Vi ønsker alle våre lesere. en god påske!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi ønsker alle våre lesere. en god påske!"

Transkript

1 Påsken årgang Vi ønsker alle våre lesere en god påske!

2 Gledens Gud Det er påske og gledens tid. Vi feirer påske overalt, i kirka, hjemme, på hytta, i båten, på fjellet eller ved havet. Vi feirer Jesu Kristi død og oppstandelse, vi feirer at livet er sterkere enn døden. I år vil jeg utfordre alle til å lese påskeevangeliet og streke under alle steder der gleden finnes. Påskebudskapet handler om de store ord, og det største under i vår historie. Hele vår kristne tro er grunnfestet på gleden over at Gud er kommet til vår verden i sin sønn Jesus Kristus. Han som har sprengkraft til å ødelegge langfredag og dødens mørke. Gleden har den samme egenskap som kjærligheten. Når gleden deles vokser den og blir den større, som gleden over å fortelle en god historie. Påskebudskapet er en god historie, den beste jeg vet. Den handler om han som har skapt gleden. Gleden i Gud, kan knyttes til to ting: Gleden over å være til og gleden over å høre Jesus til. Å tro på den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. VI DELER er overskriften på kirka sin plan for trosopplæring. Den kristne tro vokser når den deles. Kirka sitt trosopplæringsarbeid handler om livsmestring og livstolkning sett i lys av evangeliet om Jesus Kristus. Jeg har lyst til legge til livsglede. 1 påskedag pynter vi fastekorset med friske påskeliljer, vi synger påskesalmer og leser vi fra profeten Jesaja: «Se, dette er vår Gud! Vi ventet på ham, og han frelste oss; dette er Herren som vi satte vårt håp til. La oss juble og glede oss over hans frelse!» Jes 25,9. God påske. Torkel Irgens, Sokneprest 2 I dette nummeret kan du også lese: - om fasteaksjonen på side 3 - om orgelfestivalen på side 4 - om kirkevalgene i høst på side 6 - om veien videre i trosopplæringen på side 7 - vårens program, slekters gang m.m. Flere bilder, nyheter og informasjon finnes på vår internettside

3 SOS fra sør Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i 2009 setter fokus på fattige menneskers møte med klimaendringene. Klimaaksjonen SOS fra sør tar på alvor at fattige mennesker sender ut sine nødrop om mer tørke, flom og ekstreme værforhold. Den 1. april vil bøssebærere fra Domkirken menighet gå fra dør til dør og samle inn penger til ofrene for klimaendringene. De andre menighetene i byen har innsamling dagen før, den 31.mars. - Flommen i fjor var den største jeg kan huske. Vannet steg her på øya og folk satt på takene og ropte på hjelp. Hvis naturkatastrofene blir flere og sterkere, vil det ramme oss hardt, sier Asha fra Bangladesh, en av mange som roper SOS, og ber oss ta klimatrusselen på alvor. Mens vi i den rike delen av verden kan forebygge og forsikre mot naturens ødeleggelser, står mennesker i fattige land i fare for å miste alt når katastrofen rammer. Derfor går penger fra årets fasteaksjon blant annet til å gjøre fattige i stand til å møte mer ekstremt vær. I flomutsatte områder som Bangladesh innebærer det blant annet treplanting, som hindrer at verdifull jord skylles bort når flommen rammer. Dessuten sikres hus mot flom og det opprettes lokale krisegrupper som har ansvar for flomvarsling og redningsarbeid når katastrofen skjer. I Kenya, som rammes av hyppigere tørke, støtter Kirkens Nødhjelp prosjekter som samler og lagrer regnvann til tørre perioder. Dessuten dyrkes planten jatropha som trives i tørre områder og som gir biodrivstoff, velegnet til strømaggregater og biler. Klimaendringer er tvunget stadig høyere opp på dagsorden i den vestlige del av verden, og Kirkens Nødhjelp ønsker å markere at klimaendringer er et rettferdighetsspørsmål. Vi som bor i den rike del av verden bidrar mest til endringene i klimaet og har derfor et spesielt ansvar for å lytte til SOS-ropene fra fattige mennesker. Ta derfor godt i mot bøssebærerne fra Domkirken menighet når de banker på din dør! Du kan også støtte aksjonen gjennom givertelefon: (og gi 175 kroner) eller via kontonummer

4 Bodø Internasjonale Orgelfestival april april arrangeres den åttende orgelfestivalen i rekken. Bodø Internasjonale Orgelfestival (BIOF) ble første gang arrangert i 2002 i Rønvik kirke i forbindelse med innvielsen av det nye orgelet der. BIOF har siden da økt i omfang og størrelse og er i dag et prosjekt underlagt Bodø Kirkelige fellesråd. Festivalen er først og fremst en fagfestival for kirkemusikere fra inn- og utland, men vi arrangerer også spennende og gode konserter med et høyt internasjonalt kunstnerisk nivå som et tilbud til vårt lokale publikum. Årets orgelsolister er Kevin Bowyer fra Skottland, Jakob Lorentzen fra Danmark, Hans-Ola Ericsson fra Sverige, Jose Luis Gonzalez Uriol fra Spania og vår egen Gro Bergrabb, domkantor i domkirken. Festivalen åpnes 22. april klokken 1900 med konsert i Rønvik kirke. Her får vi oppleve Torbjørn Dyrud og Gaute Solås i samspill med Ensemble Ylajali som er et nytt vokalensemble fra Bodø med et høyt vokalkunstnerisk nivå. Under konserten får vi blant annet høre Dyruds komposisjon Signs&Traces. Dette verket ble uroppført for bare ett år siden. Neste dag inviterer vi igjen til konsert i Rønvik kirke. Denne gang er det konsertorganisten Jakob Lorentzen fra København som skal spille. Han skal improvisere til visningen av Markens Grøde fra Denne filmen er basert på Hamsuns prisbelønte roman med samme navn og ble spilt inn i Rana. Vi kaller filmprosjektet Kino-orgel og samarbeider med Bodø Filmklubb om dette. På torsdag starter også det årlige kirkemusikkurset for ungdom mellom 12 og 23 år. Rundt 20 ungdommer fra hele landet ankommer byen for å lære om liturgisk spill, korarbeid, kirkemusikkhistorie og annet som er relevant i forhold til det å være kirkemusiker og organist. Kurset avsluttes med en ungdomskonsert i Bodø domkirke lørdag 25. april klokken 1700 og er et samarbeid mellom BIOF, Sør- og Nord-Hålogaland Bispedømmeråd og Bodø Kirkelige Fellesråd. Orgel er ikke bare kirkeorgel. Derfor inviterer vi også til konserter på Sinus hvor Hammond B3 orgelet står i fokus. Orgeljazztrioen Blue Sonic Fuel spiller souljazz med skikkelig snert fredag 24. april og vi finner dem også i jamkompet på orgelfesten kvelden etter på samme sted. Blue Sonic Fuel består av Roy Powell på Hammond B3, Staffan William-Olsson på gitar og Andreas Bye på trommer. Lørdag 25. april drar sangere fra VocalART ut på operatur! Fire sangere tar med seg en pianist og besøker små steder i Bodø med highlights fra operaverdenen. Turen ender opp på Piccadilly Pub hvor de serverer en tradisjonell operapub. Vi kan forvente oss sangere i storform denne dagen! Etter flere dager orgelkonserter, masterclasses, kurs og operatur avsluttes BIOF 2009 med avslutningskonsert i Bodø domkirke. Vi får møte Gro Bergrabb, Bjørn Andor Drage, Hans-Ola Ericsson, Sølve Sigerland, MiN-ensemblet og Bodø Sinfonietta i verker av blant andre Schnittke, Gorecki og Mendelssohn. Vi ønsker alle velkommen til festival i uke 17! Mer info om BIOF 2009 finner du på orgelfestivalens hjemmeside Kristian Krokslett, daglig leder. 4

5 Døpte DINA MICHELL ELIASSEN-JOHNSEN VICTOR JOHANSEN MATILDE FREDING NYMARK ISAK HALS BERNTSEN ELINE ENGAN THOMAS HOLAND BØRSTING SINDRE SKINDLO ANNA SOFIE KNUTSEN ALEXANDER SKÅLVOLD GAUPHOLM VILJA ORØ SUND VILDE ANDREA HANSEN LINEA CELINE VESTENGEN TRULS ELDEN AUGUST OLIVER WÆRNES AIDA REPPE RÅSTAD ADELINA STRAND ABRAHAMSEN TIM IDAR SØGAARD MENTZONI SIVERT MARTINUSSEN ANDREA TOFTENES HAUGE TOBIAS FRITZON NATHALIE LOUISE SOLHAUG JACOBSEN LEAH HUNSTAD AUGUST AUNE CELINA ANDREA CHRISTOFFERSEN OLEANDER SÆLØ BENJAMIN OPHEIM BERNTZEN EIVOR SENNESVIK OLSEN SUNNIVA GIRMA-ROLFSEN Vigde CECILIE BENDIKSEN og BJØRN HÅVARD F WOLD KRISTIN BEATE PEDERSEN og TROND ARVE NIKOLAISEN Gravferd INGE JOHAN EINAR ANTONSEN ARNE SIGFRED VANGEN FINN OLSEN ANN-MARI SOLÅS KITTY KRISTENSEN SIGRID ENOKSEN AINA JOHANNE LIMSTRAND BJØRG OLAUG OLAUSSEN AUD THILLA ELLINGSEN ALF JENSEN ALF HARALD BREKKAN ASBJØRN LUND LOUISE ANDERSSEN GUDRUN HENRIKKE ANTONSEN JORUNN WILLASSEN ASBJØRN EDGAR TJÆRANDSEN ÅGE BERNT ALFRED JØRGENSEN THEA WIBORG LARSEN EDNA HOLMEN HARRY JULIUS HAGEN HALFRID ANIE JENSEN AUD BJØRGVIK RUTH TORDINE ELIASSEN AGNES WILHELMSEN HÅKON MARIUS GROVASSBAKK ERNA VIKTORIA SOLHEIM BERGS BEGRAVELSESBYRÅ A/S HENRIK SIGMUND ANKER HORN LIV BERYL BJØRN Pål Berg Vanja Grønnhaug 5

6 Kirkevalget 2009 noe for deg? 13. og 14. september 2009 er det valg på nytt menighetsråd i Domkirken. Valget avvikles samtidig som Stortingsvalget. Til menighetsrådet i Domkirken skal det velges 10 representanter og 5 vararepresentanter. Valgperioden er denne gangen for 2 år. Rådet har ca. 10 møter i året. Møtene holdes på kveldstid. Vil du være med å ta ansvar for kirken du tilhører? Viktige saker de neste to årene vil være: - Ny gudstjenesteliturgi og ny salmebok. - Videreføre arbeidet med trosopplæringsreformen for aldersgruppen 0 18 år. - Nye planer for diakoni og kirkemusikk. Det skjer mye spennende i Domkirken. Vi trenger et engasjert menighetsråd som ønsker å være med å lede dette arbeidet. Vi vil derfor at de som ønsker å stille til valg eller kjenner noen de kunne tenke seg å foreslå, tar kontakt med nominasjonskomiteen i Domkirken ved Solveig Seines; Her har du ti gode grunner for å sitte i menighetsråd: 1. du gjør noe uegennyttig det gir deg en god følelse 2. du blir del av et kristent fellesskap 3. du bidrar til å holde lokalkirken levende 4. du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge 5. du får innblikk i og påvirker de demokratiske prosessene i kirken 6. du får et nytt nettverk i ditt lokalmiljø 7. du kan sørge for at din kirke er en åpen og inkluderende folkekirke 8. du preger aktivitetstilbud i ditt nærmiljø 9. du får nyttig styreerfaring du kan bruke i andre sammenhenger 10. du kan oppdage nye sider ved deg selv Det skal også velges nytt bispedømmråd i høst. Opplysninger om dette finner du på og på Sør-Hålogaland bispedømmeåds egne internettsider. 6

7 TROSOPPLÆRING Veien videre... Som mange vet, er Bodø domkirke nå ferdig med sitt fireårige trosopplæringsprosjekt. Det samme er ca en tredel av landets andre menigheter. I vårt trosopplæringsprosjekt har vi i løpet av perioden hatt følgende satsningsområder: - En utvidelse av angskolens medvirkning i gudstjenestene. Antall gudstjenester der sangskolens kor har medvirket har økt med over 200 prosent fra første til siste prosjektår. Koristene har i tillegg utvidet sin medvirkning i den enkelte gudstjeneste betraktelig ved at de er med som lystennere, de går i prosesjoner ( også evangelieprosesjoner ), leser bibeltekster og dramatiserer salmer. - Kultur og idrettsuke for unger i alderen år. Et tilbud vi har samarbeidet med Rønvik menighet om, og der det i fjor deltok over 100 unger i aktiviteter som spente seg over ei uke! - Verksteder for de minste, i tilknytning til spesielle gudstjenester som fastelavenssøndag og palmesøndag. - Musikkdramatiske bestillingsverk Vi har satt opp ett nytt verk hver høst, der de fleste av sangskolens kor har deltatt med god hjelp av mange foreldre og utenforstående aktører o.a. Verkene har vært ganske varierte både når det gjelder musikalsk uttrykk og innhold, og de har gitt oss verdifull erfariner. Ungene har deltatt med stor frimodighet og de fleste har satt pris på å gjøre forestillinger der barn og voksne spiller sammen! Alle de fire verkene gis nå ut til fri benyttelse for kor over hele landet gjennom "Ung kirkesang"! Ungdomskoret planlegger dessuten å lage en CD av ett av dem, nemlig; Gi oss Maria tilbake At prosjektet nå er avsluttet betyr imidlertid IKKE at trosopplæringen avsluttes. Tvert imot! Signalene fra staten er at det, i en opptrappingsperiode, blir bevilget enda mere penger slik at alle menigheter i landet skal kunne gi alle døpte fra 0 - til 18 år en best mulig trosopplæring. Måten det skal gjøres på, og hvordan midlene blir fordelt, er fortsatt uklar. Det er pr idag tenkt at midlene skal disponeres prostivis, men det er ikke bestemt hvordan fordelingen derfra og ut til de forskjellige menighetene blir. Muligens opprettes det en komitè som får dèn oppgaven. Når det gjelder Bodø domkirke vet vi derfor i dag ikke hva framtiden vil by på når det gjelder statlige midler, men vi håper selvsagt at vi blir tilgodesett med såpass mye at vi kan fortsette med en forsvarlig drift av sangskolen, korenes integrering i gudstjenestene, kultur og idrettsuka, større musikkdramatiske oppsett ( om ikke bestillingsverk ) og verksteder og andre arrangementer for unger i ulike aldersgrupper. De under 7 og over 14 år har ikke inngått i vårt trosopplæringsprosjekt disse fire årene, men når vi nå skal gå over fra prosjekt til drift må vi også fokusere på tiltak og tilbud til disse. Vi har en stor jobb å gjøre, men heldigvis har vi allerede en rekke tilbud som allerede er godt etablert i menigheten. Jeg kan nevne barnehagesamlingene før jul, som har blitt en stor suksess, og konfirmantarbeidet vårt som har en oppslutningen som ligger på topp i landet! Viktig er det derfor at vi, i vår nye trosopplæringsplan, tar utgangspunkt i de gode tiltakene/tilbudene vi allerede har. Så får vi bare håpe at de statlige overføringe vi får i framtiden vil gjøre oss i stand til å gi et godt tilbud til alle døpte fra 0-18 år! Viljen og lysten er ihvertfall til stede!! Vennlig hilsen, Berit Valberg 7

8 Aktiviteter i Nordlandskatedralen våren 2009 April 1.april Onsdag Fasteaksjonen. Se egen sak 3.april Fredag Påskegudstjeneste for Bankgata skole Andakt, trim og kaffe 5.april Palmesøndag Høymesse med dåp. Barnegospel og Asp 1 deltar. Påskeverksted 6.april Mandag Orgelresitasjon 7.april Tirsdag Orgelresitasjon 8.april Onsdag Orgelresitasjon 9.april Skjærtorsdag Skjærtorsdagsgudstjeneste med kveldsmat 10.april Langfredag Langfredagsgudstjeneste 11.april Påskeaften Påskenattsmesse 12.april Påskedag Ottesang Høytidsgudstjeneste Domkorgruppe deltar 13.april 2.påskedag Gudstjeneste med dåp 15.april Onsdag Morgenbønn laudes 17.april Fredag Andakt, trim og kaffe 19.april 2.søndag i påsketiden Høymesse med dåp. Deretter menighetsmøte med tema Forordnede gudstjenester april Bodø internasjonale orgelfestival. Les mer på side 4 og se oppdatert program på 22.april Onsdag Morgenbønn laudes 23.april Torsdag Nattverdgudstjeneste på Sentrum sykehjem 24.april Fredag Andakt, trim og kaffe 26.april 3.søndag i påsketiden Høymesse. Guttekoret deltar 29.april Onsdag Morgenbønn laudes Mai 2.mai Barnegospelfestival. Program kommer senere 3.mai 4.søndag i påsketiden Høymesse med dåp 5.mai Tirsdag Nattverdgudstjeneste på Stadiontunet sykehjem 6.mai Onsdag Morgenbønn laudes 7.mai Torsdag Samtalegudstjeneste for konfirmantene 8. mai Fredag/frigjøringsdag Andakt, trim og kaffe Kransenedleggelse ved tårnfoten 10.mai 5.søndag i påsketiden Konfirmasjonsgudstjeneste Konfirmasjonsgudstjeneste 13.mai Onsdag Morgenbønn laudes 8

9 Aktiviteter i Nordlandskatedralen våren mai Torsdag Eldres kirkedag. Gudstjeneste og middag 15.mai Fredag Andakt, trim og kaffe 17.mai Grunnlovsdag Kafe i menighetssalen Festgudstjeneste Nasjonal festaften v/domkoret 20.mai Onsdag Morgenbønn laudes 21.mai Kristi himmelfartsdag Gudstjeneste 22.mai Fredag Andakt, trim og kaffe 24.mai Søndag før pinse Høymesse 27.mai Onsdag Morgenbønn laudes 29.mai Fredag Andakt, trim og kaffe 31.mai Pinsedag Pinsedagsgudstjeneste Juni 1.juni 2.pinsedag Felles gudstjeneste for alle Bodømenighetene i Bodin 2.juni Tirsdag Nattverdgudstjeneste på Stadiontunet sykehjem 3.juni Onsdag Morgenbønn laudes 5.juni Fredag Andakt, trim og kaffe 6.juni Lørdag Sangskolens sommerkonsert 7.juni Treenighetssøndag Høymesse med dåp 10.juni Onsdag Morgenbønn laudes 12.juni Fredag Andakt, trim og kaffe 14.juni 2.søndag i treenighet Høymesse 17.juni Onsdag Morgenbønn laudes 19.juni Fredag Andakt, trim og kaffe juni. Treff for 50-årskonfirmantene. Se hele programmet på 21.juni 3.søndag i treenighet Høymesse. 50-årskonfirmantene deltar 23.juni Tirsdag Midssommerkonsert med ungdomskoret og gjestekor fra Litauen 26.juni Fredag Trimmens sommerutflukt 28.juni 4.søndag i treenighet Høymesse Programet blir oppdatert på 9

10 Gudstjenesteliv i endring Som vi tidligere har skrevet om i menighetsbladet, er Den norske kirke er i gang med en omfattende reform av gudstjenestelivet. Reformen har sin bakgrunn i at kirkemøtet i 2003 tok fatt i et ønske fra ungdommens kirkemøte om en mer fleksibel gudstjenesteordning i kirken. I tillegg er vi i Norge påvirket av liturgiske strømninger fra den verdensvide kirken, hvor fokuset de siste årene har vært på liturgien som felles handling, og på menighetens deltakelse. Siden 2004 har Nemnd for gudstjenesteliv arbeidet med reformen, og i fjor høst ble materialet sendt ut på høring til menighetene. Domkirken menighet er en av menighetene som skal prøve ut materialet, og gi tilbakemelding til kirkerådet i løpet av Vi er nå midt inne i denne høringsperioden, og dere som kommer til gudstjeneste i domkirken vil derfor oppleve en del endringer i liturgien. Kirkerådet har sagt at reformen skal resultere i gudstjenesteordninger som er fleksible, stedegne, og som involverer frivillige medarbeidere i større grad enn før. Det betyr at liturgimaterialet skal være så fleksibelt at hver menighet etter gitte retningslinjer skal arbeide fram sin lokale normalordning for liturgien, og at frivillige fra menigheten skal kunne delta i planleggingen og gjennomføringen av denne. I domkirken har gudstjenestelivet i mange år vært preget av idealene om fleksibilitet og stedegengjøring, særlig fordi vi har hatt mange barnekor involvert i gudstjenestearbeidet. Nå har vi tatt enda noen skritt videre, og noen synes kanskje at det blir for mye nytt å forholde seg til. Det mest aktuelle akkurat nå, er at vi har startet arbeidet med å prøve ut ny liturgisk musikk. Vi har brukt musikk komponert av Henrik Ødegaard i fastetiden, og skal også prøve noen andre alternativer i månedene som kommer. I den fasen vi er i nå, er det viktig at vi sammen kan evaluere de nye ordningene. Fra nyttår har vi hatt månedlige samlinger i menighetens nyopprettede gudstjenesteutvalg. Her møtes ansatte og frivillige til spennende diskusjoner og meningsutvekslinger. Vi har startet arbeidet med å lage et evalueringsskjema som skal legges ved inngangen, som menigheten kan fylle ut i forbindelse med gudstjenestene. Vi håper at dere vil ta dere tid til å svare på det etter hvert. Etter gudstjenesten 19.april inviterer vi til et nytt menighetsmøte med samtale om gudstjenestereformen. Utprøvingen av de nye salmene er blant annet tema på de månedlige salmekveldene som går på rundgang mellom menighetene i Bodø sentrum. Følg med i gudstjenesteannonsene for tidspunkt for salmekveldene! Dersom dere har spørsmål må dere gjerne ta kontakt med noen av oss som jobber i domkirken. Mer om gudstjenestereformen finnes på Gro Bergrabb 10

11 På fastelavenssøndag var det gudstjeneste med påfølgende karnevalsverksted i kirka. Barnegospelkoret og Aspirantkor 1 bidro med flott sang. Her er noen glimt fra en svært hyggelig og kreativ dag i Nordlandskatedralen. 11

12 Saltstraumen får søndagsskolestemning! juni arrangerer Søndagsskolen generalforsamling i idylliske Saltstraumen. Det er Salten Søndagsskolekrets som står som arrangør av generalforsamlingen til Søndagsskolen. Representanter fra alle søndagsskolekretsene i Norge kommer til Saltstraumen siste uka i juni. Her blir det drøftinger om søndagsskolens vei videre, det blir inspirasjonssamlinger og valg av nytt landsstyre, og det blir satt av god tid til deltakerne for å oppleve den flotte naturen i Saltstraumen. Fredag kveld skal bl.a. alle deltakerne bli med på tur med hurtigbåt, forhåpentligvis med midnattsol! Anne Nordkil fra Bodø er leder i hovedkomiteen for generalforsamlingen. Hun forteller at det er en stor gjeng med lokale, frivillige medarbeidere som stiller opp for at generalforsamlingen i Saltstraumen skal kunne gå av stabelen. -Lokalt skal vi gjøre alt for at deltakerne på generalforsamlingen skal få en flott opplevelse, med midnattsol i naturskjønne omgivelser, sier Nordkil. Søndagsskolen i Norge er i medvind for tiden. De siste fire årene er det startet opp hele 364 nye søndagsskoler rundt om i landet, derav flere i Helgeland og Salten søndagsskolekretser. Økonomien i Domkirka. Kirken i Bodø har fått dårligere råd. Tilskuddet fra Fellesrådet til Domkirka kuttet. Vi har mange aktive medarbeidere i Domkirka men vi trenger penger for å drive menigheten. Selv om vi har en statskirkeordning er mye av virksomheten finansiert gjennom innsamlede midler. Kirken er også ditt og mitt ansvar. Nå oppfordrer vi deg som leser dette til å være med å gi et bidrag til arbeidet i menigheten. Du kan gjøre det på følgende måte: Bruk giroen som er i bladet (eller nettbank) Gi et fast beløp jevnlig! Det er skattefritak på slike gaver inntil pr år. Husk da avsender på gaven slik at vi får registrert deg som giver. Gi din gave under menighetens takkoffer. Eldres kirkedag Også i år planlegges en dag med gudstjeneste spesielt tilrettelagt for eldre med tilbud om middag i etterkant. Det er de som bor på institusjonene i menigheten som er spesielt invitert, men alle kan delta på arrangementet, som etter planen går av stabelen den 14.mai. 12

13 Dukker loddes ut Menighetsrådet har fått i gave en dukke med klær og 2 broderte løpere som skal loddes ut til inntekt for menigheten. Loddsalget starter nå i vår og vil foregå på endel av arrangementene som menigheten har. Trekningen blir til høsten. Loddene koster kr 5. Hvem savner en saksofon? Vi finner stadig ting som er gjenglemt i kirka. Noe blir hentet, noe blir ikke. I februar oppdaget vi at noen hadda satt igjen en tenorsaksofon i menighetssalen. Den er tatt vare på, og kan fås tilbake ved henvendelse til kirketjeneren på tlf Personellnytt Denne våren er det store endringer i personell i Domkirken menighet: Disse slutter: Sokneprest: Torkel Irgens slutter i mai Domkantor: Ragnhild Strauman slutter i juni Diakon: Ola Smeplass slutter til sommeren Fra 16. mars til 19.april har menigheten en student fra MF i arbeid: Det er Simone Schiebold hun er nesten ferdig utdannet prest. fra april er også student Gjermund Gryt i menigheten. Han går på presteutdanning i Tromsø 13

14 Informasjon om Domkirken menighet i Den norske kirke Domkirken har ikke egen ekspedisjon. Ansatte med kontorsted i domkirken i Torvgaten 12 (merket "D") eller i LHL-bygget i Prof.Schyttes gate 12 (merket "P") kan treffes etter avtale. Henvendelser i kontortiden kan skje på kirkevergens kontor ( K ) i Storgata 29, eller på telefon Direktenummer: Hvem Kontortelefon Mobil Domprost Elin Vangen K Sokneprest Torkel Irgens D Prestevikar Leif Larssen Prostiprest Odd J. Eidner K Domkantor I Ragnhild Strauman P Domkantor II Gro Bergrabb P Domkantor III Brian Hepworth P Diakon Ola Smeplass D Kirketjener Bjørn Petter Sivertsen D Produsent Karina Haug P Prosjektleder Berit Valberg D Prod./dagl.leder BIOF Kristian Krokslett P Renholder Gerd Elin Olsen D Menighetskonsulent Ann Karin Alvestad K Ved akutt behov for kontakt med prest utenom kontortid kan prestenes beredskapstelefon benyttes: Besøksadresse: Torvgaten 12 Postadresse: Bodø domkirke, Postboks 1094, 8001 Bodø e-post evt. (mellomnavn skrives ikke) Hjemmeside: Bankgiro:

15 Påls vei 4, 8008 Bodø Tlf NÅR NOEN GÅR BORT Vi påtar oss alt arbeide ved dødsfall og begravelser. Også rådgivning og tilrettelegging. Postboks 676, 8001 Bodø Tlf Birger Arnesen Wenche Helgesen Prinsensgt. 46 Tlf (hele døgnet) Tlf Fax , E-post: Stormyra, Postboks 24, 8001 Bodø 15

16 Bynatt 2009 ble arrangert natta mellom den 20. og den 21.mars i Bodøhallen. Alle konfirmantene i Bodøområdet var der, i tillegg til de fra Beiarn og Røst. I tillegg mange andre ungdommer, og ansatte og frivillige voksne. På bildene ser vi Kråkesølv, som holdt en flott konsert, glimt fra bruskasseklatringa som var en av mange aktiviteter, Ruben Gazki (eg. Fylling) som hadde kommer fra Bergen med et forrykende trylleshow, musikk-konfirmantene som opptrer på scena og Domkirkekonfirmanter som tar en pause i kafeen.

Vi ønsker alle. ei riktig god jul. og et godt nyttår!

Vi ønsker alle. ei riktig god jul. og et godt nyttår! Julen 2008 78. årgang Vi ønsker alle ei riktig god jul og et godt nyttår! Juleandakt Gylne øyeblikk Det tas mange bilder i jula. Vi vil fange inn de gylne øyeblikkene. De vi vil huske når festen er over.

Detaljer

1/2012 81 årgang DOMKIRKENS. menighetsblad. Foto: Mads Ole NygŒ rd

1/2012 81 årgang DOMKIRKENS. menighetsblad. Foto: Mads Ole NygŒ rd 1/2012 81 årgang DOMKIRKENS menighetsblad Foto: Mads Ole NygŒ rd Bodø Internasjonale Orgelfestival Sommerfugl i vinterland Konfirmanter 2012 Soknepresten har ordet: Utgitt av Domkirke menighet Besøksadresse:

Detaljer

Menighetsbudet. Fjellets rene hvithet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 31. mars fra kl. 18.00.

Menighetsbudet. Fjellets rene hvithet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 31. mars fra kl. 18.00. Menighetsbudet Vinteren 2009 Nr. 1/09 Årgang 92 Jesus var sammen med Peter, Jakob og Johannes på et høyt fjell. Da ble hans utseende forvandlet for øynene på dem; hans ansikt skinte som solen, og klærne

Detaljer

Desember 2009-79 årgang. Biskopens julandakt side 2. Nytt fra staben side 4. Aktiviteter julen 2009 side 7. Høstbasaren. side 6

Desember 2009-79 årgang. Biskopens julandakt side 2. Nytt fra staben side 4. Aktiviteter julen 2009 side 7. Høstbasaren. side 6 Desember 2009-79 årgang Biskopens julandakt side 2 Nytt fra staben side 4 Høstbasaren side 6 Aktiviteter julen 2009 side 7 BISKOPENS JULEANDAKT Lys fra nord Utgitt av Domkirken menighet Besøksadresse:

Detaljer

speilet vil ha mer demokrati i kirken ... side 10 ... side 11 20 år siden... side 12 50-årsfest... side 13

speilet vil ha mer demokrati i kirken ... side 10 ... side 11 20 år siden... side 12 50-årsfest... side 13 kirke Nr 1 2009 mars 40. årgang L o k a l b l a d for kirken på Nesodden Utgitt av Nesodden, Gjøfjell og Skoklefall menigheter Utgitt første gang juni 1969 dette er på gang... side 3 I Speilet: tryggve

Detaljer

Sørfold Menighetsblad. nr 2-2009. God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18

Sørfold Menighetsblad. nr 2-2009. God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18 Sørfold Menighetsblad nr 2-2009 God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18 Andakt Det er noe som jeg har lyst til å skrive litt om. Noe som jeg har lyst

Detaljer

Tårnklang. God Påske. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 01-2009

Tårnklang. God Påske. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 01-2009 Tårnklang Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 01-2009 God Påske Jeg har vunnet, Jesus vant, Døden oppslukt er med seier. Jesus mørkets fyrste bandt, Jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himlen

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Jeg har verdens beste jobb! Trefelling på kirkegården. Fasteaksjonen 31. mars 2009

Askim. Menighetsblad. Jeg har verdens beste jobb! Trefelling på kirkegården. Fasteaksjonen 31. mars 2009 Askim Nr 1. 2009 Årgang 63 Menighetsblad Trefelling på kirkegården I slutten av januar ble det store asketreet på den eldste delen av kirkegården felt. I samme anledning har vi fått beskjært en del av

Detaljer

Høsten 2009 79. årgang

Høsten 2009 79. årgang Høsten 2009 79. årgang Valghøst Sammen er vi sterke Av prostiprest Odd J. Eidner Jeg har gjort noen erfaringer med samarbeid som jeg vil bruke denne andakten til å reflektere over. Da vil jeg konsentrere

Detaljer

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s.

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s. Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2011 Årg. 23 Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4 Tårnagent-helg i Kjerringøy s. 5 Foto: Ingrid Løkken Andakt Diakonens hjørne Tekst: Vigdis Larsen

Detaljer

Lys Våken adventsnatt i kirka... side 4. Fastelavnsnatt i kirka... side 5. Jul i kirken?... side 6. Ny prost innsatt i Senja prosti...

Lys Våken adventsnatt i kirka... side 4. Fastelavnsnatt i kirka... side 5. Jul i kirken?... side 6. Ny prost innsatt i Senja prosti... Nr. 1/2009 64. årgang Lys Våken adventsnatt i kirka... side 4 Fastelavnsnatt i kirka... side 5 Jul i kirken?... side 6 Ny prost innsatt i Senja prosti... side 8 Takk medmennesker!... side 9 SOS fra sør...

Detaljer

Menighetsbladet DET ER DEN DRAUMEN

Menighetsbladet DET ER DEN DRAUMEN Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 1 Februar 2009, 52. årgang DET ER DEN DRAUMEN Det er den draumen me ber på at noko vedunderleg skal skje, at det må skje at tidi skal åpna seg at hjarta

Detaljer

Medarbeiderskap. Tema: Besøk på Sølvsuper. Stryke alterduken. Forbønn. Vårdugnad Tirsdagsmiddag God påske! Givertjeneste

Medarbeiderskap. Tema: Besøk på Sølvsuper. Stryke alterduken. Forbønn. Vårdugnad Tirsdagsmiddag God påske! Givertjeneste Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2014 Årg. 26 Stryke alterduken Besøk på Sølvsuper Forbønn Tema: Medarbeiderskap Vårdugnad Tirsdagsmiddag God påske! Givertjeneste Ansatte Svein Malmbekk - Sogneprest

Detaljer

Ny kantor - side 3 Fasteaksjonen - side 2 Ungdomsentreprenørstillingen er utlyst - side 5 Påskefestuke - Midtsidene

Ny kantor - side 3 Fasteaksjonen - side 2 Ungdomsentreprenørstillingen er utlyst - side 5 Påskefestuke - Midtsidene INFORMASJON Nr. 1 2011 Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Alexander Nerleir Søtorp og Ruben Nikolaisen. Ny kantor - side 3 Fasteaksjonen - side 2 Ungdomsentreprenørstillingen er utlyst

Detaljer

«Slekt skal følge slekters gang»

«Slekt skal følge slekters gang» Nr. 2 Mars 2009 Årg. 58 «Slekt skal følge slekters gang» Bønnekrukke hva, hvordan, hvorfor (4) I serien vår om hva vi finner i kirkene våre av inventar og symboler, vil jeg denne gangen skrive om noe nytt

Detaljer

Sørfold Menighetsblad

Sørfold Menighetsblad Sørfold Menighetsblad nr 1-2009 Foto: Mariann Strømdal. Les om: Utdrag av årsmelding s. 3 Årets konfirmanter s. 10 Info fra Sørfold kommune s. 14 Se ellers bilder fra barnekorets aktivitet i Røsvik og

Detaljer

Elverum menighetsblad nr. 1 Februar 2009 Årgang 84

Elverum menighetsblad nr. 1 Februar 2009 Årgang 84 Elverum menighetsblad nr. 1 Februar 2009 Årgang 84 En kirke for alle Menighetene i Elverum driver et allsidig arbeid for ulike aldersgrupper. Mye av det er basert på frivillig arbeid og gaver. Hvordan

Detaljer

God påske! Sognepresten tar avskjed Intervju med Odd Willy Johansen, side 4/5

God påske! Sognepresten tar avskjed Intervju med Odd Willy Johansen, side 4/5 Menighetsblad for Saltdal Nr. 1 2011 Sognepresten tar avskjed Intervju med Odd Willy Johansen, side 4/5 Øvre Saltdal menighet markerte Samefolkets dag sammen med Tårnagentene, side 6 God påske! Kjære leser!

Detaljer

Kirkeblad for Bodø Påsken 2008

Kirkeblad for Bodø Påsken 2008 Kirkeblad for Bodø Påsken 2008 Hvorfor navnet Bodølys? Av Ola Smeplass I 1986 fl yttet Unn-Kristin og jeg fra Bodø til Mo i Rana. Den siste kvelden før vi reiste gikk vi tur i Rensåsparken i Bodø. Det

Detaljer

a:men Tveit kirke i februarsol ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2009

a:men Tveit kirke i februarsol ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2009 a:men Tveit kirke i februarsol ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2009 innhold: Side 3: Side 4: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side 14: Side 15: Side 16: Teologi Ny liturgi og salmer Nytt

Detaljer

Ta godt i mot konfirmantene!

Ta godt i mot konfirmantene! Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2015 Årg. 27 Jorda du skapte Jorda du skapte, nå gråter den stille. Kyrie, kyrie. Hvis ingen her vil høre - hvem trøster jordas barn? Kyrie eleison. Tankene

Detaljer

V elkommen. til PÅSKEFEIRING! ULLERØY INGEDAL SKJEBERG HAFSLUND SKJEBERGDALEN NR. 1 VÅR 2015 51. ÅRG

V elkommen. til PÅSKEFEIRING! ULLERØY INGEDAL SKJEBERG HAFSLUND SKJEBERGDALEN NR. 1 VÅR 2015 51. ÅRG ULLERØY INGEDAL SKJEBERG HAFSLUND NR. 1 VÅR 2015 51. ÅRG V elkommen til PÅSKEFEIRING! SKJEBERGDALEN Innhold: Side: Informasjon / Kirkene i Skjeberg 2 Den store gleden 3 Slekters gang 4 Diakoniside 5 Vi

Detaljer

Familiegudstjenester våren 2015 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.1 2015 61. ÅRGANG MYSEN KIRKE PÅSKEKIRKEN 2015

Familiegudstjenester våren 2015 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.1 2015 61. ÅRGANG MYSEN KIRKE PÅSKEKIRKEN 2015 Kirkevalget 2015 Familiegudstjenester våren 2015 Fasteaksjonen 2015 se side 2 se side 3 se side 4 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.1 2015 61. ÅRGANG MYSEN KIRKE PÅSKEKIRKEN 2015

Detaljer

Frivillig arbeid. Tema: Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr. 3 2012 Årgang 44. Staben på tur opp på Svartisen.

Frivillig arbeid. Tema: Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr. 3 2012 Årgang 44. Staben på tur opp på Svartisen. INFORMASJON Nr. 3 2012 Årgang 44 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Tema: Frivillig arbeid Staben på tur opp på Svartisen. BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet 1 Prestens hjørne

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Retur: Informasjon Mirakel- kilden i Vivestad side 4-5 Fikk Sjuende drømme- beste i jobben landet side 3 side 8 RE-NYTT Snu bladet

Retur: Informasjon Mirakel- kilden i Vivestad side 4-5 Fikk Sjuende drømme- beste i jobben landet side 3 side 8 RE-NYTT Snu bladet Retur: Re kirkekontor, postboks 123, 3164 Revetal Informasjon Nr. 1 januar 2009-8. årgang Mirakelkilden i Vivestad side 4-5 Fikk drømmejobben side 3 Sjuende beste i landet side 8 RE-NYTT Snu bladet Fjernt

Detaljer

Våren 2012 Nr. 1/12 Årgang 95

Våren 2012 Nr. 1/12 Årgang 95 Menighetsbudet Våren 2012 Nr. 1/12 Årgang 95 Herren er nådig og rettferdig, vår Gud er barmhjertig. Salme 116,5 Bleik på krossen heng han Fra Biri kirke. Foto: Kjetil Bergmann Bleik på krossen heng han.

Detaljer

Menighetsblad AUSTRE MOLAND - FLOSTA - STOKKEN. Nr. 1 - påske 2012-62. årgang. Foto: Espen Brømnes

Menighetsblad AUSTRE MOLAND - FLOSTA - STOKKEN. Nr. 1 - påske 2012-62. årgang. Foto: Espen Brømnes Menighetsblad AUSTRE MOLAND - FLOSTA - STOKKEN Foto: Espen Brømnes 1 Nr. 1 - påske 2012-62. årgang Kirkens kontorer og ansatte: Prestekontoret på Eydehavn er åpent: Tirsdag - fredag kl. 09.00-14.00 Jenny

Detaljer

Menighetsbudet. Biri kirke. Velkommen til kirken din!

Menighetsbudet. Biri kirke. Velkommen til kirken din! Menighetsbudet Vinteren 2008 Nr. 1/08 Årgang 91 De tok palmegrener og gikk Jesus i møte, og ropte: Hosianna! Velsignet være han som kommer, I Herrens navn, han som er Israels konge!. Joh 12,13. Biri kirke

Detaljer

KRIK i Sædalen. Saken er RIFF. www.slettebakken-kirke.no

KRIK i Sædalen. Saken er RIFF. www.slettebakken-kirke.no NR. 2/09 ÅRGANG 50 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Saken er RIFF - Vi må ta tak i trosopplæringen Prost Per Barsnes mener det var en stor feil å skille skole og trosopplæring uten at et

Detaljer