Spørsmål til gruppene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørsmål til gruppene"

Transkript

1 Idédugnad på Sem Gjestegaard september 2005 Oppsummering av gruppearbeidet Spørsmål til gruppene 1. Hva er utfordringene fra nå og år framover? Utfordringer ved økende befolkning og konsentrasjon av befolkningen (urbanisering) og klimaendringer knyttet til: - Mat, arealer - Energi - Norge i verden 2. Hvordan kan planteforskningen bidra til å løse utfordringene? Hva gjør vi med utfordringene knyttet til klima, mat og helse, energi og materialteknologi innenfor rammene av forskningsområdene ved campus? 3. Hva er innholdet i Nasjonalt senter for plantebiologisk forskning? - Hvordan kan Nasjonalt senter med laboratorium for terrestrisk økosystemforskning bli en nøkkel i planteforskningens bidrag til endringer? - Hva bør laboratoriet inneholde? Gruppe 1 Jan Mulder (leder), Ragnar Eltun, Nina Svae Johansen, Tove Fjeld, Stein Valsø, Roar Moe, Malena Bakkevold (sekretær) 1. Utfordringer i et langsiktig perspektiv Verden - Betydelig økt befolkningsvekst. Økt levestandard for den enkelte spesielt i Asia. - Vannressurser er mangelvare. Løsning: Resirkulering av vann, men problemer med forsaltning. Behov for å økonomisere med vannet. - Matproduksjon på marginale områder blir nødvendig. Øke næringsinnholdet. Dyrke riktig avling på rett sted. Norge - Energi: Sitter Norge fortsatt i førersetet? - Usikkerhet i energitilførselen, høye priser - Forskningens potensial er like stort innenfor energiproduksjon som innen matproduksjon. - Planter for energiproduksjon, biomasse aktuelt i forhold til både dyrt fossilt drivstoff og miljø. - Viktigste utfordring for planteforskningen i et års perspektiv - Henge med på mat - helse området, inkludert dyrkingskompetanse. Innen dette området vil det være potensial for finansiering. - Nødvendig å være mer kremmere i forskningen - Finne alliansepartnere innen farmasi (urter) og ernæring (farmasi, medisin, planteprodukter) 1

2 - Miljøskader: Få fram alternativer til pectisider, bedre biologisk bekjempelse - Klima: Erosjon og avrenning fra landbruket. Skadegjørernes situasjon? Risikovurderinger. - Bioteknologi fortsatt full rulle - Turisme: Landskapspleie krever dyrehold. 2. Nasjonalt senter for plantebiologisk forskning Utgangspunkt: Vi ønsker en oppgradering av hele den biologiske forskningen i Norge Mål: Nasjonalt senter skal være et godt møtested. Møtesteder er mangelvare i dag. Hvordan får senteret til å bli et godt møtested? Dagens felleslab.er et møtested. Suksesskriterium: Alle aktuelle samarbeidspartnere må føle eierskap til senteret. Være sammen om å utvikle store fasiliteter som flere miljøer har behov for. Unngå fiendebilder. Nasjonalt senter som fasilitator Senteret skal bidra til arbeidsdeling ved å hjelpe til med koordinering og samordning/arbeidsdeling innen planteforskningen. Ikke alene en fysisk fasilitet, men et tyngdepunkt, jf. NARC. Men hovedtyngden vil ligge på Ås. Også spesialenheter ved øvrige institusjoner. Neste spørsmål: Hva skal Nasjonalt senter gi i tillegg til det de øvrige institusjonene allerede har? Jf. Storutstyrsrapporten. Skepsis til å kalle et nytt laboratorium for Lab. for simulering av terrestriske økosystemer. Alternativ: Klimaregulert systemforskning. For voldsomt og for mye å love at økosystemer skal kunne studeres holistisk. Også skepsis til å simulere økosystemer innendørs. Det er utenkelig for skog. Det som er mulig og interessant er å isolere spesifikke problemstilling for økosystemforskningen. En del forhold kan ikke studeres i dag. Bør tenke nøye gjennom dimensjoneringen. 3. Hva slags forskning vil vi gjøre i et nytt eller utvidet senter? - lys, gass, fuktighet; viktig å kunne måle gass ut og inn. Risø National Laboratory i Danmark har store anlegg med kontroll av klima og gass (www.risoe.dk). - teste spesielle, utvalgte faktorer som man ikke får testet i felten. Oppnå større effektivitet (færre feltforsøk) ved å gjennomføre forsøk under kontrollerte betingelser. - Samle utstyr fra UMB/Campus på SKP og samtidig bygge opp den tekniske kompetansen, skape møteplass for hele campus. 4. Videre arbeid Generelt. Forskerne har ikke god nok oversikt over SKPs tilbud per i dag. - Internt: - Implementere i egne rekker, bla. invitere lederne ved Planteforsk sine sentre til SKP. - Gjøre det samme overfor UMBs egne institutter og overfor eksterne institutter som Jordforsk. - Videre arbeid med hoveddokumentet. Bla. innlede med status i Norge. Dokumentet virker noe ekskluderende per i dag. Også få fram planteforskningen som en del av næringsutviklingen. For snevert i dag. 2

3 - Utforme forprosjektsøknad til UMB, strategiske midler. Få med Matforsk og Jordforsk. - Eksternt: - Finne ut hva andre forskningsmiljøer har behov for av utstyr. Kartlegge lokaliteter andre steder som kan inngå i senteret. Det vil redusere konkurranse. - Utstyr: Reise til SV/UMEÅ og til DK/Risø (Risø National Laboratory) - Arrangere møter med de enkelte institusjonene - Bruke EPSO - nettverket. UMB er nasjonal koordinator for EPSO (politisk organisasjon). Snakke om satsingen i dette nettverket. - UiTø og arktisk klima som er nasjonal satsing - Følge opp SKP/ Stein sin kontakt med UiO - Flere møter med Forskningsrådet - Oppfølging overfor departementene (LMD, MD, FID). Må være forankret i ledelsen ved UMB. Poeng: Departementene er inne i en vakuumfase pga. regjeringsskiftet. Viktig å være der når de nye statsrådene er på plass. Bør handle raskt i høst. Gruppe 2 Odd Arne Rognli (leder og sekretær), Lars Bakken, Gunnar Bengtsson, Carl Gunnar Fossdal, Karin Haffner, Anne-Marte Tronsmo, Arne Stensvand. 1. Nasjonalt senter for plantebiologisk forskning år for langt å se år er nok a) ta utgangspunkt i det som samfunnet trenger eller, b) definere selv hva vi vil, være best, skaffe midler (jfr. UMEÅ, høy kvalitet) Hva har vi mål om å bli best på? Hva er politisk salgbart? Er det mulig å bygge et simuleringsanlegg for økosystemforskning? Kan sterk flagging av et senter for terrestrisk økosystemforskning være en felle? Vil ha større fokus på hele verdikjeden. Plants for the future. Problemstilling: Grensesnitt SKP og senteret. Senteret må være av nasjonal og internasjonal karakter. Organisering og utforming Campus Ås: Det må bygges nye fasiliteter hvor det samlokaliseres planteforskere fra alle institusjonene på Campus. Kritisk masse må sikres. Også danne faggrupper på tvers av institusjonene. Må snarest starte utvikling av faggrupper. Grupper må flyttes fra institusjonene på campus og til senteret. I tillegg åpne plasser til folk fra andre miljøer. Fysisk senter + integrering av de andre institusjonene (fysiske plasser) arbeid i senteret kan innebære opphold ved Matforsk og Planteforsk. For forskerne ved IPM er dagens fragmenterte lokalisering en stor hemsko. Et stort problem for planteforskningen (ved campus) i dag. Behov for å skape interessante møteplasser for studentene MÅ skape spennende miljøer. Må tiltrekke seg studenter internasjonalisering av studiene. 3

4 Kombinere moderne teknologi med tradisjonelle fagområder mer kvantitativ tilnærming, en av styrkene på Ås. Problemstilling: IPM campus nasjonalt internasjonalt Nasjonalt senter + prosjekter SFF, SFI 2. Hva trenger du i din forskning? Lars Ønsker et seriøst miljø rundt eksperimentell forskning i kontrollert klima med jord og planter Kalibrere modeller Systematiske manipuleringer Interessert i å bringe molekylære metoder inn i økologisk forskning (stress, genuttrykk, fingerprint) Vanntilstand og vanntransport Økologisk dyrking levende jord Karin Klimaendringer betydning for matplantene (økt temperatur positivt? Mer nedbør? Mer vind rotutvikling- studere i vindkanaler, slitasje, mister produkter, utprøving av nye produksjoner Matplanter minihager for moderne mennesker (dyrking i urbane strøk) Overordnet dyrke bedre mat, helseriktig, større variasjonsbredde trenger mye bedre labfasiliteter (post harvest, analysemetoder) Ny teknologi genomics, metabolomics Ernæringsspesialister cellesystemer, forsøksdyr ønskes integrert i senteret allianse med UiO, politisk støtte til nasjonalt senter? Gunnar Nasjonalt senter mye kan puttes inn, andre miljøer Oppgradere SKP mye kan forbedres Mye snakk om pre-harvest, like viktig med post-harvest (svinn) Bioaktive stoffer forsker på lys nå, post-harvest må kunne bestille et spesielt lysspekter (flavonoider induseres post-harvest, hvordan påvirker lys i butikken innholdsstoffene?) SKP trenger oppgradering på mange områder (forskningsmuligheter, oppbevaring av prøver -80, analysesystemer, luftsammensetning, svinn) SKP må oppgraderes med kompetanse på biologi, forskere må integreres der Anne Marte Plantehelse hva klimaendringer kan si for plantehelse Økt problem med plantepatogener Økt temperatur, økt nedbør mer sykdommer Bedre sorter foredling, resistens Nye sykdommer og skadegjørerer som ikke er her før (høyeste sikkerhetskategori, karanteneorganismer LMD viktig) Identifisere planter som har bedre motstandsevne, trenger laboratoriefasiliteter (hele batteriet) 4

5 Betydningen av sykdommer og skadedyr for innholdsstoffer i matplanter Carl Gunnar Skogens helse biotiske og abiotiske Skog som rekreasjon viktig men Mål gå ut i skogen og stikke en mikroarray i barken og få svar på hvordan tilstanden til treet er (stress) Epigenetiske mekanismer viktig Kontrollert klima viktig for å gjøre forskning med andre organismer (skadeorganismer) Mulighet for å arbeide med GMO viktig Forsøk i kontrollert klima i dag er i stor grad relatert til klima Nedbrytningsprosesser - nedbrytning av ved Odd Arne Hva er vi gode på? Hva trenger de som er gode? Hva er tidsperspektivet? Behov i fremtiden Skal vi selge senteret med fokus på naturmiljø eller matproduksjon? Salg overfor politikere annerledes enn salg overfor forskere Er fokus på klimagassproblematikken salgbar for senteret? Lystgassproblematikken kommer til å være et salgsargument legitimt å forske på biogeokjemiske sykluser. Oppgradering av kompetanse Metabolomics høyoppløselig fenotyping Matematisk kompetanse multivariable metoder Kjemikere Systems biology integrert biologi 3. Videre arbeid - Forankre senteret i institusjoner først UMB, Skogforsk, Planteforsk, Matforsk Prosessen er sammenfallende med randsonediskusjonen på Campus Ås - Besøke Sverige og Finland som har bygd opp sterke plantesentre. - Skaffe penger nå til å drive prosessen videre selge det til politikerne, få forprosjekt - Opprette en styringsgruppe for senteret med representanter fra hver av institusjonene. Styringsgruppen skal ikke være basert på driftsstyret for SKP. Forslag til sammensetning: En person fra hver av hver av institusjonene - Få raskest mulig på plass en mediestrategi, inkl. web-side. Gruppe 3 Bjørn Langerud (leder), Olav Høibø, Jan Netland, Dag Wenner, Anne Kjersti Uhlen, Trine Hvoslef-Eide (sekretær) Mål med arbeidet At plante- og terrestrisk forskning blir et faglig og politisk topptema. Dette vil skape høyere anseelse. 5

6 1. Utfordringer i et langsiktig perspektiv Arealer under press, klima: Befolkningsvekst, urbanisering, forørkning, mer ekstremvær. Løsninger: - bedre stressmestring hos planter - øke produktiviteten - øke kvaliteten (svinn, innholdsstoff, jevnhet) 2. Hvordan kan planteforskningen bidra til å løse utfordringene? Eks. raps - øke dyrkingsområdene (nord, fjell) - øke fettinnholdet - endre fettinnholdet (senke kolesterol, fiskefôr) Innholdsstoff: Optimalisere genotyper/dyrkingsteknikk Genotype Fenotype Vår kompetanse viktig for å løse: - billigere og mer effektiv produksjon - kvalitet - integrert produksjon Hva trenger vi for å komme videre? Jo, grunnleggende kunnskap om hvordan klima virker på plantevekst og produktkvalitet. Men planteforskningen trenger også økt anseelse i samfunnet: - forskningsfinanisering - studentrekruttering Nytt begrep: Gullsnipper Plantenes betydning/utfordringene ovenfor er argumentet for å reklamere for vår virksomhet. 3. Hvilke behov har forskerne? Å tilføre jorddimensjonen til SKP innebærer noe nytt. Olav Nedbryting av ved under kontrollerte forhold - Temperatur og fuktighet (vannbehandling, luftfuktighet) - Smitteforsøk Klimarom med store spenn i temperatur (samme som ute) Samhandling med jordforskere Lage seg noen modeller for å vite mer om grenseverdier under ulike forhold JanN. Mulighet for å verifisere vekstmodeller - Se på ulike ugrassamfunn (og andre skadeorganismer) hvordan de utvikler seg under ulike klimaforhold utfra LMT data Godt samspill mellom vekstromforsøk med feltforsøk og bedre finne relasjonene Hypotesetesting innendørs 6

7 Sikrere risikoanalyser farlige skadegjørere og invaderende arter hvordan de klarer seg i norsk klima for bakgrunn for Norges standpunkt i forhandlinger med andre land Karantenerom for planter, skadegjørere/nytteorganismer Dag Minst mulig mekk! Bjørn Studere nedbryting i - Mini-økosystemer - Suksesjoner Mikroøkologi spesielt alt som skjer i kontakt med jord, næringsomsetning, den delen av de biogeokjemiske prosessene som skjer i jord Oppskaleringen i både tid og rom ved å være mer nøyaktig i småskala, mer nøyaktige predikasjoner av langsiktige effekter (sortere parametrenes betydning innendørs) Anne Kjersti Mer og mer behov for mer nøyaktige forsøk, selv i korn Nede på det molekylære plan på en del ting Kombinasjonen av eksakte forsøksbetingelser og gode analysemetoder Studerer hva som skjer mens kornet utvikler seg, interessant å kontrollere klimafaktorene så mye som mulig - Temperatur Sammenhengen mellom jord og klima under kontrollerte betingelser (nøringstilstand, vann og meteorologiske forhold (luftfuktighet, daglengde, lys) Trine Samle de av plantemiljøene (hele plantegjengen på IPM, pluss andre i perioder) i samme kontor og laboratoriefelleskap. Kontorer til gjesteforskere/samarbeidspartnere fra andre institusjoner Bygningsmessige tilpassede gode møteplasser Plantebiologisenteret skal være det foretrukne sted å reise til for å utføre forsøk i simulerte klima Teknikere ansvarlig for hver sine avanserte utstyr (som følger med på lasset når man bestiller utstyr for en dag, en uke etc) Eks: elektronmikroskop, konfokalmikroskop Alle Muligheten til å variere eks temperaturen kontrollert innendørs gjennom døgnet (følge LMT data). Innvintring, sammenheng med jordbunnsforhold 7

FUGE Funksjonell genomforskning i Norge. en nasjonal plan

FUGE Funksjonell genomforskning i Norge. en nasjonal plan FUGE Funksjonell genomforskning i Norge en nasjonal plan Copyright Norges forskningsråd 2001 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Grønt

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Nasjonal strategi for bioteknologi

Nasjonal strategi for bioteknologi Strategi 2011-2020 Nasjonal strategi for bioteknologi For framtidas verdiskaping, helse og miljø Bildeakkreditering: Omslag: Hunt Biosciences, Kyrre Lien, FUGE og Tom Haga Side 10, 14, 26, 39, 40 og 46

Detaljer

Mulighetsstudie Bioteknologi

Mulighetsstudie Bioteknologi Mulighetsstudie Bioteknologi Oppdragsgiver: Greater Stavanger Stavanger, 10.april, 2010 Mulighetsstudie bioteknologi Sammendrag Mulighetsstudien er gjennomført våren 2010 på oppdrag av Greater Stavanger.

Detaljer

Mat for fremtiden UMB skal være så gode på kunnskap om mat at vi foretrekkes av studenter, forskere, næringsliv og media

Mat for fremtiden UMB skal være så gode på kunnskap om mat at vi foretrekkes av studenter, forskere, næringsliv og media Strategi for MATområdet ved UMB Mat for fremtiden UMB skal være så gode på kunnskap om mat at vi foretrekkes av studenter, forskere, næringsliv og media Forord Forskningsnemnda (FoN) vedtok på oppdrag

Detaljer

Kunnskapsstatus Bedre agronomi

Kunnskapsstatus Bedre agronomi Bioforsk Rapport Vol. 5 Nr.66 2010 Kunnskapsstatus Bedre agronomi Utredning av kompetansegrunnlaget for bedre agronomi for å møte landbrukets klimautfordringer Ragnar Eltun 1, Eirik Romstad 2 og Lillian

Detaljer

)R8 PLOM HQHV NRPSHWDQVHSURILO

)R8 PLOM HQHV NRPSHWDQVHSURILO 2PUnGHWIRU ELRSURGXNVMRQRJIRUHGOLQJ )R8PLOM HQHV NRPSHWDQVHSURILO 5DSSRUW6HSWHPEHU Norges forskningsråd )2525' Området for Bioproduksjon og foredling utga i juni 2001 rapporten )R8PLOM HQHV NRPSHWDQVHSURILO.

Detaljer

Forskningen ved UMB 2006

Forskningen ved UMB 2006 Forskningen ved UMB 2006 Universitetet for miljø- og biovitenskap Forskningen ved UMB 2006 Forskningen ved UMB 2006 Kvalitet, kvalitet Forskningen ved UMB 2006 gir en samlet oversikt over universitetets

Detaljer

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015 Norges forskningsråd Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring Sammendrag... 3 1. Bakgrunn...4 2. Visjon og mål... 7 3. Analyse av status og utfordringer

Detaljer

Budsjettforslag for 2011

Budsjettforslag for 2011 Budsjettforslag for 2011 I UMBs strategi mot et nytt fusjonert universitet med NVH, planlegges det for 5000 studenter i 2018. Dette budsjettforslaget legger denne utviklingen til grunn gjennom en gradvis

Detaljer

Programplan 2004-2013 NORKLIMA: Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Programplan 2004-2013 NORKLIMA: Klimaendringer og konsekvenser for Norge Programplan 2004-2013 NORKLIMA: Klimaendringer og konsekvenser for Norge Innhold INNLEDNING... 2 HVORFOR KLIMAFORSKNING?... 2 MÅL OG PRIORITERINGER... 3 HOVEDMÅL... 3 DELMÅL... 4 Faglige delmål... 5 Strategiske

Detaljer

Komparative fortrinn ved norsk kornproduksjon. Arbeidsrapport

Komparative fortrinn ved norsk kornproduksjon. Arbeidsrapport Komparative fortrinn ved norsk kornproduksjon Arbeidsrapport 12. februar 2008 Bildeutsnittet på forsiden er hentet fra et fotografi tatt av Jan Helge Rambjør, og er velvilligst tillatt benyttet av Norges

Detaljer

/Langtidsplan forskning styremøte 240913 (Morten Størseth og Ragnhild Lofthus) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning NTNUs innspill

/Langtidsplan forskning styremøte 240913 (Morten Størseth og Ragnhild Lofthus) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning NTNUs innspill /Langtidsplan forskning styremøte 240913 (Morten Størseth og Ragnhild Lofthus) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning NTNUs innspill SAMMENDRAG I Meld. St. nr 18 (2012-2013) Lange linjer forskning

Detaljer

Strategi for MATområdet ved UMB første drøfting

Strategi for MATområdet ved UMB første drøfting US-SAK NR: 178/2011 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: 2011/1738 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Strategi for MATområdet ved UMB første

Detaljer

Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen. Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter

Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen. Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter Innholdsfortegnelse Oppsummering 1. Styrker, utfordringer og premisser for næringssamarbeid

Detaljer

7 Helsedepartementet. 7.1 Sektoranalyse og utfordringer

7 Helsedepartementet. 7.1 Sektoranalyse og utfordringer 7 Helsedepartementet 7.1 Sektoranalyse og utfordringer Medisinsk og helsefaglig forskning danner grunnlaget for kunnskapsutvikling og kvalitetssikring i en av samfunnets største, viktigste og mest ressurskrevende

Detaljer

SINTEFs innspill til "Et drømmeløft for et bærekraftig Norge"

SINTEFs innspill til Et drømmeløft for et bærekraftig Norge 1 SINTEFs innspill til "Et drømmeløft for et bærekraftig Norge" Vi takker for invitasjon til å levere et eget innspill til Drømmeløftet, som er et svært godt initiativ. Innledning Mange av de utfordringene

Detaljer

Innlandsfisk i Finnmark

Innlandsfisk i Finnmark Sluttrapport Juni 2011 Innlandsfisk i Finnmark Næringsrettet FoU- og kompetanseprosjekt Saga Svavarsdóttir Lise Haug Bioforsk Nord Nordnorsk kompetansesenter Holt Jan Idar Solbakken Samisk høgskole 2 Hovedkontor/Head

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259 vedlegg 07 Innovasjon og næringsutvikling versjon 0.9 16.6.2014 Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Detaljer

Bærekraft ved dyrking av GM- potet med tørråteresistens

Bærekraft ved dyrking av GM- potet med tørråteresistens Bær ek r av eddy r k i nga vgmpot e t medt ør r å t er es i s t ens Bi os a f e t yre por t2014/ 03 Biosafety Report 2014/03 GenØk Senter for biosikkerhet Desember 2014 Bærekraft ved dyrking av GM- potet

Detaljer

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak Rapport fra ekspertgruppe 1 2 Forord Ett av de viktige målene i Regjeringens Velkommen til bords er å øke matproduksjonen innen basisproduksjoner i jord

Detaljer

Strategi for høyere utdanning og forskning innen havbruk og innlandsfiske ved landbruksforskningsinstitusjonene

Strategi for høyere utdanning og forskning innen havbruk og innlandsfiske ved landbruksforskningsinstitusjonene Strategi for høyere utdanning og forskning innen havbruk og innlandsfiske ved landbruksforskningsinstitusjonene Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 Komiteens mandat og sammensetning... 6 Overordnet strategi...

Detaljer

FUGE en nasjonal satsing på funksjonell genomforskning

FUGE en nasjonal satsing på funksjonell genomforskning FUGE en nasjonal satsing på funksjonell genomforskning Bioteknologi er ett av de forskningsområdene det satses mest på sett i et internasjonalt perspektiv. Potensialet er stort for å utvikle ny kunnskap

Detaljer

SWOT ANALYSE FOR LOKALISERINGSALTERNATIVER FOR VETERINÆRINSTITUTTETS REGIONALE ENHETER I NORD-NORGE Rapport fra ei arbeidsgruppe

SWOT ANALYSE FOR LOKALISERINGSALTERNATIVER FOR VETERINÆRINSTITUTTETS REGIONALE ENHETER I NORD-NORGE Rapport fra ei arbeidsgruppe SWOT ANALYSE FOR LOKALISERINGSALTERNATIVER FOR VETERINÆRINSTITUTTETS REGIONALE ENHETER I NORD-NORGE Rapport fra ei arbeidsgruppe 07.10.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Midt-Telemark 2020: Et internasjonalt senter for forsking og utdanning?

Midt-Telemark 2020: Et internasjonalt senter for forsking og utdanning? Midt-Telemark 2020: Et internasjonalt senter for forsking og utdanning? Et scenarieprosjekt Av Per Ingvar Haukeland og Egil Rønning Arbeidsrapport nr. 10 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø

Detaljer

museumsutvikling i Buskerud

museumsutvikling i Buskerud 2011-2015 Utarbeidet av Buskerud fylkeskommune i samarbeid med Buskerud museumskrets. Vedtatt 25. oktober 2011 Strategi for museumsutvikling i Buskerud 1 Strategi for museumsutvikling i Buskerud 2011-2015

Detaljer

EU-forskningen smaker den mer enn den koster?

EU-forskningen smaker den mer enn den koster? EU-forskningen smaker den mer enn den koster? Av statsråd Tora Aasland ved NHO-konferanse om EU-forskning 25. mars 2010 Kjære alle sammen, La meg først av alt takke for invitasjonen. Forskningssamarbeidet

Detaljer

Oppfattelser og anvendelser av begrepet bærekraftighet blant de norske deltakerne i HealthCat

Oppfattelser og anvendelser av begrepet bærekraftighet blant de norske deltakerne i HealthCat Prosjektnotat nr. 12-2006 Ingri Osmundsvåg Oppfattelser og anvendelser av begrepet bærekraftighet blant de norske deltakerne i HealthCat SIFO 2006 Prosjektnotat nr.12 2006 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

«Noe å snakke om...?» Overordnet informasjonsstrategi

«Noe å snakke om...?» Overordnet informasjonsstrategi «Noe å snakke om...?» Overordnet informasjonsstrategi God psykisk helse er ingen selvfølge Alle møter motgang - i en eller annen form - en eller annen gang i livet. God psykisk helse er viktig for å håndtere

Detaljer

www.toppforskningsinitiativet.org

www.toppforskningsinitiativet.org Toppforskningsinitiativet www.toppforskningsinitiativet.org Toppforskningsinitiativet www.toppforskningsinitiativet.org Toppforskningsinitiativet NordForsk Toppforskningsinitiativet NordForsk Top-level

Detaljer