Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling."

Transkript

1 1 Meklenborg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, tale- og stemmerett. Det er kun én stemme per andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 Side 2 Meklenborg Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Meklenborg Borettslag avholdes kl. 18:30 i Aulaen i Hovseter skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2011 A) Årsberetning og regnskap for 2011 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Økning av honorarene til styre og valgkomite forslag fra valgkomiteen B) Styret C) Andre godtgjørelser 4. INNKOMNE FORSLAG A) Bruk av gassgrill B) Røykeforbud på verandaene C) Oppgradering av Hovseterveien Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 3 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år C) Valg av valgkomité for 1 år D) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Meklenborg Borettslag Bjørn Erik Seeberg /s/ Stig Morten Karlsen /s/ Randi Ansok /s/ Anne Lise Arnesen /s/ Daniel Mohn-Reinaas /s/

3 Side 3 Meklenborg Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2011 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Leder Bjørn Erik Seeberg Hovseterveien 50 A Nestleder Stig Morten Karlsen Hovseterveien 42 B Styremedlem Randi Ansok Hovseterveien 56 A Styremedlem Anne Lise Arnesen Hovseterveien 32 A Styremedlem Daniel Mohn-Reinaas Hovseterveien 32 A Varamedlem Orwall Andersen Hovseterveien 46 B Varamedlem Kristian Hvilen Hovseterveien 56 B Varamedlem Svein Ivar Aadnøy Larsen Hovseterveien 56 C Varamedlem Anne Helene Røkke Hovseterveien 34 A Delegert OBOS generalforsamling Bjørn Erik Seeberg Varadelegert OBOS generalforsamling Stig Morten Karlsen Hovseterveien 50 A Hovseterveien 42 B Valgkomiteen Valgkomite Muhammad Basit Hovseterveien 44 B Valgkomite Jorunn Offenberg Hovseterveien 46 A Valgkomite Hamid Sajjadi Hovseterveien 44 B Valgkomite Aja Solheim Hovseterveien 56 C Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 3 menn. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser.

4 Side 4 Meklenborg Borettslag Generelle opplysninger om borettslaget Borettslaget består av 410 andelsleiligheter. I tillegg kommer 3 tjenesteleiligheter. Selskapet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 7 Vestre Aker i Oslo kommune og har adresse: Hovsetervn Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1986 er på m 2. Eiendommen har følgende gårds- og bruksnummer: , 312, 313 Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette.vi driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Vi følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har 3 ansatte. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. Administrasjon Styret og ansatte har kontor i Hovseterveien 44 C. Kontoret bemannes normalt av daglig leder som også nås via telefon og e-post. Daglig leder Marit Pharo har ansvar for den daglige driften, og er tilgjengelig på dagtid for samarbeidspartnere, leverandører og beboere. Daglig leder har trefftid for beboerne mellom kl og tirsdag, onsdag og torsdag. I tillegg er det trefftid onsdag mellom , hvor representanter fra styret er til stede. Daglig leder nås i kontortiden via telefon og via e-post Vedlikeholdsteknikerne Harald Sund og Hamid Sajjadi har det daglige ansvaret for å vedlikeholde bygninger og uteområder. De er tilgjengelige på mobil (Harald) eller (Hamid) i arbeidstiden. I tillegg er en av vedlikeholdsteknikerne reserve for daglig leder i hennes trefftid. Vedlikeholdsteknikerne er også behjelpelige med å utføre enkle vedlikeholdsoppgaver for beboerne, så som skifte av pakninger, oppheng av bilder, og lignende. Beboere blir fakturert for arbeidet med kr 300,- per påbegynt time, inkludert smådeler. Beboere oppfordres til å bruke våre hjemmesider på. Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger.

5 Side 5 Meklenborg Borettslag Renhold Borettslaget har avtale med Abo Renhold AS om renhold av borettslagets fellesarealer. Vi har også inngått en avtale med Leko Matter AS om utskifting av dørmatter hver 6. uke. Parkering Det hører en parkeringsplass i garasje til de fleste leilighetene. Det finnes totalt ni garasjeanlegg. Åtte av dem er garasjehus under blokkene, og det siste er et utendørs garasjehus med to etasjer. For de leilighetene hvor det ikke medfølger garasjeplass, og for de beboere som trenger mer enn én plass, formidler daglig leder eventuelt ledige plasser. Beboere kan også leie fast plass på gjesteparkeringsplassene ved henvendelse til daglig leder. Det er et begrenset antall plasser til leie ute.garasjeplasser kan kun leies ut til borettslagets beboere. Det er parkeringskontroll på området som utøves av Aker P-drift AS. Nøkler/skilt Nøkler og skilt kan bestilles hos daglig leder. Ett sett skilt per beboer er gratis. Dersom det er nødvendig med utskiftning grunnet navneendringer, koster nytt skiltsett kr 30,-. Vaktordningen Den døgnkontinuerlige vaktordningen ble fra 3. januar 2005 overført til ISS Landscaping. Heisalarmen inngår i denne tjenesten og er koblet til ISS vaktsentral. Utenom de ansattes arbeidstid kan beboerne ringe ISS på for å få assistanse ved akutte behov.. Formiddagstreffen Formiddagstreffen holder til i fellesrommene og er åpen mandag, onsdag og fredag kl utenom feriene. I 2011 varte sommerferien bare knapt to uker. Frammøtet i 2011 var personer hver gang. Fredagene var "vaffeldager" med litt gammeldags underholdning. I tillegg til disse sammenkomstene ble det på kveldstid holdt vårfest, 17.-maifest, høstfest og julebord. Det ble dessuten arrangert to handleturer til Sverige. Disse turene var subsidiert av borettslaget og åpne for alle som bor i Meklenborg. Ettersom Formiddagstreffen har fritt hus, har prisen på kaffe og litt å bite i kunnet holdes på minimum fem kroner per person. Alt arbeidet med Formiddagstreffen utføres uten vederlag. Reidun Ruud, Kari Jansen og Tormod Prytz har vært "fast ansatt" i Alle som bor i Meklenborg er hjertelig velkommen til hyggelige og nyttige sammenkomster! Kabel-TV Get er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Borettslaget har forhandlet en kollektiv avtale med Get som gir alle beboere tilgang til digital-tv, telefoni og bredbåndstjenester på gunstige vilkår. Spørsmål knyttet til dette rettes til Gets kundetjeneste via telefon 02123, eller via deres hjemmeside

6 Side 6 Meklenborg Borettslag Ingen må gjøre inngrep i TV-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten eller foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep krever autorisert installatør, og vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall skade anlegget. Rabatt for telefoni / bredbånd hos Telio OBOS har fra januar i år fremforhandlet ny avtale med Telio. Den nye avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se Kraftleveranse til selskapets fellesanlegg OBOS har fremforhandlet en ny kraftavtale på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Borettslaget er tilsluttet avtalen. Den nye avtalen er videreført med Alpiq Norway AS som rådgiver og forvalter og LOS (Agder Energi AS) som står for kraftleveranser og fakturaadministrasjon. Den nye avtaler løper til OBOS har lagt vekt på å fremforhandle et produkt som både gir forutsigbarhet, lav risiko og gode strømpriser. Det nye produktet, Alpiq Index, er et produkt for prissikring av et gitt kraftvolum for en bestemt leveringsperiode. Kraftavtalen gir følgende fordeler for borettslaget: Ett av markedets laveste administrative påslag: 0,775 øre per kwh. Elektrisk kraft til spotpris kombinert med daglig prissikring av et fastsatt volum som gir gunstige strømpriser. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Eramet AS. Profesjonell forvaltning fra Alpiq Norway AS. Borettslaget v/styret får tilgang til sine anlegg på bl.a. for forbruks- og faktureringsdata. For 2011 har tidligere kraftforvaltningsportefølje fulgt markedsprisen gjennom hele året, og strømkostnadene for 2011 kan sammenlignes med en spotprisavtale. Energimerking Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. På kan andelseieren utarbeide en energiattest for sin bolig. Garantert betaling av felleskostnader Borettslaget har avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Bruksoverlating (fremleie) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av boligen. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS. Forkjøpsrett Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist.

7 Side 7 Meklenborg Borettslag Meldefristen vil normalt være minst fem hverdager etter at boligen er kunngjort på Hvis OBOS mottar meldingen om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan man ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Den som tar forkjøpsretten i bruk trer inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig innen fristen. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon Forsikringer Borettslagets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egenandel på kr Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Innboforsikring Den enkelte andelseier må ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. For OBOS-medlemmer vil det være gunstig å kontakte OBOS Forsikring for tilbud på innboforsikring med lav pris og tilpassede vilkår. OBOS Forsikring har også gode tilbud på øvrige forsikringsprodukter som den enkelte andelseier kan ha behov for. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS- Internkontroll Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige.

8 Side 8 Meklenborg Borettslag Viktige lover i henhold til dette er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene. Rehabilitering og større vedlikehold Skifte av lysarmaturer i inne- og uteboder. Oppussing og maling av ståldører til garasjeanlegg Drenering og tetting av kulvert mellom nr 32, 34 og 38 Spyling av hovedsoilrør. Ekstra røykvarslere i alle leiligheter. Testanlegg for calling i nr 46 B. Pusset/oljet inngangsdørene Vedlikehold av fellesrom Oppussing av gjesteromsbadene med nytt sanitærutstyr, og dusj til begge gjesterom Kontor, personalrom, garantiarbeider Oppussing av kontor og personalrom. Ferdigstilling av verandaprosjektet inkl. garantiarbeider Rehabilitering veranda/fasader Garasjer, gjeste-/fellesrom, ventilasjon Rehabilitering av garasjeanlegg i nr 50 og 34 samt garasjehus Ny oppvaskmaskin og storkjøkkenkomfyr til fellesrommet Oppgradering av ventilasjonsanlegg Oppretting av ekstra gjesterom i 52A Grillplass, fellesrom, garasjeportåpner Ny grillplass. Oppussing av bad i fellesrom. Nye garasjeportåpnere Brannvernskontroll Uteboder. trim-/bomberom, asbest, mm. Oppussing av uteboder. Oppussing av trimrom og bomberom. Asbestsanering. Heisvedlikehold. Renovering av søppelrom

9 Side 9 Meklenborg Borettslag Soilrør, el-anlegg, fellesrom, mm. Utskifting av horisontale soilrør i garasjer. Nullstilling av el-anlegg. Nye møbler fellesrom. Etablert vedlikeholdsplan for borettslaget. Flere nye søppelkasser på uteområdet Porter og lys i garasjer, søppelbeh. mm Nødlys i garasjer. Nye garasjeporter og lysarmaturer i utegarasjen. Nye søppelbeholdere ute. Varmeovner i trappeoppganger. STYRETS ARBEID Siden forrige ordinære generalforsamling har styret avholdt 18 møter. I 2011 fortsatte arbeidet med kulverten og helleplassen ved 32/34/38, som ikke ble fullført høsten 2010 på grunn av at vinteren kom så tidlig. Arbeidet ble i all hovedsak ferdig i mai, men noen mindre arbeider ble ferdigstilt etter sommerferien. Dette arbeidet ga oss verdifull informasjon om tilstanden til dreneringene rundt grunnmurene. Styret har i 2011 fått utarbeidet en ny vedlikeholdsplan, som ble presentert på beboermøte høsten Dette er en 10-årsplan utarbeidet av Multiconsult. Planen beskriver hvilke vedlikeholdsprosjekter borettslaget bør gjennomføre i perioden, med tids- og kostnadsplaner. Den største oppgaven som skal gjennomføres er ny drenering rundt borettslagets bygninger. Planlegging og anbudsinnhenting for prosjektet gjennomføres i Ingenting er mer fundamentalt enn å vedlikeholde grunnmurene. Det er også utført inspeksjon av betongfrontene på verandaene i de blokkene som har veranda mot vei. Verandaene på hagesiden vil bli inspisert i Det funnet noen få steder med korrosjonsskader i armeringen. Dette blir fortløpende reparert. Borettslaget har inngått avtale med Aker P-drift om kontroll på gjesteparkeringsplassene. Avtalen med det selskapet vi brukte tidligere ble sagt opp, da selskapet ikke ville la styret få annullere parkeringsgebyrer. Den forrige avtalen var gratis for borettslaget og parkeringsselskapets inntekter var bare gebyrene. I den nye avtalen betaler vi litt for kontrollen, slik at vi fikk beholde retten til å annullere, og at selskapet ikke er like avhengig av å kreve inn gebyrer. Styret har også i år hatt flere saker som omhandler beboerkonflikter, som forsøkes løst på best mulig måte for fellesskapet. Vi bor nære hverandre, så det er umulig og ikke høre lyder fra naboene. Da er det viktig å både ta hensyn, og være tolerante. Spesielt viktig er det å respektere de ro-tidene som er vedtatt i husordensreglene. Det er arrangert to beboermøter; et på våren og et på høsten. Sosiale arrangementer var St.Hansfest og kanefart med juletretenning. I 2011 arrangerte styret også juletrefest, I de siste årene har deltakelsen på juletrefesten vært fallende, og i fjor var den så liten at styret besluttet å la være å arrangere dette i 2012.

10 Side 10 Meklenborg Borettslag ÅRSREGNSKAPET FOR 2011 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. Inntekter Driftsinntekter i 2011 var totalt kr Dette er kr høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak andre inntekter. Andre inntekter består i hovedsak av utleielokaler og div. småsalg. Andelseierne har dessuten her innbetalt en ekstraordinær innbetaling for å kompensere for utsatt leieøkning. Kostnader Driftskostnadene i 2011 var totalt kr Dette er kr høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak postene energi/fyring, konsulent og forvaltningstjenester og andre driftskostnader, jf. etterfølgende resultatregnskap med noter. Resultat Årets resultat på kr fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler per utgjorde kr For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. BUDSJETT FOR 2012 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til større vedlikehold som i hovedsak omfatter utskifting av callinganlegget og oppstart av drenering av grunnmurene. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 9 %, mens renovasjonsavgiften reduseres med 3 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for 2011.

11 Side 11 Meklenborg Borettslag Forsikring Forsikringspremien for 2012 har økt svært mye. Premieendringen reflekterer primært forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på borettslagets skadehistorikk, samt byggekostnadsindeksen som har økt med 6,9 %. Styret har på på bakgrunn av premieøkningen tatt direkte kontakt med If med sikte på å fremforhandle en premiereduksjon. Styret har som ledd i dette samlet inn fakta om våtrommenes tilstand. Lån Borettslaget har ett annuitetslån i Terra Boligkreditt, med månedlige terminer, og til en flytende rentesats 3,95 % per Gjenværende løpetid på lånet er 26 år. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente (per ) Renter på driftskonto: 0,40 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,50 % for innskudd under kr ,55 % for innskudd fra kr til kr ,60 % for innskudd over kr Forretningsførerhonoraret Det vil ikke bli økning av forretningsførerhonoraret, og honoraret forblir uendret for Medlemskontingenten Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 per andelsleilighet for Felleskostnader Driften i 2012 forutsetter en økning av felleskostnadene på 4 % fra I tillegg ser styret at det er nødvendig å ta opp lån for å dekke de planlagte drifts- og vedlikeholdsoppgavene. Styret planlegger å øke fellesutgiftene 1. september 2012, og vil fremforhandle en finansieringsløsning for vedlikeholdsplanen som er vedtatt. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Meklenborg Borettslag Bjørn Erik Seeberg /s/ Stig Morten Karlsen /s/ Randi Ansok /s/ Anne Lise Arnesen /s/ Daniel Mohn-Reinaas /s/

12 12 Meklenborg Borettslag MEKLENBORG BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PER B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskap) Tilbakeføring av avskrivning Fradrag kjøpesum anl.midler Fradrag for avdrag på langs. lån B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PER SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISPONIBLE MIDLER PER

13 13 Meklenborg Borettslag MEKLENBORG BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

14 14 Meklenborg Borettslag MEKLENBORG BORETTSLAG BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Innestående bank Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 410 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0 Oslo, , Styret for Meklenborg Borettslag Bjørn Erik Seeberg /s/ Randi Ansok /s/ Anne Lise Arnesen /s/ Daniel Mohn-Reinaas /s/ Stig Morten Karlsen /s/

15 15 Meklenborg Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie Garasjeleie Lokaler Diverse Framleietillegg Ekstra kjellerbod Leie tidl.år -75 Utleie av 23 p-plasser til nabo-borettslag SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie Lokaler Diverse SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Diverse Ekstra innbetaling vedrørende leieøkning Salg av nøkkel Strøm Utleie lokale Vaktmesterarbeid SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Påløpne feriepenger Fri bolig Naturalytelser speilkonto Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader AFP - pensjon Yrkesskadeforsikring Refusjon sykepenger Bedriftshelsetjeneste Arbeidsklær SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 2,5 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov.

16 16 Meklenborg Borettslag NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2010/2011, og er på kr I tillegg har ansatte og tillitsvalgte fått dekket julebord og bevertning for kr jfr. note 11. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS OBOS Prosjekt AS Ingeniør plan AS Multiconsult AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Kr. Stensrud & Søn vedlikehold AS TT-Teknikk AS SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold ventilasj.anl Drift/vedlikehold garasjeanlegg Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI / FYRING Elektrisk energi SUM ENERGI / FYRING Regnskapet er basert på akonto innbetalinger. Ved avregning 2011 viser dette kr for mye betalt, jf. note 16.

17 17 Meklenborg Borettslag NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Verktøy og redskaper Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -800 Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Drivstoff biler, maskiner osv Vedlikehold biler/maskiner osv Forsikringer, avgifter biler -400 Bilgodtgjørelse Reisekostnader -927 Gaver Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS Renter Sparekonto i OBOS Andre renteinntekter 14 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Renter av TERRA lån Termingebyr TERRA lån -600 Renter leverandørgjeld -204 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 14 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi Tilgang i 2009, veranda/fasaderehabilitering i SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i 1986, Gnr.31/bnr.311 M. flere. Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet: Nr. 116, 117 og 118. Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold.

18 18 Meklenborg Borettslag NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER Feie og kostemaskin Tilgang Avskrevet i år Feie/sugemaskin Tilgang Avskrevet tidligere Gressklipper nr. 4 Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Jordfreser nr. 1 Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Kopimaskin Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Truck Tilgang Avskrevet i år Traktor m/utstyr Tilgang Avskrevet tidligere Traktor m/redskap Tilgang Avskrevet i år Kabel t.v. anlegg Tilgang Avskrevet tidligere SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER NOTE: 16 KORTSIKTIGE FORDRINGER Håndkasse for tillitsvalgte Tilgode årsavregning strøm Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2012) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2012, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2012.

19 19 Meklenborg Borettslag NOTE: 17 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN TERRA Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,95%, løpetid 29 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 18 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Øket 1997, leil. 1001, 1052 og Korrigert 1998, leil SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 19 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 20 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 21 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde per en bokført verdi på kr

20 20 Meklenborg Borettslag 3. GODTGJØRELSER A. Styret Valgkomitèen foreslår å øke honoraret til styret til kr ,- per år. B. Andre godtgjørelser Valgkomitèen foreslår samtidig å øke honoraret til valgkomiteen til kr ,- per år. Forslaget begrunnes blant annet med at valgkomitèen har erfart at det er mer arbeid med å finne de rette kandidatene til verv. 4. INNKOMNE FORSLAG A. Bruk av gassgrill. Forslagsstiller Jacob Anker Lind, 44A. Generalforsamlingen 2011 vedtok bruk av elektrisk grill. Vi har ikke registrert utstrakt bruk av grill på terrasser etter at dette vedtaket trådte i kraft og tror ikke vedtak om bruk av gassgrill vil endre denne bruken vesentlig. Vi ønsker at dette skal være et valg hver enkelt andelseier tar stilling til. Følgende kvantum av gass er godkjent for oppbevaring av brann- og redningsetaten i Oslo: Oppbevaring av farlig stoff: I boenhet kan det oppbevares inntil 55 liter brannfarlig gass kategori 1 og 2 (propan, butan el.) Styrets innstilling: Styret har ingen innvendinger til forslaget. B. Røykeforbud på verandaene. Forslagsstiller Johnny Åmelfot, Ida Margrethe Hal, 50A. Vi vil gjerne foreslå røykeforbud på balkongene. Det er mye mer sjenerende enn noen grill med all røyklukt som fyller leiligheten når vi lufter (noe vi må gjøre hele tiden fordi ventilasjonsanlegget er svakt), og det er til stor plage for oss med spedbarn som skal sove ute i barnevognen. Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget. C. Oppgradering av Hovseterveien. Forslagsstiller Odd Bratlie, 54B. Forslag om at generalforsamlingen gjør følgende vedtak: Generalforsamlingen pålegger styret å arbeide for å forbedre standarden på Hovseterveien fra Landingsveien til snuplassen. Styrets innstilling: Styret er positiv til forslaget.

21 21 Meklenborg Borettslag VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: A. Som styremedlemmer for 2 år foreslås: Stig Morten Karlsen Randi Ansok Daniel Mohn-Reinaas Styremedlemmer som ikke er på valg: Bjørn Erik Seeberg Anne Lise Arnesen Hovseterveien 42B Hovseterveien 56A Hovseterveien 32A Hovseterveien 50A Hovseterveien 32A B. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: 1. Knut Erik Skarpaas Hovseterveien 54B 2. Anne Røkke Hovseterveien 34A 3. Bernt Vilnes Hovseterveien 40A 4. Svein Ivar Larsen Hovseterveien 56C C. Som valgkomité for 1 år foreslås: Hamid Sajjadi Muhammad Basit Lilian Henske Jorunn Offenberg Hovseterveien 44B Hovseterveien 44B Hovseterveien 46B Hovseterveien 46A D. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Bjørn Erik Seeberg Hovseterveien 50A Som vara for delegert til obos generalforsamling foreslås: Stig Morten Karlsen Hovseterveien 42B Oslo, mars 2012 I valgkomiteen for Meklenborg Borettslag Valgkomite Muhammad Basit Valgkomite Jorunn Offenberg Valgkomite Hamid Sajjadi Valgkomite Aja Solheim Hovseterveien 44 B, 0768 Oslo Hovseterveien 46 A, 0768 Oslo Hovseterveien 44 B, 0768 Oslo Hovsetervn 56C, 0768 Oslo

Til andelseierne i Meklenborg Borettslag

Til andelseierne i Meklenborg Borettslag Til andelseierne i Meklenborg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Meklenborg Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen.

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. 1 Vestliskogen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole.

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. 1 Etterstad Vest Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Tirsdag 22 Mai kl 18:30 i Ensliges landsforbunds lokaler i Grefsenveien 28

Tirsdag 22 Mai kl 18:30 i Ensliges landsforbunds lokaler i Grefsenveien 28 Side 1 Nils Huusgate Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Tirsdag 22 Mai kl 18:30 i Ensliges landsforbunds lokaler i Grefsenveien 28 Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Årsmelding 2012 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2012 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2012 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Torsdag 10. mai kl. 18.00 i Saron lokaler, Ammerudveien 29 F. Styret gjør oppmerksom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Manglerudvangen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Torsdag 3 Mai kl 18:00 på Grünerløkka skole

Torsdag 3 Mai kl 18:00 på Grünerløkka skole 1 Fagerheimen Borettslag 18 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Torsdag 3 Mai kl 18:00 på Grünerløkka skole Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Hamborg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Myrer Borettslag

Til beboerne i Myrer Borettslag 1 Myrer Borettslag Til beboerne i Myrer Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Enerhaugen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 384 Side 1 Sandbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 78 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling

Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 1 Brekke Borettslag Kjære beboer! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Torsdag 10. mai kl 18.00 i styrerommet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Etterstad Sør Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nedre Silkestrå Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer