BUSINESS INTELLIGENCE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUSINESS INTELLIGENCE"

Transkript

1 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Early Warning Slik kan du komme krisene i forkjøpet Strategi Skap merverdi av informasjonsfl yten BUSINESS Nr. 5 / Mai 10 INTELLIGENCE ØK DATA- Brukerverdi Komponer et informasjonsbilde tilpasset behovet KVALITETEN Sparer millioner: Den nye BI-plattformen er tidsbesparende og vi vet vi har god kvalitet på styringsdataene, sier Jan Pettersen i Agder Energi. TERJE VEBLUNGNES, KREDINOR Logistikkløsninger Slik får ledelsen i Isola riktig beslutningsgrunnlag ELNA STRØMME, ISOLA FOTO: AGDER ENERGI

2 2 MAI 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET UTFORDRINGER Business Intelligence (BI) er en bredt anlagt samlebetegnelse som i bunn og grunn handler om hvordan vi skal foredle både strukturerte og ustrukturerte datamengder til meningsfull informasjon. Begrepet i sin videste betydning omfatter både programvare, styringsmodeller, masterdata og transaksjonsgrunnlaget (datakildene). Business Intelligence fra rådata til kunnskap En rekke undersøkelser de seneste årene viser at BI prioriteres meget høyt som satsningsområde av både IT-ledelsen og forretningsledelsen. Dette er en meget positiv utvikling, og signaliserer et behov for å ta beslutninger som er basert på fakta snarere enn intuisjon og magefølelse. Det vil si en profesjonalisering av beslutningsprosessene. Når jeg skal forklare en slik tilnærming for unge studenter velger jeg ofte å benytte begrepet informasjonsoverlegenhet. Det er et godt uttrykk fordi det fanger litt av målsettingen med mange BI-satsninger, nemlig å kunne ta klokere beslutninger enn konkurrenten. Mange verktøy Samtidig konstaterer jeg at programvareleverandørene satser 1 betydelig midler på å posisjonere seg med produkter innen området. Aldri har markedet kunnet velge mellom så mange spennende BI-verktøy fra de mest sofistikerte internasjonale BI-suitene til mer spissede lokale løsninger som tilbyr ferdiglagede kuber spesialdesignet for ulike bransjer og styringsformål. Det blåser kort sagt en BI-vind over landet. Spørsmålet er om det har blitt enklere for kunden å lykkes med sine BI-prosjekter. Svaret er dessverre nei. Utfordringene står kort sagt i kø. Forstå datagrunnlaget La meg nevne noen av de viktigste. Utforming av en god 2 BI-løsning handler i større grad om definering av styringsmodeller og forståelse for bedriftens datagrunnlag og datakvalitet enn programvarens egenskaper. Min erfaring er at BI-programvarens egenskaper som oftest har et mulighetsrom som langt overgår vår evne til å utnytte dem. Det er vi som brukere som er den begrensende faktor. Bedriftens datagrunnlag har svært ofte en for svak kvalitet, både fordi det innholder feil som først kommer for en dag når det eksponeres for et BI-verktøy, og fordi datagrunnlaget ikke har den detaljeringsgrad som styringsmodellene krever. Vi er nede på BI-løsningens grunnfjell. Et grunnfjell som ofte vakler. Det slår meg at BI-løsningene har utviklet seg fra å være noe for de få eksklusive beslutningsfattere, til å være noe for folk flest. En slik utvikling betyr at BI-løsningens leveranser til brukeren i økende grad blir en obligatorisk del av en rollebasert arbeidsflate ofte i kombinasjon med mobile løsninger. BI-løsningen leverer bokstavelig talt en tjeneste som er tilpasset Min erfaring er at BI-programvarens egenskaper som oftest har et mulighetsrom som langt overgår vår evne til å utnytte dem. Bo Hjort Christensen Studierektor, avdeling Institutt for ledelse og organisasjon FOTO: LEIF MARTIN KIRKNES de beslutninger og veivalg ledere, saksbehandlere og funksjonærer tar, uansett hvilket nivå de måtte befinne seg på i organisasjonen og uansett hvor de måtte befinne seg rent geografisk. En slik strategi krever et svært gjennomtenkt løsningsdesign som bør tilrettelegges og implementeres trinnvis. Analyse og søk Etter mitt skjønn er det naturlig å utvide BI-begrepet til 3 også omfatte analyse og søk i ustrukturerte datamengder. Det er her de store utfordringene ligger i tiden fremover. Det er først de siste to årene at begrepet Enterprise Search har materialisert seg i gode Google lignende tjenester. Det er lett å konstatere at hele tilnæringen til BI på ustrukturerte data,- for eksempel tekst og bilder i ulike forpakninger, er en ganske annen disiplin enn den klassiske bygging av flerdimensjonale styringsmodeller. Her har vi alle fremdeles mye å lære, både innen akademia og i det praktiske liv. En kort oppsummering vil være at en god BI-strategi alltid må sees i sammenheng med selskapets styrings- og beslutningsmodeller, forretningssystemene som genererer transaksjonsgrunnlaget (datakildene) og de teknologier disse systemene er tuftet på. Lykke til! VI ANBEFALER SIDE 18 Lars-Roar Masdal Daglig leder i RAV Norge AS F remfor å overvåke alt, bør du gjennom Business Intelligence kartlegge de produktene du bør konsentrere deg om. Hvilke data er viktige? s Er det mulig å vite konkret hvilke data som er kritiske for virksomheten, og hvor mye koster resten, spør Willy Koulichev. Ekspertene svarer s Slik oppnår du gevinst med riktig Business Intelligence-strategi. Vi hjelper våre lesere til å lykkes! BUSINESS INTELLIGENCE 5. UTGAVE, MAI 2010 Adm.dir.: Thomas A. Berge Redigerer: Erlend Lans Pedersen Prosjektleder: Christoffer Nydahl Telefon: E-post: Distribueres med: Dagens Næringsliv Trykk: Dagblad-trykk Kontakt Mediaplanet Telefon: Faks: E-post: Mediaplanets mål er å skape nye kunder for våre annonsører. Det gjør vi gjennom å motivere leserne til å handle for å løse relevante problemer, eller møte fremtidige utfordringer med suksess.

3

4 4 MAI 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER SLIK SKAPER DU MERVERDI AV DATAFLYT 1TIPS TENK STRATEGISK Når begreper som SOA og fri informasjonsflyt skal omsettes i konkret handling, krever det ofte at hele datalandskap må restruktureres. Gevinsten er fri tilgang til vital informasjon i hele organisasjonen. Det handler om å få til en gjennomgripende løsning som lar våre oppdragsgivere styre og utnytte informasjon som et strategisk verktøy, sier Andreas Brattlund Klein, Vice President Consulting i Platon. Målet vårt er hele tiden at informasjon og informasjonsflyt skal gi merverdi for kunden. Normalt er dette teknisk utfordrende, men i tilfellet med KrediNor er det i tillegg en rekke parametere som må på plass. For det første er det en enorm mengde data og applikasjoner som skal flyte fritt etter forhåndsdefinerte kriterier inn og ut av en rekke etablerte systemer, forklarer han. Dessuten er det svært strenge juridiske bindinger på behandlingen av kritiske data som må være absolutt innenfor regelverket, poengterer han. Felles informasjonsmodell Å etablere en helt ny arkitektur i en bransje som ikke har tradisjon for å tenke på tvers av fagområdene har skaffet arkitektene fra Platon flere utfordringer. Vi har etablert en felles informasjonsmodell for alle arbeidsprosesser i bedriften og implementert nye forretningstjenester som fungerer uavhengig av de gamle systemene og hvor dataene er lagret, sier han. Andreas Brattlund Klein Vice President Consulting i Platon Utfordringer En utfordring vi måtte ta på alvor var at enhver virksomhet har et system de har levd med i lang tid og som kontinuerlig har vært videreutviklet, sier sjefsarkitekt Tore Ragnhildstveit i Platon. Over tid ser vi at bedriften har formet seg etter systemet, og ikke omvendt. Det betyr at hvis vi vil inn og tilrettelegge for en ny arkitektur må vi i mange tilfeller rive ned mye av den gamle strukturen. Her møter vi utfordringer når vi skal åpne gamle skillevegger, og tilrettelegge for fri dataflyt mellom ulike avdelinger som tradisjonelt ikke er vant til å dele informasjon, sier han. En annen utfordring er implementeringen av applikasjoner for de forskjellige virksomhetsområdene, sier han. Her snakker vi om verktøyer som må fungere optimalt for at den enkelte bruker skal kunne få utbytte av dataflyten innefor sitt arbeidsfelt. Løsningen har vært en tett integrering med de forskjellige fagområdene under hele prosessen, og et nitidig prosjektlederarbeid på individnivå, forklarer han. Åpent system Ved å definere behov, og bygge moduler som er lette å bygge på hverandre har KrediNor sørget for at alle brukere får tilgang til verktøy og data som kreves. Det er et av hovedpoengene med å gjøre systemet åpent for informasjonsflyten, sier Brattlund Klein. Der en kundekonsulent har behov for operativ informasjon om kunder på makronivå, vil en strategisk beslutning bygge på adferdsinformasjon om kundegrupper på et overordnet plan. Det er likevel de samme dataene som ligger til grunn for informasjonen til begge brukergruppene, og de er tilgjengelige uavhengig av nivå eller serverlokasjon, forklarer han begeistret til slutt. TOM AMRIATI-LØVÅS Markedets premisser og forventninger til god informasjon blir nå endret. For godt!

5 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MAI Brukerverdien er verdien som teller ØK BRUKERVERDIEN Brukeren styrer. Alle databaser er tilgjengelige, uansett format, og de er tilgjengelige på brukerens premisser, sier Terje Veblungnes, leder for strategi i Kredinor, om det nye systemet. FOTO: KREDINOR De siste par årene har Kredinor vært initiativtager i et strategisk program som har vært beskrevet som både en revolusjon innen informasjonsbehandling og et praktisk arbeidsverktøy for kundebehandlere. Dette kan unektelig høres som begreper langt fra hverandre. Vi snakker med Terje Veblungnes, leder for strategi i Kredinor. Det er et paradoks. At dyptgripende endringer for å forenkle informasjonsbehandling er så komplekse at det er vanskelig å forklare et prosjekt uten å henfalle til et stammespråk for spesielt interesserte, kommenterer Veblungnes. Programmet har vært forklart som grensesprengende, nyskapende og at det skal endre på store deler av markedets premisser - hva er egentlig den store forandringen? Bransjen har sett spektakulære mageplask tidligere, både i privat og offentlig sektor? Og mageplaskene har ganske sikkert vært smertefulle for dem som har vært involvert, funderer Veblungnes, Kredinors strateg, over en kaffe i de nokså anonyme lokalene i Prinsens gate i Oslo. I Kredinors tilfelle tok vi en viktig beslutning for et par år siden. Vi skulle bygge opp et databasesystem fra grunnen av. Det skulle være så godt som det var mulig å gjøre det. Dette har vært sagt av mange, men meg bekjent har ikke noen gjennomført det. Nøkkelordet er «fra grunnen». Hvis du tenker deg et databasesystem som et bygg med tre etasjer, en grunnetasje, en mellometasje og en toppetasje så har vi nå utviklet hele grunnivået på nytt. Det betyr at vi har bygget hele grunnvollen med åpen, moderne SOA-arkitektur. Dette gir ubegrensede muligheter. Over dette laget har vi så lagt eldre databaser som inneholder kritisk informasjon men i utdatert teknologi. Ved hjelp av den fleksible grunnmuren kan vi utnytte informasjonen i den gamle teknologien. På toppen var vi et lag utviklet med moderne WEB-services teknologi og arkitektur. Fordi grunnmuren er SOA-arkitektur, kan vi hente ut relevant informasjon fra alle lagene og presentere informasjonen både helhetlig, samtidig og 100 prosent på brukerens premisser. Jeg skal ikke påstå at det har vært en enkel utfordring, og vi har hatt noen av Europas fremste arkitekter til å hjelpe oss. Og vi er i mål, sier han. Definer informasjonsbildet Det spiller ikke noen rolle om brukeren er en kundebehandler eller en informasjonsarkitekt. Den enkelte bruker kan nå definere et informasjonsbilde definert ut fra brukerbehov og ikke ut fra databasenes teknologiske begrensninger. Eller fordi informasjonen ligger i en markedsdatabase som ikke er kompatibel med en reskontro-database osv. Vi kan nå tilby full utnyttelse av all informasjon fordi vi var dristige og forutseende nok til å beslutte å bygge denne grunnmuren. Dette i motsetning til andre, som beholder den gamle grunnmuren og bygger noe nytt og fint oppå den. Det sier seg da selv at du ikke kan få en informasjonsbehandling som er grunnleggende bedre enn den gamle grunnmuren som står der fremdeles. Enkelt forklart så er dette den store forskjellen - og også den fascinerende muligheten til å endre både markedets premisser og de forventningene som stilles til god informasjon. For ikke å snakke om hvilke informasjonsprodukter vi nå kan utvikle og tilby våre kunder, påpeker Veblungnes. Har bygget en bro Med det nye systemet har vi bygget en bro mellom den tradisjonelle måten å behandle informasjon på og den åpne, WEB-baserte tilnærmingen. Det gir brukerne, både våre egne og våre kunders, enorme nye muligheter for å komponere et informasjonsbilde som er nøye tilpasset deres eget behov. Ikke alle har behov for alt. Saksbehandleren trenger ikke all informasjon upfront, men kan ha stor nytte av å kunne navigere seg videre informasjonsmessig om det skulle vise seg at en standard sak gradvis blir mer kompleks. Men bare ett nivå videre, ikke nødvendigvis til all informasjon som foreligger, sier han. Brukeren styrer. Alle databaser er tilgjengelige, uansett format, og de er tilgjengelige på brukerens premisser. Og brukeren er markedet. Vi kaller det et stort fremskritt i brukerverdi, avslutter han. TOM AMRIATI-LØVÅS VI vet at verdien av en Business Intelligence løsning som ikke blir brukt = 0 Gode beslutninger bør tas på grunnlag av riktig og oppdatert informasjon. Hvis dine ansatte har tilgang til den informasjonen de trenger, når de trenger den, kan de ta bedre avgjørelser og de kan gjøre det raskt. Snakk med din kontaktperson i Microsoft eller med en av våre BI partnere for å ta i bruk vår BI løsning. Les mer om hva vi kan hjelpe din bedrift med på

6 6 MAI 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FAGLIG INNSIKT Norske virksomheter kan med sikkerhet oppnå bedre resultater ved bruk av Business Intelligence! Affecto har gjort en undersøkelse basert på intervjuer med 30 økonomidirektører fra norske bedrifter med over 500 millioner kroner i omsetning. Ledernes tale er krystallklar Gjennom mange vellykkede BIprosjekter, gjennom flere år, har vi sett at BI faktisk virker. Det har stor betydning for resultatene hos de virksomhetene som faktisk har tatt Business Intelligence aktivt i bruk. Men fortsatt ser vi at mange virksomheter ikke utnytter den strategisk asset og mulighet som informasjon/data faktisk er. Altså, hos de som bruker BI gir det gode resultater, mange kunne trenge og mange burde ønske nettopp det, men bruker det fortsatt ikke. Derfor har vi villet gå litt dypere for å finne hva årsakene kan være og faktisk dokumentere vår hypotese / overbevisning om de gode resultatene som kan oppnås ved godt bruk av BI og vilje til å utnytte virksomhetens kanskje viktigste eiendeler. Synliggjøring Vi hører, om ikke daglig, så i hvert fall svært ofte om store overskridelser i meget godt synlige prosjekter i samfunnet. Utbyggingsprosjektet i Holmenkollen, er et eksempel på et nylig og dramatisk prosjekt med store overraskende kostnadsoverskridelser. Vår hypotese er at det finnes svært ofte tall i tilgjengelige data/underlagsmateriale som kunne gitt avgjørende nyttige varslinger. Da er det to viktige spørsmål som gjenstår; - er det slik at informasjon ofte ligger i rapportene vi mottar, LEDERNES EGEN TALE Anders Gundhus Marketing Director, Affecto men at den ikke er godt nok synlig, kan den være for dårlig visualisert og skule seg blant de 200 andre rutene i et regneark- svaret er JA! 57 % sier at de frykter at ullen rapportering kan skjule kostnadsoverskridelser. Og hele 44 % forteller at denne typen tap har vært på en million kroner eller mer! Tror vi at vi ville kunne reagert hurtigere og kanskje avverget mange overraskende overskridelser og tapssituasjoner, ved tydeligere og bedre visualiserte rapporter? Igjen er svaret JA! Slik vi ser det, er det da snakk om vilje og forståelse for at data/informasjonen er en strategisk og avgjørende innsatsfaktor i en virksomhet og at Bi kan dramatisk forbedre måtene vi utnytter den på. Frykter du at ullen rapportering fra bedriften kan skjule kostnadsoverskridelser? 17% 37% 23% 20% Har du opplevd at det har påløpt kostnader fordi man har reagert for sent? Absolutt alle respondenter i undersøkelsen oppgir at de har opplevd unødvendige kostnader fordi man har reagert for sent. 20% 37% I hvilken størrelsesorden har slike kostnader vært for dere? Hele 80 prosent opplyser at de har opplevd ekstrakostnader fra og oppover på grunn av forsinket reaksjon. En respondent fortalte om tap i hundremillioners-klassen. Hele 44 prosent oppgir at tapene har vært på en millioner kroner eller mer. 17% 27% 3% 3% 10% 23% 20% 37% 7% Nei I liten grad I noen grad Ja - i betydelig grad Definitivt - i stor grad Nei I liten grad I noen grad Ja - i betydelig grad Definitivt - i stor grad kr kr kr 1 mill. kr 10 mill. eller mer Vet ikke 5 HOVEDFUNN Frykt for ullen rapportering 1 Undersøkelsen viser tydelig at økonomidirektørene i Norges store bedrifter ikke stoler på at beslutningsmaterialet i ledergruppen viser det komplette bildet av bedriftens utfordringer. Hele 3 av 4 bekrefter at de frykter at ullen rapportering fra bedriften kan skjule kostnadsoverskridelser. Reagerer for sent 2 Undersøkelsen viser også at økonomidirektørene har personlige erfaringer å bygge sin skepsis på. Absolutt alle bekrefter at de har opplevd at det har påløpt kostnader fordi man har reagert for sent. For 80 % har overskridelsene vært på kroner eller mer. Viktig lederkultur 3 De intervjuede bekrefter også unisont at ledelseskulturen i bedriften er viktig i forbindelse med reaksjonstiden når utfordringer eller faresignaler er identifisert. For lite fokus 4 En tredjedel mener en årsak er at de har for lite fokus på konsekvensene av tregere handling, mens noe færre opplyser at de er for snille med hverandre og nøler for lenge med å omsette identifisert behov i handling. Mer visualisert grunnlag 5 Over halvparten tror også at mer visualisert beslutningsgrunnlag kunne ha gitt merkbart raskere reaksjon. Konferanse i Oslo / juni 2010 ERP-SYSTEMER 2010 Møteplassen for deg som skal anskaffe og implementere nytt forretningssystem > Hvilke leverandører og produkter passer for din bedrift? > Konsulent- og partnermiljøene skaff deg de riktige alliansene > P6-rammeverket veikart for vellykket valg og implementering Bo Hjort Christensen, Handelshøyskolen BI Påmelding på eller ring:

7 To get there. Together. Vil du se rapporter eller resultater? Mange kan lage pene rapporter, men de har liten verdi om tallene er feil og kommer for sent. Vi kunne fortalt deg hvor viktig det er med riktig informasjon i beslutningsprosesser, men det regner vi med at du allerede vet. Vi kunne også fortalt deg at informasjonen bør være oppdatert og til å stole på, men dette er en selvfølge i dag. Likevel opplever de fleste utfordringer fordi oppgaven er krevende. BearingPoint er spesialister på problemstillinger relatert til Business Intelligence og datavarehus. Sammen med våre ledende og ambisiøse kunder finner vi løsninger som utnytter den iboende verdien av informasjon, og enda viktigere: driver handlinger og endrer adferd. Det kreves forretningsforståelse, teknisk kunnskap og analytiske evner for å lykkes. Dette er egenskaper vi ser etter i vår søken etter enere som deler vår filosofi. For uforpliktende diskusjoner, oppdrag eller karrieremuligheter kontakt: Erik Overrein (telefon: eller e-post: Vegar Paulsen (telefon: eller e-post: BearingPoint Norway. All rights reserved. EDB din leverandør av SAP BI løsninger EDB tilbyr over 350 SAP konsulenter i Norge, Sverige og Danmark, med stor grad av samhandling over landegrensene. Vi har bred og mangeårig erfaring med SAP. Med en klar strategi for Business Intelligence (BI) legger du grunnen for å kunne ta bedre forretningsmessige beslutninger. Med SAP BI får du tilgang til et stort antall applikasjoner og verktøy som hjelper deg å samle inn, lagre, analysere, dele og gi tilgang til rett informasjon. Vi hjelper din organisasjon med alt fra operasjonell BI rapportering til strategisk styrings informasjon, samt valg og implementering av rett verktøy til rett formål. EDB er en ledende leverandør av SAP BI løsninger med over 50 Business Intelligence konsulenter som jobber med SAP BusinessObjetcts, SAP NetWeaver BW, SAP Business Planning & Consolidation og SAP Strategy Management. Finn ut mer ved å gå inn på EDB.com

8 8 MAI 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 2TIPS NYHETER VÆRE FØRE VAR 6 TIPS Thomas Brørs Ernst & Yong Slik kommer du igang med virksomhetsstyring: Forebygg kriser med Early Warning Datavarehus kombinert med Early Warning-rapporteringsløsning har gitt SpareBank1-alliansen et presist verktøy som alle tjener på. SUKSESSHISTORIEN Det er et veldig viktig verktøy for å identifisere kunder som er på vei inn i et økonomisk uføre, sier Tore Anders Husebø i SpareBank 1. Jo tidligere banken kan komme i dialog med utsatte kunder, desto lettere er det å finne gode løsninger for begge parter, forklarer han. Behovet for en gjennomgripende databehandling var en reaksjon på finanskrisen i Her skjedde hendelsene veldig hurtig, med store usikkerhetsmomenter innenfor flere sektorer. Det var et enormt informasjonsbehov i alle ledd. De eksisterende rapporteringsrutinene som bankene arbeidet etter maktet ikke å holde følge med den eskalerende krisen. Det var klare behov for en tidlig varsling på kunder som viste tegn på å kunne gå i mislighold. Samtidig var det behov for å sammenfatte ulike data til rapporter på strategisk nivå. Hent riktig informasjon Altså, utfordringen var å kunne trekke ut informasjon på detaljnivå om de kundene som fikk problemer, for å gi rådgiverne FAKTA Samarbeid SpareBank 1-alliansen er et bank-og produktsamarbeid der SpareBank 1-bankene i Norge samarbeider i det felleseide holdingselskapet SpareBank 1 Gruppen AS. Få bedre informasjon Early Warning systemet kombinert med et riktig dimensjonert datavarehus sikrer bedre Å få til et sikkert og effektivt system krever mye av strukturen på datavarehuset. Tore Anders Husebø Kompetansesenter for kredittmodeller, SpareBank 1 presise beslutningsgrunnlag. Samtidig var det avgjørende å få dannet seg et løpende inntrykk av omfanget, sier Husebø. Det var viktig å unngå stans i finansieringen av frykt for en kollaps. Dette ville bare forsterket problemene ytterligere, poengterer han. Rapporteringsløsningen som er implementert i SpareBank 1-alliansen gir oversikt over porteføljen totalt, og varsling på enkeltkunder både bedrift og personkunder. Kundebehandlere kan hente ut konkrete kundelister, og grafiske oppstillinger over utviklingen. Bli varslet Systemet gir tidlig varsling ved tegn til forverring av økonomisk situasjon basert på adferdsanalyser. Dersom en utdypende analyse Early Warning-systemet i SpareBank 1-alliansen og lettere tilgjengelig informasjon i alle ledd, basert på en kontinuerlig datastrøm. Regional forankring SpareBank 1-alliansens overordnede mål er å sikre den enkelte banks selvstendighet og regionale forankring gjennom sterk konkurranseevne, lønnsomhet og soliditet. BRUK RIKTIGE VERKTØY Rapporteringsløsningen som er implementert i SpareBank 1-alliansen gir oversikt over porteføljen totalt, og varsling på enkeltkunder både bedrift og personkunder. FOTO: SPAREBANK 1 viser at kunden har problemer, kan man tidlig komme inn og finne en løsning for å unngå store tap. Vi må huske på at det er enorme datamengder som flytter seg når vi snakker om banktjenester, sier Husebø. Å få til et sikkert og effektivt system krever mye av strukturen på datavarehuset, understreker han. Systemet er funder på et velfungerende datavarehus med hyppige leveranser og sømløs integrering mot de aktuelle satelittene. I tillegg kreves konkrete erfaringer fra bankene som legges til grunn for grunnleggende analyser. Dyp forretningskunnskap er nødvendig for å kjenne behov hos brukerne og kjenne hvordan data bør settes sammen i tillegg til hva som kjennetegner kunder med problemer. Kjennskap til teknologiens muligheter og begrensninger er viktig for at løsningen skal bli brukervennlig. Det er store muligheter i en slik måte å fordele data på, sier Husebø. Jeg er overbevist at vi vil se en utvikling på dette området fremover, både når det gjelder salgsleddet og den finansielle delen av bankvirksomheten. Vi har ikke utnyttet alle mulighetene i systemet på ulike nivåer, her er det store utviklingsmuligheter som vil komme både bankene og kundene til gode, avslutter han. TOM AMRIATI-LØVÅS Start riktig Ikke start prosessen med å 1 kjøpe software Involver toppledelsen Dette påvirker hvordan organisasjonen skal 2 styres Etabler målbilde Etabler et målbilde på hvordan du ønsker å forholde 3 deg til ulike områder innen virksomhetsstyring. Ønsker dere å benytte rullerende prognostisering, balansert målstyring, skal dere konsolidere i Excel, hvilke ledelsesrapporter skal man ha osv. Ikke minst finn ut hva slags informasjon du virkelig har behov for og er denne informasjonen tilgjengelig? Prioriter ønskede tiltak Fordel på kort og lang sikt 4 og reflekter over i hvilken rekkefølge det er fornuftig å etablere nye løsninger og prosesser. En gjennomtenkt langsiktig og omforent plan bidrar til å skape forutsigbarhet og ro. Hvilke tiltak man ønsker å iverksette vil dessuten i stor grad legge føringer på hvilke støtteverktøy man kan/bør benytte seg av. Vurder software Når man så har oversikt over 5 hvilke initiativer man ønsker å forbedre, da kan man begynne å vurdere hvilken software som er best egnet. Noe forenklet kan vi si at jo flere initiativer man ønsker å iverksette jo færre reelle valg av softwareleverandører har man å forholde seg til om man ønsker fullgode løsninger fra én/få leverandør(er). Motsatt så er det slik at dersom man i all uoverskuelig fremtid ser behov for å forbedre kun ett område innenfor virksomhetsstyring slik som for eksempel budsjettering og planlegging, så kan man velge også blant mer nisjepregede leverandører. Dette kan begrunnes med at det er hensiktsmessig å ha ett/få interne kompetansemiljø, færrest mulig teknologier og færre leverandører å forholde seg til. I tillegg ligger det gjerne noen kostnadseffekter i det å kjøpe større volum fra ett sted. Grundig forarbeid Ikke start prosjektene med 6 softwareimplementering! Gjør grundig arbeid med informasjonsbehov, prosesser, rutiner og design før man starter implementering av støtteverktøy.

9 AGRESSO VIRKSOMHETSSTYRING: VISER VEI FRA VISJON TIL VIRKELIGHET Veien fra din forretningsvisjon til en ny virkelighet er ofte bratt, uoversiktlig og langsom. Forutsetningen for vellykket implementering er en organisasjon som klart ser hvordan enkeltresultater bidrar til virksomhetens suksess. Undersøkelser viser at et mindretall av de ansatte forstår virksomhetens strategi, forteller Marit Annette Hansen i UNIT4 Agresso. Hansen tror mange ledere bruker for lite tid på å diskutere strategi, målsetninger og implementering. Koblingen mellom finansielle og strategiske mål er svak, og fokus er ofte på kortsiktige, operasjonelle resultater, noe som gjenspeiles i en reaktiv rapportering. En følge av dette er at organisasjonen sjeldent ser strategien i forhold til den enkeltes rolle, ansvarsområder og arbeidsoppgaver, og insentivene stimulerer heller ikke til omstilling. SUKSESSFAKTORENE For at operasjonaliseringen av en strategi skal lykkes, må den oversettes til målbare nøkkeltall, mener Hansen. Realistiske handlingsplaner må baseres på strategiske delmål, nøkkeltall og kartlagte risikofaktorer. Strategien må kommuniseres klart ut i organisasjonen, slik at alle ansatte utvikler en felles forståelse for hvordan de ulike målsetningene skal oppnås. PROFESJONELT VERKTØY Marit Annette Hansen understreker at en vellykket strategiimplementering krever profesjonelle verktøy. UNIT4 Agresso tilbyr et brukervennlig, intuitivt og dynamisk system som både private og offentlige virksomheter har tatt i bruk for å følge opp strategiske målsetninger og nøkkeltall. Agresso Virksomhetsstyring består av en portal med oversikt over samtlige måleparametre og deres utvikling. Grensesnittet er enkelt og webbasert med trafikklys og trendindikatorer som viser måloppnåelse og avvik. Systemet gir videre mulighet for automatisert innhenting av nøkkeltall fra ulike moduler og fagsystemer, rapportering i kjente kontorstøtteverktøy, samt løsninger for handlingsplaner og risikostyring. Sammen med våre øvrige rapporteringsverktøy utgjør Agresso Virksomhetsstyring en markedsledende rapporteringspakke, hevder Hansen. Foto: Circus AS Seniorkonsulent Marit Annette Hansen er en av fem konsulenter som jobber med virksomhetsstyring i UNIT4 Agresso. Telefon: Internett: E-post: BUSINESS INTELLIGENCE GIR STORE GEVINSTER GI OSS BI TIL ALLE! FINANSSJEF MARIT JOHANNESEN I NORGANI HOTELS OPPDAGER STADIG HVORDAN SELSKAPET KAN FÅ MER UTBYTTE AV SIN LØSNING FOR BUSI- NESS INTELLIGENCE OG DATAVAREHUS. DERFOR VAR HENNES BESKJED TIL BCON CUBETECH KLAR: HELE ORGANISASJONEN SKAL FÅ TILGANG TIL RELEVANTE DATA OG RAPPORTER. BCON CUBETECH TILBYR: BUSINESS INTEL- LIGENCE OG DATA- VAREHUS FOR VIRK- SOMHETSSTYRING/ RAPPORTERING Marit Johannesen i Norgani Hotels Ragnar Bryne i BCON CubeTech BCON CubeTech gir Norgani Hotels en særdeles effektiv og allsidig løsning med rask og enkel rapportering, direkte tilgang til en felles datakilde, strukturert innsamling av informasjon, god kapasitet og funksjonalitet, sømfri integrasjon med andre Microsoft-programmer som Excel og ikke minst tidsog kostnadsbesparelser. Med 73 hoteller og et kongressenter i sin portefølje er Norgani det største hotelleiendomskonsernet i Norden. Johannessen er opptatt av å ha en dynamisk løsning som enkelt kan tilpasses omstruktureringer, bransje- og selskapsspesifikke behov. Vi hadde ikke klart oss uten CubeTech løsningen, sier hun. BRED SPISSKOMPETANSE For oss er det viktig at BCON CubeTech er en totalleverandør med spisskompetanse innen økonomi, regnskap, IT, prosesser, rådgivning og prosjektstyring, sier Johannesen. BI-løsningen reflekterer selskapets fokus på optimalisering av styrings- og rapporteringsprosesser, samt forenkling og automatisering av viktige rutineoppgaver. Samtidig nøytraliserer systemet utallige risikoelementer og kvalitetssikrer data, rapporter, nøkkeltall og analyser på en effektiv og funksjonell måte. FORSTÅR KUNDENS VIRKSOMHET Ragnar Bryne, daglig leder og partner i BCON Cube Tech, er glad for å kunne innfri forventningene til enda en kunde innen målgruppene eiendom, shipping og finans. VERKTØY FOR FIN- ANSIELL KONSOLIDER- ING/RAPPORTERING AV SELSKAPSREGNSKAP, SAMT VERKTØY FOR AVSTEMMING AV REGNSKAPSKONTI MICROSOFT DYNAM- ICS AX ERP-LØSNING (VED HJELP AV SA- MARBEIDSPARTNERE)

10 10 MAI 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET INSPIRASJON Spørsmål: Hva kan bedriften gjøre dersom kvaliteten på styringsinformasjonen er for dårlig? Svar: Gjør som Agder Energi og etabler en ny BI-plattform som gir bedre bedre datakvalitet og analyser. Oppnå bedre styring med BI-løsninger LEDER TIL LEDER INFORMASJONSHÅNDTERING I 2005 etablerte Agder Energi et balansert målstyringssystem, Kompass, for selskapene i konsernet. Kompass brukes på både selskapsnivå, forretningsområdenivå og konsernnivå. Men vi valgte da å vente med innføring av datavarehusløsning fordi selskapet ønsket en rask implementering av Kompass, sier Jan Pettersen, Konsern Businesscontroller i Agder Energi AS. Utfordringen ble etter hvert at selskapene begynte å bruke Kompass som rapporteringssystem, og dermed begynte letingen etter en annen rapporteringsform. I 2007 startet Agder Energi opp et forprosjekt for å finne de rette løsningene. Vi gjennomførte et grundig forprosjekt med gode kravspesifikasjoner, og vi spurte ansatte i konsernet hva de trengte et datavarehus til. Blant annet sa strømleverandøren LOS at de ville ha det for bedre oppfølging av kundene, og nettselskapene ønsket det til prosjektoppfølging, sier Pettersen. Sparer tid I 2007 ble det også avdekket i en analyse at Agder Energi hadde utfordringer med kvaliteten på styringsinformasjonen. I tillegg kom det frem at konsernet hadde vanskelige og lite brukervennlige rapporteringsmuligheter i flere av fagsystemene, og manglende verktøy for effektiv rapportering og analyse. Agder Energi startet da opp sitt Business Intelligence prosjekt samme år. Vi har brukt nesten to og et halvt år på å få balansert målstyring inn til alle selskapene, og få de til å bruke det. Nå går alt mye raskere. Systemet er veldig tidsbesparende og vi vet vi har god kvalitet på dataene. PROFIL Jan Pettersen Født: 1960 Stilling: Konsern Businesscontroller i Agder Energi AS Tillitsverv: Styremedlem i LOS, LOS Bynett og Otera AS Aktuell: Sentral i Agder Energi AS sitt arbeid med å innføre Business Intelligence-løsninger Høy kvalitet på data Agder Energi produserer 7,8 TWh med strøm i normalår. Konsernet har 47 helog delende kraftstasjoner og over 100 vannmagasiner. Konsernet eier også Agder Energi Nett, som er det fjerde største nettselskap i Norge med kunder. Innenfor Agder Energi befinner også LOS seg. Dette er Norges tredje største strømleverandør som hadde en omsetning på tre milliarder kroner i LOS har kunder i privat- og bedriftsmarkedet. I tillegg kommer Otera, som er en ledende elektroentreprenør, og som har 830 ansatte. I et så stort konsern er det svært viktig at styringsdataene inn til ledelsen holder høy kvalitet. Bedre løsninger Og nettopp bedre kvalitet på dataene er hovedårsaken til å benytte BI-løsninger. Business Intelligence handler om å trekke ut styringsinformasjon fra data i organisasjonen. BI er en strategi for å samle, lagre, analysere og gjøre informasjon tilgjengelig. Business Intelligence kan sees som et navigasjonssystem som støtter virksomhetens beslutningsprosesser og hjelper med å nå de strategiske forretningsmål. Tidligere satt hver divisjon med sine Excel-ark, og det ble en del feil. Vi hadde ikke så god kvalitet son vi trodde. Jeg er glad vi har kommet vekk fra det, sier Pettersen. Agder Energi har også sørget for kvalitetssikring ved å bygge opp en datakvalitetsgruppe som passer på data som leveres inn. Det er også viktig at Business Intelligence løsninger er brukervennlige. Derfor må bedriften passe på at den velger riktig verktøy og implementerer dem på en god måte. Sparer millioner I tillegg til tidsbesparelser tjener Agder Energi også godt inn på sine BI-løsninger ved at det nå er lettere å passe på at ansatte benytter seg av de innkjøpsavtalene som firmaet har. Ved at innkjøpene gjøres hos leverandører vi har avtale med, vil vi spare flere millioner kroner, sier Pettersen. Tidligere brukte økonomiavdelingen mer tid på å bygge opp rapporter med sine Excel-ark enn å analysere tallene fra selskapene. Nå sparer de mye tid, blant ved utarbeidelse av konsernrapporten, og får en mye bedre oversikt. Frem til nå har Agder Energi gjort investeringer for 80 prosent av sine BIløsninger. Men effekten vi har tatt ut foreløpig er bare på prosent. Når vi får investert i de siste 20 prosentene vil vi få ut opp til 80 prosent mer effekt, sier Pettersen. RAGNAR LERFALDET

11 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MAI Johan Anstensrud Adm. dir. i Direkt Media KUNDEDATA Vedlikehold databasen din! Hvilke tiltak er det viktig å gjøre for å sikre effektive databaser? Det er viktig å huske at kundedata må følges kontinuerlig for å holde en akseptabel kvalitet. Bedrifter som ikke tar dette alvorlig vil til slutt sitte på et kunderegister som er unøyaktig og lite egnet til markedsføring eller vitale rapporter. Dette kan føre til store kostnader med et mindre effektivt salgsarbeid, og uvitenhet om kundenes bevegelser, sier adm. dir. i Direkt Media, Johan Anstensrud. Vi anbefaler å oppdatere regelmessig de kundene du har i basen. Her må du både overvåke kontinuerlig og analysere de dataene som ligger der. Dette er en jobb for profesjonelle analyseoperatører. En profesjonell aktør vil også analysere løpende data og finne tegn på frafall før det skjer. En profesjonell aktør vil også kunne bistå med å finne lønnsomme markedsmikser for å gi best mulig utbytte av kundedataene dine, avslutter han. ØKT DATAKVALITET Tidligere satt hver divisjon med sine Excel-ark, og det ble en del feil. Vi hadde ikke så god kvalitet son vi trodde. Jeg er glad vi har kommet vekk fra det, sier Jan Pettersen i Agder Energi AS. TOM AMRIATI-LØVÅS FOTO: AGDER ENERGI AS &SOTU :PVOH FS FO MFEFOEF HMPCBM BLUÑS JOOFO SFWJTKPO TLBUU PH BWHJGU USBOTBLTKPOFS PH S¾EHJWOJOH 7¾SF BOTBUUF WFSEFO PWFS r J /PSHF r IBS FU TUFSLU GFMMFTTLBQ CZHHFU Q¾ GFMMFT WFSEJFS PH FU LPOUJOVFSMJH GPLVT Q¾ LWBMJUFU "EWJTPSZ IBS NFEBSCFJEFSF EFSBW NFS FOO LPOTVMFOUFS J /PSHF *5 "EWJTPSZ FS FU WFLTUPNS¾EF PH VUHKÑS NFOOFTLFS HMPCBMU 4QFTJBMJTUFS #VTJOFTT *OUFMMJHFODF PH %BUBWBSFIVT FSGBSOF VUWJLMFSF GBHFLTQFSUFS PH TUSBUFHJTLF S¾EHJWFSF 7J TFS FUUFS QFSTPOFS TPN IBS &SOTU :PVOH LBO UJMCZ q ¾ST SFMFWBOU FSGBSJOH q )ÑZFSF VUEBOOFMTF NFE *5 GBHFMFNFOUFS q 1SPTKFLUFSGBSJOH NFE #* %7) UFLOPMPHJ q &SGBSJOH NFE BSLJUFLUVS EFTJHO VUWJLMJOH q (PEF LPNNVOJLBTKPOTFWOFS q ±OTLF PN ¾ KPCCF MÑTOJOHTPSJFOUFSU q.pujwbtkpo GPS ¾ TLBQF SFMBTKPOFS q *OUFSFTTBOUF PH NFOJOHTGZMUF SPMMFS PH PQQHBWFS q.vmjhifufs GPS SBTL QSPGFTKPOFMM WFLTU LBSSJFSF q,poujovfsmjh LPNQFUBOTFVUWJLMJOH LVST PH TFNJOBSFS q 3PN GPS ¾ WJTF JOJUJBUJW PH EZSLF FHOF JOUFSFTTFS q 4PTJBMU PH LPNQFUFOU GBHNJMKÑ PH OFUUWFSL q 4QFOOFOEF LVOEFPQQESBH q 1SFTUBTKPOTCFMÑOOJOH -FT NFS PN TUJMMJOHFOF Q¾ XXX FZ OP TUJMMJOHFS 'PS O SNFSF JOGPSNBTKPO LPOUBLU XJMMZ LPVMJDIFW!OP FZ DPN UMG

12 12 MAI 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET INSPIRASJON Eirill Bø Studierektor i Logistikk ved Handelshøyskolen BI. HAR FULL OVERSIKT Løsningen til Isola har vist seg å være svært nyttig for ledelsen når nye beslutninger skal fattes. Ledelsen kan raskt se dekningsgrad og trender innen forskjellige markeder, sier Elna Strømme. FOTO: ISOLA Oppnå god styring med gode systemer LOGISTIKK S e bedriften som en helhet, kutt kostnader Spørsmål: Hvorfor er det viktig å se driften som en helhet for å få en effektiv logistikk? Svar: For at en bedrift skal lykkes må logistikken ha en god strategisk forankring. Den må være organisert ut fra hva som er optimalt for den totale kjeden, og bedriften må være villig til å dele effektene av gevinstoptimalisering. For å kunne styre forsyningskjeder effektivt, må de interne logistikkprosessene være på plass. Dette betyr at de strategiske føringer, samt de fysiske logistikkprosessene, må være samordnet og koordinert. Hvis ikke bedriften har god forankring og kontroll på egne prosesser, vil dette vanskeliggjøre effektive samarbeid med andre, Eirill Bø, studierektor i Logistikk ved Handelshøyskolen BI. Spørsmål: Hvordan kan ledelsen i et konsern med fl ere produksjonssteder og ERPverktøy raskt få god oversikt? Svar: Ved å benytte dataprogram som henter inn informasjon fra de forskjellige systemene og så gir et godt totalbilde. SLIK LYKTES VI PORSGRUNN Vi er en bedrift med flere fabrikker og juridiske enheter, sier logistikkdirektør Elna Strømme i Isola. Og dette har tidligere bidratt til at ledelsen har måttet bruke mye tid for å finne frem til den ønskede totaloversikten. Isola kjører blant annet tre forskjellige ERPsystem fordelt på 4 juridiske enheter. Utfordringen som konsern har vært å få oversikt over totalen uten at ledelsen har måttet kunne de forskjellige systemene helt ut i fingerspissene, sier Strømme. Samle informasjonen Isola er ledende på fuktisolering i Norge. Hovedkontoret og to fabrikker er lokalisert på Eidanger i Porsgrunn kommune. Her har 120 personer sitt daglige virke, mens totalt 280 jobber for selskapet fordelt på fabrikker på Røros, Notodden, Brevik, Sellebakk og i FAKTA Isola Gruppen er et privat norsk selskap eid av Porsgrunnfamilien Thiis-Evensen. Selskapet er ledende på fuktløsninger i tak, vegger og grunn. Hovedproduktene er shingelplater for tak, ståltakpanelet Powertekk og grunnmurplaten System Platon. Selskapet omsetter for ca en halv milliard kroner i året. Mellom 25 og 30 prosent av produksjonen går til eksport, Vi får et bedre bilde av markedene og hva de forskjellige produktene bidrar med Elna Strømme Logistikkdirektør hos Isola Tsjekkia. Business Intelligence-løsningene til Isola har vist seg å være svært nyttige for ledelsen når nye beslutninger skal fattes. Ledelsen kan raskt se på salgstall, dekningsgrad og trender innen de forskjellige markeder, produktgrupper, juridiske enheter eller fabrikker ved å velge synsvinkel inn mot dataene, sier Strømme. God oversikt Det er først nå i det siste Isola har klart å få sydd sammen alle enhetene i et system, men starten lover godt og Isola har stor tro på systemet. hovedsaklig til Tyskland. Konsernet har ca. 280 ansatte i Norge og ved produksjonsanlegg i utlandet. Isola ønsker å kjøre sine BIsystemer eller datavarehus på en plattform som krever minimale tilpasninger og lite heft. Hovedkontoret og to fabrikker er lokalisert på Eidanger i Porsgrunn kommune. Konsernet har også fabrikker på Røros, Notodden, Brevik, Sellebakk og i Tsjekkia. Det gir et bedre bilde av markedene og hva de forskjellige produktene bidrar med. Tradisjonelt har det vært fokus på fabrikkenhetene, men nå er det lettere å dreie fokuset mot markedene og produktene og inntjeningen innenfor disse. Elna Strømme mener systemet gir en god oversikt som alle i firmaet er svært fornøyd med, men det foretas fortsatt små justeringer, og veien blir til mens de går. Riktig verktøy For Strømme er gode logistikkløsninger svært viktig. Disse gir riktig grunnlag for å legge planer. Det er viktig med et godt verktøy som hjelper bedriften å få et bedre og mer helhetlig bilde av virkeligheten og som bidrar til bedre planlegging for tiden fremover, både på kort og lang sikt. Så må vi følge opp med god gjennomføring helt frem til fornøyde kunder. Vi må måle oss selv og foreta justeringer hele tiden, og da er det viktig å ha riktig verktøy tilgjengelig. For å overleve må vi ha fornøyde kunder og kunne levere det vi sier til riktig tidspunkt. Dette må gjøres om og om igjen med fokus på kvalitetsforbedringer og mer effektiv bruk av ressursene, sier Strømme. RAGNAR LERFALDET Ha kostnadskontroll Bø forklarer at beslutninger må tas på grunnlag av målinger og kostnadsinnsyn. Du må ha effektivitet både i transport og lager. Kundene må få riktig servicenivå og virksomheten må fokusere på leveringsservice. Bedriften må utvikle en leveringsservicestrategi, og ha kontroll på kostnadene knyttet til leveringsservice, sier hun. Videre forteller studierektoren at du kan oppnå en effektiv logistikk ved å benytte seg av et system for en helhetlig virksomhetsstyring. Det vil si å samarbeide med leverandører og kunder, og hele tiden søke den gunstigste totale løsningen for kjeden. Hun understreker at alle har en felles kunde, nemlig sluttkunden i kjeden, og løsningen optimaliseres med tanke på denne. Det er ikke lenger nok å være god på egen logistikk, man må tilpasse logistikken i forhold til kjeden og hva som er lønnsomt totalt sett. Når forsyningskjedene integreres, endrer man tenkemåten fra å tenke optimalisering i egen bedrift til optimalisering i kjeden. Gjennom samarbeidstiltak reduseres logistikkostnadene, og leveringsservicen forbedres, avslutter hun. SILJE RØNNE

13 Kom i mål med InfoSuite Dashbords samler de viktigste nøkkeltall i et visuelt overblikksbilde. Dette gir en hurtig identifikasjon av status, trend og eventuelle kritiske nøkkeltall. I InfoSuite er alle dashbords levende sammenstillinger av informasjon som er linket direkte til underliggende analyser og rapporter. Årsaker til avvik i utviklingen kan avdekkes via drill-down i en dynamisk analysestruktur hvor både perioder og dimensjoner kan velges ad hoc i analysen. På denne måten kan en få et raskt overblikk over status og bruke tiden på områder med avvik. InfoSuite er Business Intelligence, budsjettering og aktivitetsstyring i én og samme løsningspakke; uavhengig av teknisk plattform. Med andre ord: hele ledelsesgrunnlaget fra planlegging via oppfølging, visualisering, analyse, rapportering til aktivitetsstyring. Klienten er nettleserbasert og krever ingen installasjon på den enkelte PC. Assistanse og kvalifisert rådgivning er nøkkelbegreper i samarbeidet mellom Excel Data og våre kunder. Vi legger avgjørende vekt på en ekte partnerrolle, slik at vi kan yte best mulig service basert på den enkelte kundes situasjon og behov. Vi er store nok til å samarbeide med forskjellige virksomhetstyper og -størrelser, men ikke så store at vi er upersonlige. Tvert imot. Kom raskt i gang med InfoSuites forskjellige Business Templates Predefinerte uttrekk, beregninger, nøkkeltall, dimensjoner og analyser gjør det å komme i gang med Business Intellience både hurtigere og sikrere og i siste ende også billigere for deres virksomhet. InfoSuite skaffer deg overblikk over de riktige styringsparametre. Vårt løsningskonsept innenfor Business Intelligence (BI) skaper grunnlag både for kostnadskutt og bedre inntjeningsmuligheter. Å kjøre bil uten de nødvendige hjelpemidler er ikke lett. Er vi uten bilens instrumentpanel, uten informasjon fra veiskilt eller GPS; ja da er det nesten umulig å komme trygt og sikkert i mål. Det samme gjelder ved styring av virksomheten. Ledelsen og medarbeiderne har behov for balansert styringsinformasjon som henger sammen fra toppen til bunnen i organisasjonskartet. For å nå målet trenger du informasjon underveis. Vi har instrumentene som hjelper deg å finne frem En av de store gevinster med BI er etableringen av et felles og presist beslutningsgrunnlag. Ressursforbruk flyttes fra innsamling og diskusjon av data, til analyse og aktiv handling.vi må vite hvor skoen trykker internt. Hvor er det vi tjener penger? Hvor er det vi taper? Verdien og nytten av å dele og ha tilgang til forretningskritisk informasjon er enorm. InfoSuite kan hjelpe din virksomhet med å reagere raskt på endringer i markedet, og gir et svar på om virksomheten presterer i henhold til strategi og målsetning Moderne kunnskapsrike organisasjoner kan ikke styres ut fra historiske data alene. Det er viktig at man i tillegg til disse også vurderer fremtiden og hva som kan skje i markedet i forhold til konjunkturer, konkurrenter og kunder. Data kan hentest fra mange ulike kilder og samles i dashbord. På den måten kan en raskt ta pulsen på forretningen. Excel Data operer i Norge, Danmark og Tyskland og har i mer enn 20 år levert løsninger til flere tusen brukere. Les mer på eller kontakt oss på / telefon

14 14 MAI 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FAGLIG INNSIKT Er det mulig å vite konkret hvilke data som er kritiske for virksomheten, og hvor mye koster resten? Hvordan vet vi hvilke data gir reel innsikt? Makter vi å omsette denne innsikten til resultater? Økt innsikt er bra, men det som teller er å klare å utnytte denne optimalt for å kunne se rundt hjørnet og over horisonten. Det handler om data! En verden uten data? De færreste kan forestille seg hvordan livet ville blitt om alle data plutselig skulle forsvinne. Dette kan faktisk skje! Imens fordobles datamengdene hvert år. Det blir stadig vanskeligere å nyttiggjøre seg dataskredet som velter inn over oss, og det koster! Data må bearbeides, flyttes, lagres, valideres, beskyttes, arkiveres, flyttes igjen Dette koster ikke bare maskinressurser, strøm og plass, men mye tid og innsats i tillegg (tenk TCO). Utvalget av lagringsløsninger florerer og vi bare kjøper mer. Men, hjelper det? Er det mulig å kjøpe seg ut av dataveldet som vokser uhemmet? Burde ikke man heller satse mer på å spisse, kultivere og trimme datamengdene? Hvor mye av dataene gir matnyttig innsiktsfull informasjon? Overflødige data er stadig årsak til feil, usikkerhet og misforståelser, omarbeid og forsinkelser i arbeidsflyten, og mer (tenk timeto-market ). Vi kan gjøre noe med disse utfordringene! Noen data er viktigere Nøkkelen er å vite hvilke data som faktisk er kritiske for verdikjeden. Gjennom årene har jeg møtt mange ledere som mener at man må ta vare på alle data for sikkerhets skyld. Det kan jo tenkes at noen spør etter disse før eller siden. Ineffektiv dataforvaltning i blinde koster næringslivet millioner hvert år. Folk tviholder ofte på gamle rapporter og veldig viktige data uten å kunne begrunne rasjonelt hvorfor disse er så viktige for virksomheten. Hvilke prosesser vil stoppe om disse ble borte? Er de kritiske? Hvor mye taper man i forhold til det som koster å ta vare på alle disse data? Hvis man for eksempel kun bruker 20% av de tilgjengelige data i hverdagen mens forvaltningen koster 100 mill. årlig, hvor mye kan man spare da? Også systemlandskapet vokser i takt med datavolumet. Data ofte tvinger frem økt behov for ny teknologi, mer arbeidskapasitet, nye rutiner og kompetanse, mer infrastruktur. Totalkostnadene er omfattende men egentlig ikke det viktigste problemet. Flommen av unyttige data utgjør en stigende risiko for virksomhetens spenst, vitalitet og resultater på sikt. Verdibasert dataforvaltning En ting er prisen bedriftene betaler for ulønnsomme data. Hvor mye koster overflødige data samfunnet og skattebetalerne? Data som offentlige etater og institusjoner samler vokser støtt. Det er ikke utenkelig at mer verdifokusert dataforvaltning ville gitt kortere behandlingstid og bedre tjenester, i tillegg til lavere kostnader for de fleste av oss. Mange ledere vet i dag hvor viktig det er å sikre effektiv Information Management (IM), da spesielt Master Data Management (MDM) og Business Intelligence (BI). Dette krever styring av datakvaliteten og DATAFORVALTNING Datamengdene fordobles hvert år. Hvor mye koster unyttige data og gamle rapporter virksomhetene, samfunnet og skattebetalerne? Willy Koulichev Executive Director Information Management (IM), Ernst & Young god dataintegrasjon på tvers av både systemer og organisasjonen. Gode råd finnes Støtte fra fagområder som ITIL, IAM, Data Governance, BICC (BI Competency Center) kan hjelpe langt på vei til å få bedre kontroll over dataveldet. Det kan dog være fornuftig å starte med de konkrete spørsmål først; Hvorfor er gitte data kritiske? Hvordan vet vi det? Hva er konsekvensene om disse feiler? Og det gjelder å vinne nok forsprang. Utfordringene som dataflommen bringer til bords vokser enda raskere enn dataene. Det nytter De fleste bedrifter kan oppnå radikale forbedringer ved å fokusere mer på de kritiske data. Fordelene med dette er mange, for eksempel: Lavere totalinnsats til feilretting, avstemming, vedlikehold av data Enklere å finne de data man faktisk trenger (og bare de) Raskere tilgang på de riktige data når man trenger disse Mer tid til verdiskapende arbeid Økt produktivitet og avkastning Rimeligere og stabilt systemmiljø Større kost/nytte effekt av investeringene og arbeidsprosessene Med rett ekspertise og målrettet innsats er det faktisk fullt mulig å realisere vesentlige gevinster og innsparinger raskt. Høyere kvalitet og bedre resultater også. 5 TRENDER FREMOVER Digitalisering Digital signering Prosessautomasjon Selvbetjening Dynamisk arbeidsflyt Den grønne bedrift Full utnyttelse av potensialet ved et digitalt arbeidsmiljø med minimal bruk av papir. BI optimalisering ROI vs. TCO Brukereierskap Operasjonalisering Industrialisering BI Gov / BICC Eliminere unyttig redundans av data og utstyr, og la forretningen ta førersetet. Prediktiv Intelligens Tjenesteoptimering Strategiprosess Konkurranseevne Risikostyring Forutsigbarhet Oppnå fremtidsrettet innsikt i markedsutviklingen og kundenes tilkommende ønsker. IaaS / OnDemand Tjenestekvalitet Pay per use Skalerbarhet Fleksibilitet Leverandørutvalg Nedskalere egne løsninger og kjøpe profesjonelle tjenester til gunstig pris og rett omfang. Cloud Computing Tjenesteutvalg Globalisering Partnerskap Infrastruktur Sikkerhet Ta i bruk globale tjenester, nye muligheter for samarbeid og hurtig omstilling i takt med markedet. Hver dag hjelper vi Norges største bedrifter med bedre datakvalitet Uansett hvilket system dere jobber i er datakvalitet viktig for det beste resultat. Vi har informasjon og kunnskap om alle innbyggere og bedrifter i Norge. Ring oss på for en uforpliktende prat. Best på kundekunnskap

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Har du utfordringer du ikke har løst? Business No. 9 / Febr. 13 analytics big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Eric Berkowitz, tracx Rundbordsdiskusjon:

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING Faggruppe Forum for sourcing og outsourcing på plass DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ASP La eksterne ta seg av datadriftingen Strategi Ta gode, strategiske valg før du setter ut EFFEKTIV

Detaljer

5TIPS TIL BEDRE STYRING AV DIN VERDIKJEDE

5TIPS TIL BEDRE STYRING AV DIN VERDIKJEDE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IT-løsninger Slik fi nner du frem til riktig logistikksystem RFID Ta i bruk RFID, styr din varefl yt mer effektivt SUPPLY CHAIN Nr. 2 / Mars 10 MANAGEMENT

Detaljer

GRCGOVERNANCE, Code of Conduct atferdsstyrer 33 000 ansatte

GRCGOVERNANCE, Code of Conduct atferdsstyrer 33 000 ansatte HELE BILAGET ER EN ANNONSE FRA BRODD COMMUNICATION 1. utgave Juni 2012 RISK MANAGEMENT & COMPLIANCE GRCGOVERNANCE, CXO Code of Conduct atferdsstyrer 33 000 ansatte It all depends on the tone on the top,

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Bedriftsøkonomi. Velg åpen arkitektur Les mer side 16 Les mer side 6

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Bedriftsøkonomi. Velg åpen arkitektur Les mer side 16 Les mer side 6 Bedriftsøkonomi Implementering av datasystemer: Bedre stykkevis og delt Enterprise Resource Planning: Velg åpen arkitektur Les mer side 16 Les mer side 6 5. utgave - oktober 2007 Man vet mye mer om salg,

Detaljer

Systemer for noen og enhver

Systemer for noen og enhver Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Bedriftsøkonomi 6. utgave - Ekstern kompetanse: SNEKRER ERP SELV: Forsinket årsregnskap: Unngå straffeskatt Notar legger til bransjemoduler Én av ti må svi

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

5TIPS TIL BEDRE KONTROLL OVER FINANSENE

5TIPS TIL BEDRE KONTROLL OVER FINANSENE Nr.3/Februar 10 Din guide til bedre likviditet i 2010. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 5TIPS TIL BEDRE KONTROLL OVER FINANSENE Cash forecasting Lær deg å forutsi om prosjektet lønner seg

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Oversiktelig og kostnadseffektiv IT-administrasjon

Oversiktelig og kostnadseffektiv IT-administrasjon Nr 10 / 2010 3 Step IT AS: Oversiktelig og kostnadseffektiv IT-administrasjon IT er essensielt for bedriften, men oppfattes ofte som et logistikk- og kostnadsmessig mareritt å administrere. Dels dreier

Detaljer

Smartere verktøy for enda flere brukere

Smartere verktøy for enda flere brukere Nr 8 2007 Morgendagens IKT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 20 ledende IKT-virksomheter i Norge. De er alle med på å utvikle og skape morgendagens IKT-løsninger. Nettbaserte

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MODERNISERING AV OFFENTLIG SEKTOR FÅ KRISELEDELSEN FOTO: LINDE GILBERG

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MODERNISERING AV OFFENTLIG SEKTOR FÅ KRISELEDELSEN FOTO: LINDE GILBERG DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Innkjøp Slik kan innkjøperne skape bedre tjenester Grønn IKT Enkle tips til deg som vil spare penger og miljø Nr. 9 / Des. 09 MODERNISERING AV OFFENTLIG SEKTOR

Detaljer

Vi legger stor vekt på å utvikle BrandMaster i tråd med markedet. T4M leverer til sine kunder.

Vi legger stor vekt på å utvikle BrandMaster i tråd med markedet. T4M leverer til sine kunder. Nr 1-2008 T4M AS Effektiviserer markedsføringen sparer millioner Med hjelp fra T4M kan du redusere kostnadene med opptil 30 prosent, øke effektiviteten og samtidig oppnå en enhetlig merkevareprofil. T4M

Detaljer

EFFEKTIV SMB 6TIPS TIL TA KONTROLL OVER UTGIFTENE. Vi dekker dine minste og største behov.

EFFEKTIV SMB 6TIPS TIL TA KONTROLL OVER UTGIFTENE. Vi dekker dine minste og største behov. 6TIPS TIL CRM Ta vare på kundene i nedgangstider DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Ekspertene svarer Dagens utfordringer for SMB-bedrifter Utskiftshåndtering Spar opp mot 30 prosent på printkostnader

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Hilde Torvanger: Schibsted-konsernet vinner på merkevare, innovasjon og innsikt. Toppleder Eivind Kolding: Klar for endringer

Hilde Torvanger: Schibsted-konsernet vinner på merkevare, innovasjon og innsikt. Toppleder Eivind Kolding: Klar for endringer Magasin om ledelse, strategi og teknologi fra SAS Institute Hilde Torvanger: Schibsted-konsernet vinner på merkevare, innovasjon og innsikt Toppleder Eivind Kolding: Klar for endringer i Danske Bank Adm.

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

HORISONT Topplederperspektiver November 2014

HORISONT Topplederperspektiver November 2014 HORISONT Topplederperspektiver November 2014 Dybdeintervjuer med utvalgte næringslivstopper Vår uforutsigbare fremtid! KPMGs syn på cybersikkerhet, omstilling og samfunnsansvar KPMGs undersøkelse om Norges

Detaljer

BeDriFtsØkonoMi. frivillig revisjon fra regnskapsåret 2011. Behov for hjelp eller lyst på ny jobb?

BeDriFtsØkonoMi. frivillig revisjon fra regnskapsåret 2011. Behov for hjelp eller lyst på ny jobb? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet no.5/desember 2011 en temaavis om bedriftsøkonomi no. 5 / desember 2011 BeDriFtsØkonoMi 6tiPS til kostnads- EFFEktiVitEt Sandra riise: Fristen for å fravelge

Detaljer

med wikipedia Hersker nettet Nettkongen Jimmy Wales Innovasjonsguru Sahar Hashemi: Skru deg på og utnytt teknologien Visma størst på ERP i Norden

med wikipedia Hersker nettet Nettkongen Jimmy Wales Innovasjonsguru Sahar Hashemi: Skru deg på og utnytt teknologien Visma størst på ERP i Norden ISMAgazine Nr 2 / 2010 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Innovasjonsguru Sahar Hashemi: Skru deg på og utnytt teknologien Visma størst på ERP i Norden Forutse inntjeningen Nettkongen Jimmy Wales Hersker nettet

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

SAP på en litt annen måte

SAP på en litt annen måte Nr 7 / 2010 Skye: SAP på en litt annen måte Skye vil gjøre SAP enklere for sine kunder gjennom økt bruk av standardiserte tjenester, uten tap av fleksibilitet. SAP er et standardsystem med uendelige tilpassningsmuligheter,

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE Fokus på adferd Adferdsøkonomiske styringssystemer forbedrer prestasjoner DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Self service Enterprise BI i skjønn forening med selvbetjent BI BUSINESS No. 8 /

Detaljer

NR. 1 2009 STOREBRAND. Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover

NR. 1 2009 STOREBRAND. Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover NR. 1 2009 STOREBRAND Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover STOREBRAND Individuell behandling uten personlige relasjoner TV2 Teknologiutvikling skaper fremtidens butikk HAFSLUND

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. GRØNN ITNr. Har du husket å sikre familien og boligen din mot brann og innbrudd i 2010?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. GRØNN ITNr. Har du husket å sikre familien og boligen din mot brann og innbrudd i 2010? DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Enklere IT-hverdag Frigjør ressurser med virtualisering av servere Miljøfyrtårn Bli en attraktiv partner med miljøsertifi sering GRØNN ITNr. 1 / Des. 09 5TIPS

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere!

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere! DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bokføring Kjenn til endringene i bokføringsloven Egeninkasso Reduser antall kredittdager, bedre likviditeten Nr. 2 / juni 10 EFFEKTIV SMB DEN KOMPLETTE GUIDEN

Detaljer