LMD/eSporing og ErgoGroup AS. Demonstrasjon av kjernefunksjonalitet for kryssende sporing i verdikjedene. Dagens tema: Brukere, sikkerhet,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LMD/eSporing og ErgoGroup AS. Demonstrasjon av kjernefunksjonalitet for kryssende sporing i verdikjedene. Dagens tema: Brukere, sikkerhet,"

Transkript

1 LMD/eSporing og ErgoGroup AS Demonstrasjon av kjernefunksjonalitet for kryssende sporing i verdikjedene Dagens tema: Brukere, sikkerhet, tilgang til data utover egen organisasjon og dataimport Neste gang: Sporing, sporingsgraf, etterpopulering og verdiøkende tjenester 20. April 2010

2 Utviklingsprosjektet - esporingsløsningen Leveranseprosjektet v/ergogroup - Utarbeider løsningen basert på spesifikasjoner og i samarbeid med mottaksapparatet Mottaksprosjektet v/esporingssekretariatet - Skal teste ut løsningen i en egen test (akseptanse -/ godkjenningstest) - Teste ut at løsningen fungerer teknisk - Teste ut at løsningen fungerer etter funksjonelle spesifikasjoner - Teste ut at løsningen fungerer som intendert dvs som forventet av brukere (aktører) 2 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

3 Brukerforventninger Mottaksprosjektets tilnærming Gjennomføre møter med de ulike pilotene - Presentere prosjektet og sikre forankring til løsningen - Sikre at løsningen blir attraktiv å ta i bruk - Ved å be om tilbakemeldinger i form av forslag til forbedringer / endringer / nytteverdi - Ved å bruke data fra noen piloter slik at løsningen kan demonstreres på reelle data - Ved at ErgoGroup får en god forståelse av brukernes forventninger og ønsker til løsningen Sikre tilslutning til å videreføre løsningen etter en første utviklingsfase (i prosjektet kalt Proof of Concept ) 3 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

4 Proof of Concept Beslutningsunderlag for Videreføring Det legges opp til en trinnvis tilnærming til løsningen for å sikre kunnskap om og forståelse for det som utvikles gjennom: - Introduksjoner til løsningen - Demonstrasjoner i dag og 11. mai - Demo 11. mai har nytt og utvidet innhold - Demo gjennomføres med testdata fra piloter esporingssekretariatet har i forbindelse med invitasjonen til demotesten sendt ut et notat som beskriver hvilke spørsmål sekretariatet ønsker svar på fra pilotene, kjedene og etatene - egne skjemaer er utarbeidet hvor de ulike aktørene vil kunne gi sine tilbakemeldinger etter gjennomførte demoer. Dette vil være viktige innspill til innstillingen som utarbeides til LMD for vurdering om eventuell videreføring / ferdigstillelse av løsningen 4 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

5 Overordnet prosjektplan Fase 1 Fase 2 Fase 3 Go/No-go Arbeidsintervall 1-5 Teknisk innhold og funksjonalitet DEMO Videre utvikling Test Opp retting Leve ranse Første testfase i drift frem til eierorg overtar 1. juli 2011 Fase 4: utrulling i ny eierorganisasjon

6 Formål med demotest Vise at løsningen virker i henhold til mål Mulighet for tilbakemeldinger fra aktører Kursendringer 6 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

7 Formål med dagens demonstrasjon Å gi trygghet for at løsningen som er under utvikling vil fungere med hensyn til: - Brukeradministrasjon - Rollestyrt datatilgang - Manuell registrering av sporbare enheter med hendelser - Rapporter på esporing portal - Konvertering og importering av sporingsdata fra Fatland 7 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

8 Konseptuel kjerneløsning Grunndataregistre Foretaksreg. GS1-reg. Produsentregisteret. Husdyrregisteret Merkeregisteret Verifisere aktør og enhet esporingsløsningen ident for sporbar enhet m/koblinger (relasjoner) Ident for aktør hendelse (event) tid Innrapportering av sporbare enheter Mulighet for oppslag Lokale unike identer eller globale unike identer på enhetene - Hvis lokalt unike identer, så globaliseres de (LUI GUI) Primærprodusent Råvareforedler Industri Distributør Detaljist 8 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

9 Overordnet systemarkitektur IAM (Sikkerhetslag) FASE 2: Eksterne Register Grensesnitt mot eksterne register Sporingsgraf Investigation support Tilrettelagt for maskin til maskin kommunikasjon Tilrettelagt for å koble verdiøkende tjenester/applikasjon er til esporing I A M Maskin til Maskin (M2M) Grunndata TraceTracker MDS Sporingsdata Oracle EPC SF IAM Sporingsdataregister Grunndataregister Tilgjengeliggjøring av funksjonalitet (SOA) Selvregistrering esporing portal Data til Investigation Support Investigation Support Verdiøkende tjenester (VØT) I A M

10 esporing baseres på EPCIS EPCIS - Electronic Product Code Information Services - Internasjonal standard for elektronisk utveksling av informasjon i logistikkjeder Fremtidsrettet format for informasjonsutveksling - Uavhengig av informasjonsbærer - Tilrettelagt for bruk av RFID Forenkler utveksling av data med andre EPCIS baserte systemer - Tilrettelagt for automatisk utveksling 10 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

11 IAM Tilgangskontroll til esporingssystemet og forvaltning av identitetsreglene Regler må være utarbeidet. Aktør legges til register (av esporing) Bruker må identifiseres (Aktør) Legges inn i ett register med riktige rettigheter. Informasjonen gjøres kjent for systemet

12 Access Management (AM) 12 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

13 Identity Management - IdM 13 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

14 Brukeradministrasjon tildeling av rettigheter esporing oppretter aktørene i systemet - Aktøren er identifisert vha. Orgnr, GLNnr eller Produsentnummer - Aktøren får opprettet en administratorbruker Aktøren kan logge seg inn på esporing portal som administratorbruker - Opprette nye brukere - Endre/deaktivere brukere - Tildele/fjerne rettigheter til brukere Standard rettigheter - Administrator (bare tilgang til brukeradministrasjon) - Skrive (kan både lese og skrive data) - Lese (kan bare lese data) - En bruker kan ha tildelt en kombinasjon av flere rettigheter - Administrator + Lese - Gir rettighet til brukeradministrasjon og til å lese data 14 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

15

16

17 Sikkerhet og rollestyrt datatilgang Rettighet Interne rettigheter som administrator, lese, skrive Rolle Tildeles eksterne aktører for å gi tilgang til data All tilgang til data i esporing er rollebasert Aktørene oppretter sine egne roller og tildeler disse til andre aktører ved behov - Utføres av administratorbruker Dette garanterer at aktøren bestemmer hvilke andre aktører som får se hans data og hvor detaljerte data det blir gitt tilgang til. 17 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

18 Forvaltning av roller Utføres fra esporing portal i ferdig løsning 1. Lag rolle - Se inngående slaktedyr til Fatland - Avgrens på gitte inntransport datoer - Mulighet for å avgrense tilgang ytterligere 2. Tildele rolle til Aktør(er) med evt. tidsbegrenset tilgang - Finne aktør: - Liste over aktører - Søk på Orgnr eller Navn - Autofullføring - Tildele tidsgyldighet - Velge fra og til tidsrom fra kalendar 18 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

19 Forvaltning av roller forts. Oversikt over tildelte roller - Liste som viser hvilke aktører som innehar en gitt rolle - Mulighet for å fjerne en rolle fra en gitt aktør Forespør tilgang - Kan forespør tilgang til data fra en gitt aktør - Akseptere forespørsel, mulighet for å begrense tilgangsnivå - Avslå forespørsel 19 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

20 Rollestyrt datatilgang (demo) Har opprettet tre aktører i esporing - Fatland - Tind Spekemat - Mattilsynet Fatland - Dataeier og kontrollerer roller Mattilsynet - Har ikke noen tilgang til Fatland sine data Tind Spekemat - Har blitt tildelt en rolle som gir tilgang til Fatland sine data 20 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

21 Manuell registrering av sporbare enheter med hendelser Enkelt for småskala produsenter å benytte esporing - Ingen behov for eksisterende datasystemer - Alt kan registreres direkte i esporing portalen Prosessen rundt manuell registrering vil bli ferdigstilt i Fase 2 av prosjektet - Brukerorientert design - Optimalisering av stegene for en komplett registrering Demonstrasjon fra esporing portal - Oppretter en sporbar enhet - Sender en sporbar enhet til kunde 21 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

22

23 Rapporter fra esporing portal Et sted for enkelt å kunne se registrerte sporbare enheter med hendelser Søk og filter muligheter Individuell tilpassing av rapportsiden Ferdigstilles i Fase 2 23 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

24 Rapporter fra esporing portal (demo) Satt opp til å vise de 50 siste registrerte sporbare enheter med hendelser Filtrere på et gitt tidsrom Søke etter en gitt ID Vise detaljer for en gitt registrert hendelse Demonstrasjon av rapporter for sporing 11.mai - Egenskaper knyttet til sporbare enheter og hendelser - Eksempel på en type egenskaper er kvalitetsdata 24 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

25

26

27 Konvertering og importering av data Enklest mulig ta i bruk data fra aktørene Aktørene må kunne effektivt registrere sine data esporing konverteringsmodul - Konverterer data på forskjellige formater om til data på EPICS-format - Tilrettelegger for enkel bruk av aktørene sine egne datastrukturer (skreddersøm) - Tilrettelegger for direkte bruk av espor-formatet Sporingsdata fra aktør Data sendes på aktøren sitt format eller espor esporing esporing data konvertering esporing konverterer mottatte data fra aktøren før dataene blir lagret Sporingsregister 27 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

28 Forutsetninger for å ta i bruk esporingsløsningen De aller fleste aktører i matverdikjedene kan relativt enkelt ta i bruk esporingsløsningen. Forutsetningene er: 1. Du kan identifisere bedriften din (aktøren) ID for aktør 2. Du kan identifisere bedriftens sporbar enheter ID for sporbar enhet 3. Bedriften har internsporing på grovt eller detaljert nivå 28 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

29 Forutsetninger ID for aktør Hva er ID for en aktør? Du trenger ingen spesifikk esporingsid Løsningen bruker etablerte ID er for aktører Orgnr GLNnr Produsentnummer Du bestemmer selv hvilket hierarkisk organisasjonsnivå du skal identifiseres med i løsningen 29 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

30 Forutsetninger - ID for aktør Kjede Nivå 1 Sporbare enheter inn til Nortura Nortura Sporbare enheter ut fra Nortura Kjede Nivå 2 Anlegg 1 Anlegg 2 Anlegg n Kjede Nivå 3 Avliving Skjæring

31 Forutsetninger ID for sporbar enhet Hvordan definerer vi en sporbar enhet? Størrelsen på sporbar enhet bestemmes av bedriften, f.eks. En forsendelse En ku En pall med epler Nivå på internsporing og type prosess/vare vil normalt påvirke størrelsen på sporbar enhet stor forskjell på korn og biff! 31 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

32 Forutsetninger ID for sporbar enhet Sporbar enhet må identifiseres (få en ID) I henhold til etablerte standarder - globalt unike, f.eks SSCC I henhold til bedriftens interne system- lokalt unik, oversettes til en global ID i løsningen Kunde og leverandør må bekrefte på samme ID (enten den lokale eller globale ID) Viktig å etablere gode retningslinjer, dialog og ryddighet for hvordan sporbare enheter identifiseres 32 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

33 Forutsetninger Dataformat Hvilket format kan jeg sende data på? Data kan sendes i 3 formater: 1. EPCIS: data går direkte inn i løsningen 2. esporingsformat (espor): data går gjennom en standard datakonvertering inn i løsningen 3. Brukerdefinert format: det lages en spesialdefinert konvertering for å få data inn i løsningen 33 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

34 Forutsetninger Hvilke data? Hvilke data skal jeg sende inn? Aktøren sender inn minimum 3 dataoversikter: 1. Varer inn i bedriften 2. Internsporing (minimum varer inn i forhold til varer ut) 3. Varer ut av bedriften Steg 2 kan gjentas det antallet ganger aktøren ønsker for å tilgjengeliggjøre data for sin prosess 34 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

35 Forutsetninger Hvilke data? Hvilke data skal jeg sende inn? Informasjon om varer inn til bedriften består av følgende: 1. ID på inngående sporbare enheter 2. Tidspunkt for mottak av varen 3. Leverandøren av varen 4. Lokasjon for mottaket (til hvilket anlegg) 5. Varemottaker ( meg ) 6. Eventuelle egenskaper ved varen (properties), for eksempel temperatur, mengde, volum og lignende 35 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

36 Forutsetninger Hvilke data? Hvilke data skal jeg sende inn? Informasjon om varer ut fra bedriften består av følgende: 1. ID på utgående sporbare enheter 2. Tidspunkt for utsendelse 3. Kunde/mottaker av varen 4. Lokasjon for avsending (fra hvilket anlegg) 5. Leverandør ( meg ) 6. Eventuelle egenskaper ved varen (properties), for eksempel temperatur, mengde, volum og lignende 36 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

37 Forutsetninger Hvilke data? Hvilke data skal jeg sende inn? Informasjon om internt steg (kobler minimum inngående og utgående varer): 1. ID inn i prosessen 2. ID ut fra prosessen 3. Hendelse (hva har skjedd med varen fra inngående til utgående?) 4. Tidspunkt for hendelse 5. Eventuelle egenskaper (properties), for eksempel temperatur, mengde, volum og lignende 37 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

38 Hendelser i esporing Basert på EPCIS (Electronic Product Code Information Services), men noe utvidet med flere hendelser - Opprettet (Created) - En sporbar enhet blir opprettet - Terminert (Terminated) - En sporbar enhet blir terminert (kastet, tatt ut av produksjon, ol.) - Sendt/overført til kunde (Transmitted) - En sporbar enhet blir sendt/overført fra en lokasjon til en annen - Mottatt (Received) - En sporbar enhet blir mottatt på en lokasjon - Overført (Transferred) - En sporbar enhet har vært gjennom en aktivitet som for eksempel lagring eller transport - Pakket (Packed) - En eller flere sporbare enheter blir pakket i en sporbar enhet (for eksempel flere varer pakket på en pall) - Pakket ut (Unpacked) - En sporbar enhet som består av mange sporbare enheter blir pakket ut (for eksempel når en pall blir pakket ut) - Blandet (Merged) - Flere sporbare enheter blir blandet til en sporbar enhet (kan ikke reverseres) - Splittet (Splitted) - En sporbar enhet blir splittet til mange sporbare enheter - Prosessert (Processed) - En sporbar enhet har vært igjennom en prosess som gjør at en sporbar enhet forandrer egenskap (for eksempel laks har vært igjennom en røkeprosess og blitt til røkelaks) - Dokumentasjon er opprettet (Documentation created) - En sporbar enhet får knyttet en dokumentreferanse til seg 38 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

39 Eksempel: Sporing gjennom Fatland Verdikjede Data til esporing Bonde Sporbar enhet: Hentedato+ produsentnr Fatland Slakteri Relasjon: alle til alle Sporbar enhet: SSCC Varemottaker Tind spekemat

40 Eksempel: Sporing gjennom Fatland større detaljgrad Verdikjede Bonde Fatland Slakteri Varemottaker Tind spekemat Prosess Slaktebil/transport Mottak av transport Registrering av dyr Slakting Klassifisering Innskjæring Utskjæring Splitt av vare til pall Pall på bil Uttransport Data til esporing flere nivå på intern prosess ID_inn=Produsentnummer og dato ID en oppstår (event) ID_inn=Produsentnummer og dato ID en mottas (event) ID_inn=Prod og dato, pakkes ut til ID_ut=Prod+individ ID_inn=prod og individ ID_ut=hekte Osv Gir grunnlag for helt detaljerte sporingsgrafer, og tilknytning av informasjon (properties) til detaljerte deler av varestrømmen

41 Import av data Flere muligheter for opplasting av data - Manuell registrering fra esporing portal - Opplasting av filer fra esporing portal - Registrering av data vha. maskin til maskin (M2M) kommunikasjon 41 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

42 Data fra Fatland til konvertering 42 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

43 Kvittering på importerte data Importert data blir validert Ved import via esporing portal vil en kvittering vises i portalen Kvittering kan settes opp til å bli sendt ut på e-post eller andre valgfrie kanaler Valideringsfeil - Korrekt validert data i en batch-opplasting vil registreres i systemet - Data med valideringsfeil returneres med informasjon om feltene som forårsaker valideringsfeil 43 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

44 Maskin til maskin kommunikasjon Aktører med eksisterende systemer kan koble disse opp mot esporing esporing tilgjengeliggjør sine tjenester ved hjelp av for eksempel web services En aktør i esporing kan fritt benytte web services til å integrere løsningene WS Aktør ERP-system Integrasjon Data for import Kvittering på importert data esporing 44 ErgoGroup - esporing 22. april 2010

45 Kjedesporing fra bonde til Tind Spekemat vises 11. mai! Bonde FK Bonde Fatland Tind Spekemat Bonde Fiskefôrprodusent Lerøy Tine

46 TAKK FOR OSS SEES IGJEN 11. MAI FOR NESTE TRINN SPORING, SPORINGSGRAF, ETTERPOPULERING OG VERDIØKENDE TJENESTER

ErgoGroup - esporing 12. mai 2010

ErgoGroup - esporing 12. mai 2010 1 ErgoGroup - esporing 12. mai 2010 LMD/eSporing og ErgoGroup AS Demonstrasjon av kjernefunksjonalitet for kryssende sporing i verdikjedene Dagens tema: Rollehåndtering, Sporing og sporingsgraf, Etterforskning,

Detaljer

forholde seg til løsningen

forholde seg til løsningen Realiserer potensialet for elektronisk samhandling esporingsløsningen Hvordan skal aktørene i matkjeden forholde seg til løsningen GS1-seminar 3.desember 2009 Are Berg, Consulting Basert på: Aktørveiledning

Detaljer

esporingsprosjekt GS1 Alliansepartnerkonferanse 03.12.09 Elektronisk sporing i hele matkjeden i Norge www.esporing.no

esporingsprosjekt GS1 Alliansepartnerkonferanse 03.12.09 Elektronisk sporing i hele matkjeden i Norge www.esporing.no GS1 Alliansepartnerkonferanse 03.12.09 Nasjonalt esporingsprosjekt Elektronisk sporing i hele matkjeden i Norge Prosjektdirektør k Geir S. Kuvås geir@esporing.no i@ i Prosjektleder Astrid Karlsen astrid@esporing.no

Detaljer

New supply chain ICT architecture with RFID

New supply chain ICT architecture with RFID New supply chain ICT architecture with RFID Bård Myhre SINTEF IKT SMARTLOG-seminar, 18. juni 2008 1 En ny IT-arkitektur for utveksling av RFIDinformasjon i forsyningskjeden Bård Myhre SINTEF IKT SMARTLOG-seminar,

Detaljer

The Norwegian e-traceability Project

The Norwegian e-traceability Project Workshop Program RFID and the Internet of Things - Are you ready? The Norwegian e-traceability Project A joint project between the Norwegian Government and the Norwegian food industry. Ivar Barlindhaug

Detaljer

Identitetsstyring og tilgangskontroll innenfor et SOA-regime. Ragna Fossen, 05.03.2009

Identitetsstyring og tilgangskontroll innenfor et SOA-regime. Ragna Fossen, 05.03.2009 Identitetsstyring og tilgangskontroll innenfor et SOA-regime Ragna Fossen, 05.03.2009 On the Internet, nobody knows you re a dog. SOA-løsninger er på full fart inn i ITarkitekturen et effektivt verktøy

Detaljer

Introduksjon til Nasjonalt E sporingsprosjekt

Introduksjon til Nasjonalt E sporingsprosjekt Presentasjon Årssamling FHL Midtnorsk Havbrukslag Kristiansund, 06.02.09 Hvordan sporing og teknologi i matvareproduksjon kan skape konkurransefortrinn også internasjonalt Introduksjon til Nasjonalt E

Detaljer

Altinn Utviklingsplan 2017

Altinn Utviklingsplan 2017 Altinn Utviklingsplan 2017 Endringer i denne versjon 20.01.2017. Kontaktperson: Andreas Rafaelsen Essensen («Hva er Altinn pr 2017?») Altinn er felleskomponent for tjenesteutvikling, autorisasjon og integrasjonstjenester.

Detaljer

RFID i praksis. RFID i Norsk Dagligvare muligheter og utfordringer 2011.05.31

RFID i praksis. RFID i Norsk Dagligvare muligheter og utfordringer 2011.05.31 RFID i praksis RFID i Norsk Dagligvare muligheter og utfordringer 2011.05.31 NLP fakta NLP driftsmodell NLP lastbærere m/rfid NLP øker intern effektivitet med RFID NLP s RFID-pakke Identifiserte muligheter

Detaljer

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato Versjonskontroll Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato 1.0 Godkjent for produksjon / Pål Arve Sollie 30.juni 2011 1.1 /revidert Pål Arve Sollie 12.okt 2011 1.2 /ikoner og tekster oppdatert Pål Arve Sollie

Detaljer

Et totalsystem med kontroll på verdikjeden

Et totalsystem med kontroll på verdikjeden Et totalsystem med kontroll på verdikjeden CIO Forum 7. februar 2013 Forretningssystemer i et Microsoftmiljø Tor Martin Aspholm, Head of IT/IS Bjørn-Ove Halvorsen, IS Manager Indra Navia AS Agenda 01 Kort

Detaljer

Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter. 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn

Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter. 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter Gjennomgang endringer for sluttbrukersystem

Detaljer

Coop Norge Handel AS Trondheim

Coop Norge Handel AS Trondheim Coop Norge Handel AS Trondheim RFID på lastbærere i dagligvaren, fra produsent til butikk Jan Ove Wagnildhaug Logistikk dagligvare i Coop Norge Et formidabelt logistikkapparat som håndterer enorme volum

Detaljer

Kravspesifikasjon Føderering esporingsløsningen

Kravspesifikasjon Føderering esporingsløsningen Kravspesifikasjon Føderering esporingsløsningen Versjon 0.8 2. mai 2011 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 1 1.1 BAKGRUNN... 1 1.2 HENSIKT MED DOKUMENTET... 1 1.3 INNHOLD I DOKUMENTET... 1 1.4 MÅLGRUPPE

Detaljer

Master Data Management

Master Data Management Master Data Management Hvordan kan MDM brukes til å sikre at masterdata er korrekte? Kim Askild Jensen, SAP MM/SRM/MDM/BPM/Screen Personas konsulent 1 12. september 2012 MDM Masterdata presentasjon Generell

Detaljer

ALTINN GENERELT (KUN FOR NORGE)

ALTINN GENERELT (KUN FOR NORGE) ALTINN GENERELT (KUN FOR NORGE) Generelt Altinn er en portal, et felles nettsted for innlevering av offentlige skjemaer på Internet. Altinn er et samarbeid mellom flere offentlige etater som innhenter

Detaljer

VAN-tjänster; förenkla kommunikationen med dina handelspartners

VAN-tjänster; förenkla kommunikationen med dina handelspartners VAN-tjänster; förenkla kommunikationen med dina handelspartners Agenda Dette skal jeg snakke om i dag Kort om oss - Logiq Value Added Network VAN hva er det? Prosess - elektronisk handel med dine handelspartnere

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH Brukerdokumentasjon IS-0515 Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH FORORD FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde informasjon i RESH. Alle virksomheter

Detaljer

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Helhetlig løsning for elektronisk faktura Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Hva er elektronisk faktura? PDF faktura er ikke definert som elektronisk faktura 13.09.2012 2 Hvorfor

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppsett av OPG-integrasjon med Visma.net. Gjelder fra versjon 5.16.3 - november 2016 1. HURTIGGUIDE FOR Å SETTE OPP INTEGRASJONEN... 2 2. SETTE OPP INTEGRASJON MED VISMA.NET...

Detaljer

Registrering av Hobbyfjørfehold på Mattilsynets skjematjenester

Registrering av Hobbyfjørfehold på Mattilsynets skjematjenester Registrering av Hobbyfjørfehold på Mattilsynets skjematjenester Gå til www.mattilsynet.no 1. Klikk i firkanten der det står SKJEMA Klikk der det står Mattilsynets skjematjenester med BLÅ skrift og understrekk.

Detaljer

KONVERTERING AV DATA FRA RAPP13.50

KONVERTERING AV DATA FRA RAPP13.50 KONVERTERING AV DATA FRA RAPP13.50 (Revisjon 2 07.01.2013) Beskriver her prosedyre for konvertering av data fra gammelt system RAPP13.50 til det nye systemet RF13.50 (www.regionalforvaltning.no). Stikkordsmessig

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

Altinn løsningsalternativer dataflyt i landbruket. Per Otto Garsjø Oslo - 2010

Altinn løsningsalternativer dataflyt i landbruket. Per Otto Garsjø Oslo - 2010 Altinn løsningsalternativer dataflyt i landbruket Per Otto Garsjø Oslo - 2010 1 Innledning Denne presentasjonen inneholder en overordnet beskrivelse av hvordan Altinn kan benyttes for dataflyt i landbruket

Detaljer

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten.

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014.

Detaljer

Aktørveiledning for bruk av esporingsløsningen

Aktørveiledning for bruk av esporingsløsningen Aktørveiledning for bruk av esporingsløsningen Beskrivelse av hvordan aktørene i matkjeden skal forholde seg til løsningen. Versjon 1.0-2.oktober 2009 Utarbeidet av: Carl-Fredrik Sørensen/Sintef, Rolf

Detaljer

AP226 Use Case Diagram - SBL

AP226 Use Case Diagram - SBL AP226 Use Case Diagram - SBL Use Case Diagram Figuren under (Figur 1) viser en oversikt over alle use case for Sluttbrukerløsningen i Altinn 2 versjon 1. Den innerste firkanten inneholder alle use case

Detaljer

Hva, Hvorfor og litt om Hvordan

Hva, Hvorfor og litt om Hvordan Dokumentasjon Hva, Hvorfor og litt om Hvordan Basert på materiale fra SAGE og andre kilder Hva skal du dokumentere Dokumentere for ditt spesifikke miljø/behov Kilder som er eksterne er ikke tilgjengelig

Detaljer

Dokumentet beskriver skjermbilder og funksjonalitet i Nortura Livdyrportal (heretter kalt MIN SIDE) for medlem. Brukerhåndbok Min Side-Livdyr

Dokumentet beskriver skjermbilder og funksjonalitet i Nortura Livdyrportal (heretter kalt MIN SIDE) for medlem. Brukerhåndbok Min Side-Livdyr Brukerhåndbok Min Side - Livdyr Dokumentet beskriver skjermbilder og funksjonalitet i Nortura Livdyrportal (heretter kalt MIN SIDE) for medlem. side 1 Innholdsfortegnelse Generelt om Min Side... 4 Innlogging

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Prosjektmodul ver. 15

B r u k e r h å n d b o k Prosjektmodul ver. 15 B r u k e r h å n d b o k Prosjektmodul ver. 15 Copyright 2010 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 1. Innledning 3 2. Komme i gang med et prosjekt 4 2.1

Detaljer

RFID - Økt sporbarhet i hele verdikjeden Øyvind Haugen Kvalitetsavdelingen

RFID - Økt sporbarhet i hele verdikjeden Øyvind Haugen Kvalitetsavdelingen RFID - Økt sporbarhet i hele verdikjeden Øyvind Haugen Kvalitetsavdelingen Agenda Hva er RFID? Virkemåte EPC Bruksområder Fordeler Utfordringer RFID og Tollpost Globe Hva er RFID Introduksjon Radio Frequency

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

AP221 Use Case SBL Preutfyll og instansier innsendingstjeneste

AP221 Use Case SBL Preutfyll og instansier innsendingstjeneste AP221 Use Case SBL innsendingstjeneste innsendingstjeneste Preutfylling av innsendingstjenester skal hjelpe brukerne med utfyllingen av innsendingstjenesten. Der tjenesteeier kjenner til informasjonen

Detaljer

ID-Porten bruk av elektronisk ID i offentlige tjenester på nett

ID-Porten bruk av elektronisk ID i offentlige tjenester på nett ID-Porten bruk av elektronisk ID i offentlige tjenester på nett NorStellas eid-gruppe Oslo, 22. juni 2010 Jon Ølnes, eid-programmet, Difi Difis mandat Etablere en felles infrastruktur for bruk av elektronisk

Detaljer

industrielle merkeløsninger og sporbarhet, etikettsystemer og etiketter Kameleon. Vi gjør mer

industrielle merkeløsninger og sporbarhet, etikettsystemer og etiketter Kameleon. Vi gjør mer Ledende leverandør av industrielle merkeløsninger og sporbarhet, etikettsystemer og etiketter Kameleon. Vi gjør mer Våre tjenester etikettskriver blekkstråleskriver strekkoder sleeve pakkseddelnivå 4 remote

Detaljer

IT:PULS. Cloud Computing Fremtiden er her allerede. Praktiske erfaringer med etablering og leveranse av Cloudtjenester

IT:PULS. Cloud Computing Fremtiden er her allerede. Praktiske erfaringer med etablering og leveranse av Cloudtjenester Cloud Computing Fremtiden er her allerede Baard Mühlbradt Leder for CoE Cloud tjenester IT:PULS Kunnskap fra ErgoGroup Praktiske erfaringer med etablering og leveranse av Cloudtjenester Hva skjer i markedet?

Detaljer

Bilag til. Delkontrakt 2. Brukerstøtte og utprøving

Bilag til. Delkontrakt 2. Brukerstøtte og utprøving Bilag til Delkontrakt 2 Brukerstøtte og utprøving SIDE 1 AV 9 Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden 1. Om oppdragsgiver esporingsprosjektet finansieres over statsbudsjettet, og ansvarlige departementer er hhv.

Detaljer

Hvordan skal faktura komme frem til offentlig sektor?

Hvordan skal faktura komme frem til offentlig sektor? Hvordan skal faktura komme frem til offentlig sektor? Jens Aabol Seniorrådgivere Avd. for offentlige anskaffelser Agenda Gevinster. Infrastruktur. Manuell kontra elektronisk fakturering. Hvordan fakturere

Detaljer

Utstyrsportalen versjon 5.4. Idar Johansen / Yngve Eiring

Utstyrsportalen versjon 5.4. Idar Johansen / Yngve Eiring Utstyrsportalen versjon 5.4 Idar Johansen / Yngve Eiring UP 5.4 Viktigste endringer Enhetlig grensesnitt oppheving av roller Firma vs. Klone Samhandling & tilgangskontroll Brukere og Kontakter Utstyr Utleie

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.1, mars 2012 NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.1, mars 2012 Side 1 av 5 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av tjenesten... 3 2.1 Prinsipp... 3 2.2

Detaljer

MRS Medisinske Registreringssystem Helse Midt-Norge. Mats B. Pettersen, Monica Ramberg Trondheim 9. oktober 2007

MRS Medisinske Registreringssystem Helse Midt-Norge. Mats B. Pettersen, Monica Ramberg Trondheim 9. oktober 2007 MRS Medisinske Registreringssystem Helse Midt-Norge Mats B. Pettersen, Monica Ramberg Trondheim 9. oktober 2007 Overordnet MRS er et rammeverk for å utvikle registreringssystemer på web. Ett system - flere

Detaljer

Prisliste Supporttjenester

Prisliste Supporttjenester Prisliste Supporttjenester Type Tjeneste Pris Opplæring Online-demonstrasjon av nye funksjonaliteter i nyeste hoved-release av Evatic 1380 NOK Opplæring Basisopplæring Introduksjon i Evatic for nye brukere

Detaljer

KF Avviksbehandling. KF Avviksbehandling. avvikshåndtering i din organisasjon

KF Avviksbehandling. KF Avviksbehandling. avvikshåndtering i din organisasjon KF Avviksbehandling avvikshåndtering i din organisasjon KF Avviksbehandling KF Avviksbehandling effektiviserer og automatiserer flyten av avviksskjema i kommuner og fylkeskommuner. Elektronisk innmelding

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

Endring av filgrensesnitt mot arbeidsgivere

Endring av filgrensesnitt mot arbeidsgivere Endring av filgrensesnitt mot arbeidsgivere Prosjekt PTS 2013 30.03.2012 Versjon 1.0 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 BAKGRUNN... 3 2.1 HVILKE ARBEIDSGIVERE BLIR PÅVIRKET... 3 2.2 IMPLEMENTERINGSPLAN FOR NYTT

Detaljer

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT KS SvarUt DDT 8. april 2014 Astrid Øksenvåg - Satsingsområder Digital dialog Strategisk ledelse og IKT Kompetanse Arkiv og dokumenthåndtering Personvern og informasjons-sikkerhet Arkitektur og standardisering

Detaljer

Status for arbeidet med ID-Porten, eid i markedet

Status for arbeidet med ID-Porten, eid i markedet Status for arbeidet med ID-Porten, eid i markedet Felles infrastruktur for eid i offentlig sektor Tor Alvik og Jon Ølnes, eid-programmet, Difi Difis mandat Etablere en felles infrastruktur for bruk av

Detaljer

Rollebasert tilgangskontroll i TakeCargo WEB (RBAC Role Based Access Controll)

Rollebasert tilgangskontroll i TakeCargo WEB (RBAC Role Based Access Controll) Brukerveiledning Rollebasert i TakeCargo WEB (RBAC Role Based Access Controll) Konfigurering av organisasjonsstruktur, organisasjonsenheter, brukere og bruker, samt hvilke roller de skal spille. Tilgang

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.2, februar 2015 NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.2, februar 2015 Side 1 av 5 1 INNLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AV TJENESTEN... 3 2.1 Prinsipp... 3

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.0 juni 2008 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2.

Detaljer

Realisere kostnadsreduksjoner gjennom effektiv dokumentdistribusjon

Realisere kostnadsreduksjoner gjennom effektiv dokumentdistribusjon Realisere kostnadsreduksjoner gjennom effektiv dokumentdistribusjon 01 April 2014 Agresso Multikanal Enkel og effektiv dokumentdistribusjon Powered by Agenda Forenkle og effektivisere dokumentdistribusjon

Detaljer

PoC Duet. Oppfølging av sykefravær SAP@NSB

PoC Duet. Oppfølging av sykefravær SAP@NSB PoC Duet Oppfølging av sykefravær SAP@NSB Agenda Introduksjon Bakgrunn forklaring av PoC en Teknisk plattform og landskap Installasjon Demo Erfaringer Spørsmål og Diskusjon Agenda Introduksjon Bakgrunn

Detaljer

1. Generelt. FM-OA, Kompletterende undervisning. 1.1. Innledning. 1.2. Stikkord. 1.3. Prosessen. Spec 2, datert 12.12.2005

1. Generelt. FM-OA, Kompletterende undervisning. 1.1. Innledning. 1.2. Stikkord. 1.3. Prosessen. Spec 2, datert 12.12.2005 1. Generelt 1.1. Innledning Det skal utvikles en databasert løsning for å lette arbeidet rundt tilskudd til kompletterende undervisning i fagene norsk, samfunnsfag og kristendomskunnskap med religions-

Detaljer

Bilag til. Delkontrakt 1. Tekniske avklaringer og kvalitetssikring

Bilag til. Delkontrakt 1. Tekniske avklaringer og kvalitetssikring Bilag til Delkontrakt 1 Tekniske avklaringer og kvalitetssikring SIDE 1 AV 9 Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden 1. Om oppdragsgiver esporingsprosjektet finansieres over statsbudsjettet, og ansvarlige departement

Detaljer

KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten

KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten KS SvarUt Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten Versjon 1.1 februar 2014 KS SvarUt Side 2 av 19 Innhold 1. Innledning... 3 2. Sende, behandle og motta en forsendelse... 4 3. Konfigurer KS

Detaljer

Brukermanual. Trio Visit Web. Trio Enterprise 5.0

Brukermanual. Trio Visit Web. Trio Enterprise 5.0 Brukermanual Trio Visit Web Trio Enterprise 5.0 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but not

Detaljer

samhandling tilrettelegge for elektronisk samhandling

samhandling tilrettelegge for elektronisk samhandling Standardiseringsutvalget, nedsatt av TBF og Byggevareindustriens Forening, skulle beslutte et grunnlag for merking av varer og forpakninger enes om innholdet i og bruken av NOBB for å effektivisere varehåndtering

Detaljer

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november)

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Autoinvoice og EDI Visma Global Logistikk (Presentert av Hans Jørgen Ulsund og Lars Ruud) Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG VELKOMMEN... 3 LITT OM DASHBOARD...

Detaljer

NOBB Fraktapplikasjon. for effektiv beregning av transportkostnader

NOBB Fraktapplikasjon. for effektiv beregning av transportkostnader NOBB Fraktapplikasjon for effektiv beregning av transportkostnader Bakgrunn for prosjektet Fraktberegning gjøres i dag som en manuell og tidkrevende prosess både hos den enkelte kjøper og hos selgeren

Detaljer

Kom i gang med Onix Work

Kom i gang med Onix Work Kom i gang med Onix Work Innhold Introduksjon... 2 Start Onix Work... 2 Forside... 2 Moduler... 2 Innstillinger... 2 Registrering av firma... 2 Hva bør vi tenke på før vi setter i gang... 2 Opprette nytt

Detaljer

Brukerhåndbok. UPS Billing Center

Brukerhåndbok. UPS Billing Center Brukerhåndbok UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, merkenavnet UPS og den brune fargen er varemerker for United Parcel Service of America, Inc. Med enerett. no_no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Dokumenter som skal inngå i en melding kan opprettes og signeres uavhengig av hverandre.

Dokumenter som skal inngå i en melding kan opprettes og signeres uavhengig av hverandre. Systembeskrivelse for eksterne aktører Med milepæl 3 gir Kartverket neste innblikk i den kommende løsningen for elektronisk tinglysing. Milepæl 3 gir eksterne aktører mulighet til å få innsikt i grensesnitt

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse for utarbeidelse av løsning for esporing

Oppdragsbeskrivelse for utarbeidelse av løsning for esporing Oppdragsbeskrivelse for utarbeidelse av løsning for esporing Utlysning av prekvalifisering for å kunne levere inn tilbud på utvikling av løsning for esporing Kontaktpersoner: Geir S. Kuvås, prosjektdirektør

Detaljer

1. Introduksjon. 2. Generelle funksjoner

1. Introduksjon. 2. Generelle funksjoner Norsk Lastbærer Pool (NLP) sine kunder bruker NLPs kundeweb, www.nlpool.no, for registrering av både palleforflytninger og kundeforhold. Denne brukerveiledningen hjelper deg med å komme i gang med å bruke

Detaljer

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 11.0.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, mai 2016 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Bring FraktGuide & FraktBestilling

Bring FraktGuide & FraktBestilling Bring FraktGuide & FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel,

Detaljer

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info 1. Kontorstøtte Samarbeidsløsningen som FHS-kontorene har etterspurt må forholde seg til kontorstøttesystemer, e-post, kalender og kontakter. Dette har egentlig

Detaljer

Forklaringer av funksjonskomponenter

Forklaringer av funksjonskomponenter Forklaringer av funksjonskomponenter 13. oktober 2009 Datautveksling mellom eksterne og interne systemer - muliggjør bedre styring og kvalitet på data elæring - muliggjør mer effektiv læring Fjernarbeid

Detaljer

Boligsameie. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016

Boligsameie. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Boligsameie Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Versjon 2.1 1. september 2015 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1

Detaljer

AP221 Use Case TUL Utarbeid designdokumenter

AP221 Use Case TUL Utarbeid designdokumenter AP221 Use Case TUL Utarbeid designdokumenter Utarbeid design Tjenesten designes. Dette er en samling av tre use case: Endre designdokument, Lag nytt designdokument, Last opp designdokument. Designet kan

Detaljer

Dette oppnår du med Oppgavekortet

Dette oppnår du med Oppgavekortet Versjon 4.2.4 Dette oppnår du med Oppgavekortet - Effektiv administrasjon av personell og vaktlister. - Delegering av ansvar for bemanning av vakter. - Mulighet for selvbetjent innmelding (vaktønske) «Har

Detaljer

Sykehusapotek. Plukking /pakking. Utlevering. mottak /kontroll /kontroll. /kontroll /pakking. /kontroll. Varemottak / Varemottak / kontroll kontroll

Sykehusapotek. Plukking /pakking. Utlevering. mottak /kontroll /kontroll. /kontroll /pakking. /kontroll. Varemottak / Varemottak / kontroll kontroll Styresak nr: 03 /06 Behandles: 24.02.2006 Saksbehandler: Liv Unni Naalsund Aktiv forsyning utprøving av elektroniske løsninger Vedlegg til saken: Brosjyre fra Health Tec as Legemiddellogistikken kan beskrives

Detaljer

Trinn 1. Kopier kildefilen.

Trinn 1. Kopier kildefilen. Trinn 1. Kopier kildefilen. Først må du installere programmet:. Hvis du følger standard installasjonen, kan du kopiere og lagre denne filen CustomSMSProvider.groovy inn C: \ Program Files \ SysAidServer

Detaljer

ImplementasjonsGuide EFO/NELFO 4.0

ImplementasjonsGuide EFO/NELFO 4.0 ImplementasjonsGuide 4.0 Side 1 av 9 Innhold Bakgrunn/Formål... 3 Fortolkning og forståelse... 3 Meldingsforsendelse og meldingsretur.... 3 Bruk av Fritekst linjer.... 4 EAN endret til GTIN... 4 varebetegnelse....

Detaljer

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Brev Hva er SvarUt? Sak/Arkiv En løsning for å kunne sende utgående post fra kommunen i et elektronisk format og Fagsystem

Detaljer

Nasjonal database (ND) for klassifikasjonssystem for helsebygg

Nasjonal database (ND) for klassifikasjonssystem for helsebygg Nasjonal database (ND) for klassifikasjonssystem for helsebygg Brukerveiledning ND Rev 02 Mai 2014 Praktiske forhold Web-adresse: https://www.klassifikasjonssystemet.no Forespørsel om leser- eller registeringsrettigheter

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

KS SvarUt Brukermanual for å konfigurere, bruke og administrere tjenesten

KS SvarUt Brukermanual for å konfigurere, bruke og administrere tjenesten KS SvarUt Brukermanual for å konfigurere, bruke og administrere tjenesten Versjon 05, juli 2013 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no org.nr. 989 466 852 Telefon: 901 14 042 KS

Detaljer

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift www.e-learning.no Bruksområder Vi tilbyr en komplett løsning Forfatterverktøy Brukervennlig verktøy for produksjon av kurs Integrerte kunnskapstester

Detaljer

Status Novapoint DCM19/ Status sett fra Vianova Systems ståsted. Heidi Berg - Vianova Systems

Status Novapoint DCM19/ Status sett fra Vianova Systems ståsted. Heidi Berg - Vianova Systems Status Novapoint DCM19/ Status sett fra Vianova Systems ståsted Heidi Berg - Vianova Systems MANDAT Status for relevante internasjonale og nasjonale løsninger for objekt-basert informasjonsutveksling basert

Detaljer

BLANKE ARK AS. Tilbudsbrev, rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir. Forretningshemmeligheter

BLANKE ARK AS. Tilbudsbrev, rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir. Forretningshemmeligheter Fylkesmannen i Nordland Statens Hus Moloveien 10 8002 Bodø Deres ref: Vår ref: Ola Nordmann Bakevja, 11. september 2014 Tilbudsbrev, rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Viser til kunngjøring

Detaljer

FREMTIDENS TRANSPORTLØSNINGER. SMARTLOG /PROFIT seminar 27.11.2009 v/jørgen Sørlie

FREMTIDENS TRANSPORTLØSNINGER. SMARTLOG /PROFIT seminar 27.11.2009 v/jørgen Sørlie FREMTIDENS TRANSPORTLØSNINGER SMARTLOG /PROFIT seminar 27.11.2009 v/jørgen Sørlie SLUS / 2Teknologisk utvikling innen transport og logistikk EDI har rasjonalisert bort administrative kontorfunksjoner.

Detaljer

EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard. Når du har gjort dine valg, trykk

EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard. Når du har gjort dine valg, trykk EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard Når du har gjort dine valg, trykk INTRODUKSJON DL Wizard er laget for å kunne spesifisere og konfigurere Dynalite lysstyringssystemer Det gir En enkel

Detaljer

Kort presentasjon av endinger i forbindelse med søknad om videreføring av flerårige prosjekter

Kort presentasjon av endinger i forbindelse med søknad om videreføring av flerårige prosjekter esøknad - Et webbasert system for elektronisk innlevering av søknader om forskningsmidler. Kort presentasjon av endinger i forbindelse med søknad om videreføring av flerårige prosjekter Videreføring av

Detaljer

Mai esporing. Nasjonal elektronisk infrastruktur for sporing av mat. En nasjonal dugnad mellom myndighetene og næringslivet

Mai esporing. Nasjonal elektronisk infrastruktur for sporing av mat. En nasjonal dugnad mellom myndighetene og næringslivet esporing Mai 2009 Nasjonal elektronisk infrastruktur for sporing av mat En nasjonal dugnad mellom myndighetene og næringslivet Nasjonalt esporingsprosjekt en dugnad mellom myndighetene og næringslivet

Detaljer

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner.

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner. Oslo, 6 August 2009 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den

Detaljer

Miljøportalen. Forenklet rapportering og fakturering. Økonomisjef Ole Strøm

Miljøportalen. Forenklet rapportering og fakturering. Økonomisjef Ole Strøm Miljøportalen Forenklet rapportering og fakturering Økonomisjef Ole Strøm Bakgrunn Elretur ønsker å forenkle og effektivisere Ensartet beregningsgrunnlag for alle bransjer Avtale med Elretur = faktura

Detaljer

Fravær og fraværsoppfølging. Karen Helene Eriksen

Fravær og fraværsoppfølging. Karen Helene Eriksen Community Live 2013 Fravær og fraværsoppfølging Karen Helene Eriksen Page 1 Målsetning Fravær og fraværsoppfølging Forenkle fraværshåndtering Page 2 Gi leder mulighet for oppfølging av fravær Sporing av

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Fakturering etter 01.07.2012

Fakturering etter 01.07.2012 MIRROR ACCOUNTING AS Fakturering etter 01.07.2012 Det du bør vite om det elektroniske handelsformatet (EHF) INTRODUKSJON OM ELEKTRONISK HANDELSFORMAT (EHF) Utveksling av dokumenter elektronisk mellom virksomheter

Detaljer

Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn. Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura

Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn. Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura Bakgrunn > Gemini VA mangler gode importrutiner > Pr. i dag kun

Detaljer

efaktura og EDI Kjell Erik Magnussen

efaktura og EDI Kjell Erik Magnussen efaktura og EDI Kjell Erik Magnussen Forskjellige typer fakturering Papirfaktura PDF faktura på mail efaktura / EDI Hva er efaktura? elektronisk fakturering er utveksling av fakturaer i et standardformat(feks.

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

AXDATA EMPLOYEE SERVICES

AXDATA EMPLOYEE SERVICES AXDATA EMPLOYEE SERVICES Axdata Employee Services er en løsning for datafangst fra medarbeidere på timer og reiseregninger. Løsningen består av egne moduler som samler data strukturert, og gir god oversikt

Detaljer

OG OPTIMALISERING av VERDIKJEDEN. Hjalmar Wiik, Salgssjef

OG OPTIMALISERING av VERDIKJEDEN. Hjalmar Wiik, Salgssjef INTERNET of THINGS (IoT) OG OPTIMALISERING av VERDIKJEDEN Hjalmar Wiik, Salgssjef hjalmar@apx-systems.com KORT OM APX SYSTEMS SOFTWARE HUS SYSTEMUTVIKLING OG INTEGRASJON SIDEN 1992 INTELLIGENTE, INTEGRERBARE

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer