen bil til/fra behandling. Pasienter som benytter privat bil til behandling kan ha krav på å få dekket parkeringsutgifter, bompenger, piggdekkavgift, kilometersats og tillegg for passasjer/ledsager. Satsene er angitt i Syketransportforskriften 5, femte ledd. Utgiftene vil avkortes til taksten for billigste rutegående transportmiddel på strekningen, dersom dette er rimeligere enn satsen for privat bil. For å få refundert utgiftene for bruk av privat bil fullt ut må det foreligge en rekvisisjon. Rekvisisjonen kan gis på trafikalt eller medisinsk grunnlag. Bekreftelse for bruk av egen bil på trafikalt grunnlag kan fås ved å ringe Pasientreiser på (tastevalg 3). 16. Ønske om fast sjåfør En fast sjåfør som kjører en pasient til eller fra behandling er ikke en rettighet etter dagens regelverk. Pasientreiseavdelingen ved Oslo universitetssykehus har imidlertid avtale med noen få Helsebiler, som benyttes dersom pasienter ikke klarer å benytte seg av ordinær drosjetjeneste. Det foreligger ingen rettighet til å motta et tilbud med disse bilene, men dersom behandler opplever at en pasient grunnet helt spesielle helsemessige årsaker kan ha behov for det, så kan det sendes en søknad til Pasientreiseavdelingen ved Oslo universitetssykehus HF. Dokumentasjon som f. eks legeerklæring må da vedlegges. Vi gjør oppmerksom på at pasientene har rett til å ha med seg en ledsager på reisen, og dersom vi ser at dette ville løst situasjonen for pasienten vil ikke søknaden bli tatt til følge. 17. Øyeblikkelig transportbehov Det kan benyttes pasientreiser ved øyeblikkelig transportbehov. Bestillingen vil bli prioritert, men Pasientreiser kan ikke gi noen tidsgaranti for hvor fort transporten vil komme. Husk at 9

10 pasientreiser er transport av pasienter til/fra behandling som ikke trenger medisinsk tilsyn. For ambulansebestilling ring: Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring: Transportører som har avtale med Oslo universitetssykehus HF skal benyttes Rekvirent har ikke mulighet til å rekvirere annen transport med andre transportører enn de som Oslo universitetssykehus HF til enhver tid har inngått avtale med. Det er Pasientreiseavdelingen ved Oslo universitetssykehus som avgjør hvem som skal utføre transporten. Transportørene gis avtaler som følge av anbudskonkurranser i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. 19. Spesielle behov/merknader Spesielle behov under transport må hukes av for i spesielle behov feltet i rekvisisjonen. Ved telefonbestilling må det gis beskjed til pasientreisekontoret om eventuelle spesielle behov. Eksempler på spesielle behov er: krav til sittestilling, lav innstigningshøyde, type rullestol, rullestolbil, alenebil, ledsager m.m. 20. Helseekspressen Helseekspressene til Oslo universitetssykehus HF går alle hverdager på strekningen Eidsvoll Ahus Follo tur/retur. Helseekspressen er utstyrt som en ambulanse og har i tillegg til sjåføren helsepersonell (paramedic/sykepleier) om bord. Helseekspressen er spesialbygd for pasientreiser og har førsteklasses komfort. Bussen har to avdelinger: Foran er det en sitteavdeling med 23 sitteplasser. Det er god regulering i setene, både i side og i rygg, ekstra god benplass og fothviler. Bak i bussen er det en båreavdeling som har en til tre rullestolplasser, og to båreplasser. I tillegg er det tre comfortstoler. Bakerst i bussen er det handikaptoalett og rullestol-/båreheis. Det er gratis servering av kaffe, te, vann og dagsaviser. Det er sikringsutstyr til barn tilgjengelig. For å bestille plass på Helseekspressen huker man av for dette under transporttype i rekvisisjonen. Pasientreiseavdelingen kan velge å tilby en pasient reise med Helseekspressen i stedet for drosje dersom det er ansett som mest hensiktsmessig. Dersom pasienten velger å ikke godta dette tilbudet vil han/hun miste retten til reise den dagen. Det skal følgelig ikke rekvireres ny reise for pasienten. Båreplasser bestilles direkte hos AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) på telefon Pasientreiseavdelingen oppfordrer behandlingsstedene til å sette opp undersøkelser av pasienter etter Helseekspressens rutetider, slik at pasienten kan benytte Helseekspressen én eller begge veier. Det finnes mange Helseekspresser og Helsebusser i rute. For oversikt over alle Helseekspressene, se 21. Samkjøring Det kan sitte inntil tre passasjerer i vanlig personbil. På større kjøretøy kan alle seter benyttes dersom passasjerene har tilstrekkelig plass med ett sete. Bytte av kjøretøy kan forekomme inntil to ganger i løpet av hver reise. Pasientreisekontoret avgjør om samkjøring er mulig på en gitt tur. Samkjøringen skal ikke medføre vesentlig ulempe for pasientene, men kan medføre omveier for å hente/levere andre pasienter. 10

11 22. Ventetid Ved bruk av pasientreiser må pasienten påberegne ventetid etter behandling. For turer innen Oslo og Akershus, så kan ventetiden være på inntil 45 minutter. Ved lengre turer kan ventetiden være like lang som kjøretiden. Det er viktig å opplyse pasienten om ventetid. Vi anbefaler å forhåndsbestille pasientreiser ved å bestille innen kl virkedagen før. Klar fra tid På reiser TIL behandling bes pasientene være klare til å bli hentet 45 minutter før bestilt hentetidspunkt for turer innenfor Oslo og Akershus. På lengre reiser bes pasienten være klar så lang tid før hentetid som turen forventes å ta. Det er svært viktig at pasienten er informert om dette. 23. Utkjøringstider fra sykehus Enkelte sykehus kan ha faste utkjøringstider, og pasientreisekontoret for Oslo og Akershus planlegger og samkjører i forhold til disse utkjøringstidene. Det er viktig at helsepersonell bidrar til at pasienten er klar i god tid før utkjøringstiden, og at pasienten får beskjed om når og hvor han/hun blir hentet. Pasientreisekontoret må ha bestillingen senest 30 minutter før utkjøringstiden, ellers må pasienten vente til neste utkjøringstid. 24. Fritt sykehusvalg Dersom pasienten benytter seg av retten til fritt sykehusvalg (ut av egen helseregion), skal dette redigeres i feltet rediger egenandel i rekvisisjonen. Egenandelen ved fritt sykehusvalg er kr. 400,- hver vei. Dette inngår ikke i frikortgrunnlaget. Les mer på nettsidene til fritt sykehusvalg: 25. Rehabilitering Reise til opptrening eller rehabilitering dekkes til institusjoner som Helse Sør-Øst HF har avtale med. Hvis pasienten selv velger å reise til en rehabiliteringsinstitusjon som Helse Sør-Øst ikke har avtale med, må han/hun organisere transporten og betale kostnadene selv. Pasienten kan i etterkant sende reiseregningsskjema til Helseforetakenes senter for Pasientreiser og få refundert beløpet det ville kostet å reise til nærmeste behandlingssted i egen helseregion. Transport som skjer mens pasienten er inneliggende på institusjonen, blir dekket av den institusjonen hvor pasienten er innlagt og kommer derfor ikke under ordningen for pasientreiser. 26. Bagasje ved langtidsopphold Pasienter på langtidsopphold kan ta med seg noe mer bagasje. Pasientreiser har likevel klare begrensninger. Pasienten kan ha med seg en rimelig mengde bagasje. Pasientreisekontoret vil være behjelpelige med å transportere tre vanlige kolli (som for eksempel kofferter med klær) per pasient. Dersom pasienten er avhengig av hjelpemidler skal dette være påført i rekvisisjonen. Pasienter som ønsker å ta med andre typer bagasje, for eksempel TV, sykkel, madrass, potteplanter og diverse andre private gjenstander, må sørge for at dette blir transportert til behandlingsstedet på annen måte enn gjennom pasientreiseordningen. Flere behandlingssteder har hjelpemidler som ordinære rullestoler og gode madrasser, og pasientene trenger derfor ikke ta med denne typen utstyr. Pasientene bes ta kontakt med institusjonen for å høre hvilke hjelpemidler som er tilgjengelige. 11

12 27. Pasientreisekontoret i Oslo og Akershus Pasientreisekontoret i Oslo og Akershus er Oslo universitetssykehus HF fremste virkemiddel for å drive kostnadseffektive pasientreiser i tråd med pasientenes behov og rettigheter. Pasientreisekontoret i Oslo og Akershus har som oppgave å foreta samkjøring av pasientreiser. Pasientreisekontoret i Oslo og Akershus skal bidra til klargjøring av regelverket og informere om retningslinjer som skal følges. Det lokale pasientreisekontoret hvor pasienten oppholder seg har ansvar for mottak og planlegging av reise. Ansvaret følger av nasjonal rekvisisjonspraksis hvor det med noen unntak er et prinsipp at behandler rekvirerer pasientreisen til førstegangsbehandling til sykehus og deretter overtar sykehuset ansvaret. Prinsippet fritar ikke samarbeidende pasientreisekontorer i å avtale hensiktsmessige rutiner ved områdekryssende transport. 28. Telefon: Pasientreiser er et nasjonalt telefonnummer og du viderekobles til nærmeste pasientreisekontor. Du kan ringe hit for å bestille transport (gjelder ikke helsepersonell som har fått opplæring i bruk av elektronisk rekvirering av pasientreiser), bekrefte transport og for å få informasjon om regelverk og refusjon. Åpningstider: Kl alle hverdager (helger og helligdager stengt). E-post: (e-post kan ikke benyttes for å bestille, bekrefte eller avbestille pasientreiser). 29. Melding av avvik Alle avvik skal meldes inn på eget skjema Avviksskjema for pasientreiser, eller ved å sende e- post til Dersom e-post benyttes må pasienten ha samtykket i at sensitiv pasientinformasjon (for eksempel fødsels- og personnummer) mailes. Dersom samtykke ikke foreligger må avviket meldes på avviksskjemaet og skjemaet sendes til pasientreiseavdelingen per post. Skjemaet ligger vedlagt disse retningslinjene. Dersom avviket inneholder sensitiv pasientinformasjon må. Generelle spørsmål om avvik kan alltid sendes til: 30. Informasjonsplikt Behandlere må informere sine pasienter om rutiner for bestilling av pasientreiser, og om regelverket rundt pasientreiser. Det er viktig å fortelle pasienten hvorvidt pasientreiser har blitt rekvirert og eventuelt hva pasienten må gjøre for å bekrefte transporten. 31. Feil bruk av pasientreiser Oslo universitetssykehus HF, Pasientreiseavdelingen ber om at du som behandler setter deg inn i gjeldende retningslinjer for rekvirering av pasientreiser. Feil rekvirering kan i ytterste konsekvens bety at ansvarlig rekvirent må ta kostnaden for gjeldende reiser, iht. Helsepersonelloven 6. Dersom det foreligger informasjon om feil bruk av pasientreiser, for eksempel konkret informasjon om et eventuelt misbruk eller mistanker om at dette forekommer, ber vi om at du sender dette skriftlig, per post, til Pasientreiseavdelingen ved Oslo universitetssykehus HF. Informasjonen vil bli behandlet konfidensielt, men vi ber om at det fremkommer kontaktinformasjon fra avsender for internt bruk ved Pasientreiseavdelingen. Vi ber også om at det fremkommer mest mulig informasjon som kan ha relevans for saken. 12

13 32. Spørsmål rundt retningslinjer Har du spørsmål rundt regelverk og retningslinjer, kan du kontakte Pasientreiseavdelingen: Telefon: E-post: Adresse: Oslo universitetssykehus HF Prehospitalt senter Pasientreiseavdelingen Sykehusveien Nordbyhagen 13

14 For helsepersonell Unntatt offentlighet Jf. Offl. 13. AVVIKSSKJEMA FOR PASIENTREISER Bruk BLOKKBOKSTAVER. Alle felter må fylles ut. Behandlingssted og avdeling: Navn på melder: E-post: AVVIK Bestillingstidspunkt (dato/tid): Avtalt hentetidspunkt (dato/tid): Pasientens navn og personnummer: Pasientens bostedskommune: Forhåndsbestilt (ja/nei): DETALJER: TRANSPORTTYPE: Pasient minutter forsinket til behandling Drosje Pasient minutter forsinket fra behandling Timesbil Drosje / sjåfør (utdyp under) HelseEkspress Pasientreisekontor (utdyp under) Spesialtransport (rullestol) Annet (utdyp under) Annet ( spesifiser under) SPESIFISER: Avviksskjema sendes til: Oslo universitetssykehus, Pasientreiseavdelingen, Sykehusveien 19, 1474 Nordbyhagen Avvik kan meldes per e-post: Send rekvisisjonsnummeret (12 siffer) fra NISSY i en e- post til Skriv en kort forklaring på avviket. Skriv aldri navn på pasient, behandlingssted eller annen sensitiv informasjon i e-posten! 14

Click to edit Master title style. Pasientreiser ANS. Rikshospitalet, 13. oktober 2011

Click to edit Master title style. Pasientreiser ANS. Rikshospitalet, 13. oktober 2011 Click to edit Master title style Pasientreiser ANS Rikshospitalet, 13. oktober 2011 2 440 000 000 Mål Når har pasient rett til dekning av utgifter til og fra behandling? Når skal det rekvireres transport

Detaljer

Har du reiseutgifter til undersøkelse eller behandling?

Har du reiseutgifter til undersøkelse eller behandling? Folketrygden Bokmål 2004 Har du reiseutgifter til undersøkelse eller behandling? Dekning av utgifter Du kan få dekket nødvendige reiseutgifter til og fra behandling ved sykehus og behandling som omfattes

Detaljer

Dette må du vite om pasientreiser. for helsepersonell

Dette må du vite om pasientreiser. for helsepersonell Dette må du vite om pasientreiser for helsepersonell Hovedregelen er at pasienter har rett til å få dekket billigste reisemåten med rutegående transportmiddel ved reise til og fra offentlig godkjent behandling.

Detaljer

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter Dette må du vite om pasientreiser for fysioterapeuter Hovedregelen er at pasienter har rett til å få dekket billigste reisemåte med rutegående transportmiddel ved reise til og fra offentlig godkjent behandling.

Detaljer

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter Dette må du vite om pasientreiser for fysioterapeuter Hovedregelen er at pasienter har rett til å få dekket billigste reisemåte med rutegående transportmiddel ved reise til og fra offentlig godkjent behandling.

Detaljer

Styresak orientering. Hva er en pasientreise?

Styresak orientering. Hva er en pasientreise? Styresak orientering Hva er en pasientreise? Hasfjord, Arnt Egil 28.08.2012 Innhold Hva er en pasientreise?... 2 Reise med rekvisisjon (direkteoppgjør)... 2 Reise uten rekvisisjon (enkeltoppgjør)... 2

Detaljer

Rekvisisjonspraksis versjon 2.0

Rekvisisjonspraksis versjon 2.0 Rekvisisjonspraksis versjon 2.0 Arbeidsdeling og ansvar for gjennomføring av pasientreiser med rekvisisjon Versjon Godkjent av Dato 1.0 Nasjonal styringsgruppe for prosjekt Pasientreiser Egenandeler 03.09.10

Detaljer

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Saksbehandling av reiseoppgjør overtatt fra NAV oktober 2009 Koordinering av rekvirert transport og flybestilling Nært sykehuset Til sammen ca 12 årsverk Reduseres

Detaljer

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten PASIENT- RETTIGHETER Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter står i pasient- og brukerrettighetsloven. I brosjyren følger informasjon om de mest sentrale

Detaljer

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Saksbehandling av reiseoppgjør overtatt fra NAV oktober 2009 Koordinering av rekvirert transport og flybestilling Nært sykehuset Til sammen ca 12 årsverk Reduseres

Detaljer

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Saksbehandling av reiseoppgjør overtatt fra NAV oktober 2009 Koordinering av rekvirert transport og flybestilling Nært sykehuset Til sammen ca 12 årsverk Reduseres

Detaljer

Styresak 159-2012/6 Tilbud på pasienttransport i Nord-Troms, oppfølging av styresak 127-2012

Styresak 159-2012/6 Tilbud på pasienttransport i Nord-Troms, oppfølging av styresak 127-2012 Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trond A. Wilhelmsen, 75 51 29 03 Bodø, 7.12.2012 Styresak 159-2012/6 Tilbud på pasienttransport i Nord-Troms, oppfølging av styresak 127-2012

Detaljer

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten PASIENT- RETTIGHETER Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter står i pasient- og brukerrettighetsloven. Nedenfor følger informasjon om de mest sentrale rettighetene

Detaljer

Rekvisisjonspraksis versjon 2.1

Rekvisisjonspraksis versjon 2.1 Rekvisisjonspraksis versjon 2.1 Arbeidsdeling og ansvar for gjennomføring av pasientreiser med rekvisisjon Versjon Godkjent av Dato 1.0 Nasjonal styringsgruppe for prosjekt Pasientreiser Egenandeler 03.09.10

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland. Mo 21.01.2010

Kunnskapsparken Helgeland. Mo 21.01.2010 Kunnskapsparken Helgeland Mo 21.01.2010 Leder for pasientreiser: Arve Smedseng Hva er prosjekt pasientreiser? Helse Nord har fått i oppdrag å overta oppgavene NAV gjør innen pasientreiser før utgangen

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten. _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten. _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38 Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38 I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Rett til vurdering

Detaljer

Avtale. mellom. XX kommune UNN HF. Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus

Avtale. mellom. XX kommune UNN HF. Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus Xx KOMMUNE Avtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) Ledsageravtalen Side 1 av 5 1. Parter

Detaljer

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G02 &13 Arkivsaksnr.: 14/9125-2 Dato: 18.11.2014

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G02 &13 Arkivsaksnr.: 14/9125-2 Dato: 18.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G02 &13 Arkivsaksnr.: 14/9125-2 Dato: 18.11.2014 HØRING FORENKLING AV REGELVERKET FOR DEKNING AV PASIENTERS REISEUTGIFTER (PASIENTTRANSPORT). â INNSTILLING

Detaljer

Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013, oppfølging av styresak 161-2012

Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013, oppfølging av styresak 161-2012 Møtedato: 9. januar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trond A. Wilhelmsen, 75 51 29 03 Bodø, 2.1.2013 Styresak 2-2013 Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013, oppfølging av styresak 161-2012

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) XX kommune Tjenesteavtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) 1. Parter Denne avtalen er inngått

Detaljer

Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel)

Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel) Notat til AD-møtet Til : AD-møtet 13.desember 2010 Fra : Leder av nasjonal styringsgruppe Steinar Marthinsen Dato : 8.desember 2010 Saksbehandlende RHF: Helse Sør-Øst Type sak (Orienteringssak, Drøftingssak,

Detaljer

Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter

Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Frank Nohr, 75 51 29 00 Bodø, 15.5.2013 Styresak 66-2013/5 Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter Sakspapirene var ettersendt. Formål I styremøte

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved innleggelse i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved innleggelse i sykehus (Ledsageravtalen) Mappe: tjenesteavtaler ledsagerordningen Tjenesteavtale nr. 13 /Samarbeidsavtale mellom XX kommune og NORDLANDSSYKEHUSET HF om Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Styresak. Hans Tore Frydnes Styresak 74/15 Pasientreiser - forbruksmønstre, risiko og tiltak. Bakgrunn:

Styresak. Hans Tore Frydnes Styresak 74/15 Pasientreiser - forbruksmønstre, risiko og tiltak. Bakgrunn: Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 03.09.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 012 2015/193 Hans Tore Frydnes Styresak 74/15 Pasientreiser - forbruksmønstre, risiko

Detaljer

Rekvisisjonsbaser pasienttransport i Nord-Trøndelag

Rekvisisjonsbaser pasienttransport i Nord-Trøndelag Rekvisisjonsbaser pasienttransport i Nord-Trøndelag 2017 2021 Taxi Midt Norge: 13 kommuner 27% av innbyggerne Sykehuset Namsos Oppstart 16.2.2017 Stjørdal Taxi AS: 10 kommuner 73% av innbyggerne Sykehuset

Detaljer

BRUKERVEILEDNING NISSY

BRUKERVEILEDNING NISSY BRUKERVEILEDNING NISSY 1 Startsiden Siden inneholder informasjon om systemet. Valgene Startsiden, Ny rekvisisjon, Hent rekvisisjon og Transportstatus ligger i toppmenyen. Dersom du jobber med en rekvisisjon,

Detaljer

Pasientreiser. RESO Lofoten. Seksjonsleder Trond Solem 20.06.2013

Pasientreiser. RESO Lofoten. Seksjonsleder Trond Solem 20.06.2013 Pasientreiser RESO Lofoten Seksjonsleder Trond Solem 20.06.2013 Ansvar og omfang NLSH har ansvaret og kostnadene ved pasientreiser Pasientreiser er reiser til legekontor, legevakt, fysioterapeut, sykehus,

Detaljer

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke 1 Innhold 3 4 5 6 7 10 10 11 Hvem har rett til tilrettelagt skoleskyss? Før du

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11 SAK NR 057-2011 Rekvisisjonspraksis Forslag til vedtak: 1. Styret tar gjennomgangen av status

Detaljer

Tjenesteavtale nr. 13. mellom. XX kommune NORDLANDSSYKEHUSET HF

Tjenesteavtale nr. 13. mellom. XX kommune NORDLANDSSYKEHUSET HF Mappe: OSO 2014 tjenesteavtale 13 endret i hht innspill fra kommunene 5.2.14 Tjenesteavtale nr. 13 mellom XX kommune og NORDLANDSSYKEHUSET HF om Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 10/00190-72 10/00190-71 - Sak med avslag på grunn av foreldelsesfrist Foreldelse Dok. dato: Arkivdel: Ny sakarkiv Arkivkode: 400 tgående internt produsert, 10/00237-453

Detaljer

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon Side 1 av 9 Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.5 01.02.2013 Innhold A. Hvordan bruke

Detaljer

Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (pasienttransportforskriften)

Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (pasienttransportforskriften) Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (pasienttransportforskriften) Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet xx.xx. 2007 med hjemmel i lov 2.

Detaljer

Nytt om Pasientreiser

Nytt om Pasientreiser Nytt om Pasientreiser Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2010 Prosjektleder Ingerlise Ski Helse Sør-Øst RHF 11. mars 2010 1 Agenda Prosjekt pasientreiser et nasjonalt løft En helhetlig organisering

Detaljer

Pasientreiser i Oslo og Akershus. Foto: Dag Jenssen

Pasientreiser i Oslo og Akershus. Foto: Dag Jenssen Pasientreiser i Oslo og Akershus Foto: Dag Jenssen Brukerundersøkelsen 2011 Pasientreiser Oslo og Akershus - Brukerundersøkelsen 2011 2 Innhold Innhold 2 0. Oppsummering 3 1. Om pasientreiser 4 2. Nøkkeltall

Detaljer

TRANSPORTORDNINGER LOVER

TRANSPORTORDNINGER LOVER TRANSPORTORDNINGER LOVER NAV Pasientrettighetsloven 2-6 Spesialisthelsetjenesteloven 5-5 Rundskriv 71 (Reise, opphold, ledsager) Forskrift om dekning av reiseutgifter nr 788 gjeldende fra 1.9.08 Grunnstønad

Detaljer

Styresak 128-2013 Reisepolicy for pasientreiser i Helse Nord gjennomgang og evaluering, oppfølging av styresak 2-2013

Styresak 128-2013 Reisepolicy for pasientreiser i Helse Nord gjennomgang og evaluering, oppfølging av styresak 2-2013 Møtedato: 27. november 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils Bie Normann, 75 51 29 82 Bodø, 15.11.2013 Styresak 128-2013 Reisepolicy for pasientreiser i Helse Nord gjennomgang og evaluering, oppfølging

Detaljer

Pasientreiser i Oslo og Akershus. Brukerundersøkelsen 2010

Pasientreiser i Oslo og Akershus. Brukerundersøkelsen 2010 Pasientreiser i Oslo og Akershus Brukerundersøkelsen 2010 2 Innhold Innhold 2 0. Oppsummering 3 1. Om pasientreiser 4 2. Nøkkeltall 5 3. Bakgrunn for brukerundersøkelsen 6 4. Brukerundersøkelse 8 4.1 Utførelsen

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 10/00310-91 Informasjon om ny ordning Brukerpanel Pasientreiser ANS Regionalt brukerutvalg Helse Midt v/helse Midt RHF Dok. dato: Arkivdel: Ny sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

Pasientreiser i Oslo og Akershus. Foto: Dag Jenssen

Pasientreiser i Oslo og Akershus. Foto: Dag Jenssen Pasientreiser i Oslo og Akershus Foto: Dag Jenssen Brukerundersøkelsen 2012 Pasientreiser Oslo og Akershus - Brukerundersøkelsen 2012 2 Innhold Innhold 2 0. Oppsummering 3 1. Om pasientreiser 4 2. Nøkkeltall

Detaljer

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI:

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI: Samhandlingsrutine for i Sykehuset Innlandet 1. Formål: Rutinen gjelder ved alle typer r og/eller henvisning til planlagt vurdering ved alle enheter i Sykehuset Innlandet. Samhandlingsrutinen er utarbeidet

Detaljer

Ryggrehabilitering. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Side 1 av 5

Ryggrehabilitering. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Side 1 av 5 Ryggrehabilitering Vertebra er latin og betyr ryggvirvel, og det er navnet på denne ryggrehabiliteringen. Rehabiliteringen ble utarbeidet ved poliklinikken i 2003, og er i samsvar med den nasjonale standarden

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser 08/12/10 SAK NR 069-2010 Oppdatert rekvisisjonspraksis innen området direkteoppgjør Forslag til vedtak:

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 10/00189-166 Reiser til radiologosk institutt og fritt sykehusvalg Fritt sykehusvalg Pasientreiser Helse Sør-Øst - enhet for reiseoppgjør Arkivkode: 401 tgående

Detaljer

Pasientreiser og elektronisk rekvirering

Pasientreiser og elektronisk rekvirering Pasientreiser og elektronisk rekvirering Lillian Gladheim, Pasientreiser Helse Bergen Nils Henrik Elde, Prosjekt Pasientreiser Helse Vest Samarbeidsrådet Voss 26.11.2009 Hva er en pasientreise? Rett til

Detaljer

Side 1 av 10. Rutine for (hva): Saksbehandling ved HELFO pasientformidling. Gjelder for: HELFO pasientformidling

Side 1 av 10. Rutine for (hva): Saksbehandling ved HELFO pasientformidling. Gjelder for: HELFO pasientformidling Rutine for (hva): Saksbehandling ved HELFO pasientformidling Gjelder for: HELFO pasientformidling Gjelder fra: 1.11.2015 Dok.nr / id.nr: - Ansvarlig: Anita Christianslund Larsen Godkjent av: Kristin Bøgseth

Detaljer

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen til Medisinsk avdeling UNN Harstad Medisinsk avdeling består av to sengeposter med totalt 30 senger. Medisinsk sengepost A består av 16 senger med hovedansvar

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Adressater i henhold til vedlagt liste Deres ref Vår ref Dato 200704098-27.08.2007 HØRING - Forslag til endring i pasientrettighetsloven 2-6 og forslag til forskrift om rett til dekning av utgifter ved

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til endring i abortforskriften mv. (reduksjon av antall primærnemnder) 1 Innhold 1 Høringsnotatets hovedinnhold... 3 2 Bakgrunn... 3 2.1 Anbefaling fra

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg under 16 år IS-2131 1 Rett til å få helsehjelp Rett til vurdering innen 10 dager Hvis du ikke er akutt syk, men trenger hjelp fra det psykiske helsevernet, må noen

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Brevmaler for pasientbrev

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Brevmaler for pasientbrev v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/1433-18 Saksbehandler: Nina Cecilie Dybhavn Dato: 02.06.2015 Brevmaler for pasientbrev

Detaljer

Arkivreferanse kommune: LEDSAGERAVTALE

Arkivreferanse kommune: LEDSAGERAVTALE Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: LEDSAGERAVTALE Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) mellom og

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg mellom 16 og 18 år IS-2132 1 RETT TIL Å FÅ HELSEHJELP Rett til øyeblikkelig hjelp Dersom tilstanden din er livstruende eller veldig alvorlig, har du rett til å få

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 8/13 Prosjekt om autisme - valg av brukerrepresentant

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 8/13 Prosjekt om autisme - valg av brukerrepresentant MØTEINNKALLING Utvalg: Brukerutvalget for St. Olavs Hospital HF Arkivsak: 13/2550-1 Møtested: Bevegelsessenteret 4 etg, møterom BS41 Møtedato: 02.04.2013, kl 10.30-15.30 Godkjenning av møteinnkalling Godkjenning

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26-02-2013-26-02-2013

Offentlig journal Periode: 26-02-2013-26-02-2013 Offentlig journal Periode: 26-02-2013-26-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00067-43 U Dok.dato: 25.02.2013 Jour.dato: 26.02.2013 Torget legesenter

Detaljer

Pasientreiser i Oslo og Akershus. Brukerundersøkelsen 2014

Pasientreiser i Oslo og Akershus. Brukerundersøkelsen 2014 Pasientreiser i Oslo og Akershus Brukerundersøkelsen 2014 Pasientreiser Oslo og Akershus Bruker- og rekvirentundersøkelsen 2014 2 Innhold Innhold 2 0. Oppsummering 3 1. Om pasientreiser 4 2. Nøkkeltall

Detaljer

Samarbeidsrutine ved

Samarbeidsrutine ved Samarbeidsrutine ved henvisning til innleggelse ved psykiatriske avdelinger av pasienter hvor luftambulansetransport er aktuell transportmåte (Nord-Norge) UTARBEIDET AV PARTSSAMMENSATT ARBEIDSGRUPPE VIRKNING

Detaljer

BUP Lillehammer. En veiledning. for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer. Gjelder fra 1.

BUP Lillehammer. En veiledning. for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer. Gjelder fra 1. BUP Lillehammer Gjelder fra 1. oktober 2009 En veiledning for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer Velkommen til BUP Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Detaljer

Prosjekt Enkeltoppgjør Presentasjon for brukerorganisasjoner

Prosjekt Enkeltoppgjør Presentasjon for brukerorganisasjoner Prosjekt Enkeltoppgjør Presentasjon for brukerorganisasjoner November 2008 Hovedregelen er at pasienter får dekket billigste reisemåte med rutegående transport tur/ retur nærmeste behandlingssted Enkeltoppgjør

Detaljer

Pasientreiser HF - Offentlig journal

Pasientreiser HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 10/00125-265 Dekning av kost under kursopphold Dekning av kost - og overnattingsutgifter Dok. dato: 01.08.2017 Arkivdel: Ny sakarkiv Arkivkode: 473 tgående internt

Detaljer

Foto: Vestre Viken Tekst og oppsett: Vestre Viken. Velkommen. til Drammen sykehus

Foto: Vestre Viken Tekst og oppsett: Vestre Viken. Velkommen. til Drammen sykehus Foto: Vestre Viken Tekst og oppsett: Vestre Viken u Velkommen til Drammen sykehus Lokalsykehus med mange områdefunksjoner Drammen sykehus er lokalsykehus for kommunene i nedre del av Buskerud samt Sande

Detaljer

Endringer i rekvisjonsmodulen NISSY versjon 4.7

Endringer i rekvisjonsmodulen NISSY versjon 4.7 Endringer i rekvisjonsmodulen NISSY versjon 4.7 Versjon 1.0, 28. april 2015 Innhold Innledning... 2 Nye funksjoner i rekvisisjonsmodulen... 3 Felles for 4-stegs og ensides... 3 1. Pålogging... 3 2. Endringer

Detaljer

Informasjon om Pasientreiser

Informasjon om Pasientreiser Informasjon om Pasientreiser 2014 1. Pasientreiser Helse Førde 2. Retten til dekning 3. Reiser med og utan rekvisisjon 4. Ventesone ved Førde Sentralsjukehus 5. Rekvirering 6. Bebuarar ved alders- og sjukeheim

Detaljer

BUP Hedmark. En veiledning. for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Hedmark. Gjelder fra 1.

BUP Hedmark. En veiledning. for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Hedmark. Gjelder fra 1. BUP Hedmark Gjelder fra 1. juni 2011 En veiledning for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Hedmark Velkommen til BUP Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 10/00125-177 Dekning av utgifter til overnatting ved unntak på grunn av værsituasjon Dekning av kost - og overnattingsutgifter Pasientreiser Finnmarkssykehuset

Detaljer

Reisepolitikk i Helgelandssykehuset HF ALSTAHAUG KOMMUNE Reise til/fra Transportmiddel Sist endret: Bodø

Reisepolitikk i Helgelandssykehuset HF ALSTAHAUG KOMMUNE Reise til/fra Transportmiddel Sist endret: Bodø Reisepolitikk i Helgelandssykehuset HF ALSTAHAUG KOMMUNE Reise til/fra Transportmiddel Sist endret: Bodø 1. Hurtigbåt 2. Fly til Bodø hurtigbåt i retur /evt. tog 3. Tog T/R 4. Egen bil Tromsø Trondheim

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om endring i forskrift om utgifter til poliklinisk legehjelp endringer i regelverk for innsatsstyrt finansiering og mulighet for å utløse egenandeler Juni 2009

Detaljer

REISEMÅTER FOR PASIENTER PÅ HELGELAND SOM SKAL TIL / FRA BEHANDLING

REISEMÅTER FOR PASIENTER PÅ HELGELAND SOM SKAL TIL / FRA BEHANDLING REISEMÅTER FOR PASIENTER PÅ HELGELAND SOM SKAL TIL / FRA BEHANDLING Innholdsfortegnelse: Reisepolitikk for pasienttransport i Helse Nord...3...3 Drosje/turvogn...3 Fly...3 Alstahaug kommune...4 Bindal

Detaljer

Hvilke vurderinger gjør helseforetakene ved inngåelse av avtaler med transportører.

Hvilke vurderinger gjør helseforetakene ved inngåelse av avtaler med transportører. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvilke vurderinger gjør helseforetakene

Detaljer

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet Puja Anand og Martin Rutherfurd, januar 2012 1 HVA ER HELFO? Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet.

Detaljer

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 11/00002-124 Alternativt telefonnummer å ringe i stedet for 05515 Takst - tilgang og klager på 05515 Avskjermet Offl 13 jfr Fvl 13 Dok. dato: Arkivdel: Ny sakarkiv

Detaljer

Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (syketransportforskriften)

Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (syketransportforskriften) Utskrift fra Lovdata 03.10.2016 12:09 Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (syketransportforskriften) OPPHEVET Hjemmel: Fastsatt av Helse og

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen Hammerfest, 10.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen Hammerfest, 10.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen Hammerfest, 10.6.2015 Saksnummer 46/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.

Detaljer

Retten til behandling

Retten til behandling Retten til behandling Retten til behandling t Hiv er en av flere såkalte allmennfarlige smittsomme sykdommer 1). Disse er sykdommer som samfunnet ønsker at det skal være minst mulig forekomst av. For å

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 10/00189-210 Forhøyet egenandel for behandling utenfor egen helseregion Fritt sykehusvalg Pasientreiser Innlandet - kjørekontor Dok. dato: Arkivdel: Ny sakarkiv

Detaljer

SAKSUTREDNING: Pasientreiser - Status overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV og status elektronisk rapportering av egenandelsinformasjon

SAKSUTREDNING: Pasientreiser - Status overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV og status elektronisk rapportering av egenandelsinformasjon Vedlegg til orienteringssak SAKSUTREDNING: Pasientreiser - Status overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV og status elektronisk rapportering av egenandelsinformasjon SAMMENDRAG Overtakelsen av oppgaver fra

Detaljer

KONTORET FOR FRITT SYKEHUSVALG

KONTORET FOR FRITT SYKEHUSVALG Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. KONTORET FOR FRITT SYKEHUSVALG RESPEKT

Detaljer

HELFO utland. Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS. Hanne Grøstad Anita E. Johansen

HELFO utland. Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS. Hanne Grøstad Anita E. Johansen HELFO utland Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS 2015 Hanne Grøstad Anita E. Johansen HELFO Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet HELFO forvalter årlig

Detaljer

Mikrolæring med aktuelle tema fungerer godt i hverdagen de tar kort tid, er praktiske og relevante.

Mikrolæring med aktuelle tema fungerer godt i hverdagen de tar kort tid, er praktiske og relevante. Opplæringsplan OPPLÆRINGSPLAN Pasientreiser HF tilbyr et nasjonalt opplæringsprogram. Målet er å bidra til å sikre lik praksis og gode arbeidsprosesser. Tilbudet består av e-læring, mikrolæring, webinar,

Detaljer

Poliklinikk Lillehammer

Poliklinikk Lillehammer Poliklinikk Lillehammer Gjelder fra 1. januar 2011 En veiledning for deg som skal til poliklinisk behandling ved Sykehuset Innlandet Lillehammer Velkommen til ene på Lillehammer Du har nå mottatt time

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 15-08-2013-15-08-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00237-227 I Oslo Universitetssykehus - Pasientreiser Oslo Akershus

Detaljer

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Retningslinjer gjeldende fra 01.04.2006 Med endringer godkjent av Fylkesrådet i Nord-Trøndelag i møte 27.03.12 (avløser retningslinjer

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykolger Høringsfrist: 10. september 2013

Detaljer

Vedlegg 1: Kravspesifikasjon for transport av pasienter landeveis Nordlandssykehuset HF 1 INNLEDNING 2 2 OMFANG 2 3 KRAV TIL LEVERANDØREN 3

Vedlegg 1: Kravspesifikasjon for transport av pasienter landeveis Nordlandssykehuset HF 1 INNLEDNING 2 2 OMFANG 2 3 KRAV TIL LEVERANDØREN 3 KRAVSPESIFIKASJON For pasientreiser landeveis INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 2 OMFANG 2 3 KRAV TIL LEVERANDØREN 3 4 KRAV TIL MATERIELL 5 5 KRAV TIL SJÅFØR 6 6 KRAV TIL REISEN 6 7 KRAV TIL DOKUMENTASJON

Detaljer

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver Møre og Romsdal Hvem er Pasient- og brukerombudet? Ett ombud i hvert fylke Ansatt i Helsedirektoratet Faglig uavhengig ingen beslutningsmyndighet Kontor i Kristiansund

Detaljer

Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT)

Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT) Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT) Retningslinjer gjeldende fra 01.01.2010 Med endringer godkjent av Fylkesrådet i Nord-Trøndelag i møte 27.03.12 (avløser retningslinjer gjeldende fra 01.04.2006)

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Helfo (Helsetjenesteforvaltningen) Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS

Helfo (Helsetjenesteforvaltningen) Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS Helfo (Helsetjenesteforvaltningen) Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS v/mari-ann Folkedal og Mona T. Kirkestuen Februar 2016 Helfo Helfo er underlagt Helsedirektoratet og har ansvaret

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Eldreråd. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 01.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord Eldreråd. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 01.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord Eldreråd Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 01.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15-04-2013-15-04-2013

Offentlig journal Periode: 15-04-2013-15-04-2013 Offentlig journal Periode: 15-04-2013-15-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00233-50 U Pasientreiser Helse Fonna Reise ut av helseregion 10/00233-48

Detaljer

PASIENTTRANSPORT REKVISISJON

PASIENTTRANSPORT REKVISISJON For behandlere etter folketrygdloven kapittel 5, kjørekontor og NAV lokalt. PASIENTTRANSPORT REKVISISJON Behandlere plikter å gjøre seg kjent med pasientrettighetslovens regler, og retningslinjer for utstedelse

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Programområde 30 Stønad ved helsetjenester

Programområde 30 Stønad ved helsetjenester 2016 Prop. 1 S 221 Programområde 30 Stønad ved helsetjenester Folketrygdens stønad ved helsetjenester (kapittel 5 i folketrygdloven) har som overordnet mål å gi befolkningen i alle deler av landet god

Detaljer

Offentlig journal Periode: 31-07-2013-31-07-2013

Offentlig journal Periode: 31-07-2013-31-07-2013 Offentlig journal Periode: 31-07-2013-31-07-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00070-30 I Pasientreiser Universitetssykehuset Nord-Norge HF Rettigheter

Detaljer

Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter?

Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter? Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter? Prosjekt ventetid Samarbeidsprosjekt mellom Kontoret for Fritt sykehusvalg og Sykehuset Østfold Bakgrunn manglende måloppnåelse om ingen langtidsventende pasienter

Detaljer