Bibelundervisning emne nr.28.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bibelundervisning emne nr.28."

Transkript

1 Bibelundervisning emne nr.28. Dine penger og din makt. Med tilleggsheftet: 1.) Tienden og de hellige gaver. A. Syndens faktor i virksomhet... Mennesket er ikke sterkere enn det svakeste i menneskets liv: Det vi som mennesker kjemper mest med, er tankelivet og følelsene våre. Dette er som nevnt mange ganger før, dette er vår sjel. Vår styrke kan ikke ligge i følelsene, men heller i vårt sinn som går dypere, de fleste mennesker følger sine følelser ut fra det de lever, de har en usikkerhet med mange av sine valg. Veldig ofte vet de ikke hva de skal velge på grunn av de er vant til å bestemme ut fra sine følelser. Sinnet kan ta autoritet over følelsene, da handler du på ting med en stor sikkerhet. De sjeliske mennesker er følelses-mennesker, slik følelsene er, blir de ustabile, og det går opp og ned. Vi andre får en usikker tanke om vi skal stole på dem, da de plutselig forandrer mening ettersom de føler seg. Disse personer kan ha stadig problemer med det psykiske. Sinnet er hovedbasen for sjelens følelser. Ut fra det ord som David skriver i, Salm.42,12v.) "Hvorfor er du nedbøyd, min sjel? Hvorfor bruser du i meg? Vent på Gud! For ennå skal jeg prise Ham, mitt åsyns frelse og min Gud.." Her taler David til sin sjel som det skulle være en annen person, dette er Davids sinn som vil ha autoritet over sin sjel. I Salme 69.11v.) "Min sjel gråt mens jeg fastet, og det ble jeg spottet for. 12v.) Jeg kledde meg i sekk, og så ble jeg til et ordtak for dem. 13v.) De som sitter i porten, snakker om meg. (porten er torvet hvor alle samlet seg også dommerene) De som drikker sterk drikk, synger om meg." David opplevde svingninger fra sjelen sin i sine tanker og hva han opplevde fra omverden, men tross det så søkte han Herren og det gav han fred og ro, både til ånd sjel og legeme. 14v.) "Men til deg, Herre, kommer jeg med min bønn i nådens tid. Gud, for din store miskunnhets skyld, svar meg med din frelsende trofasthet." Og dette ble hans forandringer, med proklamasjon om Guds storhet, og med bønn om nåde. Så David opplevde sjelens kvaler med gråt, mens han fastet, og det ble han til spott over for hans folk, som fikk se sin konge oppføre seg i en slik svakhet, men det var tilsynelatene ukontrollerene virkninger fra hans sjel. David er vel den mest følsomme person som jeg kan se i det gamle testamentet. Der går det på sterke følelser på i det kjødelige og det sjeliske å i det åndelige. Sjelen vil bare vise sitt sanne ansikt, og det kan bli flaut og skamfullt, sjelen kan utløse sine følelser uten at ånden får styre over det, avhengig hvor åndelig innstilt du er den dagen, dette er ofte meget åpne og myke menneskers virkning, se Salm.116,7v.) "Kom igjen til din ro, min sjel! For Herren har gjort vel imot deg. 8v.) For du fridde min sjel fra døden, mitt øye fra gråt, min fot fra fall." Her skiller David imellom den åndelige vandringen og det sjeliske livet, han sier til sjelen at Herren bevarte sjelen ifra fall til den åndelige død, og nå befaler han sjelen og komme til ro og få fred med Herren som er med og frelser ham. så i 9v.) "Jeg skal vandre i Herrens åsyn i de levendes land." Og han roser sin Gud for alle hans velgjerninger. 11v.) "Jeg sa i min angst: hvert menneske er en løgner. 12v.) hvordan skal jeg gjengjelde Herren alle hans velgjerninger mot meg? 13v.) Jeg vil løfte frelsens beger og påkalle Herrens navn." David viste at han kunne oppmuntre sin sjel og lære den og kjenne sin Gud og sjels frelse, så han måtte fortelle sin sjel hvordan den burde glede seg over store ting Gud har gjort for den, i Salm.120,1v.) "Til Herren ropte jeg min nød, og Han svarte meg. 2v.) Herre, fri meg fra en løgnaktig leppe, fra en falsk tunge!" Tungen og leppene styrer sjelen for det meste over, så derfor ber David om å få makt over sin sjels ord, for han vet de vil føre til hans nederlag åndelig. 3v.) "Hva skal han gi deg, og hva mer vil han gi deg, du falske tunge?" David viste også at sjelens ord kunne skap ufred og strid slik at det endte opp i krig blant folkene, han var

2 side 2. veldig føre seg og ba om hjelp slik at ordene måte bli av Guds Ånd som spredte fred. Vi kjenner til ordet ifra Jak.3.kap.2v.) "Og vi snubler alle i så mangt. Den som ikke snubler i tale, er en fullkommen mann, i stand til å holde hele legemet i tømme. (selvkontroll)." Du kan lese selv direkte fra bibelen hele 3.kap. Så dette er sjelens ukontrollerte synd selvkontroll er en av Åndens frukter, og da tar en seg i vare når det gjelder sitt ordbruk. Så David ba sin Gud om hjelp for sjelens syndige natur, Den Hellige Ånd var ikke kommet da, slik at Ånden som skulle hatt flyttet inn i hans hjerte ville komme han til hjelp, slik det er idag. Men allikevel på flere tidspunkter i salmene tok David autoritet over sjelen med sin ånd, for menneskets ånd kunne med Guds hjelp forandre seg også da. Sjelens forfall eller seier... Sjelen står alltid på valg av det den ser og hører, og vil velge det som er bra i sine følelser akkurat da, eller har en fremtidig glede, enten det er godt eller ondt, ondt som du i øyeblikket ikke ser noe ondt i, men resultatene kan bli det onde, det er hva det kan føre til av det onde. Det er her du må kjenne Guds ord og underordne deg det. Verden og dens lyst skriver bibelen om, så en av faktorene er sjelen hva den kan forårsake for oss. Jesus selv blir fristet av djevelen i kjødet og sjeliske lyster til denne verd-ens herligheter som er et bedrag. Se i Matt.4.kap.8v.) "Igjen tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og deres herlighet. 9v.) Og han sa til ham: Alt dette vil jeg gi deg, dersom du vil falle ned og tilbe meg. 10v.) Da sa Jesus til ham: Bort fra meg, satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene." Sjelens liv i kjødet se Efes.2.kap.3v.) "Også vi vandret alle blant dem i vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje ( tankene er sjelen). Vi var av naturen vredens barn likesom de andre." Når du blir frelst så er de åndelige ting beskrevet i Guds ord til hjelp og veiledning. Det som er godt for kjødet er ofte farlig for det åndelige. 1 Joh.2.kap.15v.) "Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden! Om noen elsker verden, da er ikke kjærligheten til Fader-en i ham. 16v.) For alt som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst, og hovmodig skryt av det en er og har, er ikke av Faderen, men av verden. 17v.) Og verden forgår og dens lyst, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid." Jeg setter opp en del punkter av sjeliske lyster vurder dette selv: 1.) Unaturlig kjærlighet unormal sex. 2.) Bejær etter jordiske materialistiske ting. 3.) Frotsing i mat. 4.) Forguder klær. 5.) For stort behov av penger, og råtne måter å skaffe seg dem på, og så gjerrighet som er egoisme. 6.) Herliggjøre mennesker og kjød i skjønnhets konkurranser, sport og mennesker i makt, pluss mange flere kjøttslige konkurranser. Kristi sinn... Vi har Kristi sinn se i 1 kor.2.kap.16v.) "For hvem kjente Herrens sinn, så han kunne undervise ham? Men vi har Kristi sinn." (Guds visdom) Guds Ånde hjelper oss når vi er villige til å få et forvandlet sinn se i Rom.12.kap.2v.) "Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som Han har behag i, det fullkomne." Sinnets forvandling går på det og ikke skikke seg lik denne verden, la deg fylle av Den Hellige Ånd så vil han lede deg og forvandle deg, dette er Helliggjørelsens prosess. For Kristi sinn er åndens frukter.frukter kan spises, så andre kan nyte våre frukter, som kommer av Kristi sinn. Sinnet er hovedbasen for tanker og følelser, det er sinnet som blir prøvd og angrepet, lev stadig og alltid i fornyelsen av ditt sinn se Efes.4.kap.22v.) "Når det gjelder deres tidligere ferd, så må dere nå avlegge det gamle menneske, som er fordervet ved de forførende lyster. 23v.) Men bli fornyet i deres ånd og sinn." Det virker som sinnet er sjelens hode og hjernen er kroppens forstand, og det er det vi kaller menneskelig fornuft. Litt beskrevet i 1 kor.2.kap. 14v.) "Men et naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til. For det er ham en dårskap, og han kan ikke kjenne det, for det dømmes åndelig." (fra 1930 over.) Her står det at det naturlige menneske tar ikke imot det åndelige, da de er sjeliske så står de det åndelige imot. I evangeliene snakker Jesus mye om hjertets tanker som jeg tror

3 side 3. er vår ånd, sammen med sjelens sinn når ånd og sjel er blitt gjort til ett. Men forstand og fornuft har også sjelen med som er jordisk før du er frelst, som kommer fra din hjerne og som er kjødelig, og som motarbeider ditt åndsliv. Men den dagen som din forstand har blitt overbevist at Jesus døde for deg, da blir du frelst med å ta Ham imot. Da får du Kristi sinnelag, og så lar det styre deg av Den Hellig Ånd da blir alt riktig. B. Mannens vilje og kvinnens vilje,,, Tanker som både mannen og kvinnen vil leve opp til: Mannen skal i følgende Guds ord være en leder med et stort ansvar, men på grunn av det falne kjødet så har det oppstått forviklinger, og i de fleste tilfeller så har han styrt ut fra sitt ego og ofte manipulert med mennesker for å få fram sin vilje, så andre blir underordnet han på feil måter, og diskriminerende måter. En manns tanke er at alle burde synes han er bra, og at de ser opp til han. Mannen som normalt pleier å være opptatt med å tjene penger, så vil han også søke dem. Alt som har med det å gjøre makt og ære, er også med i mange menns liv, og da et langt friskt liv, uten at han blir gjort svak på noen måte, dette er hva de tror og håper, men dette er av det kjødelige. Det finnes også menn som er familiens trygghet, men et godt hjerte som har omsorg for alle familiemedlemmene, og som gir seg til andre mennesker med stor kjærlighet. Dette kaller bibelen for god jord. (et godt hjerte) Kvinnen kan også bli eller være slik som det ble beskrevet av mannen i deres kjødelige liv. Felles for begge kjønn er å misbruke sin kropp i lyster uhemmet, de blir bundet i synder og får et forvrengt sinnelag som er fordervet i sitt grunnleggende liv, og misbruke sin kropp på denne måte er ikke bare sex det handler om, men mye mere, for det er fritt frem for djevelen, og du er helt ubeskyttet mot ham, da du gir deg til alt som synden gir så er du misbrukt av satan og denne verden. Et ord som vi har lest mange ganger er 2 Tim.3.kap. 8v.) "Som Jannes og Jambres stod Moses imot, slik står også disse sannheten imot. De er fordervet i sitt sinn og holder ikke mål i troen. 9v.) Men de skal ikke ha mer framgang, for deres dårskap skal bli åpenbart for alle, slik det også gikk med de to jeg nevnte." Et syndefullt liv vil bli åpenbart eller synligt for alle, og deres skam vil komme over dem. Når både mannen og kvinnen kommer med sin vilje under Guds vilje, og blir frelst og satt fri, så får de en sterk fred og mektig glede som er overnaturlig. og livet får en større verdi, og selv får vi tjene Gud og mennesker med det vi har fått. Guds fred se Joh.14.kap.27v.) "Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke!" Guds glede se Joh.15.kap.11v.) "Dette har jeg talt til dere for at min glede kan være i dere, og deres glede bli fullkommen." Gud hadde satt mannen høyere en kvinnen, men innfor Gud stiller dem helt likt, ansvaret ble lagt på mannen se i 1 kor.11.kap.3v.) "Men jeg vil at dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, og mannen er kvinnens hode, men Gud er Kristi hode." Dersom mannen lar Kristus være hans ledende hode i alle ting, liksom Gud var Kristus ledende hode i alle ting, som Jesus selv sier "jeg kan ingenting gjøre uten Faderen viser meg, og det han gjør gjør jeg likeså". Og på samme måte som mannen lar Kristus være hans ledende hode, skal også kvinnen la mannen være hennes ledende hode i alle ting, dette har med å være ydmyke under hverandre for å være en Guds tjener, det motsatte er opprørskhet imot Guds ordninger og Hans kjærlighet som sier jeg er med deg alle dager, men dersom du finnes og være motstridene mot Gud, årsak for det er ofte stolthet som Gud står imot. Og videre fra 8v.) "For man-nen er ikke av kvinnen, men kvinnen av mannen. 9v.) Heller ikke ble mannen skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens skyld." Til slutt sier Guds ord på en fredelig måte fra 11v.) "Og likevel: I Herren er verken kvinnen noe uten mannen eller mannen noe uten kvinnen. 12v.) For likesom kvinnen er av mannen, så er også mannen ved kvinnen. men alt er av Gud." Disse ting trengs og reflekteres på. Dersom mannens vilje legger seg under kvinnen i kjærlighet, og ikke i frykt, og kvinnen

4 side 4. under mannen med sin vilje i kjærlighet, dog heller ikke i frykt, da kler Gud mannen med åndelig autoritet, og kvinnen får også åndelig autoritet på grunn av at de begge ikke er opprørske mot Guds lov, som heter kjærlighetens lov, men underordner seg den, ja da støtter Gud oss ved sin ånd, da vi finnes i hans vilje 100%, da kan Gud føre dere videre. C. Menneskets søken eller lengsler... Menneskets behov og mangler: Fra vi blir født og til vi dør er det flere ting vi er i stadig behov av. Bortsett fra mat og klær, for å nevne seks viktige medfødte menneskelige behov. 1.) Behov for kjærlighet, menneskelig kjærlighet, Guds kjærlighet og kontaktkjærlighet. 2.) Vi trenger å kjenne sikkerhet og trygghet. 3.) Vi trenger å gjøre oss forstått og forstå andre. 4.) Vi trenger opplevelser som beriker vårt liv, å ha noe å glede seg til som også vil gi oss erfaringer. 5.) Vi trenger å bli godtatt i store og små folkegrupper og blant venner og familier. 6.) Vi trenger å bli stilt tilfreds med å være fornøyd, å få harmoni i vår sjel. Alle disse behov vil på en sterk måte være imøtekomne når du har tatt imot Jesus. Dersom ikke disse seks ulike behov blir dekket vil problemene komme siden. Allerede fra en er barn trenger vi å få dekket disse behov for at dens følelsesliv skal få utvikle seg, og ikke stoppe opp. Dersom det stopper å utvikle seg, så vil de ofte havne i en selvmedliden gruppe og blir en som doper seg for å glemme eller hevder seg på andre måter, slike personer sliter med sin egen personlighets følelses liv. For å dekke sine behov fyller menneskene seg med feil ting som ikke kan dekke disse behov. Jesus sier: " jeg vil gi deg det levende vann så du aldri mer skal tørste, og det skal bli en kilde som strømmer fram fra deres liv til evig liv se i Joh.4.kap.14v. Dette betyr en fantastisk tilfredstillelse og dekning av alle behov, med også nok så andre får drikke av din kilde, dette betyr flere vil oppleve og få hjelp igjennom oss, og størst av alt det vil lege alle sjelens sår og misforståtte livsopplevelser. Penger har ofte makt over oss dersom vi ikke tar oss i vare... Penger binder og forblinder folk, og Guds ord kaller det mammon og blir fort en avgud som binder oss se Matt.6.kap.24v.) "Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon." Det åndelige livet er en utfordring på mennesker som drives av mammon, og ofte klarer de det ikke, og da velger de mammon i sitt livs forsettelse. Gud hjelper oss til å dekke våre behov. Penger kan glede, men også gi sorger. Noen tror at de kan kjøpe alt for penger, bibelen sier noe annet, "det skal bli vanskelig for en rik å komme inn i Guds rike" det betyr at hans sjel er bundet av det, og har blitt en mektig maktfaktor over ens liv, som må løses i dette livet, da dette er blitt en avgud. Men det er flere onde sider av dette, blandt annet er dette blitt en forbannelse. Jo, for det ene! det får folk til å gjøre mye ondt og rart for penger som ligger i synden, men når vi investerer i Guds rike begynner pengene å få en stor betydning og hjelper folk til å møte Jesus som blir frelst og reddet for himmelen, og da skal vi i tillegg få lønn i himmelen for denne innvestering, for det står, da får du en skatt i himmelen se Matt.19.kap.16v.) "Og se, det kom en til ham og sa: Gode mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv? 17v.) Men han sa: hvorfor kaller du meg gode? Det er bare èn som er god! Men vil du gå inn til livet, så hold budene!" 18v.) "Han sa til ham: Hvilke bud? Disse, sa Jesus: Du skal ikke slå i hjel! Du skal ikke drive hor! Du skal ikke stjele! Du skal ikke vitne faskt! 19v.) Du skal hedre din far og din mor! Og du skal elske din neste som deg selv! (dette var etter lovens tid) 20v.) Den unge mannen sa da til ham: Alt dette har jeg holdt. Hva er det så jeg mangler? 21v.) Jesus sa til ham: Vil du være fullkommen, da gå og selg det du eier, og gi det til de fattige, Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!" 22v.) "Men da den unge mannen hørte dette, gikk han bedrøvet bort, for han hadde stor rikdom. 23v.) Jesus sa til sine disipler: Sannelig sier jeg dere: Det er vanskelig for en rik å komme inn i himlenes rike." Det som gjør det så vanskelig for en rik og bli frelst, er når rikdommen eier personen og har

5 side 5. makt over ham, det er når en rik person er blitt bundet av sin rikdom og blir redd for sine rikdommer. Det vil alltid stå imellom denne verden og Guds rike, det er opptil deg å velge hvilket rike du vil leve for og tilhøre. Verdens rike består mest i egoisme, Guds rike består i å gi sitt liv og tjene mennesker i kjærlighet fra Gud selv. Se tilleggsheftet: Tienden og hellige gaver. D. Intet er nytt under solen, og hva så, vil du ha noe glede det? Du har ingenting igjen for å leve ditt eget liv, og sørge kun for deg selv: I predikantens bok eller også kalt forkynneren, der står det skrevet om en vis mann som har prøvd omtrent alt, og sier at det er tomhet og jag etter vinden. Han som har skrevet denne boken er kong Salomo, hans visdom var så mye høyere en denne verdens visdom, og dette gjorde det vanskelig å ha noe form for jordiske gleder, og være fornøyd med all verdens rikdom som Salomo hadde, eller hva med sine koner eller hva som helst denne verden har til oss som mennesker. Dette nevnte som kong Salomo levde med, var for ham ikke verdt noe, det var tomhet, les gjerne hele predikantens bok ved anledning, den innholder 12 kapitler. Til deg som er litt av en strever etter det jordiske, grunn på predikant boken, og da vil du forstå at det er et liv som ligger høyere og har en større verdi å leve for. Jeg vil henvise dere unge til et ord i Pred.11.kap.9v.) "Gled deg i din ungdom, du unge! La ditt hjerte være vel til mote i din ungdoms dager. Vandre på ditt hjertes veier og etter det dine øyne ser. Men vit: for alt dette vil Gud føre deg fram for dommen." 10v.) "Få vekk gremmelse fra hjertet og hold alt ondt borte fra legemet! For ungdom og morgenrøde er tomhet." Og et ord til i 12.kap.1v.) "Tenk på din skaper i din ungdoms dager, før de onde dagene (onde dager er ment alderdommen) kommer, og det lir mot de år da du må si: Jeg har ingen glede av dem. og 6v.) Tenk på din skaper før sølvsnoren slites over, og gullskålen slåes i stykker, og krukken brytes i stykker ved kilden, og hjulet knuses og faller ned i brønnen, 7v.) før støvet vender tilbake til jorden og blir som det var før, og ånden vender tilbake til Gud, som gav den." Jeg vil belyse noe av disse betegnelser som går dypt i mening, for at du kan forstå noe av det, mennesket består i legeme, sjel og ånd, sølvsnoren er livet som binder sjelen til legeme, legeme vårt har to sider av livet, det ene er det kjødelige liv som vi alle har del i som Guds ord kaller for det forgjengelige, og er det fysiske, det blir beskrevet som leirkrukken,livets hjul slutter og knuses som har med livets sirkel og gjøre, som stadig henter næring til selve livets kraft, dette er forsatt den menneskelige siden som også må ha styrke. Videre kommer vi inn på det åndelige livet som er av Gud, som har bygd seg opp til et åndelig legeme, som Den Hellige Ånd har vært byggmester for, og det er gullskålen som knuses fordi menneskets jordiske vandring i det åndelige er over. Det står også nevnt at ånden går tilbake til Gud, og legemet går tilbake til støv, hvorfra det er tatt. At ånden går tilbake til Gud betyr ikke at alle er frelst, men fra den posisjon så blir menneskets sjeler satt på ulike plasser avhengig hvilket liv de har levd, men alle ånder går tilbake til skaperen, som også er livets dommer som dømmer rettferdig etter sitt eget ord. Så dette var hva som skjer ifra døden og videre. Ditt liv etter døden begynner her, det blir som et speilbilde av det evige, går vi tomhent over i evigheten, blir du utelukket himmelen, men kommer du med Jesus i ditt liv, så står himmelen åpen for deg, og Far i himmelen ønsker deg velkommen. D.N.T. handler om frelse og hvordan du kan bli frelst, videre handler den om å vise oss forskjellen på denne verden med djevelen som gud, og himmelens rike med Jesus som selve døren. Bibelen advarer oss imot alt det som verden frister oss med og viser oss hvordan vi kan overvinne verden, den lærer oss om alt Herren gir til dem som kommer til Ham og blir frelst, og åpenbarer himmelske hemmeligheter så vi kan vokse å vinne mennesker. Den lærer oss også om Gud vår Far og Den Hellige Ånd. Også med mektige gjerninger full av under og mirakler som er tilgjengelige for oss. Det har en større

6 side 6. spenning enn hva som helst her i denne verden vil by oss. Samtidig går vi hjem til himmelen hvor bare alt det beste er til stede i evigheter. E. Hva er det du har i dine lader? Hva er det du lever for i denne verden: Det er et ord i bibelen som Jesus advarer sterkt imot, det er gjentatt flere ganger i brevene, og andre steder i bibelen og det er havesyke, vi kan sette det ordet på hode og si syk etter det å ha ting i denne verden.det blir avguder av dette og det er det som er faren, dersom disse ting ikke betyr noe for deg, om det knuser eller går istykker, eller om det blir stjålet, er du da forsatt like glad og fornøyd, da er du ren for havesyke se i Luk.12.kap.15v.) "Han sa til dem: Se til å ta dere i vare for all havesyke! For ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflod." 16v.) "Han fortalte dem så en lignelse og sa: En rik mann fikk store avling av jorden sin. 17v.) Da tenkte han ved seg selv: Hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom nok til å samle min avling i. 18v.) Og ha sa: Dette vil jeg gjøre: Jeg vil rive ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods. 19v.) Så vil jeg si til min sjel: Sjel! du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro et, drikk, være glad! 20v.) Men Gud sa til ham: Du dåre! I denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet?" 21v.) "Slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud." Havesyken er toppen av all ondskap. Ladene er dine samlingsted for de ting og saker som ditt kjøtt er redd for å miste, for eksempel antikviteter, små verdier som oppbevares i bankbokser, konto'er med store beløp av sparepenger, eller omsetningsreservere. Vi må la Den Hellige Ånd være med og forvalte disse ting så går vi fri fra havesyke, og heller får en skatt himmelen og blir velsignet. F. I egen kraft er ikke mannen sterk, og hvem er egentlig det. Du trenge Guds styrke og kraft: Mannen ser seg selv som sterk, og uavhengig, og det prøver han alltid å overbevise alle om, dette er jo hans største svakhet, men det er hans kjødelige tanke, i forhold til kvinnen er mannen sterkere i sin person, han er skapt til å være det. Sett ifra Guds side er mannens styrke noe svake greier, 1 Sam.2.kap.7v.) "Herren gjør fattig og Han gjør rik. Han nedtrykker og han opphøyer. 8v.) Han reiser den ringe av støvet. Han løfter den fattige opp av smusset for å sette ham hos fyrster og gi ham et ærefullt sete. Jordens støtter hører Herren til, på dem har han bygd jorderike." 9v.) "Han verner sine frommes føtter, men ugudelig går til grunne i mørke. For ikke ved egen kraft er mannen sterk." Det som er svakt og ringe utvalgte Gud seg,for å gjøre det som er noe til skamme. Gud vil fortelle oss at selv mannen uten Guds kraft er svak, og sette mannen som er uten Gud, og i sin kjødelig styrker opp imot djevelens kraft og makt, så blir han til støv i sin kraft, klarer ikke å bekjempe dette i egen kraft. Men Gud som er skaperen og den suverene kraft er dette ingen ting i forhold. Det var Gud som gav Moses, Josva og Samson kraft, det var Gud som ga Gideon kraft til å vinne kriger og hva med kong David og Daniel og alle profetene dette er overnaturlig. Det er der vi må komme. La Gud få sin totale vei med oss. "Gud være takk som alltid lar oss vinne seier i Jesus Kristus.".

7

Bibelundervisning emne nr.17b.

Bibelundervisning emne nr.17b. Bibelundervisning emne nr.17b. Familie, hjem og samfunn. A. Som ditt hjem er, slik er ofte ditt åndelige liv... Hjemmet's levende vitnesbyrd: Mange interesser fra vårt tidligere liv (før vi ble frelst)

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Bibelundervisning emne nr.6.

Bibelundervisning emne nr.6. Bibelundervisning emne nr.6. Tegn under og mirakler. A. Det finnes tegn til overbevisning om at Jesus lever... Tegn på at Jesus lever: Ånden som er kommet er et tegn, Joh.14.kap.16-17 vers "Og jeg vil

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

FASTE OG BØNNE HELG 4-6. April 2014. Studieopplegg: En hellig Lengsel.

FASTE OG BØNNE HELG 4-6. April 2014. Studieopplegg: En hellig Lengsel. FASTE OG BØNNE HELG 4-6. April 2014. Studieopplegg: En hellig Lengsel. Salme 42. Som hjorten lengter etter bekker med vann, lengter min sjel etter deg, min Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende

Detaljer

Side 1 av 28 Veiledningshefte for bønneaksjonen «La ditt rike komme» - Bønn for 2015 av Steinar Slotten. Av Steinar Slotten

Side 1 av 28 Veiledningshefte for bønneaksjonen «La ditt rike komme» - Bønn for 2015 av Steinar Slotten. Av Steinar Slotten Side 1 av 28 Av Steinar Slotten Innhold Innledning... 3 Tror du at Gud har noe mer for deg?... 3 La ditt rike komme!... 3 Himlenes rikes hemmeligheter... 3 Gud har aldri tenkt at du bare skal leve et naturlig

Detaljer

JENTER I NETTVERK RESURSPERM FOR GRUPPER

JENTER I NETTVERK RESURSPERM FOR GRUPPER RESURSPERM FOR GRUPPER JENTER I NETTVERK FORSLAG TIL HVORDAN LEGGE OPP EN GRUPPEKVELD. Start kvelden med noe drikke, mat, el. digg Ha en runde, eller ha det åpent om å dele noe bra som har skjedd i livene

Detaljer

Jenter i nettverk. - resursperm for grupper

Jenter i nettverk. - resursperm for grupper - resursperm for grupper 1 Forslag til hvordan man kan legge opp en gruppekveld Start kvelden med noe drikke, mat, el. digg... Ha en runde, eller ha det åpent om å dele noe bra som har skjedd i livene

Detaljer

Dette kompendiumet vil gi deg et svar!

Dette kompendiumet vil gi deg et svar! Hvordan forstå nåde Føler du deg ofte fordømt? Opplever du det er vanskelig å være kristen? Synes du Gud setter for store krav til deg? Hva vil det si å leve hundre prosent for Jesus? Dette kompendiumet

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8...

Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8... Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8... 6 del 7 Matt 6:19-27... 7 del 8 Matt 6:28-34... 8 del 9 Mat

Detaljer

Prekenlære. Hva er en preken?

Prekenlære. Hva er en preken? Prekenlære. Hva er en preken? Prekenlære, eller homiletikk som det heter på fagspråket, er egentlig et fag som hører hjemme på en bibelskole for predikanter. De skal lære forskjellige aktuelle ting om

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Tenk over hva du tenker!

Tenk over hva du tenker! Tenk over hva Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du vil hjelpe med å rette det kan du skrive meg en e-post på tore@bibelundervisning.com Er det likegyldig hva du tenker? Hvis du tror vi stammer

Detaljer

1 Sant liv i Gud. 20. september 1986 1

1 Sant liv i Gud. 20. september 1986 1 1 Sant liv i Gud 1986 20. september 1986 1 Fred være med deg; Kan jeg være sammen med deg? ja, du er med Meg, Jeg er lyset; Kan jeg være nær deg? du er nær Meg; du er i Meg; Jeg er lyset; Kan Du gi meg

Detaljer

A Divine Revelation of Hell Norwegian by Mary K. Baxter

A Divine Revelation of Hell Norwegian by Mary K. Baxter A Divine Revelation of Hell Norwegian by Mary K. Baxter EN GUDDOMMELIG ÅPENBARING OM HELVETE En guddommelig åpenbaring om helvete av Mary Kathryn Baxter Tilegnelse Denne boken er tilegnet den ære som tilkommer

Detaljer

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

Ekteskapets grunnvoll i lys av Guds ord Begrepet gifte seg, skille seg, eller det å gifte seg igjen.

Ekteskapets grunnvoll i lys av Guds ord Begrepet gifte seg, skille seg, eller det å gifte seg igjen. Ekteskapets grunnvoll i lys av Guds ord Begrepet gifte seg, skille seg, eller det å gifte seg igjen. På grunn av behovet i tiden, dagens forhold og menighetens posisjon, er det veldig viktiig at vi tar

Detaljer

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster Småfellesskapsopplegg Bibeltekster Smågruppeopplegg i Storsalen menighet våren 2015 Hvorfor Bibeltekster? Dette er et av småfellesskapsoppleggene i Storsalen våren 2015. Det er basert på bibeltekster fra

Detaljer

Skrevet av Tore Johannessen

Skrevet av Tore Johannessen TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen Innhold: VIKTIGHETEN

Detaljer

Sannheter om Gud. Side 1

Sannheter om Gud. Side 1 Sannheter om Gud Hva slags tanker får du når du tenker på Gud? Fordømmelse, skyld, og dom og en som er ute etter å finne feil hos deg, eller er det: Kjærlighet, fred og glede. De fleste opplever kanskje

Detaljer

Samfunn av Sigurd Bratlie

Samfunn av Sigurd Bratlie Hva vil det si å vokse? Når de troende tenker på vekst, tenker de vanligvis på å bli dyktigere og dyktigere til å tale, til å organisere, til å samle mennesker, til å samle penger osv. Men dette er menneskelig

Detaljer

Sergey Borisov Depositphoto. Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke

Sergey Borisov Depositphoto. Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke Sergey Borisov Depositphoto Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke BIBEL OG BEKJENNELSE utgis av Den Lutherske Bekjennelseskirke. ISSN 0806-5365 Bladet kommer ut med fire nr. pr.

Detaljer

Jakobs brev Kort innføring med 7 opplegg for gruppesamtale. Utarbeidet våren 1992. Sist revidert: 24.02.93

Jakobs brev Kort innføring med 7 opplegg for gruppesamtale. Utarbeidet våren 1992. Sist revidert: 24.02.93 Gunnar Elstad: Jakobs brev Kort innføring med 7 opplegg for gruppesamtale. Utarbeidet våren 1992. Sist revidert: 24.02.93 Copyright Gunnar Elstad. Kopiering forbudt. "Jakobs brev" side 1. Tro i prøvelse

Detaljer

Alt av nåde! Akk, mon det er svik i min ånd? Av Jakob Traasdahl

Alt av nåde! Akk, mon det er svik i min ånd? Av Jakob Traasdahl Alt av nåde! Men er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger, ellers blir nåden ikke mer nåde» Rom. 11,6. Akk, mon det er svik i min ånd? Av Jakob Traasdahl u kjære Guds barn, som går likesom med

Detaljer

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER.

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER. 1 PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. Grace Fellowship Tabernacle EN SAMLING AV FEM TALER. 1. Mesterstykket #116. 2. Det Talte Ord # 55. 3. Det Talte Ord #112. 4. Det Talte Ord #113. 5.

Detaljer

HEINRICH MÜLLER NÅDE OG SANNHET ELLER KRISTELIG SKATTKISTE. Korte betraktninger til hver dag i året. utgitt av

HEINRICH MÜLLER NÅDE OG SANNHET ELLER KRISTELIG SKATTKISTE. Korte betraktninger til hver dag i året. utgitt av HEINRICH MÜLLER NÅDE OG SANNHET ELLER KRISTELIG SKATTKISTE Korte betraktninger til hver dag i året utgitt av Det evangelisk lutherske kirkesamfunn (DELK) Som bedrøvede, men alltid glade. 2. Kor. 6, 10.

Detaljer

Alt av nåde! Nåde og sannhet Av Karl Schreiner. Nr. 1 Februar 2008 7. årgang

Alt av nåde! Nåde og sannhet Av Karl Schreiner. Nr. 1 Februar 2008 7. årgang Alt av nåde! «Men er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger, ellers blir nåden ikke mer nåde» Rom. 11,6. Nåde og sannhet Av Karl Schreiner et skulle ikke være tanken på ansvar og dom, som skulle

Detaljer

I naturens tempel. Bergprekenen

I naturens tempel. Bergprekenen I naturens tempel Bergprekenen Saligprisningene Loven er åndelig Det rette motiv for vår gudstjeneste Herrens bønn Døm ikke Bergprekenen Jesu bergpreken er en Guds gave til verden, en stemme fra Guds trone.

Detaljer

Dette er i utgangspunktet et prekenutkast. Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme.

Dette er i utgangspunktet et prekenutkast. Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme. Hvordan får vi Dette er i utgangspunktet et prekenutkast. Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme. Jeg kunne kanskje ha holdt en undervisning og foredrag om aktiviteter vi kan gjøre for å vinne mennesker

Detaljer