nr Fortelle om en lunefull Gud? Populær babysang Mange barn feiret TRIPP TRAPP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr. 3 2009 Fortelle om en lunefull Gud? Populær babysang Mange barn feiret TRIPP TRAPP"

Transkript

1 nr Fortelle om en lunefull Gud? Populær babysang 4 Mange barn feiret TRIPP TRAPP

2 LEDER IKO trenger penger Kanskje du spør hvorfor du skal gi til IKO? Vi har svaret. Når jeg setter fokus på økonomi i lederen, gjør jeg det i forkant av en eventuell krise. Vi er inne i en god periode med mange aktiviteter og stor produksjon, men skal kvalitet og volum opprettholdes, må økonomien sikres. Trosopplæring Trosopplæring er i vinden, og mange menigheter utvikler egne planer og tiltak. Men det er viktig at noen har som oppgave å se helheten, vurdere faglig det som skjer og sørge for at gode ideer og metoder spres til flere. Trosopplæringen trenger IKO et nasjonalt kompetansesenter som gjennom kurs og utvikling av materiell kan bidra til en best mulig trosopplæring for flest mulig. «Hvis vi ønsker et levedyktig IKO i framtiden, må inntektene økes!» Skole og barnehage Religionsfaget og religionens plass i skolen har de siste årene gjennomgått store forandringer. Nytt fag og formålsparagraf åpner for nye og spennende samarbeidsformer mellom kirke og skole. Det er viktig å synliggjøre mulighetene, og gi menighet og skole verktøy til samarbeid. Vår satsing på bøker om kirkeskole-samarbeid bidrar til dette. Barnehage er et politisk satsingsområde med fokus på pris og tilgjengelighet. For IKO er det viktig nå å rette oppmerksomheten mot innholdet i barnehagen. Både private og offentlige barnehager skal gi et tilbud som ivaretar at barn er religiøse og spirituelle. Kristen tro og tradisjon skal formidles. IKO bidrar til å gi personalet kompetanse på dette området gjennom kurs, materiell og metodisk utvikling. I hjemmet IKO har fokus på trosopplæring i hjemmet. Gjennom Dåpsklubben TRIPP TRAPP, bidrar vi til at gode trosopplæringsprodukt blir brukt i mer enn 7500 hjem. Økonomiske utfordringer IKO er en selvstendig institusjon uten fast offentlig støtte. Vi lever av prosjektmidler, gaver, offer og salg av tjenester og materiell. Økonomien er sårbar og uforutsigbar, det viser historien. Heldigvis er vi inne i et godt spor hvor underskudd er snudd til overskudd de siste årene, men skal IKO kunne gi samme mangfoldige og faglige tilbud som i dag, trenger vi økte inntekter. I høst gjennomfører vi en gavekampanje rettet mot enkeltpersoner og menigheter. Hvis vi ønsker et levedyktig IKO i framtiden, må inntektene økes! Fast offentlig støtte vil selvsagt være et gode, men det er så langt ikke gitt signaler om dette. Derfor ber vi våre mange støttespillere om å bidra. Vi ønsker et fortsatt IKO! Eigil Morvik Direktør IKO - Kirkelig pedagogisk senter nr Direktør: Eigil Morvik Styreleder: Kristine Toft Rosland I redaksjonen: Lena Skattum, Eigil Morvik, Ingrid Fjeld og Magnhild Søsveen Forsidefoto: Lena Skattum Grafisk utforming: Brightsight Trykkeri: Bryne Stavanger Offset Collettsg. 43, Oslo, Postboks 2623 St.Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside:www.iko.no IKO-Nytt kommer ut en gang i kvartalet ISSN: Bankgiro:

3 TRIPP TRAPP b226design :05 Side 1 Bøker og musikk rett hjem Sang og musikk Bibelfortellinger Aftenbønner Katolsk TRIPP TRAPP Dåpsklubben katolsk TRIPP TRAPP er et tilbud til alle barn som døpes i Den katolske kirke i Norge og deres foreldre. Tekst Lena Skattum Foto Kateketisk Senter TRIPP TRAPP for katolikker. Torvild Oftestad og Camilla Cselenyi arbeider ved Kateketisk Senter. Denne sommeren skjedde det noe historisk på IKO. Det ble opprettet et samarbeid med Den katolske kirke i Norge. Mange katolske småbarnsforeldre kjenner TRIPP TRAPP fra Den norske kirke, og har fra tid til annen etterspurt et lignende tilbud i Den katolske kirke, forteller Camilla Cselenyi, ved Kateketisk Senter i Oslo. To pakker i året Kateketisk Senter tok kontakt med daglig leder i Dåpsklubben TRIPP TRAPP, Cecilie Holdø. De ville i første omgang ha en klubb som rettet seg mot barn fra 0-6 år. Vi synes det var spennende å skulle samarbeide med et annet kirkesamfunn. Siden de hadde egne ønsker, fant vi det best å skreddersy et opplegg for katolske barn. I første omgang som et prosjekt, men med tanke på at dette skal bli en permanent ordning, sier Holdø. To ganger i året skal familier som melder seg inn i Katolsk TRIPP TRAPP få en pakke hjem i posten. Denne innholder to forskjellige produkter, det kan være barnebøker, CD-er med mer. Godt samarbeid IKO har alltid gjort et godt inntrykk, og er meget velorganiserte. Forlagets lange erfaring, deres kunnskap og gode rutiner og ordninger for utsendelser til husstander, har også talt meget positivt for dette samarbeidet, sier Cselenyi. Innholdet i pakkene vil være alderstrinnstilpasset barnet. Prosjektet er et ledd i å få egnet trosopplæringsmateriell ut til katolske hjem. Alt materialet i abonnementet er tilpasset for katolske familier av Kateketisk Senter i Oslo. Bibelfortellingene er felles Bibelfortellingene er felles for både Den lutherskeog Den katolske kirke. Dermed kan de bruke de fleste bøkene våre, sier Cecilie Holdø som gleder seg over at det har begynt å sive inn innmeldinger i Katolsk TRIPP TRAPP. Også biskop i Oslo katolske bispedømme, Bernt I. Eidsvig, er glad for det nye katolske TRIPP TRAPP, og anbefaler alle foreldre som bringer barna sine til dåp i Den katolske kirke å melde seg inn i klubben. 3

4 TRIPP TRAPP 4 Barn feiret TRIPP TRAPP Det vrimler av små og store i IKOs sommerhage på St.Hanshaugen. Rundt 130 barnehagebarn, IKO-Forlagets samarbeidspartnere og alle som jobber på IKO feirer 10 år med TRIPP TRAPP-klubben. Tekst Ingrid Fjeld Foto Lena Skattum Skattum Foto Ola Nordmann Tiårs bursdag betyr mange pølser, masse kaker og is, mange ballonger og mye musikk. Men det betyr også at det blir sagt noen ord om hva klubben er i dag og noe om hva vi vil den skal være framover. Viktige år Leder av Dåpsklubben, Cecilie Holdø, åpner festen med å spørre barna om de vet hvor gammel Dåpsklubben TRIPP TRAPP er? Mange forslag kommer før hun konkluderer med at klubben er 10 år i år. Noen av dere syns kanskje det er mange år, mens noen syns det er få år. Men uansett er det et viktig antall år. De 10 første årene vi lever er veldig, veldig viktige år, sier Cecilie. Og Dåpsklubben TRIPP TRAPP, den bare vokser og vokser! Barn og voksne sammen Jesus har tid til å lytte, Jesus har tid til å se, synger Barnekoret «Mukula» og Ivar Skippervold. De fremfører deler av syngespillet «Bartimeus». Sangene sitter som et skudd. Så er det tid for babysang. Det er godt samspill mellom sju babyer og mammaene deres, når de synger «Jeg vil danse sammen med deg» fra IKO-Forlagets nye CD «Gynge lite grann». I dag forteller barn og voksne historier sammen i IKOs hage. Akkurat slik TRIPP TRAPP skal inspirere til. TRIPP TRAPP og IKO TRIPP TRAPP-klubben har ca 7800 medlemmer fra alle deler av landet, og noen medlemmer i utlandet. Regner vi med familiene til barna, har klubben kontakt med mellom og personer tre ganger hvert år. IKOs direktør, Eigil Morvik, understreker TRIPP TRAPPklubbens betydning for IKOs arbeid med trosopplæring i hjem og familie. Kirken har som mål å nå alle døpte, og da er hjemmet selve nøkkelen. Forskning viser at den tro som formidles gjennom bøker, ritualer, samtaler og holdninger i hjemmet, er den tro barna tar med seg når de vokser opp. Vårt mål er å gi foreldre og familier gode redskaper og godt materiell. Det utfordrer hele IKO til å tenke strategisk, teologisk, pedagogisk og administrativt. Dåpsklubben hjelper oss til å sette fokus på det viktigste, nemlig trosformidling til

5 Stolt leder. Cecilie Holdø har ledet TRIPP TRAPP i 10 år, og ledet jubileumsfesten. 2 Pølsefest. Som det seg hør og bør, ble det servert pølser og is på 10-årsdagen. 3 Underholdt. Ivar Skippervold sang og tryllet. «Dåpsklubben hjelper oss til å sette fokus på det viktigste, nemlig trosformidling til barn» barn, og den utfordrer oss til å være effektive og målrettet i vårt arbeid, sier Eigil Morvik. TRIPP TRAPPs fremtid Hvilke drømmer har du for TRIPP TRAPPs neste 10 år? Drøm én er at alle dåpshjem i Den norske kirke får tilsendt kvalitetsmateriell jevnlig fra TRIPP TRAPP og eventuelle andre aktører, som et nødvendig supplement til menighetsarbeidet. Drøm to er at TRIPP TRAPP blir mer enn bøker. Det er viktig å lage så gode bøker at boka blir god nok som medium. Men i tillegg tenker jeg at vi må satse på andre medier, både på multimedium og på å skape dialog med medlemmene via hjemmesidene våre. Er det noen tendenser i hjem og familie IKO bør ta spesielt hensyn til de neste 10 årene? Familienes aktivitetsnivå er høyt. Vi må lage en så god klubb at vi bidrar til å gjenerobre noe av roen hjemme. I den forstand vil TRIPP TRAPP gjerne være en motkultur til et høyt stressnivå i familiene. KONKURRANSE Vinneren av TRIPP TRAPPs tegnekonkurranse er 12 år gamle Hanna Ryen Årsvoll. 18 tegninger ble sendt inn. Hannas motiv er hentet fra boken Ellens annerledes chat. Juryen, daglig leder i TRIPP TRAPPklubben Cecilie Holdø og illustratør Kari Sortland, sier om vinneren: Tegneren har fylt ut hele arket, og har gjort seg flid med oppgaven. Tegningen er fint innrammet på arket. Bildet har dybde og perspektiv, og tegneren har fått fram en skummel stemning. Tegneren avdekker et talent for tegning. Fire billetter til Tusenfryd ble sendt til Hanna. Vi gratulerer! 5

6 FAGDAG 6 Fortelle om en lunefull Gud? Kristin Saxegaard skulle ønske at barnebiblene fremstilte et større mangfold av Bibelens fortellinger. Tekst Lena Skattum Foto Robert Holand Det er fagdag på IKO. Festsalen er så full som den kan bli. Fremme på gulvet står Silje Sørebø. Hun forteller. Innlevelsen er stor. Det er som om hun var der da det skjedde. Hun legger ut om den dagen i urtiden da Abraham tok med seg sønnen sin, Isak. Han skulle ofre ham - på berget Moria. Hva velger vi? Bibelen byr på både Noah, Abraham og Rut. Men hva velger barne- og ungdomsarbeidere å fortelle, og hva velger de bort? Denne dagen i mai arrangerer IKO fagdag om bibelfortellinger. Fokuset er på hvilke bibelfortellinger vi gir videre til barna. De første barnebiblene var tydelig moralfilosofiske. Fortellerne

7 «Bibelen byr på både Noah, Abraham og Rut. Men hva velger barne- og ungdomsarbeidere å fortelle, og hva velger de bort?» Sterke barn. Kristin Saxegaard tror barn tåler å høre mer enn hva voksne våger å høre på barnas vegne. FOTO: MENIGHETSFAKULTETET var ikke redd for å snakke om den nidkjære Gud som ikke likte Kains offer og som sendte en syndeflod over jorda. Etter hvert har vi gått over til å snakke om modige små gutter som stoler på Gud - og derfor går det bra med dem. Kristin Moen Saxegaard foreleser. Hun snakker om funnene hun gjorde i prøveforelesningen hun hadde da hun tok sin doktorgrad på MF i vår. Hun har studert fem barnebibler fra ulike forlag, og forsøkt å finne ut hva slags idealer som ligger bak fremstillingen av karakterene i biblene. Harmoni eller utfordring? Kristin Saxegaard tar deltakerne med gjennom bibelbøkene hun har valgt ut. Noen er svært tradisjonelle, andre går på vers og rim. Bøkene møter bibelfortellingene på ulik måte. Flere formidler bare historier som er harmoniske og som ender godt. Mange bibelfortellingsbøker fremstiller ikke de mer utfordrende sidene ved fortellingene for eksempel Guds forhold til menneskene som går under i storflommen, sier Saxegaard. Andre bøker lar mer utfordrende poeng få lov til å stå. Mer postmoderne bibler stiller spørsmål og spiller på følelser heller enn historisk korrekthet og detaljer, fortsetter Saxegaard. Hun dveler litt ved at det er forskjell i hvilke fortellinger som velges og hvilke som velges bort. Det er ikke riktig bare å formidle fortellinger om Gud på de gode dagene. De mer utfordrende tekstene må også bli fremstilt. Er Bibelens Gud så lunefull at vi er redd for å slippe ham løs på barn «usensurert»? spør Saxegaard. Hun tror ikke det er lurt å tie i hjel viktige fortellinger. «Det er ikke riktig bare å formidle fortellinger om Gud på de gode dagene» Barn kan tåle mye Barn tåler gjerne å høre mer enn hva vi voksne tåler å høre på barnas vegne. De vanskelige og uforståelige bildene av Gud er mange. Vi blir egentlig aldri ferdig med hvem han er, sier Saxegaard. Hun poengterer at Bibelen inneholder mange karakterer som ikke er snille gutter som det går bra med. Hun mener det er verd å ta med fortellinger om vanlige kvinner og menn som ikke nødvendigvis er store helter. For også disse personene møter Gud. Saxegaard kunne godt tenke seg en barnebibel med større mangfold enn i dag. En bibel som gir barnet hjelp til å forstå hvem de er og hvem Gud er. Også førsteamanuensis ved Dronning Mauds Minnes Høgskole, Astri Ramsfjell, foreleser. Hun ser på tekstene i Bibelen ut fra et litteraturperspektiv med fokus på barna i tekstene. Det er viktig å lytte til stemmene i teksten. For ofte er det flere stemmer. Den tenkende leseren må sette seg inn i ulike perspektiver. Både fortellerens perspektiv, adressatens perspektiv, aktørens perspektiv og plottets perspektiv. Meningen skapes i en samtolkning av disse, mener Ramsfjell. Hun viser til Sturla Stålsett og hvordan man kan lese teksten om Abrahams offer i barneofferets perspektiv. Da får vi frem protesten, at teksten handler om noe annet enn barnemord og kynisme, sier Ramsfjell. Hun mener at leseren i dag blir sett på som mer robust enn tidligere. Man kan stille spørsmål som «Hvorfor tror du Gud stoppet Abraham?» Slik refleksjon løfter frem mange perspektiver i teksten, mener Ramsfjell. FAKTABOKS Mange stod på venteliste for å delta på fagdag om bibelfortellinger hos IKO. Responsen etter endt dag var svært god. Derfor gjentas suksessen 15. september med samme tema og samme bidragsytere. Les artikkelen «Når Gud angrer nesten. Gammeltestamentlige fortellinger fremstilt i norske barnebibler» av Kristin Saxegaard i Prismet nr Bestill på 7

8 NYE PRODUKTER Gynge lite grann IKO-Forlagets nyproduserte babysangplate er en inspirasjonskilde for ledere av babysanggrupper - og en lytteplate for hjemmene. Tekst og foto Lena Skattum Babysang har blitt en fast aktivitet i mange av landets menigheter og det har i lang tid vært etterspurt en babysangplate til bruk i Den norske kirke. Frelsesarmeen har hatt en fin cd som mange har brukt. Jeg ønsket at vi kunne lage et supplement til deres cd, sier kantor Yngvild Wattum Stuksrud. Hun har vært medprodusent på babysang-cd-en Gynge lite grann. Kateket og komponist Geir Hegerstrøm er hovedprodusent. Inspirasjon og oppmuntring Jeg er opptatt av barn og sang, og ser den unike muligheten babysang har til å inspirere og oppmuntre både store og små til å synge. Ønsket må jo være at sang etter hvert har en naturlig og sentral plass i alle hjem, sier Yngvild. Hun synes repertoarutvelgelsen til plata har vært spennende og vanskelig. Det er så mye å ta av, men jeg er godt fornøyd med resultatet. Her er det både kjente barnesanger, rim, regler, dansesanger, nærhetssanger, vuggesanger og salmer. Jeg er også glad for at vi fikk med Babysang tre klassiske spor til lytting, forteller Yngvild. Det er også blitt komponert nye sanger til bruk for babysang, spesielt til Gynge lite grann. Noe for enhver Medprodusenten mener plata inneholder noe for enhver smak, samtidig som det er blitt en god musikalsk helhet. Vi har brukt dyktige musikere som kom med gode ideer i studio og improviserte frem nye, kreative og fine arrangementer på sangene, sier Yngvild. Hun hadde store forventninger til prosjektet og er svært fornøyd med resultatet. Plata er spilt inn med baby i studio. Det gjorde nok sitt for det gode resultatet. Babyen var med på å sette den rette stemningen, og tempoet på alle sangene ble prøvd ut på babyen, smiler Yngvild. Hun tror at platen ikke bare passer for sang med babyer, men også for barn i barnehagealder. Her har det vært med veldig dyktige fagfolk i alle ledd, og jeg syns vi har jobbet frem et veldig flott resultat, sier Yngvild Wattum Stuksrud. Syngende babyer. Kantor Yngvild Wattum Stuksrud (t.v) er medprodusent på plata Gynge lite grann. Her med datteren Sunniva. 8

9 Nye dåpshefter Inn i Guds familie Dette heftet tar, på en enkel måte, opp viktige spørsmål i den kristne tro. Heftet er laget som samtaleopplegg og kan brukes i undervisning eller i grupper. Inn i Guds familie er godkjent av Frikirkelig studieforbund og Norsk Kristelig Studieråd. Med et nyfødt barn i våre hender I dette heftet settes det fokus på menighetens arbeid med den første fasen i trosopplæringen. Heftet vil kunne være utgangspunkt for en stabsdag, for ukentlige studiesamvær i staben, for menighetsrådet eller for individuelt studium blant menighetens ansatte og frivillige medarbeidere. Seks artikler belyser tre faser ved dåpsarbeidet i en lokal menighet. Like etter fødsel invitasjon og mottakelse Mellom fødsel og dåp samtale og dåpsforberedelse Hendelsen dåpen i gudstjenesten og i menighetens liv En ærlig bok Tore Ørjasæter er kateket t på Svalbard. Han kommer med ungdomsboken Ærlig på IKO-Forlaget denne høsten. Boken er basert på ungdoms bønner og brev til Gud. Tekst Lena Skattum Hvorfor skrive en bok til ungdom? Jeg jobber med ungdom, og finner det både inspirerende og berikende. Ungdommer er flotte folk, som gir meg mye, og jeg gir gjerne noe tilbake. Er ungdom interessert i en refleksjons-/ andaktsbok? Det er ikke nødvendigvis den første boken de finner frem fra bokhyllen. Men ungdommer har mye undring i seg. Og mange har stor tillit til Gud. Det håper jeg boken min vil gjenspeile. Derfor tror jeg også at ungdom er interessert i en slik bok. Men stoffet må relateres til deres hverdag. Ungdom må tas på alvor. Hva skiller denne boken fra andre andaktsbøker for ungdom? Det som gjør denne boken annerledes, tror jeg er at ungdommenes egen undring og egne utsagn har fått så stor plass. Det at ungdommene selv har vært med å skape hver enkelt andakt gjennom bønner og sitater, gir enda større troverdighet hos leseren. Når ungdommer snakker, vil ungdommer høre. Det er i alle fall min erfaring. Hva er målet ditt med boken? Jeg håper at ungdommene som leser boken vil kjenne seg igjen i det de leser. Jeg ønsker å peke på Gud i hverdagen, og håper ungdommer vil lese bønner som er skrevet av andre ungdommer, og oppleve at de kan be om hva som helst at man ikke behøver å kunne en bestemt formel for å be. Videre håper jeg at mine refleksjoner kan hjelpe til å finne svar på noe av undringen de bærer på, eller hjelpe dem litt i letingen etter svar. Kanskje kan det hjelpe ungdommer til selv å holde andakt en gang? Men først og fremst håper jeg ungdommene vil oppleve at det er deres bok, både gjennom at de eier boken, men også ved at de kjenner seg igjen i det de leser. 9

10 BABYSANG Populær babysang Våren 2009 arrangerte IKO sitt første babysangkurs. Interessen for kurset har vært stor, og i løpet av en måned var to kurs fulltegnet. Tekst Magnhild Søsveen Foto Lena Skattum 10 Det eneste som høres i IKOs festsal er lyden av en regnstav som lager en herlig, forunderlig lyd. De ni babyene i rommet ligger midt på gulvet foran mammaene sine og lytter nysgjerrig. Bak mødrene og barna står nesten 40 voksne og observerer. Det er babysang på IKO-huset. Suksesstiltak Babysang er et av trosopplæringsreformens suksess-tiltak, mener Jorunn Blindheim som jobber som rådgiver ved IKO Kirkelig pedagogisk senter. Tilbudet om babysanggrupper har vokst fram i løpet av de siste 15 årene, og utviklet seg til et konsept som treffer barn under ett år og deres foreldre. I samarbeid med kantor Yngvild Wattum Stuksrud har Jorunn Blindheim derfor laget et kurs for personer som driver babysang eller som kan tenke seg å starte opp med det i sitt lokalmiljø. Vi ønsker å gi menigheter og enkeltpersoner verktøy til oppstart av babysanggrupper og verktøy som kan heve kompetansenivået for menigheter som allerede har babysangkurs. Babysangkurs på IKO IKOs kurs består av to kursdager. Den første dagen får deltagerne en praktisk gjennomgang av øvelser og sanger, hvor de kan observere og se på hvordan kurslederen jobber sammen med barn og foreldre med ulike instrument, såpebobler og flere sanger og regler.

11 1 2 Såpebobler. Mens det spilles rolig instrumentalmusikk i bakgrunnen blåser Yngvild Wattum Stuksrud bobler. Barna følger med. 1 Samtale. Det åpnes for erfaringsdeling og debatt i grupper. 2 På matten. Babysang kan bidra til en god relasjon mellom barn og voksne. «Babysang oppdrar til tro ved at foreldre blir inspirert og blir trygge og kjente i kirken» Underveis får de faglige og metodiske tips og kan stille spørsmål, forteller Jorunn. Kurset gir også teologiske refleksjoner og tanker rundt babysang som trosopplæringstiltak. Deltagerne får dessuten nyttige og praktiske tips i forbindelse med å invitere til og gjennomføre babysang i sine nærmiljø. Andre kursdag arrangeres noen måneder senere, og her får kursdeltagerne dele erfaringer med hverandre og fortelle om sine samlinger. Oppdrar til tro For å utvikle tro er det viktig med god relasjon mellom barn og foreldre. Babysang oppdrar til tro ved at foreldre blir inspirert og blir trygge og kjente i kirken. Mange er for sjenert til å snakke om tro, men ved å fokusere på sanger med kristent innhold, hjelper vi foreldre til å utvikle vaner og ritualer i hjemmet, mener Jorunn. Slik blir kristen tro en integrert del av familiens liv gjennom bordvers og godnattsang ved sengekanten. BABYSANG-CD Gynge lite grann Trenger du tips om gode sanger og et godt hjelpemiddel å kunne bruke i babysangarbeidet, kan vi anbefale den nye Babysang CD-en Gynge lite grann. Den er gitt ut på IKO-Forlaget, og inneholder over 30 ulike sanger og regler. Solister på CD-en er Anine Kruse Skatrud og Bård Bratlie. Les mer på side 8. 11

12 PORTRETT Ingrid takker av Det begynte som en kriseløsning på grunn av en sykemelding, men ble etter hvert til en fast ansettelse på IKOs barnehagekontor. Tekst Magnhild Søsveen Foto Lena Skattum Jeg kommer nok til å savne IKO ja, sier Ingrid med et stort smil. Vi sitter i IKO-hagen og nyter sommersola. Hver torsdag i 16 år har Ingrid Hernes hatt sin faste arbeidsdag på barnehagekontoret på IKO, - i dag er det den siste. Hun har kombinert 20 prosent stilling på IKO med styrerjobben ved Grefsen Menighets Barnehage. På IKO har Ingrid blant annet holdt kurs og arrangert ulike møter for barnehagepersonalets styrere og ansatte i Oslo og rundt omkring i Norge. Ingrid har også vært sterkt engasjert i vennskapsarbeid med barnehageansatte i Kairo som driver kristne barnehager for barna fra søppelbyen i Egypts hovedstad. I samarbeid med Norsk Misjon i Øst har Ingrid og flere barnehageansatte i Norge vært på studietur i Kairo, og sett på det arbeidet som drives der. Jeg er spesielt imponert over hvor tydelig og frimodig de ansatte i Kairo formidler kristen tro. Det inspirerer meg veldig, sier Ingrid. Menighetsbarnehage som trosopplæring Å jobbe i en menighetsbarnehage gir fantastiske muligheter til å formidle kristen tro. Vi møter barna nesten hver dag gjennom et eller flere år, i sorg og i glede. Gjennom de daglige rutinene og ulike høytider, gjennom lek, formidling og omsorg kan vi vise barna hvordan den kristne tro kan skape mening og gode rammer for hverdagslivet, sier Ingrid. Hun forteller at foreldrene er glad for at barnehagen har en tydelig verdiprofil, selv om noen har tatt imot plassen mer på tross av enn på grunn av den kristne profilen. «Det å daglig møte barn og voksne med respekt og trygghet er stadig den største utfordringen med jobben» Vi er tydelige på at det er en kristen barnehage og viser dette ved å bruke kristne bilder, symboler, bibelfortellinger og kristne sanger. Ingrid tenker seg litt om før hun fortsetter: Det viktigste er likevel det som sitter i veggene den daglige kulturen på huset 12

13 TIL ETTERTANKE Påfyll av liv og holdningene vi som personale møter både barn og foreldre med. Å planlegge opplegg er en ting, men det å daglig møte barn og voksne med respekt og trygghet er stadig den største utfordringen med jobben. Vinn-vinn situasjon Det at jeg har jobbet her på IKO har vært en vinn-vinn situasjon både for meg, for barnehagen og for IKO, tror jeg, sier Ingrid. Jeg har fått jobbe med faglig dyktige kollegaer. Det har vært motiverende å være sammen med dem og jeg har lært mye av det. Fra IKOs fagmiljø har jeg fått mye inspirasjon og nye impulser som jeg har tatt med meg inn i jobben min i Grefsen Menighets Barnehage. Samtidig tror jeg at mine daglige erfaringer fra barnehagejobben har bidratt til å gi IKO den nødvendige bakkekontakten som er så viktig å ha, når man skal være et servicekontor for barnehageansatte ute i feltet. Selv om Ingrid nå avslutter på IKO, vil hun fortsatt være jevnlig innom IKO-huset. Som daglig leder i barnehagen ønsker hun å prioritere styrersamlinger og fagdager for barnehageansatte som IKO jevnlig arrangerer. Har du blitt slått av undring over kva eit lite barn kan oppfatta, få med seg og hugse? Kvar gong eg ser dette sit eg med ei kjensle av ærefrykt. For eit ansvar det er å ha tilgang på barn, og å leggje tilrette for god kunnskap og godt påfyll! Har det slått deg kor langt det kan være mellom dei gode samtalane om tru mellom vaksne kristne menneske? I Salme 8 skriv salmisten: «Av munnen på småborn og spedborn har du reist deg eit vern mot dine fiendar, så du kan stagga kvar motstandar som trår etter hemn». Eg ser for meg opne barneansikt som sug til seg bibelforteljingar så ein mest kan sjå kor dei senk inn i sjela. Eg har sett tenåringar svoltne på kristen kunnskap og gode samtalar om tru. Men eg har og forsømt sjansar til å fortelje og eg har sett tome blikk der det ikkje var noko å hente i møte med dei store spørsmåla i livet. Mangel på ord, mangel på erfaring, mangel på forteljingar å lene seg til og fortelje vidare. Det skortar ikkje på kapasiteten i barnet og det skortar ikkje på evangeliet. Men evne og merksemd hos vaksne på ansvaret til å formidle, kan det nokon gonger skorte på. Velsigna er det menneske som har tilgang på eit barn, og som får være med å gi og få påfyll av det livgjevande slaget. «Av munnen på småborn og spedborn har du reist deg eit vern mot dine fiendar, så du kan stagge kvar motstandar som trår etter hemn.» Av Hege Steinsland Medlem i IKO-styret og kirkeverge i Haram 13

14 LITT AV ALT glimt fra IKOs virksomhet Trosopplæringskonferansen 2009 Vi tror! 20. og 21. oktober på Norges Varemesse, Lillestrøm. Alle som arbeider for at trosopplæring skal nå bredt ut til barn og ungdom, både ansatte og frivillige, er velkomne. Av Lena Skattum Vi har allerede mange spennende gjester som vil belyse temaet «Vi tror!» for oss. Per Arne Dahl skal lede oss gjennom spennende panelsamtaler med både høyt profilerte gjester og gjester med lokale erfaringer, sier leder av hovedkomiteen for konferansen, Jorunn Blindheim. Innholdsfokus På årets trosopplæringskonferanse skal innholdet i trosopplæringen løftes fram. Vi ønsker å sette fokus på hvilke bilder av den treenige Gud vi gir videre til dagens barn og ungdom. Dessuten spør vi hvem kirkens «vi» er, og hvordan vi kan skape en enda større frimodighet blant alle døpte til en frimodig bekjennelse av et «Vi tror!», sier Jorunn Blindheim. Blindheim forteller at barn og ungdom vil delta på konferansen med sang, gjøgling, trommer og dans. En helt ny trosopplæringssalme skal introduseres, og danser Solveig Styve Holte skal, i samarbeid med flere, tolke denne salmen på kveldsavslutningen. Dette blir spennende, tror Blindheim. To dager Nytt av året er at det legges opp til en todagerskonferanse som åpner tirsdag kveld. Kveldsarrangementet på tirsdag skal være med å gjøre konferansen mer tilgjengelig for frivillige medarbeidere i trosopplæringen. Jeg vil på vegne av hovedkomiteen anbefale konferansen varmt til alle som er opptatt av å gi barn og ungdom del i troens hemmeligheter. Vi trenger å oppleve at vi er mange som bruker tid og krefter på å etablere og videreutvikle et tilbud om opplæring til barn og ungdom i alle landets menigheter. Kom og bli en del av festen vi vil skape på Norges Varemesse, sier Blindheim. Hun mener dagene vil by på faglig påfyll, inspirasjon og ideer til videre trosopplæringsarbeid. For mer informasjon: Prismet: Ungdomsteologi Prismet nr kommer fra trykkeriet rundt 12. oktober. Alle titler er ikke klare når IKO-Nytt går i trykken. Dette er foreløpig innhold: «Om forsøk med ungdomsmenigheter i Tyskland» av prof. Ulrich Schwab, Ludwig-Maximilan-univ. i Munchen «Materiale knyttet til satsningen i kirken» av Bård Norheim «Det er som en vandring gennem en ørken med en masse fatamorganaer, der bare falder til jorden Nogle få perspektiver på drenge, piger og kirkelig undervisning» av Søren Østergård «Kritisk drøfting av forholdet mellom den sosiokulturelle læringsteorien som Bård Norheim forutsetter i sin tenkning om praksisfellesskap og tradisjonelt ungdomsarbeid» av Øivind Holtedahl «Å utanne folk til å jobbe med unge i kirken» av Astrid Sandmark «Erfaringer fra gatepresttjeneste for Osloungdom med henblikk på trosopplæring» av Jan Christian Nielsen «Å bruke Facebook som verktøy i ungdoms-/studentarbeidet» av Anne Løyning Bokrevy av Bård Norheims siste bok Bestill Prismet (kr 130) på For abonnement: Se eller ring IKO på

15 nr ØKONOMIRAPPORT Første halvårsregnskap viser et underskudd på rundt kroner. Dermed blir det en utfordring å få årets regnskap til å ende med et positivt fortegn, slik tilfellet var i fjor. Som vi ser av diagrammet har både offer- og gaveinntektene hittil i år gått ned i forhold til samme periode i fjor. Det er budsjettert med i økte gaveinntekter og i økte offerinntekter. En vesentlig del av IKOs inntektskilder er gaver og offer, og vi ser fremdeles et stort potensial her. IKO har mange trofaste støttespillere, og vi håper at disse kan hjelpe oss med å skaffe flere givere, og at enda flere menigheter kan sende offergaver til IKO i år. Vi setter stor pris på om dere vil hjelpe oss til å nå våre mål i høst og i årene som kommer. Av Harold Leenderts, administrasjonsleder Det skjer 15. september IKO-huset, Oslo Hvilke bibelfortellinger gir vi til barna? Noah, Abraham eller Rut? Hva velger vi, og hva velger vi bort? En utfordrende fagdag hvor vi har fokus på hvilke bibelfortellinger vi gir videre til barna. Svært mange ville komme på IKOs kurs om bibelfortellinger i mai i år. Dessverre var det ikke plass til alle. For at flere skal få tilgang til dette nyttige september Granavolden, Gran på Hadeland Nordisk «Syng Håp»-verksted «Syng Håp» er mer aktuelt enn noen gang, midt i både klimakrise og finanskrise. Konseptet skal styrke den globale liturgiske bevissthet og gi opplevelse av kirker og kulturer på tvers av grenser. og inspirerende fagstoffet arrangerer vi en kopi av maikurset 15. september oktober Norges Varemesse, Lillestrøm Trosopplæringskonferansen 2009 Velkommen til alle som arbeider for at trosopplæring skal nå bredt ut til barn og ungdom, både ansatte og frivillige medarbeidere. Dette er dagene for faglig påfyll, inspirasjon og ideer til videre trosopplæringsarbeid. Vi ønsker å skape en fest der vi inspirerer hverandre til fortsatt satsing. Kurs høsten 2009 Følg med på for å lese mer om hva som skjer på IKO av kurs og konferanser. 15

16 Retur: IKO - Kirkelig pedagogisk senter Postboks 2623 St. Hanshaugen 0131 OSLO La barna lage egne bilder fra bibelhistorien Farge-ogklistrebøker SU BOX / ROGER FEREDAY (ILL.) Let og finn Bibelklistremerker To hefter som hver inneholder over 50 selvklebende klistremerker i farger med motiver fra hele Bibelen. Fullfør bildene og les historiene. 16 s. kr 68,- pr bok 5-10 Tlf Faks E-post JULIET DAVID / JAN SMITH (ILL.) Prikk til prikk Farge- og klistrebøker To aktivitetshefter der barna kan tegne fra prikk til prikk, fargelegge og sette inn klistremerker. Alle bildene er illustrasjoner av bibelfortellinger med spørsmål og henvisning til hvor barna kan lese dem. 16 s. kr 68,- pr bok 8 16 Flere nyheter finner du på

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Sammen skaper vi rom for kristen tro, håp og undring! KIRKELIG PEDAGOGISK SENTER

Sammen skaper vi rom for kristen tro, håp og undring! KIRKELIG PEDAGOGISK SENTER Sammen skaper vi rom for kristen tro, håp og undring! KIRKELIG PEDAGOGISK SENTER FRÅ IKO BLEI STARTA i november 1945 har vi vore med på å leggja til rette for at barn og unge skal få med seg Jesustrua

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Det forutsigbare uforutsette. «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen

Det forutsigbare uforutsette. «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen Det forutsigbare uforutsette «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen 1 Utfordringen: ivareta mål for trosopplæringen og samtidig: - bygge en trygg og tillitsfull relasjon til barna som deltar.

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN VINTEREN OG VÅREN 2013 EVALUERING AV HØSTHALVÅRET: Personalgruppa og barnegruppa er uendret fra i høst. Dagsrytmen. Vi har gjort litt endringer på dagsrytmen vår. Dette for å

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO I januar og februar har vi hatt prosjekt om Gruffalo på Møllestua. Bakgrunnen for prosjektet er at vi har sett at barna har vist stor interesse for Gruffalo. Vi hadde som

Detaljer

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook.

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook. 1 Hvordan bruker menighetene sosiale medier? Hvilke risikosituasjoner utspiller seg på sosiale medier, og hvilke muligheter finnes? Kan noen av mekanismene i kommunikasjonen senke terskelen for å motta

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Om VERKET. Velkommen som medlem på VERKET!

Om VERKET. Velkommen som medlem på VERKET! Vår 2016 Om VERKET Velkommen som medlem på VERKET! VERKET er for deg som helt eller delvis står utenfor arbeid. Ønsker du å bli medlem får du en oppstartsamtale med en av oss ansatte der vi snakker om

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET OKTOBER 2012 Hei alle sammen Takk for enda en kjekk måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye denne måneden også, mange fine turer, god lek og spennende samtaler.

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE JANUAR 2012 Hei alle sammen! Vi har lagt bort julesangene og har pakket vekk julepynten og vi har tatt fatt på den første halvdelen av dette året. Noen av barna hadde blitt

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Spørsmål: Hva var fint på trosopplæringen/i kirken? Sett en ting barna nevner i hver rute

Spørsmål: Hva var fint på trosopplæringen/i kirken? Sett en ting barna nevner i hver rute SKJEMA TIL BRUK VED SAMTALE MED BARN 4-9 ÅR i forbindelse med kvalitetsutvikling av trosopplæring. Skjemaet kan brukes ved samtale med ett eller en liten gruppe barn. Spørsmål: Hva gjorde dere på trosopplæringen/i

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE

KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE Kristendom KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen i historisk perspektiv og hvordan kristendommen blir forstått og praktisert i verden og i Norge i dag, Bibelen

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

BJØRNENYTT JANUAR 2014

BJØRNENYTT JANUAR 2014 BJØRNENYTT JANUAR 2014 Nytt år, nye muligheter! Velkommen tilbake etter en forhåpentligvis hyggelig og avslappende ferie! Her følger en liten evaluering av jula her på Bjørnehula: Målet for våre juleforberedelser

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel I november har vi jobbet med: I november har vi fortsatt å ha fokus på sosial kompetanse, det å være snill med hverandre, se og lytte til hverandre og hjelpe

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år Kandidater til Gamlebyen og Grønland menighetsråd Kandidatene har svart på følgende 3 spørsmål: 1. Hvorfor ønsker du å være kandidat til menighetsrådsvalget i 2015? 2. Hva er det viktigste du kan bidra

Detaljer

www.kirken.no Foto: Ina Lillegård Marchesan KONFIRMANT 2010 Informasjon fra Den norske kirke

www.kirken.no Foto: Ina Lillegård Marchesan KONFIRMANT 2010 Informasjon fra Den norske kirke www.kirken.no Foto: Ina Lillegård Marchesan KONFIRMANT 2010 Informasjon fra Den norske kirke 2 Konfirmant 2010 Foto: Jonathan Lakmal Grell Til deg som fyller 14 i år Du står nå overfor valget om du vil

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

KONF Foreldremøte ØRK

KONF Foreldremøte ØRK KONF. 2016 Foreldremøte 27.10.2015 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 100 konfirmanter Den norske kirke i Rælingen I gamle dager var det slik at konfirmanten bekreftet sin

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

TROSOPPLÆRING MED ALLE

TROSOPPLÆRING MED ALLE TROSOPPLÆRING MED ALLE HEL 2014 «Tilrettelagt trosopplæring» visjon og virkelighet (Del 1 v/inkluderingsrådgiver Leif Johannes Netland, Stavanger bispedømme) FORMÅL Inkludering og tilrettelegging er en

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse 2011-2012 Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Korpsnytt. April, Mai og Juni «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15

Korpsnytt. April, Mai og Juni «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15 Korpsnytt April, Mai og Juni 2014 «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15 Korpslederen har ordet.. Da går vi inn i siste del av dette arbeidsåret, og det blir også siste del for meg

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

REFLEKSJONSBREV FOR SLEIPNER FEBRUAR 2013

REFLEKSJONSBREV FOR SLEIPNER FEBRUAR 2013 REFLEKSJONSBREV FOR SLEIPNER FEBRUAR 2013 Ås kommune Gjennom arbeidet med karnevalet, opplevde vi at fokusområde ble ivaretatt på flere måter, gjennom at barna delte kunnskaper, tanker og erfaringer, og

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Nære venner. Henvisninger Johannes 3,1-21; 7,45-53; 19,38-42; Alfa & Omega 4, side 138-145.

Nære venner. Henvisninger Johannes 3,1-21; 7,45-53; 19,38-42; Alfa & Omega 4, side 138-145. LEKSE År A 2. kvartal 12. lekse Nære venner FELLESSKAP Fellesskap betyr familie og venner. Henvisninger Johannes 3,1-21; 7,45-53; 19,38-42; Alfa & Omega 4, side 138-145. Minnevers «En venn viser alltid

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 FOLK / 1 / 2015 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI FOKUS: Ordet om korset SIDE 58 #Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 1 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 1, 2015. 30.

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE. en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser.

ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE. en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser. ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser. Årsplan 2016 og vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE Satsingsområde Årsmål

Detaljer