OPERATØRHÅNDBOK. Code: no

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPERATØRHÅNDBOK. Code: 566005no"

Transkript

1 OPERATØRHÅNDBOK d-copia3500mf/4500mf/5500mf N Code: no

2 PUBLIKASJON UTGITT AV: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, Ivrea (ITALY) Copyright 2011, Olivetti Alle rettigheter forbeholdt Merket som sitter på produktet bekrefter atproduktet oppfyller de grunnleggendekvalitetskravene. Produsenten forbeholder seg retten til å modifisere produktet beskrevet i denne hånndboken når som helst utennoen meddelelse. ENERGY STAR er et U.S. registrert merke. ENERGY STAR programmet er en strømesparingsplan, introdusert av USAs Miljøvernsdepartement som svar påmiljøbestemmelsene og med tanke på den avanserte utvilklingen og bruk av mer kraftforbrukende kontorsutrustning. Du må være oppmerksom på følgende aksjoner som kan kompromittere konformiteten bekreftet ovenfor, like somkarakteristikken på produktet: ukorrekt elektrisk strømforsyning; ukorrekt installasjon, ukorrekt eller uegnet bruk som ikke er i samsvar med advarslene som er skrevet IHåndboken som følger med produktet; utbytting av originale komponenter eller tilbehør med andre, av typer som ikke er godkjent av produsententen,eller utført av uautorisert personale. Alle retter forbeholdt. Ingen deler av dette materialet kan reproduseres eller overføresi noen form eller med noe middel, elektronisk eller mekanisk, inkludert fotokopiering,opptak eller ved informasjonslagring og gjenfinningssystem, uten skrevet tillatelse frautgiveren.

3 Introduksjon Takk for at du har kjøpt d-copia 3500MF/d-Copia 4500MF/d-Copia 5500MF. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold og enkel feilsøking ved behov, slik at maskinen alltid vil være i god stand. Les denne operatørhåndboken før du begynner å bruke maskinen, og oppbevar den i nærheten av maskinen slik at du lett kan slå opp i den. Vi anbefaler at du bruker våre originale forbruksartikler. Vi kan ikke holdes ansvarlige for skader som følge av det brukes ikke originale forbruksartikler i denne maskinen. I denne operatørhåndboken henvises det til d-copia 3500MF/d-Copia 4500MF/d-Copia 5500MF som henholdvis modell 35 ppm, modell 45 ppm, og modell 55 ppm. Håndbøker som følger med Følgende håndbøker følger med maskinen. Slå opp i dem ved behov. Quick Guide Beskriver fremgangsmåtene for ofte brukte operasjoner. Safety Guide Her gis sikkerhetsinformasjon og advarsler ved installasjon og bruk av maskinen. Du må lese denne håndboken før du bruker maskinen. Safety Guide (d-copia 3500MF/d-Copia 4500MF/d-Copia 5500MF) Her beskrives maskinens installasjonsområde, advarselsetiketter og annen informasjon. Du må lese denne håndboken før du bruker maskinen. DVD (Product Library) Operatørhåndbok (denne håndboken) FAX Operation Guide Card Authentication Kit (B) Operation Guide Data Security Kit (E) Operation Guide Embedded Web Server RX RX Operation Guide Printer Driver User Guide Network FAX Driver Operation Guide Network Tool for Direct Printing Operation Guide Network Print Monitor User Guide File Management Utility User Guide

4

5 Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken Avsnitt i håndboken og deler på maskinen som er merket med symboler, er sikkerhetsadvarsler som skal beskytte brukeren, andre personer og gjenstander i nærheten, og sikre riktig og sikker bruk av maskinen. Symbolene og deres betydning er angitt nedenfor. ADVARSEL: Angir at det kan føre til alvorlig skade eller død hvis advarselen ikke følges. FORSIKTIG: Angir at det kan føre til personskader eller mekaniske skader hvis advarselen ikke følges. Symboler Symbolet angir at det aktuelle avsnittet inneholder sikkerhetsadvarsler. Spesielle forhold du må være oppmerksom på er angitt på symbolet.... [Generell advarsel]... [Advarsel om høy temperatur] Symbolet angir at det aktuelle avsnittet inneholder informasjon om handlinger som ikke må utføres. Illustrasjonen inne i symbolet angir hvilke handlinger det dreier seg om.... [Advarsel om handling som ikke må utføres]... [Må ikke demonteres] Symbolet angir at det aktuelle avsnittet inneholder informasjon om handlinger som MÅ utføres. Spesifikasjon av handlingen som må utføres er angitt på symbolet.... [Varsel om nødvendig handling]... [Trekk støpselet ut av stikkontakten]... [Koble alltid maskinen til en jordet stikkontakt] Kontakt serviceteknikeren for å bestille utskifting hvis sikkerhetsadvarslene i denne operatørhåndboken er uleselige eller håndboken er blitt borte (avgiftsbelagt). MERK: Det er mulig at en original som har stor likhet med en pengeseddel ikke kopieres på riktig måte fordi denne maskinen er utstyrt med en funksjon som hindrer forfalskning. i

6 Innhold Innhold Miljø iv Lasersikkerhet (Europa) vi Rettslige restriksjoner på kopiering/skanning vii EN ISO vii EK1-ITB vii Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon viii 1 Navn på deler Betjeningspanel Maskin Klargjøring for bruk Kontroller tilleggsutstyret Koble til kabler Slå på/av Strømsparingsmodus og automatisk strømsparingsmodus Hvilemodus og Automatisk hvilemodus Justere vinkelen på betjeningspanelet Valg av språket som skal vises [Språk] Angi dato og tid Nettverkoppsett (LAN-kabeltilkobling) Embedded Web Server RX (Innstillinger for e-post) Legge inn papir Legge inn originaler Grunnleggende betjening Pålogging/avlogging Enter-tast og Quick No. Search-tast Berøringspanelskjerm Forhåndsvisning av original Kopiering Sende Bekreftelsesskjermbilde for mål Forberedelser for å sende et dokument til en datamaskin Angi mål Bruke Dokumentboksen Avbryte jobber Hurtigoppsett-skjermbildet Program Registrere snarveier (Innstillinger for Kopiere, Sende, og Dokumentboks) Bruke nettleseren Bruke Ukentlig tidsinnstilling Kontrollere teller Hjelpeskjermbilde Vedlikehold Ordinært vedlikehold Rengjøre ii

7 Innhold 5 Feilsøking Løse funksjonsfeil Reagere på feilmeldinger Fjerne papirstopp Tillegg Tilleggsutstyr Tillegg-2 Papir Tillegg-4 Spesifikasjoner Tillegg-12 Register Register-1 iii

8 Miljø Miljøforhold: Temperatur: 10-32,5 C (Fuktigheten må være maks 70 % ved en temperatur på 32,5 C). Fuktighet: % (Temperaturen må være maks 30 C ved en fuktighet på 80 %.) Bruk belagt papir ved en temperatur på maks 27 C og en fuktighet på maks 60 %. Ugunstige miljøforhold kan påvirke bildekvaliteten. Maskinen bør brukes ved følgende temperatur: Maks C, fuktighet: %. I tillegg må du unngå å plassere maskinen på følgende steder. Maskinen gjenkjenner og viser automatisk den følgende meldingen når romtemperaturen er for høy eller for lav. Melding: Advarsel for høy temperatur. Juster eller Advarsel for lav temperatur. Juster. For å bruke maskinen under optimale forhold må du justere temperaturen og fuktigheten i rommet hvis meldingen vises. Unngå steder nær et vindu eller som er utsatt for direkte sollys. Unngå steder med vibrasjon. Unngå steder med store temperaturendringer. Unngå steder der maskinen utsettes direkte for varm eller kald luft. Unngå steder med dårlig ventilering. Hvis gulvet er ømfintlig overfor hjul, så kan gulvmaterialet skades når maskinen flyttes etter installasjonen. Under kopiering avgis det noe ozon, men mengden er så liten at det ikke har innvirkning for helsen. Hvis maskinen brukes over en lengre periode i et dårlig ventilert rom, eller hvis det lages svært mange kopier, kan imidlertid lukten bli ubehagelig. For å få gode forhold til kopieringsarbeidet anbefales det at rommet ventileres tilstrekkelig. iv

9 Forholdsregler ved håndtering av forbruksartikler FORSIKTIG Prøv aldri å brenne tonerbeholderen eller toneravfallsboksen. Farlige gnister kan føre til forbrenninger. Oppbevar tonerbeholderen og toneravfallsboksen utenfor barns rekkevidde. Hvis det søles toner fra tonerbeholderen eller toneravfallsboksen, må du unngå å puste inn eller svelge toner. Du må også unngå å få toner i øynene eller på huden. Hvis du puster inn toner, må du flytte deg til et sted med frisk luft og skylle munnen godt med store mengder vann. Hvis du begynner å hoste, må du kontakte lege. Hvis du svelger toner, må du skylle munnen skikkelig med vann og drikke én til to kopper vann for å fortynne innholdet i magesekken. Kontakt lege hvis det er nødvendig. Hvis du får toner i øynene, må du skylle godt med vann. Hvis du får såre øyne, må du kontakte lege. Hvis du får toner på huden, må du vaske den av med såpe og vann. Prøv aldri å ødelegge eller åpne tonerbeholderen eller toneravfallsboksen med makt. Andre forholdsregler Returner den oppbrukte tonerbeholderen og toneravfallsboksen til forhandleren eller serviceteknikeren. Innsamlede tonerbeholdere og toneravfallsbokser vil bli gjenvunnet eller kastet i henhold til gjeldende bestemmelser. Lagre maskinen et sted der den ikke utsettes for direkte sollys. Lagre maskinen et sted hvor temperaturen holder seg under 40 C, samtidig som store endringer i temperatur og fuktighet unngås. Hvis maskinen ikke skal brukes i løpet av et lengre tidsrom, må du ta ut alt papiret fra kassetten(e) og multifunksjonsmateren og pakke det i originalemballasjen og forsegle pakken. Hvis faksen (tilleggsutstyr) er installert, er sending og mottak av faks deaktivert når hovedbryteren er slått av. Ikke slå av hovedbryteren, men trykk Power-tasten på betjeningspanelet for å gå inn i hvilemodus. v

10 Lasersikkerhet (Europa) Laserstråler kan være skadelige for mennesker. Laserstrålen som avgis inne i maskinen er derfor hermetisk forseglet i et beskyttet kammer bak et utvendig deksel. Under normal bruk kan ikke stråling lekke ut fra maskinen. Denne maskinen er klassifisert som et laserprodukt i klasse 1 i standard IEC/EN :2007. Forsiktig: Bruk av andre fremgangsmåter enn de som er angitt i denne håndboken kan føre til farlig eksponering for stråling. Disse etikettene er festet til laserskannerenheten inne i maskinen og befinner seg i et område der brukeren ikke har tilgang. Etiketten nedenfor er festet på høyre side av maskinen. vi

11 Rettslige restriksjoner på kopiering/skanning Det kan være ulovlig å kopiere/skanne opphavsrettsbeskyttet materiale uten tillatelse fra eieren av opphavsretten. Det er forbudt og straffbart å kopiere/skanne følgende ting. Det er mulig at listen ikke er fullstendig. Du må ikke bevisst kopiere/skanne ting som ikke skal kopieres/skannes. Banksjekker Pengesedler Verdipapirer Frimerker Pass Sertifikater Lokale lover og regler kan forby eller begrense kopiering/skanning av andre elementer som ikke er nevnt ovenfor. EN ISO 7779 Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, : Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db (A) oder weniger gemäß EN ISO EK1-ITB 2000 Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden. vii

12 Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon Vennligst les denne informasjon før du bruker maskinen. Dette kapitlet inneholder informasjon om følgende emner: Informasjon om rettslige forhold... ix Om varemerkenavn... ix Kontrollfunksjon for strømsparing... xvi Automatisk funksjon for 2-sidig kopi... xvi Resirkulert papir... xvi Energy Star (ENERGY STAR ) Program... xvi Om denne operatørhåndboken...xvii viii

13 Informasjon om rettslige forhold Det er forbudt å kopiere eller på annen måte reprodusere hele eller deler av denne håndboken uten skriftlig tillatelse fra Olivetti. Om varemerkenavn PRESCRIBE og KDPL er varemerker for Kyocera Corporation. Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 og Internet Explorer er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. PCL er et varemerke for Hewlett-Packard Company. Adobe Acrobat, Adobe Reader og PostScript er varemerker for Adobe Systems Incorporated. Ethernet er et registrert varemerke for Xerox Corporation. Novell og NetWare er registrerte varemerker for Novell, Inc. IBM og IBM PC/AT er varemerker for International Business Machines Corporation. AppleTalk, Bonjour, Macintosh, og Mac OS er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. TypeBankG-B, TypeBankM-M og Typebank-OCR er varemerker for TypeBank. Alle europeiske språkskrifter som er installert på denne maskinen, brukes under lisens fra Monotype Imaging Inc. Helvetica, Palatino og Times er registrerte varemerker for Linotype GmbH. ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery og ITC ZapfDingbats er registrerte varemerker for International Typeface Corporation. UFST MicroType -skrifter fra Monotype Imaging Inc. er installert på denne maskinen. Denne maskinen inneholder programvare som har moduler utviklet av Independent JPEG Group. Denne maskinen inneholder NF-modulen som er utviklet av ACCESS CO., Ltd. Dette produktet inneholder NetFront Browser for ACCESS CO., LTD. ACCESS, ACCESS logo og NetFront er varemerker eller registrerte varemerker for ACCESS CO., LTD. i USA, Japan og andre land ACCESS CO., LTD. Alle rettigheter forbeholdes. Java er et registrert varemerke for Oracle og/eller underavdelinger. Alle andre vare- og produktnavn er registrerte varemerker eller varemerker for de respektive firmaene. Symbolene og blir ikke benyttet i denne operatørhåndboken. ix

14 GPL/LGPL Produktet inneholder GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) og/eller LGPL (http://www.gnu.org/licenses/ lgpl.html) programvare som del av fastvaren. Du kan få kildekoden, og har dermed tillatelse til å kopiere, gjengi og endre den i samsvar med vilkårene til GPL/LGPL. Open SSL License Copyright (c) The OpenSSL Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http:/ /www.openssl.org/) 4 The names OpenSSL Toolkit and OpenSSL Project must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact 5 Products derived from this software may not be called OpenSSL nor may OpenSSL appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. 6 Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT AS IS AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. x

15 Original SSLeay License Copyright (C) Eric Young All rights reserved. This package is an SSL implementation written by Eric Young The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson Copyright remains Eric Young s, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1 Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: This product includes cryptographic software written by Eric Young The word cryptographic can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-). 4 If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgment: This product includes software written by Tim Hudson THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.] xi

16 Monotype Imaging License Agreement 1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software. 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement. 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces. 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original. 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested. 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software. 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions. The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded. 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging. In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces. 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement. 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging. 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR , subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR (c)(2). 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement. xii

17 Knopflerfish License This product includes software developed by the Knopflerfish Project. Copyright The Knopflerfish Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. - Neither the name of the KNOPFLERFISH project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Apache License (Version 2.0) Apache License Version 2.0, January TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION 1 Definitions. License shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document. Licensor shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License. Legal Entity shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, control means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity. You (or Your ) shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License. Source form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files. Object form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types. xiii

18 Work shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below). Derivative Works shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof. Contribution shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, submitted means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as Not a Contribution. Contributor shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work. 2 Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form. 3 Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed. 4 Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions: (a)you must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and (b)you must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and (c)you must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and (d)if the Work includes a NOTICE text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License. xiv

19 You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License. 5 Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions. 6 Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file. 7 Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an AS IS BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License. 8 Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages. 9 Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability. END OF TERMS AND CONDITIONS APPENDIX: How to apply the Apache License to your work. To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets [] replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same printed page as the copyright notice for easier identification within third-party archives. Copyright [yyyy] [name of copyright owner] Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the License ); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an AS IS BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License. xv

20 Kontrollfunksjon for strømsparing Maskinen er utstyrt med Strømsparingsmodus hvor strømforbruket reduseres etter en viss tid siden maskinen ble brukt siste gang. Maskinen er også utstyrt med Hvilemodus hvor skriver- og faksfunksjonene går inn i ventemodus mens strømforbruket reduseres til et minimum når maskinen ikke brukes over en bestemt periode. Strømsparingsmodus Maskinen går automatisk over til Strømsparingsmodus når det har gått 2 minutter siden den sist ble brukt. Du kan forlenge tidsintervallet for inaktivitet før strømsparingsmodus aktiveres. For mer informasjon, se Strømsparingsmodus og automatisk strømsparingsmodus på side 2-7. Hvilemodus Maskinen går automatisk over i Hvilemodus når det har gått 45 minutter (for modellen 35 ppm), eller 60 minutter (for modellen 45 ppm eller 55 ppm) siden den sist ble brukt. Du kan forlenge tidsintervallet for inaktivitet før hvilemodus aktiveres. For mer informasjon, se Hvilemodus og Automatisk hvilemodus på side 2-8. Automatisk funksjon for 2-sidig kopi Denne maskinen har 2-sidig kopiering som standardfunksjon. Hvis du f.eks. kopierer to 1-sidige originaler over på ett enkelt ark som en 2-sidig kopi, reduseres papirforbruket. For mer informasjon, se 2-sidig kopiering på side Resirkulert papir Maskinen kan bruke resirkulert papir, noe som reduserer belastningen på miljøet. Salgsrepresentanten eller serviceteknikeren din kan gi mer informasjon om anbefalte papirtyper. Energy Star (ENERGY STAR ) Program Som et selskap som har sluttet seg til den internasjonale Energy Star-programmet, har vi fastslått at denne maskinen er i samsvar med standardene som er beskrevet i programmet. xvi

21 Om denne operatørhåndboken Denne operatørhåndboken inneholder følgende kapitler: Kapittel 1 - Navn på deler Identifiserer maskinens deler, og taster på betjeningspanelet. Kapittel 2 - Klargjøring for bruk Forklarer påfylling av papir, plassering av originaler, tilkobling av maskinen, og nødvendige konfigurasjoner før første bruk. Kapittel 3 - Grunnleggende betjening Beskriver fremgangsmåtene for grunnleggende kopiering, utskrift og skanning. Kapittel 4 - Vedlikehold Beskriver rengjøring og skifte av tonerbeholder. Kapittel 5 - Feilsøking Forklarer fremgangsmåten ved feilmeldinger, papirstopp og andre problemer. Tillegg Gir en oversikt over maskinens spesifikasjoner. Beskriver tilleggsutstyret som er tilgjengelig for maskinen. Inneholder informasjon om medietyper og papirstørrelser. xvii

22 Konvensjoner i denne håndboken Følgende konvensjoner brukes avhengig av type beskrivelse. Konvensjon Beskrivelse Eksempel Fet Angir tastene på betjeningspanelet eller en datamaskinskjerm. Trykk Start-tasten. [Vanlig] Angir berøringspanelets taster. Trykk [OK]. Kursiv Angir en melding som vises på berøringspanelet. Brukes for å angi et nøkkelord, en setning eller referanser til ytterligere informasjon. Klar til å kopiere vises. For mer informasjon, se Hvilemodus og automatisk hvilemodus på side 2-9. Merk Angir tilleggsinformasjon eller - operasjoner for referanse. MERK: Viktig Forsiktig Angir elementer som er påkrevd eller forbudt, for å unngå problemer. Angir hvilke forholdsregler som må tas for å forhindre skade på personer eller maskinvare, og hvordan man skal forholde seg. VIKTIG: FORSIKTIG: Beskrivelse av fremgangsmåter for bruk I denne operatørhåndboken brukes tastene på berøringspanelet som følger: Faktisk fremgangsmåte Trykk [Kopier]. Trykk [Neste] i Snarveier. Trykk [ ] to ganger. Trykk [Endre] i Originalbilde. Beskrivelse i denne Operatørhåndbok Trykk [Kopier], [Neste] i Snarveier, [ ] to ganger, og deretter [Endre] i Originalbilde. xviii

23 Originaler og papirstørrelser Denne delen forklarer konvensjonene som brukes i denne håndboken ved henvisning til originalstørrelser eller papirstørrelser. Som for A4, B5 og Letter, som kan brukes enten horisontalt eller vertikalt, brukes en ekstra R for å angi horisontal orientering på originalen eller papiret. Orientering Angitt størrelse * Vertikal orientering A4, B5, A5, B6, A6, 16K, Letter, Statement Original Papir For originalene og papir er dimensjonen A lengre enn B. Horisontal orientering A4-R, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R, 16K-R, Letter-R, Statement-R Original Papir For originalene og papir er dimensjonen A kortere enn B. * Størrelsen på originalen eller papiret som kan brukes, avhenger av funksjonen og innmatingsbrettet. Du finner mer informasjon på siden som beskriver funksjonen eller innmatingsbrettet. Ikoner på berøringspanelet Følgende ikoner brukes på berøringspanelet for å angi orienteringen for original og papir. Orientering Originaler Papir Vertikal orientering Horisontal orientering xix

24 xx

25 1 Navn på deler I dette kapitlet får du vite hvilke deler maskinen består av, og hvilke taster som finnes på betjeningspanelet. Betjeningspanel Maskin

26 Navn på deler Betjeningspanel Viser skjermbildet Status/Jobbavbrudd. Viser skjermbildet for kopiering. Slår berøringspanelet over til forstørret skjermbilde i skjermbildet for kopiering eller skjermbildet for sending. Viser hjelpeveiledningen. Innstillingene går tilbake til standardinnstillingene. Viser systemmenyen. Viser antall ark som har blitt skrevet ut, og antall skannede sider. Viser skjermbildet for sending. Du kan også endre dette til å vise skjermbildet for adresseboken. Viser skjermbildet for dokumentboksen. Viser skjermbildet for applikasjon. Viser skjermbildet for program. Blinker under utskrift, sending og mottak av faks, sending av skannede dokumenter, og mottak av utskriftsdata. Viser skjermbildet Faks. Er tent eller blinker når en feil inntreffer og jobben blir stoppet. Blinker når maskinen bruker harddisken, faksminnet eller USB minnet (enhet for generelle formål). 1-2

27 Navn på deler Sletter tall og tegn som har blitt angitt. Setter på venting utskriftsjobben som er i gang. 1 Maskinen går over i strømsparingsmodus. Maskinen går over i hvilemodus. Maskinen går ut av hvilemodus hvis den er i hvilemodus. Talltastatur. Registrerer tall og symboler. Er tent når maskinens hovedbryter er slått på. Veksler mellom brukerautentisering og avlogging. Viser skjermbildet for avbruddskopiering. Starter kopiering og skanning, og behandler innstillinger. Avslutter registrering med talltastaturet, og avslutter skjermbildet under innstilling av funksjoner. Kjøring tilknyttet til skjermen [OK]. Tilbakekaller mål og programmer som allerede er registrerte for sending. 1-3

28 Navn på deler Maskin e b 5-c 5-d 5-a 5-g 5-f 1 Originaldeksel (tilleggsutstyr) 2 Postkasse (tilleggsutstyr) 3 Frontdeksel 4 Etterbehandler (tilleggsutstyr) 5 Kassett 1 til 5 (Kassettene 3 til 5 er tilleggsutstyr) 5-a: Kassett 1 5-b: Kassett 2 5-c: Kassett 3 5-d: Kassett 4 5-e: Kassett 5 5-f: Kassett 3 5-g: Kassett 4 1-4

29 Navn på deler Nettverksgrensesnittkontakt 7 USB port (A2) 21 Toneravfallsboks 22 Utløser for tonerbeholder 8 USB grensesnittkontakt (B1) 9 Grensesnitt for tilleggsutstyr 10 Indikatorplater for originalstørrelse 11 Det lille glasset 12 Tonerbeholder (Black) 13 Dokumentmater (tilleggsutstyr) 14 Glassplate 15 Klemmeholder 16 Betjeningspanel 17 Håndtak 18 Utløserknapp 19 Toneravfallsboks 20 Rengjøringsbørste 1-5

30 Navn på deler Papirlengdefører 24 Sperre (Papirbreddefører) 25 Innerskuff 26 USB-port (A1) 27 Hendel for høyre deksel 1 28 Høyre deksel 1 29 Hovedbryter 30 Justeringsknapp for papirbredde 31 Hendel 32 Hendel for høyre deksel 2 33 Høyre deksel 2 34 Papirbreddefører 35 Støttebrett for multifunksjonsmateren 36 Multifunksjonsmater 37 Hendel for høyre deksel 3 38 Høyre deksel 3 1-6

31 2 Klargjøring for bruk I dette kapitlet får du vite hvilke forberedelser du må gjøre før du bruker denne maskinen for første gang, i tillegg til fremgangsmåtene for å legge inn papir og originaler. Kontroller tilleggsutstyret Koble til kabler Slå på/av Strømsparingsmodus og automatisk strømsparingsmodus Hvilemodus og Automatisk hvilemodus Justere vinkelen på betjeningspanelet Valg av språket som skal vises [Språk] Angi dato og tid Nettverkoppsett (LAN-kabeltilkobling) Embedded Web Server RX (Innstillinger for e-post) Legge inn papir Legge inn originaler

32 Klargjøring for bruk Kontroller tilleggsutstyret Kontroller at følgende tilleggsutstyr er inkludert. Safety Guide Quick Guide DVD (Product Library) CD-ROM (TWAIN-kompatibelt program)* * Dette tilleggsutstyret er ikke inkludert i alle land. Dokumenter på den vedlagte DVDen Den vedlagte DVDen (Product Library) inneholder følgende dokumenter. Slå opp i dem ved behov. Dokumenter Operatørhåndbok (denne håndboken) FAX Operation Guide Card Authentication Kit (B) Operation Guide Data Security Kit (E) Operation Guide Embedded Web Server RX Operation Guide Printer Driver User Guide Network FAX Driver Operation Guide Network Tool for Direct Printing Operation Guide Network Print MonitorUser Guide File Management Utility User Guide 2-2

33 Klargjøring for bruk Klargjøre nødvendige kabler Følgende grensesnitt er tilgjengelige for å koble maskinen til en PC. Klargjør de nødvendige kablene i henhold til grensesnittet du bruker. Tilgjengelige standardgrensesnitt 2 Funksjon Grensesnitt Nødvendig kabel Skriver/Skanner /Nettverksfaks* Nettverksgrensesnitt LAN (10 BASE-T eller 100 BASE-TX, 1000 BASE-T skjermet) Skriver USB-grensesnitt USB 2.0-kompatibel kabel (høy hastighet, USB kompatibel, maks 5,0 m, skjermet) * Funksjon tilgjengelig ved bruk av faks (tilleggsutstyr). Du finner mer informasjon om nettverksfaks i Fax System (V) Operation Guide. 2-3

34 Klargjøring for bruk Koble til kabler Koble til LAN-kabel (tilleggsutstyr) Følg trinnene nedenfor for å koble en LAN-kabel til maskinen. 1 Når maskinen er på, trykker du først Power-tasten på betjeningspanelet. Kontroller at Powerindikatoren, Processing-indikatoren og Memoryindikatoren er av. Etter dette slår du av hovedbryteren. Kontroller at lampene utenom denne er av. 2 Koble LAN-kabelen til nettverksgrensesnittkontakten på venstre side av maskinen. Koble til strømkabelen 3 Koble den andre enden av kabelen til huben. 4 Slå på maskinen ogkonfigurer nettverket. For mer informasjon, se Nettverkoppsett (LANkabeltilkobling) på side Koble den ene enden av den medfølgende strømkabelen til maskinen, og den andre enden til en stikkontakt. VIKTIG: Bruk bare strømkabelen som leveres med maskinen. 2-4

35 Klargjøring for bruk Slå på/av Slå på Når indikatoren for hovedbryteren er tent... (Klareringstid fra Hvilemodus) Trykk Power-tasten. 2 Når indikatoren for hovedbryteren er slått av... Åpne dekselet på hovedbryteren, og slå på hovedbryteren. MERK: Hvis Data Security Kit (tilleggsutstyr) er installert, kan det hende at det vises en melding om at sikkerhetsfunksjonen aktiveres, og at det kan ta litt tid å starte når strømmen er slått på. VIKTIG: Når du slår av hovedbryteren, må du ikke slå den på igjen med en gang. Vent i minst 5 sekunder, og slå deretter på hovedbryteren. 2-5

36 Klargjøring for bruk Slå av Før du slår av hovedbryteren, må du trykke Power-tasten på betjeningspanelet til av. Kontroller at Powertasten, Processing-indikatoren og Memory-indikatoren er av før du slår av hovedbryteren. Hvis du ikke vil slå av hovedbryteren, se Strømsparingsmodus og automatisk strømsparingsmodus på side 2-7, og Hvilemodus og Automatisk hvilemodus på side 2-8. FORSIKTIG: Harddisken kan være i bruk når Power-tasten, Processing-indikatoren eller Memory-indikatoren er tent eller blinker. Det kan føre til skader hvis du slår av hovedbryteren når harddisken er i bruk. Kontroller at lampene utenom denne er av. I tilfelle maskinen ikke skal brukes i løpet av et lengre tidsrom FORSIKTIG: Hvis maskinen ikke skal brukes i løpet av en kortere tidsperiode (f.eks. over natten), slår du hovedbryteren av. Hvis maskinen ikke skal brukes i løpet av en lengre tidsperiode (f.eks. ferie), bør du av sikkerhetshensyn trekke ut støpselet fra stikkontakten. Hvis faksen (tilleggsutstyr) er installert, er sending og mottak av faks deaktivert når hovedbryteren er slått av. FORSIKTIG: For å beskytte papiret mot fuktighet, fjern papiret fra kassettene og legg det i posen for oppbevaring av papir. 2-6

37 Klargjøring for bruk Strømsparingsmodus og automatisk strømsparingsmodus Strømsparingsmodus Automatisk strømsparingsmodus For å aktivere Strømsparingsmodus, trykk Energy Saver-tasten. Berøringspanelet og alle indikatorene på betjeningspanelet slås av for å spare strøm, bortsett fra Energy Saver- og Power-indikatoren, og indikatoren for hovedbryteren. Denne tilstanden kalles Strømsparingsmodus. Hvis utskriftsdata blir mottatt i Strømsparingsmodus, starter maskinen automatisk og starter utskriften. Også når faksdata blir mottatt når maskinen er i strømsparingsmodus og faksen (tilleggsutstyr) brukes, starter maskinen automatisk og starter utskriften. For å fortsette, utfør en av de følgende handlingene. Maskinen vil være klar til bruk innen 10 sekunder. Trykk hvilken som helst tast på betjeningspanelet. Åpne originaldekselet eller dokumentmateren (tilleggsutstyr). Plasser originalene i dokumentmateren (tilleggsutstyr). Miljøforhold som f.eks. ventilasjon, kan føre til at det tar lengre tid før maskinen reagerer. 2 Hvis du velger Automatisk strømsparingsmodus, aktiveres Strømsparingsmodus på maskinen etter et forhåndsinnstilt intervall uten aktivitet. Standard forhåndsinnstilling er 2 minutter. 2-7

38 Klargjøring for bruk Hvilemodus og Automatisk hvilemodus Hvilemodus Du aktiverer Hvilemodus ved å trykke Power-tasten. Berøringspanelet og alle indikatorene på betjeningspanelet slås av for å spare strøm, bortsett fra indikatoren for hovedbryteren. Denne tilstanden kalles Hvilemodus. Hvis utskriftsdata blir mottatt i Hvilemodus, utføres utskriftsjobben mens berøringspanelet forblir slukket. Ved bruk av faksen (tilleggsutstyr) skrives faksdata ut også med betjeningspanelet slukket. For å gjenoppta, trykk Power-tasten. Maskinen vil være klar til bruk innen 23 sekunder. Miljøforhold som f.eks. ventilasjon, kan føre til at det tar lengre tid før maskinen reagerer. Automatisk hvilemodus Hvis du velger Automatisk hvilemodus, aktiveres Hvilemodus på maskinen etter et forhåndsinnstilt intervall uten aktivitet i Strømsparingsmodus. Standard forhåndsinnstilling er 45 minutter (for modellen 35 ppm), eller 60 minutter (for modellen 45 ppm eller 55 ppm). Justere vinkelen på betjeningspanelet Som vist nedenfor justerer du vinkelen på betjeningspanelet i to trinn ved å løse ut låsehendelen for betjeningspanelet. 2-8

39 Klargjøring for bruk Valg av språket som skal vises [Språk] Velg hvilket språk som skal vises på berøringspanelet. Bruk fremgangsmåten nedenfor for å velge språket. 1 Trykk System Menu-tasten. 2 2 Trykk [Felles], og deretter [Endre] i Språk. Felles - språk 3 Trykk tasten for språket du vil bruke. Angi språk som skal brukes i panel. English Deutsch Français Español Italiano Nederlands Português Avbryt OK Status 10/10/ :10 4 Trykk [OK]. Språket på berøringspanelet vil endres. 2-9

40 Klargjøring for bruk Angi dato og tid Følg trinnene nedenfor for å angi dato og tid på stedet der maskinen installeres. Når du sender en e-postmelding ved hjelp av overføringsfunksjonen, vil datoen og tiden som er angitt her bli skrevet ut i toppteksten i e-postmeldingen. Angi dato, tid og tidsforskjell fra GMT i området der maskinen skal brukes. MERK: Hvis administrasjon av brukerpålogging er aktivert, kan du kun endre innstillingene ved å logge inn med administratortillatelser. Hvis administrasjon av brukerpålogging er deaktivert, vises skjermbildet for brukerautentisering. Angi et brukernavn og passord, og trykk [Pålogging]. Se den engelske operatørhåndboken for standard brukernavn og passord. Pass på å angi tidsforskjellen før du angir dato og tid. Hvis du endrer Dato/Tid-innstillingen, blir prøvefunksjonene utilgjengelige. For mer informasjon, se den engelske operatørhåndboken. 1 Trykk System Menu-tasten. 2 Trykk [ ], [Dato/Tid], og deretter [Endre] i Tidssone. Dato/tid - tidssone 3 Velg område. Angi tidssone. Velg plasseringen nærmest deg. Tidssone MERK: Trykk [ ] eller [ ] for å vise neste område. -12:00 Internasjonal datogrense vest -11:00 Samoaøyene -11:00 Universal Coordinated Time Trykk [Av] eller [På] i Sommertid, og trykk [OK]. -10:00 Hawaii 1/13-09:00 Alaska -08:00 Baja California Avbryt OK MERK: Hvis du velger et område som ikke bruker sommertid, vil ikke skjermbildet for innstilling av sommertid vises. Status 10/10/ :10 5 Trykk [Endre] i Dato/klokkeslett. Dato/tid - dato/klokkeslett Angi dato og klokkeslett. 6 Angi dato og klokkeslett. Trykk [+] eller [ ] i hver innstilling. 7 Trykk [OK] År Måned Dag Time Minutt Sekund Off Avbryt OK Status 10/10/ :

41 Klargjøring for bruk Nettverkoppsett (LAN-kabeltilkobling) Maskinen er utstyrt med nettverksgrensesnitt som er kompatibelt med nettverksprotokoller som f.eks. TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, IPSec, og AppleTalk. Det er mulig å utføre nettverksutskrift på Windows, Macintosh, UNIX, NetWare og andre plattformer. Dette avsnittet forklarer prosedyrene for TCP/IP (IPv4) oppsett og AppleTalk oppsett. For andre nettverksinnstillinger, se den engelske operatørhåndboken. 2 TCP/IP (IPv4) oppsett AppleTalk oppsett MERK: Hvis administrasjon av brukerpålogging er aktivert, kan du kun endre innstillingene ved å logge inn med administratortillatelser. Hvis administrasjon av brukerpålogging er deaktivert, vises skjermbildet for brukerautentisering. Angi et brukernavn og passord, og trykk [Pålogging]. Se den engelske operatørhåndboken for standard brukernavn og passord. TCP/IP (IPv4) Oppsett (ved å angi IP-adresser) Oppsett TCP/IP (IPv4) for å koble til Windows nettverket. Still inn IP-adressene, nettverksmaskene, og gatewayadressene. Standardinnstillingene er "TCP/IP Protokoll: På, DHCP: På, Bonjour: Av, Auto-IP: På". MERK: Før du angir IP-adressen må du få tillatelse fra nettverksansvarlige. Bruk fremgangsmåten nedenfor. 1 Trykk System Menu-tasten. 2 Trykk [System], [Neste] i Nettverk, og deretter [Neste] i TCP/IP. 3 Trykk [Endre] i TCP/IP. 4 Trykk [På], og deretter [OK]. 5 Trykk [Endre] i IPv4. System - IPv4 Angi TCP/IP (IPv4). * Innstillingen vil bli endret etter at enheten eller nettverket er startet på nytt. IP-adresse Delnettmaske On Standard gateway Trykk [DHCP]. 7 Trykk [Av] i DHCP, og deretter [OK]. 8 Trykk [Bonjour]. 9 Trykk [Av] i Bonjour, og deretter [OK]. Av DHCP Av Bonjour På Auto-IP 10 Trykk [IP-adresse], og angi adressen med talltastene. Status Avbryt OK 10/10/ :10 11 Trykk [Delnettmaske], og angi adressen med talltastene. 12 Trykk [Standard gateway], og angi adressen med talltastene. 2-11

42 Klargjøring for bruk 13 Kontroller at alle adressene er angitt riktig, og trykk [OK]. 14 Når du har endret innstillingen, omstart nettverket fra systemmenyen, eller slå maskinen av og på igjen. For mer informasjon om omstart av nettverket, se den engelske operatørhåndboken. DHCP-innstillinger Velg om du skal bruke DHCP-serveren eller ikke. Standardinnstillingen er På. Bruk fremgangsmåten nedenfor. Bonjour-innstillinger 1 Trykk System Menu-tasten. 2 Trykk [System], [Neste] i Nettverk, og deretter [Neste] i TCP/IP. 3 Trykk [Endre] i TCP/IP. 4 Trykk [På], og deretter [OK]. 5 Trykk [Endre] i IPv4. 6 Trykk [DHCP]. Velg om du vil bruke Bonjour eller ikke. Standardinnstillingen er Av. Se den engelske operatørhåndboken for fremgangsmåtene. 7 Trykk [Av] eller [På] i DHCP, og deretter [OK]. 8 Når du har endret innstillingen, omstart nettverket fra systemmenyen, eller slå maskinen av og på igjen. For mer informasjon om omstart av nettverket, se den engelske operatørhåndboken. 2-12

43 Klargjøring for bruk Auto-IP innstillinger Velg om du vil bruke Auto-IP eller ikke. Standardinnstillingen er På. Bruk fremgangsmåten nedenfor. 1 Trykk System Menu-tasten. 2 Trykk [System], [Neste] i Nettverk, og deretter [Neste] i TCP/IP. 3 Trykk [Endre] i TCP/IP. 4 Trykk [På], og deretter [OK]. 5 Trykk [Endre] i IPv4. 6 Trykk [Auto-IP]. 7 Trykk [På] eller [Av] i Auto-IP, og trykk [OK]. 8 Når du har endret innstillingen, omstart nettverket fra systemmenyen, eller slå maskinen av og på igjen. For mer informasjon om omstart av nettverket, se den engelske operatørhåndboken. 2 AppleTalk oppsett Velg AppleTalk nettverkstilkobling. Standardinnstillingen er På. Se den engelske operatørhåndboken for fremgangsmåtene. 2-13

44 Klargjøring for bruk Embedded Web Server RX (Innstillinger for e-post) Embedded Web Server RX er et verktøy som brukes til oppgaver som kontroll av bruksstatusen til maskinen og endring av innstillinger for sikkerhet, nettverksutskrift, e-postoverføring og avansert nettverksbruk. MERK: Her er informasjon om faksinnstillingene utelatt. Du finner mer informasjon om bruk av faksen i Fax System (V) Operation Guide. Faksen (tilleggsutstyr) er nødvendig for å kunne bruke faksfunksjonene. For å endre innstillingene i Embedded Web Server RX, må du logge på maskinen som administrator. Se den engelske operatørhåndboken for standard brukernavn og passord. Fremgangsmåten for å få tilgang til Embedded Web Server RX er som følger: 1 Start webleseren. 2 Angi maskinens IP-adresse i adresse- eller plasseringsfeltet. f.eks. Websiden viser grunnleggende informasjon om maskinen og Embedded Web Server RX samt gjeldende status. EmbeddedW ebserverrx 3 Velg en kategori fra navigeringsfeltet på venstre side av skjermen. Verdiene for hver kategori må angis separat. Hvis det er angitt begrensninger for Embedded Web Server RX, må du angi riktig brukernavn og passord for å få tilgang til andre sider enn startsiden. For mer informasjon, se Embedded Web Server RX Operation Guide. 2-14

45 Klargjøring for bruk E-postinnstilling Ved å angi bestemte SMTP-innstillinger kan du sende bilder som er skannet med denne maskinen, som e- postvedlegg. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må denne maskinen være tilkoblet en e-postserver som bruker SMTPprotokollen. 2 Kontroller følgende før du sender bilder som er skannet med denne maskinen, som e-postvedlegg: Nettverksmiljøet som brukes for å koble denne maskinen til e-postserveren. En kontinuerlig tilkobling via et lokalnettverk anbefales. SMTP-innstillinger Bruk Embedded Web Server RX til å registrere SMTP-serverens IP-adresse eller vertsnavn. Hvis det er satt begrensninger på størrelsen på e-postmeldinger, kan det hende at det ikke er mulig å sende svært store e-postmeldinger. Fremgangsmåten for å angi SMTP-innstillingene er som følger: 1 Klikk Settings -> Advanced -> SMTP -> General. EmbeddedW ebserverrx 2-15

46 Klargjøring for bruk 2 Angi de riktige innstillingene i hvert av feltene. Innstillingene som må angis på SMTP-innstillingsskjermen er som følger: Element SMTP Protocol Beskrivelse Aktiverer eller deaktiverer SMTP-protokoll. Denne protokollen må være aktivert hvis du skal bruke e-post. SMTP Port Number Angi SMTP-portnummeret eller bruk standard SMTP-port 25. SMTP Server Name SMTP Server Timeout Authentication Protocol Authenticate as Login User Name Login Password SMTP Security POP before SMTP Timeout Test Size Limit Sender Address Signature Domain Restriction Angi IP-adressen eller navnet til SMTP-serveren. Maksimumslengden for SMTPservernavnet og IP-adressen er 64 tegn. Hvis du angir navnet, må også en DNSserveradresse være konfigurert. DNS-serveradressen kan angis i kategorien TCP/IP - Generelt. Innstill tidsintervallet før tidsavbruddet i sekunder. Aktiverer eller deaktiverer SMTP-autentiseringsprotokollen eller angir POP før SMTP som protokoll. SMTP-autentiseringen kan bruke Microsoft Exchange Autentisering kan gjøres fra tre POP3-kontoer, eller du kan velge en annen konto. Hvis Other er valgt for Authenticate, vil brukernavnet som angis her, brukes ved SMTP-autentisering. Maksimumslengden for brukernavnet er 64 tegn. Hvis Other er valgt for Authenticate, vil passordet som angis her, brukes ved autentisering. Maksimumslengden for passordet er 64 tegn. Aktiverer eller deaktiverer SMTP Security. Når denne protokollen er aktivert, må verken SSL/TLS eller STARTTLS velges. For å aktivere SMTP security må SMTP port endres i henhold til serverinnstillingene. Vanligvis er 465 for SSL/TLS og 25 eller 587 for STARTTLS kjent som SMTP porter. Innstill tidsintervallet før tidsavbrudd i sekunder når du har valgt POP før SMTP som autentiseringsprotokoll. Ved å trykke denne tasten tester du om SMTP-forbindelsen kan opprettes. Angi maksimumsstørrelsen for e-post som kan sendes i kilobyte. Når verdien er 0, er begrensningen for e-poststørrelse deaktivert. Angi e-postadressen til personen som er ansvarlig for maskinen, f.eks. maskinadministratoren, slik at en svarrapport eller rapport om mislykket levering vil gå til en person og ikke til maskinen. Avsenderadressen må angis korrekt for SMTP-autentisering. Maksimumslengden for avsenderadressen er 128 tegn. Angi signaturen. Signaturen er fritekst som vil vises nederst i e-postmeldingen. Den brukes ofte for ytterligere identifikasjon av maskinen. Maksimumslengden for signaturen er 512 tegn. Angi domenenavnene som kan godtas eller avvises. Maksimumslengden for domenenavnet er 32 tegn. Du kan også angi e-postadresser. 3 Klikk Send. 2-16

47 Klargjøring for bruk Legge inn papir Papir kan legges inn i de to standardkassettene og multifunksjonsmateren. Papirmatere er også tilgjengelige som tilleggsutstyr (se Tilleggsutstyr på Tillegg-2). For papirmatemetodene for hver kassett, se siden nedenfor. Kassett Navn Side 2 Standard Kassett 1, Standardkassetter 2-18 Kassett 2 Multifunksjonsmater Multifunksjonsmater 2-25 Tilleggsutstyr Kassett 3, Papirmater (500 ark x 2)* 2-18 Kassett 4 Høyvolumsmagasin (1 500 ark x 2) 2-21 Kassett 5 Sidemater (3 000 ark) 2-24 * Papirets ileggingsmetode er den samme som for kassett 1 og 2. VIKTIG: Antall ark som kan rommes avhenger av miljøet. Du bør ikke bruke papir for blekkstråleskrivere eller papir med belegg. Slike typer papir kan føre til papirstopp eller andre problemer. Før du legger inn papir Når du åpner en ny pakke papir, må du lufte arkene godt som beskrevet nedenfor, slik at de skilles fra hverandre. 1 Bøy hele papirbunken slik at midten buer oppover. 2 Hold bunken i begge ender og strekk den mens du lufter hele bunken. 3 Løft høyre og venstre hånd vekselvis for å lage mellomrom, og få inn luft mellom arkene. 4 Til slutt retter du inn kantene på arkene mot et jevnt, flatt underlag. Hvis arkene er brettet eller bøyd, må du rette dem ut før de legges inn i maskinen. Papir som er krøllet eller brettet kan forårsake papirstopp. FORSIKTIG: Hvis du kopierer på brukt papir (papir som det allerede er kopiert på), må du ikke bruke papir med stifter eller binders. Dette kan skade maskinen eller gi dårlig kvalitet på kopiene. Unngå å utsette åpnet papir for høye temperaturer og høy fuktighet da fukt kan føre til problemer. Papir som blir til overs etter at du har lagt papir i multifunksjonsmateren eller en kassett, bør legges tilbake i posen for oppbevaring av papir. Hvis maskinen ikke skal brukes over en lengre periode, bør du beskytte alt papir mot fuktighet ved å ta det ut av kassettene og legge det i posen for oppbevaring av papir. MERK: Noen papirtyper har en tendens til å krølle seg og sette seg fast i enheten for papirutmating. Hvis papiret som mates ut sklir eller stables ujevnt, snu arkene i kassetten opp ned, og forsøk igjen. Hvis du bruker spesialpapir, f.eks. brevhodepapir, hullet papir eller papir med forhåndstrykk av f.eks. logo eller firmanavn, se Papir på Tillegg

48 Klargjøring for bruk Legge papir inn i kassettene Standardkassettene Begge de to standardkassettene kan romme vanlig papir, resirkulert papir eller farget papir. Kassett 1 og 2 rommer opp til 500 ark vanlig papir (80 g/m 2 ) (eller opp til 550 ark med vanlig papir 64 g/m 2 ). Følgende papirstørrelser kan brukes: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Ledger, Legal, Oficio II, 12 18", Letter, Letter-R, Statement-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R and mm. VIKTIG: Ved bruk av andre medietyper enn vanlig papir (f.eks. resirkulert eller farget papir), må du alltid angi innstillingen for medietypen og papirvekten. Se Angi papirstørrelse og medietype for kassettene på side 2-29 i den engelske operatørhåndboken. Kassettene kan romme papir som veier maks 220 g/m 2. Hvis du bruker papir med en vekt mellom 106 og 220 g/m 2, still inn medietypen til Tykt. Ikke legg inn tykt papir som veier mer enn 256 g/m 2 i kassettene. Bruk multifunksjonsmateren for papir som veier mer enn 256 g/m 2. Kontakt en servicetekniker hvis du vil bruke papir på mellom og mm. 1 Dra kassetten ut til den stopper. MERK: Ikke dra ut mer enn én kassett om gangen. 2 Klem endene nede på papirlengdeføreren, og flytt føreren slik at den passer til papirets lengde. MERK: Papirstørrelsene er angitt på kassetten. 2-18

49 Klargjøring for bruk 3 Trykk på sperren (Papirbreddefører) for å utløse. Ta tak i justeringsknappen for papirbredde, og flytt papirbreddeførerne slik at de ligger inntil arkene. 2 4 Rett inn papiret mot høyre side av kassetten. Pass på at papirlengde- og papirbreddeførerne hviler stødig mot papiret. Hvis det er mellomrom mellom førerne og papiret, må førerne justeres. VIKTIG: Kontroller at papiret ikke er brettet eller bøyd før du legger det inn i maskinen. Papir som er krøllet eller brettet kan forårsake papirstopp. Pass på at du ikke legger inn mer papir enn nivået som er angitt (se figuren til venstre). Når du legger inn papiret, må den siden som var nærmest pakkeforseglingen vende oppover. Papirlengde- og papirbreddeførerne må justeres etter papirstørrelsen. Hvis du legger inn papir uten å justere disse førerne, kan det føre til forskjøvet mating og papirstopp. 2-19

50 Klargjøring for bruk 5 Trykk på sperren (Papirbreddefører) for å låse. 6 Sett inn angivelsen på arket slik at det samsvarer med størrelsen og type papir som legges inn. (Angivelsen er oppgitt på begge sider av arket.) MERK: Brett arket på midten, og bruk det med den siden du ønsker skal vises som forsiden. 7 Skyv kassetten forsiktig inn. MERK: Hvis maskinen ikke skal brukes over en lengre periode, bør du beskytte alt papir mot fuktighet ved å ta det ut av kassettene og legge det i posen for oppbevaring av papir. 8 Velg medietypen (vanlig, resirkulert osv.) som er lagt i kassetten. (Se Angi papirstørrelse og medietype for kassettene på side 2-29.) 2-20

51 Klargjøring for bruk Høyvolumsmagasinet (1 500 ark x 2 - tilleggsutstyr) Tilleggskassettene kan romme vanlig papir, resirkulert papir eller farget papir. Høyvolumsmagasinet (1 500 ark x 2) rommer opp til ark (1 500 ark x 2) med vanlig papir (80 g/m 2 ) (eller opp til ark (1 750 ark x 2) av 64 g/m 2 vanlig papir). Følgende papirstørrelser kan brukes: A4, B5, Letter. 2 VIKTIG: Ved bruk av andre medietyper enn vanlig papir (f.eks. resirkulert eller farget papir), må du alltid angi innstillingen for medietypen og papirvekten. Se Angi papirstørrelse og medietype for kassettene på side 2-29 i den engelske operatørhåndboken. Kassettene kan romme papir som veier maks 256 g/m 2. Hvis du bruker papir med en vekt mellom 106 og 256 g/m 2, still inn medietypen til Tykt. Ikke legg inn tykt papir som veier mer enn 256 g/m 2 i kassettene. Bruk multifunksjonsmateren for papir som veier mer enn 256 g/m 2. 1 Dra kassetten ut til den stopper. Klips 2 Drei papirstørrelsesførerens (A) klips, og ta ut. Trekk papirstørrelsesføreren (A) opp og ut. Papirstørrelsesfører (A) 3 Sett papirstørrelseføreren (A) inn i sporet (nederst på kassetten) for den papirstørrelsen som skal brukes. Pass på at toppen av papirstørrelseføreren (A) samsvarer med papirstørrelsen som skal brukes, sett på klipsen og drei den slik at den festes. Prøv å bevege papirstørrelseføreren (A) forsiktig for å kontrollere at den sitter fast. 2-21

52 Klargjøring for bruk 4 Press bunnen av kassetten helt ned, trykk ned kroken på siden av papirstørrelsesføreren (B) slik at den løsner, og trekk ut papirstørrelsesføreren (B). Papirstørrelsesfører (B) 5 Juster papirstørrelsesføreren (B) etter papirstørrelsen. A4 Sett papirstørrelsesføreren (B) inn i sporet merket A4 (nederst på kassetten), og fest kroken (et "klikk" høres). Prøv å bevege papirstørrelseføreren (B) forsiktig for å kontrollere at den sitter fast. B5 Åpne papirstørrelsesføreren (B) som vist, og sett den inn i sporet merket B5 (nederst på kassetten), og fest kroken i den øverste delen (et "klikk" høres). Prøv å bevege papirstørrelseføreren (B) forsiktig for å kontrollere at den sitter fast. Letter Papirstørrelsesføreren (B) er ikke festet. 2-22

53 Klargjøring for bruk 6 Legg papiret i kassetten. 2 VIKTIG: Kontroller at papiret ikke er brettet eller bøyd før du legger det inn i maskinen. Papir som er krøllet eller brettet kan forårsake papirstopp. Pass på at du ikke legger inn mer papir enn nivået som er angitt (se figuren nedenfor). Legg papiret inn med utskriftssiden opp. 7 Sett inn angivelsen på arket slik at det samsvarer med størrelsen og type papir som legges inn. (Angivelsen er oppgitt på begge sider av arket.) MERK: Brett arket på midten, og bruk det med den siden du ønsker skal vises som forsiden. 8 Skyv kassetten forsiktig inn. MERK: Hvis maskinen ikke skal brukes over en lengre periode, bør du beskytte alt papir mot fuktighet ved å ta det ut av kassettene og legge det i posen for oppbevaring av papir. 9 Velg medietypen (vanlig, resirkulert osv.) som er lagt i kassetten. (Se Angi papirstørrelse og medietype for kassettene på side 2-29.) 2-23

54 Klargjøring for bruk Sidemater (3 000 ark) (tilleggsutstyr) Sidemateren (tilleggsutstyr) kan romme opp til ark vanlig papir (80 g/m 2 ). Følgende papirstørrelser kan brukes: A4, B5, Letter. Dra kassetten ut til den stopper og legg inn papiret i kassetten. Skyv kassetten forsiktig inn etter at du har lagt inn papiret. MERK: Standardinnstilling for papirstørrelse er A4. Hvis du må endre papirstørrelsen til B5 eller Letter, kontakt serviceteknikeren. VIKTIG: Kontroller at papiret ikke er brettet eller bøyd før du legger det inn i maskinen. Papir som er krøllet eller brettet kan forårsake papirstopp. Pass på at du ikke legger inn mer papir enn nivået som er angitt (se figuren nedenfor). Legg papiret inn med utskriftssiden opp. 2-24

55 Klargjøring for bruk Legge inn papir i multifunksjonsmateren Multifunksjonsmateren rommer opp til 150 A4 ark eller mindre vanlig papir (80 g/m 2 ) (eller opp til 165 ark vanlig papir (64 g/m 2) ) eller opp til 50 ark vanlig papir (80 g/m 2 ) (eller opp til 55 ark vanlig papir (64 g/m 2) vanlig papir) større enn A4. Multifunksjonsmateren har plass til papirstørrelser 12 18" og fra A3 til A6-R og Hagaki og fra Ledger til Statement-R, 8K, 16K og 16K-R. Pass på å bruke multifunksjonsmateren når du skriver ut på spesialpapir. 2 VIKTIG: Ved bruk av andre medietyper enn vanlig papir (f.eks. resirkulert eller farget papir), må du alltid angi innstillingen for medietypen og papirvekten. (Se Angi papirstørrelse og medietype for multifunksjonsmateren på side 2-31.) Hvis du bruker papir med en vekt på min. 106 g/m 2, still inn medietypen til Tykt. Multifunksjonsmateren har følgende kapasitet: A4 eller mindre vanlig papir (80 g/m 2 ), resirkulert papir eller farget papir: 150 ark (64 g/m 2 vanlig papir: 165 ark) B4 eller større vanlig papir (80 g/m 2 ), resirkulert papir eller farget papir: 50 ark (64 g/m 2 vanlig papir: 55 ark) Hagaki: 30 ark OHP-film: 10 ark Konvolutt DL, Konvolutt C4, Konvolutt C5, Konv. #10 (Commercial #10), Konv. #9 (Commercial #9), Konv. #6 (Commercial #6), Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 10 ark Lange dokumenter: 470, ,0 mm: 1 ark MERK: Når du legger inn papir med egendefinert størrelse, må du angi papirstørrelsen, se Angi papirstørrelse og medietype for multifunksjonsmateren på side Når du bruker spesialpapir, f.eks. transparenter eller tykt papir, må du velge medietype, se Angi papirstørrelse og medietype for multifunksjonsmateren på side Åpne multifunksjonsmateren helt opp. 2 Når du legger inn papirstørrelser 12 18", og fra A3 til B4 og Ledger til Legal, strekk ut multifunksjonsmaterens støttebrett helt til markeringen " " vises helt. 2-25

56 Klargjøring for bruk 3 Juster papirbreddeførerne etter papirets bredde. 4 Legg papiret inn i skuffen langs papirbreddeførerne til det stopper. VIKTIG: Hold utskriftssiden opp. Krøllet papir må rettes ut før det brukes. Rett ut den øverste kanten hvis den er krøllet. Før du legger papir i multifunksjonsmateren, kontroller at det ikke ligger papir igjen i skuffen fra forrige jobb. Hvis det er lite papir igjen i multifunksjonsmateren, og du vil legge inn mer papir, må du først ta ut papiret som er igjen, legge det sammen med det nye papiret, og så legge papiret i skuffen igjen. Hvis det finnes mellomrom mellom papiret og papirbreddeførerne, må førerne justeres for å unngå skjev mating og papirstopp. VIKTIG: Pass på at du ikke legger inn mer papir enn angitt nivå (se figuren). 2-26

57 Klargjøring for bruk Legge inn konvolutter Opptil 10 konvolutter kan legges inn i multifunksjonsmateren. Følgende konvoluttstørrelser kan brukes: Konvolutt som kan brukes Størrelse 2 Monarch 3 7/8" 7 1/2" Konv. #10 (Commercial #10) 4 1/8" 9 1/2" Konv. #9 (Commercial #9) 3 7/8" 8 7/8" Konv. #6 (Commercial #6) 3 5/8" 6 1/2" Konv. DL Konv. C4 Konv. C5 Youkei 2 Youkei mm mm mm mm mm 1 Åpne multifunksjonsmateren. 2 Juster papirbreddeførerne etter bredden på konvolutten. 2-27

58 Klargjøring for bruk 3 Legg papiret inn langs papirbreddeførerne, som vist. Når du legger konvolutter eller kartonger inn i multifunksjonsmateren Legg konvoluttene inn med utskriftssiden ned. Lukk flippen. Returpostkort (Oufuku Hagaki) Kartong (Hagaki) Åpne flippen. Konvolutter i stående format Konvolutter i liggende format VIKTIG: Bruk ubrettet returpostkort (Oufuku Hagaki). VIKTIG: Hvordan du legger inn konvolutter (retning og sideplassering), varierer avhengig av type konvolutt. Legg dem inn på riktig måte, ellers kan utskrift utføres i feil retning eller på feil side. MERK: Når du legger konvolutter inn i multifunksjonsmateren, må du velge type konvolutt, se Angi papirstørrelse og medietype for multifunksjonsmateren på side

59 Klargjøring for bruk Angi papirstørrelse og medietype Standardinnstilling for papirstørrelse for kassett 1 og 2, for multifunksjonsmateren og for papirmateren (tilleggsutstyr) (kassett 3 og 7) er [Automatisk], og standardinnstillingen for medietype er [Vanlig]. Angi innstilling for papirstørrelse og medietype for å fastslå papirtypen som skal brukes i kassettene. (Se Angi papirstørrelse og medietype for kassettene på side 2-29.) 2 Angi innstilling for papirstørrelse for å fastslå papirtypen som skal brukes i multifunksjonsmateren. (Se Angi papirstørrelse og medietype for multifunksjonsmateren på side 2-31.) Angi papirstørrelse og medietype for kassettene Angi papirstørrelsen for å fastslå papirtypen som skal brukes i kassett 1 eller 2, eller i papirmateren (tilleggsutstyr) (kassett 3 og 5). Hvis du bruker en medietype som er forskjellig fra vanlig papir, må du også angi innstillingen for medietypen. Valgelement Størrelse/type som kan velges Medietype Auto Papirstørrelse Standardstørrelser 1* Standardstørrelser 2* Papirstørrelsen gjenkjennes og velges automatisk. Velg om papiret er i Metrisk størrelse eller i Tommer. Velg blant standardstørrelsene. Følgende papirstørrelser kan velges: Amerikanske modeller: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Statement-R, 12 18", Oficio II Europeiske modeller: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Folio, mm Velg blant standardstørrelsene som ikke er inkludert i standardstørrelser 1. Følgende papirstørrelser kan velges: Amerikanske modeller: A3, B4, A4, A4-R, A5-R, B5, B5-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R Europeiske modeller: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Statement-R, 12 18", Oficio II, 8K, 16K, 16K-R Vanlig (maks 105 g/m 2 ), Grovt, Pergament** ( g/m 2 ), Resirkulert, Forhåndstrykt***, Bond**, Farge**, Hullet***, Brevhode***, Tykt (min. 106 g/m 2 )**, Høy kvalitet og Egendefinert 1 til 8** * Kun A4, Letter, og B5 kan angis når høyvolumsmagasinet (tilleggsutstyr) (1 500 ark x 2) brukes. ** For å endre til en annen medietype enn Vanlig, se den engelske operatørhåndboken. Når innstillingene for papirvekten vist nedenfor er valgt, kan ikke medietypen for hver innstilling velges. Grovt: Tungt 4 eller Tungt 5 Forhåndstrykt: Tungt 4 eller Tungt 5 Brevhode: Tungt 4 eller Tungt 5 Tykt: Tungt 4 eller Tungt 5 Bond: Tungt 4 Egendefinert 1 til 8: Tungt 4, Tungt 5 eller Ekstra tungt *** For å skrive ut på forhåndstrykt papir, hullet papir eller brevhodepapir, se den engelske operatørhåndboken. MERK: Hvis faksen (tilleggsutstyr) er installert, kan følgende tilgjengelige medietyper brukes for å skrive ut mottatte faks. Vanlig, Resirkulert, Bond, Pergament, Farge, Tykt, Høy kvalitet, Grovt og Egendefinert 1 til

60 Klargjøring for bruk 1 Trykk System Menu-tasten. 2 Trykk [Felles], [Neste] i Original/Papir, [Neste] i Magasin innstilling. 3 Magasin innstilling, velg en av [Kassett 1] til [Kassett 5], og trykk [Neste]. Trykk deretter [Endre] i Papirstørrelse. MERK: [Kassett 3] til [Kassett 5] vises når papirmateren (tilleggsutstyr) er installert. 4 For automatisk gjenkjenning av papirstørrelsen, trykk [Automatisk] og velg [Metrisk] eller [Tommer] som enhet. Felles - papirstørrelse Angi papirstørrelse for magasin. For å velge papirstørrelsen, trykk [Standardstørrelser 1] eller [Standardstørrelser 2], og velg papirstørrelsen. Automatisk A3 A4 A4 A5 5 Trykk [OK]. Forrige skjermbilde vises på nytt. Standardstørrelser 1 B4 B5 B5 216x340mm Standardstørrelser 2 Avbryt OK Status 10/10/ :10 Felles - medietype Velg papirtype i magasin 1. 6 Trykk [Endre] i Medietype, og velg medietypen. Trykk deretter [OK]. Vanlig Grovt Pergament Resirkulert Forhåndstrykt Bond Farge Hullet Brevhode Tykt Høy kvalitet Egendefinert 1 Egendefinert 2 Egendefinert 3 Egendefinert 4 Egendefinert 5 Egendefinert 6 Egendefinert 7 Egendefinert 8 Avbryt OK Status 10/10/ :

61 Klargjøring for bruk Angi papirstørrelse og medietype for multifunksjonsmateren Angi papirstørrelse for å fastslå papirtypen som skal brukes i multifunksjonsmateren. Angi medietypen ved bruk av en annen type papir enn vanlig papir. Element Beskrivelse 2 Medietype Auto Papirstørrelse Standardstørrelser 1 Standardstørrelser 2 Annet Egen-definert Papirstørrelsen gjenkjennes og velges automatisk. Velg om papiret er i Metrisk størrelse eller i Tommer. Velg blant standardstørrelsene. Følgende papirstørrelser kan velges: Amerikanske modeller: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Statement-R, 12 18", Oficio II, Executive Europeiske modeller: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R, Folio, mm Velg blant standardstørrelsene som ikke er inkludert i standardstørrelser 1. Følgende papirstørrelser kan velges: Amerikanske modeller: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R Europeiske modeller: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Statement-R, 12 18", Oficio II, Executive, 8K, 16K, 16K-R Velg blant spesielle standardstørrelser og egendefinerte størrelser. Følgende papirstørrelser kan velges: ISO B5, Konv. #10 (Commercial #10), Konv. #9 (Commercial #9), Konv. #6 (Commercial #6 3/4), Konv. Monarch, Konv. DL, Konv. C5, Konv. C4, Hagaki, Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2 Oppgi en størrelse som ikke er inkludert i standardstørrelsen. Følgende papirstørrelser kan velges: Tommestørrelse X (horisontalt): " (i trinn på 0.01"), Y (vertikalt): " (i trinn på 0.01") Metrisk størrelse X (horisontalt): mm (i trinn på 1 mm), Y (vertikalt): mm (i trinn på 1 mm) Følgende medietyper kan velges: Vanlig (maks 105 g /m 2 ), Grovt, Transparent, Pergament ( g/m 2 ), Etiketter, Resirkulert, Forhåndstrykt**, Bond, Kartong, Farge, Hullet**, Brevhode**, Konvolutt, Tykt (min. 106 g/m 2 ), Belagt, Høy kvalitet og Egendefinert 1 til 8 * For å endre til en annen medietype enn Vanlig, se den engelske operatørhåndboken. ** For å skrive ut på forhåndstrykt papir, hullet papir eller brevhodepapir, se den engelske operatørhåndboken. MERK: Hvis faksen (tilleggsutstyr) er installert og du bruker multifunksjonsmateren, kan følgende tilgjengelige medietyper brukes for å skrive ut mottatte faks. Vanlig, Etiketter, Resirkulert, Bond, Pergament, Farget, Belagt, Kartong, Konvolutt, Tykt, Høy Kvalitet, Grovt og Egendefinert 1 til

62 Klargjøring for bruk 1 Trykk System Menu-tasten. 2 Trykk [Felles], [Neste] i Original/Papir, [Neste] i Innstilling sidemater, og deretter [Endre] i Papirstørrelse. Felles - papirstørrelse Angi papirstørrelse for multifunksjonsmater. 3 For automatisk gjenkjenning av papirstørrelsen, trykk [Automatisk] og velg [Metrisk] eller [Tommer] som enhet. Automatisk Standardstørrelser 1 Standardstørrelser 2 Annet A3 A4 A4 A5 A6 B4 B5 B5 B6 216x340mm For å velge papirstørrelsen, trykk enten [Standardstørrelser 1], [Standardstørrelser 2], [Annet] eller [Egendefinert], og velg papirstørrelsen. Egendefinert Avbryt OK Status 10/10/ :10 Felles - papirstørrelse Angi papirstørrelse for multifunksjonsmater. Automatisk Hvis du har valgt [Egendefinert], trykk [+] eller [ ] for å angi størrelser for X (horisontalt) eller Y (vertikalt). Du kan angi størrelsen direkte med talltastene ved å trykke [# taster]. Standardstørrelser 1 Standardstørrelser 2 X( ) 297 mm Y(98-297) 210 mm 4 Trykk [OK]. Forrige skjermbilde vises på nytt. Annet # taster # taster Egendefinert Avbryt OK Status 10/10/ :10 Felles - medietype Velg papirtype i multifunksjonsmater. 5 Trykk [Endre] i Medietype, og velg medietypen. Trykk deretter [OK]. Vanlig Transparent Grovt Pergament Etiketter Resirkulert Forhåndstrykt Bond Kartong Farge Hullet Brevhode Konvolutt Tykt Belagt Høy kvalitet Egendefinert 1 Egendefinert 2 Egendefinert 3 Egendefinert 4 Egendefinert 5 Egendefinert 6 Egendefinert 7 Egendefinert 8 Avbryt OK Status 10/10/ :

63 Klargjøring for bruk Legge inn originaler Følg trinnene nedenfor for å legge inn originaler for kopiering, sending eller lagring. Plassere originaler på glassplaten Du kan plassere bøker eller blader på glassplaten i tillegg til vanlige arkoriginaler. 2 1 Åpne originaldekselet eller dokumentmateren (tilleggsutstyr). MERK: Før du åpner dokumentmateren, må du passe på at det ikke er noen originaler igjen på originalbrettet eller på originalutmatingsbrettet. Originaler som blir liggende på originalbrettet eller originalutmatingsbrettet kan falle ned når dekselet til dokumentmateren åpnes. Når bøker eller tidsskrifter legges på maskinen, må originaldekselet eller dokumentmateren (tilleggsutstyr) være åpen. Det kan oppstå skygger rundt kantene og langs midten av kopier som lages fra originaler som ikke ligger helt flatt. 2 Legg originalen. La siden som skal skannes vende nedover, og legg originalen helt inntil indikatorplatene for originalstørrelse, med bakre venstre hjørne som referansepunkt. MERK: For mer informasjon om Retning Original, se den engelske operatørhåndboken. 2-33

64 Klargjøring for bruk Indikatorplater for originalstørrelse (Amerikanske modeller) (Europeiske modeller) 3 Lukk originaldekselet eller dokumentmateren (tilleggsutstyr). VIKTIG: Ikke press originaldekselet hardt ned når du lukker det. For stort press kan føre til at glassplaten sprekker. FORSIKTIG: Ikke gå fra originaldekselet eller dokumentmateren (tilleggsutstyr) åpen da dette kan føre til personskade. 2-34

65 Klargjøring for bruk Legge inn originaler i dokumentmateren Dokumentmateren (tilleggsutstyr) skanner automatisk hvert ark i originaler med flere sider. Begge sider av 2- sidige originaler blir skannet. Navn på dokumentmaterens deler (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) Indikator for originalplassering (2) Toppdeksel (3) Originalbreddeførere (4) Originalbrett (5) Originalutmatingsbrett (6) Originalstopper (7) Åpningshåndtak 2 (7) Originaler som dokumentmateren kan bruke Dokumentmateren kan bruke følgende typer originaler. Dokumentmater Dokumentmater (dokumentmater til dobbel skanning) Vekt g/m 2 (2-sidig: g/m 2 ) g/m 2 (2-sidig: g/m 2 ) Størrelse Kapasitet Maks A3 - Min. A5 Maks Ledger til min. Statement-R Vanlig papir (80 g/m 2 ), farget papir, resirkulert papir, høykvalitetspapir: 100 ark (originaler av ulik størrelse: 30 ark) Tykt papir (157 g/m 2 ): 50 ark Tykt papir (120 g/m 2 ): 66 ark Kunstpapir: 1 ark Maks A3 - Min. A5 Maks Ledger til min. Statement-R Vanlig papir (80 g/m 2 ), farget papir, resirkulert papir, høykvalitetspapir: 175 ark (originaler av ulik størrelse: 30 ark) Tykt papir (157 g/m 2 ): 89 ark Tykt papir (120 g/m 2 ): 116 ark Kunstpapir: 1 ark Originaler som ikke kan brukes av dokumentmateren Ikke bruk dokumentmateren for følgende typer originaler. Myke originaler, f.eks. vinylpapir Transparenter, f.eks. OHP-film Karbonpapir Originaler med svært glatte overflater Originaler med teip eller lim Våte originaler Originaler med korrekturlakk som ikke har tørket Originaler med uregelmessig form (ikke-rektangulære) Originaler med utskjæringer Krøllete papir Originaler som er brettet (rett ut brettene før du legger originalene inn; hvis ikke dette gjøres, kan papirstopp oppstå.) Originaler som er heftet sammen med binders eller stifter (fjern binders eller stifter, og rett ut bretter eller krøller før du legger originalen inn, hvis ikke dette gjøres, kan papirstopp oppstå.) 2-35

66 Klargjøring for bruk Hvordan legge inn originaler VIKTIG: Før du legger inn originalene, må du passe på at det ikke er noen originaler igjen på utmatingsbrettet. Hvis tidligere utmatede originaler blir liggende, kan dette føre til at de nye originalene setter seg fast. 1 Juster originalbreddeførerne. 2 Legg originalene. Plasser siden som skal skannes (eller den første siden av 2-sidige originaler) slik at den vender oppover. Skyv originalen inn i dokumentmateren så langt den kommer. Indikatoren for originalplassering tennes. MERK: For mer informasjon om Retning Original, se den engelske operatørhåndboken. VIKTIG: Kontroller at originalbreddeførerne ligger helt inntil originalene. Hvis det er mellomrom mellom førerne og papiret, må originalbreddeførerne justeres. Eventuelle mellomrom kan føre til papirstopp. Pass på at du ikke legger inn mer papir enn nivået som er angitt. Hvis du legger inn for mye, kan det føre til papirstopp (se figuren). Originaler med hull eller perforering, må plasseres slik at hullene eller perforeringene vil bli skannet sist (ikke først). 2-36

67 Klargjøring for bruk Indikator for originalplassering Indikatoren for originalplassering er tent eller er avslått avhengig av hvordan originalene er plassert. Indikatorer og tilhørende status er som følger. Grønn er tent: Originalen er plassert riktig. Grønn blinker: Originalen er ikke plassert riktig. Fjern og legg inn på nytt

68 2-38 Klargjøring for bruk

69 3 Grunnleggende betjening Dette kapitlet beskriver følgende operasjoner: Pålogging/avlogging Enter-tast og Quick No. Search-tast Berøringspanelskjerm Forhåndsvisning av original Kopiering Sende Bekreftelsesskjermbilde for mål Forberedelser for å sende et dokument til en datamaskin Angi mål Bruke Dokumentboksen Avbryte jobber Hurtigoppsett-skjermbildet Program Registrere snarveier (Innstillinger for Kopiere, Sende, og Dokumentboks) Bruke nettleseren Bruke Ukentlig tidsinnstilling Kontrollere teller Hjelpeskjermbilde

70 Grunnleggende betjening Pålogging/avlogging Hvis administrasjon av brukerpålogging er aktivert, må den som skal bruke maskinen, angi brukernavn og passord. MERK: Du kan ikke logge på hvis du glemmer brukernavn eller passord. I dette tilfellet, logg på med administratortillatelser og endre ditt brukernavn eller passord. Hvis innstillingen for gjestautentisering er aktivert, trykk på Authentication/Logout-tasten ved pålogging. For mer informasjon, se den engelske operatørhåndboken. Pålogging Angi brukernavn og passord. 1 Hvis følgende skjermbilde vises under bruk, trykk [Brukernavn]. Pålogging til: Brukernavn Lokal abcdef Trykk [# taster] for å angi påloggingsdata med talltastene. # taster Passord ******** # taster ID-kort Pålogging Tellersjekk Avbryt Pålogging Status 10/10/ :10 2 Angi brukernavnet, og trykk [OK]. 3 Trykk [Passord]. Trykk [# taster] for å angi påloggingsdata med talltastene. 4 Angi passordet, og trykk [OK]. 5 Kontroller at brukernavnet og passordet er korrekt, og trykk [Pålogging]. MERK: Hvis Nettverksautentisering er valgt som brukerautentiseringsmetode, kan du velge enten Lokal eller Nettverk som autentiseringsmål. 3-2

71 Grunnleggende betjening Enkel pålogging Velg brukeren som skal pålogges Nr. A B C 1/2 Hvis dette skjermbildet vises under operasjonene, velg en bruker og logg på. MERK: Hvis et passord kreves, vises et inndataskjermbilde. For mer informasjon, se den engelske operatørhåndboken. 3 Tastatur Pålogging Status 10/10/ :10 Avlogging Når du skal logge av maskinen, trykker du Authentication/Logout-tasten for å gå tilbake til skjermbildet for angivelse av brukernavn og passord. Brukere logges automatisk av under følgende omstendigheter: Når maskinen settes i Hvilemodus ved å trykke Power-tasten. Når Automatisk hvilemodus er aktivert. Når Auto. nullstill panel er aktivert. Når Automatisk strømsparingsmodus er aktivert. Når maskinen settes i Strømsparingsmodus ved å trykke Energy Saver-tasten. 3-3

72 Grunnleggende betjening Enter-tast og Quick No. Search-tast Dette avsnittet forklarer hvordan du bruker Enter-tasten og Quick No. Search-tasten på betjeningspanelet. Bruke Enter ( )-tasten Enter-tasten fungerer på samme måte som tastene vist på berøringspanelet, som f.eks. [OK] og [Lukk]. Enter-symbolet ( ) vises ved siden av tastene hvis operasjoner utføres med Enter-tasten (f.eks. [ OK], [ Lukk]). Bruken av Enter-tasten er forklart nedenfor i eksemplet om valg av kopipapir. For mer informasjon, se den engelske operatørhåndboken. Klar til å kopiere. Eksemplarer 1 I skjermbildet for papirvalg, trykk tasten for kassetten som inneholder ønsket papirstørrelse. Papirvalg Original Zoom Papir : A4 : 100% : A4 Lag forhåndsvisning Automatisk Kassett A4 Vanlig A3 Vanlig A4 Vanlig A4 Vanlig A4 Vanlig Un skuff Un skuff Papirinnst. Enter ( )-symbolet vises på [OK] på berøringspanelet, og angir at Enter-tasten utfører den samme handlingen som [OK]. 2 For å kopiere på det valgte papiret, trykk Entertasten (eller [OK]). Angi snarvei Avbryt OK Status 10/10/ :10 Bruke Quick No. Search ( )-tasten Bruk Quick No. Search-tasten for å utføre handlinger ved kun å angi et nummer direkte med talltastene. Du kan f.eks. angi hurtigvalget for et overføringsmål, eller tilbakekalle et lagret program med programnummeret. Quick No. Search-tasten utfører den samme handlingen som [Nr.] vist på berøringspanelet. Hvordan du skal bruke Quick No. Search-tasten forklares nedenfor ved hjelp av et eksempel hvor hurtigvalg nummeret er angitt og brukt for å velge et mål. For mer informasjon, se Angi mål på side Trykk Quick No. Search-tasten (eller [Nr.]) i standardskjermbildet for sending. Klar til å sende. Plasser original. Mål Detaljer Adressebok A OFFICE E-post B OFFICE 1/1 Angi nr. for ettrykkstast C OFFICE med nummertastene. Mappe ( ) Rør av Direkte 0011 Faks Mål 2 I det numeriske skjermbildet for innskrivning, bruk talltastene for å angi hurtigvalgnummeret. 3 Hvis du har angitt et ett- til tresifret hurtigvalgnummer, trykk Enter-tasten (eller [OK]). Det angitte målet vises i mållisten. AAA Status 0001 BBB FFF GGG HHH III JJJ Mål Snarveier Avbryt Orig./Overfør. Dataformat OK Farge/ Bildekvalitet 1/100 Avansert ifaksadresseoppf. WSD Skann Program 10/10/ :10 MERK: Hvis du angir et firesifret hurtigvalgnummer, kan du utelate trinn 3. Standardskjermbildet for sending vises, og det angitte målet vises i mållisten. 3-4

73 Grunnleggende betjening Berøringspanelskjerm Visning av originaler og papir På berøringspanelet vises den valgte papirkilden og utskuffen. Trykk på Start for å starte utskrift. Trykk på [Slett] for å endre innstillinger. Forhåndsvisning Utskuff Originalplassering Eksemplarer Snarvei 1 Snarvei 2 3 Papirkilde Snarvei 3 Størrelse/retning for original og papir Original Zoom Papir : A4 : 100% : A4 Avbryt Auto Papirvalg 1-sidig >>1-sidig 2-sidig 100% Zoom Av Kombiner Normal 0 Lysstyrke Av Stift / hull Snarvei 4 Snarvei 5 Snarvei 6 Snarveier Orig./papir/ Etterbehandl. Bildekvalitet Oppsett /rediger Avansert Program Status 10/10/ :10 Gjenværende toner 3-5

74 Grunnleggende betjening Forhåndsvisning av original Du kan vise et forhåndsvisningsbilde av det skannede dokumentet på panelet. MERK: Hvis du vil vise en forhåndsvisning av et bilde lagret i en egendefinert boks, kan du se Forhåndsvise dokumenter/sjekke dokumentdetaljer på side Fremgangsmåten som er beskrevet her er for kopiering av en 1-sidig original. Fremgangsmåten for å forhåndsvise skannede originaler finner du nedenfor. 1 Legg originalen på glassplaten, og trykk Copytasten. Klar til å kopiere. Eksemplarer 2 Trykk [Lag forhåndsvisning]. Forhåndsvisning Snarvei 1 Snarvei 2 Snarvei 3 Auto 100% Normal 0 Snarvei 4 Original Zoom Papir : A4 : 100% : A4 Lag forhåndsvisning Papirvalg 1-sidig >>1-sidig 2-sidig Zoom Av Kombiner Lysstyrke Av Stift / hull Snarvei 5 Snarvei 6 Snarveier Status Orig./papir/ Etterbehandl. Bildekvalitet Oppsett /rediger Avansert Program 10/10/ :10 3 Maskinen begynner å skanne originalen. Når skanningen er fullført, vises forhåndsvisningsbildet på panelet. Trykk på Start for å starte utskrift. Trykk på [Slett] for å endre innstillinger. Forhåndsvisning Eksemplarer Snarvei 1 Snarvei 2 4 For å endre kvaliteten eller layouten, trykk [Avbryt] eller Stop-tasten. Endre innstillingene, og trykk [Lag forhåndsvisning] igjen for å se et forhåndsvisningsbilde med de nye innstillingene. Snarvei 3 Original Zoom Papir : A4 : 100% : A4 Avbryt Auto Papirvalg 1-sidig >>1-sidig 2-sidig 100% Zoom Av Kombiner Normal 0 Lysstyrke Av Stift / hull Snarvei 4 Snarvei 5 Snarvei 6 MERK: Hvis du skanner en original med flere sider, forhåndsvises bare den første siden. Snarveier Status Orig./papir/ Etterbehandl. Bildekvalitet Oppsett /rediger Avansert Program 10/10/ :10 5 Hvis det ikke er problemer med forhåndsvisningsbildet, trykk Start-tasten. Kopieringen starter. 3-6

75 Grunnleggende betjening Kopiering Følg trinnene nedenfor når du skal utføre vanlig kopiering. 1 Trykk Copy-tasten. MERK: Hvis berøringspanelet er slått av, trykk Energy Saver-tasten eller Power-tasten og vent til maskinen varmes opp. 3 2 Plasser originalene på glassplaten eller i dokumentmateren (tilleggsutstyr). MERK: For instruksjoner for ilegging, se Legge inn originaler på side Klar til å kopiere. Forhåndsvisning Eksemplarer Snarvei 1 3 Kontroller at [Auto] er valgt i Papirvalg på berøringspanelet. Papir som har samme størrelse som originalen, vil bli valgt automatisk. Original Zoom Papir : A4 : 100% : A4 Lag forhåndsvisning Auto Papirvalg 1-sidig >>1-sidig 2-sidig 100% Zoom Av Kombiner Normal 0 Lysstyrke Av Stift / hull Snarvei 2 Snarvei 3 Snarvei 4 Snarvei 5 Snarvei 6 For å endre papirstørrelse, trykk [Orig./papir/ Etterbehandl.], [Papirvalg] og velg ønsket papirkilde. Snarveier Status Orig./papir/ Etterbehandl. Bildekvalitet Oppsett /rediger Avansert Program 10/10/ :10 4 Angi antall kopier med talltastene. Du kan angi opptil 999 kopier. 5 Trykk Start-tasten for å starte kopieringen. 3-7

76 Grunnleggende betjening Justere lysstyrken Følg denne fremgangsmåten for å justere lysstyrken når du kopierer. Lysstyrken kan justeres med 7 eller 13 nivå. Fremgangsmåten for å justere lysstyrken for kopier er som følger: 1 Trykk Copy-tasten. 2 Plasser originalene på glassplaten. 3 Legg originalen på glassplaten, og trykk [Bildekvalitet] -> [Lysstyrke]. Lysstyrke Klar til å kopiere. Lysere Normal Eksemplarer Mørkere 4 Juster lysstyrken ved å trykke [-3] (Lysere) til [+3] (Mørkere). Du kan endre lysstyrkenivået [-3] (Lysere) til [+3] (Mørkere) i halve trinn. 5 Trykk [OK]. Original Zoom Papir : A4 : 100% : A4 Lag forhåndsvisning Angi snarvei Avbryt OK Status 10/10/ :10 6 Trykk Start-tasten. Kopieringen starter. 3-8

77 Grunnleggende betjening Velge bildekvalitet Velg bildekvaliteten som passer til originaltypen. I tabellen nedenfor vises kvalitetsalternativene. Tekst+foto Alternativet Bildekvalitet Skriverutskrift Beskrivelse For dokumenter med både tekst og foto som opprinnelig er utskrevet på denne maskinen. 3 Bok/Tidsskrift For blanding av tekst og foto utskrevet i et tidsskrift, osv. Foto Skriverutskrift Bok/Tidsskrift For foto som opprinnelig er utskrevet på denne maskinen. For foto fra tidsskrifter osv. Fotopapir Egnet for foto tatt med kamera. Tekst Av For dokumenter med mest tekst, og som opprinnelig er utskrevet på denne maskinen. På Skarp gjengivelse av blyanttekst og tynne streker. Grafikk/kart Skriverutskrift Bok/Tidsskrift For kart og diagrammer som opprinnelig er utskrevet på denne maskinen. For kart og diagrammer som er utskrevet i et tidsskrift. Fremgangsmåten for å velge kvaliteten på kopier er som følger: 1 Trykk Copy-tasten. 2 Plasser originalene på glassplaten. 3 Legg originalen på glassplaten, og trykk [Bildekvalitet] -> [Originalbilde]. Klar til å kopiere. Eksemplarer 4 Velg bildekvalitet. Optimalisering Tekst+foto Foto Tekst Originaltype Printerutskrift Bok /Tidsskrift 5 Trykk [OK]. 6 Trykk Start-tasten. Kopieringen starter. Original Zoom Papir : A4 : 100% : A4 Grafikk /Kart Lag forhåndsvisning Status Angi snarvei Avbryt OK 10/10/ :10 3-9

78 Grunnleggende betjening Kopiering med zoom Du kan endre forstørringen ved å forminske eller forstørre originalbildet. Følgende alternativer for zoom er tilgjengelige: Automatisk zoom Letter-R Ledger: 129 % Originalbildet forminskes eller forstørres automatisk slik at det passer til papirstørrelsen som er valgt. A4 A3: 141 % Statement-R: 64 % A5: 70 % Manuell zoom 25 % Forminsker eller forstørrer originalbildet manuelt i trinn på 1 % mellom 25 og 400 %. 400 % Forhåndsinnstilt zoom Forminsker eller forstørrer til forhåndsinnstilte forstørringer. Du kan velge blant følgende forstørringer: Modell Amerikanske modeller Europeiske modeller Modeller til Stillehavsregionen Zoomnivå (Original kopi) 100 %, Automatisk, 400 % (maks), 200 % (STMT ->> Ledger), 154 % (STMT ->> Legal), 129 % (Letter ->> Ledger), 121 % (Legal ->> Ledger), 78 % (Legal ->> Letter), 77 % (Ledger - >> Legal), 64 % (Ledger ->> Letter), 50 % (Ledger ->> STMT), 25 % (min.) 100 %, Automatisk, 400 % (maks), 200 % (A5 >> A3), 141 % (A4 >> A3, A5 >> A4), 127 % (Folio >> A3), 106 % (11 15" >> A3), 90 % (Folio >> A4), 75 % (11 15" >> A4), 70 % (A3 ->> A4, A4 >> A5), 50 %, 25 % (min.) 100 %, Automatisk, 400 % (maks), 200 % (A5 >> A3), 141 % (A4 >> A3, B5 >> B4), 122 % (A4 >> B4, A5 >> B5), 115 % (B4 >> A3, B5 >> A4), 86 % (A3 >> B4, A4 >> B5), 81 %(B4 >> A4, B5 >> A5), 70 % (A3 >> A4, B4 >> B5), 50 %, 25 % (min.) 3-10

79 Grunnleggende betjening XY-zoom Velg vertikal og horisontal forstørring hver for seg. Forstørr eller forminsk originalbilder i trinn på 1 % mellom 25 % og 400 %. X Y 3 Fremgangsmåten for å bruke kopiering med zoom finner du nedenfor. 1 Trykk Copy-tasten. 2 Plasser originalene på glassplaten. 3 Legg originalen på glassplaten, og trykk [Oppsett/ rediger] -> [Zoom]. Klar til å kopiere. Eksemplarer 4 Trykk [Standardzoom] for å bruke automatisk zoom. Zoom Standardzoom XY-zoom Maks. 400% A5>>A3 200% (25-400) 400 % # taster A3>>B4 86% A4>>B5 81% 81% Trykk [+] eller [-] for å endre den viste forstørringen etter ønske. Du kan også angi forstørringen direkte med talltastene ved å trykke [# taster]. Original Zoom Papir : A4 : 100% : A4 Lag forhåndsvisning A4>>A3 141% A5>>A4 A4>>B4 122% A5>>B5 B4>>A3 115% B5>>A4 100% Aut 70% A3>>A4 A4>>A5 50% 25% Min. Når du bruker forhåndsinnstilt zoom, velger du tasten for den ønskede forstørringen. Angi snarvei Avbryt OK Status 10/10/ :10 Klar til å kopiere. Eksemplarer Når du bruker XY-zoom, trykk [XY-zoom]. Zoom Standardzoom XY-zoom X (25-400) # taster 100 % Trykk [+] eller [-] for å endre de viste forstørringene for X (horisontalt) og Y (vertikalt). Du kan også angi forstørringen direkte med talltastene ved å trykke [# taster]. Original Zoom Papir : A4 : 100% : A4 Lag forhåndsvisning Y (25-400) # taster 100 % Ø. kant øverst Retning Trykk [Retning Original] for å velge originalens retning, enten [Ø. kant øverst] eller [Øverste kant til venstre]. Trykk deretter [OK]. Angi snarvei Avbryt OK Status 10/10/ :10 5 Trykk [OK]. 6 Trykk Start-tasten. Kopieringen starter. 3-11

80 Grunnleggende betjening 2-sidig kopiering Du kan opprette 2-sidige kopier. Følgende alternativer for 2-sidig kopiering er tilgjengelige. Du kan også lage 1-sidige kopier fra 2-sidige originaler eller originaler med motstående sider, f.eks. bøker. Følgende alternativer er tilgjengelige: 1-sidig til 2-sidig Lager 2-sidige kopier av 1-sidige originaler. Hvis antallet originaler utgjør et oddetall, blir baksiden av den siste kopien tom Original Kopi ghi def abc Original A ghi abc def Kopi B ghi abc def Du kan velge mellom følgende innbindingsalternativer: A B Original venstre/høyre til Innbinding venstre/høyre: Bildene på baksidene blir ikke rotert. Original venstre/høyre til Innbinding topp: Bildene på baksidene blir rotert 180. Kopier kan festes sammen i øvre kant, slik at de vender i samme retning når sidene blas gjennom. 2-sidig til 1-sidig Hver side av en 2-sidig original kopieres på separate ark. Dette krever at du bruker dokumentmateren (tilleggsutstyr). Original Kopi Du kan velge mellom følgende innbindingsalternativer: Innbinding venstre/høyre: Bildene på baksidene blir ikke rotert. Innbinding topp: Bildene på baksidene blir rotert sidig til 2-sidig Lager 2-sidige kopier av 2-sidige originaler. Dette krever bruk av dokumentmateren (tilleggsutstyr) og utvidelsesminne. Original Kopi MERK: Papirstørrelsene som kan brukes i 2-sidig til 2-sidig, er Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Executive, Statement-R, Oficio II, mm, A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R og Folio. 3-12

81 Grunnleggende betjening Bok til 1-sidig Lager en 1-sidig kopi av en original som er 2-sidig, eller av en åpen bok. Du kan velge mellom følgende innbindingsalternativer: Original Kopi Innbinding venstre: Originaler med motstående sider kopieres fra venstre mot høyre. Innbinding høyre: Originaler med motstående sider kopieres fra høyre mot venstre. 3 MERK: Følgende original- og papirstørrelser kan brukes for 2-sidig til 1-sidig og Bok til 1-sidig. Original: Ledger, Letter-R, A3, B4, A4-R, B5-R, A5-R og 8K. Papir: Letter, A4, B5 og 16K. Du kan endre papirstørrelsen og forminske eller forstørre kopien i henhold til den størrelsen. Bok til 2-sidig Motstående sider -> 2-sidig Motstående sider -> Motstående sider Du får 2-sidige kopier fra originaler som f.eks. en åpen bok med motstående sider. MERK: Følgende original- og papirstørrelser kan brukes for Bok til 2-sidig. Original: Ledger, Letter-R, A3, B4, A4-R, B5-R, A5-R og 8K. Papir: Letter, A4 og B5. Original Kopi Fremgangsmåten for å bruke 2-sidig kopiering finner du nedenfor. 1 Trykk Copy-tasten. 2 Plasser originalene på glassplaten. 3 Trykk [Oppsett/rediger], og deretter [2-sidig]. Klar til å kopiere. Eksemplarer 4 Velg ønsket alternativ for 2-sidig. 2-sidig 1-sidig >>1-sidig 1-sidig >>2-sidig 5 Hvis du velger [1-sidig>>2-sidig] eller [2-sidig>>2-sidig], velg innbindingskanten for ferdige kopier i Etterbehandl.. Original Zoom Papir : A4 : 100% : A4 Lag forhåndsvisning 2-sidig >>1-sidig 2-sidig >>2-sidig Bok >>1-sidig Bok >>2-sidig Etterbehand. Innbinding venstre/høyre Innbinding topp Ø. kant øverst Retning Hvis du velger [Bok>>2-sidig], trykk [Bok>>2-sidig] eller [Bok>> Bok] i Etterbehandl. for å velge innstillingen for 2-sidig. Angi snarvei Avbryt OK Status 10/10/ :

82 Grunnleggende betjening 2-sidig Klar til å kopiere. 1-sidig >>1-sidig Original Eksemplarer 6 Hvis du velger [2-sidig>>1-sidig], [2-sidig>>2-sidig], [Bok>>1-sidig] eller [Bok>>2-sidig], velg innbindingskanten for originalene i Original. Original Zoom Papir : A4 : 100% : A4 Lag forhåndsvisning 1-sidig >>2-sidig 2-sidig >>1-sidig 2-sidig >>2-sidig Bok >>1-sidig Bok >>2-sidig Innbinding venstre/høyre Innbinding topp Ø. kant øverst Retning 7 Trykk [Retning Original] for å velge originalens retning, enten [Ø. kant øverst] eller [Øverste kant til venstre]. Trykk deretter [OK]. 8 Trykk [OK]. Angi snarvei Avbryt OK Status 10/10/ :10 9 Trykk Start-tasten. Når en original som er lagt på glassplaten er skannet, skifter du den ut med neste. Trykk deretter på Start-tasten. Når du har skannet alle originalene, trykk [Skann. ferdig] for å starte kopieringen. Kopiering med sortering/forskyvning Maskinen kan sortere og forskyve samtidig som den kopierer. Du kan bruke funksjonen for kopiering med sortering/forskyvning for oppgavene som er vist nedenfor. Sorter Flere originaler skannes, og det leveres fullstendige kopisett ordnet etter sidenummer. Original Kopi Forskyv Uten etterbehandler (tilleggsutstyr) Hvis etterbehandleren (tilleggsutstyr) ikke er installert, og du bruker forskyvning, mates de utskrevne kopiene ut etter at hvert sett (eller side) har blitt rotert 90º. 1 2 Original Kopi (hvert sett) MERK: For å bruke sortering må den samme papirstørrelsen, som for det valgte papirbrettet, legges inn i annen retning i et annet papirbrett. Papirstørrelsene som kan brukes for forskyvning er A4, B5, Letter og 16K. 3-14

83 Grunnleggende betjening Med etterbehandler (tilleggsutstyr) Når du bruker forskyvning, separeres de utskrevne kopiene etter hvert kopisett (eller side). MERK: Dette krever at du bruker etterbehandleren (tilleggsutstyr). Papirstørrelsene som kan brukes for Forskyvning er A3, B4, A4, B5, Letter, Legal, Ledger, Oficio II, 8K, 16K, mm, Folio. 3 Original Kopi (hvert sett) Fremgangsmåten for å bruke kopiering med sortering/ forskyvning finner du nedenfor. 1 Trykk Copy-tasten. 2 Plasser originalene på glassplaten. 3 Trykk [Orig./papir/Etterbehandl.], og deretter [Sorter/Forskyv]. Klar til å kopiere. Eksemplarer 4 Når du vil bruke kopiering med sortering, trykk [På] i Sorter. Sorter/forskyv Sorter Av På Når du vil bruke kopiering med forskyvning, trykk [Hvert sett] i Forskyv. Trykk [OK]. Original Zoom Papir : A4 : 100% : A4 Forskyv Av Hvert sett Lag forhåndsvisning Angi snarvei Avbryt OK Status 10/10/ :10 Sorter/forskyv Klar til å kopiere. Sorter Eksemplarer Hvis [Av] er valgt i Sorter, trykk [Av] eller [Hver side] i Forskyv. 5 Trykk [OK]. Av På Original Zoom Papir : A4 : 100% : A4 Forskyv Av Hver side Lag forhåndsvisning Angi snarvei Avbryt OK Status 10/10/ :10 6 Trykk Start-tasten. Kopieringen starter. 3-15

84 Grunnleggende betjening Reserv. neste Denne funksjonen brukes for å reservere den neste jobben mens maskinen skriver ut. Når du bruker denne funksjonen, skannes originalen mens maskinen skriver ut. Når den gjeldende utskriftsjobben er ferdig, skrives den reserverte kopieringsjobben ut. Fremgangsmåten avhenger av Reserver neste prioritet (se den engelske operatørhåndboken). Hvis Reserver neste prioritet er innstilt på [På] Standardskjermbildet for kopiering vises på berøringspanelet under utskrivingen. Klar til å kopiere. Forhåndsvisning Eksemplarer Snarvei 1 Snarvei 2 1 Plasser originalene for reservert kopiering på maskinen, og konfigurer innstillingene for kopiering. Snarvei 3 Auto 100% Normal 0 Snarvei 4 Original Zoom Papir : A4 : 100% : A4 Lag forhåndsvisning Papirvalg 1-sidig >>1-sidig 2-sidig Zoom Av Kombiner Lysstyrke Av Stift / hull Snarvei 5 Snarvei 6 Snarveier Status Orig./papir/ Etterbehandl. Bildekvalitet Oppsett /rediger Avansert Program 10/10/ :10 2 Trykk Start-tasten. Maskinen begynner å skanne originalene. Når den gjeldende utskriftsjobben er ferdig, skrives den reserverte kopieringsjobben ut. Hvis Reserver neste prioritet er innstilt på [Av] Skjermbildet for kopiering vises på berøringspanelet under utskrivingen. Kopierer... Eksemplarer Jobb-nr.: Jobb-navn: doc Brukernavn: Skannerinnstilling Skannede sider Skriverinnstilling Eksemplarer 1 Trykk [Reserv. neste]. Standardskjermbildet for kopiering vises. 2 2/ 24 A4 100% 2-sidig Øverste kant øverst A4 2-sidig Sorter Brett A Vanlig Avbryt Reserv. neste Status 10/10/ :10 2 Plasser originalene for reservert kopiering på maskinen, og konfigurer innstillingene for kopiering. 3 Trykk Start-tasten. Maskinen begynner å skanne originalene. Når den gjeldende utskriftsjobben er ferdig, skrives den reserverte kopieringsjobben ut. 3-16

85 Grunnleggende betjening Kopieringsavbrudd Denne funksjonen brukes for å sette jobbene som er i gang på venting, når du trenger å lage andre kopier umiddelbart. Når kopiering under kopieringsavbrudd er ferdig, fortsetter maskinen med utskriftsjobbene som står på venting. MERK: Hvis du forlater maskinen i 60 sekunder i kopieringsavbruddsmodus, slettes kopieringsavbrudd automatisk, og utskriften fortsetter. Du kan endre forsinkelsen helt til kopieringsavbrudd er avbrutt. Endre forsinkelsen som ønsket. For mer informasjon, se den engelske operatørhåndboken. 3 Klar til å avbryte kopiering. Forhåndsvisning Eksemplarer Snarvei 1 1 Trykk Interrupt-tasten. Den aktuelle utskriftsjobben avbrytes midlertidig. Snarvei 2 Snarvei 3 Auto 100% Normal 0 Snarvei 4 Original Zoom Papir : A4 : 100% : A4 Lag forhåndsvisning Papirvalg 1-sidig >>1-sidig 2-sidig Zoom Av Kombiner Lysstyrke Av Stift / hull Snarvei 5 Snarvei 6 Snarveier Status Orig./papir/ Etterbehandl. Bildekvalitet Oppsett /rediger Avansert Program 10/10/ :10 2 Plasser originalene for kopieringsavbrudd på maskinen, og konfigurer innstillingene for kopiering. 3 Trykk Start-tasten for å starte kopiering under kopieringsavbrudd. 4 Når kopiering under kopieringsavbrudd er ferdig, trykk Interrupt-tasten. Maskinen fortsetter med utskriftsjobbene som sitter på venting. 3-17

86 Grunnleggende betjening Stift Bruk denne funksjonen for å stifte de ferdige kopiene. MERK: Til stifting kreves etterbehandleren (tilleggsutstyr). For ryggstifting (midtstifting) må du ha bretteenheten. Følgende alternativer for stifting og retning er tilgjengelige. Originalretning: Kortside (Bakside) Originalretning: Kortside (Bakside) Originalretning: Venstre på kortside (Venstre øverste hjørne) Originalretning: Venstre på kortside (Venstre øverste hjørne) Retning for å legge papir i kassetten Retning for å legge papir i kassetten MERK: B5-R og 16K-R "1 stift" er ikke diagonal. 3-18

87 Grunnleggende betjening Bruk fremgangsmåten nedenfor for å lage stiftede kopier. 1 Trykk Copy-tasten. 2 Plasser originalene på glassplaten. MERK: Under utføring av Stifting av ulike størrelser, se den engelske operatørhåndboken. 3 Klar til å kopiere. Eksemplarer 3 Trykk [Orig./papir/Etterbehandl.], og deretter [Stift/ hull]. 4 Velg stifteplassering. Stift/hull Original : A4 Zoom : 100% Papir : A4 Lag forhåndsvisning Status Angi snarvei Stift Av Hull Av Øvre Venstre Øvre Høyre 2 stifter Venst. 2 hull Venst. 2 hull Topp 2 hull Høyre 2 stifter Topp 2 stifter Høyre Ryggstift 3 hull Venst. 3 hull Topp 3 hull Høyre Avbryt Ø. kant øverst Retning OK 10/10/ :10 MERK: For å bruke ryggstifting, trykk [Ryggstift]. Når du plasserer originaler, plasser omslagssiden nederst. For mer informasjon om ryggstifting, se den engelske operatørhåndboken. 5 Trykk [Retning Original] for å velge originalens retning, enten [Ø. kant øverst] eller [Øverste kant til venstre]. Trykk deretter [OK]. 6 Trykk [OK]. 7 Trykk Start-tasten. Kopieringen starter. Stifting av ulike størrelser Selv med ulike papirstørrelser kan utskriften stiftes hvis størrelsene har samme bredde eller lengde, som vist i kombinasjonene nedenfor. Maks 30 ark kan stiftes. A4 B5 Letter A4 B5 Letter A3 B4 Ledger A3 B4 Ledger A3 og A4 B4 og B5 Ledger og Letter Ledger og Letter-R 8K og 16K Letter-R Legal Letter-R Legal 3-19

88 Grunnleggende betjening Hull Lag hull i de ferdige kopisettene som skal innbindes. MERK: Du må ha etterbehandleren (tilleggsutstyr) og hulleenheten. Originalens retning og hullplasseringen er som følger. Original Kopi Glassplate Originalretning Dokumentmater MERK: Den amerikanske modellen kan utføre hulling med to-hull og tre-hull. Den europeiske modellen kan utføre hulling med to-hull og fire-hull. 3-20

89 Grunnleggende betjening Følg trinnene nedenfor når du skal lage hull. 1 Trykk Copy-tasten. 2 Plasser originalene på glassplaten. Klar til å kopiere. Eksemplarer 3 Trykk [Orig./papir/Etterbehandl.], og deretter [Stift/ hull]. 4 Velg type hulling. 3 Stift/hull Stift Av Øvre Venstre Øvre Høyre 2 stifter Topp 2 stifter Høyre 5 Trykk [Retning Original] for å velge originalens retning, enten [Ø. kant øverst] eller [Øverste kant til venstre]. Trykk deretter [OK]. Original : A4 Zoom : 100% Papir : A4 Lag forhåndsvisning Hull Av 2 stifter Venst. 2 hull Venst. 2 hull Topp 2 hull Høyre Ryggstift 3 hull Venst. 3 hull Topp 3 hull Høyre Ø. kant øverst Retning 6 Trykk [OK]. Angi snarvei Avbryt OK Status 10/10/ :10 7 Trykk Start-tasten. Hvis originalen er plassert på glassplaten. Legg inn neste original, og trykk Start-tasten. Kopieringen starter. Når alle originalene er skannet trykker du [Skann. ferdig]. Kopieringen starter. 3-21

90 Grunnleggende betjening Sende Denne maskinen kan sende et skannet bilde som et vedlegg til en e-postmelding eller til en PC som er tilknyttet nettverket. Dette forutsetter at du registrerer avsender- og måladressen (mottakeradressen) på nettverket. Et nettverksmiljø som gir mulighet for at maskinen kan kobles til en e-postserver, er påkrevd. Det anbefales at et lokalnettverk (LAN - Local Area Network) brukes til å hjelpe med overføringshastighet og sikkerhetsproblemer. Samtidig som du sender et skannet bilde, kan du skrive ut bildet eller sende det til dokumentboksen. Følg trinnene nedenfor for å bruke skannefunksjonen: Programmer innstillingene, inkludert e-postinnstillingene, på maskinen. Bruk Embedded Web Server RX (den interne HTML-websiden) til å registrere IP-adressen, SMTP-serverens vertsnavn, mottakeren og Innstillinger for e-post. Registrer målet i adresseboken eller i ettrykkstaster. Når PC-mappen (SMB/FTP) er valgt, må målmappen deles. Kontakt administratoren for å få mer informasjon om konfigurering av datamaskinens mappe. Opprett/registrer en dokumentboks (når en dokumentboks er valgt som mål). Velg detaljerte overføringsinnstillinger (for å velge en dokumentboks som mål eller for å skrive ut og sende bildet samtidig). Følg trinnene nedenfor når du skal utføre grunnleggende sending. Følgende fem alternativer er tilgjengelige: Send som e-post: Sender et skannet originalbilde som et e-postvedlegg. Se side Send til mappe (SMB): Lagrer et skannet originalbilde i en delt mappe på en hvilken som helst datamaskin. Se side Send til mappe (FTP): Lagrer et skannet originalbilde i en mappe på en FTP-server. Se side Send til dokumentboks: Sender et dokument lagret i en dokumentboks i denne maskinen. Se den engelske operatørhåndboken Bildedataskanning med TWAIN/WIA: Skann dokumentet med et TWAIN eller WIA kompatibelt brukerprogram. Se TWAIN/WIA Driver Operation Guide MERK: Ulike sendealternativer kan angis i kombinasjon. Se Sende til ulike typer mål (Sender flere) på side Faksfunksjonen kan brukes når faksen (tilleggsutstyr) er installert. For mer informasjon om denne funksjonen, se FAX Operation Guide. 3-22

91 Grunnleggende betjening Send som e-post Sender et skannet originalbilde som et e-postvedlegg. MERK: Få tilgang til Embedded Web Server RX på forhånd, og angi innstillingene som kreves for å sende e-post. Se Embedded Web Server RX (Innstillinger for e-post) på side 2-14 for å få mer informasjon. 1 Trykk Send-tasten. Viser skjermbildet for sending. 3 MERK: Avhengig av innstillingen er det mulig at skjermbildet for adresseboken vises. I dette tilfellet, trykk [Avbryt] for å vise skjermbildet for sending. Klar til å sende. Angi mål. Legg inn e-postadresse E-postadresse Mål 2 Plasser originalene på glassplaten. MERK: Målene kan angis ved hjelp av adresseboken eller ettrykkstastene. Se Angi mål på side Legg til ny e-postadresse. Trykk [E-postadresse] og skriv deretter adressen inn ved å bruke tastaturet på skjermen. Legg til i adr.bok Neste mottager Avbryt OK Status 10/10/ :10 4 Angi mottakers e-postadresse, og trykk [OK]. 5 Trykk [Neste mottager], og gjenta trinn 3 for å angi målet. Opptil 100 e-postadresser kan angis. MERK: Når [Legg til i adr. bok] vises, registreres målene i adresseboken. 6 Trykk [OK]. Målene registreres i mållisten. Klar til å sende. Mål 7 Kontroller mållisten. Mål Detaljer ABCD TUVW /1 Adressebok E-post Velg et mål, og trykk [Detaljer] for å kontrollere og redigere det. Rør av Group1 Direkte Faks-kjede Group1 Detaljer Slett Tilbakekall Mappe Faks Velg et mål, og trykk [Slett] for å fjerne målet fra listen AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG HHH III JJJ Nr. 1/100 3 Trykk [Legg inn e-postadresse], og deretter [Epostadresse]. ifaksadresseoppf. WSD Skann Mål Snarveier Orig./Overfør. Dataformat Farge/ Bildekvalitet Avansert Program Status 10/10/ :

92 Grunnleggende betjening MERK: Når du velger [På] for Inntastingssjekk for nytt mål (se den engelske operatørhåndboken), vises bekreftelsesskjermbildet. Angi samme mål igjen og trykk [OK]. Når du velger [På] for Sjekk mål før du sender (se den engelske operatørhåndboken), vises bekreftelsesskjermbildet etter at du har trykket på Starttasten. For mer informasjon, se Bekreftelsesskjermbilde for mål på side Trykk Start-tasten. Sendingen starter. Send til mappe (SMB)/Send til mappe (FTP) Lagrer en fil med det skannede originalbildet i den angitte delte mappen på en hvilken som helst PC. Lagrer et skannet originalbilde i en mappe på en FTP-server. MERK: Se Opprette en delt mappe på side 3-31 for mer informasjon om mappedeling. Kontroller at SMB-protokoll eller FTP i Embedded Web Server RX er merket som På. For mer informasjon, se Embedded Web Server RX Operation Guide. 1 Trykk Send-tasten. Viser skjermbildet for sending. MERK: Avhengig av innstillingen er det mulig at skjermbildet for adresseboken vises. I dette tilfellet, trykk [Avbryt] for å vise skjermbildet for sending. 2 Plasser originalene på glassplaten. 3 Trykk [Registrer mappe], og deretter [SMB] eller [FTP]. MERK: Målene kan angis ved hjelp av adresseboken eller ettrykkstastene. For mer informasjon, se Angi mål på side

93 Grunnleggende betjening Mappebane SMB Klar til å sende. Angi mål. Vertsnavn Mål 4 Angi vertsnavn, bane, brukernavn og passord. Trykk tasten for hvert element for først å vise angivelsesskjermbildet. FTP Legg til i adr.bok Bane Brukernavn Passord Søk SMB Host Neste mottager Windows Nettverk Avbryt Test OK For å søke etter en mappe på en datamaskin i nettverket, trykk [Søk SMB Host] eller [Windows Nettverk]. Hvis du trykket [Søk SMB Host], kan du angi Domene/Arbeidsgruppe, og Vertsnavn for å søke etter målet på datamaskiner i nettverket. 3 Status 10/10/ :10 Hvis du trykket [Windows Nettverk], kan du søke etter et mål på alle datamaskiner i nettverket. Hvis du trykket [Windows Nettverk], søkes det i alle datamaskiner i nettverket. Maks 500 adresser kan vises. Velg vertsnavnet (datamaskinnavn) du ønsker å angi i skjermbildet som vises, og trykk [Neste]. Skjermbildet for brukernavn og passord vises. Etter at du har angitt brukernavn og passord på måldatamaskinen, vises de delte mappene. Velg mappen du ønsker å angi, og trykk [Neste]. Adressen til den delte mappen er angitt. MERK: Press [Tilkoblingstest] for å kontrollere tilkoblingen til datamaskinen du velger. Kontroller inntastingene hvis tilkoblingen mislykkes. Velg mappen fra listen med søkeresultater, og gå til trinn 6. 5 Angi måldata, og trykk [OK]. Bruk tastaturet til å angi. Grense: 128 tegn Inndata: 0 tegn # $ % ^ & * ( ) _ + Q W E R T Y U I O P { } A S D F G H J K L : " Z X C V B N M < >? Store bok. Lower-case Små bokst. Nr./symb. Mellomrom Avbryt OK Status 10/10/ :

94 Grunnleggende betjening Dataene som skal angis er som følger: MERK: Du kan ikke sende dataen hvis du glemmer brukernavn eller passord. Kontakt administratoren, og kontroller ditt brukernavn eller passord. For å sende til mappe (SMB) Element Data som skal angis Maks antall tegn Vertsnavn* Bane Brukernavn Vertsnavn eller IP-adresse til PCen som skal motta dataene. Bane til mottaksmappen. Eksempel: Bruker\Skandata. Brukernavn som gir tilgang til PCen. Eksempel: abcdnet\james.smith Opptil 64 tegn Opptil 128 tegn Opptil 64 tegn Passord Passord som gir tilgang til PCen. Opptil 64 tegn * Hvis du vil angi et annet portnummer enn standarden (139), angir i formatet vertsnavn: portnummer (f.eks. SMBvertsnavn: 140). Sett IPv6-adressen i klammer [ ] (f.eks., [3ae3:9a0:cd05:b1d2:28a:1fc0:a1:10ae]:140) For å sende til mappe (FTP) Element Data som skal angis Maks antall tegn Vertsnavn* Bane Vertsnavn eller IP-adresse for FTP-server. Bane til mottaksmappen. Eksempel: Bruker\Skandata. Ellers blir dataene lagret i hjemmekatalogen. Opptil 64 tegn Opptil 128 tegn Brukernavn Brukernavn for pålogging på FTP-server Opptil 64 tegn Passord Passord for pålogging på FTP-server Opptil 64 tegn * Hvis du vil angi et annet portnummer enn standarden (21), angir du i formatet vertsnavn: portnummer (f.eks. FTPvertsnavn: 140). Sett IPv6-adressen i klammer [ ] (f.eks., [3ae3:9a0:cd05:b1d2:28a:1fc0:a1:10ae]:140) 3-26

95 Grunnleggende betjening Mappebane Klar til å sende. Angi mål. Mål 6 Når du er ferdig å angi alt, trykk [Test] for å kontrollere tilkoblingen. SMB Vertsnavn FTP Bane Brukernavn MERK: Tilkoblet. vises når tilkoblingen til målet er opprettet. Hvis Kan ikke koble til. vises, må du sjekke oppføringen. Passord Søk SMB Host Windows Nettverk Test For å angi et annet mål, gå til trinn 7. Hvis du vil angi kun ett mål, går du til trinn 8. 3 Legg til i adr.bok Neste mottager Avbryt OK Status 10/10/ :10 7 Trykk [Neste mottager], og gjenta trinn 4 til 6 for å angi målet. Du kan totalt angi opptil 10 FTP- og SMB-målmapper samlet. MERK: Når [Legg til i adr. bok] vises, registreres oppføringen i adresseboken. 8 Trykk [OK] for å registrere oppføringen i mållisten. Klar til å sende. Mål 9 Kontroller mållisten. Mål Detaljer ABCD TUVW Group1 Group1 1/1 Adressebok E-post Mappe Velg et mål, og trykk [Detaljer] for å kontrollere og redigere det. Rediger den om nødvendig. Se trinn 4 til 6. Rør av AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG HHH III JJJ Status Mål Direkte Snarveier Faks-kjede Detaljer Slett Tilbakekall Orig./Overfør. Dataformat Farge/ Bildekvalitet Nr. 1/100 Avansert Faks ifaksadresseoppf. WSD Skann Program 10/10/ :10 Velg et mål, og trykk [Slett] for å fjerne målet fra listen. MERK: Når du velger [På] for Inntastingssjekk for nytt mål (se den engelske operatørhåndboken), vises bekreftelsesskjermbildet. Angi samme vertsnavn og bane igjen og trykk [OK]. Når du velger [På] for Sjekk mål før du sender (se den engelske operatørhåndboken), vises bekreftelsesskjermbildet etter at du har trykket på Starttasten. For mer informasjon, se Bekreftelsesskjermbilde for mål på side Trykk Start-tasten. Sendingen starter. 3-27

96 Grunnleggende betjening Bekreftelsesskjermbilde for mål Når du velger [På] for Sjekk mål før du sender (se den engelske operatørhåndboken), vises bekreftelsesskjermbildet for mål etter at du har trykket på Start-tasten. Følg trinnene nedenfor å bekrefte målene. Klar til å sende. Mål Detaljer A OFFICE Kontroller Mål Detaljer Slett 1 Trykk [ ] eller [ ] for å bekrefte hvert mål. Trykk [Detaljer] for detaljert informasjon om valgt mål. Velg et mål og trykk [Slett] for å slette målet. Trykk [Ja] i bekreftelsesskjermbildet. Målet slettes. For å legge til målet, trykk [Avbryt] og gå tilbake til målskjermbildet. Avbryt Status 10/10/ :10 2 Trykk [Kontroller]. MERK: Pass på at du bekrefter hvert mål ved at de vises på berøringspanelet. Du kan først trykke [Kontroller] når du har bekreftet hvert mål. 3 Trykk Start-tasten for å starte sendingen. 3-28

97 Grunnleggende betjening Forberedelser for å sende et dokument til en datamaskin Kontroller informasjonen som må angis i maskinen, og opprett en mappe som skal motta dokumentet på din datamaskin. Skjermbildene i Windows 7 brukes i følgende sammenhenger. Detaljene i skjermbildene er forskjellige i andre Windows-versjoner. MERK: Pålogg til Windows med administratortillatelser. 3 Kontrollere hva som skal angis for [Vertsnavn] Kontroller navnet i måldatamaskinen. 1 Fra Start-menyen, velg Datamaskin og Systemegenskaper. Kontroller datamaskinnavnet i vinduet som vises. I Windows XP, høyreklikk Min datamaskin og velg Egenskaper. Dialogboksen Systemegenskaper vises. Klikk Datamaskinnavn fanen i vinduet som vises, og kontroller datamaskinnavnet. Hvis det finnes en arbeidsgruppe Alle tegnene som vises i "Fullt datamaskinnavn" må angis i Vertsnavn. (Eksempel: PC4050) Hvis det finnes et domene Tegnene til venstre for det første punktumet (.) i Fullt datamaskinnavn må angis i Vertsnavn. F.eks. pc Etter å ha kontrollert datamaskinnavnet, klikk [ X ] (Lukke)-tasten for å lukke skjermbildet Systemegenskaper. I Windows XP, etter å ha kontrollert datamaskinnavnet, klikk Avbryt-tasten for å lukke skjermbildet Systemegenskaper. 3-29

98 Grunnleggende betjening Kontrollere hva som skal angis for [Brukernavn] Kontroller domenenavnet og brukernavnet for pålogging i Windows. 1 Fra Start-menyen, velg Alle programmer (eller Programmer), Tilbehør og deretter Ledetekst. Vinduet Ledetekst vises. 2 I Ledeteksten, angi "net config workstation" og klikk Enter. Eksempel på skjermbilde: brukernavn "james.smith" og domenenavn "ABCDNET" 3-30

99 Grunnleggende betjening Opprette en delt mappe Opprett en delt mappe for å motta dokumentet i måldatamaskinen. MERK: Hvis det finnes en arbeidsgruppe i Systemegenskaper, konfigurer innstillingene nedenfor for å begrense tilgangen til mappen til en spesifikk bruker eller gruppe. 1 Fra Start-menyen, velg Kontrollpanel, Utseende og personalisering, og deretter Mappealternativer. 3 I Windows XP, klikk Min Datamaskin og velg Mappealternativer i Verktøy. 2 Klikk Vis fanen og fjern hakemerket fra Bruk veiviser for fildeling (anbefales) i Avanserte innstillinger. I Windows XP, klikk Vis fanen og fjern hakemerket fra Bruk enkel fildeling (anbefales) i Avanserte innstillinger. 3 Klikk OK-tasten for å lukke skjermbildet Mappealternativer. 1 Opprett en mappe på den lokale disken (C). MERK: Opprett f.eks. en mappe med navnet "skannerdata" på den lokale disken (C). 2 Høyreklikk skannerdata-mappen, og klikk Deling og Avansert deling. Klikk Avansert deling. Dialogboksen Egenskaper for scannerdata vises. I Windows XP, høyreklikk skannerdata-mappen og velg Deling og sikkerhet... (eller Deling). 3-31

100 Grunnleggende betjening 3 Velg avmerkingsboksen Del denne mappen og klikk Tillatelser. Dialogboksen Tillatelser for scannerdata vises. I Windows XP, velg Del denne mappen og klikk Tillatelser. 4 Klikk Legg til. 5 Angi brukernavnet i tekstboksen, og klikk OK. Klikk Posisjon-knappen og velg posisjon. Velg en posisjon for å velge området hvor det skal søkes. Hvis du er i et domene, er ditt domene standardvalgt som området hvor det skal søkes. 3-32

101 Grunnleggende betjening 6 Velg angitt bruker, velg tillatelsene Endre og Lese, og klikk OK. I Windows XP, gå til trinn 8. 3 MERK: "Alle" gir deletillatelser til alle i nettverket. For å forbedre sikkerheten anbefales det å velge Alle og fjerne hakemerket fra tillatelsen Lese. 7 Klikk OK i skjermbildet Avansert deling for å lukke skjermbildet. 8 Klikk Sikkerhet fanen og deretter Endre. I Windows XP, klikk Sikkerhet fanen og deretter Legg til. 9 Velg angitt bruker, kontroller at det er haket av for Tillatt Endre og Tillatt Lese og kjøre, og klikk Lukk. 3-33

102 Grunnleggende betjening Kontrollere [Bane] Kontroller delenavnet til den delte mappen som er dokumentets mål. 1 Angi "\\pc4050" i "Program- og filsøk" i Startmenyen. Skjermbildet for søkeresultater vises. I Windows XP, klikk Søk i Start-menyen, velg Alle filer og mapper, og søk måldatamaskinen filen sendes til. I Søkehjelper, klikk Datamaskiner eller folk og deretter En datamaskin i nettverket. I "Datamaskinnavn:" tekstboksen, angi navnet på datamaskinen du har kontrollert (pc4050), og klikk Søk. 2 Klikk "\\pc4050\scannerdata" som vises i søkeresultatene. I Windows XP, dobbeltklikk datamaskinen ("pc4050") som vises i søkeresultatene. 3 Klikk "\\pc4050\scannerdata" som vises i søkeresultatene. Kontroller adresselinjen. Den tredje og følgende tekststrenger ( f ) bør angis for banen. I Windows XP, dobbeltklikk skannerdata-mappen, og kontroller adresselinjen. Tekststrengen til høyre for tredje backslash (\) bør angis i Bane. (Eksempel: scannerdata) MERK: Du kan også angi en delmappe i den delte mappen hvor dataen som sendes skal plasseres. I dette tilfellet skal nå "delenavn\navnet på mappen i den delte mappen" være angitt i Bane. I eksemplel i vinduet ovenfor er "skannerdata\prosjekta" Bane. 3-34

103 Grunnleggende betjening Konfigurere Windows-brannmur (for Windows 7) Tillat deling av filer og skrivere, og angi porten som brukes til SMB overføring. MERK: Pålogg til Windows med administratortillatelser. Kontrollere fil- og skriverdeling 1 Fra Start-menyen, velg Kontrollpanel, System og Sikkerhet og Slipp et program gjennom Windows-brannmuren. 3 MERK: Hvis dialogboksen Brukerkontokontroll vises, klikk Fortsett. 2 Klikk Endre innstillinger, velg avmerkingsboksen Fil- og skriverdeling, og klikk OK. 3-35

104 Grunnleggende betjening Legge til en port 1 Fra Start-menyen, velg Kontrollpanel, System og Sikkerhet og Kontroller brannmurstatus. 2 Klikk Avanserte innstillinger. 3 Klikk Innkommende regler. 4 Klikk Ny regel. 5 Velg Port og klikk Neste. 3-36

105 Grunnleggende betjening 6 Velg TCP, velg Bestemte lokale porter, angi "139", og klikk Neste. 3 7 Velg Tillat tilkoblingen og klikk Neste. 8 Pass på at alle avmerkingsboksene er valgt, og klikk Neste. 3-37

OPERATØRHÅNDBOK. Code: 565804no

OPERATØRHÅNDBOK. Code: 565804no OPERATØRHÅNDBOK d-copia6500mf/8000mf N Code: 565804no PUBLIKASJON UTGITT AV: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Alle rettigheter

Detaljer

Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare

Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare Velkommen til Linpro Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare Kort om Varnish Dag-Erling Smørgrav Senior Programvareutvikler Fagansvarlig C / C++ 2007-04-26 Hva er Varnish? HTTP-akselerator,

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 TASKalfa 300i FS-1300D Introduksjon Takk for at du har kjøpt TASKalfa 300i. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-310N http://no.yourpdfguides.com/dref/3378410

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-310N http://no.yourpdfguides.com/dref/3378410 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

PRINT ECOSYS P8060cdn

PRINT ECOSYS P8060cdn PRINT ECOSYS P8060cdn OPERATØRHÅNDBOK > Forord Forord Takk for at du har kjøpt denne maskinen. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Hurtigreferanse HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP-Serien Hurtigreferanse Innhold Hurtigreferanse... 1 Forminske eller forstørre en kopi... 2 Sortere

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Hurtigreferanse Forminske eller forstørre en kopi 1. Velg Kopi-knappen på startskjermbildet. 2. Velg Forminsk/forstørr-knappen. 3. Velg en av de forhåndsdefinerte prosentandelene,

Detaljer

q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3040dn ECOSYS M3540dn OPERATØRHÅNDBOK

q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3040dn ECOSYS M3540dn OPERATØRHÅNDBOK q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3040dn ECOSYS M3540dn OPERATØRHÅNDBOK > Forord Forord Takk for at du kjøpte ECOSYS M3040dn/ECOSYS M3540dn. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-6525MFP/FS-6530MFP

OPERATØRHÅNDBOK FS-6525MFP/FS-6530MFP OPERATØRHÅNDBOK FS-655MFP/FS-6530MFP Introduksjon Takk for at du har kjøpt FS-655MFP / FS-6530MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold

Detaljer

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP FS-605MFP, FS-605MFP/B, FS-6030MFP Introduksjon Takk for at du har kjøpt FS-605MFP / FS-605MFP/B / FS-6030MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig

Detaljer

q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M4125idn ECOSYS M4132idn ECOSYS M8130cidn OPERATØRHÅNDBOK OPERATION GUIDE

q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M4125idn ECOSYS M4132idn ECOSYS M8130cidn OPERATØRHÅNDBOK OPERATION GUIDE q PRINT q COPY q SCAN q FAX q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M4125idn ECOSYS M4132idn M8124cidn ECOSYS M8130cidn OPERATØRHÅNDBOK OPERATION GUIDE > Forord Forord Takk for at du har kjøpt denne maskinen.

Detaljer

Lisensiering av brukerskapt innhold. Miloš Novović, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett

Lisensiering av brukerskapt innhold. Miloš Novović, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Lisensiering av brukerskapt innhold Miloš Novović, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett DISCLAIMER All opinions are my own, and do not represent the views of my employers.

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D Introduksjon Takk for at du har kjøpt FS-1028MFP/FS-1128MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-C2526MFP FS-1100 FS-C2626MFP FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-C2526MFP FS-1100 FS-C2626MFP FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-C56MFP FS-00 FS-C66MFP FS-300D Introduksjon Takk for at du har kjøpt FS-C56MFP/FS-C66MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig

Detaljer

Operatørhåndbok. 6505ci/7505ci. Digitalt Farge-Multifunksjonssystem Kopiere/Printe/Skanne/Fakse A3

Operatørhåndbok. 6505ci/7505ci. Digitalt Farge-Multifunksjonssystem Kopiere/Printe/Skanne/Fakse A3 NO 6505ci/ 7505ci Operatørhåndbok 6505ci/7505ci Digitalt Farge-Multifunksjonssystem Kopiere/Printe/Skanne/Fakse A3 > Forord Forord Takk for at du kjøpte 6505cici/7505ci. Denne operatørhåndboken skal sørge

Detaljer

PRINT COPY SCAN PRINT COPY SCAN FAX

PRINT COPY SCAN PRINT COPY SCAN FAX PRINT COPY SCAN PRINT COPY SCAN FAX OPERATØRHÅNDBOK Introduksjon Takk for at du har kjøpt ECOSYS M606cidn/ECOSYS M656cidn. Denne brukerveiledningen er laget for å hjelpe deg å bruke maskinen korrekt, til

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK. TASKalfa 3501i TASKalfa 4501i TASKalfa 5501i

OPERATØRHÅNDBOK. TASKalfa 3501i TASKalfa 4501i TASKalfa 5501i OPERATØRHÅNDBOK TASKalfa 350i TASKalfa 450i TASKalfa 550i > Forord Forord Takk for at du kjøpte TASKalfa 350i/TASKalfa 450i/TASKalfa 550i. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-3540MFP FS-00 FS-3640MFP FS-300D Introduksjon Takk for at du har kjøpt FS-3540MFP/FS-3640MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Vis tilpasning. Versjon 4,5. Administratorhåndbok

Vis tilpasning. Versjon 4,5. Administratorhåndbok Vis tilpasning Versjon 4,5 Administratorhåndbok Juli 2016 www.lexmark.com Innhold 2 Innhold Endringshistorikk... 3 Oversikt... 4 Konfigurere programmet... 5 Få tilgang til Embedded Web Server...5 Aktiver

Detaljer

q PRINT ECOSYS P2135dn OPERATØRHÅNDBOK

q PRINT ECOSYS P2135dn OPERATØRHÅNDBOK q PRINT ECOSYS P2135dn OPERATØRHÅNDBOK Denne operatørhåndboken gjelder for modellen ECOSYS P2135dn. Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon vedrørende bruk av både de europeiske og de amerikanske

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1370DN FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1370DN FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1370DN FS-1300D Denne operatørhåndboken gjelder for modellen FS-1370DN. Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon vedrørende bruk av både de europeiske og de amerikanske

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Lene Cecilie Høydahl Trine Lysaker Lehn 16. Januar 2014 Lene Cecilie Høydahl Kontraktsdirektør SAS Institute AS lene.hoydahl@sas.com Trine

Detaljer

FIST-FOSC-RSKG -8-NO08

FIST-FOSC-RSKG -8-NO08 FIST-FOSC-RSKG -8-NO08 I N S T A L L A S J O N S V E I L E D N I N G Gel-forseglinger, 8 kabler 1 Gel-forseglinger, / kabel Diamater For FIST-GCO2-FX & FOSC-400-XXXG GEL SEAL Kabel Diameter 1 kabel ut

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG ML-3561ND

Din bruksanvisning SAMSUNG ML-3561ND Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning OLIVETTI D-COLOR MF2603 http://no.yourpdfguides.com/dref/3964616

Din bruksanvisning OLIVETTI D-COLOR MF2603 http://no.yourpdfguides.com/dref/3964616 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for OLIVETTI D-COLOR MF2603. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på OLIVETTI D-COLOR MF2603 i bruksanvisningen

Detaljer

Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning

Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning Innhold Introduksjon... 2 Installer Microcat Authorisation Server (MAS)... 3 Konfigurer MAS... 4 Autorisasjonsbrikke... 4 Internett-alternativer...

Detaljer

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci OPERATØRHÅNDBOK

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci OPERATØRHÅNDBOK q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 66ci OPERATØRHÅNDBOK Introduksjon Takk for at du har kjøpt TASKalfa 66ci. Denne brukerveiledningen er laget for å hjelpe deg å bruke maskinen korrekt, til å foreta

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

FIST-FOSC-RSKG -16-NO08

FIST-FOSC-RSKG -16-NO08 FIST-FOSC-RSKG -16-NO08 I N S T A L L A S J O N S V E I L E D N I N G Gel-forseglinger, 16 kabler Gel-forseglinger, / kabel Diamater 1 Klargjøring av FOSC-400-A2G & B2G GEL SEAL Kabel Diameter 1 kabel

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D Denne operatørhåndboken gjelder for modellene FS-2020D, FS-3920DN og FS-4020DN. Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon vedrørende

Detaljer

q PRINT ECOSYS P6035cdn OPERATØRHÅNDBOK

q PRINT ECOSYS P6035cdn OPERATØRHÅNDBOK q PRINT ECOSYS P6035cdn OPERATØRHÅNDBOK > Forord Forord Takk for at du kjøpte ECOSYS P6035cdn. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold

Detaljer

LifeSize SDI Adapter installasjonsveiledning

LifeSize SDI Adapter installasjonsveiledning LifeSize SDI Adapter installasjonsveiledning July 2007 Part Number 132-00070-001 Revision 01 Copyright Notice 2007 LifeSize Communications Inc, and its licensors. All rights reserved. LifeSize Communications

Detaljer

Håndbøker som følger med

Håndbøker som følger med Introduksjon Takk for at du har kjøpt TASKalfa 250ci/300ci/400ci/500ci/552ci. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold og enkel feilsøking

Detaljer

3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens komputere og til å få adgang til neste etasje.

3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens komputere og til å få adgang til neste etasje. Brukerveiledning 1. Poengteller: Sjekk for å se hvor mange poeng du har. 2. Nivåmåler: Forteller hvilken etasje i Skumlesens bygning du er i. 3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens

Detaljer

q PRINT q COPY q SCAN OPERATØRHÅNDBOK ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn

q PRINT q COPY q SCAN OPERATØRHÅNDBOK ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn OPERATØRHÅNDBOK Introduksjon Takk for kjøpet av ECOSYS M2030dn/ ECOSYS M2530dn/ECOSYS M2035dn/ECOSYS

Detaljer

Trio Visit Security Manager

Trio Visit Security Manager Brukermanual Trio Visit Security Manager Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including

Detaljer

Innhold Oppsett Bruk Feilsøking Status-LED Vedlegg TRÅDLØS BASSHØYTTALER. Bruksanvisning. HEOS Subwoofer

Innhold Oppsett Bruk Feilsøking Status-LED Vedlegg TRÅDLØS BASSHØYTTALER. Bruksanvisning. HEOS Subwoofer TRÅDLØS BASSHØYTTALER Bruksanvisning HEOS Subwoofer 1 Innhold Oppsett Bruk Feilsøking Status-LED Vedlegg Innledning 4 Før du begynner 5 Systemkrav 5 Nettverkskrav 5 Maskinvarekrav 6 Kontrollerkrav 7 Bli

Detaljer

Dude, where is my data? Finn Lützow Holm Myrstad Fagdirektør, digitale

Dude, where is my data? Finn Lützow Holm Myrstad Fagdirektør, digitale Dude, where is my data? Finn Lützow Holm Myrstad Fagdirektør, digitale tjenester @finnmyrstad Forbrukerrettigheter Retten til trygghet Retten til å bli informert Retten til å velge Retten til å bli hørt

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Microcat MARKET Ford Europe. Brukerveiledning

Microcat MARKET Ford Europe. Brukerveiledning Microcat MARKET Ford Europe Brukerveiledning Innhold Komme i gang... 2 Oversikt over Microcat MARKET... 3 På- og avlogging... 4 Identifikasjon av et kjøretøy... 5 Søk ved hjelp av VIN eller nummerskilt...

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Introduksjon Takk for kjøpet av FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte,

Detaljer

Forberedelse til skolebesøk

Forberedelse til skolebesøk Engineering Challenge et læringsspill om ingeniøryrket Engineerium, Fornebu Slide 1 Innhold Verden trenger energi Hva er olje og gass Olje og gass i Norge Om olje- og gassbransjen Spennende muligheter

Detaljer

HT - Fiber. HT, fiber. Innholdsfortegnelse. 1 HT, fibersett. 2 Montering av HT. 3 Montering av fiber skjøtebrett. 4 Innføring av fiberkabel

HT - Fiber. HT, fiber. Innholdsfortegnelse. 1 HT, fibersett. 2 Montering av HT. 3 Montering av fiber skjøtebrett. 4 Innføring av fiberkabel HT - Fiber M O N T A S J E B E S K R I V E L S E HT, fiber HT boksen har 24 x Ø: 10 mm, 2 x Ø: 20 mm & 4 x Ø: 5 mm innganger, den kan benyttes til standard skjøting. Boksen har tårn for 6 skjøtebrett med

Detaljer

Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering.

Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering. Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering. Roger Kopperstad 22.05.2007 Tegningsorientert metode for design 3D-orientert metode for design 3D regelbasert metode for design og ekstraksjon

Detaljer

q PRINT ECOSYS P6130cdn OPERATØRHÅNDBOK

q PRINT ECOSYS P6130cdn OPERATØRHÅNDBOK q PRINT ECOSYS P6130cdn OPERATØRHÅNDBOK > Forord Forord Takk for at du kjøpte ECOSYS P6130cdn. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Håndbøker som følger med

Håndbøker som følger med Håndbøker som følger med Introduksjon Takk for at du har kjøpt KM-2560/KM-3060. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold og enkel

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D Denne operatørhåndboken gjelder for modellene FS-2020D, FS-3920DN, FS-4020DN og FS-6970DN. Merk Denne operatørhåndboken inneholder

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1350DN FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1350DN FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1350DN FS-1300D Denne operatørhåndboken gjelder for modellen FS-1350DN. Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon vedrørende bruk av både de europeiske og de amerikanske

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

Brukermanual. Trio Visit Web. Trio Enterprise 5.0

Brukermanual. Trio Visit Web. Trio Enterprise 5.0 Brukermanual Trio Visit Web Trio Enterprise 5.0 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but not

Detaljer

Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions?

Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions? part of Aker Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions? Simen Lieungh Konsernsjef Kirkeneskonferansen, 28. januar 2009 2009 Aker Solutions Aker Solutions Subsea 100% NOK 58.1 mrd. P&C NOK

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS TASKalfa 420i/520i FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS TASKalfa 420i/520i FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 TASKalfa 420i/520i FS-1300D Introduksjon Takk for at du har kjøpt TASKalfa 420i/520i. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig

Detaljer

Google Cloud Print brukerhåndbok

Google Cloud Print brukerhåndbok Google Cloud Print brukerhåndbok Symboler brukt i denne håndboken Denne håndboken bruker følgende symboler. Merk! Dette er advarslene og begrensningene for korrekt bruk. Det anbefales på det sterkeste

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

Opphavsrett (c) 2013 2014 ZURB, inc.

Opphavsrett (c) 2013 2014 ZURB, inc. Den norske teksten er en uoffisiell oversettelse og er kun ment som informasjon. Det er den originale engelske versjonen som er juridisk bindende, og denne skal i ethvert tilfelle gis forrang. Opphavsrett

Detaljer

DC 6140/6240. Operatørhåndbok. DC 6140/6240 Digitale Multifunksjonssystement Kopiere / Printe / Skanne / Fakse A4

DC 6140/6240. Operatørhåndbok. DC 6140/6240 Digitale Multifunksjonssystement Kopiere / Printe / Skanne / Fakse A4 DC 640/640 Operatørhåndbok DC 640/640 Digitale Multifunksjonssystement Kopiere / Printe / Skanne / Fakse A4 Introduksjon Takk for at du har kjøpt denne modellen. Denne operatørhåndboken skal sørge for

Detaljer

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Utdrag fra mandat Utvalgene skal ta utgangspunkt i bransjens behov for kvalifiserte fagarbeidere. Utvalgene skal levere en rapport 01.03.2016 der de presenterer

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft

LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft By Vidar Johan Stene, Robert Hallem og Frank V. Ingvaldsen 18.06.2016 Tre sentrale punkter i vår presentasjon Definering av verdikjeden Ressurseffektivisering Flyteffektivisering

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

OPERATØRHÅNDBOK FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN OPERATØRHÅNDBOK FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN Denne operatørhåndboken er for modellen FS-2100D, FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN og FS-4300DN. Denne operatørhåndboken er ment å hjelpe

Detaljer

q PRINT q COPY q SCAN OPERATØRHÅNDBOK ECOSYS M6035cidn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6535cidn

q PRINT q COPY q SCAN OPERATØRHÅNDBOK ECOSYS M6035cidn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6535cidn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M6035cidn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6535cidn OPERATØRHÅNDBOK > Forord Forord Takk for at du kjøpte ECOSYS M6035cidn/ECOSYS M6535cidn. Denne operatørhåndboken skal

Detaljer

FS-C5400DN. Operatørhåndbok

FS-C5400DN. Operatørhåndbok FS-C5400DN Operatørhåndbok Vennligst les denne operatørhåndboken før du bruker maskinen. Oppbevar den i nærheten av maskinen, slik at du lett kan slå opp i den. Innhold Informasjon om rettslige forhold

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-C8600DN FS-C8650DN

OPERATØRHÅNDBOK FS-C8600DN FS-C8650DN OPERATØRHÅNDBOK FS-C8600DN FS-C8650DN Introduksjon Takk for at du valgte FS-C8600DN/FS-C8650DN Denne operatørhåndboken er ment å hjelpe deg betjene maskinen riktig, utføre rutinemessig vedlikehold og foreta

Detaljer

FS-C8020MFP/FS-C8025MFP

FS-C8020MFP/FS-C8025MFP FS-C800MFP/FS-C805MFP Introduksjon Takk for at du har kjøpt FS-C800MFP/FS-C805MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold og enkel

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

PRINT COPY SCAN FAX. TASKalfa 6052ci OPERATØRHÅNDBOK

PRINT COPY SCAN FAX. TASKalfa 6052ci OPERATØRHÅNDBOK PRINT COPY SCAN FAX TASKalfa 2552ci TASKalfa 3252ci TASKalfa 4052ci TASKalfa 5052ci TASKalfa 6052ci OPERATØRHÅNDBOK > Forord Forord Takk for at du har kjøpt denne maskinen. Denne operatørhåndboken skal

Detaljer

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt?

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? 14. April 2015 Geir Johnsen Daglig leder Kværner avdeling Molde Vi

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D Innhold 1 Maskindeler Deler på forsiden av skriveren... 1-2 Deler på venstre side av skriveren... 1-2 Innvendige deler...

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

7056i 8056i OPERATØRHÅNDBOK

7056i 8056i OPERATØRHÅNDBOK 7056i 8056i OPERATØRHÅNDBOK > Forord Forord Takk for at du har kjøpt denne maskinen. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold og

Detaljer

FS-9130DN FS-9530DN. Operatørhåndbok

FS-9130DN FS-9530DN. Operatørhåndbok FS-9130DN FS-9530DN Operatørhåndbok Innhold 1 Maskindeler...1-1 Komponenter på forsiden av skriveren...1-2 Komponenter på venstre side og baksiden av skriveren...1-3 Komponenter på høyre side av skriveren...1-4

Detaljer

Og her følger svaret fra Wikborg og Rein (Styret i Sanderød Vel) datert (sendt per mail) 29. juni 2015

Og her følger svaret fra Wikborg og Rein (Styret i Sanderød Vel) datert (sendt per mail) 29. juni 2015 Sverre V. Kaarbøe Fra: Sverre V. Kaarbøe Sendt: 30. juni 2015 07:52 Til: Moen, Tom Erling; Frank Jensen; Sara Nærstad; Bård Østby; Stareng; j-olh@online.no; oivind.svendsen@yahoo.no; 'Terje Bryne'; olefinholt@gmail.com;

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

Din bruksanvisning KYOCERA FS-1370DN http://no.yourpdfguides.com/dref/3632177

Din bruksanvisning KYOCERA FS-1370DN http://no.yourpdfguides.com/dref/3632177 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

og open source spillutvikling FreeCol

og open source spillutvikling FreeCol og open source spillutvikling FreeCol Colonization FreeCol bygger på Sid Meier s Colonization (1994), som er et rundebasert strategispill (à la Civilization). Handlingen er lagt til Amerika år 1492-1800

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning

Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning Innhold Introduksjon... 2 Installer Microcat Authorisation Server (MAS)... 3 Konfigurer MAS... 4 Lisensvalg... 4 Internett-alternativer... 5 Lisensbestyring...

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Rack Station RS407, RS408, RS408-RP

Rack Station RS407, RS408, RS408-RP Rack Station RS407, RS408, RS408-RP Installasjonsveiledning SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen på et trygt sted for fremtidig henvisning.

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

og open source spillutvikling

og open source spillutvikling FreeCol og open source spillutvikling Colonization FreeCol bygger på Sid Meier s Colonization (1994), som er et rundebasert strategispill (à la Civilization). Handlingen er lagt til Amerika år 1492-1800

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D Introduksjon Takk for at du har kjøpt FS-C5150DN/FS-C5250DN. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre

Detaljer

Innhold Oppsett Bruk Feilsøking Vedlegg. Trådløs rekkeviddeforlenger. Bruksanvisning. HEOS Extend

Innhold Oppsett Bruk Feilsøking Vedlegg. Trådløs rekkeviddeforlenger. Bruksanvisning. HEOS Extend . Innhold Oppsett Bruk Feilsøking Vedlegg. Trådløs rekkeviddeforlenger Bruksanvisning HEOS Extend 1 Innhold Oppsett Bruk Feilsøking Vedlegg INNLEDNING 4 FØR DU BEGYNNER 5 Systemkrav 5 Nettverkskrav 5 Kontrollerkrav

Detaljer

q PRINT ECOSYS P7035cdn OPERATØRHÅNDBOK

q PRINT ECOSYS P7035cdn OPERATØRHÅNDBOK q PRINT ECOSYS P7035cdn OPERATØRHÅNDBOK Innhold Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon 1 Maskindeler Deler på forsiden av skriveren... 1-2 Deler på venstre side av skriveren... 1-2

Detaljer

10. Entire agreement: This agreement is the entire agreement of the parties relating to the measures.

10. Entire agreement: This agreement is the entire agreement of the parties relating to the measures. IMPORTANT! By downloading this file you have indicated your complete agreement and willingness to abide by the terms of the ORS, SRS, CORS, CSRS, YCORS/SRS, and GSRS/CGSRS Binding License Agreement 1.

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2016 klokken 13:00 Møtet vil avholdes i lokalene

Detaljer