Intervju med ny konsernsjef. Manifestets språk Se side 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Intervju med ny konsernsjef. Manifestets språk Se side 10"

Transkript

1 verkstedarbeideren.no Nr. 3 november Utgitt siden Utgiver: Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo Foto: Dag-Arne Johansen Vi har tidligere stilt spørsmålet til konsernledelsen: Hvorfor vil dere konkurranseutsette deres eget datterselskap? Vi har ikke fått svar. Det krever vi nå! Les mer på side 2 Intervju med ny konsernsjef Manifestets språk Se side 10 Se side 6

2 I forrige nummer av Verkstedarbeider n, som vi vet blir lest i Prinsens gate, stilte undertegnede en del spørsmål til konsernledelsen om hva som er årsaken til at NSB, som eier Mantena, ønsker å konkurranseutsette sitt eget vedlikeholdsselskap. Siden ingen i konsernledelsen har tatt seg bryet med å besvare spørsmålene, som for øvrig stilles på vegne av alle ansatte i Mantena, vil vi stille dem på nytt, og denne gangen forventer vi svar. Glenn Rygh, leder Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo Etter å ha lest RFI dokumentet (undersøkelse i markedet om det finnes andre vedlikeholdstilbydere) framgår det klart at de vedlikeholdsprogrammene som benyttes i dag, fortsatt skal brukes. Sporplassen likeså. De som skrur på materiellet skal virksomhetsoverdras til den leverandøren som vinner anbudet. Hva er det da det skal konkurreres om? Er våre arbeids- og pensjonsavtaler for gode, slik at dette er en lur måte å kvitte seg med disse forpliktelsene på? Drives Mantena for dårlig i dag? I så fall, hva slags grep foretar NSB-ledelsen seg for at Mantena skal drives bedre? Foto: Dag-Arne Johansen 2

3 Når mine kolleger som har gjort den tabben i livet at de har skaffet seg døtre og kommer i konflikt med dem, er det vanlig at de forsøker å løse problemet med dialog. Ingen jeg har snakket med har kastet dem på gata eller solgt dem til andre. De har følgelig heller ikke behøvd å leie inn noen andre tenåringsjenter for å dekke far /datterbehovet. I RFI dokumentet fremmes det påstander som er helt hårreisende for oss som i alle år har forsøkt å levere arbeid av beste kvalitet til NSB. Vår yrkesstolthet har vi i genene, en verkstedarbeider ønsker ikke å bli tatt for slurv. Noe av innholdet i dokumentet bærer preg av en ideologisk forankring dypt nede i Frp sitt partiprogram. Når det står:.. I tillegg vil et marked med flere leverandører gi en bedre foretningsdynamikk enn monopol, og leverandørene har et naturlig insentiv i utvikling og forbedring av produktet med egeninteresse av å være best, går det kaldt nedover ryggen til en verkstedarbeider. Har vi ikke hørt dette før? Jo da mange ganger, blant annet fra Siv Jensen og hennes kumpaner. Daværende samferdselsbyråd i Oslo Jøran Kallmyr, sa da han ble konfrontert med mulige konsekvenser for de sporveisansatte ved en konkurranseutsetting, at de kan vel klare seg på pensjoner som mange andre har. Ligger det samme type tenkning hos NSB ledelsen? Den konkurranseutsettingen NSB-ledelsen har ansvaret for til nå, har jo stort sett vært skandaløs og ført til tusener av frustrerte togpendlere som venter på materiell som er flere år forsinket. Det har også ført til at det bare er ett verksted igjen i Norden som er i stand til å påta seg større ombygningsoppdrag. Aftenposten skrev i 2010: Ombygde tog to år forsinket.. I 2011 skrev de: Lei forsinkelser, sa du? Her er toget som er tre år forsinket. Synes dere i NSBs ledelse at dette sporer til ytterligere konkurranseutsetting? Er det slik at han som var så dum at han valgte kjeledressen i stedet for blådressen i sin ungdom får ta til takke med de almisser som blir slengt til ham i alderdommen? Verkstedarbeiderne i Mantena er godt kjent med at direktører, også i jernbanesystemet, har pensjonsavtaler som vi bare kan drømme om. Vil NSB-ledelsen med sine etiske holdninger medvirke til at de mange hundre av oss som har tjent NSB, ofte et helt liv, kan få garantier for en trygg og forutsigbar alderdom? Hva med de unge som har valgt verkstedet som sin livsbane, kan dere garantere dem et godt arbeidsliv med sikkerhet for at avtaler og ansettelsesforhold vil være noenlunde stabile i resten av yrkeskarrieren? Vi som er verkstedarbeidere på jernbanen har sett, og sågar medvirket til mange konsekvensanalyser i NSB og døtrene før viktige beslutninger tas. Vi kan ikke erindre og ha sett konsekvensanalysen som ligger til grunn for disse beslutningene, som i høyeste grad har betydning for vår fremtidige livssituasjon. Er det blitt foretatt noen konsekvensanalyser i forkant av beslutningen? I så fall hvorfor har den ikke blitt forelagt oss, som det i høyeste grad angår? Konsernet har drøftingsplikt med de ansattes organisasjoner om saker av dette omfanget. Når vil disse drøftingene finne sted? Svein Rune Jakobsen er i dag sosial kontaktmann og AKAN tillitsvalgt. Han begynte i godsvognverkstedet på Grorud i 1974 Nils Bull leder MiTransklubben Grorud Han forteller at de var åtte personer som vedlikeholdt godsvogner ved blant annet å lutvaske seks til åtte godsvogner om dagen. De vasket med 60 prosent lut. De hadde plastskjerm for å hindre å få lut i øynene. Folk som kom inn i vaskehallen som jobbet andre steder fikk nesten ikke puste, men de som jobbet der holdt ut. Fra begynnelsen av 80-åra fikk de friskluftmasker. Svein Rune påpeker at de fleste som jobbet der har fått lungeproblemer som kalles kols. Det alle får høre er årsaken til dette er røykinga. De som har jobbet i avdelingen blir sjelden 70 år. 3

4 For NSB er det fire ting. Det er selvsagt å frakte mennesker med tog. Gods med tog og mennesker med buss, men hva er det fjerde? Jomar Kvitland, leder Statsbanenes Vst.forening Marienborg NSB sin nye sjef Geir Isaksen var på Marienborg torsdag Etter å ha fortalt oss at konkurranseutsetting var noe som var naturlig og noe vi måtte forholde oss til, viste han oss en oversikt over hva som var viktig for NSB. De fleste av oss trodde, i vår naivitet, at å få reparert og klargjort togene som skal få de reisende frem, var en viktig del av helheten. Slik er det ikke for NSB NSB ser på dette som en støttefunksjon. -Et nødvendig onde som hvem som helst kan utføre. Bygge hotell derimot, er kjernevirksomhet. Den fjerde av de fire Foto: ROM Eiendom kjernevirksomhetene. For NSB er det viktigere å bygge om Østbanehallen til hotell, bygge om halve Marienborg til kontorer, eller lage bru over sporene på Trondheim S, slik at folk lettere kan komme til et hotell som er under oppføring på andre siden av sporene. Vedlikehold er nedgradert. At vedlikehold på skinner og kjøreledning ikke prioriteres av NSB er forståelig, da det ikke er deres "bord". Men at vedlikehold av NSB sitt materiell er nedgradert av NSB er merkelig. Mulig at svaret er konkuranseutsetting. Da spiller det ingen rolle hvem som gjør det. De kan distansere seg fra sine tidligere ansatte. Hva de mister av pensjon, lønn og arbeidsvilkår er ikke lengre NSB sitt bord. Det ser ut som de mener at vi som jobber med å holde togene i gang ikke fortjener den samme pensjon, lønn og arbeidsvilkår som de selv har. Men... Å bygge hotel, det er kjernen i NSB. Hvis noen skjønner dette, vil jeg være takknemlig for å bli opplyst. Gjerne gjennom Verkstedarbeider n. ORGAN FOR STATSBANENES VERKSTEDARBEIDERFORENING, OSLO OG JERNBANENS VERKSTEDARBEIDERES LANDSRÅD Redaktør: Glenn Rygh, Mantena Grorud tlf Medlemmer: Nils Bull, MiTrans Grorud Glenn Noss, Mantena Lodalen Dag-Arne Johansen, Mantena sentralt (layout) Svein Asgrimplass, Mantena Grorud Ove Hansen, Mantena Grorud Leder JIL Grorud Layout og trykk: Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo Stoff til Verkstedarbeider n kan sendes på e-post til Er det noe du lurer på kan du ringe (240)86068 Annonse Rusproblem? Har du et rusproblem og ikke klarer å takle det? Har alkoholen eller pillene tatt strupetak på deg? Du kan få hjelp! Ta kontakt med AKAN-kontakt Svein Rune Jacobsen på Grorud, tlf

5 Mange spør hva som skjer med området hvor det var fotballbane på Grorud. Dette området er kalt Nyland Syd. Nils Bull leder MiTransklubben Grorud Vi som jobbet i verksted og på transportterminalene i Groruddalen sloss jo for at dette området skulle være forbeholdt næringsvirksomhet. Det var jo sterke krefter for å legge ut dette området til boliger. Vi vant denne kampen og Bama skulle bygge en stor terminal på dette området. Etter at vedtaket var gjort så har det blitt bygget en vei til området fra Nedre Kalbakk vei, men ingen terminal er bygget. Eiendomssjefen i Bama opplyser at Oslo Kommune forlangte at bedriften skulle bygge en egen vei til jernbaneterminalen på Alnabru som forutsetning for å få bygge. Dette kravet ble trukket etter 2 år fordi sikkerhetskravene til jernbaneterminaler ikke tillater flere enn en adkomst. 5 Nå regner Bama med at de skal levere byggesøknad ved slutten av året 2011 og at byggingen starter våren 2012.

6 56 år gamle Geir Isaksen er nyansatt konsernsjef. Han gleder seg til å starte i jobben, og mener det er nødvendig å tenke langsiktig for å få jernbanen til å fungere optimalt. Bård Follerås redaktør av Konduktørtidende Foto: E24 Dette intervjuet har tidligere stått på trykk i Konduktørtidende Einar Enger er gått av etter ti år i stillinga som konsernsjef i NSB. Fra jobben som konsernsjef i fiskefor og oppdrettsselskapet Cermaq kommer Geir Isaksen for å ta over. - Vi er nødt til å tenke langsiktig. Det vil ta tid å få togene til å gå som de skal og før infrastrukturen er i den stand vi ønsker. Spesielt viktig for oss nå blir det å ha nok, og bra nok materiell, sier Isaksen. Isaksen er en inkluderende mann som er opptatt av å være en tydelig og god leder. - Jeg ønsker ikke å gjøre store endringer før jeg har fått satt meg grundig inn i drift og organisasjon. Men det er klart at vi må drive bedriften med en økonomi vi kan være bekjent av. Vi er nødt til å tjene penger. Det er også viktig at vi har en fornuftig og god dialog med Jernbaneverket. Det er essensielt for oss at de lykkes i sitt arbeid, sier Isaksen. - Hvilke tanker har du om framtida til NSB? -Jeg har stor tro på oppgaven vår! Det er et enormt behov for produksjon av togreiser, og jeg er av den oppfatning at folk er grunnleggende positive til jernbanen. Det som blir en stor utfordring er å få opp kapasiteten og punktligheten. Jeg er bekymret for utviklingen av infrastrukturen vår, og her trengs det et fortsatt stort løft. Det går for sakte, og vi må jobbe politisk for å sikre bevilgninger. Det er fryktelig viktig at vi har et godt kollektivtilbud, så det er av stor betydning at vi får på plass ny ruteplan for å øke kapasiteten, sier Isaksen. - EU og deler av det politiske miljøet her til lands presser på for å privatisere jernbanesektoren. Hvordan stiller du deg til de utfordringene det vil medføre? -Jeg er grunnleggende positivt innstilt til konkurranse. Vi blir alle skjerpa og bedre av det. Likevel er det viktig at det i tilfelle blir en rasjonell konkurranse, og det må tenkes gjennom hvordan det kan gjøres for å få det effektivt. Til syvende og sist må vi gjøre det som er til det beste for samfunnet, og da må vi vurdere om vi får det best med konkurranse eller om det er best at vi får 6

7 brukt stordriftsfordelene som er der i jernbanesektoren nå, sier Isaksen. - Viktig å styrke hverandre - Hvilke prosjekter er det din forgjenger Einar Enger har satt igang som du vil videreføre? - Det er mye bra folk i NSBsystemet, så her er det mye bra å bygge videre på. Det er fra før av et godt samarbeid med fagforeningene, og det ønsker jeg å videreføre. Ellers må det fortsatt jobbes mye med utfordringene vi har med punktlighet, stabilitet og bemanning. Vi er også veldig avhengig av det arbeidet som gjøres i Jernbaneverket. Der er det gjort mye bra i det siste, og det syns jeg vi må rose, sier Isaksen. Disse vil igjen medføre enda mer forurensing i en tid hvor vi er nødt til å tenke på miljøet. - Vil du jobbe for å nasjonalisere/ sosialisere drifta av godstrafikken, slik at vi kan ha en mulighet til å oppfylle de miljøutfordringene vi er nødt til å løse? mye i leie. - Vil du kunne se på å slå sammen selskaper for at jernbanen kan tenke mer helhetlig og ta valg som tjener jernbanens samfunnsinteresser? - Du legger noen føringer i spørsmålet ditt som jeg ikke uten videre er enig i. En fornuftig organisering innebærer også at vi setter en realistisk pris på det vi leverer internt i konsernet. Men om vi får ufornuftige utslag så må vi se på strukturen vår. Jeg er veldig opptatt av at vi har en tydelig fordeling av ansvar og myndighet mellom de ulike delene av konsernet, men det er for tidlig for meg å si om det fungerer godt nok i dag, sier Isaksen. - I den årlige rapporten NSB kom med til sin eier ble det vist til tre årsaker som medfører til at tog ikke går. Disse tre var naturfenomener, feil på materiell og feil på infrastruktur. I rapporten ble det også sagt at Jernbaneverket mangler kompetanse. Mener du at Jernbaneverket har vært for dårlig å utdanne fagfolk? - Per dags dato har jeg ikke startet i jobben en gang, så det vil vel være litt friskt av meg å bedømme kompetansen i Jernbaneverket allerede nå. Generelt vil jeg si at det er bedre at vi styrker hverandre i stedet for å anklage hverandre for å være dårlige, sier Isaksen. Norge har store utfordringer innen godstransport. NSB eier 100 prosent av CargoNet, og de går nå med underskudd. På grunn av at CargoNet er forplikta til å drive etter aksjeloven, der bunnlinja er det som gjelder, blir de muligens nødt til å legge ned flere linjer, noe som vil medføre omtrent flere vogntog på veiene. - Det er utrolig viktig med lønnsomhet. Det er vi også nødt til å få innen godstransport på bane. Vi må styrke jernbanens konkurransekraft, for det vil være veldig vanskelig å få subsidier til å drive når vi konkurrerer med vogntog. Enden på visa er at vi må gjøre godstransporten mer lønnsom, sier Isaksen. Opptatt av tydelige ansvarsområder NSB er delt opp i flere ulike selskap som alle må sikre seg sitt overskudd. Disse selger og kjøper produkter og tjenester av hverandre. Mange ganger slår dette skeivt ut og skaper unødig byråkrati. F.eks. er Mantena pressa ut av deler av lokalene i Lodalen fordi Rom Eiendom krever for 7 Foto: NSB - Rom Eiendom jobber etter aksjeloven, og da er det profitt som er styrende. Dette får tidvis negative konsekvenser. F.eks. kan man se på området rundt Oslo S hvor det har vært stor utbygging på jernbanens tidligere områder. Dette medfører at videre utbygging av Oslo S er så og si umulig. Vil vi kunne forvente at særlig bynære områder blir forvalta mer langsiktig for å tjene jernbanens samfunnsinteresser i framtida? - Igjen er jeg ikke helt enig med spørsmålsstillinga. Jeg har inntrykk av at Rom Eiendom utvikler eiendommene for å forvalte våre langsiktige samfunnsinteresser. Spesielt liker jeg tanken om knutepunktsutvikling hvor man har en tanke om å skape et samfunn der transport, næring og boliger er planlagt og samtenkt, avslutter Isaksen.

8 Onsdag 12. oktober ble det avholdt et møte på Grorud, dette var arrangert av Norsk Jernbaneforbund, med Verkstedarbeiderforeninga og ALF (Foreningen for administrasjon og ledelse) som tekniske arrangører. Møtet var for alle forbundets medlemmer i i Oslo-området. Begge foto: Ove Hansen Ove Hansen, sekretær Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo Det var omtrent 85 til stede på møtet, ca 20 av disse kom utenfra (var ikke medlemmer i verkstedarbeiderforeninga), noe som må sies er bra tatt i betraktning at det var delvis etter arbeidstid. Fra forbundets administrasjon møtte leder Kjell Atle Brunborg, nestleder Jane Brekkhus Sætre, Kjell Næss og Arne Drabløs. Det møtte opp flere medlemmer fra NJF, også folk som ikke er tilknyttet vår forening. Kjell Atle Brunborg kom i sitt innlegg inn på økningen i statsbudsjettet til jernbanen. Videre hvordan andre former for finansiering for utbygging av jernbane kunne benyttes for å få bedre forutsigbarhet enn bare vente på bevilgninger over statsbudsjettet år for år. Han mente at det ville vært mye bedre med et statlig investeringsfond som gjaldt for flere år slik at satsingen kunne planlegges over flere år. Han snakket også om hvordan konkurranseutsetting kunne gjøre det vanskelig å beholde medlemmene i Jernbaneforbundet på grunn av eierskap til tariffavtalene, fordi da vil ikke Spekter, men NHO være motpart. Kjell Næss brukte sitt innlegg til å snakke om konkurranseutsetting av vedlikeholdet til persontrafikkmateriellet. I NSBs 10 plan som styret i NSB vedtar og arbeider etter er 8

9 FRA NJF: Fra venstre forbundssekretær Kjell Næss, nestleder Jane Brekkhus Sæthre, forbundsleder Kjell Atle Brunborg og opplysningssekretær Arne Drabløs endret, slik at nå skal alle støttefunksjoner konkurranseutsettes innen Konkurranseutsetting vil føre til dårligere lønns og pensjonsvilkår, for mesteparten av de andre forutsetningene er gitt. Å selge selskapene vil senke den statlige eierandelen. Hva skal vi gjøre for å hindre dette? Det må tas kontakt med de politiske partiene og LO LO Stat, men vet vi hva de mener, kanskje tror de det lurt med konkurranseutsetting, da er det i så fall vår oppgave å forklare dette. Lokalt engasjement og et godt argumentasjonsgrunnlag er veldig viktig. Jane Brekkhus Sætre snakket om problemene i CargoNet og godstrafikken. CargoNet trenger penger fra NSB (sin eier) for å klare seg. For noen år siden var CargoNet en stor suksess, det skulle bli mer gods fra vei til bane. Men, så kom finanskrisa, det var problemer med været, banestrekninger ble stengt over perioder, kundene fikk ikke godset sitt når de skulle ha det. Hva kan gjøres når ingen godsselskaper tjener penger i Norge og Alnabru-terminalen som er navet for godstrafikken er nedslitt. Tiltak det jobbes med er at vedlikeholdet overføres til Mantena, deler av nettet planlegges nedlagt, blant annet Raumabanen. Ole Erik Yrvin fra Nittedal Arbeiderparti snakket om kollektivtransporten inn til Oslo, om hvor overraskende mange som prosentvis bruker bil, og at flesteparten sitter alene i bilen. Det finnes mye forskning som ikke blir formidlet om dette emnet, som burde gjøre at å satse på kollektivtransport er beviselig lønnsomt. Som underholdning på møtet var Harry Korslund fra Jernbaneverket, han er en utrolig dyktig underholder som fikk salen med seg, både med sin evne til å imitere, fortelle historier og å synge. Ring opp til foreningskontoret på Grorud og bestill. Tlf

10 Vi hade precis kommit hem ifrån en semesterresa till Danmark och höll på att städa huset. Jag hade en vecka kvar av ferien och såg fram till några lugna sköna dagar på Jærens vackra stränder. Jag lyssnade på nyheterna om en explosion som precis hade ägt rum i Oslo centrum. Harald Christiernin verkstedarbeider Mantena Stavanger Men jag visste inte att det samtidigt var en man på väg ut till en ö i Tyrifjorden. I sitt bagage hade han vapen och ammunition. Han hade också med sig en förvriden världsbild och inte minst, förmågan att döda. Han trodde sig delaktig i ett krig mot fiender som fanns i en internationell konspiration mot den europeiska vita rasen. Under flera år hade han förberett sig på att klara det han nu var igång med. Snart skulle Utøya flyta av blod. Mannen hade lagt ut ett manifest på internett.varför gör han detta?... Men i denna klipp-och-klistraorgie av rasistiska och nationalistiska klichéer är det ganska vanskligt att få konkreta svar. Men vad man finner är ett väldigt speciellt språk. Världsbilden känner vi igen. Den är en ganska gammal. Den såg vi redan tidigt på nittonhundratalet hos reaktionära motståndare till demokratins framväxt. I sitt resonerande i manifestet är Behring Breivik del i 10

11 en debatt, ofta med svenskar, där språkbruket känns igen från det högerextrema miljöet i Europa. Där finns Europa, Eurabia, kulturmarxister, feminister och islam. Dessa ord går igen. De ingår i en vokabulär som finns hos dem som står samman med Behring Breivik om detta språk. Hos Behring Breivik ledde detta språk fram till fascistisk terror. Skall man läsa manifestet så är det för att lära sig att hur detta språket ser ut, att kunna känna igen det när det dyker upp. Där Ådalen 1931 glömmer vi svenskar aldrig. Inte heller morden på Statsminister Olof Palme och utrikesminister Anna Lindh. Vi minns lasermannen - John Ausonius som i början av nittiotalet sköt elva personer (10 överlevde) med gevär med lasersikte. Han sköt dem av en enda orsak; de var mörkhudade eller hade dito hårfärg. 2010, Peter Mangs (tre mord och tio mordförsök) jagade invandrare med mörk hudfärg. Mangs var själv av invandrad släkt från Finland. 28-årige Taimour Abdulwahab genomförde den 11 december ett terroratentat i Stockholms centrum. Han sprängde sig själv i luften med explosiver placerade runt midjan. Otroligt nog blev ingen förutom han själv dödad. En del människor blev skadade, men ingen allvarligt. har han lyckats granska bra. Lika miserabelt som manifestet är också den högerextrema debatten. Manifestet visar hur debatten ser ut och vad som egentligen sker när någon tar konsekvenserna av den. Här måste vi följa med! Sverige är heller inte förskonat från terror. Svenska militärers avrättning av strejkande arbetar i Mordet på fackföreningsaktivisten Björn Söderberg i oktober 1999 chockerade alla demokratiskt sinnade människor i Sverige. Han mördades av nazister för att han informerade media om en pågående nazistisk infiltration av fackföreningsrörelsen. Han blev avrättad i trappuppgången till sitt hem i Sätra, söder om Stockholm. Tre nazister dömdes för delaktighet i dådet. Lasermannen i Malmö hösten Var finns då det svenska miljö som ingår i Behring Breiviks sfär? Det är framför allt: Medlemmar och sympatisörer till Sverigedemokraterna (SD). Sverigedemokraterna (SD). Nationaldemokraterna (ND) och Svenskarnas parti (SVP) Sverigedemokraterna var till en 11 fortsettelse neste side

12 början samlingspunkt för övervintrade nazister, unga skinnskallar, rättshaverister och olika typer av aktivister i den svenska extremhögern. Flera av partiets lokala företrädare var aktiva i både Sverigedemokraterna och öppet nazistiska grupperingar. Partiet fick 5,7 procent av väljarstödet i riksdagsvalet 2010 vilket gav det 20 mandat och en vågmästarposition. Även på det kommunala planet gick partiet framåt och fick 612 mandat i 245 kommuner. NATIONALDEMOKRATERNA (ND) Nationaldemokraterna grundades som en splittring ur Sverigedemokraterna sommaren Nationaldemokraterna förespråkar en så kallad etnopluralism. Etnopluralismen skiljer sig från nazismen genom att man hävdar att ingen ras eller något folk är mer värd än någon annan. Folken skall istället hållas åtskilda. Nationaldemokraterna säger sig jobba i en riktning där man tror att människan till slut ska utvecklas åt så olika håll att den delas upp i olika raser som inte kan fortplanta sig med varandra. Partiet fick röster i riksdagsvalet, vilket motsvarar 0,02 procent av väljarstödet. Trots att partiet även gick tillbaka i valen till kommunfullmäktige i Nykvarn och Södertälje så lyckades partiet behålla sina mandat i dessa kommuner. ND har i dessa kommuner en del stöd bland assyriska invandrare på grund av ND,s krav om att de borde ha ett eget land att flytta till (!). SVENSKARNAS PARTI (SVP) valet 2010 blev Svenskarnas parti det första nazistiska partiet i Sverige, sedan andra världskrigets slut, som lyckats få ett mandat i en folkvald församling. Partiet fick ett mandat i Grästorps kommunfullmäktige. Mandatet gick till partiledare Daniel Höglund. Skattemyndigheten kom dock i en granskning av hans boende fram till att han ska betraktas som hemmahörande i en grannkommun. Därmed förlorade han sin plats i församlingen. Svenskarnas parti har rensat ut ord som ras och nationalsocialism ur sitt politiska program. Men någon reell förskjutning av ideologi och politiska sak- frågor handlar det inte om; snarare om tilltal och ambitioner. Svenskarnas parti har valt att presentera sin politik och sina mål i punktform, väldigt snarlik och som en sammanfattning av Adolf Hitler och det tyska nazistpartiets vision. (Mer finns att läsa på expo.se där jag också har funnit den mesta informationen om dessa partier) Jag kan inte se att Behring Breivik är nazist. Men hans dåd är ett resultat av samma retoriska språkförändringar som nazisterna gjorde sig skyldiga till. Sakta men säkert glider ord och meningar över till att bli till något annat än vad det ursprungligen stod för. Jude blir till fiende och till en sjukdom, en svulst. En fiende skall bekämpas och en sjukdom, svulst, måste opereras bort. Samhällskroppen skall bli frisk genom en reningsprocess. Så 12 småningom klarar en människa att döda en annan människa genom att först göra fiender till ickemänniskor. De är inte längre fullvärdiga människor, men något man kan och bör utrota. Jag förstår att Behring Breivik har läst en del av denna retoriska svada och han är tyvärr inte ensam. Orden i dessa texter laddas och blir till sist lika livsfarliga som riktig amunition. Retoriken och dynamiken i dessa texter är av den karaktären att de till sist kräver att bli materialiserade. Förr eller senare är det någon som gör det liksom Behring Breivik gjorde. För att kunna avslöja fascismen är det viktigt att känna igjen den, dess språk, retorik och handlingar. Det är också viktigt att vi är modiga nog till att säga ifrån när vi hör yttringar som går på tvärs mot demokratins principer och grundbjälken om alla människors lika värde. Det gäller för alla tack för ordet, låt oss värna om det!

13 Glenn Noss verkstedarbeider Mantena Lodalen Love Oslo. Nestekjærlighet, medmenneskelighet og samhold. Det er nesten gått to uker siden 31. august, da jeg og min kjære kom ut av Oslokinoen med nye tanker og refleksjoner. Jeg og min venn er på vei til jobb, i rask gange, noe som tar omtrent 45 minutter. På veggen kan man se kjærlighetserklæringen. Disse hjertesymbolene som har blitt erstattet med O-ene i navnet på hovedstaden. Dette som har dukket opp på veggene mange steder og på t-skjortene til folk i etterkant av 22. juli. Klokken er litt over seks, vi har kommet omtrent halvveis til jobb og nærmer oss 7- Eleven. Og fra litt på avstand kan vi se mennesker gå inn og ut av kiosken. Og vi ser en person ligge tilsynelatende livløs på bakken, to-tre meter fra inngangsdøren. Det ser ut som om ingen av de som går inn og ut ser han, noen enser han kanskje. På en måte, er det så vidt vi ser han selv. Han ligger omtrent i stabilt sideleie, akkurat som om han har falt og landet slik. Han ligger delvis over en krykke og den andre krykken ligger rett ved han. Skyvedørene går opp og igjen. Vi setter oss ned på huk og rister i skulderen hans og prater til han. Det kommer ingen reaksjon, men heldigvis, han puster. Min venn ringer 113 og forklarer situasjonen. På bussholdeplassen bare noen meter unna, står det noen mennesker, også en i telefonen. I fra den andre enden blir vi spurt en del standard spørsmål. Om han ser ut som en uteligger? Vanskelig å si egentlig. Vi blir også opplyst om at vi er pliktig til å være der til helsepersonell ankommer stedet. En mann går forbi oss og kikker litt på vedkommende som ligger der før han går inn i kiosken. Fortsatt ikke noe liv i denne personen som oppholder oss her. Ambulansen dukker opp og ut kommer to stykker som spør litt, og vi forklarer. Ut av kiosken kommer mannen som glodde litt, han stopper opp og sier: Det er ikke NN vel?. Den ene rister hardt i skulderen hans mens han gjentar navnet. Og deretter sier han: Vi får legge n på båra. Jeg og min venn haster videre mot arbeidsplassen vår. I hate Oslo. 13

14 De aller færreste tenker over det faktum at vi kun har en kropp som vi må leve med livet ut. Klart, man kan fikse på ting her og der, men det har sine begrensninger. Ronny Angel Løvstad verkstedarbeider MiTrans Jeg kom for litt siden over en liten sak Mike Boyle skrev om emnet, noe som viste seg å være en uhyre god tankevekker og analogi. La oss se kort på dette og hva det vil bety for deg tro meg, du kommer til å tenke deg om et par ganger! Tenk deg at du er 18 år og foreldrene dine gir deg din første bil sammen med noen enkle instruksjoner. Det er en liten hake. Du får kun EN bil og du kan eller vil aldri få en ny. Aldri. Du kan ikke bytte den ikke, ikke oppgradere den. Ingenting. Hvor godt tror du at du ville vedlikeholdt den bilen? Trolig meget bra! Hyppige oljeskift, service, polering, vasking osv. Tenk deg også om foreldrene dine fortalte deg at ingen nye deler som byttes ut for bilen vil fungere like bra som de originale, men ikke bare det de er meget dyre å installere og forårsake at du ikke får brukt bilen like effektivt resten av livet, i verste fall aldri få brukt delen igjen. Med andre ord, bilen vil fortsette å gå, men ikke med samme hastighet eller effektivitet og smidighet som du var vant med. Vi hadde nok alle lagt ned enormt med tid til vedlikehold på den bilen om vi ble satt i denne situasjonen. Et liv uten en effektiv bil som fungerer som vi ønsker til enhver tid er tross alt noe de fleste av oss ikke kunne klart seg uten. Jeg vet jeg ikke hadde klart meg uten. Etter å ha lest dette vil jeg at du skal stille deg selv et enkelt spørsmål. Hvorfor er menneskekroppen annerledes? Hvorfor behandler de aller fleste av oss kroppen som dritt og som en selvfølgelighet? Man røyker, spiser fet mat, ikke trener man og det verste er at man unnskylder seg stadig vekk. Jeg vet det er mange overvektige, faktiske tall viser at opptil 1 av 5 i Norge er overvektige. Samme greie her. Du får kun en kropp. Du kan ikke bytte den inn. Klart, vi kan erstatte deler, men det er snakk om MYE arbeid og smerte. Det de putter inn vil uansett ikke fungere like godt som originaldelene. Kneet eller hofta du har byttet ut gir deg ikke samme følelse eller prestasjoner som de originale delene ville gjort. Får man problemer med ryggen, er eneste bøtemiddelet trening, reaktiv trening det vil si etter at skaden har skjedd. Tenk på det. EN kropp. Du bestemmer i stor grad hvor langt den skal gå. Har du laget vedlikeholdsplanen? Hva med dette perspektivet. Du kommer til å bruke både tid og penger på kroppen din det er en selvfølgelighet. Prosessen kan enten være proaktiv eller reaktiv. Penger brukt på helse kan ta form i personlig trening, massasje, behandling, medlemskap på treningssenter (ikke støttemedlem), eller det kan bli brukt på ortoped, plastisk kirurgi, hjertespesialist, osv. Uansett, du kommer til å bruke penger! For eksempel, forestill deg at du skal gjennom en eu-kontroll hvert andre år, for kroppen vil det si en fysisk test. Hvordan tror du resultatene dine ville vært i dag, satt opp mot resultatene som 18-åring? Samme gjelder for tid. Du kan enten gå på gymmen, eller du kan gå til legekontoret, det er opp til deg. Du kommer uansett til å bruke tid på kroppen din. En god del folk sier de hater å trene. Vent til du havner på kriseavdelingen på et akuttmottak og blir værende noen timer og kom tilbake å si meg at du hater å trene kanskje det ikke er så ille likevel. På samme måte som regelmessig service av en bil kan du komme rimelig langt med regelmessig trening, men på mange måter er kroppen bedre enn en bil. Med godt og hardt arbeid kan du faktisk tilbakestille og endre kroppens vev til det bedre! Kosthold Det er viktig med vedlikeholdsarbeid av kroppen, det har jeg slått fast nå. Men det bør endres i kosthold om dette skal ha full effekt. Hva med å kutte ut alkohol, røyk og dårlig mat? Man kommer langt med å gjøre noen enkle grep. Spis 14 frokost, lunsj, middag og kveldsmat. Ikke velg noe raskt og ferdiglagd, for dette inneholder mye av det kroppen ikke trenger. Man hører mye snakk om lavkarbo i media for tiden, ikke rart, for det fungerer. Hadde folk bare investert litt tid og energi i kroppen vil hverdagen bli mye bedre. Fokuset, motivasjonen, energinivået vil stige og ikke minst så man ser resultater. Det er ikke snakk om å få 6 pack på magen og store overarmer, det handler om vedlikehold av kroppen. Tenk på det Det er mange som ender opp med å angre på ugjorte ting og det er vel ikke mye som er verre enn å ligge på en sykeseng med hjerte- eller lungeproblemer (og tilsvarende) å få høre at tilstanden er irreversibel, og at man ikke har mange årene igjen å leve. Da virker kanskje ikke noen timer med trening per uke så altfor ille og det er ikke rent få som faktisk begynner å trene for å legge på et par ekstra år på livet i en slik situasjon. Dette er reaktivt og litt av mange menneskers natur. Det er da ikke så viktig før det er 100% nødvendig. Vel, du hadde gjort det meste for at bilen din ikke tilfeldig stopper på motorveien. Det er snakk om en bil! Ta litt bedre vare på kroppen din. Hvis ikke kan du la være å klage når den alvorlige situasjonen kommer! Men noe av det viktigste er om man legger merke til noe, så ta kontakt med lege i dag, ikke utsett det til i morgen. Det er din kropp, du får kun en kropp, den skal du ha til dagens ende. Enten du vedlikeholder den eller plages med den. Du stiller deg sikkert spørsmålet Hvor mye bør jeg trene? Kom på trimrommet, møt opp så skal jeg hjelpe deg med alt. Bare husk, du kommer til å bruke både tid og penger på kroppen din. Du har flere valg. Mitt tips er å ta det smarte valget.

15 Er det virkelig slik at det er slutt på sporhunden Sveins dager i frihet her på verkstedet Grorud nå da? Ja, er det virkelig slik at sporhunden Svein ikke kan luske fritt rundt i sporene her mer og snuse på sporvekslene slik han i alle tider har gjort? Skal virkelig sporhunden Svein settes i bånd for evig og alltid, bundet til et eller annet tre utenfor kontoret til Birger og Arild, der han blir stående ulende, pipende og hylende i all slags vær, mates to ganger for dagen og plasseres i kennel om natten mens han tenker med sorg på svunnen fri tid? Eller hva? Ja, årsaken til disse deprimerende og triste tankene er en mail som sporhunden Svein mottok for bare kort tid siden og leste med sjokk og vantro, jeg legger ved denne mailen her i dette innlegget til bladet Verkstedarbeideren for ordens skyld slik at alle kan lese om sporhunden Sveins dystre og bitre fremtid her på verkstedet Grorud, he, he. Hei. Til alle leietakere, Mantena ansatte Grorud og portvakta. Leietakere må gi denne informasjon til egne ansatt. Det innføres fra dags dato, båndtvang på verkstedet Grorud, det anbefales at hunder ikke er med på jobb. Unntak er ca en gang pr. måned, har organisasjonen Norske Redningshunder fått lov til å bruke område ute til å øve sine hunder. Skjer i område syd og v/lager etter vanlig arbeidstid. Portvakta sier i fra til de som skal inn på område Grorud om båndtvangen. Med vennlig hilsen STEIN TORE SKARSBØ Mantena AS Grorud Verkstedsjef Ja, der ser dere! Er det rart at jeg gruer eller? Mitt eneste håp nå er at min sjef Birger Opås sier seg villig til å søke om dispensasjon fra denne båndtvang som her har blitt meg forespeilet og jeg skal love å ikke bite noen i benet og jeg lover dyrt og hellig at jeg heller ikke skal bite hodet av harepusen eller gakk-gakkene her på Grorud noensinne! Men om det nå skulle bli slik at denne søknaden for mitt dystre hundeliv ikke skulle bli innvilget, så må det jo da frigjøres en mann i avdelingen hver dag som får i oppdrag to ganger for dagen å utføre lufting og mating av hund. Og da må det jo også lages en arbeidsordre som heter: Mating og lufting av hund, med eget arbeidsordrenummer og belastes avdeling BHT må også da kontaktes slik at de sender opp en dyrlege for eventuelt vaksinering 15 mot Rabies Hydrofobi (hundegalskap) og andre dyresykdommer som: Skabb, lus og midd i pelsdyr og lignende. Alt dette bare på grunn av båndtvangen (dyr i fangenskap). Der er det visst visse regler som må følges har jeg hørt, ellers så kan nok Birger risikere å få dyrebekyttelsen eller Foreningen For Skadede og Mishandlede Dyr på nakken, og det er ikke sikkert at han har nakke til, huff og atter huff! Tja, så gjenstår det bare å se da om dispensasjonssøknaden fra Birger blir innvilget. Vi får bare håpe at behandlingstiden ikke blir så alt for lang. VOFF, VOFF! Akk og ve for et hundeliv jeg har! JA, AKK OG VE FOR ET HUNDELIV ALTSÅ! Med hilsen: Sporhunden Svein og Kona

16 Returadresse Statsbanenes Verkstedarbeiderforening Mantena AS Grorud Eilert Smiths vei Oslo Tel.: Fax: Tusen takk for blomsterhilsenen jeg fikk på min 95-årsdag. Hilsen Sverre Tyskerud Takk for alle fine gaver og oppmerksomhet i anledning min 60-årsdag. Med hilsen John Juelsen Tusen takk for blomsterhilsen på min 70-årsdag. Arne Severin Bakken Hjertelig takk til Mantena, Statsbanenes Verkstedarbeiderforening og kolleger for gaver, blomster og gratulasjoner i forbindelse med min 60- årsdag. Med vennlig hilsen Ragnhild Steen Høgstad Tusen takk for oppmerksomheten på min 85-årsdag. Vennig hilsen Alf Hernes Takk for blomsten jeg fikk på min 85-årsdag. Hilsen Helge Magnussen Tusen takk for gaver og oppmerksomhet i anledning min 60-årsdag. En særlig takk til forbundsstyret i NJF, Verkstedarbeidernes Landsråd, Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Mantena Grorud, styret i Mantena og alle de som har vært med på spleisegaven. Med vennlig hilsen Håvard Libæk Takk for oppmerksomheten ved min 70-årsdag. Vennlig hilsen Jan Alfarrustad Tusen takk verkstedarbeiderforeningen for oppmerksomheten ved min 80-årsdag. Hilsen Oddvar Fritsvold Takk! Hjertelig takk for oppmerksomheten på min 85-årsdag. Hilsen Kåre H. Myrvang Tusen takk for blomster på min 90- årsdag. Hilsen Gunvald Karlsen Tusen takk for blomsterhilsen på min 70-årsdag. Olaus G. Øverli Hjertelig takk for blomsterhilsen på min 85-årsdag. Hilsen Helge Laget Takk for blomsterhilsen på min 80- årsdag. Hilsen Gustav Magnussen Takk for oppmerksomheten ved Egil Johnsruds bortgang Hilsen Einar, Arne og Terje Johnsrud med familie Hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved vår kjære Anjas bortgang Hilsen Knut Bore med familie Takk for vennlig deltagelse og en verdig markering i begravelsen til vår kjære Asbjørn Pettersen. På vegne av familien Vibeke Pettersen Ønsker du å sette inn takkeannonse? Ring foreningskontoret på tlf Eller send oss et kort. Annonsen koster ingen ting. 16

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

Farlig avsporing Manifest Tidsskrift. 22. mai 2015 GRETHE THORSEN

Farlig avsporing Manifest Tidsskrift. 22. mai 2015 GRETHE THORSEN FARLIG AVSPORING Infrastrukturen er sprengt og togene gamle. Kan Krf og Venstre svare på hvordan 22. mai 2015 GRETHE THORSEN (f. 1973) Grethe Thorsen er lokomotivfører og forbundstyremedlem i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken

1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken Ole Roger Berg, leder i Buss- og Sporveisbetjeningens Forening, Trondheim Bakgrunn: BSF, Team Trafikk, Nettbuss, NSB 1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken Starter i 1989 da det blir klart

Detaljer

FIRST LEGO League. Bergen 2012. Gutt 12 år 1 June Lavik Nordtveit Jente 12 år 0. Andrè Askeland Hagen Gutt 12 år 0 Katrine Austevoll Jente 11 år 1

FIRST LEGO League. Bergen 2012. Gutt 12 år 1 June Lavik Nordtveit Jente 12 år 0. Andrè Askeland Hagen Gutt 12 år 0 Katrine Austevoll Jente 11 år 1 FIRST LEGO League Bergen 2012 Presentasjon av laget Ulsmåg Ultimate Vi kommer fra Nesttun Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 6 jenter og 4 gutter. Vi representerer Ulsmåg skole Type

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Torkil Berge og Arne Repål. Lykketyvene

Torkil Berge og Arne Repål. Lykketyvene Torkil Berge og Arne Repål Lykketyvene Om forfatterne: Torkil Berge og Arne Repål er spesialister i klinisk psykologi. De har skrevet mange bøker, blant annet selvhjelpsboken Trange rom og åpne plasser.

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

NSB-KONSERNET JERNBANEN EN NY ORGANISASJONSMODELL

NSB-KONSERNET JERNBANEN EN NY ORGANISASJONSMODELL JERNBANEN EN NY ORGANISASJONSMODELL Geir Isaksen Konsernsjef NSB Forutsetninger: Folketallet i Norge passerer 6 million mennesker i år 2031, det vil si en årlig vekst på omlag1,5 % i gjennomsnitt over

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft

Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft (LO- synlig -nær og stolt) mæ Først noen retoriske spørsmål: Hvor

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Sølvgutten Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: er utdannet statsviter og har jobbet mye med terrortrusler i Europa. Hun har blant annet arbeidet for Rikspolisstyrelsen i Stockholm

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

SØSTRENE SUNDINsÆventyr

SØSTRENE SUNDINsÆventyr Del 1. Jess skyndede sej mot møtesplassen, håper att Sofi ikke ær sen, vi har ingen tid att førlore tænkte hun. Jess gick med raske steg upp til trappan på skaaken, Sofi var reden dær. - Vad er på gang,

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Lynne og Anja. Oddvar Godø Elgvin. Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org

Lynne og Anja. Oddvar Godø Elgvin. Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org Lynne og Anja Av Oddvar Godø Elgvin Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org FADE IN EXT, KIRKEGÅRD, MOREN TIL SIN BEGRAVELSE (21), med blondt hår, lite sminke, rundt ansikt og sliten - er tilskuer

Detaljer

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg Roman Om forfatteren: Runo Isaksen (f. 1968) er oppvokst i Lyngen (Troms) og Stavanger, nå bosatt ved Bergen. Han har tidligere utgitt fem romaner: Åpen bok (1997),

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no

Detaljer

Månadens hane Santo. Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal Norway

Månadens hane Santo. Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal Norway Månadens hane Santo Født 14.04.06 Mor Leika Far Fridamors A-Balder Helse HD A Prcd-pra bärare Slektskapsverdi 72. Inga avkommor. Meriter CERT Eier Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang 1 De sier jeg har fått livet i gave. Jeg er kvitt kreften, den kan ikke

Detaljer

Introduksjon til Friskhjulet

Introduksjon til Friskhjulet Introduksjon til Friskhjulet Hva er Friskhjulet? Friskhjulet er en test som forteller deg hvor ryggsmertene kommer fra og hva du kan gjøre for å bli bedre. Friskhjulet består av åtte faktorer: Arbeid,

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Kapittel 5 Lubenittenes historie

Kapittel 5 Lubenittenes historie Kapittel 5 Lubenittenes historie Lange dager og netter Lubenittene har levd på Månen like lenge som menneskene har levd på Jorden. Helt til for noen tusen år siden bodde de kun på den siden av Månen som

Detaljer

PIONÉRMAIL. juni :: 2014. PK för att utrustas för församlingsplantering i Helsingborg.

PIONÉRMAIL. juni :: 2014. PK för att utrustas för församlingsplantering i Helsingborg. PIONÉRMAIL juni :: 2014 Inkludere, utruste og utsende LEDET AV GUD TIL HELSINGBORG Hej vänner Vi är som ni säkert vet nu på väg att flytta till Helsingborg. Detta har vi upplevt vart Guds suveräna ledning.

Detaljer

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014)

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014) Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (01) ««Å lese Frisk Nakke har gitt meg stor tro på at jeg kan mestre nakkeplagene mine, og noen kraftfulle verktøy for å bli kvitt dem. Boken er spekket med relevant

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Vårt beste resultat hittil. Årsresultat 2015 for NSB-konsernet Oslo, 25. februar 2016

Vårt beste resultat hittil. Årsresultat 2015 for NSB-konsernet Oslo, 25. februar 2016 Vårt beste resultat hittil Årsresultat 2015 for NSB-konsernet Oslo, 25. februar 2016 NSB-konsernet Persontog: NSB persontog, Svenska Tågkompaniet Buss: Nettbuss Norge, Nettbuss Sverige Gods: CargoNet Togvedlikehold:

Detaljer

Siobhán Parkinson. Noe usynlig. Oversatt av Gry Wastvedt

Siobhán Parkinson. Noe usynlig. Oversatt av Gry Wastvedt Siobhán Parkinson Noe usynlig Oversatt av Gry Wastvedt En Tusenfryd følger Solen blidt Og når hans gyldne gang er slutt Sitter han sky ved hans føtter Han våkner og finner blomsten der Hvorfor Røver er

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Vi skal være øyne for blinde personer når vi blir store Foto: Thomas Barstad

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

SANDY Hvorfor lar du ham være så kjip mot deg? SANDY Nei, det var du ikke. Hvorfor lar du ham plage deg? SANDY BELLA

SANDY Hvorfor lar du ham være så kjip mot deg? SANDY Nei, det var du ikke. Hvorfor lar du ham plage deg? SANDY BELLA RABBIT av Nina Raine Scene for tre kvinner og tre menn. Manus får du kjøpt på www.adlibris.com It's Bella's twenty-ninth birthday. Friends and former lovers meet for a drink to celebrate. But as the Bloody

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11.

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Av Carl I Hagen 1. For to år siden underrettet jeg Siv Jensen om at jeg hadde et sterkt ønske og stor interesse

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Linnéa Myhre. Evig søndag. Roman

Linnéa Myhre. Evig søndag. Roman Linnéa Myhre Evig søndag Roman En tilfeldig søndag Det var bare ved et uhell at jeg gikk med på å oppsøke en psykiater. På nyåret hadde jeg begynt å gå lange strekninger utendørs, uten å vite verken hvor

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com Øvelser/Övningar : TRENING MED MENING TRANING MED MENING abilica.com Pump trening kom inn på treningssentre på midten av 90-tallet, og er en treningstrend som har kommet for å bli. Grunnen til det er at

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss 2 Ikkevoldelig kommunikasjon Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss Ikke-voldelig kommunikasjon (IVK) er skapt av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg. Det

Detaljer

Introduksjon til Friskhjulet

Introduksjon til Friskhjulet 3 Introduksjon til Friskhjulet Hvor kommer ryggplagene fra og hvorfor forsvinner de ikke? Det er så frustrerende å ikke få svar. Eller kanskje får du altfor mange svar. Kanskje får du vite at det «sitter

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Jostein Gaarder. Froskeslottet

Jostein Gaarder. Froskeslottet Jostein Gaarder Froskeslottet 1988, 2011 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Book Partner Media, København 2011 ISBN 978-82-03-25364-5 Bibliotekutgave - kun

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

NSB-konsernet. Resultat 1. tertial 2015

NSB-konsernet. Resultat 1. tertial 2015 NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2015 NSB-konsernet er et nordisk transportkonsern Persontog: NSB persontog, NSB Gjøvikbanen, Tågkompaniet Buss: Nettbuss Norge, Nettbuss Sverige Gods: CargoNet, RailCombi,

Detaljer

Første tilbakemelding til ungdom som deltar i. undersøkelsen: TOPP-UNDERSØKELSEN: HVORDAN HAR 12-13 ÅRINGER DET I NORGE I DAG?

Første tilbakemelding til ungdom som deltar i. undersøkelsen: TOPP-UNDERSØKELSEN: HVORDAN HAR 12-13 ÅRINGER DET I NORGE I DAG? NOVEMBER 2005 Første tilbakemelding til ungdom som deltar i undersøkelsen: TOPP-UNDERSØKELSEN: HVORDAN HAR 12-13 ÅRINGER DET I NORGE I DAG? Hvordan har ungdom det i dag? Hva er typiske måter å reagere

Detaljer

Guri (95) er medlem nummer 1

Guri (95) er medlem nummer 1 adressa.no 19.11.2006 12.56 Guri (95) er medlem nummer 1 Publisert 21.12.2005-10:18 Endret: 21.12.2005-10:45 Hun er Tobbs første medlem, og bor i Trondheims første borettslag. Ikke rart Guri Synnøve Sand

Detaljer

Markus Zusak. Boktyven. Oversatt av Henning Hagerup

Markus Zusak. Boktyven. Oversatt av Henning Hagerup Markus Zusak Boktyven Oversatt av Henning Hagerup Til Elisabeth og Helmut Zusak, i kjærlighet og beundring PROLOG en fjellkjede av murbrokker hvor fortelleren presenterer: seg selv fargene og boktyven

Detaljer

Velkommen til kurs i presentasjonsteknikk

Velkommen til kurs i presentasjonsteknikk Velkommen til kurs i presentasjonsteknikk Dagens presentasjon kan lastes ned på: www.hovdan.com/ue 1 Things I hate about powerpoint Retorikk = talekunst Ingen er født taler Retorikk er teknikk Retorikk

Detaljer

Om aviser Kjære Simon!

Om aviser Kjære Simon! t Om aviser Kjære Simon! Aftenposten Morgen - 15.11.2008 - Side: 18 - Seksjon: Simon - Del: 2 Mannen min og jeg sitter hver morgen med avisene og drøfter det som er oppe i tiden. Jeg har i mange år ment

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere 1 OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE Magne Raundalen, barnepsykolog Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere Det finnes ingen oppskrift for hvordan vi

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Hanna Charlotte Pedersen

Hanna Charlotte Pedersen FAGSEMINAR OM KOMMUNIKASJON - 19 MARS 2015 SE MEG, HØR MEG, MØT MEG NÅR HJERTET STARTER hanna_pedersen85@hotmail.com Hanna Charlotte Pedersen MIN BAKGRUNN Jeg er selv hjertesyk og har ICD Non compaction

Detaljer

KOM I GANG! Styrketrening

KOM I GANG! Styrketrening KOM I GANG! November/ Dember 0 Kr. 49 Den raske veien til Sprett rumpe & definert mage Tren riktig Få maks resultater Bedrer fordrenningen Styrketrening Skal du forme kroppen din etter spesifikke ønsker

Detaljer

SLIPP MASKA. og bli en ekte leder. av Peter Svenning

SLIPP MASKA. og bli en ekte leder. av Peter Svenning SLIPP MASKA og bli en ekte leder av Peter Svenning Hvordan du kan bruke Leadership by Hearts 5 velprøvde elementer som gir deg større trygghet og sterkere mestringsfølelse øyeblikkelig. I denne guiden

Detaljer

rpm tilbud 10-årsjubileum 2014 Tilbudet gjelder t.o.m. september 2014.

rpm tilbud 10-årsjubileum 2014 Tilbudet gjelder t.o.m. september 2014. rpm tilbud 10-årsjubileum 2014 Tilbudet gjelder t.o.m. september 2014. VI feirer RPM 10 år i Norden 2014 Betal kun 10% FOR EN RPM -grunnutdanning Du betaler kun 270 NOK, ordinærpris 2 700 NOK. (Som privatperson

Detaljer

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper:

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: Historie: Martin og Anders er gode kamerater. På flere fester har Martin drukket alkohol. Anders begynner å bli bekymret for kameraten. Dilemma: Skal Anders si

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Markedsplan Radio Revolt:

Markedsplan Radio Revolt: Markedsplan Radio Revolt: De aller største utfordringene til Radio Revolt slik radioens markedsgruppe ser det i dag er som følger: Studenter og unge svarer altfor mye Ikke hørt om / ingen kjennskap til,

Detaljer

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org Grønn, smart samferdsel? Bilaksjonen.no i samarbeid med Bedreveier.org Effektiv og miljøvennlig transport i Norge. Hvert transportmiddel måm brukes til sitt rette formål. Sjøtransport: Skip frakter store

Detaljer

Vi skal også ta opp eventyret om «Den lille røde høna», som handler om at det er lønnsomt å hjelpe hverandre.

Vi skal også ta opp eventyret om «Den lille røde høna», som handler om at det er lønnsomt å hjelpe hverandre. FORELDRENYTT April SMÅFOSSAN Da er påska 2013 historie, og vi har startet opp igjen med hverdagen i barnehagen. Før påske hadde vi en del påskeaktiviteter, alle barna sådde karse, og det ble laget en del

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer