BUSINESS INTELLIGENCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUSINESS INTELLIGENCE"

Transkript

1 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Early Warning Slik kan du komme krisene i forkjøpet Strategi Skap merverdi av informasjonsfl yten BUSINESS Nr. 5 / Mai 10 INTELLIGENCE ØK DATA- Brukerverdi Komponer et informasjonsbilde tilpasset behovet KVALITETEN Sparer millioner: Den nye BI-plattformen er tidsbesparende og vi vet vi har god kvalitet på styringsdataene, sier Jan Pettersen i Agder Energi. TERJE VEBLUNGNES, KREDINOR Logistikkløsninger Slik får ledelsen i Isola riktig beslutningsgrunnlag ELNA STRØMME, ISOLA FOTO: AGDER ENERGI

2 2 MAI 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET UTFORDRINGER Business Intelligence (BI) er en bredt anlagt samlebetegnelse som i bunn og grunn handler om hvordan vi skal foredle både strukturerte og ustrukturerte datamengder til meningsfull informasjon. Begrepet i sin videste betydning omfatter både programvare, styringsmodeller, masterdata og transaksjonsgrunnlaget (datakildene). Business Intelligence fra rådata til kunnskap En rekke undersøkelser de seneste årene viser at BI prioriteres meget høyt som satsningsområde av både IT-ledelsen og forretningsledelsen. Dette er en meget positiv utvikling, og signaliserer et behov for å ta beslutninger som er basert på fakta snarere enn intuisjon og magefølelse. Det vil si en profesjonalisering av beslutningsprosessene. Når jeg skal forklare en slik tilnærming for unge studenter velger jeg ofte å benytte begrepet informasjonsoverlegenhet. Det er et godt uttrykk fordi det fanger litt av målsettingen med mange BI-satsninger, nemlig å kunne ta klokere beslutninger enn konkurrenten. Mange verktøy Samtidig konstaterer jeg at programvareleverandørene satser 1 betydelig midler på å posisjonere seg med produkter innen området. Aldri har markedet kunnet velge mellom så mange spennende BI-verktøy fra de mest sofistikerte internasjonale BI-suitene til mer spissede lokale løsninger som tilbyr ferdiglagede kuber spesialdesignet for ulike bransjer og styringsformål. Det blåser kort sagt en BI-vind over landet. Spørsmålet er om det har blitt enklere for kunden å lykkes med sine BI-prosjekter. Svaret er dessverre nei. Utfordringene står kort sagt i kø. Forstå datagrunnlaget La meg nevne noen av de viktigste. Utforming av en god 2 BI-løsning handler i større grad om definering av styringsmodeller og forståelse for bedriftens datagrunnlag og datakvalitet enn programvarens egenskaper. Min erfaring er at BI-programvarens egenskaper som oftest har et mulighetsrom som langt overgår vår evne til å utnytte dem. Det er vi som brukere som er den begrensende faktor. Bedriftens datagrunnlag har svært ofte en for svak kvalitet, både fordi det innholder feil som først kommer for en dag når det eksponeres for et BI-verktøy, og fordi datagrunnlaget ikke har den detaljeringsgrad som styringsmodellene krever. Vi er nede på BI-løsningens grunnfjell. Et grunnfjell som ofte vakler. Det slår meg at BI-løsningene har utviklet seg fra å være noe for de få eksklusive beslutningsfattere, til å være noe for folk flest. En slik utvikling betyr at BI-løsningens leveranser til brukeren i økende grad blir en obligatorisk del av en rollebasert arbeidsflate ofte i kombinasjon med mobile løsninger. BI-løsningen leverer bokstavelig talt en tjeneste som er tilpasset Min erfaring er at BI-programvarens egenskaper som oftest har et mulighetsrom som langt overgår vår evne til å utnytte dem. Bo Hjort Christensen Studierektor, avdeling Institutt for ledelse og organisasjon FOTO: LEIF MARTIN KIRKNES de beslutninger og veivalg ledere, saksbehandlere og funksjonærer tar, uansett hvilket nivå de måtte befinne seg på i organisasjonen og uansett hvor de måtte befinne seg rent geografisk. En slik strategi krever et svært gjennomtenkt løsningsdesign som bør tilrettelegges og implementeres trinnvis. Analyse og søk Etter mitt skjønn er det naturlig å utvide BI-begrepet til 3 også omfatte analyse og søk i ustrukturerte datamengder. Det er her de store utfordringene ligger i tiden fremover. Det er først de siste to årene at begrepet Enterprise Search har materialisert seg i gode Google lignende tjenester. Det er lett å konstatere at hele tilnæringen til BI på ustrukturerte data,- for eksempel tekst og bilder i ulike forpakninger, er en ganske annen disiplin enn den klassiske bygging av flerdimensjonale styringsmodeller. Her har vi alle fremdeles mye å lære, både innen akademia og i det praktiske liv. En kort oppsummering vil være at en god BI-strategi alltid må sees i sammenheng med selskapets styrings- og beslutningsmodeller, forretningssystemene som genererer transaksjonsgrunnlaget (datakildene) og de teknologier disse systemene er tuftet på. Lykke til! VI ANBEFALER SIDE 18 Lars-Roar Masdal Daglig leder i RAV Norge AS F remfor å overvåke alt, bør du gjennom Business Intelligence kartlegge de produktene du bør konsentrere deg om. Hvilke data er viktige? s Er det mulig å vite konkret hvilke data som er kritiske for virksomheten, og hvor mye koster resten, spør Willy Koulichev. Ekspertene svarer s Slik oppnår du gevinst med riktig Business Intelligence-strategi. Vi hjelper våre lesere til å lykkes! BUSINESS INTELLIGENCE 5. UTGAVE, MAI 2010 Adm.dir.: Thomas A. Berge Redigerer: Erlend Lans Pedersen Prosjektleder: Christoffer Nydahl Telefon: E-post: Distribueres med: Dagens Næringsliv Trykk: Dagblad-trykk Kontakt Mediaplanet Telefon: Faks: E-post: Mediaplanets mål er å skape nye kunder for våre annonsører. Det gjør vi gjennom å motivere leserne til å handle for å løse relevante problemer, eller møte fremtidige utfordringer med suksess.

3

4 4 MAI 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER SLIK SKAPER DU MERVERDI AV DATAFLYT 1TIPS TENK STRATEGISK Når begreper som SOA og fri informasjonsflyt skal omsettes i konkret handling, krever det ofte at hele datalandskap må restruktureres. Gevinsten er fri tilgang til vital informasjon i hele organisasjonen. Det handler om å få til en gjennomgripende løsning som lar våre oppdragsgivere styre og utnytte informasjon som et strategisk verktøy, sier Andreas Brattlund Klein, Vice President Consulting i Platon. Målet vårt er hele tiden at informasjon og informasjonsflyt skal gi merverdi for kunden. Normalt er dette teknisk utfordrende, men i tilfellet med KrediNor er det i tillegg en rekke parametere som må på plass. For det første er det en enorm mengde data og applikasjoner som skal flyte fritt etter forhåndsdefinerte kriterier inn og ut av en rekke etablerte systemer, forklarer han. Dessuten er det svært strenge juridiske bindinger på behandlingen av kritiske data som må være absolutt innenfor regelverket, poengterer han. Felles informasjonsmodell Å etablere en helt ny arkitektur i en bransje som ikke har tradisjon for å tenke på tvers av fagområdene har skaffet arkitektene fra Platon flere utfordringer. Vi har etablert en felles informasjonsmodell for alle arbeidsprosesser i bedriften og implementert nye forretningstjenester som fungerer uavhengig av de gamle systemene og hvor dataene er lagret, sier han. Andreas Brattlund Klein Vice President Consulting i Platon Utfordringer En utfordring vi måtte ta på alvor var at enhver virksomhet har et system de har levd med i lang tid og som kontinuerlig har vært videreutviklet, sier sjefsarkitekt Tore Ragnhildstveit i Platon. Over tid ser vi at bedriften har formet seg etter systemet, og ikke omvendt. Det betyr at hvis vi vil inn og tilrettelegge for en ny arkitektur må vi i mange tilfeller rive ned mye av den gamle strukturen. Her møter vi utfordringer når vi skal åpne gamle skillevegger, og tilrettelegge for fri dataflyt mellom ulike avdelinger som tradisjonelt ikke er vant til å dele informasjon, sier han. En annen utfordring er implementeringen av applikasjoner for de forskjellige virksomhetsområdene, sier han. Her snakker vi om verktøyer som må fungere optimalt for at den enkelte bruker skal kunne få utbytte av dataflyten innefor sitt arbeidsfelt. Løsningen har vært en tett integrering med de forskjellige fagområdene under hele prosessen, og et nitidig prosjektlederarbeid på individnivå, forklarer han. Åpent system Ved å definere behov, og bygge moduler som er lette å bygge på hverandre har KrediNor sørget for at alle brukere får tilgang til verktøy og data som kreves. Det er et av hovedpoengene med å gjøre systemet åpent for informasjonsflyten, sier Brattlund Klein. Der en kundekonsulent har behov for operativ informasjon om kunder på makronivå, vil en strategisk beslutning bygge på adferdsinformasjon om kundegrupper på et overordnet plan. Det er likevel de samme dataene som ligger til grunn for informasjonen til begge brukergruppene, og de er tilgjengelige uavhengig av nivå eller serverlokasjon, forklarer han begeistret til slutt. TOM AMRIATI-LØVÅS Markedets premisser og forventninger til god informasjon blir nå endret. For godt!

5 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MAI Brukerverdien er verdien som teller ØK BRUKERVERDIEN Brukeren styrer. Alle databaser er tilgjengelige, uansett format, og de er tilgjengelige på brukerens premisser, sier Terje Veblungnes, leder for strategi i Kredinor, om det nye systemet. FOTO: KREDINOR De siste par årene har Kredinor vært initiativtager i et strategisk program som har vært beskrevet som både en revolusjon innen informasjonsbehandling og et praktisk arbeidsverktøy for kundebehandlere. Dette kan unektelig høres som begreper langt fra hverandre. Vi snakker med Terje Veblungnes, leder for strategi i Kredinor. Det er et paradoks. At dyptgripende endringer for å forenkle informasjonsbehandling er så komplekse at det er vanskelig å forklare et prosjekt uten å henfalle til et stammespråk for spesielt interesserte, kommenterer Veblungnes. Programmet har vært forklart som grensesprengende, nyskapende og at det skal endre på store deler av markedets premisser - hva er egentlig den store forandringen? Bransjen har sett spektakulære mageplask tidligere, både i privat og offentlig sektor? Og mageplaskene har ganske sikkert vært smertefulle for dem som har vært involvert, funderer Veblungnes, Kredinors strateg, over en kaffe i de nokså anonyme lokalene i Prinsens gate i Oslo. I Kredinors tilfelle tok vi en viktig beslutning for et par år siden. Vi skulle bygge opp et databasesystem fra grunnen av. Det skulle være så godt som det var mulig å gjøre det. Dette har vært sagt av mange, men meg bekjent har ikke noen gjennomført det. Nøkkelordet er «fra grunnen». Hvis du tenker deg et databasesystem som et bygg med tre etasjer, en grunnetasje, en mellometasje og en toppetasje så har vi nå utviklet hele grunnivået på nytt. Det betyr at vi har bygget hele grunnvollen med åpen, moderne SOA-arkitektur. Dette gir ubegrensede muligheter. Over dette laget har vi så lagt eldre databaser som inneholder kritisk informasjon men i utdatert teknologi. Ved hjelp av den fleksible grunnmuren kan vi utnytte informasjonen i den gamle teknologien. På toppen var vi et lag utviklet med moderne WEB-services teknologi og arkitektur. Fordi grunnmuren er SOA-arkitektur, kan vi hente ut relevant informasjon fra alle lagene og presentere informasjonen både helhetlig, samtidig og 100 prosent på brukerens premisser. Jeg skal ikke påstå at det har vært en enkel utfordring, og vi har hatt noen av Europas fremste arkitekter til å hjelpe oss. Og vi er i mål, sier han. Definer informasjonsbildet Det spiller ikke noen rolle om brukeren er en kundebehandler eller en informasjonsarkitekt. Den enkelte bruker kan nå definere et informasjonsbilde definert ut fra brukerbehov og ikke ut fra databasenes teknologiske begrensninger. Eller fordi informasjonen ligger i en markedsdatabase som ikke er kompatibel med en reskontro-database osv. Vi kan nå tilby full utnyttelse av all informasjon fordi vi var dristige og forutseende nok til å beslutte å bygge denne grunnmuren. Dette i motsetning til andre, som beholder den gamle grunnmuren og bygger noe nytt og fint oppå den. Det sier seg da selv at du ikke kan få en informasjonsbehandling som er grunnleggende bedre enn den gamle grunnmuren som står der fremdeles. Enkelt forklart så er dette den store forskjellen - og også den fascinerende muligheten til å endre både markedets premisser og de forventningene som stilles til god informasjon. For ikke å snakke om hvilke informasjonsprodukter vi nå kan utvikle og tilby våre kunder, påpeker Veblungnes. Har bygget en bro Med det nye systemet har vi bygget en bro mellom den tradisjonelle måten å behandle informasjon på og den åpne, WEB-baserte tilnærmingen. Det gir brukerne, både våre egne og våre kunders, enorme nye muligheter for å komponere et informasjonsbilde som er nøye tilpasset deres eget behov. Ikke alle har behov for alt. Saksbehandleren trenger ikke all informasjon upfront, men kan ha stor nytte av å kunne navigere seg videre informasjonsmessig om det skulle vise seg at en standard sak gradvis blir mer kompleks. Men bare ett nivå videre, ikke nødvendigvis til all informasjon som foreligger, sier han. Brukeren styrer. Alle databaser er tilgjengelige, uansett format, og de er tilgjengelige på brukerens premisser. Og brukeren er markedet. Vi kaller det et stort fremskritt i brukerverdi, avslutter han. TOM AMRIATI-LØVÅS VI vet at verdien av en Business Intelligence løsning som ikke blir brukt = 0 Gode beslutninger bør tas på grunnlag av riktig og oppdatert informasjon. Hvis dine ansatte har tilgang til den informasjonen de trenger, når de trenger den, kan de ta bedre avgjørelser og de kan gjøre det raskt. Snakk med din kontaktperson i Microsoft eller med en av våre BI partnere for å ta i bruk vår BI løsning. Les mer om hva vi kan hjelpe din bedrift med på

6 6 MAI 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FAGLIG INNSIKT Norske virksomheter kan med sikkerhet oppnå bedre resultater ved bruk av Business Intelligence! Affecto har gjort en undersøkelse basert på intervjuer med 30 økonomidirektører fra norske bedrifter med over 500 millioner kroner i omsetning. Ledernes tale er krystallklar Gjennom mange vellykkede BIprosjekter, gjennom flere år, har vi sett at BI faktisk virker. Det har stor betydning for resultatene hos de virksomhetene som faktisk har tatt Business Intelligence aktivt i bruk. Men fortsatt ser vi at mange virksomheter ikke utnytter den strategisk asset og mulighet som informasjon/data faktisk er. Altså, hos de som bruker BI gir det gode resultater, mange kunne trenge og mange burde ønske nettopp det, men bruker det fortsatt ikke. Derfor har vi villet gå litt dypere for å finne hva årsakene kan være og faktisk dokumentere vår hypotese / overbevisning om de gode resultatene som kan oppnås ved godt bruk av BI og vilje til å utnytte virksomhetens kanskje viktigste eiendeler. Synliggjøring Vi hører, om ikke daglig, så i hvert fall svært ofte om store overskridelser i meget godt synlige prosjekter i samfunnet. Utbyggingsprosjektet i Holmenkollen, er et eksempel på et nylig og dramatisk prosjekt med store overraskende kostnadsoverskridelser. Vår hypotese er at det finnes svært ofte tall i tilgjengelige data/underlagsmateriale som kunne gitt avgjørende nyttige varslinger. Da er det to viktige spørsmål som gjenstår; - er det slik at informasjon ofte ligger i rapportene vi mottar, LEDERNES EGEN TALE Anders Gundhus Marketing Director, Affecto men at den ikke er godt nok synlig, kan den være for dårlig visualisert og skule seg blant de 200 andre rutene i et regneark- svaret er JA! 57 % sier at de frykter at ullen rapportering kan skjule kostnadsoverskridelser. Og hele 44 % forteller at denne typen tap har vært på en million kroner eller mer! Tror vi at vi ville kunne reagert hurtigere og kanskje avverget mange overraskende overskridelser og tapssituasjoner, ved tydeligere og bedre visualiserte rapporter? Igjen er svaret JA! Slik vi ser det, er det da snakk om vilje og forståelse for at data/informasjonen er en strategisk og avgjørende innsatsfaktor i en virksomhet og at Bi kan dramatisk forbedre måtene vi utnytter den på. Frykter du at ullen rapportering fra bedriften kan skjule kostnadsoverskridelser? 17% 37% 23% 20% Har du opplevd at det har påløpt kostnader fordi man har reagert for sent? Absolutt alle respondenter i undersøkelsen oppgir at de har opplevd unødvendige kostnader fordi man har reagert for sent. 20% 37% I hvilken størrelsesorden har slike kostnader vært for dere? Hele 80 prosent opplyser at de har opplevd ekstrakostnader fra og oppover på grunn av forsinket reaksjon. En respondent fortalte om tap i hundremillioners-klassen. Hele 44 prosent oppgir at tapene har vært på en millioner kroner eller mer. 17% 27% 3% 3% 10% 23% 20% 37% 7% Nei I liten grad I noen grad Ja - i betydelig grad Definitivt - i stor grad Nei I liten grad I noen grad Ja - i betydelig grad Definitivt - i stor grad kr kr kr 1 mill. kr 10 mill. eller mer Vet ikke 5 HOVEDFUNN Frykt for ullen rapportering 1 Undersøkelsen viser tydelig at økonomidirektørene i Norges store bedrifter ikke stoler på at beslutningsmaterialet i ledergruppen viser det komplette bildet av bedriftens utfordringer. Hele 3 av 4 bekrefter at de frykter at ullen rapportering fra bedriften kan skjule kostnadsoverskridelser. Reagerer for sent 2 Undersøkelsen viser også at økonomidirektørene har personlige erfaringer å bygge sin skepsis på. Absolutt alle bekrefter at de har opplevd at det har påløpt kostnader fordi man har reagert for sent. For 80 % har overskridelsene vært på kroner eller mer. Viktig lederkultur 3 De intervjuede bekrefter også unisont at ledelseskulturen i bedriften er viktig i forbindelse med reaksjonstiden når utfordringer eller faresignaler er identifisert. For lite fokus 4 En tredjedel mener en årsak er at de har for lite fokus på konsekvensene av tregere handling, mens noe færre opplyser at de er for snille med hverandre og nøler for lenge med å omsette identifisert behov i handling. Mer visualisert grunnlag 5 Over halvparten tror også at mer visualisert beslutningsgrunnlag kunne ha gitt merkbart raskere reaksjon. Konferanse i Oslo / juni 2010 ERP-SYSTEMER 2010 Møteplassen for deg som skal anskaffe og implementere nytt forretningssystem > Hvilke leverandører og produkter passer for din bedrift? > Konsulent- og partnermiljøene skaff deg de riktige alliansene > P6-rammeverket veikart for vellykket valg og implementering Bo Hjort Christensen, Handelshøyskolen BI Påmelding på eller ring:

7 To get there. Together. Vil du se rapporter eller resultater? Mange kan lage pene rapporter, men de har liten verdi om tallene er feil og kommer for sent. Vi kunne fortalt deg hvor viktig det er med riktig informasjon i beslutningsprosesser, men det regner vi med at du allerede vet. Vi kunne også fortalt deg at informasjonen bør være oppdatert og til å stole på, men dette er en selvfølge i dag. Likevel opplever de fleste utfordringer fordi oppgaven er krevende. BearingPoint er spesialister på problemstillinger relatert til Business Intelligence og datavarehus. Sammen med våre ledende og ambisiøse kunder finner vi løsninger som utnytter den iboende verdien av informasjon, og enda viktigere: driver handlinger og endrer adferd. Det kreves forretningsforståelse, teknisk kunnskap og analytiske evner for å lykkes. Dette er egenskaper vi ser etter i vår søken etter enere som deler vår filosofi. For uforpliktende diskusjoner, oppdrag eller karrieremuligheter kontakt: Erik Overrein (telefon: eller e-post: Vegar Paulsen (telefon: eller e-post: BearingPoint Norway. All rights reserved. EDB din leverandør av SAP BI løsninger EDB tilbyr over 350 SAP konsulenter i Norge, Sverige og Danmark, med stor grad av samhandling over landegrensene. Vi har bred og mangeårig erfaring med SAP. Med en klar strategi for Business Intelligence (BI) legger du grunnen for å kunne ta bedre forretningsmessige beslutninger. Med SAP BI får du tilgang til et stort antall applikasjoner og verktøy som hjelper deg å samle inn, lagre, analysere, dele og gi tilgang til rett informasjon. Vi hjelper din organisasjon med alt fra operasjonell BI rapportering til strategisk styrings informasjon, samt valg og implementering av rett verktøy til rett formål. EDB er en ledende leverandør av SAP BI løsninger med over 50 Business Intelligence konsulenter som jobber med SAP BusinessObjetcts, SAP NetWeaver BW, SAP Business Planning & Consolidation og SAP Strategy Management. Finn ut mer ved å gå inn på EDB.com

8 8 MAI 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 2TIPS NYHETER VÆRE FØRE VAR 6 TIPS Thomas Brørs Ernst & Yong Slik kommer du igang med virksomhetsstyring: Forebygg kriser med Early Warning Datavarehus kombinert med Early Warning-rapporteringsløsning har gitt SpareBank1-alliansen et presist verktøy som alle tjener på. SUKSESSHISTORIEN Det er et veldig viktig verktøy for å identifisere kunder som er på vei inn i et økonomisk uføre, sier Tore Anders Husebø i SpareBank 1. Jo tidligere banken kan komme i dialog med utsatte kunder, desto lettere er det å finne gode løsninger for begge parter, forklarer han. Behovet for en gjennomgripende databehandling var en reaksjon på finanskrisen i Her skjedde hendelsene veldig hurtig, med store usikkerhetsmomenter innenfor flere sektorer. Det var et enormt informasjonsbehov i alle ledd. De eksisterende rapporteringsrutinene som bankene arbeidet etter maktet ikke å holde følge med den eskalerende krisen. Det var klare behov for en tidlig varsling på kunder som viste tegn på å kunne gå i mislighold. Samtidig var det behov for å sammenfatte ulike data til rapporter på strategisk nivå. Hent riktig informasjon Altså, utfordringen var å kunne trekke ut informasjon på detaljnivå om de kundene som fikk problemer, for å gi rådgiverne FAKTA Samarbeid SpareBank 1-alliansen er et bank-og produktsamarbeid der SpareBank 1-bankene i Norge samarbeider i det felleseide holdingselskapet SpareBank 1 Gruppen AS. Få bedre informasjon Early Warning systemet kombinert med et riktig dimensjonert datavarehus sikrer bedre Å få til et sikkert og effektivt system krever mye av strukturen på datavarehuset. Tore Anders Husebø Kompetansesenter for kredittmodeller, SpareBank 1 presise beslutningsgrunnlag. Samtidig var det avgjørende å få dannet seg et løpende inntrykk av omfanget, sier Husebø. Det var viktig å unngå stans i finansieringen av frykt for en kollaps. Dette ville bare forsterket problemene ytterligere, poengterer han. Rapporteringsløsningen som er implementert i SpareBank 1-alliansen gir oversikt over porteføljen totalt, og varsling på enkeltkunder både bedrift og personkunder. Kundebehandlere kan hente ut konkrete kundelister, og grafiske oppstillinger over utviklingen. Bli varslet Systemet gir tidlig varsling ved tegn til forverring av økonomisk situasjon basert på adferdsanalyser. Dersom en utdypende analyse Early Warning-systemet i SpareBank 1-alliansen og lettere tilgjengelig informasjon i alle ledd, basert på en kontinuerlig datastrøm. Regional forankring SpareBank 1-alliansens overordnede mål er å sikre den enkelte banks selvstendighet og regionale forankring gjennom sterk konkurranseevne, lønnsomhet og soliditet. BRUK RIKTIGE VERKTØY Rapporteringsløsningen som er implementert i SpareBank 1-alliansen gir oversikt over porteføljen totalt, og varsling på enkeltkunder både bedrift og personkunder. FOTO: SPAREBANK 1 viser at kunden har problemer, kan man tidlig komme inn og finne en løsning for å unngå store tap. Vi må huske på at det er enorme datamengder som flytter seg når vi snakker om banktjenester, sier Husebø. Å få til et sikkert og effektivt system krever mye av strukturen på datavarehuset, understreker han. Systemet er funder på et velfungerende datavarehus med hyppige leveranser og sømløs integrering mot de aktuelle satelittene. I tillegg kreves konkrete erfaringer fra bankene som legges til grunn for grunnleggende analyser. Dyp forretningskunnskap er nødvendig for å kjenne behov hos brukerne og kjenne hvordan data bør settes sammen i tillegg til hva som kjennetegner kunder med problemer. Kjennskap til teknologiens muligheter og begrensninger er viktig for at løsningen skal bli brukervennlig. Det er store muligheter i en slik måte å fordele data på, sier Husebø. Jeg er overbevist at vi vil se en utvikling på dette området fremover, både når det gjelder salgsleddet og den finansielle delen av bankvirksomheten. Vi har ikke utnyttet alle mulighetene i systemet på ulike nivåer, her er det store utviklingsmuligheter som vil komme både bankene og kundene til gode, avslutter han. TOM AMRIATI-LØVÅS Start riktig Ikke start prosessen med å 1 kjøpe software Involver toppledelsen Dette påvirker hvordan organisasjonen skal 2 styres Etabler målbilde Etabler et målbilde på hvordan du ønsker å forholde 3 deg til ulike områder innen virksomhetsstyring. Ønsker dere å benytte rullerende prognostisering, balansert målstyring, skal dere konsolidere i Excel, hvilke ledelsesrapporter skal man ha osv. Ikke minst finn ut hva slags informasjon du virkelig har behov for og er denne informasjonen tilgjengelig? Prioriter ønskede tiltak Fordel på kort og lang sikt 4 og reflekter over i hvilken rekkefølge det er fornuftig å etablere nye løsninger og prosesser. En gjennomtenkt langsiktig og omforent plan bidrar til å skape forutsigbarhet og ro. Hvilke tiltak man ønsker å iverksette vil dessuten i stor grad legge føringer på hvilke støtteverktøy man kan/bør benytte seg av. Vurder software Når man så har oversikt over 5 hvilke initiativer man ønsker å forbedre, da kan man begynne å vurdere hvilken software som er best egnet. Noe forenklet kan vi si at jo flere initiativer man ønsker å iverksette jo færre reelle valg av softwareleverandører har man å forholde seg til om man ønsker fullgode løsninger fra én/få leverandør(er). Motsatt så er det slik at dersom man i all uoverskuelig fremtid ser behov for å forbedre kun ett område innenfor virksomhetsstyring slik som for eksempel budsjettering og planlegging, så kan man velge også blant mer nisjepregede leverandører. Dette kan begrunnes med at det er hensiktsmessig å ha ett/få interne kompetansemiljø, færrest mulig teknologier og færre leverandører å forholde seg til. I tillegg ligger det gjerne noen kostnadseffekter i det å kjøpe større volum fra ett sted. Grundig forarbeid Ikke start prosjektene med 6 softwareimplementering! Gjør grundig arbeid med informasjonsbehov, prosesser, rutiner og design før man starter implementering av støtteverktøy.

9 AGRESSO VIRKSOMHETSSTYRING: VISER VEI FRA VISJON TIL VIRKELIGHET Veien fra din forretningsvisjon til en ny virkelighet er ofte bratt, uoversiktlig og langsom. Forutsetningen for vellykket implementering er en organisasjon som klart ser hvordan enkeltresultater bidrar til virksomhetens suksess. Undersøkelser viser at et mindretall av de ansatte forstår virksomhetens strategi, forteller Marit Annette Hansen i UNIT4 Agresso. Hansen tror mange ledere bruker for lite tid på å diskutere strategi, målsetninger og implementering. Koblingen mellom finansielle og strategiske mål er svak, og fokus er ofte på kortsiktige, operasjonelle resultater, noe som gjenspeiles i en reaktiv rapportering. En følge av dette er at organisasjonen sjeldent ser strategien i forhold til den enkeltes rolle, ansvarsområder og arbeidsoppgaver, og insentivene stimulerer heller ikke til omstilling. SUKSESSFAKTORENE For at operasjonaliseringen av en strategi skal lykkes, må den oversettes til målbare nøkkeltall, mener Hansen. Realistiske handlingsplaner må baseres på strategiske delmål, nøkkeltall og kartlagte risikofaktorer. Strategien må kommuniseres klart ut i organisasjonen, slik at alle ansatte utvikler en felles forståelse for hvordan de ulike målsetningene skal oppnås. PROFESJONELT VERKTØY Marit Annette Hansen understreker at en vellykket strategiimplementering krever profesjonelle verktøy. UNIT4 Agresso tilbyr et brukervennlig, intuitivt og dynamisk system som både private og offentlige virksomheter har tatt i bruk for å følge opp strategiske målsetninger og nøkkeltall. Agresso Virksomhetsstyring består av en portal med oversikt over samtlige måleparametre og deres utvikling. Grensesnittet er enkelt og webbasert med trafikklys og trendindikatorer som viser måloppnåelse og avvik. Systemet gir videre mulighet for automatisert innhenting av nøkkeltall fra ulike moduler og fagsystemer, rapportering i kjente kontorstøtteverktøy, samt løsninger for handlingsplaner og risikostyring. Sammen med våre øvrige rapporteringsverktøy utgjør Agresso Virksomhetsstyring en markedsledende rapporteringspakke, hevder Hansen. Foto: Circus AS Seniorkonsulent Marit Annette Hansen er en av fem konsulenter som jobber med virksomhetsstyring i UNIT4 Agresso. Telefon: Internett: E-post: BUSINESS INTELLIGENCE GIR STORE GEVINSTER GI OSS BI TIL ALLE! FINANSSJEF MARIT JOHANNESEN I NORGANI HOTELS OPPDAGER STADIG HVORDAN SELSKAPET KAN FÅ MER UTBYTTE AV SIN LØSNING FOR BUSI- NESS INTELLIGENCE OG DATAVAREHUS. DERFOR VAR HENNES BESKJED TIL BCON CUBETECH KLAR: HELE ORGANISASJONEN SKAL FÅ TILGANG TIL RELEVANTE DATA OG RAPPORTER. BCON CUBETECH TILBYR: BUSINESS INTEL- LIGENCE OG DATA- VAREHUS FOR VIRK- SOMHETSSTYRING/ RAPPORTERING Marit Johannesen i Norgani Hotels Ragnar Bryne i BCON CubeTech BCON CubeTech gir Norgani Hotels en særdeles effektiv og allsidig løsning med rask og enkel rapportering, direkte tilgang til en felles datakilde, strukturert innsamling av informasjon, god kapasitet og funksjonalitet, sømfri integrasjon med andre Microsoft-programmer som Excel og ikke minst tidsog kostnadsbesparelser. Med 73 hoteller og et kongressenter i sin portefølje er Norgani det største hotelleiendomskonsernet i Norden. Johannessen er opptatt av å ha en dynamisk løsning som enkelt kan tilpasses omstruktureringer, bransje- og selskapsspesifikke behov. Vi hadde ikke klart oss uten CubeTech løsningen, sier hun. BRED SPISSKOMPETANSE For oss er det viktig at BCON CubeTech er en totalleverandør med spisskompetanse innen økonomi, regnskap, IT, prosesser, rådgivning og prosjektstyring, sier Johannesen. BI-løsningen reflekterer selskapets fokus på optimalisering av styrings- og rapporteringsprosesser, samt forenkling og automatisering av viktige rutineoppgaver. Samtidig nøytraliserer systemet utallige risikoelementer og kvalitetssikrer data, rapporter, nøkkeltall og analyser på en effektiv og funksjonell måte. FORSTÅR KUNDENS VIRKSOMHET Ragnar Bryne, daglig leder og partner i BCON Cube Tech, er glad for å kunne innfri forventningene til enda en kunde innen målgruppene eiendom, shipping og finans. VERKTØY FOR FIN- ANSIELL KONSOLIDER- ING/RAPPORTERING AV SELSKAPSREGNSKAP, SAMT VERKTØY FOR AVSTEMMING AV REGNSKAPSKONTI MICROSOFT DYNAM- ICS AX ERP-LØSNING (VED HJELP AV SA- MARBEIDSPARTNERE)

10 10 MAI 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET INSPIRASJON Spørsmål: Hva kan bedriften gjøre dersom kvaliteten på styringsinformasjonen er for dårlig? Svar: Gjør som Agder Energi og etabler en ny BI-plattform som gir bedre bedre datakvalitet og analyser. Oppnå bedre styring med BI-løsninger LEDER TIL LEDER INFORMASJONSHÅNDTERING I 2005 etablerte Agder Energi et balansert målstyringssystem, Kompass, for selskapene i konsernet. Kompass brukes på både selskapsnivå, forretningsområdenivå og konsernnivå. Men vi valgte da å vente med innføring av datavarehusløsning fordi selskapet ønsket en rask implementering av Kompass, sier Jan Pettersen, Konsern Businesscontroller i Agder Energi AS. Utfordringen ble etter hvert at selskapene begynte å bruke Kompass som rapporteringssystem, og dermed begynte letingen etter en annen rapporteringsform. I 2007 startet Agder Energi opp et forprosjekt for å finne de rette løsningene. Vi gjennomførte et grundig forprosjekt med gode kravspesifikasjoner, og vi spurte ansatte i konsernet hva de trengte et datavarehus til. Blant annet sa strømleverandøren LOS at de ville ha det for bedre oppfølging av kundene, og nettselskapene ønsket det til prosjektoppfølging, sier Pettersen. Sparer tid I 2007 ble det også avdekket i en analyse at Agder Energi hadde utfordringer med kvaliteten på styringsinformasjonen. I tillegg kom det frem at konsernet hadde vanskelige og lite brukervennlige rapporteringsmuligheter i flere av fagsystemene, og manglende verktøy for effektiv rapportering og analyse. Agder Energi startet da opp sitt Business Intelligence prosjekt samme år. Vi har brukt nesten to og et halvt år på å få balansert målstyring inn til alle selskapene, og få de til å bruke det. Nå går alt mye raskere. Systemet er veldig tidsbesparende og vi vet vi har god kvalitet på dataene. PROFIL Jan Pettersen Født: 1960 Stilling: Konsern Businesscontroller i Agder Energi AS Tillitsverv: Styremedlem i LOS, LOS Bynett og Otera AS Aktuell: Sentral i Agder Energi AS sitt arbeid med å innføre Business Intelligence-løsninger Høy kvalitet på data Agder Energi produserer 7,8 TWh med strøm i normalår. Konsernet har 47 helog delende kraftstasjoner og over 100 vannmagasiner. Konsernet eier også Agder Energi Nett, som er det fjerde største nettselskap i Norge med kunder. Innenfor Agder Energi befinner også LOS seg. Dette er Norges tredje største strømleverandør som hadde en omsetning på tre milliarder kroner i LOS har kunder i privat- og bedriftsmarkedet. I tillegg kommer Otera, som er en ledende elektroentreprenør, og som har 830 ansatte. I et så stort konsern er det svært viktig at styringsdataene inn til ledelsen holder høy kvalitet. Bedre løsninger Og nettopp bedre kvalitet på dataene er hovedårsaken til å benytte BI-løsninger. Business Intelligence handler om å trekke ut styringsinformasjon fra data i organisasjonen. BI er en strategi for å samle, lagre, analysere og gjøre informasjon tilgjengelig. Business Intelligence kan sees som et navigasjonssystem som støtter virksomhetens beslutningsprosesser og hjelper med å nå de strategiske forretningsmål. Tidligere satt hver divisjon med sine Excel-ark, og det ble en del feil. Vi hadde ikke så god kvalitet son vi trodde. Jeg er glad vi har kommet vekk fra det, sier Pettersen. Agder Energi har også sørget for kvalitetssikring ved å bygge opp en datakvalitetsgruppe som passer på data som leveres inn. Det er også viktig at Business Intelligence løsninger er brukervennlige. Derfor må bedriften passe på at den velger riktig verktøy og implementerer dem på en god måte. Sparer millioner I tillegg til tidsbesparelser tjener Agder Energi også godt inn på sine BI-løsninger ved at det nå er lettere å passe på at ansatte benytter seg av de innkjøpsavtalene som firmaet har. Ved at innkjøpene gjøres hos leverandører vi har avtale med, vil vi spare flere millioner kroner, sier Pettersen. Tidligere brukte økonomiavdelingen mer tid på å bygge opp rapporter med sine Excel-ark enn å analysere tallene fra selskapene. Nå sparer de mye tid, blant ved utarbeidelse av konsernrapporten, og får en mye bedre oversikt. Frem til nå har Agder Energi gjort investeringer for 80 prosent av sine BIløsninger. Men effekten vi har tatt ut foreløpig er bare på prosent. Når vi får investert i de siste 20 prosentene vil vi få ut opp til 80 prosent mer effekt, sier Pettersen. RAGNAR LERFALDET

11 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MAI Johan Anstensrud Adm. dir. i Direkt Media KUNDEDATA Vedlikehold databasen din! Hvilke tiltak er det viktig å gjøre for å sikre effektive databaser? Det er viktig å huske at kundedata må følges kontinuerlig for å holde en akseptabel kvalitet. Bedrifter som ikke tar dette alvorlig vil til slutt sitte på et kunderegister som er unøyaktig og lite egnet til markedsføring eller vitale rapporter. Dette kan føre til store kostnader med et mindre effektivt salgsarbeid, og uvitenhet om kundenes bevegelser, sier adm. dir. i Direkt Media, Johan Anstensrud. Vi anbefaler å oppdatere regelmessig de kundene du har i basen. Her må du både overvåke kontinuerlig og analysere de dataene som ligger der. Dette er en jobb for profesjonelle analyseoperatører. En profesjonell aktør vil også analysere løpende data og finne tegn på frafall før det skjer. En profesjonell aktør vil også kunne bistå med å finne lønnsomme markedsmikser for å gi best mulig utbytte av kundedataene dine, avslutter han. ØKT DATAKVALITET Tidligere satt hver divisjon med sine Excel-ark, og det ble en del feil. Vi hadde ikke så god kvalitet son vi trodde. Jeg er glad vi har kommet vekk fra det, sier Jan Pettersen i Agder Energi AS. TOM AMRIATI-LØVÅS FOTO: AGDER ENERGI AS &SOTU :PVOH FS FO MFEFOEF HMPCBM BLUÑS JOOFO SFWJTKPO TLBUU PH BWHJGU USBOTBLTKPOFS PH S¾EHJWOJOH 7¾SF BOTBUUF WFSEFO PWFS r J /PSHF r IBS FU TUFSLU GFMMFTTLBQ CZHHFU Q¾ GFMMFT WFSEJFS PH FU LPOUJOVFSMJH GPLVT Q¾ LWBMJUFU "EWJTPSZ IBS NFEBSCFJEFSF EFSBW NFS FOO LPOTVMFOUFS J /PSHF *5 "EWJTPSZ FS FU WFLTUPNS¾EF PH VUHKÑS NFOOFTLFS HMPCBMU 4QFTJBMJTUFS #VTJOFTT *OUFMMJHFODF PH %BUBWBSFIVT FSGBSOF VUWJLMFSF GBHFLTQFSUFS PH TUSBUFHJTLF S¾EHJWFSF 7J TFS FUUFS QFSTPOFS TPN IBS &SOTU :PVOH LBO UJMCZ q ¾ST SFMFWBOU FSGBSJOH q )ÑZFSF VUEBOOFMTF NFE *5 GBHFMFNFOUFS q 1SPTKFLUFSGBSJOH NFE #* %7) UFLOPMPHJ q &SGBSJOH NFE BSLJUFLUVS EFTJHO VUWJLMJOH q (PEF LPNNVOJLBTKPOTFWOFS q ±OTLF PN ¾ KPCCF MÑTOJOHTPSJFOUFSU q.pujwbtkpo GPS ¾ TLBQF SFMBTKPOFS q *OUFSFTTBOUF PH NFOJOHTGZMUF SPMMFS PH PQQHBWFS q.vmjhifufs GPS SBTL QSPGFTKPOFMM WFLTU LBSSJFSF q,poujovfsmjh LPNQFUBOTFVUWJLMJOH LVST PH TFNJOBSFS q 3PN GPS ¾ WJTF JOJUJBUJW PH EZSLF FHOF JOUFSFTTFS q 4PTJBMU PH LPNQFUFOU GBHNJMKÑ PH OFUUWFSL q 4QFOOFOEF LVOEFPQQESBH q 1SFTUBTKPOTCFMÑOOJOH -FT NFS PN TUJMMJOHFOF Q¾ XXX FZ OP TUJMMJOHFS 'PS O SNFSF JOGPSNBTKPO LPOUBLU XJMMZ LPVMJDIFW!OP FZ DPN UMG

12 12 MAI 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET INSPIRASJON Eirill Bø Studierektor i Logistikk ved Handelshøyskolen BI. HAR FULL OVERSIKT Løsningen til Isola har vist seg å være svært nyttig for ledelsen når nye beslutninger skal fattes. Ledelsen kan raskt se dekningsgrad og trender innen forskjellige markeder, sier Elna Strømme. FOTO: ISOLA Oppnå god styring med gode systemer LOGISTIKK S e bedriften som en helhet, kutt kostnader Spørsmål: Hvorfor er det viktig å se driften som en helhet for å få en effektiv logistikk? Svar: For at en bedrift skal lykkes må logistikken ha en god strategisk forankring. Den må være organisert ut fra hva som er optimalt for den totale kjeden, og bedriften må være villig til å dele effektene av gevinstoptimalisering. For å kunne styre forsyningskjeder effektivt, må de interne logistikkprosessene være på plass. Dette betyr at de strategiske føringer, samt de fysiske logistikkprosessene, må være samordnet og koordinert. Hvis ikke bedriften har god forankring og kontroll på egne prosesser, vil dette vanskeliggjøre effektive samarbeid med andre, Eirill Bø, studierektor i Logistikk ved Handelshøyskolen BI. Spørsmål: Hvordan kan ledelsen i et konsern med fl ere produksjonssteder og ERPverktøy raskt få god oversikt? Svar: Ved å benytte dataprogram som henter inn informasjon fra de forskjellige systemene og så gir et godt totalbilde. SLIK LYKTES VI PORSGRUNN Vi er en bedrift med flere fabrikker og juridiske enheter, sier logistikkdirektør Elna Strømme i Isola. Og dette har tidligere bidratt til at ledelsen har måttet bruke mye tid for å finne frem til den ønskede totaloversikten. Isola kjører blant annet tre forskjellige ERPsystem fordelt på 4 juridiske enheter. Utfordringen som konsern har vært å få oversikt over totalen uten at ledelsen har måttet kunne de forskjellige systemene helt ut i fingerspissene, sier Strømme. Samle informasjonen Isola er ledende på fuktisolering i Norge. Hovedkontoret og to fabrikker er lokalisert på Eidanger i Porsgrunn kommune. Her har 120 personer sitt daglige virke, mens totalt 280 jobber for selskapet fordelt på fabrikker på Røros, Notodden, Brevik, Sellebakk og i FAKTA Isola Gruppen er et privat norsk selskap eid av Porsgrunnfamilien Thiis-Evensen. Selskapet er ledende på fuktløsninger i tak, vegger og grunn. Hovedproduktene er shingelplater for tak, ståltakpanelet Powertekk og grunnmurplaten System Platon. Selskapet omsetter for ca en halv milliard kroner i året. Mellom 25 og 30 prosent av produksjonen går til eksport, Vi får et bedre bilde av markedene og hva de forskjellige produktene bidrar med Elna Strømme Logistikkdirektør hos Isola Tsjekkia. Business Intelligence-løsningene til Isola har vist seg å være svært nyttige for ledelsen når nye beslutninger skal fattes. Ledelsen kan raskt se på salgstall, dekningsgrad og trender innen de forskjellige markeder, produktgrupper, juridiske enheter eller fabrikker ved å velge synsvinkel inn mot dataene, sier Strømme. God oversikt Det er først nå i det siste Isola har klart å få sydd sammen alle enhetene i et system, men starten lover godt og Isola har stor tro på systemet. hovedsaklig til Tyskland. Konsernet har ca. 280 ansatte i Norge og ved produksjonsanlegg i utlandet. Isola ønsker å kjøre sine BIsystemer eller datavarehus på en plattform som krever minimale tilpasninger og lite heft. Hovedkontoret og to fabrikker er lokalisert på Eidanger i Porsgrunn kommune. Konsernet har også fabrikker på Røros, Notodden, Brevik, Sellebakk og i Tsjekkia. Det gir et bedre bilde av markedene og hva de forskjellige produktene bidrar med. Tradisjonelt har det vært fokus på fabrikkenhetene, men nå er det lettere å dreie fokuset mot markedene og produktene og inntjeningen innenfor disse. Elna Strømme mener systemet gir en god oversikt som alle i firmaet er svært fornøyd med, men det foretas fortsatt små justeringer, og veien blir til mens de går. Riktig verktøy For Strømme er gode logistikkløsninger svært viktig. Disse gir riktig grunnlag for å legge planer. Det er viktig med et godt verktøy som hjelper bedriften å få et bedre og mer helhetlig bilde av virkeligheten og som bidrar til bedre planlegging for tiden fremover, både på kort og lang sikt. Så må vi følge opp med god gjennomføring helt frem til fornøyde kunder. Vi må måle oss selv og foreta justeringer hele tiden, og da er det viktig å ha riktig verktøy tilgjengelig. For å overleve må vi ha fornøyde kunder og kunne levere det vi sier til riktig tidspunkt. Dette må gjøres om og om igjen med fokus på kvalitetsforbedringer og mer effektiv bruk av ressursene, sier Strømme. RAGNAR LERFALDET Ha kostnadskontroll Bø forklarer at beslutninger må tas på grunnlag av målinger og kostnadsinnsyn. Du må ha effektivitet både i transport og lager. Kundene må få riktig servicenivå og virksomheten må fokusere på leveringsservice. Bedriften må utvikle en leveringsservicestrategi, og ha kontroll på kostnadene knyttet til leveringsservice, sier hun. Videre forteller studierektoren at du kan oppnå en effektiv logistikk ved å benytte seg av et system for en helhetlig virksomhetsstyring. Det vil si å samarbeide med leverandører og kunder, og hele tiden søke den gunstigste totale løsningen for kjeden. Hun understreker at alle har en felles kunde, nemlig sluttkunden i kjeden, og løsningen optimaliseres med tanke på denne. Det er ikke lenger nok å være god på egen logistikk, man må tilpasse logistikken i forhold til kjeden og hva som er lønnsomt totalt sett. Når forsyningskjedene integreres, endrer man tenkemåten fra å tenke optimalisering i egen bedrift til optimalisering i kjeden. Gjennom samarbeidstiltak reduseres logistikkostnadene, og leveringsservicen forbedres, avslutter hun. SILJE RØNNE

13 Kom i mål med InfoSuite Dashbords samler de viktigste nøkkeltall i et visuelt overblikksbilde. Dette gir en hurtig identifikasjon av status, trend og eventuelle kritiske nøkkeltall. I InfoSuite er alle dashbords levende sammenstillinger av informasjon som er linket direkte til underliggende analyser og rapporter. Årsaker til avvik i utviklingen kan avdekkes via drill-down i en dynamisk analysestruktur hvor både perioder og dimensjoner kan velges ad hoc i analysen. På denne måten kan en få et raskt overblikk over status og bruke tiden på områder med avvik. InfoSuite er Business Intelligence, budsjettering og aktivitetsstyring i én og samme løsningspakke; uavhengig av teknisk plattform. Med andre ord: hele ledelsesgrunnlaget fra planlegging via oppfølging, visualisering, analyse, rapportering til aktivitetsstyring. Klienten er nettleserbasert og krever ingen installasjon på den enkelte PC. Assistanse og kvalifisert rådgivning er nøkkelbegreper i samarbeidet mellom Excel Data og våre kunder. Vi legger avgjørende vekt på en ekte partnerrolle, slik at vi kan yte best mulig service basert på den enkelte kundes situasjon og behov. Vi er store nok til å samarbeide med forskjellige virksomhetstyper og -størrelser, men ikke så store at vi er upersonlige. Tvert imot. Kom raskt i gang med InfoSuites forskjellige Business Templates Predefinerte uttrekk, beregninger, nøkkeltall, dimensjoner og analyser gjør det å komme i gang med Business Intellience både hurtigere og sikrere og i siste ende også billigere for deres virksomhet. InfoSuite skaffer deg overblikk over de riktige styringsparametre. Vårt løsningskonsept innenfor Business Intelligence (BI) skaper grunnlag både for kostnadskutt og bedre inntjeningsmuligheter. Å kjøre bil uten de nødvendige hjelpemidler er ikke lett. Er vi uten bilens instrumentpanel, uten informasjon fra veiskilt eller GPS; ja da er det nesten umulig å komme trygt og sikkert i mål. Det samme gjelder ved styring av virksomheten. Ledelsen og medarbeiderne har behov for balansert styringsinformasjon som henger sammen fra toppen til bunnen i organisasjonskartet. For å nå målet trenger du informasjon underveis. Vi har instrumentene som hjelper deg å finne frem En av de store gevinster med BI er etableringen av et felles og presist beslutningsgrunnlag. Ressursforbruk flyttes fra innsamling og diskusjon av data, til analyse og aktiv handling.vi må vite hvor skoen trykker internt. Hvor er det vi tjener penger? Hvor er det vi taper? Verdien og nytten av å dele og ha tilgang til forretningskritisk informasjon er enorm. InfoSuite kan hjelpe din virksomhet med å reagere raskt på endringer i markedet, og gir et svar på om virksomheten presterer i henhold til strategi og målsetning Moderne kunnskapsrike organisasjoner kan ikke styres ut fra historiske data alene. Det er viktig at man i tillegg til disse også vurderer fremtiden og hva som kan skje i markedet i forhold til konjunkturer, konkurrenter og kunder. Data kan hentest fra mange ulike kilder og samles i dashbord. På den måten kan en raskt ta pulsen på forretningen. Excel Data operer i Norge, Danmark og Tyskland og har i mer enn 20 år levert løsninger til flere tusen brukere. Les mer på eller kontakt oss på / telefon

14 14 MAI 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FAGLIG INNSIKT Er det mulig å vite konkret hvilke data som er kritiske for virksomheten, og hvor mye koster resten? Hvordan vet vi hvilke data gir reel innsikt? Makter vi å omsette denne innsikten til resultater? Økt innsikt er bra, men det som teller er å klare å utnytte denne optimalt for å kunne se rundt hjørnet og over horisonten. Det handler om data! En verden uten data? De færreste kan forestille seg hvordan livet ville blitt om alle data plutselig skulle forsvinne. Dette kan faktisk skje! Imens fordobles datamengdene hvert år. Det blir stadig vanskeligere å nyttiggjøre seg dataskredet som velter inn over oss, og det koster! Data må bearbeides, flyttes, lagres, valideres, beskyttes, arkiveres, flyttes igjen Dette koster ikke bare maskinressurser, strøm og plass, men mye tid og innsats i tillegg (tenk TCO). Utvalget av lagringsløsninger florerer og vi bare kjøper mer. Men, hjelper det? Er det mulig å kjøpe seg ut av dataveldet som vokser uhemmet? Burde ikke man heller satse mer på å spisse, kultivere og trimme datamengdene? Hvor mye av dataene gir matnyttig innsiktsfull informasjon? Overflødige data er stadig årsak til feil, usikkerhet og misforståelser, omarbeid og forsinkelser i arbeidsflyten, og mer (tenk timeto-market ). Vi kan gjøre noe med disse utfordringene! Noen data er viktigere Nøkkelen er å vite hvilke data som faktisk er kritiske for verdikjeden. Gjennom årene har jeg møtt mange ledere som mener at man må ta vare på alle data for sikkerhets skyld. Det kan jo tenkes at noen spør etter disse før eller siden. Ineffektiv dataforvaltning i blinde koster næringslivet millioner hvert år. Folk tviholder ofte på gamle rapporter og veldig viktige data uten å kunne begrunne rasjonelt hvorfor disse er så viktige for virksomheten. Hvilke prosesser vil stoppe om disse ble borte? Er de kritiske? Hvor mye taper man i forhold til det som koster å ta vare på alle disse data? Hvis man for eksempel kun bruker 20% av de tilgjengelige data i hverdagen mens forvaltningen koster 100 mill. årlig, hvor mye kan man spare da? Også systemlandskapet vokser i takt med datavolumet. Data ofte tvinger frem økt behov for ny teknologi, mer arbeidskapasitet, nye rutiner og kompetanse, mer infrastruktur. Totalkostnadene er omfattende men egentlig ikke det viktigste problemet. Flommen av unyttige data utgjør en stigende risiko for virksomhetens spenst, vitalitet og resultater på sikt. Verdibasert dataforvaltning En ting er prisen bedriftene betaler for ulønnsomme data. Hvor mye koster overflødige data samfunnet og skattebetalerne? Data som offentlige etater og institusjoner samler vokser støtt. Det er ikke utenkelig at mer verdifokusert dataforvaltning ville gitt kortere behandlingstid og bedre tjenester, i tillegg til lavere kostnader for de fleste av oss. Mange ledere vet i dag hvor viktig det er å sikre effektiv Information Management (IM), da spesielt Master Data Management (MDM) og Business Intelligence (BI). Dette krever styring av datakvaliteten og DATAFORVALTNING Datamengdene fordobles hvert år. Hvor mye koster unyttige data og gamle rapporter virksomhetene, samfunnet og skattebetalerne? Willy Koulichev Executive Director Information Management (IM), Ernst & Young god dataintegrasjon på tvers av både systemer og organisasjonen. Gode råd finnes Støtte fra fagområder som ITIL, IAM, Data Governance, BICC (BI Competency Center) kan hjelpe langt på vei til å få bedre kontroll over dataveldet. Det kan dog være fornuftig å starte med de konkrete spørsmål først; Hvorfor er gitte data kritiske? Hvordan vet vi det? Hva er konsekvensene om disse feiler? Og det gjelder å vinne nok forsprang. Utfordringene som dataflommen bringer til bords vokser enda raskere enn dataene. Det nytter De fleste bedrifter kan oppnå radikale forbedringer ved å fokusere mer på de kritiske data. Fordelene med dette er mange, for eksempel: Lavere totalinnsats til feilretting, avstemming, vedlikehold av data Enklere å finne de data man faktisk trenger (og bare de) Raskere tilgang på de riktige data når man trenger disse Mer tid til verdiskapende arbeid Økt produktivitet og avkastning Rimeligere og stabilt systemmiljø Større kost/nytte effekt av investeringene og arbeidsprosessene Med rett ekspertise og målrettet innsats er det faktisk fullt mulig å realisere vesentlige gevinster og innsparinger raskt. Høyere kvalitet og bedre resultater også. 5 TRENDER FREMOVER Digitalisering Digital signering Prosessautomasjon Selvbetjening Dynamisk arbeidsflyt Den grønne bedrift Full utnyttelse av potensialet ved et digitalt arbeidsmiljø med minimal bruk av papir. BI optimalisering ROI vs. TCO Brukereierskap Operasjonalisering Industrialisering BI Gov / BICC Eliminere unyttig redundans av data og utstyr, og la forretningen ta førersetet. Prediktiv Intelligens Tjenesteoptimering Strategiprosess Konkurranseevne Risikostyring Forutsigbarhet Oppnå fremtidsrettet innsikt i markedsutviklingen og kundenes tilkommende ønsker. IaaS / OnDemand Tjenestekvalitet Pay per use Skalerbarhet Fleksibilitet Leverandørutvalg Nedskalere egne løsninger og kjøpe profesjonelle tjenester til gunstig pris og rett omfang. Cloud Computing Tjenesteutvalg Globalisering Partnerskap Infrastruktur Sikkerhet Ta i bruk globale tjenester, nye muligheter for samarbeid og hurtig omstilling i takt med markedet. Hver dag hjelper vi Norges største bedrifter med bedre datakvalitet Uansett hvilket system dere jobber i er datakvalitet viktig for det beste resultat. Vi har informasjon og kunnskap om alle innbyggere og bedrifter i Norge. Ring oss på for en uforpliktende prat. Best på kundekunnskap

15 Det eneste databaseverktøyet hvor du selv kan utvikle og skreddersy overvåking for å få full kontroll over dine databaser Uansett teknologi, størrelse eller kompleksitet. dbwatch er bygd på en enkel filosofi det er databaseadministratoren selv som vet hvilken informasjon han trenger for å levere best mulig kvalitet. Og ingen andre enn han er bedre istand til å definere og konfigurere overvåking, varsling og rapportering. Med dbwatch får du plassert kontrollen der det hører hjemme, slik at du får fanget opp dypere og mer relevant driftsinformasjon. Resultatet er bedre oversikt, lavere risiko, færre feil, raskere retting, og mer tid til proaktiv drift, utvikling og support. Kontakt dbwatch for en demo og gratis helsesjekk og opplev fordelene av dbwatch i eget miljø! Telefon dbwatch database control

16 16 MAI 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EKSPERTPANEL Øyvind Elnan Teknisk leder og partner, BCON CubeTech Håvard Ellefsen Administrerende direktør, Affecto Marianne Strandberg Prosjektleder, Siviløkonomene KAN Spørsmål 1: Hvilket råd ville du gitt en bedrift som skal investere i Business Intelligence? Spørsmål 2: Hvilke potensielle gevinster anser du for å være størst ved en velutviklet strategi for Business Intelligence? Business Intelligence skal være en løsning for de fleste i bedriften og valg av løsning må gjenspeile dette, både når det gjelder tilgjengelighet og brukerterskel. I tillegg må representanter for de ulike brukergruppene bli hørt og være involvert i implementeringsprosessen slik at eierskapet er forankret i hele organisasjonen og ikke bare i toppledelsen. Avklar forretningsprosessene som skal dekkes tidlig i prosjektet! Lett tilgjengelig rollebasert nøkkelinformasjon. I dag brukes det mye tid på å hente inn informasjon fra ulike systemer og sammenstille disse ved hjelp av manuelle og halvautomatiske prosesser. Til dette brukes verdifull kompetanse, mye tid og datakvaliteten kan bli forringet. I tillegg blir denne manuelt sammenstilte informasjonen lite tilgjengelig for andre forretningsbrukere. En Business Intelligence løsning gir store tidsbesparelser ved utarbeidelse av rapporter og innhenting av data. Det viktigste rådet er å sikre involvering og eierskap i ledelsen. De fleste organisasjoner vil finne store potensielle gevinster på forretningssiden. Skal disse realiseres må forankringen være tilstede. Dernest er det viktig å fokusere på hvordan man raskest mulig skal få ut gevinstene. Til det trenger r man tilgang til nok ressurser med spesialisert BI kompetanse. Når det der teknologi er det viktig- gjel- ste at man gjør et valg og at man har tilgang til ressurser med riktig erfaring. IT-drevne Business Intelligence-in-nvesteringer fokuserer ofte på redusert tidsbruk til informasjonsbehandling og rapportering. Dette kan være hyggelige gevinster som ofte rettferdiggjør investeringen i seg selv, men de virkelige gevinstene kommer fra bruk av Business Intelligence til å forbedre organisasjonens virksomhet. Det finnes eksempler på bedrifter som har redusert totale driftskostnader med 30% og andre som har sikret seg inntekter i milliardklassen gjennom bruk av Business Intelligence. SLIK OPPNÅR DU GEVINST MED RIKTIG BI-STRATEGI Investeringene i BI må støtte oppunder virksomhetens strategi. Derfor er det viktigste god planlegging og kartlegging av forretningsprosesser. Kjenn bedriften din og se på helheten, det holder ikke kun å tenke de enkelte avdelingers behov. En må også sette klare mål for hva en ønsker og oppnå. Ellers vil jeg gi råd om å ori- entere seg godt i markedet og de ulike løsningene, for å finne et BI-system som passer eget behov. Et godt BI-system, som støtter oppunder virksomhetens strategi, gir bedre virksomhetssty- ring. Tydelig og tidlig infor- masjon gir økt handlingsrom. Dette gjørvirks virksomheten i stand til å handle proaktivt og ta avgjørelser basert på informasjon om endrede forutsetninger, framfor at avgjørelser tas så sent at de ikke blir reelle, men kun en konsekvens av de endrede forutsetningene. En kan også sikre at beslutninger tas på grunnlag av den samme informasjonen i ulike deler av organisasjonen og dermed lettere unngå suboptimalisering. Spørsmål 3: Hvordan vet man at man har et effektivt og velfungerende system for beslutningsstøtte? Man bruker ikke tid til å finne og kvalitetssikre tallene, men på å analysere og forbedre bedriftens forretningsprosesser. Alle i organisasjonen har tilgang til det samme tallmaterialet (eller deler av dette). Alle brukere har tilgang til en rollebasert rapporteringsportal hvor informasjon fra de ulike forretningssystemene er sammenstilt i ett system. Det oppnås en uniform rapporteringsstandard i hele organisasjonen, hvor brukere kan utveksle og analysere rapporter fra samme kilder. Når det brukes i det daglige og brukerne enten de sitter i ledelsen eller andre steder i organisasjonen tar beslutninger med utgangspunkt i informasjon fra systemet. Du vil også i noen organisasjoner se det på at kulturen endres i retning av en mer faktabasert tilnærming til diskusjoner og beslutninger, men det krever naturligvis at ledelsen står bak. Når man investerer i et BI-system, eller et hvilket som helst annet system, bør man ha klare mål for hva man ønsker å oppnå. Ved å sette tydelige mål i forkant blir det klarere hvilket system man skal velge og hvordan man skal bruke det, samt at man i ettertid kan evaluere og måle hvor effektfullt og nyttig systemet og eventuelle nye rutiner og prosesser er i forhold til de målene man har satt. Benchmarking er en annen måte å måle på, har BI-systemet gitt deg noen konkurransefortrinn? HAR DIN DATAVAREHUS- OG RAPPORTERINGSLØSNING GITT ØNSKET VERDI? Med lang erfaring og spesialkompetanse kan vi hjelpe deg å få Effektiv rapporteringsprosess Tilrettelagt og sammenstilt informasjon på tvers av systemer Profesjonell visualisering Bedre datakvalitet (også matchscore og logikk for vekting) What-if analyser Oppfølging av KPI er BIdrill AS er sertifisert SAP BusinessObjects Partner //

17 I TNS Gallup er vi stolte av vår kompetanse og våre tradisjoner innen tallbehandling. Tall er et fantastisk hjelpemiddel for å kunne kvantifisere, sammenligne, følge utviklingstrekk og avdekke mønstre og sammenhenger. Men både for våre kunder og oss har kvantifisert informasjon liten verdi i seg selv. Tallene er først og fremst et hjelpemiddel for å forstå markedsmekanismer, kundebehov, kundeadferd, kundereaksjoner og andre forhold som har betydning for våre kunders forretningsdrift. Først når informasjonen bringer forståelse om konsekvenser av ulike beslutningsutfall, skapes verdi for våre kunder og et grunnlag for at vi kan gi gode råd. Som et ledd i vårt arbeid med å bringe kvantifisert informasjon over til forståelse, har vi etablert det vi kaller "Areas of Expertise" faglige fokusområder med en internasjonal orientering og organisering. Innenfor hvert ekspertiseområde arbeider vi kontinuerlig med å utvikle teoretiske rammeverk og analyseverktøy som skal sikre at tallmaterialene effektivt kan bringes videre til relevant forståelse. Tall er i seg selv kun verktøy. God og relevant forståelse gir grunnlag for bedre beslutninger. Mer informasjon om våre ekspertiseområder finner du på tns-gallup.no

18 18 MAI 2010 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FAGLIG INNSIKT «Å skille klinten fra hveten» er hva Business Intelligence (BI) i all enkelthet dreier seg om. BI-verktøyene gir uvurderlig kunnskap til å fatte beslutninger basert på fakta, ikke på magefølelse. Jeg spår at den voldsomme økningen av nye sosiale medier vil gjøre Business Intelligence viktigere enn noensinne. Hva bør du «lytte» etter? Facebook, blogg, Twitter, MySpace, Gowalla, Foursquare, dinside, osv. Antallet kommunikasjonskanaler har eksplodert de siste årene, og veksten ser ut til å vokse i himmelen. Aftenposten skrev nylig at over to millioner nordmenn har Facebook-profil, og i følge Colt kommunikasjon, et byrå som har spesialisert seg på sosiale medier, opprettes det i Norge mer enn 1500 nye blogger hver eneste dag! Det gjør at antallet norske blogger snart passerer , og daglig produseres det over blogginnlegg. Jungelen av nye superraske kommunikasjonskanaler har gitt verden millioner av nye «redaktører». Ved hjelp av mobiltelefonen kan hver av disse redaktørene når som helst kommunisere til tusenvis av tilhørere hva de enn måtte mene; at servicen hos SAS er elendig, at den nye pizzaen på Dolly Dimples «suger» eller at den nye fluestangen til Orwis er helt fantastisk. All makt hos kunden Resultatet er en dramatisk maktforskyvning fra leverandøren og over på kunden. Denne endringen har skjedd over natten. Det spiller ingen rolle hva produsenten mener om sine produkter. Fordi kundene søker objektiv informasjon andre steder, har brosjyrer og nettsider med glattpolerte budskap mistet mye av sin kraft. Kundene går på Internett for å høre andre foreldres erfaringer med barnevognen de planlegger å kjøpe. Skal de reise til London og trenger hotell, leser de brukeropplevelsene til tidligere hotellboere, lenge før de klikker seg inn på hotellets «skrytesider». Selv om beslutningsprosessene i B2B-markedet er mer komplekse gjelder mye av det samme her: Internett har enorm påvirkning på hvilke bedrifter og produkter vi liker. Oppretter lytterposter Bedriftsledere begynner nå å innse at sosiale medier er en enorm arena for produkt- og bedriftsomtale. På godt og vondt. For å skaffe seg oversikt og innsikt i denne jungelen oppretter mange bedrifter såkalte «lytteposter». Dette er overvåkningsverktøy hvor bedrifts- og produktnavn, i kombinasjon med positive og negative ladede ord, legges inn. Deretter «tygger» overvåkningsverktøyene seg gjennom den sosiale mediejungelen. Verktøyene finner det som skrives i bloggene om bedriften, de kartlegger diskusjoner på Twitter, og de analyserer anbefalinger på Foursquare. I RAV jobber vi med et selskap som leverer mange forskjellige produkter over hele verden, men de visste ikke hva kundene mente om produktene deres. Da de begynte å overvåke sosiale medier, skjønte de med en gang hvorfor noen produkter solgte bedre enn andre! Renessanse for Business Intelligence Jeg er ikke i tvil om at denne maktforskyvningen vil gjøre behovet for Business Intelligence mer aktuell enn noensinne. Tradisjonelt sett er BI brukt til å se på historiske SOSIALE MEDIER F remfor å overvåke alt, bør du gjennom Business Intelligence kartlegge de produktene du bør konsentrere deg om. Lars-Roar Masdal Daglig leder i RAV Norge AS data se seg selv i speilet. Det kan være tøft nok å holde orden i egen butikk; å vite hvilke produkter som selger best eller har det beste dekningsbidraget. Men hvordan foreta den samme kartleggingen av hele det norske markedet? For ikke å snakke om dem som jobber internasjonalt og har mange produkter og brands. Og i forlengelse av det: Hva skal du egentlig lytte etter? Må du lytte til «alt», for å sikre deg at ingenting overses? Om bedriftene lytter til alt, fordi de mangler kunnskap om egen forretning, så vil bedriften kjenne på kroppen den velkjente avmakten; «å drukne i data men tørste etter informasjon». Måler «stemningen» i markedet Ved hjelp av BI foretar du «smart lytting». Når du vet hvilket produkt som selger dårlig, kan energien konsentreres mot akkurat dette produktet ikke mot alle produktene. Da får du kunnskap om hva forbrukerne savner og hva som bør forbedres med det aktuelle produktet. Og like viktig; når du vet i hvilke fora produktet diskuteres, kan du også delta i diskusjonene. For dem som jobber med å utvikle nye produktversjoner er denne kunnskapen uvurderlig. Denne «lytteinformasjonen» kan så settes inn i «heat-diagrammer» og prediksjonsmodeller. De viser «stemningen» i markedet for produktet og kan gi oppdaterte analyser. Slike modeller gir også svært gode indikasjoner på hva som kommer til å skje med produktet etter lansering, og dermed kan du planlegge kommunikasjonen bedre. 5 MASDALS BESTE TIPS Kontroll i eget hus Du må forstå egne forretningsprosesser. Kontroll og 1 kvalitet på egne data er alfa og omega. Her ligger grunnlaget for å forstå sammenhengen i egne tall. Forstå egne tall Det må være enhetlig oppfatning om forretningsbe- 2 greper. Opprinnelse og beregninger må være forstått og lett tilgjengelig for alle brukere. Dette er en forutsetning for å vite hvem jeg er i markedet. I forkant i eget marked Du må aktivt bruke BIverktøy på egne data for å 3 oppdage sammenhenger og drivere i markedet. Nå vet du hvor skoen trykker. Det kan for eksempel være i salget, lagerbeholdningen, reklamasjoner eller returer. Da vet du hvilke områder som trenger fokus. Bruk av ny viten Overvåk regelmessig de ledende sosiale media, blog- 4 gerne, nettsteder og fagtidsskrifter for dine fokusområder. Da kan du velge ut de kildene på nettet som best omhandler dette i dine markeder. Slik skal du agere Gå aktivt inn i dialogene på 5 nett og imøtekom de som har negative bemerkninger. Lytt til meningsbæreren(e). Skap en positiv dialog rundt en løsning. Bring lærdommen tilbake til egen organisasjon. Gjennomfør endringer i rutiner, service eller produktegenskapene raskest mulig. Kommuniser tilbake til internettforaene slik at den positive dialogen opprettholdes og de opplever og ser endringene.

19 Beslutningsstøtte for kunnskapsbedrifter Med det integrerte Business Intelligence verktøyet Analytix fra Business Objects, bryter våre kunder data ned til innsikt som gir konkurransefortrinn og bedre strategiske, taktiske og operasjonelle beslutninger. Flere av verdens ledende kunnskapsbedrifter bruker Maconomy til å styre sin virksomhet. Blant våre kunder finner du PwC, Devoteam, Rambøll, WPP Group, BAE Systems, Semcon, Logica og NTNU.

20 RAV er et ledende kompe tanse senter innen helhetlig virksom hetsstyring, hvor kundens utfordringer står i sentrum. Vi er 30 medarbeidere som er dedikert for å gjøre data og informasjon om til riktig og viktig styringsinformasjon på alle nivåer i en organisasjon. I 2009 omsatte vi for over 52 millioner. Vi har unik kompetanse på Business Intelligence. Sammen med våre kunder utvikler vi lønnsomme løsninger basert på våre effektive metoder rav.no

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Planning & Forecasting. retning / ansvar / verdi

Planning & Forecasting. retning / ansvar / verdi Planning & Forecasting retning / ansvar / verdi RAV Norge AS Hvem er vi? Spesialister på løsninger innen: Business intelligence and analytics Data visualization and discovery Performance management 44

Detaljer

BI strategi rasjonale og metode. Fred Anda. Managing Partner NextBridge Advisory 8. november 2016

BI strategi rasjonale og metode. Fred Anda. Managing Partner NextBridge Advisory 8. november 2016 BI strategi rasjonale og metode Fred Anda Managing Partner NextBridge Advisory 8. november 2016 Agenda Hva kjennetegner BI i 2016? BI-strategi hva er det og hvorfor trenger vi det? BI-strategi hvordan

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Undersøkelsen og rapporten er gjennomført av Mette Tonstad og Lars Rinnan i NextBridge.

Innholdsfortegnelse. Undersøkelsen og rapporten er gjennomført av Mette Tonstad og Lars Rinnan i NextBridge. 1 21. juni 2013 2 Innholdsfortegnelse Executive Summary... 3 1.0 Introduksjon... 4 2.0 Beskrivelse av undersøkelsen... 4 3.0 Mulige svakheter ved undersøkelsen... 6 4.0 Beskrivelse av modenhetsmodellen...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

Fra data til innsikt. Om prosjektet

Fra data til innsikt. Om prosjektet Fra data til innsikt DEFINERE FOKUS Om prosjektet De store produksjonsselskapene innen olje og gass må hele tiden strebe etter å effektivisere drift og øke sikkerheten på sine installasjoner. For å støtte

Detaljer

SAS-forum 2013. BI Strategi og BICC

SAS-forum 2013. BI Strategi og BICC SAS-forum 2013 BI Strategi og BICC Tormod Kojen BN Bank ASA Agenda Kort om BN Bank Hvilke systemer har vi Modenhetsanalyse BI-strategi BICC 2 BN Bank BN Bank er en landsdekkende bank Innskudd fra kunder:

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for konsernet

Digitaliseringsstrategi for konsernet 06.10.2017 Digitaliseringsstrategi for konsernet 06.10.2017 Svein Kåre Grønås Konserndirektør / CDO Markedstrender, bransjeglidning og flytende kundeforventninger kan oppsummeres i noen nøkkelområder MARKEDSTRENDER

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

Public 360 KDRS 20.11.2012

Public 360 KDRS 20.11.2012 Public 360 KDRS 20.11.2012 Tema for dagen Bevaring Avlevering Agenda 1 Tema for dagen, forventninger 2 Hvem vi er 3 Hensyn som må tas, litt om Public 360 4 Bevaring 5 Avlevering 6 Oppsummering Hvem er

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

IBM + Microsoft = Effektiv samhandling. Erfaringer med samhandling i

IBM + Microsoft = Effektiv samhandling. Erfaringer med samhandling i IBM + Microsoft = Effektiv samhandling. Erfaringer med samhandling i Inmeta Crayon ASA 550 ansatte 15 kontorer, 8 land Forretningsområder: Tjenester (ca. 350 konsulenter) Lisens/SAM Kurs 44% vekst i 2011!

Detaljer

«Ny teknologi, nye muligheter, bedre beslutninger»

«Ny teknologi, nye muligheter, bedre beslutninger» «Ny teknologi, nye muligheter, bedre beslutninger» Terje Myrseth, Managing Partner Stian Davidsen, Senior Manager Gdansk - September 2015 1 Ny teknologi, nye muligheter, bedre beslutninger! Integrasjon

Detaljer

360 Management Reporting. Jørn Ivar Fjeldstad, Affecto

360 Management Reporting. Jørn Ivar Fjeldstad, Affecto 360 Management Reporting Jørn Ivar Fjeldstad, Affecto Innhold Hvem er Affecto og hvordan samarbeider vi med SI? 360 Management Reporting - Litt historikk - Overordnet om modulen - Merverdi av modulen -

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer. SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret

ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer. SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret Innhold Målsettingen med felles, integrert forvaltningssystem Hovedleveranser

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Bakgrunn. For ytterligere informasjon, se kontaktinformasjon på slutten av presentasjonen 2015-09-08 2

Bakgrunn. For ytterligere informasjon, se kontaktinformasjon på slutten av presentasjonen 2015-09-08 2 September 015 Bakgrunn Talentbarometeret ble gjennomført i Norge for første gang i perioden mars-mai 015 Spørsmål om om mangfold er inkludert Sluttresultatet er basert på 170 svar fra HR og toppledelse

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen?

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Karine Engebretsen Halden kommune Utfordringer Kommunen hadde; enkle publiseringsløsninger

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Sak- og portaldagene 2014 Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Bård Jørgen Haaland Direktør, Løsninger Offentlig sektor EVRY EVRY`s rolle som samfunnsaktør. Kort om digitalisering

Detaljer

Veien til vellykkede og effektive kundemøter

Veien til vellykkede og effektive kundemøter Veien til vellykkede og effektive kundemøter Av: Sigurd Solbu, CEO October 2009 Introduksjon av Miller Heiman Innhold Kort fortalt: Hvem vi er Hva vi gjør 2009 Miller Heiman, Inc. All rights reserved.

Detaljer

Sammendrag - Utredning av juridiske forhold ved bruk av nettsky i kommunal sektor en mulighetsstudie

Sammendrag - Utredning av juridiske forhold ved bruk av nettsky i kommunal sektor en mulighetsstudie KS FoU-prosjekt 144008: Sammendrag - Utredning av juridiske forhold ved bruk av nettsky i kommunal sektor en mulighetsstudie April 2015 Advokatfirmaet Føyen Torkildsen -1- 1 Innledning Bruk av nettskyløsninger

Detaljer

Neste generasjon ERP-prosjekter

Neste generasjon ERP-prosjekter Neste generasjon ERP-prosjekter Jan-Olav Arnegård 27. okt 2016 Nøkkeltall 2015 22 Land der vi er direkte representert 36 BearingPoint-kontorer 67 Kontorer der vi er representert via vår globale alliansepartnere

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Kort presentasjon (Nils Terje Haavi) Siv.Ing NTNU Prosjektleder

Detaljer

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje Optimalisering av bedriftens kundeportefølje DM Huset 25. mai 2005 Professor Fred Selnes Handelshøyskolen BI Bakgrunn På 90 tallet vokste det frem en bred forståelse for verdien av fornøyde og lojale kunder

Detaljer

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Canon Essential Business Builder Program Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Introduksjon til Essential Business Builder Program Det er utfordrende å drive en utskriftsvirksomhet. En enda

Detaljer

Digital Grid: Powering the future of utilities

Digital Grid: Powering the future of utilities Digital Grid: Powering the future of utilities Will digital help us do less or be more? Gunnar Westgaard September 2017 In response to the lightning quick pace of change, businesses are asking, What is

Detaljer

Trygt fram sammen Statens vegvesen

Trygt fram sammen Statens vegvesen Trygt fram sammen Statens vegvesen Knud Eddie Nordin, Prosjekteier BI@HR, HR og Administrasjonsavdeling Imad Bahson, Systemeier BI-plattform, Kontor for Fellessystemer, IKT Foto: Knut Opeide Business Intelligence

Detaljer

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business.

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business. 13 tips for å lykkes med Skype for Business Skype for Business er ikke bare en ny type telefonsentral eller et nytt videosystem. Det er en mulighet for å jobbe sammen på en ny måte. Men det kommer ikke

Detaljer

VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020

VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020 VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020 Arkivreferanse: 201301919 Plandokument Strategiplan Versjon: 1.0 Ansvarlig: Adm. dir. Erstatter: Strategiplan 2014-2018 Gyldig fra: 12.06.14 Utarbeides av: Ledergruppen

Detaljer

Mer kontroll, effektivitet og åpenhet. Accounts Payable Canon Business Solutions

Mer kontroll, effektivitet og åpenhet. Accounts Payable Canon Business Solutions Mer kontroll, effektivitet og åpenhet Accounts Payable Canon Business Solutions Form Accounts Payable prosessen slik du vil ha den Enkle løsninger bygget for bedriften Her blir du introdusert for en enklere

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016

WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016 WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016 Hvorfor rapportere? Mål for servicedesk/kundeservice Konkrete målsetninger / KPIer Hvordan får vi til dette? HVORFOR RAPPORTERE? Bottom up, mange KPIer

Detaljer

Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet. project

Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet. project Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet project Pilaro Project Bransjeløsningen Pilaro ProJect egner seg for bedrifter som selger timer og prosjekter. Løsningen er laget for virksomheter som

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Kartverkets strategiske handlingsplan

Kartverkets strategiske handlingsplan Kartverkets strategiske handlingsplan 2017 2020 Kartverket Kartverket - Norges eldste tekniske etat Kartverket er Norges eldste tekniske etat, grunnlagt i 1773. Den teknologiske utviklingen siden den gang

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

SIKT setter brukerne i sentrum. v/grete Orderud, avdelingsdirektør i Husbanken

SIKT setter brukerne i sentrum. v/grete Orderud, avdelingsdirektør i Husbanken SIKT setter brukerne i sentrum v/grete Orderud, avdelingsdirektør i Husbanken .på nett 2 3 Ø Etablert i 1946 Ø Regjeringens gjennomfører av boligpolitikken. Ø Supplerer markedet for å bidra til at alle

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

STRATEGISK PLAN

STRATEGISK PLAN STRATEGISK PLAN 2010 2015 IT-AVDELINGEN UNIVERSITETET I BERGEN Brukerorientering Kvalitet Samarbeid Etikk SIDE 1 v. 1.00, 24. juni 2010 VISJON IT-avdelingen ved UiB skal produsere og levere IKT-tjenester

Detaljer

Datasenterstrategi i SpareBank 1 Hvilke valg finnes mellom skyen og egen kjeller?

Datasenterstrategi i SpareBank 1 Hvilke valg finnes mellom skyen og egen kjeller? Datasenterstrategi i SpareBank 1 Hvilke valg finnes mellom skyen og egen kjeller? Eivind Gjemdal Konserndirektør IT 26.11.2015 Klassifisering : ÅPEN Idégrunnlaget for SpareBank 1 Alliansen Bakgrunn Overordnede

Detaljer

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

Produkt-/markedsmatrise

Produkt-/markedsmatrise Idébank Sist redigert 22.06.2012 Produkt-/markedsmatrise Strategiarbeid handler om å velge: Hvor skal din bedrift satse, og med hvilke produkter og tjenester? Anders Thoresen Partner i DHT Corporate Services

Detaljer

Gevinster ved innovative innkjøp, hvor vil vi og hvem skal med?

Gevinster ved innovative innkjøp, hvor vil vi og hvem skal med? Foto: Jo Michael Gevinster ved innovative innkjøp, hvor vil vi og hvem skal med? Nettverk for Innovative innkjøp Nasjonalt program for leverandørutvikling Kostnadseffektivitet Det offentlige må løpende

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Fagartikkel. 12 kriterier for å lykkes med outsurcing

Fagartikkel. 12 kriterier for å lykkes med outsurcing Fagartikkel 9. desember 2004 12 kriterier for å lykkes med outsurcing Bortsetting av it-oppgaver til en ekstern leverandør øker. Tilgang på kompetanse, økt servicenivå og et ønske om å fokusere på egne

Detaljer

Hva skal vi styres på? DFØ s Årskonferanse 2013

Hva skal vi styres på? DFØ s Årskonferanse 2013 Hva skal vi styres på? DFØ s Årskonferanse 2013 Når er Skatteetaten effektiv? 2 Innhold 1. Strategisk styring mot bedre effekter 2. Etterlevelse og virkemidler Skatteetaten 3. Styring som strategisk mål

Detaljer

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services Utvikle virksomheten din Canon Business Services Kunders endrede adferd påvirker hvordan alle virksomheter må drive i fremtiden, derfor endres måten organisasjoner bygger og selger

Detaljer

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Styreutdanning Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Executive Board Programme INSEAD Skap verdi i styret og bidra til forretningsutviklingen På vår styreutdanning Executive Board Programme

Detaljer

Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig

Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig 20-Sep-12 1 Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig Finnes det en kur mot stress, overtid og dobbeltarbeid? Struktur er verken vanskelig eller ubehagelig. Nå har du en gylden anledning

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserte inngangsvinkelen til ProMark både når det dreier seg om registrering av egen tid og oppgaver, informasjon og utføring av konkrete arbeidsoppgaver. kjører i en nettleser og kan

Detaljer

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering 02.06.10 Ved Jens Nørve Direktoratet for forvaltning og IKT Hva er problemet? Endring - Felles utfordring for offentlig sektor Statlige departementer

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Strategisk styring og organisasjonsutvikling

Strategisk styring og organisasjonsutvikling Strategisk styring og organisasjonsutvikling Christian Fredrik Mathisen Autorisasjonskurset 29. august - 2017 Introduksjon Organisasjoner er generelt dårlige på strategiimplementering Hvorfor er det slik

Detaljer

- fra handel til innovative handelsløsninger med verdenssuksess

- fra handel til innovative handelsløsninger med verdenssuksess - fra handel til innovative handelsløsninger med verdenssuksess Stig Hatteland Bakgrunn fra logistikk: Salg, lager, innkjøp, produksjon Nyere tid: Prosjektledelse, løsningsdesign for ERP og datasenterinfrastruktur,

Detaljer

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett CyberSearchMe automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett «Få full oversikt over all informasjon om kandidaten på internett uten i det hele tatt å tenke på googling» 24 timer i døgnet 365 dager

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF 1 Innhold side 1 Pasientens helsetjeneste 3 2 Overordnede føringer 4 2. 1 Stortingsmeldinger 4 2.2 Eiernes strategier og føringer 4 2.3 Pasientreiser HF sitt samfunnsoppdrag

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Oslo Uddeholm Stockholm

Oslo Uddeholm Stockholm Nærmere Oslo enn Stockholm! Oslo Uddeholm Stockholm 2 Presisjonsbedriftens Tiår Jonas Kjellstrand Strategisk Rådgiver, SAS Institute Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved. Dagens agenda

Detaljer

NextBridge referansen innen Business Intelligence

NextBridge referansen innen Business Intelligence Terje har jobbet som konsulent siden 1999 i en rekke ulike type prosjekter hos mer enn 30 ulike kunder. Siden 2007 har han primært jobbet teknisk BI konsulent på Microsoft. Terje har mye erfaring med og

Detaljer

The Optimizer - Hvor gode er dere?

The Optimizer - Hvor gode er dere? The Optimizer - Hvor gode er dere? Ville det ikke vært fint om noen analyserte dokumentbehandlingen i ditt firma og fant løsninger for effektivisering og reduserte kostnader? 2 3 Det er akkurat det Konica

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Ny langsiktig strategi for Altinn

Ny langsiktig strategi for Altinn Ny langsiktig strategi for Altinn Brønnøysundregistrenes forslag Avdelingsdirektør Cat Holten, Brønnøysundregistrene HVA er Altinn og for HVEM? Utfordringer for offentlig digitalisering Strategiske satsingsområder

Detaljer

Innovativ tilnærming, innsikt, nysgjerrighet og brukerfokus for å skape gode, fremtidige tjenester i NAF

Innovativ tilnærming, innsikt, nysgjerrighet og brukerfokus for å skape gode, fremtidige tjenester i NAF Innovativ tilnærming, innsikt, nysgjerrighet og brukerfokus for å skape gode, fremtidige tjenester i NAF Vegard Hafsteen Direktør Innovasjon og Utvikling Norges Automobil-Forbund Digitaliseringskonferansen

Detaljer

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Tips dine kolleger Kjenner du andre som vil være med på å effektivisere arbeidsstrukturen

Detaljer

Hvordan høyne kvaliteten på egne tjenester hvem skal bli fornøyd?

Hvordan høyne kvaliteten på egne tjenester hvem skal bli fornøyd? Hvordan høyne kvaliteten på egne tjenester hvem skal bli fornøyd? Runar Berget - 2016 100990 1.1 2 Visjon: Et skolebygg å være stolt av! Hersleb videregående skole 3 Fakta om Undervisningsbygg - Eier og

Detaljer

IT-TRENDER 2014 UNDERSØKELSE OM KJØP AV KONSULENTTJENESTER

IT-TRENDER 2014 UNDERSØKELSE OM KJØP AV KONSULENTTJENESTER IT-TRENDER 2014 UNDERSØKELSE OM KJØP AV KONSULENTTJENESTER 2 K ONSULENTGUIDEN INNHOLD I SAMMENDRAG 04 II OM IT-RAPPORTEN 2014 05 1. KJENNSKAP 06 1.1 OVERSIKT - TOPP 10 06 2. INFORMASJON 07 2.1 OVERSIKT

Detaljer

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

Velferdsteknologi på teknologiens eller brukernes premisser: Et bedriftsperspektiv

Velferdsteknologi på teknologiens eller brukernes premisser: Et bedriftsperspektiv Velferdsteknologi på teknologiens eller brukernes premisser: Et bedriftsperspektiv Norwegian Smart Care Cluster 9. juni 2016 Martin Gjelsvik Velferdsteknologi arbeidspakke 3 11 intervjuer med ARENA bedrifter/leverandører

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost -modulen sikrer oppsett og tilrettelegging av integrasjon mellom ProMark og andre forretningssystemer. inneholder allerede en lang rekke integrasjoner som standard, og det kommer hele tiden flere til.

Detaljer

Hvordan forberede seg til en datatsunami?

Hvordan forberede seg til en datatsunami? Hvordan forberede seg til en datatsunami? Big Data/High-Performance Analytics - 30. mai 2012 Egil Brækken s.1 Innledning Alt henger sammen med alt I fremtidens energiselskap vil transaksjons- og datamengde

Detaljer

Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning. Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY

Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning. Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY Vi ser tre store trender innen Real Estate og Facilities Management,

Detaljer

Økonomiseminar Digitalisering

Økonomiseminar Digitalisering Økonomiseminar 2017 - Digitalisering Arne Lunde Oktober 2017 Agenda Automatisering og robotisering BOTT Departementets digitaliseringsgrep Digitaliseringsstrategien Etablering av tjenesteorgan og to kvalitetsorganer

Detaljer

Hvordan Statsbygg har startet reisen mot en integrert løsning for Budsjett, Prognose og Rapportering.

Hvordan Statsbygg har startet reisen mot en integrert løsning for Budsjett, Prognose og Rapportering. «Når planleggingsløsningen smelter sammen med BI løsningen blir produksjonen av styringsinformasjon mer effektiv og utnyttelsen av BI informasjonen mer målrettet» Hvordan Statsbygg har startet reisen mot

Detaljer

Integrasjon av distribusjonskanaler

Integrasjon av distribusjonskanaler Integrasjon av distribusjonskanaler Foredrag på symposiet elandet Norge 19. oktober 2004 Peder Inge Furseth Dr. polit., førsteamanuensis Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, BI Sandvika

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer