nr Fortelle om en lunefull Gud? Populær babysang Mange barn feiret TRIPP TRAPP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr. 3 2009 Fortelle om en lunefull Gud? Populær babysang Mange barn feiret TRIPP TRAPP"

Transkript

1 nr Fortelle om en lunefull Gud? Populær babysang 4 Mange barn feiret TRIPP TRAPP

2 LEDER IKO trenger penger Kanskje du spør hvorfor du skal gi til IKO? Vi har svaret. Når jeg setter fokus på økonomi i lederen, gjør jeg det i forkant av en eventuell krise. Vi er inne i en god periode med mange aktiviteter og stor produksjon, men skal kvalitet og volum opprettholdes, må økonomien sikres. Trosopplæring Trosopplæring er i vinden, og mange menigheter utvikler egne planer og tiltak. Men det er viktig at noen har som oppgave å se helheten, vurdere faglig det som skjer og sørge for at gode ideer og metoder spres til flere. Trosopplæringen trenger IKO et nasjonalt kompetansesenter som gjennom kurs og utvikling av materiell kan bidra til en best mulig trosopplæring for flest mulig. «Hvis vi ønsker et levedyktig IKO i framtiden, må inntektene økes!» Skole og barnehage Religionsfaget og religionens plass i skolen har de siste årene gjennomgått store forandringer. Nytt fag og formålsparagraf åpner for nye og spennende samarbeidsformer mellom kirke og skole. Det er viktig å synliggjøre mulighetene, og gi menighet og skole verktøy til samarbeid. Vår satsing på bøker om kirkeskole-samarbeid bidrar til dette. Barnehage er et politisk satsingsområde med fokus på pris og tilgjengelighet. For IKO er det viktig nå å rette oppmerksomheten mot innholdet i barnehagen. Både private og offentlige barnehager skal gi et tilbud som ivaretar at barn er religiøse og spirituelle. Kristen tro og tradisjon skal formidles. IKO bidrar til å gi personalet kompetanse på dette området gjennom kurs, materiell og metodisk utvikling. I hjemmet IKO har fokus på trosopplæring i hjemmet. Gjennom Dåpsklubben TRIPP TRAPP, bidrar vi til at gode trosopplæringsprodukt blir brukt i mer enn 7500 hjem. Økonomiske utfordringer IKO er en selvstendig institusjon uten fast offentlig støtte. Vi lever av prosjektmidler, gaver, offer og salg av tjenester og materiell. Økonomien er sårbar og uforutsigbar, det viser historien. Heldigvis er vi inne i et godt spor hvor underskudd er snudd til overskudd de siste årene, men skal IKO kunne gi samme mangfoldige og faglige tilbud som i dag, trenger vi økte inntekter. I høst gjennomfører vi en gavekampanje rettet mot enkeltpersoner og menigheter. Hvis vi ønsker et levedyktig IKO i framtiden, må inntektene økes! Fast offentlig støtte vil selvsagt være et gode, men det er så langt ikke gitt signaler om dette. Derfor ber vi våre mange støttespillere om å bidra. Vi ønsker et fortsatt IKO! Eigil Morvik Direktør IKO - Kirkelig pedagogisk senter nr Direktør: Eigil Morvik Styreleder: Kristine Toft Rosland I redaksjonen: Lena Skattum, Eigil Morvik, Ingrid Fjeld og Magnhild Søsveen Forsidefoto: Lena Skattum Grafisk utforming: Brightsight Trykkeri: Bryne Stavanger Offset Collettsg. 43, Oslo, Postboks 2623 St.Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside:www.iko.no IKO-Nytt kommer ut en gang i kvartalet ISSN: Bankgiro:

3 TRIPP TRAPP b226design :05 Side 1 Bøker og musikk rett hjem Sang og musikk Bibelfortellinger Aftenbønner Katolsk TRIPP TRAPP Dåpsklubben katolsk TRIPP TRAPP er et tilbud til alle barn som døpes i Den katolske kirke i Norge og deres foreldre. Tekst Lena Skattum Foto Kateketisk Senter TRIPP TRAPP for katolikker. Torvild Oftestad og Camilla Cselenyi arbeider ved Kateketisk Senter. Denne sommeren skjedde det noe historisk på IKO. Det ble opprettet et samarbeid med Den katolske kirke i Norge. Mange katolske småbarnsforeldre kjenner TRIPP TRAPP fra Den norske kirke, og har fra tid til annen etterspurt et lignende tilbud i Den katolske kirke, forteller Camilla Cselenyi, ved Kateketisk Senter i Oslo. To pakker i året Kateketisk Senter tok kontakt med daglig leder i Dåpsklubben TRIPP TRAPP, Cecilie Holdø. De ville i første omgang ha en klubb som rettet seg mot barn fra 0-6 år. Vi synes det var spennende å skulle samarbeide med et annet kirkesamfunn. Siden de hadde egne ønsker, fant vi det best å skreddersy et opplegg for katolske barn. I første omgang som et prosjekt, men med tanke på at dette skal bli en permanent ordning, sier Holdø. To ganger i året skal familier som melder seg inn i Katolsk TRIPP TRAPP få en pakke hjem i posten. Denne innholder to forskjellige produkter, det kan være barnebøker, CD-er med mer. Godt samarbeid IKO har alltid gjort et godt inntrykk, og er meget velorganiserte. Forlagets lange erfaring, deres kunnskap og gode rutiner og ordninger for utsendelser til husstander, har også talt meget positivt for dette samarbeidet, sier Cselenyi. Innholdet i pakkene vil være alderstrinnstilpasset barnet. Prosjektet er et ledd i å få egnet trosopplæringsmateriell ut til katolske hjem. Alt materialet i abonnementet er tilpasset for katolske familier av Kateketisk Senter i Oslo. Bibelfortellingene er felles Bibelfortellingene er felles for både Den lutherskeog Den katolske kirke. Dermed kan de bruke de fleste bøkene våre, sier Cecilie Holdø som gleder seg over at det har begynt å sive inn innmeldinger i Katolsk TRIPP TRAPP. Også biskop i Oslo katolske bispedømme, Bernt I. Eidsvig, er glad for det nye katolske TRIPP TRAPP, og anbefaler alle foreldre som bringer barna sine til dåp i Den katolske kirke å melde seg inn i klubben. 3

4 TRIPP TRAPP 4 Barn feiret TRIPP TRAPP Det vrimler av små og store i IKOs sommerhage på St.Hanshaugen. Rundt 130 barnehagebarn, IKO-Forlagets samarbeidspartnere og alle som jobber på IKO feirer 10 år med TRIPP TRAPP-klubben. Tekst Ingrid Fjeld Foto Lena Skattum Skattum Foto Ola Nordmann Tiårs bursdag betyr mange pølser, masse kaker og is, mange ballonger og mye musikk. Men det betyr også at det blir sagt noen ord om hva klubben er i dag og noe om hva vi vil den skal være framover. Viktige år Leder av Dåpsklubben, Cecilie Holdø, åpner festen med å spørre barna om de vet hvor gammel Dåpsklubben TRIPP TRAPP er? Mange forslag kommer før hun konkluderer med at klubben er 10 år i år. Noen av dere syns kanskje det er mange år, mens noen syns det er få år. Men uansett er det et viktig antall år. De 10 første årene vi lever er veldig, veldig viktige år, sier Cecilie. Og Dåpsklubben TRIPP TRAPP, den bare vokser og vokser! Barn og voksne sammen Jesus har tid til å lytte, Jesus har tid til å se, synger Barnekoret «Mukula» og Ivar Skippervold. De fremfører deler av syngespillet «Bartimeus». Sangene sitter som et skudd. Så er det tid for babysang. Det er godt samspill mellom sju babyer og mammaene deres, når de synger «Jeg vil danse sammen med deg» fra IKO-Forlagets nye CD «Gynge lite grann». I dag forteller barn og voksne historier sammen i IKOs hage. Akkurat slik TRIPP TRAPP skal inspirere til. TRIPP TRAPP og IKO TRIPP TRAPP-klubben har ca 7800 medlemmer fra alle deler av landet, og noen medlemmer i utlandet. Regner vi med familiene til barna, har klubben kontakt med mellom og personer tre ganger hvert år. IKOs direktør, Eigil Morvik, understreker TRIPP TRAPPklubbens betydning for IKOs arbeid med trosopplæring i hjem og familie. Kirken har som mål å nå alle døpte, og da er hjemmet selve nøkkelen. Forskning viser at den tro som formidles gjennom bøker, ritualer, samtaler og holdninger i hjemmet, er den tro barna tar med seg når de vokser opp. Vårt mål er å gi foreldre og familier gode redskaper og godt materiell. Det utfordrer hele IKO til å tenke strategisk, teologisk, pedagogisk og administrativt. Dåpsklubben hjelper oss til å sette fokus på det viktigste, nemlig trosformidling til

5 Stolt leder. Cecilie Holdø har ledet TRIPP TRAPP i 10 år, og ledet jubileumsfesten. 2 Pølsefest. Som det seg hør og bør, ble det servert pølser og is på 10-årsdagen. 3 Underholdt. Ivar Skippervold sang og tryllet. «Dåpsklubben hjelper oss til å sette fokus på det viktigste, nemlig trosformidling til barn» barn, og den utfordrer oss til å være effektive og målrettet i vårt arbeid, sier Eigil Morvik. TRIPP TRAPPs fremtid Hvilke drømmer har du for TRIPP TRAPPs neste 10 år? Drøm én er at alle dåpshjem i Den norske kirke får tilsendt kvalitetsmateriell jevnlig fra TRIPP TRAPP og eventuelle andre aktører, som et nødvendig supplement til menighetsarbeidet. Drøm to er at TRIPP TRAPP blir mer enn bøker. Det er viktig å lage så gode bøker at boka blir god nok som medium. Men i tillegg tenker jeg at vi må satse på andre medier, både på multimedium og på å skape dialog med medlemmene via hjemmesidene våre. Er det noen tendenser i hjem og familie IKO bør ta spesielt hensyn til de neste 10 årene? Familienes aktivitetsnivå er høyt. Vi må lage en så god klubb at vi bidrar til å gjenerobre noe av roen hjemme. I den forstand vil TRIPP TRAPP gjerne være en motkultur til et høyt stressnivå i familiene. KONKURRANSE Vinneren av TRIPP TRAPPs tegnekonkurranse er 12 år gamle Hanna Ryen Årsvoll. 18 tegninger ble sendt inn. Hannas motiv er hentet fra boken Ellens annerledes chat. Juryen, daglig leder i TRIPP TRAPPklubben Cecilie Holdø og illustratør Kari Sortland, sier om vinneren: Tegneren har fylt ut hele arket, og har gjort seg flid med oppgaven. Tegningen er fint innrammet på arket. Bildet har dybde og perspektiv, og tegneren har fått fram en skummel stemning. Tegneren avdekker et talent for tegning. Fire billetter til Tusenfryd ble sendt til Hanna. Vi gratulerer! 5

6 FAGDAG 6 Fortelle om en lunefull Gud? Kristin Saxegaard skulle ønske at barnebiblene fremstilte et større mangfold av Bibelens fortellinger. Tekst Lena Skattum Foto Robert Holand Det er fagdag på IKO. Festsalen er så full som den kan bli. Fremme på gulvet står Silje Sørebø. Hun forteller. Innlevelsen er stor. Det er som om hun var der da det skjedde. Hun legger ut om den dagen i urtiden da Abraham tok med seg sønnen sin, Isak. Han skulle ofre ham - på berget Moria. Hva velger vi? Bibelen byr på både Noah, Abraham og Rut. Men hva velger barne- og ungdomsarbeidere å fortelle, og hva velger de bort? Denne dagen i mai arrangerer IKO fagdag om bibelfortellinger. Fokuset er på hvilke bibelfortellinger vi gir videre til barna. De første barnebiblene var tydelig moralfilosofiske. Fortellerne

7 «Bibelen byr på både Noah, Abraham og Rut. Men hva velger barne- og ungdomsarbeidere å fortelle, og hva velger de bort?» Sterke barn. Kristin Saxegaard tror barn tåler å høre mer enn hva voksne våger å høre på barnas vegne. FOTO: MENIGHETSFAKULTETET var ikke redd for å snakke om den nidkjære Gud som ikke likte Kains offer og som sendte en syndeflod over jorda. Etter hvert har vi gått over til å snakke om modige små gutter som stoler på Gud - og derfor går det bra med dem. Kristin Moen Saxegaard foreleser. Hun snakker om funnene hun gjorde i prøveforelesningen hun hadde da hun tok sin doktorgrad på MF i vår. Hun har studert fem barnebibler fra ulike forlag, og forsøkt å finne ut hva slags idealer som ligger bak fremstillingen av karakterene i biblene. Harmoni eller utfordring? Kristin Saxegaard tar deltakerne med gjennom bibelbøkene hun har valgt ut. Noen er svært tradisjonelle, andre går på vers og rim. Bøkene møter bibelfortellingene på ulik måte. Flere formidler bare historier som er harmoniske og som ender godt. Mange bibelfortellingsbøker fremstiller ikke de mer utfordrende sidene ved fortellingene for eksempel Guds forhold til menneskene som går under i storflommen, sier Saxegaard. Andre bøker lar mer utfordrende poeng få lov til å stå. Mer postmoderne bibler stiller spørsmål og spiller på følelser heller enn historisk korrekthet og detaljer, fortsetter Saxegaard. Hun dveler litt ved at det er forskjell i hvilke fortellinger som velges og hvilke som velges bort. Det er ikke riktig bare å formidle fortellinger om Gud på de gode dagene. De mer utfordrende tekstene må også bli fremstilt. Er Bibelens Gud så lunefull at vi er redd for å slippe ham løs på barn «usensurert»? spør Saxegaard. Hun tror ikke det er lurt å tie i hjel viktige fortellinger. «Det er ikke riktig bare å formidle fortellinger om Gud på de gode dagene» Barn kan tåle mye Barn tåler gjerne å høre mer enn hva vi voksne tåler å høre på barnas vegne. De vanskelige og uforståelige bildene av Gud er mange. Vi blir egentlig aldri ferdig med hvem han er, sier Saxegaard. Hun poengterer at Bibelen inneholder mange karakterer som ikke er snille gutter som det går bra med. Hun mener det er verd å ta med fortellinger om vanlige kvinner og menn som ikke nødvendigvis er store helter. For også disse personene møter Gud. Saxegaard kunne godt tenke seg en barnebibel med større mangfold enn i dag. En bibel som gir barnet hjelp til å forstå hvem de er og hvem Gud er. Også førsteamanuensis ved Dronning Mauds Minnes Høgskole, Astri Ramsfjell, foreleser. Hun ser på tekstene i Bibelen ut fra et litteraturperspektiv med fokus på barna i tekstene. Det er viktig å lytte til stemmene i teksten. For ofte er det flere stemmer. Den tenkende leseren må sette seg inn i ulike perspektiver. Både fortellerens perspektiv, adressatens perspektiv, aktørens perspektiv og plottets perspektiv. Meningen skapes i en samtolkning av disse, mener Ramsfjell. Hun viser til Sturla Stålsett og hvordan man kan lese teksten om Abrahams offer i barneofferets perspektiv. Da får vi frem protesten, at teksten handler om noe annet enn barnemord og kynisme, sier Ramsfjell. Hun mener at leseren i dag blir sett på som mer robust enn tidligere. Man kan stille spørsmål som «Hvorfor tror du Gud stoppet Abraham?» Slik refleksjon løfter frem mange perspektiver i teksten, mener Ramsfjell. FAKTABOKS Mange stod på venteliste for å delta på fagdag om bibelfortellinger hos IKO. Responsen etter endt dag var svært god. Derfor gjentas suksessen 15. september med samme tema og samme bidragsytere. Les artikkelen «Når Gud angrer nesten. Gammeltestamentlige fortellinger fremstilt i norske barnebibler» av Kristin Saxegaard i Prismet nr Bestill på 7

8 NYE PRODUKTER Gynge lite grann IKO-Forlagets nyproduserte babysangplate er en inspirasjonskilde for ledere av babysanggrupper - og en lytteplate for hjemmene. Tekst og foto Lena Skattum Babysang har blitt en fast aktivitet i mange av landets menigheter og det har i lang tid vært etterspurt en babysangplate til bruk i Den norske kirke. Frelsesarmeen har hatt en fin cd som mange har brukt. Jeg ønsket at vi kunne lage et supplement til deres cd, sier kantor Yngvild Wattum Stuksrud. Hun har vært medprodusent på babysang-cd-en Gynge lite grann. Kateket og komponist Geir Hegerstrøm er hovedprodusent. Inspirasjon og oppmuntring Jeg er opptatt av barn og sang, og ser den unike muligheten babysang har til å inspirere og oppmuntre både store og små til å synge. Ønsket må jo være at sang etter hvert har en naturlig og sentral plass i alle hjem, sier Yngvild. Hun synes repertoarutvelgelsen til plata har vært spennende og vanskelig. Det er så mye å ta av, men jeg er godt fornøyd med resultatet. Her er det både kjente barnesanger, rim, regler, dansesanger, nærhetssanger, vuggesanger og salmer. Jeg er også glad for at vi fikk med Babysang tre klassiske spor til lytting, forteller Yngvild. Det er også blitt komponert nye sanger til bruk for babysang, spesielt til Gynge lite grann. Noe for enhver Medprodusenten mener plata inneholder noe for enhver smak, samtidig som det er blitt en god musikalsk helhet. Vi har brukt dyktige musikere som kom med gode ideer i studio og improviserte frem nye, kreative og fine arrangementer på sangene, sier Yngvild. Hun hadde store forventninger til prosjektet og er svært fornøyd med resultatet. Plata er spilt inn med baby i studio. Det gjorde nok sitt for det gode resultatet. Babyen var med på å sette den rette stemningen, og tempoet på alle sangene ble prøvd ut på babyen, smiler Yngvild. Hun tror at platen ikke bare passer for sang med babyer, men også for barn i barnehagealder. Her har det vært med veldig dyktige fagfolk i alle ledd, og jeg syns vi har jobbet frem et veldig flott resultat, sier Yngvild Wattum Stuksrud. Syngende babyer. Kantor Yngvild Wattum Stuksrud (t.v) er medprodusent på plata Gynge lite grann. Her med datteren Sunniva. 8

9 Nye dåpshefter Inn i Guds familie Dette heftet tar, på en enkel måte, opp viktige spørsmål i den kristne tro. Heftet er laget som samtaleopplegg og kan brukes i undervisning eller i grupper. Inn i Guds familie er godkjent av Frikirkelig studieforbund og Norsk Kristelig Studieråd. Med et nyfødt barn i våre hender I dette heftet settes det fokus på menighetens arbeid med den første fasen i trosopplæringen. Heftet vil kunne være utgangspunkt for en stabsdag, for ukentlige studiesamvær i staben, for menighetsrådet eller for individuelt studium blant menighetens ansatte og frivillige medarbeidere. Seks artikler belyser tre faser ved dåpsarbeidet i en lokal menighet. Like etter fødsel invitasjon og mottakelse Mellom fødsel og dåp samtale og dåpsforberedelse Hendelsen dåpen i gudstjenesten og i menighetens liv En ærlig bok Tore Ørjasæter er kateket t på Svalbard. Han kommer med ungdomsboken Ærlig på IKO-Forlaget denne høsten. Boken er basert på ungdoms bønner og brev til Gud. Tekst Lena Skattum Hvorfor skrive en bok til ungdom? Jeg jobber med ungdom, og finner det både inspirerende og berikende. Ungdommer er flotte folk, som gir meg mye, og jeg gir gjerne noe tilbake. Er ungdom interessert i en refleksjons-/ andaktsbok? Det er ikke nødvendigvis den første boken de finner frem fra bokhyllen. Men ungdommer har mye undring i seg. Og mange har stor tillit til Gud. Det håper jeg boken min vil gjenspeile. Derfor tror jeg også at ungdom er interessert i en slik bok. Men stoffet må relateres til deres hverdag. Ungdom må tas på alvor. Hva skiller denne boken fra andre andaktsbøker for ungdom? Det som gjør denne boken annerledes, tror jeg er at ungdommenes egen undring og egne utsagn har fått så stor plass. Det at ungdommene selv har vært med å skape hver enkelt andakt gjennom bønner og sitater, gir enda større troverdighet hos leseren. Når ungdommer snakker, vil ungdommer høre. Det er i alle fall min erfaring. Hva er målet ditt med boken? Jeg håper at ungdommene som leser boken vil kjenne seg igjen i det de leser. Jeg ønsker å peke på Gud i hverdagen, og håper ungdommer vil lese bønner som er skrevet av andre ungdommer, og oppleve at de kan be om hva som helst at man ikke behøver å kunne en bestemt formel for å be. Videre håper jeg at mine refleksjoner kan hjelpe til å finne svar på noe av undringen de bærer på, eller hjelpe dem litt i letingen etter svar. Kanskje kan det hjelpe ungdommer til selv å holde andakt en gang? Men først og fremst håper jeg ungdommene vil oppleve at det er deres bok, både gjennom at de eier boken, men også ved at de kjenner seg igjen i det de leser. 9

10 BABYSANG Populær babysang Våren 2009 arrangerte IKO sitt første babysangkurs. Interessen for kurset har vært stor, og i løpet av en måned var to kurs fulltegnet. Tekst Magnhild Søsveen Foto Lena Skattum 10 Det eneste som høres i IKOs festsal er lyden av en regnstav som lager en herlig, forunderlig lyd. De ni babyene i rommet ligger midt på gulvet foran mammaene sine og lytter nysgjerrig. Bak mødrene og barna står nesten 40 voksne og observerer. Det er babysang på IKO-huset. Suksesstiltak Babysang er et av trosopplæringsreformens suksess-tiltak, mener Jorunn Blindheim som jobber som rådgiver ved IKO Kirkelig pedagogisk senter. Tilbudet om babysanggrupper har vokst fram i løpet av de siste 15 årene, og utviklet seg til et konsept som treffer barn under ett år og deres foreldre. I samarbeid med kantor Yngvild Wattum Stuksrud har Jorunn Blindheim derfor laget et kurs for personer som driver babysang eller som kan tenke seg å starte opp med det i sitt lokalmiljø. Vi ønsker å gi menigheter og enkeltpersoner verktøy til oppstart av babysanggrupper og verktøy som kan heve kompetansenivået for menigheter som allerede har babysangkurs. Babysangkurs på IKO IKOs kurs består av to kursdager. Den første dagen får deltagerne en praktisk gjennomgang av øvelser og sanger, hvor de kan observere og se på hvordan kurslederen jobber sammen med barn og foreldre med ulike instrument, såpebobler og flere sanger og regler.

11 1 2 Såpebobler. Mens det spilles rolig instrumentalmusikk i bakgrunnen blåser Yngvild Wattum Stuksrud bobler. Barna følger med. 1 Samtale. Det åpnes for erfaringsdeling og debatt i grupper. 2 På matten. Babysang kan bidra til en god relasjon mellom barn og voksne. «Babysang oppdrar til tro ved at foreldre blir inspirert og blir trygge og kjente i kirken» Underveis får de faglige og metodiske tips og kan stille spørsmål, forteller Jorunn. Kurset gir også teologiske refleksjoner og tanker rundt babysang som trosopplæringstiltak. Deltagerne får dessuten nyttige og praktiske tips i forbindelse med å invitere til og gjennomføre babysang i sine nærmiljø. Andre kursdag arrangeres noen måneder senere, og her får kursdeltagerne dele erfaringer med hverandre og fortelle om sine samlinger. Oppdrar til tro For å utvikle tro er det viktig med god relasjon mellom barn og foreldre. Babysang oppdrar til tro ved at foreldre blir inspirert og blir trygge og kjente i kirken. Mange er for sjenert til å snakke om tro, men ved å fokusere på sanger med kristent innhold, hjelper vi foreldre til å utvikle vaner og ritualer i hjemmet, mener Jorunn. Slik blir kristen tro en integrert del av familiens liv gjennom bordvers og godnattsang ved sengekanten. BABYSANG-CD Gynge lite grann Trenger du tips om gode sanger og et godt hjelpemiddel å kunne bruke i babysangarbeidet, kan vi anbefale den nye Babysang CD-en Gynge lite grann. Den er gitt ut på IKO-Forlaget, og inneholder over 30 ulike sanger og regler. Solister på CD-en er Anine Kruse Skatrud og Bård Bratlie. Les mer på side 8. 11

12 PORTRETT Ingrid takker av Det begynte som en kriseløsning på grunn av en sykemelding, men ble etter hvert til en fast ansettelse på IKOs barnehagekontor. Tekst Magnhild Søsveen Foto Lena Skattum Jeg kommer nok til å savne IKO ja, sier Ingrid med et stort smil. Vi sitter i IKO-hagen og nyter sommersola. Hver torsdag i 16 år har Ingrid Hernes hatt sin faste arbeidsdag på barnehagekontoret på IKO, - i dag er det den siste. Hun har kombinert 20 prosent stilling på IKO med styrerjobben ved Grefsen Menighets Barnehage. På IKO har Ingrid blant annet holdt kurs og arrangert ulike møter for barnehagepersonalets styrere og ansatte i Oslo og rundt omkring i Norge. Ingrid har også vært sterkt engasjert i vennskapsarbeid med barnehageansatte i Kairo som driver kristne barnehager for barna fra søppelbyen i Egypts hovedstad. I samarbeid med Norsk Misjon i Øst har Ingrid og flere barnehageansatte i Norge vært på studietur i Kairo, og sett på det arbeidet som drives der. Jeg er spesielt imponert over hvor tydelig og frimodig de ansatte i Kairo formidler kristen tro. Det inspirerer meg veldig, sier Ingrid. Menighetsbarnehage som trosopplæring Å jobbe i en menighetsbarnehage gir fantastiske muligheter til å formidle kristen tro. Vi møter barna nesten hver dag gjennom et eller flere år, i sorg og i glede. Gjennom de daglige rutinene og ulike høytider, gjennom lek, formidling og omsorg kan vi vise barna hvordan den kristne tro kan skape mening og gode rammer for hverdagslivet, sier Ingrid. Hun forteller at foreldrene er glad for at barnehagen har en tydelig verdiprofil, selv om noen har tatt imot plassen mer på tross av enn på grunn av den kristne profilen. «Det å daglig møte barn og voksne med respekt og trygghet er stadig den største utfordringen med jobben» Vi er tydelige på at det er en kristen barnehage og viser dette ved å bruke kristne bilder, symboler, bibelfortellinger og kristne sanger. Ingrid tenker seg litt om før hun fortsetter: Det viktigste er likevel det som sitter i veggene den daglige kulturen på huset 12

13 TIL ETTERTANKE Påfyll av liv og holdningene vi som personale møter både barn og foreldre med. Å planlegge opplegg er en ting, men det å daglig møte barn og voksne med respekt og trygghet er stadig den største utfordringen med jobben. Vinn-vinn situasjon Det at jeg har jobbet her på IKO har vært en vinn-vinn situasjon både for meg, for barnehagen og for IKO, tror jeg, sier Ingrid. Jeg har fått jobbe med faglig dyktige kollegaer. Det har vært motiverende å være sammen med dem og jeg har lært mye av det. Fra IKOs fagmiljø har jeg fått mye inspirasjon og nye impulser som jeg har tatt med meg inn i jobben min i Grefsen Menighets Barnehage. Samtidig tror jeg at mine daglige erfaringer fra barnehagejobben har bidratt til å gi IKO den nødvendige bakkekontakten som er så viktig å ha, når man skal være et servicekontor for barnehageansatte ute i feltet. Selv om Ingrid nå avslutter på IKO, vil hun fortsatt være jevnlig innom IKO-huset. Som daglig leder i barnehagen ønsker hun å prioritere styrersamlinger og fagdager for barnehageansatte som IKO jevnlig arrangerer. Har du blitt slått av undring over kva eit lite barn kan oppfatta, få med seg og hugse? Kvar gong eg ser dette sit eg med ei kjensle av ærefrykt. For eit ansvar det er å ha tilgang på barn, og å leggje tilrette for god kunnskap og godt påfyll! Har det slått deg kor langt det kan være mellom dei gode samtalane om tru mellom vaksne kristne menneske? I Salme 8 skriv salmisten: «Av munnen på småborn og spedborn har du reist deg eit vern mot dine fiendar, så du kan stagga kvar motstandar som trår etter hemn». Eg ser for meg opne barneansikt som sug til seg bibelforteljingar så ein mest kan sjå kor dei senk inn i sjela. Eg har sett tenåringar svoltne på kristen kunnskap og gode samtalar om tru. Men eg har og forsømt sjansar til å fortelje og eg har sett tome blikk der det ikkje var noko å hente i møte med dei store spørsmåla i livet. Mangel på ord, mangel på erfaring, mangel på forteljingar å lene seg til og fortelje vidare. Det skortar ikkje på kapasiteten i barnet og det skortar ikkje på evangeliet. Men evne og merksemd hos vaksne på ansvaret til å formidle, kan det nokon gonger skorte på. Velsigna er det menneske som har tilgang på eit barn, og som får være med å gi og få påfyll av det livgjevande slaget. «Av munnen på småborn og spedborn har du reist deg eit vern mot dine fiendar, så du kan stagge kvar motstandar som trår etter hemn.» Av Hege Steinsland Medlem i IKO-styret og kirkeverge i Haram 13

14 LITT AV ALT glimt fra IKOs virksomhet Trosopplæringskonferansen 2009 Vi tror! 20. og 21. oktober på Norges Varemesse, Lillestrøm. Alle som arbeider for at trosopplæring skal nå bredt ut til barn og ungdom, både ansatte og frivillige, er velkomne. Av Lena Skattum Vi har allerede mange spennende gjester som vil belyse temaet «Vi tror!» for oss. Per Arne Dahl skal lede oss gjennom spennende panelsamtaler med både høyt profilerte gjester og gjester med lokale erfaringer, sier leder av hovedkomiteen for konferansen, Jorunn Blindheim. Innholdsfokus På årets trosopplæringskonferanse skal innholdet i trosopplæringen løftes fram. Vi ønsker å sette fokus på hvilke bilder av den treenige Gud vi gir videre til dagens barn og ungdom. Dessuten spør vi hvem kirkens «vi» er, og hvordan vi kan skape en enda større frimodighet blant alle døpte til en frimodig bekjennelse av et «Vi tror!», sier Jorunn Blindheim. Blindheim forteller at barn og ungdom vil delta på konferansen med sang, gjøgling, trommer og dans. En helt ny trosopplæringssalme skal introduseres, og danser Solveig Styve Holte skal, i samarbeid med flere, tolke denne salmen på kveldsavslutningen. Dette blir spennende, tror Blindheim. To dager Nytt av året er at det legges opp til en todagerskonferanse som åpner tirsdag kveld. Kveldsarrangementet på tirsdag skal være med å gjøre konferansen mer tilgjengelig for frivillige medarbeidere i trosopplæringen. Jeg vil på vegne av hovedkomiteen anbefale konferansen varmt til alle som er opptatt av å gi barn og ungdom del i troens hemmeligheter. Vi trenger å oppleve at vi er mange som bruker tid og krefter på å etablere og videreutvikle et tilbud om opplæring til barn og ungdom i alle landets menigheter. Kom og bli en del av festen vi vil skape på Norges Varemesse, sier Blindheim. Hun mener dagene vil by på faglig påfyll, inspirasjon og ideer til videre trosopplæringsarbeid. For mer informasjon: Prismet: Ungdomsteologi Prismet nr kommer fra trykkeriet rundt 12. oktober. Alle titler er ikke klare når IKO-Nytt går i trykken. Dette er foreløpig innhold: «Om forsøk med ungdomsmenigheter i Tyskland» av prof. Ulrich Schwab, Ludwig-Maximilan-univ. i Munchen «Materiale knyttet til satsningen i kirken» av Bård Norheim «Det er som en vandring gennem en ørken med en masse fatamorganaer, der bare falder til jorden Nogle få perspektiver på drenge, piger og kirkelig undervisning» av Søren Østergård «Kritisk drøfting av forholdet mellom den sosiokulturelle læringsteorien som Bård Norheim forutsetter i sin tenkning om praksisfellesskap og tradisjonelt ungdomsarbeid» av Øivind Holtedahl «Å utanne folk til å jobbe med unge i kirken» av Astrid Sandmark «Erfaringer fra gatepresttjeneste for Osloungdom med henblikk på trosopplæring» av Jan Christian Nielsen «Å bruke Facebook som verktøy i ungdoms-/studentarbeidet» av Anne Løyning Bokrevy av Bård Norheims siste bok Bestill Prismet (kr 130) på For abonnement: Se eller ring IKO på

15 nr ØKONOMIRAPPORT Første halvårsregnskap viser et underskudd på rundt kroner. Dermed blir det en utfordring å få årets regnskap til å ende med et positivt fortegn, slik tilfellet var i fjor. Som vi ser av diagrammet har både offer- og gaveinntektene hittil i år gått ned i forhold til samme periode i fjor. Det er budsjettert med i økte gaveinntekter og i økte offerinntekter. En vesentlig del av IKOs inntektskilder er gaver og offer, og vi ser fremdeles et stort potensial her. IKO har mange trofaste støttespillere, og vi håper at disse kan hjelpe oss med å skaffe flere givere, og at enda flere menigheter kan sende offergaver til IKO i år. Vi setter stor pris på om dere vil hjelpe oss til å nå våre mål i høst og i årene som kommer. Av Harold Leenderts, administrasjonsleder Det skjer 15. september IKO-huset, Oslo Hvilke bibelfortellinger gir vi til barna? Noah, Abraham eller Rut? Hva velger vi, og hva velger vi bort? En utfordrende fagdag hvor vi har fokus på hvilke bibelfortellinger vi gir videre til barna. Svært mange ville komme på IKOs kurs om bibelfortellinger i mai i år. Dessverre var det ikke plass til alle. For at flere skal få tilgang til dette nyttige september Granavolden, Gran på Hadeland Nordisk «Syng Håp»-verksted «Syng Håp» er mer aktuelt enn noen gang, midt i både klimakrise og finanskrise. Konseptet skal styrke den globale liturgiske bevissthet og gi opplevelse av kirker og kulturer på tvers av grenser. og inspirerende fagstoffet arrangerer vi en kopi av maikurset 15. september oktober Norges Varemesse, Lillestrøm Trosopplæringskonferansen 2009 Velkommen til alle som arbeider for at trosopplæring skal nå bredt ut til barn og ungdom, både ansatte og frivillige medarbeidere. Dette er dagene for faglig påfyll, inspirasjon og ideer til videre trosopplæringsarbeid. Vi ønsker å skape en fest der vi inspirerer hverandre til fortsatt satsing. Kurs høsten 2009 Følg med på for å lese mer om hva som skjer på IKO av kurs og konferanser. 15

16 Retur: IKO - Kirkelig pedagogisk senter Postboks 2623 St. Hanshaugen 0131 OSLO La barna lage egne bilder fra bibelhistorien Farge-ogklistrebøker SU BOX / ROGER FEREDAY (ILL.) Let og finn Bibelklistremerker To hefter som hver inneholder over 50 selvklebende klistremerker i farger med motiver fra hele Bibelen. Fullfør bildene og les historiene. 16 s. kr 68,- pr bok 5-10 Tlf Faks E-post JULIET DAVID / JAN SMITH (ILL.) Prikk til prikk Farge- og klistrebøker To aktivitetshefter der barna kan tegne fra prikk til prikk, fargelegge og sette inn klistremerker. Alle bildene er illustrasjoner av bibelfortellinger med spørsmål og henvisning til hvor barna kan lese dem. 16 s. kr 68,- pr bok 8 16 Flere nyheter finner du på

IKO og trosopplæringsplanen

IKO og trosopplæringsplanen nr. 2 2009 4 8 3 nr. Kirken og Den kulturelle skolesekken Halleluja - Händel for små og store IKO og trosopplæringsplanen LEDER Ny plan for trosopplæring! En ny plan for trosopplæring må sikre at barn

Detaljer

nr. 1 2009 Storsamling for styrere Begeistret fyr tar farvel 8TRIPP TRAPP-klubben er 10 år!

nr. 1 2009 Storsamling for styrere Begeistret fyr tar farvel 8TRIPP TRAPP-klubben er 10 år! nr. 1 2009 n 4 12 Storsamling for styrere Begeistret fyr tar farvel 8TRIPP TRAPP-klubben er 10 år! LEDER Ja til kristne barnehager! Det var moro å stå foran 150 barnehagestyrere midt i januar og oppleve

Detaljer

nr. 2 2012 Fortellinger i gudstjenesten 6-årsboka kommer i juli Ny bokserie: trenger håp

nr. 2 2012 Fortellinger i gudstjenesten 6-årsboka kommer i juli Ny bokserie: trenger håp nr. 2 2012 n 3 4 Fortellinger i gudstjenesten 6-årsboka kommer i juli 8 Barn Ny bokserie: trenger håp Leder Gudstjenestereform også prekenreform? Den norske kirke har fått en ny gudstjenesteordning. Helt

Detaljer

Ny glad kirkebok til 4-åringer

Ny glad kirkebok til 4-åringer nr. 1 2011 n 8 Ny glad kirkebok til 4-åringer 3 Fint årsresultat 4 Samlet 150 barnehagestyrere Økonomi Leder I hjem og kirke! I vår kommer det ny 4-åringsbok fra IKO-Forlaget. Det er den femte boka etter

Detaljer

Halleluja en prisvinner!

Halleluja en prisvinner! nr. 2 2010 nr. 4 Hever kompetansen i Nord-Jarlsberg 12 Menighetens gave til barna 3 Marvin Halleraker har vunnet Kulturdepartementets illustrasjonspris for barne- og ungdomsbøker. Halleraker får prisen

Detaljer

nr. 1 2012 Nytt IKO-styre Dialog på tvers Konfirmantleir - nye bøker om leir ungdom fra IKO

nr. 1 2012 Nytt IKO-styre Dialog på tvers Konfirmantleir - nye bøker om leir ungdom fra IKO nr. 1 2012 n 6 8 Nytt IKO-styre Dialog på tvers 10 og Konfirmantleir - nye bøker om leir ungdom fra IKO Leder Med IKO inn i framtiden! IKO ble i sin tid etablert av idealister som ønsket å forme kirke

Detaljer

Fag, galskap og stillhet

Fag, galskap og stillhet nr. 4 2010 n Trosopplæringskonferansen 2010 6 Fag, galskap og stillhet 3 11 Nye filmer om positive rotter Film i trosopplæringen KYRKJEROTTER LEDER Skolegudstjeneste med frimodighet! Like sikkert som kirkene

Detaljer

NR. 3 2008. nytt. Vakre dåpsbrosjyrer. Se side 4-.6

NR. 3 2008. nytt. Vakre dåpsbrosjyrer. Se side 4-.6 NR. 3 2008 nytt Vakre dåpsbrosjyrer Se side 4-.6 Det er ikke gitt at aktivitetskirken skaper en levende tro bare aktive barn. Idet dere døper dem...og lærer dem å holde... Isommer fikk jeg være med på

Detaljer

NR. 2 2007. nytt TRIPP TRAPP. fornyer seg Side 10 og 11

NR. 2 2007. nytt TRIPP TRAPP. fornyer seg Side 10 og 11 NR. 2 2007 nytt TRIPP TRAPP fornyer seg Side 10 og 11 40 000 døpte barn medfører at minst en halv million mennesker møter kirken årlig gjennom dåpshandlingen. Er dåpsliturgien viktig? Det foregår en rekke

Detaljer

nr. 3 2015 Sommerfest og 70-årsjubileum 13 Trosopplærings- konferansen 2015 Delta IKOs nye konfirmantsatsing!

nr. 3 2015 Sommerfest og 70-årsjubileum 13 Trosopplærings- konferansen 2015 Delta IKOs nye konfirmantsatsing! nr. 3 2015 8 Sommerfest og 70-årsjubileum 13 Trosopplærings- konferansen 2015 3 Delta IKOs nye konfirmantsatsing! LEDER Takk for at dere står på! En passelig fin sommer er over og høstsemesteret er i gang

Detaljer

nr. 4 2011 Ny forlagssjef Julegavetips fra IKO-Forlaget 4-7 Over 1800 på Trosopplæringskonferansen

nr. 4 2011 Ny forlagssjef Julegavetips fra IKO-Forlaget 4-7 Over 1800 på Trosopplæringskonferansen nr. 4 2011 n 10 12 Ny forlagssjef Julegavetips fra IKO-Forlaget 4-7 Over 1800 på Trosopplæringskonferansen Leder Reform på vent? Denne lederen handler om penger, men denne gangen er det ikke IKOs økonomi

Detaljer

nr. 2 2015 Prismet: 66 år og stadig aktuell! Trosreiser ungdom Trosopplæring for alle?

nr. 2 2015 Prismet: 66 år og stadig aktuell! Trosreiser ungdom Trosopplæring for alle? nr. 2 2015 4 8 Trosreiser Prismet: 66 år og stadig aktuell! for ungdom 3 Trosopplæring for alle? LEDER Veivalg Å arbeide på IKO er å arbeide i en sammenheng som har en lang og solid tradisjon og historie.

Detaljer

nr. 4 2014 Trosopplæringskonferansen 10 Jordvenn Småbarnssang en ring av gull

nr. 4 2014 Trosopplæringskonferansen 10 Jordvenn Småbarnssang en ring av gull nr. 4 2014 n 4 Trosopplæringskonferansen 10 Jordvenn 8 Småbarnssang en ring av gull LEDER KRLE på høring Det er nå snart tjue år siden fagene kristendomog livssynskunnskap ble erstattet med et nytt fag

Detaljer

Side 1 av 15 - Plan for trosopplæring i HEGGEDAL MENIGHET - Kirken midt i bygda

Side 1 av 15 - Plan for trosopplæring i HEGGEDAL MENIGHET - Kirken midt i bygda Skisse til lokal plan: Kirken midt i bygda Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? Vi ønsker å vekke og styrke kristen tro og gi kjennskap til den treenige Gud. Videre ønsker vi å bidra til kristen

Detaljer

Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus

Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus til Frihet og FORANKRING Et hefte for dåpsbarnas foreldre, faddere og besteforeldre Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus TIL FRIHET OG FORANKRING \\ 1 TIL FRIHET OG FORANKRING Et hefte for dåpsbarnas

Detaljer

PASTORALPLAN OSLO KATOLSKE BISPEDØMME BARNE OG UNGDOMSARBEID FOR

PASTORALPLAN OSLO KATOLSKE BISPEDØMME BARNE OG UNGDOMSARBEID FOR PASTORALPLAN FOR BARNE OG UNGDOMSARBEID OSLO KATOLSKE BISPEDØMME Innhold Forord... 3 Innledning... 4 Gjennomføring og organisering i menighetene... 5 Viktige hensyn i menighetens barne og ungdomsarbeid...

Detaljer

HUNDVÅG - I SAMME BÅT

HUNDVÅG - I SAMME BÅT HUNDVÅG - I SAMME BÅT Mål, grunnlag og organisering Hovedmål for trosopplæringen Inkluderende - livsnært - lystbetont Vi vil gi alle døpte mulighet til å få opplæring i den troen de er døpt til. Trosopplæringen

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

f t e n e Ve M g t i l t ro Foto: istock Verdier tema nr Av Torunn Fatland

f t e n e Ve M g t i l t ro Foto: istock Verdier tema nr Av Torunn Fatland O f t e n e Ve il ed M e -h nin g t i l t ro s o pp lær eren tema nr 13 Foto: istock Verdier Av Torunn Fatland 1 Tid for verdier Verdier er på dagsorden i samfunnet vårt - igjen. Gjennom de siste tiårene

Detaljer

14 a k t u e l l b o k s e r i e f o r l æ r e r e. 18 t r e f f p u n k t «Skolegård» Et løft i skolehverdagen!

14 a k t u e l l b o k s e r i e f o r l æ r e r e. 18 t r e f f p u n k t «Skolegård» Et løft i skolehverdagen! favn Kristent Pedagogisk Forum 1/2010 Årgang 30 verdier t r o d a n n i n g oppvekst 4 t e m a s k o l e n o g b a r n e h a g e n i m ø t e m e d b a r n o g u n g e i k r ise Hva gjør vi når krisen rammer?

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Inspirasjonsdager. Rektormøte 2012 Side 12-17. Norges første Fairtradefolkehøgskole. Nr. 1-2012 76. årgang. NKF på nett: www.folkehogskole.

Inspirasjonsdager. Rektormøte 2012 Side 12-17. Norges første Fairtradefolkehøgskole. Nr. 1-2012 76. årgang. NKF på nett: www.folkehogskole. Nr. 1-2012 76. årgang Norges første Fairtradefolkehøgskole Inspirasjonsdager Side 4-11 Rektormøte 2012 Side 12-17 Side 23 NKF på nett: www.folkehogskole.no/nkf andakt Marit Nesse, lærer Bakketun folkehøgskole

Detaljer

Vi beklager! Redaksjonen

Vi beklager! Redaksjonen 1 Vi beklager! Dette nummeret av Nytt norsk kirkeblad kommer svært forsinket fram til abonnenterne våre. Det skyldes praktiske problemer som vi ikke hadde kontroll over. Vi er svært lei for dette! Alle

Detaljer

februar 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Med kurs for Hongkong

februar 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Med kurs for Hongkong februar 2009 2 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Med kurs for Hongkong Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Seehusensgt 41, 4024

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer

1-11 MISJON LOKALT. livspuls. carlos diaz. Menighetens. Portrettet: Gjenggutten som ble menighetsplanter

1-11 MISJON LOKALT. livspuls. carlos diaz. Menighetens. Portrettet: Gjenggutten som ble menighetsplanter 1-11 Å r g a n g 1 0 8 Menighetens livspuls Portrettet: carlos diaz Gjenggutten som ble menighetsplanter SPESIALUTGAVE: SAMMEN OM MISJON LOKALT OG GLOBALT Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG

Detaljer

Årsmelding 2013 Hånes menighet

Årsmelding 2013 Hånes menighet Årsmelding 2013 Hånes menighet Glimt av himmel spor på jord DEN NORSKE KIRKE ǁ Øvre Brattbakken 5, 4635 Kristiansand Tlf: 38 19 69 10 ǁ epost: haanes.menighet@kristiansand.kommune.no Org nr 976 992 571

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Nordland/Troms/Finnmark Jens Iver Jensen Forstår vi at Gud skapte alt ved sitt ord? Det er vanskelig. 11 2 nord 8 Nordland Velkommen til årsmøte

Detaljer

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung s. 1 INNHOLD s. 2 NLM ung 4 5 6 8 9 10 11 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 NLM ung Ungdomsarbeid Landsmøte Økonomisk støtte Superblink Barnas Misjonsprosjekt Maks Hjelp SpotOn Bli medlem Kjære leser

Detaljer

evegelse nr3...det som har vært, det som er og det som kommer... Presentasjon av huskirkene s 10

evegelse nr3...det som har vært, det som er og det som kommer... Presentasjon av huskirkene s 10 evegelse nr3 2009 1...det som har vært, det som er og det som kommer... Presentasjon av huskirkene s 10 Pastord leder 2 Tydelighet Jeg sitter med en følelse av at jeg ikke er tydelig nok. Jeg vet det er

Detaljer