Nå som manken er presentabel er det kun to ting som gjenstår før den første nyåpningen i mineralindustrien i moderne tid:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nå som manken er presentabel er det kun to ting som gjenstår før den første nyåpningen i mineralindustrien i moderne tid:"

Transkript

1 Øystein Rushfeldt skal skaffe 70 millioner kroner innen juli. Foto: Linda Storholm 08/05/2014 AV LINDA STORHOLM Nyfrisert nordlending på pengejakt Øystein Rushfeldt har klippet håret og startet pengejakten. Helst vil han ha nordnorske penger, og målet er 70 millioner kroner i løpet av juni. Etter at Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga sin tilslutning til reguleringsplanen for Nussir kunne Øystein Rushfeldt endelig klippe håret som bølget nedover skuldrene. Direktøren i Nussir hadde nemlig bestemt seg for lengst: Inntil reguleringsplanen ble endelig godkjent skulle han ikke klippe seg. Nå som manken er presentabel er det kun to ting som gjenstår før den første nyåpningen i mineralindustrien i moderne tid: Miljødirektoratet må gi tillatelse til sjødeponi i Repparfjorden, og selskapet må ha mer kapital. 70 millioner er målet, og aller helst nordnorske penger. - Vi setter stor pris på kortreiste penger, sier Rushfeldt. En liten milliard De 70 millionene skal i korte trekk brukes til flere ingeniørtimer og mer boring. Ett år vil det ta å gjøre så mange undersøkelser at man har fjernet det meste av usikkerheten. Nussir skal gå fra 30 til et sted mellom 10 og 15 prosent usikkerhet det neste året.

2 - Du får ikke lånt penger på 30 prosent, vi må vite enda mer før vi kan låne penger og sette i gang, sier Rushfeldt. Når man vet mer, og beslutningen om utbygging eventuelt er tatt er det nemlig på tide å gå i banken. Det vil ta omtrent to år å bli operativ, og utbyggingen vil koste det Rushfeldt kaller «en liten milliard». Det er både dyrt og tidkrevende å starte kobbergruve. Nordnorsk mineralkonsern Men sjefen sjøl har god tid. Lenge før han i 2009 begynte å jobbe for Nussir har han nemlig hatt en stor visjon, Rushfeldt ønsker å bygge et nordnorsk mineralkonsern. - Jeg hadde luftet idéen om et nordnorsk mineralselskap med flere sentrale personer flere år før Nussir kom opp, forteller han. De sentrale personene er alle godt etablerte i norsk mineralnæring. Da Øystein Rushfeldt fikk spørsmål om å gå inn i Nussir var det brikken som manglet. Nussir hadde boret mye, men trengte industrikompetanse. Nå blir forekomsten i Kvalsund navet og ankerpunktet i visjonen om et stort nordnorsk mineralkonsern. Trenger balanse i livet De tre største aksjonærene i Nussir ASA er norske. Med 45 prosent er Halvor Holta gjennom sitt selskap Monial AS majoritetseier. Øystein Rushfeldt selv har brukt nesten alt han eide på å investere, og er tredje største aksjonær. - Jeg eier en trillekoffert med klær, en sykkel og fire millioner aksjer i Nussir, sier han med et smil. Han jobber dedikert mot målet sitt, og lar seg ikke styre av å eie for mange ting. Livet er organisert så praktisk det lar seg gjøre. 200 reisedøgn i året gjør at han har valgt å bo i Alta, som er nærmeste flyplass til Skaidi, hvor hovedkontoret ligger. - Jeg må ha balanse i livet for å gjøre en god jobb i dette prosjektet. Da kan jeg ikke eie for mye, men ha et klart fokus på målet der framme, sier han. Nordnorske penger Hvordan eiersitsen i Nussir til slutt ender er ikke avgjørende for direktøren, men han gjør det tydelig at han gjerne ser nordnorske penger komme strømmende i løpet av mai og juni. - På det stadiet vi er nå ser vi et klart behov for mineralfondskapital i Norge, det finnes ikke. Så lenge vi ikke har større og kompetente miljøer innen bransjen trenger vi et fond, mener Rushfeldt. Nå håper han nordnorske penger ser muligheten til å vokse i Kvalsund. - Det er fint om en ledende aktør kommer med 10 til 20 millioner, det vil ha en utløsende effekt på resten av kapitalinnhentingen, mener han. - Dropp konferansene Det koster mye å utvikle mineralforekomster. For Nussirs vedkommende vil det gå med 200 millioner kroner før man i det hele tatt kan si ja eller nei til igangsetting, altså 200 millioner kroner i ren risikokapital. Nå er det de siste 70 millionene som må på plass. Sammenlignet med bransjer som havbruk, vindkraft og landbruk må man virkelig grave dypt i pengepungen. - Den eneste bransjen som er mer kapitalkrevende er olje og gass, men de får igjen 80 prosent av kostnadene sine fra det offentlige, sier Rushfeldt.

3 Nå syns han politikerne kan bidra til et statlig fond som putter risikokapital inn i mineralnæringen. - Til nå har det vært mye konferanser og festtaler. Om politikerne virkelig skal gjøre noe betydningsfullt kan de heller sette politikken inn i markedsmekanismer. I Finland investeres millioner med euro fra et statlig fond til egenkapital i mineralselskap under utvikling. Det er en investering de stort sett får ok avkastning på. En sånn ordning ville hatt en enormt utløsende kraft og betydd mer enn alskens konferanser med mineraler som tema, forteller Rushfeldt. Alle andre virkemidler enn risikokapital er nesten uinteressant akkurat nå. Lang historie Etableringen i Kvalsund er ikke ny. Allerede på 1860-tallet var det gruvedrift i Repparfjordområdet. I 1972 startet Orkla Borregaard sitt verk avdeling Repparfjord, da kobberprisene var høye. Men i 1973 kom oljekrisen, og mot slutten av tiåret stoppet produksjonen som tok ut kobbermalm fra Ulveryggen, en forekomst som også Nussir AS planlegger å utvinne, sammen med malmen i Nussir, som ble funnet i tallet er historisk sett det dårligste tidspunktet for å starte opp, forteller Rushfeldt. Kobberprisene i dag er på et annet nivå enn den gang, og Kinas inntog på verdensmarkedet har gjort situasjonen forutsigbar og langsiktig. Den store drivkraften for Øystein Rushfeldt er visjonen om et nordnorsk mineralkonsern. Foto: Linda Storholm Møter motstand Alt ligger tilsynelatende til rette for gruvedrift i Kvalsund. Men ikke om motstanderne får viljen sin. Motstanden er nemlig stor både i samisk miljø, fiskerinæringen og blant miljøorganisasjonene. Sametingsråd Silje Karine Muotka er blant kritikerne som er redd for framtiden til reindrift og miljø i Kvalsund etter at reguleringsplanen for Nussir og Ulveryggen ble godkjent. Hun mener Nussir vil ha begrenset samfunnsnytte og har uttalt at virksomheten vil ha store negative konsekvenser for miljø, fiske og reindrift.

4 Øystein Rushfeldt er ikke enig med Muotka: - Driften skal være underjordisk, så jeg ser ikke hvordan det skal påvirke samisk næring, sier han. Men legger til at han setter stor pris på engasjement, både fra fiskerinæringen, miljøorganisasjonene og samisk næring. - Vi påvirkes av engasjementet til reindrifta og miljøorganisasjonene. Det har for eksempel ført til at vi har valgt tunnel i stedet for vei, sier Rushfeldt. Setter spor Inngrepene i naturen vil i stor grad foregå under jorda og under havnivå. Og det er planene om sjødeponi som har vakt størst reaksjoner. Avgangsmassene er planlagt deponert i Repparfjorden. - All deponering av mineralsk avgang er vanskelig, og all mineralindustri setter spor. Slik er det dessverre, sier Rushfeldt. Vel vitende om at dette er problematisk har selskapet lagt mye energi i å sikre en prosess som tar hensyn til alle. For eksempel har berørte parter selv fått være med og velge hvem som skal gjøre kartleggingen og undersøkelsene som må til. Kartlegger gytetorsken Og nå gjør de litt i tillegg også, for selv om reguleringsplanen er godkjent er det blitt stilt spørsmål ved Repparfjorden som gyteområde for torsk, og om et sjødeponi her kan påvirke dette. - Det foregår akkurat nå et gytetokt i fjorden som skal kartlegge dette, vi vil rydde unna all usikkerhet, sier Rushfeldt. Han vil ikke risikere at mangelen på kunnskap fører til at beslutninger tas på feil grunnlag. Her skal alt kartlegges. Deponering av avgangsmasser kan skje i sjøen, på land eller i tomme gruverom eller dagbrudd. - Alle steder jeg tidligere har arbeidet har vi prøvd å finne et bruksområde for restmaterialet, men uten å tjene noe på det, forteller Rushfeldt. Enorme størrelser Avgangsmasser kan brukes til fliser, jordforbedringsmiddel eller takplater for å nevne noe. Men som i alt annet i mineralindustrier er det snakk om enorme størrelser. Direktøren illustrerer gjerne: - Dersom vi lagde takplater har vi så store mengder avgangsmasse å produsere fra at vi kunne skiftet taket på alle husene i England en gang hvert eneste år! I tillegg skal man skipe produktet dit, og konkurrere mot andre som opererer i samme marked, sier han. Da er det litt trøst i at malmen i Nussir har en utvinningsprosent av kobber på rekordhøye 95 prosent. Det betyr at 2,5 prosent av det som tas ut av fjellet blir til salgbart produkt. Restene, 95,7 prosent av det som tas ut, må deponeres. Dobbelt så stor I Nussir skal man ta ut malm fra fjordnivå og oppover i fjellet, dermed er det vanskelig å deponere inne i fjellet. - Når massene er knust tar de dobbelt så stor plass som i utgangspunktet, så i samme rom som dette ble tatt ut får du plass til halvparten, sier Rushfeldt.

5 Her til lands finnes det både land- og sjødeponi, men Øystein Rushfeldt er ikke i tvil om at sjødeponi er å foretrekke i Kvalsund. - Vi har lang erfaring med dette i Norge, og det er et veldokumentert faktum at vi sliter med landdeponi. Nesten alle har metallutlekking med påfølgende problemer. Men jeg kjenner ikke til at noen av de 23 aktive sjødeponiene i Norge har lignende miljøkonsekvenser, sier Rushfeldt. Et sjødeponi vil beslaglegge bunnen i det indre deponiområdet i den perioden det deponeres. I løpet av 20 års deponering vil bunnen i dette området heves med opptil 30 meter på det meste. - Den store forskjellen fra hav og land er at i havet får du en rask naturlig revegetering. I havet utgjør mineralene et naturlig gjødsel som bidrar til revegetering. Med mindre du tar kjerneprøver kan du i løpet av tre til syv år ikke lenger spore det som har vært, forteller Rushfeldt. Stabile masser Et annet argument han trekker fram er den gode kvaliteten på malmen fra Nussir. Mens normal utvinningsprosent på kobber er mellom 85 og 90 prosent, ligger malmen fra Nussir opp mot 95 prosent. - De siste fem prosentene er vanskelig å få ut, men det betyr også at de er svært stabile, og dermed vil kunne lekke svært lite, forklarer Rushfeldt. Men påpeker at kobberlekkasje ikke er den eneste utfordringen. Hvilke kjemikalier som brukes i prosessen er et annet spørsmål. - Vi har full åpenhet om hva vi skal bruke, og bransjen må ta ansvar for at de kjemikaliene som brukes er trygge og oversiktlige, sier han. - Men hvorfor er det så viktig for Nord-Norge at dette etableres? - Du kan sammenligne Finnmark og Rogaland og se hvordan sistnevnte har doblet folketallet på noen tiår. I Nord-Norge har det ikke vært noen folketallsutvikling, det betyr i realiteten en tilbakegang. Nå ser vi at det snur, Nord-Norge har nå doblet sitt brutto nasjonalprodukt sammenlignet med resten av landet. Får vi på plass dette også vil det bety flere arbeidsplasser i Kvalsundområdet, mer aktivitet, og at kapitalen plasseres i denne landsdelen, sier Rushfeldt. Vil bli en turistattraksjon Målet er å spille på lag med eksisterende næringsliv. Gruvene i Kvalsund skal bli en reiselivsdestinasjon hvor turister og interesserte kan komme på omvisning. - Vi vet fra andre steder at virksomhet som dette trekker folk og at vår aktivitet vil bidra til økning i hotell- og restaurantbransjen, sier Rushfeldt. Nå som kommunal- og moderninseringsdepartementet har sagt sitt om reguleringsplanen er det bare ett forvaltningshinder igjen: Miljødirektoratets tillatelse til sjødeponi. Nussir ASA Etablert som AS i ASA fra Majoritetseiere: Monial AS (49,6%) UBS AG (10,2%)

6 Antaeus AS (7,7%) Morgan Stanley & Co International Plc (6,8%) I styret sitter Nikolai Johns (leder), Gerhard Heiberg og Brita Eilertsen. Nussirfeltet ble oppdaget på slutten av 70-tallet. Malmen her inneholder foruten kobber også gull, sølv, platina og palladium. Nussir ASA har også undersøkelses- og utvinningsrettigheter til forekomsten i Ulveryggen. Natur og ungdom: Uaktuelt med sjødeponi Natur og Ungdom har allerede varslet aksjoner og sivil ulydighet dersom Nussir får tillatelse til sjødeponi i Repparfjorden. Organisasjonen mener Nussir ASA ikke har tatt tilstrekkelig miljøhensyn når de planlegger deponering av avgangsmassene. - Å velge sjødeponi er ikke en løsning for framtiden. Det er kun fire land i verden som driver med det, og de andre vurderer å slutte med den praksisen, sier sentralstyremedlem Andrea Sofie Aasvang i NU. - Er ikke det fordi det i Norge er særlig godt egnet å deponere i sjøen? - Jo, de sier det, men faktum er at i andre land som deponerer i sjøen, for eksempel Tyrkia, legges massene på 1000 meters dyp, mens det her er snakk om mellom 60 og 100 meter, noe som kan føre til massedød blant bunndyrene i Repparfjorden som igjen alt annet liv i fjorden er basert på, sier Aasvang. For Natur og Ungdom ville det vært bedre om avgangsmassene ble lagt på 1000 meters dyp, men ikke godt nok. Organisasjonen ønsker en gruveindustri som utnytter en større del av materialet som tas ut. - Og det som må deponeres vil vi skal tilbakeføres i fjellet det er tatt ut fra, i de tomme gruvesjaktene. Dette vil også gi mindre sår i naturen, sier Aasvang. I Nussirområdet er slikt vanskelig, siden uttaket er på fjordnivå, og masseuttaket er oppover. Aasvang mener det ikke bør hindre tilbakeføring. - Hvis Norge skal ha ei mineralnæring må vi være villige til å satse på forskning og ny teknologi på området. I Natur og Ungdom er vi uenige i dagens forvaltningsstrategi, Norge bør for eksempel lære av India, hvor de jobber mot zero waste mining, sier Aasvang. Et av argumentene Andrea Sofie Aasvang møter ofte er påstanden om at det er bedre å utvinne i Norge, enten det er kull på Svalbard, petroleum eller mineraler, fordi det forurenses mindre her enn i andre land. - Norge er ikke noe bedre enn andre land. På verdensbasis er allerede de beste råstoffene tatt ut, det er mer krevende å ta ut det som er igjen, og derfor mer som må plasseres i et deponi nå enn det var tidligere, sier Aasvang. I Natur og Ungdom ser man på sivil ulydighet som siste utvei, men dersom Miljødirektoratet tillater sjødeponi i Repparfjorden ser de ingen annen løsning. Det er allerede mer enn 200

7 personer som ha sagt seg villig til å aksjonere. I juni arrangerer organisasjonen aksjonscamp i Kvalsund for å vise sin motstant mot sjødeponi i norske fjorder. Nussir ligger i Kvalsund kommune, nabokommunen til Hammerfest. Les også: Nærmere kobberdrift Gir klarsignal til Nussir Ordføreren: Opplever størst motstand eksternt Ordføreren i Kvalsund kommune opplever størst motstand mot prosjektet fra organisasjoner og folk som ikke bor i kommunen. Ordfører Ragnar Olsen (Ap) forteller at en utbygging av Nussir vil bety mye for kommunen. - Når en liten kommune som dette får en slik etablering betyr det mye. Vi kan ikke leve av luft og kjærlighet, arbeid er alfa og omega, sier Olsen.

8 Kvalsund kommune er en stor kraftprodusent. Både på tradisjonell vannkraft, og snart med 60 vindmøller. Det er også gjort forsøk her med tidevannskraft, og et nytt forsøk er på trappene. Kommunen er rik på naturressurser, og ikke redd for å dele dem. - Selv om Nussir har blitt godt tatt i mot i kommunen, har det vært kritiske røster mot dem hele tiden. De får ikke ture fram som de vil, vi stiller krav. De må følge reglene slik alle bransjer må, sier Olsen. Da kommunestyret behandlet saken om gruvedrift endte behandlingen i et enstemmig ja til gruvedrift. I vedtaket som gjaldt sjødeponi var Kvalsund SV motstandere, de andre partiene var for. - Jeg har selv vært og sett på landdeponi og sjødeponi, og om jeg var i tvil tidligere er jeg det ikke nå. Når vi er prisgitt så mange naturressurser må vi kunne utnytte dem, sier Olsen. Han har veid det positive mot det negative. Kommunen har i dag 1053 innbyggere, og har opplevd en liten økning i antall innbyggere de siste kvartalene. Tradisjonelt har næringene fiskeri, jordbruk, bygg og anlegg stått sterkt her, men mange pendler også til jobb i nabokommunen Hammerfest. - Vi har også tre oppdrettsanlegg i kommunen, så fisk er fortsatt en viktig næringsvei, sier Olsen. - Du frykter ikke hvilke konsekvenser et sjødeponi vil ha for dem? - Nei, siden Repparfjorden er nasjonal laksefjord ligger det ingen oppdrettsanlegg i fjorden. Anleggene ligger såpass langt unna at et sjødeponi ikke vil influere deres virksomhet, sier Olsen. Han roser prosessen som har vært fra kommunen ble presentert for selskapets planer vinteren Prosessen har hele tiden vært åpen og ryddig. Nå er det bare Miljødirektoratets behandling som står igjen, og de har varslet at de kommer hit i august for å møte både kommunens ledelse og innbyggerne her, sier Olsen.

Kom styrket ut av Økokrimsaken

Kom styrket ut av Økokrimsaken Nr. 2 2012 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 22. ÅRGANG FOKUS: - Mineraler, bergverk og gruvedrift - Nordnorsk Fiskeri- og oppdrettsnæring - Eiendom, bygg og anlegg > Frode Nilsen og LNS: Kom styrket ut av Økokrimsaken

Detaljer

Når hjørnesteinsbedriften vakler og faller

Når hjørnesteinsbedriften vakler og faller BJØRG EVJEN Når hjørnesteinsbedriften vakler og faller Om nedleggelse og omstilling i gruvebyen Sulitjelma Sulitjelma i mars 1982. I boka Vårt århundre er nedleggingen av gruvedriften i Sulis formidlet

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

INNHOLD 4-5 6-9 10-13 14-15 16-29 30-31 38-39. Innledning. Mineraler i hverdagen. Begrepsavklaringer og utviklingsløp

INNHOLD 4-5 6-9 10-13 14-15 16-29 30-31 38-39. Innledning. Mineraler i hverdagen. Begrepsavklaringer og utviklingsløp INNHOLD 3 Innledning Mineraler i hverdagen 4-5 6-9 Begrepsavklaringer og utviklingsløp Metalliske malmer og industrimineraler i Nord-Norge 10-13 14-15 Strategisk viktige malmer og industrimineraler Bedriftsaktører

Detaljer

Norsk Bergindustri Postboks 7072 Majorstua 0306 OSLO www.norskbergindustri.no

Norsk Bergindustri Postboks 7072 Majorstua 0306 OSLO www.norskbergindustri.no Norsk Bergindustri Postboks 7072 Majorstua 0306 OSLO www.norskbergindustri.no Norsk Bergindustri mener det er behov for en strategi for mineralressurser i Norge. Her følger en gjennomgang av hvorfor dette

Detaljer

SAFE Magasinet. Nr. 5/6 2003

SAFE Magasinet. Nr. 5/6 2003 SAFE Magasinet Nr. 5/6 2003 Innhold: SIDE INNHOLD SKREVET AV: Side 1 OFS sier ja til oljevirksomhet i Barentshavet, Terje Nustad men! Side 2 Svakheter i utredning om petroleum Mette Møllerop Side 3 5 Ingen

Detaljer

Juni 2014 Uke 25 - Magasin fra Kyst og Fjord. Lokkes av oljen

Juni 2014 Uke 25 - Magasin fra Kyst og Fjord. Lokkes av oljen Juni 2014 Uke 25 - Magasin fra Kyst og Fjord Lokkes av oljen Jeg vil ut på plattform. Mariell Karlsen (16) fra Røst er fast bestemt på at det er oljebransjen som gjelder for henne. Hun får stadig følge

Detaljer

Møte onsdag den 18. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 18. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2030 18. jan. Muntlig spørretime 2012 Møte onsdag den 18. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 45): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat

Detaljer

20. ÅRGANG. en nordnorsk «overdrivelse» i milliard-klassen

20. ÅRGANG. en nordnorsk «overdrivelse» i milliard-klassen Nr. 2 2010 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG FOKUS: -Bygg og anlegg -Bergverksindustrien Playfish en nordnorsk «overdrivelse» i milliard-klassen Spillgiganten Electronic Arts (EA) hostet opp over 2 milliarder

Detaljer

Geonor-konferansen Regjeringens arbeid med strategi for mineralnæringen, Meyergården hotell, Mo i Rana

Geonor-konferansen Regjeringens arbeid med strategi for mineralnæringen, Meyergården hotell, Mo i Rana Side 1 av 16 Nærings- og handelsdepartementet Tale 31. januar 2013, kl. 13:00 Taler: Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 30 min. Lengde ord Geonor-konferansen Regjeringens arbeid med strategi

Detaljer

Forside. Rollespillet «Oljespillet i Uteria» Her begynner innledningen. Tidsskjema innledning:

Forside. Rollespillet «Oljespillet i Uteria» Her begynner innledningen. Tidsskjema innledning: Forside Rollespillet «Oljespillet i Uteria» Her begynner innledningen Tidsskjema innledning: Lærer deler ut og leser opp, Elevene spør hvis det er noe de ikke forstår 10 minutter Husk: Enkeltsidig utskrift

Detaljer

Side 6, 7, 8, 9, 10 og 11

Side 6, 7, 8, 9, 10 og 11 Rosenkilden Fire ordførere, tre utfordringer og én by Næringslivsmagasinet n r. 6 2 0 1 1 å r g a n g 1 8 011 1836-2011 år Stavanger er én storby som styres av fire ordførere og som har tre store utfordringer;

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark

Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Rapport 2010: Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Vigdis Nygaard Trine Kvidal Tittel: Forfattere: Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Vigdis Nygaard og Trine Kvidal Norut Alta-Áltá

Detaljer

En norsk modell for eierskap? Statoil som lærestykke

En norsk modell for eierskap? Statoil som lærestykke En norsk modell for eierskap? Statoil som lærestykke Harald Norvik Arvid Brodersens Minneforelesning Oslo, 1. November 2006, Institutt for samfunnsforskning 1. Innledning Jeg vil aller først takke for

Detaljer

Spansk - nytt fag i lærerutdanningen. Innledning til nettverksmøte for spansk, Oslo 24.11.07

Spansk - nytt fag i lærerutdanningen. Innledning til nettverksmøte for spansk, Oslo 24.11.07 Spansk - nytt fag i lærerutdanningen. Innledning til nettverksmøte for spansk, Oslo 24.11.07 Ane Christiansen, Høgskolen i Bodø Vi som sitter samla her i dag representerer på sett og vis noe helt nytt

Detaljer

Hvorfor bli sjarkfisker?

Hvorfor bli sjarkfisker? Hvorfor bli sjarkfisker? Tromsø, 06. desember 2006 Mastergradsoppgave i fiskerifag (30 stp.) Studieretning innovasjon, organisasjon og ledelse Institutt for samfunns- og markedsfag Norges fiskerihøgskole

Detaljer

Oljefri. rødt.no/fornybar. Språkvask: Pernille Hansen og Toril Hjortol. Forsidefoto: Yay Micro. Layout: Ole Mjelstad

Oljefri. rødt.no/fornybar. Språkvask: Pernille Hansen og Toril Hjortol. Forsidefoto: Yay Micro. Layout: Ole Mjelstad Oljefri Ansvarlige for prosjektet og forfattere av planen har vært: Rødts miljø og næringspolitiske utvalg ved Aled-Dilwyn Fisher Elin Volder Rutle Lene Liebe Delsett Åshild Lappegård Lahn Planen er en

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Fra oljeslaveri til mangfold av energi?

Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat om vår oljeavhengighet og muligheter for utvikling av ren energi i Nicaragua. Av Sigurd Jorde Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Gratis treningstid for barn og unge - Veldig hyggelig å kunne vise til at vi på rekordtid klarte å skaffe politisk flertall...

Gratis treningstid for barn og unge - Veldig hyggelig å kunne vise til at vi på rekordtid klarte å skaffe politisk flertall... #02 NR. 2-2015 i denne utgaven q NY LEDER FOR HORT EN OG BORRE HØYRE SIDE 5 q UNG I HORTEN! SIDE 7 q SAKER VI HAR LYKKES MED SIDE 8 en borgerlig avis 2014 utgitt av Høyre, FrP og Krf i Horten q MOTSTAND

Detaljer

Møte mandag den 12. oktober 2009 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 12. oktober 2009 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 26 12. okt. Trontaledebatt 2009 Møte mandag den 12. oktober 2009 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 4): 1. Debatt om Hans Majestet Kongens tale til det 154. storting

Detaljer

Mulighetenes landsdel

Mulighetenes landsdel Se dine jobbmuligheter på manpower.no DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NO. 2 NOVEMBER 13 VEKST I NORD-NORGE Mulighetenes landsdel 5 NÆRINGER I VEKST LES MER PÅ WEB FOTO: SHUTTERSTOCK Les

Detaljer

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET Himmelberget Prosjekt: Snøhetta kontorlokaler Arkitekt: Snøhetta AS Adresse: Skur 39, Vippetangen, Oslo Ferdigstillelsesår: 2005 Fotograf: Werner Zellien 138 139 gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53

Detaljer

Ringvirkninger i Nord

Ringvirkninger i Nord Utkast rapport (forbehold om endringer og feil) Graf:&Jan&Terje&Henriksen&&&&Foto:&Jan&Oddvar&Sørnes& Ringvirkninger i Nord - næringsutvikling og petroleumssektoren Oppdragsgiver: Konkraft, Norsk Olje

Detaljer

Rekruttering og bolyst i Finnmark

Rekruttering og bolyst i Finnmark Rapport 2010:2 Rekruttering og bolyst i Finnmark Fra bedrifters og kommuners ståsted Trine Kvidal Vigdis Nygaard Tittel: Forfattere: Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Vigdis Nygaard og

Detaljer

Rein-samer vil stoppe gruvedrømmen hans

Rein-samer vil stoppe gruvedrømmen hans Fantastisk mulighet: - Ny gruvedrift vil bety alt for Kvalsund, sier ordfører Tor Arvid Myrseth håpefullt. Men så lett blir det ikke. Foto: Thomas Vermes. Gruver kontra reindrift Rein-samer vil stoppe

Detaljer

Møte fredag den 15. mars kl. 10. President: Inge Lø nning

Møte fredag den 15. mars kl. 10. President: Inge Lø nning 1968 15. mars Dagsorden 2002 Møte fredag den 15. mars kl. 10 President: Inge Lø nning Dagsorden (nr. 63): 1. Interpellasjon fra representanten Karl Eirik Schjøtt- Pedersen til fiskeriministeren: «En rekke

Detaljer