PRIORITERING I OMSORGSSEKTOREN: PENGER, PLASSER, PRESTISJE. Tor Inge Romøren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRIORITERING I OMSORGSSEKTOREN: PENGER, PLASSER, PRESTISJE. Tor Inge Romøren"

Transkript

1 PRIORITERING I OMSORGSSEKTOREN: PENGER, PLASSER, PRESTISJE Tor Inge Romøren

2 TEMAER Penger Fordeling av omsorgs- tjenester: Eldre vs. yngre eller? Plasser Økende konkurranse mellom brukergrupper? Pres)sje Et hierarki av Mlstander og Mlbud i omsorgstjenesten? Li# om hva vi vet, hva vi skulle ha visst, og hvordan vi kanskje kan få vite det Avslutningsvis: Prioriteringsutvalg III

3 PRIORITERING: PENGER Mesteparten av veksten i omsorgtjenesten går Ml yngre Mer enn 40 % av de samlede ressursene går Ml yngre Yngre koster nå i gjennomsnis ca kr. per år, eldre Kilde: SSB

4 HVEM ER DE YNGRE? Halvparten er unge voksne (18-49 år) Halvparten er middelaldrende (50-66 år) Noen ganske få er barn og ungdom «Eldre»/«Yngre» er en KOSTRA- kategorisering Kilde: SSB

5 PENGER - FORDELING AV HJEMMETJENESTER Alder, ja Men hva med kjønn, funksjonsnivå, helseproblem? Og samvirker de? Hjemmetjenester, ja Men fordeles hjemmesykepleie og prak)sk bistand på samme måte? (TIR 2003/2012)

6 «HELSEPROBLEM» SomaMske helseproblemer Aldersdemens Psykisk lidelse Utviklingshemning

7 FORDELING AV HJEMMESYKEPLEIE Variasjonene er ikke så store Funksjonsnivået bestemmer i hovedsak fordelingen Alder og helseproblem har en viss betydning Men ikke kjønn

8 FORDELINGEN AV PRAKTISK BISTAND Variasjonene er store Helseproblemet er avgjørende Alder og funksjonsnivå har også betydning Men ikke kjønn

9 ULIKHET I FORDELING AV HJEMMETJENSTER Handler primært om prakmsk bistand, ikke så mye om hjemmesykepleie Én type helseproblem skiller seg ut, andre typer smlles likere Betydningen av funksjonsnivå er gjennomgående, alder i noen grad

10 HVA SKULLE VI HA VISST, OG HVORDAN KAN VI FÅ VITE DET? Er situasjonen fortsas slik? Hva er årsaken (press, normalisering, toppfinansiering, fagkultur )? En ny, liknende undersøkelse i dag? Registerdata og surveyer er en god kombinasjon

11 PRIORITERING: PLASSER I SYKEHJEM OG OMSORGBOLIGER Befolkningen 80+: Færre i sykehjem, flere i omsorgsboliger, men også færre med hjemmetjenester siste 20 år Fortolkninger: 1. Mindre behov? 2. OpMmalisering? 3. Redusert Mlbud? Osv.

12 PLASSER I SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER (forst.) Hva er fordelingskonsekvensene av økende differensiering og spesialisering?

13 INVESTERINGSTILSKUDDENE Kommunene avventende, vi er inne i en bølgedal, omsorgboliger prioriteres Av de plassene som bygges, går ca. 25 % Ml yngre Måltallet fra O2015 nås antakelig ikke

14 Landets stadig flere og sprekere eldre trenger ikke nye sykehjemplasser på toppen av de vi allerede har. De kan i stedet være kjempeglade for at kommunene de siste årene har bygd ut hjemmetjenestene Marte Danbolt, Kommunal Rapport, HURRA, MÅLTALLET BLE IKKE NÅDD!

15 IDEOLOGI VS. KUNNSKAP Hva er fordeler og ulemper ved ulike boformer for ulike grupper? (I stedet for idealisering og devaluering) Behovet for arbeidskrar ved ulike løsninger Kostnader under ulike forutsetninger Hvor, når og for hvem er tersklene for høye, for lave, akseptable?

16 PRIORITERING OG PRESTISJE PresMsje à Ulikhet i ressurser og makt Sykdommers presmsje: Hjerte- og krersykdommer vs. psykiske lidelser og geriatriske Mlstander Spesialitetenes presmsje: Nevrokirurgi, thoraxkirurgi vs. hud- /kjønnssykdommer og geriatri Kilde: Dag Album

17 ET HIERARKI AV TILSTANDER OG TILBUD I OMSORGSTJENESTENE? Tilbudenes presmsje: PalliaMv omsorg, KAD/Øhj, rehabilitering vs. Tradisjonell sykehjemsomsorg Tilstandenes presmsje: Krer, demens, nevrologiske lidelser vs. Gammel, skrøpelig, sliten, lei Spesialiseringens tvetydighet

18 ET HIERARKI AV TILSTANDER OG TILBUD I OMSORGSTJENESTENE? (forts.) Hjerneslag på sykehjemmet. En studie i dismngverende sykdoms- omgivelser (Flemming Trondsen) Pleie- og omsorgstjenester à Omsorgstjenester à Helse- og omsorgstjenester

19 HVORDAN FÅ VITE MER? Detaljspørsmål vs. Det store bildet Små vs. Store undersøkelser Sammenheng og balanse mellom dem. Eksempel: Hvorfor prioriteres yngre framfor eldre? Omsorgsforskning vs. polimkk

20 PRIORITERINGSUTVALGENE Lønningutvalgene NOU 1987, NOU 1997 Nasjonalt råd for prioritering og kvalitet i helsetjenesten Spesialisthelsetjenesteorientert? Nordheimutvalget: Ny NOU om prioritering

21 PRIORITERINGSKRITERIER GRUNNLEGGENDE HELSETJENESTER A Tilstand NedsaS fysisk eller psykisk funksjon B Forventet nyse Pleie og omsorg C KostnadseffekMvitet Rimelig forhold kostnad/nyse

22 REFERANSER TIR SSB Album M fl

Ulikt tilbud til yngre og eldre. Hva sier ulike kartlegginger om tilbudet til hjemmeboende? Åshild Gjellestad Fylkesmannen i Hordaland 1

Ulikt tilbud til yngre og eldre. Hva sier ulike kartlegginger om tilbudet til hjemmeboende? Åshild Gjellestad Fylkesmannen i Hordaland 1 Ulikt tilbud til yngre og eldre Hva sier ulike kartlegginger om tilbudet til hjemmeboende? Åshild Gjellestad Fylkesmannen i Hordaland 1 2 Fylkesmannen sitt utgangspunkt Kommunene har ansvar for nødvendige,

Detaljer

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2009 nr. 1. Tor Inge Romøren

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2009 nr. 1. Tor Inge Romøren Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2009 nr. 1 Yngre personer med nevrologiske sykdommer eller skader: Hvem er de som mottar hjemmetjenester, og hva slags hjelp får de? Tor Inge Romøren Senter for omsorgsforskning,

Detaljer

Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg

Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg Ivar Brevik Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg Noen hovedtrekk NOTAT 2007:102 Tittel: Forfatter: Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg. Noen hovedtrekk Ivar Brevik ISSN: 0809-6929

Detaljer

Åsmund Hermansen. Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren

Åsmund Hermansen. Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren Åsmund Hermansen Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren Åsmund Hermansen Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren Fafo-notat 2011:14 Fafo 2011 ISSN 0804-5135 2 Innhold

Detaljer

Pleie- og omsorgstjenester på strekk

Pleie- og omsorgstjenester på strekk SAMMENSTILLING OG ANALYSE AV FUNN OG ERFARINGER FRA ULIKE TILSYNSAKTIVITETER I 2003 OG 2004 Pleie- og omsorgstjenester på strekk tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 7/2005 OKTOBER 2005

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune. Dato: 15.08.2013 Prosjektleder: Bente Kne Haugdahl Innhold 1. Prosjekt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: H41 &32 Arkivsaksnr.: 09/1481 SPØRREUNDERSØKELSE OMSORGSBOLIGER NOVEMBER 2009

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: H41 &32 Arkivsaksnr.: 09/1481 SPØRREUNDERSØKELSE OMSORGSBOLIGER NOVEMBER 2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: H41 &32 Arkivsaksnr.: 09/1481 SPØRREUNDERSØKELSE OMSORGSBOLIGER NOVEMBER 2009 Rådmannens forslag til vedtak: Rapporten vedrørende omsorgsboliger tas

Detaljer

Er helsen avhengig av hvor vi bor?

Er helsen avhengig av hvor vi bor? Er helsen avhengig av hvor vi bor? Helse og helserelatert livsstil gjenspeiles blant annet i de regionale dødelighetstallene og hva innbyggerne selv sier om egen helse. Dødeligheten har gått ned, mest

Detaljer

BOLIGSOSIAL PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2013-2016

BOLIGSOSIAL PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2013-2016 BOLIGSOSIAL PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2013-2016 1 Kapittel 1: Innledning Det er en bred tverrpolitisk enighet i Norge om at alle innbyggerne i landet skal kunne bo trygt og godt. En god bolig er en betingelse

Detaljer

Tilstandsrapport 2008

Tilstandsrapport 2008 Tilstandsrapport 28 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 28 3 Innhold Innledning 5 Demografi og økonomiske nøkkeltall 6 Barnehage 17 Grunnskole 28 Pleie- og omsorg 38 Barnevern 46 Sosialtjenesten

Detaljer

Boliggjøring av eldreomsorgen?

Boliggjøring av eldreomsorgen? Boliggjøring av eldreomsorgen? SVEIN OLAV DAATLAND (RED.) RAPPORT NR 16/14 VELFERDSFORSKNINGSINSTITUTTET NOVA Boliggjøring av eldreomsorgen? SVEIN OLAV DAATLAND (RED.) MED BIDRAG FRA: KARIN HØYLAND, BERIT

Detaljer

Mer penger fra oljefondet, - er det løsningen for norsk idrett? NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

Mer penger fra oljefondet, - er det løsningen for norsk idrett? NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Mer penger fra oljefondet, - er det løsningen for norsk idrett? Omformulert spørsmål Mer penger fra oljefondet, - er det løsningen for norsk idrett? Idretten inn på statsbudsjettet? Svaret avhenger av

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

BOLIGSOSIAL PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2013-2016

BOLIGSOSIAL PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2013-2016 BOLIGSOSIAL PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2013-2016 Kapittel 1: Innledning Det er en bred tverrpolitisk enighet i Norge om at alle innbyggerne i landet skal kunne bo trygt og godt. En god bolig er en betingelse

Detaljer

Kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Vedtatt i kommunestyret 24. juni 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen er å sikre

Detaljer

Kjennetegn ved yngre brukere av heimebaserte tjenester i 2010

Kjennetegn ved yngre brukere av heimebaserte tjenester i 2010 Kjennetegn ved yngre brukere av heimebaserte tjenester i 2010 Foredrag ved ledermøte i FFO, Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo, 11. april 2013 av forsker Ivar Brevik 1. Antall mottakere av heimebaserte

Detaljer

Utfordringer i helsetjenestene i lys av offentlig statistikk og helsebarometeret

Utfordringer i helsetjenestene i lys av offentlig statistikk og helsebarometeret Helse, helsetilbud og prioriteringer i helse-norge Utfordringer i helsetjenestene i lys av offentlig statistikk og helsebarometeret "Til lags aat alle kann ingen gjera" LHLs helsekonferanse Oslo kongressenter,

Detaljer

Tilstandsrapport 2008

Tilstandsrapport 2008 Tilstandsrapport 28 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 28 3 Innhold Innledning 5 Demografi og økonomiske nøkkeltall 6 Barnehage 17 Grunnskole 28 Pleie- og omsorg 38 Barnevern 46 Sosialtjenesten

Detaljer

Tre boliggjorte kommuner

Tre boliggjorte kommuner Tre boliggjorte kommuner Tor Inge Romøren Boliggjøring ser foreløpig ut til å ha et begrenset omfang, og mange forutsetninger må være oppfylt for at en skal lykkes, skriver forfatteren, som analyserer

Detaljer

Helse og omsorg for mestring av eget liv. - Gol kommunes helse- og omsorgsplan for perioden 2014-2025

Helse og omsorg for mestring av eget liv. - Gol kommunes helse- og omsorgsplan for perioden 2014-2025 Helse og omsorg for mestring av eget liv - Gol kommunes helse- og omsorgsplan for perioden 2014-2025 Innholdsfortegnelse Forord... 1 1. Sammendrag med hovedfunn og anbefalinger... 2 1.1 Hovedfunn... 2

Detaljer

SØF-rapport nr. 03/06. Effektivitetsforskjeller og effektiviseringspotensial i pleie- og omsorgssektoren. Lars-Erik Borge Marianne Haraldsvik

SØF-rapport nr. 03/06. Effektivitetsforskjeller og effektiviseringspotensial i pleie- og omsorgssektoren. Lars-Erik Borge Marianne Haraldsvik Effektivitetsforskjeller og effektiviseringspotensial i pleie- og omsorgssektoren Lars-Erik Borge Marianne Haraldsvik SØF-prosjekt nr. 1100: Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunesektoren Prosjektet

Detaljer

Arbeidsmiljø Neadalen

Arbeidsmiljø Neadalen Jan Erik Ingebrigtsen Arbeidsmiljø Neadalen Kvalitetssikring og vitenskapeliggjøring av og med praksis Rapport 2015 Rapport 2010 Høgskole- og universitetssosialkontoret (HUSK) i Midt-Norge Forord Undersøkelsen

Detaljer

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015 Lindesnes kommune Vedlegg til Kommunedelplan for helse og omsorg 215-226 Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 215 1.1 Sammenlikning med sammenliknbare kommuner Lindesnes

Detaljer

HERO. Omfang og sammensetning av omsorgstjenester i tre nordiske land. UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM Skriftserie 2011: 2

HERO. Omfang og sammensetning av omsorgstjenester i tre nordiske land. UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM Skriftserie 2011: 2 Omfang og sammensetning av omsorgstjenester i tre nordiske land Geir Godager Terje P. Hagen Tor Iversen Institutt for helse og samfunn, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo UNIVERSITETET

Detaljer

Kostra- iplos uttrekk for pleie- og omsorgtjenesten Steigen kommune er basert på kommunens rapportering juni 2014.

Kostra- iplos uttrekk for pleie- og omsorgtjenesten Steigen kommune er basert på kommunens rapportering juni 2014. Til effektiviseringsprosjektet i Steigen kommune v/ styringsgruppa Notat 11.desember 214. Kostra- iplos uttrekk for pleie- og omsorgtjenesten Steigen kommune er basert på kommunens rapportering juni 214.

Detaljer

FOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN 2012

FOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN 2012 GRIMSTAD KOMMUNE DRIFTS- OG RESSURSANALYSE FOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN 2012 STYRINGSDATA FOR OMSORG RUNE DEVOLD AS 02.oktober 2012 En nøktern og god omsorgstjeneste til fornuftig pris 0521 GRI MST AD

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 1 SAMMENDRAG...2 2 INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER...4 4 FAKTADEL...4 5 REVISORS VURDERING...

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 1 SAMMENDRAG...2 2 INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER...4 4 FAKTADEL...4 5 REVISORS VURDERING... Innholdsfortegnelse side 1 SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS KONKLUSJON... 2 2 INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN... 3 2.2 HJEMMEL... 3 2.3 IDENTIFIKASJON AV DEN REVIDERTE ENHET...

Detaljer

BAKGRUNN OG RESULTATER FRA HELSEUNDERSØKELSEN I FINNMARK OG TROMS 2001-2003

BAKGRUNN OG RESULTATER FRA HELSEUNDERSØKELSEN I FINNMARK OG TROMS 2001-2003 BAKGRUNN OG RESULTATER FRA HELSEUNDERSØKELSEN I FINNMARK OG TROMS 21-23 Innhold 1. Bakgrunn og frammøte... 2 2. Generell vurdering av helsa, risiko for hjerte-karsykdom og livsstil... 3 2.1 Generell vurdering

Detaljer

Bærekraftig omsorg? Familien, velferdsstaten og aldringen av befolkningen

Bærekraftig omsorg? Familien, velferdsstaten og aldringen av befolkningen Bærekraftig omsorg? Familien, velferdsstaten og aldringen av befolkningen SVEIN OLAV DAATLAND & MARIJKE VEENSTRA (RED.) Rapport nr 2/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer