Produkt/tjeneste kategorier. Versjon 3.0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produkt/tjeneste kategorier. Versjon 3.0"

Transkript

1 JBV Produkt/tjeneste kategorier Versjon 3.0 TransQ Produkt/tjeneste kategorier versjon 3.0 TRANSPORTBRANSJENS KVALIFIKASJONSORDNING

2 Innholdsfortegnelse Innledning, deltakende selskap... 3 Kontaktinformasjon... 3 TransQ nomenklatur... 4 Jernbaneveket trinn to kvalifisering... 4 Kategorioversikt... 5 Kategorilisten... 7

3 Innledning TransQ er en felles kvalifikasjonsordning og leverandørregister, som er en del av et unikt samarbeide mellom infrastrukturorganisasjoner i den nordiske transportbransjen. Systemet brukes for å få informasjon og gjøre utvalg av leverandører ved anbud av varer, tjenester og entrepriser. De deltakende organisasjonene opererer innenfor EU's regelverk for offentlig anskaffelser innen forsyningssektoren og TransQ er en pre-kvalifikasjonsordning som innbefattes av disse reglene. De organisasjoner som ikke omfattes av EU's forsyningsdirektiv kan bruke TransQ som et leverandørregister. Målet med TransQ er å ivareta et omfattende pre-kvalifiseringssystem med informasjon om eksisterende og mulige leverandører for den nordiske transportsektoren. Hensikten er å tilby en møteplass for å samle og dele informasjon om prekvalifisering av leverandører - noe som sparer tid, ressurser og administrativt arbeid. TransQ administreres på oppdrag av de deltakende selskapene i Achillevs Information AB. Følgende nordiske transportorganisasjoner bruker TransQ: Kontakt TransQ servicesenter Sverige Norge Danmark Tel: +46 (0) Tel: Tel: Fax: Fax: Fax: Adress: TransQ Qualification P.O. Box 1817 Stoa NO-4858 Arendal Norge

4 TransQ nomenklatur Inledning: I forbindelse med opprettelsen av TransQ Kvalifikasjonsordning - et prekvalifiseringssystem for leverandører til organisasjoner og selskaper innen transportsektoren, er det utarbeidet et omfattende kategorisystem for å registrere produkter og tjenester som anskaffes av denne bransjen. Hvert produkt/hver tjeneste din virksomhet ønsker å registrere i denne ordningen, må underordnes en slik TransQ produkt-/tjenestekategori. Struktur: TransQs kategorisystem er delt inn i fem hovedgrupper. 1. Jernbanespesifikke produkter 2. Luftfartsspesifikke produkter 4. Øvrige produkter 5. Jernbanespesifikke tjenester 6. Lufttrafikk spesifikke tjenster 8. Øvrige tjenester 9. Entrepriser Det finnes også to hovedgrupper som er reserverte for fremtidig bruk (3 og 7). Hovedgruppene består av undergrupper som i sin tur består av kategorier (altså på nivå tre) F.eks For noen kategorier er det mulig å søke etter forhåndsdefinerte fritekstord, "Key Words", fra en liste med mer spesifiserte produkter/tjenester. Alle produkter eller tjenester som leverandøren tilbyr må registreres i en kategori på nivå tre. Leverandøren oppfordres til å beskrive sine produkter/tjenester så omfattende og korrekt som mulig ved å bruke fritekst og Key Words der dette finnes. Utvalg av leverandører blir basert på denne informasjonen. Eksempel på beskrivelse av produkter/tjenester med kategorisering: Forhåndsdefinert TransQ kategori: Forhåndsdefinerte Key-Words: Leverandørens beskrivelse: Surface Protection and Treatment Sandblasting, Coating, Painting Sandblasting, Painting and Coating of steel structures like bridges Jernbaneverket trinn to kvalifisering OBS! Kvalifisering i trinn to i TransQ for noen kategorier. En kvalifisering i TransQ innebærer at dere oppfyller kvalifikasjonskravene som gjelder. Deltagende organisasjoner kan innføre egne ytterligere krav i flere trinn dersom de ønsker det. Jernbaneverket har innført en kvalifisering i to trinn for visse utvalgte kategorier samt key words, først og fremst innen de Jernbanespesifikke produktkategoriene. Disse kategoriene er merket i kategorilisten med Jernverkets merke. Jernbaneverkets egne produktkrav omfatter i dag tekniske spesifikasjoner. De leverandører som ønsker, foruten å være kvalifisert i TransQ, også å være kvalifisert for en eller flere av kategoriene som omfattes av Jernbaneverkets egne krav, ta kontakt direkte med Jernbaneverket for bestillingsmateriell: Jernbaneverket kontaktpersoner tel: Terje Holen e-post: og Kjell Gunnar Braathen e-post: Oppgi i bestillingen til Jernbaneverket hvilke kategorier eller key words som det søkes om. En forutsetning for å bli kvalifisert i trinn to er å være kvalifisert i TransQ for disse kategoriene og key words.

5 Table of Contents Innholdsfortegnelse 1 RAIL-SPECIFIC PRODUCTS JERNBANESPESIFIKKE PRODUKTER 1.01 ROLLING STOCK Rullende materiell 1.02 ROLLING STOCK EQUIPMENT AND SPARE PARTS Utstyr til rullende materiell og reservedeler 1.03 RAILWAY MATERIALS AND EQUIPMENT Jernbanemateriell og utstyr 1.04 RAIL SPECIFIC ELECTRICAL EQUIPMENT Jernbanespesifikt elkraftmateriell (SEE ALSO 4.10 ELECTRICAL EQUIPMENT) 1.05 RAIL SPECIFIC SIGNALING EQUIPMENT Jernbanespesifikt signalmateriell 1.06 RAIL SPECIFIC TELECOMMUNICATION MATERIALS Jernbanespesifikt telemateriell 1.99 OTHER RAIL SPECIFIC PRODUCTS Annet jernbanespesifikt materiell 2 AVIATION SPECIFIC PRODUCTS LUFTFARTSSPESIFIKKE PRODUKTER 2.01 AIR CONTROL NAVIGATION EQUIPMENT/SYSTEM Utstyr/system for luftfartskontroll /navigasjon 2.02 AIRCRAFT FIRE FIGHTING AND RESCUE EQUIPMENT Luftfartsspesifikt brannsluknings- og redningsutstyr (SEE ALSO FIRE FIGHTING EQUIPMENT) 2.03 RUNWAY, TAXWAY AND AIRCRAFT PARKING Rullebane-, taxebane- og EQUIPMENT/SYSTEM flyparkeringsutstyr/system 2.99 OTHER AVIATION SPECIFIC PRODUCTS Andre luftfartsspesifikke produkter 3 NOTINUSE RESERVED FOR FUTURE USE IKKE BENYTTET - RESERVERT FOR FREMTIDIG BRUK 4 GENERAL / BUSINESS WIDE PRODUCTS GENERELLE PRODUKTER 4.01 CONSTRUCTION MATERIALS AND EQUIPMENT Bygg- / anleggsmateriell og -utstyr 4.02 BUILDINGS, BUILDING EQUIPMENT AND MATERIALS Bygninger, bygningsutstyr og materialer 4.03 HEATING, VENTILATION AND AIR CONDITIONING Varme-, ventilasjons- og klimaanlegg EQUIPMENT 4.04 COMPRESSORS, PUMPS AND VALVES Kompressorer, pumper og ventiler 4.05 PIPES, TUBES, HOSES, FITTINGS AND GASKETS Rør, slanger, koplinger og tetninger 4.06 MOTORS, GENERATORS, TRANSMISSIONS AND Motorer, generatorer, transmisjoner og hydrauliske/ HYDRAULIC/PNEUMATIC PACKAGES & EQUIPMENT pneumatiske enheter og utstyr 4.07 ENERGY AND FUEL Energi og drivstoff 4.08 CHEMICALS, OILS, INDUSTRIAL GASES AND PAINTS Kjemikalier, oljer, industrigasser og maling 4.09 CABLES AND ACCESSORIES Kabler og tilbehør 4.10 ELECTRICAL EQUIPMENT AND MATERIALS (SEE ALSO Elektrisk utstyr og materiell (Se også 1.04 RAIL SPECIFIC ELECTRICAL EQUIPMENT) 1.04 Jernbanespesifikt elkraftmateriell) 4.11 TOWER STRUCTURES / POLES AND ACCESSORIES (SEE Master og åk med tilleggsutstyr (Se også ALSO RAIL CATENARY SYSTEM) Kontaktledningssystemer) 4.12 CONTROL SYSTEMS, MATERIALS AND EQUIPMENT (FOR Signalanlegg, materiell og utstyr RAIL SPECIFIC SIGNALING EQIUIPMENT SEE 1.05) 4.13 VEHICLES, CONSTRUCTION MASHINES AND ACCESSORIES Kjøretøy, anleggsmaskiner og tilbehør 4.14 MATERIAL AND PRODUCT HANDLING EQUIPMENT Utstyr for materialhåndtering 4.15 WORKSHOP EQUIPMENT, HANDTOOLS AND Verkstedutstyr, håndverktøy og forbruksvarer CONSUMABLES 4.16 INFORMATION TECHNOLOGY HARDWARE AND Informasjonsteknologi - maskinvare og utstyr EQUIPMENT 4.17 INFORMATION TECHNOLOGY SOFTWARE Informasjonsteknologi - programvare 4.18 TELECOMMUNICATION EQUIPMENT Telekommunikasjonsutstyr 4.19 SAFETY, PROTECTION, SECURITY AND FIRE FIGHTING Sikkerhets-, verne-, sikrings- og brannslukningsutstyr EQUIPMENT 4.20 OFFICE AND PREMISES MATERIALS & EQUIPMENT Utstyr og materiell for kontorer og bygninger 4.21 EMPLOYEE SUPPLIES (FOR PERSONAL SAFETY EQUIPMENT Utstyr til personalet SEE ) 4.22 ENVIRONMENTAL EQUIPMENT/PRODUCTS Miljøutstyr / -produkter 4.99 OTHER GENERAL BUSINESS WIDE PRODUCTS AND Andre generelle handelsvarer MATERIALS 5 RAIL-SPECIFIC SERVICES JERNBANESPESIFIKKE TJENESTER 5.01 ROLLING STOCK SERVICES Rullende materiell - tjenester 5.02 RAILWAY SERVICES Jernbanetjenester jernbaneinfrastrktutjenester 5.99 OTHER RAIL-SPECIFIC SERVICES Andre jernbanespesifikke tjenester 6 AVIATION SPECIFIC SERVICES LUFTTRAFFIKSPESIFIKKE TJENESTER 6.01 AIR CONTROL NAVIGATION EQUIPMENT/SYSTEM SERVICES Tjenester knyttet til lufttraffikkontroll- /navigasjonssystemer 6.02 AIRCRAFT FIRE FIGHTING AND RESCUE EQUIPMENT SERVICES Tjenester knyttet til luftfartsspesifikt brannslukningsog redningsutstyr 6.03 EQUIPMENT/SYSTEM SERVICES Tjenester knyttet til rullebane-, taxebane- og RUNWAY, TAXWAY AND AIRCRAFT PARKING flyparkeringsutstyr/systemer 6.99 OTHER AVIATION SPECIFIC SERVICES Andre luftfartsspesifikke tjenester

6 Table of Contents Innholdsfortegnelse 7 NOTINUSE RESERVED FOR FUTURE USE IKKE BENYTTET - RESERVERT FOR FREMTIDIG BRUK 8 GENERAL / BUSINESSWIDE SERVICES ØVRIGE GENERELLE TJENESTER 8.01 GENERAL ENGINEERING SERVICES Ingeniørtjenester 8.02 CONSTRUCTION AND LANDSCAPING SERVICES Bygg- og anleggstjenester 8.03 BUILDING STRUCTURE SERVICES (CONSTRUCTION, Bygningstjenester (oppføring, vedlikehold og REFURBISHMENT AND MAINTENANCE) renovering) 8.04 MECHANICAL SERVICES (Installation, Maintenance and Mekaniske tjenester (installasjon, vedlikehold og modifikasjon) 8.05 ELECTRICAL SERVICES INC. TOWER STRUCTURES, Elektriske tjenester (inkl. installasjon og vedlikehold av SIGNALLING SYSTEMS AND ACCESSORIES master / stolper, signalsystemer / utstyr) 8.06 SAFETY, SECURITY AND HEALTH CARE SERVICES Sikkerhets-, sikrings- og helsetjenester 8.07 ROAD VEHICLE AND CONSTRUCTION MACHINE SERVICES Tjenester vedrørende veikjøretøyer og anleggsmaskiner 8.08 TRANSPORT, TRAVEL, ACCOMMODATION AND MATERIAL Transport-, reise-, innkvarterings- og materialhåndteringstjenester 8.09 Rental of Equipment Utleie av utstyr 8.10 OFFICE, PERSONNEL, PRINTING AND PREMISES SERVICES Kontor-, personell, trykke- og eiendomstjenester 8.11 INFORMATION TECHNOLOGY AND TELECOMMUNICATION Data- og telekommunikasjonstjenester 8.12 CONSULTANCY SERVICES Konsulenttjenester 8.13 FINANCIAL, LEGAL AND INSURANCE SERVICES Juridiske-, finans- og forsikringstjenester 8.99 OTHER SERVICES Andre tjenester 9 WORKS ENTREPRISER 9.01 RAIL SPECIFIC WORKS Jernbanespesifikke entrepriser 9.02 AVIATION SPECIFIC WORKS Luftfartsspesifikke entrepriser 9.03 NOT IN USE - RESERVED FOR FUTURE USE Ikke benyttet - reservert for fremtidig bruk 9.04 GENERAL/ BUSINESS WIDE WORKS Generelle entrepriser

7 1 RAIL-SPECIFIC PRODUCTS JERNBANESPESIFIKKE PRODUKTER 1.01 ROLLING STOCK Rullende materiell Freight Wagons Godsvogner Locomotives Lokomotiver Electrical Locomotives Elektriske lokomotiver Diesel Locomotives Diesellokomotiver Shunting Locomotives Skiftelokomotiver Passenger Carrying Multiple Units Togsett/motorvognsett Passenger Coaches Personvogner Trams and Subway Trains Trikker og tog for tunnelbaner Railborn Track Maintenance Vehicles Skinnegående arbeidsmaskiner Track Motor Car Lastetraktorer Catenary Maintaneance Vehicle Kontaktledningsvogner Trailer for Track Motor Car Tilhenger til lastetraktor Wagon for Premounted Cranes Vogn m. fastmontert kran Trailer for Locomotives Tilhenger til lokomotiver Vehicle equipped with rail fastening tools Maskin med verktøy for skinnebefestigelse Tamping machine Svillepakkmaskin Ballast Spreader Ballastfordeler Snow clearance vehicle Skinnegående snøryddingsutstyr Other Rolling Stock (not covered Annet rullende materiell 1.02 ROLLING STOCK EQUIPMENT AND SPARE PARTS Utstyr til rullende materiell og reservedeler Rolling Stock Bogies, Complete Units Boggier Rolling Stock Buffers Buffere Rolling Stock Locomotive Traction Batteries (See also Traksjonsbatterier for lokomotiver Batteries) Rolling Stock Wheelsets and Components Hjulsatser og -deler Rolling Stock Axles Aksler Rolling Stock Axle Boxes incl. Bearings Akselkasser inkl. lager Rolling Stock Wheels Hjul Rolling Stock Wheel Lubricating Equipment Utstyr til flenssmøring for rullende materiell Rolling Stock Suspensions Opphengssystemer for rullende materiell Springs Fjærer Chock Absorbers Støtdempere Rolling Stock Brake Equipment and Materials Bremseutstyr til rullende materiell Brake Discs Bremseskiver Brake Blocks Bremseklosser Brake Pads Bremsebelegg Brake Block Holders Bremseklossholdere Brake Hoses and Fittings Bremseslanger og koplinger/overganger Hydraulic Brake Equipment Hydraulisk bremseutrustning Pneumatic Brake Equipment Pneumatisk bremseutrustning Brake Sand Bremsesand Rolling Stock Windows Vinduer for rullende materiell Rolling Stock Doors and Equipment Dører og dørutrustning til rullende materiell Rolling Stock Forgings and Drawgear Støpegods og drivanordninger for rullende materiell Cardan Shafts and Transmission Equipment for Rolling Stock Kardangaksler og transmisjoner til rullende materiell Pantographs/Shoegear & Components Strømavtager/slepesko og komponenter Freight Wagons Side Poles Godsvognsstaker Trainborn Communication Equipment (For Other Radio Togradio og annet kommunikasjonsutstyr ombord på tog Equipment see ) GSM-R Equipment GSM-R utstyr Carriage/Rolling Stock Washing Machines Vaskemaskiner for rullende materiell Spares for Railborn Track Maintenance Vehicles and Machines Reservedeler for skinnegående arbeidsmaskiner Automatic Central Coupler Automatkoppel Equipment for Rolling Stock Toilet Compartment (see also Utstyr till toalettrom for rullande materiell buildings, building equipment and materials 4.02 and vehicles, construction mashines and accessories 4.13) Vacuum toilets Vakuumtoaletter Other Rolling Stock Equipment and Spare Parts (not covered Annet utstyr og reservedeler for rullende materiell 1.03 RAILWAY MATERIALS AND EQUIPMENT Jernbanemateriell og utstyr Railway Lifting and Jacking Systems Løfteutstyr for skinnegangen Sleepers Sviller Concrete Sleepers Betongsviller Wood Sleepers Tresviller Switch and Crossing Sleepers Sporvekselsviller Rail and Equipment Skinner og utstyr for skinnegangen Rail Skinner Insulated joints Isolerte skjøter Aluminothermic welding materials Aluminiotermisk sveiseutstyr Joint bars and fish-plates Lasker

8 Termination of Guiderail for Bridges Avslutning for ledeskinne til bruer Railway Specific Tools and Workshop Equipment Verktøy og verkstedsutstyr for sporarbeid Rail Thermal Welding Tools Thermitsveiseverktøy Tamping Equipment for Mounting on Vehicles Svillepakker for arbeidsmaskin Sleeper renewal eguipment Svillebytteverktøy Rail Fastening Equipment Befestigelsesverktøy Level Crossings, Road Surface Units Planovergang m/deler Rail Fasteners Skinnebefestigelsessystem Rail Insulators Skinneisolatorer Railpads Mellomleggsplater Railclips Fjærer Baseplates Underlagsplater Rail Screws Svilleskruer Rail Spikes Skinnespiker Not in use, changed no. to Ikke i bruk, endret til Brakes for Marshalling Yards Sporbremseutstyr Railway Switches and Crossings Sporvekslere og sporkryss Point Drives Sporvekseldrivmaskiner Other Railway, Materials and Equipment (not covered Annet overbygningsmateriell og -utstyr 1.04 RAIL SPECIFIC ELECTRICAL EQUIPMENT Jernbanespesifikt elkraftmateriell (SEE ALSO 4.10 ELECTRICAL EQUIPMENT) Rail Catenary System Kontaktledningssystemer Catenary Lines Kontakttråd Crossarms Utliggere Line Suspensions Hengetråd Tensioning by counterweight Loddavspenning Clamps and other Fixtures Pressforbindelse Special Insulators Spesialisolator Switch Heating Equipment Utstyr for sporvekselvarme Section Insulators Seksjonsisolatorer Booster Transformer Sugetransformator Empendance Bonds Filterimpedanse Traction Bonds Elektriske skinneforbindelser Other Rail Specific electrical material (not covered Annet Jernbanespesifikt elkraftmateriell 1.05 RAIL SPECIFIC SIGNALING EQUIPMENT Jernbanespesifikt signalmateriell ATC-systems ATC-systemer ATC-track Antenna ATC-baliser Point Switch Machines Sporvekseldrivmaskiner Safety Installation Sikringsanlegg Track Relay sporfeltreleer Electrical Switch Detector tungekontrollkontakt Centralized Traffic Control System Fjernstyrningsanlegg Land-Slide Detector Rasvarslingslegg Derailer Spårsperrer Other Rail Specific Signal Material (not covered elsewhere Annet Jernabenespecifik signalemateriel in this section) 1.06 RAIL SPECIFIC TELECOMMUNICATION MATERIALS Jernbanespesifikt telemateriell Trackside phones Blokk, nød og service -telefoner Other Rail Specific Telecommunication Material (not covered Annet Jernbanespesifikt telemateriell 1.99 OTHER RAIL SPECIFIC PRODUCTS Annet jernbanespesifikt materiell Other Rail Specific Products (not covered elsewhere in this Annet jernbanespesifikt materiell section)

9 2 AVIATION SPECIFIC PRODUCTS LUFTFARTSSPESIFIKKE PRODUKTER 2.01 AIR CONTROL NAVIGATION EQUIPMENT/SYSTEM Utstyr/system for luftfartskontroll /navigasjon Air Traffic Control System (See also Remote/Traffic Kontrollsystem for luftfart Control Systems). Sonar Sonar. Radar Equipment Radarutstyr. Global Navigation Satellite System Globalt satellittnavigasjonssystem. Software for Air Traffic Control Programvare for Luftfartskontroll Instrument Landing System (ILS) Instrument landingssystemer (ILS) Air Traffic Communication Equipment (See also Radio Kommunikasjonsutstyr for luftfart Equipment) Other Air Control Navigation Equipment/System (not covered Andre system/utstyr for luftfartskontroll/navigasjon 2.02 AIRCRAFT FIRE FIGHTING AND RESCUE EQUIPMENT Luftfartsspesifikt brannsluknings- og redningsutstyr (SEE ALSO FIRE FIGHTING EQUIPMENT) Aircraft Rescue Equipment Luftfartsspesifikt redningsutstyr Aircraft Fire Fighter Vehicles Luftfartsspesifikke brannbiler. Rapid Rescue Vehicles Hurtigutrykningskjøretøy Rescue Boats Redningsbåter Other Aircraft Fire Fighting and Rescue Equipment (not covered Annet luftfartsspesifikt brannsluknings- og redningsutstyr 2.03 RUNWAY, TAXWAY AND AIRCRAFT PARKING Rullebane-, taxebane- og flyparkeringsutstyr/system EQUIPMENT/SYSTEM Aircraft Parking Guidance System Styringssystem for flyoppstilling/parkering Runway,Taxway Guidance System (For Signs see ) Styringssystem for rullebane, taxebane. Light Guidance System Lyskontrollsystemer Aircraft Docking stations Docking stasjon for fly. Passenger Bridge Passagerbroer Other Runway, Taxway and Aircraft Parking Equipment/System Annet rullebane-, taxebane- og flyparkeringsutstyr/ /system 2.99 OTHER AVIATION SPECIFIC PRODUCTS Andre luftfartsspesifikke produkter Other Aviation Specific Products (not covered elsewhere in Andre luftfartsspesifikke produkter this section) 3 NOT IN USE RESERVED FOR FUTURE USE IKKE BENYTTET - RESERVERT FOR

10 4 GENERAL / BUSINESS WIDE PRODUCTS GENERELLE PRODUKTER 4.01 CONSTRUCTION MATERIALS AND EQUIPMENT Bygg- / anleggsmateriell og -utstyr Civil Construction Bulk Materials (Sand, Gravel, Cement and Bygningsmateriell (bulkprodukter) Concrete etc.) Sand Sand Gravel Grus Quarry Products Bruddstein Cement Sement Concrete (ready mixed) Betong (ferdigbetong) Reinforcing Materials Armerings-/forsterkningsmateriell Inserts, Incl. Anchors, Bolts etc. Forankringer, bolter osv. Geotextiles Geotekstiler Asphalt Asfalt Rockdrilling and Blasting Materials Fjellborings- og sprengningsmateriell Ballast Pukk Steel / Metal Materials (Plates, Bars, Profiles etc.) Stål-/ metallmaterialer Plates Plater Bars Stenger Profiles Profiler Forgings Smijern Castings Støpegods Gratings Rister / gitter Non Metal Materials ( Plates, Plates, Profiles etc.) Ikke-metall materialer Plates Plater (ikke-metall) Bars Stenger (ikke-metall) Profiles Profiler (ikke-metall) Timber Products Trelast Fences Gjerder Security Fences Sikkerhetsgjerder Acoustic Fences Støyskjermer Ballast Mats Ballast matter Other Construction Materials and Equipment (not covered Annet bygg-/anleggsmateriell og -utstyr 4.02 BUILDINGS, BUILDING EQUIPMENT AND MATERIALS Bygninger, bygningsutstyr og materialer Building Materials Bygningsmaterialer Insulation Materials Isolasjonsmateriell Paste Boards Papp Plastics Plast Jointing Compounds Fugemidler Wallboards Bygningsplater Tiles Teglmaterialer Paving Slabs and Stones Heller Planking Bordkledning Bricks Murstein Tinsmith Products Blikkenslagerprodukter Roofing Materials Taktekkingsmaterialer Banisters Rekkverk Formwork / Shuttering Forskalingsmaterialer Prefabricated Concrete Products Prefabrikerte betongprodukter Prefabricated Buildings and Houses Prefabrikerte bygninger og hus Prefabricated Buildings for Technical Equipment Prefabrikerte bygninger for teknisk utrustning Prefabricated Houses Prefabrikerte hus Portable Accommodation Mobil innkvartering (brakker) Pre-Fabricated Products for Buildings (Doors, Windows, Prefabrikerte produkter for bygninger Floors etc.) Gates / Doorways Porter, inngangspartier Doors Dører Windows Vinduer Walls Vegger Floors Gulv Staircases Trapper, trappehus Sanitary, Water and Sewage Materials (incl. Cisterns etc.) Sanitær-, vann- og avløpsutstyr General Interior Fittings and Fixtures Innredningsmateriell Wallpapers Tapet Textiles Tekstiler Floor Coverings (for Safety Floor Coverings see ) Gulvbelegg Escalators, Conveyers and Accessories Rulletrapper, transportbånd og tilbehør Lifts and Accessories Heiser og tilbehør Information Signs and Boards for Buildings Informasjonstavler og skilt for bygninger Other Buildings and Building Equipment Materials (not covered Andre bygninger, bygningsutstyr og -materiell

11 4.03 HEATING, VENTILATION AND AIR CONDITIONING Varme-, ventilasjons- og klimaanlegg EQUIPMENT Heating, Ventilation and Air Conditioning Equipment Vifter, ventilatorer og tilbehør Blowers, Fans and Accessories Ventilasjonsfilter med tilbehør Ventilation Filters and Accessories Andre varme-, ventilasjons- og klimaanlegg Other Heating, Ventilation and Air Conditioning Equipment (not covered 4.04 COMPRESSORS, PUMPS AND VALVES Kompressorer, pumper og ventiler Compressors Kompressorer Pumps Pumper Centrifugal Pumps Sentrifugalpumper Reciprocating Pumps Stempelpumper Diaphragm Pumps Membranpumper Screw Pumps Skruepumper Valves and Actuators Ventiler og aktuatorer Check Valves Tilbakeslagsventiler Safety Valves Sikkerhetsventiler Ball Valves Kuleventiler Butterfly Valves Spjeldventiler Gate Valves Sluseventiler Needle Valves Nåleventiler Control Valves Reguleringsventiler Actuators Aktuatorer Other Compressors, Pumps and Valves (not covered elsewhere Andre kompressorer, pumper og ventiler in this section) 4.05 PIPES, TUBES, HOSES, FITTINGS AND GASKETS Rør, slanger, koplinger og tetninger Pipes and Tubes Rør Hoses Slanger Pipe Accessories (See also Buildings, Building Equipment and Materials Rørtilbehør Materials ) Flanges Flenser Elbows Bend Fittings Koplinger Hangers and Pipe Support Holdere Gaskets, Jointings and Packings Tetningsringer, -lister og pakninger Other Pipes, Tubes, Hoses and Fittings and Gaskets (not Andre rør, slanger, koplinger og pakninger covered 4.06 MOTORS, GENERATORS, TRANSMISSIONS AND Motorer, generatorer, transmisjoner og HYDRAULIC/PNEUMATIC PACKAGES & EQUIPMENT Combusting Engines and Spare Parts Forbrenningsmotorer med reservedeler Cylinder Heads Sylindertopper Cylinder Liners Sylinderføringer Fuel Injection Equipment Drivstoffinnsprøytningskomponenter Fuel Pumps Drivstoffpumper Starter Motors Startmotorer Turbochargers Turboladere Generators / Dynamos for Engines Generatorer / dynamoer for motorer Electrical Motors and Spare Parts Elektriske motorer med reservedeler Carbon Brushes Kullbørster Generators / Power Sources Generatorer / kraftkilder Hydraulic Power Packages Hydrauliske kraftenheter / -aggregater Pneumatic Power Packages Pneumatiske kraftenheter / -aggregater Transmissions and Spare Parts Transmisjoner med reservedeler Gear Boxes Gearkasser Couplings Koplinger Driving Belts Removerføringer Transmission Chains Kjedeoverføringer Filters Filtre Liquid Filters Væskefiltre Air Filters Luftfiltre Other Motors, Generators, Transmissions and Andre motorer, generatorer, overføringer og Hydraulic/Pneumatic Packages & Equipment (not covered hydrauliske/pneumatiske anlegg 4.07 ENERGY AND FUEL Energi og drivstoff Electricity Elektrisitet Fuel Petroleum Products (Gasoline, Gasoil etc.) Petroleumsprodukter (bensin, diesel, parafin, fyringsoljer osv.) Fuel Gases (Incl. Propane Gases, LPG etc. Drivstoffgass (inkl. propan LPG etc.) Other Energy and Fuel (not covered Annen energi og drivstoff 4.08 CHEMICALS, OILS, INDUSTRIAL GASES AND PAINTS Kjemikalier, oljer, industrigasser og maling Primers, Coatings and Paints Maling- og lakkprodukter Anti Graffiti Chemicals Antigrafittimidler

12 Abrasives, Polishes and Compounds Slipemidler, poleringsmidler osv Oils, Lubricants and Greases Oljer, smøreoljer og fett Railway Switches Lubricants Sporvekselsmøring Hydraulic Fluids Hydraulikkolje Insulating Oils Isoleringsolje Industrial Gases Industrigasser Industrial Cleaning Products (For other Cleaning Products Industri rengjøringsmidler see ) Adhesives Lim Antifreezes Frostvæske Preservatives Konservering-/impregneringsmidler Weedkillers Ugressmiddel Laboratory Chemicals Kjemikalier for laboratorievirksomhet De-icing Agents/Defroster Avisingsmidler Other Chemicals, Oils, Industrial Gases and Paints (not covered Andre kjemikalier, oljer, industrigasser og maling 4.09 CABLES AND ACCESSORIES Kabler og tilbehør Underground Cables (High and Low Voltage) Jordkabler (høyspent/lavspent) Signal Cables incl. Computer and Communication Cables Signalkabler inkl. data- og kommunikasjonskabler Computer Cables Datakabler Telecommunication Cables (Copper) Telekommunikasjonskabler (kopper) Leakage Flux Cable Raderande strålekabel Fiber Optic Cables Fiberoptiske kabler Installation Cables Installasjonskabler Cable Cabinets Kabelskap Cable Racks and Trays Kabelbaner og kabelkanaler Cable Joints, Fittings and Terminations Kabelkoplinger, kabeloverganger og kabelavslutninger Cable Protections Kabelbeskyttelse Other Cables and Accessories (not covered elsewhere in Andre kabler og tilbehør this section) 4.10 ELECTRICAL EQUIPMENT AND MATERIALS (SEE ALSO Elektrisk utstyr og materiell (Se også 1.04 RAIL SPECIFIC ELECTRICAL EQUIPMENT) 1.04 Jernbanespesifikt elkraftmateriell) Transformers and Transformer Substations (see also Nettstasjoner og transformatorer Booster Transformer) Transformer Substations Nettstasjoner Power Transformers Krafttransformatorer Distribution Transformers Fordelingstransformatorer Regulation / Control Transformers Reguleringstransformatorer Measuring Transformers Måletransformatorer Control Power Transformers Styrestrømstransformatorer Batteries (For Rolling Stock Locomotive Traction Batteries see Batterier ) Switch / Control Equipment, Distribution Equipment, Plugs, Bryter- / kontrollanlegg, fordelingsutstyr, støpsler, Connectors etc. skjøtestykker etc. Disconnectors and Load Switches Skillebrytere og lastebrytere Circuit Breakers Effektbrytere Earthing Switches Jordingsbrytere Switchboards Strømtavler Switchgears Koplingsutstyr Junction / Terminal Boxes Koplingsskap / terminalskap Plugs Støpsler Connectors Skjøtestykker Installation Materials (For Installation Cables see ) Installasjonsmateriell Lighting Equipment Belysningsutstyr Lamps Lamper Glands Hylser Transits Gjennomføringer Rectifiers / Inverters and Converter Systems Likerettere / vekselrettere og omformeranlegg Lightning Conductors and Deep Earthing Systems Lynavledere og jordingssystemer Other Electrical Equipment and Materials (not covered elsewhere Annet elektrisk utstyr in this section) 4.11 TOWER STRUCTURES / POLES AND ACCESSORIES (SEE Master og åk med tilleggsutstyr (Se også ALSO RAIL CATENARY SYSTEM) Kontaktledningssystemer) Power Transmission Towers and Cross Arms (Concrete, Steel, Master, åk og utliggere (betong, stål, Aluminium and Composites) aluminium,kompositt) Towers Master Poles Stolper Travers Åk Wood Poles Tremaster Lighting and Signal Poles incl. Equipment Lys- og signalmaster med utstyr Insulators for Tower Structures / Poles Isolatorer Not in use Anvends Ikke Overhead Line Conductors Strøm- og kontaktledning

13 Stay Wires and Accessories Barduner med tilbehør Other Tower Structures / Poles and Accessories (not covered Andre master og åk med tilleggsutstyr 4.12 CONTROL SYSTEMS, MATERIALS AND EQUIPMENT (FOR Signalanlegg, materiell og utstyr RAIL SPECIFIC SIGNALING EQIUIPMENT SEE 1.05) Not in use Andvends ikke Hydraulic Signalling Equipment (for Level Crossings) Hydraulisk signalutstyr (for planoverganger) Mechanical and Fabricated Signalling Equipment Mekanisk signalutstyr Crimping Terminals and Tools Krympekontakter/tilkoblinger med utstyr Electrical and Electronic Signalling Equipment Elektrisk og elektronisk utstyr for signalanlegg High Voltage Distribution Signalling Equipment Høyspent signalutstyr Signalling Lamps Signallamper LED LED Relays Releer Other Control Systems, Materials and Equipment (not covered Annet signalanlegg, materiell og utstyr 4.13 VEHICLES, CONSTRUCTION MASHINES AND ACCESSORIES Kjøretøy, anleggsmaskiner og tilbehør Trucks, Lorries and Combined Vehicles Lastebiler, varebiler og kombinerte kjøretøy. Trailers Tilhengere Snow Removal Vehicles Snøryddingskjøretøy Passenger Cars and Vans / Pickup Trucks Personbiler, pickupvogner, stasjonsvogner Busses Busser Busses (complete) Busser (komplette) Bodywork Karosserier Chassis Chassis Tracked Vehicles incl. Snowmobiles Beltegående kjøretøy inkl. snøscootere Tractors, Forklift Trucks and Handling Vehicles Traktorer, gaffeltrucker, omlastere Container Handling Vehicles Containeromlastere Mobile Cranes Mobile kraner Vehicle Spare Parts and Consumables (See also Combusting Reservedeler og rekvisita til kjøretøy Engines and Spare Parts ) Tyres and Accessories Dekk med tilbehør Chairs and Accessories for Vehicles Stoler til kjøretøy med tilbehør Construction Work Vehicles (Excavators etc.) Anleggsmaskiner (mobile - gravemaskiner etc.) Construction Work Machines (Staffer, Stoneblowers etc.) Anleggsmaskiner (stasjonære - steinknusere etc.) Other Vehicles and Accessories (not covered elsewhere in Andre kjøretøy med tilbehør this section) 4.14 MATERIAL AND PRODUCT HANDLING EQUIPMENT Utstyr for materialhåndtering Storage Equipment Lagerutstyr Containers incl. Refer containers Containere (inkl. kjøle-/frysecontainere) Containers < 20 feet Containere < 20 fot Containers > 20 feet Containere > 20 fot Lifting Equipment and Hoists Løfteanretninger Cranes Kraner Tackles Taljer og spill Jacks Donkrafter Winches Vinsjer Hand Pallet Trucks Jekketraller Conveyors, Feeders, Access Ramps and Accessories Transportbånd, matere, lasteramper og tilbehør Wires, Ropes, Chains, Straps and Associated Lifting Gears Wire, tau, kjetting, stropper og tilhørende løfteutstyr Trolleys, Baskets etc. Traller, kurver osv.. Luggage Trolleys and Basket Bagasjetraller og kurver Weighing Equipment and Accessories Veieutstyr m / tilbehør Luggage Handling Equipment Bagasjehåndteringsutstyr Material handling equipment for Construction Work Vehicles Materialhanteringsutstyr for anleggsfordon Other Material and Product Handling Equipment (not covered Annet utstyr for materialhåndtering 4.15 WORKSHOP EQUIPMENT, HANDTOOLS AND Verkstedutstyr, håndverktøy og forbruksvarer CONSUMABLES Workshop Machines Verkstedmaskiner Lathes Dreiebenker Press Tools Presser / pressverktøy Saws Sager Component Washing Machines Vaskemaskiner for motor- og maskindeler Lifting Ramps Løftebukker Welding Equipment and Accessories (For Rail Specific Welding Sveiseutstyr m / tilbehør Equipment see ) Electrical Handtools Elektrisk håndverktøy Mechanical Handtools Mekanisk håndverktøy Pneumatic Handtools Pneumatisk håndverktøy Testing and Measuring Instruments / Equipment Teste- og måleinstrumenter, -utstyr Bolts, Nuts, Washers etc. Skruer, muttere, bolter, skiver osv.

14 Bearings and Seals Lager og tetninger Springs and Suspensions (See also Rolling Stock Fjærer og oppheng Suspensions ) Springs Fjærer Chock Absorbers Støtdempere Other Workshop Equipment and Consumables (not covered Annet verkstedutstyr, håndverktøy og forbruksvarer 4.16 INFORMATION TECHNOLOGY HARDWARE AND Informasjonsteknologi - maskinvare og utstyr EQUIPMENT Computer Hardware Work Stations Datautstyr ( maskinvare) - Arbeidsstasjoner Personal Computers PC CAD Hardware CAD maskinvare (DAK ) Laptops/Notebooks Bærbare PC'er Computer Hardware - Servers Datautstyr (maskinvare) - Servere Not in Use Används inte Computer Peripherals and Accessories (See also Office Equipment Data - periferutstyr med tilbehør incl. Photocopiers ) Storage Units Lagringsenheter Backup Stations Backupenheter Hard Discs Harddisker Monitors Monitorer Printers Skrivere Plotters Plottere Scanners Scannere Combined Copying Machines/Printers Kombinerte kopieringsmaskiner, skrivere UPS UPS IT Communication Equipment and Accessories Kommunikasjonsutstyr Routers Rutere Modem Modem HUBs HUB'er Switches Switcher Other Information Technology Hardware (not covered elsewhere Annen IT-maskinvare in this section) 4.17 INFORMATION TECHNOLOGY SOFTWARE Informasjonsteknologi - programvare Databases Databaser Software Development Tools etc. Verktøy for programvareutvikling osv Office Automation Software Programvare for kontoradministrasjon General Business Software Generell administrativ programvare ERP, Enterprise Resource Planning ERP, Integrerte ressursplanleggingsverktøy Financial Regnskap Economic Management Økonomistyring Logistics Logistikk Personnel Administration Personaladministrasjon Document Administration Dokumentadministrasjon Management Information Ledelsesinformasjon Route Planning Software Ruteplanlegging Technical Software Teknisk programvare CAD / CAM CAD/CAM Automation Automasjon Instrumentation Instrumentering Network / Communication Software Programvare for nettverk og kommunikasjon LAN LAN WAN WAN Internet Internet Intranet Intranet. Server Operating System Server operativsystem Utility Software and Security Programvare - støttesystemer og sikkerhet Operational Support Driftsstøttesytemer Security Support Software Sikkerhetssystemer Ticket Systems Software Programvare for billettsystemer Ticket Issuing System Billettutstedelsessystemer Ticket Validation System Billettkontroll Customer Information System Software Kundeinformasjonssystemer Simulation Systems Simulator programvara Other Information Technology Software (not covered elsewhere Annen IT-programvare in this section) 4.18 TELECOMMUNICATION EQUIPMENT Telekommunikasjonsutstyr Telephone / Telefax Equipment and Accessories Telefon- og telefaxutstyr m / tilbehør Telephones Telefoner Fax Machines Telefaxer Telephone Exchanges (see also IT Communication Equipment Telefonsentraler and Accessories ) Cellular/Mobile Telephones Mobiltelefoner

15 Microwave Links Utstyr for radiolink Radio Equipment (See also and ) Radioutstyr Transmission Equipment (Telecomms) Transmisjonsutstyr for telekommunikasjon Imaging control Bildekommunikationsutstyr Closed Circuit Television Systems Intern-TV Interactive/video conferencing equipment Video/datakonferensutstyr Telemetry Outstations / Remote Terminal Units Telemetri utestasjoner/fjernterminalanlegg Other Telecommunication Equipment (not covered elsewhere in Annet telekommunikasjonsutstyr this section) 4.19 SAFETY, PROTECTION, SECURITY AND FIRE FIGHTING Sikkerhets-, verne-, sikrings- og brannslukningsutstyr EQUIPMENT Security Equipment Sikringsutstyr Safety Deposit Boxes Verdisikringsskap Locks, Latches and Fittings Låser, slåer og tilbehør Cycle Parking and associated Security Products Sykkelparkering og tilhørende sikkerhetsutstyr Lockers Oppbevaringsbokser Road and Rail Safety Products and Equipment Sikkerhetsutstyr for vei og jernbane Barriers Sperringer Cones Kjegler Entry Control Systems & Ticket Vending Machines Adgangskontrollsystemer Ticket Vending Machines Billettautomater Entry Control Systems Adgangskontrollsystemer Fire Fighting Equipment / Products Brannslukningsutstyr Fire Extinguishers Brannslukkere. Fire Extinguishing Agents Brannslukkingsmiddel Fire Fighting Sprinklers Sprinkleranlegg Fire / Gas Detection / Protection Systems incl. Fire Alarms Brann- og gassvarslere, beskyttelsessystemer inkl Personal Safety Equipment (For Employee Supplies see 4.21) Personlig sikkerhetsutstyr Anti Falling Devices Fallsikringsutstyr Belts Belter Breathing Apparatuses Røykdykkerutstyr Safety Waistcoats Sikkerhetsvester Protective Disposable Boiler Suits Varmebestandige vernedresser Respiratory Protection Equipment Åndedrettsvern Safety Footwear Verneskotøy Safety Helmets and Bump Caps Sikkerhetshjelmer og annen hodebeskyttelse High Voltage Clothing Klær for høyspentarbeide Hearing Protection Equipment Hørselsvern Safety and Corrective Spectacles Vernebriller, terminalbriller First Aid Equipment Førstehjelpsutstyr Surveillance Systems Overvåkingssystemer Safety Floor Coverings (See also General Interior Fittings and Sikkerhetsbelegg for gulv Fixtures ) X-ray and Detection Equipment Røntgen- og deteksjonsutstyr Other Safety, Protection, Security and Fire Fighting Equipment Annet sikkerhets-, verne-, sikrings- og brannslukningsutstyr (not covered brannslukningsutstyr 4.20 OFFICE AND PREMISES MATERIALS & EQUIPMENT Utstyr og materiell for kontorer og bygninger Furniture Møblement Office Equipment incl. Photocopiers Kontorutstyr inkl. fotokopieringsmaskiner Office Stationery incl. IT Consumables Kontor- og IT-rekvisita Books Bøker Maps Kart Journals Tidsskrifter Manuals Manualer Copier Paper Kopieringspapir. Printer/Copier Toner Tonere Pre-Printed Stationery Forhåndstrykt materiell Filing Systems and Archives Arkiveringssystemer og -produkter Public Relation Materials / Equipment Reklamemateriell og -utstyr Give Aways Profileringsartikler Other Office and Premises Materials and Equipment (not covered Annet utstyr og materiell for kontorer og bygninger 4.21 EMPLOYEE SUPPLIES (FOR PERSONAL SAFETY EQUIPMENT Utstyr til personalet SEE ) Various Appreciation Gifts Honnørgaver Staff Clothing and Equipment exc. Uniform Clothing Klær (ekskl. uniformer) Waterproof Clothing Regntøy Bags Vesker, ryggsekker Thermal Clothing Termo-klær / varmedresser Gloves Hansker Uniform Clothing Uniformsklær General Footwear Skotøy Waterproof Footwear Vanntett fottøy

16 Other Employee Supplies (not covered Annet utstyr til personalet 4.22 ENVIRONMENTAL EQUIPMENT/PRODUCTS Miljøutstyr / -produkter Waste Water Disposal/Recovery Equipment Utstyr/produkter for behandling og gjenvinning av/fra Oil Recovery Equipment and Accessories Utstyr/produkter for gjenvinning av olje Waste Gas Treatment/Recovery Equipment Utstyr/produkter for gjenvinning/behandling av avgasser Noise abatement Equipment and Accessories (For Acoustic Utstyr/produkter for støybegrensning Fences see ) Asbestos Abatement Equipment and Accessories Utstyr/produkter for behandling av asbestprodukter Other Environmental and Waste Disposal Equipment/Products Annet miljøutstyr/produkter (not covered 4.99 OTHER GENERAL BUSINESS WIDE PRODUCTS AND Andre generelle handelsvarer MATERIALS Catering and Restaurant Equipment Utstyr for catering- og restaurantdrift Road, Rail and Airport information Boards and Signs (For Signs Infotavler og skilt for vei, jernbane og luftfart for Buildings see ) Signalling Tools incl. Flags, Whistles etc. Signalutstyr inkl. flagg, fløyter osv Potable Water Drikkevann i porsjonsemballasje Cleaning and Hygiene Equipment and Consumables (For Industrial Utstyr og forbruksvarer for rengjøring og hygiene Industrial Chemical Cleaning Products see ) Floor Cleaning Machines Gulvrengjøringsmaskiner Soaps and Detergents Såpe- og vaskemidler Bags (Paper, Plastic) Poser (papir, plast) Paper Hygiene Products Toalettpapir, papirhåndklær Antimacassars Antimakassar (stolbeskyttelse) Textiles Tekstiler Quilt Dyner Sheets Laken Towels Håndklær Pillows Puter Blankets Tepper, pledd Curtains Gardiner Laboratory Equipment (For Laboratory Chemicals see ) Laboratorieutstyr Carriage/Cab Interior Fittings (For Vehicle Chairs see ) Vogninteriør Other General Business Wide Products and Materials (not Andre generelle handelsvarer covered

17 5 RAIL-SPECIFIC SERVICES JERNBANESPESIFIKKE TJENESTER 5.01 ROLLING STOCK SERVICES Rullende materiell - tjenester Maintenance of Rolling Stock Vedlikehold av rullende materiell Freight Wagons Godsvogner Locomotives Lokomotiver Passenger Carrying Multiple Units Togsett Passenger Coaches Personvogner Trams and Subway Trains Trikker og tog for tunnelbaner Railborn Track Maintenance Vehicles Vedlikehold av skinnegående arbeidsmaskiner Long Welded Rail Train Maintenance Services Service og vedlikehold av langskinnetog Refurbishment and Modification of Rolling Stock Renovering/oppussing av rullende materiell Freight Wagons Godsvogner Locomotives Lokomotiver Passenger Carrying Multiple Units Togsett Passenger Coaches Personvogner Trams and Subway Trains Trikker og tog for tunnelbaner Railborn Track Maintenance Vehicles Skinnegående arbeidsmaskiner Varnishing, Lacquering, Painting and Foiling Lakkering og foliering Maintenance of Rolling Stock Equipment Vedlikehold av utstyr og deler til rullende materiell Bogies Boggier Buffers Buffere Locomotive Traction Batteries Traksjonsbatterier til lokomotiver Wheelsets and Components Hjulsatser med deler Axles Aksler Axle Boxes incl. Bearings Akselkasser inkl. lager Wheels Hjul Brake Equipment and Materials Bremseutrustning Doors Dører Drawgear Drivanordninger Cardan Shafts Kardangaksler Transmissions Transmisjoner Pantographs Strømavtagere Shoegear Slepesko Freight Wagon Side Poles Vognstaker for godsvogner Rolling Stock Washing Machines Vognvaskemaskiner Springs Fjærer Rental of Rail Vehicles (For Rental of Equipment see 8.09) Leie av rullende materiell Other Rolling Stock Services (not covered elsewhere in this Andre tjenester i forbindelse med rullende materiell section) 5.02 RAILWAY SERVICES Jernbanetjenester jernbaneinfrastrktutjenester Railway Civil Engineering and Construction Services Jernbanespesifikke sivilingeniørstjenester og sporbygging Railway Civil Engineering Jernbane sivilingeniørstjenester Railway Planning Planleggings Railway Research utredningstjenester Conception study Idestudie Preliminary study Forstudie Site Management Services Jernbanespesifikk Byggeledelse Project specification services Byggbeskrivelse Railway Construction Services, Maintenance of Railway & Sporbyggingstjenester, vedlikehold av kjøreveg og Equipment utstyr for kjørevegen Railhead Reconditioning Påleggssveising Rail Grinding Skinnesliping Track Welding Skinnesveising Construction Services Sporbyggingstjenester Installation and Maintenance of Railway Signalling and Control Installasjon og vedlikehold av signal- og kontrollsystem (for General Signalling and Control Systems Services see ) Traffic Control Systems / Equipment Trafikkontrollsystemer Automatic Train Control/Protection Systems ATC/ATP-anlegg Interlocking Systems Stillverk Level Crossings Planoverganger Train Detection Systems CTC-anlegg Switches and Crossing Assessment Sporveksler Railway Inspection and Monitoring Services Sporovervåkning og sporinspeksjon Ultrasonic testing Ultralyd av skinner Track Geometric Control Sporgeometrikontroll Catenary Line Control Kontaktledningskontrol Acceptance of Works Services Overtagelsekontroll Rail Profile Measurement Profilmålning Georadar Georadar Long Welded Rail Train Operation Services Tjenster for langskinnetog Long Welded Rail Haulage Utlegging av langskinner Operation and Maintenance of Railway Specific Electrical Systems Drift og vedlikehold av jernbanespesifikt el.anlegg

18 Operation and Maintenance of Railway Specific Telecommunication Drift og vedlikehold av jernbanespesifikt telekomm.anlegg Trainborn Communication Equipment Kommunikationsutstyr inkl. Togradio Other Railway Services (not covered Andre jernbanespesifikke tjenester 5.99 OTHER RAIL-SPECIFIC SERVICES Andre jernbanespesifikke tjenester Other Rail Specific Services (not covered elsewhere in this Andre jernbanespesifikke tjenester section)

19 6 AVIATION SPECIFIC SERVICES LUFTTRAFFIKSPESIFIKKE TJENESTER 6.01 AIR CONTROL NAVIGATION EQUIPMENT/SYSTEM SERVICES Tjenester knyttet til lufttraffikkontroll-/ navigasjonssystemer Operation/Maintenance of Air Traffic Control System (See Drift og vedlikehold av lufttraffikkontrollsystem also ). Sonar Sonar. Radar Equipment Radarutstyr. Global Navigation Satellite System Globalt satellittnavigasjonssystem. Software for Air Traffic Control Programvare for lufttraffikkontrollsystemer Maintenance of Instrument Landing System (ILS) Vedlikehold av instrumentlandningssystemer (ILS) Maintenance of Air Traffic Communication Equipment (See also Vedlikehold av kommunikasjonsutstyr for lufttrafikk Radio Equipment) Other Air Control Navigation Equipment/System Services (not Andre tjenester knyttet til lufttraffikkontroll-/ covered navigasjonssystemer 6.02 AIRCRAFT FIRE FIGHTING AND RESCUE EQUIPMENT SERVICES Tjenester knyttet til luftfartsspesifikt brannslukningsog redningsutstyr Maintenance and Refurbishment/Modification of Aircraft Rescue Vedlikehold og renovering/oppgradering av luftfartsspesifikt redningsutstyr Maintenance and Refurbishment/Modification of Aircraft Fire Fighter Vedlikehold og renovering/oppgradering av brannbiler (luftfartsspesifikke). Rapid Vehicles Hurtigutrykningskjøretøy Maintenance and Refurbishment/Modification of Rescue Boats Vedlikehold og renovering/oppgradering og renovering av redningsbåter Other Aircraft Fire Fighting and Rescue Equipment Services (not Andre tjenester knyttet til luftfartsspesifikt covered brannsluknings- og redningsutstyr 6.03 EQUIPMENT/SYSTEM SERVICES Tjenester knyttet til rullebane-, taxebane- og RUNWAY, TAXWAY AND AIRCRAFT PARKING flyparkeringsutstyr/systemer Maintenance and Refurbishment/Modification of Aircraft Parking Vedlikehold og renovering/oppgradering av Guidance System styringssystem for flyoppstilling/parkering Maintenance and Refurbishment/Modification of Runway,Taxway Vedlikehold og renovering/oppgradering av Guidance System styringssystem for rullebane og taxebane. Light Guidance System Lyskontrollsystemer Maintenance and Refurbishment/Modification of Aircraft Docking Vedlikehold og renovering/oppgradering av stations dokkingstasjon for fly. Passenger Bridge Passasjerbroer Other Runway, Taxway and Aircraft Parking Equipment/System Andre tjenester knyttet til rullebane-, taxebane- og Services (not covered flyparkeringsutstyr/systemer 6.99 OTHER AVIATION SPECIFIC SERVICES Andre luftfartsspesifikke tjenester Aircraft Controller Education Flygelederopplæring/utdanning De-icing Service Avisingstjenester Aircraft fuel and oil Services Flytankingstjenester Aircraft Ramp Services Flyrampetjenester Other Aviation Specific Services (not covered elsewhere in Andre luftfartsspesifikke tjenester this section) 7 NOT IN USE RESERVED FOR FUTURE USE IKKE BENYTTET - RESERVERT FOR

20 8 GENERAL / BUSINESSWIDE SERVICES ØVRIGE GENERELLE TJENESTER 8.01 GENERAL ENGINEERING SERVICES Ingeniørtjenester Civil Engineering Services (For Railway Civil Engineering and Ingeniørtjenester for bygg og anlegg Construction Services see ) Bridges Broer Tunnels Tunneler Buildings Bygninger Cost Calculations Kostnadskalkyler Planning Planlegging Tender Documents Tilbuds/anbudsdokumenter Study Services Utredning Project Management Services Prosjektstyring Architectural Services Arkitekttjenester Landscape Architectural Services Landskapsarkitekttjenester Interior Architectural Services Interiørarkitekttjenester Building Architectural Services Byggarkitekttjenester Mechanical Engineering Services Mekaniske ingeniørtjenester Electrical- and Telecommunication Engineering Services Elektrotekniske- og telekommunikasjons ingeniørtjenester Power High Voltage Høyspenning Power Low Voltage Lavspenning Signal Signal Telecommunication Telekommunikasjon Geological and Geotechnical Surveying Services Geologiske og geotekniske undersøkelser Acoustic Engineering Services Akustiske ingeniørtjenester Other General Engineering Services (not covered elsewhere in Andre ingeniørtjenester this section) 8.02 CONSTRUCTION AND LANDSCAPING SERVICES Bygg- og anleggstjenester Construction and Site Management Services (For Railway Bygg-/ anleggsledelse Construction see ) Bridges Broer Buildings Bygninger Tunnels Tunneler Inspection Besiktning Physical Construction Services (For maintenance of Railway and Fysiske byggearbeider Railway Equipment See ) Brick and Concrete Betongarbeider Steel Stålarbeider Carpenting Trearbeider Asphalt Coating Asfaltlegging Surface Protection and Treatment Overflatebehandling og -beskyttelse Sandblasting Sandblåsing Coating Overflatepålegging Painting Maling Fencing Oppsett av gjerder Security Fences Sikkerhetsgjerder Acoustic Fences Støyskjermer Water Jetting Services Høytrykkspylingstjenester Construction and Maintenance of Drainage and Culverts Bygging og vedlikehold av dreneringsgrøfter og stikkrenner Contaminated Land, Reclamation & Disposal Services Mark-/grunnsanering Land and Estate Surveying Services Landoppmålingstjenester Rock Drilling and Blasting Services Fjellboring og sprengningstjenester Vegetation Control Services Vegetasjonskontroll Weedkilling Services Ugressfjerning Tree Felling Trefelling Scrub Clearance Krattskog-fjerning Landscaping and Earthworks Services Landskaps- og grunnarbeid Excavate/Soil Remover Gravearbeid Piling Foundations Pæling Ground Improvement Spunsing Levelling works Planering Archaeological Services Arkeologitjenester Services for foundation of Masts and Poles Tjenster for fundamentsetting av master og stolper Other Construction and Landscaping Services (not covered Andre bygg- og anleggstjenester 8.03 BUILDING STRUCTURE SERVICES (CONSTRUCTION, Bygningstjenester (oppføring, vedlikehold og REFURBISHMENT AND MAINTENANCE) renovering) Building Maintenance and Refurbishment Services Renovering og vedlikehold av bygningsmasse Painting, Wall Papering and Decorating Services Malings-, tapetserings- og dekoreringstjenester Insulation Services Isoleringsarbeider Interior Floor Covering Services Gulvleggingstjenester Ceiling Services Taktekkingsarbeider Carpentry Services Snekkerarbeider

TransQ. produkt- og tjenestekategorier 4.1. Innledning. Kategoristruktur

TransQ. produkt- og tjenestekategorier 4.1. Innledning. Kategoristruktur TransQ produkt- og tjenestekategorier 4.1 Innledning TransQ er et leverandørregister og kvalifikasjonssystem for leverandører til transportbransjen som drives i samarbeid med innkjøpere i Norden. Innkjøpere

Detaljer

Sellihca Koder - Norsk

Sellihca Koder - Norsk services for professional procurement be better informed, make better decisions Innledning Sellihca - koder Sellihca Koder - Norsk Sellihca NO 002-11/2010 Sellihca-koder Innledning: I forbindelse med opprettelsen

Detaljer

nr 31/13-2013.07.29 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 31/13-2013.07.29 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 31/13-2013.07.29 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

NA Dok 24c: Bransjeinndeling benyttet av Norsk Akkreditering for definisjon av akkrediteringsomfang. Versjon: 8.01

NA Dok 24c: Bransjeinndeling benyttet av Norsk Akkreditering for definisjon av akkrediteringsomfang. Versjon: 8.01 Norsk akkreditering NA Dok 24c: Bransjeinndeling benyttet av Norsk Akkreditering Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 8.01 Guideline/Veiledning Gjelder fra: 12.05.2014 Sidenr: 1 av 19 Bransjeinndeling

Detaljer

nr 29/10-2010.07.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 29/10-2010.07.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 29/10-2010.07.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Firmapresentasjon Company Presentation

Firmapresentasjon Company Presentation Firmapresentasjon Company Presentation VI TAR VARE PÅ VERDIENE 10 Persontog Mantena 16 Godstog Som spesialist på vedlikehold av skinnegående kjøretøy, viderefører Mantena en lang tradisjon innen jernbanedrift

Detaljer

nr 13/04-2004.03.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 13/04-2004.03.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.03.23-13/04 nr 13/04-2004.03.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

OVERSIKT OVER FIRMAER MED KVALITETSSYSTEM SERTIFISERT UNDER NORSK AKKREDITERT ORDNING AV DOVRE SERTIFISERING AS OPPDATERT 02.10.

OVERSIKT OVER FIRMAER MED KVALITETSSYSTEM SERTIFISERT UNDER NORSK AKKREDITERT ORDNING AV DOVRE SERTIFISERING AS OPPDATERT 02.10. OVERSIKT OVER FIRMAER MED KVALITETSSYSTEM UNDER NORSK AKKREDITERT ORDNING AV DOVRE SERTIFISERING AS OPPDATERT 02.10.2015 FIRMANAVN/ ADRESSE/ Eiken Mekaniske Verksted AS 4596 Eiken 09.901 Production and

Detaljer

nr 31/07-2007.07.30 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 31/07-2007.07.30 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 31/07-2007.07.30 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

TJENESTER FOR VEKST OG INNOVASJON

TJENESTER FOR VEKST OG INNOVASJON TJENESTER FOR VEKST OG INNOVASJON Gjennom Enterprise Europe Network får norske bedrifter enkel og gratis tilgang på tjenester over hele landet. Med kompetanse fra Innovasjon Norge, Nofima Mat, IRIS og

Detaljer

nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Sellihca Qualification Achilles Utilities Coding Structure - AUCS Koder

Sellihca Qualification Achilles Utilities Coding Structure - AUCS Koder Sellihca Qualification Achilles Utilities Coding Structure - AUCS Koder www.achilles.com Guide version: 2. Norsk Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved. Innhold Achilles Sellihca Qualification

Detaljer

OVERSIKT OVER FIRMAER MED KVALITETSSYSTEM SERTIFISERT UNDER NORSK AKKREDITERT ORDNING AV DOVRE SERTIFISERING AS OPPDATERT 02.06.

OVERSIKT OVER FIRMAER MED KVALITETSSYSTEM SERTIFISERT UNDER NORSK AKKREDITERT ORDNING AV DOVRE SERTIFISERING AS OPPDATERT 02.06. OVERSIKT OVER FIRMAER MED KVALITETSSYSTEM UNDER NORSK AKKREDITERT ORDNING AV DOVRE SERTIFISERING AS OPPDATERT 02.06.2015 FIRMANAVN/ ADRESSE/ Eiken Mekaniske Verksted AS 4596 Eiken 09.901 Production and

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-12-14 Listenummer: 15/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2009 Side: 1 av 163 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.02.27-09/04 nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 50/04-2004.12.06 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 50/04-2004.12.06 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.12.06-50/04 nr 50/04-2004.12.06 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 34/04-2004.08.16 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 34/04-2004.08.16 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.16-34/04 nr 34/04-2004.08.16 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

PMC Servi Group. Solution Provider of Power Motion Control. 100 years. Power Motion Control since 1912

PMC Servi Group. Solution Provider of Power Motion Control. 100 years. Power Motion Control since 1912 PMC Servi Group Solution Provider of Power Motion Control 100 years Power Motion Control since 1912 1 PMC Group Norge eies av det svenske selskapet PMC Group som er Nordens ledende leverandør av totalløsninger

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-07-08 Listenummer: 5/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2011 Side: 1 av 144 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-04-27 Listenummer: 5/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2009 Side: 1 av 135 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2008-12-11 Listenummer: 14/2008 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2008 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT.

Detaljer

Norges Varemesse Norway Trade Fairs. Reglement. Regulations

Norges Varemesse Norway Trade Fairs. Reglement. Regulations Norges Varemesse Norway Trade Fairs Reglement Regulations 1 Reglement / Regulations 1 GENERELT Utstilleren plikter å følge dette reglement, heretter kalt Reglementet, og blir erstatningspliktig for all

Detaljer

nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Retningslinjer UNSPSC Kategorisering

Retningslinjer UNSPSC Kategorisering 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 1. UNSPSC - Universal Standard Products and Services Classification... 4 1.1 Forklaring... 4 1.2 Definisjonsområde... 4 1.3 Logikk... 4 1.4 Karkateristikk... 5 2.

Detaljer

MEDDELELSER FRA NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

MEDDELELSER FRA NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE INFORMERER Annonseringsdato: 2007-12-14 Meddelelse nummer: 123 MEDDELELSER FRA NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE IEC-normer og tekniske rapporter CENELEC Europanormer (EN) CENELEC Harmoniseringsdokumenter (HD)

Detaljer

nr 30/10-2010.07.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 30/10-2010.07.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 30/10-2010.07.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/04-2004.03.15 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 12/04-2004.03.15 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.03.15-12/04 nr 12/04-2004.03.15 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

MEDDELELSER FRA NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

MEDDELELSER FRA NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE INFORMERER Annonseringsdato: 2014-12-01 Meddelelse nummer: 198 MEDDELELSER FRA NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE IEC-normer og tekniske rapporter CENELEC Europanormer (EN) CENELEC Harmoniseringsdokumenter (HD)

Detaljer

nr 18 2002.04.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.04.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.04.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer