LMD/eSporing og ErgoGroup AS. Demonstrasjon av kjernefunksjonalitet for kryssende sporing i verdikjedene. Dagens tema: Brukere, sikkerhet,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LMD/eSporing og ErgoGroup AS. Demonstrasjon av kjernefunksjonalitet for kryssende sporing i verdikjedene. Dagens tema: Brukere, sikkerhet,"

Transkript

1 LMD/eSporing og ErgoGroup AS Demonstrasjon av kjernefunksjonalitet for kryssende sporing i verdikjedene Dagens tema: Brukere, sikkerhet, tilgang til data utover egen organisasjon og dataimport Neste gang: Sporing, sporingsgraf, etterpopulering og verdiøkende tjenester 20. April 2010

2 Utviklingsprosjektet - esporingsløsningen Leveranseprosjektet v/ergogroup - Utarbeider løsningen basert på spesifikasjoner og i samarbeid med mottaksapparatet Mottaksprosjektet v/esporingssekretariatet - Skal teste ut løsningen i en egen test (akseptanse -/ godkjenningstest) - Teste ut at løsningen fungerer teknisk - Teste ut at løsningen fungerer etter funksjonelle spesifikasjoner - Teste ut at løsningen fungerer som intendert dvs som forventet av brukere (aktører) 2 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

3 Brukerforventninger Mottaksprosjektets tilnærming Gjennomføre møter med de ulike pilotene - Presentere prosjektet og sikre forankring til løsningen - Sikre at løsningen blir attraktiv å ta i bruk - Ved å be om tilbakemeldinger i form av forslag til forbedringer / endringer / nytteverdi - Ved å bruke data fra noen piloter slik at løsningen kan demonstreres på reelle data - Ved at ErgoGroup får en god forståelse av brukernes forventninger og ønsker til løsningen Sikre tilslutning til å videreføre løsningen etter en første utviklingsfase (i prosjektet kalt Proof of Concept ) 3 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

4 Proof of Concept Beslutningsunderlag for Videreføring Det legges opp til en trinnvis tilnærming til løsningen for å sikre kunnskap om og forståelse for det som utvikles gjennom: - Introduksjoner til løsningen - Demonstrasjoner i dag og 11. mai - Demo 11. mai har nytt og utvidet innhold - Demo gjennomføres med testdata fra piloter esporingssekretariatet har i forbindelse med invitasjonen til demotesten sendt ut et notat som beskriver hvilke spørsmål sekretariatet ønsker svar på fra pilotene, kjedene og etatene - egne skjemaer er utarbeidet hvor de ulike aktørene vil kunne gi sine tilbakemeldinger etter gjennomførte demoer. Dette vil være viktige innspill til innstillingen som utarbeides til LMD for vurdering om eventuell videreføring / ferdigstillelse av løsningen 4 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

5 Overordnet prosjektplan Fase 1 Fase 2 Fase 3 Go/No-go Arbeidsintervall 1-5 Teknisk innhold og funksjonalitet DEMO Videre utvikling Test Opp retting Leve ranse Første testfase i drift frem til eierorg overtar 1. juli 2011 Fase 4: utrulling i ny eierorganisasjon

6 Formål med demotest Vise at løsningen virker i henhold til mål Mulighet for tilbakemeldinger fra aktører Kursendringer 6 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

7 Formål med dagens demonstrasjon Å gi trygghet for at løsningen som er under utvikling vil fungere med hensyn til: - Brukeradministrasjon - Rollestyrt datatilgang - Manuell registrering av sporbare enheter med hendelser - Rapporter på esporing portal - Konvertering og importering av sporingsdata fra Fatland 7 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

8 Konseptuel kjerneløsning Grunndataregistre Foretaksreg. GS1-reg. Produsentregisteret. Husdyrregisteret Merkeregisteret Verifisere aktør og enhet esporingsløsningen ident for sporbar enhet m/koblinger (relasjoner) Ident for aktør hendelse (event) tid Innrapportering av sporbare enheter Mulighet for oppslag Lokale unike identer eller globale unike identer på enhetene - Hvis lokalt unike identer, så globaliseres de (LUI GUI) Primærprodusent Råvareforedler Industri Distributør Detaljist 8 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

9 Overordnet systemarkitektur IAM (Sikkerhetslag) FASE 2: Eksterne Register Grensesnitt mot eksterne register Sporingsgraf Investigation support Tilrettelagt for maskin til maskin kommunikasjon Tilrettelagt for å koble verdiøkende tjenester/applikasjon er til esporing I A M Maskin til Maskin (M2M) Grunndata TraceTracker MDS Sporingsdata Oracle EPC SF IAM Sporingsdataregister Grunndataregister Tilgjengeliggjøring av funksjonalitet (SOA) Selvregistrering esporing portal Data til Investigation Support Investigation Support Verdiøkende tjenester (VØT) I A M

10 esporing baseres på EPCIS EPCIS - Electronic Product Code Information Services - Internasjonal standard for elektronisk utveksling av informasjon i logistikkjeder Fremtidsrettet format for informasjonsutveksling - Uavhengig av informasjonsbærer - Tilrettelagt for bruk av RFID Forenkler utveksling av data med andre EPCIS baserte systemer - Tilrettelagt for automatisk utveksling 10 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

11 IAM Tilgangskontroll til esporingssystemet og forvaltning av identitetsreglene Regler må være utarbeidet. Aktør legges til register (av esporing) Bruker må identifiseres (Aktør) Legges inn i ett register med riktige rettigheter. Informasjonen gjøres kjent for systemet

12 Access Management (AM) 12 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

13 Identity Management - IdM 13 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

14 Brukeradministrasjon tildeling av rettigheter esporing oppretter aktørene i systemet - Aktøren er identifisert vha. Orgnr, GLNnr eller Produsentnummer - Aktøren får opprettet en administratorbruker Aktøren kan logge seg inn på esporing portal som administratorbruker - Opprette nye brukere - Endre/deaktivere brukere - Tildele/fjerne rettigheter til brukere Standard rettigheter - Administrator (bare tilgang til brukeradministrasjon) - Skrive (kan både lese og skrive data) - Lese (kan bare lese data) - En bruker kan ha tildelt en kombinasjon av flere rettigheter - Administrator + Lese - Gir rettighet til brukeradministrasjon og til å lese data 14 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

15

16

17 Sikkerhet og rollestyrt datatilgang Rettighet Interne rettigheter som administrator, lese, skrive Rolle Tildeles eksterne aktører for å gi tilgang til data All tilgang til data i esporing er rollebasert Aktørene oppretter sine egne roller og tildeler disse til andre aktører ved behov - Utføres av administratorbruker Dette garanterer at aktøren bestemmer hvilke andre aktører som får se hans data og hvor detaljerte data det blir gitt tilgang til. 17 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

18 Forvaltning av roller Utføres fra esporing portal i ferdig løsning 1. Lag rolle - Se inngående slaktedyr til Fatland - Avgrens på gitte inntransport datoer - Mulighet for å avgrense tilgang ytterligere 2. Tildele rolle til Aktør(er) med evt. tidsbegrenset tilgang - Finne aktør: - Liste over aktører - Søk på Orgnr eller Navn - Autofullføring - Tildele tidsgyldighet - Velge fra og til tidsrom fra kalendar 18 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

19 Forvaltning av roller forts. Oversikt over tildelte roller - Liste som viser hvilke aktører som innehar en gitt rolle - Mulighet for å fjerne en rolle fra en gitt aktør Forespør tilgang - Kan forespør tilgang til data fra en gitt aktør - Akseptere forespørsel, mulighet for å begrense tilgangsnivå - Avslå forespørsel 19 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

20 Rollestyrt datatilgang (demo) Har opprettet tre aktører i esporing - Fatland - Tind Spekemat - Mattilsynet Fatland - Dataeier og kontrollerer roller Mattilsynet - Har ikke noen tilgang til Fatland sine data Tind Spekemat - Har blitt tildelt en rolle som gir tilgang til Fatland sine data 20 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

21 Manuell registrering av sporbare enheter med hendelser Enkelt for småskala produsenter å benytte esporing - Ingen behov for eksisterende datasystemer - Alt kan registreres direkte i esporing portalen Prosessen rundt manuell registrering vil bli ferdigstilt i Fase 2 av prosjektet - Brukerorientert design - Optimalisering av stegene for en komplett registrering Demonstrasjon fra esporing portal - Oppretter en sporbar enhet - Sender en sporbar enhet til kunde 21 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

22

23 Rapporter fra esporing portal Et sted for enkelt å kunne se registrerte sporbare enheter med hendelser Søk og filter muligheter Individuell tilpassing av rapportsiden Ferdigstilles i Fase 2 23 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

24 Rapporter fra esporing portal (demo) Satt opp til å vise de 50 siste registrerte sporbare enheter med hendelser Filtrere på et gitt tidsrom Søke etter en gitt ID Vise detaljer for en gitt registrert hendelse Demonstrasjon av rapporter for sporing 11.mai - Egenskaper knyttet til sporbare enheter og hendelser - Eksempel på en type egenskaper er kvalitetsdata 24 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

25

26

27 Konvertering og importering av data Enklest mulig ta i bruk data fra aktørene Aktørene må kunne effektivt registrere sine data esporing konverteringsmodul - Konverterer data på forskjellige formater om til data på EPICS-format - Tilrettelegger for enkel bruk av aktørene sine egne datastrukturer (skreddersøm) - Tilrettelegger for direkte bruk av espor-formatet Sporingsdata fra aktør Data sendes på aktøren sitt format eller espor esporing esporing data konvertering esporing konverterer mottatte data fra aktøren før dataene blir lagret Sporingsregister 27 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

28 Forutsetninger for å ta i bruk esporingsløsningen De aller fleste aktører i matverdikjedene kan relativt enkelt ta i bruk esporingsløsningen. Forutsetningene er: 1. Du kan identifisere bedriften din (aktøren) ID for aktør 2. Du kan identifisere bedriftens sporbar enheter ID for sporbar enhet 3. Bedriften har internsporing på grovt eller detaljert nivå 28 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

29 Forutsetninger ID for aktør Hva er ID for en aktør? Du trenger ingen spesifikk esporingsid Løsningen bruker etablerte ID er for aktører Orgnr GLNnr Produsentnummer Du bestemmer selv hvilket hierarkisk organisasjonsnivå du skal identifiseres med i løsningen 29 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

30 Forutsetninger - ID for aktør Kjede Nivå 1 Sporbare enheter inn til Nortura Nortura Sporbare enheter ut fra Nortura Kjede Nivå 2 Anlegg 1 Anlegg 2 Anlegg n Kjede Nivå 3 Avliving Skjæring

31 Forutsetninger ID for sporbar enhet Hvordan definerer vi en sporbar enhet? Størrelsen på sporbar enhet bestemmes av bedriften, f.eks. En forsendelse En ku En pall med epler Nivå på internsporing og type prosess/vare vil normalt påvirke størrelsen på sporbar enhet stor forskjell på korn og biff! 31 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

32 Forutsetninger ID for sporbar enhet Sporbar enhet må identifiseres (få en ID) I henhold til etablerte standarder - globalt unike, f.eks SSCC I henhold til bedriftens interne system- lokalt unik, oversettes til en global ID i løsningen Kunde og leverandør må bekrefte på samme ID (enten den lokale eller globale ID) Viktig å etablere gode retningslinjer, dialog og ryddighet for hvordan sporbare enheter identifiseres 32 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

33 Forutsetninger Dataformat Hvilket format kan jeg sende data på? Data kan sendes i 3 formater: 1. EPCIS: data går direkte inn i løsningen 2. esporingsformat (espor): data går gjennom en standard datakonvertering inn i løsningen 3. Brukerdefinert format: det lages en spesialdefinert konvertering for å få data inn i løsningen 33 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

34 Forutsetninger Hvilke data? Hvilke data skal jeg sende inn? Aktøren sender inn minimum 3 dataoversikter: 1. Varer inn i bedriften 2. Internsporing (minimum varer inn i forhold til varer ut) 3. Varer ut av bedriften Steg 2 kan gjentas det antallet ganger aktøren ønsker for å tilgjengeliggjøre data for sin prosess 34 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

35 Forutsetninger Hvilke data? Hvilke data skal jeg sende inn? Informasjon om varer inn til bedriften består av følgende: 1. ID på inngående sporbare enheter 2. Tidspunkt for mottak av varen 3. Leverandøren av varen 4. Lokasjon for mottaket (til hvilket anlegg) 5. Varemottaker ( meg ) 6. Eventuelle egenskaper ved varen (properties), for eksempel temperatur, mengde, volum og lignende 35 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

36 Forutsetninger Hvilke data? Hvilke data skal jeg sende inn? Informasjon om varer ut fra bedriften består av følgende: 1. ID på utgående sporbare enheter 2. Tidspunkt for utsendelse 3. Kunde/mottaker av varen 4. Lokasjon for avsending (fra hvilket anlegg) 5. Leverandør ( meg ) 6. Eventuelle egenskaper ved varen (properties), for eksempel temperatur, mengde, volum og lignende 36 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

37 Forutsetninger Hvilke data? Hvilke data skal jeg sende inn? Informasjon om internt steg (kobler minimum inngående og utgående varer): 1. ID inn i prosessen 2. ID ut fra prosessen 3. Hendelse (hva har skjedd med varen fra inngående til utgående?) 4. Tidspunkt for hendelse 5. Eventuelle egenskaper (properties), for eksempel temperatur, mengde, volum og lignende 37 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

38 Hendelser i esporing Basert på EPCIS (Electronic Product Code Information Services), men noe utvidet med flere hendelser - Opprettet (Created) - En sporbar enhet blir opprettet - Terminert (Terminated) - En sporbar enhet blir terminert (kastet, tatt ut av produksjon, ol.) - Sendt/overført til kunde (Transmitted) - En sporbar enhet blir sendt/overført fra en lokasjon til en annen - Mottatt (Received) - En sporbar enhet blir mottatt på en lokasjon - Overført (Transferred) - En sporbar enhet har vært gjennom en aktivitet som for eksempel lagring eller transport - Pakket (Packed) - En eller flere sporbare enheter blir pakket i en sporbar enhet (for eksempel flere varer pakket på en pall) - Pakket ut (Unpacked) - En sporbar enhet som består av mange sporbare enheter blir pakket ut (for eksempel når en pall blir pakket ut) - Blandet (Merged) - Flere sporbare enheter blir blandet til en sporbar enhet (kan ikke reverseres) - Splittet (Splitted) - En sporbar enhet blir splittet til mange sporbare enheter - Prosessert (Processed) - En sporbar enhet har vært igjennom en prosess som gjør at en sporbar enhet forandrer egenskap (for eksempel laks har vært igjennom en røkeprosess og blitt til røkelaks) - Dokumentasjon er opprettet (Documentation created) - En sporbar enhet får knyttet en dokumentreferanse til seg 38 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

39 Eksempel: Sporing gjennom Fatland Verdikjede Data til esporing Bonde Sporbar enhet: Hentedato+ produsentnr Fatland Slakteri Relasjon: alle til alle Sporbar enhet: SSCC Varemottaker Tind spekemat

40 Eksempel: Sporing gjennom Fatland større detaljgrad Verdikjede Bonde Fatland Slakteri Varemottaker Tind spekemat Prosess Slaktebil/transport Mottak av transport Registrering av dyr Slakting Klassifisering Innskjæring Utskjæring Splitt av vare til pall Pall på bil Uttransport Data til esporing flere nivå på intern prosess ID_inn=Produsentnummer og dato ID en oppstår (event) ID_inn=Produsentnummer og dato ID en mottas (event) ID_inn=Prod og dato, pakkes ut til ID_ut=Prod+individ ID_inn=prod og individ ID_ut=hekte Osv Gir grunnlag for helt detaljerte sporingsgrafer, og tilknytning av informasjon (properties) til detaljerte deler av varestrømmen

41 Import av data Flere muligheter for opplasting av data - Manuell registrering fra esporing portal - Opplasting av filer fra esporing portal - Registrering av data vha. maskin til maskin (M2M) kommunikasjon 41 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

42 Data fra Fatland til konvertering 42 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

43 Kvittering på importerte data Importert data blir validert Ved import via esporing portal vil en kvittering vises i portalen Kvittering kan settes opp til å bli sendt ut på e-post eller andre valgfrie kanaler Valideringsfeil - Korrekt validert data i en batch-opplasting vil registreres i systemet - Data med valideringsfeil returneres med informasjon om feltene som forårsaker valideringsfeil 43 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

44 Maskin til maskin kommunikasjon Aktører med eksisterende systemer kan koble disse opp mot esporing esporing tilgjengeliggjør sine tjenester ved hjelp av for eksempel web services En aktør i esporing kan fritt benytte web services til å integrere løsningene WS Aktør ERP-system Integrasjon Data for import Kvittering på importert data esporing 44 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

45 Kjedesporing fra bonde til Tind Spekemat vises 11. mai! Bonde FK Bonde Fatland Tind Spekemat Bonde Fiskefôrprodusent Lerøy Tine

46 TAKK FOR OSS SEES IGJEN 11. MAI FOR NESTE TRINN SPORING, SPORINGSGRAF, ETTERPOPULERING OG VERDIØKENDE TJENESTER

Autentisering og tilgangskontroll i system for esporing

Autentisering og tilgangskontroll i system for esporing Autentisering og tilgangskontroll i system for esporing Fredrik Folgerø Martinsen Master of Telematics - Communication Networks and Networked Services Juni 2010 (2 year) Oppgaven levert: Finn Arve Aagesen,

Detaljer

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3 Funksjonell løsningsbeskrivelse Business 360 4.1 Servicepack 3 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Business 360 - innhold... 4 2. 360 I FORSKJELLIGE GRENSESNITT... 5 3. 360 ELEMENTER... 6

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Avviksmodul ver 9.3

B r u k e r h å n d b o k Avviksmodul ver 9.3 B r u k e r h å n d b o k Avviksmodul ver 9.3 Copyright 2010 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Brukerdokumentasjon Avviksmodul Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3

Detaljer

Industriell IT: Arkitektur for integrasjon og bruk av prosessinformasjon til sporing og verdikjedestyring

Industriell IT: Arkitektur for integrasjon og bruk av prosessinformasjon til sporing og verdikjedestyring Industriell IT: Arkitektur for integrasjon og bruk av prosessinformasjon til sporing og verdikjedestyring Geir Vevle Master i datateknikk Oppgaven levert: Juli 2006 Hovedveileder: Trond Aalberg, IDI Biveileder(e):

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

The Norwegian e-traceability Project

The Norwegian e-traceability Project Workshop Program RFID and the Internet of Things - Are you ready? The Norwegian e-traceability Project A joint project between the Norwegian Government and the Norwegian food industry. Ivar Barlindhaug

Detaljer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer Accenture Altinn Implementasjonsguide for 1 Endringslogg Versjon Dato av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 06.11.2009 Oppdatert etter kundekommentarer Accenture

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Versjon 2013.1. Rekruttering

Visma Enterprise HRM. Versjon 2013.1. Rekruttering Visma Enterprise HRM Versjon 2013.1 Rekruttering Sist oppdatert 30.05.2013 Enterprise HRM Rekruttering Side 2 av 119 Innholdsfortegnelse 1 Enterprise Rekruttering... 5 1.1 Overordnet beskrivelse... 5 1.2

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Grunndata og innkjøpsparametere

Grunndata og innkjøpsparametere Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Grunndata og innkjøpsparametere Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Beste praksis for. sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0

Beste praksis for. sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0 Beste praksis for sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0 Sammendrag Mer enn noen gang er det stort fokus på hva forbrukere opplever som trygge matvarer. EUs nye

Detaljer

Fremtidig eierstruktur, organisering og finansiering av esporing

Fremtidig eierstruktur, organisering og finansiering av esporing Arbeidsgruppen esporing etter 2010 Fremtidig eierstruktur, organisering og finansiering av esporing Innstilling til Styringsgruppen for esporing 19. mai 2010 INNHOLD Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Innledning...

Detaljer

Markedsbasert verdikjedesporing i laksenæringa Sluttrapport fase 1

Markedsbasert verdikjedesporing i laksenæringa Sluttrapport fase 1 Rapport 41/2011 Utgitt november 2011 Markedsbasert verdikjedesporing i laksenæringa Sluttrapport fase 1 Roy Robertsen og Sigbjørn Ramsøy Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning

Detaljer

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.8. Brukerhåndbok Utsteder efaktura B2C Page 1 of 40

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.8. Brukerhåndbok Utsteder efaktura B2C Page 1 of 40 Brukerhåndbok Utsteder efaktura Brukerhåndbok efaktura Utsteder Versjon 2.8 Brukerhåndbok Utsteder efaktura B2C Page 1 of 40 Innhold Contents 1 Innledning... 5 1.1 Om dette dokumentet... 5 1.2 Begrepsdefinisjoner...

Detaljer

Direktoratet for forvaltning og IKT. Arkitekturbeskrivelse for Sikker digital posttjeneste. Versjon 1.0

Direktoratet for forvaltning og IKT. Arkitekturbeskrivelse for Sikker digital posttjeneste. Versjon 1.0 Direktoratet for forvaltning og IKT Arkitekturbeskrivelse for Sikker digital posttjeneste Endringslogg Versjon Når Hvem Beskrivelse 1.0 16.8.2013 Arkitekturbeskrivelse Side ii Innhold 1. INNLEDNING...

Detaljer

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL)

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Innhold 1 Om dette dokumentet... 4 2 Innledning... 5 2.1 Hva er Altinn?... 5 2.2 Tjenester i Altinn... 6 2.3 Overordnet funksjonalitet...

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Veileder for leverandør Sist oppdatert: 8.08.13 Versjon: 1.05 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Hva er Ehandelsplattformen?... 4 3.

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info 1. Kontorstøtte Samarbeidsløsningen som FHS-kontorene har etterspurt må forholde seg til kontorstøttesystemer, e-post, kalender og kontakter. Dette har egentlig

Detaljer

Altinn. Elektronisk innrapporteringskanal for næringslivet. Implementasjonsguide. Fagsystem grensesnitt

Altinn. Elektronisk innrapporteringskanal for næringslivet. Implementasjonsguide. Fagsystem grensesnitt Altinn Elektronisk innrapporteringskanal for næringslivet Implementasjonsguide Fagsystem grensesnitt 03.April. 2008 VERSJON 5.6 Implementasjonsguiden skal være informasjon til alle fagsystemleverandører,

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner Visma Enterprise - ehandel Versjon 2012 Driftsrutiner Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Bli kjent med Prosjektmodulen. På veien mot lønnsomme prosjekter

Bli kjent med Prosjektmodulen. På veien mot lønnsomme prosjekter Bli kjent med Prosjektmodulen På veien mot lønnsomme prosjekter Generelt Denne manualen tar for seg hvordan man bruker prosjektmodulen i Tidsbanken, samt enkelte prosjektrelaterte rapporter. Prosjektmodulen

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 Copyright 2008 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 0. Innledning... 5 0.1 Systembeskrivelse... 6 0.1.1 Adgang til applikasjonen...

Detaljer

Timebestilling hos fastlege via Min Side

Timebestilling hos fastlege via Min Side Timebestilling hos fastlege via Min Side Versjon 1.1 Dato: 15.12.2005 KITH Rapport 28/05 ISBN 82-7846-273-9 Side 2 Side 3 KITH-rapport TITTEL Timebestilling hos fastlege via Min Side Forfatter(e): Arnstein

Detaljer

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6 Brukerhåndbok efaktura Utsteder Versjon 2.6 Side 1 av 42 Versjon 2.6 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM DETTE DOKUMENTET... 4 1.2 BEGREPSDEFINISJONER... 4 2 DETTE ER EFAKTURA... 6 2.1 EFAKTURA-TJENESTEN...

Detaljer

Visma Enterprise - Økonomirapportering

Visma Enterprise - Økonomirapportering Visma Enterprise - Økonomirapportering Versjon 2012 II Visma Enterprise - Økonomirapportering Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Administrasjon av metadata og brukere

Administrasjon av metadata og brukere e-vitalize your business Administrasjon av metadata og brukere e-vitaliser din virksomhet Versjon 2.0 2006-12-18 www.evita.no 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...4 2.1 Hovedformål...4

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer