Bibelundervisning emne nr.28.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bibelundervisning emne nr.28."

Transkript

1 Bibelundervisning emne nr.28. Dine penger og din makt. Med tilleggsheftet: 1.) Tienden og de hellige gaver. A. Syndens faktor i virksomhet... Mennesket er ikke sterkere enn det svakeste i menneskets liv: Det vi som mennesker kjemper mest med, er tankelivet og følelsene våre. Dette er som nevnt mange ganger før, dette er vår sjel. Vår styrke kan ikke ligge i følelsene, men heller i vårt sinn som går dypere, de fleste mennesker følger sine følelser ut fra det de lever, de har en usikkerhet med mange av sine valg. Veldig ofte vet de ikke hva de skal velge på grunn av de er vant til å bestemme ut fra sine følelser. Sinnet kan ta autoritet over følelsene, da handler du på ting med en stor sikkerhet. De sjeliske mennesker er følelses-mennesker, slik følelsene er, blir de ustabile, og det går opp og ned. Vi andre får en usikker tanke om vi skal stole på dem, da de plutselig forandrer mening ettersom de føler seg. Disse personer kan ha stadig problemer med det psykiske. Sinnet er hovedbasen for sjelens følelser. Ut fra det ord som David skriver i, Salm.42,12v.) "Hvorfor er du nedbøyd, min sjel? Hvorfor bruser du i meg? Vent på Gud! For ennå skal jeg prise Ham, mitt åsyns frelse og min Gud.." Her taler David til sin sjel som det skulle være en annen person, dette er Davids sinn som vil ha autoritet over sin sjel. I Salme 69.11v.) "Min sjel gråt mens jeg fastet, og det ble jeg spottet for. 12v.) Jeg kledde meg i sekk, og så ble jeg til et ordtak for dem. 13v.) De som sitter i porten, snakker om meg. (porten er torvet hvor alle samlet seg også dommerene) De som drikker sterk drikk, synger om meg." David opplevde svingninger fra sjelen sin i sine tanker og hva han opplevde fra omverden, men tross det så søkte han Herren og det gav han fred og ro, både til ånd sjel og legeme. 14v.) "Men til deg, Herre, kommer jeg med min bønn i nådens tid. Gud, for din store miskunnhets skyld, svar meg med din frelsende trofasthet." Og dette ble hans forandringer, med proklamasjon om Guds storhet, og med bønn om nåde. Så David opplevde sjelens kvaler med gråt, mens han fastet, og det ble han til spott over for hans folk, som fikk se sin konge oppføre seg i en slik svakhet, men det var tilsynelatene ukontrollerene virkninger fra hans sjel. David er vel den mest følsomme person som jeg kan se i det gamle testamentet. Der går det på sterke følelser på i det kjødelige og det sjeliske å i det åndelige. Sjelen vil bare vise sitt sanne ansikt, og det kan bli flaut og skamfullt, sjelen kan utløse sine følelser uten at ånden får styre over det, avhengig hvor åndelig innstilt du er den dagen, dette er ofte meget åpne og myke menneskers virkning, se Salm.116,7v.) "Kom igjen til din ro, min sjel! For Herren har gjort vel imot deg. 8v.) For du fridde min sjel fra døden, mitt øye fra gråt, min fot fra fall." Her skiller David imellom den åndelige vandringen og det sjeliske livet, han sier til sjelen at Herren bevarte sjelen ifra fall til den åndelige død, og nå befaler han sjelen og komme til ro og få fred med Herren som er med og frelser ham. så i 9v.) "Jeg skal vandre i Herrens åsyn i de levendes land." Og han roser sin Gud for alle hans velgjerninger. 11v.) "Jeg sa i min angst: hvert menneske er en løgner. 12v.) hvordan skal jeg gjengjelde Herren alle hans velgjerninger mot meg? 13v.) Jeg vil løfte frelsens beger og påkalle Herrens navn." David viste at han kunne oppmuntre sin sjel og lære den og kjenne sin Gud og sjels frelse, så han måtte fortelle sin sjel hvordan den burde glede seg over store ting Gud har gjort for den, i Salm.120,1v.) "Til Herren ropte jeg min nød, og Han svarte meg. 2v.) Herre, fri meg fra en løgnaktig leppe, fra en falsk tunge!" Tungen og leppene styrer sjelen for det meste over, så derfor ber David om å få makt over sin sjels ord, for han vet de vil føre til hans nederlag åndelig. 3v.) "Hva skal han gi deg, og hva mer vil han gi deg, du falske tunge?" David viste også at sjelens ord kunne skap ufred og strid slik at det endte opp i krig blant folkene, han var

2 side 2. veldig føre seg og ba om hjelp slik at ordene måte bli av Guds Ånd som spredte fred. Vi kjenner til ordet ifra Jak.3.kap.2v.) "Og vi snubler alle i så mangt. Den som ikke snubler i tale, er en fullkommen mann, i stand til å holde hele legemet i tømme. (selvkontroll)." Du kan lese selv direkte fra bibelen hele 3.kap. Så dette er sjelens ukontrollerte synd selvkontroll er en av Åndens frukter, og da tar en seg i vare når det gjelder sitt ordbruk. Så David ba sin Gud om hjelp for sjelens syndige natur, Den Hellige Ånd var ikke kommet da, slik at Ånden som skulle hatt flyttet inn i hans hjerte ville komme han til hjelp, slik det er idag. Men allikevel på flere tidspunkter i salmene tok David autoritet over sjelen med sin ånd, for menneskets ånd kunne med Guds hjelp forandre seg også da. Sjelens forfall eller seier... Sjelen står alltid på valg av det den ser og hører, og vil velge det som er bra i sine følelser akkurat da, eller har en fremtidig glede, enten det er godt eller ondt, ondt som du i øyeblikket ikke ser noe ondt i, men resultatene kan bli det onde, det er hva det kan føre til av det onde. Det er her du må kjenne Guds ord og underordne deg det. Verden og dens lyst skriver bibelen om, så en av faktorene er sjelen hva den kan forårsake for oss. Jesus selv blir fristet av djevelen i kjødet og sjeliske lyster til denne verd-ens herligheter som er et bedrag. Se i Matt.4.kap.8v.) "Igjen tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og deres herlighet. 9v.) Og han sa til ham: Alt dette vil jeg gi deg, dersom du vil falle ned og tilbe meg. 10v.) Da sa Jesus til ham: Bort fra meg, satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene." Sjelens liv i kjødet se Efes.2.kap.3v.) "Også vi vandret alle blant dem i vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje ( tankene er sjelen). Vi var av naturen vredens barn likesom de andre." Når du blir frelst så er de åndelige ting beskrevet i Guds ord til hjelp og veiledning. Det som er godt for kjødet er ofte farlig for det åndelige. 1 Joh.2.kap.15v.) "Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden! Om noen elsker verden, da er ikke kjærligheten til Fader-en i ham. 16v.) For alt som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst, og hovmodig skryt av det en er og har, er ikke av Faderen, men av verden. 17v.) Og verden forgår og dens lyst, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid." Jeg setter opp en del punkter av sjeliske lyster vurder dette selv: 1.) Unaturlig kjærlighet unormal sex. 2.) Bejær etter jordiske materialistiske ting. 3.) Frotsing i mat. 4.) Forguder klær. 5.) For stort behov av penger, og råtne måter å skaffe seg dem på, og så gjerrighet som er egoisme. 6.) Herliggjøre mennesker og kjød i skjønnhets konkurranser, sport og mennesker i makt, pluss mange flere kjøttslige konkurranser. Kristi sinn... Vi har Kristi sinn se i 1 kor.2.kap.16v.) "For hvem kjente Herrens sinn, så han kunne undervise ham? Men vi har Kristi sinn." (Guds visdom) Guds Ånde hjelper oss når vi er villige til å få et forvandlet sinn se i Rom.12.kap.2v.) "Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som Han har behag i, det fullkomne." Sinnets forvandling går på det og ikke skikke seg lik denne verden, la deg fylle av Den Hellige Ånd så vil han lede deg og forvandle deg, dette er Helliggjørelsens prosess. For Kristi sinn er åndens frukter.frukter kan spises, så andre kan nyte våre frukter, som kommer av Kristi sinn. Sinnet er hovedbasen for tanker og følelser, det er sinnet som blir prøvd og angrepet, lev stadig og alltid i fornyelsen av ditt sinn se Efes.4.kap.22v.) "Når det gjelder deres tidligere ferd, så må dere nå avlegge det gamle menneske, som er fordervet ved de forførende lyster. 23v.) Men bli fornyet i deres ånd og sinn." Det virker som sinnet er sjelens hode og hjernen er kroppens forstand, og det er det vi kaller menneskelig fornuft. Litt beskrevet i 1 kor.2.kap. 14v.) "Men et naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til. For det er ham en dårskap, og han kan ikke kjenne det, for det dømmes åndelig." (fra 1930 over.) Her står det at det naturlige menneske tar ikke imot det åndelige, da de er sjeliske så står de det åndelige imot. I evangeliene snakker Jesus mye om hjertets tanker som jeg tror

3 side 3. er vår ånd, sammen med sjelens sinn når ånd og sjel er blitt gjort til ett. Men forstand og fornuft har også sjelen med som er jordisk før du er frelst, som kommer fra din hjerne og som er kjødelig, og som motarbeider ditt åndsliv. Men den dagen som din forstand har blitt overbevist at Jesus døde for deg, da blir du frelst med å ta Ham imot. Da får du Kristi sinnelag, og så lar det styre deg av Den Hellig Ånd da blir alt riktig. B. Mannens vilje og kvinnens vilje,,, Tanker som både mannen og kvinnen vil leve opp til: Mannen skal i følgende Guds ord være en leder med et stort ansvar, men på grunn av det falne kjødet så har det oppstått forviklinger, og i de fleste tilfeller så har han styrt ut fra sitt ego og ofte manipulert med mennesker for å få fram sin vilje, så andre blir underordnet han på feil måter, og diskriminerende måter. En manns tanke er at alle burde synes han er bra, og at de ser opp til han. Mannen som normalt pleier å være opptatt med å tjene penger, så vil han også søke dem. Alt som har med det å gjøre makt og ære, er også med i mange menns liv, og da et langt friskt liv, uten at han blir gjort svak på noen måte, dette er hva de tror og håper, men dette er av det kjødelige. Det finnes også menn som er familiens trygghet, men et godt hjerte som har omsorg for alle familiemedlemmene, og som gir seg til andre mennesker med stor kjærlighet. Dette kaller bibelen for god jord. (et godt hjerte) Kvinnen kan også bli eller være slik som det ble beskrevet av mannen i deres kjødelige liv. Felles for begge kjønn er å misbruke sin kropp i lyster uhemmet, de blir bundet i synder og får et forvrengt sinnelag som er fordervet i sitt grunnleggende liv, og misbruke sin kropp på denne måte er ikke bare sex det handler om, men mye mere, for det er fritt frem for djevelen, og du er helt ubeskyttet mot ham, da du gir deg til alt som synden gir så er du misbrukt av satan og denne verden. Et ord som vi har lest mange ganger er 2 Tim.3.kap. 8v.) "Som Jannes og Jambres stod Moses imot, slik står også disse sannheten imot. De er fordervet i sitt sinn og holder ikke mål i troen. 9v.) Men de skal ikke ha mer framgang, for deres dårskap skal bli åpenbart for alle, slik det også gikk med de to jeg nevnte." Et syndefullt liv vil bli åpenbart eller synligt for alle, og deres skam vil komme over dem. Når både mannen og kvinnen kommer med sin vilje under Guds vilje, og blir frelst og satt fri, så får de en sterk fred og mektig glede som er overnaturlig. og livet får en større verdi, og selv får vi tjene Gud og mennesker med det vi har fått. Guds fred se Joh.14.kap.27v.) "Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke!" Guds glede se Joh.15.kap.11v.) "Dette har jeg talt til dere for at min glede kan være i dere, og deres glede bli fullkommen." Gud hadde satt mannen høyere en kvinnen, men innfor Gud stiller dem helt likt, ansvaret ble lagt på mannen se i 1 kor.11.kap.3v.) "Men jeg vil at dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, og mannen er kvinnens hode, men Gud er Kristi hode." Dersom mannen lar Kristus være hans ledende hode i alle ting, liksom Gud var Kristus ledende hode i alle ting, som Jesus selv sier "jeg kan ingenting gjøre uten Faderen viser meg, og det han gjør gjør jeg likeså". Og på samme måte som mannen lar Kristus være hans ledende hode, skal også kvinnen la mannen være hennes ledende hode i alle ting, dette har med å være ydmyke under hverandre for å være en Guds tjener, det motsatte er opprørskhet imot Guds ordninger og Hans kjærlighet som sier jeg er med deg alle dager, men dersom du finnes og være motstridene mot Gud, årsak for det er ofte stolthet som Gud står imot. Og videre fra 8v.) "For man-nen er ikke av kvinnen, men kvinnen av mannen. 9v.) Heller ikke ble mannen skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens skyld." Til slutt sier Guds ord på en fredelig måte fra 11v.) "Og likevel: I Herren er verken kvinnen noe uten mannen eller mannen noe uten kvinnen. 12v.) For likesom kvinnen er av mannen, så er også mannen ved kvinnen. men alt er av Gud." Disse ting trengs og reflekteres på. Dersom mannens vilje legger seg under kvinnen i kjærlighet, og ikke i frykt, og kvinnen

4 side 4. under mannen med sin vilje i kjærlighet, dog heller ikke i frykt, da kler Gud mannen med åndelig autoritet, og kvinnen får også åndelig autoritet på grunn av at de begge ikke er opprørske mot Guds lov, som heter kjærlighetens lov, men underordner seg den, ja da støtter Gud oss ved sin ånd, da vi finnes i hans vilje 100%, da kan Gud føre dere videre. C. Menneskets søken eller lengsler... Menneskets behov og mangler: Fra vi blir født og til vi dør er det flere ting vi er i stadig behov av. Bortsett fra mat og klær, for å nevne seks viktige medfødte menneskelige behov. 1.) Behov for kjærlighet, menneskelig kjærlighet, Guds kjærlighet og kontaktkjærlighet. 2.) Vi trenger å kjenne sikkerhet og trygghet. 3.) Vi trenger å gjøre oss forstått og forstå andre. 4.) Vi trenger opplevelser som beriker vårt liv, å ha noe å glede seg til som også vil gi oss erfaringer. 5.) Vi trenger å bli godtatt i store og små folkegrupper og blant venner og familier. 6.) Vi trenger å bli stilt tilfreds med å være fornøyd, å få harmoni i vår sjel. Alle disse behov vil på en sterk måte være imøtekomne når du har tatt imot Jesus. Dersom ikke disse seks ulike behov blir dekket vil problemene komme siden. Allerede fra en er barn trenger vi å få dekket disse behov for at dens følelsesliv skal få utvikle seg, og ikke stoppe opp. Dersom det stopper å utvikle seg, så vil de ofte havne i en selvmedliden gruppe og blir en som doper seg for å glemme eller hevder seg på andre måter, slike personer sliter med sin egen personlighets følelses liv. For å dekke sine behov fyller menneskene seg med feil ting som ikke kan dekke disse behov. Jesus sier: " jeg vil gi deg det levende vann så du aldri mer skal tørste, og det skal bli en kilde som strømmer fram fra deres liv til evig liv se i Joh.4.kap.14v. Dette betyr en fantastisk tilfredstillelse og dekning av alle behov, med også nok så andre får drikke av din kilde, dette betyr flere vil oppleve og få hjelp igjennom oss, og størst av alt det vil lege alle sjelens sår og misforståtte livsopplevelser. Penger har ofte makt over oss dersom vi ikke tar oss i vare... Penger binder og forblinder folk, og Guds ord kaller det mammon og blir fort en avgud som binder oss se Matt.6.kap.24v.) "Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon." Det åndelige livet er en utfordring på mennesker som drives av mammon, og ofte klarer de det ikke, og da velger de mammon i sitt livs forsettelse. Gud hjelper oss til å dekke våre behov. Penger kan glede, men også gi sorger. Noen tror at de kan kjøpe alt for penger, bibelen sier noe annet, "det skal bli vanskelig for en rik å komme inn i Guds rike" det betyr at hans sjel er bundet av det, og har blitt en mektig maktfaktor over ens liv, som må løses i dette livet, da dette er blitt en avgud. Men det er flere onde sider av dette, blandt annet er dette blitt en forbannelse. Jo, for det ene! det får folk til å gjøre mye ondt og rart for penger som ligger i synden, men når vi investerer i Guds rike begynner pengene å få en stor betydning og hjelper folk til å møte Jesus som blir frelst og reddet for himmelen, og da skal vi i tillegg få lønn i himmelen for denne innvestering, for det står, da får du en skatt i himmelen se Matt.19.kap.16v.) "Og se, det kom en til ham og sa: Gode mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv? 17v.) Men han sa: hvorfor kaller du meg gode? Det er bare èn som er god! Men vil du gå inn til livet, så hold budene!" 18v.) "Han sa til ham: Hvilke bud? Disse, sa Jesus: Du skal ikke slå i hjel! Du skal ikke drive hor! Du skal ikke stjele! Du skal ikke vitne faskt! 19v.) Du skal hedre din far og din mor! Og du skal elske din neste som deg selv! (dette var etter lovens tid) 20v.) Den unge mannen sa da til ham: Alt dette har jeg holdt. Hva er det så jeg mangler? 21v.) Jesus sa til ham: Vil du være fullkommen, da gå og selg det du eier, og gi det til de fattige, Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!" 22v.) "Men da den unge mannen hørte dette, gikk han bedrøvet bort, for han hadde stor rikdom. 23v.) Jesus sa til sine disipler: Sannelig sier jeg dere: Det er vanskelig for en rik å komme inn i himlenes rike." Det som gjør det så vanskelig for en rik og bli frelst, er når rikdommen eier personen og har

5 side 5. makt over ham, det er når en rik person er blitt bundet av sin rikdom og blir redd for sine rikdommer. Det vil alltid stå imellom denne verden og Guds rike, det er opptil deg å velge hvilket rike du vil leve for og tilhøre. Verdens rike består mest i egoisme, Guds rike består i å gi sitt liv og tjene mennesker i kjærlighet fra Gud selv. Se tilleggsheftet: Tienden og hellige gaver. D. Intet er nytt under solen, og hva så, vil du ha noe glede det? Du har ingenting igjen for å leve ditt eget liv, og sørge kun for deg selv: I predikantens bok eller også kalt forkynneren, der står det skrevet om en vis mann som har prøvd omtrent alt, og sier at det er tomhet og jag etter vinden. Han som har skrevet denne boken er kong Salomo, hans visdom var så mye høyere en denne verdens visdom, og dette gjorde det vanskelig å ha noe form for jordiske gleder, og være fornøyd med all verdens rikdom som Salomo hadde, eller hva med sine koner eller hva som helst denne verden har til oss som mennesker. Dette nevnte som kong Salomo levde med, var for ham ikke verdt noe, det var tomhet, les gjerne hele predikantens bok ved anledning, den innholder 12 kapitler. Til deg som er litt av en strever etter det jordiske, grunn på predikant boken, og da vil du forstå at det er et liv som ligger høyere og har en større verdi å leve for. Jeg vil henvise dere unge til et ord i Pred.11.kap.9v.) "Gled deg i din ungdom, du unge! La ditt hjerte være vel til mote i din ungdoms dager. Vandre på ditt hjertes veier og etter det dine øyne ser. Men vit: for alt dette vil Gud føre deg fram for dommen." 10v.) "Få vekk gremmelse fra hjertet og hold alt ondt borte fra legemet! For ungdom og morgenrøde er tomhet." Og et ord til i 12.kap.1v.) "Tenk på din skaper i din ungdoms dager, før de onde dagene (onde dager er ment alderdommen) kommer, og det lir mot de år da du må si: Jeg har ingen glede av dem. og 6v.) Tenk på din skaper før sølvsnoren slites over, og gullskålen slåes i stykker, og krukken brytes i stykker ved kilden, og hjulet knuses og faller ned i brønnen, 7v.) før støvet vender tilbake til jorden og blir som det var før, og ånden vender tilbake til Gud, som gav den." Jeg vil belyse noe av disse betegnelser som går dypt i mening, for at du kan forstå noe av det, mennesket består i legeme, sjel og ånd, sølvsnoren er livet som binder sjelen til legeme, legeme vårt har to sider av livet, det ene er det kjødelige liv som vi alle har del i som Guds ord kaller for det forgjengelige, og er det fysiske, det blir beskrevet som leirkrukken,livets hjul slutter og knuses som har med livets sirkel og gjøre, som stadig henter næring til selve livets kraft, dette er forsatt den menneskelige siden som også må ha styrke. Videre kommer vi inn på det åndelige livet som er av Gud, som har bygd seg opp til et åndelig legeme, som Den Hellige Ånd har vært byggmester for, og det er gullskålen som knuses fordi menneskets jordiske vandring i det åndelige er over. Det står også nevnt at ånden går tilbake til Gud, og legemet går tilbake til støv, hvorfra det er tatt. At ånden går tilbake til Gud betyr ikke at alle er frelst, men fra den posisjon så blir menneskets sjeler satt på ulike plasser avhengig hvilket liv de har levd, men alle ånder går tilbake til skaperen, som også er livets dommer som dømmer rettferdig etter sitt eget ord. Så dette var hva som skjer ifra døden og videre. Ditt liv etter døden begynner her, det blir som et speilbilde av det evige, går vi tomhent over i evigheten, blir du utelukket himmelen, men kommer du med Jesus i ditt liv, så står himmelen åpen for deg, og Far i himmelen ønsker deg velkommen. D.N.T. handler om frelse og hvordan du kan bli frelst, videre handler den om å vise oss forskjellen på denne verden med djevelen som gud, og himmelens rike med Jesus som selve døren. Bibelen advarer oss imot alt det som verden frister oss med og viser oss hvordan vi kan overvinne verden, den lærer oss om alt Herren gir til dem som kommer til Ham og blir frelst, og åpenbarer himmelske hemmeligheter så vi kan vokse å vinne mennesker. Den lærer oss også om Gud vår Far og Den Hellige Ånd. Også med mektige gjerninger full av under og mirakler som er tilgjengelige for oss. Det har en større

6 side 6. spenning enn hva som helst her i denne verden vil by oss. Samtidig går vi hjem til himmelen hvor bare alt det beste er til stede i evigheter. E. Hva er det du har i dine lader? Hva er det du lever for i denne verden: Det er et ord i bibelen som Jesus advarer sterkt imot, det er gjentatt flere ganger i brevene, og andre steder i bibelen og det er havesyke, vi kan sette det ordet på hode og si syk etter det å ha ting i denne verden.det blir avguder av dette og det er det som er faren, dersom disse ting ikke betyr noe for deg, om det knuser eller går istykker, eller om det blir stjålet, er du da forsatt like glad og fornøyd, da er du ren for havesyke se i Luk.12.kap.15v.) "Han sa til dem: Se til å ta dere i vare for all havesyke! For ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflod." 16v.) "Han fortalte dem så en lignelse og sa: En rik mann fikk store avling av jorden sin. 17v.) Da tenkte han ved seg selv: Hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom nok til å samle min avling i. 18v.) Og ha sa: Dette vil jeg gjøre: Jeg vil rive ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods. 19v.) Så vil jeg si til min sjel: Sjel! du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro et, drikk, være glad! 20v.) Men Gud sa til ham: Du dåre! I denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet?" 21v.) "Slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud." Havesyken er toppen av all ondskap. Ladene er dine samlingsted for de ting og saker som ditt kjøtt er redd for å miste, for eksempel antikviteter, små verdier som oppbevares i bankbokser, konto'er med store beløp av sparepenger, eller omsetningsreservere. Vi må la Den Hellige Ånd være med og forvalte disse ting så går vi fri fra havesyke, og heller får en skatt himmelen og blir velsignet. F. I egen kraft er ikke mannen sterk, og hvem er egentlig det. Du trenge Guds styrke og kraft: Mannen ser seg selv som sterk, og uavhengig, og det prøver han alltid å overbevise alle om, dette er jo hans største svakhet, men det er hans kjødelige tanke, i forhold til kvinnen er mannen sterkere i sin person, han er skapt til å være det. Sett ifra Guds side er mannens styrke noe svake greier, 1 Sam.2.kap.7v.) "Herren gjør fattig og Han gjør rik. Han nedtrykker og han opphøyer. 8v.) Han reiser den ringe av støvet. Han løfter den fattige opp av smusset for å sette ham hos fyrster og gi ham et ærefullt sete. Jordens støtter hører Herren til, på dem har han bygd jorderike." 9v.) "Han verner sine frommes føtter, men ugudelig går til grunne i mørke. For ikke ved egen kraft er mannen sterk." Det som er svakt og ringe utvalgte Gud seg,for å gjøre det som er noe til skamme. Gud vil fortelle oss at selv mannen uten Guds kraft er svak, og sette mannen som er uten Gud, og i sin kjødelig styrker opp imot djevelens kraft og makt, så blir han til støv i sin kraft, klarer ikke å bekjempe dette i egen kraft. Men Gud som er skaperen og den suverene kraft er dette ingen ting i forhold. Det var Gud som gav Moses, Josva og Samson kraft, det var Gud som ga Gideon kraft til å vinne kriger og hva med kong David og Daniel og alle profetene dette er overnaturlig. Det er der vi må komme. La Gud få sin totale vei med oss. "Gud være takk som alltid lar oss vinne seier i Jesus Kristus.".

7

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN

EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN Jesus sa:< Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på Meg, skal leve selv om han dør> Kol.2:13. Dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Fremad, Kristi soldat

Fremad, Kristi soldat Fremad, Kristi soldat Günther Krallmann : Har dere noen gang tenkt over hvorfor Gud ikke straks henter alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser hjem til Himmelen? En hovedgrunn er at enhver

Detaljer

Disippel pensum. Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss?

Disippel pensum. Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesus livet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta Et bibelvers for hver dag i denne nissen her. Noen dager er det den ekstra lapp med en gave. Da kommer det en overraskelse Skriv ut side 2 og 3 med

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen Parasha 33 Brit Hadashah 2. Korinterne kapittel 6 Johannes kapittel 4, 5. Johannes kapittel, 2, 3, 4, 5 2. Korinterne Kapittel 6 4 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet

Detaljer

SØNDAG Morgenbønn (Laudes)

SØNDAG Morgenbønn (Laudes) SØNDAG Morgenbønn (Laudes) Inngang L Herre, lukk opp mine lepper, A så min munn kan lovprise deg. L Ære være Faderen A nå og alltid og i Sang Sal 93 I Herren er konge, * han har kledd seg i høyhet, II

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Fridd ut fra mørkets makt

Fridd ut fra mørkets makt Fridd ut fra mørkets makt Denne undervisningen er hentet fra to forskjellige serier jeg har på nettet: Dr Jekyll og herr Hyde kristen og Helbredelse for ånd sjel og legemet, som du finner på www.bibelundervisning.com.

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham.

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham. *JOHANNES 13: 1-17 *1 Det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen Hans var kommet, da Han skulle gå bort fra denne verden til sin Far. Som Han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014. Bergprekenen

Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014. Bergprekenen Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014 Bergprekenen To spørsmål til hver samling: Hva sier Gud til oss/meg i teksten? Hva gjør vi/jeg med det? Utfordring: Bruk bibelteksten konkret på ditt disippelliv

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 1 4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 Har dere fulgt godt med i gudstjenesten i dag? Ingenting av det dere har hørt så langt, er tilfeldig. Dagens tekster som Helen leste i sted, er nøye plukket

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene»

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene» STØ OPP HENDENE! 1. Mos. 17:8-16 8 Amalek kom og stred mot Israel i Refidim. 9 Moses sa til Josva: «Velg ut noen menn og dra så ut og strid mot Amalek! I morgen skal jeg stille meg på toppen av høyden

Detaljer

Bibelens kvinnebilde. www.sykepleien.no

Bibelens kvinnebilde. www.sykepleien.no Bibelens kvinnebilde GT om kvinner: Kvinnen og barnet: Morskallet løftes sterkt frem i GT. Kvinnen kalles til å føde barn og være en god mor og hustru Men hennes kall strekker seg lengre enn det. www.sykepleien.no

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

1. Johannesbrev Kapitel 3.

1. Johannesbrev Kapitel 3. Side 11. Dette ene budet omfatter troen på Kristus og kjærligheten til hverandre, som J.R.W. Stott sier i Tyndalekommentaren. Troen og dens frukt fører oss så inn i et varig samliv med Gud, v. 24. Det

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Kampen om ditt sinn!

Kampen om ditt sinn! Kampen om ditt sinn! Vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter og myndigheter. Det er den kampen dette gjelder, og kampen imot oss selv. Å forstå seg selv gjør det så mye lettere, da vet man hva

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997.

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. 1 Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. Matt 13,24-30 24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Vi trenger en åpenbaring av Guds kjærlighet!

Vi trenger en åpenbaring av Guds kjærlighet! Vi trenger en åpenbaring av Guds kjærlighet! Skrivefeil i dette dokument kan forekomme. Hvis du skulle ønske å hjelpe meg til å rette den, gi meg beskjed på tore@btww.net Det er mange som er veldig opptatt

Detaljer