Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden. Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps og protokollførere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden. Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps og protokollførere"

Transkript

1 Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkalling og Dagsorden med eventuelle endringer. Fristen overholdt for både innkalling og dagsorden. Saken enstemmig vedtatt Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps og protokollførere Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Følgende ansvarlige skal velges: - Ordstyrer - Bisitter - 2 personer til å utgjøre referenter - 3 personer til å utgjøre tellekorps - 2 personer til å undertegne protokollen Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner kandidatene. Saken enstemmig vedtatt. Sak 3 Oppføring av saker til eventuelt Bakgrunn: Dersom Generalforsamlingen har noen saker til eventuelt, må disse fremlegges på dette tidspunkt. Det vil ikke være anledning til å føre opp saker ved et senere tidspunkt. Sakene vil bli behandlet under Sak 15. Kontroll- og vedtektskomiteen gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandles/godkjennes av Generalforsamlingen 1 eventueltsak: Espen Vedlog Sak 4 Behandling/Godkjenning av referat fra vårens Generalforsamling Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim. Bakgrunn: Se vedlegg 3: Referat fra Generalforsamling

2 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner referat fra Generalforsamling med eventuelle endringer. Enstemmig vedtatt. Sak 5 Behandling/Redegjørelse fra Styret og Ledelsen i BIS Trondheim 2010 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Se Vedlegg 4: Redegjørelser fra Styret og Ledelsen BIS i Trondheim for Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner Styret og Ledelsens redegjørelser for Leder: Vi har store planer for hva vi ønsker å få til ut mot dere studenter. Ting kommer til å være virkelig oppegående fra nyåret av. Saken enstemmig vedtatt. Sak 6 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks leder studentaksjon Forslagsstiller: Kontroll- og vedtektskomitéen. Bakgrunn: Sentralledelsen har utformet en standarisert stillingsinstruks for leder av studentaksjonen og ønsker at lokalavdelingene implementerer denne i sine vedtekter. Trondheim har allerede stillingsinstruks for dette vervet, men de er veldig like og forandringen vil da i hovedsak ikke være noe annet enn at vi får en standarisert stillingsinstruks. Vedlegg 1 er den nåværende gjeldende stillingsinstruksen, mens vedlegg 2 er den standariserte stillingsinstruksen som er utformet av sentralledelsen. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner den nye stillingsinstruksen for leder studentaksjonen. KVK: Forskjellene fra tidligere er veldig små, men vi ønsker å gå over til standardisert form på stillingsintruks for studentaksjonen. Saken enstemmig vedtatt. Sak 7 Orientering/BI Trondheim, Studentsamskipnaden i Trondheim Orienterer: Leder Bakgrunn: BI Oslo er med i SIO, BI Kristiansand er med i SIA, BI Stavanger er med i SIS. Ved en studieavgift på 430,- kr kan BI studenter få blant annet: - Hybel fra 2000,- pr måned

3 - Treningsenter til 1050,- pr år (har nylig åpnet nytt treningssenter på Solsiden) - Tilgang til studentbarnehageplass - Tilgang til psykisk helsetjeneste - Tilgang på studenthelsetjeneste NTNU, HiST, Dronning Mauds Minne Høgskole og Folkeuniversitetet er nå medlem i SIT og BI Trondheim er velkommen. Spørsmålet er da hvorfor er ikke BI Trondheim er med i SIT? Leder: Bra at saken kom opp, mange som lurer på dette. Vi ser veldig gjennom et BI perspektiv. Vanskelig å sammenligne oss med de minste lokalavdelingene. I de små lokalavdelingene er det lurt å bli med, for de klarer ikke å opprettholde et like tilfredsstillende tilbud selv. SBIO er så store at de uansett har god forhandlingsbank i SiO. BIS Bergen er ikke medlem. Per nå er det en årsavgift på 590 kr. SiT: 860 kr. Totalt vil det bli en årsavgift på 1450 kr. Det vil påløpe kontingent til både BIS og SiT. Når det gjelder hybler, er det lange ventelister. Du som student kommer til å ha store problemer med å få hybel, selv ved å stå på SiT sine ventelister. Kapasiteten er sprengt. Tilbud og etterspørsel kommer aldri til å matche når det gjelder hybler i Trondheim. For å få helserefusjon i SiT må du ha 50% eksamensaktivitet, eller 50% gyldig fravær. Vi i BIS ingen egenandel. Vi prøver å hjelpe de som har hatt store utgifter. Gløs har et tilbud også for BI studenter. Dette er tilgjengelig for oss. Barnhageplasser: Her er antallet studenter det gjelder såpass lavt at det ikke vil komme studentmassen som helhet til gode. Treningstilbud: føler at det er her diskusjonen ligger. SiT har fått et nytt treningssenter på solsiden. Her klarer vi ikke å matche. Bakgrunn: Innen rimelig tidshorisont vil vi klarer å tilby studentene samme tilbud, dekke en del av de samme behovene som SiT dekker. Vi er såpass bra selv. Velferdstinget (1 plass): her kan vi ikke klare å forsvare studentenes (BI) interesser. For underrepresentert. Det kan være aktuelt å bli med, men vi må ha troen på oss selv om at vi greier å dekke våre studentenes behov. Glad det blir tatt opp: Innspill: Legetilbudet gjelder ikke for oss. I løpet av et år vil vi tjene igjen de pengene ved å bli med i SiT. Leder: Visste ikke om det. Hvis vi ikke får nok kandidater ved velferdstinget, så får vi ikke gjennomslag for våre interesser. Innspill: Kjøper ikke argumentet om at Kristiansand og Stavanger er så små. Se på prisen, så ser du at det vil lønne seg. Bygget noen boliger som vi kan få tilgang på. Hvordan ligger BI an? Hvordan skal BI klare dette? Taleretten i velferdstinget er bra. Vår sjanse til å påvirke. Leder: Har vært i kontakt med eiendomsutvikler. Det blir feil å sammenligne oss med Kristiansand og Stavanger, de er ikke sammenlignbare per dags dato. Vil understreke at jeg ikke er helt i mot at vi skal bli med. Innspill: Kristiansand sliter med NLD dagen, har ikke lik etterspørsel.

4 Innspill: Man må bare søke tidlig nok for å få hybel. Tror det beste ville vært å ha begge deler. Leder: Er man som student villig til å betale den prisen? Innspill: Hvis man ble med i SiT, er det da vanskelig å komme seg ut igjen? Leder: Kommer an på hvor langt i prosessen man har kommet, og hvor avhengig man har blitt av SiT. På et tidlig tidspunkt ser jeg muligheten, men har ikke helt oversikten over det. Innspill: Kommer det en fellespott økonomisk med medlemmer fra SiT? Har dere sjekket dette? Leder: vi kommer til å få noen begrensinger for oss selv. Må samkjøre med flere. Innspill: kan man ikke ha en avstemning på skolen? Leder: Per i dag kan man ikke det, dette er en orienteringssak. Ved avstemming MÅ oppmøtet være stort nok, i og med at dette påvirker alle på denne skolen. Innspill: Trening. Dette er en viktig sak. Samarbeid med NTNUI? Leder: Vi vet at det tilbudet vi har ikke er godt nok. Vi jobber med det hele tiden. Vi ønsker å få det så langt ned prismessig sett at BI sitt treningstilbud skal være på lik linje med NTNUI sitt. Innspill: Er det noen mulighet for oss å bli med i SiT? Leder: Alt må avklares 100 % i forhold til pris, osv. Jeg har vært i møte med fylkeskommunen og de har lagt merke til det gode arbeidet BIS har gjort. De er interessert i å ha oss med i flere utvalg. Når vi går inn her blir vår påvirkningskraft en helt annen. Vi kommer til å bli med der før jul. Spent på å se hvilke dører som åpner seg. Tror dette kan være med på å forbedre enkelte av våre tilbud. Innspill: Studentene ønsker at vi i BIS skal sjekke opp dette nøyere. Kan lage en undersøkelse på dette. Tar det opp til behandling på GF til våren. Leder: Vi tar dette videre, og sjekker op alle muligheter. Tar den prosessen, og innkaller til nytt møte og orienterer studentene om dette.

5 Innspill: Det burde opprettes en utredningskomité. Sak 8 Orientering/Samarbeids- og rabattavtaler for BIS Trondheim Orienterer: Markedsansvarlig Bakgrunn: Markedsansvarlig ønsker å informere studentene på BI Trondheim om hvilke samarbeids- og rabattavtaler som er gjeldende. Markedsansvarlig: Ønsker å presentere de avtalene vi har i BIS. Fokus Bank er vår hovedsamarbeidspartner. De har avholdt en del kurs blant annet i forbindelse med boligkjøp. Denne avtalen varer frem til årsskifte. Har inngått en avtale med Academic Work. De skal hjelpe oss med blant annet en god del kursholding. Crash: Hovedsamarbeidspartner fra utelivsbransjen. Kan bruke dem til å holde større arrangementer. Gratis inngang hver dag, lørdag frem til kl 24. Har gått bort fra garderobeavgift pga innspill fra revisor. Har prøvd, men de har ikke gjort om denne endringen. Nå har de fått terminal i garderoben. Innspill: Må vi stå i kø? Marked: Ordinær kø Raus: Eies av Crash. 23 års grense, men de på BI over 20 år komme inn. God tapas! Always: 5 % på leie av bil Restauranthuset Carl Johan: Generelle studentrabatter. Studentmiddag. Wok Away: Fått til en god løsning. For oss studenter kan vi gå inn på deres nettside, legg inn en ordre, og sende linken til en kompis på BI så dere kan sende en samlet faktura også leverer de det her på skolen. Vi har en egen bruker, gå inn på nettsiden. Innspill: Koster dette noe å få den levert? Marked: Alle ordre over 4 er gratis, ellers må man betale. RAW: 30 % på alle behandlinger og 20% på produkter. 3T: Har jobbet hardt med denne avtalen. Har gitt 110 % i denne saken. Er selv opptatt av trening. Men de er ikke innstilt på å sette ned prisen. De har de kundene de trenger. Vil heller bruke pengene på å utvikle 3T og sentrene. Gratis BI Bootcamp for alle! Alternativet er SATS, men de har bare ett senter. Innspill: Kan se på andre treningstilbud, ikke bare 3T Marked: 449 kr for oss på 3T.

6 Graffi: 15 % på hele menyen ved bestilling. Sportsbua: Ny avtale, som er god! Helårsrabatter, sponser mye for oss. Hemsedal: Handlekveld i forkant med gode rabatter. Retro: Holder på å reforhandle med Retro. De har ikke sett helt verdien av avtalen, sett på handlekveldene. De er på gli, og villige til å strekke seg. Jobber mot de største i landet: - Deloitte - Pwc - Reitan Dette er våre langsiktige mål, som vi skal jobbe mot. Innspill: Fornøyd med avtalent med Crash? Ser du noen nye mulighter? Marked: Fornøyd. De sponser mye av idretten og andre arrangementer vi har. Sett alt under ett, er dette en god avtale. Innspill: Planer om å inngå avtale med noen andre utesteder enn Crash? Marked: Dette er en hovedsamarbeidsavtale, og da er det vanskelig å gå inn en avtale med noen andre. Men ser på mulighetene. Innspill: Andre samarbeidspartnere? Marked: Nor Contact: Sportsbutikk. Markedsutvalget er på saken. Sak 9 Behandling/Godkjenning av regnskap for vår 2011 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ økonomiansvarlig. Bakgrunn: Økonomiansvarlig har ansvaret for gjennomføring av saken. Se vedlegg 5: Regnskap for vår Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskap for vår Økonomiansvarlig: Medlemskontigenten er en av våre største inntektskilder. LNU er et statlig fond som deler ut penger til barne- og ungdomsorganisasjoner. Får mye innvilget. Dette skal komme studentene til gode. NLD: Gikk bra økonomisk i år! Kommunikasjon har kostnader på fotovegg, plakater, sms osv. Mange småting Fag: Temakveld. Koster å ha gode foredragsholdere. Styret er en veldig stor post! Innkjøp av nye høytalere, ny fane, GF (pizza, snacks), overlappingstur, helserefusjon. Innlegg: Hva er treningsrefusjon? Økonomi: Pålagt å betale. Ser ingen grunn til å refundere noe innen trening, da dette er valgfritt. Symbolsk sum til 7 stk på 100 kr som ba om dette. Innlegg: Kan alle som trener på treningssenter få refusjon? Økonomi: Ja, men ikke krav om noen sum. Kan utbetale for eksempel 1 kr.

7 Saken enstemmig vedtatt. Sak 10 Behandling/Godkjenning av revidert budsjett for høsten 2011 og forslag til budsjett for 2012 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ økonomiansvarlig. Bakgrunn: Økonomiansvarlig har ansvaret for gjennomføring av saken. Se vedlegg 6: Revidert budsjett for høsten 2011 og forslag til budsjett for Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner revidert budsjett for høsten 2011 og budsjett for Økonomi: Styret: Inntekter er medlemskontigenten. Sosial: Fadderuka/temafest. Fadderuka gikk ca kr i pluss. Solgte flere bånd enn vi hadde regnet med. Takk til bra system. Marked: Skummel post å overbudsjettere Idrett: LNU er ikke med i budsjett BISSI: Noen annonseinntekter Overskuddet gir mulighet for å sende inn søknad om støtte. Satt av en god buffer. Har hatt en episode der vi nærmet oss 0 i pengebeholdning. Dette er ikke en ønskelig situasjon. Viser hvor refusjonsskjema ligger på bis.no. Kan sende inn søknad om støtte hele året, men 15. jan er fris med det dere har hatt fra 1. juli. Viktig og alltid legge ved original kvittering som er spesifisert. Dette blir behandler konfidensielt. Vi tar en behandling av innkommende søknader på vårparten. 23 % ble utbetalt i fjor av innsendte søknader. Ønsker å øke denne litt. Innlegg: Frikort? Økonomi: Det må jeg undersøke Har ca kr på bok. Tjener ingenting på alkoholsalg, pga salg til innkjøpspris. Kan levere tilbake det som ikke blir solgt. Innlegg: Hva er planen videre med buffer? Økonomi: Beholdningen går veldig opp og ned er ikke så mye. Ønsker å komme opp mot kr. Innlegg: Mål om å stabilisere dette? Økonomi: Det er det vi jobber mot. Ønsker å bygge beholdningen opp igjen Innlegg: Hvorfor får ikke Bull Invest innvilget noe? Økonomi: Vi har ingen konkrete planer på hva Bull Invest trenger penger til. De jobber frem mot en aksjedag. Men per i dag finnes ingen kontrete planer om hva de skulle trenge penger til. Pengene dere betaler går til BI. Fordeler pengene videre til SL. Deretter blir dette fordelt på lokalavdelingene. BI ønsker å ha en studentorganisasjon. BI finansierer dette leddet + medlemskontigent.

8 Saken enstemmig vedtatt. Sak 11 Behandling/Ansvarsfrihet for det sittende styret Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim. Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim ber om ansvarsfrihet for all aktivitet som har foregått siden forrige Generalforsamling. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir det sittende styret ansvarsfrihet for perioden Saken enstemmig vedtatt. Sak 12 Orientering/Arbeidsprosessen til Valgkomitéen Orienterer: Valgkomitéen Bakgrunn: Valgkomitéen (VK) ønsker å informere Generalforsamlingen om sin arbeidsprosess frem mot Generalforsamlingen. Hvordan jobber VK? Hvilke kriterier setter vi i forbindelse med intervju, og hvordan vurderer vi hvem som er best egnet til de ulike vervene. Når man skal velge inn nye medlemmer i BIS har man behov for forskjellige mennesker, med ulike kvaliteter og bakgrunn. Det er VK sin oppgave å finne disse menneskene, og sette sammen et godt kvalifisert styre. Derfor ønsker vi med denne informasjonen å presisere viktigheten av å følge VK sin innstilling og å stole på vår anbefaling. Leder valgkomiteen: I forkant av intervjuene har VK vært på kurs hos Academic Work. KVK har deltatt for å passe på at alt går rett for seg på intervju. Vi har sett på kandidatenes motivasjon. Jobben er å skille de ulike kandidatene. Ønsker å presisere viktigheten av å stole på den jobben vi i VK gjør, og håper alle stemmer etter innstilling. Sak 13 Behandling/Valg av tillitsvalgte i BIS Trondheim Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim. Bakgrunn: Følgende verv i BIS Trondheim skal velges: - Kontroll- og vedtektskomité (1 representant) - Valgkomité (1 representant) Forslag til vedtak: Generalforsamlingen følger valgkomiteens innstilling. Leder: Må ha absolutt flertall få å få stillingen, minimum halvparten av alle stemmene. Vi følger innstillingen til VK når vi stemmer. Man kan stemme fritt, men håper folk følger innstillingen. Første stilling er 1 ledig stilling i kontroll- og vedtektskomiteen:

9 KVK: Kandidaten kan ikke stille pga sykdom i familien. Jeg leser opp appellen på vegne av kandidaten, Jon Petter Salberg: 24 år gammel. Skal ikke skryte av seg selv, fokuset bør ligge på det som skal gjøres. Føttene plantet på jorden. Jeg mener jeg har disse egenskapene. Går økonomi 1. klasse. Tidligere erfaringer er befalskolen (5 år til sammen), blant annet som troppssjef. Nyttige erfaringer fra forsvaret. Liker å glede en stor mengde forskjellig mennesker. Disiplinert, sterk, klar som person. Skal utføre mine oppgaver på en grundig måte. Vil ta gode beslutninger som skal gagne studentene. Jeg er motivert. Ønsker å videreutvikle meg selv og bruke mine erfaringer i BIS for at dere skal få en bedre hverdag. Er vant med å gi alt når jeg jobber. Her de erfaringene og egenskalpene som trenges. Stem på meg fordi jeg vil bruke mine erfaringer til å gjøre en god jobb. Leder: Han er her ikke i dag pga noe han selv ikke kan styre over. Ber dere stemme etter innstillingen til VK. Innstilling fra VK: Jon Petter Salberg. Antall stemmer: 68 totalt Jon Petter Salberg: 65 Blank: 3 Valg av 1 medlem til valgkomiteen: 2 kandidater: Jarle Solli Knudsen og Truls Georg Hermansen Først kandidat: Jarle Solli Knudsen Heisann, mitt navn er Jarle Solli Knudsen. Jeg kommer fra Bergen, byen mellom de syv fjell. 1 året økonomi. Vil utvikle mitt sosiale nettverk. Lært masse om seg selv som person. Basket, aktiv i 8 år, kretslaget til Hordaland. Liker å være sosial og ha folk rundt meg. Var festansvarlig i russestyret. Planlegging og gjennomføring. Lærte masse og skaffe bekjentskaper som jeg bruker i dag. Alt fra plakater til facebook og twitter skal brukes i rekruttering. Det jeg mener er viktigst er å fange personens interesse umiddelbart. Når jeg var i militæret ble jeg utfordret til å være tillitsvalgt. Jeg fikk også et kurs på 32 timer over 5 dager som tillitsvalgt. Rolig, kan riste meg løs på byen. Jeg kan være sta, og holder gjerne på mine egne meninger, men kan innrømme at jeg tar feil. Er en ressurssterk person som vil at BIS skal kunne fremstå som en enda bedre studentforening. Spørsmål: Hvis du skulle velge en egenskap som du ville trekke frem for å velge en kandidat? Kandidaten: Ser på om kandidaten er utadvendt. Spørsmål: Har du stemmerett i styret? Kandidaten: Nei, men vil delta på styrkemøter Spørsmål: hvis du har en kandidat på intervju som har et handikap, Kandidaten: Hun må få tale sin sak og vil stille likt som alle andre. Spørsmål: Har du noe spesifikt du vil gjøre for å få folk på intervju? Kandidaten: Bruke mange forskjellige medier. Viktig å være utadvendt for å kunne møte studentene og kunne snakke med studentene. Spørsmål: Mest utfordrende? Kandidaten: 2 kandidater som er veldig bra. Hvordan finne den beste til innstillingen.

10 Spørsmål: En du kjenne godt og har gode egenskaper men får det ikke frem på intervju. Den andre er ukjent: Kandidaten: Kjip sak. Men til syvende og sist skal alle stille likt. Spørsmål: Har du tid? Kandidaten: Har ikke noe jobb, søvn kan vi ta igjen når vi blir gamle. Spørsmål: Hvilken rolle tar du på styremøter? Kandidaten: Har ikke stemmerett, men må kunne komme med ideer og innspill. Stiller sterkt der. Kan få mye erfaring av det. Kandidat nummer 2: Truls Georg Hermansen Hei, mitt navn er Truls Georg Hermansen. 2 klasse økonomi. Jeg er en sosial og omgjengelig type. Blir fort rastløs. En grunn til at jeg søker. Var med i sosialgruppa. Ga mye læring innenfor organisering og ledelse. Det gav meg mye som jeg har lyst til å få mer av, og videreutvikle meg innenfor. Har jobbet som assisterende miljøterapeut. Hjalp de som var mer vanskeligstilte både psykisk og fysisk. Dette åpnet øynene for meg. Får respekt for mennesker. Veldig givende! Dette kan jeg ta med meg videre og kunne se flere sider av en sak, og kunne skille ut hva som er bra og hva som er dårlig. Hvorfor meg? Noe jeg ønsker, noe jeg føler jeg har erfaring til, stillingen handler om å være nær mennesker, finne folk til BIS. Jeg vil bruke min tid til å prate til ikke-engasjerte for å få disse til å bli engasjerte. Jeg trives godt å stå der fremme og prate. Spørsmål: Hvilke personlige egenskaper har du som person bortsett fra menneskekjenner? Kandidaten: Åpen av meg. Åpner meg lett for andre, og vil at andre skal åpne seg for meg. Flink til å se kvalitetene i den enkelte. Dette kan være egenskaper som er rett for vervet. Flink til å se dette og bringe dette frem i lyset. Spørsmål: Stemmerett? Kandidaten: Nei Spørsmål: Forbedringspotensialet i VK sin prosess? Kandidaten: VK står for det å rekruttere inn til BIS. Var ikke klar over dette, og vil synliggjøre dette. Spørsmål: Hvilken rolle tar du på styremøter? Kandidaten: glad i å lytte og høre på alle synspunkter, liker også å ta ordet. Kan være en tosidig type. Vil si min mening hvis det er noe. Kanskje direkte, men sånn er det. Spørsmål: Hvordan ser du på å samarbeidet med 2 medlemmer i VK? Kandidaten: Positivt! Klarer ikke å være alene. Elsker å være rundt mennesker og jobbe med mennesker. Spørsmål: Største utfordring? Kandidaten: Finne riktige kandidater. Kjedelig å bomme. Selv om du ikke føler du valgte riktig kandidat, så er det alltid noe i hver enkelt som er bra. Alle har noe å bidra med. Det har jeg tro på. Spørsmål: God kompis, som ikke leverer, mens en annen leverer Kandidaten: Skal være objektiv. Selv om du kjenner personen Innstilling fra VK: Jarle Solli Knudsen Antall stemmer: 67 stemmer Jarle Solli Knudsen: 48 stemmer Truls Georg Hermansen: 18 stemmer Blank: 1 stemme

11 Sak 14 Behandling/Fullmakt til det sittende Styret for å konstituere eventuelle manglende tillitsverv Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim. Bakgrunn: Styret kan med Generalforsamlingens tillatelse konstituere de tillitsverv man ikke greier å få valgt ved Generalforsamlingen, med unntak av ledervervet. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir det sittende styret fullmakt til å konstituere manglende tillitsverv. Saken enstemmig vedtatt. Sak 15 Eventuelt Vedlog: (Snakker på vegne av en annen): Ønske om en gjennomgang av systemet på grupperom på skolen. Hvis det er booket, og de ikke kommer så kan man ikke forutse dette, så burde fagansvarlig se på en annen løsning. Innspill: Er så mange studenter, og flere seriøse studenter i år, så det er ikke plass til alle. Innspill: Kan jo oppdatere listene. Innspill: Kan man ikke henge opp en liste på dørene sånn at man ser om det er fullt? Innspill: Sånn var det før, men da kom det klager på det også. Innspill: På nettet står det feil tidspunkt. 30 min feil. Innspill: Det er felles system med hele BI systemet. Har det samme som Oslo. Derfor annerledes tidspunkt. Fagansvarlig: Det vil aldri kollidere med forelesning, administrasjonen styrer dette, men skal ta dette videre og snakke med dem om dette. Leder: Tar med oss det vi har hørt no. Innspill: Nndre at det ikke er perioder, men at man kan booke i timer. Innspill: Snakke med administrasjonen om de kan utvide lokalene. Trenger større kapasitet.

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Referat. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Start: 16.09 Slutt: 19:53 Sted: A1 Antall personer tilstedet ved oppstart: 64

Referat. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Start: 16.09 Slutt: 19:53 Sted: A1 Antall personer tilstedet ved oppstart: 64 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 20.10.2012 Start: 16.09 Slutt: 19:53 Sted: A1 Antall personer tilstedet ved oppstart: 64 Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden Forslagstiller:

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 14.03.2013 Klokken 13.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 14.03.2013 Klokken 13.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 14.03.2013 Klokken 13.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 Start: 13.00 Slutt: 21.45 Antall personer tilstede: 152 ved oppstart. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Generalforsamling Referat. Vår 2012

Generalforsamling Referat. Vår 2012 Generalforsamling Referat Vår 2012 Dato: Sted: Tid: Ordstyrer: Bisitter: Referent: 14. mars 2012 Aud 1. 16.00 Tom Kevin Haaland Per Kverneland Eva Wefre 1 Saker Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Referat Generalforsamling Våren 2015, BIS Trondheim. Fredag 06.03.2015 Klokken 13.00 A1

Referat Generalforsamling Våren 2015, BIS Trondheim. Fredag 06.03.2015 Klokken 13.00 A1 Referat Generalforsamling Våren 2015, BIS Trondheim Fredag 06.03.2015 Klokken 13.00 A1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 3 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

Generalforsamling. Referat

Generalforsamling. Referat Generalforsamling Referat 17.10.2013 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komitéer og alle andre studenter som

Detaljer

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Generalforsamling vår 2013 Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Generalforsamling Høst 2011, Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.01.112 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.01.112 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.01.112 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjon, VKx3, Marked, Økonomi, Bull Invest, Grafisk, Idrett, Fag, Sosialt, Studentaksjonen, Venture Cup,

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4

Referat Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Generalforsamling høsten 2015

Generalforsamling høsten 2015 Generalforsamling høsten 2015 Sakspapirer Dato: 08.10.2015 Sted: Orre Tid: 17:00 1 Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet,

Detaljer

BIS Landsmøte 2012 REFERAT. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2012 REFERAT. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 41. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 14-15. April 2012 1 Referentkollegiet overleverer med dette referatet fra BIS 41. landsmøte. Referatet er ført ettergjeldende sedvane og referentene

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Generalforsamling Vår 2015

Generalforsamling Vår 2015 Generalforsamling Vår 2015 Referat Dato: 05.03.2015 Sted: Orre Tid: 16:00 1 Forord _ Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ

Detaljer

Referat. Generalforsamling. Vår 2015

Referat. Generalforsamling. Vår 2015 Referat Generalforsamling Vår 2015 Dato: Sted: Tid: 19. mars 2015 Aud 1 17.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen, undergrupper,

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2013

Generalforsamling. Høst 2013 Generalforsamling Høst 2013 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 1 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komitéer

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer